Page 1

TVM pompt 10 miljoen euro in transport

Mega logistieke operatie in Afghanistan

Een tweemaandelijkse uitgave van TVM verzekeringen

ACTUEEL www.tvm.eu

Nr 172

april/mei 2010

‘Bedankt voor de bloemen!’ Van der Slot vervoert bloemen voor de Paus TVM ACTUEEL 172

1


Nr 172 april/mei 2010

In dit nummer

Op de cover ‘Bedankt voor de bloemen!’ TVM pompt 10 miljoen euro in transport

Mega logistieke operatie in Afghanistan

Een tweemaandelijkse uitgave van TVM verzekeringen

ACTUEEL www.tvm.eu

Nr 172

mei/juni 2010

4 Bermbommen op de Veluwe ‘Bedankt voor de bloemen!’ Van der Slot vervoert bloemen voor de Paus TVM ACTUEEL 172 183801383_TVM_Actueel_172.indd 1

1

27-04-2010 10:28:52

Op het moment dat paus Benedictus XVI op paaszondag zijn dankwoord voor de Nederlandse bloemen uitsprak, stonden vader Krijn en zoon Alex van der Slot op nog geen tien meter bij hem vandaan. Het applaus in

6

de indrukwekkende gang achter het beroemde

16

balkon was ingetogen en de sfeer was licht gespannen. Na vijfentwintig succesvolle transporten met Nederlandse bloemen wachtte de transporteur uit Rijnsburg een korte ontmoeting met de Heilige Vader. Van der Slot bv is al vanaf het allereerste begin in 1985 de vervoerder van de wereldberoemde Nederlandse bloemen- en plantenhulde bij het urbi et orbi!

TVM Actueel is een periodieke uitgave van TVM verzekeringen en verschijnt 6x per jaar. oofdredactie: Jaap Stalenburg H Redactie: Marije Zijlstra Fotografie: Gerlinde Schrijver Redactieadres: TVM verzekeringen Postbus 130 7900 AC Hoogeveen Tel. +31 (0)528 29 29 99 Fax +31 (0)528 29 22 81 actueel@tvm.nl | www.tvm.eu

22 Van de Voorzitter___________________________________________ 3 Logistieke terugtrekking uit Afghanistan________________________ 4 TVM groen hybride vuilniswagens _____________________________ 6 Multimodaal vervoer_ _______________________________________ 8 Brandstofactie TVM________________________________________ 10 Always There: Marcel Jansen_________________________________ 12 De oude truckendoos_ ______________________________________ 13 Actueel Nieuws____________________________________________ 14 Interview Arjan Bos_ _______________________________________ 16 Bloemendecorateur van der Voort_____________________________ 20 Bloemen naar de Paus ______________________________________ 22 In Beeld__________________________________________________ 26 Overname van (delen van) artikelen is toegestaan met schriftelijke toestemming van de redactie en mits de bron wordt vermeld. Overname van foto’s en/of illustraties is niet toegestaan.

2

TVM ACTUEEL 172


Van de Voorzitter Beste lezers, De brandstofactie van TVM verzekeringen heeft heel wat los gemaakt! Als TVM-directie zijn we blij met alle positieve reacties vanuit de transportwereld op onze actie om 10 miljoen euro in de Nederlandse transportsector te pompen. Dat is waar het om draait: met elkaar en voor elkaar! Dat is altijd de kracht van de transportsector geweest en TVM wil daar graag een prominente rol in blijven spelen. Meer dan ooit zullen we de komende jaren ELKAAR nodig hebben om de vervoerswereld klaar te stomen voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Arjan Bos

Zo was ik aangenaam verrast te horen dat de

zoals Rotterdam (haven), Amsterdam (Schiphol)

gaan knokken. Iedereen. Dat betekent ook

gezaghebbende voorzitter van de werkgevers-

en eventueel Antwerpen moeten daarom nauwer

dat er voor vervoerders andere en nieuwe

organisatie VNO/NCW Bernard Wientjes het

samenwerken. Als de overheid de voorwaarden

uitdagingen gaan komen. Niet voor niets

kabinet Balkenende onlangs opriep de

schept in de vorm van innovatiesubsidies in plaats

zeggen bijvoorbeeld de experts van de ING

komende jaren fors in te zetten op de kansen

van exploitatiesubsidies en zorgt voor de

Bank dat in het binnenlandse vervoer de

die er zijn om van Nederland het logistiek

faciliteiten zoals bouwvergunningen, kan de

vervoerders zich meer zouden moeten richten

centrum van Europa te maken. Ik ben het

economie jaarlijks met een half procent extra

op logistieke dienstverlening en minder op

dermate eens met Wientjes dat ik hem graag

groeien en dan zijn twintig in plaats van

het van A naar B rijden. Ook zou er meer

letterlijk citeer:

negenentwintig miljard euro aan bezuinigingen

samenwerking moeten komen als tegenwicht

‘Je ziet dat er steeds meer goederenstromen naar

de komende jaren voldoende.’

tegen de overmacht van de grote verladers

Europa komen, ook uit nieuwe industrielanden

Ja, u leest het goed. Wientjes geeft duidelijk

en retailbedrijven.

zoals BraziliĂŤ, Afrika en India. Wij hebben een

aan dat de logistieke sector de komende jaren

unieke positie in de Rijndelta. Er is geen betere

de motor kan worden van de haperende

Kortom: we hebben de komende jaren met

plek dan Nederland om de nieuwe goederenstro-

Nederlandse economie. Daar moeten we

ELKAAR belangrijke dingen te doen.

men te ontvangen en te verwerken. Mainports

met ELKAAR de komende jaren hard voor

Op TVM verzekeringen kunt u rekenen! 

TVM ACTUEEL 172

<

3


Reportage: Jan Colijn (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

Terugtrekking uit Afghanistan enorme logistieke operatie Het was voor het Nederlandse leger de grootste militaire logistieke operatie uit de naoorlogse geschiedenis: het transport van al het materieel naar Uruzgan. Maar nu moeten niet alleen de manschappen, maar ook de voer­ tuigen en de vele duizenden containers met spullen weer terug. Een operatie waarvoor de afgelopen tijd volop is getraind. TVM Actueel ging mee op patrouille op de Veluwe…

Het konvooi staat stil. Fluitende vogels, tsjilpende mussen, een stralend voorjaarszonnetje. Militairen houden vanaf hun koepel op het rupsvoertuig, turend over hun zonnebril, de omgeving scherp in de gaten. Vinger aan de trekker van het automatisch wapen. Net op het moment dat iedereen in slaap lijkt gewiegd, weerklinkt een doffe dreun over de Veluwse hei. Een aanval van de Taliban!

‘mannen in jurken’, stroomt nieuwsgierig toe.

Ervaring

Alles wordt eraan gedaan de situatie zo

Op de Veluwe is de afgelopen weken getraind

natuurgetrouw mogelijk na te bootsen.

voor de terugkeer naar Nederland: de operatie

Na een verblijf van vier jaar in Afghanistan

Uruzgan Integration. In het kielzog van de

maken de Nederlandse troepen zich op voor

manschappen moeten ook nog eens zo’n

de veelbesproken terugkeer. Op dit moment

vierduizend containers en zeshonderd

verblijven er veertienhonderd Nederlandse

voertuigen terug. Terwijl hulpverleners

militairen in Uruzgan. Ter voorbereiding van

toesnellen om de ‘lotus-slachtoffers’ te

deze immense logistieke operatie worden er

verplegen, vertelt sergeant Gerard

in Nederland dertienhonderdvijftig militairen

Mollenhorst van de Luchtmobiele Brigade,

klaargestoomd om vanaf deze zomer het

paradepaardje van de Nederlandse strijd-

transport te begeleiden. Uitgangspunt is dat

macht. ‘De ervaring heeft intussen geleerd

zoveel mogelijk materieel via de lucht wordt

dat de vijand zich bij dit soort transporten

Gewonden

afgevoerd, maar bij heel zware voertuigen is

concentreert op de vrachtwagens in het

Slechts heel even is het angstwekkend stil.

dat onmogelijk. Die moeten daarom via de

konvooi. De ‘bushmasters’, die voorop rijden,

Daarna weerklinkt het geschreeuw van de

weg naar Kandahar worden overgebracht.

en andere pantservoertuigen kunnen zo’n

militairen. Er zijn gewonden gevallen in een

Waarbij achter iedere struik, achter iedere

explosie wel aan. Maar de vrachtwagens

van de vrachtwagens. De lokale bevolking,

rots het gevaar loert…

vormen het meest kwetsbare onderdeel.’ Mollenhorst is gepokt en gemazeld in de keiharde strijd tegen de Taliban. ‘De vijand is erop uit zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Door schade en schande zijn we wijzer geworden en weten we dat er daarom vrijwel altijd sprake is van een tweede bermbom, een Improvised Explosive Device (IED). Daar wordt bij deze oefening dan ook op getraind. Het is een natuurlijke reactie dat militairen zo snel mogelijk de slachtoffers willen helpen, maar we leren de mannen dat ze eerst de omgeving veilig moeten stellen. Wat inhoudt dat ze eerst na moeten gaan of er geen sluipschutters verdekt liggen opgesteld en dat

4

TVM ACTUEEL 172


Bermbommen op de Veluwe ze met speciale detectieapparatuur moeten

meteen terecht gewezen. ‘Want aan een dode

nemen. Er wordt nog altijd rekening mee

proberen die tweede bermbom op te sporen.’

hulpverlener hebben we natuurlijk niets’, zegt

gehouden dat de opvolger van Nederland

veteraan sergeant Mollenhorst.

straks een groot deel van het materieel over

De omstreden terugkeer van de Nederlandse

kan nemen. Maar zolang dit nog niet precies

Terugkeer

troepen heeft zelfs geleid tot de val van het

bekend is, zal er getraind moeten worden voor

Ook tijdens deze exercitie op de Veluwe

vierde kabinet Balkenende. De grote vraag is

deze megalogistieke operatie.

maken de militairen de klassieke fout dat ze

nu wie opvolger wordt van Nederland als

Majoor J. Venekamp: ‘Omdat we nu al weten

meteen richting het getroffen voertuig waar

‘leading nation’. De landen staan bepaald niet

dat we daar straks met extreme omstandighe-

de rook nog vanaf komt, lopen. Ze worden

in de rij om het stokje van ons land over te

den te maken krijgen.’

< TVM ACTUEEL 172

5


TVM groen In de komende nummers van TVM Actueel zullen we aandacht besteden aan transport en milieu. Onder de titel TVM groen brengen we de laatste ontwikkelingen in kaart wat betreft de inspanningen van de transportsector om Nederland daadwerkelijk schoner te krijgen.

Rotterdamse vuilniswagens nu hybride 6

TVM ACTUEEL 172


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Volvo (foto’s)

Grote steden zetten in op schonere vrachtwagens daarmee een vergelijkbaar percentage minder

Een primeur voor Rotterdam! Samen met Londen en Parijs heeft de Maasstad als eerste stevig ingezet op zware trucks met hybride-aandrijving. Het Reinigingsbedrijf Rotterdam heeft onlangs de eerste hybride Volvo vuilniswagen van Nederland in ontvangst genomen.

kooldioxide uitstoten. ‘Bovendien zijn de toegepaste Li-ion accu’s volledig recyclebaar. Hiermee is de Volvo FE Hybrid dus niet alleen tijdens het gebruik milieuvriendelijk. Volvo denkt aan de milieu-impact tijdens de hele levenscyclus’, vertelt Jan Schouten, account manager special products van Volvo Truck Nederland.

Hybride-opbouw De vuilniswagen van Roteb is uitgerust met

De wagen is gebaseerd op de Volvo FE en werd geproduceerd in een CO2 neutrale fabriek. Het grootste verschil met een normale vuilniswagen is de aandrijflijn. Volvo’s hybride-oplossing combineert een dieselmotor met een elektromotor, waarbij de elektromotor wordt gebruikt bij het wegrijden vanuit stilstand en voor acceleratie tot ongeveer 20 km/u. Bij hogere snelheden wordt de dieselmotor geactiveerd. Wanneer de truck stopt, bijvoorbeeld tijdens het inzamelen van afval, wordt de dieselmotor automatisch uitgeschakeld zodat onnodig brandstofverbruik en geluidsoverlast bij stationair draaien wordt voorkomen. Belangrijk voor vuilniswagens die vaak vroeg in de ochtend in de stad worden ingezet.

en brandstoffen. De coördinatie van het

de nieuwe hybride-opbouw van Geesink,

project ligt bij het team Schone Voertuigen

voorzien van een extra accupakket voor de

van Gemeentewerken Rotterdam, dat samen

aandrijving. Wanneer de truck ’s nachts staat

met Roteb projecten oppakt.

geparkeerd, wordt het accupakket via het lichtnet opgeladen. Naar verwachting levert deze toepassing een extra brandstofbesparing

Klimaat

van tien à vijftien procent op. De totale

De hybride vuilniswagen sluit ook aan bij het

brandstofbesparing van de hybride-vuilniswa-

Rotterdam Climate Initiative (RCI). Met het

gen kan hiermee oplopen tot maar liefst

RCI wil Rotterdam klimaatverandering

dertig procent. Deze aanpak is daarmee

tegengaan door de CO -uitstoot in 2025 te

gunstiger voor het milieu dan bijvoorbeeld

halveren ten opzichte van 1990. Onderdeel

een truck op aardgas. Elektrische aandrijving

van het RCI en van RAL is het programma

heeft het extra voordeel dat deze volkomen

Stroomstoot, dat de introductie van elektrisch

uitstootvrij en stil is.

2

<

vervoer wil versnellen. Het RCI is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs.

Stil, schoon en 30% zuiniger De hybride-vuilniswagen van Roteb is

Luchtkwaliteit

gebaseerd op het Volvo FE model dat geschikt

Het initiatief en de financiën voor de hybride

is voor zwaar werk. De gecombineerde

vuilniswagen komen vanuit het project

diesel- en elektromotor zorgt er middels een

Schoon Gemeentelijk Wagenpark, onderdeel

geavanceerd systeem voor dat de accu’s

van het actieprogramma Rotterdamse Aanpak

worden opgeladen met het vermogen dat

Luchtkwaliteit (RAL), dat zich richt op een

genereert wordt tijdens het remmen of door

innovatieve aanpak voor schonere lucht in de

de dieselmotor. Hierdoor is dit systeem zeer

stad. Het project stimuleert het gebruik van

geschikt voor bedrijfscycli met herhaaldelijk

innovatieve voertuigtechnieken en duurzame

stoppen en optrekken, zoals bij het inzamelen

brandstoffen. Ook vergoedt Schoon

van afval het geval is. De Volvo FE Hybrid

Gemeentelijk Wagenpark eventuele meer­

zal naar verwachting vijftien à twintig

kosten ten opzichte van reguliere voertuigen

procent minder brandstof gebruiken en

Volvo FE Hybrid • 7-liter Euro 5 dieselmotor die 320 pk produceert. • Volvo’s I-SAM (Integrated Starter Alternator Motor) doet dienst als startmotor, elektrische aandrijfmotor en dynamo (120 kW). • Elektronische regeleenheid en spanningsomvormer (AC/DC). • Lithium-ion accu’s die worden opgeladen met de energie die wordt gegenereerd bij het remmen of via I-SAM. • Volvo I-Shift, automatisch schakelende versnellingsbak. • De hybride-vuilnisopbouw wordt geleverd door Geesink-Norba.

TVM ACTUEEL 172

7


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Rob Vrijenhoek (foto’s)

SCS Multiport: ’Varen als het kan, rijden als het moet’ Een prachtige binnenvaartterminal aan het Noordzeekanaal. Het klinkt wat tegenstrijdig maar op de plaats waar de grote zeeschepen dagelijks passeren van IJmuiden naar Amsterdam werkt SCS Multiport hard aan nieuwe vervoersoplossingen. Het bedrijf speelt in op de toenemende vraag naar multimodale vervoersoplossingen. Via de verlengde A5 kunnen over enkele jaren binnen een kwartier de maritieme containers bij de Europese distributiecentra in de regio Schiphol worden afgeleverd en daarvandaan verder vervoerd. ‘Dat scheelt enorm in het aanbod op de Nederlandse autowegen’, zegt directeur Anton van Hattem.

Gaat dit een concurrentieslag worden met

ontwikkelingen. Nederland kan zich op deze

Duitsland, Scandinavië en bijvoorbeeld

de Nederlandse wegvervoerders?

manier echt ontwikkelen tot het distributie-

Polen en de Baltische Staten. Zelfs met

Het antwoord van Anton van Hattem is

land van Europa’.

bloemenvervoer naar Noorwegen kunnen

een stellig ‘nee’. Zijn visie: ’Het zal de

we op bijvoorbeeld het traject Amsterdam-

komende jaren steeds meer gaan om de

Bergen al sneller afleveren dan bij het

regie van de vervoersstromen. De Randstad

Shortsea

vervoer over de weg.

slibt steeds meer dicht en het vervoer van

Aandeelhouder Distripool Holding is een

De komende jaren zullen vervoerders dan

containers moet je daar niet meer willen.

van de grootste transportcollectieven in de

ook steeds meer veranderen in logistieke

Wij redeneren vanuit de vracht. Het gaat

Randstad. In Distripool zijn acht prominente

regisseurs. Er is al software gereed om dit

om de toepassing van de juiste middelen.

vervoerders verenigd die allemaal hun

hele proces geautomatiseerd te begeleiden.

Dat kan een terminal zijn, de trein, een schip,

specifieke kennis inbrengen als het gaat om

Het vraagt alleen om een andere manier

de vrachtwagen en innovatieve software om

vervoer over de weg, over het water en per

van denken’.

die processen te sturen. Deze multimodale

trein. Anton van Hattem heeft al de nodige

aanpak kreeg al voor de kredietcrisis de wind

berekeningen uit laten voeren met als

in de rug, omdat het chauffeurstekort tot

conclusie dat het efficiënt inzetten van de

Verdubbeling

eind 2008 schrikbarend groot was. Nu zie je

juiste vervoersmodaliteit in de Randstad tot

Een multimodale aanpak lijkt sowieso

dat door de vergrijzing en de financiën de

tachtig procent minder containers op de

onvermijdelijk. De vervoersstromen in Europa

vervoerder steeds meer kiest voor vervoer

weg zou kunnen leiden. ’We weten uit

zullen tot 2020 verdubbelen volgens bereke-

via meerdere modaliteiten’. Een voorbeeld?

onderzoek dat jaarlijks negentienduizend

ningen van de Europese Commissie en ook

‘Niet iedere plaats in Duitsland of Nederland

containers over de weg worden vervoerd

de 48-urige werkweek zorgt voor nieuwe

is over het water bereikbaar en dus zullen er

naar plaatsen in Duitsland die op minder dan

realiteiten. Anton van Hattem: ’Het draait

steeds meer deeloplossingen komen waarbij

vijftien kilometer liggen van een logistiek

allemaal om de regierol. We zijn er beslist niet

een deel van het transport bijvoorbeeld over

centrum langs de Rijn’. Hoge verwachtingen

op uit om de wegvervoerders uit de markt te

het water zal gaan en een ander deel met de

heeft SCS Multiport ook van het short-sea-

spelen. Het gaat ons om een zo slim mogelijk

vrachtwagen. De traditionele vervoerders

vervoer. ‘Er liggen enorme mogelijkheden

systeem van lading vervoeren. Neem de

moeten vooral niet bang zijn voor deze

voor vervoer naar Groot Brittannië,

containers die vanuit het hele land weer

8

TVM ACTUEEL 172


Op zoek naar de beste vervoersoplossing… leeg naar Rotterdam worden vervoerd,

vooral slimmer moeten vervoeren en dan is

SCS ‘modal merge’, maatwerk in transport.

omdat dat nu eenmaal altijd al zo gebeurde.

er voor iedereen een goede boterham te

‘Wij kijken op basis van criteria voor de

Je kunt ze ook laten afleveren in Kampen,

verdienen. Het zal gaan om meer verdienen

lading zoals ‘hoogwaardig’, ‘sneltransport’,

Meppel en op andere locaties en ze dan op

door minder kilometers te rijden’.

‘koeltransport’ en dat soort zaken naar

een schip afvoeren naar Amsterdam of

welke modaliteit zich het beste leent voor

rechtstreeks weer inzetten. Daarover zijn

dat specifieke transport. Dat kan dan de

we ook in gesprek met de grote verladers.

Transport

vrachtwagen, de boot of de trein zijn.

We zullen in Nederland de komende jaren

Anton van Hattem noemt de werkwijze van

Het draait namelijk om de lading’.  TVM ACTUEEL 172

< 9


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

Veel positieve reacties op brandstofactie Tevreden gezichten op het TVMhoofdkwartier over het verloop van de brandstofactie. Maar liefst tien miljoen liter brandstof wordt op dit moment door TVM in het Nederlandse transport gepompt. ‘Een groot gedeelte van de waardecheques is al verzilverd en we krijgen volop goede reacties’, aldus directeur Verkoop en Marketing Erik Schiphorst van TVM verzekeringen.

Dankzij een positief financieel resultaat over 2009 en fors minder schades is het voor de grootste gespecialiseerde transportverzekeraar van Nederland mogelijk dit gebaar te maken. Erik Schiphorst: ‘TVM verzekeringen is een onderlinge verzekeraar en vanuit die betrokkenheid willen we de transportsector zoveel mogelijk steunen. Door de kredietcrisis hebben veel bedrijven een moeilijk jaar achter de rug. TVM verzekeringen heeft door een gunstig schadeverloop en goede beleggingsresultaten wél goede jaarcijfers kunnen schrijven en dus vonden wij het niet meer dan logisch dat we nu ook wat voor onze klanten gaan doen. Brandstof is altijd een belangrijke kostenfactor in het transport en door onze actie willen we juist daar voor wat verlichting zorgen.’

Ledenvergadering De brandstofactie werd in maart gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Medewerkers uit de buitendienst worden voorzien van koffertjes met waardecheques en trekken door Nederland. Relaties worden persoonlijk bezocht en voor een deel is er alle gelegenheid om op de Carrosserie Vakdagen in Hardenberg en Gorinchem en op het Truckstar 10

TVM ACTUEEL 172

Festival in Assen hun cheques af te halen.

Vragen

Nog even de exacte spelregels. Erik Schiphorst:

Regelmatig komen er op het hoofdkantoor

’Voor het gemiddelde aantal vrachtauto-objec-

van TVM verzekeringen vragen binnen over

ten die WA-verzekerd zijn bij TVM in 2009,

de brandstofactie. Veel van de vragen kunnen

ontvangt de klant symbolisch een aantal liters

via de website www.tvm.eu worden beant-

brandstof. Het gemiddeld aantal WA-objecten

woord en voor andere zitten er bij TVM

wordt berekend over de stand van 1 januari

specialisten klaar. Erik Schiphorst: ’Vragen

2009 en de stand van 31 december 2009.

gaan vooral over hoe de uitbetaling zal

De relatie moet het contract in 2010 wel

plaatsvinden. We willen in alle gevallen de

continueren om voor brandstofvergoeding

cheque persoonlijk overhandigen. Dan is

in aanmerking te komen. Hij ontvangt een

er meteen alle gelegenheid weer eens bij

waardecheque voor het totaal aantal liters,

te praten. Maar er zijn ook andere vragen,

waarbij geldt dat een liter staat voor een euro.

bijvoorbeeld of de regeling ook voor

De brandstofvergoeding is naast de bereke-

bestel­wagens geldt. Het antwoord is nee,

ning ook afhankelijk van het schadeverloop.’

we kiezen ervoor om alleen voor vrachtwa-


‘Uitbetalen loopt gesmeerd’ gens de brandstof te betalen. En dan zijn er

wij ook.’ Inmiddels is de directie van

komen in gesprek met onze relaties.

de vragen over de uitreiking van de cheques.

TVM verzekeringen goed te spreken over

We kunnen adviseren als het nodig is en

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

de effecten van de brandstofactie.

verzekeringen nog eens tegen het licht

Veel eigen rijders zijn bijvoorbeeld op het

Erik Schiphorst: ’We spreken veel klanten.

houden. Zodat we onze dienstverlening

Truckstar Festival in Assen en daar komen

Er komen suggesties, opmerkingen en we

optimaal kunnen houden.’  TVM ACTUEEL 172

< 11


Naam: Marcel Jansen Functie: Teamleider Front Office/Verkoop

‘Voor de relaties van TVM is het belangrijk dat ze ons altijd gemakkelijk kunnen bereiken. Of het nu gaat om een vraag, polismutatie, premieopgave of een ingewikkeld aansprakelijkheidsvraagstuk. Binnen ons Front Office kunnen wij aan alle vragen en verzoeken van relaties voldoen. Bovendien zijn wij voortdurend op zoek naar het verbeteren van het relatiebeheer. De klant staat daarbij altijd centraal. U zult dan ook steeds vaker van ons horen. We zijn letterlijk ‘Always There.’

12

TVM ACTUEEL 172


Reportage: Ruud van Winkel (tekst en foto’s)

De oude truckendoos Toen in 1916 de melkrijder in het Friese dorpje Wijtgaard verongelukte, kon de zojuist uit Duitsland teruggekeerde boerenzoon (pake) Jouke van der Werff de melkrit met paard en wagen overnemen. Dat was nodig ook want de hongerige kindermondjes van zijn grote gezin moesten gevoed worden. De melkrit werd al snel aangevuld met het vervoer van landbouwproducten, huisraad en bouwmateriaal. En zo ontstond het inmiddels middelgrote transportbedrijf Van der Werff Logistics.

Jouke van der Werff

Van der Werff Logistics uit Heerenveen Voor de oorlog waren er al drie vrachtwagen-

bedrijfsstaat teruggebracht. ‘Eigenlijk ben ik

tjes, maar na de oorlog begon het pas echt met

meer in de historie geïnteresseerd dan in de

een aantal legerwagens uit de dump waaronder

klassieke wagens zelf. Mij gaat het om eerlijk

twee 3,5 tons Dodge trucks (D110L) uit 1942

restaureren zonder opsmuk. Dus gebruik maken

van het Canadese leger. Prima wagens die veel

van puur materiaal, exact gemaakt. Dat vind ik

meer comfort boden dan de veel vaker

veruit het mooiste. Alles rammelt, ruikt, tocht

voorkomende frontstuur Chevy’s en GMC’s

en maakt herrie, precies zoals het was.’

uit de dump. Dat wil wat zeggen want in de stalen cabine zonder enige opsmuk was het vrij

De prachtige Dodge is helemaal in nieuwstaat

Spartaans toeven. En het zal ook flink koud

teruggebracht op basis van het geheugen en

geweest zijn, want onder de pedalen zaten een

gesprekken met vroegere chauffeurs, want veel

paar ventilatiesleuven die vrij uitzicht boden

fotomateriaal was er niet. In eerste instantie

op het onderliggende wegdek. Om nog maar te

(1985) kocht Van der Werff een Dodge in

Is dit alles? Nou nee. Het is natuurlijk geen

zwijgen van de olie- en benzinedamp die zo de

Frankrijk. Die was echter nog helemaal in

hobby. Dat er in de schuur nog een tiental

cabine in werd gezogen…

legeruitvoering en op verzoek van de club

klassiekers staan, waaronder een bijzondere

‘Keep Them Rolling’ liet Van der Werff deze

Kromhout uit 1952 berust op toeval. En die

Toch bevielen de Dodge trucks zo goed dat er

intact en schafte hij een ander exemplaar aan

ietwat aftandse Scania in de hoek? ‘Die is van

nog een paar werden aangeschaft. Onder

dat een boer nog in een bos had liggen in

mijn zoon, gaat hij nog eens restaureren…

supervisie van de huidige directeur Jouke van

Zuid-Italië. Niet meer dan een hoop schroot

geloof jij het?’ Jouke, ik heb er even wat

der Werff (3e generatie) is enkele jaren geleden

maar dat was wel de basis van de nu schitte-

nachtjes over moeten slapen, maar mijn

een Dodge volledig in de oorspronkelijke

rend gerestaureerde zescilinder.

antwoord is ‘Ja!’. 

<

Bent u eigenaar van een klassiek voertuig van minimaal 20 jaar oud? Dan kunt u dat uitstekend verzekeren bij TVM via de Klassieke Voertuigenpolis.

@

Meer informatie: www.tvm.eu

TVM ACTUEEL 172

13


Actueel

Nieuws

april/mei 2010

N i e u w s, t i p s & t r u c k s

TVM-handen uit de mouwen! Het was wat ongebruikelijk, maar de buitendienst van TVM verzekeringen heeft onlangs de handen flink uit de mouwen moeten steken bij een aantal maatschappelijke projecten. Geen verkoop- of adviesgesprekken maar een bezem, kwast of hamer lagen klaar in Zwolle, Amersfoort en Eindhoven. District Noord heeft gewerkt in verpleegtehuis de Wezenlanden in Zwolle. Er is een hal opnieuw geschilderd en de prikborden van demente bejaarden zijn weer van een frisse kleur voorzien. District Midden heeft in Amersfoort een compleet woonhuis een nieuwe verflaag gegeven. In dit huis komen ex-verslaafden te wonen. District Zuid heeft in de bankkluis van het voormalige Rabobank-pand in Eindhoven de wanden aangepakt. Dit gebouw wordt nu gebruikt door het Leger des Heils en de oude kluis wordt een recreatieruimte. Directeur Verkoop en Marketing van TVM verzekeringen Erik Schiphorst: ‘We investeren met onze buitendienst veel in teamwork. Dit was weer eens een andere invulling hiervan met een blijvend resultaat en zeer tevreden klanten.’

Johan Cruyff en Sven Kramer Een bijzonder moment! Niemand minder dan de legendarische oud-voetballer Johan Cruyff zette TVM-schaatser Sven Kramer in het zonnetje bij het jaarlijkse Schaatsgala in Hilversum. Cruyff prees de sportman Kramer en onthulde een fan te zijn. Ireen Wüst werd op hetzelfde gala gekozen tot schaatster van het jaar. <

14

TVM ACTUEEL 172

<


TVM op Carrosserie Vakdagen TVM verzekeringen was met een stand op de Carrosserie Vakdagen in Hardenberg vertegenwoordigd. Hier werden niet alleen honderden relaties en belangstellenden ontvangen maar ook de waardecheques uitgedeeld van de TVM brandstofactie. Teamleider communicatie en marketing Annetta de Vries van TVM verzekeringen: ’De Carrosserie Vakdagen zijn voor ons een belangrijke ontmoetingsplaats met relaties uit de transportsector. Het is de belangrijkste beurs nu de Bedrijfsauto

TVM ook voor klassieke voertuigen TVM verzekeringen mag dan de grootste transportverzekeraar van de Benelux zijn, ook in het verzekeren van klassieke voertuigen staat TVM op pole position. De betrokkenheid van TVM bij oldtimers komt goed tot uitdrukking in de Klassieke Voertuigenpolis, die de verzekeraar aanbiedt. Een verzekering voor en door lief­hebbers van historische voertuigen. Veel mensen in de transportsector kennen die liefde voor auto’s en autotechniek. En dat geldt zeker voor klassiekers. Met manager verkoopbinnendienst Arend Heling zetten we alle voordelen van de Klassieke Voertuigen Polis op een rij.

RAI het afgelopen jaar afgelast werd.

Waarom is TVM actief in het verzekeren van klassieke voertuigen?

Positief is de grote belangstelling uit

‘In de eerste plaats natuurlijk: de concur-

‘In 1962 is TVM verzekeringen opgericht

de sector. Vrijwel alle standruimte was

rerende premies, laat dat duidelijk zijn.

en wij hebben nu de oldtimer vrachtwagens

verhuurd en dat is toch weer een goed

Verder werken we nauw samen met de

verzekerd waarmee wij toen zijn gestart als

signaal naar de transportsector.’

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

verzekeringsmaatschappij. Door een

TVM verzekeringen staat ook op de

voor Historische Voertuigen. Een club

toenemende vraag vanuit onze doelgroep is

Carrosserie Vakdagen in Gorinchem op

van echte specialisten van naam en faam.

een aantal jaren geleden besloten om dit

30 augustus t/m 2 september. <

Zij hebben als verbonden bemiddelaar de

product te gaan voeren.’

specialistische kennis van de klassieke voertuigen. Voordelen zijn onder meer

Hoe wordt de premie berekend?

dat de verzekerde som in relatie tot de

De ene klassieke wagen is de andere niet?

getaxeerde waarde op de polis komt.

‘Eigenlijk heel simpel: WAM-dekking op

Ook handig is dat het alarmnummer

basis van leeftijd en kilometrage. Casco

van TVM zeven dagen in de week

(brand en brand/diefstal) op basis van een

vierentwintig uur per dag bereikbaar

percentage van de verzekerde som en leeftijd

is. Bij meerdere voertuigen kan alles op

en kilometrage. De Ongevalleninzitten­

een verzamelpolis worden geplaatst en

dendekking en de Rechtsbijstand zijn vaste

noodreparaties mogen tot € 250 zonder

bedragen.’

vooroverleg worden uitgevoerd.’ Het gaat om een FEHAC goedgekeurde Gaat het zowel om klassieke

verzekering. Wat betekent dit?

personenwagens als vrachtwagens?

‘De FEHAC heeft voor oldtimerverzekeraars

‘Deze polis is ingericht voor zowel

een aantal eisen opgesteld: geen leeftijdsbe-

vrachtwagens als personenwagens.

perking van de bestuurder, WAM-dekking

Uiteraard op basis van privé- en hobby-

bij club- en toerritten, een erkenning van een

matig gebruik. Als je al een klassieker

merkenclub-taxatie tot € 20.000, een altijd

bij TVM hebt verzekerd, is het ook

terug-garantie bij schade en ernstige pech in

mogelijk om een klassieke motorfiets

het buitenland en geen verplichting om de

of zelfs bromfiets te verzekeren.’

dagelijkse auto bij TVM te verzekeren’.

TVM ACTUEEL 172

<

15


TVM koerst op gezonde toekomst 16

TVM ACTUEEL 172


Reportage: Jeroen Hendriks (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

Doel TVM: klanten optimaal bedienen Het crisisjaar 2009 werd in stijl afgesloten met een ouderwetse winter. Leuke plaatjes met sneeuwpoppen en schaatsende mensen, maar ook glibberend en botsend verkeer op de wegen. Normaliter de schrik van iedere verzekeraar. TVM heeft echter een prima jaar achter de rug, stelt bestuursvoorzitter Arjan Bos, die nog een keer achterom kijkt, maar vooral koerst op een gezonde toekomst.

‘Wij hebben een heel goed jaar gehad. Met name, omdat wij anticyclisch zijn. Als het minder gaat met de transportsector, dan maken vervoerders minder kilometers, twintig tot dertig procent in dit geval, dus is de kans op schade kleiner. Bedrijven hebben meer tijd en ook mensen ’vrij’, dus dat biedt een goede gelegenheid om de organisatie beter op orde te brengen. Ook is er meer tijd om chauffeurs nog beter te screenen en op te leiden dan in drukke tijden waarin iedereen vol aan de bak moet. Dat alles betekent minder schade en dat is beter voor de verzekeraar. Het laatste deel van 2009 en het begin van dit jaar zagen we de schades wel wat aantrekken, met name de grotere schades. ’Onze’ chauffeurs zijn mensen die hun verantwoordelijkheid over het algemeen goed kennen, maar als het weer slechter wordt en het gaat een keer fout… Dan gaat het ook goed mis. Met name in Duitsland en Frankrijk waar mensen in heuvelachtig gebied soms van de weg glijden. Ook in Nederland zijn er een paar flinke klappen geweest. Dat komt dan meteen groot in de media en dan lijkt het allemaal ernstiger dan het is. Trucks hebben minder last van de sneeuw en goede chauffeurs weten wat ze doen.

Bij personenwagens zijn er wel meer ongelukken geweest, dat zie je ook bij andere verzekeraars.’ Hoe staat de economie en met name de transport en logistiek er nu voor? ‘De economie trekt wel wat aan. Uit de rapporten van het NEA-instituut blijkt het vervoerde volume over de weg met grofweg twaalf procent is gedaald in 2009. Zij verwachten een herstel van twee tot tweeeneenhalf procent in dit jaar. In 2014 zal het vervoersvolume langs geleidelijke weg globaal zijn hersteld tot het niveau van voor de crisis. Waarbij, zo hoor ik ook van klanten, de prijzen nog steeds niet best zijn. En er zijn verschillen tussen deelmarkten: de bouw blijft nu achter, terwijl de chemie wat beter gaat. De prijzen zullen naar verwachting de komende jaren erg scherp blijven. Er is wat overcapaciteit en de vervoersmarkt is een volwassen markt, dat betekent dus stevige concurrentie. Bij het simpelweg alleen auto’s laten rijden is het steeds moeilijker verdienen. Je moet je klanten een totaalpakket aan logistieke diensten kunnen aanbieden.’

Wat betekent dit voor TVM? ‘Wij hebben last van een licht teruglopende omzet. Vervoerders bouwen hun wagen­ parken wat af. Er worden wel auto’s  TVM ACTUEEL 172

> 17


â&#x20AC;&#x2DC;Er gaat de komende jaren veel veranderen in het Nederlandse transport.â&#x20AC;&#x2122;

18

TVM ACTUEEL 172


willen wij een tiental kwalitatief goede

ook inspelen op de markt. Vervoerders

Over samenwerking gesproken, TVM heeft tien miljoen euro teruggegeven aan de sector!

moeten scherper manoeuvreren. Zij zijn

‘Dat was om onze betrokkenheid als

ook onze producten gaan aanbieden.

nog steeds loyaal aan ons. Wij worden

vereniging met de leden te tonen. Bij de

We hebben er een aantal benaderd in de

–terecht- steeds meer kritisch beoordeeld

actie staat een euro gelijk aan een liter

afgelopen maanden en dat loopt uitste-

op de prijs/kwaliteitverhouding. Gelukkig

brandstof. Wij wilden de motor van de

kend. Zij zien ons als A-merk, als dé

hebben wij de afgelopen jaren al ingespeeld

economie op die manier een extra impuls

transportverzekeraar met een goede naam.

op datgene wat de klanten van ons

geven om weer beter te gaan draaien.

Zo deden we het in België al wel, maar dat

verwachten, zoals duidelijke polissen, een

Wij hebben gekeken naar het schadeverle-

is echt een totaal andere markt dan de

fair schadebeleid en snelle afhandeling van

den van klanten en via een verdeelsleutel

Nederlandse. Transport optimaal

schadegevallen. En dat blijven we doen!’

krijgen zij cheques van tweehondervijtig

verzekeren blijft onze prioriteit, ook in

of driehonderd euro per trekkende eenheid

deze wat lastiger tijden. We zullen onze

Gaan er daarnaast dingen veranderen bij TVM?

uitbetaald. Dat geeft ons bovendien de

afkomst nooit verloochenen. Maar we

gelegenheid om alle klanten weer eens te

gaan als maatschappij onze scoop op

‘Wij blijven inzetten op het introduceren

bezoeken en hen een hart onder de riem te

producten en modaliteiten wel verbreden.

van nieuwe producten zodat we klanten

steken in deze uitdagende tijden. TVM is er

Doel is groei en meer distributiekanalen,

optimaal kunnen bedienen. En we kijken

voor en door het transport en dat kunnen

waarbij we steeds nadrukkelijker onze

ook om ons heen. We zijn steeds meer de

we op deze manier heel goed uiten. Er zijn

verenigingsstructuur tonen. Of het

mobiliteitsverzekeraar met alle diensten

heel veel leuke reacties op gekomen.’

nu is met het schaatsen, TVM-dagen,

vervangen, maar uitbreiding van een vloot zie je minder dan vroeger. En wij moeten

die daarbij komen kijken. Zo komt er een

verzekeringsmakelaars selecteren met verstand van transport en logistiek die

Ridders van de Weg of andere evenemen-

studie naar de mogelijkheden voor ons

Hoe ziet de toekomst er voor TVM uit?

ten. Dat biedt een prima platform waar

in de binnenvaart. De weg zal de belang-

‘Wij zijn in Nederland direct writer en

mensen elkaar kunnen ontmoeten en

rijkste transportmodaliteit blijven, maar

hebben dus rechtstreeks contact met de

contacten leggen. Het is een netwerk

er wordt toch ook steeds meer per spoor

klant zonder tussenpersonen. Om ook

voor de klanten en voor ons. Daar zijn

en water vervoerd. Spoor is een lastige

een ander deel van de markt te bereiken,

we uniek en sterk in.’

<

sector, met name in het buitenland waar je met veel verschillende partijen per land te maken hebt. Maar de binnenvaart hadden we een jaar of acht geleden al op het oog. Ook daar hebben ondernemers het moeilijk, maar we gaan de mogelijkheden toch weer eens aftasten. Het is een vervoersmarkt die blijft groeien. Met name de afstand tot zeshonderd kilometer kan voor ons heel interessant zijn. Daarnaast is en blijft ons motto dat we willen meebewegen met onze klanten, daarom blijven we ook in het buitenland actief op onze hoge TVM-standaard. De Benelux is onze thuismarkt met eigen vestigingen. Ons kantoor in Denemarken hebben we vorig jaar verkocht aan een Deense verzekeraar. En de plannen voor een eigen kantoor in Polen zijn voorlopig in de ijskast gezet. Maar we houden wel een Europees paspoort waardoor we in heel Europa verzekeringen kunnen aanbieden. Het is te duur om het allemaal met eigen mensen te doen, daarom zoeken we liever samenwerking met andere partijen, om het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden.’ TVM ACTUEEL 172

19


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Gerlinde Schrijver en ANP (foto’s)

Paus onder indruk van Nederlandse bloemenhulde Hij is wereldberoemd op en rond het Vaticaan. Ieder jaar weer rond Pasen is het de vermaarde Charles van der Voort die de lakens uitdeelt op en rond het Sint Pietersplein waar Nederlandse bloemenarrangeurs op hoog niveau acteren om de pauselijke urbi et orbi op paaszondag kleur te geven. Bloemendecorateur Charles van der Voort onwerpt de jaarlijkse bloemenzee in het Vaticaan.

De paasmis op het Sint Pietersplein in Rome was dit jaar voor de vijfentwintigste achtereenvolgende keer voorzien van bloemen, bolbloemen en tuinplanten uit Nederland. Twee dagen lang hebben meer dan vijfentwintig arrangeurs en bloemisten doorgewerkt om de ruim 22.500 (!) bloemen en 1.500 (!) bloeiende planten en bomen te verwerken. De producten zijn gebruikt in tientallen arrangementen, aangelegde terrassen, rondom het altaar, op de trappen en het balkon.

bloei staan. Kwaliteit is net zo belangrijk als

meter of drie, een moerbei, er zijn bolacasia’s,

creativiteit.’

gouden regen, blauwe regen en een paar geelgroene coniferen. En dat zijn dan alleen nog maar de bomen en planten. Er komen ook

Transport

360 hyacinten op het plein te staan, 10.000

Het boodschappenlijstje voor de paaszondag:

tulpen, 2.500 gewone narcissen en 6.750

1.500 bomen en tuinplanten, rododendron,

tête-à-têtes. Doe daar nog wat dekbladeren

azalea mollis, de prunus in rose en wit, de

bij en zo’n 50 bloemarrangementen met bijna

cytius in geel en wit, de forsythia, erica is er

3000 rozen, lelies, anjers, asters, witte kersen,

ook, de viburnum, de Gelderse roos, de berk

lisianthussen en tulpen. Logisch dus dat het

betula pendula. Er is een esdoorn van een

bloementransport inmiddels een bijna militaire operatie is geworden. Waarbij hoofdarrangeur Charles van der Voort hoge eisen stelt aan het transport.

Pracht en kracht

‘Het altijd het spannendst om te bekijken

Miljoenen televisiekijkers over de hele wereld

in wat voor conditie de chauffeurs de lading

kijken jaarlijks naar de paasviering en zijn

weten af te leveren. De firma Van der Slot

getuige van het uitspreken van het urbi et

Transport bv uit Rijnsburg rijdt al

orbi door paus Benedictus XVI, de zegen over

vijfentwintig jaar voor ons. Dat geeft aan

de stad en de wereld. In de week van Pasen

dat we erg tevreden over ze zijn en ik stel

moeten alle voorbereidingen tot een goed

hoge eisen. De bloemen en planten moeten

einde komen. Hoofdarrangeur Charles van der

supergoed aankomen. Belangrijk voor mij is

Voort: ‘Een jaar lang werken we naar dat ene

dat de koeling perfect werkt, dat de bloemen

moment, waarop het moet gebeuren en alles

niet gaan groeien en dat de mensen ons

moet kloppen. Al snel na Pasen starten we

helpen bij het laden en lossen van de wagen.

met de voorbereidingen voor de volgende

Het is dus niet alleen een kwestie van die

editie. We hebben natuurlijk een strak

bloemen gewoon afleveren in Rome.

draaiboek, maar een natuurproduct vraagt om

Het transport is cruciaal. Wij kunnen nog

extra veel aandacht. En onze lat ligt natuurlijk

zulke goede ideeën hebben, we zullen wel

hoog. We willen het beste laten zien op eerste

eerst de bloemen, planten en bomen hier

paasdag. Alles moet juist op die dag in volle

moeten hebben.’

20

TVM ACTUEEL 172


‘Bedankt voor de bloemen!’ Paus

ik bijvoorbeeld hier vlakbij het altaar

gebruikt en ik narcissen juist heel mooie

De hele wereld kijkt naar het jaarlijkse urbi

bomen van twee meter zou zetten,

bloemen vind. Zeker hier.

et orbi. Ieder foutje is direct zichtbaar in

dan is met alle respect het zicht op de

Als die uitgebloeid zijn, zetten ze de bollen

miljoenen huiskamers.

heilige vader verdwenen. Ik heb inmiddels

in de pauselijke tuinen zodat je de komende

Charles van der Voort: ’Het moeilijkste? Bij

zoveel ervaring, ik weet niet beter en let

jaren in het Vaticaan alleen maar gele

alles moeten we rekening houden met waar de

daar dus als geen ander op. Voor het eerst

narcissen zult zien. Ook de bomen gaan

paus loopt en zit. Want waar hij ook is of

zetten we nu narcissen vooraan. Een bewust

hier naar de tuinen en naar het pauselijk

beweegt, hij moet goed zichtbaar blijven. Als

keus, omdat we al tien jaar violen hebben

buitenverblijf.’ 

< TVM ACTUEEL 172

21


‘Ik ben blij dat u en de bloemen veilig aangekomen zijn’. 22

TVM ACTUEEL 172


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

Paus Benedictus XVl ontvangt vader en zoon Van der Slot Op het moment dat Paus Benedictus XVI op paaszondag zijn dankwoord over de Nederlandse bloemen uitsprak, stonden vader Krijn en zoon Alex van der Slot nog geen tien meter bij hem vandaan. Het applaus in de indrukwekkende gang achter het beroemde balkon was ingetogen en de sfeer was licht gespannen. Na vijfentwintig succesvolle transporten met Nederlandse bloemen wachtte de transporteur uit Rijnsburg/Noordwijkerhout een korte ontmoeting met de heilige vader. Van der Slot Transport bv is al vanaf het allereerste begin in 1985 de vervoerder van de wereldberoemde Nederlandse bloemen- en plantenhulde bij het urbi et obi!

Even later wordt Paus Benedictus door tienduizenden enthousiaste gelovigen van over de hele wereld minutenlang toegejuicht vanaf het natte Sint Pietersplein. Het hart van de katholieke wereld. Een paar minuten later gaat de deur van het balkon open en zwijgen de aanwezigen devoot. Paus Benedictus XVI neemt de tijd voor een audiëntie met de Nederlandse gasten. Krijn (75) en Alex van der Slot (42) maken hun opwachting bij de hoogste gezagsdrager in de katholieke kerk. Vragen zijn niet toegestaan. De paus bepaalt het gesprek en de inhoud. Ondanks alle perikelen in de RK-kerk neemt hij de tijd voor zijn gasten en spreekt ze persoonlijk toe.

binnenkwamen, bedankte de paus voor de bloemen uit Nederland. We hebben daar binnen nog een kort applaus voor gegeven en na even wachten werden we aan hem voorgesteld en mochten we hem ‘zalig Pasen’ wensen. En toen heb ik nog tegen de paus gezegd dat het voor ons de vijfentwintigste keer was dat we hier zijn en dat ik nu samen met mijn vader was en we het een voorrecht vinden dat we dit ieder jaar maar weer mogen doen. Dat was een unieke ervaring’. Paus Benedictus XVI sprak de ZuidHollandse vervoerders ook meteen toe: ‘Het is toch wel een eind rijden vanuit Nederland en ik ben blij dat de bloemen weer veilig aangekomen zijn en jullie ook.’

Krankzinnige week Het was de afsluiting van een krankzinnige

Indrukwekkend

week waarin de tegenwoordige directeur van

Alex van der Slot: ‘Je wordt na de mis

bloemenvervoerder Van der Slot Transport

weggeleid en dan kom je in dat indrukwek-

bv en zijn vader opnieuw excelleerden als

kende gebouw en sta je in een enorme hal te

de huisvervoerder van de jaarlijkse bloemen,

wachten. Net op het moment dat we

bomen en heesters aan het adres van paus  > TVM ACTUEEL 172

23


De zaligverklaring in 1985 van de Friese pater Titus Brandsma op het Sint Pietersplein door de vorige paus was de eerste keer dat Van der Slot met Nederlandse bloemen naar het Vaticaan reed, altijd nog een kleine staat binnen Italië met bijvoorbeeld eigen douaneformaliteiten. Krijn: ’In ’85 reden we hier met alleen bloemstukken naartoe. Twee Nederlandse bisschoppen. Muskens en Simonis, hebben toen gezegd: ‘Wat is er mooier dan ieder jaar bloemen uit Nederland met de paasmis?’. De DAF van van der Slot mag uitladen op de trappen van de Sint-Pietersbasiliek.

Dat is een succes geworden en nu vijfentwintig jaar later staan de bloemen en de sierteeltproducten er nog steeds en is de paus er nog erg enthousiast over’. Waarbij

Benedictus XVI. De woorden ‘Zalig Pasen!

Eerste keer

natuurlijk ook nog eens positief meespeelde

Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking

Een bijzondere rit werd het voor vader en

dat kardinaal Simonis geboren is in Lisse en

brengen voor de fraaie bloemen uit

zoon Van der Slot. Krijn van der Slot is al

grote invloed heeft in het Vaticaan.

Nederland voor de paasmis op het Sint-

jaren uit het bedrijf en moest wennen aan de

Pietersplein’, waren voor vader en zoon

DAF combinatie. Alex van der Slot is

het hoogtepunt van een niet alleen drukke

directeur van het gelijknamige transportbe-

Televisieshows

maar ook spannende week. Een week die

drijf en heeft de dagelijkse leiding en kruipt

Van der Slot Transport bv is een logische

was begonnen met het inladen van de

ook niet meer dagelijks achter het stuur.

partner voor de bloemendecorateurs Niek

pauselijke cadeaus. Alex van der Slot:

Alex: ’Dit is voor ons de vijfentwintigste

en Charles van der Voort uit Leiden, de

‘Het vergt allemaal veel voorbereiding.

keer dat we dit transport doen en dat wilden

ontwerpers van de jaarlijkse bloemenpracht.

Wij zorgen ervoor dat (op de laadadressen)

we perse samen doen. Het is voor ons een

Hun decorateursbedrijf kleedde al jaren de

de juiste karren staan waar de producten op

bijzondere rit. Een mooie gelegenheid om

grote televisieshows in Nederland aan met

moeten en dat dit op het juiste tijdstip

goede vader-zoon-gesprekken te voeren’.

sierbloemen en draaide voor geen enkele

gebeurt en adviseren hoe alles ingesealed

Krijn: ’Heerlijk om weer eens samen

moeilijke klus hun hand om. Alex van der

moet worden en hoeveel ruimte er tussen

onderweg te zijn.’

Slot: ’Wij werkten al jaren met Van der

gelaten moet worden. Op maandagmiddag

Voort. En dat ging verder dan de bloemen

starten wij met laden. De bomen in de

van A naar B rijden. Voor iedere grote

aanhangwagen, dat is ook weer een apart

uitzending waren in die tijd bloemen nodig.

vak. Dat doen de bomenmensen zelf.

Ook toen al bij die tv-shows werkten wij al

De motorwagen met de bloemen heb ik zelf

altijd achter de schermen mee: na afloop de

wel twintig keer geladen, want die moet op

rommel opruimen, een beetje helpen bij het

een dusdanige manier ingeladen worden dat

opstellen van de bloemen, bloemen onder de

de luchtcirculatie optimaal is, dat alles wel

warme lampen snel even extra verzorgen

z’n koeling krijgt. Ik bekijk dus zorgvuldig

met de spuitbus, etcetera. Dat is wat we nu

waar ik welke bloemen op pot neerzet.

op het Sint Pietersplein ook doen.

Iedere plant of bloem is anders. De een kan

We helpen met uitladen en bloemen

wat meer luchtstroom of koude stroom

plaatsen en als het nodig is pakken we de

verdragen dan de ander. Je gaat zo vlak

gieter. Van A naar B rijden kan iedereen,

mogelijk opbouwen om een zo optimaal

maar het gaat er juist om dat je voor de

mogelijke luchtstroom door de hele wagen

klant de puntjes op de i weet te zetten.’

te krijgen.’ Opmerkelijk was ook dat aartsbisschop Wim Eijk de vrachtwagen van Van der Slot Transport bv bij vertrek

Marmeren trappen

in Utrecht zegende en een ‘behouden rit’

Het is heet de dagen voor het grote moment.

vroeg voor de pauselijke bloemenhulde en

Rome baadt in het zonlicht en tienduizen-

de bemanning.

den toeristen bezoeken de kroonjuwelen van

24

TVM ACTUEEL 172


de stad waar op iedere straathoek letterlijk

precisie schikken van al het fraais uit

Holland. Daar blijven we ook mee rijden.

geschiedenis geschreven is. Op het enorme

Nederland. Cameraploegen, fotograven,

Ik vind het belangrijk dat de bloementeelt

Sint Pietersplein zijn de laatste voorberei-

verslaggevers, geen moment is er rust voor

gepromoot wordt, want daardoor houdt

dingen voor de paasmis in volle gang.

de keihard werkende Nederlanders die

onze thuisbasis de Bollenstreek ook werk.

Al om zeven uur ’s ochtends rijdt Alex van

binnen één dag hun werk moeten doen.

We hangen niet overal posters op ‘we rijden

der Slot de enorme DAF met aanhanger het

Afgezanten van de paus zorgen voor water,

voor de paus’, dat vind ik niet ethisch, maar

beroemdste plein ter wereld op. Het is nog

frisdrank en verse broodjes en duizenden

in een gesprek met de klant die zegt

leeg voor de Sint Pieter en heel voorzichtig

toeristen schieten foto’s en filmbeelden.

‘waarom zou ik jou en je spullen vertrou-

rijdt de combinatie de marmeren trappen

De kleurrijke Nederlandse bloemenpracht is

wen?’ kun je het natuurlijk wel vertellen’.

voor de basiliek op om eerst de bomen van

uniek en lijkt bekend over de hele wereld.

Intussen wordt tijdens de operatie een

wel vier meter hoog te lossen.

Chinezen, Fransen, Japanners, Amerikanen,

enorme berg werk verzet. Om vijf over

de bewondering is wereldwijd! Camera’s klik-

zeven wordt de eerste boom uitgeladen

ken non-stop!

en ‘s middags om vijf uur is in totaal

Vaticaan

twintigduizend kilo materiaal met de hand

Ook het Vaticaan zelf is volledig ingesteld

verplaatst en zo gerangschikt dat het er

op de komst van de Nederlandse vervoerder.

Hard werken

Er is zoveel vertrouwen dat er geparkeerd

Ook voor vader en zoon Van der Slot is het

mag worden achter de enorme muren van de

keihard werken. Drie keer moet de DAF

kerkelijke staat en vlak bij de privétuin van

heen en weer om de bloemen op te halen uit

Terugreis

de paus, waar alleen bij hoge uitzondering

de pauselijke tuinen en vervolgens snel weer

Op paasmaandag begint de terugreis.

buitenstaanders worden toegelaten.

uitladen voor de deur van de Sint Pieter. Het

Nog een vracht oppikken in San Remo

Alex van der Slot: ’De medewerking kan niet

rijden tussen de duizenden toeristen over

en dan terug naar Noordwijkerhout.

beter. Als we komen, liggen de snoeren voor

het plein vraagt alles van het vakmanschap

Alex van der Slot: ’Dit was een bijzondere

de koeling al klaar. De parkeerplaatsen zijn

van Alex van der Slot. Topsport bij het

reis. Dat kunnen we niet ieder jaar doen.

geregeld en er komen hekken met linten.

Vaticaan. Maar Van der Slot geniet van deze

Ik heb het te druk in het bedrijf, maar heb

Het eerste jaar hadden we zelfs politiebewa-

dagen in Rome. Alex: ‘Ik zie dit vooral als

met pa afgesproken dat we over vijf jaar

king’. Die bewaking zou ook nu nog goed

promotie van de Nederlandse bloemen- en

weer gaan’. Krijn van der Slot: ’Over vijf jaar

van pas komen bij het uitladen van de

sierteelt. Daarom hebben we een auto rijden

als ik tachtig word, dan wil ik er zeker weer

planten en bloemen en het met militaire

in de kleuren van het Bloemenbureau

bij zijn.’ 

prachtig uitziet.

< TVM ACTUEEL 172

25


IN BEELD Foto: Gerlinde Schrijver

Je ziet het steeds vaker. Trailers met reclame. Leuke inkomstenbron voor een transportonderneming. Directeur Henk Adriaanse van N. Adriaanse Transport wilde twee trailers gaan bestickeren. Een wedstrijd van FC Barcelona deed hem besluiten om te kiezen voor een goed doel en niet voor een goedbetalende onderneming. â&#x20AC;&#x2DC;FC Barcelona speelt al jaren met Unicef op het shirt. Biedt die ruimte aan. Dat bracht mij op het idee om de ruimte op de trailers aan te bieden aan Cliniclowns.â&#x20AC;&#x2122; Deze organisatie zorgt voor optredens van clowns voor ernstig zieke kinderen op kinderafdelingen in een honderdtal Nederlandse ziekenhuizen.

26

TVM ACTUEEL 172


Contact TVM verzekeringen Nederland TVM verzekeringen

TVM verzuimmanagement

Van Limburg Stirumstraat 250 | 7901 AW Hoogeveen

tel. +31 (0)528 29 24 92 | fax +31 (0)528 29 24 90

postbus 130 | 7900 AC Hoogeveen

verzuimmanagement@tvm.nl

tel. +31 (0)528 29 29 99 | fax +31 (0)528 29 22 81

info@tvm.nl www.tvm.eu www.tvmschaats.tv

TVM international desk

TVM intermediair B.V.

TVM makelaardij

tel. +31 (0)528 29 22 77 | fax + 31 (0)528 29 23 43

tel. +31 (0)528 29 29 99 | fax +31 (0)528 29 22 81

intermediair@tvm.nl

info@tvm.nl

TVM rechtshulp B.V.

TVM veiligheidsplan

tel. +31 (0)528 29 25 55 | fax + 31 (0)528 29 25 67

tel. +31 (0)528 29 23 60 | fax +31 (0)528 29 22 81

rechtshulp@tvm.nl

veiligheidsplan@tvm.nl

TVM zorg en inkomen N.V.

TVM volmachten B.V.

tel. +31 (0)528 29 24 84 | fax +31 (0)528 29 22 13

tel. +31 (0)528 29 25 40 | fax +31 (0)528 29 23 43

zorgeninkomen@tvm.nl

volmachten@tvm.nl

TVM letselschaderegeling Europa B.V.

Overige e-mailadressen

tel. +31 (0)528 29 22 88 | fax +31 (0)528 29 22 75

Schadebehandeling schade@tvm.nl

letselschaderegeling@tvm.nl

Verzekeringen

acceptatie@tvm.nl

Mijn TVM

mijntvm@tvm.nl

tel. +31 (0)528 29 23 17 | fax +31 (0)528 29 22 81 internationaldesk@tvm.nl

Ongeval of ziekte onderweg SOS Alarmnummer +31 (0)20 651 51 51

bij ongeval/ziekte beroepschauffeur buiten Nederland

TVM SchadeAlarmnummer

+31 (0)528 29 29 11 bij ongeval/schade aan vrachtauto en/of lading en bij diefstal en inbraakschade in het binnen- en buitenland

VHD Alarmnummer

VHD Travelcare

bij ongeval/schade aan personenauto binnen Nederland

bij ongeval/schade aan personenauto buiten Nederland

+31 (0)55 577 50 77

+31 (0)55 577 71 11

TVM ACTUEEL 172

27


Wij pompen

10 000 000 liter in de Nederlandse economie Gratis brandstof voor onze klanten De transportsector staat als gevolg van de economische crisis flink onder druk. En dat is een slechte zaak. Niet alleen voor de transportondernemers, de chauffeurs en hun gezinnen, maar voor de totale Nederlandse economie. Want zonder transport staat de hele economie stil. Daarom geeft TVM verzekeringen, dĂŠ verzekeringsmaatschappij voor het beroepsgoederenvervoer over de weg, al haar klanten voor elke vrachtwagen een flinke tank brandstof cadeau. Een extra steun in de rug voor de klanten van TVM om het transport op gang te houden. TVM, Always There! Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.tvm.eu.

www.tvm.eu 28

TVM ACTUEEL 172

TVM Actueel - Nummer 172  
TVM Actueel - Nummer 172  

Via TVM Actueel blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen TVM verzekeringen en de transportbranche.