Page 1

Studieretninger Ingrid Jespersens Gymnasieskole

2020

BESØGSDAGE

Tilmeld dig på ijg.dk

ORIENTERINGSMØDE

Torsdag 16. januar 2020 kl. 19.30


VELKOMMEN

Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en privat selvejende institution med grundskole og gymnasium. Gymnasiet består af 4 klasser på hver af de tre årgange, i alt 300 elever. IJG prioriterer et højt fagligt niveau, kreativitet og omsorg for den enkelte elev. Skolens målsætning er at uddanne eleverne til åndsfrihed, tolerance og demokrati. Vi lægger stor vægt på, at eleverne udvikler respekt for andres meninger, faglig indsigt og evnen til samarbejde. 02

STUDIEMILJØ IJG er et mindre gymnasium som udmærker sig ved et tæt og overskueligt studiemiljø som ramme for elevernes faglige og sociale skoleliv. Studiemiljøet er karakteriseret ved et velfungerende samarbejde mellem lærere og elever samt et godt kendskab mellem eleverne på tværs af klasser og årgange. Skolen har en lang tradition for rummelighed: vi giver plads til det enkelte menneske og vægter den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.


Skolens lærere ser det som en særlig opgave at understøtte elevernes engagement og faglige læring. STUDIECAFE Skolen tilbyder studiecafe inden for gymnasiets fagrække. I studiecafeen yder skolens lærere vejledning og hjælp til eleverne. Gymnasiet har gode kantineforhold, og alle elever får stillet et mindre aflåseligt skab til rådighed. IT Alle elever har adgang til skolens it-system, Lectio. På Lectio findes oplysninger som skema, lektier,

karakterer og fravær, ligesom der er holdkonferencer til kommunikation med klassekammerater og lærere. Skolens elever tilbydes hele Microsoft Office-pakken. MUSIKLIV Skolen har et rigt musikliv. Der er mulighed for at deltage i skolens mange musikaktiviteter, ligesom der er mulighed for at blive undervist på Musikskolen på IJG, som tilbyder instrumentalundervisning og gratis deltagelse i kor og rytmisk sammenspil. Skolens bands optræder ofte ved fælles arrangementer. 03


ELEVUDVALG I gymnasiet bidrager de mange elevudvalg til det sociale liv på skolen. IJG har elevråd, bæredygtighedsudvalg, symposiumudvalg, kreaudvalg, jazzudvalg, cafeudvalg og festudvalg m.v. Elevrådet nedsætter endvidere et antal udvalg, der sikrer eleverne indflydelse på skolens dagligliv. En stor del af gymnasiets elever deltager i arbejdet i udvalgene. AKTIVITETER Gymnasiet deltager i en række fælles idrætsturneringer med andre gymnasier, afholder cafeaftener, et stort antal temafester, den årlige gallafest, 04

motivationsdag, musical, dramaforestillinger og mange andre arrangementer. SKOLEPENGE Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en privat skole, og skolepengene er pr. 1.8. 2020 kr. 1650,pr. måned. Friplads kan søges. TRAFIKFORBINDELSER Skolen ligger tæt ved Trianglen med buslinjerne 1A og 14 samt metrostation Trianglen. Nærmeste S-togforbindelse er Østerport Station eller Nordhavn Station.


STUDIERETNINGSGYMNASIET 2020 På IJG fokuserer vi på det faglige niveau og på udviklingen af kompetencer hos den enkelte elev. Vi tilbyder et grundforløb, der vægter at give eleverne de faglige og studiemæssige færdigheder for valg af studieretning og for at gennemføre gymnasieforløbet med størst muligt udbytte. Vi udbyder studieretninger og valgfag, der giver den enkelte elev mulighed for at vælge afhængig af lyst og forudsætninger. Fagene kan sammensættes i mange kombinationer. Ud over det almindelige gymnasieforløb kan eleverne vælge særlige tilbud inden for rytmisk musik, teater og drama, kommunikation og naturvidenskab.

GYMNASIEFORLØBET De første tre måneder i gymnasiet er et grundforløb, som er fælles for alle elever. Mod slutningen af grundforløbet vælger eleven studieretning og valgfag. En studieretning består af 2-3 studieretningsfag samt obligatoriske fag og valgfag. GRUNDFORLØB Grundforløbet udgør tre måneders introduktion til gymnasiets fag og arbejdsmetoder. En del af undervisningen omfatter almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb samt en screening i matematik.


OBLIGATORISKE FAG

Ud over studieretningsfagene indeholder gymnasieforløbet en række obligatoriske fag, fælles for alle uanset valg af studieretning: På A-niveau: Dansk, historie På B-niveau: Engelsk, 2. fremmedsprog, matematik et naturvidenskabeligt fag: biologi, fysik eller kemi På C-niveau: Matematik, samfundsfag, idræt, religion, oldtidskundskab, fysik, kemi, biologi, kunstnerisk fag

VALGFAG

Afhængig af fagkombination og studieretning kan der vælges 1-3 valgfag. Valg af ekstra A-fag er muligt. Valgfag på A-niveau: Engelsk, fransk fortsætter, tysk fortsætter, spansk, latin, samfundsfag, matematik, fysik, kemi Valgfag på B-niveau: Dramatik, musik, mediefag, idræt, matematik, fysik, kemi, biologi, latin Valgfag på C-niveau: Psykologi, filosofi, latin og informatik

STUDIERETNINGER 2020

›››› 07


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER MATEMATIK A, FYSIK B, KEMI B MATEMATIK A, FYSIK A, KEMI B MATEMATIK A, KEMI A, FYSIK B De naturvidenskabelige studieretninger fokuserer på kernefagene matematik, fysik og kemi. Samspillet mellem de naturvidenskabelige fag omfatter emner som f. eks. klima, energi, astronomi, matematiske modeller, naturvidenskabelige opdagelser og moderne teknologi. Som elev får du en bred naturvidenskabelig viden og indsigt, og som et ekstra tilbud har du mulighed for at følge den naturvidenskabelige linje (se s. 22). Faget informatik indgår i alle de naturvidenskabelige studieretninger. En naturvidenskabelig studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser. 08


09


SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER SAMFUNDSFAG A, MATEMATIK A SAMFUNDSFAG A, ENGELSK A I de samfundsvidenskabelige studieretninger arbejder du med centrale samfundsfaglige områder: dansk politik, international politik, sociologi og globalisering. Vi fokuserer på storbyen og studiet af urbaniseringen og dens konsekvenser for menneskets levevilkår. Faget matematik spiller sammen med samfundsfag ved anvendelse af statistik, økonomiske modeller og samfundsvidenskabelige undersøgelser.

11


SPROGLIGE STUDIERETNINGER ENGELSK A, FRANSK A, SAMFUNDSFAG B ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B ENGELSK A, SPANSK A, LATIN C

De sproglige studieretninger fokuserer på at give eleverne en solid sproglig baggrund for at kommunikere mundtligt og skriftligt på et eller flere 12

af verdenssprogene. Du vil også få viden om og indsigt i litteratur, kultur og samfundsforhold. Kombinationen af fag og valgfag vil give dig gode forudsætninger for at blive en del af den globaliserede verden. Ønsker du at styrke det sproglige, kan du i alle tre studieretninger vælge latin A. Herved bortfalder kravet om naturvidenskabeligt B-fag (fysik, kemi, biologi).


DET INTERNATIONALE Skolen samarbejder med gymnasier i en rĂŚkke lande og arrangerer udvekslingsophold og studieture 14

til USA, Japan, England, Tyskland, Spanien, Frankrig og Finland.


VALGFRI KUNSTNERISKE FAG Du skal vælge et af følgende kunstneriske fag på C-niveau i 1.g: • Musik • Billedkunst • Dramatik • Mediefag

Vi udbyder også: • Dramatik på B-niveau • Mediefag på B-niveau • Musik på B-niveau.

15


RYTMISK LINJE FORMÅL På Rytmisk Linje på IJG får du en unik mulighed for at dyrke musik på højt niveau og få styrket og udviklet dine færdigheder indenfor rytmisk musik samtidig med at du går i gymnasiet. Rytmisk Linje er en ramme for nærvær og venskaber på tværs af klasser og årgange, og du bliver undervist af konservatorieuddannede lærere og professionelle musikere. FORUDSÆTNINGER Kendetegnende for Rytmisk Linje er, at der ikke kun kræves lyst men også talent, og at du kan spille et instrument eller synge. Se under optagelse. UNDERVISNINGEN Som elev på Rytmisk Linje gennemfører du et almindeligt gymnasieforløb kombineret med fagene på Rytmisk Linje. Det forventes, du vælger musik på C-niveau. Undervisningen foregår dels på hold, dels som soloundervisning. Fagene er organiseret i en række faste, skemalagte timer efter almindelig skoletid. Et semester er på 12 uger ligesom MGK. Hovedinstrument(-sang): 1 ugentlig lektion (soloundervisning) 16

Sammenspil: 2 lektioner ugentligt (holdundervisning) Hørelære: Integreres i ovenstående fag Hen over året optræder Rytmisk Linje i mange forskellige sammenhænge. Bl.a til skolens fødselsdag, musical, julekoncert, orienteringsaftener og forårskoncerter. Vi spiller også koncerter ude af huset, bl.a på Krudttønden og Jazzhus Montmartre. OPTAGELSE For at blive optaget på Rytmisk Linje skal man udfylde og indsende ansøgning til skolen (hentes på ijg.dk eller på skolen). Ansøgerne vil herefter blive indkaldt til en samtale og en optagelsesprøve med følgende indhold: Hovedinstrument: Eleven synger/spiller 2 selvvalgte stykker – evt. med akkompagnement Hørelære: Imitation af kort melodi og rytme.


ORIENTERINGSAFTEN Den 29. januar 2020 holder vi orienteringsaften om Rytmisk Linje. Her kan du få et mere nuanceret billede af Rytmisk Linje, møde elever og lærere samt høre elever fra Rytmisk Linje spille. Det foregår kl 19.30 i Ny Musik. Vi glæder os til at se dig! Optagelsesprøve og samtale finder sted den 17. og 18. februar.

SKOLEPENGE Udover betaling for at gå på IJG betaler eleven et tilskud til undervisning i hovedinstrument på kr. 400,- pr. måned. YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt gerne leder af rytmisk linje: Nicolaj Josvassen, underviser i rytmisk klaver og rytmisk sammenspil (nj@ijg.dk) Tlf: 22 36 38 17. BEMÆRK Rytmisk Linje oprettes kun ved tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

17


TEATERLINJEN FORMÅL På Teaterlinjen lærer du at lave teater ved at lave teater! På Teaterlinjen kan du udforske teatergenren som skuespiller, instruktør, lysdesigner, scenograf eller dramatiker, og det er lysten der driver værket. Vi arbejder med forskellige teaterformer og processer, og du vil udvikle færdigheder i: • at skabe og forstå teater • at tænke kreativt, udvikle ideer og foretage kunstneriske valg • at samarbejde og kommunikere FORUDSÆTNINGER Alle kan gå på teaterlinjen, og du behøver ikke have nogle erfaringer med teater for at tilmelde dig. Det eneste, det kræver, er lysten til at have det sjovt med teater. Og så skal du selvfølgelig have tid og overskud til det. UNDERVISNINGEN Teaterlinjen er et treårigt forløb med ét moduls undervisning om ugen. I løbet af de tre år skaber vi fem forestillinger i tæt samarbejde med byens teatre. Her inviteres vi indenfor til prøver på kommende forestillinger, vi afholder workshops med professionelle skuespillere og instruktører, og vi spiller selv en 18


version af de aktuelle forestillinger. Vi har blandt andet et tæt samarbejde med Teater Grob, Teater Republique og Betty Nansen Teatret.

borg i 2. og 3.g, hvor vi oplever den internationale scenekunst og mærker suset fra Europas førende teatre.

På Teaterlinjen får du særligt sammenhold med de andre teaterlinjeelever på tværs af årgange og klasser. Vi tager på ekskursioner, ser mange forestillinger, og tager på en studietur til Ham-

ORIENTERINGSAFTEN Ved orienteringsmødet torsdag 16. januar kl. 19.30 på Ingrid Jespersens Gymnasieskole kan du høre mere om Teaterlinjen.


KOMMUNIKATIONSLINJEN FORMÅL På Kommunikationslinjen skal du arbejde med kommunikation, PR og medier i teori og praksis, så du bliver stærkere til at kommunikere i skrift, i ord og i billeder. FORUDSÆTNINGER Kommunikationslinjen henvender sig til dig, som: • har lyst til at lære at formidle • har interesse for PR og medier • gerne vil styrke dine kompetencer inden for området kommunikation. UNDERVISNINGEN Sideløbende med det almindelige gymnasieforløb får du 50 timers ekstra undervisning på Kommunikationslinjen i hhv. 1.g og 2.g. Undervisningen afholdes fra sommerferien til vinterferien. Du kommer blandt andet til at arbejde med: • Film – herunder tilrettelæggelse, produktion og redigeringsfase. bl.a. til sociale medier • Øvelse i journalistisk arbejde bl.a. fotoreportage • Lege med det gode sprog, bl.a. i samarbejde med virksomheder • Kommunikation som en del af den globale verdensorden. 20

HVAD KAN DU BRUGE DET TIL? På Kommunikationslinjen er det primære formål at arbejde med kommunikation i praksis, så du bliver bedre til at kommunikere. Kommunikation er anvendeligt i mange andre gymnasiale fag, og det kan samtidig bruges på rigtig mange uddannelser. En del af Kommunikationslinjen er også at besøge virksomheder, der arbejder med kommunikation. HVEM KAN GÅ PÅ KOMMUNIKATIONSLINJEN? Kommunikationslinjen tilbydes alle 1.g elever. Man behøver ikke at have arbejdet med kommunikation tidligere for at være med. ORIENTERINGSAFTEN Ved orienteringsmødet torsdag 16. januar kl. 19.30 på Ingrid Jespersens Gymnasieskole kan du høre mere om Kommunikationslinjen.


21


NATURVIDENSKABELIG LINJE FORMÅL Formålet er at styrke interessen for naturvidenskab samt øge forståelsen for naturvidenskaberne i erhvervsliv og videregående uddannelser.

Herudover kræves ikke andre forudsætninger end lyst til at udforske naturen samt en seriøs indstilling og særlig interesse for fagene matematik, fysik, kemi og biologi.

FORUDSÆTNINGER Du gennemfører et almindeligt gymnasieforløb med matematik på A-niveau.

Naturvidenskabelig Linje giver muligheden for en høj grad af faglig fordybelse og skaber begejstring og engagement hos såvel elever som lærere.

22


WORKSHOPS Eleverne på Naturvidenskabelig linje samles en eftermiddag om måneden til workshops. Det vil ofte være ”åbne laboratorier”. Her vil vi efter nærmere aftale med eleverne udbyde forskellige eksperimenter inden for de naturvidenskabelige fag og matematik. Det giver eleverne mulighed for at fordybe sig, undre sig eller blot ”lege” med nogle af alle de sjove forsøg, vi ikke kan nå i det daglige, hvor den teoretiske tilgang fylder meget. Vores egne eksperimenter krydres med besøg ud af huset til virksomheder og institutioner, hvor vi kan se naturvidenskab anvendt i praksis eller forskning. EKSEMPLER PÅ WORKSHOPS KAN VÆRE Astronomiaften - Fremstilling af creme - Byg en varmluftsballon - Oprense DNA - Fang morderen vha. DNA spor - Kaos og fraktaler på PC - Byg en raket - Fyrværkeri


Ing

Gym

Ndr

210

352

ijg@

Ndr. Frihavnsgade 9-11 2100 København Ø Tlf. 3526 3622 ijg@ijg.dk / www.ijg.dk

www.dyro.dk

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Profile for Dystan & Rosenberg

IJG Studieretning 2020  

IJG Studieretning 2020  

Profile for tverskov