Page 1

Sørlandsavisen

Kristiansand Uke 03 | 2020 | Torsdag 16. Januar | 4. Årgang | Gratisavis for hele nye Kristiansand

Gründeren fra Tveit

Godt nytt år!

Bestill synstest:

38 79 57 70

Gjelder kun i januar.

FAR OG DATTER: Thorbjørn Kristensen med datter Inger Lene Kristensen Hangeland sørget for middag og dessert til 110 unge på juleballet på Ve skole i desember. S 20-21


2

SØRLANDSAVISEN

SA

MENING

SEND INN DITT INNLEGG

meninger@sorlandsavisen.no Legg gjerne med bilde - Papirutgave torsdag

Styrker innsatsen for barn og unges psykiske helse

LEDER:

Totalforbud på privat fyrverkeri, nå!

Av: Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson (FrP)

Omkring halvparten av oss får psykiske problemer i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd, andre trenger hjelp etter personlige kriser som dødsfall, ulykker, eller at de er i en vanskelig familiesituasjon. I mange tilfeller er årsaken også uviss. Psykiske problemer kan ramme alle, og om man blir syk er det viktig å be om hjelp. Helsepersonell har taushetsplikt. De som jobber hos legen, på helsestasjonene eller på sykehus har ikke lov å dele opplysninger om deg til andre. Søk derfor hjelp om du trenger det. Vi i FrP er opptatt av å gi barn og unge de verktøyene de trenger for å få en bedre psykisk helse. Derfor har vi styrket helsestasjonene, sikret at det er mobbeombud i alle landets fylker, at det stilles krav om psykolog i alle kommuner, og at livsmestring skal inn i skolen. For å sikre god psykisk

helse trenger vi tjenester som i større grad ser den enkelte. Derfor innførte regjeringen nye pakkeforløp for barn og unges psykiske helse i 2019, som skal bidra til at den enkelte i mye større grad blir sett og får tilpasset behandling. Der folk tidligere har måttet vente månedsvis i kø, skal de nå få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Dette skal gi bedre oppfølgingen av den enkelte og gjøre at det blir lettere å få hjelp for eventuelle tilbakefall etter endt behandling. Det er du som er ekspert på ditt eget liv og som vet hva som er viktig for deg. Derfor får du selv innflytelse på behandlingen og rett til å velge behandlingssted. Helsestasjon for ungdom er et tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjenesten. Tilbudet er gratis. Her er det mulig å få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen. Dette er en viktig tjeneste for barn og unge, og er ofte et av de første stedene ungdom henvender seg når de oppdager at noe ikke er som det skal eller bare har behov for å snakke med noen. I perioden 2013 til 2019 har regjeringen styrket denne tjenesten med over 1,3 milliarder kroner. Samtidig er det viktig å gi barn og unge egne verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner. Derfor har vi

Utgiver:

Kristiansand

Redaktør

Tomas Fordelsen tof@sorlandsavisen.no Tlf: 419 27 299

Økonomispalten

Morgan Omdal post@sorlandsavisen.no Tlf: 93450112

Tvende Media Postadr. PB 383, 4846 Arendal Produksjonssjef: Torbjørn Lillebø Tlf: 92 04 73 45 E-post: tli@tvende.no

Daglig leder

Odd Bjørn Jensen obj@sorlandsavisen.no Tlf: 404 04 250

Journalist

Arne Lunde alu@sorlandsavisen.no Tlf: 918 84 590

fått livsmestring inn i skolen, vi har bevilget 5 millioner til utviklingen av en mestringsportal for plager som angst, depresjon og søvnvansker og styrket hjelpetelefonen til Mental Helse og Kirkens SOS med 10 millioner. I perioden 2013 til 2019 har kommunene fått mulighet til å motta et tilskudd per psykologårsverk de rekrutterer. Gjennom tilskuddsordningen har det vært en solid økning i rekrutteringen, og i 2019 er det gitt tilskudd til totalt 590 psykologstillinger i 369 kommuner og bydeler. Et tilstrekkelig antall psykologer er en forutsetning for en god helsetjeneste. Derfor er det bra at regjeringen innførte denne tilskuddsordningen, som har gitt 411 stillinger siden 2013. Det er dessverre noen barn og unge som fremdeles plager andre, til tross for at regjeringen har styrket kampen mot mobbing. Nå er det eksempelvis mobberen som må bytte skole. Det er bra. I tillegg har FrP i regjering sørget for at det innføres et mobbeombud i alle landets fylker som skal hjelpe barn og unge som utsettes for mobbing. Ingen barn og unge skal måtte grue seg til å gå på skolen. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Ta kontakt med fylkets mobbeombud, kommunens helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

Tips oss: Tips oss om lokale saker post@­sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00 Annonsebestilling: annonser@­ sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00

Distribusjon: Distribusjon: Schibsted Distribusjon Vest Tel: 464 18 888 E-post: sdivest@schibsted.no www.sdiv.no Trykk: Amedia

Det er bare å lese denne utgaves Rondt forbi. Agderpolitiet har hatt en del å stri med denne julen fordi både voksne og barn med overlegg bruker fyrverkeri som våpen for å skremme eller skade andre mennesker og dyr, eller som verktøy for ildspåsettelse av bygninger - ofte offentlige bygninger de har et dårlig forhold til, som barnehager og skoler. Det er ikke lenger nok for dem å sprenge postkasser og søppelspann. Det gir kanskje ikke et stort nok kick. Dette må slutte! Hvor mange branner må til? Hvor mange skadde ansikter må til? Dersom politiet ikke kan være synlig overalt, som en motbør mot all uvettig bruk av fyrverkeri, bør det forbys i privat regi. Det er ikke nødvendig at vanlige folk risikerer å skade seg selv og andre med fyrverkeri som kan være defekt. Da er det bedre at dette utføres av brannvesenet i sentrum. Forbud mot pinneraketter var et steg i riktig retning, men pinneraketter er dessverre altfor lett tilgjengelig i utlandet. Dessuten sparer det oss bare for noen branner. All annen fyrverkeri som inneholder krutt er også potensielt farlig for folk og fe. Folkeaksjonen mot privat fyrverkeri er en facebookgruppe bestående av over 350 medlemmer som er i ferd med å ­organisere seg mot dritten. På gruppens vegger legger medlemmene ut vilder og video som dokumenterer skrekkeeksempler på hva de har opplevd av uvettig bruk; fedre som setter fyrkerkeri på gelenderet av balkongen sin, helt blind for hva som kan skje om fyrverkeriet blåser overende under bruk, samt skader som følge av at mindreårige har fått hendene sine på dette farlige godset, for ikke å snakke om hvordan bråket påvirker våre husdyr. Hva med all søppelet som disse rakettene etterlater? Det er ikke verdt det.

Redaktør

Tomas Fordelsen Tlf: 419 27 299

Sørlandsavisen Kristiansand arbeider etter reglene for god presseskikk som finnes nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom man mener at disse reglene er brutt oppfordres man til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å klage saker inn for Pressens Faglige Utvalg, Boks 456 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55 eller e-post: pfu@np-nr.no

Produksjonssjef

Torbjørn Lillebø tli@sorlandsavisen.no Tlf: 920 47 345

Journalist

Ivar Eidsaa ioe@sorlandsavisen.no Tlf: 971 29 865

Mediegrafiker

Rudolf Aarli Salvesen rudolf.salvesen@tvende.no

Journalist

Aina Ludvigsen post@sorlandsavisen.no Tlf:922 65 671

Mediegrafiker

Mediekonsulent

Mediekonsulent

Mediekonsulent

Rune Jobsen rfj@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 252

Tommy B. Jensen tbj@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 251

Wenche Eriksen wme@tvende.no Tlf: 410 20 737

Anita Johnsen ajo@sorlandsavisen.no Tlf: 481 81 265

Sørlandsavisen arbeider etter reglene for god presseskikk som finnes nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom man mener at disse reglene er brutt oppfordres man til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å klage saker inn for Pressens Faglige Utvalg, Boks 456 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55 eller e-post: pfu@np-nr.no

Telefonnr. 37 06 39 00 - Tvende Media AS - Org.nr. 983 753 442 / post@­sorlandsavisen.no / annonser@sorlandsavisen.no / Trykk: Amedia


SØRLANDSAVISEN

3


4

SØRLANDSAVISEN


SØRLANDSAVISEN

SA

5

FORBRUKER

Hvordan bli mer miljøvennlig i hverdagen Ved å bare justere vanene dine ­bittelitt, kan du gjøre en forskjell for miljøet.

det er relativt lett å føle forskjellen når du tar på dem. Det er lett for å ta feil av dem, slik at også dem som er laget av plast, havner i den brune søppeldunken. Har man feilaktig sortert dem som grøntavfall, slik man kan med teposer laget av papir, vil plasten til slutt havne i naturen som kompost eller grisemat og dermed bli tatt opp i økosystemet.

Klær AV TOMAS FORDELSEN

Vi vet alle at vi kan kjøre mindre bil, fyre med renere ved, levere farlig avfall til resirkulering, spise mindre kjøtt og kaste mindre mat, men det finnes også mindre åpenbare måter å spare miljøet på. Derfor får du her noen tips til tiltak du kanskje ikke har tenkt på.

Teposer

Velg teposer med omhu. Mange teposer er laget av plast. Det er ikke alltid lett å se forskjell på dem, men

Stadig flere av klærne vi finner i butikkene er laget av kunststoff. Det spiller ingen rolle hva det heter; alt som lyder kunstig, og som ikke er lin, ull, bomull eller hamp eller noe annet organisk, er utviklet i et laboratorium. Fleece, akryl, vinyl, polyester, lykra, elastan og alt annet som har en kjemisk klang, er produsert av plast eller plastlignende stoffer, fremstilt av oljerester. Når disse flasser eller «røyter», er det i form fibre som populært kalles mikroplast. Årsaken er at tøyet ikke er biologisk nedbrytbart og blir en del av vårt

økosystem. Ikke bare havner det i magen og blodet til sjødyr, men forskere mener også de fremkaller kreft hos mennesker og pattedyr. Derfor kan det være smart å unngå klær som inneholder disse stoffene.

Mange giftstoffer går også med til å farge de nye plaggene. De rimeligste plaggene mister ofte fargen etter bare få gangers vask. Derfor er det bedre for miljøet å kjøpe litt dyrere klær av høyere kvalitet, som varer lenger.

Elastan er et stoff som gjør klærne elastiske. Ettersom mange plagg har strikk i seg, er det vanskelig å unngå tøy som har mindre enn 3% elastan. Likevel er det ikke vanskelig å unngå å kjøpe produkter som er hovedsaklig syntetiske.

Husholdning

Nå er ikke plasten den eneste synderen. Å fremstille bomull kreves også fryktelig mange kjemiske gifter, som i produksjonslandene i den tredje verden blir sluppet rett ut i naturen. Løsningen er å kjøpe økologisk bomull. Selv om økologisk bomull blir stadig mer tilgjengelig og rimelig, er vi nå alle bare mennesker. Et godt alternativ til å jakte på økologisk produsert tøy, er å rett og slett ikke bytte ut plaggene før de er utslitt.

Deler av grunnen til at regnskoger fortsatt utsettes for avskoging, er at palmene derfra er en lett tilgjengelig kilde til palmeolje, palmefett og palmekjernefett. Dette brukes som tilsetningsstoff i mat og mange skjønnhetsprodukter som en rimelig erstatning for annet vegetabilsk fett. Ofte blir denne tilsetningen kamuflert bak laboratorienavn som er umulige for oss å dekode, men det er ingen unnskyldning for å ikke lese innholdsfortegnelsen og av prinsipp la være å kjøpe varer som tydelig er merket med palmeolje. Et lite tips er at du kan trygt anta at alle ingredienser og produkter hvor bokstavrekken palm inngår, er en tilsetning funnet i palmer. Hvorfor

kjøpe en sjokolade når det, i alle fall her hjemme i Norge, er like enkelt å finne en sjokolade som ikke inneholder palmefett? Det finnes et alternativ i form av bærekraftig fremstilt palmeolje, men det er ofte umulig for oss forbrukere å vite om produsenten av varen vi kjøper faktisk benytter bærekraftig olje eller bare støtter denne produksjonen for å fremstå som mer ansvarsbevisst. Denne forskjellen er som regel altfor utydelig kommunisert, og det med overlegg.

DET NYTTER: Det er ikke mye som skal til for å gjøre en forskjell for miljøet. Foto: Phovoir/ Colourbox.


6

SØRLANDSAVISEN

Iskaldt drama på Mjøsa

Hardhausen Leif Gunnar Jota sto én time i 8 graders vann for å forhindre at fritidsbåten gikk på land. Takket være de frivillige på Mjøsvekteren kostet det ham ikke livet.

Bli livredder du også.

Send LIV til 2366 og gi kr 200,- til den livreddende dugnaden.

Iskaldt drama på Mjøsa

Redningsmannskapene kom akkurat i tide for Leif Gunnar. Moderat hypotermi, er diagnosen som stilles i ambulansen rett etter redningen, før Leif Gunnar blir transporteres til sykehus. Nedkjøling av denne typen betyr at kroppens kjernetemperatur er så lav at bevisstløs tilstand som regel inntrer. «Jeg forstår jo nå hvor nære på det var - og hvor lite materielle ting betyr i en slik situasjon» sier Leif Gunnar Jota (43). Forskjellen mellom liv og død kan måles i minutter og sekunder. Ditt bidrag gjør at vi kan holde beredskapen oppe og komme så raskt som mulig til unnsetning. I 128 år har vi vært et spleiselag mellom givere, medlemmer og støttespillere. Gi et bidrag til det livreddende arbeidet i dag. Les mer på www.rs.no

Volkswagen Originalservice NYTTEKJØRETØY Fast lavpris-service

på alle modeller eldre enn 5 år SERVICEOVERSIKT

Liten service med oljeskift

Inkluderer olje, oljefilter og kontrollpunkter.

Stor service med oljeskift

Steinsprutreparasjon mens du venter

Kr 0,-

*

inkl. mva.

*Ved kasko/delkasko.

Inkluderer luftfilter, olje, oljefilter, tennplugger, dieselfilter, bremsevæske, pollenfilter og kontrollpunkter.

Bytte av registerreim

Inklusiv vannpumpe og profilreimer.

Bremseskift foran

Inklusiv skiver og klosser.

Bremseskift bak

Inklusiv skiver og klosser.

Gumpens Auto Vest AS Setesdalsveien 90, 4617 KRISTIANSAND www.gav.no

Caddy

2990,inkl. mva.

4490,-

inkl. mva.

8500,-

inkl. mva.

4990,-

inkl. mva.

3990,-

inkl. mva.

Transporter

3990,-

inkl. mva.

6990,-

inkl. mva.

8500,-

inkl. mva.

4990,-

inkl. mva.

4990,-

inkl. mva.

Amarok

3990,-

inkl. mva.

6990,-

inkl. mva.

8500,-

inkl. mva.

4990,-

inkl. mva.

6990,-

inkl. mva.

24 03 48 00


SØRLANDSAVISEN

7

Bak lukkede dører med

Granerevyen

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag Lørdag Fredag Lørdag

17. januar 18. januar 24. januar 25. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60


8

SØRLANDSAVISEN

HVA HAR EGENTLIG SKJEDD SIDEN 2017? KIWI, Lefsbakeriet og Hudpleieskolen er de eneste som var på Hånes Senter i 2016. Vi starter runden «fra venstre» når man kommer fra parkeringsplassen, nye i Rødt: 1 Februar flytter LEMONGRASS inn – Mange av dere kjenner dem allerede da de frem til nå har solgt sin indonesiske mat fra vogna ved planteskolen. GØY! Møbeltapetsering Sør har sin utstilling i neste lokale, alt lager de selv. De restaurerer også gamle møbler til en rimelig pris! GØY! Ragnhilds frisører AS kommer så i lokalet etter Møbeltapetsererne. Ragnhild er en velkjent og avholdt frisør siden 1987, utvider nå til Hånes. GØY! Lucy` Studio – populær kunstner som har flyttet ut atelieret fra sitt hjem til der det tidligere var frisørsalong, lit t bortgjemt, og foreløpig uten faste åpningstider, men som alle andre er hun også på Face. GØY! Lefsbakeriet kommer deretter, kontinuitetsholder og verdens beste lefser og sveler, leveres over hele Sørlandet GØY! DIGG har erobret lokalet etter Lefsbakeriet, Kjell Are har proklamert at Hånes nå er plassen for han, etter også å ha forsøkt seg på Sørlandssenteret. «Det er noe med menneskene her på Hånes» sa Kjell Are, som er blitt en institusjon for mange. GØY! Sykkelguttane er neste, nabo med Digg, og selger sykler med livstidsservice som de tar i eget verksted. GØY! Etter Sykkelgutta kommer TUPPERWARE , kjent over hele verden for sin suverene kvalitet. Ikke butikk, men stadig kurs og tupper party. GØY! KIWI på andre siden av «ganga» er velkjent for alle. Norges laveste priser i 2019!!!! GØY! Bak møbelbilder på vinduer til høyre for KIWI har Møbeltapetsering Sør hatt sin produksjon. Allerede vokst ut av lokalet og flytter 2 lokaler lengre ut over nyttår, der hvor Billigo har vært i 201 9. GØY! Billigo i lokalet før Bistroen har også blitt en institusjon med mye rart – mye kvalitet – og lave – lave priser. Bytter plass med Møbelproduksjon over nyttår. ‘GØY! Hånes Bistro - for en forvandling de har gjort med lokalet, Knallhard jobbing siden våren 2019. Nå har de også fått skjenkebevilling GØY! I underetasjen har i tillegg Truckopplæring Sør etablert seg, mao: 10 nye bedrifter på Hånes Senter. For 2 år siden var nesten samtlige av disse lokalene lukket for kunder. HÅNES SENTER har på under 2 år gått gjenn om total forvandling. GØY!

www.hanessenter.no - E.post: positiv@hanessenter.no

kiwi.no

Confidence becames you

www.trucksor.no

www.sykkelguttane.no

www.haneslefsebakeri.no

mobeltapetsering.no

www.ke-as.no www.hudpleieskole.no

Følg oss og alle våre butikker på Facebook


SØRLANDSAVISEN

9

Volkswagen Originalservice PERSONBIL Fast lavpris-service

på alle modeller eldre enn 5 år

Liten service inkl. olje, oljefilter og kontrollpunkter.

Kr 2.490,-

Stor service inkl. luftfilter, olje, oljefilter, tennplugger, dieselfilter, bremsevæske, pollenfilter og kontrollpunkter.

Kr 4.990,-

Gumpens Auto Vest AS Setesdalsveien 90, 4617 KRISTIANSAND www.gav.no

Steinsprutreparasjon

Bremseskift

mens du venter

Skiver og klosser foran eller bak. Alle årsmodeller.

*Ved kasko/delkasko.

Kr 0,-

*

Fra kr 3.990,-* *Gjelder ikke GTI og Touareg.

24 03 48 00

Vil du hjelpe en småbarnsfamilie? Mange opplever stress og bekymringer i hverdagen. Som frivillig familiekontakt tilbyr du støtte, vennskap og avlastning til foreldrene, til beste for barna. Å få besøk av en frivillig en gang i uken, gir familien overskudd og glede.

Kurs for nye frivillige starter 27. januar Ønsker du mer informasjon? Hilde Lam, tlf.: 456 02 663 hilde.lam@frelsesarmeen.no www.home-start-norge.no www.frelsesarmeen.no


10

SØRLANDSAVISEN

Skynd deg å bestille nå da tidlig rabatter enda gjelder på flere av turene. Gjør drømmen til virkelighet! 7/2 REISETREFF WEEK-END I STAVANGER 16/2 VINTERTUR TIL RØROSMARTNAN

1/3 NORDLYS I SENJA & LOFOTEN 6/3 og 20/3 SOL OG VARME I SYD SPANIA 27/3 SPANIA, GIBRALTAR & PORTUGAL 27/3 BEATLES FESTIVAL I HAMBURG 5/4 PRAHA & DRESDEN 5/4 NEDERLAND OG LILLE I FRANKRIKE 5/4 KALININGRAD I RUSSLAND 5/4 GØTEBORG & ULLARED 5/4 FAVORITTREISEMÅLET GDANSK 6/4 ØSTERSJØCRUISE TIL RIGA 9/4 VEJLE OG FLENSBURG 16/4 BLOMSTRING I HOLLAND 16/4 IDYLLISKE TOSCANA 17/4 MUSIKK & DANS I ÅLBORG 18/5 TURER TIL MAKARSKA OG OPATIJA 19/5 BULGARIA OG MANGE FLERE….

Se alle våre turer på www.touring.no

Risdal Touring AS, Transportvegen 17, 4735 Evje www.touring.no  37 93 15 15


SØRLANDSAVISEN

11

SA UKENS ILDSJEL

- Håp er et utrolig viktig ord Hobbysnekkeren, Ove Tønnessen, har hengt opp sin tredje fuglekasse nedenfor bykjernen. Denne gang ble den ­ serimonielt åpnet med levende musikk, og velsignelse av presten.

koselige bussturer

med god stemning og flotte opplevelser

påsketur langs donau påsketur gardasjøen med verona 2.-13.april Kr. 16990,5.-13.april Kr. 10790,påsketur gdansk blomstringstur holland 6.-10.april Kr. 5590,-

21.-27.april Kr. 8890,-

6.-12.mai Kr. 7990,-

17.-21.juni Kr. 6990,-

21-25.juni Kr. 7490,-

18.-23.juli Kr. 8990,-

praktfulle praha dalarna med midtsommerfeiring

solskinnsøya bornholm vestlandet, bergen & stavanger opplevelser med fly

AV TOMAS FORDELSEN

til spennende steder i hele Europa

naturskjønne madeira barcelona 24.-30.mars Kr. 8990,22.-26.mars Kr. 6590,-

Vi omtalte hobbysnekkeren Ove Tønnessen i sommer da han skjenket Tresse med en fuglekasse han hadde kalt Omsorg. Det hele begynte med en fuglekasse han hang opp i kjærlighetens navn, i Nupenparken. Nå har han hengt opp sin tredje, kalt Håp, i tråkket mellom Gravane og Tresse. Nå skal han til å lage enda en - den han egentlig skulle henge opp i år; Harmoni. Den kommer til sommeren.

påsketur historiske berlin påsketur til st. petersburg

Velsignet

Presten han snakker om er Svein Finck, som tidligere var prest i Grim kirke.

HÅP: Fuglekassen som Ove Tønnessen har skjenket kommune, er den tredje i rekken og heter Håp. Den skal symbolisere alt vi trenger og ønsker av håp i en vanskelig tid med mye politisk og sosial uro.

Fuglekassen «Håp» ble andaktig innviet tirsdag 7. januar, etter tonene til trumpetisten Espen Isak Egeland, mens Finck velsignet verket. Mye tid og omsorg har gått med, for ikke å snakke om penger til lim og maling, men skaperen mener den bør kunne henge der lenge.

Symbolsk

Fuglekassen er prydet av små figurer og mønstre, laget av lim, på alle kanter, til og med undersiden. Selv skiltet som røper navnet, er utsmykket. Alt skinner i vakkert mørkegrønt, med detaljer i rødt, og plankene er solide saker.

7.-11.april Kr. 7690,-

8.-14.april Kr. 8190,-

13.-21.april Kr. 8790,-

påsketur til krakow & warszawa deilige mallorca

  – Presten ønsket seg en fuglekasse som het Håp. Dette er jo veldig aktuelt i disse dager, med tanke på alt det som skjer av selvmord, krig og all elendigheten som foregår i samfunnet. Vi bruker jo håp i veldig mange setninger. Presten sier alltid at han håper det går greit, ikke sant? Derfor er håp et utrolig viktig ord, sier Ove.

  – Den skal holde i 50 år, lover han. Jeg legger ikke skjul på at jeg føler jeg har tatt doktorgraden på dette nå. Jeg klarer ikke å lage noe bedre enn dette. Dette er indrefileten, men akkura det er treet også. Dette treet er sikkert over 100 år gammelt, proklamerer snekkeren, og peker på den største stammen i området.

7.-11.april Kr. 6390,-

Da Tønnessen var liten, brukte han parken som lekeplass. Det var her han hørte til, men boligene nærmest vannkanten huset de rike, som hadde råd til tjenere.

  – Jeg synes det er viktig å få flere fugler hit til området, og at folk kommer seg opp av sofaen for å betrakte dette, mener ildsjelen.

  – Da kunne det står på inngangsdøren; «Tjenere, vennligst benytt kjøkkeninngangen». Fordøren var forbeholdt vertskapet. Jeg har også et ekstra hull i fuglakassen, på høyre side. Det er litt symbolsk, for det het seg at dersom ikke vertskapet var fornøyd med maten, kunne de flykte ut kjøkkenveien. På toppen av fuglekassen sitter to jenter hvor storesøster holder rundt lillesøster, som for å trøste og gi håp.

Trost og stær

Hullene er så store at det kan komme trost og stær inn, i motsetning til de andre fuglekassene som er laget for mindre fugler.

UTSNITT: Dette er et utsnitt av fuglekassen, “Håp”, og skiltet på nært hold.

amalfi & capri vårtur til unike krakow sorrento, 21.-25.april Kr. 5890,24.april-1.mai Kr. 9390,costa calida - spania kroatiske perler - istria 24.april-1.mai Kr. 7990,- 25.april-2.mai Kr. 8390,med elba vakre algarvekysten toscana 5.-12.mai Kr. 9290,25.april-2.mai Kr. 8590,blomsterriviera ukjente8.-15.mai skatter makedoni a & albania italias 9.-14.mai Kr. 7090,Kr. 8990,kaliningrad sjarmerende riga spennende 18.-22.mai Kr. 5990,10.-13.mai Kr. 5290,sommer Kr.i tyrol bratislava med wien & wachaudalen 11.-16.juni 8990,22.-27.mai Kr. 7190,finnmark rundt nattopera i verona 27.juli-3.august Kr. 13990,- 14.-18.august Kr. 7890,den evige stad roma sjarmerende vilnius 23.-27.august Kr. 7990,13.-16.sept. Kr. 4990,spennende cruisereiser i nære og fjerne farvann

med albania & santorini påskecruise i middelhavet cruise 3.-11.april Kr. 10990,17.-25.april Kr. 9990,-

københavncruise

22.-24.mars Kr. 1290,-

cruise til stavanger flor & fjære 17.-19.august Kr. 3690,-

www.dagaasbo.no - 37 15 70 31


12

SØRLANDSAVISEN

SA

NYHETER

Rondt forbi Det har ikke bare vært julefred i overgangen til det nye året. Ran, ­ innbrudd, slossing, og ulovlig omgang med fyrverkeri, blant annet, har gjort at agderpolitiet har hatt litt å stri med.

AV TOMAS FORDELSEN

Ikke bare har politiet tatt en rekke personer for fyllekjøring samt besittelse og smugling av narkotika. Det har også vært en rekke ulykker og branner i fylket de siste fire ukene.

bruk av fyrverkeri.

Innbruddsraid

En beruset mann fikk beina overkjørt da han lå i veibanen i Flekkefjord natt til 22. desember. Mannen hadde lav kroppstemperatur da han ble tatt hånd om, og hadde antakelig ligget der en stund.

En mannsperson ble arrestert for hele fem innbrudd i Fjæreområdet i Grimstad natt til 22. desember. En person ble dessuten fakket etter et innbrudd i et klubbhus på Vanse stadion natt til lille julaften. Gjerningsmannen hadde en makker som greide å stikke av. Politiet arresterte også en person den 20. desember for å ha knust et vindu og brutt seg inn i et hus på Lund mens beboerne var hjemme.

Farlig bruk av fyrverkeri

Bråk på byen

Overkjørt

Politi og ambulanse rykket ut da det ble meldt om bruk av fyrverkeri inne på Burger King ved Amfi Vågsbygd den 29. desember. Det ble ikke meldt om brann, men stor røykutvikling på stedet. Den 9. januar ble det også meldt om røykutvikling i en dusj på Vennesla ungdomsskole. Røyken stammet fra fyrverkeri. Den første nyttårsdag jaktet politiet på en bilfører som avfyrte nyttårsraketter fra sin bil mot bygninger, forbipasserende biler og gående i Søgne og Sørlandsparken. Samtidig jaktet de på ungdommer som startet brann ved Fagerholt skole med uvettig

Hele ni personer ble arrestert for bråk natt til tredje juledag. Fire personer ble innbragt til politistasjonen i Arendal for ordensforstyrrelse, og fem ble anholdt i Kristiansand. Natt til 22. desember ble dessuten 20 mennesker bortvist fra sentrumsområder i fylket. Alt dette skyldes mye aktivitet på byen, i følge Politiet.

Ran

Politiet pågrep den 7. januar en mann for forsøk på ran av en ung mann, på mellom 15 og 20 år, i krysset Festningsgata og Dronningens gate.

OPPDATERING: Vi gir deg en liten oppdatering på hva som har skjedd i juleferien.

Lille julaften ble YX Gaupemyr ranet. Gjerningsmannen er 180-185 cm høy. Det er uvisst om vedkommende er tatt.

En plantekrukke er knust og en postkasse er sprengt i stykker av fyrverkeri.

Forlater brennende bål

Innbyggere i Vågsbygd er bekymret overfor den falleferdige vaskehallen som ennå står ovenfor Trenkanten senter. Beboere i nærmiljøet synes den har stått lenge nok og lurer på hva som skal skje med bygget som etter planen skulle rives for lenge siden og få nye boliger på tomten. De siste ukene har den dessuten vært utsatt for mye hærverk og er til fare for barn som leker i området.

Ansatte ved Åsane skole er lei av at forbipasserende stjeler av veden som tilhører skolen. Barnefamiler på tur lager ofte bål ved gapahuken i Dalane. Skolens ansatte må ofte ut og slukke fordi folk forlater ildsteder i full fyr.

Barnehage vandalisert

Vandalister har vært på ferde i Auglandstjønn barnehage i romjulen. Deres uteområder har åpenbart vært åsted for rakettoppskyting da det lå mye søppel i sandkasser, blant annet

Falleferdig bygg

Tyverier

En tilhenger av typen Tredal, med registreringsnummer PT 9873, ble

Foto: illustrasjon.

stjålet i Kjosdalen på nyttårsaften sammen med to snøfresere. Den ene var en beltedrevet, hvit Norlett 8-25T, og den andre en oransje Canada 1032 på hjul med kjettinger. Den 13. desember forsvant det også en skaphenger fra Vågsbygd Bilverksted. Hengeren er stor og hvit uten øvrige kjennetegn.

Svindler på ferde

En svindler fra Østlandet som flyttet til Kristiansand for noen år siden i kjølvannet av en bedragerisak, er tilsynelatende på ferde igjen. Mannen er nå anmeldt på ny for lignende forhold. Du kan lese mer om saken i nettavisen vår.


SØRLANDSAVISEN

13

MUSIKKTEATER

ARENDAL

presenterer

musikalen

CABARET Billetter: www.arendalkulturhus.no

23.-25. april

eller tlf: 37 00 60 60

Billetter: www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

www.arendalmusikkteater.no

Bak lukkede dører med

Granerevyen

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag 17. januar Lørdag 18. januar Fredag 24. januar Lørdag 25. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60


14

SØRLANDSAVISEN

Bak lukkede dører med

Granerevyen

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag Lørdag Fredag Lørdag

17. januar 18. januar 24. januar 25. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60


SØRLANDSAVISEN

SA

Advokat- og eiendomsspalten

15

Skivik & Co vil i denne spalten presentere forskjellige aktuelle tema innenfor juridiske emner og eiendomsmegling hver uke i Sørlandsavisen. Du kan også lese artiklene i Sorlandsavisen.no under fanen forbruker/økonomi, samt i E-avisen hver uke

Fullmakten som kan trygge fremtiden din Stadig flere oppdager fordelene ved en ­fremtidsfullmakt. Vi har det siste året hatt en stor økning av henvendelser fra klienter som vil bestemme hvem som skal ivareta deres ­økonomiske og personlige interesser dersom de selv i fremtiden ikke lenger er i stand til det. Ikke bare alderdom og demens, men også ulykker og alvorlig sykdom kan gjøre det nødvendig at andre treffer avgjørelser på dine vegne. Når man først er blitt ute av stand til å ta egne beslutninger, er det for sent å etablere en slik fullmakt. Vi får ofte tilbakemeldinger på at man skulle ønske at man hadde tenkt på dette litt tidligere (før det var for sent). Hva er en fremtidsfullmakt? «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten». (Lov om vergemål, §78)

Dermed kan du unngå at det senere reises tvil om fullmaktens gyldighet. Særlig viktig er det i situasjoner der fullmakten blir opprettet forholdsvis kort tid før den trer i kraft.

Hvem kan man velge som fullmektig? Den som skal utpekes som fullmektig, må på det tidspunkt fullmakten trer i kraft oppfylle følgende:

En fremtidsfullmakt er altså et dokument som gir fullmektigen(e) tillatelse til å opptre på dine vegne, innenfor de rammene som du selv har bestemt.

• ha fylt 18 år • kan ikke selv være under vergemål • må samtykke til å opptre som fullmektig

Dersom du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og skulle komme i en situasjon som beskrevet over, vil du bli satt under offentlig vergemål. Fremtidsfullmakt er altså et privat alternativ til offentlig vergemål, hvor det er fylkesmannen som oppretter verge for deg. Med en fremtidsfullmakt kan du selv «ha hånden på rattet» ved at du har valgt hvem som skal ta avgjørelser for deg, og hva som skal gjøres.

Mange ektefeller oppretter en gjensidig fremtidsfullmakt. Du kan også oppnevne flere personer, for eksempel et eller flere av dine barn. Er du redd for at dette kan skape konflikt mellom barna, bør du heller velge en utenforstående.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt? For å kunne opprette en fremtidsfullmakt må man være over 18 år og i stand til å forstå hva fullmakten innebærer. For eldre anbefaler vi å få en legeerklæring i forbindelse med opprettelsen av fremtidsfullmakt, som bekrefter at du forstår betydningen av fullmakten, og at din mentale tilstand ikke er svekket på tidspunktet for opprettelsen.

Hva kreves for at fremtidsfullmakten skal være gyldig?

På samme måte som for testament, er det visse form- og vitnekrav som må følges for at fremtidsfullmakten skal kjennes gyldig. Fullmakten må være skriftlig, og signert av 2 vitner over 18 år. Det må i teksten klart framgå at fullmakten gjelder fra det tidspunkt fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser som beskrevet over.

Fremtidsfullmakten bør i tillegg inneholde: • Dato for opprettelse. Datoen kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand

colourbox.com

til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet. • Vitnenes fødselsdato og adresse.

Fullmaktens innhold og omfang

En fullmakt kan omfatte alle forhold, både de økonomiske og de personlige. Du kan også begrense den til kun å gjelde bestemte områder, for eksempel: Salg/overdragelse/utleie av fast eiendom, ta seg av løpende utgifter, fordele midler til barn/ barnebarn, ta beslutninger om personlige forhold.

Ikrafttredelse For at fremtidsfullmakten skal tre i kraft, må fullmaktsgiver være kommet i en slik tilstand som beskrevet i starten. Fullmakten trer i kraft når fullmaktsgiveren av ulike grunner ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Det kan være vanskelig å fastslå når den rettslige handleevnen har gått tapt, og om fullmakten dermed skal tre i kraft. I praksis kan det innhentes

uttalelser fra vedkommendes fastlege eller behandlende lege. Det er også mulig å innhente Fylkesmannens bekreftelse (stadfestelse). Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring, og fullmaktsgiveren samt dennes pårørende må snarest mulig underrettes om fremtidsfullmaktens innhold og at den har tredd i kraft.

Stadfesting av Fylkesmannen

Selv om det i utgangspunktet er valgfritt å få fremtidsfullmaktens ikrafttredelse stadfestet (bekreftet) av fylkesmannen, vil det gjøre det lettere for fullmektigen, og i praksis ofte være nødvendig for å få utført disposisjoner overfor tredjepersoner. Dette gjelder f.eks. overfor bank, offentlige instanser, Statens Kartverk etc. Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, vil du motta en attest som du kan legge frem når du ivaretar fullmaktsgivers ønsker og behov. Fylkesmannen sørger for at fremtidsfullmakten tinglyses og registreres i aktuelle registre.

adv. Geir Skivik

982 86 000 /geir@skivikmail.no Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100 Skivik & Co Avenyen 3, Sørlandsparken


16

SØRLANDSAVISEN


17

SØRLANDSAVISEN

Barnas side Vi har besøkt Læringsverkstedet barnehage på Solsletta i Tveit Ukens spørsmål: Hvor liker du best å gå på tur? AV ARNE LUNDE

Hanna Langnes 5 ½ år I skogen bak fotballbanen. Vi går tur med barnehagen, inn til en benk. Der tenner vi bål og steker pinnebrød. Vi spiser og vi leker. Jeg har ikke sett noen dyr der, men jeg hører noen fugler.

Thea Kristine Amundsen 4 år I Dyreparken. Det er mange dyr der. Jeg liker best giraffer og sebraer, men ikke løver, for de har skarpe tenner og kan bite. Løvene er i bur. Vi må ikke gå inn til de. Giraffene har lang hals. De må ha mange skjerf på seg. I barnehagen går vi tur i skogen. Vi leker og løper omkring. Vi kan skli også.

Rune Johan Moen 6 år Lysløypa. Jeg går der når det er lyst, og om natten. Vi går tur med barnehagen i skogen. Det er gøyest i lysløypa. Jeg møtte de tre Bukkene Bruse og trollet der, de var i fossen. Jeg kasta en stein i hodet på trollet sånn at det datt i fossen. Det er to dager til bursdagen min. Da får jeg krone på hode. Vi skal pynte den i morgen.

Ingrid Sofia Aukland Stenbråten 3 ½ år I skogen, vi går der med barnehagen. Vi leker, vi sklir og ronser. Det er gøyest når det regner, for da er sklia glatt. Jeg spiser skiver med leverpostei, yoghurt og druer. Og bringebær og jordbær. Så brenner vi bål, vi steker pølser og pinnebrød. Jeg så en mus i skogen, den sov så den løp ikke. Jeg gikk på tur med bestemor og bestefar, da så jeg hula til musene.

Liam Solheim 5 år Jeg liker best å gå der det er bål - i skogen. Vi er der med barnehagen. Vi kan grille pølser og smørbrød. Smørbrød med ost er best. Osten blir varm og så blir det noen lange ostetråder. Det er ikke alltid vi har bål. Vi leker gjemsel, jeg kan gjemme meg bak et tre, for eksempel. Det er ikke skummelt i skogen. Dyrene kommer frem når det blir mørkt.

Annika Olsen Livermore 4 år Jeg liker best å gå der det er dyr. Det var i Danmark. Apekatter. Det var fire stykker - en familie. Jeg hadde med banan til alle fire. Jeg var der med mamma, pappa og storesøster. I barnehagen går vi i skogen. Vi spiste mat der brødskiver med ost og skinke. Jeg har bare sett maur og meitemark der.

Marie Tonette Helmersen Verdal 5 ½ år Jeg går tur på golfbanen, det er rett ved huset vårt. Det er veldig fint der for vannet ligger nærme. Det er for dypt til å bade der. Jeg går tur der med mamma. Vi har med mat. Noen ganger går vi tur til kirka, den er på bedehuset. Vi går tur i skogen også, da leker vi, alt mulig. Jeg liker best skogen.

Jonas Rosseland 6 år Alle steder! Og i skogen. Barnehagen var i Dyreparken. Vi tok buss. Jeg så en katt i skogen, vi kunne smeige den. Vi går til et sted der vi tar av oss sekkene. Vi har drikkeflaske i sekken. Noen ganger griller vi pølser. Det er en bekk der, vi kaster pinner og stein og kongler uti. Søppel skader naturen og dyrene kan dø. Jeg gir søpla til de voksne.


18

SØRLANDSAVISEN


19

SØRLANDSAVISEN

SA

UT PÅTUR Ditt turforslag i nærområdet

Rislåknuten Ukens vandring:

Denne gangen har vi blinket oss ut ett av de ­flotteste utsiktspunktene i Birkenes, Rislåknuten, 377 meter over havet. AV ARNE LUNDE

Vi begynner det nye året med et forsøk på å oppfylle ett nyttårsforsett; å komme seg mer ut i naturen. Det er antagelig en del som tenker slik rundt årsskiftet. Her vil Sørlandsavisen Kristiansand hjelpe deg på vei.

Ny turserie

Vi starter en ny serie vi kaller «Ut på tur» og som gir tips til turer i nærområdet. Nærområdet definerer vi til det nye, sammenslåtte Agderfylket og som inneholder et vell av flotte turområdet, ved sjøen, i skogen og høyt til fjells. Snø og kulde har vi sett lite til så langt i vinter. Man må langt inn i landet og opp i høyden for å finne brukbare forhold for skigåing. Det betyr at alt ligger til rette for flotte turer på bar mark. Første turforslag er altså Rislåknuten, omtrent en mil nord for Birkeland sentrum.

Ut på tur

Fra toppen, som ligger øst for bygda Senumstad, ser du ut til sjøen i sør. Vender du blikket andre veien, kan du på en klar dag få øye på både Bertesknapen og Årdalsknapen i Bygland, Lindeknuten i Tovdal, og Hovdefjell i Åmli. Turen opp er ikke lang, om lag to kilometer. Til gjengjeld er det bratt opp nesten hele veien til topps, så beregn god tid. Det er

to startsteder, fra Vinterstøa 200 meter sør for Senumstad bru, og fra Rislå, 900 meter nord for brua. Det er mulig å lage en rundtur ved for eksempel å parkere i Vinterstøa, gå riksveien den drøye kilometeren til Rislå og starte heituren der, for siden å komme ned i Vinterstøa, eller motsatt vei.

TIL TOPPS: 360 graders utsikt er belønningen for å ta turen opp til Rislåknuten. Her ser du blant annet Bertesknapen og Årdalsknapen i Bygland, Lindeknuten i Tovdal og Hovdefjell i Åmli på en klar dag. I sør kommer havet til syne i et bredt belte. I postkassa på toppen er det gjestebok. Husk å skrive deg inn.

Det er mulig å parkere begge steder, men det er enklere i Vinterstøa. Fra begge utgangspunkt er det tydelig kjerrevei i begynnelsen, som siden går over i sti som er godt merket. Det siste stykket flater det ut til et platå, og du ser toppen som reiser seg ganske markert i omgivelsene. Det er nokså vind-og værutsatt på selve toppen, men bare noen meter ned i terrenget på sydsiden er det flotte rasteplasser i le. På vei ned (eller opp) anbefaler vi å ta en avstikker til Hengeknuten, om lag 500 meter fra hovedstien. Knuten bærer navnet sitt med rette der den «henger» i fjellsiden, noe som gjør det til en luftig opplevelse å gå utpå. Du belønnes med flott utsikt over Senumstad og Rislå, og dalføret med Tovdalselva både sørover og nordover.

ÅPENBARING: Rislåknuten, 377 moh, reiser seg i terrenget oppe på platået som domineres av lave furutrær, svaberg og myrdrag.

HØYDEOPPHOLD: Noen forlenger turen med en natt i telt. Sikkert ikke dumt å våkne til den utsikten ut av teltåpningen.

Inkludert en god pause på toppen er det fornuftig å sette av to til tre timer på turen. STARTPUNKT: Informasjonstavler med kart er satt opp både ved Rislå og i Vinterstøa.


20

SØRLANDSAVISEN

SA

NYHETER

Hekta på økolo Gründer fra Tveit:

Thorbjørn Kristensen har tittel fra VM i havregrøtkoking i Skottland, vært rådgiver i Norsk Hageselskap, prosjektert et Aktivitetstun i Norges største borettslag, bestyrt Løa selskapslokaler i Vennesla og vært kokk på Jøldalshytta i Trollheimen. Skipper på egen skute har han også vært. Det gikk skikkelig galt. AV ARNE LUNDE

  – Det var første søndag i advent for 25 år siden at jeg skulle flytte den 27 fot store tresjekta fra Landvikvannet til en plass hvor det ikke frøs til utenfor Grimstad. Så gikk sjekta på et isflak som slo hull i bordgangene med det resultat at den gikk til bunns. Jeg klarte å redde meg i land, takket være Norsk Luftambulanse, men det var på hengende håret, beretter gründeren som nylig har gjort danske av seg etter å ha bodd i Tveit i flere år.   – Det ble en vekker, det forliset. Det var da jeg begynte å tenke på dette med å spille på lag med naturen og å dyrke økologisk. Jeg er opprinnelig utdannet gartner og har alltid hatt interesse for alt som spirer og gror, forteller han.

Maten er medisin

Egentlig begynte det enda tidligere, hjemme på gården på Rodenes i Randesund hvor han ble født, og hvor han vokste opp.   – For konfirmasjonspengene kjøpte jeg 100 høner som jeg foret med kjeks jeg fikk gratis fordi de var vannskadet. Det slo ikke heldig ut, for å si det sånn. Siden har jeg tenkt mye over hva gamle Hippokrates sa: «Din mat skal være din medisin»,

forteller Thorbjørn. Agrofertil er navnet på gjødselblandingen han har brukt flere år på å utvikle. Kort fortalt så er prinsippet bruk av stoffer fra naturen som optimaliserer plantenes immunforsvar slik at sprøyting blir unødvendig.   – Det gir vekster som inneholder mye mineraler, og for å ta et eksempel; for å få i deg 12 mg jern må du spise tre kilo poteter, spiser du 320 gram Agrofertil poteter får du samme mengde jern. Det utgjør jo en viss forskjell.

Etablert i Danmark

  – Oppskriften har jeg søkt patent på, og det krever mye kapital. Nå har jeg fått med på laget sterke miljøer på Lolland i Danmark, deriblant Business Lolland-Falster, næringsforeningen der, som inviterte meg ned da de fikk høre om gjødselprosjektet mitt. Dermed solgte jeg alt mitt i Norge og har nå flyttet inn i et gammelt bindingsverkshus med tilhørende stor tomt hvor jeg skal dyrke grønnsaker, frukt og roser, og hvor Agrofertil blir det bærende prinsipp, forklarer han. På en konferanse om bioteknologi i september i Danmark ble det slått fast at økologi er en hjørnestein i den

FERDIG SERVERT: Thorbjørn Kristensen under juleballet på Ve skole i Tveit i desember hvor han bidro til at 110 ungdommer ble servert middag og dessert.

grønne omstillingen og at økologisk sektor vil ha fokus på utvikling av kvalitetsvarer til vanlige forbrukere.   – Det fordrer at kjemiske stoffer skal bli overflødig i vegetabilsk produksjon. Samtidig må økologisk produksjon bli økonomisk bærekraftig. Dessuten må kvalitet og holdbarhet på produktene bli slik at den vanlige forbruker er villig til å betale noe mer for økologisk dyrket mat. Jeg har selv gjort forsøk med jordbær som er dyrket frem med Agrofertil. De holder seg opptil tre døgn lenger enn konvensjonelt dyrkede, påstår Thorbjørn. På sikt er visjonen å øke

verdiskapingen i dansk økologisk produksjon, etablere produksjon av Agrofertil som i sin tur vil skape nye arbeidsplasser.   – Selvsagt er det også en drøm og et mål å kunne eksportere både kunnskap og produkter ut i den vide verden, smiler Thorbjørn.

Hjemme hos kokken

Foruten å drive som bonde, skal han også vise sine kokkekunster i huset sitt i konseptet «Hjemme hos kokken», som går ut på å invitere mennesker til å smake ulike retter basert på økologisk dyrkede grønnsaker. I så måte er han på hjemmebane etter å ha

drevet Løa i Vennesla en årrekke sammen med sønn og datter. Der ble det mange timer over grytene på kjøkkenet. Det blir det fort når han er på besøk i gamlelandet også. Da hjelper han datteren, Inger Lene Kristensen Hangeland, som driver firmaet Frøken Hangeland og som handler om catering. I ukene før jul har det vært hektisk i den bransjen. Mat er en viktig bit av livet for Thorbjørn, men det skal være sunn mat.   – I dag er det en mare som rir oss med kreft, diabetes og fedme. Mye skyldes feilernæring. Hva blir vi tilbudt mot dette? Kirurgi,


21

SØRLANDSAVISEN

ogisk dyrking

HEKTISK: Thorbjørn Kristensen er på hjemmebane i anretningen, her fra middagsserveringen til juleballet på Ve skole før jul. Datter Inger Lene Kristensen Hangeland til venstre. Lærere og foreldre måtte også trå til.

kjemi, stråling. Vi er inne på et galt spor. Det hadde vært mye mer riktig om vi ble tilbud mat uten gift. Da hadde vi unngått mange av disse sykdommene og plagene, proklamerer han. Selv spiser han stort sett plantekost, men er ikke fullt ut vegetarianer. Det har hatt en positiv effekt, mener han selv.   – Blodtrykket sank, det samme gjorde blodsukkeret og kolesterolen, og jeg er nesten aldri syk, klart det har sammenheng med kostholdet, mener 66-åringen

som er i full gang med å lese til grunnfag i naturmedisin.

Tar grunnfag   – Jeg har ingen formell utdannelse innen faget naturmedisin, så det grunnfaget vil være til hjelp. Min særboer holder imidlertid på med en doktorgrad i England som handler om matmerking med fokus på bruk av visuelle virkemidler relatert til helse. Her er det mange spennende og sammenfallende innfallsvinkler. Foruten økologisk kosthold er han også opptatt av at mennesket er skapt for aktivitet, for fysisk

utfoldelse. Det kom til syne da han jobbet som gartner for Risvollan borettslag i Trondheim.

aktivitetstilbud til alle fra null til 100 år i Risvollan borettslag, noe som virkelig har slått an.

  – Det var lekeplasser der. D fungerte slik at mor og far satt passivt og fulgte med på at barna lekte i sandkassen. Da tenkte jeg, hvordan få også de voksne i aktivitet? Dermed gikk jeg i gang og prosjekterte et Aktivitetstun med golfbane, joggesti, gapahuk og benker på området. Kommunen var veldig positive og dekket 60 prosent av kostnaden, sammen med spillemidler, resten var egenandel. Nå er det

Glad i mennesker Thorbjørn Kristensen er ikke vond å be når vi spør om hva han brenner for, ordflommen kommer på innpust og utpust. Mannen går 100 prosent inn for det han tror på.   – Livsmotto? Jeg prøver å være meg selv, jeg går ikke på akkord med mine verdier. Jeg er med i Rotary fra mange år tilbake og der er idealet at vi skal snakke sant og være noe for andre, uten baktanker og uten å

vente å få noe tilbake. Å gjøre et par gode gjerninger mot sine medmennesker i det stille kan faktisk være helsefremmende, det også. Det levde han ut i årene han drev på Løa i Vennesla. Mange julaftener inviterte han, sammen med sønn og datter, mennesker som ikke hadde nettverk å feire sammen med, til fest og hygge. Sånt blir det fort mye lys og varme ut av.   – Til syvende og sist koker det ned til å være glad i mennesker.


22

SØRLANDSAVISEN

SA

Motor

Åpner Sørlandets største bilhus

10 000 kvadratmeter med bil samt duften av ferskt bakverk skal lokke besøkende til Mobiles nye bilforretning i Sørlandsparken. Dørene til de nye lokalene ble åpnet i desember selv om ikke alt er på plass ennå. AV ARNE LUNDE

Dørene åpnet: Salgsfolkene i nybilavdelingen har holdt hus i nybygget siden 9. desember og har funnet seg vel tilrette selv om ikke alt er på plass ennå. Fra venstre: Tor Arne Myhra (salgssjef), Marcus Hæstad, Kevin Vigebo, Einar Kolstad, Aidin Sohrabi og Halvor Barikmo.

  – Vi er ikke helt i mål med alt, selv om vi har holdt til i nybygget i en måned og virksomheten er i full gang. Åpningsfesten blir først lørdag 29 februar. Da kommer Jan Erik Larsen fra Broom som skal presentere bilene våre på sin særegne måte, avslører salgssjef Tor Arne Myhra. Salgssjefen har funnet sin plass i et innglasset kontor i den store og lyse hallen som rommer nye biler av merkene Hyundai, Mazda, Citroën, DS og Honda. Hvert merke er tildelt sitt området med egen profilering. Flyttingen fra de gamle lokalene som ligger så og si vegg i vegg med nybygget, innebærer litt av en

overgang med hensyn til boltreplass og fasiliteter.

Liflig duft   – Visjonen vår er å løfte kundeopplevelsen til nye høyder, derfor satser vi som vi gjør, her skal besøkende føle seg velkommen og få lyst til å tilbringe tid. Eget bakeri hvor vi byr på boller og baguetter og annet godt, skal være med å gjøre opplevelsen unik, smiler han, vel vitende om at duft av gjærbakst neppe er det første folk flest forbinder med en bilforretning. Nybilavdelingen har fått plass i første etasje, mens bruktbilavdelingen ligger i andre etasje. Da Sørlandsavisen var på besøk i tidlig i

januar, var det om lag 100 bruktbiler linet opp i den lyse og luftige hallen. Flest av forretningens egne merker, men også en god del andre.   – Her finner du brukte biler i alle prisklasser, og sammen med våre fem bilmerker i nybilavdelingen tror jeg vi kan si at vi dekker de flestes behov på bilfronten. Bensin, diesel, hybrid, med og uten ledning, helelektriske, nyttekjøretøy og personbiler, ramser Myhra opp. Leveringssituasjonen har vært utfordrende for enkelte biltyper, særlig for noen elbiler. Hyundai Kona hadde en periode lengre ventelister enn rekkevidde på strøm, ble det vitset med.

Hyllevarer

  – Hyundai har økt produksjonen betydelig med en ny fabrikk, og innen slutten av juni skal alle som har bestilt ha fått sin bil, så da kan vi sette sluttstrek for den historien, beroliger Myhra. Han understreker videre at de bestreber seg til det ytterste for å være leveringsdyktige på kampanjebiler. Tidligere var det Abrahamsens Auto som holdt til i Sørlandsparken, der kunne du kjøpe Honda og Citroën, mens Røinås bilforretning holdt hus på Fiskåtangen med Mazda og Hyundai i hyllene. For to år siden ble begge butikkene med i Mobile gruppen og skiftet navn til henholdsvis Mobile Sørlandsparken og

Mobile Fiskåtangen. Sistnevnte vil forhandle Mazda og Hyundai. I Sørlandsparken er det altså i tillegg Citroën, Honda og DS som tilbys. Verksted og delelager finnes begge steder.   – Få nå med at det blir fest for alle som har lyst 29 februar! Foruten Jan Erik Larsen kan vi lokke med utlodning der premien er gratis bil i ett år, og man må være tilstede på festen for å ha vinnersjanse. Og så blir det diverse aktiviteter for barna, så dette blir en fest for hele familien, understreker Tor Arne Myhra.


SØRLANDSAVISEN

Lyst og luftig: Bruktbilavdelingen er henvist til andre etasje, men der får man til gjengjeld breie seg skikkelig. Bruktbilsjef Marius Berg (foran) er fornøyd med fasilitetene, her sammen med salgssjef Tor Arne Myhra og daglig leder Tor Inge Haugen.

23

Hjemmekoselig: Citroën sin avdeling frister med egen «la maison» - et hjem, med egen avdeling der barna kan krype opp i myke puter. Salgssekretær Janne Skjelbred-Knudsen og salgssjef Tor Arne Myhra ønsker vel møtt.


24

SØRLANDSAVISEN

SA

Motor

Prøvekjørt: Skoda Citigo e iV

Skoda med stikkontakt

At Skoda sin første elbil skulle bli vesle Citigo er ikke overraskende. Som navnet sier så er den designet for et liv i byen – og der bør man selvsagt kjøre utslippsfritt. AV ARNE LUNDE

Skoda har hatt en sterk posisjon i Kristiansand takket være kurante biler hvor stikkord har vært romslighet, SUV, stasjonsvogn, gjerrige dieselmotorer og 4-hjulstrekk. Modeller som appellerer til mange. Men enhver form for elektrifisering har manglet – til nå. Vesle Citigo er plogspissen som skal bane vei for en rekke elektrifiserte biler fra fabrikken i Tsjekkia, rene elbiler og hybrider vil komme på løpende bånd i nærmeste fremtid.

Lykkelig som liten: Skoda Citigo i elektrisk versjon tiltaler oss med sin kompakte form og beskjedne ytre mål. Den må jo være drømmebilen når du skal manøvrere inn i trange parkeringshus.

Citigo i fossil versjon har vært på markedet i noen år. Den elektriske utgaven skiller seg ikke mye ut designmessig; det er først når vi vrir om nøkkelen og blir møtt med

en knapt hørbar summing, at vi skjønner det er strøm og ikke bensin på tanken. For ett år siden kjørte vi en Volkswagen e-Up! og vi oppdager fort at det er mye likt i Skodaen. Så

er de da også konsernsøsken, de to, og bygges på samme plattform med de samme tekniske løsninger. E-Up! fikk nylig et nytt batteri som nær dobler rekkevidden på strøm.

Samme batteri finner vi i Skoda’en, noe som skal gi en rekkevidde på 26 mil etter den strengere WLTP målemetoden. Prøveturen vår på et par timer ble selvsagt for kort til å


25

SØRLANDSAVISEN

Nøkternt og ryddig: Ingen overraskelser i førermiljøet, og for de som er kjent med Volkswagen e-Up! er likheten slående. Holderen på dashbordet er for smarttelefon som kan kobles til diverse apper. Rattet kan heves/senkes men ikke trekkes ut/inn. Sammen med høyderegulering av setet går det rimelig greit å finne en ok kjørestilling.

Slukhals: Bagasjerommet er ganske dypt og rommer Tro mot originalen: Skoda har valgt å beholde grillen fra fossil 250 liter, 923 liter med bakseteryggen felt ned. En spalte utgaven selv om den er kun til pynt på elektriske Citigo. i bakkant gir plass til ladekablene. Ryddig og smart.

sjekke om det stemmer. Men noe fant vi ut, likevel.

Kjøremessig opplever vi at Citigo takler det meste på en grei måte. Elmotoren utvikler 82 hk og gjør bilen til en kvikkas i byen. På motorveien er det heller ingen grunn til blygsel, vi var kjapt oppe i 100 km/t og vel så det. Toppfarten er på beskjedne 130 km/t, men det er mer enn nok sett opp mot fartsgrensene i Norge. Citigo fremstår som en typisk bybil, men på vår prøvetur fant vi ut at den byr på god komfort også i motorveihastighet, godt støydempet som den er, dessuten retningsstabil og helt uten overraskelser av noe slag. En Oslotur med et innlagt ladestopp hadde vi ikke vært redd for å legge ut på. Etter en tur til Lillesand valgte vi å ta turen fra Høvåg over heia til Åbål i Birkenes. Her er det grusvei med hull og vaskebrett i mengder, og på det høyeste var det faktisk snø og is. Med piggfrie vinterdekk var det helt uproblematisk å ta seg frem. Fjæringen er ganske fast, og vi merket godt ujevnhetene, men uten at det ble ukomfortabelt. Og på vei ned den lange bakken mot Åbål «vant» vi noen kilometer rekkevidde ved å kjøre i «B».

uten nyttige ting som ryggesensor og cruisekontroll. Selvsagt er ikke minstemann i Skoda familien bilen du kjøper for å signalisere prangende luksus når du parkerer i oppkjørselen. Den er heller en typisk nummer to bil som greit fyller de daglige gjøremål; kjøring til og fra jobb, bringe og hente barna i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Og, med såpass lang rekkevidde, kan den jo ta deg til hytta på Bortelid, selv på vinteren. Plassen blir egentlig største begrensning i en bil som er 3,4 meter kort. Den er registrert for fire, så forsøk ikke å presse inn tre i baksetet. Med førersetet regulert for mine 176 cm så ble det trangt å skulle sitte bak, det er benplassen det skorter på. Takhøyden vil de fleste finne tilfredsstillende. De to i forsetene har ingenting i klage over hva plass angår, og stolene har rikelig med regulering. Bagasjerommet, som er overraskende dypt, skal romme 250 liter, med bakseteryggen lagt ned blir bilen forvandlet til en liten varebil som tar 923 liter bagasje. Ser vi her en smart feriebil for to?

Trangt bak

Førermiljøet er rimeligvis nøkternt i en slik bil. Her er ingen store skjermer med pekefunksjon, og digitalt førerdisplay med for eksempel navigasjon må du se langt etter. I

Strøm til gode

Ved start viste displayet at vi hadde 16,5 mil til disposisjon, ved målgang var det strøm for 11,7 mil igjen på batteriet etter å ha tilbakelagt syv mil under vekslende veiforhold og temperatur rundt 0 grader. Noe som ikke stemmer? Enkel matematikk skulle tilsi at vi hadde 9.5 mil rekkevidde «til gode». Hvorfor ble det drøye to mil ekstra? Forklaringen er nok mangesidig. Kjørestil, bruk av regenereringfunksjonen og kjøring i eco-modus er faktorer som spiller inn. Skoda Citigo har en egen «B» stilling på girvelgeren som gir økt motstand når gassen slippes. I nedoverbakker og på vei mot for eksempel lyskryss bremser bilen i betydelig grad når du går av gassen, men ikke helt til full stans. Citigo er derfor ikke en «en-pedals bil» som enkelte andre, bremsepedalen må brukes i tillegg. Men det generes uansett strøm til batteriet. En egen knapp for «Eco» og «Eco +» finnes også, det blir nesten for en nødløsning å regne fordi bilen blir betydelig slappere, og komforten lider med svakere effekt på klima anlegget. Men greit å ty til om rekkeviddeangsten slår inn.

Kjapp

Demobilen, en Style versjon, koster 199 000 kroner. En noe enklere variant, Ambition», selges for 184 800 kroner. Da må du klare deg

Nøkternt

Rett på sak: Powermeter, speedometer og batterimåler er på plass – og det er i grunnen det som trengs for å kjøre fra A til B.

stedet er det et ryddig dashbord med fysiske knapper som er kjapt å lære seg. Plass til å oppbevare ting og tang er begrenset, en oppbevaringsboks mellom setene hadde vært kjærkomment, også for å ha noe å hvile høyrearmen på. Hardplast er det ikke spart på i innredningen. Et felt med blank dekor på dashbordet retter opp noe av det billige preget. På sikkerhetssiden nevner vi antiskrens og antispinn, lane-assist som hjelper sjåføren til å holde seg innenfor

veimerkingen. Cruisekontroll og ryggesensor hører med på Style utgaven. Skoda Citigo i elektrisk utgave vil nok appellere til de som er ute etter en smart og økonomisk bil for bruk i byen, en typisk nummer to bil for de som har en fossil bil fra før. Men, med såpass lang rekkevidde vil vi ikke utelukke at den for noen kan fungere som eneste bil i husholdningen, om ikke plassbehovet er stort.

Skoda Citigo e iV Skoda Citigo e iV Pris: 184 800,- (Ambition) 199 000,. (Style) Motor: elmotor, 82 hk, 210Nm Drivlinje: 1A, forhjulsdrift Batteri: 36,8 kWh 0-100: 12,5 sek Toppfart: 130 km/t

Rekkevidde (WLTP): 260 km Hurtiglading til 80%: 1 time Fra wallbox 7,2kW: 4 t 8 min Dimensjoner (lengde/ bredde/høyde): 360/165/148cm Bagasjerom: 250/923 liter Vekt: 1160 kilo


26

SØRLANDSAVISEN

SA

Kultur

Musikknytt

VURDERT: Silje Torsøe fra Lyngdal, opprinnelig fra Søgne, har gitt ut en jazzplate som vi har vurdert.

Vi sjekker ut de siste utgivelsene fra landsdelen. AV REDAKSJONEN

Ylva From Me to You POP - SINGLE Utgitt 3. januar Popstjerna fra Vågsbygd har gitt ut en ny single, denne gangen en elektronisk popballade. Tema er hjerte/ smerte. Ylvas sangevner imponerer mer for hver utgivelse. Det henger mye sammen med at stemmen hennes er i ferd med å modne. Sangen tikker inn under tre minutter, og vi føler den ikke kommer helt i gang før den er ferdig. Vi savner på en måte et klimaks. Ylva er blitt en leverandør av tidsriktig poplistestoff, men de store hit-låtene uteblir enn så lenge. Silje Torsøe Closer JAZZPOP - ALBUM Utgitt 14. desember Silje Torsøe fra Lyngdal er intet

ubeskrevet blad men dette er hennes debutalbum. Albumet åpner med den funky, dels akustiske «Taste of Honey». Dette er mer pop enn jazz, og minner litt om tidlig Nelly Furtado. Andretkuttet fortsetter i et litt mer intenst, funky spor, lettere suggererende på en nesten Prince-aktig måte med saksofon, innslag av slap-bass og sensuell koring. Tredje nummer er en mer tilbakelent og romantisk ballade. Vi nærmer osss et cool-jazzlandskap som låter mer moderne nå. Fjerdesporet åpner med et The Police-infuert riff og fortsetter i en Sting-inspirert ånd. Fortsatt er lydbildet noenlunde tidsaktuelt. På femte er vi tilbake til sent åttitall. Introen bringer tankene til Dirty Dancing og Patrick Swayze. «Cloudy Weather» åpner i et tett og intimt leie. En skulle ønske

refrenget fortsatte med det samme fokuset fordi refrenget ligner litt for mye på tittelkuttet og zoomer ut fra det nærgående og personlige. Stemningen brytes opp til et fordel for et dansbart groove, noe som ikke alltid er nødvendig. Forøvrig består albumet av ganske så fengende låter. Artisten synger godt. Både teknikk og innlevelse er på plass. Produksjonen er på upåklagelig men lydbildet er generelt noe datert. Eivind Husebø Wild n´ Blue HIP HOP - SINGLE Utgitt 15. november I følge presseskrivet har denne artisten skapt denne låta sammen med en produsent og DJ som er kjent for sitt samarbeid med den legendariske rap-gruppa Wu Tang Clan. Her er mer synging enn rapping,

og sangen er kjempefengende - mørkt og delilig suggererende. Den kunne potensielt vært en hit-låt, hadde det ikke vært for et noe rotete lydbilde. Klangeffekten søler dessverre til vokalen slik at den tidvis blir vanskelig å følge. Koringa låter tøff og gitaren setter prikken over i´en. Dette er en artist som plutselig kan få en kometkarriere med en låt som har større produksjonskvaliteter. Oakland Rain This is a House POP - EP Utgitt 6. desember Tvillingduoen fra Kristiansand produserer singler som vafler for tida. De har flere singler som har gått oss hus forbi og som vi ikke har rukket å omtale. Heldigvis dukket de opp på denne EP´en. Tittelkuttet er litt utypisk for Oakland Rain og minner litt om Bonnie Tyler, selv om det helt sikkert var utilsiktet.

Andrekuttet er en søt Unni Wilhelmsen-inspirert ballade om motgang i kjærligheten. Denne er svært fengende og burde vært på radioen. Versene på tredjesporet bringer tankene til vår egen Christine Wassengen sin egen musikk og låter inderlig vakkert. Mindre subtile instrumenter hadde gitt denne låta større produksjonsverdi. Fjerde nummer låter en smule julete i stilen, med bøttevis av klang, det barnlige riffet, den typiske alvorspregede og sakrale stemningen, et budskap om noe vi har i vente og den massive dynamikken i vokalfraseringene. Avslutningsnummeret er en kul, liten retro-sak som holder et forfriskende tempo, hva gjelder Oakland Rain. Dette er en fengende sang som vi innbiller oss er fin å kjøre bil til.


27

SØRLANDSAVISEN

SA

SPILL & MORO

Tabloid kryssord 03 2020 INSEKTER

KEISEREN

SYKEBILER

FUGL

SEIL

GLI!

PLAGGENE

PREP.

GREKERE

BEHØVDE

SPISE

INSTRUMENT LENGDEMÅL

NOE MAN KAN LYTTE TIL

FUGLEBOLIGEN

KV.NAVN

KRETSENE

ROTE

ROMMET

RAKE

SKJULT

VELGER

OPERA

MAN

FRISYRE

EVENTYRJENTE

SINT

FREMDELES

VERS

TALLORD

MYNT

STAT

KLARE

MÅNE

MANNSNAVN

FASE

KAN RAPPORTER VÆRE

HALVAPE

VONDT

HJULDELEN

SNART

POLITIKEREN

PRON.

BLÅSE

PIPLE

BUKSER

BØNNER

PLAGET

BIB.DEL

GLADE

KONGE

OVER LANG TID

TONE

BØNN

DRESSE

GRESK BOKSTAV

OPPHØYE

AVDØD LADY

BETEN

GRETNE

PJOKK SKUER

INNBOER AVGASS ANGER

FUGL

KEISERNAVN

BRONSEVINNERE

DAGROS

EN TJELTA

PÅ DØR

PUSSE

FE

MESTERSKAP

DUR OG ??? NEDLATENDE

SLANGE

3,14

KROPPSDEL

OVER

TOPP ETTER E ART.

SØRGE SMERTE

MANNSNAVN

KOSTHOLD

RUEN

INSEKT

FLIRE

SKIFTER GIR

ISHYTTE

LAKKE HESTEHÅR

JEG

AVTA

FUGL DYR

SÆRS GODT

STAT

ELV

PREP. TEAMENE

STOFF

SYDDE

ESKE PRON.

TILFELLE SPILLE

FLAUT

HOLDE GRØNN MUNN

FLUOR

EN DYRE (kunstner)

NORSK ARTIST

KV.NAVN

ABER

REKKER

ANFALL

DYREUNGE

ODDE

HERLIGE

"DE FINE"

TIDL. FYLKE

SKIP

SLETTEN

BEHANDLING TITTE

FORFATTER

DYR VALPENE

UNDERHOLDNING

ASIAT

DRIKK

= SPANIA

MANNSNAVN

SMASKER

BUNN

MÅL

HISSER

RØYKSTUE

SJØMANN

NEST SIST

STYREBEVEGELSE

KLOKKESLETT

NETTBRETT

JAKTEN

FUGLEN

VIA

FJERNE UGRESS

NESTER

SNÅL

AVTREDE

PÅ MOTEN

STENGT

EN JULIE


28

SØRLANDSAVISEN

Velkommen til vårt nye bilhus med 5 nybilmerker.

Størst utvalg av nye biler – elektrisk, hybrid, plugg-in hybrid, bensin og diesel.

Tor Arne Myhra Salgsjef 476 59 062

Aidin Sohrabi Citroën-ansvarlig 970 42 837

Halvor Barikmo Honda-ansvarlig 908 66 930

Marcus Hæstad Hyundai-ansvarlig 948 04 899

Mobile Sørlandsparken AS

Kevin Vigebo Mazda-ansvarlig 992 73 301

Einar Kolstad Varebil-ansvarlig 915 48 658

Skibåsen 2, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S • Tlf: 38 05 87 00 • sorlandsparken@mobile.no • www.mobile.no


29

SØRLANDSAVISEN

SPILL & MORO

6. Hvilket bilmerke står bak modellen Cabstar? 7. Ari Behn debuterte som forfatter i 1999. Hva er tittelen på novellesamlingen han ga ut?

Løsning

98 63 54 8 3 4

5. Hvilket land har «De frivilliges marsj» som nasjonalsang?

27 41 36 7 1 6

4. Hvem overtar etter Harald Eia som programleder i «Brille» i 2020?

79 82 15 9 2 5

3. Hva er Mossad?

MIDDELS Sudoku - PrintGenerator 1 5 6 8 3 MIDDELS 9 4 6 1 5 6 8 3 3 1 4 9 7 5 2 9 4 6 2 7 4 8 3 1 4 9 7 5 2 5 7 4 9 8 2 6 4 8 2 7 6 8 1 2 9 3 5 2 6 5 7 4 9 8 7 1 8 6 4 8 1 2 9 3 5 6 1 3 7 1 8 6 4 4 5 3 9 7 1 3 VANSKELIG 4 5 3 9 7 5 6 1 Vanskelig VANSKELIG 9 1 7 4 5 6 5 6 1 2 4 5 6 9 3 8 9 1 7 4 5 6 3 9 8 7 2 4 5 6 9 3 8 2 1 3 4 9 8 7 3 7 2 1 3 4 1 2 7 8 1 2 1 2 7 3 6 8 1 2 NÅDELØS 7 3 6 9 NÅDELØS 6 3 5 9 2Løsningene 8 4 du på finner 6neste side3 5 1 5 9 2 8 4 5 6 1 5 9 2 4 5 6 1 8 2 4 5 2 1 8 9 6 4 5 2 9 6 4

85 16 42 5 6 2

2. Hva heter gass- og oljefeltet som ligger i blokk 34/10 på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen?

Middels

61 34 79 1 4 9

7.8.2019

Sudoku - PrintGenerator

53 98 27 3 8 7

7.8.2019

34 29 61 4 9 1

1. Hva heter Sveriges største flyplass?

Sudoku

46 75 98 6 5 8

Kviss

12 57 83 2 7 3

SA

1. Stockholm Arlanda lufthavn 2. Gullfaks 3. En israelsk etterretningsorganisasjon 4. Einar Tørnquist 5. Kina 6. Nissan 7. «Trist som faen»


30

SØRLANDSAVISEN

SPILL & MORO yhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

SA

Løsning ukens kryssord Tabloid kryssord 03 2020

Løsning Sudoku

Tabloid kryssord 03 2020 INSEKTER

F L U E R

A M B U L A R N I S M E R S Y E R

A T K L A R S I K K A T E R R E R E E S I N E V Æ R N E E I N I S T L Å S T L R I E L F A N U L K K Y S S L E O T A P I A O P P T T V E S P I B V S T O I N Å R A V I G A N L E A G E R N E E

KEISEREN

FUGL

SEIL

GLI!

K I M O N O E N E

PLAGGENE

PREP.

GREKERE SPISE

N E E T D E E A L S O K R E I P O S T U T R E E K S F O I S F F E T N I E

A T E N E R E

BEHØVDE

T R E N G T E

yhetsgrafikk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

LØSNING LØSNING

INSTRUMENT NOE MAN KAN LYTTE TIL

8 5 9 86 54 93 61 47 32 1 78 24 9 82 43 96 27 31 65 7 17 59 3 78 91 34 85 16 42 5 6 2

4 6 7 42 61 75 28 13 59 8 34 92 3 49 25 31 98 57 16 8 76 63 4 67 38 41 79 82 15 9 2 5

3 8 5 37 89 54 76 92 41 6 21 15 7 18 56 73 89 62 34 9 28 45 9 82 54 93 27 41 36 7 1 6

9 1 2 93 18 26 34 85 67 4 59 76 8 97 64 82 73 45 21 3 51 12 7 19 26 75 98 63 54 8 3 4

KV.NAVN ROTE

S ROMMET

B

STAT

MYNT

T B H I L E J E A N S E R T E T M E O M U N T R E T T M L E T E A D L E G O A L E G T U R E L O M M V E O H U N D E A N I N U G L E G E I T E N T O N E S B RAKE

SKJULT

POLITIKEREN

C

BLÅSE

BUKSER

PLAGET

AVTREDE

O

VIA

GLADE KLOKKESLETT

STYREBEVEGELSE BUNN

DRIKK

K

TONE

DRESSE OPPHØYE MÅL = SPANIA

DYR

VALPENE

PUSSE

BETEN

MESTERSKAP

SLETTEN

S

SØRGE

SMERTE

KOSTHOLD

RUEN

DYREUNGE

M

HESTEHÅR FUGL DYR

KV.NAVN

LAKKE

FLAUT SÆRS GODT ELV

M

ABER

ODDE

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

Middels MIDDELS 7 1 5 6 2 9 4 2 7 3 6 3 8 1 4 MIDDELS 75 19 54 68 21 92 46 23 75 37 68 37 81 12 49 53 92 47 89 15 21 68 39 54 76 84 75 16 23 98 3 2 7 9 5 VANSKELIG 17 85 96 43 62 43 59 68 31 87 Vanskelig 1 2 4 5 6 VANSKELIG 75 56 63 34 21 32 98 81 17 79 19 24 47 58 65 56 61 35 42 14 24 83 19 76 98 98 47 72 89 53 6 1 5 2 4 NÅDELØS 49 3 95 64 82 84 71 27 96 38 6 2 8 1 5 NÅDELØS 91 34 53 45 26 45 17 72 69 83 68 29 86 12 57 12 46 34 53 61 57 75 29 98 34 83 98 61 27 79 2 6 4 3 1 7 5 9 8 4 3 8 1 7 9

SYKEBILER

STOFF

SYDDE

U S T S E R E A N T L E D N I G E B O V A E P I S G L R O

VELGER

PIPLE

BØNNER SNÅL

FUGLEN

BIB.DEL

OVER LANG TID

GRESK BOKSTAV AVDØD LADY

TALLORD

OPERA

A I D A

KONGE NEST SIST

Ø BØNN

E D

FE

DUR OG ???

SKIP

SLANGE

MANNSNAVN INSEKT

ISHYTTE

TEAMENE

M O L L

JEG

N

STAT

PREP.

A D

KAN RAPPORTER VÆRE

T V E R R V I T E N S K A P E L I G E

VERS

STENGT

NESTER

JAKTEN

FUGL

KEISERNAVN DAGROS

A R K A U NEDLATENDE

ANFALL NORSK ARTIST SKIFTER GIR

G I R E R

A R R O G A N T

LENGDEMÅL FUGLEBOLIGEN

KRETSENE

KLARE

FRISYRE

FREMDELES

MÅNE

MANNSNAVN

FASE

VONDT

SNART

PÅ MOTEN

FJERNE UGRESS

NETTBRETT

HISSER

RØYKSTUE

E G G E R

UNDERHOLDNING

PJOKK

SJØMANN

INNBOER

SMASKER ASIAT

BRONSEVINNERE

EN TJELTA

PÅ DØR

U T

TIDL. FYLKE

3,14

KROPPSDEL

TOPP

ETTER E

F

REKKER

EN DYRE (kunstner)

FLIRE

HALVAPE

MANNSNAVN

GRETNE

FLUOR ESKE PRON.

TILFELLE

SPILLE AVTA

D E

HJULDELEN

N A D V E E N T S R E U R E L D S E E I L U I N G G E PRON.

SKUER

AVGASS ANGER

BEHANDLING TITTE

FORFATTER

OVER

MAN

EVENTYRJENTE

SINT

"DE FINE"

ART.

HERLIGE

HOLDE GRØNN MUNN

EN JULIE

Tips oss!

• • • •

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

• Husbukk • Biller Stokkmaur • Duer • Veps Maur • Fluer • Mus Borebiller • Sopp og råte • Rotter Kakerlakker Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring

Tips oss om lokale saker post@­sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00

Følg oss!

@sorlandsavisen


SØRLANDSAVISEN

KULTURSA KALENDER Torsdag 16. Januar • Debattmøte ungdom og rusforebygging: Trygg ungdomstid i Kristiansand | Amfiet i Rådhuskvartalet •Stutzmann, Beethoven og Brahms i Kilden

Torsdag 17. Januar • Konsert: A Tribute to Faith No More | Håndverkeren

Torsdag 18. Januar • Corpus - Figurteater | Kilden • Tveit Union Musikkorps & Volt & Watt | Kilden

Torsdag 21. Januar • Chambre Noire | Kilden • Lunsj og lyrikk med Valborg Frøysnes

Torsdag 24. Januar • Musikalen «13» | Teateret • Musikkbingo | Bakgården

Torsdag 25. Januar • Jonah Tolchin (US) [Americana] | Vaktbua • Musikalen «13» | Teateret

Chambre Noire | Kilden

Musikalen «13» | Teateret

Debattmøte ungdom og rusforebygging: Trygg ungdomstid i Kristiansand

31


SA

FOLK PÅ GATA

Har du kastet ut juletreet ennå?

Finn Gundersen (67), pensjonist fra Høvåg - Vanligvis står treet lenger, og det har stått mye lenger før, men jeg tok det ut i går og satte det bak en mur. Vi skaper en nabofest hvor vi samles hos en nabo og brenner juletrærene i et bål i hagen hans. Da griller vi pølser og koker kaffi. Det har vært en tradisjon i noen år. Det er bare de siste årene vi har vært med.

Tobias Abrahamsen (53), ufør fra kvadraturen - Du, jeg har ikke hatt juletre fordi jeg har vært bortreist. Jeg har feiret jul hos broren min på Karmøy. Jeg pleier alltid å være bortreist, så da slipper jeg å ha juletre. Jeg bor alene, så da feirer jeg heller jul sammen med familie.

Lasse Stray (73), pensjonist fra sentrum - Jeg har pakka det ned i eska, med lysene intakt, og lagt det i kjelleren så det er klart til neste jul. Det er flaut å si det, men jeg har altså et plasttre. Det er det som er det pinlige, men det er slik er det blitt. Det drøsser i alle fall ikke, men jeg må pynte det vært år.

Lisbeth Nøsen (59), sykepleier fra Grimstad - Nei, men det er ikke lenge siden jeg tok det ut av stuen. Jeg må ennå sette det helt bort, men det er det jo litt arbeid med.

Alexander Aden (28), student fra Gimle - Nei, vi har kun juletre på hytta, og det skal vi ta ned når vi er tilbake på hytta om tre uker. Vi har feiret jul på hytta på fjellet i alle år. Der har vi et plastjuletre fordi det er veldig upraktisk å frakte et juletre fra byen. Det er ikke mange egnede trær på fjellet.

Gudrun Johnsen (64), pensjonist fra Sødal Ja, var det på lørdag? Jeg har plast, da. Det står utforbi, men bare nå, da. Jeg skal få lagra det. Jeg må ha det på lager. Jeg tror jeg har hatt det i ti år nå. Jeg savner ikke duften fra et ekte juletre. Jeg har leilighet og det er en liten stue. Det blir så mye støvsuging og slikt.

Aud Hansen (74), pensjonist fra sentrum - Ja, det har jeg. Det gjorde jeg den 3. januar. Jeg er veldig glad for å bli kvitt det. Jeg har plast, men det er like godt å få ut. Jeg setter det i kjelleren. Jeg putter det i en søppelsekk, så står det der til neste jul.

Ivar Kirkhus (52), sammfunnskontakt fra Strai - Det gjorde jeg på bitte lille nyttårsaften. Jeg pleier ikke å la det stå til påske, nei. Det er tidlig inn og sånn passe tidlig ut med det. Det er et ekte juletre. Du må lukte jula. Jeg har en skråning bak huset hvor juletreærene står fra år til år, så de står og bruner der.

Profile for Tvende Media AS

Sorlandsavisen_Kristiansand_Uke03  

Sorlandsavisen_Kristiansand_Uke03