Page 1

Slutten på en f­ antastisk rørende historie?

Vest

Uke 24 | Onsdag 13. juni 2018 | 18. Årgang | Gratisavis for hele Vest- Agder

Med Turistforeningen langs kysten Side 6

Hvor vandrer hoggormen? Side 10

Klara Wergeland fyller 80 år 28. juli. Hun har samlet inn penger til indisk barnehjem i 30 år.


2

SØRLANDSAVISEN

NYHETER

SA

NYHETER

Slutten på en fantasti Klara Wergeland fyller 80 år 28. juli. Hun har samlet inn penger til indisk barnehjem i 30 år. AV ARNT GEORG ARNTZEN

Så godt som daglig tar hun bussen fra Indre Årsnes til Kristiansand. Allerede på busstoppet prater hun til de hun treffer om barnehjemmet sitt og får dem engasjert til å støtte opp om det. På Markens treffer hun nye mennesker. Det er imponerende å tenke på alle millionene Klara har samlet inn til sitt indiske barnehjem.

Startet i 1988

Det hele startet i Høvåg i 1988. Damen bak denne utrolige historien heter altså Klara Wergeland, en trofast og 80 år gammel dame som i 30 år trofast har sendt penger hver måned til barnehjemmet i Ramachandrapuram, et sted i det sørvestlige India. Klara har med sin store iver i alle år samlet inn penger nok til mat og hjem til barn i alderen 4 til 18 år. Barnehjemmet har de siste årene hatt hele 50 barn. I løpet av de 30 årene som har gått, har medhjelpere i Norge kommet og gått, men Klara har stått last og brast på sin post i medvind og motvind, og motvind er det alltid når penger skal samles inn. Klara har trofast fortalt, formidlet fra sitt brennende hjerte til kjente og ukjente budskapet om sitt «hjertebarn» barnehjemmet sørvest i India, et tettsted langt fra moderne storbyer som bl.a. Mumbai, et sted som for oss her i Norge fortoner seg som rene villmarken. Et landsens sted der infrastruktur og utviklingen de siste 20-30 årene nærmest har stått stille, og svært langt borte fra det moderne høyteknologiske India som vi så ofte hører om...

Historikken

Barnehjemmet ble startet av Peri Sastry i 1985, som døde i 1994. Da han døde ble barnehjemmet overtatt av hans kone Laxmi Krupakar som da måtte overta det fulle ansvar for barnehjemmet i tillegg til å ta hånd om deres to barn på 4 og 5 år. Laxmi er en driftig, myndig og modig kvinne i 50-årene med stor kjærlighet til

barna og er en brennende kristen. I tillegg til å drive barnehjemmet er Laxmi lærer ved offentlige skole. Barnehjemmet har tilholdssted i familiens eget bolighus. Laxmi selv bor på et rom på 25 kvadrat. Resten av huset stilles til disposisjon for 50 barn med tillegg av 4-5 voksne som hjelper til med å lage mat, gjøre rent og som lønn for arbeidet får de mat og noen av dem også et sted å bo.

Spesielt og unikt

Noe av det spesielle og unike med denne historien er at Klara selv aldri har vært i India og besøkt barnehjemmet. Andre har opp gjennom årene besøkt barnehjemmet for Klara og kommet med gode tilbakemeldinger i form av rapporter og bilder. Barna på barnehjemmet lærer om Jesus, og troen på at Jesus er med dem i livet er en selvfølge. Bønn og sang om Jesus hører hverdagen til, i tillegg til skolegang. Utover dette er det få andre aktiviteter. Her i Norge er det en selvfølge at barn leker fritt og trygt utenfor hjemmet. Det er ingen selvfølge for barna ved barnehjemmet i India, da det utenfor området til barnehjemmet er mange farer som lurer. Kriminaliteten er stor og verden utenfor kan være svært utrygg, spesielt etter mørkets frembrudd da det finnes svært lite eller ingen gatebelysning. Bjarne Rasmussen fra Kristiansand har i noen år kjent Klara og for en tid tilbake reiste han til India for å besøke barnehjemmet i 5-6 dager. Tilbakemeldingen var flott og Bjarne kunne fortelle om et møte med 50 barn i alderen 4 til 18 år som strålte av glede på tross av stor fattigdom og nød. Som en avskjedshilsen for besøket fra Norge fikk alle barna hver sin gave, en liten pose inneholdende en leskedrikk, litt sjokolade, en pose med chips, alt kjøpt på et

Her ser vi Klara Wergeland stige ombord i bussen, for å påny dra til Kristiansand for å samle inn mer penger til

lokalt marked. Prisen for hver pose samlet var en amerikansk dollar, eller seks norske kroner. Det å oppleve barnas glede, ansikter som strålte over å få sin egen pose med smågodt til en verdi av seks norske kroner. Noen av barna hadde aldri opplevd å få en slik gave....

Hvem er barna?

Mange av barna er foreldreløse, andre har en mor eller far som ikke har anledning til å gi dem mat eller et sted å bo. Mange av foreldrene ligger under for alkohol og andre rusmidler og kan ikke ta hånd om sine egne barn. I dag er situasjonen den at barna i India trenger støttespillere som kan videreføre det fantastiske arbeidet Klara en gang var med på å starte for 30 år tilbake.

Få som Klara

– Vi er alle originaler og Klara

er en av dem, sammen med deg som måtte lese dette. Det er få mennesker i denne verden som alene har samlet inn flere millioner kroner for å gi barn i India en bedre hverdag, et hjem, mat og klær. Til sammen flere hundre barn har vært innom barnehjemmet i disse 30 årene. Dette er barn som ikke har hatt noe annet alternativ en gata, enten fordi deres foreldre er døde, at foreldrene ganske enkelt bare har forlatt dem, eller at foreldrene ligger under for rus og ikke kan forsørge sitt eller sine barn. At Klara aldri selv har vært i India og besøkt barnehjemmet, men likevel vært engasjert, sier vel sitt om bragden og iveren for barna i alle disse årene. Flere av Klaras bekjente og støttespillere har derimot besøkt barnehjemmet en rekke ganger og sett arbeidet på nært hold og kommet tilbake med gode rapporter, forteller Bjarne som selv er blant dem som har

vært i India og besøkt det flotte barnehjemmet Klara har samlet inn penger til.

Faddere ønskes

På et tidspunkt i livet innhenter alderen oss alle, noe som de siste årene har vært tilfelle for Klara. - Selv om Klara stort sett hver dag setter seg på bussen til byen, makter hun ikke å gjøre den jobben hun så gjerne vil gjøre og har gjort i 30 år. Alt arbeid har en ende, Klaras intet unntak. Vi trenger økonomisk støtte og faddere til 42 barn. Seks av barna har allerede en fadder. For å kunne hjelpe barna til et meningsfylt liv er vårt ønske at barna får hver sin fadder. Til nå har vi fått 6 faddere, noe vi er glade for, men skulle gjerne hatt 42 faddere til. Kan du ta ansvar for et av barna ville det være flott, fortsetter Bjarne Rasmussen. Barnehjemmet og barna trenger stabilitet og det er


NYHETER

SØRLANDSAVISEN

3

isk rørende historie?

Klara Wergelands barnehjem har mange fornøyde barn.

side, samt hjelp til å lage en ny nettside og drifte denne www. barnehjemmet.no

Kassa er tom

Når krybben er tom, biter hestene – er et kjent utrykk. Nå er «Krybben» tom.

barnehjemmet sitt.

derfor ønskelig med faddere.   – Skulle du ikke ha anledning til å være fadder, men likevel ønsker å gi en gave setter vi selvsagt stor pris på det. Alle gaver er kjært velkommen og ingen gave er for liten. Det er ikke gavens størrelse

Redaktør

Tomas Fordelsen tof@sorlandsavisen.no Tlf: 419 27 299

Økonomispalten

Morgan Omdal post@sorlandsavisen.no Tlf: 93450112

som teller, det er hjertet og givergleden bak enhver gave. Ønsker du tilsendt informasjon og en DVD gi oss beskjed så sender vi dette fritt i posten til deg, sier Bjarne. Det koster 350 kr pr. mnd. for å være fadder til et barn, noe som

Daglig leder

Odd Bjørn Jensen obj@sorlandsavisen.no Tlf: 404 04 250

Journalist

Birte Runde post@sorlandsavisen.no Tlf: 97191630

dekker husrom, mat og klær.   – Vårt ønske er at fadderne får minst en oppdatering årlig og minst et bilde årlig av det barnet de er fadder for. Vi trenger en dyktig hjelper til å drifte vår Facebook

Produksjonssjef

Torbjørn Lillebø tli@sorlandsavisen.no Tlf: 920 47 345

Journalist

Arnt Georg Arntzen aga@sorlandsavisen.no Tlf: 95 80 29 69

Mediegrafiker

Svein Knutsen skn@sorlandsavisen.no Tlf:913 02 394

Journalist

Per Kristian Pedersen pkp@sorlandsavisen.no Tlf:

  – Dette handler derimot ikke om hester, men om barn, barn i sin beste alder som kanskje øyner håp og har drømmer om et liv et annet sted en på gata. Vi har per dags dato kun penger noen måneder frem i tid. Endrer ikke den økonomiske situasjonen seg raskt vil Klaras fantastiske livsverk måtte avsluttes og barna går en usikker fremtid i møte. Mange av

Mediegrafiker

Jan Erik Balle Alquist jeb@sorlandsavisen.no Tlf: 410 44 687

Journalist

Ivar Eidsaa ioe@sorlandsavisen.no Tlf: 971 29 865

giverne som har vært i årenes løp er gått bort med bakgrunn i høy alder og dette er en stor årsak til at gaveinntektene er redusert til et minimum de siste årene, der kun en og annen ny giver er kommet til.   – Skulle noen finne det riktig til å starte en aksjon i sosiale medier til inntekt for barnehjemmet, er de velkommen til å gjøre det, bare det gjøres med visdom og verdighet. Om noen ønsker dette er det viktig å ta kontakt med oss slik at vi er kjent med hva som gjøres. Alle bidrag ønskes kjært velkommen. Alle gaver går uavkortet til barnehjemmet, ingen administrasjonskostnader – alt arbeidet som utføres, gjøres på dugnad!

Mediegrafiker

Rune Jobsen rfj@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 252

Mediekonsulent

Tommy B. Jensen post@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 51

Mediekonsulent

Wenche Eriksen post@sorlandsavisen.no Tlf: 410 20 737

Mediekonsulent

Anita Johnsen post@sorlandsavisen.no Tlf: 481 81 265

Sørlandsavisen arbeider etter reglene for god presseskikk som finnes nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom man mener at disse reglene er brutt oppfordres man til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å klage saker inn for Pressens Faglige Utvalg, Boks 456 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55 eller e-post: pfu@np-nr.no

Telefonnr. 37 06 39 00 - Tvende Media AS - Org.nr. 983 753 442 / post@­sorlandsavisen.no / annonser@sorlandsavisen.no / Trykk: Amedia

sorlandsavisen.no


4

SØRLANDSAVISEN

NYHETER

Ønsker å gi ungdommen en stemme i fylkessammenslåingen Hvordan er det å være ung i Agder i dag og hvordan ønsker ungdommen at det skal bli etter fylkessammenslåingen i 2020? Dette vil Ungdommens Fylkesting i VestAgder og elev- og lærlingerådet i AustAgder finne ut av på en konferanse i ­begynnelsen av juni. AV AINA LUDVIGSEN

Andre helgen i juni arrangeres ungdomskonferansen «Ung medvirkning i Agder 2020» på Scandic Sørlandet i Kristiansand. Arrangørene håper på å samle totalt 60 deltagere fra kommuner i både Aust- og Vest-Agder.   – Vi håper på å få representanter fra hver eneste kommune i begge fylkene og å samle så mange ungdommer som mulig for å høre med dem om hvordan de ønsker at fremtiden skal se ut, sier leder for Ungdommens Fylkesting Trond Hauklien.

Engasjerte

Det er på bakgrunn av fylkessammenslåingen i 2020 at konferansen blir arrangert, og den er det første arrangementet av flere med dette temaet. Konferansen er støttet av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune samt Erasmus og Aktiv Ungdom, og starter lørdag morgen.   – Vi her i Vest-Agder arrangerer konferansen sammen med Elevog lærlingrådet i Aust-Agder. Vi skal snakke om forskjellige temaer om hva vi unge ønsker for fremtiden. Dette kan være skolegang,

SER FREM: F.v: Andrea Valvik Syrtveit, Trond Hauklien og Hedda Flemmen Holum ser frem mot konferansen i begynnelsen av juni.

hvorfor dropper unge ut av videregående, hvordan kan vi sørge for at alle får lærlingplass, miljø, klima og kollektivtrafikk, for å nevne noe. Vi har arrangert konferanser tidligere og opplever ungdom som svært engasjerte, forteller han videre. På søndag kommer forskjellige fylkespolitikere fra begge Agderfylkene hvor ungdommene får mulighet til å legge frem diskusjonene fra dagen før.   – I en politisk prosess hører man gjerne om hvordan ting blir først etter at saken er ferdig behandlet. Denne gangen ønsker vi å være i forkant og drive en

reell medvirkning til hvordan vi ungdom ønsker å ha det. Det vil også bli mulighet for å stille litt kritiske spørsmål, smiler han lurt.

Planer

Invitasjoner er sendt ut til alle kommuner fra Flekkefjord til Risør, og Hedda Flemmen Holum fra Ungdommens fylkesting legger vekt på at det er et stort geografisk område som skal dekkes.   – Nå har vi en mulighet til å bli kjent på tvers av fylkene og lære om hva ungdom i andre deler av Agder har som utfordringer. Det er for eksempel store forskjeller på hva vi ungdom i Kristiansand ser på som problemer, sammenliknet

med hva ungdom i distriktene synes er utfordrende. Det er heller ikke bare politisk jobb som står på agendaen, vi skal også ha det sosialt og moro med blant annet felles middag og underholdning, smiler hun. Konferansen er i hovedsak for barn og ungdom i aldersgruppen 13 til 22 år. Trond forteller at det skal gjennomføres ulike workshops basert på fylkeskommunene sine planer og strategier. Vertene innen de ulike temaene er fagpersoner i begge fylkeskommunene. Disse vil sitte klare for å høre hva ungdommen mener og ta dette med i videre arbeid.

  – Vi opplever et stort politisk engasjement rundt konferansen. Etter sammenslåingen vil Agder være dobbelt så stort og vi vil ha dobbelt så mange ungdommer. Vi ønsker å høre helt spesifikt hva ungdom mener kan forbedres og hvordan de mener vi kan løse disse problemene. I tillegg må vi begynne å tenke på hvordan ungdomsmedvirkningen skal sikres videre, i et nytt og større Agder. Det er plass til mange flere påmeldte og disse kan finne lenke til påmelding på Vest-Agder fylkeskommune sine sider. Nå håper vi på å få se mange engasjerte ungdommer, avslutter han.


SØRLANDSAVISEN

5


6

SØRLANDSAVISEN

NYHETER

Med Turistforeningen langs kysten

Mot Grønningen i stille sommerdag

De fleste forbinder Turistforeningen med fjellturer, og her sør Setesdalsheiene. Fortsatt er det en viktig oppgave for DNT Sør å legge til rette for fotturer og skiturer i fjellet med vandring fra hytte til hytte. Men foreningen har et bredere nedslagsfelt enn som så. I de siste årene har DNT Sør lagt til rette for det enkle friluftslivet langs kysten. AV HARALD FLÅ

Siste tiltak i så måte er på Gammeløya like nord for Flekkerøya. Øya har vært i privat eie helt siden 1876. Går vi enda lenger tilbake i tid, til 1555, da ble Christiansø festning etablert her av kong Christian lll. Det er altså historisk sus over stedet. Men for ikke lenge siden ble øya kjøpt av Kristiansand kommune og driften av hytta er overlatt til DNT Sør. Her kan du dyrke det enkle friluftslivet og padle ut hit i kajakk og overnatte på stedet som drives omtrent på samme måte som foreningens ubetjente hytter. Litt østenfor Kristiansand, på Tømmerstø i Randesund, har foreningen også etablert seg. Ei selvbetjent hytte med seks sengeplasser i hovedhytta og anneks med ytterligere fire overnattingsplasser står til disposisjon. Men her må du bestille plass på forhånd. Her ligger kajakker klar

til utleie. Det er ikke mange timer å padle mellom Tømmerstø og Gammeløya, hvis ikke ikke det blåser for mye. Men det er flere muligheter enn bare disse to stedene. DNT Sør har nå gått inn i et samarbeid gjennom Kystled Sør. Dette er et samarbeid mellom flere organisasjoner som forvalter og leier ut overnattingssteder på fyr og hytter langs kysten. I tillegg til turistforeningen er Midt-Agder friluftsråd, Bragdøya kystlag, Songvaar fyrs venner og Ryvingens venner, for å nevne noen, med i dette samarbeidet. Så her er mange muligheter for overnatting når du drar langs kysten i kajakk. I Lillesand står Saltholmen fyr til disposisjon. Selv om det skulle være litt vind er det mulig å padle ut dit. Grønningen fyr, ytterst i innseilingen til Kristiansand, er nok

mer værutsatt. Men i godvær kan anbefales en padletur ut til fyret med utgangspunkt i Tømmerstø. En forholdsvis kort tur. På Bragdøya nær byen er det også lagt til rette for overnatting. Her driver Bragdøya kystlag sitt kultursenter og med utleie av robåter. Her kan du også padle trygt uavhengig av vær og vind. Som du ser er mulighetene mange for den som vil dra langs kysten og dyrke det enkle friluftslivet. Å padle kajakk gir mange flotte opplevelser. Spesielt langs Sørlandskysten. Her er holmer og skjær og smale sund og grunne bukter der det ikke er mulig å komme til med andre farkoster enn kajakken. Du kan smyge deg stille av sted og komme nær innpå både fugler og dyr. Og så er det jo en spesiell opplevelse å kunne ta seg fram for egen muskelkraft.

På vei fra Lillesand til Saltholmen fyr

Litt trening og erfaring bør du nok ha før du gir deg i kast med åpne havstykker, og så er det ikke dumt å ta et sikkerhetskurs. Det er noe du bør være observant på, nemlig hurtiggående båter der føreren ikke alltid følger like godt med. Men dersom du er litt observant som padler kan du ha mange fine opplevelser i vente. God tur!

Gammeløya en fin junidag


SØRLANDSAVISEN

7


8

SØRLANDSAVISEN

ANNONSØRINNHOLD

LETT TILGJENGELIG: Outlet´n finner du i Markens gate, vis á vis Geheb. F.v.: Konsept- og produktutvikler, Ole Nielsen, og Kjedesjef, Stig Rønningen.

Outlet´n satser på Sørlandet Nisje-kjeden slår et slag for bysentra rundt forbi og beroliger med at de ikke vil flytte til noe kjøpesenter med det første. Outlet´n er en norsk outlet-kjede med sport- og fashion-produkter som åpnet i Markens tidlig i april. Samtidig ble en butikk opprettet midt i Arendal sentrum, nærmere bestemt i Friholmsgaten 3. Den første helga i juni fikk Mandal sin egen Outlet´n, og nå til helga åpner de en filial i Lillesand på nesten 350 kvadratmeter.

Populært tøy

I sine syv butikker i Sør-Norge tilbyr de både originale merkeklær og rimeligere alternativer til ungdom og voksne i alle aldre. Sko og tilbehør vil du også finne, og utvalget skiftes hyppig - noen ganger så ofte som ukentlig. Kjeden produserer også en del tøy og sko selv, og dette bærer navnet Triathlon.

  – Våre boxershorts og sokker av bambus er det veldig stor etterspørsel etter. Vi har kun myke pakker, men de er til gjengjel veldig populære, smiler kjedesjef, Stig Rønningen.

Tilgjengelig i sentrum

Kjeden ønsker å konkurrere på både pris, kvalitet og kundeservice, og mye av hemmeligheten ligger i at de fører sin egen merkevare og driver engros i tillegg til å selge direkte til forbruker. Videre er det et poeng for dem å være godt tilgjengelig.   – Vi ønsker å være en del av sentrumskjernen, og være der folk er naturlig. Det skal være liv i ei gågate, men det er synd om den skal være preget av de største kjedene. Du skal kunne finne små nisjebutikker der. Alle våre butikker er derfor lokalisert i gågata, midt i sentrum. Vi ser ingen grunn til at alt skal trekkes inn i store kjøpesentre. Turister utgjør en stor del av kundegruppen vår, og de handler

heller i gågata, hvor de får med seg atmosfæren av byen, enn på et kjøpesenter.

Stadig nye varer

Rønningen er ikke enig i ryktet om at cruise-turistene ikke legger igjen penger i byene de besøker.   – Hos oss er det god handel, informerer han. For også å være interessant blandt de fastboende, passer vi på å fornye varesortimentet hyppig, forsikrer han. Kjedesjefen innrømmer at vareutvalget apellerer mest til menn, men at dette er noe de jobber med å endre slik at også kvinner vil synes det er attraktivt å handle der. Nå håper Rønningen at nedre kvartal av Markens gate kan bli permanent bilfri.   – Dette er jo gågate bare visse deler av året, men når det er bilfritt opplever vi flere besøk enn ellers. Når gaten er helt stengt midt i høysesongen, er besøket meget bra, påstår han.

Satser i sør

En av grunnene til kjedens popularitet, tror han tilskrives gjenkjennelsesfaktoren.

EGET MERKE: Triathlon er Outlet´n sitt eget merke.

  – Vi lager innredningen vår selv. Derfor er den unik. Alle våre helårsbutikker er dessuten strukturert på samme måte.

gjør at kjedesjefen har fullt overblikk slik at kvaliteten på alt av vareutvalg til kundeservice blir kontinuerlig opprettholdt.

Snart på nett

  – Det er viktig for å holde kundene fornøyd. Derfor vil vi også opprette en nettbutikk til høsten, for dem som ønsker å fylle opp garderoben sin med våre butikker og som bor å andre kanter av landet, tilføyer Stig.

Foruten filialene i Kristiansand, Mandal og Lillesand, eksisterer Outlet´n også i Vennesla, Grimstad, Arendal og Lillehammer. Den tette geografiske spredningen på butikkene


SØRLANDSAVISEN

9


10

SØRLANDSAVISEN

FAKTA & HISTORIE

SA

FAKTA & HISTORIE

Hvor vandrer hoggormen? Mens folk flest prøver å unngå hoggorm, prøver forskerne å fotfølge dem. AV KJERSTI BUSTERUD / NTB

Hvor langt forflytter hoggormen seg? Og vil den finne veien hjem hvis den flyttes et stykke unna? Det er blant spørsmålene Dag Dolmen har forsøkt å finne svar på. Dolmen er hoggormekspert og forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet, og sammen med Eva Tilseth har han de siste årene holdt på med radiomerking av hoggorm.   – For tre år siden startet vi med å teipe radiosendere på hoggorm når de kom ut av hiet om våren. De ble også merket med mikrochiper slik at vi kunne identifisere hvert enkelt individ, forteller han. Å teipe noe på skinnet til en hoggorm er ingen varig løsning, siden de skifter ham.   – Så godt det lar seg gjøre har vi funnet igjen hoggormene og satt på en ny radiosender, slik at vi har kunnet følge dem gjennom hele sesongen, forteller han.

Drar ikke hjem

Undersøkelsen er inne i sin fjerde sesong, og hoggormene merkes nå bare med mikrochip og tusj. Foreløpig viser undersøkelsen at noen hoggormer trekker kort, mens andre trekker langt. Og med langt mener han ikke lenger enn rundt én kilometer. – Vi har også forsøkt å forflytte dem en kilometer for å se om de

da vil trekke hjem, men det virker ikke slik, sier Dolmen. Merkingen av hoggorm har også gitt god oversikt over hvor disse dyrene oppholder seg om sommeren.   – Hoggormen liker seg gjerne de samme stedene som oss mennesker. Om våren soler de seg i varme skråninger, og det er da det er vanligst å se dem, sier Dolmen. Om sommeren, derimot, er hoggormen gjerne bare ute morgen og kveld, og gjemmer seg for varmen midt på dagen.   – Om sommeren trekker rundt 80 prosent av hoggormene til gamle hogstfelt – de samme stedene folk gjerne går for å plukke bringebær, forteller han.

Hoggormentusiaster

Det er ikke bare forskerne som oppsøker hoggorm. I Norsk Herpetologisk Forening finnes mange entusiaster som tar turen ut i skog og mark for å lete etter slanger.   – Vi er en organisasjon for dem som har herptiler som kjæledyr, men også for dem som driver med såkalt feltherpetologi, det som på engelsk kalles herping, forteller presseansvarlig i foreningen, Stein Ivar Ramberg. Hoggormen har en spesiell status blant mange av dem som leter etter herptiler i norsk natur.   – Det er nok litt ekstra stas med hoggorm siden den er den eneste giftslangen i Norge, sier han. På Facebook-gruppen «Hoggormens venner» deles det bilder, og folk konkurrerer i å finne årets første hoggorm.   – Noen jobber også mer

HJEMMEKJÆR: Hvor mye beveger hoggormen egentlig på seg i løpet av sommeren? Ikke så veldig mye, har forskerne funnet ut.  Foto: Terje Pedersen

systematisk, og bidrar til forskningsprosjekter og leverer data til Artsdatabanken, forteller Ramberg.

naturtyper hoggormen liker, og merker når de er på et sted det er sannsynlig å finne noe, forteller han.

er kanskje litt flere enn for femti år siden. Klimaet er blitt mildere, og det passer hoggormen godt, sier Dolmen.

Slangesafari

Seiglivede myter

Bare litt farlig

Ramberg tar selv turen ut hver vår for å finne hoggorm.   – Tidlig om våren har hoggormen noen samlingspunkter der det er ganske tett med orm. Jeg har noen faste slike steder som jeg vender tilbake til, forteller han. Gode hoggormsteder er imidlertid noe man ofte ikke snakker høyt om. Hoggormen er fredet, og hoggormens venner vil ikke at ormene skal bli forstyrret – eller at noen skal bli bitt.   – Vil du se hoggorm, vil jeg anbefale å få noen med litt erfaring til å bli med deg ut. Folk flest kan gå årevis uten å se en hoggorm. Entusiastene, derimot, er innstilt på en egen «hoggormfrekvens» – de lærer seg å kjenne igjen hvilke

Ifølge hoggormforsker Dolmen finnes det mange myter om hoggorm. En av dem er mediene gjerne med på å reprodusere, nemlig den om at «i år er det hoggormår».   – En hoggorm formerer seg bare annethvert år, og de fleste ungene dør. Derfor vil man ikke få de samme toppene som man for eksempel ser i lemenbestanden. At man ser mange hoggormer på samme sted om våren, er helt naturlig, og betyr ikke at det er hoggormår, sier han. En påstand kan han imidlertid kan strekke seg til å være enig i, er den om at antallet hoggorm øker.   – Det finnes ingen eksakte tall på hoggormbestanden, men det

At hoggormen kan være farlig, har bidratt til mange skremmende myter.   – Noen tror den kan hypnotisere byttet, det stemmer ikke. Jeg har også hørt påstander om at den kan bite seg selv i halen og trille av gårde som et hjul. En vanlig myte er også at hoggormunger er ekstra giftige, og at moren må passe seg for ikke å bli bitt, sier Dolmen. Fasiten er at moren er immun, men du bør passe deg – ikke fordi hoggormunger er ekstra giftige, men fordi de er ekstra kvikke. Som hoggormvenn må Dolmen dessuten understreke at ­hoggormen aldri angriper.   – En hoggorm angriper ikke. Den forsvarer seg, sier han.


SØRLANDSAVISEN

11


12

SØRLANDSAVISEN


SØRLANDSAVISEN

13


14

NYHETER

SØRLANDSAVISEN

Lot bil bli totalvrak for å få flere søknader fra kvinner 3 kvinner og 147 menn er i utrykningsstaben til Brannvesenet i Kristiansand. AV ARNT GEORG ARNTZEN

Brannvesenet i Kristiansand i Torridalsveien ønsker gjerne flere kvinner i staben sin. Derfor inviterte de kvinner til åpen dag på brannstasjonen forleden lørdag. 30 kvinner kom, og fikk bl.a. se en bil bli vraket fra kran i 70 km/t. Det foretas slipp av biler fra kran og testing av utstyret brannvesenet innehar ved jevne mellomrom. Da en bil gikk i bakken lørdag, satt ei dukke inni den. Dukka blir tatt ut som en del av øvelsen.

Formålet med denne aksjonsdagen, var å få flere kvinner blant søkerne til brannvesenet. 30 kvinner ble vist rundt på brannstasjonen. I dag består staben til BRK av tre kvinner og 147 menn. Utfra dette ser brannvesenet viktigheten av å motivere kvinner til å søke jobb.   – Det er for lite at det ved normale utlysninger bare er 3 prosent kvinner blant søkerne!


SØRLANDSAVISEN

15


16

SØRLANDSAVISEN

ANNONSØRINNHOLD

Olav Egeland med noe av utvalget av maling og beis i Malerbua

Travelt så det holder – Vi har lange dager, det er travelt så det holder, sier Olav Egeland i Malerbua i Farsund. – Vi holder nå på å male kontorbygningene til Farsund Fortøyningsselskap utvendig, et gammelt ærverdig bygg hvor vi har fargesatt med inspirasjon fra hvordan bygget tidligere ble fargesatt. Vi er også i startfasen med et større bygg på Gåseholmen i Farsund. Dette er et leilighetsog forretningsbygg. For dem som er kjent ligger dette der Vinmonopolet tidligere lå, forteller han.

Går ikke på akkord med kvaliteten

Olav Egeland og Malerbua går ikke på akkord med kvaliteten på malingen som benyttes. Nye malinger ønsker han velkommen. Disse prøves gjerne ut lokalt før de brukes i stort omfang. - Eksempelvis holder vi nå på å teste ut en ny maling vi er nysgjerrige på. Så langt ser testene bra ut. Vi har malt noen hus med den, men også satt opp oppstykksprøver på forskjellige vegger der

vi også tester denne malingen mot andre malingstyper som referanse. På denne måten finner vi mer ut om den aktuelle malingen egner seg for vårt klima. Erfaringen fra testene kommer ikke minst våre kunder i Malerbua til gode, sier Egeland.   – I en av testene har vi brukt Baron Storm, som er en oljemaling, og det viser seg at denne holder hvitfargen betydelig bedre enn de andre malingene i testen, så der har vi ett produkt som foreløpig ser veldig lovende ut. Denne har vi også testet oppå Drygolin Ekstrem, og den ser også der ut til å fungere utmerket.   – Med våre erfaringer fra utprøving på egne jobber og også tester kan vi anbefale de malingstypene vi har best erfaringer med, legger han til.

Ta hensyn til hustype og underlag

– Når man skal velge den rette malingstypen, må man ta hensyn

til hustype, underlag og tidligere behandling. Eksempelvis har jeg to hus. På det gamle fra 1927 er det linoljemaling som gjelder. Jeg har prøvd andre typer, men erfaringene var ikke gode der blant annet blæring med vannholdig innhold var resultatet, så jeg er nå tilbake med å bruke linoljemaling. Linoljemaling er mer diffusjonsåpen, og gamle hus har som regel en fuktvandring fra innsiden, og da kan tette moderne malinger gjøre mye ugagn.

Lang levetid

– På mitt nye hus, derimot, blir valget et annet når dette skal males. Internt i Malerbua jobber vi mye med hva som er de rette malingsvalgene til ulike hus. Av de produktene vi mener er godt utprøvd over lang tid til nyere hus er hybridmalinga Baron Ultra et produkt vi nå bruker mye og som vi vet har holdt opp til 15 år før ny maling har vært nødvendig.   – Når man velger maling, er det etter vår mening svært viktig å finne den malingskvaliteten og typen som passer best akkurat til den enkeltes hus, sier Olav Egeland.

Sjøbu i Loshavn malt i Farsund Rød, en dyp rødfarge med god glød inspirert av rødfarge brukt i Farsund i generasjoner


SØRLANDSAVISEN

17


18

ANNONSØRINNHOLD

SØRLANDSAVISEN

DEMONSTRERER: Jan Erik demonstrerer hvordan du kan forandre arbeidspulten til en seng.

Satser stort på «smarte møbler» Dårlig plass i leiligheten? Det ønsker grimstadfirmaet Fair Deal AS å gjøre noe med. Omgitt av høye trær, bare et steinkast fra E18 på Molland i Grimstad ligger hovedkontoret til Fair Deal AS. Med Reddalskanalen som nærmeste nabo drives firmaet i lyse lokaler satt opp for bare fem år siden.   – Vi holdt tidligere til i sentrum, men våre kunder er ofte ikke de som spaserer inn og skal kjøpe noe der og da så da denne eiendommen dukket opp så flyttet vi like gjerne på oss, smiler Jan Erik Groos som driver firmaet sammen med Tom Albrigtsen.

Smart

Fra lokalene i skogen drives en rekke datterselskaper av Fair Deal AS. Jan Erik og Tom har en rekke jern i ilden med eierskap i blant annet Groos Bolig, Lysdekor, Tribune Sevice og Møblene.no for å nevne noen. Det var innenfor sistnevnte firma at grimstadgründerne fikk en idé for snart tre år siden. Etter to år med planlegging og utvikling sto en rekke produkter klare.  – I fjor lanserte vi en kolleksjon med «smarte møbler». Kvadratmeterprisen på leiligheter og hus er skyhøy og folk må

utnytte plassen best mulig. Har du en liten leilighet kan de fem kvadratmeterne senga tar bety veldig mye. Da er det praktisk at du kan felle hele møbelet inn i veggen, forteller Jan Erik. Ideen med plassbesparende møbler er ikke ny og har lenge fantes i blant annet USA.   – Vi har satset på topp kvalitet på våre produkter. Dette er jo bruksmøbler som skal tåle både bruk og belastning og vi har brukt mye tid på å finne løsninger som både innehar topp sikkerhet og som bestemor på 95 år kan håndtere alene. Hvor kjekt er det ikke å ha en skrivepult om dagen og dobbeltseng om natta, spør han før han demonstrerer at du ikke engang trenger å fjerne pcen før du feller ned sengen fra veggen.

God kvalitet

Det er derimot ikke bare privatpersoner med liten plass som er interessert i løsningene. Jan Erik og Tom kan fortelle at flere hoteller har tatt kontakt og avtaler er på vei til å lages.   – Slike løsninger vil gi hotellene mye ekstra kapasitet. På sekunder

SMART: F.v: Jan Erik Groos og Tom Albrigtsen satser stort på «smarte møbler».

kan man forandre et ordinært dobbeltrom til et familierom med køyesenger. Vi er også i dialog med flere campingplasser, smiler han. Grimstadfirmaet selger rundt en container med møbler hver måned til hele landet. De kan fortelle at også studentsamskipnaden i Trondheim og Oslo har snust på løsningene.   – En studenthybel er gjerne på tolv kvadratmeter. Setter du inn en seng er omtrent hele plassen brukt opp. Det er ikke alltid så stas å ha besøk i senga hvor man sover, da kan det være praktisk å kunne gjemme senga og heller bruke ­gulvplassen til andre ting. Vi leverer madrasser som er spesialutviklet og som holder samme kvalitet som dyre madrasser til en ordinær seng. På denne måten er det ikke noe problem å bruke våre senger som hovedseng, smiler Tom.

Leiligheter

Videre forteller han at produktene også er blitt populære blant hyttefolket. Tidligere i år var firmaet tilstede på Hyttemessen hvor de viste frem produktene sine.   – Vi hadde kø rundt standen vår omtrent hele tiden. På hytter samler man typisk hele storfamilien og så har man egentlig ikke

MØBLER: På showrommet på Groos står en rekke møbler utstilt

nok plass. Med denne løsningen vil man kunne bruke for eksempel et soverom som et ekstra oppholdsrom og gi barna en plass å leke. Senga kan man gjemme i veggen når man ikke bruker den. Vi leverer også produktene med alle typer finish slik at den passer inn i hyttestilen, forklarer han. Men det er ikke bare senger som finnes i smarte løsninger. Jan Erik demonstrerer en rekke produkter med alt fra skrivepulter i skap til spisebord som tar minimalt med plass.   – Vi har også noen spennende

prosjekter på gang angående produkter til barnehage. Vi har også kontorer i både Latvia, Kina, Sri Lanka og på Baltikum, forteller han før han fortsetter.   – Nå driver vi og bygger om det gamle studenthjemmet på Groos til leiligheter for å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Alle leilighetene vil bli pusset grundig opp, få en terrasse og ikke minst mange smarte løsninger. Her har vi også showroom hvor man både kan se og ta på de smarte møblene før man eventuelt bestemmer seg for å kjøpe, avslutter han.


SØRLANDSAVISEN

19


20SØRLANDSAVISEN

MOTOR

STENGTE: Interesselisten til Kona Electric ble stengt tidligere i år, importøren sier de gjorde det for å kunne ivareta de kundene de allerede hadde. Så fort de er tatt vare på, åpnes den igjen. Foto: Produsenten

Tusenvis av nordmenn venter på denne bilen 20.000 potensielle kunder tegnet seg på ­interessentlisten til Kona Electric. 72 timer etter den norske prisen ble klar i begynnelsen av juni, hadde over 3000 bestillinger tikket inn.

den norske prisen var klar i begynnelsen av juni.   – Pågangen er enorm, og vi er svært fornøyde med salget så langt, sier Stenbo.

tillegg ønsker skinninteriør med ventilerte seter eller kombinasjonen skinninteriør med ventilerte seter og soltak.

AV MORTEN ABRAHAMSEN / NTB

Startprisen på Kona Electric er 325.900, de to tilleggene koster henholdsvis 10.000 og 20.000 kroner ekstra.

– Mange kunder har ventet lenge på disse prisene, og det samme har vi. Det er dermed en stor glede å kunne presentere prisene i dag.

venting på pris har vært litt utfordrende, sier markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai Motor Norway i en pressemelding.

I en begrenset periode fram til 17. juni er det bare kunder som har meldt forhåndsinteresse og fått et kønummer som kan bestille bil. Ordinært salg starter mandag 2. juli 2018 klokken 08.00.

Vi har kjørt en så åpen prosess som mulig siden vi først åpnet interessentlisten 13. juni i fjor, og har stort sett sendt ut et nyhetsbrev i måneden. Det har vi fått mange positive tilbakemeldinger på, men vi må innrømme at

Her til lands blir Kona Electric kun tilgjengelig med den største batteripakken på 64 kWh, som skal gi en rekkevidde på 48 mil i den virkelighetsnære WLTP-syklusen. Han forteller at de hadde mottatt 3132 bestillinger 72 timer etter at

Importøren sier de kun vil levere bilen med den mest omfangsrike utstyrspakken, kalt Teknikk. Bakgrunnen er at så å si alle kundene ønsket biler med alt utstyr. Det eneste man trenger å bestemme seg for, er om man i

Noen konkurrenter

Dermed blir bilen noen tusen dyrere enn en Volkswagen e-Golf uten ekstrautstyr, som har en rekkevidde på 30 mil i den teoretiske NEDC-syklusen. Den eneste tilgjengelige elbilen i samme størrelse med samme rekkevidde som Kona er Opel Ampera-e. Den starter på 350.000, men der er ventelisten

lang. Per i dag er det ikke mulig å bestille Ampera-e.   – Inntil videre skrives det ikke nye kontrakter på Ampera-e. Vi leverer biler fortløpende til kunder som har bestilt. De som får bil nå, har nok i hovedsak ventet i overkant av 14 måneder. Vi er à jour med leveringene i løpet av neste år, sa Stein Pettersen, PR-sjef i Opel Norge, i april. Den nye Nissan Leaf, årets mest solgte bil så langt, starter på 246.000 kroner, den mest velutstyrte koster 295.000 kroner, og har en WLTP-rekkevidde på 27 mil.


21

SØRLANDSAVISEN

Lindesnes Trekkspillklubb, Risdal Touring og Lindesnes Havhotell inviterer nok en gang til uforglemmelige dager i Norges sydligste område - Spangereid og Lindesnes! Møt den kjente og kjære trekkspillklubben, med den folkelige stilen. 3 netter skal vi bo på Lindesnes Havhotell - og vi blir tatt godt imot av både hotellvertskap og de som er med i trekkspillklubben. Fredag er det sightseeing med lokalkjente som selv bor i området, og vi skal selvsagt bl.a. besøke Lindesnes Fyr - Norges sydligste punkt. Fredag kveld blir det middag, kos, dans og sosialt samvær. Lørdag er det klart for den store bryggedansen! Vi setter opp busser både fra: Stavanger, Bergen, Lillehammer, Oslo, Vestfold og Grenland Her er det bare å melde seg på - sikre seg plass!

«Blomster øya» Flor & Fjære 18/6 Vi besøker øya utenfor Stavanger som er forvandlet fra en forblåst holme til palmehage en attraksjon som får en til å undre, er dette mulig?

2 dager kun kr 2.970,- pr person

Sommertur til Helgoland & Husum 18/7 Behagelige dagsetapper og mange, muligheter til små pustehull i ferietiden! og 3 netter på Best Western Plus Hotel Theodor Storm.

6 dager kun kr 8.990,- pr person

Molde - opplev flotte Norge 30/6 og 19/8

Sommer i populære Krakow 24/7

Vi gjentar vår populære tur til Molde hvor vi har opphold 4 netter på Quality Hotel Alexandra med utflukter til Ålesund og Kristiansund

En av Europas mest spennende byer er Krakow. Den regnes for å være en av de vakreste byer i verdensdelen - skrevet inn på UNESCOs liste.

7 dager kun kr 9.440,- pr person

8 dager kun kr 9.990,- pr person

Sommer i Tyrol , Mayrhofen 8/7 og 8/8

Rostock & Bornholm 11/8

Flott reiserute tur/retur og mange opplevelser. En sommerlig reise hvor vi kombinerer 2 reise5 netter på Fun & Spa Hotel Strass. Flotte utfluk- mål som fyller oss med sol og varme, trivelige ter Opplev vakkert alpelandskap, natur og kultur ferieopphold og masse god stemning!

11 dager kun kr 12.660,- pr person

8 dager kun kr 11.990,- pr person

Sommertur med «Allsang på Grensen» 9/7

Lofoten & Bodø 13/8

Opplev sommer i Halden, Fredrikstad & Hvaler. Vi besøker Fredrikstad Festning og blir med på det populære TV programmet, sang og musikk

4 dager kun kr 5.190,- pr person

Trollhättan, Gøteborg, Dalslands kanal 9/7 Vi bor 3 netter på Scandic Hotel Swania og har utflukter til Gøteborg og Dalslands kanal de som ønsker kan besøke det populære Volvo museet.

4 dager kun kr 4.590,- pr person

Vakre Norge! Bli med på et vakkert eventyr! En rundreise opp gjennom Sverige til Lofoten og med opplevelser langs Nordlandskysten.

12dg kun kr 15.990,- pr person før 15/5 Syd - Tirol Buss & Fly 22/8 Her er årets tur for alle som ønsker å oppleve vakre alpelandskap, turer i fjellet om ønskelig, og flotte utflukter. Vi bor på gode hoteller!

10 dg kun kr 12.990,- pr person før 15/5


22

SØRLANDSAVISEN

Suzuki Swift – en populær småbil

– Nye Suzuki Swift er vår mest populære småbil, sier Nils Richard Mæland hos Kvavik Auto.

Suzuki Swift har fått en god mottakelse i markedet.

Det er litt over ett år siden at nye Suzuki Swift var på plass ute hos Suzuki-forhandlerne.   – Det har vært et trivelig år. Salget har vært meget bra, sier Mæland. Ifølge Mæland er det tre forhold som har bidradd til det gode salget: Kjøreglede på MAX-nivå, svært mye sikkerhetsutstyr og ikke minst at den nye modellen er en såkalt mild hybrid, hva det har å si for bilens vekt og dermed lave drivstofforbruk.

Lav vekt på batteripakken

For å ta det siste først: Suzuki Swift er IKKE en plugin-hybrid. Bilen har en batteripakke som er koblet til en el-motor som «hjelper» hovedmotoren.   – En slik løsning innebærer lav vekt på batteripakken. Den tar heller ikke mye plass, hva det har å si for større kapasitet i lasterommet, fremholder Mæland.   – Løsningen betyr også at motoren utnytter energien fra drivstoffet på en langt bedre måte. Lav vekt på bilen på bilen i tillegg, fører til at drivstofforbruket er det samme om motoren er varm eller kald, om man kjører i oppoverbakke eller nedoverbakke.

Mye sikkerhetsutstyr Suzuki

Swift

har

alt

det

sikkerhetsutstyret man forventer av en bil i dag, sier Mæland, og nevner et system som varsler dersom bilen havner ut mot midtlinjen eller kantlinjen i kjørebanen, ryggekamera, søvnvarsler, adaptive cruise control, LED kjørelys og baklys, som noen eksempler. Nevnes må også en grom mediepakke, en bil som er tectylbehandlet før levering, hill hold control og guide me home-lys.   – Sikkerhetsutstyr for 69.000 kroner, får man sterkt rabattert, med et tillegg på 20.000 kroner i prisen, sier han.

Svært god mottakelse

  – Det fine nå er den gode mottakelse som gjør vi selger omtrent like mange Suzuki Swift som resten av modellene i Suzukiprogrammet, med en andel på 34 prosent av totalsalget. S-Cross står for 28 prosent av salget, og Vitara for 24 prosent, sier Mæland. I fjor ble det solgt 15,6 millioner biler i Europa. Med et salg på 244.660 enheter, havnet Suzuki ut som det tredje mest solgte japanske bilmerket i fjor. Det gjør at salget av Suzuki er større enn både Mazda (231.665 enheter), Honda (138.396 enheter) og Mitsubishi (113.798 enheter).   – I fjor økte Suzukisalget med

22,9 prosent. Målet i år er å øke totalsalget til 300.000 enheter. Siden Suzuki Swift ble lansert i 2005, og hvor firehjulstrekkeren kom i 2006, er det samlet blitt solgt 5,4 millioner Swift totalt, sier Mæland.   – Suzuki Swift er som nevnt en mild hybrid, en biltype som øker sterkt og som også er en løsning for fremtiden, sier Mæland og tror at langt flere vil kjøpe denne typen bil neste gang familien skal handle ny bil.

Suzuki og Toyota med tett samarbeid

Nevnes må også kjøregleden. Suzuki Swift er svært gøy å kjøre. Understellet er forbedret. Bilen ligger svært godt til veien, også når svingene er mange og krappe. Suzuki og Toyota samarbeider svært tett med felles løsninger for både elektrisk drift, plug in-hybrid og rene hybridløsninger. Samarbeidet har ført til at Suzuki og Toyota har lansert felles modeller i India. Disse modellene antas komme til Europa i løpet av 2019/2020.   – Samarbeidet er tett. Det planlegges å lansere felles modeller for Europa – i seg selv et kvalitetsstempel for begge bilmerkenes del, sier Nils Richard Mæland.

Suzuki Swift har et stilig og moderne dashbord.

Suzuki Swift har en såkalt mild hybrid, som betyr lav vekt på batteripakken og svært moderat drivstofforbruk.


SØRLANDSAVISEN

NYHETER

23


24

SØRLANDSAVISEN

SA

SPILL & MORO

2. Hvor langt fra blinken står en skiskytter? a) 25m b) 50m c) 75m 3. Hva heter realityserien Donald Trump var programleder for fra 2004 til 2015? 4. Stavet på norsk, hvilke land i verden begynner på bokstaven “J”? 5. Hva er kallenavnet til golferen Suzann Pettersen? 6. Hva heter Sveriges største kanalsystem (båtkanal)?

8.Hva heter den enorme bygningen som huser USAs forsvarsdepartement? 9. Hva het de to romantiske komediene fra 1990-tallet hvor Meg Ryan og Tom Hanks spilte mot hverandre?

1. Hvilken karakter?

14. Hva heter direktøren/kurator ved Bomulds­fabrikken her i Arendal? 15. Det fonetiske alfabetet er en quizklassiker. Hva er den fonetiske lyden til følgende bokstaver: a) M b) O c) R d) N e) A 16. I etterkant av Champions League finalen mellom Real Madrid og Liverpool var det spesielt to navn som var en snakkis. En for et helt fantastisk brassespark og en for to helt grusomme keepertabber. Hvilke to navn vil jeg fram til?

2. Hva er undertittel på den nye «Jurassic» filmen som har ­premierer i juni? Foto: United International Pictures

7. Hvilken bilfabrikant markedsfører sine luksusbiler i USA og Canada under navnet Acura?

13. Hva står TGIF for når det er snakk om restaurantkjede?

Foto: Rolling Stone

1. Forrige uke kunne vi lese om en norsk skuespiller som skadet seg under filminnspilling. Han fikk flammende væske over seg. Hvilken skuespiller er det snakk om?

17. Hvilken kjent norsk musikkfestival kunngjorde nylig at de avlyser grunnet dårlig billettsalg? De har til nå holdt det gående siden 1992. 18. Hvor har du betennelse om du lider av artritt? 19. Meghan Markle er nå hertuginne av Sussex. Men hennes navn Meghan er egentlig hennes mellomnavn. Hva er hennes fornavn?

11. Hvilket ord brukes som betegnelse på slaver under vikingtiden?

20. Hva kalles kjøp og salg av varer man vet er tyvegods?

12. Hva heter den muslimske søster­ organisasjonen til Røde Kors?

21. Hva heter den kjente grisefrøkenen fra «The Muppet show»?

3. Hva heter hun? Foto: side2

10. Hvilken Spice Girl var den første som forlot gruppen? Noe solosuksess kan det neppe påstås at hun fikk. Vil ha navn og hennes kallenavn i gruppen.

Løsning

1. Omarosa Manigault 2. Elisabeth Meyer 3. Kunstnernes Hus 4. “Rigels øyne” 5. Anders Danielsen Lie 6. “Snøfall” 7. Fire (Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal) 8. Ragnhild Ås Harbo 9. Cul de sac 10. Iram Haq 11. Pedofili 12. Lillestrøm 13. Siv Jensen 14. Rødøy Bildequiz: 1. 1979 2. Radio 1 3. 1993

BUSS-FLY-CRUISE

SJARMERENDE

Nattopera i Verona

10.-13.SEPT. Kr. 4490,-

26.-30.AUGUST Kr. 6890,-

VILNIUS

CARMEN

Gotland med middelalderfestival Blomsterrivieraen 8.-12.AUGUST Kr. 7190,RORBUFERIE i

Lofoten 4.-13.JULI Kr. 14590,solskinnsøya

Overnatting, transport, mat, reiseleder, opplevelser & nye reisevenner inkludert!

WWW.DAGAASBO.NO

37 15 70 31

Den Italieneske

23.-28.SEPTEMBER Kr. 7190,-

cruise i middelhavet Skottland med

SICILIA MALTA 25.okt-2.nov. Kr. 9890,-

cruise til madeira &

kanariøyene Marseille-Malaga

Finnmark rundt Madeira-Lancarote med Tenerife-Civitavecchia

Tromsø

10-17.JULI Kr. 13690,-

Rhindalen med 19.nov-1.des. Kr. 12790,-

VAKRE

Military tattoo TOSCANA 12.-16.AUGUST Kr. 7995,-

Elvecruise langs Donau Budapest-Bratislava Melk-Wien 23.-29.AUGUST Kr. 13890,-

16.-23.OKTOBER Kr. 7990,-

Warszawa Sommer i

9.-12.JULI Kr. 4995,-

Den fantastiske

fly direkte fra Kjevik

Den evige stad

idylliske

SPENNENDE KRETA MØREKYSTEN 22.-28.JULI Kr. 8995,- 6.-13.OKTOBER Kr. 10995,-

cruise i middelhavet PROVENCE Bornholm VINFESTIVAL ROMA fra venezia med 9.-13.SEPTEMBER 20.-24.AUGUST Kr. 7290,- 28.august-3.sept. Kr. 8490,Kr. 7990,- 16.-21.september Kr. 7790,Sør-England med

Knödelfest i St. Johan

Stonehenge TYROL 18.-26.SEPT. Kr. 10890,-

17.-21.september Kr.6790,-

Bari-Kefalonia Venezia og vakre Portoroz Korfu-Kotor Dubrovnik-Trieste 18.-26.oktober Kr. 10995,-

slovenias riviera Albir - Costa Blanca fly direkte fra Kjevik

2.-12.OKTOBER Kr. 12990,- 20.-27.OKTOBER Kr. 9195,-


SØRLANDSAVISEN

25


26

SØRLANDSAVISEN

SPILL & MORO

SA

SPILL & MORO

Løsning kryss uke 22

Sudoku Sudoku - PrintGenerator

MIDDELS 5 1 3 7 1 7 6 5 9 2 6 5 8

MIDDELS

3 6 1 3 1 7 4 7 4 2

1 4 9 6

8 4 7 7 1 4 8 2 6 3 9 1 7 8 3 1 7

https://www.nyhetsgraÞkk.no/demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

Din annonse her? annonser@sorlandsavisen.no

2

VAN

7 1 3 6


27

SØRLANDSAVISEN

ARENDAL 25.-28. JULI 2018

CANAL STREET JULIE BERGAN / SIGVART DAGSLAND / TØNES / ADAM DOUGLAS / THE MAIN LEVEL / REAL ONES ELEPHANT9 / TORE RENBERG / HKEEM / ELLEN ANDREA WANG / JAH ARK & NICO D / LISA BØRUD MK’S MARVELLOUS MEDICINE / GOOD TIME CHARLIE / CAMILLA SUSANN HAUG / SIMPELTHEN INGER MARIE GUNDERSEN / THE HARVEY STEEL SHOW / NATALIE SANDTORV / SIMEN LYNGROTH BÅRD RANNEKLEIV BAND / SOLVEIG ANDERSEN / KRISSY MATTHEWS / UNDERWING SANDRA POINT JAZZBAND / LAWRENCE SCOTT WEIBY / BUSHMAN’S REVENGE BARE BARN BAND / THOMAS F BAND / INDRE TORUNGEN BRASS BYTEATERET: MELLÅM HOLMÅR & SKJÆR

Billetter kan kjøpes på ticketco.no eller i døra (1 time før konsert) Info: www.canalstreet.no

FOTO: MONA HAUGLID / LAYOUT: JUBODESIGN / EDGE ADVICE

CLAWFINGER / 10cc / KIM LARSEN MADCON / VIOLET ROAD / JANOVE


Barnas side Vi har besøkt Lund barnehage i Marvikveien Ukens spørsmål: Hva skal du bli når du blir stor? AV ARNE LUNDE

Kajsa Breen 5 ½ år Dyrlege i Dyreparken. Det gøyeste med å være dyrlege må være å treffe alle dyrene. Jeg vil møte tigrene, de er så søte, i alle fall babytigrene. Løvene er også fine. Det gøyeste i Dyreparken er tømmerrenna. Men den har ikke åpnet enda, de må ta ut de visne bladene først.

Kamille V. Horgen 6 år Politi, jeg skal fange folk. De sitter på kontor også, de gjør begge deler. Det vil jeg også.

Christian Lauvland 6 år Politi, jeg vet ikke helt hva de gjør. Kanskje de kjører politibil. De putter folk i fengsel. Og så må de hvile. Jeg vil bli byggmester også. Pappa er jobbemann. Han har bygget hytta vår. Jeg har snekra litte grann.

Mats Laurits Ø. Ordahl 5 ½ år Jeg vil bli byggmester. Fordi det er gøy. Det gøyeste er å lage bråkelyder. Det gjør jeg med spikerpistol. Byggmesteren bygger hus, og mange andre ting. Pappaen til Christian er jobbemann og jobber hos en byggmester. Jeg vil bli brannmann også. Det gøyeste er å løpe inn der det brenner. Jeg har sett en brannbil med sirene på og med blinklys.

Mats Laurits Ø. Ordahl 5 ½ år Jeg vil bli byggmester. Fordi det er gøy. Det gøyeste er å lage bråkelyder. Det gjør jeg med spikerpistol. Byggmesteren bygger hus, og mange andre ting. Pappaen til Christian er jobbemann og jobber hos en byggmester. Jeg vil bli brannmann også. Det gøyeste er å løpe inn der det brenner. Jeg har sett en brannbil med sirene på og med blinklys.

Bertine Klev 5 ½ år Politi. Fordi det er gøy. De fanger røvere og setter de i fengsel. Jeg kjenner noen som var politi før. Jeg kan også bli dyrlege. Dyrene er så søte og så gøye å fikse. Jeg er glad i katter. Jeg har katt hjemme, den heter Milli. Den er alle sin, ikke bare min. Hunder er også søte.


! P P U K R E M M SO Nr 5 • Juni-juli 2018

SJEKK PRISEN! 12V/230V

PARTIKJØP!

Veil.1299,-

499,DAB+ ADAPTER PURE HIGHWAY 200

595,-

• Trafikkmeldingstjeneste (TA) • Service Following (SF) • Kabel for 12V uttak • Meget enkel og brukervennlig • Mulighet for lagring av 25 favoritter ART.NR. CDC-HIGHWAY200

2 SYKLER

KJØLEBOKS 24L

Kjøler ned inntil -16°C under omgivelsestemperaturen. ART. NR. CDC-611475

SPAR 2100,Veil.4699,-

Veil.249,-

159,-

2599,-

NXT GENERATION BILSHAMPO

• Løsner skitt, forurensning og veistøv • Skånsom mot lakken og meget drøy i bruk

EUROWAY G2 SYKKELHOLDER ART.NR. THU-921

ART. NR. MEG-911058

VI MONTERER FOR DEG

PARTIKJØP - FERIEBOKSEN!

tra

service

Veil.5499,-

TOURING ALPINE BLACK GLOSSY

Dobbeltsidig åpning for praktisk montering, lasting og lossing. • Volum: 430 l • Lengde: 232 cm • Bredde: 70 cm • Høyde: 42 cm • Lastekapasitet: 50 kg • Vekt: 15 kg ART. NR. THU-634701

• Fast-Click • Sentrallås

2999,-

Prisene gjelder 13. juni–31. juli 2018, eller så langt lageret rekker. Med forbehold om trykkfeil.

www.bilxtra.no


PAKKEPRIS

R E D L O H L E K K Y S G O IV T A T S K TA

Veil.4498,-

2999,PRORIDE SYKKELHOLDER

Oppreist sykkelstativ for rask og enkel montering – for sykler opptil 20 kg. Rammeholderen og hjulholderen er utviklet slik at sykkelen automatisk plasseres riktig når du sikrer den. ART NR. THU-598 VEIL. 1599,799,- pr. ekstra sykkelholder ved kjøp av pakken.

WINGBAR EDGE TAKSTATIV

Det sikreste og mest stillegående takstativet som også ligger lavt på taket. Bilspesifikt kit kommer i tillegg på biler med lave rails og faste festepunkter. ART NR. THU-9581–85 OG THU-9591–96 VEIL. 2899,-

SPAR 2000,-

2 SYKLER ANBEFALT EL-SYKKEL OG FATBIKE

Veil.6499,-

4499,-

VELOCOMPACT SYKKELHOLDER

• For 3 sykler • Kan bygges om til 4 sykler med adapter • Maks 25kg pr. sykkel

ART. NR. THU-927

2

ADAPTER FOR 4 SYKLER

1399,VEIL.1999,THU-9261

VELOSPACE XT SYKKELHOLDER

• Høy bæreevene • God plass i både bredde og lengde • Tar dekk opp til 4,7” • Enkel montering • Kan tiltes med fotpedal • Låsbart ART.NR. THU-938

SPAR 500,-

Veil.6499,-

5999,-

Vi er størst på deler av original kvalitet og har servicedeler til alle biler!


TILBUD FRA

TIL DEG

3 SYKLER

SJEKK PRISEN!

1199,-

tr a service

Kun

999,-

MULTILIFT

• Løfter takboksen helt opp til taket • Passer også for kajakk og surfebrett • Plassbesparende

ART.NR. THU-572

HANGON SYKKELHOLDER ART.NR. THU-972

FOR BRETT OG KAJAKK OPPTIL 90 CM

SAMMENLEGGBAR

Veil.1599,-

1299,-

KAJAKKHOLDER DOCKGRIP • • • • •

Transporterer flere ulike typer skrog og padlebrett To uavhengige saler og vinkelspaker Store, fleksible, polstrede puter beskytter skroget Enkelt å feste kajakken eller padlebrettet Gummikledde spenner som beskytter bilen

Veil.549,-

499,-

• Feste til T-skinne følger med • Passer til kajakker og padlebrett som er opptil 90 cm brede og veier opptil 40 kg

Veil.2199,-

HULL PORT PRO KAJAKKHOLDER

1999,-

• En enkel og smart kajakkholder. • Kan foldes sammen når den ikke er i bruk. ART.NR. THU-837

399,-

ART.NR. THU-895

299,-

SYKKELÅS

• Plasttrukket. • 180 cm lang stålwire som låser det meste. ART. NR. THU-538

Veil.fra 369,-

Fra

249,-

JEKKESTROPP

QUICKLOADER VEGGHENGER SYKKEL

• Sammenleggbar • Gummi på armene beskytter mot oppskraping av syklene • Tåler opp til 40 kg belastning ART. NR. THU-9771

KARBONRAMMEBESKYTTER Smart beskyttelse for karbonrammer, på sykler som skal festes i Thule sykkelstativ med ramme-holder. Skåner rammen og sikrer godt feste. TPE-gummi. ART. NR. THU-984

• En unik selvopprullende jekkestropp. • Utstyrt med gummierte kroker, samt D-ring. • Forlenget utløsermekanisme for å unngå å klemme fingrene. ART. NR. CDC-52253040 800KG ART. NR. CDC-51972253 1200KG ART. NR. CDC-51972601 2000KG ART. NR. CDC-52096266 3000KG

L: 4,2M L: 4,5M L: 5M L: 4M

B: 25MM B: 25MM B: 35MM B: 35MM

2 PK. 2 PK 1 PK 1 PK

249,349,249,299,-

www.bilxtra.no

3


VI HAR DET DU TRENGER TIL BILEN OG BÅTEN Veil.499,-

299,DAB+ BORDRADIO • Full klokkeradiofunksjon • Svært godt mottak • Enkel i bruk, kan benyttes på 220v og 4xAA batterier ART.NR. DAB POPSTAR HVIT/ DAB POPSTAR SVART

Veil.29,-

FJERNER SALT OG SALTVANN!

15,-

Kun

199,-

TÅLER VANN! PERFEKT TIL BÅTEN

SALT-X

Etterlater et beskyttende belegg som bevarer og forlenger levetiden til metalloverflater. ART. NR. DTV-SA16

WUNDERBAUM Diverse lukter.

Veil.1499,-

Veil.2290,-

1299,-

Veil.1695,-

1899,-

1499,-

AMG15 STARTBOOSTER

• Lithium jumpstarter til din bil, motorsykkel, båt, vannscooter, ATV eller gressklipper. Starter på få sekunder! • Lader alle dine portable elektroniske enheter. • 15.000 mAh batteripakke

MXS 7.0 BATTERILADER • For større batterier i alle typer kjøretøy. • 12 volt, 7,0A ladestrøm.

• 14 – 150 Ah kapasitet. • IP65.

ART. NR. CDC-AMG15

ART. NR. CDC-480601

Kun

89,-

Fra

499,-

AMG5T STARTBOOSTER

• Kraftig LED lommelykt og startbooster i ett! • Lader alle dine portable elektroniske enheter. • 5100 mAh batteripakke ART. NR. CDC-AMG5T

VI HAR BATTERI FOR ALLE BEHOV BIL, BÅT, MC OG FRITID

BATTERIINDIKATOR • Rød: Må lades • Gul: Bør lades • Grønn: OK

ART.NR. DEF-701758

Kun

SMARTCHARGE BATTERILADER • • • • • •

En ladeknapp AV/PÅ Spor for oppkveiling av kabler Tilpasser seg automatisk batteriet. Power supply, 13,6V Omgivelsestemperatur -30 - +40ºC Tetthet IP65

DEF-701515 DEF-706060 DEF-701785 DEF-706161

4

SMARTCHARGE 12V SMARTCHARGE 12V SMARTCHARGE 12V SMARTCHARGE 12V

4A 499,6A 699,8A 999,10A 1399,-

Fra

179,- 699,USB LADER 12/24V

• Rask lading • 2 USB-porter 5V 3.1A • 3.1A dobbel ladning ART. NR. DEF-706611

MARINE-/ FRITIDSBATTERIER • 12V - 60Ah 600MCA ART. NR. BAT-SN600

Vi er størst på deler av original kvalitet og har servicedeler til alle biler!


VI HJELPER DEG MED SIKKER tra OG RIKTIG MONTERING service NYHET!

NYHET!

Veil.4999,-

3999,-

1299,-

Mål: 30x18x35 cm. Vekt: 4,3 kg.

SAMMENLEGGBAR TRILLEVOGN

• Verdens minste sammenleggbare trillevogn! • Med kun to steg så blir vognen omgjort til en svært kompakt og lett veske som er veldig godt egnet til å ha med på reiser. Passer perfekt i bagasjehyllen på fly/tog.

ART. NR. CYB-616230001 ART. NR. CYB-616230004

MOMUMENT BLACK SEA PORT BLUE

PERFEKT TIL FLYREISEN!

SIKREST BAKOVERVENDT!

SIRONA S I-SIZE BILSTOL

SJEKK PRISEN! Veil.1699,-

• • • •

Roterbar småbarnsstol testet og godkjent i-Size R129 Setet har 360° rotasjon med single output posisjon Integrert L.S.P. system gir økt beskyttelse Integrert fotbøyle gir økt sikkerhet i tilfelle GRUPPE: påkjørsel bakfra. 0/1 • Nyfødtinnlegg inkludert. ART.NR. CYB-518000893

LAVASTONE BLACK

tra

service VI MONTERER BARNESTOLEN FOR DEG

VI HJELPER DEG

999,-

0-18 KG

IZI UP X3 BILSTOL

Forbedret sidebeskyttelse som gir god beskyttelse ved kollisjon.

GRUPPE:

ART. NR. HTS-512164

15-36 KG

Å VELGE RIKTIG OLJE

tra

service

Fra

Veil.479,-

189,- 299,SPAR 180,-

Veil.669,-

399,-

VI MONTERER VISKERE GRATIS

tra

service

SPAR 270,-

MOTOROLJE 4L

GTX ULTRACLEAN 10W-40/MAGNATEC 5W-40 MOTOROLJE 4 L

ART. NR. BXT-250011

ART. NR. CAS-GTX1040UC4L/ART. NR. CAS-MAG5404L

• Del- og helsyntetisk olje • For bensin og diesel

2/3

• Del- og helsyntetisk olje • For bensin og diesel

www.bilxtra.no

5


VI HJELPER DEG Å TA VARE PÅ BILEN DIN PAKKEPRIS!

tra service

PAKKEPRIS!

Veil.1392,-

999,-

Veil.1399,-

999,ULTRA HIGH DEFINISION WAX Autoglym Ultra High Definition Wax er en evolusjon fra den kjente HD Wax. UHD Wax tilbyr bedre ingredienser, enklere påføring og enklere tørking. Dette er en voks som er utrolig behagelig i bruk og drøy. ART NR.KRE-9789

2 STK 130 BAR

FJERNER INNSEKTER

Kun

99,-

POLERINGSPAKKE

Inneholder: polermaskin 710w, poleringsputer 125mm, lakkrens, vokspolish, lakkforsegling og poleringshåndkle. ART NR. VSE-211014

AVFETTING

ART.NR. BXT-211002 1 L 49,-

2499,-

• Sømløs • To ulike sider for coating og finish

PERFEKT TIL POLERING!

ART NR.CAR-42F

K4 HØYTRYKKSPYLER

Kraftig, 130 bar, høytrykksvasker med trykkindikator som vises på pistolens LED display. Leveres med VarioPower strålerør og Rotojet dyse. • Kapasitet: 30m2/time • Vannmengde: 420 l/time • 6 meter slange ART. NR. KAR-13240000

79,-

249,NYHET!

CRC LEKKASJESØKER 250ML Lekkasjesøker som finner lekkasje i rør og trykksatte systemer! ART NR. CRC-33112

6

Tenk på miljøet.

ALU-DEVIL SPECIAL FELGRENS 1L Effektiv på stål og lettmetallfelger, inkl. forkrommede, lakkerte, pulverlakkerte og høyglanspolerte. ART NR. CAR-AS1N

249,NYHET! PLASTIC DEVIL PLASTRENS 1L

Svært effektiv og kraftig elektrolytisk plast rens. Rengjør enkelt og skjoldefritt alle overflater av plast, vinyl, PVC etc. ART NR. CAR-AS1N

tar imot kasserte el-varer Vi erVii alle størst på deler av original kvalitet og har servicedeler til alle biler! våre butikker.

199,NYHET! TUGALIN GLASSRENS 1L

Den nye svært effektive formelen fjerner effektiv trafikkfilm, sot, nikotin, fingeravtrykk og insekt rester fra glass og glatte overflater. ART NR. CAR-AS1N

www.bilxtra.no

Prisene gjelder 13. juni–31. juli 2018, eller så langt lageret rekker. Med forbehold om trykkfeil. Byrå: Gjerholm design.

69,-

2-FACED MICROFIBERKLUT


FÅ DAB+ OG 32 KANALER ILTUREN I SOMMER B IL T GRATIS

ace

RYGGEKAMERA VED KJØP AV MULTIMEDIASPILLER

Veil.1799,-

NYHET!

1499,-

SPAR 300,-

KEN-DDX4018DAB

BILSTEREO MED DAB+ • • • • • • • •

Veil.4399,-

3999,• • • •

Mechaless spiller med DAB+ Kun 10 cm monteringsdybde Bluetooth for håndfri bruk av telefon og trådløs overføring av musikk Smarttlf. kan brukes som fjernkontroll USB- og AUX-inngang i front Innebygget DSP med tidsforsinkelse Støtter FLAC

• Automatisk lysforsterker • 1/3’’CCD linse • 120 grader vidvinkel

6,2’’ touchskjerm Dedikert Spotify app Tilkobling for ryggekamera Kraftig MOSFET forsterker 4 x 50 watt

RGB Display - velg dine egne farger Lader telefoner via USB med 1A styrke MOSFET forsterker 4x50watt Tilkobling for multifunksjonsratt Avtakbart frontpanel Holder på innstilninger u/backupstrøm

ART.NR. KEN-KMBT504DAB

1799,-

SPAR 500,-

FARGE RYGGEKAMERA

• • • • • •

Veil.2299,-

GRATIS - VERDI 999,-

MULTIMEDIASPILLER

SPØR OSS OM MONTERING

ART.NR. KEN-CMOS130

ART.NR. KEN-DDX4018DAB

BILSTEREO MED DAB+ • • • • • • •

Veil.1699,-

1299,DAB+ ADAPTER PURE HIGHWAY 400 • • • •

Service Following (SF) Trafikkmeldnigstjenste (TA) Bluetooth strømming Enkel installasjon og trafikksikker bruk • Trådløst betjeningspanel

• Trådløst adapter • Skjult montering • Kanalvalg vises på radioens display • Spotify kontroll

ART.NR. CDC-HIGHWAY400

CD/Radio med DAB+ og RDS radio Smarttlf. kan brukes som fjernkontroll RGB display - velg dine farger Bluetooth for håndfri bruk av telefon USB- og AUX-inngang i front Lader telefoner via USB med 1A styrke Støtter FLAC

• Markedets beste mottak • Trafikkmeldingstjeneste (TA) • Service Following (SF) • Meget enkel installasjon, med trådløst betjeningspanel • Meget enkel og trafikksikker i bruk

• Inntil 25 forvalg. • Tilfredsstiller HMS krav • Bluetooth strømming • Mikrofon medfølger • Handsfreefunksjon ART.NR. KEN-KTC500DAB

2-DIN SPILLER

SIKRE HOLDERE FOR DIN MOBIL

ART.NR. KEN-KDCBT720DAB

2499,-

1699,DAB+ ADAPTER

Innebygget DSP med tidsforsinkelse 13 bånds EQ MOSFET forsterker på hele 4x50watt Tilkobling for ekstra forsterker Tilkobling for multifunksjonsratt

Veil.2999,-

SPAR 500,-

Kun

• • • • •

• USB & AUX inngang • 3 stk 4v linjeutganger for ekstra forsterkere • RGB display - velg dine farger • Smarttelefon kan brukes som fjernkontroll • Innebygd høypass/lavpass filter

NYHET!

• • • • •

Støtter FLAC 13 bånds EQ Avspilling av MP3, WMA og AAC filer MOSFET forsterker 4 x 50 watt Tilkobling for original rattfjernkontroll

ART.NR. KEN-DPX7100DAB

Fra

199,-

Veil.999,-

799,-

Veil.899,-

799,Rear Seat Entertainment

BILKAMERA

• 120-graders synsvinkel, 720p • Lys, skarp 2” LED-skjerm • Tar også stillbilder og loop-opptak

LADEMULIGHET

Rear Seat Entertainment

NETTBRETTFESTE UNIVERSAL

• Perfekt for montering bak bakspeilet • Click & Go Powered Magnetic Mount

• • • • •

Universal nettbrettholder til baksetet. ECE-R17 kollisjons testet og godkjent. Passer fra 7’’ til 10’’ størrelse. USB for ladning. Enkel og trygg installasjon.

ART.NR. NEX-NBDVR112

ART. NR. NEX-UM1

www.bilxtra.no

7


NÅ HAR VI KAMPANJE PÅ

! K K E D R E M M O S

175/65-14

, 5 1 5

195/65-15

, 5 8 5

6 205/55-1

, 5 4 6

7 225/45-1

, 9 6 8

8

8 225/40-1

, 5 8 8

nd tiansa s i r K 628 00 Vi er størst på deler av original kvalitet og har servicedeler til alle biler! annsveien 5, 4 Tlf. 38 18 59 Mjåv


VÅR MEST HOLDBARE MALING

NOENSINNE. PERFECT ACRYL PLUS

BECKERS Perfect Plus holder huset ditt nymalt i mange, mange år. Skitt fester seg ikke så lett og fargen er den samme år ut og år inn. Garantert!

BECKERS Husmaling PERFECT PLUS 10 liter

1195,-

LIG

EI G R T

FT KRI

S

FA RAN

GA 5ÅR 1

BECKERS PRIMEX TRÄGRUND PLUS, 10 liter

995,Per Hagen KRAFTIG HUSVASK, 5 liter og VEDLIKEHOLD-VASK

129,-

pr. stk

sand istian r K 8 00 462 18 59 9 ien 5, 8 e v 3 s . n f l n T Mjåva

www.bilxtra.no


! G IN L JU R E L TÅ M O S R E G G U L KRAFTP DMR110B RADIO DAB+

Markedets mest solgte håndverkerradio! Robust DAB+ radio for byggeplassen. Med AUX utgang og LCD display. Fungerer med Makita batterier eller med- følgende strømadapter. Radio leveres uten batteri og lader.

Veil.2199,-

1750,PROFF JEKK! Enkel å bruke i alle posisjoner grunnet den ekstra store, runde fotpedalen Rask heving med doble stempler som reduserer antallet pumpinger med 50% Sikkerhetsventiler mot overbelastning samt ved nedsenking Polyuretanbelagte stålhjul sikrer en jevn, lydløs funksjon. Gummibelagt løftesadel ART. NR. BAH-BH-11500

2590,-

DMR200 BLUETOOTH HØYTTALER Høyttaler bluetooth Høyttaler med robust og tøft design og med god lyd! Tåler vannsprut og støv; IP64. Bluetooth, AUX inngang og USB for å lade telefonen. Fungerer med enten 18V, 10,8V (slide) eller med strømlednig. Høyttaler leveres ikke med batteri og lader.

Veil.1499,-

1250,HØRSELVERN MED DAB+ • Oppladbart batteri 150o mAh • Enket i bruk • Praktisk display viser klokke, batteriprosent og kanalnavn • Behagelig å ha på • PPE- og CE-sertifisert • Ladekabel følger med • Aux-inngang ART NR. CDC-POPWORK

Spiller en hel arbeidsdag!

995,-

BYENS BESTE UTVALG I

SLITEDELER!

Besøk vår butikk på Mjåvann Industriområde Kun 10 minutter fra Kr Sand sentrum Vi har alt du trenger til bilen!

Velkommen

10

Vi er størst på deler av original kvalitet og har servicedeler til alle biler!

sand ristian 0 628 K 4 90 , 5 5 ien 8 18 nnsve Tlf. 3 Mjåva


HUSK Å TA GODT ! N I D N E L I B Å P E R VA VOKSSHAMPO, 1 liter

utmerket shampo for rengjøring av bilen. Tilsatt voks slik at får et beskyttende vokslag etter vask, som gir bilen en skinnende glans. 1 liter ART NR.: ARO 560.001

39,-

KALDAVFETTING,spray

Kaldavfetting Standard (Lavaromatisk) er et emulgerende kaldavfettingsmiddel med meget god løseevne. Egner seg til rengjøring av kjøretøy og maskindeler som er tilsmusset av for eksempel asfalt, tjære ogfett. ART NR.: ARO 410.001

39,-

39,-

39,-

MICROAVFETTING spray Micro-vask. Som over, men på hendig sprayflaske. 1 liter. ART NR.: ARO 570.001

FELGRENS spray På hendig sprayflaske. 1 liter.

www.bilxtra.no

11


N E K K A -L L A IN IG R O R A VI H

TIL DIN BIL!

395,SØGNE

KR. SAND

DU FINNER OSS PÅ MJÅVANN! ÅPNINGSTIDER: Mandag - Fredag: 07.30 - 16.00 Torsdag: 07.30 - 18.00 Lørdag: 09.00 - 13.00

12

d ansan i t s i r K 9 00 , 4628 Vi er størst på deler av original kvalitet og har servicedeler til alle biler!annsveien 5 Tlf. 38 18 5 Mjåv

Prisene gjelder juni/juli 2018, eller så langt lageret rekker. Med forbehold om trykkfeil.

pr boks

Sørlandsavisen vest uke24 2018  
Sørlandsavisen vest uke24 2018