Page 1

Sørlandsavisen

Kristiansand Bygde strandsti på dugnad

Tvende Media

års Jubileum 1999 2019

Uke 33 | 2019 | Torsdag 15. august | 3. Årgang | Gratisavis for Kristiansand

Stor glede på ambulansen

Barn som bli født i ambulansen blir fort kalde. Det har Kristiansand Husflidlag gjort noe med. Side 18-19

Bygdemuseet på Knarestad i Tveit er opprinnelig en husmannsplass under Boen Gård. På Olsokkvelden 29. juli var det offisiell åpning av elvestien som forbinder de to eiendommene. Side 2-3


2

SØRLANDSAVISEN

SA

NYHETER

Ny turvei i Tveit:

Bygde strandsti på dugnad

ÅPNET OPP: Trygve E.Tønnesen kan fornøyd konstatere at den 650 meter lange stien langs elva er blitt et innbydende turområde der hvor det før var tett skog.

Bygdemuseet på Knarestad i Tveit er opprinnelig en husmannsplass under Boen Gård. På Olsok-kvelden 29. juli var det offisiell åpning av elvestien som forbinder de to eiendommene. AV ARNE LUNDE

Redaktør

Tomas Fordelsen tof@sorlandsavisen.no Tlf: 419 27 299

Økonomispalten

Morgan Omdal post@sorlandsavisen.no Tlf: 93450112

Daglig leder

Odd Bjørn Jensen obj@sorlandsavisen.no Tlf: 404 04 250

Journalist

Arne Lunde alu@sorlandsavisen.no Tlf: 918 84 590

TVEIT: I dag er det mulig å spasere langs elva på stien som måler 650 meter. Før dugnadsgjengen fra Tveit Historielag gikk i gang med maskiner og motorsager var det en ugjennomtrengelig lauvskog helt ned til elvebredden som gjorde det umulig å ta seg fram mellom eiendommene.

Produksjonssjef

Torbjørn Lillebø tli@sorlandsavisen.no Tlf: 920 47 345

Journalist

Ivar Eidsaa ioe@sorlandsavisen.no Tlf: 971 29 865

Mediegrafiker

Jan Erik Balle Alquist jeb@sorlandsavisen.no Tlf: 410 44 687

Journalist

Aina Ludvigsen post@sorlandsavisen.no Tlf:922 65 671

  – Jeg hadde tidligere gått den flotte kjerreveien ned langs elva ved Boen Gård og tenkte at det hadde vært flott om det kunne lages en forbindelse videre ned til Knarestad som kunne benyttes som en spaservei langs elvebredden, forklarer Trygve E. Tønnesen, formann i

Historielaget som står for driften av Bygdemuseet. Nå ligger stien der, innbydende og lett tilgjengelig med grusdekke og et stykke med gangsti i tre hvor det er på det bratteste ned mot elva.

Mediegrafiker

Mediekonsulent

Mediekonsulent

Mediekonsulent

Rune Jobsen rfj@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 252

Tommy B. Jensen tbj@sorlandsavisen.no Tlf:404 04 251

Wenche Eriksen wme@tvende.no Tlf: 410 20 737

Anita Johnsen ajo@sorlandsavisen.no Tlf: 481 81 265

Sørlandsavisen arbeider etter reglene for god presseskikk som finnes nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom man mener at disse reglene er brutt oppfordres man til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å klage saker inn for Pressens Faglige Utvalg, Boks 456 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55 eller e-post: pfu@np-nr.no

Telefonnr. 37 06 39 00 - Tvende Media AS - Org.nr. 983 753 442 / post@­sorlandsavisen.no / annonser@sorlandsavisen.no / Trykk: Amedia


3

SØRLANDSAVISEN

Parkvesenet på befaring

Siden har Parkvesenet vært på befaring.   – Vi begynte for alvor høsten 2018 med noen befaringer som anbefalte oss å få laget en tilstands- og gjennomføringsrapport som ble vedlagt søknaden til kommunen. Parkvesenet var redd for at masser kunne rase ut i elva ved opparbeiding av stien, men alt arbeidet er gjort skånsomt og det er satt ned påler for å stabilisere grunnen på de mest utsatte stedene.   – Teknisk etat behandlet og godkjente søknaden i løpet av et par uker. Dermed var det bare å sette i gang, og håpe at stien kunne bli ferdig innen sommeren. Avtale med Boen Gård og med andre grunneiere måtte også på plass, men det har vært positiv innstilling fra alle berørte parter, opplyser Tønnesen.

IDYLL: Olsokkvelden ble en vakker opplevelse for de omlag 180 fremmøtte på Knarestad som også fikk med seg åpningen av strandstien. Foto: Trygve E. Tønnesen

MYE ENERGI: Tellef Dønnestad går løs på en diger haug med kubber etter ryddinga langs elva. Veden ble fordelt mellom dugnadsfolkene. Disse var, foruten Dønnestad, Trygve Tønnesen, Harald Søbye, Nils Tvedt, Tom Egerhei, Karsten Borgemyr, Helge Kristensen, Hans Otto Espegren og Birger Tvedt. Foto: Trygve E. Tønnesen.

Spillemidler, gaver og dugnad

Total kostnad beløper seg til 225 000 kroner pluss et ukjent antall dugnadstimer fra en liten gruppe i Tveit Historielag som har jobbet med prosjektet siden april. I tillegg har trefeller Jakob Bjorvand, maskinentreprenør Arne Kristensen og stibygger Roar Svindland vært innleid. Alle har gjort en glimrende og rimelig jobb for Tveit Bygdmuseum, i følge Tønnesen.   – Vi - Vi får dekket 50 prosent av beløpet fra spillemidler, dessuten har vi fått en gave på 50 000 kroner fra et ektepar i Tveit, samt 30 000 kroner fra Sparebanken Sør. Dermed har det

BRØYTER SEG RYDNING: Jakob Bjorvand sørger for vei i vellinga langs elvebredden med sin lastbærer etter at han har brukt motorsaga. Området skal gjennom en ekstrem forvandling. Foto: Trygve E. Tønnesen.

ikke vært behov for å ta opp noe lån for Tveit Historielag, forteller en fornøyd formann. I forbindelse med opparbeiding av stien er det anlagt parkeringsplass for om lag 15 biler samt egen plass

for handicap-biler ved inngangen til bygdemuseet. Dermed skulle det meste ligge til rette for å ta seg en tur langs et vakkert parti av Tovdalselva som slynger seg gjennom Tveit.

MED LIV OG LYST: Birger Tvedt i elva med motorsaga klar til innsats etter å ha dradd stokker opp fra bunnen. Foto: Trygve E. Tønnesen.

Har du vært utsatt for personskade? Yrkesskade - Trafikkskade - Fritidsulykke Å få hjelp av en spesialisert personskadeadvokat vil gi deg en rekke fordeler når du som privatperson ønsker en vurdering av om du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet.

Kontakt oss i dag! Tlf. 926 15 100 E-post: advokat@skivikmail.no


4

SØRLANDSAVISEN

SA

NYHETER

Dette skjedde i sommer Har du vært på ferie i sommer? Da har vi gleden av å holde deg oppdatert på noe av det som har skjedd siden juni.

AV TOMAS FORDELSEN

Her er noe av det som har hendt i Kristiansand og omegn den siste tiden, av smått og stort.

Møllepuben konkurs

Restaurantkrigen har krevd sitt tredje offer. I april la Frk. Larsen i Markens ned på grunn av økt konkurranse og stupende omsetning. Mye av dette kan spores tilbake til Kombinat da de satte prisen på alle retter til kun 100 kroner, og samtid satte ned prisen på halvliterne til 50 kroner. I juli måtte den gamle og ærverdige Møllepuben i Festningsgata stenge dørene. Med en halvliterpris på 50 kroner er det under 10 kroner igjen i fortjeneste når innkjøpsprisen og avgifter til staten er trukket fra.

Dansk stemning

Lokalene til tidligere Frk. Larsen huser nå en kro med danske flagg og «danske priser». Kroen heter Skagen og har kastet seg inn i en priskrig om øl med de andre restaurantene i Markens. Kroen har vært til dels godt besøkt gjennom sommeren etter hva avisen erfarer.

Kunstgress på Eg

En kunstgressbane er anlagt mellom Fant Olsens stykke og Solbergkrogen på Eg, nedenfor den gamle grusbanen, nærmere Frivillighetssenteret, komplett med gjerder og mål. Lokalbefolkningen fryder seg over tilbudet som er åpent for alle.

Ny tapasrestaurant

Markens har fått sin egen tapasrestaurant, i lokalene hvor den gamle, ærverdige Rasmus Tallaksens konfeksjonsforretning lå. Restauranten heter Mercado og har uteservering mot Markens og Gyldenløwes gate. Prisene er moderate og menyen variert med forskjellige smaker fra middelhavslandene. Det er selskapet Mat & Uteliv som eier restauranten, blant 11 andre i Kristiansand. Etter hva avisen erfarer, har besøket vært veldig varierende i sommer, men tidvis fullsatt.

Ny busstasjon åpnet

Alle har vel fått med seg at en ny busstasjon har tatt form ved siden av den gamle busstasjonen i Vestre Strandgate. Den nye bussterminalen åpnet i midten av juli for normal drift. Som den gamle, huser den nye stasjonen toaletter, avisstativer, sitteplasser og en Narvesen-kiosk, men ikke oppbevaringsbokser. Det skal bli spennende å se om den ikke er for liten, nå som sommeren er over og det blir for kaldt å vente på bussen utendørs.

Brann avverget

Det oppstod gressbrann i vegatasjonen rundt båthavnen i Narviga 28. juli på formiddagen. Brannmannskap var kjappe til å reagere, og rykket straks til brannstedet. Brannen ble slukket i løpet av få minutter.

Av Havstad112 - Eget verk, CC BY-SA 4.0

Under renovering

Kvadraturen skolesenter er under renovering og 200 elever er forflyttet til andre lokasjoner ut året. Inneklimaet i bygget ble i 2015 erklært uegnet. Hundre millioner kroner er budsjettet for oppussingen og omfatter blant annet nye kontorlokaler for administrasjonen. Arbeidet

forventes ferdigstilt innen påske.

Julius feiret rund dag

Selv om Julius egentlig er født den 26. desember, ble 40-årsdagen til den berømte sjimpansen markert i juli. Under bursdagsfesten var det utstilling av bilder tatt av fotografen Arild Jakobsen.   – Jeg har fotografert George

Best, Liza Minelli, Bjørg Wallevik, Ference Puskas, Jens Stoltenberg, Paul McCartney, Julio Iglesias, Rolf Løvland, konger, prinser og kronprinsesser. Av alle disse kom jeg Julius nærmest. Han er den eneste av de jeg har båret på ryggen! Han kunne se meg inn i hvitøyet, og mene «du er OK». Av alle er Julius kongen, sier Jakobsen.


SØRLANDSAVISEN

5


6

SØRLANDSAVISEN

SA

MENING

Også eldre må få velge selv på Sørlandet Av Elin Osestad Daglig leder, Trygg Hjemme

Hvorfor skal ikke de som bor hjemme i sitt eget hjem selv kunne velge hvem som skal komme hjem og gjøre oppgaver som praktisk bistand, hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Vi kan i dag selv velge fastlege, tannlege, fysioterapi, ergoterapi, jordmor og tjenester i private helseklinikker. Vi velger barnehage og fritidstilbud til våre barn. Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA, er i de fleste kommuner brukerstyrt i dag. BPA er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse. Eldre som trenger hjelp i hverdagen derimot må forholde seg stort sett til kommunen der de bor hvis de trenger hjemmehjelp, praktisk bistand eller hjemmesykepleie. Trygg Hjemme er derfor svært glad for at den nye regjeringen har sagt at flere kommuner skal tilby det som kalles fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester. Brukervalg i kommunale tjenester betyr at brukeren selv velger tjenesteleverandør for en tjeneste brukeren har rett på og kommunen ansvar for. Her på Sørlandet er det bare Kristiansand som tilbyr fritt brukervalg innen eldreomsorgen. Svært få kommuner har innført fritt brukervalg. Enda færre har liggende forslag om å innføre det. Kommunaldepartementet lagde i mai 2015 en veileder til kommuner som vil innføre fritt brukervalg. Vanadis Velferd oppfordrer kommuner og lokalpolitikere til å bruke den. Kommuner som Oslo, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Tønsberg og Ullensaker

tilbyr i dag sine eldre fritt brukervalg om hjemmebaserte tjenester. Her kan innbyggere som får vedtak om hjemmehjelp velge privat leverandør til samme pris og betingelser som kommunen. Formålet med å innføre brukervalg varierer fra kommune til kommune, men at de fleste oppgir at innføringen av brukervalg har som formål å øke brukermedvirkning og kvaliteten på tjenestene, samt bidra til en mer effektiv tjeneste. Med litt ekstra hjelp kan flere bo hjemme lengre. Derfor gjør Trygg Hjemme det enklere både for de som ønsker hjelp og pårørende som ønsker å hjelpe. Hos oss kommer samme person hver gang og til avtalt tid. Og det er kunden som bestemmer hva vi skal gjøre mens vi er der. Enten det er husvask, matlaging, hjelp til dusj og stell, sårstell, måling av blodtrykk, bistand ved medisinering og sette sprøyter eller være med på tur eller til legen. Trygg Hjemme tilbyr også hjemmesykepleie, fysioterapi, privat dagsenter, ledsagertjenester, praktisk bistand og hjemmehjelp til de som ikke har et kommunalt vedtak eller som trenger mer hjelp enn det kommunale vedtaket gir. De fleste kommuner gir kun gratis hjemmesykepleie og praktisk bistand med egenandel hvis det er kommunen som yter tjenesten. De fleste kommuner har i dag et slags vedtakskontor som man må søke kommunen for å få bistand. Dersom man da får innvilget en, to eller ti timer i uken vil man da kunne velge hvem som skal utføre tjenestene for deg. Nå er det opp til lokalpolitikerne om valgfriheten skal komme i din kommune eller ikke. Vi håper nye Kristiansand kommune fortsetter praksisen og utvider tilbudet til også å gjelde BPA mens vi håper andre kommuner her på Sørlandet følger etter.

Utgiver: Tvende Media Sørlandsavisen

Kristiansand

Postadr. PB 383, 4846 Arendal Produksjonssjef: Torbjørn Lillebø Tlf: 92 04 73 45 E-post: tli@tvende.no

SEND INN DITT INNLEGG

meninger@sorlandsavisen.no Legg gjerne med bilde - Papirutgave onsdag

LEDER:

Sommerferiene jeg kunne vært foruten

Det er ikke alle sommerferier som går etter planen. Noen ganger føles sommerferier rett og slett oppskrytt, simpelthen fordi man har gått og gledet seg så lenge at noe er dømt til å gå feil og ødelegge hele ferieopplevelsen. Som da jeg var liten og reiste på bilferie med mine foreldre og vi endte opp med å kjøre i ring hele natten i en ukjent by på Østlandet fordi vi ikke hadde kart. Eller den gangen da jeg som ungdom reiste på telttur i utlandet og glemte teltstengene. Den eneste fordelen var at bagasjen føltes merkelig lett. Jeg endte opp med å sove på terrassen til en kafé, under en baldakin. Gjett om huseieren ble forbanna og jaget meg vekk da han fersket meg i å tisse oppetter veggen. Til mitt forsvar var det stupmørkt og styrtregn den natten. Så var det den sommeren jeg dro på fjeltur i Dolomittene med en kjæreste. Vi tok en taubane opp

Tips oss: Tips oss om lokale saker post@­sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00 Annonsebestilling: annonser@­ sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00

men fant aldri den hersens stien ned fra fjellet. Dermed endte vi opp med å løpe som om vi hadde fanden i hælene for å rekke den siste taubanen ned fra tusen meters høyde, med tunge ryggsekker men uten mat, kart, kompass, lommelykt eller mobildekning. Jeg tror jeg mistet noen kilo den sommeren. Det var ikke de eneste feriereisene jeg var komplett uforberedt til. Det var også noen tidlige forsøk på teltturer og fjellturer som viste seg noe overmodige. Spesielt én telttur til Danmark en juni, regnet fullstendig bort, og jeg var for dårlig kledd. Den eneste suveniren jeg hadde med meg hjem var en kraftig lungebetennelse. Å legge seg ut på vandring i høyfjellet tidlig i juni, før snøen var smeltet skikkelig, var også med livet som innsats. Hårtynne, blå striper på kartet som skulle forestille små bekker man enkelt burde kunne hoppe over,

Distribusjon: Distribusjon: Schibsted Distribusjon Vest Tel: 464 18 888 E-post: sdivest@schibsted.no www.sdiv.no Trykk: Amedia

viste seg å være rene elvestryk man burde hatt båt for å krysse. Som om ikke dette var nok, har jeg greid å spise på meg brokk på all inclusive, nesten dødd av kullosforgiftning på et hotell i Shanghai, blitt jaget av østeuropeisk mafia på autobahn, overnattet på en togstasjon utenfor København og på et gamlehjem utenfor London i spontanitetens navn og av mangel på overnattingsalternativer. Når jeg tenker meg om, er det rent mange ferier jeg kunne glatt ha droppet. Da er det godt når hverdagen er tilbake, slik at man kan komme seg på jobb og endelig slappe litt av. Ferie er ikke for amatører. Redaktør

Tomas Fordelsen Tlf: 419 27 299

Sørlandsavisen Kristiansand arbeider etter reglene for god presseskikk som finnes nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom man mener at disse reglene er brutt oppfordres man til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å klage saker inn for Pressens Faglige Utvalg, Boks 456 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55 eller e-post: pfu@np-nr.no


SØRLANDSAVISEN

7


8

SØRLANDSAVISEN


SØRLANDSAVISEN

9


10

SØRLANDSAVISEN

SA

Advokat- og eiendomsspalten

Skivik & Co vil i denne spalten presentere forskjellige aktuelle tema innenfor juridiske emner og eiendomsmegling hver uke i Sørlandsavisen. Du kan også lese artiklene i Sorlandsavisen.no under fanen forbruker/økonomi, samt i E-avisen hver uke

Når uhellet først er ute I disse ferietider tar mange pause fra det man gjør til daglig, og drar til spennende steder, eller gjør andre aktiviteter enn man vanligvis gjør. Enten du oppholder deg i Spania, i skjærgården eller til fjells, er det lurt å være forberedt på det vi håper ikke skal skje – en ulykke.

På ferie er man gjerne ekstra sårbar for uforutsette hendelser. Man er kanskje på et ukjent sted eller langt hjemmefra, og tilfellene som kan oppstå kan være svært ulike: Det kan være en alvorlig trafikkulykke eller en irriterende ripe i bilen påført av en ukjent bil, en brukket arm i utlandet eller en øyeskade på fjellet, feilbehandling på offentlig eller privat sykehus, eller at du er blitt utsatt for vold eller overgrep på en festival. I alle disse tilfellene kan enten kroppen, psyken eller kostbare eiendeler ta skade. I de mer alvorlige tilfellene får man en kombinasjon av både store materielle skader og alvorlige personskader – som f.eks. i en trafikkulykke. Ferie krever et visst nivå av planlegging for å lykkes, og dersom du gjør noen enkle forberedelser, kan du også være bedre rustet dersom en uønskede hendelser skulle inntreffe. Da vil du ha bedre forutsetninger for å håndtere situasjoner som oppstår på en god måte. Her kommer noen konkrete tips.

1. Vær forberedt. Sjekk at du er

forsikret og at forsikringen gjelder, f.eks. for hele reiseperioden, og at forsikringspremien er betalt. Sørg for lett tilgjengelig kontaktinformasjon til forsikringsselskapet og eventuelt et nummer til selskapets døgnbemannede vakttelefon, dersom de har det, så du kan få hjelp når som helst på døgnet og i andre tidssoner. Det kan være lurt å også ta med skriftlig kontaktinformasjon og ikke bare legge telefonnummer til selskapet inn på mobilen. Det hjelper lite å ha alt lagret på en mobil dersom den blir stjålet eller ødelagt. Det kan være lurt å ta med seg Europeisk helsetrygdkort som gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk

Foto: Colourbox.com

behandling ved sykehus og/eller behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du befinner deg.

2. Sjekk dekning og vilkår.

På ferie bruker vi gjerne mer penger på spennende aktiviteter og actionfylte opplevelser enn ellers. Dersom du blir skadet under enkelte slike aktiviteter er det ikke alltid den vanlige reiseforsikringen eller fritidsulykkesforsikringen dekker skaden. Ved risikofylte aktiviteter, med sannsynlighet for skade godt over det som er dagligdags, kan det være lurt å tegne en ekstra forsikring. Slike aktiviteter kan f.eks. være sportsdykking med tank, fjellklatring, seilflyging, ballongflyging, hanggliding, kjøring med småfly, fallskjermhopping, off-pistkjøring, brevandring osv. Ved slike ekstra risikofylte ferieaktiviteter er det lurt å være tilstrekkelig forsikret. Her er ofte sannsynligheten stor både for at det skjer en skade og at skaden, når den først inntreffer, blir alvorlig.

3. Dokumenter alt som du

tror kan bli relevant. Ta bilder av skaden, både materielle og kroppslige, merk deg tid og sted, adresser osv. Ta kontakt med eventuelle vitner, skriv ned navn og kontaktinfo. Ta vare på kvitteringer fra utlegg, behandlinger, sykehusopphold og andre nødvendige utgifter du har fått pga.

skaden. Ved alvorlige ulykker kan man få varig skade. Dersom du har smerter, sår, hudavskrapning, blåmerker eller mer alvorlige plager i etterkant av en hendelse, anbefales det å oppsøke lege. Dersom det flere måneder senere kanskje viser seg at plagene blir permanente eller tilstanden blir kronisk, vil forsikringsselskapene vurdere hvilke symptomer du kan dokumentere typisk i en pasientjournal fra de første 3 døgn etter skadehendelsen. Dersom de plagene som senere har blitt kroniske, kan knyttes opp mot de plagene du hadde rett etter skadehendelsen, vil dette lettere kunne gi erstatning. Motsatt blir det når det etter uker eller måneder etter skadehendelsen skulle dukke opp nye eller andre symptomer i andre deler av kroppen.

4. Ta kontakt med forsikrings-

selskapet tidlig. Fyll ut skademelding og meld ifra om skadehendelsen så raskt som mulig. Selv om du ikke har alle kvitteringer eller dokumenter klare, kan disse normalt ettersendes. Dersom du ikke har et skademeldingsskjema tilgjengelig, er det alltid lurt å skrive ned mest mulig mens hendelsen fortsatt sitter ferskt i minnet. Det er tidsfrister på å melde forsikringssaker på 1 år, så her gjelder det å melde ifra så snart man forstår at dette muligens omfattes av forsikringen. Dersom

saken ikke meldes innen de frister som gjelder, kan retten til erstatning gå tapt. Noen selskaper kan også hjelpe til med en foreløpig utbetaling, slik at man ikke alltid trenger å legge ut selv og først få dekket dette i etterkant.

5. Engasjer personskadead-

vokat fra starten. En spesialisert personskadeadvokat vil kunne hjelpe med gode råd og innspill allerede fra skadetidspunktet. Når det skal skrives skademelding til forsikringsselskapet etter en personskade, er det mange fallgruver man kan gå i når man kanskje fyller ut et slik skjema bare én gang i livet. Særlig viktig er det å få fram skadehendelsen, og vite hva som er relevant og hvor detaljert det er lurt å være. Min egen erfaring er at allerede her kan mye vinnes – eller eventuelt tapes. For et utrent øye, kan det nesten virke som om enkelte ord gjør at forsikringsselskapet avslår saken. Dette kan virke som flisespikkeri, men har å gjøre med at ikke alle type skadehendelser omfattes av forsikringsdekningen. Dersom alle mulige hendelser skulle gitt rett til erstatning, ville trolig forsikringspremien blitt svært høy. Normalt ved personskade, er at også utgifter til advokat dekkes. Du står selv fritt til å velge advokat av eget ønske, men det anbefales å bruke en som har spesialisering innen personskade og har jobbet

med dette i noen år og som gjerne kjenner forsikringsselskapene fra innsiden. I Advokatfirmaet Skivik & Co vil vi i en begrenset periode denne sommeren kunne tilby en gratis og uforpliktende vurdering av din personskadesak.

adv. Alexander Bekkevold alexander@skivikmail.no / 982 32 991 Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: advokat@skivikmail. no eller ringe oss på 926 15 100 Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken


SØRLANDSAVISEN

11


12

SØRLANDSAVISEN

SA

NYHETER

Den nye rutebilstasjonen får strykkarakter forbi inngangen, og på den andre siden rett inn i en mur.   – Jeg får en følelse av at arbeidet er gjort av noen som ikke har forstått hva dette er, og tenkt på det som en slags form for pynt, mener Bergundhaugen.

Smalt og trangt

Venstre-kandidaten forklarer at det i tillegg mangler rekkverk flere steder, at det er satt opp skilter og plakater på steder de er i veien for blinde og svaksynte, og at det flere steder er så smalt og trangt at det er umulig å komme seg frem med rullestol.   – Denne døren er ment å være inngang til kiosken for rullestolbrukere, men Narvesen mener de ikke har god nok kontroll her, så de holder den låst. Ikke at det hadde gjort stor forskjell om den var åpen, for du kan se de har satt opp en hylle som gjør det for trangt å komme forbi, påpeker en oppgitt Tvedten.

  – Universell utforming er noe man skal kunne forvente og kreve over hele landet, utbryter Abid Raja, og oppfordrer de lokale Venstre-politikerne til å ta affære. Skal diskuteres politisk Nestleder i By- og miljøutvalget, Petter Benestad, lover å ta opp saken så snart muligheten byr seg.   – Vi har første møte 22. august, og jeg vil da etterspørre hva planen er for å rette opp i feilene her, for vi kan virkelig ikke ha det slik som dette, sier Benestad.

UiA-stopp slaktes

Tvedten kan fortelle at det ved UiA har kommet nytt busstopp som heller ikke holder mål. Blant annet mangler det varselfelt som markerer kanten på busstoppet. Morten Elieson, Venstre-kandidat til fylkestinget, og medlem av ATP-utvalget, vil ta opp saken der ved første anledning, blir avisen fortalt

Lite involvert

Når Raja lurer på hvordan involveringen av brukerorganisasjonene har vært i byggeprosessen, får han raskt svar fra Tvedten.   – Vi har vært med litt i begynnelsen og noen av våre innspill er også tatt til følge, men når byggingen kom i gang var vi mer eller mindre helt på sidelinjen. Det er hva vi ser resultatet av nå. Hadde vi vært tatt med underveis kunne vi enkelt unngått sånne feil vi ser flere av rundt her.   – I Venstre vil vi at flest mulig skal bruke kollektivtilbudet. Det er derfor vi vil ha universell utforming av all offentlig transport, redusere prisen på månedskort med 30 prosent og ha oftere bussavganger, sier Bergundhaugen. Da kan vi ikke godta slikt som dette, hvor kollektivbruk faktisk vanskeliggjøres for noen av kommunens innbyggere.

KOMMER IKKE INN: Astrid Tvedten, leder ved Handikapforbundet i Kristiansand, illustrerer hvordan handikapinngangen til Narvesen på den nye rutebilstasjonen i Kristiansand er stengt.

Både Venstre og Handikapforbundet er skuffet over den nye rutebilstasjonen i Kristiansand. AV TOMAS FORDELSEN

Fredag 19. juli var stortingsrepresentant Abid Raja på visitt i Kristiansand, og de lokale Venstrekandidatene Ivar Bergundhaugen, Petter Benestad og Morten Elieson tok med seg ham og leder for Handikapforbundet i Kristiansand, Astrid Tvedten, til den nye rutebilstasjonen.

  – Dette bygget er helt splitter nytt, men vi er dessverre ikke imponerte over tilretteleggingen, sier Bergundhaugen.

Mangler

Tvedten følger opp med å peke ut ledelinjer for svaksynte som på den ene siden av bygget går rett

PÅ BEFARING: Stortingsrepresentant Abid Raja på befaring for å se den nye rutebilstasjonen i Kristiansand sammen med gruppeleder og ordførerkandidat Ivar Bergundhaugen og Nestleder i By- og miljøutvalget, Petter Benestad. Bildet er tatt før de fikk se rutebilstasjonen.


SØRLANDSAVISEN

13


14

SØRLANDSAVISEN


SØRLANDSAVISEN

15


16

SØRLANDSAVISEN

SA

Fakta

Hjelp insektene, la hagen vokse! Alle monner drar, sier insektforsker. Vi viser deg hva du bør gjøre – eller rettere sagt ikke gjøre – for å omvende hagen, balkongen og vinduskarmen til et summende fristed. Av Axel Munthe-Kaas Hærland

Deilig, har du kanskje tenkt, at somrene blir stadig mer insektfattige. Og visst er det behagelig med en grillmiddag uten summende selskap. Men løfter vi blikket fra vår egen tallerken, er utviklingen langt fra gledelig. Insektene er nemlig helt nødvendige i økosystemene våre.

Tysklands jordbrukslandskap og karibisk regnskog – viser dramatisk tilbakegang. Men når arealet med blomsterenger har gått tilbake med 80 prosent bare i Norge, trenger du ikke være rakettforsker for å skjønne hvorfor så mange pollinerende insekter sliter.

Under særlig press er de pollinerende insektene, som blant annet er avgjørende for størsteparten av global matproduksjon. Forfatter og insektforsker ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet, Anne Sverdrup-Thygeson, sier at en kollektiv innsats for å hjelpe insektene nå må til, om vi skal sikre at vi kan nyte godt av deres tjenester også i framtiden.   – Insekter er de små tannhjulene som gjør at verden går rundt. Til tross for dette vet vi lite om hvordan det står til med verdens insekter, utover at flere lokale studier – fra så ulike steder som

Ettersom blomsterenger har blitt erstattet med landbruk, monokultur, byområder og asfalt, har de private hagene blitt viktige oaser for våre seksbeinte venner. Så lenge de får vokse noenlunde fritt.   – Med tanke på biologisk mangfold og livsgrunnlag for pollinatorer er velfriserte plener lite mer enn grønn asfalt, sier Sverdrup-Thygeson. Hun oppfordrer derfor alle hageeiere til å la gressklipperen bli stående i boden.   – Ved å legge deg i hengekøya med en god bok istedenfor å

Ta fri, hjelp insektene

UTBREDT: Insekthoteller er blitt populære tilskudd til norske hager de siste årene. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Vil du hjelpe en småbarnsfamilie? Mange opplever stress og bekymringer i hverdagen. Som frivillig familiekontakt tilbyr du støtte, vennskap og avlastning til foreldrene, til beste for barna. Å få besøk av en frivillig en gang i uken, gir familien overskudd og glede.

Kurs for nye frivillige starter 24. august Ønsker du mer informasjon? Hilde Lam, tlf.: 456 02 663 hilde.lam@frelsesarmeen.no www.home-start-norge.no www.frelsesarmeen.no


SØRLANDSAVISEN

klippe plenen gjør du insektene en stor tjeneste. La hvitkløveren få vokse, løvetannen stå og la gjerne deler av plenen få være blomstereng.

balkonghage, eller om du bare har noen planter i et åpent vindu. Et par-tre krukker med bergmynte og lavendel, for eksempel, er stor stas for insektene, sier hun.

Alle monner drar

La stubben stå

Hvis du planlegger en tur til hagesenteret og er i tvil om hvilke planter som kan hjelpe pollinerende insekter, har det vært en praktisk nettguide tilgjengelig for nordmenn siden 2016. På blomstermeny.no – et samarbeidsprosjekt mellom (blant andre) Det Norske Hageselskap, La Humla Suse, Norsk Botanisk Forening og Naturhistorisk museum i Oslo – finner du en praktisk oversikt over nesten 200 arter av blomster, stauder, busker og planter.   – Selje, for eksempel, er et drømmetre for humler og bier, forteller Sverdrup-Thygeson.   – Gåsungene som springer ut om våren, er fulle av nektar og pollen, akkurat når humledronningene våkner fra vinterdvalen og trenger næring til å starte nye kolonier. Og på sensommeren er planter som hjortetrøst artige å følge med på. Rundt dem vi har sådd i hagen vår, summer det en haug med sommerfugler, bier og humler i slutten av august. Men hva med de av oss som ikke har plass til seljetrær i hagen? Eller de som ikke har hage overhodet?   – Alle monner drar, sier hun. – Selv har vi bare en liten hageflekk utenfor rekkehuset vårt, men på bare få kvadratmeter kan det samle seg utrolig mye liv. Det hjelper også med en pollinator-vennlig

Såkalte insekthotell – et slags fuglehus for småkryp – har blitt standard hyllevare på mange hagesentre de siste årene. Leder for Entomologisk Forening, Lars Ove Hansen, sier foreningen får langt flere henvendelser fra pollinator-bevisste hageeiere enn tidligere, men at det fortsatt råder en misforståelse om hva som teller mest.   – Pollinatorene er avhengige av blomster for å skaffe næring til seg og avkommet. Insekthotell er fine tiltak, men i en ellers livløs hage har de dessverre begrenset nytteverdi. Et annet tiltak er å la naturen gå sin gang, sier Hansen.   – Insekthotell er egentlig bare en erstatning for dødt treverk som vi vanligvis rydder vekk. Hvis du kan la gamle greiner eller hule strå ligge i et hjørne av hagen – eller bare la en halvmeter med stubbe stå igjen etter at treet er fjernet – vil det fort bli hjem for en rekke insektarter og pollinatorer. Særlig viktig er det å i ivareta villblomstene våre, understreker Hansen.   – Jeg har aldri helt forstått hvorfor folk klipper vekk disse blomstene. Ikke bare er de vakre, velduftende og stort sett kortvokste, men de utgjør et enormt næringspotensial for artene som er avhengige av dem. Det er kanskje lett å tenke på sin hage som ubetydelig i det store

regnestykket, men til sammen utgjør hagene et enormt areal som kunne kompensert for mye av de tapte blomsterengene våre. Anne Sverdrup-Thygeson – som i disse dager slipper barnebok om insektenes verden – sier foreldre går glipp av en gyllen mulighet ved å overfrisere hagen.   – Det er jo veldig gøy for barn å lære om de utrolige skapningene som kommer på besøk i hagen. Dette tror jeg blir spesielt viktig i tiden fremover, så kommende generasjoner blir mer positivt innstilt til insekter enn vi er.

17


18

SØRLANDSAVISEN

SA

ALLE TERRASSE- GJØR ET MARKISER OG KUPP NÅ! SOM VIST ZIP-SCREENS

NYHETER

-30%

PÅ TV

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

TIL 23.06.

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER – GARASJEPORTER

Stor glede på

Barn som bli født i ambulansen blir fort kalde. Det har Kristiansand Husflidlag gjort noe med. AV TOMAS FORDELSEN

Hvert år er det en del barn som blir født i ambulansen, eller som blir født hjemme så plutselig at foreldrene ikke har rukket å gjøre alt klart. Ambulansepersonalet gjør alt de kan for disse barna. Likevel er det en kjensgjerning at flere av dem blir kalde. Det ville Kristiansand Husflidslag gjøre noe med.

Strikket

Hundre små, deilige strikkeluer i myk ull ble i sommer overrakt til ambulansen. Det er medlemmer i Kristiansand Husflidslag som har brukt våren til å strikke til ambulansen.   – Dette betyr så mye for de små,

sier Marit Gunstveit lykkelig.

Varmetap

Hun er stasjonskoordinator for Kristiansand og Vennesla Prehospitale tjenester, og har mange ganger fått høre fra fødeavdelingen at de nyfødte som blir født i ambulansen er kaldere enn de burde være når de kommer inn til sykehuset, også på den varme årstiden.   – Mye av varmetapet er fra hodet, og det gjelder særlig de nyfødte fordi de har større hode i forhold til kroppen enn vi har senere i livet. Nedkjøling gir en

økt risiko for infeksjoner og for lavt blodsukker siden de må bruke så mye av sine energireserver på å produsere varme. Det er dessverre også et problem om sommeren. Derfor var det midt i blinken med gode luer i ull, forklarer Marit.

Gave

Alle ambulansene i Aust- og VestAgder, samt Nissedal og Fyresdal får nå med seg et sett med luer, slik at de er klare om det blir en fødsel, og spebarnet kan holde på varmen.   – Luene blir gitt som gave til de nyfødte som fødes i ambulansen. Dette vil bety mye for mødrene

og blir et hyggelig minne for livet, mener stasjonskoordinatoren.

  – Dette har vært utrolig fint å være med på, sier Laila Karin Karlsen. Hun er medlem i Kristiansand Husflidslag og har vært pådriver for prosjektet. Alle har vært positive, og mange av husflidslagets medlemmer har kommet med tilbakemeldinger om at dette er noe de gjerne kan tenke seg å gjøre mer av.   – Hvis ambulansen trenger flere luer eller andre strikkede ting, må de bare melde fra til oss, sier hun.

Vil du hjelpe en småbarnsfamilie? Mange opplever stress og bekymringer i hverdagen. Som frivillig familiekontakt tilbyr du støtte, vennskap og avlastning til foreldrene, til beste for barna. Å få besøk av en frivillig en gang i uken, gir familien overskudd og glede.

Kurs for nye frivillige starter 24. august Ønsker du mer informasjon? Hilde Lam, tlf.: 456 02 663 hilde.lam@frelsesarmeen.no www.home-start-norge.no www.frelsesarmeen.no


SØRLANDSAVISEN

19

å ambulansen

GLEDER SEG: Ambulansearbeiderne fryder seg over strikkeluene. F.v.: Camilla Malonæs, Ida Norås, Elisabeth Halland, Mette Skofteby, Laila Karin Karlsen og Inger Marie Rypestøl. Foto: Marit Gunstveit


20

SØRLANDSAVISEN

Jubileums

Tvende Medias

20

års Jubileum 1999 2019

SA

KJENTFOLK

SØRLANDSAVISEN

ed

Tidenes største premiedryss vil hagle over våre trofaste lesere dette året, her vil det være lønnsomt å følge med i avisene, og delta i konkurransen så ofte som mulig. Jo flere svar man avgir, jo større er vinnersjansene!

Bli med og vinn premier for hundretusenvis av kroner!

plevelse for de omlag ikk med seg åpningen n

MYE ENERGI: Tellef Dønnestad går løs på en diger haug med kubber etter ryddinga langs elva. Veden ble fordelt mellom dugnadsfolkene. Disse var, foruten Dønnestad, Trygve Tønnesen, Harald Søbye, Nils Tvedt, Tom Egerhei, Karsten Borgemyr, Helge Kristensen, Hans Otto Espegren og Birger Tvedt. Foto: Trygve E. Tønnesen.

Finn totalsummen ved å legge sammen sidetallene hvor utsnittene er hentet fra.

Hvordan harkonkurranse: du tilbrakt somme Denne ukens

SØRLANDSAVISEN

Utsnitt 2

Utsnitt 1

at- og omsspalten

ellet først er ute

cap biler ved inngangen museet. Dermed skulle e ligge til rette for å ta ur langs et vakkert parti alselva som slynger seg Tveit.

Utsnitt 4

Elin Margrete Rognli, forfatter – Sommeren har gått fort. Jeg var i Lyngen i Troms i juni. Så har jeg faktisk jobbet på sykehusapoteket helt frem til nå. Det er greit å ikke reise fra hagen her på Hånes i juli, men nå håper jeg å få en tur nordover igjen. Jeg har tre uker fri nå, og tenker at mygg og fluesesongen har avtatt i Lyngsalpene. Når jeg har summa og surra meg ferdig i blomsterbedda setter jeg etter planen i gang med en ny roman.

MED LIV OG LYST: Birger Tvedt i elva med motorsaga klar til innsats etter å ha dradd stokker opp fra bunnen. Foto: Trygve E. Tønnesen.

TOT A

Yrkesskade - Trafikkskade - Fritidsulykke Å få hjelp av en spesialisert personskadeadvokat vil gi deg en rekke fordeler når du som privatperson ønsker en vurdering av om du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet.

Kontakt oss i dag!

Utsnitt 1 er fra side

+

Tina Singh Indrevær, ar – Jeg har gitt ut en lå Kroppen & sinnet. Dessu i NM i karaoke. Det ble veldig moro. Utover d Arendal. Ellers har jeg jobbet med musikk. Je større, private arrangem akkompagnerer jeg me

+

Utsnitt 5

James Fox, musiker – Jeg har spilt på byens gøyeste festival, Skvuppfestivalen, med bandet mitt, Louder. Det var den gøyeste konserten vi har spilt, og vi har mange folk i publikum før. Vi ble Tlf. aldri 926hatt 15så100 spurt å spille et ekstranummer og det var en gøy advokat@skivikmail.no opplevelse. Når det gjelder feriereiser, blir det en tur til Frankrike i september. Jeg har tidligere bodd der og skal besøke venner.

Lisbeth Reed, fylkesleder i Rødt Agder – Jeg har hatt en kortreist ferie på fine sykkelturer i Nord-Jylland og til Lindesnes. Jeg har også kunnet nyte koselige besøk av venner og sønner, og felles kulturopplevelser på Agder, nå sist Ibsenog Hamsundagene i Grimstad. Ellers har en del tid gått med til å forberede Rødts valgkamp i rekordmange kommuner og til Agder fylkesting.

Utsnitt 2 er fra side

UM LS

Har du vært utsatt for Foto:personskade? Privat

E-post:

Utsnitt 3

Skivik & Co vil i denne spalten presentere forskjellige aktuelle tema innenfor juridiske emner og eiendomsmegling hver uke i Sørlandsavisen. Du kan også lese artiklene i Sorlandsavisen.no under fanen forbruker/økonomi, samt i E-avisen hver uke

Daniel Kumar, gründer og foredragsholder – Jeg hadde en liten uke på Randøya og nøt sørlandssomeren på sitt beste. Ellers har jeg bare vært i Oslo og kost meg med Oslo-sommer og avsluttet med Øyafestivalen. Jeg brukte sommeren på å utforske steder jeg ikke hadde vært før og hva Oslo by kan tilby. Øyafestivalen var fantastisk med en masse gode konserter, mye vær og mye god stemning

rvand sørger for vei i bærer etter at han har m en ekstrem forvan-

us og/eller knyttet det i det landet

9

Vi inviterer i år alle leserne våre med på vår STORE Jubileumskonkurranse.

Utsnitt 3 er fra side

+ Utsnitt 4 er fra side

+ Utsnitt 5 er fra side

= SVAR

Terje Klungland, Coworx-sjef Tor Egil Vaule Andersen, artist og kulturarbeider Jan-Erik «Gino» M – Den begynte med Sør Cup for eldstegutten. Det – Den startet med konsert på Egersund foredragsholder hele endte med bronse. Etterpå hadde familien Visefestival og opptreden på NRKs Sommeråpent. – Det har jo vært en bå en langhelg i Skagen og Løkken. Første uka i juli Utover det har jeg hatt en uke i Danmark med meget hektisk sommer leverte vi ungene på en feriekoloni på hytta til familien, som seg hør og bør som småbarnsfar. Fri». Det har blitt mest f besteforeldrene i Kragerø slik at kona og jeg Der fikk vært på konsert med Michael Learns familien, men jeg har ogs kunne få en aleneuke sammen. Vi jobbet en del to Rock. Det var Nostalgisk og gøy. Vi hadde I tillegg har jeg holdt fo rundt huset med maling, beising av plattinger og også en helt fantastisk campingtur til Stavanger midt-Norge, og startet b Du kan alternativt sende svaret posten. slikt. Vi var også to uker i Albir, Spania for femte hvor vi kjørte nordsjøveien og langsditt den ispeksom vi åpner i Arendal Foto: Colourbox.com året på rad. Ellers har jeg prøvd å bruke båten og takulære Jær-kysten. Jeg ble positivt overrasket fått sniket til meg en g TS Sørlandsavisen uke: SVAR: skjærgården mest mulig. av Gladmatfestivalen. For et gilde! Ellers har det for å forberede nytt m selvsagt blitt Grimstad-sommer med bading og utover høsten. Navn: iskrem.

Slik deltar du:

Svarskjema finner du lett på:

skaden. Ved alvorlige ulykker saken ikke meldes innen de frister med dette i noen år og som gjerne kan man få varig skade. Dersom som gjelder, kan retten til erstat- kjenner forsikringsselskapene fra Adresse: du har smerter, sår, hudavskrap- ning gå tapt. Noen selskaper kan innsiden. Postnr./ -sted: ning, blåmerker eller mer alvorlige også hjelpe til med en foreløpig plager i etterkant av en hendelse, utbetaling, slik at man ikke alltid I Advokatfirmaet Skivik Tlf. E-post: og vilkår. anbefales det å oppsøke lege. trenger å legge ut selv og først få & Co vil vi i en begrenset periode denne sommeren jerne mer Dersom det flere måneder senere dekket dette i etterkant. Tvende Media: TS Sørlandsavisen Sørlandsavisen Kristiansand - Arendals Tidende kunne-tilby en gratis og uforaktiviteter kanskje viser seg at plagene blir pliktende vurdering velser enn permanente eller tilstanden blir 5. Engasjer personskadeadPostadresse: Tvende Media, Postboks av 383,din 4804 Arendal kadet under kronisk, vil forsikringsselskapene vokat fra starten. En spesialisert personskadesak. er det ikke vurdere hvilke symptomer du kan personskadeadvokat vil kunne orsikringen dokumentere typisk i en pasient- hjelpe med gode råd og innspill men har fortsatt et stykke igjen før han har padlet Norge på langs. døgn allerede orsikringen journal fra de første 3 Illustrasjon: fra skadetidspunktet. Når Colourbox.com risikofylte etter skadehendelsen. Dersom det skal skrives skademelding til

www.arendalstidende.no www.sorlandsavisen.no


21

SØRLANDSAVISEN

skonkurranse Vinn Palermo sofa!

VERDI

29.810, -

Neste trekning i ­jubileumskonkurransen kommer 25. september Følg med i alle våre aviser for flere vinnersjanser i hver utgivelse!

HOVEDPREMIEN LEVERES AV

VERDI

VINN EN GULL-SUZUKI IGNIS I 6 MND

10.000,-

Levert av:

VINN GARASJEPORT INKL. PORTÅPNER

Arendal

Levert av:

VERDI

1.500,GAVEKORT PÅ BARNEKLÆR Levert av:

BARNETØY ØVERST I MARKENS TLF

Dette er bare noen av premiene du kan vinne i løpet av året www.arendalstidende.no - www.sorlandsavisen.no

. 38 02 43 94


22

SØRLANDSAVISEN


SØRLANDSAVISEN

23


24

SØRLANDSAVISEN

SA

Motor

Toppløs moro langs landeveien Sola skinner fra blå himmel mens våryr sang fra skogens fugler blander seg med lyden fra hissige snerr fra 2-literen i det vi ratter nyeste utgave av BMW Z4 gjennom svingene på Langenesveien på vei til Søgne. AV ARNE LUNDE

Nevn ordet 2-seter cabriolet for en entusiast og vedkommende blir sannsynligvis blank i øynene. Er det snakk om BMW er det mulig følelsene tar ytterligere overhånd. Vi har fått prøve nye BMW Z4 noen timer og det ble i grunnen en veldig ålreit dag på jobben uten grunn til jammer og klage av noe slag. En advarsel er imidlertid på sin plass. Å kjøre cabriolet med taket nede en solrik dag kan være sterkt vanedannende. Pakningsvedlegget til bilen burde strengt tatt være merket med rød varseltrekant, men nok om det. Bilen vi kjører er nylig lansert, og i følge salgssjef, Thom Isak Dahle hos Bavaria, er det en helt ny bil i forhold til forrige utgave, ikke bare en facelift. Et lite tilbakeblikk her; Z4 avløste Z3 i 2002 og har siden kommet i forskjellige utgaver, også som kupé, men de fleste forbinder nok Z4 med stofftak. Slik er det også med nyeste versjon – den leveres kun med det. Prøvebilen er utstyrt med det minste av tre motoralternativer, en 2-liters turbo-bensin med fire sylindere som yter 197 hk ved 320 Nm. En 2-liters som yter 258 hk er også tilgjengelig, og det hele toppes med en 3-liters seks-sylindret motor som gir 340 hk.

Nok krefter

Vi opplever at minstemann i motorfamilien rekker langten for å gi masse kjøreglede. Null til hundre på under sju sekunder

og toppfart på 240 km/t sier det meste om den saken. Prisen starter på 576 800 kroner for denne, mens 258-hesteren krever 668 500 kroner på disken, og 3-literen 875 400 kroner. Alle priser er i grunnversjon utstyrsmessig. Så, til selve kjøreturen. Dette er bilen du legger deg ned i, i et dypt sete i skinn som sørger for å holde deg på plass når G-kreftene river og sliter gjennom svingene. For deg som helst går for høy SUV fordi det letter inn- og utstigning, er det bare å styre langt unna. I Z4 er det avgjort en fordel med en god porsjon mykvare i kroppen for å få satt seg inn og ned på anstendig vis, for ikke å snakke om å komme seg opp igjen, men når du først er på plass, sitter du godt. Setet, som har elektrisk regulering, gjør det enkelt å finne en god posisjon. Mange, som undertegnede, vil nok særlig sette pris på at setet kan jekkes opp mange hakk, noe som gir bedre oversikt over bilen og trafikkbildet. Rattet, tykt og deilig, kan justeres i alle retninger og gjør det lett å finne en god kjørestilling. Et trykk på startknappen vekker stallen, mens trykk på en annen sørger for å folde stofftaket pent sammen i løpet av 10 sekunder. Taket kan opereres i fart opp til 50 km/t. «The sky is the limit» og vi er klar for toppløs moro.

Kjøremaskin

En roadster som Z4 er som skapt for veier der svingene kommer tett, så vi setter kursen fra Bavaria i Sørlandsparken mot Langenesveien via kvadraturen. I kvadraturen opplever vi at Z4 er på hjemmebane som posørbil, dette er nemlig en doning som får mange hoder til å snu seg, erfarer vi. At den er lettkjørt og kultivert i tett bytrafikk kunne vi også notere, blant annet takket være en fin automatkasse som skifter umerkelig. I Kjosbukta trykker vi på knappen merket «Sport», vipper girspaken et knepp til venstre, og hele flokken av hester er klar for innsats. I en slik modus er ytreveien mellom Vågsbygd og Søgne en ren gavepakke der den bukter seg gjennom landskapet med sjøen på ene siden og skog og stille vann på den andre. Vi opplever et nydelig skyv ut av svingene, styringen er

LEKKER: BMW strekker seg i lengden, og særlig det langstrakte panseret gir signal om sportslige egenskaper. Fører og passasjer sitter langt bak og nesten over bakakselen.

millimeterpresis, akkurat slik vi forventer i en sportslig BMW, den adaptive fjæringen er fast uten at det går nevneverdig ut over komforten, og alt føles rett når det toppes med et herlig snerr fra den turboladede 2-literen. Nei, vi savner i grunnen ikke mer muskler i denne bilen, her er akkurat det som skal til for å gi gode opplevelser under inspirert kjøring. På tur tilbake til byen via motorveien opplever vi at det er lunt i kupeen med taket nede, selv om vi kjenner vinden ruske i frisyren, slik det skal være i en ekte cabriolet. Vi skulle jo ha prøvd bilen med taket på for å kunne si noe om støybildet i kupeen. Det glemte vi dessverre, i pur glede over å kjøre åpent.

Mye utstyr

Interiøret kjenner vi godt igjen fra 3-serien, som den 10,25 tommer store og skarpe pekeskjermen sentrert på dashbordet. Sammen med fysiske knapper, samt BMW sitt iDrive- hjul og berøringsplate i midtkonsollen, sørger det for en intuitiv bruk av klimaanlegg, media og navigasjon. Førerdisplayet, som er digitalt, krever nok tilvenning for de som er vant med vanlige klokker. At turtelleren går «gal» vei synes vi er en unødvendig gimmick. Prøvebilen har utstyr for nær 200 000 kroner slik at sluttsummen havner på 784 800 kroner. Da er det ikke mye du skal savne. Bilen

LAVT: Her må man dypt ned for å finne plassen i setet, men er du først på plass, har du det bra i et påkostet interiør. Brunt skinn synes vi kler bilen godt.

har full sikkerhetspakke aktivt og passivt, videre er det ryggekamera og Head Up-display i frontruta. Nærmest som en kuriositet kan det nevnes gjennomlastingsluke fra bagasjerommet til kupeen slik at det er mulig å frakte med seg lange gjenstander om det kniper. Det er knapt noen som vil finne på å anskaffe en Z4 på grunn av dens praktiske løsninger. Kun to sitteplasser gjør den ikke til noen familiebil, men for et par på weekend-tur må den være perfekt, og et bagasjerom som sluker 280 liter gir rom nok til det man måtte trenge for en helg, men knapt for en lengre ferie hvis man ikke velger hotell hele veien, da. Konklusjon? Be gjerne om en prøvetur, men vær samtidig oppmerksom på risikoen, kjøring i cabriolet er sterkt vanedannende.

SMÅTT MEN GODT: 280 liter til bagasje lar seg gjøre i en slik bil. Greit for en weekendtur for to, men ikke mye mer. Gjennomlastingsluke til kupeen er vel nærmest en kuriositet, men det gir i alle fall mulighet for å frakte lange gjenstander.


25

SØRLANDSAVISEN

Spar 10.000-vis!

ts re å r o fj r fo t re e g la r e Vi tømm

G N I P M A C G O R E L I B BO VOGNER Totalt 28 enheter selges til KRAFTIG REDUSERTE PRISER Se hele utvalget på krokenkristiansand.no

Her er noen eksempler:

LMC Style 540 Før kr 269.000 NÅ kr

240.000

HYMER Tramp 598 GL Før 979.000 NÅ kr

899.000

BÜRSTNER Averso Plus 520 TL Før 309.000 NÅ kr

275.000

BURSTNER Ixeo i 700 Før 1.139.000 NÅ kr

1.039.000

Vi tilbyr FINANSIERING fra SANTANDER og nå med kampanjerente fra 4,45% ✔ STØRST utvalg ✔ BEST på pris ✔ 5 års NORGESGARANTI på ny bobil ✔ Norges MEST SOLGTE merker Se hele utvalget av nye og brukte bobiler og campingvogner på krokenkristiansand.no

Gjør en trygg handel hos LANDETS STØRSTE FORHANDLERNETT

Velkommen!

KROKEN Kristiansand, Stemmane 10, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand • krokenkristiansand.no Åpningstider: Mandag-fredag 09.00-16.00 • Torsdag 09.00-18.00 • Lørdag 10.00-14.00


26

SØRLANDSAVISEN

SA

Motor

Prøvekjørt: Ford Mondeo Vignale Hybrid Stasjonsvogn

Komfortabel cruiser En god dose luksus hører med i Vignaleutgaven av Ford sin Mondeo hybrid. Nå er den her som stasjonsvogn. AV ARNE LUNDE

Sedanutgaven har vært på markedet en stund, uten å gjøre seg særlig gjeldende på salgsstatistikken. Kan stasjonsvogna endre på det her på berget hvor vi elsker stasjonsvogner og SUV’er? Etter noen timer i prøvebilen er vi ikke overbevist om at den vil ta markedet med storm. Joda, den er flott å se på, både inni og utenpå, og så er den en svært komfortabel cruiser, som skapt for å sluke mange mil på motorveien. Ikke minst de flotte setene i skinn bidrar til trivsel bak rattet. Plass er et viktig argument for

LINJELEKKER: Vignale-utgaven av Ford Mondeo stasjonsvogn har ingen grunn til å skamme seg over utseendet. Aston Martin look-alike fronten er beholdt, sikkert til glede for mange.

å velge stasjonsvogn. Skal hele familien på ferietur så kan det

PREMIUM: Du får mye lekkert for 65 000 kroner som du må ut med ekstra for å oppgradere til Vignale. Mye skinn, stilige sømmer og forseggjorte detaljer trekker opp, det samme gjør lyden av stillhet under kjøring. Betjeningspanelet i midtkonsollen kan trenge en oppdatering.

egentlig aldri bli nok plass i bagasjerommet. Her skorter det

en del, og det har sammenheng med hybridbatteriet som har fått

KOMFORT: Svært gode seter med el-regulering gjør kjøreturen til en avslappende affære.

en nokså knotete plassering som resulterer i en forhøyning av golvet

SMÅTT: Grafikken i førerdisplayet er i minste laget for å holde god lesbarhet.


27

SØRLANDSAVISEN

som stjeler over 100 liter volum slik at det ender på beskjedne 403 liter. Om vi tar en kikk under golvet virker som Ford har tatt utgangspunkt i en ordinær fossilversjon av Mondeo og så puttet inn hybridbatteriet der det falt seg, uten å bry seg om å gjøre større inngrep. Flatpakket batteri i bunnen av rommet hadde spart mange liter bagasjeplass, vil vi tro.

Premium klasse

Om ikke bagasjevolum er bilens sterke side, så er plassen til passasjerer, både foran og bak, av den rause sorten. Både benplass, takhøyde og bredde sørger for at fire voksne kan ha det greit også på lange turer. God plass til barneseter er det også. Vignale innebærer en god dose ekstra luksus i forhold til de øvrige utgavene hos Ford, dessuten ekstra kundeservice. Det oser premium av interiøret, her er skinn både i

seter og i dashbord. Felter med pianolakk og aluminium er ytterligere med på å forsterke inntrykket av luksus. Forsetene, som har 10-trinns elektrisk regulering med minne, er som skapt for lange kjørestrekk med mulighet for både varme og massasje. Ellers er det meste på plass av det vi forventer i en toppspekket bil som Vignale; ryggekamera, P-sensorer foran og bak, skiltleser, parkeringsassistent, LED frontlys, oppvarmet frontrute, adaptiv cruise og omfattende sikkerhetspakke pluss, pluss... Vignale pakken fordyrer stasjonsvogna med 65 000 kroner i forhold til Titanium utgaven, men vi tror mange vil være villig til å sluke den kamelen.

Stille ferd

Et trykk på startknappen vekker til live display og lamper, motorlyd er fraværende ettersom bilen starter i strøm-modus. Vi skal imidlertid ikke kjøre mange meter før

PLASSKREVENDE: Hybridbatteriet bygger i høyden og stjeler rundt 100 liter bagasjeplass.

bensinmotoren våkner. Men det høres knapt, bilen er svært godt støyisolert, noe som ytterligere forsterker premiumfølselsen. Å sette seg bak rattet i en ny bil krever alltid noe tilvenning. Betjeningspanelet i midtkonsollen virker noe utdatert og er ikke særlig logisk bygd opp, så her kreves det en ekstra dose tilvenning. 10-tommers berørings skjermen er ok, mens førerdisplayet har for liten grafikk som gjør det krevende å lese informasjonen. I midten dominerer et analogt speedometer.

Girkasse til besvær

Ute på veien får vi en nokså blandet opplevelse. Idet vi tråkler oss gjennom trange gater i Lillesand slår det oss at det går riktig så uanstrengt og behagelig for seg. Bilen er passe lett på rattet, og den trinnløse girkassen (CVT) fungerer helt sømløst uten å lage noe bråk. Ute på motorveien, derimot, opplever vi at CVT-kassen ikke henger helt med. Vi prøvde med kick-down opp Timenesbakken, noe som resulterte i høyt turtall, mye støy, men lite skyv, noe vi ellers kunne forvente av en samlet effekt på 187 hk. Girkassen er rett og slett en gledesdreper i denne sammenheng og bilen hadde fortjent noe bedre siden bilen ellers kjører bra, som vi er vant med fra Ford. På svingete veier gjennom Høvåg fikk vi bekreftet at bilen er godt balansert og styrer presist, men, akk, vi opplevde at mye av motorkraften forsvant i girkassen. Den umiddelbare effekten vi har opplevd med

elektromotor i mange hybridbiler, er dessverre fraværende her.

Lurt å roe ned

Skal du finne deg til rette med CVT’en, er nok oppskriften å finne i en avslappet kjørestil. Kort sagt; slutt å mase, da oppleves heller ikke bilen som veldig masete. Det flyter jevnt og fint i motorveihastighet, og som tidligere nevnt, ytterst komfortabelt. Bensinmotoren er en 2-liter som sammen med to elmotorer gir en samlet effekt på 187 hk. Det burde holde greit for en bil i denne størrelsen, men så var det girkassen da.. 0-100 på noe over ni sekunder høres greit nok ut, det bare føles mye langsommere. Forbruk er et viktig tema når det er snakk om hybrid, selv ladende, i denne sammenheng. Oppgitt forbruk på blandet kjøring er oppgitt til 0,44 l/mil. Etter sju og en halv mils kjøring på motorvei, gjennom by og på svingete landeveier, landet vi på 0,57 l/mil. Det synes vi er til å leve med. Hadde vi vært mer forsiktig i omgang med gassen, hadde vi ganske sikkert klart å få

ned forbruket en desiliter eller to, kjørestilen har stor innvirkning på forbruket på en hybridbil.

Stasbil med noen brister

Konklusjon? Mondeo hybrid som stasjonsvogn i Vignale utgave er på mange måter en staselig bil, og som nevnt, en ytterst komfortabel langturbil. Raust med plass til sjåfør og passasjerer, mens bagasjekapasiteten lider på grunn av en rotete plassering av hybridbatteriet. At baksetet kan splittes 60/40 og at skiluke er på plass, hjelper. Det største ankepunktet er at mye av kjøregleden forsvinner dypt ned i den trinnløse girkassen, bilen hadde fortjent noe bedre. At instrumenteringen virker noe utdatert kan vel de fleste leve med, men vi ser frem til en oppdatering her. Mye spennende er på gang fra Ford i nærmeste fremtid. Focus, Explorer og Kuga kommer alle som ladbar hybrid om et halvt års tid. Det spørs om ikke Mondeo hybrid vil leve litt i skyggen av disse i tiden fremover.

Ford Mondeo Vignale Hybrid Stasjonsvogn Pris prøvekjørt: 526 600,-. Motor: 2,0 liter bensin R4 + 2 elmotorer. Samlet effekt 187 hk/173 Nm. Drivlinje: Trinnløs CVT, forhjulstrekk. Fart: 0-100: 9,4 sekunder. Toppfart: 187 km/t. Forbruk blandet: 0,44 l/mil

(fabrikk). Prøvekjøring: 0,57 l/mil. CO2: 101 g/km Dimensjoner (LxBxH): 487x150x210cm). Bagasje: 403/1508 liter. Vekt: 1716 kilo. Tilhenger maks 750 kilo.


28

SØRLANDSAVISEN


29

SØRLANDSAVISEN

JAGUAR I-PACE NORDIC EDITION

BEGRENSET ANTALL. KORT LEVERINGSTID. KAMPANJEPRIS 659.900 KR*.

Jaguar I-PACE er Årets Bil 2019. To motorer på til sammen 400 hk leverer 0 - 100 på 4,8 sekunder, AWD sikrer total fremkommelighet, og de legendariske Jaguar-egenskapene gir milevis med kjøreglede.

18 NYHET

19

2019 ÅRETS BIL 2019 TS BIL ÅRE

ÅRETS

Å 19 L 20 S BI RET

9 L 201 S BI RET

20 BIL 19 Å

Tekst: RUNE NESHEIM rune.nesheim@aller.com

ESPEN STENSRUD

@espen.stensrud@dagbladet.no

K

ÅRET S BI L 20

THE ART OF PERFORMANCE

tirsdag 4. desember 2018

HER STÅR ÅRETS NI BESTE OG MEST SPENNENDE BILER. MEN BARE ÉN ÅRET S BI L 20

Forhandlernavn Barstølveien 3, 4639 Kristiansand Tlf: 976 56 000 britishcars.kristiansand.jaguar.no

2019 ÅRETS BIL 2019 TS BIL ÅRE

Er du rask, kan du sette deg inn bak rattet i din nye Jaguar I-PACE allerede i slutten av juli. Et begrenset antall Nordic Edition-biler er på vei, med en utstyrspakke nærmest skreddersydd for norske forhold. Du kan velge mellom fire flotte metallic-farger: Santorini Black, Indus Silver, Corris Gray og Firenze Red.

• Cold Climate Pack • Drive Pack • Exterior Mirror – Auto-dim & Power fold • Privacy glass • Headlamp washer • 8-way heated semi-powered front seats • Premium LED headlights with signature DRL • Powered tailgate/bootlid opening • Panoramic roof (panorama glasstak)

19

Nordic Edition utstyrspakke verdi kr 53.000,-

to biler i feltet som bare kommer til å til å være tilgjengelig som rene bensin- eller dieselutgaver. Det viser at det skjer svært mye på bilfronten om dagen og at myndighetene i Norge, med høyt avgiftstrykk, har en unik mulighet til å styre våre bilvalg i den retningen de ønsker. Noe de også har gjort og som er lett å se på salgsstatistikkene. Hittil i år står rene elbiler for nærmere 29 prosent av nybilsalget og alle hybridene for 30 prosent. Altså er tett opp til 60 prosent av alle nye biler som selges i Norge elektrifisert.

9 BILER – BARE NISSAN LEAF

PEUGEOT 508

*Jaguar I-PACE fra kr 649.900,-. Pris er inkludert frakt og levering Oslo. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr utover standard. 545 km NEDC/470 km WLTP. Tallene VW T-ROC gjelder for NEDC og de nye WLTP kjøresyklustestene. Forbruk opp til 21,2 kWh/100km. CO2 utslipp 0 g/km. Garantien på høyspent batteriet er begrenset til 8 år eller 160 000 km (det som kommer først) og gjelder hvis batteriet faller under 70 % av maks. kapasitet. Avvik er en følge av hvordan bilene testes snarere enn redusert ytelse. Reelle tall og ytelsesdata for elbil kan variere etter kjøring og miljø. Jaguar CARE 3 års gratis service (begrenset kjørelengde). Gjelder ikke taxi. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. lokka er 09 når vi fyller opp parkeringsplassene rundt Villa Sandvigen og Tyrigrava rett sør for Oslo. Kulda har festet taket og et lett snødryss gjør veiene rundt litt skumle. Det er klart for finalen i Norges offisielle kåring av Årets Bil, og vi har sju timer til rådighet for å teste egenskapene på de meste spennende bilene du kan få kjøpt i dag. Alle kandidater stiller med sine respektive produkteksperter som kan svare på det meste. Noen av jurymedlemmene har kjørt alle bilene opptil flere ganger tidligere, mens for andre i juryen er noen av bilene helt nye bekjentskaper. Det er først når man hopper fra en bil til en annen at man virkelig kan kjenne på forskjellene og vurdere strengt ut i fra kriteriene til Årets Bil-kåringen: Design, miljø- og kjøreegenskaper, sikkerhet, økonomi og praktisk bruk.

Annerledeslandet

Dette året har bydd på rekordmange nylanseringer og kandidater til Årets Bil 2019. Norge er et annerledesland i verdenssammenheng, og derfor blir våre vinnere ofte helt andre

Alt på en dag

Etter prøvekjøringen, trekker jurymedlemmene seg tilbake for å sortere inntrykk hver for seg for deretter å presentere sine tre favoritter. – Jeg valgte å prøve Kona sist, fordi jeg trodde jeg likte den minst. Men den ble min favoritt. Jeg opplevde umiddelbar kjøreglede. Den oppleves ikke som en elbil og man slapp å stirre på prosentmåler og meningsløse sparesymboler kjøreturen, sier racerkjører og programleder Molly Pettit Grøndal som er med i juryen for første gang. – Kona viser et taktskifte. 50 mil om sommeren gir angstfritt bilhold, den er relativt pigg, bra utstyrt og bruker lite strøm, sier elbilforeningens Ståle Fryden-


30

SØRLANDSAVISEN

SA

Sport

Bedriftsidretten vil i denne spalten presentere årets Terrengkarusell annenhver uke fremover i Sørlandsavisen. Du kan også lese artiklene i Sorlandsavisen.no under fanen sport, samt på E-avisen hver uke.

Nr 12. Karusell løp 22. aug. Jegersberg

Varoddløpet Tradisjonen tro har Varoddløpet gleden av å være høstens første arrangement i Terrengkarusellen. Vi håper mange deltakere er klare til høstens oppstart. Det er i alle fall hele den fantastiske gjengen av frivillige ildsjeler som du møter torsdag etter torsdag.

Om løypa

Varoddløpet har de siste årene blitt gjennomført i Jegersberg. Karusellsjef John Humborstad har komponert en helt nydelig skogsløype her for Varoddløpet. Traseen er satt sammen av mange stier som de færreste har opplevd før. Løypa har fått en masse ros fra deltakerne. Noen mener at vi burde la merkebåndene henge etterpå, så flere kzn bruke den som

treningsløype. Det har vi ikke tenkt å gjøre, så nå gjelder det å benytte sjansen. Torsdag kl. 13 er alt klart og du er hjertelig velkommen. Har du først vært gjennom løypa i Terrengkarusellen, er det mye lettere å benytte traseen til senere turer. Dagens løype er 3.7 kilometer. De som er ekstra ivrige tilbakelegger 7.2 kilometer i milslukeren. Det å delta i Terrengkarusellen gir flere positive effekter som mange er bevisst på. En av de mer «skjulte» fordelene er nettopp det at du blir så godt kjent i nærmiljøet. Derfor anbefaler vi alle å delta, men kanskje i særdeleshet nyinnflyttede og andre som ønsker å bli bedre kjent i den flotte naturen i og rundt Kristiansand.Foto: Guri Sæterlid

Sommerskogsløpet lørdag 24. august Løypa

Endelig er dagen kommet for denne fantastiske opplevelsen. For 26. gang arrangeres Sommerskogsløpet som er et terrengløp med valgfri distanse. Nytt av året er endring av sted for parkering og målgang. Dette innebærer at deltakerne parkerer samme sted som de kommer i mål, og at siste lille del av løypa endres i forhold til tidligere år. Distansene og startsteder er like som tidligere: 21 kilometer (halvmaraton) med start på Stemmen i Øvrebø 12 kilometer med start på Aurebekk 8 kilometer med start der Bergstølhytta tidligere lå. Her er altså en løype som passer

for de fleste. Logistikken rundt arrangementet med busstransport, sekketransport, parkering, forpleining og lignende, regner vi med skal fungere utmerket, akkurat slik det pleier.

Logistikk

Nytt i år er at parkering, start og mål er ved Boreal bussanlegg på Dalane. Det går busstransport fra bussanlegget til de aktuelle startsteder fra kl. 11. Siste buss går kl. 12:15. Sekreteriatet er operativt fra kl. 10:30. Individuelt kan du starte fra kl. 11:30 (fullført, eller egen tid). Ved målgang, notér deg på liste i målteltet for din distanse. Alle løpere som regner med å bruke lang tid, oppfordres til å starte tidlig. Fellesstart er kl. 13 på alle distanser. Det blir tre drikkestasjoner

underveis. Starter du før fellesstarten kl. 13 anbefaler vi å ta med egen drikke. Det er egen startkontigent i løpet: 350 kr for halvmaraton og 250 for 12 og 8 km. Vi håper at mange har lyst til å delta i dette flotte arrangementet.

NB!

Å løpe i terrenget er noe av det mest skånsomme og fornuftige du kan gjøre for beina dine. Mens løping på asfalt og grus gir ensidig belastning, gir det myke underlaget i terrenget naturlig demping og variasjon. En tilleggsbonus er alle positive effekter vi har av å være i naturen. Nyt den friske lufta og naturen rundt, og husk at det er helt ok å veksle mellom å gå og å løpe. 

Fakta om Terrengkarusellen i Kristiansand Terrengkarusellen i Kristiansand er ett av Norges største folkehelsetiltak og Bedriftsidretten på Agder sin absolutt største aktivitet. Terrengkarusellen legger til rette for at du skal kunne oppleve de fineste turområdene i ditt nærmiljø. Terrengkarusellen i Kristiansand er både tur og trim. Her møtes venner og kjente til felles mosjon hver torsdag og alle skal føle seg hjemme uansett ambisjoner og forutsetninger. Vi oppfordrer flest mulig til å sykle/ gå/ løpe eller ta bussen til TK. Premier blir trukket blant disse etter hvert løp. Dette gjøres

på grunn av miljøhensyn og begrensede parkeringsmuligheter. Visste du at? • Agder Bedriftsidrettskrets også har en Terrengkarusell i Arendal og Kvinesdal • At Terrengkarusellen Kristiansand har et tilbud til alle aldersgrupper • Det legges ned ca 12 000 timer frivillig arbeid for å arrangere Terrengkarusellen Kristiansand årlig • Løypa er åpen mellom kl. 13-18 på løpsdagen. Fellesstart (for de som vil konkurrere) kl. 17.15 • Hvis du synes dagens løype er for kort kan du delta på Milslukeren

• Hvis du ønsker et litt rolig tempo gjennom løypa kan det være en fordel å gjennomføre før kl. 16 • Start/mål området fungerer utmerket som et mingleområdet og en arena for å treffe nye og gamle venner. • Du velger også selv om du vil registrere tiden du bruker eller om du vil registreres som «fullført» Er det noe som helst du lurer på i start/mål området er det bare å spørre en av de fantastiske frivillige så hjelper de deg gjerne. For påmelding og mer informasjon sjekke https://agder.bedriftsidretten.no

Foto: Guri Sæterlid 13. Karuselløp Subaru løpet Roligheden/Bertes bukta 29. august 14. Karuselløp Kjellandshei løpet Kjellandshei 5. september 15. Karuselløp Jegersberg Rundt Jegersbergveien 12. september 16. Karuselløp Tulla’s løype Baneheia/Bymarka 19. september


SØRLANDSAVISEN

31


32

SØRLANDSAVISEN

SA

REISE

74 dager med padleåre

NYGÅRDSSJØEN: Larssen dokumenterer hele ferden. 

Foto: Privat

Joachim Larssen er på god fukt. Han har vært på nippet til å vei mot målet om å padle avslutte hele turen, men drømmer Norge på langs. fortsatt om å klare å padle Norge Mandag denne uka forlot han Helnessund og padlet seg videre nordover. Siden mai har han beveget seg fra svenskegrensa, forbi Sørlandet, Østlandet og Vestlandet. Akkurat nå befinner han seg ved Lofoten og han har et stykke igjen før han ankommer målet: Å passere Kirkenes å stoppe ved grensa til Russland. Arendals Tidende har fulgt Joachim på veien, og skrevet om ham både før avreise og underveis. Han deler også bilder og historier på bloggen sin og på instagram. Med over to måneder alene på sjøen i kajakken er Joachim tydelig på at det begynner å bli slitsomt, både for kropp og for sinn. Teltet begynner å bli slitent og myggnettet holder ikke lenger alle insektene ute, musklene er slitne og utstyr blir ødelagt av regn og

på langs. Her kommer et utdrag fra historiene han deler: ” Jeg konkluderer med at med mindre et mirakel skjer kan jeg ikke fortsette turen. Jeg kommer meg fra Kvaløya og mellom øyer og holmer ser jeg en oter, en sel og noen bitte små hvaler. De er ikke større enn en meter. Jeg tenker at de må være barn og at mammaen sannsynligvis er rett under oss. Motivasjonen min vokser og jeg tenker at kanskje jeg kan få meg en jobb i en måneds tid og fortsette turen. “ Han forteller hvordan han får støtte fra følgerne på sosiale medier, og fra gode folk på veien som tilbyr kaffe, vafler og senger til leie når de hører at han har padlet helt fra Oslo. Han treffer erfarne padlere som gir tips og motivasjon. Når han får vaska klær og sovepose, og kjøpt seg et nytt telt er motet igjen på plass og han er klar for å fortsette eventyret.

LANGT PÅ VEI: Joachim er kommet langt, men har fortsatt et stykke igjen før han har padlet Norge på langs.   Illustrasjon: Colourbox.com


33

SØRLANDSAVISEN

Se: www.eikenhytter.no Sol Næringssenter, Eikenveien 334, 4596 EIKEN Tlf.: 383 49 650 | E-post: post@eikenhytter.no

Som et Cannes på lavbudsjett Gamlebyen i Riga fremstår nyere enn man skulle forvente, og den er akkurat passe stor og travel, uansett om man vil shoppe eller bare slappe av. AV TOMAS FORDELSEN

Rigas gamleby fremstår nesten som et stort utendørsmuseum, ryddig, rent og nesten kulisseaktig. Ikke overraskende står den på UNESCOs verdensarvsliste. Her er få gateselgere og gatemusikanter, men tilstedeværelsen av biler og tiggere levner ingen tvil. Dette er en levende by. Det merker man straks man passerer en restaurant med uteservering. Mange av dem har levende musikk og de fleste er befolket av sultne, tørste og nysgjerrige turister som virrer rundt i labyrinten av brosteinsbelagte smågater.

Folkene

Det er kanskje nærliggende for enkelte å tenke på Latvia som en fattig eks-kommuniststat, men Latvia er et moderne land med de samme fasilitetene og tekniske løsningene vi har. Etter plaggene på innbyggerne flest å dømme, later til at det går riktig bra med Latvia økonomisk, men her finnes også folk som går i hullete og utslitte klær. Likevel vil du ikke møte på stort flere tiggere i Riga enn hjemme i Kristiansand. Folkeslaget er gjestfritt og imøtekommende, men manglende engelskkunnskaper gjør at enkelte trekker seg litt tilbake i møte med turister. På restauranter og i samtale med lokalbefolkningen

GÅAVSTAND: Det er gåavstand til det meste i Riga, Latvias vakre hovedstad.

kan språkbarrieren føre til humoristiske misforståelser, men de innfødte tar ikke seg selv nevneverdig høytidelig. Køkulturen blant enkelte kunne likevel vært bedre.

Tilbakelent sjarme

Den blandede arkitekturen gjør at middelalderbyen fremstår yngre enn den er. Koselige fortauskafeer bringer tankene til Nice, og tårnende kirkebygg i lys stein bidrar til et italiensk preg. De overdådige fontenene, statuene, overbyggene og katedralene finner du ikke flust av her. I stedet har Rigas gamleby en mer tilbakelent sjarme, som et Cannes på lavbudsjett. Tar du deg et elve-cruise i de gammelmodige båtene vil du ikke bare

se postkortmotivene, men også de mer autentiske sidene av gamlebyen og nybyen.

Kompakt

Skjønt sentrum er ikke som sentrum i andre byer, med en masse høye bygg, lyskryss, eksos og støy. Ja, det finnes her også, trikk og gangtunneler inkludert, men dette er stort sett konsentrert rundt én gjennomfartsåre. Byen har overraskende mange bilfrie gater. I Riga er det gatemusikantene og nattklubbene som støyer mest. Selv om Riga er den største byen i alle de baltiske statene, fortoner den seg mer som et Legoland. I det kompakte sentrum befinner alt seg innen gangavstand.

Maten

Maten i Latvia er fet men velsmakende dersom du velger de litt dyrere plassene, skjønt dyrt blir det jo aldri, sammenlignet med Norge. Prisene ligger på en tredjedel av her hjemme. Øl får du tak i overalt, og her er det en Narvesen på ethvert gatehjørne, men det er ikke alt som smaker godt. Selv om pølser også er gangbart i latviske kiosker, er toast og ferdig-salater mer tilgjengelig enn hot dogs og burgere både på Narvesen og Circle K.

Likner Norge

Naturen i Latvia er forbløffende lik den norske, med sine skoger og innsjøer, men landet er ganske flatt. Det gjør det mye mer praktisk

og behagelig å farte rundt, både i hovedstaden og utenfor. Er du engstelig for å kjøre på dårlige veier, har du ingenting å frykte. Veiene i Latvia er verken dårligere eeller bedre enn her hjemme. Selvfølgelig, kommer du langt nok ut på landet, vil det være lengre mellom asfalten, men det gjelder også i Norge. Bilparken i Latvia er også overraskende moderne og det er langt mellom skrekkbildene på trafikkfarlige lastebiler man får servert av sensasjonshungrige nyhetskanaler. Latviere har dessuten en langt mindre aggressiv kjørestil, sammenlignet med enkelte andre europeere. God tur!


34

SØRLANDSAVISEN

SA

KULTUR

Musikknytt Vi har tatt for oss noen av de seneste musikkutgivelsene og skrevet noen ord om hva vi synes. AV REDAKSJONEN

Frida Ånnevik Henger sammen POP - SINGLE Utgitt: 2. august Frida Ånnevik er fra Telemark men startet sin musikkarriere i Kristiansand som student. Hennes siste single er overraskende poppete, med sin lettere dansbare beat og hippe indie-popfengende refreng. Hadde teksten vært på engelsk, ville det vært nærliggende å tro at hun ønsket å gå HAIM i næringa. Dette er nemlig nærmere P3-materiale enn P1-materiale, i alle fall tradisjonelt sett. Denne vil nok slå godt an blandt et yngre publikum enn de typiske Gullrekka-seerne. Silje Torsøe Walk Away JAZZPOP - SINGLE Utgitt: 2. august Sangerinna fra Lyngdal har gitt ut sin andre single på veldig kort tid. Silje Torsøe viser seg fra en mer soul-aktig RnB-side på denne låta, hvor 70-tallets Motown slow funk dominerer bildet som et par slengbukser og platåsko, men hvor åttitallets glam skinner gjennom som paljetter. Var det noen som

VURDERT: Silje Torsøe er en jazzartist fra Lyngdal. Hun har nylig gitt ut en single vi har vurdert. Foto: presse.

nevnte Diana Ross? Silje Torsøe er ingen lokal musiker. Det beviser hun med denne utgivelsen. Silje Torsøe er en internasjonal artist som alt har begynt å gjøre seg bemerket i jazzmiljøer over hele landet. Himla Om du vil (så vil eg) POP - SINGLE Utgitt: 31. mai Himla er artistnavnet til Ingrid Frøsland fra Flekkefjord. Hun har tidligere gitt ut musikk på engelsk men byttet til norsk i år med singelen «Då veit eg at du veit» i februar. Med den siste singelen går hun Astrid S i næringa, i alle fall hva

gjelder musikkstilen, selv om Himla er enda mer leken, lettbeint og dur-stemt. Stemmene ligner i alle fall. «Om du vil» er fengende og bidrar til godt humør. Dette er en potensiell hit-single som av en eller annen grunn ikke slo an nasjonalt i sommer og som ikke har slått an på Spotify på samme måte som de to foregående singlene hennes. Dion Isaiah Alive EDM - SINGLE Utgitt: 28. juni Beaten er umiskjennelig tropical house, bare i et noe lavere tempo enn normalt. På denne singelen, som kristiansandartisten har

gjort sammen med nederlandske Laurentius, nærmer Dion seg et større hit-potensiale enn han har hatt med tidligere utgivelser. Både gitarriffet og hook´et er som tatt ut av en låt av Maroon 5, uten at vi anklager artisten for plagiat. Låta har et sommertema og gjør seg på stranden, både til fest og avslapning. Kandy Lanfranco og Fro$ty Up & Down EDM - SINGLE Utgitt: 5. juli Dette samarbeidet kom i stand via sosiale medier og har oppnådd imponerende tretti tusen avspilninger på Spotify på fire uker. Singelen er en

moderne, tospråklig dancehall-låt med tekst på både engelsk og spansk. Produksjonen holder et upåklagelig nivå og bringer tankene til musikkvideoer på MTV som promoterer dekadent champagne-føring på lyst-yachter ved Miami Beach. Refrenget er fengende nok, men i det store og hele er melodien veldig repetetiv, uten at det pleier å være noen hindring for å få en hit-låt. Det er de ulike stemmene til Kandy og Fro$ty som gjør at vi ikke henger oss opp i den repetetive melodien. Forskjellen bryter på en måte opp i mønsteret og gjør låta lettere å like.


SØRLANDSAVISEN

35

Helene ble Miss Norway Miss Norway 2019 er fra Vågsbygd og heter Helene Abildsnes. AV TOMAS FORDELSEN

Helene Abildsnes (21) ble kåret til Miss Norway i den etablerte missekonkurransen som fant sted på Åpen Scene i Oslo den 9. august. Hun er riktignok født og oppvokst i Søgne, men bor i Vågsbygd, og er utdannet automatiker.   – Vi får stille det unngåelige spørsmålet; hva føler du nå?   – Jeg føler meg helt fantastisk. Det er helt sykt at dette har skjedd. Jeg kan ikke tro det. Det føles surrealistisk.   – Hvilken plassering regnet du med å få?   – Jeg har jo jobbet veldig mye med dette og hatt tro på at jeg ville få en topp-plassering, men det var mange dyktige deltakere i år. At jeg ble kåret som Miss Norway kom over alle forventninger.

Jobber hjemmefra

Henriette Jacobsen Hauge og Lea Stefine Tryggvason kom på henholdsvis andre og tredjeplass. Akkurat nå slapper vinneren av hjemme i Kristiansand sammen med familien.   – Jeg kom kom hjem sent på lørdag kveld, og siden har jeg vært veldig opptatt med å svare på spørsmål på sosiale medier og fra journalister.

Privat feiring

Når mediesirkuset roer seg litt, skal hun feire med familie og venner.   – Jeg vet ikke helt hva vi skal ennå, ler hun, tydelig ennå i seiersrus.

kroppen. Jeg kan ikke beskrive følelsen. Det er det beste som har hendt meg. Dette betyr starten på noe nytt og er en helt fantastisk karrieremulighet.   – Hva blir første oppgave som Miss Norway?   – Akkurat nå skal jeg bare nyte det å være Miss Norway en stund, gjøre intervjuer og svare på gratulasjoner på sosiale medier. Jeg skal også være med på en fotoseanse med krone og kjole. Deretter blir det å forberede seg til Miss Universe-konkurransen. Da vil jeg få mange av de samme oppgavene som jeg gjorde i Miss Norway-konkurransen. Da må jeg blant annet sende inn forskjellige papirer og svare på spørsmål. I tillegg blir det internasjonal presse, flere fotoseanser, sceneopptredener og misseparader.   – Hva ser du mest frem til?   – Det blir å reise og delta i Miss Universe. Forberedelsene til den blir veldig mye hardere enn Miss Norway-konkurransen. Jeg må blant annet orientere meg om nye ting og øve på å bli intervjuet om forskjellige saker. Det er noe helt annet å være best internasjonalt enn nasjonalt, så det blir både krevende og gøy. Jeg har et friår nå og skal bare utnytte det til å forberede meg mest mulig.  – Hvem er ditt Universe-forbilde?

Miss

  – Demi Leigh Nel-Peters er mitt forbilde blant Universe-missene. Hun er bare fantastisk på alle mulige måter og jeg beundrer henne så mye. Hun er veldig jordnær og et virkelig godt menneske. På nettavisen www.sorlandsavisen.no kan du se video av en tydelig rørt vinner, fra selve kåringen, helt gratis.

  – Hva betyr denne missetittelen for deg?   – Det betyr veldig mye. Jeg har jo jobba med dette i to år og lagt hele sjela i det. Dette har vært en drøm utrolig lenge. Da jeg ble kåra fikk jeg frysninger gjennom hele

MISS NORWAY: Helene Abildsnes (21) fra Vågsbygd vant Miss Norway 2019. Foto: Daniel Millan


36

SØRLANDSAVISEN

SA

SPILL & MORO

Tabloid kryssord 32 2019 BILLE

PERIODEN

FISK

NESEVISE

MAGMA

STAT FRANSK YRKESUTELV ØVEREN KVINNE

BY I NORGE

BEHOLDERNE SNÅLE

GUD

LAKKE

VENDE

SKOLEBARN

GRISET

ER TOMATER

HAUG

BILEN

ID EST

MYNTER

INFORMASJON

KALIUM SVENSK KOMMUNE

PRON.

RØRET

OMSORG

FUGL

DRIKK

DISNEYLOKASJON

REVNER OFRET

ARRENE

TEMA

BEILER

FORFATTER

FUGL

GRISEDEL

PJOKK

BLANDE SYNGE DISNEY- KONGE FIGUR

ATOM LEDELSEN

ENG

BORDER

MAN

GARN

PREP.

KV.NAVN

GUSTEN TILSAGN

NYN. ART.

STAD

HAST

SUGER

ASKE

FYLKE

DEN BLE BRUKT I KOMMUNEN

MANNSNAVN

GÅEN

ENKEL

HOS

HA

VASSE APPARAT

HØVELIGE

PRON. OST

UVILLIGHET

BELEGG

FUGLEBOLIGEN

GI FRA SEG

ÆRFUGLEN

ARG KAN STÅ I AVISEN

DYREDEL

VENER

VRI

EN GYNT SVENSK SKUESPILLER

HAGEFLEKK

DRIFT

DYR

STA EN ÅGE

SØLV

= ITALIA

ANSE

= NORGE

TALENT

EMBETSMANNEN

STROPP

INTERNETTLEVERANDØR

STOPP

FUGLEN

TRÆR

OLDINGER

TRESLAG

PLATE

SKIP

FUGL VANN

ØRE PÅ ENGELSK

GREVE PÅ SAMME MÅTE SOM (to ord)

GRESK BOKSTAV

ENVIS

MÅLE VEKT

BYGE

TRIST

1000

PLANTE

OPPMERKSOM

VETO

ER NØDT TIL

PREP. FRYSER

MANNSNAVN

NORMAL

FISK

KILOMETER

DAMP

FORENE

FJELLTOPP

TILLIT

FASE

DOKTOR

SMÅTT

CANYON RETNING

ENDE

BRØKEN

BIB.NAVN

BÅTGULV

TA SEG EN SVINGOM

KLAGESANG

KOSS

PRON.

SPRÅK

ARVE

BRENSEL

PLAGG

I ORDEN

SPØRREORD ANMODE

FUGLEMUNNENE

DEN GJELDER PÅ VEIEN MORO

FLATEMÅL

SPISS GÅ PÅ JAKT

DRIKK

Løsning kommer i neste avis


37

SØRLANDSAVISEN

1. Til hvilket skuespill ble Edvard 15. Hvor mange ganger har Frankrike Griegs «Morgenstemning» skrevet? arrangert De olympiske leker? 9.5.2019 9.5.2019

2. I hvilket fylke finner man 16. Hvilket insekt kan overføre virussykdommen denguefeber til Jostedalsbreen?  mennesker?  3. Hvor mange sesonger av TV-serien «Downton Abbey» finnes det? 17. Hva heter bandet Jarle Bernhoft spiller med? 4. Hva heter hovedstaden i Surinam? 18. Hvilken amerikansk delstat har 5. Hvilken fotballklubb spiller Ingrid tilnavnet «prærie-staten»? Hjelmseth for? 19. Hva heter de to nestlederne i 6. Hvilken fugleart i Norge har størst Venstre? vingespenn? 20. Hvilken TV-kanal ble startet av 7. I hvilken by vokste Arnulf Øverland Erik Rynning, Hallvard Flatland, Ola opp? Grønvold og Ola Steinsrud i 1988? 8. I hvilken norsk organisasjon er Siri 21. Hva heter verdens nest høyeste Martinsen leder? fjellkjede? 9. I hvilket land hadde impres- 22. I hvilket land ligger Chang Jiang, jonismen sitt utgangspunkt? som er Asias lengste elv? 10. Hvor mange medaljer vant 23. En gruppe studenter ved Håvard Holmefjord Lorentzen under Stanford University utviklet en OL i Pyeongchang i 2018? mobilapplikasjon for bildedeling som ble lansert i 2011. Hva heter 11. I hvilken by avholdes verdens applikasjonen? største dokumentarfilmfestival, IDFA? 24. Hvilken stilling hadde Solveig Horne i Erna Solbergs regjering fra 12. Hvilket dyr kalles gjerne ullrotte? 2013-2018? 13. Espen Barth Eide hadde to ulike 25. Hvilken øygruppe stammer ministerstillinger i Jens Stoltenbergs musikkinstrumentet ukulele fra? andre regjering. Hvilke? 26. Hva kalles den økonomiske 14. Hvilket land spilte Norge mot i unionen mellom Belgia, Luxembourg kvartfinalen i årets fotball-VM for og Nederland? kvinner?

Løsning

Sudoku

Sudoku -- Prin Prin Sudoku

Middels

MIDDELS 3 6 8 2 6 1 8 2 9 3 7 9 4 8 4 1 8 5 4 VANSKELIG Vanskelig 3 7 1 4 6 2 4 5 9 3 1 3 4

9 7 5 8 1 4 2 6 5 1 3 9

8 1 5 9 4 9 6 2 5 1 2 4 1 7 8 5

3 9

4 7 6

8 2

6 9 3 1

7 5 4 3 2 9 8

NÅDELØS Løsningene finner du på 2 3 Leserenes side 9 8 4 9 3 4 2 6 4 8 9 1 8 1 6 4 8 8 7

1. «Peer Gynt» 2. Sogn og Fjordane 3. Seks 4. Paramaribo 5. Stabæk 6. Havørn 7. Bergen 8. NOAH – for dyrs rettigheter 9. Frankrike 10. To 11. Amsterdam 12. Chinchilla 13. Utenriksminister og forsvarsminister 14. England 15. Fem 16. Mygg 17. The Fashion Bruises 18. Illinois 19. Ola Elvestuen og Terje Breivik 20. TV Norge 21. Karakorum 22. Kina 23. Snapchat 24. Barne- og likestillingsminister 25. Hawaii 26. Benelux-unionen


38

SØRLANDSAVISEN

LESERNES SIDE /demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/ demo/sudokuNew/client/sudoku-printer/

SA

Tabloidkryssord kryssord 26 2019 2019 Løsning kryssord uke 27 26 Tabloid

Løsning Sudoku

BIB.KVINNE

Middels

LØSNING LØSNING

MIDDELS MIDDELS 3 4 7 6 9 3 4 7 6 9 1 5 8 3 7 1 5 8 3 7 9 2 6 1 5 9 2 6 1 5 6 8 2 5 3 6 8 2 5 3 5 3 1 9 4 5 3 1 9 4 7 9 4 8 2 7 9 4 8 2 4 1 9 7 6 4 1 9 7 6 8 7 5 2 1 8 7 5 2 1 2 6 3 4 8 2 6 3 4 8 Vanskelig VANSKELIG VANSKELIG 6 9 3 4 1 6 9 3 4 1 5 7 1 2 8 5 7 1 2 8 8 2 4 5 3 8 2 4 5 3 7 1 8 6 2 7 1 8 6 2 2 4 5 7 9 2 4 5 7 9 99 33 66 11 44 11 88 99 33 77 44 55 77 88 66 33 66 22 99 55 66 55 99 11 22 44 33 88 77

P I T B U L L T E R R I E R

LEDE

2 2 4 4 8 8 1 1 7 7 6 6 5 5 3 3 9 9

8 8 2 2 7 7 9 9 6 6 5 5 3 3 4 4 1 1

1 1 6 6 4 4 7 7 2 2 3 3 8 8 9 9 5 5

5 5 9 9 3 3 4 4 8 8 1 1 2 2 6 6 7 7

7 7 6 6 9 9 5 5 3 3 88 22 11 44

2 2 9 9 1 1 4 4 6 6 7 7 5 5 3 3 8 8

8 8 3 3 6 6 9 9 1 1 5 5 4 4 2 2 7 7

5 5 4 4 7 7 3 3 8 8 2 2 6 6 9 9 1 1

11 44 77 55 33 88 66 99 22

4 4 3 3 5 5 2 2 1 1 9 9 8 8 7 7 6 6

7 7 9 9 6 6 3 3 8 8 5 5 1 1 2 2 4 4

8 8 2 2 1 1 4 4 6 6 7 7 9 9 3 3 5 5

GUD

SMELTE

OMVASKESTREI- MIDDEL FER

MAST

E L A G G U R E N F E T A T G I S S G K A R U N U E R A S S O L E P P A I R I L L M A L K N E L R O P I E K N G K A N E E D E N

SPESIELT

FUGL

F SKITTEN OST

Å SPISTE ROMSTASJON

O

MAS

KLESHENGERE YRKESUTØVER

SIGNAL

KV.NAVN

FELLE

PLUSS

FISK KASTETAU SIGNALSAK

L

SMINKE

G

MAT

A

MODELL

MANNSNAVN

HELLIG

SPISE

SLAGET

K

KVISE

ETTERLIGNER

B

SLEDE KAN BLIKK VÆRE

STA

NOKSÅ GODT PREP.

E S T A N S T O E T A R D E B Å R I A E D T U R A R E G E S T I S T P Ø L S E T E N E S E E D R E R T E L S N Y D E D

YRKESUTØVER

KV.NAVN

EN RAJA

BLOMST

PERIODE SKUREMIDDEL

JEG

KLOKKEN

FLATEMÅL

MANNSNAVN

DONERE

SJØLETER

KRENKE

ABONNENTEN

SKIP

BØNN

KONGE

INSEKT VIA

KONJ. SKRIVER NED BRUKER KAM

BLÅSE

SVENSK KOMMUNE TÆRE

ULÆRD

NOE MAN HØRER

BUNN

BEDRAGERI

LEDELSE

MEGET TIDL. POLITIKER

TIDL. PARTI

BRENSEL

SKRUS

SPØRRE

BØNNENE

KRANSET

IDENTISK

SAMME

HAN SOM EIER NOE

O K

HANNDYR

N E V E

STED I ÅMOT

PRESANG LUFT

KJEDELIG

V E G G E N

VENDER SIDER

DANNET BELEGG

RYDDER PRON.

TAP OG ???

ØRE PÅ ENGELSK

OFRET

KOMMUNE

KÅRING

BARK

LUKKEPLATE

DIKT

ATOM

BRUNSTIG KV.NAVN

FYR

RENNER

BOKHANDEL

B L A R

SPILLER

M A D A M E

FRUE

SPRÅKRENSENDE

FELLE FISK

BRÅK

ÅTET

HISSIG HÅND

GRESK BOKSTAV

BIB.DEL

LEDD

HYL

EN HEMINGWAY

VESEN FYR

KVINNE

HÅNDLAG

STOFF

KV.NAVN

SEND INN BURSDAGSHILSEN

post@sorlandsavisen.no Legg med bilde og en liten hilsen - Papirutgave hver onsdag

• • • •

MUREN HYLLER

SVIMMEL

I ORDEN

KVINNE

FLIRE

ART.

FUGLEN

TULLING

REKKE

PÅ MOTEN

UKJENT

SOMMERFUGL

V I S N V N E I G O R E A S K S E K R A R E E T A

A S T R E R E T R E D T O E I L N I N G E N E Ø R R E R D M I R A E A R G N E V E E N T A R E L E O N G R D E U R O P T A N U S N A R I D I A K I L S E T G T N K V I E R N E S T E N K INERT

EN PÅ ENGELSK

E

LITEN KULE

TYPE

SKIKK

VERDENSDEL

TITT

AULA

E

M I N N E S O T A

GRØNNSAKEN

E

GJERRIGKNARK

BEDRIFT

N I O

BYGE

LEKSJONEN

Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

NÅDELØS NÅDELØS 22 99 55 33 11 66 77 88 88 44 33 22 66 88 99 77 77 55 44 99 33 22 11 66 44 77 22 55 55 11 66 44 99 33 88 11

S A D M R A V A G A D F O R E M Ø L O M G M Y R M E E A V R O B E E D G O M E D G N I O I S T F T T T T O E B R E S T Y V A G A L E G T E K T E R I O R I S

DELSTAT

NI PÅ SVENSK

HUND

FANTASERE

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

• Husbukk • Biller Stokkmaur • Duer • Veps Maur • Fluer • Mus Borebiller • Sopp og råte • Rotter Kakerlakker Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring

K A N T E

FLANKERE


39

SØRLANDSAVISEN

SA

KULTURKALENDER

TORSDAG 15. AUGUST

5 Dagers aktivitetsuke på Barnas Øy Bragdøya Aktiviteter i Odderøya museumshavn Bingokongen til Cafe Generalen Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Sommer i Aquarama Undervannsskjær Teater i Ny-Hellesund: Så det er så greit så Utstilling SKMU: Cindy Sherman - Verk fra Astrup Fearnleys samling FREDAG 16. AUGUST

5 Dagers aktivitetsuke på Barnas Øy Bragdøya Aktiviteter i Odderøya museumshavn KRS Soul Stew @ Lillesand Hotel Norge Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Sesongprolog i Kilden Teater og Konserthus Sommer i Aquarama Undervannsskjær Teater i Ny-Hellesund: Så det er så greit så Utstilling SKMU: Cindy Sherman - Verk fra Astrup Fearnleys samling Woodstock50 | Cafe Generalen

LØRDAG 17. AUGUST

Aktiviteter i Odderøya museumshavn Hr. Smiths Venner: Konserthyllest til Jokke! @ Håndverkeren Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker Licens to fly arr SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen

Solfesten 2019 i Søgne Sommer i Aquarama Utstilling SKMU: Cindy Sherman - Verk fra Astrup Fearnleys samling SØNDAG 18. AUGUST

AQ BarneTriathlon ved Aquarama Aktiviteter i Odderøya museumshavn Den store familiedagen på Friluftsmuseet i Kristiansand Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker Licens to fly arr Orgelsommer i Kristiansand Improteater: Maestro! @ Håndverkeren Sjakkveld på Håndverkeren UiArt Festival Kristiansand SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Sommer i Aquarama Tom Roger Aadland speller Dylan | Gratiskonsert på Vaktbua Utstilling SKMU: Cindy Sherman - Verk fra Astrup Fearnleys samling

TIRSDAG 20. AUGUST

Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Skeive Sørlandsdager i Kristiansand

ONSDAG 21. AUGUST

Allsang i Posebyen Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker Kulturonsdag i bakgården til Sørlandets Kunstmuseum Orgelsommer i Kristiansand SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Skeive Sørlandsdager i Kristiansand Undervannsskjær

Teater i Ny-Hellesund: Så det er så greit så TORSDAG 22. AUGUST

Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Skeive Sørlandsdager i Kristiansand Undervannsskjær Teater i Ny-Hellesund: Så det er så greit så FREDAG 23. AUGUST

Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Skeive Sørlandsdager i Kristiansand Undervannsskjær Teater i Ny-Hellesund: Så det er så greit så LØRDAG 24. AUGUST

”Gratulerer” Else Kåss Furuseth i Kilden ”Moro med helg” i Kristiansand Dyrepark Di Derre | Konsert i Kristiansand Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker SKMU: 11 nordiske Kunstnere fra Tangen-samlingen Skeive Sørlandsdager i Kristiansand Studentenes Byfestival Kristiansand Tenderleaves // Vaktbua

SØNDAG 25. AUGUST

”Moro med helg” i Kristiansand Dyrepark Aktiviteter i Odderøya museumshavn Kongsgård-dagen Kristiansand Kunsthall: Johan Furåker Plastikk - Klassisk plastbåtregatta Studentenes Byfestival Kristiansand Åpen søndagskafe på Odderøya fyr


SA

KJENTFOLK

Hvordan har du tilbrakt sommeren?

Daniel Kumar, gründer og foredragsholder – Jeg hadde en liten uke på Randøya og nøt sørlandssomeren på sitt beste. Ellers har jeg bare vært i Oslo og kost meg med Oslo-sommer og avsluttet med Øyafestivalen. Jeg brukte sommeren på å utforske steder jeg ikke hadde vært før og hva Oslo by kan tilby. Øyafestivalen var fantastisk med en masse gode konserter, mye vær og mye god stemning

Elin Margrete Rognli, forfatter – Sommeren har gått fort. Jeg var i Lyngen i Troms i juni. Så har jeg faktisk jobbet på sykehusapoteket helt frem til nå. Det er greit å ikke reise fra hagen her på Hånes i juli, men nå håper jeg å få en tur nordover igjen. Jeg har tre uker fri nå, og tenker at mygg og fluesesongen har avtatt i Lyngsalpene. Når jeg har summa og surra meg ferdig i blomsterbedda setter jeg etter planen i gang med en ny roman.

Lisbeth Reed, fylkesleder i Rødt Agder – Jeg har hatt en kortreist ferie på fine sykkelturer i Nord-Jylland og til Lindesnes. Jeg har også kunnet nyte koselige besøk av venner og sønner, og felles kulturopplevelser på Agder, nå sist Ibsenog Hamsundagene i Grimstad. Ellers har en del tid gått med til å forberede Rødts valgkamp i rekordmange kommuner og til Agder fylkesting.

Tina Singh Indrevær, artist – Jeg har gitt ut en låt i sommer. Den heter Kroppen & sinnet. Dessuten var jeg nylig dommer i NM i karaoke. Det ble avholdt i Bergen og var veldig moro. Utover det, dater jeg en fyr fra Arendal. Ellers har jeg bare vært hjemme og jobbet med musikk. Jeg synger stort sett på større, private arrangementer for tida. Som oftest akkompagnerer jeg meg selv på piano.

James Fox, musiker – Jeg har spilt på byens gøyeste festival, Skvuppfestivalen, med bandet mitt, Louder. Det var den gøyeste konserten vi har spilt, og vi har aldri hatt så mange folk i publikum før. Vi ble spurt å spille et ekstranummer og det var en gøy opplevelse. Når det gjelder feriereiser, blir det en tur til Frankrike i september. Jeg har tidligere bodd der og skal besøke venner.

Terje Klungland, Coworx-sjef – Den begynte med Sør Cup for eldstegutten. Det hele endte med bronse. Etterpå hadde familien en langhelg i Skagen og Løkken. Første uka i juli leverte vi ungene på en feriekoloni på hytta til besteforeldrene i Kragerø slik at kona og jeg kunne få en aleneuke sammen. Vi jobbet en del rundt huset med maling, beising av plattinger og slikt. Vi var også to uker i Albir, Spania for femte året på rad. Ellers har jeg prøvd å bruke båten og skjærgården mest mulig.

Tor Egil Vaule Andersen, artist og kulturarbeider – Den startet med konsert på Egersund Visefestival og opptreden på NRKs Sommeråpent. Utover det har jeg hatt en uke i Danmark med familien, som seg hør og bør som småbarnsfar. Der fikk vært på konsert med Michael Learns to Rock. Det var Nostalgisk og gøy. Vi hadde også en helt fantastisk campingtur til Stavanger hvor vi kjørte nordsjøveien og langs den spektakulære Jær-kysten. Jeg ble positivt overrasket av Gladmatfestivalen. For et gilde! Ellers har det selvsagt blitt Grimstad-sommer med bading og iskrem.

Jan-Erik «Gino» Mæland, artist og foredragsholder – Det har jo vært en både innholdsrik og tidvis meget hektisk sommer etter jeg ga ut låta «Så Fri». Det har blitt mest fokus på å kose meg med familien, men jeg har også hatt noen spillejobber. I tillegg har jeg holdt foredrag på Sørlandet og i midt-Norge, og startet byggingen av nytt studio som vi åpner i Arendal sentrum. Ellers har jeg fått sniket til meg en god del jobbing i studio for å forberede nytt materiale som slippes nå utover høsten.

Profile for Tvende Media AS

Sørlandsavisen Kristiansand - Uke 33  

Sørlandsavisen Kristiansand - Uke 33

Sørlandsavisen Kristiansand - Uke 33  

Sørlandsavisen Kristiansand - Uke 33