Page 1

NÆRING Næringsavis utgitt av Arendals Tidende • Onsdag 23. oktober 2013

Den store bilselgeren i Aust-Agder

• LEDIGE STILLINGER • KOMMENDE STILLINGER • PROFILERTE BEDRIFTER I AUST-AGDER

1 -3 23

GROMSTAD AUTO:

E

Med 37 ledige stillinger i Arendal

D SI

NYHET: STILLINGSBANK NORSAFE:

Tromøy-produsent på verdenstoppen

Hver tredje bil som selges i AustAgder leveres enten fra Gromstad Auto på Ormetjenn, eller Gromstad Auto, Stoa. SIDE 10

INNOVENTI:

Vil være tett på kundene

Design- og kommunikasjonsbyrået Innoventi vil være tett på bedriftenes strategi– og målprosess. SIDE 2-3

SPAREBANKEN SØR:

Ny storbank på Sørlandet

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss slår seg sammen til en bank fra årsskiftet. SIDE 6

FRITT FALL: Norsafe på Tromøy er verdensledende innenfor maritim sikkerhet. De opplever stor suksess med sine fritt-fall livbåter, som sikrer trygg evakuering fra skip og oljeinstallasjoner.

Næringslivet i Arendal har høy kompetanse og hele verden som markedsplass. Hver dag har sine muligheter og utfordringer, og det må hele tiden være fokus på å prestere med konkurransedyktige produkter og tjenester. Les om sterk konkurr­anse med bedrifter, både nasjonalt og i utlandet.

Norsafe med hovedkontor på Tromøy har lange og stolte tradisjoner innenfor sikkerhet til sjøs. I dag er bedriften markedsledende på verdensbasis innenfor livreddende systemer for skip og offshoreinstallasjoner. Selskapet har nesten 1100 ansatte og virksomheter over hele verden. SIDE 4-5


2

næring

Innoventi:

Vil levere løsn

ARENDALS TIDENDE

næring Næringslivet i Arendal og regionen for øvrig omfatter en rekke forskjellige typer av bedrifter og virksomheter. Flere med både Norge og verden som markedsplass. Arendals Tidende: næring har som mål å gi et bilde av de muligheter og utfordringer næringslivet i vår region står overfor hver dag. Derfor gir vi ut to ganger i året, vår og høst, en egen næringsavis som bilag til en av våre ordinære aviser. I Arendals Tidende: næring presenterer vi forskjellige bedrifter, hvilke prosjekter som er på gang og hvordan næringslivet ser på fremtiden. I denne utgaven av Arendals Tidende: næring har vi blant annet en presentasjon av Norsafe på Tromøy, som kan vise til en imponerende vekst og utvikling innenfor området «sikkerhet til sjøs» og med hele verden som markedsplass. Innenfor et helt annet område finner vi design- og kommunikasjonsbyrået Innoventi, med Windy Boats som en av sine mest sentrale kunder. Vi tar også en tur innom Kunnskapshavna for å hilse på gründerbedriften Frameworks og tar samtidig en prat med Kåre Andersen, leder for næringsutviklingen i kommunen, om utfordringer og muligheter fremover. Det lokale arbeidsmarkedet er bredere og mer spennende enn det øyeblikksbildet man ofte får gjennom tradisjonelle utlysninger av ledige stillinger. I mange bransjer gjøres sjelden ansettelser med annonse og søknadsfrist, og dette uformelle arbeidsmarkedet er for mange utilgjengelig. Arendals Tidende: næring er derfor stolt av i denne avis å kunne presentere et helt nytt opplegg innenfor rekruttering og jobbsøking. Karriere. no er møteplassen for bedrifter og kandidater i det lokale og nasjonale arbeidsmarkedet og gjør det enkelt for arbeidsgivere og arbeidstakere å komme i kontakt med hverandre. Vi ønsker at våre lesere skal bli bedre kjent med alt det spennende og viktige som skjer innenfor et rikt næringsliv i kommunen. Har du forslag eller innspill som vi kan ta med til vår neste utgave av Arendals Tidende: næring så nøl ikke med å ta kontakt med oss. Vi arbeider som andre bedrifter kontinuerlig for å forbedre vårt produkt. God lesning!

Tlf. 40 69 22 22

Trykk: Agderposten Trykk AS Utgiver: Nye Arendals Tidende AS Org.nr: 898 426 432 Postadresse: Postboks 383, 4804 Arendal Besøksadresse: Havnegaten 4b, Arendal Papirutgave: Onsdag og fredag Nettside: www.arendals-tidende.no

post@arendalstidende.no abonnement@arendalstidende.no annonser@arendalstidende.no Arendals Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presseorganisasjon og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55. E-post:pfu@presse.no

De vil helst inn på bedriftenes styrerom for å skaffe seg så god innsikt som mulig. Det mener design- og kommunikasjonsbyrået Innoventi fra Arendal er det beste grunnlaget for å levere optimale løsninger for kundene. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Det har vært en tid med både muligheter og utfordringer. Men med mye god læring underveis, sier daglig leder Sidsel Pettersen i Innoventi til Arendals Tidende: næring, når hun skal gi en kortfattet oppsummering av de ni årene hun har ledet bedriften så langt. Pettersen ble ansatt som prosjektleder allerede 1997, men det var når det skjedde endringer både på eier- og ledersiden hun ble stilt overfor nye utfordringer.   – Jeg fikk tilbud om å gå inn som medeier og overta som daglig leder. Etter litt betenkningstid slo jeg til på begge tilbudene, forteller hun.   – Jeg liker nye utfordringer og har nok et sterkt konkurranseinstinkt, fortsetter hun.

Vekst

Sidsel Pettersen forteller at det var nødvendig å sette full fokus på å utmeisle ny strategi for selskapet fra første dag hun kom i sjefsstolen. Der målet tidlig ble fastsatt til å bli det beste designselskapet på Sørlandet. I dag kan hun konstatere at Innoventi har hatt en jevn og god vekst siden hun overtok roret som daglig leder, og kan vise fram en imponerende liste over lokale, nasjonale og internasjonale kunder.   – Men 2008 med internasjonal finanskrise var et tøft år, forteller Pettersen.   – Ofte er det slik at byråer som oss får merke det hardest når næringslivet får store økonomiske utfordringer. Da kuttes det ned på det meste som ikke er knyttet opp til å holde den daglige driften i gang sier hun. I dag har Innoventi ti ansatte som holder til i lyse og trivelige lokaler i Strandgaten og kan vise til en årlig omsetning på rundt 10 millioner kroner.

Lokalmiljø

I tillegg har de også knyttet til seg to lærlinger som ble ansatt i 2012.

BEGEISTRER: Daglig leder Sidsel Pettersen (nummer fire fra venstre) og kollegae

INTERNASJONALT: Innoventi jobber med mage internasjonale oppdragsgivere, som svenske Koenigsegg verdens raskeste serieproduserte bil. Her fotografert i riktige omgivelser utenfor Hotel de Paris i Monaco.  Foto: Innoventi.

  – En viktig årsak til at vi ønsker å ha lærlinger hos oss er at de tilfører bedriften både kunnskap og impulser. Og så mener vi dette er en del av det samfunnsansvaret næringslivet bør ta, fremhold-

er lederen av Innoventi. Hun forteller at de har engasjert seg i flere forskjellige prosjekter, nettopp med tanke på å gi noe tilbake til det lokalmiljøet de er en del av. Med Canal Street og nye


3

næring

ninger som begeistrer

ene i Innoventi vil begeistre både internasjonale kunder og gjennom bidrag i eget lokalmiljø.

Foto: Innoventi.

kunder har vi arbeidet med i mer enn ti år, konstaterer hun. Og nevner samarbeidet med Windy Boats som et godt eksempel.   –Windy har vært en av våre flaggskipskunder gjennom mange år, og det er fantastisk gøy med tanke på at dette er en merkevare på verdensbasis. Det knyttet seg da ekstra spenning til det videre samarbeidet da den mektige eieren av Windy, Trygve Hegnar, besluttet å flytte hele virksomheten fra Arendal til Sverige.

FLAGGSKIP: Windy Boats er en av flaggskipkundene til Innoventi. Her representert med en av de helt nye og eksklusive modellene.   Foto: Innoventi.

Arendal Fotball som eksempler på organisasjoner som har hatt og har gleden av profesjonell kommunikasjons- og designbistand, uten at det har fulgt en faktura med på kjøpet. Pettersen

er også ærlig på at dette gir god anledning til å knytte nettverk til mange forskjellige miljøer, som igjen kan åpne muligheter for lønnsom forretning i fremtiden. Da vi bringer samtalen tilbake

til Innoventi og forretningsutvikling er Pettersen tydelig på behovet de har for å bli kjent med kundene før de starter det forretningsmessige samarbeidet. Hun understreker viktigheten av å få

innsikt i kundenes utfordringer og muligheter for å kunne gjøre en god jobb.   – Det betyr at vi kan være en god og tett samarbeidspartner over lang tid. Ja, mange av våre

Men i tøff konkurranse med andre byråer har Innoventi fått fornyet tillit og kontrakt om fortsatt samarbeid med båtprodusenten.   – Ellers så har vi som mål å ha en god miks av både offentlige og private bedrifter. Og en nokså lik sammensetning av kunder som har vært med oss en stund og nye som kommer til. Det opplever vi som et godt grunnlag for sunn vekst og tilførsel av ny kunnskap fremover, avslutter en offensiv Sidsel Pettersen, leder av design- og kommunikasjonsbyrået Innoventi.


4

næring

VERDENSREKORD: Med fritt fall fra nesten 70 meter har Norsafe verdensrekord for fritt-fall livbåter.

Sjøsikkerhet i h Med en hastighet på godt over 100 kilometer i timen treffer fritt-fall livbåtene vannflaten, og sikrer trygg evakuering fra skip og olje­installasjoner. Norsafe på Tromøy er verdensledende livbåtbygger, og har med seg 113 års erfaring og kunnskap om sikkerhet til sjøs. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Det ligger utrolig mye engasjement og stolthet i alle ledd av bedriften, sier markedssjef Arild Hansen til Arendals Tidende. Ønsket om å bidra til videreutvikle den maritime sikkerheten er ikke bare et levebrød, men har nærmest blitt en livsstil for mange her, fortsetter han.

Livbåter

Norsk skipsfart har lange og stolte tradisjoner, som går helt tilbake til vikingetiden med Osebergog Gokstadskipet som gode eksempler. Men det er lite som tydet på at sikkerheten om bord sto særlig i fokus før vi kommer fram til 1800-tallet. Det var vel likevel

det tragiske forliset med Titanic i 1912, der over 1500 omkom, som virkelig fikk anskueliggjort viktigheten av begrepet «sikkerhet til sjøs». Norsafe har sin opprinnelse fra Jørgensen & Vik AS, som startet bygging av livbåter i 1903 fra sin virksomhet i Grimstad. De første livbåtene som ble produsert var i tre, så fulgte aluminium fram til 1958, da glassfiberen overtok. I begynnelsen handlet det bare om åpne livbåter, tette livbåter ble først introdusert i 1960. I 1980 startet også utviklingen av en rekke fritt-fall båter. Etter hvert ble virksomheten flyttet til Tromøy og Arendal, og endret i 1992

navn til Norsafe AS. Bedriften eies hundre prosent av familien Skaala, med Geir Skaala som administrerende direktør.

Verdensbedrift

I dag er Norsafe markedsledende på verdensbasis innen marine livreddende systemer for handelsskip og offshoremarkedet.   – Bedriften har jo hatt en eventyrlig utvikling de siste årene, sier Arild Hansen.   – I 2011 var omsetningen på 628 millioner kroner, i år forventer vi at dette tallet kommer opp i nærmere 1,4 milliarder kroner. Altså en mer enn en fordobling på to år, fortsetter han.

Norsafe har virksomheter nær sagt over hele jordkloden. I tillegg til Norge er de 1070 ansatte godt spredt i land som Brasil, Hellas, USA, Mexico, Korea og Japan. Siste skudd på stammen er Kina, der Norsafe har investert nærmere 200 millioner kroner i et nytt fabrikkanlegg på 50 000 kvadratmeter.     – Gjennom et år produserer vi minst 1300 redningsbåter. Over 25 000 båter har Norsafe-gruppen produsert i løpet av de årene de har vært i virksomhet, sier markedssjef Arild Hansen. Og legger til at det er Asia som er det desidert viktigste markedsområdet, med land som Korea,


5

næring

VERDENSLEDENDE: Norsafe på Tromøy med markedssjef Arild Hansen er verdensledende på sikkerhet til sjøs.

HØYT FALL: Fritt-fall livbåter sikrer trygg evakuering fra skip og olje­ installasjoner.

hundre år Singapore og Kina på topp. 80 prosent av det som bygges innenfor offshore og skip kommer fra denne verdensdelen.

Offshore og skipsfart

Arild Hansen forteller at over 70 prosent av inntektene hentes fra offshoremarkedet, 26 prosent kommer fra skipsfarten og 2 prosent fra såkalt annen maritim virksomhet, som spesiallagde båter til forsvaret, politi, tollvesen eller andre etater med behov for raske patruljebåter.   – Dette er et marked vi ser vokser raskt og som Norsafe ønsker å ta en større andel av, konstaterer markedssjefen.

  – Mange mener vi står foran store endringer innfor olje- og offshore fremover. Hva tenker ­Norsafe om fremtiden?   – Antallet mennesker på kloden vokser og transport på og over verdenshavene vil bare øke fremover. Derfor vil det også være et stadig voksende behov for gode og moderne maritime sikkerhetssystemer, svarer Hansen. I tillegg vil det fortsatt gå mange år før vi kan legge oljealderen bak oss, forsetter han.   Et annet viktig poeng Hansen trekker fram er de stadig økende krav til oppgradering av eksisterende olje- og offshoreinstallasjoner. Der pålegget om resert-

ifisering hvert femte år utløser nye krav til sikkerhetssystemene om bord.

Produktutvikling

– Heldigvis er vi en solid bedrift med gode resultater der overskuddet i stor grad styres tilbake i bedriften, for å gi oss et enda bedre fundament for fremtiden, understreker markedssjef Hansen. Og legger til at Norsafe bruker mellom 60 og 90 millioner kroner årlig på utvikling av nye produkter.   Han forteller at en viktig del av produktutviklingen er å foreta grundige analyser og tester. Ikke minst prøve ut nye prototyper i

REDNINGSBÅTER: Over 25 000 redningsbåter har Norsafe levert opp gjennom årene, til skip og offshoreinstallasjoner i alle verdensdeler.

det virkelige liv. Noe som betyr at fritt-fall livbåtene må gjennomgå tøffe og til dels «brutale» påkjenninger før de slippes ut i markedet.   – Vi har faktisk verdensrekorden når det gjelder fritt fall for redningsbåter, forteller Hansen. For fra 66,8 meter over havflaten ble den såkalte GES 52 sluppet ned i sjøen. Med en hastighet på rundt 115 kilometer i timen før den traff havflaten.   – Da kan det jo være artig å vite at toppen av brukaret på Tromøybrua måler 64 meter, poengterer han. Og legger til at båten forsvinner 18 meter ned i sjøen, for å få den riktige og myke

oppbremsingen for de som sitter inni.

Maritim kompetanse

Det går en tidslinje fra 1912 og den 48 000 tonn store Titanic som hadde 2200 om bord, men bare livbåtplasser til 1200 fram til dagens krav og løsninger til trygghet på sjøen.   – Norsafe er en verdensbedrift med hovedkontoret godt forankret på Tromøy og i Arendal. Vårt fagområde er «sikkerhet til sjøs», og vi er stolte av å bringe videre den maritime kompetansen på Sørlandet, avslutter markedssjef Arild Hansen.


6

næring

Fusjonsgiganten Sparebanken Sør vil bli større, sterkere og enda bedre på personlig rådgivning. MARIUS SANDVIK marius.sandvik@ arendalstidende.no

Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør trer formelt i kraft fra 1. januar, men teknisk sett blir de ikke én bank før en drøy måned senere.   – IT-systemet konfigureres først i begynnelsen av februar med felles nettbank og hjemmeside. Det er store systemer som skal på plass, og forhåpentlig vil ikke publikum merke så mye til dette, sier Pluss-sjef og styreleder for nye Sparebanken Sør, Stein Hannevik.

Naturlige avganger

Den nye banken blir landets femte største med en forvaltningskapital på omtrent 100 milliarder kroner. Nye Sparebanken Sør vil få en total kundemasse er på drøyt 150 000 kunder og 540 ansatte fordelt på 40 kontorer i Agder og Telemark. Konsernledelsen, bedriftsmarked og finansforvaltning vil ligge i hovedkontoret i Markensgate i Kristiansand, mens personmarkedet, forsikring og flere andre kompetanseområder vil styres fra Arendal.   – Stor-Kristiansand står for 70 prosent av bankenes forretningsvolum, så det ble naturlig å legge hovedkontoret her. På den menneskelig siden er fusjonen en kjempeutfordring å få på plass. Det er vanskelig å måtte flytte på seg, men det angår færre enn vi fryktet og vi har fått på plass gode pendlerordninger for de det gjelder, sier Hannevik. Banken har en målsetting om å redusere antall ansatte til 420 innen utgangen av 2017. Ifølge Hannevik har det vært en utfordring å finne en god balanse ettersom Sør per i dag har nesten dobbelt så mange arbeidstakere som Sparebanken Pluss.   – Heldigvis er vi i en posisjon der alt kan skje ved naturlig avgang. I tillegg er det ikke uvanlig at noen velger å slutte av ulike årsaker, så vi vil ha et godt handlingsrom for å bli mer effektive. Å drive effektivt er både en forpliktelse og god forsikring for fremtiden, sier Hannevik.

Best i regionen

Banken vil også over tid måtte se på antall kontorer og foreta nødvendige markedstilpasninger. Noen radikal form for nedleggelser av lokaler blir det ikke snakk om.   – Noen vil legges ned og noen nye vil komme. Vi har stor tro på at det vil være behov for god kunderådgivning og at kundene våre fortsatt skal ha tilgang til sine egne kunderådgivere framover, sier Hannevik. Ifølge styrelederen vil nærhet og

GLEDER SEG: Administrerende direktør i Sparebanken Pluss, Stein Hannevik, gleder seg til å ta fatt på jobben som styreleder for nye Sparebanken Sør. Nå jobbes det på spreng for å få fusjonen på plass til nyåret. Foto: Marius Sandvik

Slik blir den nye storbanken kjennskap til kundene være en av nøklene til å bli en større og bedre bank.   – Det høres kanskje litt pompøst ut, men vi skal være best i regionen på service og rådgivning innen familie- og bedriftsøkonomi. Vi skal være så nære at vi kjenner kundene våre. Vi kommer også til å være konkurransedyktige på pris, men vil neppe være best i klassen på alle områder, sier Hannevik. For brorparten av storbankens privatkunder blir det ikke de store praktiske endringene. Minibanker og terminaler skal fungere som før, og man beholder nåværende bankkontoer, bankkort og pin-koder. Det jobbes også med nye tilbud og ytelser til kundene.   – Pluss og Sør tar med seg det beste fra begge bankene. Det er satt ned komiteer som nå gjennomgår ulike produkter og jobber med å få på plass nye tilbud til kundene. Men det er for tidlig å si noe konkret om hva disse vil innebære, sier Hannevik.

Fusjonsgevinst

Det er innen bedriftsmarkedet at bankfusjonen trolig vil få størst markedsmessig betydning. En dobbelt så stor bank vil kunne bli mer konkurransedyktig, og

muligheten til å bidra til vekst og utvikling for næringslivet i landsdelen er betydelig styrket.   – Hver for oss var det visse egenkapitalbegrensninger på utlån. Når vi nå kan doble dette vil det gi oss mer handlingsevne, større evne til å konkurrere og det vil redusere risikoen, sier den påtroppende styrelederen. Som region- og sparebank mener styrelederen Sparebanken Sør har et spesielt sterkt samfunnsansvar.   – Vi er en stiftelse hvor utbytte og avkastning til eiere er begrenset. Vår hovedoppgave er å skape verdier for banken og dermed for regionen. Det er en utrolig god tanke, og som gjør at jeg brenner så sterkt for dette arbeidet, sier 59-åringen. Økt verdiskaping skal i hovedsak skje gjennom videreutvikling av områder som banken kan best, nemlig kreditt og finans.   – Vi skal konsentrere oss om det og har ingen planer om noen store stunts og innta nye områder. De bankene som tradisjonelt sett har sløst vekk verdiene er de som har satset på områder de ikke har kompetanse på, sier Hannevik.

av strengere krav til europeiske banker. Ved siden av å få fusjonen på plass må styrelederen dermed sørge for at den nye banken vokser riktig og unngår strukturelle finansielle feil.

Kravene skjerpes

Det har vært gjort utallige forsøk på en fusjon av sparebankene tidligere. Nærmest kom man i 1985, hvor det sågar ble avviklet

Kravene til kompetanse skjerpes i Sparebanken Sør, både på grunn av vekst og som resultat

  – Risikoforståelsen har endret seg etter finanskrisen, og det settes voldsomme krav til bankene gjennom nye EU-regulativer. Noe kom med på årets statsbudsjett, men dette vil bare komme i økt styrke fremover. Derfor blir det utrolig viktig at vi klarer å fordele og bruke kompetansen til de to bankene riktig, sier styrelederen. Hannevik er ikke spesielt bekymret for at det vil være ødeleggende elementer i den pågående fusjonsprosessen.   – Vi har hatt så mange og harde fighter allerede som har vært veldig konstruktive. Jeg føler meg trygg på fundamentet, men det er klart at vi har en lang vei å gå fortsatt. Det blir spesielt viktig at vi klarer å skape en felles kultur, at det blir oss og ikke vi og de, sier Hannevik.

Fundamentalt riktig

fusjonsmiddag i Kristiansand.   – Alle var enige om å fusjonere i 1985, men sett i ettertid var det kanskje bra at det ikke skjedde da. Nå var tiden moden, selv om begge bankene fint kunne ha fortsatt på hver sin kant. Men det er langt bedre balanse i dag. Sør har alltid vært storebror, men i dag er vi to like store banker. Det ga en annen inngang til å forhandle, sier Hannevik. Grunnlaget ble lagt i fjor høst, og en fusjonsplan lå klart rundt juletider. Noen ytterligere finavklaringer måtte tas på nyåret før nyheten ble offentligjort i mars. Hannevik er mildt sagt lykkelig for at fusjonen endelig er blitt en realitet. Han har brent for sammenslåing siden han ble administrerende direktør i Sparebanken Pluss i 2001.   – Jeg har jobbet for fusjon hele veien fordi jeg mener det er grunnleggende riktig. Jeg er veldig fornøyd for å si det litt dempet, sier Hannevik. Som i stedet for pensjonisttilværelse kan se fram til seks utfordrende år som styreleder for den nye storbanken.   – Det har vært en utrolig flott reise med Sparebanken Pluss og de neste årene vil bli minst like spennende.


7

næring

Kompetanse og nettverk for de unge og lovende YoungShip Sørlandet er blitt en viktig faktor for å styrke landsdelens maritime næringsliv. MARIUS SANDVIK marius.sandvik@ arendalstidende.no

– Vi skal være kompetanse- og nettverksbyggende for den yngre generasjon i det maritime næringslivet i regionen, sier YoungShip Sørlandet-leder, Karoline Meidell.

Flere segmenter

Hun var tidligere medlem i YoungShip-avdelingen i Oslo, men fant ikke noen tilsvarende bransjeforening da hun flyttet til Kristiansand og etablerte dermed YoungShip på Sørlandet i 2007.   – Jeg syntes de avdelingene som

allerede var etablert i Bergen og Oslo, samt konseptet YoungShip, var så spennende at jeg bestemte meg for å etablere en lokalavdeling for Sørlandet. Det har vært viktig å bygge en merkevare som passer for landsdelen, og da mener vi det er viktig å involvere alle maritime segmenter, sier Meidell, som arbeider som prosjektleder hos Aker Solutions på Dvergsnes. Hun mener det økende fokuset på å tiltrekke og beholde unge talenter, både nasjonalt og internasjonalt, har gjort bedriftene mer oppmerksomme på YoungShip.   – Vi får henvendelser om å besøke bedrifter og bidra på ulike måter. Nylig ønsket Norsafe oss velkommen i Arendal, og stadig flere bedrifter ser nytteverdien av oss som forening. Forsikringsselskapet Gard så tidlig mulighetene, og presenterer YoungShip Sør-

ENGASJERT: Karoline Meidell er fornøyd med at YoungShip Sørlandet, som hun startet i 2007, får større betydning i landsdelen. Her er hun ved Aker Solutions avdeling på Dvergsnes i Kristiansand. 

landet for sine nyansatte, sier Meidell. Foreningen deltok på SMOC (Sørlandet Maritime Offshore Conference) i august, og på nyåret skal YoungShip Sørlandet i samarbeid med Sørlandet ­Rederiforening holde et større seminar om virksomhet i nordområdene.

Brobygger

  – Vi prøver å gjennomføre slike temaseminarer med jevne mellomrom. Seminaret om Arktis gleder vi oss meget til, og det blir spennende med flere ulike aktører som vil belyse muligheter og risikoer knyttet til dette markedet, sier Meidell. Hun tror aktivitetsnivået og

medlemsmassen bare vil øke fremover for den frivillige organisasjonen. I dag teller den 70 medlemmer fordelt på ulike bedrifter med geografisk spredning fra Arendal til Kristiansand, og innehar seks styremedlemmer. Totalt eksisterer det i dag 16 YoungShip-avdelinger fordelt over store deler av verden.   – YoungShip kommer til å vokse både nasjonalt og internasjonalt, og vi ser hvor viktig det er blitt med samarbeid mellom foreninger og selskaper for å utvikle kompetanse og gode nettverk, sier hun. Foreningen ønsker å minimere det generasjonsgapet som eksisterer, og

være en brobygger mellom ulike generasjoner for økt kompetanseoverføring og nettverksbygging. YoungShip Sørlandet har et meget godt samarbeid med Sørlandet Rederiforening der nettverk knyttes på tvers av generasjoner og bransjesegmenter.   – Vi har faglige seminarer og arrangementer, men også uformelle sosiale samlinger der potensielle medlemmer er invitert. Det er viktig å skape relasjoner og trivsel for å beholde dyktige mennesker i landsdelen og bransjen, mener Meidell. Organisasjonen har en øvre aldersgrense ved innmelding på 35 år, og du må være ansatt innen maritim næring for å bli medlem.

Velkommen til julebord i idylliske omgivelser Hos oss får du julebord til både firma, familie og venner. Rikholdig julebuffet med varme/kalde retter & desserter. Alt hjemmelaget av våre kokker! Bordbestilling: tlf 37 25 00 00 / booking@strandhotelfevik.no


8

nĂŚring


9

næring

MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV KOMPLETTE LØSNINGER TIL KONTORET

• • • • • • • • • • • • • •

Kontorstoler Møte og Konferanse Storformat opp til A0 format Projektorer og AV-Utstyr Smartboards Frankering Konvoluttering Makulering Kasse og bankterminaler Massasjestoler Ergonomi Kaffe og vannmaskiner Rekvisita Trykksaker

• • • • • • • • • • • •

Kopi, skrivere, skanner, fakser og Multifunksjon Kontormøbler Arkiv, Lager og Garderobe Støydemping og skjermvegger Tavler Elektroniske Tavler Skole og Barnehage møbler Brannsikre skap og Safer Lamper og Ergonomi Resepsjon Stempler & Skilt Egen serviceavdeling Dyktige Møbelmontører

TA KONTAKT FOR GOD SERVICE OG VEILEDNING! Arendal: 37 07 60 00 Kr. sand: 38 01 93 00 post@inventumsor.no www.inventumsor.no


10

næring

HISTORIE: Familien Gromstad overtok agenturet for Volkswagen i 1967. Her viser Jan Trygve Gromstad dagens utgave av den populære «folkevogna».

Mestselgende Gromstad:

Fra folkelig boble til staselig Audi Noen blir født med ski på bena andre med et ratt mellom henda. Jan Trygve Gromstad har nærmest vokst opp blant nye og brukte biler. I dag driver han Aust-Agders ledende bilforretning. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Mine foreldre overtok agenturet for salg av Volkswagen i AustAgder i 1967, forteller han. Konsekvensen ble at familien flyttet fra Kragerø til Arendal for å starte bilforretning i Blødekjær, fortsetter Gromstad.

Bobla

Det var den karakteristiske ­«Bobla» som var starten på det som i dag har utviklet seg til å bli en blomstrende bilforretning for familien Gromstad, med virksomhet både på Ormetjern og Stoa. Den karakteristiske folkevogna, som har sitt opprinnelige opphav fra andre halvdel av 1930-tallet, fikk det virkelige gjennombruddet både på verdensbasis og i Norge utover

i 1960-årene. Og for de som har levd noen år fremskaffer dette sterke minner om lange bilturer med familien hver eneste helg, langs støvete norske bygdeveier. Med far og mor i forsetet, den ene «pattende» på en pipe og den andre med en smart filtersigarett mellom fingrene. På tur sammen med to – tre bilsyke unger i baksetet. For det var etter at bilrasjoneringen opphørte 1. oktober 1961 at privatbilismen tok av for alvor i dette landet.

Sterk vekst

– Bare etter et par år hadde virksomheten i Blødekjær vokst så mye at det var behov for nye lokaler, sier Gromstad. Det ga åpning for at vi bygde et nytt anlegg og flyttet hit til Ormetjern. Som også ga plass til Audi-agenturet vi fikk i 1976, utdyper han.   Jan Trygve Gromstad begynte som daglig leder i 1983 og driver i dag den største bilforretningen i Aust-Agder. For hver tredje personbil som selges i fylket ruller enten ut fra Gromstad Autos lokaler på Ormetjern eller Gromstad Motor på Stoa. Ja, i varebilsegmentet er markedsandelen enda høyere, godt over 40 prosent. Anlegget på Stoa ble

bygget i 1996 og huser merkene Skoda og Nissan.

Konjunkturutsatt

– De fleste har jo behov for minst én bil så slik sett er jo bilbransjen på mange måter forutsigbar, sier Gromstad. Like fullt er vi også konjunkturutsatt. Når økonomien i samfunnet svinger er det gjerne bilbransjen som merker det først, sier han videre. Og nevner utfordringene som kom i forbindelsen med finanskriser og økonomiske nedgangstider på slutten av 1980-årene og i 2008.    – I dag selges det rundt 140 000 nye personbiler på landsbasis. I 1990 var tallet på nybilsalg nede på 60 000. Det forteller mye om hvordan publikum reagerer når det blir tøffe økonomiske tider, sier han videre.

100 ansatte

Også skiftninger i modeller og skjerpet konkurranse mellom de forskjellige billeverandørene påvirker det årlige salget. Jan Trygve Gromstad forteller at da den legendariske folkevogna gikk mot slutten av sin storhetstid slet Volkswagen totalt sett utover på 1970-tallet, før de nye modellene Golf og Passat oppnådde fotfeste

i markedet. I dag er Volkswagen det ledende bilmerket i Norge, med en markedsandel på rundt 14- 15 prosent, med Toyota som nærmeste utfordrer.   – Totalt omsetter vi på Ormetjern og Stoa for 480 millioner kroner i året og har rundt 100 ansatte, forteller Gromstad. Dette fordelt på salg av nye og brukte biler, deler/utstyr, verksted, bilskade og -utleie.

Beste leverandør

Jan Trygve Gromstad forteller at det aldri er kjedelig å drive i bilbransjen, med en hverdag som byr på stadig nye utfordringer. Og at det kreves både hardt arbeid og fokus for å holde seg på topp.   – Så hva er oppskriften for å oppnå godt salg og positive tall hvert år?   – Fornøyde kunder, svarer han kontant. Det er viktig med gode produkter i bunn, men det er ingen ting som kan måle seg med gode kundeopplevelser over tid, supplerer han. Derfor bruker vi mye tid og ressurser på å gi våre ansatte påfyll av ny kompetanse, sier han videre. Både når det gjelder det bilfaglige, men også innenfor kundebehandling og salg, legger han til.

Han forteller med stolthet at de i 2012 stakk av med seieren som landets beste Volkswagen og Audi-forhandler. I sterk konkurranse med over 70 andre forhandlere landet rundt.   – Det må jo bety at vi gjør en del riktig, slår Jan Trygve Gromstad kategorisk fast. Og røper samtidig at dette snart skal være gjenstand for en hyggelig markering. Dyktige og engasjerte medarbeidere er det viktigste bidraget til at vi hevder oss så sterkt på landsbasis, slår han fast.

El- biler

– Går ikke den tradisjonelle bilbransjen en noe usikker fremtid i møte, når bilene etter hvert går fra å bruke diesel og bensin til elektrisitet og gass?   – Det er jo riktig at vi får et sterkere og sterkere innslag av alternative drivstoffløsninger, selv om det nok tar lang tid før bilparken helt og holdent har forlatt bensin og diesel. Men dette er et marked vi er klare til å gå inn i, sier Jan Trygve Gromstad. Før han gir oss en presentasjon av ny el- bil modell han allerede har solgt noen eksemplarer av.


11

næring www.pwc.no

Verdivurdering og finansiell modellering PwC kan bistå med kompetanse innen verdivurdering, finansiell modellering, kjøpsprisallokering, nedskrivningstest, markedsanalyse og/eller rentevurdering.

Planlegger ditt selskap oppkjøp, salg eller intern restrukturering? Vi kan bistå med

Ønsker du et bredere beslutningsgrunnlag ved valg av finansiering eller strategi? Vi kan bistå med

• Verdivurdering av selskap

• PwC kan hjelpe med finansiell modellering som bidrar til økt innsikt i kapitalbehov og finansiering

• Verdivurdering av eiendeler, opsjoner og låneporteføljer

• Øke beslutningsgrunnlaget for oppkjøp

• Bistand i forbindelse med konserninterne transaksjoner eller transfer pricing

• Bidra til dokumentasjon av gjeldsbetingelser og likviditetsprognoser

• Kjøpsprisallokering

• Utarbeide modeller for intern rapportering

• Beregning av markedsmessig avkastningskrav • Kvalitetssikring av verdivurderinger

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

• Nedskrivningstester • Rentevurderinger i forbindelse med konserninterne lån

Lars Ole Lindal Tlf.: 952 61 001 lars.ole.lindal@no.pwc.com

Svein A. Andresen Tlf.: 952 61 027 svein.a.andresen@no.pwc.com

PwC er Norges og verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere. I dag er vi 180 000 medarbeidere fordelt på 158 land. I Norge er vi over 1 600 ansatte ved til sammen 36 kontorer. Vårt løfte er å være en aktiv støttespiller på områder som opptar deg og din bedrift.

© 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.


12

næring

Skal lede kommuna Kåre Andersen har vært prosjektkoordinator for utbyggingen av den nye Kunnskapshavna, og gleder seg over at stadig flere nas­ jonale og internasjonale virksomheter etablerer seg i Arendals nye bydel. Nå venter utfordringer som leder for næringsut­ viklingen i kommunen. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

Ved å holde fast på mulighetene og ikke fokusere på problemene kan Sørlandet Kunnskapshavn stille 20 000 kvadratmeter til disposisjon for bedrifter og kunnskapsmiljøer i kommunen. For det var en avdeling av Universitetet i Agder området som strekker seg fra Grandhjørnet til Barbubukt opprinnelig var tiltenkt for. Det var som kjent Grimstad som trakk det lengste strået i kampen om ny campus i Aust-Agder, dermed måtte Arendal enten skrinlegge utbyggingsplanene eller tenke alternativt. Noe som i dag fremstår som en helt ny bydel.

Eureka

– I mars neste år vil Eureka II-bygget stå ferdig med ytterligere 8000 kvadratmeter, forteller Kåre Andersen til Arendals Tidende: næring. I tillegg til ytterligere tilvekst av nærings- og læringsarealer i Kunnskapshavna vil dette byggetrinnet også inneholde 20 leiligheter, sier han videre. Andersen har vært prosjektkoordinator for utbyggingen av Kunnskapshavna, som er den folkelige betegnelsen på de tre byggene Havnegården, Eureka l og Eureka ll. I mer enn sju år har han holdt en stø hånd på rattet for å koordinere utbyggingen av det som snart er 20 000 kvadratmeter med moderne kontorarealer for lokale, nasjonale og internasjonale virksomheter. Men det stopper nok ikke her.  – Planleggingsfasen av Kunnskapshavna lll er jo allerede i gang, sier Andersen. Disse byggene skal reises i Dauholla/ Skydebane-området og vil være på rundt 15 000 kvadratmeter når alle byggetrinnene står ferdig utbygd tidligst i 2016, sier han videre. Prosjektorganiseringen for videre utbygging av Kunnskapshavna ble avviklet allerede fra 1. jan-

NÆRINGSUTVIKLING: Kåre Andersen har koordinert utbyggingen av Kunnskapshavna. Nå skal han lede næringsutviklingen i Arendal kommune.

uar 2012, og er nå lagt inn som en del av rådmannens stab. Alle byggene bygges imidlertid i privat regi, med kommunen som en av pådriverne på innholdssiden. Noe som betyr at Kåre Andersen er inne i en overgang mot nye utfordringer i rollen som fagleder for næringsutvikling i kommunen.

Næringsutvikling

Det var i mai i år at bystyret besluttet ny modell for næringsutvikling i kommunen. Der oppgaver som nettverksbygging, regional kompetanseutvikling og gründerveiledning skulle samles inn under i en felles enhet, ledet av en fagleder for næring.

  – En viktig oppgave blir å etablere god kontakt og dialog mellom kommunen og næringslivet. Og legge til rette for at kommunen bidrar på best mulig måte med gode rammebetingelser for næringsutvikling, forteller han.   – Et sentralt område blir jo å finne fram til og utvikle nye næringsarealer. Dette er prosesser som normalt tar tid, derfor er det viktig å være i forkant, sier han videre.   Som leder for næringsarbeidet i kommunen skal han også ivareta rollen som styreleder for Etablerersenteret IKS, og bidra til at gründere får støtte og veiledning

i den første og krevende fasen ved oppstart av egen virksomhet.

Regional næringsplan

– Og nå skal du også arbeide med ny felles næringsplan for kommunene i Østre Agder-samarbeidet?   – Ja, det er riktig. Bystyret vedtok på sitt møte i september at kommunen vil delta i arbeidet med å utvikle en felles strategisk næringsplan for kommunene i Østre Agder. Et initiativ som ble tatt av ordførere og rådmenn i de samme kommunene og som har blitt fulgt opp av både styret i Østre Agder-samarbeidet og nå i bystyret. Andersen trekker fram flere forhold som gjør det

viktig å samarbeide med næringsutvikling på tvers av kommunegrensene. Han peker i særlig grad på tilgang til nye næringsarealer i regionen og bygging av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.   – Vi ser jo hvordan næringslivet etablerer ny virksomhet og vokser fram i tilknytning til de viktigste og mest sentrale veiene. Brokelandsheia, helt øst i fylket, er jo et godt eksempel på det. I tillegg er det også et faktum at flere bedrifter har virksomhet på tvers av kommunegrensene. Derfor er det viktig at kommunene klarer å finne fram til felles planer for næringsutvikling, avslutter fagleder for næring i Arendal kommune, Kåre Andersen.


13

næring

al næringsutvikling

NYE   NÆRINGSAREALER: ­Arendal skal i fesselskap med kommunene i østre Agder-samarbeidet finne fram til nye næringsarealer i regionen. Her et oversiktsbilde fra Stoa vest.Foto: Helene Schei.


14

næring

KOMMENTAR

Morten Kraft morten.kraft@arendalstidende.no

Bråstopp eller bare forsiktig nedbremsing Norge har styrt unna de økonomiske nedgangs­ tider som Europa og flere land i andre verdensdeler opplever. Først og fremst på grunn av svimlende oljerikdommer som pumpes opp fra våre hav­ områder. Men nå merkes et kjøligere drag, og hvor mye oljepenger er vi villig til å bruke fremover? Etter flere år med positiv utvikling ser det unektelig ut som vi er inne i et taktskifte i norsk økonomi. Med solid vekst i fast-

landsøkonomien på 3,5 prosent i fjor ligger det an til at veksten i år blir på mer nøkterne 2 til 2,5 prosent. Årsaken ligger i svakere vekst i oljeinvesteringene, eksporten og fastlandsbedriftenes investeringer. Boligprisene peker nedover, folk bruker mindre på shopping og setter av mer til privat sparing. Etter en lang periode med høy lønns- og kostnadsvekst melder bedriftene om svakere driftsmarginer og synkende optimisme. Antall konkurser i Norge har så langt i år steget med 16 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, og selv om arbeidsledighetstallene fortsatt holder

seg på et stabilt lavt nivå er det uro for at ledighetstallene vil øke utover vinteren. Og det mer enn de normale sesongvariasjonene vi opplever gjennom året.

Lav rente

Oppsummert kan dette høres ut som elendighetsbetraktning av verste sort, og at vi nærmer oss kanten av noe farlig og bratt. Det er selvfølgelig ikke er tilfelle. Vi lever fortsatt på den grønne gren her oppe i nord, og norsk økonomi vil også fremover være solid og bærekraftig. Det vi egentlig snakker om er en forsiktig nedbremsing og ingen brutal bråstopp. Skal man fra forbrukerhold trekke fram

noe positivt må det være at den årlige prisstigningen fortsatt er lav. Ja, den gikk faktisk ned fra 3,2 prosent i august til 2,8 prosent i september. Dessuten at Norges Bank sannsynligvis vil holde renten fortsatt lav i lang tid fremover. Fra et makroperspektiv er ikke dette noe sunnhetstrekk, men for den som sliter med høy boliggjeld kan det jo være godt å ta med seg.

Oljemilliarder

I tillegg til de internasjonale konjunkturene er det særlig to forhold som peker seg ut som viktige for den norske økonomien fremover. Det ene er det stadig sterkere skillet mellom olje- og

gassindustrien og annen tradisjonell industri, et forhold som gjerne omtales som den to-delte økonomien. Over en kvart million norske arbeidsplasser er i dag avhengige av olje og gass. Disse arbeidsplassene er dyre, krever høy kompetanse og er lønnsledende for resten av samfunnet. Det andre som påvirker norsk økonomi i særlig grad er Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet som det kalles i dagligtalen. Med en svimlende markedsverdi på 4 763 400 000 000 kroner. Ja, her anbefales leseren å gå inn på hjemmesidene til Norge Bank å se den fascinerende live-oppdat-


15

næring eringen av fondets markedsverdi til enhver tid. Oljefondet ser ut til å øke med 900 millioner i år, noe som sannsynligvis vil være den største økningen i fondets historie.

Handlingsregel

Men det store spørsmålet er hvor mye vi kan tillate oss å bruke av fondets verdier i de årlige statlige budsjetter. Hittil har dette vært regulert etter den såkalte handlingsregelen, som sier at staten ikke skal bruke mere enn avkastningen av fondet. Vedtatt i Stortinget i 2001. Mer spesifikt legger handlingsregelen opp til at oljefondet vil ha en normal avkastning på 4 prosent årlig, men pengebruken skal tilpasses økonomien. Og brukes motsyklisk for blant annet gi mer fart dersom det skulle være behov for det. I neste års statsbudsjett har regjeringen Stoltenberg lagt opp til å bruke 135 milliarder oljekroner, en økning på 11 milliarder sammenliknet med årets budsjett. Så gjenstår det å se om den påtroppende regjeringen vil plusse på med ytterligere milliarder for å stimulere til ny økonomisk vekst, eller om de holder foten unna gasspedalen i frykt for å gjøre Norge enda mer oljeavhengig.

Todelt økonomi

På vår hjemlige arena merkes den todelte økonomien i stadig sterkere grad. Næringslivet på Sørlandet og særlig Kristiansandsregionen preges mer og mer av bedrifter og virksomhet knyttet mot olje- og gass. Mens andre deler av industrien sliter med å holde hodet over vannet i et tøft internasjonalt marked. Lars Petter Maltby, administrerende direktør for Saint Gobains virksomhet i Lillesand og Arendal, og leder av Eyde- nettverket gir likevel uttrykk for optimisme på vegne av prosessindustrien i landsdelen. Han mener Norge har mange forutsetninger som gjør at det er grunn til å se lyst på prosessindustrien fremtid. Og peker på at samtlige av de ni Eyde-bedriftene er eid av globale industrikonsern. Noe som underbygger at de har tro på norsk kompetanse og industri i et langsiktig perspektiv. Det er derfor ikke grunn til uroe seg unødvendig for at den norske økonomien skal lide samme skjebne som kollapsen i eurosonen. Men det vil bli lavere oljepriser, dempet jobbvekst, et tråere bolig-marked fremover. Med andre ord, det er klart for en norsk myklanding. Illustrasjonsfoto: colourbox.com


16

nĂŚring


nĂŚring

17


18

næring

POPULÆR OMVISNING: Det er god stemning når SG Armaturen fra Lillesand har med seg gjester fra Bergen på omvisning. Her forklarer Cathy Jikiun prosessen bak risdrinken sake. Nøgne Ø har fire-fem omvisninger i uka. 

Øl-eventyret på Rykene Interessen for øl har nådd nye høyder de siste årene. Mye takket være den kompromissløse gjengen bak Nøgne Ø. MARIUS SANDVIK marius.sandvik@ arendalstidende.no

– Jeg vil påstå vi er den største enkeltfaktor som har påvirket norsk ølkultur over de siste ti årene, sier medeier Kjetil Jikiun.

Solgte til Arendal

Han startet Grimstad-bedriften sammen med Gunnar Wiig i 2003 etter å ha brygget hjemme i garasjen i noen år. De første ølene som ble produsert ble solgt til Apotekergården i Grimstad og Café Lindvedske Hus i Arendal. Etter en svært vanskelig oppstart har veksten vært formidabel de siste årene.   – Vi var veldig nær konkurs mange ganger de første årene, men overlevde på grunn av nøysomhet og hardt arbeid. Vi begynte å merke at arbeidet ga resultater i 2008 og 2009. Da endret nordmenns ølvaner seg ganske merkbart, sier Jikiun. De siste fem årene har pilene kun gått en vei og bedriften har allerede vokst seg ut av lokalene i den gamle kraftstasjonen på Rykene.   – Vi er i ferd med å avslutte en avtale med kommunen om eta-

blere oss på den gamle Lidl-tomta på Østerhus i Grimstad. Der vil vi ha langt bedre muligheter til å ekspandere ved behov, opplyser daglig leder og medeier, Tore Nybø. Finansieringen er allerede på plass, og nysatsingen vil ha en totalramme på mellom 50 - 60 millioner kroner.   – Jeg tror det etter hvert kan bli behov for betydelig større lokaler enn det vi har i dag, tilføyer Jikiun.

tilfredsstillende at de har motbevist forestillinger i bransjen om at satsingen på mørkere typer øl ville være vanskelig.   – Vi ble ofte fortalt at dette ikke var kommersielt riktig, og at vi må lage mye lyst øl. Nå kryper de store bryggeriene til korset og kommer etter med nye ølsorter. Det er naturligvis tilfredsstillende at vi fikk rett, og jeg er utrolig glad for at nordmenn liker smakskraftig og godt øl, sier Jikiun.

Fikk rett

Stolte av produktene

Selskapet, som i dag har 20 ansatte, har hatt en årlig gjennomsnittsvekst på 50 prosent siden 2010. I 2012 var omsetting på 37 millioner kroner, mens det vil øke til nærmere 54 millioner i år. I år kommer gjengen til å frakte 1,2 millioner liter øl, hvorav 20 prosent eksporteres til 30 land.   – Det har vært en eventyrlig vekst. Hittil har vi vært størst i USA, men blitt nesten like store i Sverige og Storbritannia det siste året, sier Nybø. Den fantastiske utviklingen til tross, Nøgne Ø er fortsatt ganske små i det norske ølmarkedet.   – Det selges mellom 230-240 millioner liter øl i år, og sammen med våre mikrobryggerikollegaer utgjør vi fortsatt bare 2 prosent av markedet. Noe av problemet vårt er at vi faktisk ikke får produsert nok der vi er i dag, sier Nybø. Han og Jikiun synes det er svært

De to bedyrer at hovedmotivasjonene for videre satsing fortsatt er å lage nye og spennende produkter.   – Vi startet jo dette i ren opprørstrang over at det var så få smaker og ulike ølsorter på markedet i Norge. Drivkraften vår er fortsatt å lage godt øl og at vi skal være stolte av det vi leverer, sier Jikiun.   – Det er viktig for oss å sette preg på smaksbilde og videreutvikle god ølkultur. I dag er det stadig flere restauranter som har ølkart til menyen. Det finnes over 1000 ulike typer øl, hvor vi har laget nærmere 100 av dem. Det har vært utrolig å se interessen for øl vokse så mye som den gjør i Norge, tilføyer Nybø. IPA og Wit har vært bestselgerne i lengre tid, og det er stadig nye øltyper på gang.   – Det er viktig å komme med

FORNØYDE: Tore Nybø t.v. og Kjetil Jikiun kan glede seg over den eventyrlige veksten til Nøgne Ø.

nye ting. Det merker vi både i Norge og internasjonalt. Nyhetsinteressen har mye å si og mange ønsker å prøve nye produkter, sier Nybø

Vant pris for sake

Nøgne Ø har vunnet en mengde nasjonale og internasjonale utmerkelser for sine produkter. Så mange har det blitt at Nybø er sjanseløs på å gi en oversikt over antallet.   – Vi burde kanskje organisere den biten, men det viktigste for oss er naturligvis den betydning det har for merkenavnet Nøgne Ø. Vi er veldig bevisst på å bygge et image, og vinne prestisjetunge priser er naturligvis bra, sier Nybø. Han velger å trekke

fram to priser som rager svært høyt hos mikrobryggeriet.   – Å vinne International Brewing Awards i England med vår Brown Ale var utrolig stort. Gull og bronsemedaljen i London Sake Challenge i fjor henger også svært høyt, sier Nybø. Nøgne Ø er det eneste europeiske bryggeriet som lager den japanske risdrinken, og har sogar fått TV-innslag på japansk tv.   – Grunntanken er som med ølsatsingen at vi ønsker å introdusere nye smaker. Vi håper at det kan bli populært til sushi som det er i Østen, og har tro på at markedet vil vokse etter hvert, sier Nybø. I dag selges saken deres på vinmonopoler og enkelte restauranter.


næring

Nyhet: Munin 980 work boat

FØRSTEVALGET

innen maritim sikkerhet Norsafe utvikler, produserer og leverer maritime livredningssystemer til alle typer skip og offshore installasjoner, og har siden 1903 produsert mer enn 25 000 livbåter. Selskapet har sitt hovedkvarter på Tromøy utenfor Arendal og har i dag 1100 ansatte. Norsafe har egne produksjonsselskaper i Norge, Brasil, Kina, Hellas, Mexico og salgs og servicekontorer i Singapore, Sør-Korea, Australia, USA, Japan og Nederland. Norsafe Group har i tillegg et nettverk av 40 servicestasjoner fordelt i alle verdensdeler med servicetelefon bemannet 24/7/365. Norsafe Group er i sterk vekst og er på jakt etter flere dyktige medarbeidere. Har du lyst til å være med på å utvikle høyteknologiske livredningssystemer med hele verden som markedsplass, sjekk våre ledige stillinger på www.norsafe.com

19


20

nĂŚring


nĂŚring

21


22

næring

MILJØ OG LIVSSTIL: Frameworks i Kunnskapshavna leverer nettløsninger for miljø og livsstil. Fra venstre Islam Al Khaldi, Ellen Raaum Rekdal, Geir Arntzen Andrew, Tor -Erik Klausen, Tiago Teixeira og Helene Tessand Iversen.

Utvikler webløsninger for miljø og livsstil Frameworks jobber for miljøverndepartementet i Sør-Afrika, rapporterer om miljøstatus i norske fylker og bistår besteforeldre i kampen mot global oppvarming. I tillegg leverer de e- løsninger for en bedre livsstil. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Selv om vi i år kan feire 10-årsjubileum føler vi oss på mange måter fortsatt som en gründerbedrift, sier daglig leder og medeier Geir Arntzen Andrew til Arendals Tidende. Han har lang erfaring med store prosjekter innen nettstedutvikling og presentasjon av miljøinformasjon på nett. Men jobber også tett på kunder innenfor området helse og livsstil.   – Vi trives best med å jobbe med samfunnsnyttige prosjekter. Enten det handler om klima, folkehelse eller kunnskapsopp bygging, sier han videre.

Frameworks beskriver seg selv som et grønt webbyrå og leverer nettløsninger, design og kommunikasjon særlig rettet mot miljø- og klimarapportering på nett. Virksomheten har sitt utspring i et samarbeid som GRID – Arendal og Ugland Publikit hadde tidlig på 2000-tallet, om å lage miljøstatusrapporter for byer på internett. Bedriften har i dag seks ansatte og omsatte i fjor for rundt 4,2 millioner kroner. Styreleder er Svein Tveitdal, en velkjent profil innenfor miljø og klima, som blant annet har vært direktør for UNEP/GRID-Arendal gjennom en årrekke, og direktør ved UNEPs hovedkontor i Nairobi med ansvar for FNs klimapanel.

Gründerfellesskap

Selskapet holder til i nye og flotte lokaler i Kunnskapshavna, sammen med en rekke mindre bedrifter der fellesbetegnelsen må være gründere og entreprenørskap.   – Dette er et flott miljø å være i. Det er inspirerende med nye og moderne lokaler. Her ligger alt til rette for å utveksle kunnskap og erfaringer på tvers av fagom-

råder, sier Ellen Raaum Rekdal, markedsansvarlig og prosjektleder i Frameworks. Noe som også åpner for nye forretningsmuligheter, forsetter hun.

Kunnskapssenter

Kundelisten til Frameworks spenner over et vidt spekter, både faglig og geografisk. Her finner vi blant annet miljødepartementet i Sør-Afrika og University of the Arctic, et nettverksunivsersitet med nær 100 medlemsinstitusjoner som tilbyr universitetskurs, kunnskap og nyheter om arktiske strøk. De kan også vise til flere lokale og regionale kunder som Sørlandet Vitensenter i Kunnskapshavna og Redcord i Kilsund, hvor de har utviklet og drifter bedriftens nettsted på fem forskjellige språk.

Livsstilsendring

Evjeklinikken er en annen sentral kunde og samarbeidspartner Framworks har viet stor oppmerksomhet det siste året. Klinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. Frameworks har ut-

viklet Evje Interaktiv, et skreddersydd e-helse verktøy, som hjelper brukerne til å oppnå sine mål i behandlingsopplegget. Systemet tilbyr kalendere for loggføring av mat og fysisk aktivitet, som gir mulighet til å finne ut om utviklingen er i samsvar med den enkeltes mål. Et interaktivt system som kan brukes på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.   – Som man forstår så jobber vi lokalt, nasjonalt og internasjonalt med kunder som har veldig ulike behov og krav. Et prosjekt hos oss starter alltid med den gode samtalen for kartlegging av mål og behov før vi utarbeider en spesifikasjon og prosjektplan i tett samarbeid med oppdragsgiver, forteller Geir Arntzen Andrew.

Besteforeldre og klima

En noe uvanlig kunde er Besteforeldrenes klimaaksjon. En organisasjon som ble lansert høsten 2006, etter initiativ fra høgskolebibliotekar Halfdan Wiik, på Stord, og som tidlig markerte seg via flere opprop med støtte fra kjente besteforeldre innen poli-

tikk, kulturliv og kirken. Besteforeldrenes klimaaksjon krever en ansvarlig klimapolitikk for å ta vare på barnebarnas velferd og trygghet.   – Vi har hatt gleden av å få utvikle nettløsninger for Besteforeldrenes klimaaksjon. Sjelden har vi møtt større engasjement, og sidene har fått masse godt redaksjonelt stoff takket være en ivrig og meget kompetent redaksjonsgruppe, sier Arntzen Andrew.

Må ville mer

Et annet område Arntzen Andrew har et sterkt engasjement for er å motivere kommuneNorge til å planlegge og handle mer klimavennlig. Her har Frameworks bistått blant annet Kommunenes Sentralforbund i arbeidet med å lage klimaplanverktøy for nærmere 200 kommuner.   – Det satses for lite på kontinuerlig miljøarbeid i norske kommuner. Og det må tydeligere vedtak og modigere politikere til skal vi komme videre på dette området, mener lederen for Frameworks Geir Arntzen Andrew.


23

næring

PROFILERTE BEDRIFTER I AUST-AGDER

ledige jobber

NYHET: STILLINGSBANK med ledige stillinger i Arendal LEDIGE JOBBER

37

i Arendal

www.karriere.no

ARENDALS TIDENDE ditt lokale arbeidsmarked Det lokale arbeidsmarkedet er bredere og mer spennende enn det øyeblikksbildet vi får gjennom tradisjonelle utlysninger av ledige stillinger. Derfor er det viktig at kompetente og kvalifiserte kandidater kan komme i kontakt med den riktige arbeidsgiveren, uten å måtte vente på en tradisjonell utlysning. I mange bransjer gjøres sjelden ansettelser med annonse og søknadsfrist, og dette uformelle arbeidsmarkedet er for mange utilgjengelig. Karriere.no er møteplassen for bedrifter og kandidater i det lokale og nasjonale arbeidsmarkedet og gjør det enkelt for arbeidsgivere og arbeidstakere å komme i kontakt med hverandre.

Legg planer for fremtiden

Mange bedrifter vet hva fremtiden bringer og bedriftens bemanningsbehov må inn i planleggingen. Karriere.no har lyttet til bedriftenes ønsker og gjør det mulig for arbeidsgiverne å søke etter kvalifiserte arbeidstakere i langt tid før ansettelsen skal gjøres. Ofte kan mangel på kvalifisert arbeidskraft legge begrensinger på planlagte utvidelser og konkurransekraft i anbudsprosesser. I mange bransjer finnes ikke nok kompetente

kandidater og for mange tvinger dette frem innleie av arbeidskraft med korte tidshorisonter. Å søke etter arbeidskraft frem i tid gjør det enklere for den riktige kandidaten realisere sine planer om å flytte “hjem” eller ut av storbyene. Lang utlysningstid gir bedriftene bedre og flere kandidater, mens det gir kandidatene mulighet til å planlegge egen karriere. Drømmejobben og drømmekandidaten er der ute, Karriere. no er verktøyet som gjør at de kan komme i kontakt med hverandre.

Ny tilflytting

Arendal og Sørlandet ønsker seg økt tilflytting. En faktor som ofte hindrer dette er begrensningene i det åpne arbeidsmarkedet. Når det totale tilbudet av stillinger i et distrikt er synlig, øker mulighetene for at attraktive arbeidstakere kan etablere seg. Arbeid og arbeidsplasser er tiltrekkende og en synliggjøring av potensialet i det lokale næringslivet skaper optimisme og fremtidstro i vårt distrikt. Arendals Tidende skal sammen med Karriere.no være ditt lokale og nasjonale arbeidsmarked. Vi ønsker å gjøre vår region synlig .N Oalle som vurder og attraktiv for å flytte til Arendal og Sørlandet.

.N O

Flest ledige jobber lokalt! F6C000

RGB 238,201,0

C0 M25 Y100 K0

F28E00

RGB 232,151,0

C0 M55 Y100 K0

304154

RGB 48,65,84

C84 M68 Y46 K36

LEDIGE JOBBER NÅ! STILLING

BEDRIFT

Kontor- og administrasjonsmedarbeider Sporadiske vakter og korte vikariater Rektor/enhetsleder Miljøterapeut Fagerheim avlastningshjem Miljøarbeider 20% Miljøarbeider 39% Helsefagarbeider helgestilling Helsefagarbeider vikariat 47% Feiersvenn Sykepleier 95% fast stilling Miljøarbeider 21,49% Sykepleier 62% stilling(natt) Salgsjef Annonseselger Økonomimedarbeider Har du bakgrunn innen el.bransjen? Har du minst 1 års erfaring fra dokumentkontroll? Er du nyutdannet revisor? Regnskapsfører/autorisert Gulvlegger Byggtapetserer Assistenter i BPA-ordning Engineering Coordinator Technical Writer SCM Process & System Manager CNC - operatør Elektriker Prosjektleder Anleggsleder IT konsulent Salgskonsulent Struktur ingeniør Marine analyse ingeniør Annonseselger Bakerlærling Rørlegger

Arendal Havn

SØKNADSFRIST Snarest

Arendal Kommune

Snarest

Arendal Kommune Arendal Kommune

Snarest 28.10.2017

Arendal Kommune Arendal Kommune Arendal Kommune Arendal Kommune Arendal Kommune Arendal Kommune Arendal Kommune Arendal Kommune Arendals Tidende Arendals Tidende Bemanningsbyraaet Sørlandet AS Bemanningsbyraaet Sørlandet AS

28.10.2017 28.10.2017 28.10.2017 28.10.2017 02.11.2017 04.11.2017 04.11.2017 04.11.2017 Snarest Snarest Snarest Snarest

Bemanningsbyraaet Sørlandet AS

Snarest

Bemanningsbyraaet Sørlandet AS Bookkeeper Agder AS Fargerike Christensen AS Fargerike Christensen AS Froland Kommune Personalhuset Arendal Personalhuset Arendal Personalhuset Arendal Personalhuset Arendal Scanmatic Elektro AS Scanmatic Elektro AS Scanmatic Elektro AS Serit AS Arendal Serit AS Arendal Sevan Marine ASA Sevan Marine ASA Tvende Media Baker Jørgensen AS Th. Bredesen Eftf. Rørlegger AS

Snarest Snarest Snarest Snarest 01.11.2017 Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest Snarest


24

nĂŚring


nĂŚring

25


26

næring

Markedsledende på Sørlandet innen rekruttering og utleie! HVORFOR VELGE PERSONALHUSET SEARCH & SELECTION: • • • •

Treffsikker metodikk for vurdering av kandidater Rådgivere med høy kompetanse og lang bransjeerfaring Stort nettverk av kandidater med relevant kompetanse Fokus på oppfølging og utvikling av våre kandidater

“Vi skal være avgjørende for våre kunders suksess!”

Kontakt oss for en uforpliktende prat. Kristiansand: 982 95 270 - Arendal: 982 95 278 Les mer på www.personalhuset.no


nĂŚring

27


28

nĂŚring


nĂŚring

29


30

næring

ledige jobber

PROFILERTE BEDRIFTER I AUST-AGDER JOBBER PLANLAGT UTLYST! STILLING

BEDRIFT

Autorisert regnskapsfører Byggingeniør Ekstrahjelp Havneverter Ingeniør 3D modellerer Ingeniør Marine analyse Ingeniør Mekanisk Ingeniør Prosess Ingeniør Stabilitet Ingeniør Struktur Ingeniør Vekt

Arendal Boligbyggelag BBL Arendal Boligbyggelag BBL Kleppe AS Arendal Havn Sevan Marine ASA

Kafémedarbeider Malere Medarbeider drift og vedlikehold maskinkjøring Resepsjonist Servicemedarbeider Butikkmedarbeider

SØKNADSFRIST

Sevan Marine ASA Sevan Marine ASA Sevan Marine ASA Sevan Marine ASA Sevan Marine ASA Sevan Marine ASA Hove Drifts og utviklings-selskap AS Fargerike Christensen AS Arendal Havn Hove Drifts og utviklings-selskap AS Hove Drifts og utviklings-selskap AS Jarle AS

innen 1 år innen 5 år innen 6 mnd innen 6 mnd innen 1 år innen 1 år innen 1 år innen 1 år innen 1 år innen 1 år innen 1 år innen 6 mnd innen 1 år innen 1 år innen 6 mnd innen 6 mnd innen 1 år


nĂŚring

31


Naeringsavis arendalstidende uke44  
Naeringsavis arendalstidende uke44