Page 1

AKTUELT

kultur

Nytt tilbud for rusavhengige

Jenteskating i vinden Side 32-33

Side 6-7

DET ER VIKTIG Å ABONNERE PÅ LOKALAVISA SEND «JA» TIL 40404250

Arendals Tidende Uke 16 2018 - Tirsdag 17. april - Torsdag 19. april - Nr. 26 - 13. årgang

Pris kr 20,-ha mindre kjeft Grunneiere vil Vil og mer fotball forby ridning Sport

Side20-21

Aktuelt

Rullatorduell mellom ordfører og rådmannen Side 12-13

FORBUD: Siri Gundersen fra Brekka Rideklubb frykter de ikke lenger kan ta i bruk private turområder i Austre-Moland, hvis grunneierne får det som de vil. Foto: Helene Walle Side 8-9


2

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

AKTUELT Slutt på fulle skolesekker

LITE: Enhetsleder på Stinta skole, Reidun Pihlmann (t.v) er stolt over at skolen bruker så lite papir som de gjør. Det er også fritidsleder Anka Isaksen sjeleglad for. Foto: Helene Walle

Rådmannen vil at digitale verktøy skal ta over den lite miljøvennlige ransel­posten. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Arendal bystyre skal 26.april vedta nye retningslinjer for bruk av reklame og informasjon for de kommunale grunnskolene i Arendal. Målet er å få til et lavere forbruk av papir, og større bruk av digitale verktøy.

Miljø

Stinta skole er allerede godt i gang og bruker sjeldent papir når de gir informasjon til foresatte. De bruker SMS, skoleportalen og skolens nettsider som informasjons­kanal. Enhetsleder på Stinta skole, Reidun Pihlmann, mener at ranselpost er ubrukelig.   – Det blir bare liggende i sekken, og da er det ikke noe vits. Vi prøver å bruke de digitale verktøyene vi har, og foreldrene er veldig flinke til å holde seg oppdatert der, sier hun. Rådmann Harald Danielsen foreslår for bystyret at det

vedtas retningslinjer for Arendalsskolene som handler om bruk av reklame, og mindre bruk av papir. Med nærmere 5000 elever i den kommunale grunnskolen i Arendal blir det fort mye papir i løpet av et år, og kommunen ønsker ikke lenger å bidra til det økte forbruket. «Dersom en lærer skal kopiere opp informasjon og dele ut i klassen, brukes både arbeidstid og tid tas fra undervisning til et annet formål enn det er tenkt», heter det i saksfremlegget. Flertallet i ungdommens bystyre har sagt seg enig i at ranselpost bør kuttes ut, og at skolene heller kan bruke hjemmesider og elevportaler til å formidle informasjon.

Gradvis

At Stinta skole nærmest har kuttet ut bruk av papir og ranselpost har gått gradvis, men det fikk et hopp da det elektroniske skolesystemet VISMA Flyt skole ble tatt i bruk for et par år siden. Denne tjenesten lar foreldre og lærere kommunisere over internett. Her kan foreldre gi beskjed hvis eleven er syk og lærerne kan legge ut skriv om kommende utflukter.

  – Stort sett alle beskjeder fra skolen blir sendt gjennom VISMA. Jeg kan ikke garantere at det aldri havner et papir i sekken, men jeg synes alle har blitt veldig flinke til å kjøre digitalt, sier Pihlmann. Selv om Stinta skole allerede ligger langt fremme på papirbruken, mener enhetslederen at det kan være godt med noen retningslinjer og en god veileder som skolene kan forholde seg til.   – Slike retningslinjer sikrer at informasjonen faktisk kommer fram til foreldrene. I tillegg er det både raskere og mer lettvint å bruke digitale verktøy, sier hun. Og det er helt klart at ranselpost ofte hindrer at beskjeder å komme fram i tide. Ark blir liggende slengt i sekken, gjerne krøllete og kanskje litt revnet. Informasjonen elevene får beskjed om å levere til mamma eller pappa blir fort glemt, og med mindre foreldre er flinke til å sjekke skolesekken kommer ikke informasjonen frem på lang tid. Ranselpost blir nesten som et slags steinalder-system, der formidlingen tar både dager og uker mellom skole og hjem.   – Det er veldig deilig å slippe

STOPP: Nå sier rådmann Harald Danielsen stopp til ranselpost, og ber Arendal 

ranselpost. Både for min egen del og ungenes del, sier Anka Isaksen, fritidsleder på Stinta skole.

Aktiviteter

Reklame i skolen er i prinsippet ikke tillatt, men det er en svak grense mellom reklame rettet mot barn og aktiviteter som koster penger. Rådmannen mener det er lite hensiktsmessig å nei til speider, idrettslag, korps og andre lignende aktiviteter. Han foreslår derfor at aktiviteter annonseres som før, men at de må ligge i nærområdet og heller legges ut på skolens hjemmesider for å unngå ranselpost.   – Det blir helt feil å ikke kunne informere om fotball- eller speider­aktiviteter bare fordi det er en aktivitet som koster penger, sier Pihlmann. Enhetslederen utdyper at de ikke har noen særlige begrens­ ninger for hvilke aktiviteter som legges ut på deres nettsider. Arrangørene tar selv kontakt, og Pihlmann gjør ingen forskjell

på aktiviteter fra menighet eller idrettslag. Det viktigste er å ha et mangfold i aktiviteter for elevene deres.   – Hvis det kommer opp noen vanskelige tilfeller er vi nødt til å gjøre en vurdering der og da, men så langt har vi ikke hatt det problemet, smiler hun.

God hjelp

Isaksen jobber hardt for at elevene skal få drive med fritids­ a­ktiviteter, og hun beskriver seg selv som veldig behjelpelig. Hun har fulgt elever til treninger når foreldre ikke har kunnet, og hun har stilt opp med egne kjoler til elever som i siste liten har bestemt seg for å delta på skoleball. Isaksen er alltid tilgjengelig på telefon og Facebook, og hun får stadig henvendelser fra foreldre som har spørsmål om fritid­­­s­a­­­­­­­­­­­­­­­­kt­ivite­­ter, både i og utenfor skolen.   – På skolen har vi en aktivitet som heter «Etter skoletid». Elevene trenger ikke å melde seg på, men de kan komme om de har


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

PÅ TOPP: Motivasjonen til talspersonene i MDG, Vanessa Samuelsen og Jens Aldo Carrizo er på topp. Nå vil de gjøre alt de kan for at partiet skal få et løft. Foto: Helene Walle

Motivasjonen er på topp bystyre om å vedta retningslinjer for å begrense bruken av papir i grunnskolen. Foto: Helene Walle

lyst. Hva vi gjør er opp til elevene selv, sier Isaksen. «Etter skoletid» passer bra for de som ikke har lyst til å prestere i en spesiell gren, men som er mer på jakt etter et samhold med andre barn. Isaksen forteller stolt at gruppen for mellomtrinnet måtte deles opp da samlingene rundet hundre elever.   – Vi ble veldig mange, så nå er den ene gruppen fra femte til sjette trinn, mens den andre er fra sjuende til tiende trinn. Det ble rett og slett for mange på mellomtrinnet, smiler hun stolt og forteller at de lager mat, spiller basketball, spill og i det hele tatt bare er sammen på samlingene som er en gang i uken.

Opplevelse

Retningslinjene sier også noe om opplevelseskortet, som skal gi midler til familier som lever under fattigdomsgrenen slik at barna kan delta på fritidsaktiviteter. Det skal tydelig formidles slik at alle vet om det, og familier

med lav inntekt skal følges opp av skolens ansatte. Fritidslederen forteller at det på Stinta skole er flere foresatte som lever under fattigdomsgrensen, og at hun har bistått med både utfylling og innsendelse av søknader til opplevelseskort, som er et godt virkemiddel for å få familier med lav inntekt med på aktiviteter.   – Det skal dekke alt som skal til på en fritidsaktivitet. Det gjelder både klær og sko. Ingen skal føle seg utenfor, sier hun. Pihlmann er stolt over å ha en fritidsleder som jobber så hardt for elevene, og som det er lav terskel for å ta kontakt med.   – Anka er nøkkelpersonen vår i oppfølgning av de som trenger det mest, sier hun. Isaksen er sjeleglad for at VISMA har tatt overhånd, og at hun slipper å forholde seg til den ene haugen etter den andre med papirer.   – Det er så deilig å se. De fleste elevene har til og med ukeplanen på nett, avslutter hun.

Vanessa Samuelsen og partifellene hennes har fått ny giv til å drive Miljøpartiet de grønne videre. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Etter en stund på baken er MDG nå klare for å skyte fart og løfte partiet opp flere hakk. Motivasjonen kom etter årsmøtet deres forrige tirsdag, der Vanessa Samuelsen ble valgt som talsperson for partiet.

Modell

MDG bruker en såkalt talspersonmodell, der det ikke er én leder, men to personer som samarbeider om både det organisatoriske og det politiske. Sammen med Samuelsen står Jens Aldo Carrizo som ny talsperson.   – Jeg synes det er veldig greit å bruke den modellen. Det handler om likestilling og det er lettere å fordele oppgaver. Også syns jeg det er trygt å ha noen å

lene meg på, smiler Samuelsen. Hun sitter som vararepresentant i bystyret, og følger nøye med for å holde seg oppdatert på politikken. De dagene hun ikke har tid til å møte i bystyresalen, følger hun med fra dataskjermen.   – Jeg lærer jo veldig mye av møtene. Også handler det om at vi skal vise oss litt og delta, sier hun.

Mål

MDG Arendal har mange mål for partiet framover. Den største målsetningen er å engasjere seg enda mer, gjøre seg mer kjent og bli tatt alvorlig.   – Vi er et parti for folket, og det må vi nok bli litt flinkere til å vise, sier Carrizo. De vil også jobbe for økt pedagog­tetthet i den ­kommunale barnehagen, at det bevilges mer penger til bruk av økologisk mat på i­nstitusjoner, at kollektivtrafikken til Nasjonal­parken bedres og at det blir fremlagt tall på antall arbeidsledige

etter utført arbeidspraksis. Rusomsorgen er et viktig punkt for Samuelsen. Hun synes arbeidet kommunen gjør er bra, men at det må bli enda bedre.   – Vi må skape et samfunn der ungdommen har lyst til å være rusfrie, vi skal ikke være et sted folk vil rømme vekk fra, sier hun.

Giv

MDG har i dag 40 med­lemmer, og Carrizo anslår at om lag halvparten av dem er betalende medlemmer. Det nye styret består av fem styre­medlemmer og to vararepresentanter. Samuelsen forteller om den nye given etter årsmøtet og at de kommer til å jobbe hardt for og nå høyere medlemstall fremover. – Motivasjonen er på topp, nå skal vi arrangere temamøter og gjøre oss mer synlige i media og for folket, smiler Samuelsen stolt.   – Vi er i valgkamp allerede. Håpet vårt er at dere er lei av oss innen sommeren er over, ler Carrizo.

3


4

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

a k t u e lt Kjemper for et hvitere Norge

VEKK MED SVART: Geir Fredrik Sissener fra Høyre vil ha vekk det svarte arbeidet. Han vil at Norge skal være et hvitt, lovlig og moralsk land. 

Geir Fredrik Sissener fra Høyre jobber hardt for at svart arbeid skal bli umoralsk. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

På Høyres Landsmøte 8.april hadde Geir Fredrik Sissener et innlegg der han tok opp problematikken rundt svart arbeids­kraft i Norge. Han ønsker at det skal innføres «rehab­ ilitering, ombygging og tilbygg» (ROT-fradrag) og «renhold, omsorg og serviceoppdrag» (RUT-fradrag) for å friste et hvitere marked.

Problem

Svart arbeid er når en person utfører et arbeid uten å dokumen­ tere det eller å skatte av inntekten.

Sissener er ikke i tvil om at svart arbeidskraft er et stort problem, og en trussel mot grunnleggende verdier i Norge. Høyrepolitikeren kjenner selv til et malerfirma som har sluttet å gi anbud til private hjem, ene og alene fordi de blir sammenlignet med andre som driver svart, og dermed som oftest kommer dårligst ut av det.   – Det utgjør enorme mengder som ikke går til beskatning. I tillegg setter de som jobber svart seg selv i en veldig ­ vanskelig situasjon, uten pensjon, syke­ ­ penger eller andre rettigheter. De ødelegger for selskapene som driver seriøst og lovlig, sier han. Sissener sier at Virke i 2014 ­estimerte et inntekts­tap i skatter og avgifter på 70 milliarder kroner, og at Skatt Øst estimerte det til

150 ­milliarder som følge av svart arbeid   – Dette tilsvarer minst 115 000 sykepleiere eller lærere, sa han foran forsamlingen i landsmøtet.

ROT

ROT-fradraget ble innført i Sverige i 2008, og har vist seg å ha svært god effekt. Ved bruk av lovlig håndverker som kan dokumenteres, kan svenske ­ huseiere få fradrag for halvparten av arbeidskostnaden, inntil femti tusen per år. Håndverkeren trekker umiddelbart av fradraget, og krever det inn av Skatteverket i stedet. RUT-fradrag baserer seg på samme prinsipp, men gjelder for vaskeritjenester, hagestell, barnepass og omsorg.

Kinderegg

Sissener beskriver det svarte arbeidet og fradragsordningene

som et «kinder­ egg». Han er fornøyd med arbeidet og til­ takene Regjeringen har satt til verks for å minske svart arbeid, men nå syns han det er på tide å innføre ROT- og RUT-fradrag.   – Dette kan bli et ønsket kinder­egg. Flere i regulert arbeid, styrking av de seriøse aktørene og høyere skatteinntekter, sa han på landsmøtet. Sissener har ikke noe grunnlag for å si at Arendal er verken dårligere eller bedre enn andre kommuner i landet, men han anslår at det finnes svart arbeid de fleste steder i Norge.   – Jeg ønsker at Norge skal være et land der det drives lovlig, sier han.

Moral

Høyrepolitikeren sier at det handler om moralen i samfunnet.

Arkivfoto

Det handler like mye om de som kjøper svart arbeids­kraft, som de som selger det. Om folk ikke hadde etterspurt svart arbeid, så hadde det heller ikke vært et problem. Sissener sier at han selv aldri har kjøpt svart arbeidskraft, og han kommer heller ikke til å gjøre det.   – Jeg mener at de som kjøper svart arbeidskraft bør gå inn i seg selv og tenke over at de er med på å opprettholde et umoralsk regime, sier han. Fram til ROT- og RUT-fradrag eventuelt blir et faktum, vil Sissener jobbe for hyppigere kontroller på svart arbeid og flere informasjons- og holdnings­ kampanjer mot det.   – Jo flere som kommer i lovlig arbeid, jo bedre er det for staten, sier han.


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

5


6

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

a k t u e lt Nytt rusbehandlingstilbud:

– Vi skal bli Norges hyggeligste behandlingssenter

GLEDER: F.v: Jørn og Rune Hellevik gleder seg til å ønske pasientene velkommen.

Når Englegaard igjen åpner dørene i beg­ ynnelsen av juni er det for å gi et helt nytt tilbud innenfor rusbehandling på Sørlandet. AINA LUDVIGSEN post@arendalstidende.no

Omgitt av jorder i ekte Sørlands­ idyll bare et steinkast fra Tvedestrand ligger Englegaard. Det gamle trehuset fra 1800-tallet bærer på en rik historie etter å ha fungert som blant annet gamle­ hjem, gjestegård og asylmotak.

Døgnbasert

Etter å ha stått tomt siden i høst jobber nå arendalittene Rune og Jørn Hellevik fra Care Service AS på spreng for å åpne dørene til et

døgnbasert tverrfaglig rusbehan­ dlingssenter i begynnelsen av juni.   – Vi kikket på flere lokaler før vi ble tipset om å sjekke ut Englegaard. Når vi kom hit og fikk se huset og beliggenheten var det ikke vanskelig å bestemme seg for at det var her vi skulle være, smiler Jørn mens han gir oss en omvisning i det 1400 kvadrat­ meter store trehuset.

Lang ventetid

Innendørs er veggene hvitmalte og møblementet begynner så smått og finne veien inn på pasient­ rommene. Badene og kjøkkenet er under oppussing og et trimrom begynner å ta form.   – Vi gleder oss så mye til å gjøre det hjemmekoselig her. Vi ønsker ikke at pasientene skal få en instutisjons­følelse, men derimot at de skal føle seg vel og ha det fint rundt seg. Vi har ansatt en flink

kokk som skal lage hjemmelaget mat og vi har store planer for hagen. Ambisjonen er å ha Norges hyggeligste behandlingssenter, smiler han. Mens vi kikker ut over den store hagen hvor planen er å anlegge kjøkkenhage og hundegård, forteller Jørn at tidsvinduet en rusmisbruker er villig til å motta behandling, ofte bare er på noen få dager.   – Dersom pasienten etter avgift­ ning på sykehus blir sendt hjem med beskjed om at ventetiden på videre behandling kanskje er ni måneder så blir det vanskelig å holde seg rusfri. Problemet er at det ikke tilbyes nok behandlings­ plasser i det offentlige slik at ventetiden blir lang, sukker han.   – Når det er sagt så vil jeg si at det offentlige gjør en knakende

god jobb ut i fra det tilbudet de har mulighet til å gi, sier Rune.

Privat tilbud

Helseminister Bent Høye åpnet i 2015 for at private aktører kunne få levere disse tjenes­ tene, og planene om et privat behandlings­tilbud på Sørlandet var et faktum. Care Service har i dag en driftsavtale med Helfo, noe som betyr at selskapet kan ta i mot pasienter fra hele Norge gjennom fritt sykehusvalg.   – Det finnes ikke noe lignende privat tilbud til Englegaard på hele Sørlandet. Vi så ikke bare behovet her, men i hele Norge, sier Rune videre. Behandlingssenteret er godkjent for 18 pasienter og ansettelsen av personell er godt i gang. Rune forteller at det er snakk om å ansette et tjuetalls personer.

  – Vi skal ansette lege, psykolog, sosionom, psykiater, psykia­ triske sykepleiere, vernepleiere, miljøarbeidere og vanlige syke­ pleiere. Vi har lyst ut en rekke stillinger, men mangler fremdeles noen før alt er klart, sier Rune.

Gleder seg

Jørn forteller at hvert behandlings­forløp vil vare i cirka fire til seks måneder.   – Noen mener at det er for kort tid, men det kommer veldig an på brukeren og forhistorien til nettopp den pasienten som står foran deg. Noen vil ha best av og komme seg hjem til familie og jobb, mens andre kanskje trenger mer hjelp og videre oppfølging i med tanke på ettervern. Noe av det viktigste vi kan lære pasien­ tene er å mestre livet, sier han og


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

7

GAMMELT: Det store trehuset ble bygget tilbake på 1800-tallet og har fungert som både gjestegård og aldershjem.

legger han til at alle som kommer gjør det på frivillig basis.   – Vi har nulltoleranse for rusmidler og om noen ønsker

å avbryte oppholdet så står de fritt til det. Ingen kommer hit på tvang, derimot må de ha et reelt ønske og en motivasjon for et nytt og bedre liv, sier han videre.

I den store hagen bak huset er det fult av rådyrspor. Naboene kan fortelle at en flokk med de langbeinte dyrene har holdt til der i hele vinter.

  – Når E18 flytter så vil denne plassen bli helt optimal. Pasientene kan benytte seg av den flotte naturen rundt her og få

oppleve en ekte sørlandssommer i skjærgården. Vi har utrolig mange ideer for hva vi har lyst til å gjøre her og vi kan knapt vente med å gå i gang, avslutter de.


8

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

a k t u e lt

Vil nekte ryttere å bruke priv Flere grunneiere i Austre Moland har sett seg grundig lei på at hester ­ødelegger turveiene. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Nå vil de nekte hestefolket å ri på de private turveiene. Det synes ikke Brekka Rideklubb noe om. - Da mister vi muligheten til å kunne ri på lengre turer med hestene, det vil berøre mange av våre elever, sier Siri Gundersen fra rideklubben.

Klage

Bystyrepolitikerne skal bestemme om det bør innføres forbud mot bruk av ridehester på fire private strekninger i Austre-Moland på bakgrunn av ødeleggelse, økt trafikk og flere nesten-ulykker. To av grunneierne i området sendte inn saken som, etter å ha lagt ute til offentlig høring, nå skal behandles i bystyret 26.april. Dersom det blir et forbud kan det få store konsekvenser for Brekka Rideklubb, som mister gode turveier.

Uakseptabelt

Det var grunneierne Nils Åge Vikingsdal og Kurt Inge Lauvland som først tok opp saken. De sendte inn en klage til kommunen i september 2016, der de ba om et forbud mot bruk av ridehester på strek­ningene Landbø – Storhage, Landbø Fjellsøygard – Råbu, Landbø – Moensveien bom, Moen – Øynesvannet samt Fjellsgruva. I brevet skriver de at det stadig økende bruket av veiene har nådd et uakseptabelt nivå, og at bruken er både ødeleggende og farlig for trafikksikkerheten. Grunneierne beskriver flere ­hendelser som har gjort at de har sett seg nødt til å ta saken videre.   – Det har vært mange nesten-ulykker med hest i full trav med rytter. Det har vært tilkalt ambulanse og henta skadde ryttere som har falt av hester hvoretter hestene har fortsatt uten rytter og helt ut av kontroll, beskriver grunneierne. I brevet står det videre at de flere ganger har gitt beskjed til ryttere om at de må ta hensyn, men opplever ikke at det har blitt ivaretatt eller etterfulgt. De

FORBUD: Siri Gundersen fra venstre, Siv Iren Eilertsen og Kine Lassesen frykter at det blir forbudt å ri hest på tre private strekninger i Austre-Moland. 

beklager at det har måttet gå så langt, men de kan ikke akseptere at veiene deres blir brukt som treningsbaner når de ikke har tilhørighet til virksomheten selv. Saken ble sendt ut på offentlig høring i september 2017, og det kom inn to innspill. Et fra en annen grunneier, og et fra Brekka Rideklubb.

Uheldig

Styreleder i rideklubben, Siri

Gundersen synes at saken er svært uheldig, og stiller seg uforstående til grunneiernes begrunnelser. Hun mener at grunneierne kunne ha tatt kontakt med rideklubben før de sendte saken over til politikerne. Selv må hun medgi at hun ikke har tatt kontakt med dem heller, men hun mener at de alltid har vist hensyn når de har ridd på strekningene.   – Jeg kjenner meg ikke igjen

i noe av det som blir beskrevet, og slik jeg har forstått det, er det hest med sulky som har vært det største problemet. Derfor fremmet jeg et forslag om at kun bruk av hestekjøretøy forbys, sier Gundersen. Hun forteller at de alltid har blitt møtt på en blid og hyggelig måte i møte med grunneiere og turgåere.   – Så lenge vi er flinke til å ta opp møkka etter oss burde det være

greit. Rir vi gjennom et gårdstun plukker vi alltid opp etter oss, sier hun og legger til at de som regel skritter i rolig tempo hvis de møter andre mennesker på tur.

Unik

Gundersen sier at friluftsloven i Norge er helt unik, og at det ville vært synd om det skulle settes begrensninger for den. Hun henviser til ridetimene hun har hatt med eldre mennesker som


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

9

vate turveier

VISSTE INGENTING: Rytterne i Brekka Rideklubb, Kine Lassesen til venstre og Siri Gundersen visste ikke at grunneierne mislikte ridningen deres før det ble en politisk sak. Foto: Helene Walle

UHELDIG: Styreleder i Brekka Rideklubb, Siri Gundersen synes det er svært uheldig at forbudet har kommet opp som en sak i bystyret. Foto: Helene Walle

i medlemstall dersom de kan begynne å ri på langturer igjen. Foto: Helene Walle

rir av helsemessige årsaker, og som ofte rir turer på både tre og fire timer.   – Da pakket vi gjerne med oss niste og tok lunsj på veien. Vi har hatt mange flotte turer, men etter at vi fikk se brevet fra grunn­ eierne har vi ikke orket. Det er ikke noe gøy å føle seg uønsket, sier hun. Styrelederen legger til at et even­ tuelt forbud vil få konsekvenser

for deltakerne på idrettsleiren som holdes hver sommer i stallen.   – På leiren pleier det å være rundt 40 unger, og ganske mange av disse ønsker å ri på tur. De nekter oss og bruke friluftsloven, sier hun. Gundersen vil ikke svare på om et forbud får noen direkte konsekvens for medlemstallet i rideklubben, men hun tenker heller at det vil få en positiv økning

Selv om det per dags dato ikke er ulovlig å ri på de private veiene, ser ikke Gundersen noen grunn til å gjøre det før alt er i orden.   – Turriding handler om grønn glede, å få både unge og eldre ut av sofaen og ut i akti­ vitet. Det hadde vært veldig synd om de mistet turene sine, sier Gundersen.

Turveier

Styremedlem i Brekka ung­ domslag, Kine Lassesen, har aldri opplevd at noen har virket misfornøyde med verken ryttere

eller hester. Hun tenker derimot at mange barn kan synes det er gøy å møte hester på veien av og til.   – For at hestene våre skal komme ordentlig i gang bør de ha en tur på minst en time. Det er for at de skal trene musklene sine på riktig vis, sier Lassesen, som legger til at sikkerhet alltid er et viktig moment i rideklubben.   – Vi rir aldri alene for eksempel. Vi må være minst to. Det er ikke sånn at vi spurter avgårde med hestene når noen kommer, da sakker vi ned farten og viser hensyn, sier hun. Det er Gundersen enig, og hun legger til at det er viktig med gode rutiner når man er på tur.

­  – Vi har tydelige regler som alle må følge, sier Gundersen.

Vurdering

Det kom også inn et annet innspill til høringen fra en av grunneierne på strekningen bom fra Moen – Øynesvannet samt Fjellsgruva. Grunneieren var ikke interessert i et forbud, og denne strekningen er tatt ut av saken som skal opp i bystyret 26.april. Rådmannen anbefaler bystyret å vedta forbud mot ridehester på de tre andre private streknin­ gene, Landbø- Storhage, Landbø Fjellsøygård – Råbu og Landbø – Moensveien.


10

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

UKENS UTVALGTE BRUKTBILER FRA CHR. REPSTADS SØNNER AS ÅRETS FIRMABIL

peugeot.no

16 Volvo V60 D3 Summum, 150 HK, automat, Navi, h.feste ++ Km: 41.776

15 Peugeot 508 SW GT 2.0 HDi, 180 HK, Navi, JBL, h.feste ++ Km: 84.500

17 Peugeot Expert Mester 2.0 BlueHDi, 120 HK, L1 topp utsyrt. Km: 3.000

16 Peugeot 508 SW GT Line, demobil, 6 trinns automat ++ Km: 39.500

KÅRET AV DAGENS NÆRINGSLIV

339.000,14 Peugeot 508 RXH Hybrid, 4x4, skinn, DAB+ Navi, 200 HK ++ Km: 125.000

AUTOMATPAKKE

KUN KR. 4.900,- * Vi Menn Bil 245.000,Uke 35/2015

310.000,-

329.000,14 Honda CR-V 1.6 i-DTEC, 120 HK, 2WD, Elegance, h.feste ++ Km: 97.340

6-trinns automatgir Metallic lakk Vinterhjul m/alufelg

15 Peugeot 308 SW Allure 1.6 HDi, 120 HK, Euro6, aut., Navi ++ Km: 100.400

14 Peugeot 3008 Allure 1.6 HDi, 115 HK, delskinn, Navi ++ Km: 59.000

PEUGEOT 308 SW

Total verdi = 40.100,SPAR

299.000,-

= 35.200,-

FRA KR.

195.000,-

Aftenposten.no BT.no 199.000,219.000,20.01.2015 11.11.2014 05.02.2015 Klikk.no

11 Peugeot 308 Coupe Cabriolet 1.6 15 Peugeot 2008 Active Style 1.6 eHDi, 112 HK, park.sensor ++ Km: 40.000 DHi, 93 HK, panaroma ++ Km: 75.000 Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO utslipp fra 85 g/km. 2

275.500,-

09 Peugeot 3008 Premium Pack, 1.6 HDi, 109 HK, h.feste, DAB+ ++ Km: 116.000

09 Citroen Berlingo 1.6 HDi, 90 HK, 5 seter, h.feste, DAB+ ++ Km: 173.000

Drivstofforbruk blandet kjøring fra 0,32 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

AUTOMATPAKKE

PEUGEOT 308 SW

159.000,-

KUN KR. 4.900,- *

155.000,-

6-trinns automatgir Metallic lakk Vinterhjul m/alufelg

Total verdi = 40.100,SPAR

= 35.200,-

PEUGEOT 308 SW

FRA KR.

Vi Menn Bil

Klikk.no

Aftenposten.no

BT.no

Uke 35/2015

20.01.2015

11.11.2014

05.02.2015

99.000,-

75.000,-

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO2 utslipp fra 85 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring fra 0,32 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

PEUGEOT 308 SW Arendalsveien 74, 4878 Grimstad. Tlf.: 37 25 61 75 Verksted: 37 25 61 70 • www.peugeotgrimstad.no

275.500,-

Man-fre 08.00-16.00 Torsdag 08.00-18.00 Lørdag 10.00-13.00

Arendalsveien 74, 4878 Grimstad. Tlf.: 37 25 61 75 Verksted: 37 25 61 70 • www.peugeotgrimstad.no


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

11


12

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

a k t u e lt Feiret nye ­lokaler med rullator­ konkurranse

NYTT: Det nye lokalet til hjelpemiddellager og transporttjenesten ligger på Krøgenes. En mye bedre p ­ lassering enn på his, mener avdelingsleder Jan Øyvind Evensen. Foto: Helene Walle

LATTER: Ordfører Robert Cornels Nordli fikk seg en latter da han ble spurt om han 

Hjelpemiddellageret har flyttet fra det trange ­lokalet på His til et stort og åpent lokale på ­Krøgenes. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Avdelingsleder Jan Øyvind Evensen ønsket velkommen til offisiell åpning av bygget, som har vært i bruk av tjenesten siden 2.januar i år. Transporttjenesten har rundt tusen oppdrag i uka i persontransport, og mellom 800 og 900 oppdrag på transport av hjelpemidler og kjøring av flere tonn med tøy i uka.

Midlertidig

Evensen fortalte under åpningen de nå var vokst ut fra lokalene på His. Å dele lokale med Arendal internasjonale skole var både trangt og lite hensiktsmessig.   – Lokalet var i veldig dårlig stand. Det var lite og hadde dårlig beliggenhet, sa han.

JEVN KAMP: Rullatorkonkurransen begynte jevnt mellom rådmann Harald Danielsen og ordfører Robert Cornels Nordli. 

Nå er Evensen stolt og glad over å kunne tilby et stort og flott lokale for de ansatte og brukergruppa, som er der to ganger i uka.   – Brukerne er her ofte og spiser suppe på suppefredag, og det er

veldig koselig. De er med på å spre godt humør, sa han. Det var rådmann Harald Danielsen enig i. Transporttjenesten er en av de kommunale tjenestene

som utmerker seg mest, ifølge rådmannen. – Det er menneskene som fyller lokalene det hele handler om. De fleste som møter transporttjenesten opplever å møte en venn. Det viktigste er at dere

Foto: Helene Walle

fortsetter å møte mennesker på den måten dere gjør, for det er unikt, sa rådmannen.

Stor takk

Ordfører Robert Cornels Nordli var også til stede under den


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

13

STOLT: Avdelingsleder for hjelpemiddellageret, Jan Øyvind Evensen fortalte hvor stolt han er av deres nye arbeidsplass. Foto: Helene Walle

n har klippet sløyfebånd mellom to rullatorer før. Det hadde han ikke.

Foto: Helene Walle

VENN: Rådmann Harald Danielsen føler alltid han møter en venn når han snakker med noen fra transporttjenesten. Det vil han de skal fortsette med. Foto: Helene Walle

OPS: Rådmann Harald Danielsen trykket litt for hardt på gassen og litt for lite på bremsen når han deltok i rullatorkonkurranse på hjelpemiddellageret. Foto: Helene Walle

KAPPLØP: Det var en jevn kamp mellom konsulenter og ansatte hos hjelpemiddellageret når de hadde konkurranse i rullatorkjøring på åpningen av lokalet. Foto: Helene Walle

offisielle åpningen, og benyttet anledningen til å takke arbeidsgruppen for jobben de gjør og har gjort.

eføy, men et bånd som er knyttet fast i rullatorer har jeg aldri vært borti før, lo han før han erklærte hjelpemiddellageret for åpnet.

  – Dere gjør en fantastisk jobb. Ikke bare hver dag, hver uke eller

hvert år, men hele tiden. Det er imponerende, sa han. Ordføreren gjorde seg klar for å klippe det røde sløyfebåndet som var festet til hver sin rullator.   – Jeg har klippet både slips og

Hardkjør

Så var det tid for konkurranse,

til Evensens store glede. Nordli, Danielsen, et par konsulenter og et par ansatte i arbeidsgruppa fikk prøve seg i å kjøre elektrisk rullator etter tur. Målet var å unngå kjeglene og komme fortest mulig i mål, men rådmannen

ble nok ivrig, for idet han skulle runde svingen kjørte han rett inn i et bord så rullatorkurven falt av. Det endte med en god latter og en fin avslutning på åpningen for publikummerne, som også fikk servert lapskaus og kake.


14

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

a k t u e lt Ulike tros og livssyn inngår nytt samarbeid

– Vi ønsker et lokalsamfunn der alle lever sammen i fred

DIALOG: Initiativtakerne til samarbeidet på tvers av religioner ser fram til å jobbe for å få bedre dialog lokalt. F.v: Anne Marie Schiager Topland fra Arendal Frikirke, Marianne Løge fra Huma-Etisk forbund, Josef Hæier fra det muslimske miljø og Kolbjørn Gunnarson fra Den norske kirke.

Kristne, muslimer og humanetikere ønsker et bredere samarbeid på tvers av religiøse skillelinjer. LINDA DYRHOLM ldy@arendalstidende.no

Tirsdag kveld samles ulike tro­s­ samfunn i Arendal til åpent møte på Arendal bibliotek for å stifte «Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Aust-Agder» (STL Aust-Agder).

Rom for dialog

Rådet dannes på initiativ fra

Kolbjørn Gunnarson fra Den norske kirke, Sigurd Markussen fra Den katolske kirke, Anne Mari Schiager Topland fra Arendal frikirke, Josef Hæier fra det ­muslimske miljø og Marianne Løge fra Human-Etisk forbund. Målet er å skape et tettere bånd mellom de ulike trosretnin­ gene i fylket, og de er alle enige om at det kan bli et fruktbart samarbeid. Etableringen av STL Aust-Agder er et synlig resultat av arrange­ mentene «Rom for dialog», hvor det har vært gjennomført flere arrangementer der dialog har vært viktig mellom ulike trosretninger.

  – Vi så at det kunne være nyttig å organisere oss under en allerede kjent paraply, som STL er nas­ jonalt, sier Kolbjørn Gunnarson og Marianne Løge. Foreningens formål er blant annet å bidra til et lokalsam­ funn som viser respekt for andres tro og livssyn gjennom å lære hverandre bedre å kjenne. Ifølge initiativtakerne opplever de at de fleste religioner og trossamfunn har respekt for hverandres meninger. Nå vil de utfordre flere lokale trossamfunn til å invitere hverandre inn for å lære av hverandre.   – Det betyr ikke at vi trenger

å være enige om alt, men det handler om å være litt nysgjerrig. Vi har alle ulike synspunkt, men vi er alle likeverdige. Vi pleier å si at vi kan være enig om å være enig om å være uenige, sier Løge og smiler.

Respekt

Gunnarson understreker at det handler om å kunne ha en dialog, uten å krangle.   – Det er en gylden middel­­vei, og vi kan alle lære noe av hverandre. Vi tenker at dette er et godt alter­ nativ til den dårlige samtalen som vi ofte opplever på nett og sosiale medier, vi vil heller ha den gode samtalen der vi kan snakke direkte

til hverandre, ansikt til ansikt, sier han. Løge er hjertens enig. Nå vil hun at de skal øve på å snakke sammen, uansett hva man tror på, eller ikke tror på.   – Selv om du tilhører Den norske kirke og jeg er humanetiker, så har jo vi to blitt gode venner selv om vi tror på helt forskjellige ting, sier hun til Gunnarson, som nikker enig.   – Vi må høre etter hva den andre sier, og ha respekt for hverandres meninger, legger han til. På spørsmål om hvorfor det er så viktig med dette samarbeidet, er det klar tale fra Løge:


-

Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

Velkommen til oss på Stoa!   – Jeg har vokst opp som humanetiker på Sørlandet og har kjent på kroppen hvordan det er å stå på utsiden. Folk har vært redde for mitt livssyn og for det ukjente. Dette samarbeidsprosjektet er på en måte min baby, og jeg håper det kan føre til at vi får et mer åpent sinn for hverandres synspunkter og tro, sier hun. Gunnarson understreker at det ikke handler om å lage en blandingsreligion.   – Det er ikke aktuelt for noen av oss å tenke i de baner. Men det er likevel veldig mye vi må stå sammen om i dagens samfunn slik det har blitt. Vi har fremdeles våre egne kampsaker som vi kjemper for, og vi ønsker en dialog på tross av, og ikke på grunn av religionen, sier han.

Dype røtter

Felles dialogfora, bekjempelse av ­ekstremisme, felles seremonirom for flere ulike tros og livssynsgrupper og «Norge etter statskirken» er noe av det STL AustAgder vil jobbe for, men først må de bli bedre kjent med hverandre.   – Vi har allerede planlagt fire ­arrangementer som en fortsettelse av «Rom for dialog». Vi ønsker å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn, og vi vil jobbe for likebehandling av de ulike tro­ ssamfunnene og ha dialog om sosial-etiske spørsmål. Det er viktig at det skapes en

Vi selger Nye Sym, Rieju og TGB. Kjøper du ny moped/scooter følger hjelm med i prisen.

lokal møteplass for religiøse tros­samfunn, mellom den kristne majoriteten og de mange minoritetene, på tvers av religioner med dype røtter og Norge og de som har kommet i nyere tid. Det er kanskje ikke så mange som har vært i en moské, kanskje vi skal ha et dialogmøte der, sier initiativtakerne.

Kom innom butikken for å se vårt utvalg av brukte MC/Moped Godkjent Motorsykkelverksted Skaffer reservedeler til alle merker.

De understreker nok en gang at målet er ikke at de skal bli enige om alt, men at de skal lære å lytte til hverandre.   – Vi ønsker et lokalsamfunn der alle lever sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre, sier Hæier.

Nasjonal satsing

FORHANDLER AV:

Interimsstyret til STL Aust-Agder består av Kolbjørn Gunnarson fra Den Norske kirke, Jorunn Raddum fra Den Norske kirke, Sigurd Markussen fra Den katolske kirke, Anne Mari Schiager Topland fra Frikirken, Josef Hæier fra det muslimske samfunn og Marianne Løge fra HumanEtisk forbund. SportTech pakke:

Skinn/Alcantara-seter 17” Sport Aluminiumsfelger Chrom Sport grill Tåkelys Takrails sølv Mørke ruter fra B-Pilar Lakkerte dørhåndtak/Speil El. oppvarmede og innfellbare speil Multifunksjonsratt i skinn Analog sentermontert klokke Lyspakke interiør Radio/Bluetooth/USB/DAB+ Navigasjon Ryggekamera Alarm

Smartphone link Hill descent control Hill hold control Adaptive Cruise Control Radar Brake Support Automatisk klimaanlegg LED Kjørelys LED Hovedlys Parkeringssensor foran og bak Startknapp/nøkkelfritt system Regnsensor

NYE VITARA 4X4

STL Aust-Agder blir en del av et nettverk av STL-dialoggrupper som allerede finnes i de store byene i Norge. STL-nettverket har også et nasjonalt råd og et sekretariat med tre ansatte, som er lokalisert i Oslo. Industritoppen 4, Arendal - Tlf. 905 49 772/915 63 154 - verksted@jorkjenmc.no Verdi kr.en 72.500.Som nasjonal organisasjon har STL Kampanjetilbud: kr. 25.000.BEST I TEST 20 år gammel historie. Spar kr. 47.500.Følg oss på facebook

NÅ MED AUTOMATGIR

KAMPANJEDAGER

PÅ SIKKERHET

PÅ PRIS

VG 20.05.15

VG 20.05.15

KAMPAN JE! SPA R

47.500,-

Vi feierer Suzuki suksessen med STOR kampanje på våre vinnermodeller.

Vitara SUV 4x4 fra 314.900,PrivatLeie/Leasing:

Automatgir + 15.000,-

2.616,- pr mnd*

*Privatleievilkår: Vitara S 140HK m/automat og SportTech 36mnd/30.000km. Startleie: kr. 50.000,- ink.mva Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva Rente: 3,95% Totalpris: kr. 149.539,I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. Tilbudet gjelder bil med vinterhjul og met. lakk

KAMPAN JE! SPA R

54.000,S-Cross 4x4 fra 334.900,Automatgir + 15.000,-

Privatleie/Leasing:

2.617,- pr mnd*

*Privatleievilkår: Inkl automat og SkyTechpakke. 36mnd/30.000km. Startleie: kr. 50.000,- ink.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% Totalpris: kr. 149. 575,I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. Tilbudet gjelder bil med vinterhjul og met. lakk

4x4 med automat tilgjengelig

Firehjulstrekk

MirrorLink multimediasystem

4x4 er standard

440 liter bagasjerom

Automatgir

Adaptiv Cruise og Radar Brake

SKYTECHPAKKE:

PÅ TIDE MED NYE SOMMERDEKK? Hos oss får du gode priser på kvalitetsdekk fra Nokian Tyres

Panorama soltak - Skinnseter - 17” alu. felger - Tåkelys - Takrails sølv - Mørke ruter fra B-Pilar Auto. 2 soneNye klimaanlegg control - Lakkerte dørhåndtak/Speil(el.oppvarmet og innfellbare) Startknapp/nøkkelfritt Vitara 4x4- Hill fra hold Suzuki kan (HHC) være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED system Skinn multifunksjonsratt (radio/telefon/ACC) - Ryggekamera - Auto. blendbart speilBrake - Parkeringssensor hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer sominnvending f.eks. Radar Support somforan/bak standard. Nye Radio/Navi/Bluetooth/USB (DAB+) med 7 høyttalere - Smartphone link - Apple Car Play/Mirror Link - Regnsensor - Krom grill Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip Adaptive Cruise Control (ACC)/Radar Brake assist - LED kjørelys - LED nærlys - LED fjernlys - LED baklys - Norsk Tectyl

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara

KRØGENES • Kystveien 244, 4841 Arendal. Tlf. 37 00 51 00

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.

Vitara 4x4 fra 299.900,- Automatgir + 15.000,-

- Vi gir deg trygt bilhold

Åpningstider: • Salgsavd.: Mandag - fredag 08.00 - 17.00. Torsdag 08.00 - 19.00. Lørdag 10.00 - 14.00 • Verksted: Mandag - fredag 07.30 - 17.00 *Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l 2

*Veil. Priser inkl. mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO2 119-128. Forbruk blandet kjøring fra 0,53-0,57l

Som skapt for norske forhold! www.suzuki.no

15


16

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

Mening Fortetning på Hisøy Vikaveien som har fått sterkest fokus.

UTBYGGING: Fortetning på Hisøy Kommuneplanutvalget i Arendal behandlet nylig en reguleringsplan for et fortetningsprosjekt på Galliåsen, Hisøy. Naboene er lite fornøyd, og saken har fått store oppslag i Agderposten. Debatten går også på Facebook, med mer eller mindre veloverveide uttalelser fra ulike hold. Det er nok en del som har blitt overrasket over at en utbyggingssak får støtte fra AP og SV, men ikke fra Høyre. Dersom det er uenighet er det jo som regel med motsatt fortegn. For mange blir nok saken ekstra spennende fordi en av de mest berørte naboene er gruppeleder i Høyre, og spørsmålet om habilitet har naturlig nok kommet opp i debatten. Habilitetsspørsmålet ble etter mitt syn greit behandlet i utvalget, og diskusjonen videre bør gjelde selve planen. Det er også viktig å huske på at planen ikke er vedtatt, men blir lagt ut til offentlig ettersyn. Tungtveiende argumenter bør derfor sendes inn til kommunen og bli en del av saksdokumentene heller enn å leve sitt liv på Facebook, som ikke (så langt) er en del av den kommunale saksbehandlingen. Det hører til de absolutte sjeldenheter at en plan har bare positive eller bare negative sider, og denne planen har absolutt begge deler. For oss som skal stemme over saken er det derfor en avveining mellom disse som må gjøres. Det var ikke enkelt i denne saken. En del av de negative sidene er sterkt belyst redaksjonelt i Agderposten, med intervju med en berørt nabo som la fram sitt syn over to sider. Det er også andre forhold enn situasjonen for de nærmeste naboene som peker i negativ retning, og av disse er det trafikkforholdene på

Redaksjon post@arendals­tidende.no

Tlf. 40 69 22 22

Det er en kjent sak at forholdene på Vikaveien har begrunnet avvisning eller reduksjon av flere utbyggingsprosjekter i den senere tiden, og mange spør derfor om hvorfor denne planen slapp gjennom. Dette henger sammen med utbyggingens omfang og antatt virkning på Vikaveien. Omfanget er en økning på fire boliger. Dette er langt mindre enn prosjekter som har blitt avvist i Vikaveien i den senere tiden, som har bestått av henholdsvis 16 og 11 boliger. På den annen side har et ønske om å transformere forretning til 4-mannsbolig på Sandvigen så langt blitt begrenset til en bolig, begrunnet i vegsystemet på Hisøy generelt og Vikaveien spesielt. Forskjellen her skyldes tro på at nye beboere på Galliåsen vil velge å kjøre Kirkeveien, som vi fikk fastslått var den raskeste veien til Strømmen under kommuneplanutvalgets kjøretur til og fra befaring. Fra Sandvigen mot byen er Vikaveien det mest sannsynlige valget. På den annen side er det også mange positive sider ved planen. Boligene får en sentral beliggenhet med kort vei til butikk, buss, ferge og skole, og de får god utsikt. Det vil ikke bli «tatt hull» på naturområder selv om skogen er tett innpå, og veien til skolen både gjennom skogen og ved bruk av vegnettet ellers virker rimelig trygg. Det er også positivt med en større variasjon i boligtyper på Hisøy. Disse boligene vil være aktuelle for mange barnefamilier, trolig i større grad enn mange leiligheter vi ser i andre prosjekter. Og vi ønsker og trenger flere barnefamilier i Arendal! På mange måter ligner denne planen på den som nettopp ble endelig vedtatt på Skibberhei, og som fikk uhemmet skryt

Ansvarlig redaktør Grete A. Helgebø (Permisjon)

fra bystyrets talerstol fra Høyres fremste arealpolitiker i Arendal, Roar Gundersen. Det er et prosjekt med flere boliger, plassert inn i et etablert villastrøk og påvirket av et vegnett fra en svunnen tid, med god utsikt og kort vei til viktige funksjoner. Slike prosjekter blir fremelsket av både nasjonal og lokal arealpolitikk fordi de gir god arealutnyttelse, små eller ingen naturinngrep, bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur og god bokvalitet. Det er ikke vanskelig å forstå de nærmeste naboenes motstand mot planen. Hvilken vekt dette skal få er en vurdering vi politikere må gjøre. Det fortoner seg imidlertid ganske spesielt når representanter for partier som gikk inn for utbyggingen i Barbu, 5.etg. på Grandgården og store høyder på Kokkeplassen drar «nabokortet» i en sak om en femmannsbolig i et usedvanlig romslig villastrøk. Det blir ikke mindre påfallende når man ser på behandlingen av planforslaget på Havstadodden i januar i år. I dette forslaget lå det inne 40 boenheter i blokker ytterst på Støperiveien, en vei som ligger langt tilbake for alt berørt veinett i Galliåsensaken. Velforeningen i området var kritiske til trafikksikkerheten nå antall husstander som bruker veien skulle øke fra 10 til 50. De ble også hørt, planen ble avvist mot stemmene til Høyre, PP og Frp. Det er ikke lett å se hvilken linje Høyre og PP har ut fra dette.

UTBYGGING: Stakkars Sissener. Ja, jeg mener det. Det er vanskelig når utbyggere vil gjøre noe, som ikke andre naboer vil. Men det var ingen i Høyre som snakket om det, da de tok utsikt fra den gamle bebyggelsen i Barbu, eller når de lot Grandgården ta utsikt i fra beboerne på Neset. Nå får Sissener smake sin egen medisin. Bordet fanger. Barbu og Neset er bare to av de mange tilfellene hvor innsyn har økt og utsikt redusert. Dette for å tekkes boligspekulanter og en ide om at vi må fortette alle steder i byen. Jeg tror ikke så veldig mange forstår hvorfor vi må fortette så veldig. Vi har da plass nok eller hva? La oss beholde noen grønne lunger. Det er ikke farlig om det skulle være litt plass mellom husene. Kanskje noen nå begynner å innse at det kanskje ikke er så bra å putte inn store bygg i allerede etablerte områder med eneboliger og eldre bebyggelse. De bør muligens se litt på

I Kolbjørnsvik er vi begunstiget med en båt som heter Kolbjørn III, den er noe mere enn en båt, den er en kulturfaktor.

Einar Krafft Myhren, SV

Ferjelinjen har eksistert i 125 år og er behørig markert siste

gah@arendalstidende.no

Sportjournalist Tore Abrahamsen Mob: 975 72 101

Journalist Helene Walle Mob: 916 06 201

ldy@arendalstidende.no

hwa@arendalstidende.no

Frilans­ journalister Journalist Mona Hauglid

trivselen og hvilken ulemper det påfører den enkelte. Fordi om Oslo, etter sigene, må fortette, så behøver ikke vi å være apekatter og følge etter. La oss nå være en mellomstor by hvor innbyggere og tilreisende trives. La oss beholde vår egenart. Hvorfor skal vi etteraper Aker Brygge og Bjørvika? Det ble sagt at vi måtte fortette langs den såkalte kollektivaksen, slik at vi skulle spare miljøet. Ta en tur ned på Kystveien morgen og kveld å se på trafikken. Det er ingen som tenker på miljøet for de som bor langs Kystveien. Men det er jo stort sett eldre bebyggelse og den er det ikke så farlig med. La oss nå håpe at dette med Sissener får konsekvenser og at politikerne begynner å tenke sjøl. De bør nok tenke på at det de bestemmer, også kan ramme de selv. Nå får politikerne ta makten tilbake og ikke la eiendomsspekulanter og utbyggere ha all makt. Lag trivelig boligområder, og tenk på de som bor der. Jan Gundersen Nyli

Ikke kødd med Kolbjørn!

Siste ord er ikke sagt om planen på Galliåsen. Nå skal den ut til offentlig ettersyn, og alle uttalelser som kommer inn til kommunen vil bli vurdert ved den endelige behandlingen. Gode argumenter vinner ofte fram, og ingen politikere har forbud mot å skifte syn. Men argumentene må være gode!

Fungerende ­ansvarlig redaktør Linda Dyrholm Mob: 974 39 024

tab@arendalstidende.no

Fortetning

LOKALFERJA:

år. Selv om den formelle eier av Kolbjørn er ” Actieselskabet Kolbjørn”, føler vi alle at vi har en eierandel. Dette kom tydelig til uttrykk under et informasjonsmøte på Hisøy skole 31.mai 2016. Møtet var initiert av Arendal Havn og hadde til hensikt å presentere planer om nytt ferjeleie med tilhørende fasiliteter.

Produksjon

Annonseavdeling annonser@arendalstidende.no

Journalist Renate Andersen

Annonseproduksjon Torbjørn Lillebø Mob: 920 47 345

Salgsleder Wenche Eriksen Mob. 410 20 737

ran@arendalstidende.no

tli@tvende.no

wme@arendalstidende.no

mha@arendalstidende.no

Grafisk designer Maria Åsheim Mob: 920 69 172 maa@arendalstidende.no


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

17

Send inn ditt innlegg meninger@arendalstidende.no - Legg gjerne ved bilde - Papirutgave: Tirsdag og fredag - Tlf. 40 69 22 22

Åshild Bruun Pedersens påske er ikke det sammen uten hytta SKATTEPOLITIKK: Åshild Bruun Pedersens «påske er ikke det samme uten hytta» forteller hun i et innlegg i Arendals Tidende 10. april. Naturområdene våre, fjell­viddene blir heller aldri det samme for ryper og rein etter at hytte­ palassene har spredt sitt glitter og glass i gamle Fjell-Norge mellom nettverk av polerte preparerte løyper. Og bil veier krysser dyre-tråkk og skutere brummer i fjell-natta. Aldri det samme. For vi nordmenn er, for å si det som det er, et nytelses-folk med krav til komfort – i sterk kontrast til for eksempel den nøkternhet en etterkrigstid krevde av folk flest: Ei bu med utedo og en

vannkilde… Jeg møtte den dama i fiskebygda nordpå som bar bua på ryggen og «grynna» snøen til knes for å reise sitt eventyrslott i fjellheimen…

fjellet, i skjærgården, absolutt skal utstafferes med alskens unødvendigheter, at våre ­bekvemmelighets-behov ikke kjenner noen grense?

Etterlengtet rus­ behandlings­tilbud

Fra bilvinduet fanger jeg inn hundre­­ vis av oppfylte hytte­ drømmer, du verden, vår lille nasjon her oppe nær himmelen, oser av velstand og vellykkethet. Har ikke de, har ikke vi, har vi ikke alle råd til å gi noe tilbake til fellesskapet ut av denne vår relative overflod?! Vi som vokste opp under en krig og tidlig oppfattet hva det kostet å gjenoppbygge et land, fikk innprentet: «Betal din skatt med glede!»

I sin artikkel i Arendals Tidende tirsdag 10. april, fokuserer Åshild ensidig på de ­ økonomiske gevinstene kommunen har av hyttebyggingen uten å se på helheten, uten å vurdere ringvirkninger.

Den mye omtalte «Englegaard» langs E18 i Tvedestrand får nok en gang nytt liv. Den ærverdige gården har fungert som gjestegård, gamlehjem og asylmottak, nå gjøres gården om til behandlingssenter for rusmisbrukere.

Med den loven om kommunalt sjølstyre, som er under revisjon, vil ansvaret vårt for bevaring og vern av natur bli ­ytterligere ­utfordret. Jeg frykter at ­forvaltningen av natur kan tape i jakten på kortsiktige og private gevinster.

Det er et tankekors at den skjære, rene gleden små øyeblikk i natur skjenker oss, på

Helga Lid Ball Eydehavn

Si DIN mening meninger@arendalstidende.no

Møtet var usedvanlig godt besøkt av Kolbjørnsvikbeboere og Kolbjørn-entusiaster. Planen til Arendal Havn ble dømt nord og ned, av anslagsvis 99% av de fremmøtte. Dette tydelige signal er i ettertid fullstendig ignorert av Arendal Havn. Derfra er planen velsignet av styret og sendt videre i den kommunale kvern hvor den snart kommer til politisk behandling. Innvendingene står i kø i denne saken. Flytende ferjeleie ytterst på Krana kombinert med parkeringsplasser for biler og sykler samt hvilebenker virker besnærende. Problemene er imidlertid altoverskyggende.

LEDER

Hvilebenker, sykkelparkering og flytende ferjeleie lar seg lett tilpasse nåværende ferjeleie. Det som ikke lar seg endre er adkomsten med bil til Krana. Økt biltrafikk ned i den trangeste delen av Kolbjørnsvik er en gambling med tryggheten for fotgjengere og syklister samt en miljømessig belastning for de nærmeste beboere. Å flytte ferjeleiet flere hundre meter fra selve Vika, vil bli en stor ulempe for både eldre og ikke minst barnehage- og skolebarn. De siste gruppene er flittige brukere av Kolbjørn for turer til byen. Mange pasienter til legesenteret kommer også fra byen og med dagens ferjeleie

Abonnement abonnement@arendalstidende.no Tlf. 40 69 22 22

kommer de nesten til døra. Med ferjeleie ytterst på Krana, vil valg av biltransport være mere nærliggende. Alle vi, venner av Kolbjørn, vil at den skal leve godt videre og at mange flere skal få gleden av å bruke den. Ved å flytte ferjeleiet, vil dette ønsket bli utopi. Det er sterkt beklagelig at havnesjefen ikke tok på alvor de signaler som brukerne ga så klart uttrykk for. At havnestyrets folkevalgte medlemmer heller ikke tok signalene, er uforståelig. Johnny Hermansen Kolbjørnsvik

Trykk: Amedia Trykk og distribusjon Utgiver: Nye Arendals Tidende AS Org.nr: 898 426 432 Postadresse: Postboks 383, 4804 ­Arendal Besøksadresse: Havnegaten 4b, Arendal Papirutgave: Tirsdag og fredag Nettside: www.arendalstidende.no

Rusavhengige i Aust-Agder har fram til nå vært nødt til å reise ut av fylket for å få døgnbasert behandling. Nå får denne gruppen nye muligheter gjennom Care Service AS, som skal tilby døgnbasert tverrfaglig rusbehandling i det gamle trehuset fra 1800-tallet. At behovet er stort er det ingen tvil om. Du trenger ikke gå mange meterne på utsiden av døra før du møter mennesker som sliter med rus. Det er mange som har etterlyst et døgnbasert behandlingstilbud i Arendal og Aust-Agder. Det eneste tilbudet i fylket er avgiftningsposten, sykehusets avdeling for rus og avhengighet, på Bjorbekk, hvor brukerne kan få noen få ukers opphold for å avruses. Tidligere var det også en egen behandlingsenhet på Bjorbekk, den ble for noen år siden lagt ned, og flyttet til Kristiansand, dermed har vårt fylke per i dag ingen behandlingstilbud. I Arendal tilbys poliklinisk behandling for rusavhengige hvor brukerne kan få hjelp til utredning, diagnostisering og gå i samtaler, men det er ofte ikke nok hvis den rusavhengige har behov for en lengre innleggelse. I 2015 åpna helseminister Bent Høye for at private aktører kan få levere behandlingstjenester, det har gjort det mulig for Care Service å inngå avtale med Helfo. I praksis betyr det at selskapet kan ta i mot pasienter fra hele Norge gjennom fritt sykehusvalg. Senteret vil også skape et tjuetalls nye arbeids­ plasser med ansettelse av lege, psykolog, sosionom, psykiater, sykepleiere, vernepleiere og miljøarbeider, og bidrar dermed til en positiv arbeidsmarkedsutvikling i vårt nærdistrikt. dagens samfunn hvor alt fra unge mennesker i tenårene til de gamle garva sliterne på gata preger store deler av vårt samfunn, ønskes et slikt behandlingssenter velkommen.

Linda Dyrholm Fungerende ­ ansvarlig redaktør

Arendals Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presse­skikk. Den som mener seg rammet av urett­messig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presseorganisasjon og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55. E-post:pfu@presse.no


18

Tirsdag 17. april 2018

KAJAKK-KUPP!

STORT UTVALG! -KOM OG SE!

Arendals Tidende

Scand Baltic 2011 mod.

Agder 880 TC 2008 mod.

1.040.000,-

590.000,-

Wiking 25 2005 mod.

ATM 190 BR 2017 mod.

395.000,-

309.000,-

! p l e Hj

Jeg trenger flere båter - skal du selge båten din så ta kontakt!

Skal du selge båten, ring Håkon: 926 53 889 - E-post: haani2@online.no


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

NY BRYGGE TIL BÃ…TEN?

19


20

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

sport Fotballstarten:

– Ha det moro og

Fotballdommerne Kato Eliassen og Javi Mertens har et klart budskap til spillere, trenere og tilskuere foran årets fotballsesong. TORE ABRAHAMSEN tab@arendalstidende.no

– Slapp av og la oss gjøre jobben, smiler Kato Eliassen (33) og Javi Mertens (16).

Holdninger

For det er ingen tvil om at fotball­dommere flest får høre mer gjennom hobbyen, enn hva menigmann hadde tålt av krenkelser, negativitet og ­frustrasjoner. Selv om hobbyen har en nedside, har den også en solside som gjør at Eliassen går løs på sin tiende sesong som pipeblåser i lokalfotballen.   – I aldersbestemt fotball er det generelt mindre støy enn det var for noen år siden. Spillerne oppfører seg stort sett eksemplarisk. Generelt opplever jeg at holdningen til dommerarbeidet er mer positivt nå enn for ti år siden, sier Eliassen som de siste sesongene har vært hoveddommer i 6.divisjon, assistentdommer opp til og med 4.divisjon i tillegg til en rekke kamper som kampleder i den aldersbestemte fotballen. Han er likevel tydelig på hvem som sitter med ansvaret for at 2018-sesongen skal bli en positiv opplevelse for alle aktører.

Nøkkel

– Laglederne sitter med nøkkelen. Oppfører laglederen seg som en apekatt, tar det ikke lang tid før spillerne på laget gjør det samme, mener Eliassen som trekker frem innføringen av 5-minuttersutvisninger i fotballen som en suksess. Regelen ble innført for to år siden. Regelen gjør det enklere å roe ned situasjoner og slippe å bruke det røde kortet mer enn man ønsker.

  – Sett fra en dommers ståsted er ikke målet å bruke denne regelen før vi må, men heller sikre en god dialog med spillere og trenere gjennom hele kampen. Vi ønsker at kampene skal spilles med alle spillerne på banen. Samtidig er regelen effektiv og fungerer bra, sier han og fortsetter:   – Fotball er følelser og det gjør ingenting med en god diskusjon etter kampen, men det kan være lurt å vente ti minutter etter kampslutt med å banke på dommergarderoben for å lufte frustrasjonene over en avgjørelse eller hendelse som man som spiller reagerer på. De fleste kjøler seg raskt ned. Slapp av og la oss gjøre jobben, smiler Eliassen.

Vert

Eliassen, som også er håndballdommer, dømmer fotball for Risør FK denne sesongen. På deres hjemmekamper er det innført en ordning med kampverter. En av oppgavene er å passe på at kampen går som den skal, uten negative tilrop og sjikanering av dommere før, under og etter kampene.   – Et slikt tiltak tror jeg blir veldig bra, spesielt for ferske dommere, sier Eliassen. Javi Mertens, som representerer Øyestad Fotball, er en av kretsens mest talentfulle dommeremner. Han mottok i vinter rekruttdommer-prisen for sin innsats og utvikling forrige sesong.   – Jeg har ikke opplevd så mange negative episoder. Det fine er at det alltid er noen som støtter oss dommere. Det kan være spillere, lagledere eller andre som ser på, sier 16-åringen. Øyestad-dommeren har på rekordtid rykket opp i gradene som fotballdommer, og skal blant annet være hoveddommer i 5.divisjon for menn.   – Det viktigste for meg er å holde en myndig tone på banen, samtidig som jeg skal utvikle evnen til å snakke med spillerne underveis på en enda bedre måte enn i fjor. Av og til

KLARE: Fotballdommerne Kato Eliassen (t.h) og Javi Mertens er klare for en ny sesong som pipeblåsere. Begge

kommer spillere og andre med utbrudd som ikke skal skje, men jeg forstår godt at det skjer. Vår jobb er å få roet det hele og holde kontrollen på kampen og temperaturen. Vi må tåle litt, men

det går en grense og den håper jeg flest mulig ­respekterer denne sesongen, sier det unge dommertalentet som først fyller 17 i november. Eliassen er enig:   – For min del tåler jeg

noen spontane reaksjoner og utblåsinger, men det er egentlig mest flaut for unge spillere der foreldre står og gauker uten kontroll. Det ville i alle fall jeg ha vært, sier Eliassen videre.


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

g slapp av!

Vi følger lokalfotballen

håper på mest mulig fotball, og minst mulig kjeft og utenomsportslige episoder.

  – Litt må man som sagt tåle, men man blir ikke en god dommer uten å være hardhudet, legger Mertens til. For når alt skal oppsummeres,

er de to lokale dommerens opp­ fordring til både spillere, trenere og publikum krystallklart:   – Ha det moro og slapp av! Er det ikke derfor man driver med fotball da?

Seriespillet i divisjonsfotballen startet opp forrige helg, mens den aldersbestemte fotballen tar til for fullt i løpet av denne og de neste ukene.

Tips oss: sport@at-avis.no

21


22

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

S P O RT

– Vi skal løpe dem i filler

SENTRALE: Sandra Hole Finsrud (t.v) og Sofie Rose Moland blir viktige når Sørfjell for første gang siden 2011 stiller med eget damelag i divisjonsspill i fotball.

Et samarbeid med landsdelens flaggskip i jente­fotballen, Amazon ­Grimstad, sikrer Sørfjell eget divisjonslag for kvinner. Med på laget ­ har de fått en erfaren elitespiller. TORE ABRAHAMSEN tab@arendalstidende.no

Målet vårt? Det er å slå det andre laget og siste damelaget i Arendal, Rygene, smiler Sandra Hole Finsrud og Sofie Rose Moland (17).

Ny hverdag

Å løpe med seier i blikket har duoen vært vante med de siste sesongene. Hole Finsrud og Rose Moland har begge vært en del av klubbens solide 2001-årgang, som har levert gode resultater i den aldersbestemte fotballen. I fjor endte jentene på en solid 4.plass i agderserien og spilte seg til 1/8-delsfinale i NM. Forrige sesongs J16-lag er stammen i

Sørfjells nye seniorlag. Jentene innrømmer at de spente på overgangen fra aldersbestemt fotball.   – Det blir en ny hverdag for oss, helt utvilsomt, sier Sofie Rose Moland, som blir sentral som midtstopper i jentenes første møte med erfarne divisjonsspillere. Sandra Hole Finsrud er med på Agders kretslag, og blir også viktig for laget i divisjonsdebuten.   – Vi vet lite om lagene i divisjonen og det i seg selv er spennende. I tillegg til at vi skal løpe mye, har vi også et kjempegodt miljø som gjør at vi kjemper for hverandre. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Hole Finsrud.

Erfaren

Lagets hovedtrener Lars Inge Holthe har fått med seg Ellen Wiersholm som trenerressurs. Wiersholm er et kjent ansikt i kvinnefotballen. Hun har i en årrekke spilt for Amazon Grimstad og skal i første omgang bidra på treningsfeltet en gang i uka.   – Ellen har erfaring fra elite­-

serien og kommer inn med impulser, spennende tanker og nye øvelser. Det gir oss et løft. Hun er en solid ressurs, sier Holthe. Holthe har vært trener for 2001-generasjonen siden jentene sparket sin første fotball. Han har i årenes løp hatt ansvaret for utviklingen sammen med tidligere Start-spiller Helge Haugen. Sistnevntes datter, Malene Oland Haugen, meldte overgang til Amazon Grimstad forrige sesong. Zavier M. Stewart kommer også fra miljøet, men har valgt å satse videre i 1.divisjonsklubben Urædd.   – Det viktigste for oss er å ha det moro og opprettholde det gode miljøet som er bygd opp de siste årene. Det er ytterst få som har ambisjoner om spill i eliteserien, men vi har klart å tenke to tanker på en gang. De som vil ønsker vi lykke til i Grimstad eller i andre klubber, og de som kun vil ha det moro med fotballen får et tilbud her på Stuenes. Samarbeidsavtalen sikrer de som vil noe ekstra med

DEBUTANTER: Sørfjells ferske damelag i fotball har planer om å slå fra seg i 3.divi og Ellen Wiersholm. Da bildet ble tatt manglet flere av spillerne i stallen.

fotballen muligheter i Amazon, sier Holthe videre.

Låner

Samarbeidsavtalen gjør også at Sørfjell kan låne fem spillere fra Grimstad-klubben i hver kamp.

  – Jeg tror jentene kan bite godt fra seg i møtet med 3.divisjon, sier Ellen Wiersholm. Hun skal i utgangspunktet ikke spille kamper for Sørfjell, men hun utelukker ikke et comeback i løpet av sesongen.


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

23

isjon. Oppe fra venstre står: Sofie Rose Moland, Mathilde Oveland, Regine Hanch (keeper), Nora Odden og Sofie Holte. Nede fra venstre sitter Sandra Finsrud, Louise Nguyen, Esma Studentica

  – Mitt ønske er at ungjentene skal spille mest mulig uten min hjelp. Om vi får utfordringer med skader og slike ting, kan jeg steppe inn. Rollen min er ikke å spille, men å bidra på treningsfeltet, presiserer den tidligere

Amazon-spilleren. Det ferske 3.divisjonslaget har trent sammen gjennom hele vinteren. Laget trener tre ganger i uka. Hun er trygg på at ungjentene ikke skal møte den berømmelige «divisjonsveggen» første sesongen.

  – Nei, de trener godt og har god fysikk. Det er mange gode spillere i dette laget, og jeg er ikke bekymret for at det blir et hardt møte med 3.divisjon. At vi får låne spillere fra Amazon vil også slå ut positivt. Jeg tror

laget kan overraske, mener Ellen Wiersholm.   – Jeg tror vi er godt forberedt. Vi skal bruke kondisen vår til å løpe fra dem, og spesielt Rygene, avslutter Sandra Hole Finsrud og Sofie Rose Moland.

Sørfjell sesongåpner hjemme mot seriefavoritt Express onsdag 25.april klokken 1930 på Stuenes stadion. Det første lokaloppgjøret mellom det ferske Sørfjell-laget og Rygene skjer 23. mai på Stuenes.


24

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

Depends nye øyeserie inneholder alt du trenger for å fremheve dine øynes naturlige skjønnhet. Få et våkent og fresht utseende med produkter som Eyebrow Trimmer, Eyebrow Cutter og Facial Cleansing Kit. Gi øynene dine et helt nytt løft med våre fantastiske falske øyevipper og la dine egne vipper vokse seg fyldige med Fortifying Serum. Nå kan du tegne brynene som en proff med øyenbrynsblyantene Slim&Thin og Triangular, eller fikse farge og form på dem med produktene Beauty Eyebrow Kit og Eyebrow Pomade. Gå ikke glipp av vår splitter nye vippeapplikator eller noen av våre andre spennende nyheter i Perfect Eye serien. Se alle produktene på vår nettside:

www.depend.no

www.depend.no

25


26

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

ANNONSØRINNHOLD

Med BergHansen på førjulstur til Praha

En førjulstur til Praha får deg i skikkelig julestemning. Et av Europas flotteste julemarkeder finner du midt i sentrum. Dette er et eldorado for sansene! Byen har også gode shoppingmuligheter, koselige restauranter og mye å se og oppleve. Av Wenche M. Eriksen

Det er mange grunner til at du bør dra til Praha i desember. Praha er en veldig vakker by, med alle de blinkende lysene og lukten av gløgg og julebakst. Her får du et godt måltid for en rimelig penge og juleshoppinga er perfekt å gjøre unna her.

Direktefly

Allerede på Kjevik kom jule­-

stemningen da en smilende reiseleder May tok imot oss med nisselue på hodet og pepperkaker. Innsjekkingen gikk som en lek og 180 reiseglade sørlendinger kunne gå om bord i Berg-Hansens direktefly.

flyplassen i Tsjekkia slo det meg at ved å reise via Gardermoen hadde vi ikke vært kommet lenger enn dit – på flyplassen. Meget tidsbesparende med andre ord. Og du får maksimalt ut av helgen.

trum fikk vi en hyggelig lokal guide som snakket godt norsk og som ga oss et godt innblikk i historien til det vi passerte. Fikk mange gode råd og tips. Praha har mye å by på i gamlebyen og det meste oppleves best til fots.

I underkant av to timer var vi fremme. Lettvint og utrolig komfortabelt. Da vi landet på

Byen har mye å by på

Ønsker du å ta en pust i bakken og kombinere opplevelser med mat, anbefales et lunsjcruise på

Med på bussen fra flyplassen og inn til hotellet i Praha sen-

elven Motlava. Mens du nyter maten seiler du blant annet forbi den mektige Prahaborgen, grunnlagt på 800 tallet og videre under Karlsbroen fra 1357, med sine flotte statuer. Her passerer historien forbi deg i et behagelig tempo. Et lunsjcruise varer ca. to timer og du får se landskapet på begge


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

ANNONSØRINNHOLD27

VAKKERT: All pynten som lyser opp i førjulstiden er et flott skue. Foto: Berg Hansen

ART NOUVEAU: Kommunehuset inneholder blant annet en fransk gourmetrestaurant i første etasje som serverer mat av topp kvalitet. Samt en stor tsjekkisk restaurant i underetasjen og konsertsal i 2. etasje. Foto: Wenche M. Eriksen

KARLSBROEN: Den vakre broen fra 1357 var fantastisk å beskue fra lunsjcruiset på Motlava. Foto: Wenche M. Eriksen

sidene av elven. Dette er virkelig et majestetisk skue.

Shopping og andre tips

Med en god lunsj og mange inntrykk innabords er det klart for shopping. De mange julemarkedene må besøkes, og det store juletreet på Torvet som ble tent første lørdagen i desember, er et syn for øyet. De gode jule­duftene fra bakverk slår mot oss der vi vandrer mellom bodene som selger julepynt, håndverk, souvenirer, krystall, smykker og ikke minst

TSJEKKISK TRADISJON: Julen er en stor høytid og de pyntede juletrærne er blendende vakre.

PALLADIUM: Kjøpesenteret som ligger midt i sentrum har mange fine butikker og kafeer. Foto: Wenche M. Eriksen

mat. For de som ønsker å gå i butikker er også Praha et eldorado.

er også en restaurant som er spennende og litt annerledes enn vi er vant med her hjemme. Med magedanserinner og sverdkniving i god middelaldersk stil, kombinert med toner fra sekkepiper, serveres tradisjonell tsjekkisk husmannskost. En kombinasjon av middag og underholdning som absolutt anbefales enten man er en vennegjeng eller det er et firmajulebord.

En egen gate med merkevarebutikker fra de kjente motehusene, en mengde butikker som selger krystall av svært god kvalitet for å nevne noe. Krystall er fordelaktig å kjøpe, i tillegg til alle damers store glede, sko og vesker. Bata er et 5-etasjers varehus med kun sko og vesker, her kan damene virkelig boltre seg. Dette senteret er vanskelig å forlate uten en bærepose eller to i hånda. Det er også et stort kjøpesenter midt i byen, Palladium. Her er det mange flotte butikker og kafeer, og det meste er billigere enn hjemme. Alt ligger i fin gangavstand rundt Torvet og Gamlebyen.

Arrangerte turer og anbefalinger

Berg-Hansens representanter er godt kjente i Praha og kommer gjerne med tips og anbefalin-

ger om hva som bør sees og oppleves. Berg-Hansen setter også opp egne påmeldingsturer og skreddersyr gjerne et eget program for ulike grupper. Blant annet er en byvandring langs Den kongelige ruten populær. Her er det hyggelige guider som snakker veldig bra norsk og som gir innblikk i historien og den spennende og varierte arkitekturen. Byen er en perle for de som er interessert i arkitektur. Alle stilarter er representert, men med hovedvekt på barokk og gotisk stil. Du kan se spennende byggverk som Kruttårnet og Byporten, som leder inn til en av Prahas eldste gater, Celetná. Et avbrekk i restauranten U Prince (Hos Prinsen) anbefales. Denne restauranten som er i flere etasjer har også takservering med en fan¬tastisk utsikt ut over juletorvet. U Pavouka (Hos Edderkoppen)

Praha slott og St Vituskirken

Den majestetiske borgen ligger på en høyde ovenfor byen og er synlig nesten uansett hvor man befinner seg. Vakker på dagtid, og magisk på kvelden når mørket senker seg og lysene tennes. Borgen betegnes som Europas største slott, og St Vituskatedralen er mektig å betrakte fra kloss hold. Dette stedet må bare besøkes. For å spare litt tid anbe-

fales å ta en taxi opp til høyden og spasere ned igjen. Etter en liten spasertur kommer man til Karlsbroen på vei tilbake til Gamlebyen. På broen er det 30 forskjellige statuer, og mange av disse sies å bringe lykke, så de fleste som passerer må «gnikke» litt og ønske seg noe. Som seg hør og bør måtte jeg også det under mitt første besøk her, -og jeg ønsker meg tilbake til Praha.

Slik kommer du deg enkelt til Praha i førjulstida 2018 Berg-Hansen Agder har satt opp direktefly fra Kjevik-Praha 30. november–2. desember. Enklere kan det ikke bli.


28

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

kultur

Bakgården tjuv­starter Ca Bakgården sparker i gang sommerens musikkfest med musikalsk teater om arendalshistorien. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Frank Kvarstein fra Kultur­ nettverket i Arendal har tatt initiativ til å ta opp igjen ­samarbeidet med Canal Street. Festivalsjef Mats Aronsen så ­ingen grunn til å si nei.   – Vi har alltid hatt et veldig godt samarbeid, og det er alltid veldig gøy å gjøre noe i Bak­ gården, sier Aronsen.

Tilfeldigheter

Forrige gang Canal Street holdt konsert i Bakgården flyttet de fram og tilbake på et stort fly­ gel, og det var da Aronsen tenkte at de måtte ha en pause fra bak­ gårdskonsertene. Nå gjenopptar de samarbeidet med ­Bakgården som arrangør av musikkteateret «Mellåm holmer og skjær - dær ingen skolle tro at noen konne bo».   – Det er kun tilfeldigheter som har gjort at Canal Street ikke har hatt noen arrangementer her de siste årene, men nå pas­ set det ypper­lig. Vi gleder oss til å tjuvstarte festivalen her, sier Kvarstein.

Etterspurt

Forestillingen «Mellåm holmer og skjær – Dær ingen skolle tro at noen konne bo» har blitt spilt flere ganger i Bakgården. Forrige gang var i 2014, så nå var det på tide å sette i opp stykket igjen, etter stor forespørsel.   – Det er så mange som har spurt etter dette. Hvert år får jeg spørsmål om ikke forestillingen snart skal settes opp igjen, både fra folk som har sett den før, men også fra folk som ikke fikk tid til å se den sist gang, sier Kvarstein. Teaterforestillingen tar for seg Arendals historie fra 1300-­tallet og fram til i dag på en ­humoristisk og uhøytidelig måte. Hensikten er å servere underholdende kunnskap.   – Det er utrolig kult for folk som ikke er fra Arendal. Det er

GJENOPPTAR SAMARBEIDET: Etter noen år uten bakgårdskonserter i regi av Canal Street, har arrangørene nå bestemt seg for å gjenoppta samarbeidet, Aronsen, skuespiller Fredrik Schulze-Krogh og Frank Kvarstein fra Kulturnettverket i Arendal kommune gleder seg allerede. 

ingenting med forestillingen som er internt, så dette er absolutt noe for alle, sier Fredrik Schulze­Krogh, en av de to skuespillerne som skal innta scenen i slutten av juli.

Sleivspark

Det er Kjersti Elvik som har ­regien, mens Odd Vaagland har skrevet teaterstykket. Krogh skal sammen med skuespiller Knut Elvik ta publikum med storm ved bruk av Arendals historie. Det

blir musikkinnslag med et stort fokus på humor. Kvarstein sier med et lurt smil at kristiansan­ derne kan få det spesielt artig på disse ­forestillingene.   – Det er veldig mye sleivspark til Kristiansand. Striden begynte på 1600-tallet da de fikk bystatus og handelsprivilegier før Arendal. Den disputten henger igjen enda, ler skuespilleren. På den tiden ble handelsborgere

fra hele Agder beordret til å flytte til Kristiansand av den dansknorske kongen Christian IV. Til gjengjeld skulle de få handels­ privilegier og ti års skattefrihet. ­  – Vi burde ta med fylkes­ sammenslåingen i stykket også, historien gjentar seg jo, ler Schul­ ze-Krogh igjen.

Historie

I oppsetningen går de gjennom Arendals historie på seks kvarter. Schulze-Krogh sammenligner

stykket med «Døden er ingen ­avskjed», som ble vist i Kul­ turhuset ­tidligere i år.   – Jeg pleier å si at hvis de synes den var bra kan de komme å se den morsomme versjonen i Bak­ gården, ler han. Hoveddelen i forestillingen er hentet fra eldre tid, med h ­ istorier hovedsakelig fra 1600-tallet og fram til 1800-tallet.   – Det var jo da det var mest gøy, sier skuespilleren.   – I 1666 var det den store by­


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

29

anal Street

NY KONSTELLASJON: SØR-7 består av sju musikere fra Aust-Agder, Telemark og Vest-Agder. Pressefoto

Musikalsk ­samarbeid på tvers av fylkesgrensene Sju musikere t­ urnerer på sju jazzklubber i ­regionen denne våren i ­forbindelse med ­ markering av Sørnorsk jazzsenters 20års ­ jubileum. Torsdag kveld er turen kommer til ­Arendal jazzklubb. LINDA DYRHOLM ldy@arendalstidende.no

og starter hele festivalen med et musikkteater i Bakgården. F.v: Festivalsjef Mats Foto: Helene Walle

brannen i London, og det ble en eksplosjon i rikdom for arendalittene, sier Aronsen, og legger til at de på grunn av brannen så muligheter og eksporterte store mengder tømmer til London.

Scene

I Bakgården er det plass til 200 gjester, og teaterstykket passer like godt for folk i tjueårene som folk i pensjonistalder. Både arrangører og skuespillerne håper på stappfull bakgård alle tre dagene.

  – Fredrik og Knut synger veldig bra. Bakgården har Sørlandets koseligste scene, så detter er jeg sikker på at blir populært, sier Kvarstein. Premiereforestillingen er ­tirsdag 24.juli, med to ­ påfølgende fore­­ ­ stillinger 26. og 27. juli. Musikere i oppsetningen er ­Espen Larsen på gitar, Rasmus Solem på tangenter, Dag Tynes på ­trommer, Ole Kelly på bass og Kurt ­Langemyr som har ansvar for lyd.

Den musikalske ­konstellasjonen har fått navnet «SØR-7» og består av musikere fra den sørlige ­regionen.

Ny konstellasjon

– Som navnet antyder er det altså snakk om en septett som består av musikere fra jazzsenterets egen region, Telemark, Aust-­Agder og Vest-Agder. Hensikten med prosjektet er å skape et nytt, s­ pennende musikalsk møte på tvers av forskjellige musikk­ miljøer i regionen og på tvers av generasjoner, opplyser Inger Haugan

Aasland i en pressemelding fra jazzklubben.

mellom musikere i regionen, sier Aasland.

Musikere fra alle tre fylkene er representert, og fra Aust-Agder finner vi bassist Julian H. Bjorå fra Evje og trommeslager Tom Rudi Torjussen fra Arendal. Musikalsk leder og kapell­ mester er saksofonist, fløytist og ­ komponist Guttorm Guttormsen, som ifølge jazzklubben er en skikkelig bauta i sørnorsk- og norsk jazzliv. I tillegg til T ­ orjussen og Bjorå har Guttormsen med seg Hilde Norbakken på vokal, Øyvind Nypan på gitar, Erik Kimestad Pedersen på trompet og André Kassen på saksofoner.

– God støttespiller

  – Noen av dem har spilt ­sammen tidligere, men akkurat denne konstellasjonen er helt ny. Musikken som presenteres er originalkomposisjoner av musikere i bandet, tilrettelagt for denne spesielle besetningen. Det ligger an til et spennende musikalsk møte som også kan gi inspirasjon til mer samarbeid

Sørnorsk jazzsenter så dagens lys i 1998. Stifterne var Arendal Big Band, Aust-Agder musikk­ råd, Vest-Agder musikkråd, ­Kristiansand jazzklubb, ­Mandal jazzklubb og Flekkefjord jazzklubb. Jazzsenteret hadde de første åra kontor i Kristiansand men ble flyttet til Arendal i 2003 og inngikk da i Aust-Agder musikkråds fellessekretariat.   – I løpet av disse 20 åra har jazzsenteret økt både i omfang og bredde, og er i dag en sentral og viktig aktør for hele jazzfeltet i regionen, både når det gjelder turnétilbud, talentutvikling og støtteordninger. Flere av regionens jazzklubber hadde neppe blitt til uten fødsels­hjelp fra jazzsenteret. Det gjelder også Arendal jazzklubb som fikk støtte til etablering og i alle åra etter har nytt godt av senterets tilbud, understreker Aasland.


30

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

K U LT U R Hyllest til James Bond

KRAFT: Kraft, spenning og harmoni er noen av kjennetegnene til filmmusikken i James Bond filmene. Arendal Big Band holder konsert i hyllest til James Bond lørdag. Foto: Helene Walle

Arendal Big Band ­serverer kjente låter fra James Bond-filmene i ­Arendal Kulturhus, lørdag kveld. HELENE WALLE hwa@arendalstidende.no

Etter storsuksess med hyllester til både Rolling Stones, The B ­ eatles og Elvis er det nå James Bond sin tur. Arendal Big Band gleder seg til å fremføre kjente låter i kultur­huset med musikalsk leder ­Audun Dertz i spissen.

Fan

Dertz er stor tilhenger av James Bond-filmene som gjorde sitt

inntog allerede på 1960-tallet. Da Dertz kjøpte en plate av Det Danske Radiostorbandet for ti år siden med egne versjoner av filmmusikken bestemte han seg for at en hyllest måtte til. Da Dertz endelig fikk tak i stykkene for et par år siden begynte forberedelsene til den store konserten som holdes på lørdag. Kjente låter som «Goldfinger», «Diamonds are forever», «Live and let die» og «GoldenEye» er bare et lite knippe av bandets fremførelser denne kvelden.

Spekter

Filmmusikken Arendal Big Band skal fremføre strekker seg fra hele

IKKE NERVØS: Musikalsk leder i Arendal Big Band, Audun Dertz, er ikke spent på lørdagens konsert i det hele tatt. Han er overbevist om at konserten kommer til å bli knakende bra. Foto: Helene Walle

KLARE: Vokalistene og kordamene i Arendal Big Band er klare for å presentere hyllesten til James Bond sammen

James Bond-spekteret, fra den første filmen «Dr.No» i 1962, til den siste filmen «Spectre» som kom i 2015. Et tjuetalls låter fremføres av 25 musikere med stor innlevelse, og med mange ulike rytmer og stiler. Dertz er ikke spent i det hele tatt, og det med god grunn. Under øvelsen

forrige uke spilte de låter med kraft, harmoni og spenning, alt på en gang.   – Før var jeg spent, men ikke nå lengre. Vi har det som regel veldig moro på scenen, og vi vet hva vi gjør, sier han. Dertz har vokst opp med James Bond og beskriver de første fil-

mene som mer humoristiske enn gode.   – De siste filmene er absolutt bedre enn de første, spesielt hvis man tenker på likestilling, ler Dertz.

Klesstil

Selv om verken Dertz eller

HYLLEST: Arendal Big Band øver til konserten som skal holdes i Arendal Kulturhus 21.april. Konserten er en hyllest til James Bond. Foto: Helene Walle


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

31

Hår og makeupshow

Kjendisstylist til Sam Eyde videre­ gående skole

med resten av bandet. 

v­ okalistene ønsker å oppfordre noen til å kle seg ut i fullverdig James Bond-stil, må de medgi at det hadde vært gøy om noen gjorde det.   – Folk kan komme akkurat som de vil, men det hadde jo vært litt artig da, sier Dertz. Kordamene og vokalistene

Foto: Helene Walle

k­ ommer til å kle seg i kjole og høye hæler, men noen bikini blir det ikke. De oppmuntrer ­publikum til å ta på seg en skjorte og en sløyfe, dersom de ønsker det.   – Men pistolen får ligge igjen hjemme, ler vokalist Rebekka Lundstrøm.

STYLISTER: Det er duket for storslått show på Sam Eyde videregående skole mandag kveld. På bildet er Alejandro sammen med to av lærlingene som var i Spania i fjor, Lena Andersen (t.v) og maiken Adelina henriksen (t.h). Pressefoto

Mandag kveld gjøres Sam Eyde videregående skole om til et gedigent «showroom» spekket med glitter og glamour gjennom et storslagent hår- og makeupshow. LINDA DYRHOLM ldy@arendalstidende.no

GIR ALT: Tromonerekka i Arendal Big Band gir alt på øvelsen. Foto: Helene Walle.

– Vi er så heldige å få besøk av en av Spanias mest kjent stylist, Alejandro Ruiz Soriano, fra Evonhé Hair & Beauty salong. Han er den som steller flest kjendiser, både spanske og gjester til Spania fra hele verden. Det er en stor begivenhet, forteller Aina Kalsnes

fra Opplæringskontoret for frisørfag Agder.

og lærlinger fra hele Agder, sier Kalsnes.

Trendy

Samarbeid

Gjennom fire dager skal den spanske stylisten sammen med andre profesjonelle frisører holde kurs for elever på Vg2-frisør på Sam Eyde og lærlinger fra Aust-Agder. I den forbindelse skal de sette sammen et storslagent show der kjendisstylisten og kursdeltakerne viser fram siste trend innen hårfrisyrer, styling og sminke. Showet er åpent for alle, og nå håper arrangørene at mange vil komme for å få med seg tilstelningen.   – Dette er en svært stor begivenhet for frisørbransjen og vi har invitert frisører, elever

Kurset arrangeres i samarbeid med Opplæringskontoret for frisørfag, Sam Eyde videregående skole, Fagopplæring Aust-Agder og Erasmus+. Alejandro Ruiz Soriano driver salongene i Spania sammen to brødre, og de er femte generasjon som driver Ruiz-salongene.   – Vi har hatt samarbeid med Evonhé frisørsalong i snart to år, og vi har to lærlinger fra Aust-Agder som jobber i salongen deres i Elda. Sist helg reiste to nye lærlinger til Spania. Dette er både spennende og ikke minst veldig lærerikt, sier Kalsnes.


32

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

K U LT U R Jenter som tåler en trøkk

UNGE SKATERE: Det finnes ingen lavere aldersgrense for å bli med på jenteskate, men de fleste i hallen denne tirsdagen er mellom 5 og 12 år.

Ute ligger fortsatt grusen i gatene, men inne i Arendal Skatehall er underlaget perfekt for triksebrett – hele året. Denne tirsdagen, som de fleste andre tirsdager, er det «Jenteskate».

DA ZOO: I Arendal Skatehall er det plass til alle som vil stå på brett

AASE J. KVANNEID post@arendalstidende.no

Frem til nå, har Jenteskate i «Da Zoo» – navnet på Arendal Skatehall – vært nøkternt annonsert i sosiale media og via jungeltelegrafen. Sistnevnte går derimot ganske radig av seg selv, og hallen denne tirsdags ettermiddagen formelig vibrerer av rullende hjul, tøff musikk, og jenter som står på egne bein.

Knall og fall

Tilstede i hallen er det voksne instruktører som kan lære bort, støtte og trøste når det kommer et fall. For å gå på trynet, det må man regne med. Initiativtaker og primus motor, Olivia Tellefsen, avviser derimot at skating bare er for de råeste jentene.   – Mange tenker kanskje at skating er litt farlig, siden det er lett å slå seg, men det er det ikke. Det å drite seg ut, og lære å reise deg igjen, det gjør heller noe med selvhøytideligheten, forklarer Tellefsen og skryter av alle jentene

VIL FORTSETTE Å SKATE: – Det er kjempegøy! Celina (12), poserer sammen med venninnen Isabella (11).

som møter opp, som ifølge henne selv er «dødstøffe» fra starten av. Det er tydelig at litt knall og fall ikke har skremt bort noen i hallen i dag. Hit har jentene kommet, rett og slett fordi de synes det er kjempe­­gøy, og det siste året har vist at de fleste også kommer tilbake – med venninner og lillesøstre på slep. Instruktør og skater Johannes Sveen Ekrem (19), synes det er bare bra at jenter også har begynt å skate, og han mener gutta er bare glade for å få dem med.

  – Det er ikke noe som heter å «skate som ei jente», det betyr i hvertfall ikke at man er dårligere enn gutta, smiler Ekrem. 14 år gamle Isabel Tellefsen er også instruktør i hallen denne tirsdagen, og hun er helt enig med Johannes. Kyndige blikk følger med på et par unge skatejenter i halfpipen, klar til å plukke opp den neste som faller. Isabel føler skatemiljøet i Arendal er inkluderende og imøtekommende – også som

jenteskater. Likevel mener hun det er behov for egne tider for jenter i hallen.   – Det er ikke akkurat mange jenter på min alder som skater, og man kjenner av og til på at det vanskelig å ta opp plass i hallen når de flinkeste guttene skater. Ikke fordi vi er jenter, altså, men fordi mange er nybegynnere, sier hun. Instruktørene er klare på at det er fint for begge kjønn å ha et sted hvor man får være ny og klønete, uten å komme i veien for de mer proffe, men at kanskje jentene trenger litt ekstra starthjelp. For å inkludere de litt eldre jentene også, håper lederne for Jenteskate å utvide tilbudet med en egen gruppe for jenter fra 15 år og oppover på torsdagskveldene fra klokken 20-22. Der vil både Isabel og Johannes, samt en skater til, stille opp som instruktører.

Fra subkultur til OL-gren Rullebrett var forbudt å i­ mportere og selge i Norge frem til 1988, og mange av guttene fra den første generasjonen «skatere» i Norge relaterte seg like mye til et undergrunnsmiljø som til selve rullebrettet. Dette førte til at

skating var lenge ansett som en «rebelsk» aktivitet, forbeholdt tøffe ungdommer – oftest gutter – i opposisjon til det etablerte. Tidene har forandret seg mye siden den gang, og miljøet har åpnet seg for alle som vil rulle på brett. Nå er skateboarding OL-gren, og det er også tegn på at jenters rolle i skatemiljøene begynner å gjøre seg gjeldende.   – Internasjonalt deltar for eksempel jenter nå på likefot med gutta i anerkjente skate­ konkurranser som «Street League» i USA, nikker instruktør Johannes anerkjennende.

Viktigst å ha det gøy

Med så mange talenter, kan mange her nå langt, men det viktigste er likevel at de har det gøy! En som virkelig står i for å sikre den biten, er instruktør Kristina Jørgensen. En rollemodell for de minste jentene, er hun også.   – Kristina er dritgod! skryter Celina Duedahl (12) og Isabella Mikalsen (11). Isabella er med for første gang denne dagen, mens Celina har vært med noen ganger før. Mens


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

33

INITIATIVTAGERE: Kristina Jørgensen og Olivia Tellefsen vil gjerne ha flere jenter med på jenteskate

vi står og prater, dukker instruktør Kristina opp med et mer passelig brett til Isabella, det er viktig med riktig utstyr. Kristina har øye for det som skjer i hallen, og sitter en hjelm for løst, strammer hun den. Går noen på trynet, trøster hun.   – Hun ren drivkraft, og det smitter over på alle oss andre, forteller Tellefsen.

STILSIKKER: – Med bare jenter i hallen blir det gjerne en litt annen dynamikk, forteller initiativtager Olivia Tellefsen. Her følger hennes datter og instruktør Isabel Tellefsen med på Tyra (8).

Det er takket være Olivia og Kristina at skatejentene får denne muligheten i Arendal. De har begge sett potensialet i hallen, og ønsker å dele gleden man får av å mestre brettene med alle. Tellefsen forteller engasjert om alle tilbudene i skatehallen; nybegynner-skate, gratis familieskate på søndager for familier som vil skate sammen, og «gøbsk8» for gamle skatere som vil gjen­ oppdage gamle kunster, er bare et knippe av dem.

FERSKE PÅ BRETT: Martine (5) og Signe (6) stråler på fire hjul.

Noen tidspunkt er reservert for skateklubbens medlemmer, men stort sett er det åpent for alle. Jenteskate er derimot det eneste tilbudet i skatehallen med gratis lån av utstyr. Både brett og beskyttelsesutstyr ligger klart til bruk for

jentene som møter opp. I sommer blir det også utendørs «Jenteskate» med gratis utlån av utstyr, men da satser Tellefsen på «longboard» – de større, mer stabile og litt surfebrett-aktige rullebrettene.

  – Vi samles og står på brett et sted vi har lyst til å ta en tur, ute på Hisøy for eksempel, smiler Olivia som håper at flere vil få øynene opp for hallen og det positive miljøet der.


34

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

kulturkalendeR Hva skjer i Arendal denne uka? Tirsdag 17. april Human-Etisk Forbund og Rom for dialog inviterer alle tros- og livs­syns­samfunn til å delta i stiftelsen av Samarbeidsrådet for trosog livssynssamfunn AustAgder. Stiftelsen finner sted på Arendal bibliotek fra kl. 19.30 til kl. 22.30. Bowling med Aust-Agder MS Forening på Arendal bowling fra kl. 19.00. Arendal Kulturhus presenterer «Prisen», et ­ kammerspill med fire personer. Arthur Miller og Riksteateret har skrevet stykket som vises klokken 19.00 i Store Torungen. Arendal seilforening ­inviterer til informasjonsmøte om seiling i Arendal. Møtet er i kantina i Kystveien 14 klokken 19.00 til 20.00. Historisk verksted. Kurs i bruk av sjøfartshistoriske kilder med Nora Rodin fra klokken 17.00 til 20.00 på KUBEN. Vedlikeholdstrening, svømming og boccia med Arendal og omegn Helsesportslag hver tirsdag fram til 24.april. Treningen er på Moltemyr skole fra klokken 18.00. Foredrag og under­ holdning på Eydehavn Kuben Frivilligsentral. Karl Fredrik Lundberg holder foredrag om blomster, hagen og livet. Fra klokken 18.00.

Løpetirsdag sammen med Sport1 Arendal. Ola Korbøl står i spissen og tar med seg noen Hoka-sekker for de som ønsker å teste det. Løpet starter klokken 17.00 hos Sport1. Lunsjforedrag med skue­ spillerne Iren Reppen og Kim Haugen på Arendal bibliotek fra klokken 13.00 til 13.30. Studio 38 og Fritid Stuenes ønsker velkommen til ungdomskvelder på Eydehavn Kuben Frivillighetssentral fra klokken 17.00 hver tirsdag og torsdag fram til 13.desember. Sang og litteraturkafé på Tyholmen Frivilligsentral fra klokken 12.00. Enkel servering. Internasjonal kafé på Tyholmen Frivilligsentral fra klokken 11.00. Elever fra Arendal voksenopplæring lager mat. Hver tirsdag fram til 26.juni. Morgenkafé på Eydehavn Kuben Frivillighetssentral fra kl.09.00. Hver ukedag fram til 6.juli. Seniortreff på Eydehavn Kuben Frivillighetssentral hver tirsdag fra kl. 10.00 fram til 26.juni. Åpen skole med lekse­ hjelp og språkpraksis hver tirsdag på Arendal voksenopplæring, Eureka. 2. etasje over Vitensenteret, klokka 16.00-20.00. Åpen barneklubb på Havstad Bedehus i regi av

IMI Arendal og Normisjon. Alle mødre, fedre, besteforeldre med barn i alderen 0-6 år er velkomne. Hver tirsdag fra klokken 09.00 fram til 18.juni. Ungdomsklubb på Studio 38 - Kuben Eydehavn hver tirsdag kl. 18.00-22.00. Hobbykveld på Eydehavn Kuben frivilligsentral hver tirsdag kl. 18.00. Elrobic for herrer hver tirsdag kl. 10.30 på Eydehavn Kuben frivillig­ sentral. Trim for menn med lunsj etterpå. Passer for alle. Lesetreff for flerspråklige kvinner hver tirsdag på Arendal bibliotek i kafeen kl. 15.00-16.00. Kvinner fra alle land er velkomne til lesetreff i kafeen. Vi leser og snakker norsk sammen i hyggelige lag. Treffene blir ledet av kvinnelig leseombud.

Seniorbowling hver tirsdag kl. 12.00 i Bowlinghallen ved Saga Kino. Arrangør: Tyholmen frivilligsentral. Trimgruppa «Sterk og stødig» inviterer til trening i lokalene til frivillig­ sentralen på Elim, hver tirsdag kl. 12.30. Strikkekafé og håndarbeids­ gruppe på Tromøy Frivilligsentral hver tirsdag kl. 11.00-14.00. Trim og styrketrening på Tromøy menighetshus hver tirsdag kl. 11.00. Arrangør: Tromøy Helselag. Kr. 50,per gang. Kaffe og frukt etter treningen. Na-møte hver tirsdag i Nygaten 3, Iogt-huset 2. etasje kl. 18.00. Har du et ønske om å bli rusfri? Kontakttelefon er betjent hverdager fra kl. 17.00 til 19.00. Ring 90529359.

Babysang i Trefoldighets­ kirken hver tirsdag kl. 10.30.

Seniordans på Hisøy Frivillig­sentral hver tirsdag på Elim kl. 17.30.

Bassengtrim på Bjorbekk­ tunet hver tirsdag kl. 15.00 i regi av LHL Arendal- og omegn.

Kafé Katedral i Kirke­ basaren inviterer til åpen kafé hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00-15.00.

Hjertetrim på Myra skole hver tirsdag kl. 16.30 i regi av LHL Arendal- og omegn.

Messe i Den Katolske Kirke kl. 18.30, tirsdag til torsdag.

Trening med Arendal og Omegn Helsesportlag. Vedlikeholdstrening, svømming og Boccia på Moltemyr skole hver tirsdag fram til 28. november kl. 18.00-20-00. Etter trening er det sosialt samvær med kaffe.

Shuffleboard-turnering på No. 1 Sportsbar hver tirsdag fra kl. 20.00.

Onsdag 18. april Arendal tangoklubb inviterer til dans på Malm­brygga klokken 20.00-22.00.

Prøv sang og ulike instrumenter på Arendal Kultur­ skole i Munke­ haugen fra klokken 16.15 til kl. 17.15.

delte byen, kjøpstaden i Arendal på 1700-tallet. Møtet holdes i jurysalen i Arendal gamle rådhus fra klokken 19.00.

Trening i bruk av sosiale medier med Arendal seniornett på Kilden fra klokken 10.00. Ta med PC, nettbrett eller smarttelefon og lær å bruke Facebook og andre sentrale sosiale medier.

Allsang med Austegdelaget i I.O.G.T huset i Nygata fra klokken 20.00.

«Behov for sykehjem og omsorgsboliger» er tema på det åpne møtet i regi av Arendal og omegn Pensjonistlag og LHL Arendal og omegn. Atle Svendal (Ap) snakker om Ad hoc utvalgets arbeid. Møtet starter kl. 12.00 på Tyholmen Frivilligsentral. Middag med konsert på Herregården på Trømøy. Middagen starter kl. 14.00 også begynner konserten med Frode Moltemyr kl. 15.00. Erlend Moksness ­inviterer til kunnskap og debatt om havet på Strand Café fra klokken 19.00. Egil S. Ødegård stiller med gitar og sang. Nonne og fysiker sr. Katarina Pajchel kommer til St. Franciskus skole for å snakke om tro og vitenskap. Foredraget starter kl. 19.00. Arendal Tangoklubb inviterer til Practica på Malmbrygga fra kl. 20.00. Åpent møte i Arendal historielag. Tema: Den

Foredrag om mamma­ magen og trening av NEMUS Arendal. Personlig trener og mamma­magespesialist Maritza Linzey snakker om delte magemuskler. Foredraget er i Citygården i fjerde etasje hos NEMUS Arendal fra klokken 11.00. Marka Friluft er et gratis fritidstilbud til alle som går i 7. – 10. klasse, og er et samarbeid mellom Arendal kommune og Friluftsrådet Sør. Denne onsdagen møtes barna på Hove klokken 17.00 for bruskasseklatring og årets første bad. Arendal natur og ungdom skal legge en plan for året på deres årsmøte som starter klokken 18.00. Årsmøtet er på Kilden Fritidsklubb. Kulturskolekoret er et lavterskeltilbud for barn i alderen 7-12 år. Tren på sang, bevegelser og samspill hver onsdag fra klokken 17.30 til 18.30 på Arendal Kulturskole. Linedance på Eydehavn Kuben frivilligsentral hver onsdag fram til 29. november kl. 18.30. Middagsservering

Utstillinger

Arendal bibliotek

Arendal Kunstforening

Hove Atelier

«Torvdag – sånn var det» vises på Arendal bibliotek av de lokale historielagene og biblioteket. Salgsutstillingen henger fram til 21.april.

Sørlandsutstillingen 2018 del en har åpent fra klokken 12.00 i Arendal Kunstforening. Tema: mennesket. Utstillingen står fram til 22.april.

Hove Atelier viser utstillingen «Kysten og Lyset. Raet Nasjonalpark» av Roderic Graeme Read og Janne Rebecca Read.

Pakkhuset Galleri Fotoutstilling med fotograf Erik Holand på Pakkhuset Galleri. Utstillingen er åpen fra klokken 11.00 og bildene henger fram til 21.april.

Galleri Fløistad Utstilling med arbeider av bildekunstnere, glass­kunstnere og skulptører på Galleri Fløistad mandag til torsdag kl. 11.00-19.00.

KUBEN KUBEN viser utstillingen «Reiser i gråtoner» med sort/hvitbilder tatt i perioden 1900 til 1960 fra Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand med mer. Åpent tirsdag -fredag kl. 09-15.


Arendals Tidende

Eydehavn Kuben frivillig­ sentral hver onsdag kl. 12.30. Middag, kaffe og dessert 100 kroner, kom innom å bli servert ved langbord eller ta med hjem. Formiddagsvandring med Tromøy Frivilligsentral hver onsdag fram til 2.januar. Møt opp på frivillig­sentralen kl. 10.00. Bowling hver onsdag kl. 12.00 på City Bowling i regi av LHL Arendal- og omegn. Dans på lokalet på Tyholmen frivilligsentral annenhver onsdag (ulik uke) kl. 17.30. Gåturer med Tromøy Frivillig­sentral med frem­ møte på sentralen hver onsdag kl. 10.00. Alltid en lang og en kort tur, avsluttes med lunsj på frivillig­sentralen. Turtrim på Hove hver onsdag kl. 12.00 i regi av LHL Arendal- og omegn. Oppmøte ved første hus på venstre side innenfor hov­ edporten. Passer for alle. Onsdagsmiddag i regi av Tromøy Helselag på Arendal Herregård hver onsdag kl. 14.30. Middag, dessert og kaffe kr. 80,- per person. Alle er velkomne. Kamelonkvinnene inviterer til samling på ­ Røde Kors-huset hver onsdag kl. 18.00. Bridge på Hisøy Nye Frivillig­sentral. Liker du å spille kort er du hjertelig velkommen til å stikke innom sentralens lokaler på Elim, hver onsdag kl. 11.00.

KUBEN Kuben viser u ­ tstillingene Barndom, Krakket i Arendal 1886, Skips­ portretter, Arne Vinje Gunnerud Skulptur, Sjømannsminner og En stilhistorisk kavalkade med stoler. Utstillingene på KUBEN er åpne tirsdag -fredag kl. 09-15 og lørdag og søndag kl. 12-16.

Tirsdag 17. april 2018

Quiz Show på Castelle Bar med livemusikk etter quizen hver onsdag fra kl. 20.00. Quiz i andre etasje på Mør Biffhus hver onsdag fra klokken 20.30. Livemusikk og underhold­ ning på Madam Reiersen kl. 22.00-02.00.

Torsdag 19. april Russerevyen 2018 «Generasjon presta­sjon» fremføres av Arendals­ russen i Arendal Kulturhus kl. 19.00. Arendal Jazzklubb og Sørnorsk jazzsenter har satt sammen et helt nytt prosjekt­band «SØR-7» som er en septett med musikere fra Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Vises i Arendal Kulturhus fra kl. 20.00. Lydstudio workshop med Munkehaugen kultursenter og Rytmisk fabrikk fra kl. 18.00 på Munkehaugen kultursenter. Kursholder er Benjamin Pyke-Lindtveit. Sluk en bok – leseklubb for deg mellom 9 og 12 år. Lesetreff hver torsdag kl. 15.00 til og med 19. april. Malegruppe på Bråstad­huset i regi av Folke­ akademiet AKA. Ta med lerret, maling og pensler. Annenhver torsdag fra klokken 18.00 fram til 31.mai. Håndarbeidstreff på Eydehavn Kuben Frivillig­ hetssentral hver torsdag klokken 10.00 fram til 28.juni. Skrivegruppe på Bråstadhuset med Folkeakademiet AKA annenhver torsdag fra klokken 18.00. Kontaktkafé Evangelie­ senteret Arendal hver torsdag kl. 19.00-21.00. Åpne møte for alle med tale, sang og musikk i kjent Evangeliesenter-stil. Tirsdag og torsdag fra kl. 11.00-15.00 er det åpen kafé med gratis varmt måltid primært rettet mot rusavhengige. Blå Korsbygget, Grensen 1. Sterk og stødig trim­ program på Eydehavn

Kuben frivilligsentral hver torsdag kl. 11.00. Trening «Sterk og stødig» på Kilden i regi av Tyholmen frivilligsentral hver torsdag kl. 12.00 med fokus på balanse, styrke og fallforebyggende trening for seniorer. Babysang i Barbu menig­ hets­hus hver torsdag kl. 11.00. Gjerstadvannets venner inviterer til dugnads­ arbeid med turløypa rundt Gjerstad­vannet hver torsdag kl. 09.00-12.00. For mer informasjon kontakt Tromøy Frivilligsentral 99594818. Turgruppa ved Elim fri­ villigsentral inviterer til fellestur hver torsdag kl. 11.00 fra frivilligsentralen. God lunsj serveres inne på sentralen etterpå. Torsdagsklubb med norsk­trening hvor kvinner i alle aldre møtes for å lære mer norsk og øve på språket gjennom samtaler, øvelser, sang og hygge. Hver torsdag kl. 15.00 i Røde Kors-huset på Langbryggen.

Varmtvannstrening på Sørlandets sykehus i Arendal hver torsdag kl. 17.30 i regi av Arendal revmatikerforening. Arendal Røde Kors Ungdom inviterer til treff i ungdoms­ gruppa for alle mellom 13 og 30 år. Aktiviteter og moro annenhver torsdag på Røde Kors-huset kl. 18.30. Kafé hver torsdag på Arendal bibliotek kl. 11.00-15.00. Variert meny av europeiske og asiatiske retter. Torsdagskafé på Tyholmen Frivilligsentral med servering av hjemmelaget mat, smørbrød, salater, supper, baguetter, kaffe og kake. Fra kl. 11.30. Strikkekafe på Tyholmen Frivilligsentral kl. 13.00. Livemusikk og underhold­ ning på Madam Reiersen kl. 22.00-02.00. Shuffleboard-turnering på No 1 Sportsbar hver torsdag fra kl. 20.00

Fredag 20. april Chippendales viser sitt show «About last night»

i Arendal Kulturhus kl. 20.00. LIVE på Andevinge med soul-artist Kahielia, Rasmus Solem og Arild Nyborg fra kl. 21.30. Tomas F. Band spiller på Munkehaugen scene fra kl. 21.00. Lunsjmesse i regi av Kirkens bymisjon og Trefoldighet menighet. Starter kl. 12.00 i Trefoldighetskirken.

35

Hjertetrim hver fredag på Myra skole kl. 16.30 i regi av LHL Arendal- og omegn. Messe i Den Katolske Kirke kl. 18.30, fredag og lørdag. Grøtservering og hjemme­­lagede karbonade­smør­ brød, kaffe og kake hver fredag kl. 11.30. Tyholmen Frivilligsentral Nedre Tyholmsvei 7. Turkafeen på Tromøy, Studio Spornes, har åpent fra kl. 12.00-16.00.

Digitalisering og bilde­ behandling på Eydehavn Kuben frivilligsentral hver fredag kl. 10.00. Bassengtrim tilrettelagt for slagrammede på Bjorbekktunet kl. 11.00 hver fredag. I regi av LHL Arendal- og omegn. Fredagskaffe på Eydehavn Kuben frivilligsentral hver fredag kl. 11.00.

kultur@

arendalstidende.no

Svømming på Flosta skole hver fredag kl. 15.00 i regi av Eydehavn Kuben frivillig­sentral. Gratis. Strikke- og skravlekafe hver fredag på Hisøy frivillig­sentral fra kl. 12.00.

Elrobic og trim i regi av Tyholmen frivilligsentral med Eldrup Hansen. God musikk og mye latter. Hver torsdag på Kilden kl. 10.30. Strikkekafé og håndar­ beidsgruppe på Tromøy Frivilligsentral hver torsdag kl. 16.00-19.00. Visegruppa Kråka har øvelse i Hisøy frivillig­ sentrals lokaler annenhver torsdag oddetallsuker fra 31. august. Kl. 19.00.

DENNE UKEN PÅ SØRLANDETS EGEN TV-KANAL: Vi sender 24 timer i døgnet!

Naturlos 2/10

FYRET (fra 2010)

Sam på gården 10/10

Sørlandske gründere – Senior Travel

I samarbeid med Friluftsrådet Sør skal vi bli med på guidede turer på fjellet, i skogen og langs kysten. Nå skal vi til Tromlingene på fuglekikking.

Bli med på gården til den populære bonden Sam utenfor Mandal som drømmer om å livnære familien på den lille gården.

Vi møter fyrforvalter Knut Mørland og ”fyr-poet”, Sondre Foyn Gullvåg på Torungen fyr. En film om håp, mellommenneskelige relasjoner og storslått natur.

Anna Særnmo hadde en drøm om å starte noe for seg selv. I dag driver hun eget reisebyrå som arrangerer trygge reiser for eldre.

TV Agder distrubueres til 170 000 seere i Aust og Vest-Agder. Sendingen går i loop hver time, hele døgnet*. Nye programmer hver mandag. Tv Agder sees på disse kanalnumrene: Kabel/fiber: Canal Digital #15, Get #32, Homebase #9, Altibox #33, Telenor #149, Antenne: RiksTV #52. Gikk du glipp av noe? Programmer legges også ut på tvagder.no. Produsent Media Service AS, Tlf: 370 18 000. *RiksTV 17:30-24:00 og 09:00 - 12:00 i helgen.


36

Tirsdag 17. april 2018

BERG-HANSEN.NO

Arendals Tidende

DIREKTE FRA KJEVIK

FØRJULSTURER TIL PRAHA ELLER TALLINN Førjulstiden i Praha og Tallinn er magisk. Opplev de flotte julemarkedene og spis på sjarmerende, rimelige lokale restauranter. Veldig bra shoppingmuligheter. Kom i skikkelig julestemning! Bestill nå og sikre deg plass direkte fra Kjevik. Praha: 30. november – 2. desember 2018 Tallinn: 23. – 25. november 2018

Arendal: 37 02 00 00 Kristiansand: 38 12 00 00

SKAPSANGERNE Irsk aften på Pakkhuset Galleri

20. april kl 19.00 Arendal Handelstands Sangforening forsterker Skapsangerne. Stor allsangfaktor | Fri entré.

Velkommen!


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

37

Slaattene Begravelsesbyrå a.s Etablert 1927

Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65 Døgnvakt

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.

TILBUD PÅ BYTTE AV INNMAT I SIKRINGSSKAP! TA KONTAKT FOR GRATIS PRISTILBUD!

annonse? annonser@ arendalstidende.no

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Fv. 420 Nedenes

Fv. 420 Borkedalen

Bygging av nye busslommer

Bygging av nye busslommer

Det er inngått kontrakt med TT Anlegg As om bygging av fire nye busslommer samt fortau på Nedenes.

Det er inngått kontrakt med TT Anlegg As om bygging av to nye busslommer med fortau på Borkedalen i lillesand.

På strekningen skal eksisterende veilysanlegg flyttes. Nytt intensive belysningsanlegg etableres i forbindelse med fotgjengerovergang. Det skal bygges drens og overvannsanlegg i tillegg til legging av kantstein og asfaltering av busslommer og fortau/repo.

Mye av asfalten på kollektivterminalen skal fjernes og erstattes med gress og nye parkeringsplasser etableres. Nytt intensive belysningsanlegg skal etableres ved ny fotgjengerovergang og det vil bli noe legging av kantstein og asfaltering.

Vegen skal skiltes med arbeidsvarslingskilter og det vil være fokus på sikkerhet i forhold til trafikanter under gjennomføringen av anlegget. Vi ber derfor om at alle viser hensyn og respekt for anleggsarbeiderne og tunge maskiner.

Vegen skal skiltes ned med arbeidsvarslingskilter og det vil være fokus på sikkerhet i forhold til trafikanter under gjennomføringen av anlegget. Vi ber derfor om at alle trafikanter vise hensyn og respekt for anleggsarbeiderne og tunge maskiner.

Vegen skal være åpen i hele anleggsperioden. Ett kjørefelt vil bli steng av gangen og i den sammenhengen vil det bli redusert fremkommelighet.

Vegen skal være åpen i hele anleggsperioden. Det vil bli tillatt å stenge ett kjørefelt av gangen. I den forbindelse vil det bli noe redusert fremkommelighet.

Anleggsarbeidene for prosjektet vil være fra april 2018 til juni 2018. Ved spørsmål, kontakt Aust Agder Vegavdeling, Statens Vegvesen Region Sør ved prosjektleder Caryne Ndenzako, mob.nr: 41770595.

Anleggsarbeidene for prosjektet vil være fra april 2018 til juni 2018. Ved spørsmål, kontakt Aust Agder Vegavdeling, Statens Vegvesen Region Sør ved byggeleder Caryne Ndenzako mob.nr: 41770595.

www.arendalstidende.no


38

Tirsdag 17. april 2018

Arendals Tidende

SØRSVANNSVEIEN 27 - STOA INDUSTRIOMRÅDE, ARENDAL - Tlf: 370 25 222 - Mob 916 97 300

Vi ordner finansiering, også 100% 4x4

Ny EU 6 gir, A/C, H.feste, S/V-hjul, Sentrallås.

kr. 65.000

4x4

Aut 4x4, Cruisectrl, Klima, S/V-hjul.

A/C, Navi, Cruisectrl, Rails, Aut.

kr. 189.000

Km.stand 395.000

‘08 VW Caravelle 2.5 TDi 4-motion 131hk

‘15 Suzuki Swift 1.2 GLX 4X4

‘12 MB Viano 2,2 CDi 8-seter

‘09 Toyota Yaris 1.4 D4D Pen bil. Km.stand 116.000

Ny EU

4x4, H.feste, A/C, 6 gir, Cruisectrl, S/V-hjul.

kr. 109.000

Km.stand 95.000

Km.stand 348.000

kr. 129.000

4x4

4x4

‘13 VW Caddy Maxi 1.6 TDi

‘06 Mitsubishi Outlander 2.0l 16V

Cruisectrl, A/C, S/V-hjul,Kjørecomputer.

4x4, Klima, H.feste, Rails, Sentrallås.

kr. 49.000

Km.stand 150.000

4x4, H.feste, S/V-hjul, Farget glass.

kr. 159.000

Km.stand 145.000

kr. 69.000

Km.stand 297.000

SO LG T

4x4

'11 Toyota Hiace 4WD 2.5 D-4D

Aut

Ny EU

Ny EU

‘85 MB 1222F Veteran brannbil.

‘03 Mitsubishi Outlander 2.0l 16V 136hk

Klima, Radio/CD, Rails, S/V-hjul.

4x4, H.feste, A/C, S/V-hjul, Skinn, Rails.

kr. 25.000

Km.stand 103.000

Ny EU

Ny EU

‘08 VW Passat 1.9TDi BlueMotion 105hk

‘07 VW Transporter 1.9TDi Lang. Pen.

Cruisectrl, Rails, Klima, Rails, H.feste.

2 skyvedører, H.feste, Farget glass.

Km.stand 268.000

kr. 39.000

kr. 59.000

Km.stand 273.000

Km.stand 228.000

kr. 35.000

7-seter

Aut

‘06 VW Caravelle 2.5TDi 7-seter, Aut 6 gir, A/C, Radio/CD, Just.ratt, ABS Km.stand 333.000

kr. 149.000

Diesel

Aut

4x4

‘01 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro 7-seter

‘08 Nissan Interstar Kjølebil 2.5DCi

Cruisectrl, A/C, H.feste, Sentrallås. Km.stand 208.000

4x4, Cruisectrl, Klima, S/V-hjul.

kr. 75.000

kr. 115.000

Km.stand 284.000

kr. 29.000

‘10 Ford Transit Connect 1.8 TDCi H.feste, S/V-hjul, Sentrallås, Km.stand 62.000

kr. 39.000

Aut

‘00 Toyota Yaris 1.0 3-dørs

H.feste, Klima, Cruisectrl, Aut.

kr. 19.000

Km.stand 212.000

‘05 BMW X3 2.0TDi 150hk Panorama

‘01 MB C180 2.0l

Sentrallås, S/V-hjul, Farget glass.

Km.stand 181.000

kr. 35.000

4x4, A/C, Sentrallås, Just.ratt, Cruisectrl. Km.stand 155.000

kr. 89.000

Aut

Ny EU

‘05 Audi A3 TDI DSG 140hk S/V-hjul, Klima, Farget glass. Km.stand 232.000

kr. 65.000

Ny EU

Ny EU

‘05 BMW 316I 1.8l, st.v S/V-hjul, A/C, Sentrallås, Servicehefte. Km.stand 141.000

kr. 49.000

‘01 Opel Corsa 1.2l 5-dørs. H.feste, S/V-hjul, Metallic. Km.stand 183.000

kr. 25.000

'05 VW Transporter 4WD 2.5TDi lang 4x4, 6 gir, rails, S/V-hjul, A/C. Km.stand 297.000

kr. 69.000

Aut

‘08 MB E200T 2.2 CDi A/C, Cruisectrl, S/V-hjul, Rails, Aut. Km.stand 455.000

kr. 49.000

05 VW Transporter 2.5 TDi 174hk høy/lang................ 69.000

Ny EU

4x4

‘03 VW Transporter Syncro 2.5 TDi 3-seter 4x4, Sentrallås, H.feste. Km.stand 275.000

‘06 Peugeot 407 1.6 HDi

‘04 VW Polo 1.2 5-dørs S/V-hjul, Sentrallås, Klima.

kr. 39.000

Km.stand 215.000

kr. 28.000

Klima, Radio/CD, Rails, S/V-hjul. Km.stand 265.000

kr. 35.000

03 Mitsubishi L200 5-seter 4-dørs............................ 75.000 03 Peugeot 307 2.0 HDi.......................................... 25.000 01 VW Caddy 1.9 TDi, ny EU, lav km, hel og god bil.. 18.000 10 VW Caddy Maxi 4WD sort meget pen................... 95.000 06 Opel Zafira 1.9 TDCi........................................ 19.000 09 VW Tiguan 2.0 TDi 4-motion................................159.000 08 Nissan Interstar Kjølebil 2.5 DCi aut................... 29.000 08 Ford Transit Connect 1.8 TDCi T220LX................ 35.000 03 VW Caravelle 4WD 2.5TDi 150hk 8-seter.............. 89.000 06 Peugeot 407 1.6 HDi............................................ 35.000 06 VW Touran 2.0 TDi DSG 140hk............................ 39.000 06 Renault Clio III 1.2l, 75hk, 5-dørs........................ 35.000 14 Tesla Model S 85............................................... 409.000 09 BMW 520 DAT 177hk, Aut. Velholdt....................146.000

Vi har utleie av varebiler, personbiler, 8-seters Caravelle og biltransporthenger. Vi utfører polering, rens, lakkforsegling og bilpleie


Arendals Tidende

Tirsdag 17. april 2018

VÅRPRISER PÅ

39


Bilredning Sør AS

Cornys hjørne TIPS OSS: 40 69 22 22

37 03 39 00

Hove i dag. #mittarendal

#lengterettervår #mittarendal

Ha en fin kveld #mittarendal

@elseliv52

@ijkjol

@linka1502

Våren er blåveiser #mittarendal

#mittarendal

Det blomstrer...#mittarendal

@elisabeth6670

@ijkjol

@mariann.olsen

Tagg ditt bilde med #mittarendal Været Norges eneste firma innen skadedyrkontroll sertifisert ihht. ISO-9001 for skadedyrkontroll/bekjempelse

Onsdag

Tirsdag

• • • •

Hva kan vi hjelpe deg med? Sanering / forebyggende

• Husbukk • Biller Stokkmaur • Duer • Veps Maur • Fluer • Mus Borebiller • Sopp og råte • Rotter Kakerlakker Ellers alt innen skadedyrkontroll Ring: Tor Ole Dalen - 37 02 47 90 / 906 57 906 For gratis og uforpliktende befaring

11º

9º 3 m/s

0 mm

Torsdag

3 m/s

Fredag

12º 3 m/s

0 mm

0 mm

12º 3 m/s

0 mm

Arendalstidende 20180417 000 00 00  
Arendalstidende 20180417 000 00 00