Page 1

Arendals Tidende magasin

HELG

Kommunebudsjett 2017:

Kroner

og korrektur

Uke 48 - 2016 - Nr. 88 - 11. ĂĽrgang

Pris: 20 kr


LEDER / INNHOLD

LEDER

AKTUELT:

Pengene våre

Budsjettet for Arendal kommune til neste år skal snart vedtas. Rådmannens stab og Arendals politikere har oppdraget med å utforme et budsjett som best mulig ivaretar interessene til alle innbyggerne i kommunen. Til syvende og sist er det innbyggernes penger som forvaltes av byens politikere, men veien fra lommeboka til innbyggernes behov er litt lenger enn når vi vanlige innbyggere drar bankkortet til vanlig. Hvert fjerde år får vi mulighet til å si vårt om hvem vi vil at skal styre kommunen vår. Politikerne forteller oss hvordan de vil styre og hva slags pengebruk de vil vedta i budsjettprosesser som den som nå pågår. Når kun i ovrekant 50 prosent av velgerne i Aredal kommune valgte å bruke sin rett til å styre den kommunale lommeboka ved forrige valg, er det et uttrykk for at politikken blir litt for høyt hevet over hodene til innbyggerne. Dette er merkelig og vanskelig å forstå. Dersom man stykker budsjettet opp i enkeltsaker handler det tross alt om ting som engasjerer: Eiendomsskatt, boligbygging, ny Bjønnes stadion, kanaler, eldreomsorg, ny fartsfest for båtene i byen, rusomsorg, parkeringsplasser og så videre. Det finnes ikke en innbygger i Arendal som ikke er berørt av noe av det som omtales i budsjettet. Statsminister Erna Solberg med sa med et humoristisk tilsnutt i forrige ukes utgave av Nytt på nytt på NRK at budsjettforhandlingene skal være vanskelige å forstå for vanlige folk. Hvis ikke hadde det tross alt ikke vært behov for politikere. Det samme gjelder forsåvidt pressen. Vår oppgave er å fortelle leserne hvordan det som skjer i Arendal berører dem. Derfor har vi i helgens utgave av Arendals Tidende trukket frem noen av høydepunktene fra de forskjellige partienes forslag til budsjett. Les, bli klok og ha en god helg! Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Vil forebygge drap

SIDE 14-15

Ansvarlig redaktør Grete A. Husebø Mob: 46 69 78 05

Salgsleder Wenche Eriksen Mob. 410 20 737

gah@arendalstidende.no

wme@arendalstidende.no

Kulturredaktør Linda Dyrholm Mob: 974 39 024

Selger Robin Johansson Mob. 41 66 04 53

ldy@arendalstidende.no

roj@tvende.no

Journalist Esben Holm Eskelund Mob: 982 68 194

Grafisk designer Maria Åsheim Mob: 920 69 172

ehe@arendalstidende.no

Sportjournalist Tore Abrahamsen Mob: 975 72 101 tab@arendalstidende.no

maa@arendalstidende.no

Annonseproduksjon Torbjørn Lillebø Mob: 920 47 345 tli@arendalstidende.no

Abonnement: 40 69 22 22 | abonnement@arendalstidende.no

Tlf. 40 69 22 22 Trykk: Synkron Media AS Utgiver: Nye Arendals Tidende AS Org.nr: 898 426 432 Postadresse: Postboks 383, 4804 Arendal Besøksadresse: Havnegaten 4b, Arendal Papirutgave: Mandag og fredag Nettside: www.arendalstidende.no Forsidefoto: Fotomontasje: Arendals Tidende/Esben Holm Eskelund

Arendals Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis­ omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presseorganisasjon og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55. E-post:pfu@presse.no

2 Arendals Tidende helgeutgave uke xx 2016


HELJEPRAT:

På rett side av loven

SIDE 30-31

SPAR 28%

2990 ord.pris 41,90/stk

Elise Iskake 1 l, vanilje, Hennig Olsen

Fast julepris

3990 pr kg

Gjelder torsdag, fredag

og lørdag!

Fersk skinkestek med ben, fra kjøttdisken

Fast julepris

9900 pr kg

Lutefisk av skrei fra fiskedisken Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer. Kampanjeperiode: Torsdag 01. desember – lørdag 03. desember. Faste julepriser frem til 31.12.

MENY KRØGENES 8-22 (8-20) Tlf. 37 06 20 00

3


4 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016


Fempartienes politiske korrekturlakk Når bystyret 8. desember skal vedta budsjettet for kommunens 44 617 innbyggere er de 39 folkevalgte stort sett enige i rådmannens forslag til prioriteringer. TEKST OG FOTO: ESBEN HOLM ESKELUND | ehe@arendalstidende.no

5


Kvintetten bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre innledet etter valget i fjor samarbeid på det økonomiske området. Siktemålet var å få kontroll på kriseøkonomien i kommunen. Arendal nærmer seg fire milliarder kroner i gjeld og har i praksis null kroner på bok. Da rådmannen la frem sitt budsjettforslag og handlingsplan for årene 2017 til 2020 tidlig i november var det et stramt budsjett, men et som for første gang på lenge ikke inneholdt kuttforslag, som igjen ville tvinge det ­samarbeidende flertallet til å vedta upopulære og ­ ­vanskelige kutt. Dermed mener partiene at det ikke er grunn for å legge frem de helt store endringene i sitt budsjettforslag for neste år.

1

Fikk 8,7 millioner ekstra

Til forskjell fra rådmannen fikk budsjett­ kvintetten en gledelig ­ overraskelse med seg inn på kammerset da de skulle lage kammermusikk av budsjett­ dokumentene. Der inne fant partiene frem politisk korrekturlakk etter å ha fått varsel om høyere utbytte fra den ­kommunale eierandelen i Agder Energi, som har fylt på budsjettet med 8,7 mil­ lioner kroner. Dermed er det rom for å foreslå utvidede rammer og engangs­tilskudd til 23 gode formål og oppgaver. I tillegg skal rett i overkant av fire millioner kroner over på ­investering for de neste to årene.Til sammen har partiene funnet nær 9,6 millioner kroner som de foreslår skal investeres i prosjektet «Drømmenes Hus» i Lassens Hus på rådhuskaia eller et annet sted i 2018 og 2019, i tillegg til et par musikkbinger som øvingsrom for band og musikere i nærmiljøene verdt til sammen 1,5 millioner kroner.

Bilfritt sentrum

En av de største nyhetene i endrings­ forslaget fra fempartiene er å legge inn 2,4 millioner kroner de neste fire årene på å gjøre Arendal sentrum bilfritt. Det har medført kraftige reaksjoner fra nærings­ livet i sentrum og må kunne omtales som et dramatisk forslag. Et annet stort prosjekt er arbeidet med å samlokalisere den kommunale kultur­ skolen i nye lokaler, noe partiene er enige om å kunne bruke fem millioner kroner på fra 2018 til 2020.

6

2

3

4

1) UNGDOMSTILBUD: Fempartiene vil styrke fritidstilbudet på Kilden med en ny stilling. plass er nærmere en realitet. 3) T5-SENTERET: Bystyreflertallet vil styrke rammetilskuddet til Kanalgården, kan bli kommunens valg når det kommer til plassering av en samlet kulturskole. praksis et plaster på såret for nedlagt skole og et byggefelt der utbygger gikk konkurs før det årene for å gjøre Arendal sentrum til landets første bilfrie bysentrum. 

Mens Venstre gikk høyt ut og utropte det såkalte «Statens Hus» ved Kanalplassen som ny kulturskole, åpner fempartiene for andre alternativ. De foreslår kulturskole i den fremtidige utbyggingen av Dauholla og kunnskaps­ havnas del tre. De åpner for både kjøp og leie av lokaler, og om bystyret går inn for det skal rådmannen og eiendoms­ foretaket utlyse et anbud for lokaler til

6 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

kulturskolen i Arendal i fremtiden.

Litt mer Arendelle

Fempartiene har funnet en liten slant til å sette i gang et forprosjekt om is­­legging av Sam Eydes plass om vinteren. Altså er de ett skritt nærmere å gjøre Arendal mer som Arendelle i Disney-filmen «Frost». Her er det også lagt inn et ønske om at en fontene skal være med i planen og at det ikke lages på en slik måte at det


Ett skritt nærmere å gjøre Arendal mer som Arendelle i Disneyfilmen «Frost»

arbeiderene rundt i kommunen mer å rutte med, oppbemanne ungdoms­tilbudet på Kilden med en ny stilling, gi mer til Friluftsrådet, landbruks­investeringer, skolehelse­tjenesten og øke tilskuddet til barne- og ungdoms­organisasjoner og andre kultur­formål. Seilskuta «Boy Leslie» skal også sikres med rammetilskudd på 75 000 kroner de fire neste årene, om ordfører Robert Cornels Nordli fra Arbeiderpartiet og hans samarbeids­kamerater får det som de vil.

Kunstgress og byste

På Nedenes er det behov for kunstgressbane. Det har partiene funnet penger til neste år og kan gi 750 000 i engangs­ tilskudd neste år, mens kunstgressbane på Myra først kan vente tilskudd året etter. En byste av Nils Hjelmtveit, kirke- og undervisningsminister for Arbeiderpartiet i 1935-1945 er det funnet noen kroner til, det samme til en minnestøtte av falne under krigen på Hisøy.  

Tjenestene til barn som har sammensatte vansker får mer til neste år, og en liten sum på 50.000 kroner gis innbyggerne på Løddesøl til nærmiljøtiltak. Den summen kom på plass etter at ordfører Robert C. Nordli (Ap) og nestleder i styret i Arendal Eiendom KF og bystyrerepresentant, Milly Olimstad Grundesen (Sp) var på befaring for en status­oppdatering etter at skolen er lagt ned, selskapet som stod for bolig­ bygging i et nytt felt på Løddesøl gikk konkurs og lekeplassen fortsatt sto uferdig.

Åpne forslag

5 2) ISFRITT FORELØPIG: En permanent mulighet for underkjøling og islegging av Sam Eydes T5-senteret med 200 000 kroner i året. 4) KULTURSKOLE: Det tidligere «Statens Hus», nå 5) PLASTERPENGER: Fempartiene foreslår 50 000 kroner i nærmiljøtiltak på Løddesøl. I var ferdigstilt. 6) BILFRI BY: Fempartiene i Arendal vil bruke 2,4 millioner kroner de fire neste Alle foto: Esben Holm Eskelund

hindrer store arrangementer på plassen. Da kan vi tenke oss slike som avviklingen av det offentlige 17.mai-arrangementet, Arendalsuka og Canal Street, som alle er arrangement med behov for å bruke Sam Eydes plass.

Menneskelig fokus

Kristelig Folkeparti har ikke uventet oppnådd å sette signaturen sin tydelig i det felles budsjettforslaget. Foreldrenett­verk

på skolene kan få100 000 kroner mer i året til idéhefter, kurs, filmklipp og idéutveks­ ling mellom de ulike foreldreutvalgene (Fau) i skolene. Det foreslås en halv million kroner til Metodistkirkens byggeprosjekt, mer penger til opp­levelseskort for familier med svak økonomi, styrking av T5-senteret, stiftelsen Med Hjerte For Arendal og Kirkens Sos.

Partiene er sammen kommet frem til fem såkalte verbalforslag i sitt budsjett­ forslag. Dette er forslag som det ikke er gjort noen økonomiske vurderinger av, men som fempartiene ønsker skal være langt fremme i kommunebevisstheten det nærmeste året. Her listes opp en strategi­ plan for lærlinger og lærekandidater i kommunen, vurdering av å opprette et elektronisk helsesøstertilbud, inntak av femti personer fra Arendal voksen­ opplæring i språkpraksis i kommunens enheter gjennom 2017, legge mer fokus på tidlig innsats for å unngå for høy grad av spesialundervisning, ha et fokus på lavutslippsamfunnet og helt til slutt gjøre en jobb for å sikre at Kalvøysund Festning får status som regionalt krigs- og kulturminne.

I tillegg vil fempartiene gi fritidsmed­-

7


1

Frp kutter fra toppen

40 millioner kroner vil Fremskrittspartiet ta fra rådmannens administrasjonsbudsjett og overføre til drift-, investering og sparing de kommende årene.

Gruppe- og opposisjonsleder Anders Kylland i Frp har sett seg lei på at rådmannen hvert år har en budsjettpost som ikke er spesifisert og mener pengene står lagelig til for kutt. Ved å ta blant annet ti millioner kroner hvert år fra rådmanns­ enheten frem til 2020 vil partiet frigjøre penger til driften og investeringer. Og sitte igjen med over 44 millioner kroner på kommunens investeringsfond. I likhet med Høyre vil Frp gjøre endringer i rente­avtalene for kommunens lån og mener det er mulig å frigjøre 14 millioner på grepet i perioden.

Sette ut tjenester

Som Høyre har partiet regnet på hva det vil utgjøre i besparelser å sette ut oppmålingstjenesten og vaskeritjenesten

på anbud. Her har partiet kalkulert langt høyere muligheter og mener det kan hentes 18 millioner kroner. En konkurranse­ utsetting av vaskeri­ tjenesten, som i dag er ligger på Plankemyra og Færvik bo- og omsorgssenter er imidlertid kontroversielt i de ansattes organisasjoner. Et mål for partiet ved å legge oppmålingstjenesten ut på anbud er at denne typen tjeneste kan bli billigere for folk flest. Om partiet får gehør for det vil det bety at blant andre bystyrerepresentant Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti må finne seg i å bli lagt ut på anbud av politiske opponenter. Han jobber til daglig som overingeniør med oppmåling i kommunen. En målrettet jobbing for å få ned sykefraværet ytterligere kan føre

8 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

1) TOPPTUNGT: Fremskrittspartiet vil gjøre store kutt i administrasjonen av Arendal kommune og heller bruke penger på «grasrota» istedenfor i femte etasje i rådhuset. 2) FRP-ALTERNATIV: Fremskrittspartiets Anders Kylland under fremleggingen av partiets budsjettforslag, en seanse han synes ble vel formell. 3) KAN UTSETTES: Forskjønning av den ytre delen av Langbryggen bør vente til 2020, foreslår Fremskrittspartiet. 4) NEI TAKK: Oppgradering av Bjønnes stadion bør vente, mener Frp. 5) OUTSOURCING: Frp vil sette arbeidsplassen til bystyrekollega Einar Krafft Myhren (SV) i oppmålingstjenesten i Arendal kommune ut på anbud. Arkivfoto

til besparelser på 16 millioner kroner de fire neste årene.

Administrative kutt

Arendal voksenopplæring har dyre lokaler på Kunnskapshavna, mener partiet. Fremskrittspartiet vil flytte tilbudet til et annet sted og til sammen hente inn ti millioner kroner fra 2018 til 2020. Skolekontoret skal kuttes og legges inn under rådmannen, dersom partiet får det som de vil. Det vil frigjøre sju millioner kroner til overføringer direkte til skolene, mens oppgavene overføres til rådmanns­enheten som også blir slanket. Frp vilkutte i rådmannens sjefsstab, med fem kommunalsjefer til rådmann, assisterende rådmann og to kommunalsjefer for drift og økonomi. Frp mener enheten er topptung, byråkratisk og lite innovativ. Gjennom endringer i byråkratiet, som deltakelse i interkommunale selskaper, mener partiet det er mulig å spare til sammen 17 millioner kroner frem til 2020. Frem til 2020 mener partiet det


3

5

2 kan være rom for å kutte opp mot 55 millioner kroner.

Selge Lassens Hus

Eiendomskjøpet på Rådhuskaia mener partiet var en lite god ide og foreslår salg av Lassens Hus. Frp tviler på å få mer enn én million kroner for eiendommen, men regner med å kunne hente inn 11 millioner kroner i driftsutgifter på å kvitte seg med det. Det kan igjen være med på å finansiere opprettelse av omsorgs­ombud, mer fysioterapi, flere ungdomstiltak, styrking av ungdoms­tilbudet på Kilden og gjeninnføring av kulturmillionen som lag og foreninger kan søke på. Kylland sa under budsjett­ fremleggelsen at kultur­millionen er populær og skaper engasjement i kulturlivet og det frivillige Arendal. Partiet ønsker også å satse på flere lærlinger, flere helsesøstre i grunnskolen, løpende barnehageopptak, hjelpemidler i omsorgsinstitusjonene og kultur­ skoletilbudet for barn og unge.

Ny fartsfest

Fremskrittspartiet vil at kommunen

bruker 100 000 kroner årlig på å engas­ jere seg i å reetablere VM i offshore, som Kylland varslet kan være på vei tilbake til Arendal med alt det medfører av virkninger for næringslivet.

Svømming over fotball

I forrige bystyremøte forsøkte Frp å stanse 29 millioner kroner til opp­gradering av Bjønnes stadion. Disse pengene har partiet tatt ut i sitt forslag til invester­ ingsbudsjett. De ville ha en ­grundigere behandling av saken. I vedtaket bystyret fattet er det i­ midlertid slik at kommunen kun skal bidra med 11,2 millioner kroner til Bjønnes-prosjektet. Partiet ønsker i stedet å bruke 122 millioner kroner på et nytt regionalt svømmeanlegg. Frp vil ikke bruke penger på krematorium med det første og foreslår å flytte 24 millioner over på andre investeringer. For eksempel kunstisbane på Sam Eydes plass. En oppgradering til kunstgress­ bane på Nedenes vil partiet prioritere neste år og ønsker i likhet med Høyre å se på idrettshall i Asdal-området, dog ikke nødvendigvis lik oppgradering av skolens eksisterende gymsal.

Sykehjem og u-skoler

166 millioner kroner har partiet regnet seg frem til at et nytt sykehjem vil koste å bygge. Partiet vil også at kjøkken­tjenesten for sykehjemmene flyttes ut der syke­ hjemmene er fordi det gir et bedre tilbud til brukere og beboere. Frp tar høyde for at det sannsynligvis vil kreve noen

4 investeringer å få kjøkken­maskinene i gang i en mer desentralisert form enn i dag. Partiet vil også bruke penger på omsorgsboliger og tilrette­ legging av private bofellesskap og foreslår sju ­millioner kroner til formålet fra neste år og frem til 2020. 20 millioner kroner har partiet på planen til boliger på rus- og psykiatri­feltet samt for bosteds­ løse. Partiet ønsker også å prioritere to nye ungdoms­skoler i kommunen, en i sentrum og en i vest. De vil bygge skolene som OPS-prosjekt og vil i gang i 2019 med tre millioner kroner. Frp har heller ikke glemt bobilturismen. De syns kommunes Kuviga-løsning er for dårlig og mener en investering på en bedre bobilparkering på fire millioner kroner vil gi inntekter på sikt.

Grønne tiltak

Flere ladeplasser for elbiler mot betaling ønsker partiet å etablere og under budsjett­ fremleggelsen sa Kylland at partiet også tenker seg trygg parkering for elsykler med lademulighet i Arendal sentrum, gjerne i Bendixkleiv ved Torvet P-hus. Opprustningen av den ytre delen av Langbryggen mener partiet må vente til Grandgården har gjenoppstått i ny drakt, men foreslår to millioner kroner i 2020. Miljøtiltak i Pollen er inne i budsjett­ forslaget med to millioner kroner og ikke minst har partiet offentliggjort at det stiller seg åpent for å utrede kanal i Arendal, noe de tidligere har program­ festet motstand til.

Trafikksikkerhet

Kylland har selv fått føle på kroppen hvordan det er å bevege seg i sentrum for personer med nedsatt eller ­manglende syn. Det har fått partiet til tenke på flere tiltak for universell utforming. Frp ønsker også økt satsting på sikring ved å p ­ rioritere flere gang- og sykkelvei­ prosjekter og legge klare planer som kan settes i gang om det nok en gang skulle drysse tiltaksmidler over Arendal fra regjeringshold.

9


Høyre plukker grønt

86 millioner kroner mener Høyre i Arendal det er mulig å spare på å være smarte og e­ ffektive de neste årene. Partiet vil ha langt lavere pengebruk enn fempartiene og er noe mindre dramatisk grønne.

1

Den 31 punkter lange listen over endringer til rådmannens forslag til kommunebudsjett har et prosjekt for smartere og mer effektive tjenester nesten på toppen. Høyre ønsker å sette i sving en egen kostnadskutt- og effektiviseringsgruppe. Den skal lete med lys og lykter i hele Arendal-konsernet og alle de interkommunale selskapene kommunen er med i, og i den andre enden frigjøre hele 86 millioner kroner i budsjettet frem til 2020. Allerede neste år mener Høyre det er mulig å redusere utgiftene med smarte og effektive løsninger for 16 millioner kroner. De frigjorte pengene skal omsettes i andre gode formål, men også sikre et solid påfyll i kommunens nokså tømte fond med 43 millioner.

Finansielle grep

Posten som står aller øverst for Høyre er

2 å få redusert lånekostandene ved å gjøre endringer i rentebindingsforholdene. Ved mindre bruk av fast rente på kommunens lån skisserer partiet en innsparing på tre millioner kroner årlig fremover. Høyre øyner også mulighet for at regjeringen

10 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

3 øker overføringene til kommunen de neste årene. Partiet vil redusere kostnadene på IT-driften i IKT Agder ved å slå det sammen med Den digitale østregionen


1) BUDSJETT: Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener sitter dypt inne i tallene, mens bystyrekollega Roar Gundersen følger med på om det er pluss eller minus. 2) BAKEVJA: Barbudalen langs elva opp mot togstasjonen fra Barbu mener partiet det er grunn til å forskjønne. 3) GRØNN LUNGE: Jektekaia og Kløckers Plass bør bli grønne lunger, mener Høyre og vil ha vekk bilene og rykke inn med parkanlegg. 4) I GRAVEN: Høyre mener en utvidelse av krematorium ikke er en oppgave som bør prioriteres. 5) NY LEGEVAKT: Høyre vil komme i gang med nytt legevaktbygg og løsning for kommunal øyeblikkelig hjelp.  Alle foto: Esben Holm Eskelund

4 at den havner på seks promille fra 2020.

Eydehavn skole

Høyre har før sagt det og gjentar det i år – legg ned Eydehavn skole og spar penger. Det mener partiet vil frigjøre 5,2 millioner kroner neste år om skoledriften opphører fra 1. juli. Fra 2018 regner partiet med å frigjøre over 10 millioner kroner årlig på nedleggelsen og pengene foreslås lagt over som styrking i skole- og oppvekstområdet. Høyres argument er at nybygde Stuenes skole ligger få kilometer unna Eydehavn og har plass til samtlige av elevene fra nærskolen på Eydehavn. Høyre mener nedleggelsen vil øke både lærer- og elevtettheten ved de øvrige skolene og at det vil gjenspeile både kvaliteten på undervisningen og resultatene skolene oppnår i målinger. Sammen med Fremskrittspartiet har Høyre klekket ut en plan om å spare millioner på å legge den kommunale vaskeri­ tjenesten og oppmålingsavdelingen ut på anbud og med det hanke inn 8,5 millioner kroner i året.

Sykehjem om seks år

(DDØ), og kalkulerer med mindre penger til Nav fordi alle under 30 år har arbeidsplikt. Reduksjon av eiendomsskatten er også et grep partiet ønsker å få på plass slik

Når eldrebølgen begynner å melde seg på 2020-tallet ønsker partiet å legge penger i potten for å bygge et nytt sykehjem eller en demenslandsby. Da foreslås det å legge en million kroner inn i et konkurranse­ grunnlag og med det sette i gang arbeidet. For at ikke ansatte i helse- og omsorgs­ sektoren skal slite seg helt ut ønsker partiet å bevilge mer penger til en turnusordning som sikrer at ingen skal kunne

5 tvinges til å jobbe helgevakter mer enn hver tredje helg. «Drømmenes Hus» mener partiet må etableres i form at samlokalisering av brukergruppene og gjennomføres i leide lokaler til en kostnad av maksimalt en million kroner i året fra 2018, med makstak på en halv million kroner neste år. Partiet vil videre styrke tilbudet på T5-senteret, kjøpe flere plasser i rusprogrammet «Veien ut», styrke arbeidet med ungdommers psykiske helse og vil i gang med et flåttprosjekt til en halv million kroner i årlig kostnad der det tas høyde for statsstøtte i tillegg.

Kulturpotten

Øvingslokaler finner partiet ikke penger til neste år, men fra 2018 legges det inn to millioner kroner årlig i potten til drift og leie. Høyre vil styrke Kildentilbudet med en halv million kroner, legge penger til drift av Hovefestival inn i budsjettet fra 2018 og redusere billettstøtten til Bakgårdkonsertene fordi partiet mener det voksne publikummet har råd til å betale for seg. I forslaget legges det opp til støtte til kunstgressbaner på Myra og Nedenes etablering av et innovasjonsfond, lekeplassfond og nærmiljøanleggsfond. Et bokprosjekt om idretten i fylket gjennom 100 år planlegges støttet over driftsbudsjettet med til sammen 200 000 kroner over fire år.

Kanal 2023

Høyre ønsker at planlegging og utredning av kanaler kommer i gang og vil gi 450 000 kroner til kanalutredning neste år gjennom sentrumsplanen.

11


FERJEHYGGE: Kaia på Tyholmen bør bli grønn og bilfri, mener Høyre.  Foto: Esben Holm Eskelund

Om resultatet er at kanal er gjennomførbart åpner Høyre pengeslusen videre i 2020 med sikte på at kanalen står ferdig når Arendal feirer 300 år som by i 2023. Høyrefolket mener nye kanaler blir kostbart, men ser for seg et spleiselag mellom næringsliv, private, staten, AustAgder fylkeskommune og mulig også bidrag fra EU. Samtidig med at kanal kan være på vei ønsker Høyre å legge duk og renske opp sjøbunnen i Pollen og vil sette av to millioner kroner og det satses på statsstøtte i tillegg.

Skøyteis i byen

I likhet med fempartiflertallet ivrer også Høyre for islegging av Sam Eydes plass på vinterstid. Prislappen settes til fem millioner kroner i 2017 og 2018. For å forskjønne den indre delen av Kittelsbukt vil Høyre steinsette med betongelementer som kan gjenbrukes til kanalformål senere. Jektekaia og Kløckers Plass på Tyholmen ønsker Høyre å omskape fra parkeringsplass til et parkmessig område, samt oppgradere fergeleiet ved Tyholmen. Også her vil Høyre har bort parkeringplassene. Teaterplassen bør få en oppjustering, takoverbygg på Torvet bør vurderes og et offentlig toalett i Kloa ved Sam Eydes plass er ønsket. Brukerne skal kunne betale på et vips – med kort. Partiet

vil doble investeringen i nedgravde avfallscontainere i sentrum og har et ønske om å forskjønne området langs elva fra Barbu opp mot jernbanestasjonen.

Svømmeanlegg

25 meter basseng på Stinta er ikke nok og siden bassenget må oppgraderes mener Høyre det må planlegges et frem­ tidsrettet basseng med internasjonale mål og standarder. Politikerne mener det bør være et regionalt anlegg som gir mer spillemidler enn normalt og øvrig støtte. Bassengdrømmene er sammenfallende med Fremskrittspartiets iver for det våte element. Partiet vil også gjøre noe med på forholdene ved Asdal skole som utfordrende på idrettsfronten. Fra 2020 ønsker Høyre å sette i gang bygging av en ny idrettshall tilpasset brukerne av ressurssenteret og naturligvis elevene på barne- og ungdomstrinnet ved skolen fordi dagens gymsal ikke er god nok.

Ny legevakt

Partiet vil i 2018 gå i gang med bygging av nytt legevaktbygg ved Sørlandet sykehus Arendal og har regnet seg frem til å bruke 3,5 millioner kroner mindre enn det rådmannen legger opp til. De foreslår en makspris på 30 millioner kroner. Et tilpasset bygg for tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) et annet sted

12 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

enn ved legevakten ser Høyre som lurt, og foreslår området på Stoa der brannvesenet og politiet ligger, eller et annet sted som ved et av sykehjemmene eller eventuelt også sammen med legevakten. Prislappen for et nytt KØH-bygg vurderes til 27 millioner kroner. Energisparing er også i vinden i Høyre og partiet vil bruke seks millioner kroner til energieffektiviserende investeringer for de fire neste årene.

Kommunal eiendom

Utbyggingsområdet Marisberg kan bli en inntektskilde for kommunen. Eiendomsforetaket Arendal Eiendom KF har signalisert at det er behov for økte investeringer i de to neste årene for å få fart på boligbyggingen. Høyre vil gi sju millioner kroner til utvikling av tomter på Marisberg og kalkulerer med at pengene kommer tilbake i form av gevinst. Høyre er også bekymret for at rammen for den nye skolen på Roligheten er for liten og at 281 millioner kroner ikke er nok og minner om at kalkylen fra eiendomsforetaket opprinnelig var på 296 millioner kroner. Når budsjettet behandles 8. desember er det sannsynlig at det er kjent hvilke prisnivåer de ulike entreprenør­selskapene som leverer inn tilbud ligger på.


13


Mener partnerdrap kan forebygges Åtte mennesker blir i gjennomsnitt drept av en i nær relasjon hvert år i Norge. TEKST OG FOTO: GRETE A. HUSEBØ | gth@arendalstidende.no

FNs verdensdag mot vold mot kvinner blir markert 25. november hvert år. Et av hovedbudskapene fra FN er at over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt, samtidig ønsker fredsorganisasjonen å fremme at vold mot kvinner ikke handler om etnisitet, nasjonalitet, alder eller religion. Det kan ramme nesten hvem som helst, og 35 prosent av alle kvinner opplever også vold i løpet av livet. I år tok LO i Aust-Agder for første gang tak i dagen og inviterte til markering på organisasjonskontoret. Foredragsholder

Anne Grethe Solberg har selv har blitt utsatt for grov vold og snakket om hvordan man kan forebygge drap i ­forbindelse med samlivsbrudd.

Politireform

Solberg ble i 2006 skutt to ganger av mannen hun skulle skilles fra. Hun var nær med å miste livet, men ble reddet av politistyrken som var på plass kun åtte minutter etter at de ble varslet. Et av budskapene fra foredragsholderen var at nærhet til politiet er viktig. Dette knagget hun opp mot den pågående reformen i politinorge.

14 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

  – Jeg har tenkt mange ganger på hvordan dette hadde vært dersom det skjedde ute i distriktet der det er lang avstand til politiet. Problemer som dette er ikke geografisk betinget, poengterte hun.

Fokus på fred

I gjennomsnitt blir åtte personer drept i forbindelse med oppløsning av et samliv hvert år, syv av dem er kvinner og åtte av dem er menn. Solberg har fortsatt skudd­ haggel i kroppen etter volds­episoden, hun har måttet amputere en arm og har begrenset bevegelse i på grunn av skudd i hofta. Hun fortalte at for henne


VOLD: Anne Grethe Solberg delte egne erfaringer og snakket om hvordan drap av kvinner kan forebygges under verdens­ dagen mot vold mot kvinner. Foto: Grete Husebø

ble det viktig å slutte å tenke på hva som lå bak angrepet fra eks-mannen hennes. Hun måtte forsøke å se fremover. Når det kommer til arbeidet mot vold mot kvinner mener hun heller ikke årsakene er det viktigste.   – Det å vite hvorfor disse personene ender opp som drapsmenn redder ingen kvinner. Vi må vite hva som frembringer fredelige reaksjoner på samlivsbrudd, sa hun.

– Get a life!

Basert på forskningsrapporter og studier av nyhetsoppslag om drap i forbindelse

med samlivsbrudd har Solberg laget en liste over det hun kaller forvarsler fra menn som dreper en partner eller tidligere partner. Hun ramser opp sjalusi, vrangforestillinger om utroskap, overvåking, stalking, trusler om å skade seg selv eller andre, drepresjon og rus, fortvilelse og bekymring, avvisning gjennom partnerbrudd, separasjon, tidligere voldshendelser, våpentillatelse, lovbrudd, dårlig økonomi, sykemelding, trygd og kontakt med politi, helse eller hjelpeapparat. Hun mener bedre ­kommunikasjon mellom etater kan være riktig vei å gå for å forhindre partnerdrap.

Hun mener Datatilsynet, personvernloven og taushetsplikt kan stå i veien for varsling, men mener det er for lite fokus på at informasjon kan deles når det kan avverge fare for liv og helse. Hun poengterte at det et samlivsbrudd ikke er verdens undergang, og at det er viktig at partnere i et samliv har hver sine bein å stå på, sånn at de ikke blir stående på bar bakke etter et brudd. Hun ønsker seg mer åpenhet rundt samlivs­brudd, og avsluttet foredraget med følgende klisjé.   – Get a life, don’t kill your wife.

15


MENING Dark Room:

Barn skal ­beskyttes mot seksuelle ­overgrep OPPVEKST: Overgrepssakene som nå blir avdekket i «Dark Room» viser at vi må jobbe mer for å beskytte barn mot seksuelle overgrep. Nå rulles en av de største overgrepssakene i Norge opp i det som blir kalt operasjon Dark Room. Redd Barna synes det er bra at politiet har avslørt disse kriminelle nettverkene, og at de grove overgrepssakene oppdages. Men vi frykter at slike saker bare vil fortsette å dukke opp i Norge hvis vi ikke begynner å jobbe enda mer med å sikre at forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn settes i system. Seksuelle overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror. Det siste året har politiet i vest avdekket flere aktive nettverk der personer deler bilder og filmer av seksuelle overgrep mot barn. Flere av deltakerne har begått egne overgrep, samt produsert og utvekslet materiale som viser overgrep mot barn.

Over 50 personer er siktet så langt, i nesten alle politidistrikter i Norge. Seksuelle overgrep er mer skadelig enn vi gjerne tror - hvis ikke barn blir sett, hørt og trodd. Hver eneste dag er det barn som opplever å bli utsatt for overgrep fra noen de har stor tillit til, en i familien, en nabo, en lærer, en trener eller noen andre i deres nærmiljø, eller barn blir kontaktet via nettet. Ikke alle tør fortelle hva de har blitt utsatt for. Sikre barns trygghet og beskyttelse Barn må få kunnskap om seksuelle overgrep. Barn må få vite at ingen har lov til å utsette dem for overgrep, hverken fysisk eller via nettet, og at det aldri er deres skyld. De må vite hva de skal gjøre hvis de opplever seksuelle overgrep selv eller kjenner noen som opplever det. De må vite at de kan fortelle det til en voksen de stoler på. Voksne som jobber med barn og som møter barn hver dag over tid, som for eksempel lærere og ansatte i barnehager, har en særdeles viktig rolle i å forebygge og avdekke overgrep mot barn. De kan gi barna kunnskap og de kan se tegnene.

16 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

Derfor må de ha kunnskap om seksuelle overgrep, og rutiner og beredskapsplaner for hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Det er politikerne sitt ansvar å legge rammene for en trygg oppvekst for alle barn. Men de færreste kommuner i Norge har en egen handlingsplan mot


Send inn ditt innlegg meninger@arendalstidende.no - Legg gjerne ved bilde - Papirutgave: Mandag og fredag - Tlf. 40 69 22 22

Illustrasjonsfoto: colourbox

seksuelle overgrep. Redd Barna mener alle kommuner må utarbeide en handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn, og i en slik plan sikre at voksne og barn får kunnskap og at kommunen, samt alle skoler og barnehager, vet hva de skal gjøre når de mistenker at et barn blir utsatt for overgrep. Forankringen må skje nasjonalt og

være et krav til hver enkelt kommune. Saker som omhandler vold og seksuelle overgrep må få høy prioritet hos politikerne og hos politiet. Både gjennom FNs konvensjon om barns rettigheter og gjennom barneloven er styresmaktene forpliktet til å beskytte alle barn og unge i Norge. Likevel er det

altfor mange barn og unge som blir utsatt for overgrep. Slik skal det ikke være. Hvis vi skal sikre barns trygghet og beskyttelse, må forebygging og avdekking av seksuelle settes i system og settes på dagsorden. Helene M. Knutsen, regionleder Redd Barna region sør

17


18 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016


19


Julegrana ble tent på tredje forsøk Etter litt startproblemer ble julegrana på Torvet tent forrige lørdag. TEKST OG FOTO: GRETE A. HUSEBØ | gah@arendalstidende.no

Mens Frelsesarmeen stilte med allsang og musikk, tente ordføreren tradisjon tro lysene. Det var imidlertid ikke gjort i en vending, da de oppmøtte på spent vis telte ned fra ti ble grana stående uten julelys, likeså da ordføreren i andre omgang oppfordret til en rask nedtelling fra tre. I en video på www. arendalstidende.no kan du se hvordan årets julegrantenning ble preget av litt startproblemer. Etter to mislykkede forsøk gikk arrangørene videre med

programmet. Mens Frelsesarmeens forsangere og de oppmøtte sang «Du grønne glitrende tre» kom lysa på akkurat som de skulle. Da ordfører Robert Cornels Nordli talte på arrangementet spurte han de oppmøtte om de allerede hadde begynt å glede seg til jul og julegaver. Han trakk også frem at vi ikke må glemme at det finnes mange som ikke har det like enkelt i jula.

20 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

­  – Vi kan ikke la være å tenke på det som skjer rundt oss. Den hyggelige jula har en grell kontrast til det som skjer i verden. Vi har vært gjennom en tid med flyktning- og asylkrise. I Arendal har vi klart å stå sammen, men det hadde vi ikke klart uten alle dere som er her i dag og de frivillige som har stilt opp. Og det betyr ikke at vi er ferdige, nå skal alle disse nye menneskene bli våre naboer, minnet ordføreren om.


RUNDT OG RUNDT: ­Tradisjon tro gikk de oppmøtte rundt juletreet.

VENSTRE: GLEDE: Store og små gledet seg da julelysene kom på. HØYRE: NYE NABOER: Ordfører Robert Cornels Nordli snakket om hvordan flyktningkrisen har brakt nye naboer til arendalittene, og hvordan de nå skal integreres.

21


NISSEQUIZ

Arendal47-2_Layout 1 23.10.2016 18.30 Side 1

1

Desember er høysesong for stearinlys. Når ble teknikken med lysstøpning oppfunnet?

2

Hvor mange telys solgte Ikea Sørlandet fra 2010 til 2015?

3

Er det sant at ingen snøfnugg er like?

4

Først i toget går Lucia, deretter følger …

5

Hvor mange liter akevitt selger Vinmonopolet i året?

6

Hvor stor del av dette akevittsalget foregår i november og desember?

7

Antall skadde i forbindelse med nyttårsfyrverkeri er økende. Sant eller usant?

8

Hvor mange prosent av den norske befolkningen får besøk av julenissen på julaften?

9

Er menn overrepresentert i statistikken over hvem som spiser lutefisk?

10 Hva ligger i begrepet «omvendt julekalender»? 1. I 1786. 2. 37 millioner. 3. Det har lenge vært en sannhet, men nå har amerikanske forskere funnet ut at jo – snøfnugg kan i teorien være like. 4. Stjerneguttene og ternene. 5. Cirka 1,2 millioner liter. 6. Nesten 50 prosent. 7. Usant. Antall personskader har sunket. 8. 42 %, i følge MMI-tall presentert i VG i 1998. 9. Nei. Det var slik før, men nå er det en jevn fordeling av kjønnene. 10. At man gir bort gaver i stedet for å få selv.

Svar

Spørsmålene er hentet fra boka «Nissequiz», som inneholder 1000 julespørsmål for hele familien. «Nissequiz» er til salgs i din nærmeste bokhandel. 22 Arendals Tidende helgeutgave uke xx 2016


I en travel de dd Go ilsku t

FØRJULSTID

20%

20% Nå 199,-

Nå 187,-

Life Arendal Helsekost Tlf. 37 02 25 20 www.life.no

23


Den perfekte julegaven Hva er vel bedre enn å gå en julegave som varer hele året? For kun 600 kroner kan du gi et års abonnement på Arendals Tidende i julegave til en du er glad i. Vi sørger for levering av ordinær avis og vårt lekre helgemagasin hver uke, i tillegg til full tilgang på nett. Du får også et lekkert gavekort som du kan pakke inn til juleaften.

Bestill på:

denperfektejulegaven.no OBS: Personen må bo i Arendal

Vinn quizbok! 24 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

Alle som bestiller gaveabonnement innen 12. desember er med i trekningen av 10 nissequizbøker fra Badebyen bokforlag.


25


KULTURKALENDER Hva skjer i Arendal denne helga? Tur «Øyestad 5 på topp» er et turopplegg i regi av Tjenna og Løbbåsens venner der man kan besøke de fem toppene; Løbbåsen, Faudåsen, Høyåsen, Valberget og Tjennaåsen. På hver topp henger det en postkasse med en bok for registrering.

grammede hver fredag kl. 11.00. T ­ rimmen er åpen for alle. Gratis for medlemmer.

for hele familie hver lørdag og søndag kl. 11.-16.00.

Hjertetrim LHL Arendal og omegn ønsker velkommen til Hjertetrim/ Nivå 3 på Myra Grendehus hver tirsdag og fredag kl.16.30. Trimmen er åpen for alle. Gratis for medlemmer.

Søndag 4. desember

Fredag 2. desember

Lørdag 3. desember

Julemarked på Saltrød senter med opp til 50 utstillere. Fredag ettermiddag og ­klokken 10-16 lørdag.

Julemarked på Saltrød senter med opp til 50 utstillere. Fredag ettermiddag og ­klokken 10-16 lørdag.

Starworkers julebord er et show hvor seks artister står på scenen med fartsfylte nummer og sang. I Store Torungen på Arendal kulturhus holder de show med servering fredag og lørdag klokken 18.00.

Førjulskonsert på Vatnebu i regi av Borøykoret og Strannakoret. Salg av kaffe, kaker, forfriskninger og lotteri. Lørdag og søndag. Konsert klokken 16.00 begge dager med kor og vokalister.

Morgenkafe på Eydehavn Kuben Frivillig­ sentral hver morgen mandag - fredag kl. 09.00-10.00.

Selvforsvarskurs på Tyholmen karate­ klubb klokken 10.00-13.00. Dr. Nichola ­underviser i hvordan man kan føle seg trygg.

Fredagskafé på Tromøya Frivilligsentral hver fredag kl. 11.00-13.00. Servering av risgrøt og hjemmelagede karbonadesmørbrød på Tyholmen Frivillig­ sentral hver fredag kl. 11:30-13:00

Starworkers julebord er et show hvor seks artister står på scenen med fartsfylte nummer og sang. I Store Torungen på Arendal kulturhus holder de show med servering fredag og lørdag klokken 18.00.

Fredagskafé på Eydehavn Kuben Frivillig­ sentral hver fredag kl. 11.00-13.00.

Messe i Den Katolske Kirke kl. 18.30, fredag og lørdag.

Messe i Den Katolske Kirke kl. 18.30, fredag og lørdag.

Kuben Aust-Agder museum og arkiv inviterer til SKATTEJAKT fra kl. 12.00 hver lørdag og søndag fram til 18. desember.

Bassengtrim LHL Arendal ønsker velkommen til bassengtrim tilrettelagt for sla-

Vitensenteret inviterer til «VitenMoro»

Førjulskonsert med Tromøy Veterankorps i Færvik Kirke kl. 18.00. Saxofonsolist er Hilde Beate Jørgensen Engene og dirigent, Siri Jørgensen. Førjulskonsert på Vatnebu i regi av Borøykoret og Strannakoret. Salg av kaffe, kaker, forfriskninger og lotteri. Lørdag og søndag. Konsert klokken 16.00 begge dager med kor og vokalister. Normisjon inviterer til søndagsskole for barn i Norkirken på Nedenes hver søndag kl.11.00-12.00, uavhengig av om det er gudstjeneste. Vitensenteret inviterer til «VitenMoro» for hele familie hver lørdag og søndag kl. 11.-16.00. Søndagsquiz på restaurant Symposium hver søndag kl. 20.00.

Mandag 5. desember Nordic Tenors holder julekonsert. Sang- og humorgruppen opptrer i Store Torungen på Arendal kulturhus klokken 18.00. Arendal Swingklubb inviterer til åpen dansekveld i 2. etasje på Munkehaugen kultursenter, hver mandag kl. 19.30-22.00. Linjedans på Hisøy Frivilligsentral hver mandag kl. 19.00-21.00.

Uteliv Joakim «Jokke» Stiansen spiller og synger live på Castelle hver fredag fra kl. 23.00. Livemusikk og underholdning på Madam Reiersen kl. 22.00-02.00. Fredag og lørdag. #madamreiersen #gastropub

@madamreiersen

Livemusikk på Fiskebrygga Pub og Vin-

28 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

stue kl. 22.00-02.00. Fredag og lørdag. Livemusikk på Sisters på Tyholmen kl. 18.00-24.00. Fredag og lørdag. Lille Andevinge på Tyholmen inviterer til livemusikk med vokalist Harald Dose og pianist Leif Rino Müller lørdag kveld fra kl. 21.00.


Temakafé i regi av Kreftforeningen i bibliotek­kafeen til Arendal bibliotek hver mandag kl. 12.00-14.00. Frokostkafé på Røde Kors-huset i kafe Henri hver mandag kl. 10.00. KIA norsktreningskafé i Kirkekjelleren under Trefoldighetskirken hver mandag kl. 18.00. Bridge på Tyholmen Frivilligsental hver mandag. Ta med en makker og bli med og spill bridge kl. 10.30-14.30 i 2. etg. Middag på Tyholmen frvivilligsentral inviterer med god og hjemmelaget mat. Kl. 12.30 – 14.00. Aust-Agder Parkinsonforening inviterer til bowling på Arendal bowling hver ­mandag kl. 12.00 - 14.30. Selvhjelpsgruppe for dem som er berørt av en annens drikking i Nedre Tyholmsvei 6, inngang i smuget mellom Poppes Plass og Thon Hotell, hver mandag kl. 19.30-21.00. Seniorkafé på Hisøy Frivilligsentral hver mandag fra kl. 10.30. Bridge på Tromøy Frivilligsentral hver mandag kl. 11.00-13.00. Datagruppe for seniorer på Tromøy Frivillig­sentral hver mandag kl. 10.30-12.00. Lungetrim LHL Arendal og omegn ønsker velkommen til Lungetrim / Nivå 1 på Myra­ tunet hver mandag kl 15.00. Trimmen er åpen for alle. Gratis for medlemmer. Hjertetrim LHL Arendal og omegn ønsker velkommen til hjertetrim/Nivå 3 på Strannasenteret hver mandag kl 18.00Trimmen er åpen for alle. Gratis for medlemmer. Vitensenteret: VitenHøst - lær å lage LEDlykt, studier av innsekter i lupe, høstquiz, 3D-reise, utstilling om retro TV-spil,

i­nteraktive installasjoner og aktiviteter. Åpent hver dag fra kl. 11.00 -16.00.

Utstillinger Kuben viser utstillingene «Arne Vije Gunnerud Skulptur», «Barndom», «Avtrykk», «Chronica», «Utgraving UnderVEIs» og «Åpent magasin». Utstillingene er åpne fredag kl. 09.00-15.00, lørdag – søndag kl. 12.00-16.00. Hver uke fram til 22. desember. Kuben viser utstillingen «Krakket i Arendal 1886 – en fortiet historie». ­ ­Utstillingen er åpen fredag kl. 09.00 – 15.00, lørdag – søndag kl. 12.00-16.00. Hver uke fram til 22. desember. Atelier S.G. på Hisøy er åpent hver fredag kl. 12.00–16.30. Eydehavn Museet viser utstilling om skittentøyets kulturhistorie. Museet er åpent hver søndag kl. 15.00-17.00. Det Hvite Hus på Tromøy inviterer til salgsutstilling av kunsthåndverk. Åpent søndag kl. 12.00-16.00. Høstutstilling på Hove Atelier. Utstillingen viser oljemaleri, foto, tegning og grafikk av Roderic Graeme Read og Janne Rebecca Read. Atelieret er åpent: kl. 12-17, lørdag, søndag, tirsdag, onsdag, torsdag eller etter avtale. Utstillingen vises fram til 11. desember.

Livets sirkel #bomuldsfabrikenkunsthall

@annasofiehoff

f­ormidler Ina Cecilie Jørgensen, med verk av Heidi Kennedy Skjerve, Mark Harrington, Harald Fenn og Thomas Hestvold. Kl. 13.00. Novemberutstilling på Café Lindsvedske med arbeider av illustratør Yvonne Vignes og billedkunstner Dorothea Scheck. Utstillingen inneholder mange motiver fra Arendal. Åpent hver dag kl. 11-23. Søndag kl. 14-23. Arendal fotoklubb arrangerer foto­ utstilling på biblioteket hver dag i bibliotekets åpningstider fram til 10. desember.

Bomuldsfabriken ønsker velkommen til utstillingen «Arbeidsrom» med malerier og tegninger av Heidi Kennedy Skjerve, Mark Harrington, Harald Fenn og Thomas Hestvold. Åpent tirsdag til søndag fra kl. 12-16. Visningsperiode fra 5. november til 18. desember. Omvisning i utstillingen «Arbeidsrom» på Bomuldsfabriken Kunsthall med

#ARTendal #bomuldsfabriken

@emmanordhus

Bilredning Sør AS 37 03 39 00 29


Heljeprat Faste ansatte og frilansere i Arendals Tidende gir deg noen tanker idet helga skyller innover arendalittene. Denne ukas skribent: Linda Dyrholm

Fengslende arbeidsdag… Jeg har vært i fengsel! Jeg har sett cellene og snakket med kriminelle. For meg var det en spennende dag på jobb, for dem er det virkeligheten. Virkeligheten er tøff for mange. Jeg er absolutt for fengselsstraff bak lukkede dører, som jeg mener er på sin plass når du blir dømt for noe du har gjort galt, samtidig forstår jeg at det er en tøff ­hverdag der inne.

«Isolat»

Bak de lukkede dørene i Arendal fengsel har fangene det ganske greit, men om du tror at de lever i luksus og sus og dus, da tar du feil. I min fantasi så jeg for meg enkle forhold, celler uten TV, et hull i gulvet som toalett og servering av mat gjennom en luke i døra. Jeg har nok sett litt for mye på film. Men, det er likevel ikke så langt fra sannheten. For om du oppfører deg dumt, så kommer du faktisk ned i en ekstra sikret celle der forholdene

er akkurat slik som beskrevet ­ovenfor. For dere som har sett på TV-serien «Prison Break» og «Orange is the new black», kan du sammenligne høysikkerhetscellene i Arendal med isolatcellene i fengsels­ seriene, mørkt og kaldt. De som derimot oppfører seg pent får bo på et rom med vindu, seng og TV, og for å beskrive hvordan disse rommene ser ut, kan vi sammenligne dem med et typisk enkelt gutterom.

Ensomhet

Gutta i fengslet har en stram timeplan, ingen får lov til å sløve seg gjennom dagen. De må opp tidlig, spise frokost og så gå på jobb eller skole i fengslet. På ettermiddagen får de en times lufting, deretter har de anledning til å oppholde

30 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016

seg i et fellesrom inntil de blir låst inne på cellene klokka ni på kvelden. De innsatte sitter inne for ulik ­kriminalitet. Noen har lange dommer på over ti år, mens andre har kortere dommer – og noen sitter i varetekt. Her finner vi alt fra vinningsforbrytere, drapsmenn, voldtektsforbrytere og narkotika­ kriminalitet. Da jeg var i fengslet snakket jeg med innsatte som var dømt for både vold og narkotika, helt vanlige mennesker som var lette å like, og som viste oppriktig glede over å få besøk av noen andre enn advokater og fengselsbetjenter. Noen av dem hadde gått inn og ut av fengslet gjennom hele livet, andre var der for første


gang. De fortalte om ensomhet, skam og frykt for fremtiden.

Kroken på døra

Arendal fengsel huser i dag 32 ­innsatte, sju av plassene er varetekt, men om ikke lenge skrives Arendal fengsel inn i historiebøkene når det skal bygges nytt fengsel i Froland. Tilsammen 300 plasser skal fordeles. Hvor den største avdelingen som da blir Sørlandets største

fengsel med cirka 190 plasser skal ligge, avgjøres trolig 7. desember. Om alt går etter planen til ordføreren i F ­ roland, fylkespolitikere og lokale politikerne skal den største avdelingen ligge i Froland. Det betyr mange nye kjærkomne statlige arbeidsplasser i vår region. I Arendals Tidende i 5. oktober kunne du lese at regjeringen har gitt satt av 50 millioner kroner til bygging av de to fengslene. Nå gjenstår det bare å se f­ ordelingen mellom

Mandal og Froland, og fremdriften av byggingen som trolig skal starte i 2017. Etter min dag i Arendal fengsel er jeg en erfaring rikere, og jeg kan slå fast at det ikke er noe å trakte etter, det er slettes ikke noe hotell. Det eneste ­fornuftige er å holde seg på den lovlydige siden av ­gitteret. Med dette ønskes alle en ­«fengslende» helg!

31


Ko k k e n G ei r

Elgkarbonader med hasselbackpotet

32 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016


Matelskeren Geir Jacobsen fra Tromøy er utdannet kokk og har jobbet med mat siden 1984. Til daglig er han driftsleder for stor­kantinen på Sam Eyde Videregående skole. Kokken Geir har sin egen blogg, og deler gladelig sine oppskrifter med Arendals Tidendes lesere.

Karbonader er fra Smedstuen Gård. Deres elgkarbonader inneholder lite fett, og disse karbonadene er en av deres absolutte bestselgere. Smedstuen Gård sine karbonader er kåret til best i test hos Bramat. Laget av elgkjøtt tilsatt svin.

Ingredienser 3 personer: 6 karbonader - 1 pk 6 stk poteter 2 gulrot 24 stk rosenkål 12 stk druer 2 sneier bacon 1/2 rødløk Salt, pepper, timian Smør og olje til steking Sausen: 1 plomme. 1/2 rødløk timian 50 gr skogssopp 1 ss smør 1,5 dl fløte Salt, pepper, 1 ss blåbærsyltetøy. Litt sukkerkulør. Jevnes med maizena.

Slik gjør du: Sett ovnen på 200 grader. Poteter legges mot et rundt skaft, skives tynt nesten gjennom. Oljes og krydres med salt og pepper. Settes i ovnen i ca 40 min. Overøses med litt smør av og til. Legg elgkarbonader med i steking de siste 10-15 min. Sausen: Fres sopp, løk, og plomme i en gryte. Tilsett fløte og blåbærsyltetøy. Ha i 1-2 ts. maizena - alt etter hvor tykk du ønsker sausen. Litt sukkerkulør for farge. Salt, pepper og timian. Lett sursøt saus. Rosenkål og gulrot, kokes i ca 5 min. Freses så sammen med bacon og løk. Druer like før servering. Salt og pepper her. Serveres på fat eller tallerken.

33


SPILL OG MORO Kviss 1. Hvor kommer uttrykket ”Enige og tro til Dovre faller” fra? 2. Foruten hatt og frakk, hvilke to andre klesplagg bruker fetter Anton? 3. Hva heter grunnstoffet kvikksølv på engelsk? 4. I hvilken svensk by hadde Saab sin bilfabrikk? 5. Hva er hovedingrediensen i matretten paella og hvor kommer den fra? 6. En gang har regjeringen holdt statsråd i Hamar. Når var det? 7. Hva er Fantomets egentlige navn? 8. Hvor mange land i Europa har større areal enn fastlands-Norge?(se bort fra territorium utenfor Europa som for eksempel Grønland og asiatisk Tyrkia) 9. Hva heter øya utenfor Cape Town der Nelson Mandela satt fengslet? 10. Hvilke to naboland var i den såkalte ”fotballkrigen” i 1969? 11. Vänern er Europas tredje største innsjø. Hvilke er de to største? 12. Ernest Hemingways krigs- og kjærlighetsopplevelser i Italia under 1.verdenskrig var motiv for en av hans romaner, som også er filmatisert. Hva heter den? 13. Fullfør den berømte strofen fra Arnulf Øverlands dikt “Du må ikke sove” :

Spørsmålene er hentet fra Quizshowet på Castelle som er hver onsdag kl. 20.30. Laget av Marian Reigstad.

”Du må ikke tåle så inderlig vel….”

Bildequiz

14. Hva heter hovedstaden i Nord-Korea?

1. Hvilket land?

15. Hvilke to malerier ble stjålet fra Munchmuséet i 2004? 16. Hva var navnet på Thomas Alva Edisons oppfinnelse som gjorde det mulig å lagre og avspille lyd? 17. Ca hvor mange mennesker bor det på Grønland?(Nærmeste 10 000 er greit) 18. To krydder er oppkalt etter hovedsteder. Hvilke to? 19. Hva er forkortelsen for den baskiske separatistbevegelsen?

2. Hvilket land?

20. Hvem skrev sangen ”All Along the Watchtower” som Jimi Hendrix hadde stor suksess med? 21. Hva heter det som var Edvard Griegs hjem i Bergen? 22. Hvilken forfatter og satiriker har skrevet bøkene ”Kunsten å være neger”, ”Harry”, ”Bibelen 2” og ”Syden” 23. Hvor mage stjerner er det i Kinas flagg?

3. Hvilket land?

24. Under OL i Sydney tok Norge fire gull, men hele 21 deltakere kom hjem med gullmedalje. Hvilken lagsport bidro til fangsten? 25. Denne fotballspilleren er mest kjent for sine to fornavn og har vært kåret til verdens beste fotballspiller. Hans etternavn er dos Santos Aveiro. Hvem er det snakk om?

Løsning Castelle Kviss 1.Løftet som Riksforsamlingen på Eidsvold avla i 1814 2. Tversoversløyfe og gamasjer 3. Mercury 4. Trollhättan 5. Ris, Spania 6. 9.april 1940 7. Kit Walker 8. 7 (Russland, Ukraina, Frankrike, Spania, Sverige, Tyskland og Finland) 9. Robben Island 10. Honduras og El Salvador 11. Ladoga og Onega 12. Farvel til våpnene/ A Farewell to Arms 13. ”…den urett som ikke rammer deg selv” 14. Pyongyang 15. Skrik og Madonna 16. Fonografen 17. 57 773 18. Muskat (Oman) og Cayennepepper (Fransk Guyana) 19. ETA (Euzkadi Ta Azkatusana) 20. Bob Dylan 21. Troldhaugen 22. Are Kalvø 23. 5 24. Fotball for kvinner 25. Cristiano Ronaldo Bildequiz: 1. Nederland 2. Den Dominikanske republikk 3. Gambia

34 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016


#mittarendal

Julehøytiden ønskes velkommen med fakkeltog pü Eydehavn

Tenn lys! Et lys skal brenne, for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. Mü alle dele hüpet, sü gode ting kan skje. Mü jord og himmel møtes. Et lys er tent for det. (Eivind Skeie)

Var pü julemarked i gür , og da traff jeg pü denne bereiste høna

@gabriellamwhb

@ellenmyrslo

@elinmika

Nydelig med en solfylt helg

Julegater mot magisk novemberhimmel

On the ferry home#townferry

@_ites_

@loennhaug

@jarlekvam

#ilovenorway

Første søndag I adventđ&#x;˜Šog kjøkkenvinduet har fĂĽtt opp duken

Første søndag i advent✨speider etter bestemor pĂĽ den store blĂĽ bĂĽten (G.M. Dannevig).

@cecilielangnes

@uhrberthelsen

@loennhaug

Tagg ditt bilde med

#mittarendal 35


LIVE 3/12

på Andevinge! 9/12 -10/12

Solveig Andersen synger, skriver og komponerer egen musikk såvel som hun synger coverlåtene publikum elsker. Hun var nylig “stjerna” i Arendal Big Bands suksessforestilling Motown i Arendal Kulturhus. Solveig er en av Arendals beste kvinnelige vokalister, og en kveld med hennes kraftige, rå og særegne stemme vil du sent glemme. Med seg har hun denne gangen pianist Nis Ross, og vi gleder oss stort til å høre hva de får til sammen.

Lørdag 3.desember blir det igjen Livemusikk og høy stemning med Rasmus, Arild og Kahielia + flere spennende gjesteartister. Vi lover overraskelser og en flott opplevelse også denne lørdagen!

For å sikre deg plass vil det være mulig å bestille/kjøpe billetter i baren i forkant, eller via Mail og melding. Cover Kr 100,-

Gratis inngang denne kvelden

16/12 -17/12

kl 21

30/12

Mer stemning på en travel førjulsfredag. Rasmus stiller med et nytt lag denne kvelden - gled dere! Mer info kommer

28/12

NyttårsJAM på Andevinge! Onsdag i Romjulen blir det igjen Live-musikk og høy stemning med Rasmus og Kahielia + flere spennende gjesteartister - vi lover overraskelser og en flott opplevelse! Cover Kr 100,-

Vi GLEDER oss stort til Arendals kuleste romjuls-happening! Vi er svært stolte av å kunne presentere et DREAMTEAM av distriktets fremste musikere! Rasmus på tangenter, bassist Ole Kelly Kvamme, virtuos-gitarist Espen Larsen, og ikke minst trommis-entertainer Dag Tynes, vil lede oss gjennom en uforglemmelig opplevelse kvelden før året bikker over. Vi inviterer alle spillbare musikere og andre musikkelskere til en forrykende NyttårsJAM her hos oss! Dette bør du absolutt ikke gå glipp av - kom tidlig, her blir det stemning! Fri inngang for alle som bidrar musikalsk - cover Kr 100,-

Tyholmen, Arendal - Åpent fra kl. 16.00 | Booking: Tlf 901 46 839 | booking@lilleandevinge.no

36 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016


The Producers Arendal Musikkteater

Arendal Musikkteater presenterer:

The Producers

30. mars 31. mars 1. april Arendal Kulturhus

37


TILBUD PÅ BYTTE AV INNMAT I SIKRINGSSKAP! TA KONTAKT FOR GRATIS PRISTILBUD!

Førjulskonsert Tromøy Veterankorps Saxofonsolist: Hilde Beate Jørgensen Engene Dirigent: Siri Jørgensen

TAKSTMANN

Roy Paulsen Uavhengig kontrollør Jens Gjerløwsvei 14 4841Arendal

Arendal Elektro AS

Færvik Kirke

Søndag 4. desember Kl. 18.00

Alt av installasjoner for bolig, næring og industri.

Tlf: 98 89 89 70

post@arendalelektro.no

tlf. 915 85 038 www.roypaulsen.no Utgangskollekt til konsert/korpsdrift

38 Arendals Tidende helgeutgave uke 48 2016


Granerevyen

med rett til å mobbe! fekte Den per

n e v a g e l u j glede

som vil har alt m o s n e d

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

Fredag 20. januar Lørdag 21. januar Fredag 27. januar Lørdag 28. januar

Billetter kjøper du på Arendal Kulturhus www.arendalkulturhus.no eller tlf: 37 00 60 60

39


Bekymringsfritt og enkelt! Renault CLIO

Fra kr 895,- pr. mnd. Renault CLIO

Fra kr

Renault KADJAR Fra kr

2 495,- pr. mnd.

Fra kr

1 395,-CAPTUR pr. mnd. Renault

Fra kr

895,- pr. mnd.

Fra kr

2 495,pr. mnd. Renault KADJAR

2 495,- pr. mnd.

Fra kr

1 395,- pr. mnd.

Renault TALISMAN SPORT TOURER

Renault CAPTUR

Fra kr

Fra kr

Renault MEGANE Fra kr

Renault KADJAR

Renault CAPTUR

3 495,- pr. mnd.

1 995,- pr. mnd.

Renault TALISMAN Sport Tourer Fra kr

3 495,- pr. mnd.

Renault MEGANE

Renault TALISMAN Sport Tourer

Fra kr

Fra kr

1 995,- pr. mnd.

Renault MEGANE

1 995,-

1 395,- pr. mnd.

3 495,- pr. mnd.

Renault CLIO

895,-

Renault CLIO Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 895,- og totalpris kr 77 835. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,34 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault CAPTUR Startleie/etabl. kr 1 mnd. 395,- og totalpris kr 95 835,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,49 l/mil. Utslipp fra 113 g/ km. Renault KADJAR Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. pr. Månedsleie Fra kr geb: kr 45 615,-. Månedsleie pr. Fra kr mnd. kr 2 495,- og totalpris kr 135 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,38 l/mil. Utslipp fra 99 g/ km. Renault MEGANE Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,. Månedsleie kr 1 995,- og totalpris kr 117 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,35 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault TALISMAN SPORT TOURER leasingtilbudet er basert på 48 måneder/60 000 km. Startleie/etabl. geb: kr 68 112,- Finansieringsrente 1,95 %. Total finansieringskostnad kr 235 872,-. Forbruk blandet kjøring fra 0,37 l/mil, utslipp fra 98 g/km. Beløpene er inkl. mva og vil variere med rentenivået. Beløpene på varebilene er eks. mva. Renault Leveringskostnader CLIO kr 45 Månedsleie kr 895,totalpris kr 77 835. års bindingstid, kjørelengdekjørelengde 45 000 km. Forbruk kjøringblandet fra 0,34 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault Startleie/etabl. Renault CLIOStartleie/etabl. Startleie/etabl. geb.: kr 615,-. 45 615,-. Månedsleie kr og 895,og totalpris kr 377 835. 3 års bindingstid, 45 000blandet km. Forbruk kjøring fra 0,34 l/mil. Utslipp fraCAPTUR 90 g/ km. kr 9geb.: 900,(lokal frakt kan tilkomme). Forbehold om trykkfeil.

geb: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 395,og totalpris kr 95 Månedsleie 835,-. 3 års bindingstid, Forbruk kjøringkjørelengde fra 0,49 l/mil.45 Utslipp 113 g/ km. Renault kr 45 Renault CAPTUR Startleie/etabl. geb: kr 45 615,-. kr 1 395,- kjørelengde og totalpris45kr000 95 km. 835,-. 3 årsblandet bindingstid, 000fra km. Forbruk blandetKADJAR kjøring Startleie/etabl. fra 0,49 l/mil. geb.: Utslipp fra615,-. Månedsleie kr 2 g/ 495,ogRenault totalprisKADJAR kr 135 435,-. 3 års bindingstid, 45Månedsleie 000 km. Forbruk fra 0,38 l/mil. Utslipp fra 99 g/ km. Renault MEGANE45 Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,.kjøring Månedsleie kr 1 l/mil. 995,- og totalpris kr 113 km. Startleie/etabl. geb.:kjørelengde kr 45 615,-. kr 2 blandet 495,- ogkjøring totalpris kr 135 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 000 km. Forbruk blandet fra 0,38 117 435,-. årsg/ bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbrukgeb.: blandet kjøring 0,35 l/mil. Utslipp fra 90 km. Renault TALISMAN TOURER leasingtilbudet er basert på Forbruk 48 måneder/60 000 km. Startleie/etabl. geb: Utslipp fra399 km. Renault MEGANE Startleie/etabl. kr 45 615,.fraMånedsleie kr 1 995,ogg/totalpris kr 117 435,-. 3SPORT års bindingstid, kjørelengde 45˜000 km. blandet kjøring fra kr 68 112,- Finansieringsrente 1,95 %. Total finansieringskostnad kr 235 872,-. Forbruk blandet kjøring fra 0,37 l/mil, utslipp fra 98 g/km. Beløpene er inkl. mva og vil variere med rentenivået. Beløpene på varebilene er eks. mva. 0,35 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault TALISMAN SPORT TOURER leasingtilbudet er basert på 48˜måneder/60˜000 km. Startleie/etabl. geb: kr 68 112,- Finansieringsrente 1,95 %. Leveringskostnader kr 9 900,- (lokal frakt kan tilkomme). Forbehold om trykkfeil. Total finansieringskostnad kr 235 872,-. Forbruk blandet kjøring fra 0,37 l/mil, utslipp fra 98 g/km. Beløpene er inkl. mva og vil variere med rentenivået. Leveringskostnader kr 9 900,(lokal frakt kan tilkomme). Forbehold om trykkfeil.

Nå kan du reservere din nye Renault ZOE!

Nye Renault ZOE introduksjonstilbud fra kr

229 400,-

I tillegg får du hjemmelader/wallbox (inkl. i prisen) og 1 års lading på Fortum og Circle K ladepunkter.

Renault er markedsledende i Europa på elektriske kjøretøy. Med lanseringen av nye Renault ZOE setter vi nå en ny standard for rekkevidde i denne klassen med hele 400 km (NEDC). Nå har du muligheten til å bli en av de første eierne av nye Renault ZOE med levering i januar 2017. Reservér i dag på renault.no (depositum kr 4 000,-) Nye Renault ZOE - Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE, nå med 400 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle) og batterigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66 % kapasitet. Inkluderer wallbox/hjemmelader 3,6 kW og montering. I tillegg får du 1 års gratis lading på Fortum og Circle K ladepunkter. Maksimale 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Nå også tilgjengelig med BOSE EDITION. Forhåndsbestill din nye ZOE med levering i januar 2017. Les mer om introduksjonstilbudet og vilkår for montering av wallbox på renault.no

renault.no

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, FREDAG: 08.00-16.00 TORSDAG: 08.00-19.00 LØRDAG: 10.00-13.00 www.facebook.com/jmautoas

firmapost@jmauto.no • www.jmauto.no

Arendalstidende 20161202 000 00 00