Page 1

Arendals Tidende Tradisjons­ rik fotball­ skole

Klare for Hove­ festival

kultur

Sporten

Uke 26 2014 - Fredag 27. juni - tirsdag 1. juli - Nr. 48 - 9. årgang

Side 12-13

Løssalg kr 20,-

Arendals Tidende

ØK O NO MI MA GA SI N

Utfyllende Økonomi magasin hver måned

strever med sk

jemaene

SIDE 23-29 SIDE 24-25

SIKKERHET: Torbjørn Trommestad(t.v.) og kollega Tor Inge Omland ønsker å ha en dempende effekt på fart og promille i sommer.

I fjor døde 34 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Over en fjerde­ del av de omkomne var påvirket av alkohol.

Side 4-5

-30%

55 90

pr. pk

HAMBURGER RÅ 85%

KLØVER Frys, 800 g, 69,88/kg, ord. pris 79,90/pk

-30%

48 90

10 00

pr. kg

SVIN FLINTSTEK

KLØVER Marinert, fersk, ord. pris 69,90/kg

pr. stk

ISBERGSALAT Pr. stk

30–50% PÅ OVER 100 SOMMERFAVORITTER – HELE SOMMEREN!

23

SIDE 28

ter

Øker sikker­ heten på sjøen

Politiet vil være godt synlig på sjøen i sommer. Det skal bidra til færre ulyk­ ker, og at båtfolket tilpasser seg lover og regler.

2014

Gir hjelp til gode ideer

Oppstartbedrif

Økonomimagasin

Side 16-17

Fredag 27. juni

-45%

29 70

pr. pk

KRONE-IS 6 PK

DIPLOM-IS Sjokolade/Jordbær, 4,95/pr stk, ord. pris 54,00/pk

Gjelder t.o.m. 06.07 og kun private husholdninger. Forbehold om prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer. For butikker og åpningstider se bunnpris.no


2

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

LEDER

NYHETE

Språk og integrering Arendals Tidende hadde denne uken en artikkel om voksenopplæringen og deres samarbeid med næringslivet om språkopplæring i integreringsarbeidet. Hilde Mjøs, koordinator for norsk i arbeidslivet ved voksenopplæringen, viste til at språk er nøkkelen til å komme videre, og for å bli integrert i det norske samfunnet på en god måte. For å få dette til i praksis er det etablert et samarbeid mellom voksen­opplæringen, næringsforeningen og flere virksomheter i distriktet. Tyholmen Hotel er en av bedriftene som på denne måten ser nytten av å delta i slik samhandling. Direktøren ved hotellet, Alexander Grieg, viser til at dette både er en del av et samfunnsansvar bedriften tar inn over seg, men like mye er det og forretningsmessig begrunnet. Hotellet trenger arbeidskraft, slik at dette kan bli en vinn- vinn situasjon for alle involverte. Voksenopplæringen og næringslivet i Arendal er på rett spor. For Nav har laget en analyse, basert på framskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som er ment å vise utviklingen på arbeidsmarkedet frem mot 2025. Fortsatt høy arbeidsinnvandring og ny teknologi vil gi økt konkurranse om ufaglærte jobber. Nav vil få flere brukere fra denne gruppen. Framskrivningen viser at det kan bli overskudd av arbeidskraft uten fullført videregående skole, og arbeids­livet og Nav vil i større grad måtte håndtere at flere har mangelfulle norskkunnskaper. I følge tall fra SSB vil innvandrerbefolkningen øke med 70 prosent de neste ti årene. Dette er i så tilfelle en markant økning, og mange av dem som kommer til landet har enten mangelfull utdannelse i bunn, eller mangelfulle språkkunnskaper. Noe som gjør at de fort vil falle utenfor arbeidsmarkedet. Med et slikt bakteppe er det derfor svært positivt at voksenopplæringen og bedrifter i kommunen finner frem til et samarbeid, slik at flere som kommer til landet kan få muligheten til å skaffe seg språkpraksis. Det kan igjen gi et godt grunnlag for å skaffe seg fast arbeid. Hilde Mjøs ved voksenopplæringen peker også på viktigheten av å bli kjent med nye mennesker. Det å hilse på andre nordmenn i byen kan bety mye for den enkelte i forhold til integrering. Men hun er også tydelig på at et slikt opplegg ikke skal være «noe tull.» Det skal gi deltakerne et realistisk forhold til norsk arbeidsliv. Vi håper mange bedrifter og virksom­ heter i offentlig sektor ser nytten av og vil være en del av samarbeidet mellom voksenopplæringen og næringslivet fremover.

Fotball med bismak

For oss som er glad i fotball er det fasinerende å følge lag og kamper i Brasil. Utpekte lag i favorittgruppen ryker ut i innledende runder, mens nye nasjoner på fotballkartet viser seg frem. Det kjempes med alle lovlige og ulovlige midler. Men bak det hele kommer informasjon om makt­ misbruk og korrupsjon, for både skaffe seg og gjennomføre store internasjonalt mesterskap. Selv brød og sirkus kan kjøpes for dyrt.

NYTT: Kommuneplanutvalget godkjente at den gamle Grandgården kan rives og erstattes av et nytt bygg.

Godkjenner bygging av Kommuneplanutvalget gikk for rådmannens innstilling om rivning av Grandgården og nytt bygg på fem etasjer. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

Einar Johnsen eiendom AS ønsket å erstatte dagens Grandgård med nytt bygg på seks etasjer. Det fikk ikke tilslutning hos politikerne i kommuneplanutvalget. De fulgte rådmannens innstilling og vedtok at det nye bygget blir på fem etasjer og 20,5 meter. Det er likevel en etasje høyere enn i dag.   – Vi er rimelig fornøyd med vedtaket i kommuneplanutvalget, sier Einar Johnsen i en kommentar til Arendals Tidende.

  – Vi hadde håpet på å få tilslutning på seks etasjer, men tar til etterretning vedtaket slik det nå foreligger, sier han videre

Dårlig vedlikehold

I sin innstilling til saken uttaler rådmannen at Grandgården har historie tilbake til 1870-årene, og har en fremtredende plass i bybildet, både fysisk og som historieforteller. Grand Hotel, Grandtaket og Grandhjørnet er en viktig del av Arendal bys historie. Men Grandgården i dag bærer preg av mange år med manglende vedlikehold og oppgradering. For å være på trygg grunn har kommunen sammen med fylkeskommunen utarbeidet en kulturhistorisk rapport, for å avklare kulturminneverdien i bygningen. I følge rapporten har bygningen

høy kulturhistorisk verdi, men både form - og materialverdien er vurdert til å være lav i forhold til byggeår 1870 – 75. Bygningen er i dårlig forfatning, med mange ulike tilbygg og påbygg med vekslende overflate- og materialkvalitet. Vinduer og dører er skiftet mange ganger, sist på 1970 – tallet, og er i aluminium. Den gamle rominndelingen og etasjehøydene gjør det vanskelig å bygge om til moderne og funksjonell bruk. Gjeldende krav til universell utforming og inneklima er det heller ikke mulig å tilfredsstille.

Riksantikvaren

Kulturvernseksjonen i fylkeskommunen har imidlertid varslet at de vil vurdere innsigelser dersom planforslaget legger til rette for rivning av bygningen.

Tlf. 40 69 22 22 Trykk: Agderposten Trykk AS Utgiver: Nye Arendals Tidende AS Org.nr: 898 426 432 Postadresse: Postboks 383, 4804 Arendal Besøksadresse: Havnegaten 4b, Arendal Papirutgave: Onsdag og fredag Nettside: www.arendals-tidende.no


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

3

Arendals Tidende

ER

Daglig leder Einar Sjøvaag Mob. 959 70 099 einar.sjovaag@ arendalstidende.no

Ansvarlig redaktør Grete A. Husebø Mob: 46 69 78 05 grete.husebo@ arendalstidende.no

Ti-åringer med heltedåd

Kulturredaktør Linda Christensen Mob: 974 39 024 linda.christensen@ arendalstidende.no

Journalist Marianne Litlekalsøy Mob. 900 40 551 marianne.litlekalsoy@ arendalstidende.no

HELTEDÅD: Deres snarrådige innsats var med å redde livet til kameraten. Fra venstre: Scott Gabriel Håland, Eline Venaas, Marcus Fredriksen og Amalie Sagmoen.

v ny Grandgård Rådmannen sier at han derfor ikke utelukker at det blir fremmet innsigelser og at Riksantikvaren blir koblet inn i saken.   – Nå skal jo dette videre

gjennom flere prosesser, men går alt som vi håper ser vi mulighet for å starte opp med det praktiske arbeidet en gang rundt 2016, avslutter Einar Johnsen.

De hadde gått på sjø­ vettkurs og visste hva som skulle til for å redde kameraten fra å drukne. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

For en snau uke siden viste de fire ti åringene Amalie Sagmoen, Marcus Fredriksen, Eline Venaas og Scott Gabriel Håland stor helte­modig innsats. De reddet kameraten som lå livløs opp av vannet, og satte i gang livredning. Deres raske og riktige handling var sannsynligvis avgjørende for at vennen ikke druknet.

Har gått på sjøvettkurs

FORNØYD: Far og sønn Mauritz og Einar Johnsen fulgte kommune­ planutvalgets behandling av Grandgårdens skjebne.

– Vi har nettopp gått på sjøvettkurs og lært hva vi må gjøre for redde noen som ha falt i vannet, forteller de til Arendals Tidende.   – Nå er vi veldig glad for at vi klarte å gjøre de riktige tingene, fortsetter de. De fire ti åringene er tilbake i Lindvika, der de opplevde den

dramatiske hendelsen med kameraten. De forteller at vennen ble liggende livløs i vannet etter at han hoppet fra stupetårnet, og at de sammen fikk dratt han opp på land.

På bedringens vei

– Jeg ropte på mamma mens de andre la han i stabilt sideleie, sier Eline. Mamma Laila Venaas, som er sykepleier ved legevakta i Arendal, skjønte raskt alvoret i saken og varslet umiddelbart nød­etatene. Samtidig som hun satte i gang med livreddende tiltak.   – Etter det gikk «alt på skinner». Det var helt fantastisk å oppleve hvordan helsepersonell og andre som rykket ut til ulykkes­stedet håndterte saken, forteller hun. Den 10- årige gutten kom raskt til sykehuset og tatt under ­medisinsk behandling. Nå opplyses det at gutten etter forholdene er på bedringens vei. De fire unge heltene som var med redde livet hans har fått daglige rapporter om tilstanden, og gleder seg til å se kameraten igjen.

UNG-reporter Elise de Ruiter

Økonomijournalist Morten Kraft Mob: 900 38 052 morten.kraft@ arendalstidende.no

Journalist Ole Gustav Johnsen ole.gustav.johnsen@ arendalstidende.no

Sportjournalist Tore Abrahamsen Mob: 975 72 101

elise.de.ruiter@ arendalstidende.no

tore.abrahamsen@ arendalstidende.no

Journalist/ korrektur Heidi T. Vigerstøl Mob: 952 00 005

Spaltist Øystein S. Antonsen Mob. 922 83 794

heidi.t.vigerstol@ arendalstidende.no

oystein.antonsen@ arendalstidende.no

Abonnement Rune Jobsen Tlf. 40 69 22 22

Salgsleder Wenche Eriksen Mob. 410 20 737

abonnement@ arendalstidende.no

wenche.eriksen@ arendalstidende.no

Grafisk designer Maria Åsheim Mob: 920 69 172

Annonseproduksjon Torbjørn Lillebø Mob: 920 47 345

maria.asheim@ arendalstidende.no

torbjorn.lillebo@ arendalstidende.no

Tlf. 40 69 22 22 PAPIRUTGAVE ONSDAG OG FREDAG

post@arendalstidende.no - abonnement@arendalstidende.no - annonser@arendalstidende.no Arendals Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presseorganisasjon og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55. E-post:pfu@presse.no


4

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

nyhe ter

Kemneren skal bort Arendal skal ikke lenger ha ansvaret for å kreve inn skatter fra kommunens innbyggere. Det foreslår Finansminister Siv Jensen, som vil at staten skal

kreve inn alle skattene i Norge, og legge ned de kommunale kemnerene. Effektiviseringsforslaget innebærer at 500 arbeidsplasser forsvinner i landets kommuner. Endringen kan komme til å tre i kraft fra januar 2016.

Økt fokus på

SIKKERHET: Kari Randen er daglig leder i AV-OG-TIL og vil sette fokus på sikkerhet på sjøen. Foto: Irene Sandved Lunde

GLADE: Torbjørn Trommestad fra politiet i Arendal kan fortelle at de aller fleste er glade for at politiet i år også er på sjøen.

Fire: Politiet i Agder disponerer fire slike båter i sommer.

I 2013 døde 34 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Politiet i Arendal vil i år være synlige for å prøve å ha en dempende effekt på både promille og fart.

undersøkelse Ipsos MMI har gjort for alkoholvettorganisasjonen AV-OG-TIL sier hele 86 prosent av de spurte i AustAgder at man bør la være å drikke alkohol når man skal føre fritidsbåt.

AINA LUDVIGSEN aina.ludvigsen@ arendalstidende.no

AV-OG-TIL kjører hvert år sommerkampanjen «Klar-forsjøen» i samarbeid med andre organisasjoner, kystvakten og politiet for å sikre folks sikkerhet

på sjøen. I 2013 druknet 34 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL, kan fortelle at 26 prosent av de omkomne var påvirket av alkohol. Alle ble derimot ikke testet, så det reelle tallet kan derfor være høyere.   – Folk i Aust-Agder mener det samme som folk flest, at det er viktig å ikke drikke alkohol når man skal føre en båt, men det er viktig at holdningene også blir satt ut i praksis, forklarer Randen.

Det er sommer og båtsesongen er godt i gang. I en landsdekkende

34 døde

Dagens promillegrense på sjøen er på 0,8 promille. Hun forteller at undersøkelsen viser at halvparten av den norske befolkningen mellom 18 og 74 år mener vi bør ha en strengere promillegrense på sjøen. 40 prosent mener at promillegrensen bør være som i dag.   – Det skal ikke mye alkohol til før oppmerksomhet og sanser svekkes. Vi opplever hvert år altfor mange dødsfall i forbindelse med bruk av fritidsbåt, og om

lag hver fjerde ulykke kan knyttes til promille. Vi oppfordrer derfor folk til å vente med alkoholen frem til båten er fortøyd, oppfordrer Kari Randen i AV-OG-TIL.

Fire båter

Også i år har politiet i Aust-Agder fire båter, som skal være med på å sørge for at folk holder reglene på sjøen. En av disse befinner seg i Arendal. Torbjørn Trommestad fra Agder Politidistrikt kan fortelle at politiet ønsker å være


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

5

Sosialhjelpsmot- Lavere levealder i takere i Arendal Arendal Arendal er blant kommunene i Norge der andelen sosialhjelpsmottakere er høyere enn gjennomsnittet. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. 5 prosent av dem mellom 20 og 66 år i kommunen fikk sosialhjelp i fjor. Gjennomsnittet for hele landet var på 3,9 prosent.

Den forventede levealderen for kvinner i Arendal er på 82,1 år. Det er lavere enn landsgjennomsnittet som er på 82,9 år. Det viser statistikk som kommunene har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå. Forventet levealder for menn er 77,7 år i kommunen, mot 78,4 i hele landet. Den forventede levealderen for menn i Norge har gått opp med nesten 3 år siden 2003.

å sikkerhet på sjøen

synlige også på sjøen. Ett av de største pressområdene for politiet i Arendal er indre havn og elva.   – Det er klart det har en dempende effekt på både fart og promille at vi er til stede. Jeg tør å påstå at 98 prosent av de vi treffer er glade for å ha oss her. Noen er så klart misfornøyde, men dette er ofte de samme som ikke liker å bli stoppet av oss langs riksveien heller, sier han. Han kan fortelle at det største

problemet ofte er høy promille blant båtførere. Promillegrensen til sjøs er 0,8, men det er fremmet et ønske om å senke denne til 0,2, som i trafikken. Politiet har i år en ny type promilletest som kan gi et nøyaktig resultat der og da, som også er holdbart i retten.   – Det er en enorm skepsis blant folk om at promillegrensen på sikt skal senkes også på sjøen. Men sånn er det vel uansett. Vi husker jo alle når røykeloven kom. Folk mente det var en

skandale, men nå er denne en helt naturlig ting, smiler han.

Forbud mot vannscooter

En av de andre tingene politiet vil skrive ut bøter for er høy fart.   – Folk har ofte veldig store motorer på båtene sine, så farten kan raskt bli et problem. Man ser utover sjøen, ser at det er helt åpent og at det er god plass, og dermed kjøres det på. Dette er ikke nødvendigvis en veldig god ide. Jeg vil også advare om

at vannscooter er strengt ulovlig i elva. Dette virker det som om mange ikke er klar over, advarer han. Videre kan han fortelle at de unge båtsjåførene ofte er de flinkeste til å både ha med og bruke redningsvest, men også til å ha båtførerbevis i orden. AV-OG-TIL melder at over halvparten av de som omkom i 2013 ikke hadde godkjent flyteutstyr.

  – Det er et stort fokus på dette blant unge, og det er veldig bra. Det skal være like mange redningsvester som passasjerer i båten, og helst bør vi også ha den på oss. Vi håper at det at vi er på sjøen i år vil ha en forebyggende effekt, og at vi vil oppleve færre ulykker. Altfor mange av ulykkene kommer av for høy fart og promille, og dette ønsker vi å gjøre noe med, avslutter han.


6

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

nyhe ter

Mer penger til folk i Arendal Folk i Arendal får i gjennomsnitt mere penger igjen på skatten enn snittet av hele befolkningen. Kommunens innbyggere som får penger igjen nå i juni får 11 555 kroner. Det er nesten 22500

skatteytere i Arendal som får penger inn på konto nå. Det er imidlertid litt flere enn 3200 personer som i snitt må betale tilbake mer enn 13 100 kroner i restskatt.

Gavesjekk til ba Norsk Bobilklubb, Av­deling Sør overrasket barne­ avdelingen på sykehuset med hyggelig gavesjekk. Pengene skal brukes til å «gjøre hyggelige ting» for små og litt større pasienter. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

NEDENES: Bedehuset på Nedenes blir til Norkirken

Nedenes bedehus blir Norkirken Det etableres mye nytt på Nedenes for tiden. Nå kommer det også en ny kirke. Nedenes bedehus skifter navn fra bedehus til Norkirken. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

  – Huset og aktivitetene blir ikke endret i stor grad fremover. Men vi får nytt navn og dermed også en ny selvforståelse, fortsetter pastoren,   Navnendringen til bedehuset er gjort på grunnlag av en lengre prosess, som har ført til at forsamlingen er blitt egen menighet.

Nedenes bedehus er et kjært og velkjent hus, og begrep i bydelen. Ikke minst på grunn av barne og ungdomsarbeidet er huset og foreningen blitt nærmest for en kulturinstitusjon å regne, sier pastor Inge Flaat. Han er en av tre ansatte i Norkirken Nedenes.

  De ønsker å være en «kort­ reist» kirke på Nedenes, men også et hjem for de som ikke bor i nabolaget og som deler Normisjons verdier og visjoner. Det finnes mange «Norkirker» i Norge allerede. I Grimstad ble det Norkirke for to år siden.

NÅ PÅ NETT! • Spennende applikasjon for alle våre abonnenter • Hyppig oppdatert nettavis for alle lesere • Leservennlig og tilpasset e-avis

Pengene kommer fra «grasrot­ andelen» til Norsk Tipping, og det var enkelt å bestemme at de skulle gå til barneavdelingen her på sykehuset i Arendal, forteller nestleder i Norsk Bobilklubb, avdeling Sør Kåre Steinsvik til Arendals Tidende.

Oppmuntringsfond

Sammen med Unni Lorentzen har han tatt turen til sykehuset for å møte avdelingsleder Svein Elgvin og assisterende avdelingsleder Åse Ribe ved barne­avdelingen. Sjekken som de har med seg er på 15 000 kroner og skal gå til det som sykehuset selv mener er det beste formålet for de minste pasientene.   – Dette er veldig hyggelig, kvitterer en tydelig glad Elgvin i det han mottar gaven fra Bo­­bil­­­­­klubben.

GAVE: Norsk Bobilklubb, avdeling Sør kom med gavesjekk og «mini» bobil til barnea

  – Heldigvis er det mange som gir oss positiv oppmerksomhet, men det er like gledelig hver gang, fortsetter han. Elgvin og Ribe forteller at det er et eget styre som forvalter de

gavene som kommer til barne­ avdelingen. Noen ganger er giveren veldig tydelig på hva gaven skal gå til, men som regel går det inn på et eget gave- og oppmuntringsfond.

Ungdomsrom

– Vi har rundt 6500 konsulta­ sjoner med barn hvert år. Av disse er 1500 akutte, forklarer Elgvin.   – I de aller fleste tilfeller blir

LANSERES

7. juli


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Roligheden skole Arendal bystyre vedtok 22.mai i år at det skal bygges ny 1-10 skole på Roligheden/Færvik, som også skal inneholde fritidsklubb og grendehusfunksjon.

7

Kitchen & Table Arendal Lunsj fra kl. 12 – Uteservering – Søndagsåpent www.kitchenandtable.no/arendal

Nå har kommuneplanutvalget vedtatt å starte opp arbeidet med

reguleringsplanen i forhold til bystyrets vedtak.

arneavdelingen

LADESTASJONER: Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund fra Bykle kan snart åpne nye ladestasjoner for elbiler i Setesdal. Her er han avbildet ved åpning av ladestasjonen på Stoa.

Nye ladestasjoner i Setesdal Fylkesutvalget bevilger penger til nye hurtig­ ladestasjoner i Setesdal. Det er Setesdal regionråd som vil at Rv. 9 skal fremstå som en grønn transportåre i landsdelen. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

avdelingen. Åse Ribe (t.v.) og Svein Elgvin fra barneavdelingen flankerer Unni Lorentzen, Kåre Steinsvik, fra bobilklubben.

barna friske, men det hender jo at flere må være her over en tid, og komme tilbake flere ganger. Da er det fint å ha noen midler som kan bidra til at man kan gjøre hyggelige ting. Og gjerne

sammen med foreldre eller søsken, fortsetter han. Åse Ribe og Svein Elgvin forteller at det også brukes gavemidler for å gjøre for­skjellige

oppholdsrom hyggelig for pasientene, og at de nå skal i gang med nye ungdomsrom. Og mener denne hyggelige gaven fra Bobilklubben kanskje kan være et bidrag til dette.

Fylkesutvalget bevilget på sitt møte denne uken 400 000 kroner til fire nye ladestasjoner for elbiler i Setesdal. Regionrådet i dalen ønsker å etablere en fremtidsrettet infrastruktur i regionen, og vil at Rv. 9 skal fremstå som en grønn transportåre for ferie - og fritidstrafikk mellom

Arendal

800m2 fylt til randen! Våre åpningstider i butikken: Mandag til Fredag: 09:00 -18:00 Lørdag: 10:00 - 15:00

Sørlandskysten og Setesdal. Ladestasjonene er lokalisert ut fra kundehensyn, nærhet til service og handel, og tilgjengelighet til annen infrastruktur og samfunnsfunksjoner i Evje, Bygland Valle og Bykle. Etablert ladeuttak på Hovdetun og planlagt hurtig­ lader i Evje vil også bli inkludert i prosjektet. Fylkesutvalget peker på at hurtig­ lading vil gjøre det enklere for folk å velge elbiler. Noen av fordelene ved hurtigladning er at ladningen, som vanligvis tar fem - seks timer, kan gjøres unna på 20 - 30 minutter, og folk som kjører elbil får et «sikkerhetsnett» da kortere ladetid gjør det mer brukervennlig.

Sørlandssenteret

Sørlandets største båtutstyrsbutikker

www.maritim.no

Ny og spennende butikk! Våre åpningstider i butikken: Mandag til Fredag: 10:00 - 21:00 Lørdag: 10:00 - 19:00


8

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

nyhe ter

Helseunder­ søkelse

For høy fart med elbiler

Fylkesutvalget har vedtatt å gjennomføre en fylkes­helseundersøkelse i Aust-Agder i samarbeid med Vest- Agder fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Kostnadsanslag for Aust – Agder fylkeskommune er en million kroner.

Fartsbøller i elbil kan bli et problem i trafikken framover. Det frykter UP-sjef i Rogaland og Agder, Øystein Krogstad. Ved årsskiftet var det registrert 79 elpersonbiler i Arendal. Krogstad sier til NRK at de raske og nesten lydløse Tesla-bilene frister til høy fart. Ifølge UP-sjefen er det som å kjøre Batmobil.

VINNER: Ole Rasmussen stakk av med førstepremien under fiskekonkurransen på Havstad Brygge.  Alle foto: Hans Nikolai Terjesen

Fiskekonkurranse på Havstad Havstad Brygge bo­retts­ lag har arrangert sin ­ årlige fiskekonkurranse, med rundt 30 store og små deltakere. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Det var samling på brygga og det ble konkurrert i stangfiske og vanlig snøre, Her ble det brukt både sluk og krok med reke og blåskjell som agn, sier Hans Nikolai Terjesen til Arendals Tidende.

Han forteller at stemningen var på topp, og med stor spenning om hvem som skulle få den største fisken. Det ble halt opp mange fisk, og noen av barna fikk også flere makrell av gangen.   – Det var Ole Rasmussen som stakk av med den største fangsten. Han fisket med sluk og oppheng, og etter en intens kamp kunne han dra opp en sjøørret på 1,75 kilo, sier Terjesen.   Etterpå var det premieutdeling, med premie til alle deltakerne. Og deilig fiskesuppe, og kaffe og kaker.

SKOLE: Boy Leslie er mye brukt i forbindelse med barne - og ungdomsarbeid. 

Sjøsetting av Seilkutteren Boy Leslie er igjen på sjøen. Sjøsettingen gikk etter planen og fartøyet ligger nå til kai ved Moens tre­ båtbyggeri i Risør.

MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

ROCK: Oldemor Grete Pettersen (82) viste under fiskekonkurransene på Havstad Brygge at hun fortsatt behersker rokkeringen. Her sammen med oldebarna Sara Pedersen(t.v.) og Mia Pedersen.

– Sjøsettingen er en meget viktig milepæl i den nå seks år lange restaureringen av Boy Leslie, forteller styreleder Bjørn Abrahamsen.   – Prosjektet har høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, noe som viser at man ved Moen trebåtbyggeri leverer arbeid av høyeste klasse, sier han videre. Abrahamsen forteller at i tillegg til trebåtbyggernes fantastiske trearbeid, har foreningens unge medlemsmasse lagt ned et betydelig antall dugnadstimer

slik at Boy Leslie nå fremstår som et av Norges flotteste verneverdige trefartøy.

Seiltråling

Boy Leslie ble bygd som seiltråler i 1911 ved verftet Sanders & co i Galmpton Creek, og var en del av den engelske fiskeriflåten kalt “Sailing Trawlers”. Ved overgangen til dampdrevne stålfartøyer ble disse overflødige og solgt, - hele 800 til Norge, hvorav 126 til byer på Sørlandet. Her ble de i hovedsak brukt til makrelldorging, men enkelte ble ombygd til fraktefartøyer. Boy Leslie var i fiske som seiltråler frem til 1920. Deretter ble fartøyet kjøpt av rederiet Hewett & Co i London, som hadde vært en av pionerne på seiltråling i Nordsjøen. Dette rederiet moderniserte tidlig sin fiskeflåte, og det antas at de kjøpte Boy Leslie for å ha et seilende paradefartøy.

Ekstrand

Etter ombygging i 1939 fikk Boy Leslie en ny tilværelse som fraktefartøy langs Sør-Norges kyst under navnet Ekstrand. I 1978 var tiden som fraktefartøy over, og Ekstrand ble kjøpt til boligformål av Kjell Otto Hansen.   I mars 1979 tok en gjeng seilskuteentusiaster initiativ til å danne en forening med formål om å skaffe et seilende fartøy til minne om Arendals storhetstid som skute- og sjøfartsby. Fraktefartøyet Ekstrand ble kjøpt i 1979, og arbeidet med tilbakeføring til det originale seilende fartøyet ble påbegynt.

Kystkultur

Tusenvis av timer fra frivillige er nedlagt i restaurering og drift av Boy Leslie og restaureringsarbeidene har høstet stor anerkjennelse. Lokalt næringsliv og det offentlige har gitt betydelige tilskudd. Boy Leslie


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Kollektivbilletter – Vi er milevis unna Stortingets ønske om et felles billettsystem for Arendal og resten av landet. Det mener forbrukerrådet som har gått igjennom NSB og de fylkesvise kollektivselskapenes elektroniske reisekort og billettaplikasjoner. Forbrukerrådet er blant annet kritisk til at mange av landets kollektivselskaper ikke samarbeider med andre når de utvikler billett-apper.

MUSIKK MENNESKER MAGI

PROGRAM 23.-26. juli 2014 CANAL STREET

TIRSDAG 22. JULI 16.00

Store Torungen fyr OFFSTREET MAT & MUSIKK: Niko Valkeapää, Tom Rudi Torjussen, Per Willy Aaserud

ONSDAG 23. JULI 12.00 13.00 16.00 19.00 21.00 21.30 23.00

Torvet – Pollen STREET PARADE Poppes plass INDRE TORUNGEN BRASS Lille Torungen fyr THOMAS DYBDAHL Flademoen,Tromøy AMUND MAARUD BAND ”BlåPrøysen” (samarbeid med Prøysendagene) Kulturhuset ARENDAL SESSIONS: Arendal Big Band & Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Lars Danielsson, Marilyn Mazur, Eivind Aarseth Arendal Kirkegård ANNE GRETHE PREUS M/BAND Kulturhuset NIGHT SESSIONS: Dj / Elektronika jamsession Husbandet & Bugge + special guests

TORSDAG 24. JULI

Foto: Berit Dahl

Boy Leslie har vært mye brukt i forbindelse med kulturarrangementer og festivaler. Barne- og ungdomsarbeid er prioritert, og flere skoler har benyttet Boy Leslie aktivt i undervisningen.   – Prosjektet med å restaurere Boy Leslie koster drøye 12 millioner kroner, finansiert nasjonalt gjennom Riksantikvaren og Kultur­ minnefondet, og regionalt av Aust- Agder fylkeskommune, sier Abrahamsen til Arendals Tidende.   – Nå håper vi på et par hundre tusen kroner i lokal støtte, som igjen vil utløse drøye 500 000 kroner fra andre private givere, sier han videre. Styrelederen for Boy Leslie forteller at hvis den siste delen av finansieringen til restaureringen kommer på plass vil skuta være klar for kommersiell drift neste sommer.

13.00 13.00 19.00

Poppes plass No 9 Sam Eydes plass

22.00

Kulturhuset

23.30

Kulturhuset

FREDAG 25. JULI 13.00 13.00 15.00 18.30

Poppes plass No 9 Lille Skottholmen Sam Eydes plass

19.00

Kulturhuset

23.30

Kulturhuset

LØRDAG 26. JULI 12.00 13.00 13.00 15.00 19.00 22.00

Torvet – Pollen Poppes plass No 9 Buøya, Eydehavn Poppes plass Kulturhuset

JAZZBRØNSJ: Haug / Nyborg / Torjussen Talentscenen Understreet The Real McKenzies (CAN) / Marilyn Mazur & friends / PATTI SMITH (US) ARENDAL SESSIONS: Eivind Aarseth Sonic Codex Orchestra NIGHT SESSIONS: Dj tba / Jamsession med Husbandet & Bugge + special guest

JAZZBRØNSJ: tba

Talentscenen Understreet JAZZPICNIC: Magnolia jazzband Synnøve Knutsvik / Bugge Wesseltoft & Nils Petter Molvær / Violet Road / LISSIE (US) ARENDAL SESSIONS: Cæcilie Norby & Lars Danielsson project m/ guest Bugge NIGHT SESSIONS: Dj tba / Jamsession med Husbandet & Bugge + special guest

Street Parade JAZZBRØNSJ: tba

Talentscenen Understreet Sjørøvershow / ØYSTEIN SUNDE & MEGET I SLØYD Scarlet Sea / TRANG FØDSEL Scheen Jazzorkester + jamsession

Billettsalg på: www.billettservice.no, Narvesen og 7-Eleven

SJØSETTING: Boy Leslie er sjøsatt ved Moen trebåtbyggeri i Risør.  Foto: Rune Nylund

Se info på: www.canalstreet.no

9


10

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

Mening Rusfri RUS: Når jeg skriver dette har jeg vært rusfri i ni måneder! 18. September i fjor hadde vi besøk på Sam Eyde. Artisten Hans Inge Fagervirk hadde konsert og foredrag for oss om rus. Og han fikk meg og noen av mine venner til å våkne. Jeg hadde rotet meg inn i et miljø som brukte hasj, og over tid begynte jeg å få problemer. Men siden jeg er verbal sterk, som en lærer sa, så var det nok ikke så mange som oppdaget hva som skjedde med meg. Men jeg strevde mer og mer, både med å huske ting og angst som plaget meg etter hvert. Det som artisten sa, var sikkert det samme jeg hadde hørt fra både politiet og andre. Men måten han sa det på var annerledes. Eller kanskje det var fordi han var artist og sang, som gjorde at jeg hørte etter på

annen måte? Han fikk meg i alle fall til å skjønne! Han beskrev mine problemer og var glassklar på at problemene ville øke dersom jeg fortsatte. Og at eneste måten å komme tilbake til meg selv på var å kutte. Kutte, med venner som holdt meg i miljøet. Kutte løgnene som jeg og alle andre hasj-røykere har lullet oss inn i. Kutte ut bortforklaringene om den «ufarlige hasjen», som mange fortsatt tror på. Og jeg kuttet der og da. Men at det skulle være så vanskelig hadde jeg ikke forestilt meg. Angsten var den verste, og jeg tenkte ofte at hvis jeg tok meg en røyk, ville jeg blitt roligere igjen. Men jeg visste at den medisinen ville ført meg tilbake til miljøet og problemene. Det jeg fryktet mest var russetida. For jeg visste jo at dersom jeg blir med på den meningsløse drikkinga som det meste av russetida handler om, så ville jeg også ta andre ting. Derfor måtte jeg planlegge nøye: jeg limte pilsetiketter på Munkholmflasker ogvinetiketter på alkoholfrie flasker. For det blir ikke respektert at en ikke drikker! Det var et styr, men jeg klarte meg! Dessverre gjorde ikke

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

alle det, som kuttet ut den 18. September, men jeg tror og håper at de fikk med seg så mye fra konserten at de klarer å kutte ut, nå som russefylla er over. Den 18. hver måned feirer jeg litt!

På skolen unnet jeg meg litt ekstra i kantina. I sommer blir det en is på dagen. Nå er jeg meg selv igjen, og liver er fantastisk! Gladruss 2014

Vi kan ikke la torturistene vinne Amnestys hovedsak i år er kampen mot tortur. 26 juni var FNs internasjonale dag til støtte for torturoverlevere. I den forbindelse oppfordrer Amnesty at behandlingstilbudet i Norge bedres til personer som har opplevet tortur.

det at vi godtar at mange av våre medborgere forblir utenfor – ikke fordi de velger det selv, men fordi de en gang i sin fortid har måttet oppleve det som hele verdenssamfunnet har definert som en av de verste tenkelige forbrytelser. De har vært utsatt for tortur, og de har aldri fått den hjelpen de ville trengt for å komme ut av marerittet og tilbake til et tilnærmet normalt liv.

Den norske samfunnsmodellen bygger på at alle skal ha det bra, alle skal være inkludert i samfunnet og ha mulighet til å bygge den fremtiden de ønsker seg. Mer enn noe annet er det dette verdigrunnlaget som gjør Norge til ett av de beste land å leve i. Desto mindre forståelig er

For Norge er dessverre en sinke når det gjelder å ta hånd om flyktninger og asylsøkere som er traumatisert etter torturopplevelser. I motsetning til Danmark, Tyskland og mange andre land finnes det ikke spesialinstitusjoner der de som er mest alvorlig traumatisert etter tortur kan få

HUMANITÆR:

den behandlingen de trenger, og der kompetanse kan utvikles og vedlikeholdes som psykiatere og leger over hele landet kan benytte seg av. Norge har heller ikke et system på plass for å identifisere flyktninger og asylsøkere som trenger hjelp tidlig, gjerne kort tid etter ankomst. Særlig de som er dypest skadet og trenger hjelp mest faller ofte gjennom, fordi de ikke makter å ta initiativ selv til å få den hjelpen de har behov for. Torturoverlevere er ikke en homogen gruppe. Vi i Amnesty kjenner mange som har vært utsatt for de mest ufattelige overgrep og som har klart å gjøre denne opplevelsen til en styrke, en kilde for ekstra mye livskraft og engasjement. Men det er også mange som har med seg

både fysiske lidelser og dype sår i sjelen, traumer som holder dem nede og utenfor. Hverdagen deres er preget av angst og smerter, og på egen hånd har de liten sjanse til å komme seg ut av det mørke de er havnet i. Mangelen på rehabilitering av torturoverlevere forårsaker ikke bare mye unødvendig lidelse, den skader også samfunnet som helhet. Det finnes ingen statistikk over hvor mange som aldri klarer å bli integrert og å delta i samfunnet på grunn av traumer som aldri er blitt behandlet. Men det er grunn til å frykte at det er mange. I fjor vedtok årsmøtet i Amnesty Norge en resolusjon som går ut på at vi skal be regjeringen om å bedre behandling og

rehabilitering av torturofre som er kommet til Norge. Dette har Danmark hatt i mange år. Et rikt land som Norge burde ta seg råd til å bevilge penger til slike institusjoer. Vi har bedt regjeringen om å sette i gang, men det tar tid – og imens lider torturofrene. Tortur dreier seg om å knuse mennesker. Hvis vi tillater at noen som har vært utsatt for tortur aldri får sjansen til å finne en vei tilbake til livet, har torturisten vunnet. Dette kan vi ikke finne oss i. På vegne av Amnestygruppene i Arendal Per A Haakstad, Anne-Brit Dræge og Ellen Rygh

Send inn ditt innlegg meninger@arendalstidende.no - Legg gjerne ved bilde - Papirutgave: Onsdag og fredag - Tlf. 40 69 22 22


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

11

- på brygga i Grimstad HENRIK IBSENGATE 10

Key West KLÆR - SKO - DAME - HERRE

INTRODUKSJONSPRISER Denne helgen

ALT AV KLÆR

÷25%% GUTT/JENTE

ÅPNINGSTIDER I JUNI MAN-FRE 9-17 • LØRDAG 9-16


12

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

sport – Åhhhh, det gjør så vondt i lyskene mine Møtet med krav om bøy og tøy under Granes tradisjonsrike fotball­skole ble bokstavelig talt sårt for Noah Beisland og Daniel Holland Larsen tirsdag ettermiddag. TORE ABRAHAMSEN tore.abrahamsen@ arendalstidende.no

– Å tøye lysken slik er utrolig vondt, forklarer Noah Beisland med håp om medlidenhet fra avisens utsendte. At tøyeøvelsene satt sine spor var det liten tvil om.   – Men utrolig viktig å gjøre for at vi ikke skal bli skadet, presiserer klassekamerat under fotballskolen, Daniel Holland Larsen fra Bie som begge var en del av «Italia» de tre dagene på Bjønnes.

Skremmehistorier

Med tradisjonsrike øvelser på både kunst og naturgress gjennom tre dager, er guttene enige om at en god fotballspiller

må ta vare på kroppen for å nå målet om proffkarriere. Daniel har sågar en trener som visstnok skal være et levende bevis på hva manglende uttøyning kan skape.   – Han må operere kneet sitt, sier Daniel alvorlig.   – På grunn av manglende uttøyning?   – Ja, det stemmer. Derfor er det veldig viktig å bruke tid på dette, gjentar han.   – Selv om det veldig kjipt, fortsetter han.

Nok hodestøt

Duoen forteller også om god tid til å øve på fotballfinesser under fotballskolen. For Noah Beisland er det heade-stasjonen som har gjort mest inntrykk på egen utvikling. Han mener selv at han har gode ferdigheter i lufta, men mener likevel at utviklingen har tatt nye steg under de alternative skoledagene.   – Jeg er blitt bedre til å hoppe høyt, komme over ballen og sette pannebrasken til og samtidig treffe målet. Øvelse gjør mester, mener Beisland.   – Du har blitt bedre til å skyte

AU: Det er ikke spøk når fremtidens Arendal-spillere skal tøye ut. Til høyre tøyer Noah Beisland lyskene. Til høyre sitter Dan

synes jeg, mener Noah om Daniels skuddutvikling.   – Takk, sier han.   – Jeg scoret forresten mitt lags første mål denne sesongen. Med hodet, smiler Daniel.

150 deltakere

Noah og Daniel var ikke de eneste som utviklet seg i sommersola

på Bjønnes mandag, tirsdag og onsdag. Ifølge fotballskoleleder Kåre Mortveit har aktiviteten på Bjønnes gått relativt smertefritt for seg, selv om småskadene krever en ispose – eller frossen pølsepakke for den saks skyld.   – Litt småtteri er det, men summa summarum har det igjen gått veldig greit, melder

LOKAL HELT: Arendal-spiller Ylldren Ibrahimaj storkoste seg med ”Italia” som denne gruppen under Granes fotballskole het.

Mortveit med godt overblikk fra fotballskolekontoret på tribunen.   – Du kan si det slik at det ikke er alle skadene som behøver en egen ispose, men det er ikke grenser for hva en frossen pølsepakke kan lege av milde skader under solen, humrer han. Selv om frosne pølsepakker gjorde susen for enkelte, er ikke

GULLSTØVLER: Noah Beisland mener Daniel Holland Larsen har forbedret skuddferdighetene sine i løpet av de tre dagene på Bjønnes.


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Håndball:

Kroat nesten ØIF-klar Den 24 år gamle kroatiske midtbacken Josip Vidovic er ifølge daglig leder Kurt Eckholdt så godt som klar for ØIF Arendal. Vidovic står bokført med 1 a-landskamp for håndballstormakten fra Balkan.

  – Jeg håper kontrakten blir signert i løpet av neste uke, men først skal kontrakten oversettes til kroatisk. Vi har et godt håp om at han er ØIF-spiller når ferien er over, sier Eckholdt. Arendals

13

Tidende meldte for to uker sider at Haslums målvakt Kristijan Jurisic var høyaktuell for ØIF. Tirsdag signerte 18-åringen en 1-årskontrakt med ØIF. Det samme gjorde ungdomslandslagsspilleren Håkon Finsrud, som kommer fra talentfabrikken Fjellhammer. Finsrud scoret 64 mål for 1.divisjonsklubben sist sesong.

Maraton på 3 timer, med 3 måneders forberedelse:

Erre mulig det a? Nærmere to år har gått siden jeg sprintet over mållinjen på Rådhusplassen knapt båret oppe av de siste kreftene bena kunne produsere. KENNETH HELGESEN kenneth.helgesen@ tvendemedia.no

niel Holland Larsen og forsøker på det samme.

Beisland og Holland Larsen i tvil om at de kjedelige tingene må til om de skal nå stjernehimmelen om noen år.   – Jeg tror ikke de brasilianske fotballspillerne jukser med uttøyningen eller de andre kjedelige delene av treningen for å si det sånn, sier Noah.   – Det ser ikke slik ut nei, sier Daniel og sikter til den imponerende klikk-klakk-fotballen årets VM-vertskap viser om dagen. Som også var langt mer imponerende enn tannbehandlingen Liverpool-spiller Suárez ga Italias Giorgio Chiellini litt senere på dagen.

Siden dengang kan jeg telle på null hender hvor mange ganger jeg har løpt, trent eller på annen måte forsøkt å holde på formen. To år tilbake, og på samme tid som nå var jeg i hardtrening for mitt aller første maraton, Oslo Maraton 2012. Utfordringen var tatt en festlig aften på låvefest etter en rekke innspill fra gutteklubben, eller vennegjengen som de ville ha kalt seg. Et par uker etter var sko, tights og pulsklokke innkjøpt, og de fysiske forberedelsene i gang. I år igjen ble jeg utfordret og meldte meg bråkjekt opp, denne gangen også på fest. Jeg skulle på ny sprinte for harde livet i over fire mil på asfalten i Oslos gater.

Tre måneder.

Etter oppmelding i vinter har treningen uteblitt, motivasjonen gått i hi og lysten til å børste støv av gamle bragder har forbigått i stillhet. Frem til NÅ, er i alle fall håpet. Lørdag 20.septeber stiller denne kroppen på startstreken koste hva det koste må.

Helmaraton skal gjennomføres og tiden som skal løpes etter er tre timer.   – Er det mulig? Spør kanskje du?   – JA, absolutt med gode nok forberedelser, tror jeg. - Er det mulig med tre måneders forberedelser? Spør du kanskje da.   – JA, gjennomføring er mulig men resultatet avhenger av forbredelsene gjort.   – Er det da mulig å løpe maraton på tre timer med kun tre måneders trening? Spør du til slutt med vantro i blikket.   – Kanskje, det er det vi skal finne ut sammen. Overentusiastiske motivasjonsblogger er å finne over alt. Ønsker du en personlig trener kommer også klisjeene på rekke og rad. Gjennom de neste tre månedene vil det imidlertid fra meg, hver fredag foreligge en progresjonsspalte i avisen. En sannferdig, usminket gjengivelse av forberedelsen, underlagte kilometer fra uke til uke, og skildringer rundt hverdagen som selverklært stabeist. Med en far fra militæret som til så stor utstrekning som mulig unngikk å fortelle familien om den årlige fyskiske testen han

som militær ansatt måtte gjennomføre. Som uten trening og på ren viljestyke løp inn til tidskravet år etter år, men som til tider fikk beskjed om å passe på hjertet når han år etter år strakk strikken lenger og lenger når det gjaldt hans fysiske kapasitet. Og med en mor som i sin ungdom regelrett «pissa på» konkurrentene på friidretsbanen og sto inne med norgesrekorder. Som måtte gi seg i en tidlig alder grunnet kneskade, men som fortsatt løper, eller det hun kaller «jogger», fra en topptrent tidligere versjon av meg selv. Satser jeg på i verste fall å fullføre på viljestyrken.

Båtsport:

  – Vi fikk en knall start i det andre heatet, men på grunn av motor problemene ble vi raskt tatt igjen av de andre konkurrentene, sier Næss som tok nok en fjerde plass i heat to som var godt fornøyd med det andre heat.

  – Vi greide å holde en båt med fungerende motor bak oss helt til slutten. Dette var Daniel Andersen sitt første race i V60. Næss er også helt fersk i offshore-klassen. Næss har akkurat som Andersen erfaring fra rundbane tidligere.   – Det er store forskjeller mellom rundbane og offshore. Offshore har færre heat og det er tyngre å kjøre, men likevel greiere tidsmessig før og etter heatene om dagen, forklarer Næss ifølge en pressemelding

Disse tidene er mine referanse­ punkt, mine minimumsmål. Å løpe dårligere enn hva enn første gang er fullstending uaktuelt. Kjære leser. Jeg skulle gjerne fortalt deg om formen etter min første treningsøkt, som for så vidt skulle vært på vei til jobb i morges, men jeg orka rett og slett ikke. Vi snakkes neste uke!

Arendal Fotball:

Sterk debut i V60-klassen Arendals Båtsportsklubbs Daniel Andersen og Ole Næss kjørte inn til 4.plass under del-runden i Norgescupen Offshore på Songe i helgen.

Jeg har tidligere løpt et halvmarathon i Trondheim på 1,34 timer og et helmaraton i Oslo på tidene 3,25 timer.

Går for tre nye poeng En seier og en uavgjort er fasiten for Arendal Fotball etter at Knut Tørum overtok sjefsstolen på Bjønnes for tre uker siden. NESTEN: Daniel Andersen og Ole Næss (til høyre) ble nummer 4.

fra båtsportklubben. Trygve Aagre som tok sølv i GT30 under Norgescup-runden på Songevann.

Sanne Vik tok gull og Daniel Andersen tok fjerde plass også i denne klassen.

I morgen ettermiddag venter middelhavsfarer Ørn-Horten. Kampstart er klokken 16.


14

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

historiske Arendal Dramatisk forlis ved Gitmertangen

ØYSTEIN S. ANTONSEN oystein.antonsen @arendalstidende.no

STOLT SKUTE: Bark «Caleb» av Arendal i sine velmaktsdager før den forliste. 

I årenes løp har mange stolte skip forlist utenfor vår kyststripe. Forfatteren Erik Bakkevig tar for seg mange av disse forlisene i boka skipsforlis utenfor Aust-Agder og Telemark. Bark Caleb var en stor seilskute bygd i 1878, og hjemmehørende i Arendal. Ikke mange år senere, i 1887, forliste skuta. Skipet var da på reise fra Kotka i Finland til Marseille med trelast. Under oppholdet på Åland var flere av mannskapet blitt syke, så turen startet med en underbemannet besetning. Underveis valgte derfor kaptein Nils Jobsen å anløpe hjembyen for å komplettere mannskapet. I østlig storm, med tett snødrev, kom skuta oppunder Møkkalasset fyr, og omtrent kl. 10.00. entret den gamle Narestø losen Anders Andersen skuta. Sjøen var grov, vinden stiv og østlig helt til de nådde Gitmertangen. Da skjedde det uventede at vinden stilnet for så å dreie nordlig. Seilene

Foto: Aust-Agder Kulturhistoriske Senter.

slo bakk, og presset av en kraftig strømsetting drev skipet inn på Vestre Svartskjær. Her ble skuta stående svært ustabilt, og det ble derfor nødvendig å kappe ned riggen for å stabilisere skuta. Store sjøer rev med seg livbåtene, og tilslutt ble skuta liggende med bare en del av forskipet over vann. Som om ikke dette var ille nok, hadde kapteinen med seg sin kone og et lite barn om bord, som sammen med resten av mannskapet måtte oppholde seg i forskipet i fire timer mens sjøene stadig slo over hele skuta. Et dampskip som passerte forlisstedet satte livbåter på sjøen, men både den og losbåten måtte gi opp i den grove sjøen. Redningen kom i form av en større sjekte fra Narestø, bemannet med sju mann, men heller ikke sjekta kunne komme helt bort til skuta. De skipbrudne måtte derfor hoppe i sjøen, og med en redningsbøye om livet ble de halt ut til sjekta ved hjelp av liner.

FORLISSTEDET: Sjøkart nr. 7 – som viser hvor Caleb ligger sunket. Foto: Kartverket Sjødivisjon. Gjengitt fra boken “Skipsforlis utenfor Aust-Agder og Telemark - Fra Langesund til Ulvøy”.


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

DEILIG HJEMMELAGET SØNDAGSMIDDAG I HERSKAPELIGE OMGIVELSER.

2 retters søndagmiddag

FRA KL 13-17 Pris voksen 189,- Barn under 12 år 99,-

1342

liker oss allerede - gjør det du også BORDBESTILLING: 37 06 08 30

Barn u. 3 år: Gratis

facebook.com

15


16

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

kultur

HOVEEVENTYRET: Hovefestivalen markerte seg allerede i sitt første år som Norges største musikkfest med 62 000 besøkende. I morgen braker det løs med festivalstart på Tromøy for åtten

– Jeg digger Hovefestiv I morgen braker det løs når tusenvis av festival­ deltakere inntar campen på Hovefestivalen. Daglig leder, Benedikte Nilsen, er klar for å ta i mot festivalfolket til det hun mener er som­ merens store eventyr på Sørlandet. LINDA CHRISTENSEN linda.christensen@ arendalstidende.no

Da Arendals Tidende tok turen ut til Hove for å lodde stemningen like før festivalstart, møtte vi en engasjert festivalsjef i full vigør.   – Jeg digger det! Det er rett og slett fantastisk at vi endelig er i gang, forteller hun oppspilt.

I rute

Ifølge Benedikte er de godt i rute fram mot åpningen.   – Det er topp stemning, masse

frivillige fra hele landet, dødsbra crew og mye rutinerte folk, så nå kan festivalfolket bare komme, smiler hun. Hun forteller videre at festivalen har et godt samarbeid med alt fra politi, sykehus, lag og foreninger, foreldre og frivillige.   – Alle ønsker at det skal bli en god festival. Vi har en felles plattform, og vi jobber kontinuerlig for at alle forhold skal ligge til rette for at både ungdom og voksne skal ha en fin og trygg festivalopplevelse. Rundt 300 frivillige har vært med å jobbe fram mot åpningen. De har bygget scener, boder og satt opp kilometervis med gjerder rundt området.   – De har gjort en fantastisk jobb. Totalt har vi 2 000 frivillige som jobber gjennom festivalen, og vi er helt avhengig av den innsatsen de gjør, legger hun til.

Siste innspurt

På vår tur gjennom området møtet vi flere frivillige i oransje

vester fullt opptatt med siste innspurt. Aktiviteten er stor, golfbiler, trucker og traktorer kjører fram og tilbake. Ved inngangen til Hove leir passer Marie Pedersen og Michell Olsen nøye på at ingen uvedkommende slipper inn på området uten gyldig kjøreseddel.   – Det har vært ganske stor pågang. Ikke alle bilister har skjønt at de må ha egen kjøreseddel for å komme inn på området selv om festivalen ikke har startet ennå. Bortsett fra noen få episoder der folk har blitt sure, har det stort sett gått greit. De fleste er hyggelige og har forståelse, forteller jentene.

18-års grense, mens de andre campingplassene tilhørende festivalen er alkoholfri med 16-årsgrense. Det er første gang dette året at de går inn på en slik ordning, noe Stray mener kun vil ha en positiv effekt.   – Det vil ikke være mulig for noen under 18 år å komme inn på campen ved festivalområdet, og det er satt opp svært strenge sikkerhetsrutiner som skal påse at dette ikke skjer. Samtidig så tror jeg at de alkoholfrie områdene vil bli svært godt mottatt. De er åpne for alle som ikke vil drikke alkohol, og har 16-års aldersgrense, forteller han.

Gode sikkerhetsrutiner

Han legger til at det også her blir svært strenge sikkerhetsrutiner.   – Kontrollen blir god. Det er ikke lov å ta med seg en eneste øl inn, og selv vannflasker vil bli sjekket forteller han.

På campingområdet er det rolig, men om bare noen få timer vil det se helt annerledes ut.   – I morgen blir det skikkelig Texas med flere tusen campere i kø, forteller campingsjef Rune Stray, og forsikrer at han er godt forberedt. På festivalcampen er det i år

På hver camp vil det til enhver tid være tilstede en ordfører som skal kunne svare på alle mulig

spørsmål og være tilgjengelig for ungdommen.   – Ordfører-prosjektet startet opp i fjor med stor suksess. Vi har totalt seks personer som 24 timer i døgnet er tilgjengelige på alle campene, sier han.

Gode råd

Festivalsjefen er svært opptatt av festivalens ve og vel, at alle skal ha det bra, og at foreldre skal føle seg trygge på at ungdommen er i gode hender.   – Vi har blitt bedre og bedre på vakt og sikkerhet, og har opparbeidet oss en stor kompetanse i løpet av de åra vi har holdt på. Vi bygger faktisk opp et lite samfunn her ute, og vi har utrolig god kontroll, og jeg blir litt lei meg når jeg hører om foreldre og andre som er negative til festivalen. Hun opplever likevel at fler og fler foreldre har blitt litt «kulere» og blir med barna på festival.   – Det handler om tidlig innsats, påstår hun, og legger til:   – For fem år siden buet


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Søker medlemmer Arendal kulturforum er i startfasen og nå søker foreningen etter medlemmer.   – Vi vil ha et bedre, bredere og viktigere kulturliv for å få enda mer til å skje, der du bor og der du er. Kunst og kultur samler folk, skaper

inntrykk og samtaler, øyeblikk og minner. En grobunn for samfunn der folk er med, skriver Arendal kulturforum i sin blogg. Lokale utøvere, produsenter, arrangører og faktisk også publikum oppfordres til å melde seg inn.

17

  – For deg under 20 år er medlemskap gratis, mens de over pluss lag og forreninger må betale en årskontingent, skrives det videre i bloggen. Kulturforumet ble etablert 30. april i år og har som hovedformål å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning.

AKTUELL PÅ ARTENDAL: Relieffkunstner Edith Lundebrekke stiller for tiden ut på ARTendal galleri.

Storfin sommerutstilling

nde gang. 

Arkivfoto.

valen foreldrene, men nå har de blitt litt kulere. Mange tar med ungene, eller melder seg som frivillige sammen med ungdommen eller går på konsert sammen dem. Jeg hører veldig mye positivt fra de foreldrene som engasjerer seg. Klagene kommer gjerne fra de som ikke vet hva det dreier seg om, og fortsatt tror at alle går på festival for å drikke seg drita, mener hun.

OLE GUSTAV JOHNSEN ole.gustav.johnsen@ arendalstidende.no

GODT SAMARBEID: Her er daglig leder Benedite Nilsen i samtale med sikkerhetsansvarlig Carl Henrik Myhre og politi Cathrine Fossnes.  Foto: Aina Ludvigsen

  – Hva er ditt råd til foreldrene til 16-åringen som vil på festival?   – Lag en tillitserklæring og finn en felles plattform. Det handler i det store og hele om kommunikasjon og tillit, og en god dose normal oppdragelse. Bli med og vær en del av det. Om noen bryter regler vil båndet bli klippet og vi tar kontakt med foreldre. Da kan det være lurt å være i nærheten, og ikke på ferie i Syden. Festivalen bør ikke fungere som barnevakt, påpeker hun.

Årets sommerutstilling har åpnet på ARTendal og i år smeller galleriet til med tre store norske kunstnere. Arendals Tidende var til stede på førvisningen og snakket med en av utstillerne.

Midt blant oppbevaringskasser og kunstverk treffer vi på relieffkunstnere Edith Lundebrekke som gleder seg til sommerutstillingen.   – Jeg tror det blir kjempefint, spesielt sammen med arbeidene til mine to kolleger, sier en fornøyd kunstner. Verkene Lundebrekke stiller ut i ARTendal har tidligere blitt vist på Nilsås Kunstverksted på Stiklestad i Nord-Trøndelag.

­­ kunster og har jobba med mønster i mange år.   – Mønster er en viktig del av tekstilen og etter hvert tok jeg med meg dette over til andre materialer, forteller kunstneren. Lundebrekke har jobba på store offentlige oppdrag med mange forskjellige materialer, alt med utgangspunkt i mønster.

Mange kombinasjoner

I følge kunstneren er kombinasjonsmulighetene mange og hun forteller at hun blir like overraska hver gang over hvor mange muligheter som fins.   – Hver gang vi monterer en installasjon er det alltid like spennende for det blir aldri likt, forklarer hun. Hun forteller at det som fascinerer henne med relieffer er dybden og valgmuligheter i forhold til materiale.

Tidkrevende idéutvikling Store kunstnere Relieffene i utstillingen tar en god del tid å lage, men kunstneren sier at hun bruker mest tid på idéutvikling. Kombinasjonsmulighetene er mange og relieffene i den aktuelle utstillinga består av 20 moduler som kan settes sammen på mange ulike måter. FRIVILLIGE: De frivillige i Hovefestivalen er allerede i full gang. F.v. Marie Pedersen og Michelle Olsen. Foto: Aina Ludvigsen

De to andre kunstnerne Helene Kortner og Marit Tingleff stiller ut samtidig med Lundebrekke. Kortner har bemerket seg både nasjonalt og internasjonalt med sin omfangsrike keramikkskulptursamling. Tingleff er professor i keramikk ved Kunsthøgskolen i Oslo og beskrives i ARTendals pressemelding som en av landets Mønster viktig mest markante og anerkjente Lundebrekke er utdanna ­tekstil-­­ keramikere.


18

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

K U LT U R

Fotokonkurranse Aust-Agder fylkeskommune arrangerer den åpne fotokonkurransen «Min sørlandsby» og oppfordrer alle til å ta med kameraet på ferie i sommer og sende inn bilder. Man kan sende inn maks fem bilder per deltaker.

  – Hva er det særegne og spesielle ved din by? Hvilke “bilder og fortellinger” vil du bringe videre?, skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Bildene må være i digitalt format

og konkurransen er åpen fram til 15.august. Fem finalister vil bli premiert med 5000 kroner hver. Vinnerbildene og en rekke andre bilder vil bli utstilt på konferansen «Utvikling og bevaring av de historiske sørlandsbyene» i Buen kulturhus, Mandal 17.september.

Sørlandets største «intim-konsert» Januar 2013 sendte Christine Halberg en melding via facebook til tidligere Vamp vokalist, Vidar Johnsen, hvor hun dristet seg til å invitere ham til Sørlandet og Staubø kultursenter. ØYSTEIN S. ANTONSEN oystein.antonsen@ arendalstidende.no

Johnsen tente på ideen, og Halberg satte ham i kontakt med innehaver av kultursenteret, Eldrup Hansen. Imidlertid ble ikke partene enige om ­betingelsene, og planene om en «intim-konsert» ved brygge­ kanten ble i første omgang skrinlagt.

5000 «likes»

Christine Halberg har vært på en rekke Vamp konserter, og er en stor fan av Johnsen. Etter en konsert i Bergen, hvor Halberg bor, tok hun en ny prat med Johnsen, men fortsatt sto det hele på betingelsene, og en konsert på Staubø virket fjern, før det hele tok en uventet vending. Marianne Mathiesen, Christines bonus-datter, vant en konkurranse på facebook, hvor hennes «likes» av Johnsens hjemmeside var nummer 5000. Premien var gratisbilletter og backstage pass til en valgfri konsert med Johnsen.

Spikret i limousin

Valget falt på en konsert i Randaberg i Stavanger. Christine og Marianne lå på det samme

I HUNDRE FØR KONSERTENE: F.v. Christine Halberg, Eldrup Hansen og Cathrine Søndeland i strålende humør før ukas konserter.

hotellet som Johnsen, og de ble alle hentet av en limousin som kjørte dem til konserten.   – Det var i denne limousinen at det hele ble spikret, ler Halberg.    – Johnsen syntes det hele hørtes så spennende ut at han takket ja. Vi ble enige om en pris, og jeg stilte som personlig garantist for beløpet. Det var tydelig at dette var noe Johnsen hadde veldig lyst til å gjøre.

Ekstrakonsert

Etter at alt var i boks, opprettet Christine en egen facebook side

og sendte ut SMSer for å få hele bygda til å komme på konserten. Det ble en umiddelbar suksess, og på en uke var konserten utsolgt, 150 billetter.   – Så mange mennesker har det aldri før vært på et arrangement på Staubø Kultursenter, sier Eldrup Hansen, som gleder seg til konsertene. Heldigvis var Johnsen villig til å sette opp en ekstrakonsert, og salget av billettene til denne konserten er allerede godt i gang. Cathrine Søndeland hjelper

til med markedsføringen av ekstrakonserten, og er veldig imponert over det Halberg har fått til. Trond Gunnar Hansen ved vekst i øst, syntes tiltaket er veldig bra.   – Alt arbeidet med å få til dette, er gjort på dugnad, legger Halberg til. – Det har vært et tidkrevende arbeid, men nå gleder vi oss alle til konsertene og legger ikke skjul på at vi har store forventninger. Konsertene går av stabelen 2. og 3. juli. Torsdagens konsert er utsolgt, men det er fortsatt ledige

GLEDER SEG: Vidar Johnsen ser frem til å spille på Staubø Kultursenter.

billetter til onsdagens konsert, som begynner kl. 20.00.


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Internasjonal konsert I forbindelse med Internasjonalt Marked holdes det konsert med fløytisten Steinar Ofsdal og hans to musikerkolleger Almir Meskovic, akkordion, og Daniel Lazar, fiolin, i Bakgården. Almir Meskovic, fra Bosnia,

har over 300 konserter bak seg i en rekke land og har etablert et inernasjonalt omdømme. Han spiller akkordion, et noe avansert trekkspill, og har et svært omfattende repertoar, innen barokk, moderne, folkemusikk og world

music. Daniel Lazar er tross sin unge alder en svært profilert musiker i Serbia. Han har over 1000 konserter bak seg både i inn- og utland og beskrives som en spennende artist med virtuos teknikk og musikals temperament. Lazar er femtegenerasjons fiolinist og har lært yrket av sin far og bestefar.

19

Totalleverandør! Behov for ”kontorhjelp”? Alt til kontoret finner du hos PM PM Danielsen Danielsen Kontorutstyr Kontorutstyr

SØR SØR

Spørsmål eller behov for hjelp - ta kontakt. www.inventumsor.no • 37 07 60 00

SPENTE: Fra venstre: Papy Kanda-Kanda, Cathrine Lindland, Kunalan Kanagaratnam, Rushna Abed Habibulla, Asmerom Gebreyohannes Sebathtu og Vidar Aas ønsker alle velkommne til Internasjonalt Marked på Kanalplassen fredag og lørdag.

Folkelig moro på Kanalplassen I dag går startskuddet for Internasjonalt marked i Arendal sentrum. For 20. år på rad serveres det mat fra ulike verdensdeler sammen med spennende underholdning fra flere kulturer. AINA LUDVIGSEN aina.ludvigsen@ arendalstidende.no

Denne helgen er det nok en gang klart for et fargesprakende internasjonalt marked på Kanalplassen. Arrangørene lokker med flotte show og spennende konserter fra både lokale og internasjonale artister, som Dylan Fowler og Fjellfolk. Agder Vikinglag vil lage en liten leir, og det vil bli servert god internasjonal mat og vist håndverk fra en rekke forskjellige kulturer.   – Vi har hatt internasjonale

dager siden 1994, og det bruker å komme veldig mye folk. Været ser ut som om det skal bli fint, så det er gledelig, smiler Vidar Aas som er kulturkonsulent i Arendal kommune.

Samarbeid

Internasjonalt Marked ble i sin tid startet opp som en motreaksjon på rasistiske strømninger i Arendal. Målet med arrangementet som er både religiøst og partipolitisk nøytralt er å spre kunnskap og bygge bruer mellom ulike nasjonaliteter og kulturer. Onsdag ble det avholdt et informasjonsmøte for frivillige på Kilden. Rundt 50 spente medhjelpere og nysgjerrige stilte opp. Det var god stemning, god mat og de fremmøtte spilte spill og koste seg. Papy Kanda-Kanda er en av dem som er med som frivillig medhjelper og kan fortelle at han i år er med for tredje gang.   – Dette er et samarbeid mellom Nav og Arendal Kommunes

introduksjonsprogram. Vi ønsker å hjelpe til med å innføre frivillighetsarbeid for nyankomne, smiler han.

Gleder seg

En av dem som ser frem til helgen er Gedow Waes. Han har som de fleste andre tilstede denne onsdagen gått på voksenopplæringen og nå er han også snart ferdig med videregående.   – Jeg syntes dette er et veldig fint tilbud. Jeg ønsker å knytte kontakter slik at jeg kan få meg en jobb. Jeg har søkt på rundt 80 jobber, men ikke fått noe positivt tilbake enda. Vi ønsker å bidra vi også og vi gleder oss, forklarer han. Også Kunalan Kanagaratnam er en av de frivillige som ser frem til helgen.   – Det vil bli mye god mat, mange flotte folk, god underholdning og mange forskjellige kulturer. Vi gleder oss, avslutter han.

SMAKEBIT: Det ble servert en smakebit på hva man kan forvente å finne på det Internasjonale Markedet på Kilden Onsdag.


20

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

kulturkalender Fredag 27. juni

Treff Austlid Frilandsgartneri på Furre på Løddesøl inviterer til salgsutstilling av husflid, trearbeid og lokal mat. Kafé. Åpent kl. 12.00-17.00. Tromøy Frivilligsentral inviterer til fredagskafé på Tromøytunet kl. 11.00-13.00 Senter for eldre inviterer til hyggelig samvær med servering av risgrøt og karbonadesmørbrød, kaffe og kake hver fredag kl. 11.3013.00 frem til 27. juni. Det inviteres til internasjonalt marked på Kanalplassen fra kl. 11.00. Gatemarked med spennende boder, eksotisk mat og mye sang og musikk.

Trim

Uteliv Tor Elgvin og Håkon Dikelitas spiller på Pia Zawa hver fredag fra kl. 22.30 frem til 11. juli. Pianoentertainer Alex Buta underholder på Madam Reiersen kl. 22.00. The Flintstones synger og spiller på Fiskebryggen Pub og Vinstue kl. 22.00-02.00. Bård Andreassen synger og spiller på Sisters kl. 22.00-02.00. Stor stemning på Havnepuben hver dag under fotball-VM 13. juni til 13. juli kl. 18.00-23.30.

Eydehavn Frivilligsentral inviterer til svømming på Flosta skole kl. 11.00-12.30. Hjertetrim på Moltemyr skole hver fredag kl. 16.00-17.00.

Konsert

Pakkhuset Galleri inviterer til sommerutstilling med malerier og trykk av Björg Thorhallsdottir. Utstillingen er åpen daglig kl. 11.0017.00 frem til 3. august. Galleri ARTendal inviterer til kjeramikkutstilling av Helene Kortner, Marit Tingleff og Edith Lundebrekke. Åpen kl. 12.00-16.00 frem til 10. august.

Museer

Festival Det inviteres til festival på Slåttøya kl. 19.00. Årets program besørges av Johnny Sandåker, Rabbagastene og Clutter­­­­­­Billies.

Religiøst Månedens tur for Arendal i juni er lagt til Kolbjørnsvik og tar utgangspunkt fra ferjeleiet i Vika. Derfra følger man Sperrevigveien ut i Sandvigveien som fører utover mot Gimle gård der man tar over på skogsstien som går opp mot Svarteport. Løypa er på 3,8 km og postkassen henger på St. Hanstoppen.

Galleri Grand inviterer til utstilling med malerier av Dag Hol. Utstillingen er åpen kl. 12.00-16.00 frem til 29. juni.

Den Katolske Kirke holder messe kl. 18.30.

Utstilling Pakkhuset galleri har åpent kl. 11.00 – 16.00 med fast utstilling av avistegner Morten Mørland, grafikk og bøker av Bjørg Thorhallsdottir og flere andre kunstnere. Atelier S.G. på Hisøy er åpent hver fredag kl. 12.00–16.30. Galleri Fløistad inviterer til utstilling med arbeider av bildekunstnere, glasskunstnere og skulptører. Åpent kl. 11.00-19.00.

Det inviteres til lunsj­ konsert med orgelmusikk av Jens Barland i Trefoldighetskirken kl. 12.00.

Austlid Frilandsgartneri inviterer til lokal mat i gårdsbutikk. Husflid, trearbeid, keramikk, skinn og kaffestue. Åpent kl. 12.00-18.00.

Det inviteres til konsert med Steinar Ofsdal, fløyte, erhu, mbira og hardingfele, Kouame Sereba, sang, dodo, trommer og perk og Becaye Aw, sang og gitar, i Bakgården kl. 20.00.

Arendal Kunstforening inviterer til «Sørlandsutstillingen 2014» i Det Lindvedske Hus. 13 jurierte kunstnere deltar og utstillingen er åpen kl. 12.00-16.00 frem til 29. juni.

Lillevidden på Revesand torv kl. 11.00-14.00. Ved dårlig vær blir arrangementet inne på Revesand bedehus.

Uteliv Pianoentertainer Alex Buta underholder på Madam Reiersen kl. 22.00. The Flintstones synger og spiller på Fiskebryggen Pub og Vinstue kl. 22.00-02.00. Bård Andreassen synger og spiller på Sisters kl. 22.00-02.00. Stor stemning på Havnepuben hver dag under fotball-VM 13. juni til 13. juli kl. 18.00-23.30.

Utstilling

Det gamle bymuseet, Kløckers Hus, er åpent kl. 10.00-15.00. Vitensenteret Sørlandet er åpent kl. 09.30-14.30.

Lørdag 28. juni Treff Det inviteres til bruktmarked i Røde Kors Huset kl. 11.00-15.30. Mange forskjellige selgere. Austlid Frilandsgartneri på Furre på Løddesøl inviterer til salgsutstilling av husflid, trearbeid og lokal mat. Kafé. Åpent kl. 12.00-17.00. Det inviteres til internasjonalt marked på Kanalplassen fra kl. 11.00. Gatemarked med spennende boder, eksotisk mat og mye sang og musikk. Det inviteres til demenskafé for personer med demens og deres pårørende i kaféen på Arendal bibliotek kl. 11.30-13.30. Her kan man få en samtale over en kopp kaffe og noe å bite i. Det inviteres til utlodning med åresalg og lykketrommel på Kafé

Pakkhuset galleri har åpent kl. 11.00-16.00 med fast utstilling av avistegner Morten Mørland, grafikk og bøker av Bjørg Thorhallsdottir og flere andre kunstnere. Galleri Pigetorvet inviterer til salgsutstilling av bl.a. illustrasjoner, etisk handel, keramikk og redesign til hjem, barn og voksen hver lørdag fra kl. 10.00-15.00. Galleri Fløistad inviterer til utstilling med arbeider av bildekunstnere, glasskunstnere og skulptører. Åpent kl. 11.00-16.00. Austlid Frilandsgartneri inviterer til lokal mat i gårdsbutikk. Husflid, trearbeid, keramikk, skinn og kaffestue. Åpent kl. 12.00-18.00. Arendal Kunstforening inviterer til «Sørlandsutstillingen 2014» i Det Lindvedske Hus. 13 juryerte kunstnere deltar og utstillingen er åpen kl. 12.00-15.00 frem til 29. juni. Galleri Grand inviterer til utstilling med malerier av Dag Hol. Utstillingen er åpen kl. 11.00-15.00 frem til 29. juni. Pakkhuset Galleri inviterer til sommerutstilling med malerier og trykk av Björg Thorhallsdottir.

Utstillingen er åpen daglig kl. 11.00-17.00 frem til 3. august.

Det hvite huset på Tromøy viser kunsthåndverk kl. 12.00-16.00.

Galleri ARTendal inviterer til kjeramikkutstilling av Helene Kortner, Marit Tingleff og Edith Lundebrekke. Åpen kl. 12.00-16.00 frem til 10. august.

Austlid Frilandsgartneri inviterer til lokal mat i gårdsbutikk. Husflid, trearbeid, keramikk, skinn og kaffestue. Åpent kl. 12.00-18.00.

Bomuldsfabriken Kunsthall inviterer til åpning av årets sommerutstilling «Syv år senere» med silketrykk, tusjlaveringer og skulpturer av Espen Dietrichson i Kunsthallen på kl. 13.00. Varer frem til 24. oktober.

Religiøst Den Katolske Kirke holder messe kl. 18.30.

Museer Det gamle bymuseet, Kløckers Hus, er åpent kl. 10.00-14.00. Vitensenteret Sørlandet og VitenButikken er åpent kl. 11.00-16.00. Lærerike og spennende små eksperimenter, spill og oppgaver, kjør Gyroball. I tillegg vises 3D-filmen «En reise ut i verdensrommet» kl.13.30. Nå med dobbelt så stort arealet med mange spennende installasjoner og aktiviteter.

Søndag 29. juni

Treff Det inviteres til bruktmarked i Røde Kors Huset kl. 11.00-15.30. Mange forskjellige selgere. Austlid Frilandsgartneri på Furre på Løddesøl inviterer til salgsutstilling av husflid, trearbeid og lokal mat. Kafé. Åpent kl. 12.00-17.00.

Utstilling Pakkhuset galleri har åpent kl. 13.00 – 16.00 med fast utstilling av avistegner Morten Mørland, grafikk og bøker av Bjørg Thorhallsdottir og flere andre kunstnere.

Bomuldsfabriken Kunsthall inviterer til utstillingen «Den illustrerte mannen» av Raymond Mosken kl. 12-00-16.00. Arendal Kunstforening inviterer til «Sørlandsutstillingen 2014» i Det Lindvedske Hus. 13 juryerte kunstnere deltar og utstillingen er kl. 14-17 frem til 29. juni. Galleri Grand inviterer til utstilling med malerier av Dag Hol. Utstillingen er åpen kl. 13.00-15.00 frem til 29. juni. Pakkhuset Galleri inviterer til sommerutstilling med malerier og trykk av Björg Thorhallsdottir. Utstillingen er åpen daglig kl. 11.00-17.00 frem til 3. august. Galleri ARTendal inviterer til kjeramikkutstilling av Helene Kortner, Marit Tingleff og Edith Lundebrekke. Åpen kl. 12.00-16.00 frem til 10. august. Bomuldsfabriken Kunst­ hall inviterer til årets sommerutstilling «Syv år senere» med silketrykk, tusjlaveringer og skulpturer av Espen Dietrichson i Kunsthallen på Langsæ kl. 12.00-16.00 frem til 24. oktober.

Museer Vitensenteret Sørlandet og VitenButikken er åpent kl. 11.00-16.00. Lærerike og spennende små eksperimenter, spill og oppgaver, kjør Gyroball. I tillegg vises 3D-filmen «En reise ut i verdensrommet» kl.13.30. Nå med dobbelt så stort arealet med mange spennende installasjoner og aktiviteter.


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Åpner 30 min. før første forestilling

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Arendal! Har du et arrangement som du vil ha i Kulturkalenderen? Send mail til: kultur@arendalstidende.no

Trim Hove klatreapark på Tromøy i Arendal har åpnet sin 8. sesong og tilbyr mange spennende elementer i trærne i parken. Kom enkeltvis eller som venne- eller firmagrupper. Ta med grillmat. Åpent hver søndag kl. 11.00-16.00 frem til oktober.

Religiøst Den Katolske Kirke holder høymesse kl. 11.00 og messe på polsk kl. 15.00. Normisjon inviterer til gudstjeneste med nattverd på Nedenes bedehus kl. 10.30. Her deltar Åsmund Strat og Inge Flaat og det blir opplegg for barna under prekenen. Etterpå er det saft og kaffe for alle.

Uteliv Det inviteres til quiz på restaurant Symposium kl. 20.00. Pianoentertainer Alex Buta underholder på Madam Reiersen kl. 22.00. Bård Andreassen synger og spiller på Sisters kl. 18.00-24.00. Stor stemning på Havnepuben hver dag under fotball-VM 13. juni til 13. juli kl. 18.00-23.30.

Mandag 30. juni

Trim Eydehavn Frivilligsentral inviterer til el-robic for damer i alle aldre kl. 10.30, med kaffekos nede etterpå. Hjertetrim i Hisøyhallen kl. 15.00-16.00. Hjertetrim på Moltemyr skole kl. 18.30–19.30. Eydehavn Frivilligsentral inviterer til styrketrening for alle over 18 år kl. 19.00.

Museer Vitensenteret Sørlandet er åpent kl. 09.30-14.30.

Utstilling Galleri Fløistad inviterer til utstilling med arbeider av bildekunstnere, glasskunstnere og skulptører. Åpent kl. 11.00-19.00. Atelier S.G. er åpent kl. 12.00–16.30. Atelier Gjennomskjæringa holder åpent kl. 12.00-18.00.

Treff

Tirsdag 1. juli

Trim Eydehavn frivilligsentral inviterer til elrobic for menn i alle aldre kl. 10.30. Arendal og Omegn Helsesportslag inviterer til vedlikeholdstrening, svømming og boccia på Moltemyr skole kl. 18.00-20.00. Grane-orientering inviterer til klubbtrening for ALLE fra Birkenlund skole kl. 17.30.

Treff Arendal bibliotek og frivillige leseombud inviterer til lesegruppe for kl. 14.00-15.00. Tromøy frivilligsentral inviterer til strikkekafé kl. 11.00-14.00.

Hisøy frivilligsentral inviterer til seniorkafé kl. 10.30. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) inviterer til norsktreningscafé i Kirkekjelleren kl. 18.00-19.30. Eydehavn frivilligsentral holder åpent hus med bibliotek, cafe og utlån av CD og DVD. Arendal Al-Anon, som er en selvhjelpsgruppe for dem som er berørt av en annens drikking, inviterer til møte i IOGT-huset hver mandag kl. 19.30-21.00.

Uteliv Stor stemning på Havnepuben hver dag under fotball-VM 13. juni til 13. juli kl. 18.00-23.30. Pianoentertainer Alex Buta underholder på Madam Reiersen fra kl. 22.00.

Eydehavn frivilligsentral inviterer til linedans-trening for nybegynnere kl. 17.30. Hisøy frivilligsentral inviterer til seniordans kl. 18.00. Eydehavn frivilligsentral holder åpent hus med bibliotek, cafe og utlån av CD og DVD.

Utstilling Pakkhuset galleri har åpent kl. 11.00 – 16.00 med fast utstilling av avistegner Morten Mørland, grafikk og bøker av Bjørg Thorhallsdottir og flere andre kunstnere. Austlid Frilandsgartneri inviterer til lokal mat i gårdsbutikk. Husflid, trearbeid, keramikk, skinn og kaffestue. Åpent kl. 12.00-18.00.

Info / billettsalg:

arendalkino.no

His Galleri på Hisøy inviterer til utstilling med malerier og grafikk av Nils Belland. Utstillingen er åpen kl. 09.00-16.00 frem til 21. juni. Galleri Grand inviterer til utstilling med malerier av Dag Hol. Utstillingen er åpen kl. 12.00-16.00 frem til 29. juni. Galleri Pigetorvet i Det Rosa Huset i Torvgaten inviterer til salgsutstilling av blant annet redesign til barn, voksen og interiør, smykker, keramikk, illustrasjoner, foto med mer i hele juli kl. 10.00-16.00. Pakkhuset Galleri inviterer til sommerutstilling med malerier og trykk av Björg Thorhallsdottir. Utstillingen er åpen daglig kl. 11.00-17.00 frem til 3. august. Galleri ARTendal inviterer til kjeramikkutstilling av Helene Kortner, Marit Tingleff og Edith Lundebrekke. Åpen kl. 12.00-16.00 frem til 10. august. Bomuldsfabriken Kunsthall inviterer til årets sommerutstilling «Syv år senere» med silketrykk, tusjlaveringer og skulpturer av Espen Dietrichson i Kunsthallen på Langsæ kl. 12.00-16.00 frem til 24. oktober.

Baha’isamfunnet inviterer til «Det stille rom» med musikk og meditasjon over verdens hellige skrifter i Sentrum for indre ro og vekst i Tollbodgaten 3 hver mandag kl. 14.00-15.00.

#DRAGETRENEREN2

3D NORSK TALE: Fre 17.15 lør/søn 16.45 (7) Animasjon/familiefilm (1t50m)

www.tordenogmagi.no

2D: Fre 16.45 lør/søn 16.15 (Alle) Animasjon/familiefilm (1t30m)

H I S T OR I E N B A K EV E N T Y R E T VISES I 3D ©2014 Disney

2D Tekstet org. versjon: Man-ons 17.30 3D: Fre/lør 18.45 søn 18.15 (11) Action/eventyr (1t50m)

2D: Fre 16.45 lør/søn 16.15 man-ons 17.30 (Alle) Animasjon/familiefilm (1t40m)

Fre 16.15 lør/søn 16.15 (7) Eventyr/familiefilm/komedie (1t25m)

NORGESPREMIERE

THESE UNDERCOVER COPS ARE GOING TO PARTY LIKE IT’S THEIR JOB

Fre/lør 19.25/21.45 søn 18.55/21.15 man-ons 18.00/20.30 (11 anb u/v) Action/komedie (2t) ARNOLD SCHWARZENEGGER

SAM WORTHINGTON

OLIVIA WILLIAMS

LEAVE NO LOOSE ENDS Fre/lør 21.00 søn 20.30 man/ons 20.45 (18) Action/Drama/Thriller (2t) D E H A R I K K E F O R A L LT I D - D E H A R B A R E H V E R A N D R E

Uteliv Stor stemning på Havnepuben hver dag under fotball-VM 13. juni til 13. juli kl. 18.00-23.30. Pianoentertainer Easton Davies underholder på Madam Reiersen fra kl. 22.00.

PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

Fre/lør 18.30 søn 18.00 man-ons 19.45 (7 anb. v/u) Drama (2t10m)

SETH ROGEN ZAC EFRON UNIVtil ERSAL PICTURES PRESENTS A POINT GREY/GOOD UNIVERSE PRODUCTICOSTUMEON A NICHOLAS STOLLER FILM SETHUNIROGEN EFRONROSE “BAD NEIBYRNE ROSE BYRNEUNIVERSE PRODUCTION A NICHOLAS STOLLER FILM SETH ROGEN ZAC EFRON “BAD NEIGHBOURS” ROSE BYRNE VPRODUCTION ERSALZACPICTURES PRESENTS AGHBOURS” POINT GREY/GOOD DIRECTOR OF MUSIC Galleri Fløistad inviterer COSTUME PRODUCTION DIRECTOR OF CHRISTOPHER MINEXECUTIVE TZ-PLASSE DAVE FRANCO MUSICBY MICHAEL ANDREWS DESIGNER LEESA EVANS EDITOR ZENE BAKERCHRIPRODUCED JULI E BERGHOFF DESIGNER PHOTOGRAPHY STOPHER MINEXECUTIVE TZ-PLASSE DAVE FRANCOBRANDONBY MITROST CHAEL ANDREWSSETHDESIGNER LEESA EVANS EDITOR CZENEHARLIZE BAKERPRODUCED DESIGNER JULIE BERGHOFF PHOTOGRAPHY BRANDON TROST M ACFARLANE T HERON utstilling med arbeider av PRODUCERS NATHAN KAHANE JOE DRAKE BRIAN BELL ANDREW JAY COHEN BRENDAN O’BRIEN BY SETH ROGEN GOLDBERG WEAVERBRIAN BELL ANDREW JAY COHEN BRENDAN O’BRIEN BY SETH ROGEN EVAN GOLDBERG JAMES WEAVER PRODUCERSEVAN NATHAN KAHANEJAMES JOE DRAKE Religiøst DIRECTED WRITTEN DIRECTED WRITTEN bildekunstnere, glasskunBY NICHOLAS STOLLER A UNIVERSAL RELEASE BY ANDREW JAY COHEN & BRENDAN O’BRIEN BRENDANLIAMO’BRINENEESON BY NICHOLAS STOLLER A UNIVERSAL RELEASE BY ANDREW JAY COHEN & amillionways.no stnere og skulptører. Åpent Fre/lør 18.45 søn 18.15 tirs 20.45 Fre/lør 21.00 søn 20.30 man-ons 18.15 Den Katolske Kirke holder (11 år anb. u/v) Komedie (1t45m) (11 anb. u/v) Komedie/western (2t5m) kl. 11.00-19.00. messe kl. 18.30. Atelier S.G. er åpent kl. 12.00-16.30. SOUNDTRACK ON ATLANTIC RECORDS

Religiøst

AL SNAK LE NORSKER K

N TAOR LE SK

Bomsholmen Fløtningsmuseum har åpent hver søndag til 17. august kl. 12.00-16.00. Vises med video og andre virkemidler. Kom gjerne i båt.

21

SOUNDTRACK ON ATLANTIC RECORDS

<50=,9:(3:;<+06:

<50=,9:(3:;<+06:

Museer

Atelier Gjennomskjæringa holder åpent kl. 12.00-18.00.

Vitensenteret Sørlandet er åpent kl. 09.30-14.30.

SE DEN I 3D

2D: Tirs 20.00 3D: Fre/lør 21.00 søn 20.30 man/ons 20.00 (11 anb. u/v) Action/Sci-fi (2t)


22

Fredag 27. juni 2014

NY

Arendals Tidende

Sommer Guide

AL ND E R IA

Langbryggen 5 Tlf 98 67 03 57 L LANGBRYGGEN 3 - ARENDAL DA

AL ND RE IA AL NY ND RE A I NY

LL DADA ENEN AI RAR I ENNYNY

NY

R IA

NY

AL ND RE IA

Bordbestilling: 37 00 14 14

blom@blomrestaurant.no - www.blomrestaurant.no

LANGBRYGGEN 3 - ARENDAL LANGBRYGGEN 3 - ARENDAL LANGBRYGGEN LANGBRYGGEN 33 - - ARENDAL ARENDAL LANGBRYGGEN 3 - ARENDAL

LANGBRYGGEN 3 - ARENDAL

TAPAS PÅ BRYGGEKANTEN

Åpent alle dager fra 11.00

Langbryggen 5

Tlf 98 67 03 57

STAUBØ KULTURSENTER - en annerledes kulturperle ved vannkanten

Utstillinger Konserter Sommerkafé Velkommen! Følg oss på: facebook.com/staubokultursenter.no

BJØRNDAHLS BOKMØLLE Stort utvalg i bøker, LP og DVD

Åpent mandag-fredag 11-17 Lørdag 11-15 Velkommen for en hyggelig handel!

Hovedgata 64, Tvedestrand - Tlf: 90115982


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

ØKONOMI MAGASIN

23

Gir hjelp til gode ideer SIDE 28

Oppstartbedrifter ­strever med skjemaene

SIDE 24-25


24

MAGASIN

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

MAGASIN: Oppstartbedrifter strever med skjemaene

EGEN BEDRIFT: Frank Arne Leiro (t.v.) og Atle Pedersen har sammen startet egen byggmesterbedrift.

I motsetning til seks av ti gründere som strever med skjemaveldet har Stolt Bygg AS alt på stell, og er godt i gang med å realisere drømmen om egen bedrift. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Vi bestemte oss tidlig for å bruke revisor i arbeidet med å få på plass alt av papirer, sier Atle Pedersen og Frank Arne Leiros til Arendals Tidende. Første januar i år startet de opp bedriften Stolt Bygg AS, som tar sikte på å levere alle typer byggmestertjenester. Begge er utdannet byggmestere, og har lang erfaring fra samme type bedrift. Mange vil nok også huske at Frank i 2012 vant «Den gylne spikerpistol». En nasjonal konkurranse arrangert av kommunal– regionaldeparte-

mentet for å kåre Norges beste snekker.  – Bruken av revisor i oppstarten gjorde at vi kunne ha fokus på å lage gode planer, få struktur på økonomien og alt annet som må på plass før en kan gå i gang med egen bedrift, sier de.

Skjemavelde

I en ny undersøkelse som DNB har gjort blant egne kunder fremkommer det at godt over halvparten av alle gründere sliter med å fylle inn ulike skjemaer.


Arendals Tidende

MAGASIN

Fredag 27. juni 2014

25

ETABLERERHJELP: Regionbanksjef i DNB Bjørnar Larssen kan tilby hjelp til å starte egen bedrift.

Halvparten synes også det er vanskelig å sette seg inn i administrasjon og regnskap.   – Som banksjef ser jeg at mange bedrifter synes det er krevende å etablere seg fordi det er mye man må sette seg inn i og som man nødvendigvis i ikke har så stor kunnskap om eller interesse for, forteller regionbanksjef for bedriftsmarkedet i DNB Aust Agder Bjørnar Larssen.   – Når man etablerer en ny bedrift er det en del ting man bare må ordne. I tillegg må en sette seg inn i regelverk, lover,

er konkurrentene og hvordan skal bedriften markedsføres. I tillegg er det viktig å kartlegge økonomien, sette opp budsjetter og avklare hvordan bedriften skal skatter og regnskap, fortsetter han administreres og finansieres.   – Vår erfaring er at det er få Forretningsplan som skriver en forretningsplan   – Vi konsentrerte oss om å før de starter sin egen bedrift. En lage en god forretningsplan forretningsplan er nyttig både å for virksomheten. I tillegg lage og ha. Når du skriver forreter det mange andre ting som ningsplanen må du gå igjennom må være klart før en kan sette i mange problemstillinger og du gang med det praktiske arbeidet. må finne gode løsninger til disse, Blant annet det som handler om understreker Bjørnar Larssen i helse, miljø og sikkerhet, sier Atle DNB. Pedersen.   En forretningsplan gir en god Positiv utvikling oversikt over hvem som skal drive Atle Pedersen og Frank Arne hva, hvor og hvordan. I planen Leiros forteller at det har vært beskrives blant annet forretning- noen spennende første måneder sidéen, hvem er kundene, hvem som eiere av egen bedrift, men

gleder seg over at nye oppdrag stadig strømmer på.   – Jeg må innrømme at det ble litt mindre med søvn i romjula når jeg tenkte vi skulle i gang fra nyttår av, sier Pedersen.   – Men dette var noe vi hadde drømt om lenge begge to så da var det bare å kaste seg ut i det, fortsetter han. De forteller at selv om det er tøft marked å være i så har det så lang gått bare i positiv retning. Og snart vil bedriften bli utvidet med to nye medarbeidere og to lærlinger.   – Det er viktig at vi også bidrar til å rekruttere flere dyktige til faget, sier Leiros.

Oppstarthjelp

Statistisk sentralbyrås (SSB)

analyser viser at etter fem års drift er det kun tre av ti bedrifter som har overlevd oppstartsårene.   – Vi vet hva som skal til og ønsker å hjelpe oppstartbedrifter gjennom den første tiden. De første ustø stegene er avgjørende for den videre veksten. Oppstartbedriftene er de Norge skal leve av i fremtiden, sier Bjørnar Larssen i DNB Han sier at banken har stor respekt for gründere og prøver å gjøre hver dag både enklere og hyggeligere for dem. De har derfor etablert et team med eksperter på oppstart - Oppstartlosene - som sammen med en enkel bok Oppstartboken - kan svar på det meste om det å starte sin egen bedrift.


26

MAGASIN

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

FLERE KORT: Banksjef Oddny Jørgensen i Sparebanken Sør i Arendal anbefaler at flere kredittkort tas med på feriereisen.

Nyttige reisetips Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder reising, og spesielt i sommerferien pakker vi kofferten og drar på tur. I en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for Ticket oppgir 60 prosent at de kommer til å reise til utlandet i sommer. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Dette har vært en jevnt stigende trend i flere år. Mange har en god og stabil privatøkonomi, og utlandet er mer tilgjengelig enn noen gang, sier banksjef i Sparebanken Sør i Arendal Oddny Jørgensen. Reisene går både til våre naboland, til Syden og til mer eksotiske reisemål. I tillegg til at svært mange reiser på ferie i Norge. Uansett hvor du tar turen i sommer, mener banksjefen det er lurt å ta noen forholdsregler.   – Bruker du noen minutter på å forberede deg før avreise og er varsom underveis på ferieturen,

kan det spare deg for ubehageligheter, sier hun.

Reiseforsikring og kort

Oddny Jørgensen mener reiseforsikring er noe av det viktigste å ha ordnet seg. Uansett om man planlegger lange eller korte reiser.    – Du vet aldri hva som vil skje på tur. Kanskje bagasjen ikke dukker opp, du blir syk eller blir frastjålet eiendelene dine. Med en god reiseforsikring vil du få økonomisk hjelp og nødvendig bistand, dersom uhellet er ute. Og du unngår forhåpentligvis at hele ferien blir ødelagt, forteller hun.


MAGASIN

Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

27

100 år i samme bedrift JUBILANTER: Bente Olsen (t.v.), Marit Hansen Skogby, Åge Lindvik og Jon Løw Karslen kan feire 25- års jubileum som ansatte hos Elektro – Entrepenøren Arendal.

Elektro - Entreprenøren Arendal kan feire 25 års jubileum i år. Fire av de ansatte har vært med fra første dag. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

s til ferien Hun minner også om at det er klokt å ta med seg to betalingskort på tur, i tilfelle det ene slutter å virke eller blir stjålet. Og ikke minst å tilpasse regionsperren på kortene til reisemålet.   – Vi anbefaler at kortene er sperret for bruk i utlandet, hvis du oppholder deg i Norge. Om du skal ut på tur, må du imidlertid passe på at kortene ikke er sperret for bruk i det landet du reiser til. Det er fort gjort å glemme, og da vil de ikke virke på feriestedet. Du kan stille inn regionsperren selv i nettbanken, eller i mobilbanken. Hun understreker at det er

viktig å sperre kortene for bruk i utlandet igjen, når du kommer tilbake til Norge.

Svindel og lureri

Er du i utlandet bør du alltid betale i landets egen valuta, både hvis du betaler kontant og med kort. Hvis du velger å betale i norske kroner kan brukerstedet selv bestemme vekslingskursen, og det kommer som regel ikke kunden til gode. Svindel og tyveri er dessverre noe som er utbredt på turistdestinasjoner. Det er likevel noen enkle grep, som kan hindre at

kjeltringer ødelegger ferieidyllen.   – Mine beste tips er å skjule PIN-koden når du handler, ha betalingskort i en lomme med glidelås eller lignende og ta ut penger i minibank, sier Jørgensen.   Ifølge banksjefen er det også lurt å ha lastet ned mobilbank-applikasjonen til smarttelefonen.   – Da kan du enkelt sperre kortet, hvis det blir nødvendig. Og du kan raskt overføre penger mellom dine kontoer, avslutter Oddny Jørgensen i Sparebanken Sør i Arendal.

I 1989 var Jon Løw Karlsen og Åge Lindvik med å starte Elektro – Entreprenøren Arendal AS. I disse dager kan de sammen med kollegaene Bente Olsen og Marit Hansen Skogby feire at de har vært en del av bedriften fra første dag.   – Det at vi får beholde dyktige medarbeider over så lang tid viser vel at vi har gjort mye riktig gjennom disse årene, sier Fredrik Pedersen til Arendals Tidende. Han er faglig ansvarlig i bedriften og har tipset avisen om de fire jubilantene.

Vekst

Fra en forsiktig start for 25 år siden er Elektro – Entreprenøren i dag en virksomhet med 38 ansatte og en årlig omsetning på rundt 40 millioner kroner. Bedriften holder til ved Strømsbusletta og deltar i et kjedesamarbeid med El- proffen.   – Det har gått jevnt og trutt oppover i løpet av de 25 årene vi har holdt på, forteller daglig leder Jon Løw Karlsen. Selv om vi også har merket svingninger i markedet

har det stort sett gått veldig bra, fortsetter han. Åge Lindvik forteller at de har levert overskudd hvert år og at det kun har vært nødvendig å sende ut permisjonsvarsel en gang. Og at dette etter kort tid ble trukket tilbake.

Rammeavtaler

– Vi har vært veldig bevisste på at bedriften skal ha mange bein å stå på og har hatt evne til å snu oss raskt når det har vært nødvendig, understreker både Løw Karlsen og Lindvik.   – I tillegg har vi i løpet av disse årene opparbeidet oss en rekke rammeavtaler med større private - og offentlige virksomheter som bidrar til at ordretilgangen er forutsigbar, sier de videre. Fredrik Pedersen viser også til at bedriften har dyktige fagfolk og medarbeidere som betyr mye når det skal konkurreres i et tøft marked. 25- års jubileet ble markert med en hyggelig sammenkomst og gaveoverrekkelser lørdag i forrige uke.


28

MAGASIN

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

STARTHJELP: Leder for Etablerersenteret Inge Juul - Petersen kan tilby god hjelp til de som vil starte egen bedrift.

Gir hjelp til gode ideer Det er gründeren som må bære frem sine egne ideer, men det kan være god hjelp å hente hos Etablerersentret IKS i Kunnskapshavna i en oppstartsfase. MORTEN KRAFT morten.kraft@arendalstidende.no

– Det er godt å kunne ha et sted å komme til for en gründer i en tidlig fase, for en ide eller et prosjekt. Jeg har ingen penger å dele ut, men kan hjelpe med å knytte gode og riktige kontakter, både til folk med mer kunnskap og kanskje også penger, sier daglig leder

ved Etablerersentret Inge Juul Petersen til Arendals Tidende I over 15 år har han tatt i mot flere hundre sørlendinger med både gode og mindre gode ideer.

Forretningside

Juul - Petersen forteller at det er

viktig å lære gründerens tanker og bakgrunn for ideen fort, og ikke minst den forretningsideen som skal selges inn. Det er viktig å forstå hvor langt ideen har kommet, hvordan kan produktet eller tjenesten komme på markedet, hva etterspør markedet og hvem vil satse penger på utvikling? Trenger gründeren mer kompetanse og kompetansehjelp, eller trenger han eller hun mere penger?   – Vi bruker derfor litt tid på å drøfte muligheter og utfordringer slik at gründeren ser tydeligere hvor langt prosjektet er kommet, sier han   Han forteller videre at de er kjent med at mange som starter egen bedrift sliter med skjemavelde og anbefaler å knytte kontakt med en regnskapsfører allerede fra dag en.   – Vi gjennomfører samtaler

med de som skal starte egen bedrift, og kan tilby kurs som gir grunnleggende forståelse av hvorfor det er viktig med riktig bilagsføring, sier Juul – Petersen.   – Dette gjelder i hovedsak de som starter opp enkeltmannsforetak. For de som skal danner et aksjeselskap anbefaler vi alltid kontakt med regnskapsfører, understreker han.

Gründeren

Lederen for Etablerersenteret i Arendal har tidligere fortalt til avisen at det kommer alle typer av gründere for å søke bistand. Alt fra en som vil starte tømrerfirma til folk som vi starte store bedrifter, fra den som går arbeidsledig eller er permittert med ønske om å starte for seg selv, til folk som stadig kommer på nye ideer om nye produkter.   – En gründer er en typisk

«selvgående person». De har kraft og mot til å stå på, men oftest har de best kunnskap om produktet. Det som er utfordringen og som mange kan bli flinkere på er: hvordan selge? Og hvordan presentere hvorfor akkurat dette er viktig, nyttig og salgbart?

Finansiering

Inge - Juul Petersen understreker at det er viktig å huske at ansatte på Etablerersenteret har taushetsplikt og har heller ikke lov til å engasjere seg økonomisk i prosjektene som blir presentert. Det er det gründeren selv som må ut å skaffe.   – Men vi kan hjelpe til med tips om personer, institusjoner, tilskuddsordninger, investorer eller andre muligheter for finans­ iering, avslutter lederen for Etablerersentret i Arendal.


MAGASIN

Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Dalenveien 347, 4849 Arendal kundesenter@agderrenovasjon.no

Agder Renovasjon informerer:

Ledig stilling som ekstrahjelp Agder Renovasjon IKS søker etter en som kan jobbe i kundemottaket (vekta) i Heftingsdalen mandager og torsdager fra 1530-1930. Jobben består i å ta imot biler som kommer for å levere avfall, kjøpe kompost eller som skal til Gjenbruksbutikken. Vi ønsker en hyggelig, blid og imøtekommende person som liker å snakke med hyggelige kunder. Den som ansettes må være fylt 18 år. Send en CV til hilde@agderrenovasjon.no innen 11.7.14.

Challenging jobs

in an international environment

We are expanding our FPSO, FSO and FLNG businesses and need to strengthen our technical staff. If you are ready to take on responsibility and meet new challenges in an inspiring organization, you should apply for one of these positions:

Principal/Senior Engineer Concept Development (FPSO, FSO, FLNG)

Senior Engineer Weigth and Stability

Våre tjenester

Senior Engineer Marine Analysis and Offloading

• Revisjon • Rådgivning • Skatt, avgift og forretningsjus Strømsbuveien 61 | 4836 Arendal Tlf: 04063 | KPMG

Senior Engineer Hull and Structure

Senior Engineer LQ / HVAC

Senior Engineer / Discipline Lead Electrical, Automation and Telecom

Engineer/Senior Engineer Layout/PDMS 3D Modelling

Senior Engineer Marine Operations Sevan Marine can offer:

Apply by August 1.

• Multidiscipline and inspiring working environment • Highly competent colleagues • International studies and projects • Competitive salary and bonus program

For more information: www.sevanmarine.com/job Sevan Marine ASA

Neste AT-økonomimagasin 29. august. post@arendalstidende.no

Kystveien 2D 4841 Arendal Tel:+47 37 40 40 00 E-post:job@sevanmarine.com Sevan Marine ASA is specializing in design, engineering and project execution of floating units for offshore applications. Sevan Marine ASA is listed on Oslo Børs with ticker SEVAN

29


30

Fredag 27. juni 2014

Arendals Tidende

kunngjøring

selges Stort hus i 2 etasjer på Klodeborg med panoramautsikt. Med leilighet. Stor hage. Veldig stille og rolig. Skog rundt huset. Selges pga. flytting. Tlf. 966 76 359

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Lærling til din bedrift? Visste du at 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på?

Flyttesalg Mye bilder, antik­ viteter, møbler, krystall­lamper, flygel. På Klodeborg. Tlf. 966 76 359

skadedyr

Folkehøgskole? TreningsinsTrukTør

2 linjer, eget treningssenter, tur til Lanzarote

FriluFTsliv

3 linjer, turer til Østerrike og Portugal

BisTand

Turer til Afrika og Estland

ønskes kjøpt Tipp-biler/HI-ACE/Dyna ønskes kjøpt. Annen lastebil/varebil kan være av interesse. Rask avgjørelse og kontant oppgjør. Erik Wasshaug tlf. 45 00 84 27/ 97 43 09 85

securiTy

I Aust-Agder er 1 000 lærlinger i arbeid hos lærebedrifter innen 160 ulike fagområder. Likevel trenger vi flere læreplasser både i næringslivet, i staten og i kommunene til dyktige elever som skal ut i lære fra høsten 2014! Nå har virksomheter som tar inn lærlinger med ungdomsrett for første gang, mulighet til å få et ekstra stimuleringstilskudd på opp til 50 000 kroner. Søknadsfrist er 01. oktober. For nærmere informasjon om stimuleringstilskuddet og andre tilskuddsordninger for lærebedrifter, se www.austagderfk.no/larebedrift eller ta kontakt med fagopplæringen på telefon 37 01 73 00. Bli lærebedrift og gi virksomheten et løft!

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Faks: 37 01 73 03 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no

Vekterkurs, PHS-forberedelser, tur til USA

Vi har fremdeles ledige plasser til høsten. Søk på www.fredly.fhs.no eller ring oss på 72 86 29 90 for mer informasjon. V/ Trondheim

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

facebook.com/fredlyfhs Instagram: @fredlyfhs

Fv. 420 Stølen–Torsbudalen Tiltak for myke trafikanter

Oppstart av reguleringsarbeid Statens vegvesen Region sør varsler oppstart av reguleringsplanarbeid på fv. 420 Stølen– Torsbudalen i Arendal kommune, jfr. planog bygningsloven (pbl.) § 12-8 annet ledd. Området skal detaljreguleres, jfr. pbl. § 12-3. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for myke trafikanter langs fv. 420. Gjennomføring av tiltaket vil knytte sammen en manglende lenke i rute 1, hovedplan for sykkel i Arendal kommune. Forslag til avgrensning av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt.

TOSHIBA - NY TOPPMODELL 92 80 17 70

I kommuneplanen for Arendal kommune 2013–2023 er området avsatt til bolig, friområde, industri og landbruks- natur- og friluftsområde (LNF-område).

www.varmepumpe-agder.no

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd, jfr. § 4-2 og Forskrift om konsekvensutredninger. Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 22. august 2014 til Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal eller via e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.

annonse? annonser@ arendalstidende.no

For mer informasjon, kontakt: Ruth Hauge Bjørneseth i Statens vegvesen, tlf. 94 86 71 58 e-post: ruth.bjorneseth@vegvesen.no eller Christian Svendsen Aas i Statens vegvesen, tlf. 41 28 44 31 e-post: christian.aas@vegvesen.no


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

Dødsfall

kunngjøring

Kjetil Røinås 7. desember 1938 – 21. juni 2014 Grimstad Kåre, Inger, Tore, Eva, Astrid, Juul, Lise, nieser og nevøer, ragnhild. Begraves fra Grimstad kapell fredag 27. juni kl. 13.00. Hilde Os Født Salvesen 29. mars 1978 – 18. juni 2014 Hisøy Torbjørn, Olivia og Julian, Sigrid, Torunn, Sølvi, Bjørn Egil, Jon Arne, Steinar, Heidi, Tove og Jan Inge, Steffen, Ole Thomas, Tom, Vegar, Johanna, Henriette, Alfred, øvrig familie. Bisettes fra Hisøy kirke fredag 27. juni kl. 12.30. Jens Wesstøl 5. juni 1919 – 23. juni 2014 Røed bo- og omsorgssenter. Helle, Rykene. Stein, Thorleif, Grete Janne, Lene, Jeanett, Carina, Sander, øvrig familie. Begraves fra Øyestad gamle kirke fredag 27. juni kl. 10.30. Gunnar Hagelia Tonnie, Olav, Per, Kari, Håvard, Rita, Ayse, T ­ ellef, Camilla, Ingrid Tonje, Tormod, Emre, Arman, Ole Gunnar, Kristian,

Velkommen til Norges

STÅLBJELKER

Ring 37 03 20 30 / 97 03 20 30 Vi tar oss av metallavfallet

- Kamstål - Arm. nett - Vinkelstål - Rundstål - Netting - Jernbaneskinner - Ballastbly - Rør/rørdeler - Plannja Takplater

NYTT OG BRUKT STÅL Longum 4849 ARENDAL

31

www.longumstaal.no

Dalenveien 347, 4849 Arendal kundesenter@agderrenovasjon.no

Agder Renovasjon informerer:

Fjerning av kvister i veibanen Hjelp oss å hjelpe renovatøren med å komme frem! Klipp kvister og busker som stikker ut i veien. Renovasjonsbilene har problemer med å komme frem mange steder. Husk at bilene er høye. Det bør være fri høyde på 4 meter. På forhånd takk.

annonse? 40 69 22 22

Ola Mattis, Guro Emilie, Therese, Ole Andreas, Marcus, Ørjan, ­ Helen, Christine, Irmelin, Solveig, Torje, Olai. Gravferd fra Åmli kirke fredag 27. juni kl. 12.00. Tryggve Ludvig Jørgen Ludvigsen 1. juni 1931 – 19 juni 2014 Bekkestua Annie, Sunniva, Dag Tryggve, Geir Nicklas, Kenneth, Lise, Hilde, Emil Nicklas, Kristine, Truls Ludvig, Julie Victoria, Magnus, Andrea, Helen Louise, Jørgen August, Johanne Therese, Mona, Anne Marie, nieser og nevøer, øvrig familie. Begraves fra Haslum kirke onsdag 2. juli kl. 10.30. Oddbjørn Pedersen 31. oktober 1935 – 24. juni 2014 Brokelandsheia Eldbjørg, Torbjørn, Viktor, Frank, Steinar, Marit, Elin, Linda, Oddbjørn og Karoline, Ingunn og Stian, Theresie og Odd Magne, Merete og Odd Ivar, Jørgen og Helene, Ole Emil og Stine, Ånje, Nikolai, Marie, Kristoffer, Adrian, Alma, Marie, Emil, Mia, Odd Erik, Thea, Frida, øvrig familie. Begraves fra Gjerstad kirke fredag 4. juli kl. 11.00.

best

bevarte jernverk

Nytt av året er Solberggruva. Jerngruva er åpen for daglige visninger fra 20. juni og ut juli måned. Gruva åpnes også etter avtale i hele barmarksperioden. Helga 4-6. juli: Smedtreff med familiesøndag 6. juli Søndag 13.juli: Barnas Jernverkssøndag. Søndag 20.juli: Gruvedag i Solberg Gruve. Museet er åpent hele sommeren fra 11-16.

www.jernverksmuseet.no Tlf: 37 16 05 00


Arendals Tidende

3 7 8 4 2 6 1 9 5

Onsdag

2 8

4 9 3 6 8 7 1

8 3 5 9 2 6 4 7 1

6 7 4 8 1 5 2 9 3

9 2 1 3 7 4 6 8 5

7

7 3 5 9 2 8 6 4 9

7

625

6

1 5 6 4 9 2 7 3 8

6 4 9 DAGENS DAGENS

7 8 2 5 3 1 9 4 6

9april 2 815. Tirsdag 15. Tirsdag 2014 april 2014

5 6 9 1 4 8 3 2 7

2 6 9 1 8 5 7 4 3

2 8

3 1 7 2 5 9 8 6 4

1 5 4 7 9 3 8 6 2

UKE: UKE: 16 16 7 3 5

2 4 8 7 6 3 5 1 9

6 4 1 8 3 9 2 5 7

1 4

8 2 7 5 6 1 9 3 4

8 3 1 2 3 7 6 3 8

1

5 9 3 2 4 7 6 1 8

3 2 8 7 9 5 4 6 9 3 6 3 8 7 3 8 1 2 Mandag Mandag 14. 3april 14. 2014 april4 2014 2 6 1 2DAGENS DAGENS 4 5

5

9 1 2 3 7 4 5 8 6

6

7 3 5 6 1 8 4 2 9

2

4 8 6 9 5 2 3 7 1

Fredag 27. juni 2014

32

DA

KRYSSORD KRYSSORD KRYSSORD KRYSSORD KRYK 5 7 6 8 942 2 1 5 4 3 8 1 3 9 2 4 7 6

1 4 5 9 3 6 53 4 6 9 8 2 7 7 1 3 5 8 2

8 3 5 9 2 6 4 7 1

6 9 7 2 4641 8 3 1 7 5 4 2 6 9 8 3 5

75

6

7

4 8 16 9 85 2 3 97 1

7 3 5 6 1 8 4 2 9

9 5 1 9 22 3 3 2 7 4 4 7 5 6 8 1 6 8

8 2 7 5 6 1 9 3 4

6 4 311 8 38 9 2 59 7

1 5 4 7 9 3 8 6 2

10

11

11

10

10

12

13

13

12

12 13

15

15

17

17

15

15

16 17 19

17

18

18

18

18

20

20

22

22

Loddrett: Loddrett: Vannrett: Vannrett: . Mesterne 1. Mesterne 1. Paniske1. Paniske 2. Drikk 2. Drikk . OL-vinner 8. OL-vinner 3. Bygn. del 3. Bygn. del 1952 1952 . Strenge 9. Strenge 4. Flittig i 4. brukFlittig i bruk 0. Ugagn 10. Ugagn i påsken i påsken 1. Vesen 11. Vesen 5. Flåten 5. Flåten 6. Plante 6. Plante 2. Tvile 12. Tvile 7. Mektig 7. Mektig 3. Skotsk elv 13. Skotsk elv 4. Komm. 14. i Komm. 15. Fuglen i 15. Fuglen Aust-AgderAust-Agder 18. To like 18. To like 6. Lande 16. Lande 7. Kron 17. Kron

53

13 16

19

64

75

6

7

1

2

31

7

7

9

9

11

11

10

10

14

14

12

12

14

14

16

16

16

20

19 21

20

21

18 20

Loddrett: Loddrett: Vannrett: Vannrett: 1. Modig 1. Modig 1. Fjordlandskap 1. Fjordlandskap 2. Gjennomgikk 2. Gjennomgikk 8. Profitten8. Profitten 3. Tyveri 3. Tyveri 9. Rettere 9. Rettere 10. Hulmål 10. Hulmål 4. Slektningene 4. Slektningene 11. Pron. 11. Pron. 5. Fryse 5. Fryse 12. Tilvekst12. Tilvekst 6. Datautstyr 6. Datautstyr 7. Kro 7. Kro 14. Plate 14. Plate 13. Fri 13. Fri 15. Brøkdeler 15. Brøkdeler 17. Komponist 17. Komponist 16. Ildne 16. Ildne 18. Det ene18. Det20. eneBøker 20. Bøker 19. Dyr 19. Dyr21. Retn. 21. Retn. 22. Flukt 22. Flukt Vannrett: 1. Duksene 8. Eriksen 9. Strikse 10. Pek 11. Alv 12. Eve 13. Dee 14. Risør 16. Ankre 17. Innvi 19. Espa 20. Vg Loddrett: 1. Desperate 2. Urtevin 3. Kirkeskip 4. Ski 5. Eskadren 6. Nesle 7. Eneveldig 15. Ørna 18. VV

14

2 3 6 7 9 428 1 4 8 2 5 6 7 1 4 9 3 5

Venstre

3 1 7 2 5 9 8 6 4

2 6 3 2 8 7 9 5 4 6 9 3 6 3 8 7 3 8 1 5 2 1 4 2 6 8 3 3 1 1 2 2 3 7 4 6 3 8 1 5 4

2

2 4 318 7 86 3 5 91 9

20

Vannrett: Va 1. Tidsmålere 1. 7. Tittel 7. 8. Personligh 8. 9. Frukter 9. 10. Strev 10. 11. Skuremidd 11. 12. Famlende 12. 14. Knappere 14. 16. Hiv 16. 17. Svimmel 17. 18. Likeså 18. 20. Anropte20.

Vannrett: 1. Heroisk 8. Avansen 9. Rankere 10. DL 11. Vi 12. Auke 14. EP 15. Nevnere 17. Grieg 18. Ett 19. Gnu 22. Retrett Loddrett: 1. Hardanger 2. Evaluerte 3. Ran 4. Onklene 5. Ise 6. Server 7. Kneipe 13. Kvitt 16. Egge 20. NT 21. Ut

Høyre


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

ØYEBLIKK Jubilanter

Send inn din gratulasjon på post@arendalstidende.no

Bursdag

Fredag 27. juni 75 år Egil Gustav Moberg Sonja Johanne Skarning 70 år Terkel Sandkleiv Hurv Dagny Liltved Einar Tollefsen

Det skjedde på denne dag: 27. juni 1979 ­ annonserer ­Muhammad Ali at han t­ rekker seg tilbake og ­pensjonerer seg fra boksing.

50 år Grethe Aanonsen 40 år Kjell Øystein Stene Børstad Lisa Johanna Flatøy Aina Christin Olsen Kismul

Lørdag 28. juni 90 år Emil Stave 85 år Arne Madsen 70 år Erik Laukvik John Vehus 50 år Ingvild Nina Skjong

33

5 år siden 40 år Lene Hartvigsen Engelskjønn Egil Haugen Jon Geir Haugholmen Elisabeth Hovland Knutsen Birgitte Espeland Olsbu Anne-Grethe Sparre Mehren Pedersen Knut Asbjørn Støle

Beste bank i landet

Torsdag skålte de i champagne, både direktør og ansatte er i ekstase. Og det har de grunn til, for tredje året på rad er Arendal og Omegn Sparekasse kåret til Norges beste bank av Norsk Kundebarometer.

Vår kjære gode skatt Lina Muller fyller 12 år 29. juni. Vi er kjempeglade i deg og håper du får en super dag! Hilsen Erlend, Ingeborg, mamma og pappa.

Søndag 29. juni 80 år Tove Marie Bringsverd 70 år Arnstein Becker Ole Kristian Danielsen 60 år Inge Eugen Ellingsen Eli Karin Steinsvik

50 år siden

Sissel Leikvangen Wathne

Sørfjell slo ABK 7 - 1

50 år Mette-Marit El-Adawy Linda Arleen Hansen Irene Haanes Markus Odd Haanes

Mandag 30. juni 95 år Ruth Evelyn Larsen 90 år Kjell Knudsen 70 år Atle Moldestad Inger Lise Thorsland 60 år Gunn Letterud Birkeland

Nils Magne Rakvåg Sigvald Skogen Rita Vindholmen Ingebjørg Åmli 50 år Astrid Hiis Nasrat Nazery 40 år Marianne Fossnes

Tirsdag 1. juli

Dagens tegning

80 år Hjørdis Bråtlund 70 år Lars Dagfinn Åsenden 60 år Imad Abdusalam Oddmund Gjeruldsen 50 år Martin Halvorsen Hermann Hoel Rita Helene Jensen Rune Larsen Halina Smith 40 år Jens Eker Jon Eker Gunnar Ole Lyngroth

Fjortisen våres Henrik Eksund fyller 14 år, 27/06.2014. Gratulerer så mye. Gode klemmer fra Mamma, Pappa, Victoria og Fredrik.

Sørfjell hadde ingen vanskeligheter med ABK i seriekampen på Bjønnes stadion i går. Det var tung og vanskelig bane, og snaue 100 tilskuere. John Pedersen, Øyestad, dømte meget godt. Sørfjells seier var ventet, men 7 - 1 ble dog noe i overkant. Stillingen ved pause var 4 - 0, og de beste på Sørfjells lag var Arild Hansen, Karl Per Olsen og Reidar Andersen. Bjørn Anker Tønnesen våknet stort i annen omgang og må få karakteren god. Reidar Stølefjell spilte jevnt godt og også han kom på scoringslisten. Han scoret ballklubbens eneste mål. Egil Sauvik spilte meget godt. Han burde nok hatt en plass på kretslaget, men det går flere tog. Rasmussen i mål viste ypperlig arbeide mellom stengene. Centerhalfen var også blant de bedre.

100 år siden Hvilken sport passer for kvinder

Denne fine tegninge har vi fått av Lilly Valland (5 år). Hun har tegnet en hage.

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs personalia­redaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med redaksjonen. Tlf. 40 69 22 22 - post@arendalstidende.no

Sent fant kvinden veien til sporten. Men med en iver som om det gjaldt at ta igjen det forsømte, kaster hun sig over alle sportsarter uten at spørre efter om de valgte legemsøvelser er egnet for et kvindelegeme og virker æstetisk. Hun kaster sig blindt over sportsarter som burde forbli forbeholdt mændene fordi de kan virke skadelig paa kvindelegemets eiendommelighet. Hva den æstetiske side av saken angår er der meget sport som utført av en damer i virkeligheten virker frastøtende. Som nummer en av sportsarter for kvinder regner sportskyndige svømning. Ved svømning forbedrer magre kvinder sine former mens for korpulente kvinder er svømning en bra avmagringskur.


21.35 Maria Montessori

Fredag juni 2014 strevde med å av verdens mest27. kjente pedagoger 34 En få anerkjent ideene sine innenfor det gammeldagse

20.30 Legen mot systemet Svensk dokumentarserie

italienske skolesystemet

19.55 En helt spesiell kveld med Hellbillies Et av Norges mest folkekjære liveband kan se tilbake på 20 år som plateutgivende artister

19.30 Hos Martin Ekskjærester er ofte et følsomt tema, og det er det også for Martin og Elisabeth

21.30 Resurrection Livene til innbyggerne i en liten by i Missouri forandres for alltid når deres døde kjære begynner å vende hjem

21.30 Bones Arendals Tidende Booth og Brennan etterforsker restene av et bandmedlem som ble funnet i en nedbrent bil

19.00 Gal etter møbelklassikere Dansk dokumentar

21.45 Mord og mysterier 22.30 The Graham Norton Show 21.30 Fast & Furious Barnaby og Nelson etterforsker en spennende Samuel L. Jackson, Keira Knightley, Dom Toretto er tilbake i Los Anverden av stuntpiloter og militære helter, som Jenson Button og Kasabian er gjester geles for å finne ut sannheten FREDAG 27. JUNI viser seg å skjule mange mørke hemmeligheter hos Graham Norton bak et lovbrudd 07.30 Camillas krydderplanter 08.00 Dyreklinikken 06.00 Alarm 112 06.25 Alarm 112 06.55 06.00 Dr. Phil 06.00 Tom og Jerry 06.20 Batman the 11.10 Normannarane 08.30 Jakten på det perfekte livet 09.00 Kinas mat God morgen Norge 10.00 God morgen Brave and the Bold 06.45 Ullared 07.35 07.00 TV Shop 12.00 Verdas språk 09.30 Skattejegerne 10.00 Med hjartet på rette staden Norge 11.40 Sommertid 12.35 Norges 08.00 Alle elsker Raymond Happy Endings 08.00 Cougar Town 12.30 Legen mot systemet 10.45 Jessica Fletcher 11.30 Tilbake til 60-tallet 12.00 Grillmester 13.30 Lucky Dog 14.00 Ek08.30 Hellstrøm inviterer: 08.25 Den syvende himmel 09.15 Real 13.30 Kattens hemmelige liv Nyheter 12.10 Bondi Beach 12.30 Soknepresten 13.00 stremsportveko 2014 14.30 Dallas 15.30 Helene Bøksle Housewives of New York 10.05 Mil14.20 Født til å kjempe Antikkduellen 13.30 Hjelp, vi flytter sammen! 14.30 Naboer 16.00 Home and Away lionær søker kjæreste 10.55 Millionær 09.20 Dr. Phil 15.20 Normannarane Tilbake til 60-tallet 15.00 Nyheter 16.25 Home and Away søker kjæreste 11.55 The Big Bang 10.10 Ekstrem oppussing USA 16.10 Med hjartet på rette staden 15.10 Derrick 16.55 En moderne familie Theory 12.25 The Big Bang Theory 11.05 Luksusfellen 17.00 Derrick 16.10 Mysteriet på jegerens hytte 17.25 Karl & Co 12.50 Happy Endings 13.15 Melissa & 12.00 The Ellen DeGeneres 18.00 Dagsnytt atten 17.00 Nyheter 17.55 Karl & Co Joey 13.45 Den syvende himmel 14.45 Show 19.00 Gal etter møbelklassikere 17.10 Filmavisen 1961 18.30 Nyhetene Ullared 15.40 Cougar Town 16.10 13.00 Ekstreme samlere 19.30 Peter Jöback - Med hjartet 17.20 Filmavisen 1962 18.45 Været Friends 16.40 Friends 14.00 Top Model Australia som innsats 17.30 - nyheter på samisk 18.50 17.10 Two a Half Men 15.00 How I met Your Mother 20.30 Antikkduellen 22.20 Oddasat Luftens lavpris-baroner 22.45 Det hvite båndet 20.00 Sportsnyhetene Sommer i Dyreparken 21.30 Rainand Man 23.45 Hannibal Rising 17.35 Lenas reiser 19.00 Karl III 17.40 Two and a Half Men 15.30 How I met Your Mother 21.00 Nyheter Den sterke konkurransen mellom de to lavkost-flyØsterriksk drama fra 2009 Janne Formoe, Gaute Grøtta Grav, iskokCharlie Babbitt og den autistiske Unge Hannibal Lecter overværer 17.45 Tegnspråknytt 19.30 Dyrepasserne 18.05 The Big Bang Theory 16.00 Kongen av Queens 21.10 Den forblåste sydspissen selskapene, Ryanair og EasyJet, har endret flyvanene ken Trond og Markus og Martinus er på broen Raymond kjører bil tvers over det forferdelige 17.50 Mørket - naturens natteliv 20.00 Sommertid 18.35 The Big Bang Theory 16.30 Bones mordet på sine 21.25 Rampelys i18.45 Storbritannia plass i Kjuttaviga USA foreldre under 2. verdenskrig Distriktsnyheter 21.00 Nyhetene 19.00 Mom 17.30 NCIS 23.35 Eit liv i full fart 22.40 Dagsrevyen Jan Garbarek Group 21.55 1913 Dokusommerkjempe 19.00 Været Holms 20.30 Morgan og Ola-Conny 23.30 The Client List 19.00 21.20 19.30 Sesongpremiere: Top 20 Fun18.30 Ekstrem oppussing USA 00.35 - Keisarens siste dans 19.30 Norge Rundt 21.25 19.30 Riley Luksusfellen 01.30 i ansiktet En av våre største, internasjonale musikere på scenen i Født tilEtåslag kjempe. JørgenSportsnyhetene er sliten og har lite å bidra med på I India niest spår Morgan og Ola-Conny seg Mens prøver å skaffe nok 20.30 Brille 19.55 En helt spesiell kveld med Hellbillies 21.35 FIFA FOTBALL-VM 2014: VM20.30 Charterfeber tur-retur 02.25 Clinton og Blair et mektig Stavanger konserthus. Jan Garbarek Group med intens, Norsk prisvinnende dokumentar hjemmebane. hos enCastle spåkone og lærer seg å spille pengerGran til å Canaria kausjonere ut Kyle 21.30 20.55 20 spørsmål studioVictoria er redd det ikke er så vennskap vakkerLov og gjenkjennende musikk for svært mange bra mellom og prøver å ordne opp det indiske instrumentet blir hun avhørt av politiet 22.30 The Graham Nortonsitar Show 21.25 og orden: London 21.45 Mordforeldrene og mysterier 21.30 Fast & Furious 23.30 Castle 22.10 NM fotball 4. runde 22.45 Mord og mysterier 23.25 Den røde drage 00.25 CSI 23.00 Kveldsnytt 23.45 Eurojackpot 01.35 Kjærlighetsredet 01.25 Special Victims Unit 23.15 Ripper Street 00.00 Ekstremsportveko 2014 02.30 Kjærlighetsredet 02.20 CSI: NY 00.15 The Rolling Stones - Crossfire Hurricane 00.30 Film: Poltergeist 03.30 Kjærlighetsredet 03.10 CSI: NY 02.05 Lulu og Leon 02.40 Film: An Amish Murder 04.25 Kjærlighetsredet 03.55 Boston Public 02.45 Lov og orden: London 04.10 The X Factor 05.25 Kongen av Queens 04.45 Seriemorderne 03.30 Folk: Vassendgutane 04.55 Rules of engagement 20.20 Eg Thehar Paradise 19.00 Peter i St. Petersburg 22.45 Rules Ekstremsportveko 20.30 Castle 21.00 24: Live Another Day 05.35 The War at Home 04.00 elska deg så lenge 05.20 of engagement2014 Moray får besøk av Clémence, en kjær venn. Denise blir Finsk dokumentar, 2012 TV 2 gir deg de tøffeste og mykeste En fremadstormende profesjonell Jack og Kate kjemper mot tiden i usikker på forholdet deres. Clémence skal selge fyrverkeri, øyeblikkene fra ekstremsportfestivalen skateboardkjører blir skutt og drept sitt forsøk på å redde livet til en av 06.00 Smallville 07.10 Hushaiene Vegas 07.55 Big Spender 08.25 Golden Goal 08.50 Frasier 09.45 M*A*S*H 06.15 Søstre 07.10 Mitt hemmelige tenåringsliv 08.00 Hundehviskeren 09.00 Tabatha tar over 09.55 Fødeavdemange mener hun ikkeCowboys oppfører seg Broom som en12.10 kvinne skalav bil 12.40 Alarm 112 - På liv og død 13.40 Smallville på14.35 Voss av enOne mystisk motorsyklist innblandede 10.45 Cash 11.40 Besatt lingen 10.50 Judge Judy 11.20 Tree Hill 12.10 Switched at Birth 13.05de Gossip Girl 13.55i terrortrusselen Gilmore Girls 14.45 21.35 Maria Montessori 20.30 Legen 21.30 Resurrection 21.30 Scrubs 15.00 That ‘70s Show 15.30 South Park 16.00 Fraktekrigen 16.30mot Cashsystemet Cowboys 17.25 Alarm 19.30 112 - PåHos liv Martin One Tree Hill 15.40 Det lille paret 16.15 Trinny & Susannah - oppdrag Norge 17.15Bones Unge mødre 17.45 Unge og død 18.25 USAs styggeste tatoveringer 18.55 En moderne familie 19.25 Torsdag kveld fra Nydalen 20.25 Litmødre litt eldre 18.15 Fødeavdelingen 19.25 Friends 19.55 Friends 20.30 Junk Food-mammaer 21.35 Sister En av verdens mest kjente pedagoger strevde med å Svensk dokumentarserie Ekskjærester er ofte etAct følsomt tema, og Livene til innbyggerne i en liten by i Booth og Brennan etterforsker tle Britain 21.00 Film: Collateral Damage 23.05 Criminal Minds 00.00 Californication 00.35 Blue Mountain State 23.35 Tabatha tar over 00.35 Mistresses 01.35 Ghost Whisperer 02.35 The Closer 03.30 Cold Case 04.20 få anerkjent ideene sine innenfor det gammeldagse det04.15 er det også for Martin Elisabeth Missouri for alltid når deres restene av et bandmedlem som ble 01.05 Blue Mountain State 01.35 Arrow 02.30 Sons of Anarchy 03.25 Cajun Justice 03.50 Cajun Justice Prettyog Little Liars 05.15 The Only Wayforandres is Essex italienske South skolesystemet døde kjære begynner å vende hjem funnet i en nedbrent bil Park 04.40 South Park 05.05 South Park 05.30 South Park 06.00 Pantelånerne i Beverly Hills 06.30 Tid for hjem 07.25 Rules of Engagement 07.55 Raising Hope 08.25 Suburgatory 08.55 Glee 09.50 Hart of Dixie 10.45 Raising Hope 11.15 Rules of Engagement 11.45 Koneklubben 12.40 Rachael Ray 13.40 Home and Away 14.40 Naboer 15.10 2 Broke Girls 15.40 New Girl 16.10 Grey’s Anatomy 17.05 Hart of Dixie 18.00 Tid for hjem 19.00 2 Broke Girls 19.30 New Girl 20.00 På flukt: Mitt liv i en sekt 21.00 Elskerinner fra helvete 21.55 Film: Rødhette og varulven 23.50 Sommertid 00.45 Rules of Engagement 01.15 Alias 02.10 Beverly Hills 90210 03.05 The Good Wife 04.00 Koneklubben 04.45 Jersey Shore 05.30 Excused

06.15 Dusørjegeren 06.45 MAX Sport: Focused 07.20 Car Warriors 08.15 Top Gear 09.15 Mann mot mat 09.45 Barhjelpen 10.35 Verdens dummeste 11.25 Rude Tube 11.55 Pantelånerne i Detroit 12.25 Fikserne 12.55 Lagerkrigen 13.25 Pantelånerne i Las Vegas 13.55 Top Gear 15.05 Mann mot mat 15.35 Nattpatruljen 16.05 Nattpatruljen 16.35 Pantelånerne i Detroit 17.05 Fikserne 17.35 Verdens dummeste 18.30 Pantelånerne i Las Vegas 19.00 Lagerkrigen 19.30 Nattpatruljen 20.00 Nattpatruljen 20.30 Barhjelpen 21.30 The Big Bang Theory 22.00 The Big Bang Theory 22.30 Two and a Half Men 23.00 Two and a Half Men 23.30 Rude Tube 00.00 For en neve dollar 02.00 Top 20 Countdown 03.00 Dusørjegeren 03.25 Dusørjegeren 03.55 Renegade 04.40 Mann mot mat 05.05 MAX Sport: Focused

20.45 Herskapelig redningsaksjon 19.30 Hos Martin 07.55 Jamie på 15 minutter 20.30 22.30om Kjærlighetsredet 08.20Ullared Trollied 08.50 Boston Public 09.40 Drømmen landsbygda 10.30 Drøm10.20 Millions 12.10 Mom, Can I Keep Her? 13.50 Pete’s19.00 MeteorAntikkduellen 15.45 Dishdogz 17.25 Flower Girl 19.05 She’s mehjemi11.35 Sporløst forsvunnet 12.25 Mord og mysterier Et nytt Ny liv på landet Undercover Thegir Man Beryktet 23.05 The White Buffalo 00.40 Dansk Somewhere Simon Davis råd21.00 til eierne av storslåtte boliger i serie02.20 Skandalen Lars (Nils Vogt) tester vekten et kvinDe to parene Maggan og Åke14.10 og Leif uke, nye15.05 muligheter for Boss å bli USA 16.05 Den hemmelige millionæren UK 17.05 Drømmen om landsbygda 18.10 Drømmedesign 19.15 Storbritannia. Ved hjelpe dem til å klare seg07.30 økonomisk, at han er en Castleog Gunilla feirer sølvbryllup i Ullared. rik eller finneKalde kjærligheten Drømmehjem 20.30 21.30 CSI: NY 22.30 Mord og mysterier 00.45 Kalde sporå01.50 spor 03.00 06.00 IceåRoad Truckers 07.00 Bundy TV Shop 08.30 Ice Road Truckers 09.30 The Fresh Prince neblad of Bel-Airog får som resultat øker sjansen for Anger å bevare de flotte byggene for ettertiden overvektig kvinne lager04.30 piknik forMesin kjære Politiagentene 03.45 Hell Leif on Wheels Call Fitz 05.00Gunilla Episodes 10.00 Management 10.30 Seinfeld 11.30 Family Guy 12.00 Simpsons 12.30 Simpsons 13.00 Kongen 19.55 En helt spesiell kveld med Hellbillies Gal etter møbelklassikere 21.45 Mord og mysterier 22.30 The Graham Norton Show 21.30 Fast & Furious av Queens 14.00 Two and a Half Men 14.30 Family Guy 19.00 15.30 Simpsons 16.30 Kongen av Queens 17.30 How I 19.30 Thomas Skovs bilprogram 19.55 Top Gear 20.50 Underholdningsavdelingen 21.30 Jakta på rettferd 22.10 Met Your Mother 18.30 Family Guy 19.00 Simpsons 19.30 Simpsons 20.00 How I Met Your Mother 21.00 Cops Et av Norges mest 21.30 folkekjære liveband kanStar se tilbake Dansk dokumentar Barnaby og Nelson etterforsker enrettferd spennende Samuel Jackson, Keira Knightley, Dom Toretto er 01.25 tilbake Loselska AnJakta på 22.50 Rådet 23.20L. Sexministeriet 23.50 Pinlige sykdommer 00.35 Top Gear Egi har Reloaded Cops Reloaded 22.00 Wars IV: Stjernekrigen 00.10 Chicago PD 01.10 Tattoosalongen 02.15 på 20 år som plateutgivende artister verden av stuntpiloter og militære helter, som Jenson Button og Kasabian er gjester geles for å finne ut sannheten deg så lenge 03.20 Respekt 04.30 Jakta på rettferd 05.15 Jakta på rettferd Undercover Brother 03.45 Mannegruppa Ottar 04.45 Airwolf 05.30 Cops viser seg å skjule mange mørke hemmeligheter hos Graham Norton bak et lovbrudd

20.30 På jakt med Lotta og Leif Leif sender Lotta av gårde på jakt sammen med en profesjonell jeger som kan snakke med elger. Hva skjer når matskribenten Lotta Lundgren skal på jakt? 22.20 Luftens lavpris-baroner Den sterke konkurransen mellom de to lavkost-flyselskapene, Ryanair og EasyJet, har endret flyvanene i06.50 Storbritannia Camilla Plum: Mat som holder 07.20 Dyreklinikken 07.50 Spis Vietnam 08.20 Balkan 08.50 Redd menig Osen 09.20 Grønn glede 09.50 Norge Rundt 10.15 Status Norge: Eldreboomen 10.45 Mørket - naturens natteliv 11.40 Nei, så tjukk du har blitt 12.10 Munter mat 12.40 Miss Marple: Nemesis 14.15 i hagen 20.20 Hygge The Paradise 14.45 Stabæk - LSK Kvinner Moray Før får besøk av Clémence, en kjær venn. Denise blir 17.00 kampen usikkerÅttendedelsfinale på forholdet deres. Clémence skal selge fyrverkeri, 18.00 mangeLørdagsrevyen mener hun ikke oppfører seg som en kvinne skal 20.00 20.30 Lotto-trekning 20.40 Morderen som forsvant 21.15 Kjære landsmenn! Herborg Kråkevik 22.20 Luftens lavpris-baroner 23.10 Kveldsnytt 23.25 Man on a Ledge 01.05 20 spørsmål 01.35 Dansefot jukeboks 04.10 Hvilket liv! 04.40 En helt spesiell kveld med Hellbillies

20.00 Allsang på Skansen Svensk underholdning

22.40 Mia på Grötö 21.30 Special Victims Unit 21.30 Black Box Mia Skäringer, kjent fra Solsidan, inviterer Amanda mister kontrollen over Dr. Bickman diskuterer monogamle venner og nye bekjente til Grötö i spillegalskapen og skylder penger til gami med Catherine etter hun Göteborgs skjærgård for en hyggelig prat eieren av en ulovlig spilleklubb introduserer ham for Will 22.45 Det hvite båndet 20.00 Sommer i Dyreparken 21.30 Rain Man 23.45 Hannibal Rising Østerriksk drama fra 2009 Janne Formoe, Gaute Grøtta Grav, iskokCharlie Babbitt og den autistiske Unge Hannibal Lecter overværer ken Trond og 28. Markus og Martinus er på broen Raymond kjører bil tvers over det forferdelige mordet på sine LØRDAG JUNI plass iTV Kjuttaviga USA foreldre under 06.00 2 Junior 06.00 Tom og Jerry 06.00 Go On 2. verdenskrig 09.40 Normannarane 09.00 Nyhetsmorgen 06.25 Tom og Jerry 06.30 Go On 10.30 Peter Jöback - Med hjartet 10.00 Bonanza 06.45 Batman the Brave and the Bold 07.00 TV Shop som innsats 11.00 Bonanza 07.10 Den store overraskelsen 08.00 Junior Masterchef 11.30 The Rolling Stones - Cross12.00 Ekstremsportveko 2014 fire Hurricane 08.00 Top 20 Funniest Australia 12.30 Ekstremsportveko 2014 13.20 Eit liv i full fart 08.50 No Ordinary Family 09.00 Alle elsker Raymond 13.00 Best av de beste 14.15 Grunnlovsjubileet - Nasjo09.40 So You Think You Can Dance 09.30 Alle elsker Raymond nen: Et foreldet felleskap? 14.00 Best av de beste 11.30 America’s Funniest Home Vid. 10.00 Nashville 15.30 Grev Ory - opera av Rossini 15.00 Best av de beste 12.00 Friends 11.00 Nashville 17.55 Rampelys 16.00 Sankthans - sommerkveld med 12.30 Friends 12.00 Top Model Norge redningskøyta 20.05 Historia om USAs natur12.55 Friends 13.00 Top Model Norge perler 18.00 Akvariet 13.25 Friends 14.00 Robinsonekspedisjonen 21.00 Nyheter 18.30 13.55 Friends 19.00 Peter i St. Petersburg 22.45 Nyhetene Ekstremsportveko 2014 20.30 Castle 21.00 2013 24: Live Another Day 21.15 100 år siden skuddene i 18.45 Været 14.25 Two and a Half Men 15.20 Eat, drink, love Finsk dokumentar, TV 2 gir deg de tøffeste og mykeste En fremadstormende profesjonell Jack ogThe KateMindy kjemper mot tiden i Sarajevo - en2012 minnekonsert 18.50 Sportsnyhetene 14.50 Two and a Half Men 16.20 Project øyeblikkene skateboardkjører blir skutt sitt forsøk å redde livet til en av 22.45 Det hvite båndet 19.00 Allsangfrapåekstremsportfestivalen grensen - Høydepunk15.20 Two and a Half Men og drept 16.45 Thepå Mindy Project på Vosster 2013 av en mystisk de innblandede i terrortrusselen 01.00 Eit liv i full fart 15.45 Two andmotorsyklist a Half Men 17.15 The Mindy Project 20.00 Sommer i Dyreparken 16.15 Two and a Half Men 17.45 Growing Up Fisher 21.00 Nyhetene 16.40 Top 20 Funniest 18.15 Growing Up Fisher 21.15 Været 17.40 Prinsessen og frosken 18.40 How I met Your Mother 21.20 FIFA FOTBALL-VM 2014: 19.30 Ullared 19.10 How I met Your Mother Før kampen 20.30 Morgan og Ola-Conny på opp19.40 Kjærlighet på spill 21.55 FIFA FOTBALL-VM 2014: levelsesreise 21.30 Fast & Furious 5 Åttedelsfinale 21.30 Rain Man 23.45 Hannibal Rising 00.00 FIFA FOTBALL-VM 2014: Etter 00.00 Special Victims Unit 01.50 The War kampen 00.55 Live Wire 04.00 Ice 00.30 Ekstremsportveko 2014 02.35 CSI: NY 01.00 Film: The Majestic 03.25 Boston Public 03.55 American Idol 04.20 Seriemorderne 20.45 Herskapelig redningsaksjon 19.00 Antikkduellen 19.30 Hos Martin 20.30 22.30 Kjærlighetsredet 05.25 Rules of engagement 05.10 VUllared Simon Davis gir råd til eierne av storslåtte boliger i Dansk serie Lars (Nils Vogt) tester vekten i et kvinDe to parene Maggan og Åke og Leif Ny uke, nye muligheter for å bli Storbritannia. Ved å hjelpe dem til å klare seg økonomisk, neblad og får som resultat at han er en og Gunilla feirer sølvbryllup i Ullared. rik eller å finne kjærligheten 06.00 Vegas 07.10 Hushaiene Vegas 08.00 Hushaiene Vegas 08.50 Hushaiene Vegas 09.40 Frasier 06.20 Dyreflyplassen 06.50 So lager You Think You for Cansin Dance 08.25 Tori & Dean i Hollywood 09.20 Tori & Dean i øker sjansen for Hushaiene å bevare de flotte byggene for ettertiden overvektig kvinne Leif piknik kjære Gunilla 10.05 Frasier 10.30 Frasier 11.00 Frasier 11.30 Frasier 12.00 M*A*S*H 12.30 M*A*S*H 13.00 M*A*S*H 13.30 M*A*S*H 14.00 M*A*S*H 14.30 That ‘70s Show 15.00 That ‘70s Show 15.30 That ‘70s Show 16.00 That ‘70s Show 16.30 That ‘70s Show 17.00 South Park 17.30 South Park 18.00 South Park 18.30 Come Fly With Me 19.10 Come Fly With Me 19.45 Little Britain 20.20 Little Britain 21.00 Film: Streets of Blood 22.50 Film: The Score 01.15 Criminal Minds 05.20 Baller av stål

Hollywood 10.15 Hundehviskeren 11.15 Hundehviskeren 12.10 Unge mødre Danmark 13.05 Unge mødre Danmark 14.05 Unge mødre Danmark 15.00 Judge Judy 15.30 Judge Judy 16.00 Judge Judy 16.30 Judge Judy 17.00 Judge Judy 17.30 Trinny & Susannah - oppdrag Norge 18.30 Trinny & Susannah - oppdrag Norge 19.35 The Sisterhood of the Travelling Pants 2 22.00 You Again 00.15 Lindsay Lohan 01.15 Menn til salgs 02.20 Devious Maids 03.20 Jakten på den 6. sans - Int. 04.10 Jakten på den 6. sans - Int. 05.05 The Only Way is Essex

06.00 Søstrene Kardashian 06.25 Søstrene Kardashian 06.55 Søstrene Kardashian 07.25 Søstrene Kardashian 07.50 Søstrene Kardashian 08.20 Khloe og Lamar 08.50 Khloe og Lamar 09.20 Beverly Hills 90210 10.10 Beverly Hills 90210 11.00 Beverly Hills 90210 11.50 Beverly Hills 90210 12.40 Beverly Hills 90210 13.30 Grey’s Anatomy 14.25 Grey’s Anatomy 15.20 Grey’s Anatomy 16.15 Grey’s Anatomy 17.10 Grey’s Anatomy 18.05 Glee 19.00 Mamma for første gang 20.00 American Idol 21.45 American Idol 22.15 The Voice US 23.10 The Voice US 00.05 Søstrene Kardashian 00.30 Søstrene Kardashian 01.00 Søstrene Kardashian 01.25 Søstrene Kardashian 01.50 Søstrene Kardashian 02.20 Khloe og Lamar 02.50 Khloe og Lamar 03.15 Film: Fab Five: The Texas Cheerleader Scandal 04.50 Jersey Shore 05.35 Excused

06.45 Mann mot mat 07.10 Mann mot mat 07.40 Mann mot mat 08.10 Mann mot mat 08.40 Mann mot mat 09.05 Skattejegerne 10.00 Skattejegerne 10.55 Top Gear 11.55 Top Gear 13.00 Pantelånerne i Detroit 13.30 Pantelånerne i Detroit 14.00 Pantelånerne i Detroit 14.30 Pantelånerne i Detroit 15.00 Pantelånerne i Detroit 15.30 Lagerkrigen 16.00 Lagerkrigen 16.30 Lagerkrigen 17.00 Lagerkrigen 17.30 Lagerkrigen 18.00 Nattpatruljen 18.30 Nattpatruljen 19.00 Nattpatruljen 19.30 Nattpatruljen 20.00 Nattpatruljen 20.30 Politiet 21.30 For noen få dollar mer 00.20 Hang’em High 02.35 Tattoo Rescue 03.25 Dusørjegeren 03.50 Dusørjegeren 04.15 Renegade 05.30 Mann mot mat 05.55 Mann mot mat

20.30 På jakt Lotta LeifDer elven renner 14.10 Uptown 20.00 på Skansen 21.30 Victims Unit 21.30 10.20med Annie’s Pointog 11.55 Girls Allsang 15.55 Elevator Girl 17.35 Picture This22.40 19.15 Mia på Grötö 08.20 Undercover Boss USA 09.10Special Undercover Boss USA 10.00 Et nytt liv på landetBlack 10.50 Box Et nytt liv på landet 21.00 Jernkvinnen 22.55 Drop Dead Gorgeous 00.30 Stormfulle høyder 02.10 2 B Perfectly Honest 11.40 Et inviterer nytt liv på landet Amanda 12.30 Et nytt liv påkontrollen landet 13.20over Et nytt liv på landet 14.10 Drømmen om landsbygda Leif senderTiptoes Lotta av gårde på jakt sammen med en Svensk underholdning Mia Skäringer, kjent fra Solsidan, mister Dr. Bickman diskuterer mono03.40 Banana Joe 15.10 Drømmen om landsbygda 16.10 Drømmen om landsbygda 17.10 Drømmen om landsbygda 18.10 profesjonell jeger som kan snakke med elger. Hva gamle venner og nye bekjente til Grötö i spillegalskapen og skylder penger til gami med Catherine Drømmen om landsbygda 19.15 Inspektør Morse: Way Through the Woods 21.30 Mord og mysterieretter 23.40hun 06.00 Ripley’s Believe It or Not 07.00 Cheers 07.30 TV Shop 08.30 Ice Road Truckers 09.30 Defiance 10.30 How I skjer når matskribenten Lotta Lundgren skal på jakt? Göteborgs en hyggelig prat eieren av en04.15 ulovlig introduserer ham for Will menn 02.15 Dalziel og Pascoe Hellspilleklubb on Wheels 05.00 Call Me Fitz 05.30 Episodes Rock It 11.00 How I Rock It 11.30 The Exes 12.00 The Fresh Prince of Bel-Air 12.30 Seinfeld 13.00 Seinfeld 13.30 skjærgård forNådeløse The Office 14.00 The Office 14.30 The Office 15.00 Storage Hunters 15.30 Storage Hunters 16.00 Storage Hunters 16.30 Storage Hunters 17.00 Storage Hunters 17.30 How I Met Your Mother 18.30 The Simpsons 19.00 The Simpsons 20.00 How I Met Your Mother 21.00 Grimm 22.00 Star Wars V: Imperiet slår tilbake 00.15 The Matrix Reloaded 02.30 Cops Reloaded 03.00 Cops Reloaded 03.30 Cops 04.00 Ink Master Sverige 05.00 Cheers

19.30 Ikke gjør dette hjemme 20.00 Top Gear 20.50 Underholdningsavdelingen 21.30 Ein idiot på tur - meininga med livet 22.15 Meet Bill 23.45 Sinna gutar 00.10 Top Gear 01.05 Ein idiot på tur - meininga med livet 01.50 Immortals 03.35 Ripper Street 04.35 Respekt


Arendals Tidende

Fredag 27. juni 2014

SØNDAG 29. JUNI 07.15 Danmarks beste kaker 07.45 Gårdshuset på Strömsö 08.15 Det gode bondeliv 08.45 Gintberg på kanten 09.15 Norskekysten 09.55 Krøll på hjernen 10.25 Den store ølreisen 11.25 Salt & Pepper 11.55 Det hendte her 12.55 Miss Marple: Mot nullpunktet 14.30 Det gode bondeliv 15.00 Copacabana Palace 16.00 Grønn glede 16.30 20 spørsmål 17.00 To grådige italienere 18.00 På øy-eventyr med Anne og Anders 19.00 Søndagsrevyen 19.30 Dyreverdenens giganter 20.20 The Paradise 21.15 Før kampen 22.00 Åttendedelsfinale 00.00 Kveldsnytt 00.15 Luftens lavpris-baroner 01.05 Monroe 01.50 Livsfarlege dyr 02.20 The Paradise 03.15 Dyreverdenens giganter 04.05 På øy-eventyr med Anne og Anders 05.05 Hva skjedde med fangene?

11.05 100 år siden skuddene i Sarajevo - en minnekonsert 12.35 Ra - One 15.00 Historia om USAs naturperler 15.55 Forsker grand prix 2013 - Sør 17.35 Norge rundt og rundt 18.00 Kommunepamper 19.00 Peter i St. Petersburg 19.30 Farlige forfalskninger 20.25 Europa - en reise gjennom det 20. århundret 21.00 Nyheter 21.10 Pina 22.50 Livet i oldtida 23.40 Hjernens labyrint 00.30 Ingen tilhørighet 02.00 Det hvite båndet

07.30 Camillas krydderplanter 08.00 Dyreklinikken 08.30 Drømmehager 09.00 Kinas mat 09.30 Det gode bondeliv 10.00 Med hjartet på rette staden 10.45 Jessica Fletcher 11.30 Tilbake til 60-tallet 12.00 Nyheter 12.10 Bondi Beach 12.30 Soknepresten 13.00 Antikkduellen 13.30 Hjelp, vi flytter sammen! 14.30 På vei til Malung 15.00 Nyheter 15.10 Dyreverdenens giganter 16.00 22.40 20 Janspørsmål Garbarek Group 16.30 Tilbake til 70-tallet En av våre største, internasjonale musikere på scenen i 17.00 Nyheter Stavanger konserthus. Jan Garbarek Group med intens, 17.10 Før kampen vakkerOddasat og gjenkjennende musikk for svært mange 17.30 - nyheter på samisk 17.35 Før kampen 18.00 Åttendedelsfinale 20.00 Dagsrevyen 20.30 Distriktsnyheter 20.45 Herskapelig redningsaksjon 21.30 Georg og Lydia 22.30 Program ikke fastsatt 23.00 Kveldsnytt 23.15 Inspektør Lynley 00.45 Copacabana Palace 01.45 Iron Sky 03.15 Folk: Skjærgårdens voktere 21.35 Maria Montessori 03.55 Merkevarens hemmelighet

10.40 Verdas språk 11.05 Fra Sverige til himmelen 11.35 Pina 13.20 Kommunepamper 14.20 Farlige forfalskninger 15.15 Historia om USAs naturperler 16.10 Med hjartet på rette staden 16.55 Derrick 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Dagsnytt atten 19.00 Antikkduellen 19.30 tror du at du er? 21.55 Hvem Dokusommerkjempe 20.30 Status Norge: Eldreboomen Født til å kjempe. 21.00 Slik går no dagan Norsk Pushwagner prisvinnende dokumentar 21.30 22.25 Applaus 23.50 Vanære 01.45 Slik går no dagan

06.00 TV 2 Junior 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza 11.00 Bonanza 12.05 60 Minutes 13.00 Ekstremsportveko 2014 13.30 Dyrepasserne 14.00 Sommer i Dyreparken 15.00 Sykkel: NM Landevei Eidsvoll 17.15 FIFA FOTBALL-VM 2014: Åttedelsfinale 20.30 FIFA FOTBALL-VM 2014: VMstudio 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Heksedoktorer verden rundt 22.45 Ekstremsportveko 2014 23.45 Clinton 00.45 Vendetta 01.45 Vendetta 02.55 The Tommyknockers 03.45 The Tommyknockers 04.30 The Tommyknockers 05.15 60 Minutes

06.15 Tom og Jerry 06.35 Batman the Brave and the Bold 07.00 Den store overraskelsen 07.50 Top 20 Funniest 08.40 No Ordinary Family 09.30 So You Think You Can Dance 11.15 America’s Funniest Home Vid. 11.45 Friends 12.15 Friends 12.45 Friends 13.15 Friends 13.45 Friends 14.15 Two and a Half Men 14.45 Two and a Half Men 15.10 Two and a Half Men 15.40 Two and a Half Men 16.10 Two and a Half Men 16.35 Dragetreneren 18.30 En ny start 19.30 Endelig ferie 20.30 Castle 21.30 Åndenes makt 22.30 Rizzoli og Isles 23.30 The Walking Dead 00.25 Taking Lives 02.25 CSI: NY 03.20 Resurrection 04.10 Boston Public 04.55 Seriemorderne

06.00 Go On 06.30 Go On 07.00 TV Shop 08.00 Junior Masterchef Australia 09.00 Alle elsker Raymond 09.30 Alle elsker Raymond 10.00 Nashville 11.00 Nashville 12.00 Top Chef 13.00 Top Chef 14.00 Top Chef 15.00 Kjærlighet på spill 16.50 Masterchef Canada 17.55 Hele Sverige baker 18.55 Luksusfellen Sverige: Hvordan gikk det etterpå? 20.00 Hellstrøm rydder opp hjemme 21.00 24: Live Another Day 22.00 The Blacklist 23.00 Charterfeber - tur-retur Gran Canaria 00.00 Terapi for korte lunter 01.50 Sgt. Bilko 03.30 Ice 05.15 Go On

06.00 Tom og Jerry 06.20 Batman the Brave and the Bold 06.45 America’s Funniest Home Vid. 07.05 Ullared 07.55 Happy Endings 08.20 Cougar Town 08.45 Den syvende himmel 09.30 Real Housewives of New York 10.20 Millionær søker kjæreste 11.15 Millionær søker kjæreste 12.15 The Big Bang Theory 12.40 The Big Bang Theory 13.05 Happy Endings 13.30 Melissa & Joey 13.55 Den syvende himmel 14.50 Ullared 15.50 Cougar Town 16.20 FriendsMorgan 16.45 Friends 20.30 og Ola-Conny 17.15 Two and a Half Men I17.40 IndiaTwo spårand Morgan ogMen Ola-Conny seg a Half hos enThe spåkone og lærer seg å spille 18.10 Big Bang Theory det indiske instrumentet sitar 18.35 The Big Bang Theory 19.00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus? 20.30 Ullared 21.30 Brille 22.30 Kongsvik ungdomsskole 23.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23.30 Castle 00.25 CSI 01.20 Special Victims Unit 02.15 CSI: NY 03.05 CSI: NY 03.50 Boston Public 04.35 Seriemorderne 21.30 Resurrection 05.25 The War at Home

06.00 Dr. Phil 07.00 TV Shop 08.00 Alle elsker Raymond 08.30 Hellstrøm inviterer: Alex Rosén 09.20 Dr. Phil 10.10 Ekstrem oppussing USA 11.05 Luksusfellen 12.00 The Ellen DeGeneres Show 13.00 Ekstreme samlere 14.00 Top Model Australia 15.00 How I met Your 23.30 The Client List Mother 15.30 How I met Your Mother Mens Riley prøver å skaffe nok 16.00 Kongen av Queens penger til å kausjonere ut Kyle 16.30 Bones blir hun avhørt av politiet 17.30 NCIS 18.30 Junior Masterchef USA 19.30 Luksusfellen 20.30 Mamma søker kjæreste 21.30 Trolljegerne 22.30 Kjærlighetsredet 23.30 The Client List 00.30 How I met Your Mother 01.30 Kongen av Queens 02.00 NCIS 02.55 The Americans 03.55 Bones 04.40 Ekstreme samlere 21.30 BonesWith You 05.25 Better

06.00 Tom og Jerry 06.20 Batman the Brave and the Bold 06.45 America’s Funniest Home Vid. 07.05 Ullared 07.55 Happy Endings 08.20 Cougar Town 08.45 Den syvende himmel 09.30 Real Housewives of New York 10.20 Millionær søker kjæreste 11.15 Millionær søker kjæreste 12.15 The Big Bang Theory 12.40 The Big Bang Theory 13.05 Happy Endings 13.30 Melissa & Joey 13.55 Den syvende himmel 14.50 22.30 The Graham Norton Show Ullared 15.50 Cougar Town 16.20 Samuel L. Jackson, Keira Knightley, Friends 16.45 Friends Jenson Button Kasabian 17.15 Two and og a Half Men er gjester 17.40 Two and a Half Men hos Graham Norton 18.10 The Big Bang Theory 18.35 The Big Bang Theory 19.00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus? 20.30 På liv og død 21.30 Special Victims Unit 22.30 Kongsvik ungdomsskole 23.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23.30 Castle 00.25 CSI 01.20 Special Victims Unit 02.15 CSI: Miami 03.05 CSI: NY 21.30 Rain Man 03.50 Boston Public 04.40 Seriemorderne Charlie Babbitt og den autistiske 05.30 The War atkjører Homebil tvers over broen Raymond

06.00 Dr. Phil 07.00 TV Shop 08.00 Alle elsker Raymond 08.30 Hellstrøm inviterer: Camilla Herrem 09.20 Dr. Phil 10.10 Junior Masterchef 11.05 Luksusfellen 12.00 The Ellen DeGeneres Show 13.00 Ekstreme samlere 21.30 Fast & Furious 14.00 Top Model Australia Dom er tilbake i Los An15.00Toretto How I Met Your Mother geles å finne sannheten 15.30 for How I Met ut Your Mother 16.00 av Queens bak etKongen lovbrudd 16.30 Bones 17.30 NCIS 18.30 Junior Masterchef USA 19.30 Luksusfellen 20.30 Masterchef Canada 21.30 Black Box 22.30 Kjærlighetsredet 23.30 The Client List 00.30 How I Met Your Mother 01.30 Kongen av Queens 02.00 NCIS 02.55 Bones 23.45 Hannibal Rising 03.45 Redningskvinner 04.30Hannibal Ekstreme samlere Unge Lecter overværer 05.15 Better With Youpå sine det forferdelige mordet

MANDAG 30. JUNI

En av verdens mest kjente pedagoger strevde med å få anerkjent ideene sine innenfor det gammeldagse italienske skolesystemet 07.30 Spanske fristelser 08.00 Dyreklinikken 08.30 Drømmehager 09.00 Kinas mat 09.30 Det gode bondeliv 10.00 Med hjartet på rette staden 10.45 Jessica Fletcher 11.30 Tilbake til 70-tallet 12.00 Nyheter 12.10 Bondi Beach 12.30 Soknepresten 13.00 Antikkduellen 13.30 Hjelp, vi flytter sammen! 14.30 På vei til Malung 15.00 Nyheter 15.10 Derrick 16.10 30 Rock 16.30 Tilbake til 70-tallet 17.00 Nyheter 17.10 Filmavisen 1961 17.20 Filmavisen 1962 17.30 Oddasat - nyheter på samisk 19.55 En helt spesiell kveld med Hellbillies 17.35 Fysikk på roterommet Et av Norges mest folkekjære liveband kan se tilbake 17.45 Tegnspråknytt på 20 år som ville plateutgivende artister 17.50 Brasils natur 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.30 Grønn glede 20.00 Det gode bondeliv 20.30 På jakt med Lotta og Leif 20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Før kampen 22.00 Åttendedelsfinale 00.00 Kveldsnytt 00.15 Herskapelig redningsaksjon 01.00 Downton Abbey 22.20 Luftens lavpris-baroner 02.10 Fotball-VM i Brasil 02.40sterke Folk: konkurransen Vamp og jakten på Nordsjøtonen Den mellom de to lavkost-fly03.20 KaldeRyanair spor og EasyJet, har endret flyvanene selskapene,

20.30 Legen mot systemet Svensk dokumentarserie

20.20 The Paradise Moray får besøk av Clémence, en kjær venn. Denise blir usikker på forholdet deres. Clémence skal selge fyrverkeri, mange mener hun ikke oppfører seg som en kvinne skal Mandag

20.45 Herskapelig redningsaksjon Simon Davis gir råd til eierne av storslåtte boliger i Storbritannia. Ved å hjelpe dem til å klare seg økonomisk, øker sjansen for å bevare de flotte byggene for ettertiden

Ekskjærester er ofte et følsomt tema, og det er det også for Martin og Elisabeth

TIRSDAG 1. JULI 10.35 Historia om USAs naturperler 11.25 Verdas språk 11.55 Hvem tror du at du er? 12.55 Kappelin i Europa 13.55 Status Norge: Eldreboomen 14.25 Tour de France i 100 år 15.20 Historia om USAs naturperler 16.10 Med hjartet på rette staden 17.00 Derrick 19.00 Gal etter møbelklassikere 18.00 Dagsnytt atten Dansk dokumentar 19.00 Antikkduellen 19.30 Harryhandel 20.00 Allsang på Skansen 21.00 The Newsroom 22.00 Israel og framtiden 22.50 Luck 23.35 Korrespondentane 00.05 Solisten 01.55 Tour de France i 100 år

22.45 Det hvite båndet Østerriksk drama fra 2009

i Storbritannia Søndag

06.00 TV 2 Junior 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza 11.00 Sommertid 12.00 Norges Grillmester 13.00 Lucky Dog 13.30 Ekstremsportveko 2014 14.30 Dallas 15.30 Naboer 16.00 Home and Away 17.00 En moderne familie 17.30 En moderne familie 18.00 19.00 Oppgrader! Holms 18.30 Nyhetene Jørgen er sliten og har lite å bidra med på 18.45 Været hjemmebane. Victoria er redd det ikke er så 18.50 Sportsnyhetene bra mellom foreldrene og prøver å ordne opp 19.00 Holms 19.30 Hos Martin 20.00 Sommertid 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 FIFA FOTBALL-VM 2014: Åttedelsfinale 00.30 Hunted 01.35 Criminal Minds 02.25 Numbers 03.10 Damages 04.05 Teen Wolf 04.45 Dallas 19.30 Alarm Hos Martin 05.30 112

Søndag

19.00 Peter i St. Petersburg Finsk dokumentar, 2012

Mandag

19.00 Antikkduellen Dansk serie

06.00 TV 2 Junior 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza 11.00 Sommertid 12.00 Norges Grillmester 13.00 Lucky Dog 13.30 Mitt drømmehjem 14.30 Dallas 15.30 Naboer 16.00 Home and Away 16.30 Away 21.45 Home Mord and og mysterier 17.00 FIFA FOTBALL-VM 2014: BarnabyVM-studio og Nelson etterforsker en spennende 17.30 FOTBALL-VM 2014:helter, som verden FIFA av stuntpiloter og militære viser segÅttedelsfinale å skjule mange mørke hemmeligheter 20.00 Sommertid 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Maria Wern: Drømmer av snø 22.40 Mia på Grötö 23.40 Rita 00.30 Hunted 01.35 Criminal Minds 02.30 Numbers 03.25 Damages 04.20 Teen Wolf 20.00 Dallas Sommer i Dyreparken 05.00

Janne Formoe, Gaute Grøtta Grav, iskokken Trond og Markus og Martinus er på plass i Kjuttaviga Søndag

22.45 Ekstremsportveko 2014 TV 2 gir deg de tøffeste og mykeste øyeblikkene fra ekstremsportfestivalen på Voss Mandag

19.30 Hos Martin Lars (Nils Vogt) tester vekten i et kvinneblad og får som resultat at han er en overvektig kvinne

Livene til innbyggerne i en liten by i Missouri forandres for alltid når deres døde kjære begynner å vende hjem

USA

Søndag

20.30 Castle En fremadstormende profesjonell skateboardkjører blir skutt og drept av en mystisk motorsyklist Mandag

20.30 Ullared De to parene Maggan og Åke og Leif og Gunilla feirer sølvbryllup i Ullared. Leif lager piknik for sin kjære Gunilla

Booth og Brennan etterforsker restene av et bandmedlem som ble funnet i en nedbrent bil

foreldre under 2. verdenskrig Søndag

21.00 24: Live Another Day Jack og Kate kjemper mot tiden i sitt forsøk på å redde livet til en av de innblandede i terrortrusselen Mandag

22.30 Kjærlighetsredet Ny uke, nye muligheter for å bli rik eller å finne kjærligheten

35


Cornys hjørne TIPS OSS: 40 69 22 22

Arendals Tidendes Instagram-konkurranse

Fredag

16º 6 m/s

0 mm

Lørdag

17º

Vinnerbilde

5 m/s 0,3 mm

Søndag

17º 7 m/s

0 mm

Mandag

g u a h n n e @lo

20º 5 m/s

Gratulerer, du har vunnet et Arendals Tidende-krus! Kom innom redaksjonen og hent din premie! Vær med i konkurransen. Tagg ditt bilde med #MITTARENDAL

IQ-brems

Kom og hils på han da, Frida!

HEI! Jeg heter Martin!

Greit...

Også er han så sterk og muskuløs! Ikke sant?

Hei, jeg heter Frid-

Ida Myhren fra Arendal lager Arendals Tidendes tegneserier. Tegneserien IQ-brems handler om tenåringsjenta Frida og utfordringene hun møter på i hverdagen.

0 mm

Tirsdag

20º 4 m/s

0 mm

Arendalstidende 20140627 000 00 00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you