Tuusulanjärven Klubitalo 1_2024

Page 1

Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024

KLUBITALO TUUSULANJÄRVEN ESKOT ry Raportit, tiedot ja tarinat ajalta 1.1.2024 - 31.3.2024

Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024

Tämä on Tuusulanjärven Klubitalon neljä kertaa vuodessa ilmestyvä puolueeton ja ei-kaupallinen julkaisu.

Kannen kuva: Jari Järvinen

Tuusulanjärven Klubitalo Seutulantie 1 A 04410 Järvenpää

Aukioloajat: Maanantaista torstaihin

kello 7:30 - 15:30

Perjantaisin

kello 7:30 - 14:30

puhelin: 050 5020 514

sähköposti: tuusulanjarvi@eskot.org

Henkilökunta

johtaja

Jonsson 050-3319239

Opintovalmentaja

Anna Holopainen 050-3635456

Työvalmentajat Tiia Sorasahi 045-1207007

Heikki Manninen 045-3564564

Arto Kumpulainen 045-6612698

sähköpostit etunimi.sukunimi@eskot.org

Sisällysluettelo

ESKOT

ry:n arvot, missio ja visio

• Toimimme ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa jokaisen yhdenvertainen oikeus toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen, kohtaamiseen ja luottamukseen.

• Yhdistyksen tarkoitus on edistää mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa.

Yhdistys toteuttaa kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House-klubitalotoimintaa

• Olemme arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan yhteisöllisyyden rakentajana ja ennakkoluulottomana oman näköisen arjen, opintomahdollisuuksien sekä työelämäosallisuuden kehittäjänä.

TUUSULANJÄRVEN

KLUBITALO

ESKOT ry

Talon
Mona
Tuusulanjärven Klubitalon toiminta 3 Työvalmennus 4 Opintovalmennus 4 Hyvinvointi 5 Sydänpotilaan liikuntaharrastus 11 Pete 50 v. 12 Thaimaa 9. - 24.2.2024 14 Järvenpää -visa 15

Tuusulanjärven Klubitalon toiminta 1.1. - 31.3.2024

Klubitalolla on ollut mukava ja vilkas alkuvuosi. Kaksi kertaa päivässä, klo 9:00 ja klo 12:15 toteutettavassa työnjaossa on ollut mukavasti osallistujia, ja jaettavissa oleviin vaihteleviin työtehtäviin on löytynyt tekijänsä. Jokaisella tehtävällä on merkitys talon toiminnan toteuttamisessa, ja tehtävät muodostavat suunnitellun ja kuntouttavan toimintaympäristön. Klubitalotoimintaa voisi kuvailla ennemmin toipumisen menetelmänä kuin paikaksi. Tämän vuoden projektina arvioimme omaa toimintaamme Clubhouse Internationalin Self Study menetelmällä, jotta varmistumme Klubitalomme korkeasta laatutasosta.

Jäsenten kanssa käydään yksilöllisiä tavoitekeskusteluja ja henkilökohtaiseen etenemiseen annetaan sekä opinto-, että työvalmennusta. Tuttuun tapaan on toteutettu jäsenten toivomia kursseja ja toimintoja. Toimintansa on jatkanut viikoittaisesti kokoontuvat ryhmät kuten kieli-, media sekä liikuntaryhmät. ESKOT ry:n Klubitalojen yhteiset Teamsin välityksellä toimivat eri sektoreiden tiimit muodostavat myös rungon säännölliseen toimintaan.

Alkuvuoden kulttuuritapahtumat ovat olleet ”Myrskyluodon Maija” yksityisnäytöksenä Studio 123:ssa sekä museokäynti Järvenpään Museoon ”Venny ja Eero” näyttelyyn. Osallistumme Järvenpään Kesälaidun, PopUp puutarhan suunnitteluun ja viritämme suunnitteluja tulevan kesän viljelyslaatikoiden sisällöstä.

Toimintaamme olemme olleet esittelemässä Hyvinkään HUS sairaalan DKT (Dialektinen käyttäytymisterapia) osastolla, Ohkolan sairaalassa sekä olemme osallistuneet alueemme Mipä kokouksiin ja Werkko ry työpajoihin.

Tutustujia Talossamme on käynyt Kuntoutumiskoti Metsätähdestä, Humanasta, Keudasta, HUSin IPS-valmentajista, Werkko ry:stä, Settlementti Louhelasta ja Provestasta. Joka 3. viikko kokoontuu Talossamme Moniääniset ry:n ääniä kuulevien vertaisryhmä. Aluellamme toimivat yhdistykset Tuumi ry. ja KUMS käyttävät tilojamme kokouksiinsa.

Maaliskuun lopulla Klubitalomme oma ohjausryhmä kokoontui. Ohjausryhmään kuuluu paikallisia yrittäjiä, Järvenpään kaupungin edustajia ja poliitikkoja.

Järvenpään taidemuseossa 13.3.2024

3 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024
- Mona Jonsson

Työvalmennusryhmä lähti käyntiin 27.3. uudella kokoonpanolla. Osallistujia on 4. Työvalmennuksessa on kartoitettu jokaisen jäsenen tilannetta ja käyty mieluisia työpaikkoja läpi, sekä tunnistettu omia vahvuuksia ja taitoja. Työvalmennusryhmä kokoontuu 5 kertaa kevään aikana ja jokaisella kerralla on omat aiheet mihin keskitytään syvemmin. Tähän mennessä olemme käyneet läpi vahvuudet ja taidot, hissipuheen ja CV+hakemukset.

Meillä on tulossa myös 21.5. TalentMatch missä työntekijät ja työnantajat kohtaavat 6min ajan. Työntekijä saa 2min aikaa kertoa itsestään ja mitä pystyy antamaan yritykselle, työnantaja saa 2min aikaa kertoa yrityksestään ja mahdollisesta avoimesta työpaikasta, lopuksi heillä on 2min yhteistä aikaa keskustella.

Tämä tapahtuma on Live-säätiön ja kuumaa polun yhteishanke, missä olemme mukana. Tähän valmistelemme jäseniä työvalmennusryhmässä ja muutaman kerran mukana on myös Live-säätiön työvalmentaja Tiina Maja.

TOpintovalmennus

oteutamme jatkuvasti yksilöllistä työvalmennusta. Meillä on koko ajan avoin CV-paja, jos jäsen tarvitsee tukea ja apua CV:n päivityksessä tai tekemisessä. Kahdeksan jäsentä on saanut henkilökohtaista tukea työnhaku- ja työsopimusasioissa, yhteensä 15 kertaa. 11

henkilöä on ollut opintovalmennuksessa, joista 2 Hyvinkäältä, 2 Tuusulasta ja loput Järvenpäästä. Opintovalmennus on painottunut yksilölliseen valmennukseen ja opiskelemassa olevien jäsenten kanssa on keskitytty opiskelutehtävien kanssa tarvittavaan tukeen ja ajanhallinnan sekä opintojen etenemisen suunnitteluun. Opintovalmennuksen yhteydessä on käyty myös opiskelujen aikaisen hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä keskusteluja. Osan kanssa on kartoitettu alanvalintaa ja opiskeluvaihtoehtoja.

Opintovalmennuksen lisäksi opintovalmentaja on pitänyt yhteyttä opiskelemaan päässeisiin jäseniin, jotka eivät ole olleet tällä hetkellä vahvemman henkilökohtaisen tuen tarpeessa. Opinnoissa on ollut vuoden alusta maaliskuun loppuun yksitoista jäsentä, joista 2 Hyvinkäältä, 1 Mäntsälästä, 1 Tuusulasta ja loput Järvenpäästä.

Keudan koulutuksista ja hakeutumispalveluista oli talollamme esittely 29.2.2024 aamutyönjaon jälkeen. Jo kolmannen kerran järjestetty vuorovaikutuksellinen tilaisuus on koettu hyväksi ja toimivaksi tavaksi tutustua aikuisten opiskelumahdollisuuksiin ja Keudan tarjontaan. Esittelyssä tutustuttiin myös heidän tarjoamiin lyhytkoulutuksiin ja mahdollisuuksiin suorittaa tutkinnon osia eri perustutkinnoista. Tilaisuus oli keskusteleva ja osallistujista osa innostui harkitsemaan uudelleenkouluttautumista.

4 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024 Työvalmennus
Työvalmennus

Jäsenten toiveesta keväälle järjestettiin hyvinvointia tukevaa kulttuuritoimintaa. Toteutettaviksi vaihtoehdoiksi valikoitui Myrskyluodon Maija -elokuva Järvenpäässä Studio 123 28.2. ja Järvenpään Taidemuseo Eero ja Venny -taidenäyttely opastuksen kanssa 13.3.2024. Molempiin tapahtumiin osallistui hyvin jäseniä. Hyvinvointia tukevaa toimintaa oli myös sointukylpy, joka järjestettiin 7.3.2024.

Liikuntaryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja aktiivisesti vuoden alusta kerran viikossa. Ennen ryhmän alkua Klubitalolla järjestettiin suunnittelutapaaminen, jossa hahmoteltiin yhdessä jäsenten kanssa liikuntaryhmän ohjelmaa ja sisältöä kevätkaudelle. Ryhmällä on ollut käytössä Järvenpään Seurakunnan liikuntasali ja ohjelmassa on ollut muun muassa kuntopiiriä, kävelyfutista ja -sählyä, koripalloa ja sulkapalloa. Ryhmän kanssa on käyty myös keilaamassa Järvenpään keilahallilla 21.3.2024.

5 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024 Hyvinvointi

1.1. - 31.3.2024

Ajalla toimintaamme on osallistunut 86 eri jäsentä.

Klubitaloon on käynyt tutustumassa 34 vierailijaa, jäsenyydestä kiinnnostuneita tutustujia oli 15.

- 31.3.2024

ja osallistumisten määrät

- 31.3.2024

6 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024 Tilastot
Kaikki kunnat Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 1.1.
Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä 28 25 10 44 Lähitoimintaan osallistuneita 56 60 62 75 Etätoimintaan osallistuneita 3 3 1 4 Yhteensä eri jäsentä 72 68 67 86 Kaikki kunnat Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 1.1.
Yhteydenpitojen määrä 35 35 13 83 Lähitoimintaan osallistumiset 409 401 399 1209 Etätoimintaan osallistumiset 5 4 3 12 Keskimäärin jäseniä päivittäin 17 17 19 18 Yhteydenpitojen
Osallistujamäärät

Kuntakohtaiset tilastot

7 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024 Tilastot Järvenpää 1.1. - 31.3.2024 Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä 31 Lähitoimintaan osallistuneita 56 Etätoimintaan osallistuneita 3 Yhteensä eri jäsentä 63 Tuusula 1.1. - 31.3.2024 Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä 10 Lähitoimintaan osallistuneita 16 Etätoimintaan osallistuneita 1 Yhteensä eri jäsentä 17 Kerava 1.1. - 31.3.2024 Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä 1 Lähitoimintaan osallistuneita 2 Etätoimintaan osallistuneitaYhteensä eri jäsentä 3 Hyvinkää 1.1. - 31.3.2024 Lähitoimintaan osallistuneita 1 Yhteensä eri jäsentä 1
Mäntsälä 1.1. - 31.3.2024 Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä 1 Lähitoimintaan osallistuneita 1 Yhteensä eri jäsentä 1 Vantaa 1.1. - 31.3.2024 Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä 1 Yhteensä eri jäsentä 1

Sidosryhmätoiminta

Tammikuu

3.1.2024 Salesforcen kehitystiimi / Suomen Klubitalot ry

5.1.2024 Eini Peura talolla/ IPS hanke/ HUS

6.1.2024 Jäsenvetoinen lauantai/ TUUMI

8.1.2024 Moniäänisten vertaisryhmä/Moniääniset ry

9.1.2024 Jäsentapaaminen Järvenpään Psykiatrian poliklinikka /HUS

10.1.2024 Johtajien koulutus/ Itä-Suomen Yliopisto

12.1.2024 Diakoni Mikael Jutila talolla/ Järvenpään evlut seurakunta

16.1.2024 IPS-seminaari / THL

18.1.2024 TUUMIN hallitus talolla/TUUMI ry

17.1.2024 Hieroja talolla/

22.1.2024 työvalmentaja Petra Korpelainen talolla /IPS-hanke HUS

23.1.2024 Tutustuja, henkilöstö/ Provesta

22.1.2024 Yhdessä katettu verkostokokous/ Järvenpään evlut seurakunta

24.1.2024 Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentajakoulutus, Spesian asiantuntijapalvelut

25.1.2024 Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentajakoulutus, Spesian asiantuntijapalvelut

26.1.2024 Mipä- kumppanit/ Werkko ry

26.1.2024 Svenska Gruppen/ Suomen Klubitalot ry

29.1.2024 Moniäänisten vertaisryhmä /Moniääniset ry

Helmikuu

1.2.2024 Vertaisohjaajien tapaaminen/ KUMS

1.2.2024 Johtajien koulutus/ Itä-Suomen Yliopisto

1.2.2024 Osallisuuskoordinaattori Pilvi Kallio-meriläinen talolla/ Järvenpään Kaupunki

3.2.2024 Jäsenvetoinen lauantai/ TUUMI ry

6.2.2024 Tutustuja, henkilöstö/ Humana

6.2.2024 Tutustuja, henkilöstö/ Metsätähti

8.2.2024 Työkykyverkoston kokous/ Keusoten

8 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024

Helmikuu (jatkuu)

12.2.2024 Salesforce järjestelmän koulutus/ Suomen Klubitalot ry

19.2.2024 Moniäänisten vertaisryhmä/ Moniääniset ry

22.2.2024 Hallituksen tapaaminen/ TUUMI ry

27.2.2024 Tutustuja, henkilöstö/ Provesta

28.2.2024 Elokuva/ Studio 123

29.2.2024 Opinto-ohjaajia talolla/ Keudan hakeutumispalvelut/KEUDA

Maaliskuu

1.3.2024 Pellikka, Rönnberg Kuumat palvelulinjat/ Livesäätiö ja Keuda

2.3.2024 jäsenvetoinen lauantai/TUUMI ry

4.3.2024 Teams-työpaja/ Kokewa

5.3.2024 Toiminnan esittely/ Hyvinkään DKT-osastolla/HUS

6.3.2024 Yrittäjien aamiainen Klubitalolla/Järvenpään Yrittäjät ry

11.3.2024 Moniäänisten vertaisryhmä/ Moniääniset ry

12.3.2024 Tutustuja, henkilöstö/ Psykoosin poliklinikka/ HUS

12.3.2024 Johtajien tapaaminen/ Suomen Klubitalot ry

13.3.2024 Kesälaidun (popUp-puutarha)/ Järvenpään Kaupunki

13.3.2024 Museokäynti Venny ja Eero / Järvenpään Kaupunki

19.3.2024 Tutustujia, henkilöstö/ Werkko ry

22.3.2024 Digikavereiden Teams tapaaminen/ Suomen Klubitalot ry

21.3.2024 Järvenpään keilahalli

21.3.2024 Pellikka ja Rönnberg Kuumat palvelupolut/ Livesäätiö ja Keudan yhteishanke

26.3.2024 Kevätkokous/TUUMI ry

27.3.2024 Toiminnan esittely Ohkolan sairaala/ HUS

27.3.2024 Ohjausryhmän tapaaminen

9 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024 Sidosryhmätoiminta

Opiskelijan haastattelu

Hei, kuka olet? Miksi olet klubitalolla?

- Hei, olen Jonna 39-vuotias järvenpääläinen.

Lähihoitajan työt olen jättämässä taakse ja nyt suuntaamassa kohti uutta, uudelleenkoulutuksen myötä. Suoritan Klubitalolla opintojeni ensimmäistä työssäoppimista, joka on kahdeksan viikon mittainen.

Milloin sinun on määrä valmistua?

- Valmistun kesällä 2024.

Mitä opiskelusi sisältää?

- Kuntoutus, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinto - työvalmentaja pitää sisällään kolme pakollista tutkinnon osaa. Työssäoppimista sekä myös teoriaopintoja Espoon Omniassa. Isossa roolissa on asiakkaan kohtaaminen, mutta myös toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän ymmärrys.

Miten koet klubitalojakson auttavan sinua tulevaa työtäsi ajatellen?

- Klubitalojaksolta sain lisävarmuutta ja rohkeutta omaan työvalmennukseen.

Oletko jo miettinyt tulevaa työpaikkaasi, millainen olisi mieluisa?

- Opintojen alussa oli selkeä ajatus, että tuleva työ voisi olla osittain etänä. Kuitenkin kaipaan ”live” kohtaamisia asiakkaan tai ryhmän kanssa,, joten täysin etätyöskentelyä en suosi. Mielenterveyskuntoutujien parissa työskentely on palkitsevaaa ja työtä olenkin tehnyt suurella sydämellä, joten tällä tiellä toivoisin pysyväni.

Mikä on ollut parasta täällä klubitalolla, entä haasteellista?

- Klubitalolla parasta on jäsenet, yhteiset juttutuokiot ja työtoverit. Useita keskusteluja takana niin ryhmässä kuin myös kahden kesken. Jokaiseen päivään on mahtunut paljon iloa ja naurua - näitä hetkiä tulen muistelemaan hymyssä suin.

Haasteellista oli alkuun muistaa kaikkien jäsenten nimiä, mutta harjoittelun loppuessa ne oli jo hallussa.

Hoitajan roolista oli vaikeuksia päästää irti, herkästi meinasin ohjata ihan kaikessa - opin antamaan jäsenelle tilaa itsenäiseeen työskentelyyn.

Haluatko sanoa jotain muuta, mitä ei kysytty?

- Klubitalolla minut otettiin lämpimästi vastaan jo ensimmäisestä tutustumiskerrasta lähtien. Koko harjoittelujakson olen saanut olla osa teitä, suuri kiitos teilleolette ihania jokainen!

- Kysymykset ja kuva: Jari J.

10 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024

Sydänpotilaan liikuntaharrastus

Olen sydänsairautta sairastava klubitalon jäsen. Harrastan liikuntaa pysyäkseni jollakin tavalla kunnossa. Tarkemmin kyseessä on ”dilatoiva kardiomyopatia” eli sydänlihassairaus, jonka syntysyy on lääketieteelle mysteeri. Yleisesti puhutaan sydämen vajaatoiminnasta, joka heikentää fyysistä suorituskykyä. Diagnoosin sain tästä vuonna 2013, mutta sairauteen kuuluva epäsäännöllinen syke oli paljon aiemmin todettavissa.

Liikuntaa pyrin harrastamaan ainakin neljänä päivänä viikossa, minkä lisäksi hyötyliikuntaa tulee jonkin verran joka päivä, kävellen ja pyöräillen. Pääasiallinen treenaaminen on kevyttä jumppaa kotona pienten painojen kanssa ja ilman. Käyn myös silloin tällöin uimassa, sellaiset 250 - 300 metriä. välillä pieniä taukoja pitäen altaan päissä. Lääkärin ohjeistus on, että voinnin mukaan voi liikuntaa harrastaa. Netistä löytämäni tiedon perusteella lihaksia kannattaa treenata pienillä painoilla pidempiä toistomääriä.

Kotona treenaan siksi, että kuntosalit tulevat minun tuloilleni liian kalliiksi ja niissä harjoittelu menee helposti sydämelleni liiallisuuksiin. Olen vanha kuntosalien kävijä ja nuorempana treenasin varsin kovaa, joten se asenne tulee yhä helposti esiin salilla. Painonhallintaan ei minun liikkumismääristä ole juuri hyötyä, se puoli täytyy hoitaa ruokavaliolla.

Suosittelen kaikille ikään ja taustaan katsomatta liikuntaa. Kannattaa ottaa se elämäntavaksi niin vanhempanakin jaksaa kaiken paremmin. Liikuntaa pidetään ”ihmepillerinä”, joka ehkäisee useita sairauksia.

Kuvissa esiintyvät harjoitusvälineet: kuva 1: rekkitanko leuanvetoa ja riippumista varten sinisillä otteen paksuntajilla (vahvistavat puristusotetta riippuessa) ynnä vastuskuminauha keventämään leuanvetoa.

kuva 2: kahvakuula erilaisiin kevyempiin liikkeisiin ja hiekalla täytetty säkki raskaampiin liikkeisiin ynnä puristusotekahvat.

- Jari Järvinen

11 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024
Kuva 1 Kuva 2

Pete 50 v.

Pete kävi juhlistamassa viisikymmenvuotispäiväänsä Tallinnan risteilyllä maaliskuussa ystäviensä kanssa. Onnittelut!

Kuvat: Jari J.

Järvenpää -visa

1. Järvenpää on kuulunut ennen vuotta 1950

a. Keravaan

b. Mäntsälään

c. Tuusulaan

2. Talvisodan lopulla Karjalan Terijoelta asutettiin Siirtolaisväkeä Järvenpäähän?

a. 3 500

b. 4000

c. 8 091 d. 2 912

3. Minä vuonna järjestettiin ensimmäinen PuistoBlues?

a. 1978 b. 1986 c. 1979 d. 1982

4. Järvenpään uusi lukio avattiin vuonna

a. 2005 b. 2003 c. 2007 d. 2001

5. Juhani Ahon museo on nimeltään

a. Ainola

Villa Cooper c. Suviranta d. Ahola

6. Järvenpään nimikkolintu on

Joutsen

Silkkiuikku

Tervapääsky d. Harmaalokki

7. Minä vuonna valmistui Järvenpään kirkko?

a. 1959

1962

1968

1974

Järvenpään vaakuna: sinisessä kentässä hopeinen siivekäs lyyra. Suunnitellut Olof Eriksson, sisäasiainministeriö vahvisti vaakunan käyttöön 10. helmikuuta 1956.

- Wikipedia

8. Järvenpään uimahallin laajennus avattiin

a. 2011

b. 2008

c. 2006 d. 1972

9. Järvenpään väestöstä yli 65-vuotiaita on

%

%

%

10. Tällä hetkellä Järvenpäässä on asukkaita arviolta n. ?

000

000

000

000

Oikeat vastaukset sivulla 14.

13 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024
b.
b.
a.
c.
b.
c.
d.
a. 35
b. 26
c. 60
d. 18
%
a. 35
b. 40
c. 47
d. 52
Markku S.

Thaimaa 9. - 24.2.2024

Vaimon kanssa ostettiin joulukuussa 2 matkaa Phuketiin: ensimmäinen kerta Kaukoidässä.

Lentomatka Phuketiin kesti 11 tuntia. Ns. jaloittelin koneessa ympyrää kävellen. Pitkä lento, vähän ahdisti ja juttelin lentoemäntien kanssa. Arvelin, että ns. jet lag seuraa kohta. Ilmakuopat tuntuivat pelottavilta. Mutta ruoka ja muu tarjoilu oli ensiluokkaista.

Perillä lunastimme hotellihuoneen, tapasimme suomalaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä. Uima-altaita oli kolme. Oli mahtavaa loikoilla ja uida, myös Intian valtameressä. Aurinko paistoi lähes suoraan ylhäältä. Muuten, vaimoni paloi heti alkuun. Ostimme, suojakerroin 50, aurinkoöljyä.

Aurinko laski silmin nähden nopeasti läheiseen meren horisonttiin n. klo 18. Auringonlasku oli kuin punainen juova.

Thaimaan väestö on 71 miljoonaa. Se sijaitsee maantieteellisesti lännen, idän, pohjoisen ja etelän välissä. Turisteja on monista valtioista. Hintataso on edullinen.

Ehkä palaan vielä Thaimaahan.

14 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024
Kimmo Alhonsuo
Järvenpäävisan vastaukset: 1. D 6. B 2. B 7. C 3. A 8. B 4. B 9. C 5. D 10. C
Kuva: Pixabay.com

Sana-arvoitus

15 Tuusulanjärven Klubitalo 1/2024

KLUBITALO TUUSULANJÄRVEN ESKOT ry

Tuusulanjärven Klubitalo on mielenterveydenkuntoutujien ja palkatun

henkilökunnan muodostama tasavertainen yhteisö. Klubitalon jäseniksi voivat liittyä henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveys- tai psykososiaalisia haasteita. Jäsenyys on ilmainen.

Klubitalon tavoitteena on parantaa jäsenen elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea opiskelussa ja työllistymisessä.

Klubitalon kuntoutusmalli määritellään Kansanvälisten Klubitalojen (Clubhouse International) vahvistamissa kansanvälisissä laatusuosituksissa.

Laatusuositusten toteutumista valvotaan laadunarviointiprosessin ja itsearvioinnin kautta. Tuusulanjärven Klubitalolla on Clubhouse Internationalin laatusertifikaatti.

Taustaorganisaatiomme on Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. Klubitalon toimintaa rahoittavat Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Stea.

Työyksiköt

Klubitalon toiminta rakentuu työ- ja oppimispäivän ympärille keittiöja hallintoyksikössä. Työnjako eri tehtäviin tapahtuu kaksi kertaa päivässä klo 9:00 ja klo 12:15.

Tuettu työ ja työllistyminen

Klubitalon jäsenille etsitään osa- ja määräaikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta. Klubitalon työvalmentaja vastaa työhön perehdyttämisestä ja tukee työssä yksilöllisesti tarvittavalla tavalla. Tuki on aikarajoitteetonta. Tuetut työpaikat: ovat K-Rauta Järvenpää ja Prisma Kerava. Työllistymistä tuetaan valmennuksella yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti.

Opintoihin tukeminen

Klubitalolla ohjataan jäseniä ryhmässä ja yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti opinnoissa ja opintoihin hakeutumisessa. Opintojen tuki on aikarajoitteetonta.

S U O M E N K L U B I TA L O T
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.