Tutkain 2/2013

Page 18

visionäärit TEKSTI VILI LÄHTEENOJA KUVITUS TEEMU PERHIÖ

Nuoret liberaalit Saul Schubak ja Otto Lehto kulkevat uhmakkaasti vastavirtaan maalaillessaan tulevaisuudenvisioitaan. Kuinka nämä kärkkäät bloggarit pärjäsivät Tutkaimen grillauksessa?

18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.