Page 1

AIMO ANNOS K ann u n va l a j i e n f u ksio pas

2 0 1 1

2012


Sisältö 3 Terveiset fuksivastaavalta 4 Kannunvalajat lyhyesti 5 Puheenjohtajan tervehdys 6 Fuksikin voi vaikuttaa! 7 Fuksi, liityhän liittoon! 8 Kehitysmaatutkimus 10 Käytännöllinen filosofia 12 Poliittinen historia 14 Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 16 Sosiaalipsykologia 18 Sosiaalityö 20 Opiskelijateatteri kutsuu 21 Fuksipassi 22 Helsingin keskustakampuskartta 24 Valtsikan tapahtumakalenteri 25 Liity opiskelijajournalismin kärkijoukkoon! 26 Sosiologia 28 Talous- ja sosiaalihistoria 30 Taloustiede 32 Tilastotiede 34 Yhteiskuntapolitiikka 36 Valtio-oppi 38 Viestintä 40 Fuksin sanasto Vastaava toimittaja: Rosa Salmivuori Ulkoasu & taitto: Lauri Haavisto Julkaisija: Kannunvalajat ry Painopaikka: Picaset Oy, 2011


Terveiset fuksivastaavalta

L

ämpimät onnittelut uunituoreen opiskelupaikan johdosta! Pitkät lukutuokiot, ahdistus, epävarmuus ja jännitys ovat nyt takana. Vihdoin on aika nauttia uuden opiskelupaikan tuomista eduista ja ennen kaikkea opiskeluun liittyvistä uusista kokemuksista. Tämä lehti on ensimmäinen kosketus valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöelämään. Aimo Annos johdattaa sinut ainejärjestöjen ja opiskelijaelämän ihmeelliseen maailmaan. Sen avulla tutustut oman ainejärjestösi lisäksi muihin valtsikan ainejärjestöihin ja yleisiin valtsikan käytäntöihin. Keskiaukeamalta löytyy kartta, johon on merkitty tärkeimmät paikat opiskelijaelämäsi alkuvaiheessa. Minun tehtävänäni on toimia tukena ja turvana teille rakkaille fukseille! Olen tämän vuoden Kannunvalajien fuksivastaava. Teen kaikkeni tuutoreiden ja Kannun hallituksen kanssa luodakseni fuksivuodesta teille antoisan ja ikimuistoisen. Luvassa on fuksitapahtumia läpi syksyn. Muista oman ainejärjestösi tapahtumat, mutta älä myöskään unohda poikkivaltsikalaisia tapahtumia, joissa tutustut muihin valtsikalaisiin. Toimin myös fuksitoimikunnan yhteyshenkilönä. Fuksitoimikunta koostuu kaikkien ainejärjestöjen fuksien edustajista. Toimikunnan päätehtävänä on hankkia haalarit, mutta jäsenten aktiivisuudesta riippuen se voi järjestää fukseille omaa ohjelmaa ja vaikuttaa fuksien asioihin. Hae rohkeasti mukaan toimintaan, jossa pääset tutustumaan ainejärjestötoimintaan ja muiden aineiden fukseihin.

S

yksyllä kaikkein tärkeimmät ihmiset ovat kuitenkin kanssafuksit ja omat tuutorinne. Tuutorit opastavat teitä alkuvaiheessa niin käytännön asioissa kuin opiskelijaelämän salaisissa kiemuroissa. Jotta saisit kaiken irti fuksivuodestasi, ole rohkeasti ja ennakkoluulottomasti mukana. Tunnustele, minkälainen toiminta sinulle sopii ja kokeile kaikkea, mikä kiinnostaa. Kysy opiskelija- ja opettajatuutoreilta neuvoa tai käänny minun puoleeni. Meidän tehtävänämme on ainakin yrittää vastata. Ajankohtaista tietoa syksyn tapahtumista ja muusta opiskelijaelämään liittyvästä löytyy Kannunvalajien koti- ja fuksisivuilta. Muista muiden ainejärjestöjen olemassaolo ja tutustu muihin kanssafukseihin, niin saat fuksivuodesta ja koko opiskeluajasta elämäntäyteisen ja mieleenpainuvan. Rosa Salmivuori Kannun fuksivastaava Kannunvalajat ry http://www.kannunvalajat.fi Kannun fuksisivut http://www.kannunvalajat.fi/fuksit

3


Kannunvalajat lyhyesti

K

annunvalajat ry on valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö ja ainejärjestöjen katto-organisaatio. Kannunvalajat perustettiin vuonna 1945. Yhdistyksen nimi perustuu tanskalaisen kirjailijan Ludvig Holbergin 1600–1700 -lukujen taitteessa kirjoittamaan näytelmään Valtioviisas kannunvalaja. Sanakirjat määrittelevät kannunvalajan henkilöksi, joka pohdiskelee poliittisia tapahtumia vähäisin tiedoin. Toisin sanoen kannunvalanta merkitsee vastuutonta poliittista spekulointia. Kannunvalajat on ennen kaikkea tiedekuntajärjestö, joka koordinoi ja edistää ainejärjestöjemme yhteistyötä, vaikuttaa opintojen kehittämisprosesseihin ja organisoi erilaisia toimi- ja valiokuntia. Näitä ovat mm. opintovaliokunta, tilatoimikunta, vuosijuhlatoimikunta, kansainvälisyysvaliokunta ja fuksitoimikunta. Kaiken toiminnan mahdollistavat Kannunvalajien jäsenet, joita kaiken kaikkiaan on noin 2000. Yhdistyksen tilat, Kannuklusteri, sijaitsee Uudella ylioppilastalolla kolmannessa kerroksessa. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä (syksyn aikana varmasti kaikille tutuksi käyvä) Kuppala tiedekunnan pihapiirin yhteydessä. Nimi viittaa rakennuksessa aiemmin toimineeseen sukupuolitautien klinikkaan.

K

annunvalajat järjestää jäsenistönsä iloksi ja valtsikalaisen yhteishengen edistämiseksi toimintaa laidasta laitaan. Uudet fuksit tutustuvat Kannuun ja sen punahaalariseen porukkaan viimeistään Suomenlinnassa järjestettävässä Kannu Games -tapahtumassa. Valtsika-

4

laista juhlaperinnettä edustavat lisäksi mm. fuksisuunnistus, pikkujoulusitsit, laskiainen, vappu, pullaperjantait, neppisskabat ja fuksisitsit. Vuoden kohokohtana ovat toukokuussa järjestettävät vuosijuhlamme. Muuta toimintaa ovat muiden ohella erilaiset paneelikeskustelut ja seminaarit. Yksi vuoden ehdottomista huipuista on Speksi, joka on kannunvalajien täysin itse tuottama spektaakkeli (tästä lisää myöhemmin). Laadukas järjestölehtemme Tutkain on voittanut lukuisia palkintoja HYY:n järjestölehtikilpailuissa. Tutkain ja lukuisat muut ainejärjestölehdet hemmottelevatkin lehdenteosta kiinnostuneita valtsikalaisia.

Liity ainejärjestöösi! Omaan ainejärjestöön liittyminen kannattaa. Ainejärjestöt ovat vakiintuneet vastaamaan opiskelijoiden edunvalvonnasta tiedekunta-, laitos-, ja oppiainetasolla. Muita hyviä syitä liittymisen puolesta voit lukea tästä lehdestä. Kun olet saanut yliopiston atk-tunnukset, mene osoitteeseen www.kannunvalajat.fi ja täytä sieltä löytyvä e-lomake. Lomakkeella voit liittyä Kannunvalajiin / Politicukseen ja omaan ainejärjestöösi. Tuutorisi kertovat vielä lisää.


Puheenjohtajan tervehdys

O

nnittelut sinulle, uusi valtsikalainen! Olet päässyt sisään yhteen Suomen halutuimmista opiskelupaikoista. Edessäsi ovat elämäsi parhaat vuodet, täynnä jännittävää oppimista, uusia ystäviä, tenttejä, lukemista, tapahtumia ja niin paljon muuta. Sinulla on varmasti jo jonkinlainen kuva opiskelijaelämästä. Se on juuri sellaista kuin luulet – ja vielä paljon parempaa! Valtsikassa opiskelijaelämä keskittyy paljolti ainejärjestöihin. Jokainen opiskelija liittyy fuksina oman pääaineensa ainejärjestöön, joka järjestää vapaa-ajan ohjelmaa, valvoo opiskelijoiden etua laitostasolla ja luo yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle. Valtsikan opiskelijajärjestöt ovat perinteisesti olleet Helsingin yliopiston aktiivisimpia; meillä mm. tehdään ulkomaanmatkoja, urheillaan, tanssitaan, käydään teatterissa sekä vaalitaan vanhoja akateemisia perinteitä sitsien ja vuosijuhlien muodossa. Ainejärjestöjen toiminta lepää vahvasti vapaaehtoisten, aktiivisten opiskelijoiden harteilla. Kaikkien valtsikalaisten yhteinen järjestö, ainejärjestöjen kattojärjestö Kannunvalajat ry, järjestää toimintaa yli ainejärjestörajojen, valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnan hallinnossa ja luo puitteet ainejärjestöjen toiminnalle mm. hallinnoimalla upeita tilojamme Uudella ylioppilastalolla sekä kellaritilaamme valtsikan pihalla. Kannunvalajilla on myös monia jokavuotisia yhteisvaltsikalaisia tapahtumia, joissa tutustuu muiden pääaineiden opiskelijoihin. Valtsikalainen yhteishenki luodaan aamuyön pimeinä tunteina Kuppalassa, Kannuklusterissa Uudella ylioppilastalolla, Alasaunalla, Ullanlinnan-

mäellä, futisturnauksessa tai vaikkapa yritysexculla. Tavataan siis ainakin KannuGamesissä, sitseillä, speksissä, vuosijuhlissa, Vappuna ja Neppisskaboissa!

O

mat kokemukseni järjestötoiminnasta ovat olleet rikastuttavia ja upeita. Kuinka monta kokemusta ja tuttavuutta köyhempi olisinkaan ilman näitä vuosia. Opiskelijaelämässä luodaan loppuelämän kestäviä ihmissuhteita, ovatpa monet löytäneet täältä elämänkumppaninsakin. Valtsikan hienous on se, että tänne ajautuu hyvin erilaisia ihmisiä ympäri Suomea. Nyt sinäkin pääset osalliseksi tästä rikkaudesta, ota siitä kaikki irti. Opiskelijaelämä tuo elämääsi tarvittavaa vastapainoa raskaalle uurastukselle yliopistossa. Jokainen tekee siitä omannäköisensä, mutta yhteistä kaikille on se, ettei tämä aika koskaan unohdu. Fuksitoimikunta, tuutorit, hallituslaiset, muut vanhemmat opiskelijat – kaikki ovat yhdessä luomassa sinulle ja fuksitovereillesi ikimuistoista opiskelijaelämää ja fuksivuotta. Suosittelen täydestä sydämestäni osallistumista eri tapahtumiin sekä tutustumaan ainejärjestöihin. Muistathan, että meitä saa lähestyä koska vaan, sillä me olemme täällä kaikkia valtsikalaisia varten, eli myös juuri sinua! Tervetuloa valtsikaan, Kannunvalaja! Janne Lardot Kannunvalajien puheenjohtaja

5


Fuksikin voi vaikuttaa!

M

ikä on kuuminta, mitä yliopistoelämässä tapahtuu? Niin bile-, kansainvälisyyskuin vuosijuhlavastaavatkin joutuvat toteamaan, että opintoasiat ovat yksinkertaisesti kovin hot. Lähes kaikkien opiskelijayhdistysten säännöt nimittäin ilmoittavat järjestöjen tärkeimmäksi tavoitteeksi jäsenistön edunvalvonnan, ja yliopistopolitiikassa onkin mukana todella iso joukko opiskelijoita. Aiheen keskeisyys johtunee siitä, että se vaikuttaa niin konkreettisesti jokaisen opiskelijan arkeen yliopistolla ja toisaalta antaa valtavasti eväitä elämää ajatellen. Tämä on koulutuspolitiikkaa, beibe! Meidän opintovastaavien tehtävä, rakas uusi fuksi, on toimia edunvalvojinasi opiskeluun ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Kannunvalajien opintovastaavina haluamme saada juuri teidän äänenne kuuluville, sillä opintojen alkuvaiheen kokemukset ovat tutkitusti oleellisia myöhemmän opiskelumenestyksen kannalta. Suurten laitosten aikakaudella henkilökunnan ja opiskelijoiden suhde saattaa jäädä kaukaiseksi. Siksi ensisijaisen tärkeitä ovatkin opiskelijatutorit ja ainejärjestöjen opintovastaavat, joihin pidämmekin tiiviisti yhteyttä. Tahdomme myös vaikuttaa opetuksen tasoon, sillä ketäpä muuta se enemmän kiinnostaisi kuin opiskelijoita. Tämän takia valvomme, että esimerkiksi professorien työhönotoissa mukana on aina opiskelijaedustaja. Opiskelijan asema on tiedekunnassamme yleisesti ottaen varsin hyvä, mutta ehkäpä valtiotieteellisessä opiskeluun kuuluu pyrkimys parantaa asioita, vaikka ne eivät olisikaan kovin huonosti.

6

Vuoden 2009 yliopistouudistuksen myötä rakas valtiotieteellisemme jaettiin kahteen suurlaitokseen, politiikan ja talouden tutkimuksen laitokseen, jossa on kuusi eri oppiainetta, ja sosiaalitieteiden laitokseen, jossa taas on seitsemän oppiainetta. Molemmilla laitoksilla on oma laitosneuvostonsa opiskelijaedustajineen, ja tiedekunnassa päätösvaltaa käyttää tiedekuntaneuvosto, jossa myös on opiskelijaedustus. Tiedekuntaa johtaa dekaani Liisa Laakso. Syksyn tärkeimpiin opintoasioihin fuksin kannalta kuuluvat epäilemättä tiedekunnan hallintovaalit sekä ylioppilaskunnan edustajiston vaalit. Näissä valitaan opiskelijat, joiden tehtävänä on vaikuttaa muiden opiskelijoiden puolesta. Näissä vaaleissa ääni- ja vaalioikeus on kaikilla opiskelijoilla. Oleellista on myös valtiotieteellisen koulutuksen arvostuksen kehittäminen, jonka puolesta työskentely tapahtuu ruohonjuuritasolla esimerkiksi abi-infoissa ja paneelitilaisuuksissa sekä ottamalla kantaa. Kannunvalajat esimerkiksi allekirjoitti keväällä raportin vapaan yliopiston puolesta. Vaikka vaikuttaminen ei olisikaan sinun juttusi, toivotamme sinut kuitenkin erittäin lämpimästi opiskelemaan Valtsikaan – uskomme, että arvostat opiskelupaikkaasi yhtä paljon kuin mekin! Kannustamme sinua kuitenkin eksymään ainejärjestösi tai Kannunvalajien toimintaan, sillä samalla kertaa humpsahdat toiminnan ytimeen ja pääset vaikuttamaan. Sinua ja panostasi kaivataan enemmän kuin kenenkään muun! Akseli Huhtanen & Iris Sandelin Kannun opintovastaavat


Fuksi, liityhän liittoon!

V

altiotieteilijä, onnea! Tuoreena opiskelijana voit liittyä heti Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n jäseneksi. SVAL on ainoa taho Suomessa, joka kokoaa yhteen valtio-, yhteiskunta- ja hallintotieteilijät – meitä on jo yli 11 000! Opiskelijana kuulut Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry:n toiminnan piiriin. Tutustu jäsenetuihin ja suuntaa katseesi tulevaisuuteen! SVOL järjestää opiskelijarientoja asiapitoisista työelämäinfoista, -seminaareista ja työpaik-

kaekskursioista viihteellisimpiin saunailtoihin ja reissuihin. Helsingissä toimii SVOL:n paikallisjärjestö SVOL-Helsinki, jonka toiminnassa on mukana niin fukseja kuin graduvaiheen opiskelijoita. Tervetuloa mukaan! Lisäksi kattava työttömyysturva pienestä lisämaksusta: voit kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa minkä tahansa alan töillä jo opiskeluaikanasi – näin sinulla on täysi työttömyysturva heti valmistuessasi!

Jäsenetuja, jotka kaikki kuuluvat jäsenmaksuun (2 euroa/kk): • Ajankohtaista tietoa työelämästä: mihin valtsikalaiset työllistyvät, mitä taitoja työelämässä tarvitaan, minkälaista palkkaa tulet saamaan? • SVOL-Helsingin ekskut, seminaarit, edunvalvonta, laivaristeilyt ja bileet • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkavakuutus ilman omavastuuta! • Lakimiehiltä apua työelämän ongelmiin osaaika- tai kesätöissä • Urasuunnittelua ja mentorointia, apua esim. CV:n ja työhakemuksen kirjoittamiseen

Liity osoitteessa www.sval.fi tai palauttamalla fuksipostin mukana saamasi vaaleanpunainen jäsenhakemuslomake – SVAL maksaa postimaksun! Tervetuloa etuoikeutettujen joukkoon – valtsikaan, yhteen Suomen halutuimmista opiskelupaikoista!

• Vastuu- ja oikeusturvavakuutus työelämän ongelmatilanteita varten • Valtiotieteilijä-lehti sekä alennuksia Otavamedian lehdistä • SVAL:n lomamökit Rukalla, Pyhällä ja Ylläksellä • Lisäksi kattava työttömyysturva pienestä lisämaksusta: voit kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa minkä tahansa alan töillä jo opiskeluaikanasi – näin sinulla on täysi työttömyysturva heti valmistuessasi!

Aki Reinimäki, opiskelijat@sval.fi SVAL:n opiskelija-asiamies Otto Kivinen, otto.kivinen@helsinki.fi SVOL-Helsingin puheenjohtaja www.sval.fi www.svol.fi http://svolhelsinki.wordpress.com 7


Kehitysmaatutkimus Keho ry

H

ip hip huraa! Onneksi olkoon, kevään kestänyt puurtamisesi pääsykoekirjan parissa on nyt ohi, olet läpäissyt tiukan seulan ja valikoitunut kehitysmaatutkimuksen opiskelijoiden eli kehareiden iloiseen joukkoon! Tervetuloa! Olet osoittanut olevasi nokkela, älykäs, loistava, sinnikäs ja määrätietoinen ajattelija, joka on ainakin jollain tasolla kiinnostunut maailman ongelmista ja epätasa-arvoisuudesta. Kehitysmaatutkimusta opiskellessasi tulet ymmärtämään maailmaa entistä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin ja katsomaan paitsi kehityskysymyksiä, myös yhteiskuntaamme ja vallitsevaa globaalia järjestelmää monista, uusista näkökulmista. Pienikokoisessa, mutta kovin laaja-alaisessa oppiaineessamme olet etuoikeutetussa asemassa moniin kanssavaltsikalaisiisi nähden, sillä säästötoimet eivät ole purreet kehareihin. Massaluentojen ja kirjatenttien lisäksi pääset nimittäin osallistumaan lukuisiin seminaareihin, joissa pääset puimaan maailman eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä monilla eri tasoilla: abs-traktilla ja konkreettisella, globaalilla

8

ja lokaalilla, tunnetasolla ja rationaalisella faktatasolla. Opiskelijoidemme kirjo on laaja, ja kaikilla on erilaiset taustat ja ajatusmaailmansa, jotka rikastuttavat seminaarikeskusteluja ja saattavat saada sinut näkemään maailman aivan uudelta kantilta. Lisäksi opiskelijoiden erilaiset sivuainevalinnat tuovat seminaaripöytiin uudenlaisia näkökulmia – esimerkiksi taloudellisen, väestötieteellisen, ekologisen tai tilastotieteellisen – jotka auttavat laajentamaan ajatusmaailmaasi entisestään. Tulet tutustumaan paitsi kanssaopiskelijoihisi, myös opettajiisi ja koko oppiaineemme henkilökuntaan. Aineemme pienikokoisuus varmistaa myös sen, että pääset itsekin vaikuttamaan siihen, mitä opiskelet. Täällä sinua kuunnellaan! Keharilla sinua kannustetaan ajattelemaan omin aivoin, olemaan kriittinen ja kyseenalaistamaan kaikkea. Tulet oppimaan paljon uutta ja ymmärtämään ymmärtämättömyytesi laajuuden. Ei kuitenkaan huolta: täydellistä kyynistymistä ja maailmantuskan alle rusentumista vastaan sinua auttaa taistelemaan pieni mutta pippurinen ainejärjestömme!


”Emme siis tosiaankaan vain ryve maailmantuskassa ja pahassa olossa, vaan pyrimme myös pitämään hauskaa.”

K

eho ry on rakas, monipuolinen ainejärjestömme, jonka suojissa taistelemme yhdessä totalitaarista lamaantumista ja kyynistymistä vastaan tietotulvan ja maailman pahuuden vyöryessä ylitse. Keharit ovat monenlaisia, ihania, avosydämisiä ja rakastavia ihmisiä ja otamme avosylin vastaan kaikki, jotka huomaamme halajavat. Vaikka olemme melko pieni järjestö, toimintamme on aktiivista ja monipuolista: kuluneen vuoden aikana olemme muun muassa olleet mukana järjestämässä somalidiaspora-seminaaria ja SPR:n Nälkäpäivä-seminaaria, käyneet Brysselissä, pitäneet Star Wars –maratonin ja järjestäneet esimerkiksi afrotanssi-workshopin

sekä viini- ja ruokailtoja. Emme siis tosiaankaan vain ryve maailmantuskassa ja pahassa olossa, vaan pyrimme myös pitämään hauskaa. Toimintamahdollisuutemme ovat rajattomat (opiskelijoiden aktiivisuuden puitteissa tietenkin), ja seuraamme liittyessäsi pääset helposti vaikuttamaan tuleviin tapahtumiimme. Älä siis jää yksin kirjastoon nyhväämään, vaan tule aktiivisesti mukaan Kehon toimintaan ja ota opiskeluajastasi kaikki irti! Olet päihittänyt yli 90% sisäänpyrkijöistä, ja nyt on aika palkita kärsimyksesi unohtumattomilla opiskeluvuosilla! Lotta Huhtamäki & Inka Kyllönen Kehon tuutorit

9


Käytännöllinen filosofia Dilemma ry – Ja jos joku on osoittanut erityistä kuntoa ja sankaruutta, niin hänen sotatoveriensa, nuorukaisten ja poikien, on jo tuolla sotaretkellä kunkin vuorollaan ensin seppelöitävä hänet. Eikö niin? – Niin. – Ja puristettava hänen kättään? – Niin. – Mutta seuraavaa et varmaan enää hyväksy. – Mitä siis? – Että hän saa suudella jokaista ja jokainen häntä. – Sen minä vasta hyväksynkin! Platon

10

M

itä on kauneus – tai ylevyys? Onko oikein tuhlata muiden aikaan turhuuksiin? Mitä on henkilökohtainen hyöty? Mitä väliä? Yhteisö tarvitsee jäseniään, juuri näitä sotureita, saavuttaakseen vastauksia, tai edes yrityksiä vastata, haasteisiinsa. Värväyksen aika on jo ohi, ja uusien rekryyttien epookki on vasta alussa. Ryhmä, jonka jäseneksi olet itsesi valinnoillasi ajanut, haastaa sinut vastaamaan kysymyksiin, joiden edessä ilman jäseniään se olisi vain avuton tyhjä joukko. Kuvittele itsesi soturiksi, joka kohtaa tulevan yhteisönsä eli lopulta myös itsensä vuoksi vielä elävän ja kukoistavan ongelman, jonka olemassaolo on viime kädessä myös itse yhteisön ja siten myös jokaisen meidän olemassaolomme syy ja alku. Kuvittele sitten tämän ongelman ratkaisu, jonka avain on kädessäsi (tai mielessäsi), ja ”ratkaisun tuonpuoleisen” autuus, joka on verrattavissa vain palkintoon, jonka kaikkeudelta, eli itseltäsi, saat täytettyäsi tarkoituksesi.


D

ilemma ry on kaikkien filosofian opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Siihen kuuluvat myös humanistisen tiedekunnan teoreettisen filosofian ja ruotsinkielisen filosofian opiskelijat. Järjestönä Dilemma on provosoiva, anarkistinen, asiallinen – rakastettavakin. Se tarjoaa jokaiselle jotakin, mutta ilman kompromisseja. Dilemma on avoin kaikille filosofiamielisille. Järjestömme pienuudesta huolimatta olemme ihastuttavia ja aktiivisia. Suomen vanhin filosofinen aikakausilehti Minervan Pöllö johdattelee dilemmalaiset jäsentensä haihatusten juurille. Tulevien vuosien aikana tulet tutustumaan tapahtumiimme, kuten

Kuppala Unpluggediin, FOKS’iin, Sunnuntaibrunsseihin ja Parasiitti-klubiin. Kaikessa rationalismin puutteessaan ja täyteläisyydessään yhteisyys on lämpimän heleästi kantava voima, joka taluttaa läpi opiskelujen sekä loppuelämän haasteiden. Tämä on se ”kuuma suutelo”, jonka filosofia sinulle tarjoaa harjoituksessaan. Lopulta: ”että hän saa suudella jokaista ja jokainen häntä” ehkä tarkoittaakin, että palkinto on oikeastaan itsestäsi lähtöisin.

”Järjestönä Dilemma on provosoiva, anarkistinen, asiallinen – rakastettavakin.”

Joonas Ottman & Matti Petteri Pöntiö Dilemman tuutorit 11


Poliittinen historia Polho ry

E

nsiksikin vielä onnittelut paksumman kirjekuoren putoamisesta postiluukusta – teitä on odotettu! Poliittinen historia tarjoaa Valtsikan laajimman yleissivistyksen liikkuen 1800-luvun vaihteesta aina nykypäivän ilmiöihin – alaa onkin luonnehdittu ”taaksepäin katsovaksi profeetaksi”. Ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoja, kylmää sotaa ja kuumia debatteja; Trivial Pursuitin kinkkisimmät vastaukset ja Kekkonen. Kiinnostuksen kohteet eivät kuitenkaan ole pelkkää suurmieshistoriaa, vaan suuren palan haukkaa kansalaisyhteiskunta, media, valtion rakentuminen, yhteiskunnallinen mobilisaatio, konfliktit ja historiapolitiikka. Kyseessä on siis historiantutkimuksen keinoin tieteellisesti perus-

”Yksistään viime vuonna Polho oli järjestämässä tapahtumia keskimäärin joka kolmas päivä.”

12

teltu johdatus nyky-yhteiskuntaan ja maailman ilmiöihin. Sillä mitäpä olisi valtiotieteellinen ymmärrys tiedostamatta minkä päälle kaikki on rakentunut ja minkälaisia varjoja menneisyys heittää nykypäivään. Poliittinen historia muodostaa talous- ja sosiaalihistorian kanssa yhteiskuntahistorian osaston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Perusopinnot ovat yhteiset talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa.

P

olho ry on poliittisen historian opiskelijoiden ainejärjestö, joka on aktiivinen, perinteikäs ja aina valmis hassutteluun. Tärkein tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua ja tarjota apua opintoasioissa, luoda yhteishenkeä polholaisten kesken ja järjestää mielenkiintoista toimintaa. Koska polholaisia on moneen lähtöön, niin on tapahtumiakin. Yksistään viime vuonna Polho oli järjestämässä tapahtumia keskimäärin joka kolmas päivä. Älä siis lyyhisty raskaiden kirjojen alle, vaan lähde urheilemaan, keskustelemaan, ekskursioille kiinnostaviin työpaikkoihin, kirjoittamaan lehteen ja mikä tärkeintä – rentoutumaan! Tarkempaan tarkasteluun voisi nostaa legendaariset Tiedettä ja Kaljaa -illat yhteiskunnallisine vieraineen, futisjoukkue Real Torspon sekä arvostetun ainejärjestölehti Poleemin, johon jokaisella opiskelijalla on sana vapaa. Fuksisyksyn annista maistiaisina mainittakoon fuksimökki, pihapelit ja


tietenkin fuksiaiset, unohtamatta syysmatkaa, ensimmäisen perioditauon traditiota vuosikymmenien takaa. Polho on sopivan kompakti järjestö, jossa ihmiset tuntevat toisensa. Kynnys fuksien ja vanhempien opiskelijoiden välillä on matala! Kutsummekin kaikki Valtsikan fuksit mukaan

toimintaamme. Toiminnassa tutustuu myös rakkaan toverijärjestömme, Taso ry:n ihaniin ihmisiin, joiden kanssa useat tapahtumat järjestetään. Yhdessä ainejärjestöt muodostavat ainutlaatuisen yhis-porukan, jonka yhteishenki tunnetaan koko valtsikan tasolla. Nähdään orientoivalla viikolla!

13


Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Mana ry

H

yvää päivää hyvät fuksimatkustajat. Tervetuloa matkalle kohti valtiotieteiden maisteriutta. Tässä tutorinne Hilja ja Saija. Vastaamme matkanne viihtyvyydestä. Olkaa hyvät ja kiinnittäkää turvavyönne, lennon aikana on varmasti luvassa turbulenssia. Emme voi taata, että pänttääminen olisi loppunut check-in:iin, vastedes se tulee kuitenkin olemaan entistä hauskempaa. Matkanne aikana voitte kokea kutkuttavaa ihmetystä professoreiden tiukoista teeseistä ja toisinaan myös korkealentoisista harhailuista ja endorfiinipurkauksia ahkeran käsityöskentelyn jäljiltä (niin ne luentomuistiinpanot). Opintopisteet tällä reissulla karttuvat pääasiassa pohdiskelemalla ja esseitä kirjoittamalla. Jätetään se tentteihin pänttääminen muilla reiteillä kulkeville. Perämiehenä matkalla toimii Mana ry, joka on antropologian opiskelijoiden oma ainejärjestö. Se pitää huolta, että matkanne sujuu turvallisesti ja viihtyisästi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Mana järjestää tapahtumia synagoga-excuista aina mäkihyppyyn ja akateemisiin pöytäjuhliin. Mikäli tämä lento ei vielä tyydytä matkakuumeesta kärsivien opiskelijoiden vaivoja, Mana lievittää niitä järjestämällä vuosittaisen matkaprojektin. Pyydämme teitä huomioimaan myös muut valtsikkalaiset kanssamatkustajanne. Sen sijaan että potkisitte toistenne selkänojia, viettäkää tämä yhteinen matkanne avoimesti toisiinne 14

tutustuen. Vierustovereiden kanssa voi jakaa kokemukset kylmästä ruoasta, lämpimästä juomasta tai vaikka hoilottamalla perinnelauluja jalkaa polkien. ”Ja jos sua hiukkasen onnistaa, niin uuden ystävän saat!” Mikäli teille tulee vielä kysyttävää matkan aikana, älkää epäröikö kääntyä puoleemme. Tervetuloa kyytiin, toivotamme teille oikein antoisaa matkaa! Hilja & Saija Manan tutorit


”Opintopisteet tällä reissulla karttuvat pääasiassa pohdiskelemalla ja esseitä kirjoittamalla. Jätetään se tentteihin pänttääminen muilla reiteillä kulkeville.”

15


Sosiaalipsykologia Status ry

J

okunen vuosi sitten sosiaalipsykologian oppiainejärjestöllä eli Statuksella meni vielä hyvin. Siitä huolimatta, että 45-vuotias Status ei ole ikinä ollut maailman – tai edes Valtsikan – suurin opiskelijajärjestö, se saattoi pitkään uskotella olevansa kaunein. Vielä 2008 aloittaneessa ryhmässä oli yksi ainoa mies, eikä moista edes kummasteltu. Sen jälkeen kaikki onkin monimutkaistunut. Oppimatkoja suunnitellessa on täytynyt huomioida sukupuoli-intimiteettiasioita. Valtsikan yläkerran miestenvessoja on pitänyt alkaa siivota. Mikä pahinta, viimeaikojen miesinvaasio (n. 5 per vuosi) on paitsi laskenut tilastollisesti merkitsevästi statuslaisten keskimääräistä attraktiivisuutta, myös lisännyt todennäköisyyttä siihen, että tämmöiset tervetuliaistekstit kirjoittaa mies. Älkää siis odotelko kirsikoilta tuoksuvia onnittelukortteja. Tästä lähtien asiat hoidetaan kylmän käytännöllisesti. Tässä tieteellisesti objektiivisia väittämiä sosiaalipsykologian opiskelusta: 1. Statuksessa on tarjolla tiivis yhteisö. Viini- ja elokuvaillat, bileet sekä muut tapahtumat lisäävät ryhmän koheesiota ja ovat hyviä mahdollisuuksia loistaa sosiometrisessä pistepörssissä. Pienessä oppiaineessa suurin osa aktiiviopiskelijoista tuntee toisensa hyvin, mutta myös yksin kotona istuminen on ainakin tähän asti sallittu. Jälkimmäisen toimintastrategian valitessasi ole 16

kuitenkin varovainen; me sosiaalipsykologit tunnemme sosiaalisuuden salat, ja saatat integroitua haluamattasi. 2. Et todennäköisesti tylsisty. Tekemistä riittää. Kuuntelit sitten litterointitehtävää suorittaessasi itsesi ja 90-vuotiaan mummon hidastettua jaarittelua nauhalta keskellä yötä, tai yritit ottaa haltuun 1500-sivuista koealuetta parissa illassa, jossain vaiheessa huokaat iloiten: 3. Sosiaalipsykologian opiskelija kohtaa uusia haasteita. Viime vuosina opiskelijoiden muodostama hallitus on muun muassa ollut muuttamassa oppiainevaatimuksia ja järjestänyt paneelikeskustelun opiskelijamielenterveydestä. Erityisesti hallitukseen liittyminen mahdollistaa asioihin osallistumisen ja uuden luomisen, sekä kartuttaa elintärkeää kokemusta niin järjestötoiminnasta kuin Uuden ylioppilastalon siivoamisestakin. 4. Opiskelu ei rajoitu vain kurssitarjontaan, vaan saatat joutua älyllisesti stimuloiduksi myös vapaa-ajallasi. Noin kerran kuukaudessa kokoontuu Kurt Lewinin Hot Air Clubin ylpeä manttelinperijä, Fresh Air Club (tuttavallisemmin fakki), jonka puitteissa on keskusteltu niin onnellisuuden kuin pornonkin syvimmästä olemuksesta. Lisäksi vuosittain järjestetään opintomatka – seuraavana vuorossa on Pietari (anteeksi jo nyt, Pietari).


S

iinäpä niitä, nimittäin eväitä fukseille. Kyllä näissäkin on pureskeltavaa, vaikkei teesien määrässä ihan Martti Lutherin lukemiin päästykään. Ja onnittelut nyt kuitenkin, arvoisa pääsykokeen läpäissyt tai muita reittejä tänne luovinut. Tervetuloa opiskelemaan sosiaalipsykologiaa! Sukupuolineutraalisti ja käytännöllisesti teitä rakastaen,

”Älkää siis odotelko kirsikoilta tuoksuvia onnittelukortteja. Tästä lähtien asiat hoidetaan kylmän käytännöllisesti.”

Mikko Annala Statuksen varapuheenjohtaja 17


Sosiaalityö Stydi ry

S

ydämelliset onnittelut, uusi sosiaalityön opiskelija! Olet tehnyt loistavan valinnan. Sosiaalityössä yhdistyvät käytäntö, teoria, globaali, lokaali, yksilö, yhteisö, yhteiskunta ja ihmisläheisyys – monipuolisempaa oppiainetta et helposti löydä. Sosiaalityö tutkii ihmisen toimintaa ja jokapäiväistä selviytymistä. Se on kiinnostunut kysymyksistä, jotka liittyvät mm. lasten asemaan, ikääntymiseen, päihteiden käyttöön, yhteiskunnan marginaalissa eläviin vähemmistöihin jne. Tutkimusaiheita on lukuisia, sillä sosiaalityössä tarkastelun kohteena on koko ihmiselämän kirjo. Sosiaalityön pyrkimyksenä on luoda tasa-arvoiset edellytykset kaikkien ihmisten osallisuudelle. Sosiaalityön opiskelu on yhdistelmä teoriaa ja käytännön opintojaksoja. Opiskeluaikanasi tulet istumaan kirjatenteissä, keskustelemaan pienryhmissä, suorittamaan käytännön opintoja eri sosiaalialan sektoreilla ja ehkä kirjoittamaan muutaman esseen ja opintopäiväkirjankin. Monimuotoisuuden vuoksi opinnot eivät tylsistytä vaan muodostavat mielekkään kokonaisuuden. Joskus sosiaalityö voi tuntua raskaalta, koska tarkastelun alla on monia rankkoja ilmiöitä. Helsingissä sosiaalityön vahvuutena on oppiaineen sisällä vallitseva keskusteleva ilmapiiri. Opiskelijat voivat rohkeasti mennä juttelemaan henkilökunnalle huolistaan ja opiskelijakollegat auttavat myös enemmän kuin mielellään. Eikä siinä vielä kaikki. Näillä näkymin valmis-

18

tuessasi sinulla on 100% varmuudella työpaikka. Sosiaalityön opiskelija saa valtiotieteen maisterin tutkinnon myötä pätevyyden toimia akateemisessa ammatissa, sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityöntekijä voi työllistyä eri sektoreille; kunnan sosiaalitoimen lisäksi sosiaalityöntekijä voi toimia mm. järjestöissä, kouluissa tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Helsingin yliopistossa on otolliset puitteet jatkaa opiskelua sosiaalityön tutkimuksen parissa maisterivaiheen jälkeen, jos on siitä kiinnostunut. Mahdollisuuksia on siis moneen.

S

osiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö Stydi ry on Valtsikan nuorin ainejärjestö. Sen tarkoituksena on palvella sosiaalityön opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Stydi pyrkii järjestämään sosiaalityön opiskelijoille monipuolista toimintaa. Suurena haaveena on, että jokaiselle jäsenelle löytyisi jotakin. Joukostamme löytyy erilaista osaamista ja laaja skaala kiinnostuksen kohteita, jonka vuoksi toiminnasta on mahdollista tehdä värikästä ja kattavaa. Toimintamme koostuu työelämätilaisuuksista, excursioista, kulttuuririennoista, bileistä ja perushengailusta. Keväällä olimme mukana järjestämässä sosiaalityön tutkimuksen päiviä ja syksyllä 2011 on luvassa mm. Stydin vuosijuhlat sekä kaikenlaista mukavaa niin uusille kuin vanhoille opiskelijoille. Stydille valitaan vuosittain uusi hallitus. Halli-


”Eikä siinä vielä kaikki. Näillä näkymin valmistuessasi sinulla on 100% varmuudella työpaikka.” tuspesti tuo opiskeluarkeen mukavaa vastapainoa, ajanvietettä sekä mahdollisuuden tutustua mahtaviin tyyppeihin. Hallituksen vastuulla on toiminnan ja tapahtumien suunnittelu sekä ainejärjestöarjen pyörittäminen. Hallitus kokoustaa noin joka toinen viikko ja kokouksiin ovat tervetulleita kaikki järjestön jäsenet. Kokouskutsuja alat saamaan sähköpostiisi, kun olet liittynyt Stydin sähköpostilistalle. Yksi tärkeä osa-alue Stydin toiminassa on

opiskelijoiden edunvalvonta ja sosiaalityön opiskelijan näkökulman esiintuominen opetuksen kehittämisessä. Keräämme palautetta jäseniltämme ja viemme sen eteenpäin ylemmille tahoille. Lähde sinäkin rohkeasti mukaan Stydin toimintaan jo opintojesi alussa! Lisätietoja osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/stydi-ry, josta löydät myös ohjeet sähköpostilistalle liittymisestä. 19


Opiskelijateatteri kutsuu

V

altsikan speksi on interaktiivista musiikki- ja tanssinumeroilla höystettyä opiskelijateatteria, joka vuonna 2012 synnytetään 12. kerran. Kahtena viime vuotena Helsingin esitysten lisäksi on tehty myös pieni kiertue suunnaten Turkuun, Tampereelle tai kumpaankin. Joka syksy noin 50 innokasta harrastajaa ja ensikertalaista lyöttäytyy yhteen ja alkaa valmistella helmikuussa ensi-iltansa saavaa esitystä.

20

Mukaan mahtuu niin näyttelijöitä, tanssijoita, lavastajia, puvustajia kuin tuotantopuolella kunnostautuvia työmyyriä. Syy siihen, miksi ihmiset haluavat käyttää tällaiseen arvokasta vapaaaikaansa, on selvä: luvassa on koko tiedekunnan läpi kiirivää mainetta ja kunniaa, uusia ystäviä, mieletöntä yhteishenkeä ja haastavia kokemuksia! Tsekkaa viime vuoden produktion sivut osoitteessa www.valtsikanspeksi.com ja seuraa ilmoittelua seuraavan produktion alkamisesta.


Fuksipassi Tässä on fuksipassisi. Sen tarkoitus on yhdessä Aimo Annoksen kanssa auttaa sinua hahmottamaan tulevan opiskelijayhteisösi keskeisimpiä instituutioita ja toimintamuotoja. Riuhtaise aukeama irti jos uskallat! Alla näet joukon fuksisyksyn tärkeimpiä tapahtumia ja etappeja. Se, miten haluat fuksipassiasi hyödyntää, on täysin sinusta kiinni. Voit pitää sitä mukanasi ja kiertää rasteja järjestelmällisesti läpi yhdessä fuksitovereidesi kanssa. Jos onnistut keräämään rastin jokaiseen ruutuun, voit olla varma, ettei ohitsesi ole mennyt

ainuttakaan fuksisyksyn keskeistä tapahtumaa. Vaikka et kaikkialla halua tai ehdi pyöriä, toimii fuksipassi hyvänä ohjenuorana. Kampuskartta estää sinua eksymästä – tai ainakin auttaa löytämään mystisen U35:sen. Käytä passia viimeistään silloin, kun alat ihmettelemään, mitä muuta opiskelijaelämä oikein pystyisikään sinulle tarjoamaan luentojen, kirjatenttien ja työvuorojen tasapainoksi. Toivottavasti fuksipassi kannustaa sinua osallistumaan ja lähtemään rohkeasti mukaan valtsikan toimintaan!

Fuksisyksyn 2011 checklist: □□ KannuGames

□□ Osallistu ekskursiolle

□□ Tuutoritapaaminen

□□ Pullaperjantai

□□ Liity Kannunvalajiin

□□ HYY:n edustajistovaalit

□□ Liity omaan ainejärjestöön

□□ Tilaa haalarit

□□ Ainejärjestösi fuksiaiset

□□ Kirjoita ainejärjestölehteen

□□ Kannun fuksisuunnistus

□□ Tarjoa vanhemmalle opiskelijalle

□□ Hanki valtsikan laulukirja

□□ Tilastotieteen johdantokurssi

□□ Kannun fuksisitsit

□□ Ehdota laulua sitseillä

□□ HOPS

□□ Kannuklusterin päivystys


tu ka k

län Kive Helsingin keskustakampus

tu r i nka skä Väl

Kivelän sairaala

Hesperian puisto

atu

a nk at u

Sa

A

Linja-autoasema

m

C se alo nk ni . uk -

C ygn aeu ks e

inrn

ga

KAMPPI riks E KAMPEN

k.

14

U

A

k a t u tan a ag v le tsg Ka o r

nn

Ge

rik

Vanha kirkkopuisto

ink at u

Al

en

d ar

A

b

a

h ra

Ab

e Hi

atu atu k ri an Ee alev K k kin

on

Kaivo

n

tan

ed

atu

k en

Si

Fr

nkatu

ola

h uo

lom

Kampintori

lahde

hd

atu

k on

okk e K k U sen

katu

Lapin

A

jö Yr

n in e ä l e EtMa lmin

iek

atu

nk na

Ra

ElielinPosti aukio Asemaaukio

15

An

tu

en k

denk

a ann k a Hi et

kat zinin

r

tu ka

ro

Arkadiankatu t uta

Ka

m Kara

e inti

in Au

16

Tööl ön lah

Eduskuntatalo

er

lininka

öisenk

lag.

eim

d an rv

i nk

tu

17

Marian sairaala Maria sjukhus

Finlandiahuset

Ne

ika

talo

erh

nk

Lu t h e r

Meche

m Väinä

Kappeli nie min Ortodoksine hautausmaa Ortodoxa begravningsplatsen

n

atu

u Tu nt ri kat u Tem p p el

Lapinlahti Lappviken

nn

äsv

Museok

Hietani em

lahdent La«pOin ta

Ma

tu nka öl ö Tö oo V St

dn

TU-TÖÖLÖ RÄMRE TÖLÖ

10 Porthania (U) Hesperia11 parken Kansalliskirjasto (U) 12 Hallintorakennus 13 Päärakennus eli PR, F33 (U) 14 Uusi ylioppilastalo & Kannuklusteri 15 Arkku (taloustieteilijöille) 16 Hanken 17 Kauppakorkeakoulu FinlandiaU UniCafe A Alko k

li nk

ä

Etel

n

ase Oks

1 Olivia (U) 2 Valtsikan päärakennus, U37 (U) 3 Kuppala KA-TÖÖLÖ 4 Soc&Kom (U) RTRE TÖLÖ 5 Valtsikan kirjasto eli Klix, U35 atu riank u 6 Metsätalo, U40 (U) e p s e ankat nen H 7 Topelia, ohjoiU38 (U) Hesperi P 8 Opiskelijakirjasto 9 Aleksandria, inen F26

Malm

atu

u

S

n at a

t an

g

us

li ibe

teat

Ooppera


Po

ja

ja

Näkinsilta Hakaniementori

ta

an

5

4

an iem en

Unionsgatan

11

10

13

12

Meritullintori

Sen tori

Por

K

Unionin

Fabians

Kaserngat

Ka Ka Luotsi- katu taj n an av a Kanava- ok Kauppiaank an kat terminaali u lai Li n tur i uri k

kk

tuk

An

Högbergsg

sg

rg eo

Erottajank

A

Laivastokatu

Sa

Kauppatori

Eteläranta

Erottaja

lkajen

an avaranta m est

Aleksanterinkatu

Pohj.esplanadi Et.esplanadi

A

Kirkkokatu

Vyökatu

g

9

Yliopistonkatu

Mikonkatu

Keskuskatu A

Rauhankatu

7

8

Vuorik.

okatu

Fabianinkatu

Vilhonk

nas

Maneesik

Meritullink

atu

3

6

venäjä »

Kristianink KRUU NUNH AKA 1 Oikok KRON OHAG A EN Tervas abetsg aarenk Liisankatu Elis an

2

kat u

e ent i

KLUUVI GLOET

Sörnäis Sör

l Si

Unionink

i em ai san

an t a

s

k

nreuna uore v ta

iem en r

i Ka

n

ak

si ll a nr

Rautatientori

H

a ak

Hakani em en r anta

Pi tk än Ka isan

»

tam

ä

ra

K

I TA

Siltasaarenk

p stö

nta

ee

Hakaniemenranta

H

A

äm

u ja nk se

lin

lin

hi te Ve

Kallion en virastotalo

Kana

oin

Linjerna

hol

m

a

»

Ka

na

l-


30.8.

• Tiedekunnan hallintovaalit • HYY:n edustajistovaalit • Pikkujoulusitsit • Kannunvalajien vaalikokous

• Kannusuunnistus • Neppisskabat • Vuosijuhlat

• KV-sitsejä vaihtareiden kanssa

• Ekskursioita

Keväällä 2012

• Laskiainen

• Vappu

14.9.

8.9.

1.9.

15.9.

Fuksisuunnistus

• Ainejärjestöjen fuksi-iltoja

Fuksiristeily

7.9.

31.8.

• Fuksitoimikuntaan hakeminen

13.9.

6.9.

Orientoiva viikko alkaa

Loppuvuoden aikana

12.9.

Kannunkaatajaiset Kuppalan pihalla klo 14

5.9.

29.8.

Valtsikan tapahtumakalenteri Syksy 2011

Fuksisitsit I

30.9.

23.9.

16.9.

9.9.

2.9.

26.8.

27.8.

Fuksisitsit II

1.10.

24.9.

17.9.

10.9.

3.9.

KannuGames Suomenlinnassa klo 14

2.10.

25.9.

18.9.

11.9.

4.9.

28.8.


Liity opiskelijajournalismin kärkijoukkoon!

K

oska olet nyt valtsikalainen, olet lämpimästi tervetullut osallistumaan kaikkien valtsikalaisten yhteisen lehden, Tutkaimen, tekemiseen! Suosittelen täydestä sydämestäni, että tartut tilaisuuteen, sillä...

1. Tutkain on laatulehti Arvostettu ja pitkät perinteet omaava, Kannunvalajat ry:n vuodesta 1964 alkaen julkaisema Tutkain edustaa opiskelijajournalismin terävintä kärkeä. Tutkain on pelkästään 2000-luvulla palkittu useaan otteeseen HYY:n parhaana ainejärjestölehtenä. 2. Tutkaimen toimittajana edistät menestymistäsi valtiotieteilijänä Yksi menestyvän valtiotieteilijän tärkeimmistä taidoista on kyky ilmaista ajatuksensa tehokkaasti ja mielenkiintoisesti myös tekstimuodossa ja siten vaikuttaa ympäristöönsä. Jokainen Tutkaimen toimittaja saa halutessaan omistautunutta ohjausta artikkeleiden suunnittelemiseen ja tekemiseen, eikä myöskään palautteen merkitystä kirjoitustaitojen kehittymisen kannalta unohdeta. Tutkain järjestää kirjoittajilleen ja kuvaajilleen myös koulutusiltoja ja ekskursioita entisten tutkainlaisten, nykyisten alan menestyvien ammattilaisten avustuksella. 3. Tutkainta tehdessäsi tutustut luoviin ja inspiroiviin ihmisiin Tutkaimen toimittajana tai kuvaajana pääset tutustumaan uusiin, mielenkiintoisiin ihmisiin.

Tutkain 1/2011

Lehden suunnittelukokouksissa, koulutusilloissa ja Opiskelija ekskursioilla tapaat leipäjonossa ONKO myös muiden kuin PUOLUE EROJA? ILLA oman ainejärjesVTM vs. YK MASSATIEDEKUNTSI TUTKINNOT A tön opiskelijoita 13 lehteä sekä alan ammattilaisia. Lisäksi haastattelujen tekeminen Tutkaimeen on helppo väylä päästä tapaamaan esimerkiksi mielenkiintoisia ja arvostettuja yhteiskuntamme vaikuttajia. kaikkien valt sikalaisten

lehti

Miten pääset mukaan? Kiinnosti sinua sitten kirjoittaminen, kuvittaminen tai valokuvaaminen, tule syksyn ensimmäiseen ideointikokoukseen! Kokouksen ajankohdasta ja muista lehteen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan Kannunvalajien sähköpostilistalla sekä Tutkaimen Facebook-sivuilla. Tule myös rohkeasti juttelemaan minun ja toimituspäällikköidemme kanssa kampuksella tai Valtsikan kekkereissä! Tunnistusapua löydät lehden numerosta 1/11 (www.issuu.com/tutkain). Sähköpostitse meidät tavoittaa osoitteesta tutkain@kannunvalajat.fi Syksyllä nähdään! Tiina Liukkonen Tutkaimen päätoimittaja

25


Sosiologia Kontakti ry

M

itä on sosiologia? Tähän kysymykseen sosiologian opiskelija usein törmää. Yleinen yhteiskuntatiede? Empirian ja teorian suloinen liitto? Kysymykseen ei taida olla kaiken selventävää vastausta ja hyvä näin. Sosiologia on yhtä monitasoinen kuin sen tutkimuskohdekin. Modernin yhteiskunnan ilmiöt kaikessa moninaisuudessaan ovat sosiologien mielenkiinnon kohteena. Pohjimmiltaan sosiologian tutkimuskohde on sosiaalinen. Sosiaalinen löytyy niin yhteiskuntajärjestelmistä, organisaatioista, yhteisöistä kuin yksilöiden välisestä vuorovaikutuksestakin. Sosiologia etsii yleistä yksityisessä. Se pyrkii paljastamaan sosiaalisen kanssakäymisen lainalaisuuksia ja yksilön toiminnan taustalla vaikuttavia yhteiskuntarakenteita. Sosiologia kyseenalaistaa tutun, itsestään selvän ja annetun, joten sillä on kriittistä voimaa. Sosiologia vapauttaa ihmiset urautuneista ajatusmaailmoistaan. Sosiologian opiskelija voi tieteenalan monipuolisuuden ja laajuuden vuoksi valita sivuaineekseen lähes mitä 26

tahansa. Samasta syystä sosiologia on ihq valinta myös sivuaineeksi tieteenalasta riippumatta. Työelämässä mahdollisuudet ovat yhtä monipuoliset kuin opiskelijan kyky käyttää sosiologista mielikuvitusta. Työelämälle sosiologia tarjoaa ymmärrystä ja monikärkisyyttä, rohkeutta tehdä asioita toisin. Sosiologisen ajattelun kautta oppii hahmottamaan kokonaisuuksia ja paikantamaan toiminnan epäkohtia. Sosiologeja on töissä niin valtionhallinnossa, yksityisellä sektorilla kuin järjestöissä. Tutkijanurakin on mahdollisuus, johon oppiaineessamme kannustetaan.


S

osiologian opiskelijat ovat nuorekasta, fiksua ja ja eläväistä väkeä, joita kiinnostaa yhteiskunta, sivistys, kulttuuri, taide, musiikki ja hyvät bileet. Meillä on paljon yhteistä. Siispä teemme asioita yhdessä. Kontakti ry on kehys, jonka puitteissa yhdessä tekeminen mahdollistuu. Kontakti on löyhän muodollinen ylioppilaskunnan yhdistys, joka tulee lihaksi Kontakti-lehdessä, lukemattomissa bileissä, teatterireissuissa, lukupiireissä, väittelyissä ja kahvihetkissä. Samalla valvomme opiskelijoiden etua sosiologian oppiaineessa, valtiotieteellisessä tiedekunnassa, yliopistolla, yliopiston järjestöjen piirissä ja maailmalla. Päävastuu toiminnan pyörittämisestä on hallituksella, mutta bileitä, ekskursioita ja lukupiirejä

ovat järjestämässä kaikki kontaktilaiset. 1960-luvulla Kontakti oli muiden järjestöjen kanssa etunenässä vaatimassa lisää opintorahaa ja marxilaista opetusta. 2000-luvulla radikalismin kuohut ovat hiipuneet. Joidenkin mielestä niistä on päästy eroon, toisten mielestä niistä on jouduttu luopumaan. Vuoden 2011 Kontakti ei ole poliittinen järjestö, mutta mielipiteitä jäsenistöltämme löytyy suuntaan jos toiseenkin. Jotta elämä ei olisi vain yhteiskuntaa, on rentoutusta haettu niin mökkireissulta, Paskan musan festareilta kuin peittoamalla lehtori petankissa. Mitä tahansa keksitkin, Kontakti mahdollistaa sen tekemisen sosiologien kanssa, sillä sosiologit tekevät sen ryhmässä.

Kontakti – 50 vuotta taistelua anomiaa vastaan.

27


Talous- ja sosiaalihistoria Taso ry

”Ilman Tasoa ei olisi rakkautta eikä totuutta.” - eräs Polhon puheenjohtaja

T

alous- ja sosiaalihistorian opiskelijat ry ajaa tasolaisten pää- ja sivuaineopiskelijoiden asiaa niin laitoksella, tiedekunnassa, yliopistossa kuin koko universumissa. Ainejärjestömme pientä kokoa kompensoikin toiminnan aktiivisuus, monipuolisuus ja lämpimyys. Kynnys niin hallitustoimintaan kuin mihin tahansa tasolaiseen tapahtumaan osallistumiseen ei ole siis suuri.

”Kukapa nyt ei haluaisi päästä välillä potkimaan palloa, juomaan s(k)umppia ja linjaamaan opintoja omien proffiensa kanssa?”

28

Ainejärjestötoiminta jakaantuu viralliseen ja vähemmän viralliseen puoleen. Tärkein tehtävämme on opiskelijoiden edunvalvonta, johon suurena osana kuuluu kanssakäynti laitoksemme henkilökunnan kanssa. Koko valtsikan käydessä läpi nyt laitosmyllerrystä ei monikaan vanha tapahtuma varmaan aivan samanlaisena pysy, mutta Taso pyrkii pitämään kontaktin tiiviinä henkilökuntaan monella areenalla. Kukapa nyt ei haluaisi päästä välillä potkimaan palloa, juomaan s(k)umppia ja linjaamaan opintoja omien proffiensa kanssa? Epävirallisempi osuus koostuu lukemattomista eri tapahtumista, joista suurin osa toteutetaan yhdessä Polhon (Poliittisen historian opiskelijat ry) kanssa. Fuksi-etuliitteisiä rientoja riittää niin, että tutoria hirvittää. Syys- ja kevätmatkat ovat vuodesta toiseen legendaarisia, lisäksi lukuisat sitsit, ekskursiot, kulttuuritapahtumat ja urheilupuuhat pitävät huolta siitä, että tasolaisilla riittää mahdollisuuksia nauttia opiskelutovereidensa ihanasta seurasta. Vuoden huipentavat Tason synttärit eivät myöskään jätä ketään kylmäksi. Pidit sitten baletista tai baarissa räyhäämisestä, niin Tason tapahtumista löytyy varmasti jotain myös juuri sinulle.


Ellet ole tyytyväinen, niin paras tapa vaikuttaa on hakeutua hallitukseen ja järjestää itsesi näköinen tapahtuma. Jos siltikin jää ahdistamaan tai luovuutesi ei tarpeeksi pääse esille, niin timanttinen lehtemme Irtolainen tarjoaa kanavan niin maailmaa syleilevien runojen kuin veitsenterävän kritiikin julkaisuun. Vaikka Tasossa onkin lumoavaa sakkia, emme tyydy kiehnäämään pelkästään keskenämme. Varsinkin ensimmäisenä vuonna fuksi ei välttämättä pysty erottamaan itseään Polhon tulokkaista: on vain kollektiivinen yhis, yhteiskuntahistorian opiskelijat. Toinen tärkeä yhteistyötaho ovat muut yliopistomme historiaaineiden opiskelijat, joihin tutustuu vuoden mittaan erilaisissa suunnistuksissa, seminaareissa ja pöytäjuhlissa. Eikä ne muutkaan valtsikalaiset kovin pahoja ole – kokeile vaikka! 29


Taloustiede KTTO ry

S

iinä missä muutkin valtiotieteet, myös taloustiede (ent. kansantaloustiede) tutkii yksilön ja yhteisön suhdetta, erityisesti ihmisten valintoja ja niiden synnyttämiä erilaisia kehityskulkuja etsien lainmukaisuuksia ja kehittäen teorioita ja malleja. Maailmassa tehdään joka päivä suuria, kokonaisia kansakuntia koskevia päätöksiä taloustieteellisen tiedon pohjalta – tai ilman sitä. Yhteiskuntatieteisiin taloustiede tuo taloudellisen ulottuvuuden, muiden tieteiden ravitessa sitä ripauksella inhimillistä todellisuutta. Onkin rikastuttavaa, että matemaattiseen mallintamiseen perustuva tieteemme elää ja hengittää samaa ilmaa kuin muun tiedekunnan yhteiskuntatieteellisen kirjo. Tämä mahdollistaa yhä uusia näkökulmia ja tutkimuskohteita. Oli aloittelevan opiskelijan kiinnostus sitten globaalin talouden viimeaikaisessa kehityksessä, kehitysmaiden taloustieteessä, rahoitusteoriassa tai jossakin täysin villissä taloustieteilijöiden röyhkeästi itselleen omimassa tutkimuksen haarassa, löytää opiskelija varmasti itseään kiinnostavat opintokokonaisuudet. Tutkinnon laajuus korostuu opiskelujen rakennetta tutkailtaessa. Taloustieteen kurssien lisäksi opiskellaan laajat sivuaineet matematiikkaa ja tilastotiedettä.

30

A

rkadiankadun Economicumin suojissa laitoksen henkilökunnan ja vierailevien luennoitsijoiden monipuoliset oppitunnit vievät kohti akateemista elämää, johon tuovat oman lisänsä sidosryhmien kuten VATT:in, HECER:in ja Kansantaloudellisen yhdistyksen tapahtumat. Opiskelijain ja laitoksen välisenä monasti tärkeänä linkkinä toimii opiskelijayhteisö ja sen toimintaa tukeva ja etuja valvova, tänä vuonna 52 vuotta täyttävä ainejärjestö Kansantaloustieteen opiskelijat ry (KTTO). Jälkimmäinen järjestää paitsi konkreettisen diskursiivisen vertaislähiopetuksen mielenkiintoisimmasta aiheista, myös huippuluokan rentoutumista. Valtsikan ja koko yliopiston aktiivisimpiin ainejärjestöihin kuuluva KTTO rakentaa ”kansiksen” opiskelijoiden keskuuteen yhteisöllistä kasvua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kansantaloustieteen opiskelijaan ei ole harvinaista törmätä valtsikan suurissa yhteistapahtumista ja omaakin toimintaa riittää moneksi vapaaillaksi. Viime vuoden toiminnan kirjo koostui niin matkustelusta, kulttuurista, mökkeilystä, toogabileistä, huikeista vuosijuhlista, lukuisista sitseistä ja urheilusta, muun muassa kesäkoriksesta. KTTO:n kautta on helppo tutustua myös


vaihto-opiskelijoihin – kansantaloustieteen laitoksemme on kansainvälisesti tunnettu ja koko yliopiston suosituimpia vaihtokohteita. Opiskelu on ennen kaikkea matka. Matkanteko vaatii hyvän porukan, hyvän oppaan ja hyvät kengät. Se antaa paljon, mutta vaatii aina pientä riskinottoa ja uskallusta. Onnitellen uskallustasi tähän seikkailuun toivotan KTTO:n hallituksen puolesta hyvää alkavaa opiskeluvuotta – ja orastavan opiskelijaelämän ensiaskeleita.

”Jälkimmäinen järjestää paitsi konkreettisen diskursiivisen vertaislähiopetuksen mielenkiintoisimmasta aiheista, myös huippuluokan rentoutumista.” 31


Tilastotiede Moodi ry

M

oodin kunnniakkaana tarkoituksena on koota yhteen tilastotieteen opiskelijat. Kun opiskelijat ovat koossa, on Moodi pitämän huolta siitä, että ahkeralta opiskelulta jäävä vapaa-aika ei kulu peukkuja pyöritellen, vaan iloisessa seurassa ja hyvässä hengessä muiden tilastolaisten kanssa. Moodi myös tarjoaa loistavan tilaisuuden tutustua ja olla yhteydessä muihinkin kuin tilastotieteen opiskelijoihin. Sekalaiseen sakkiimme mahtuu monenlaista hajontakuvion vääntäjää, joten samaistaminen yleisiin stereotypioihin on mahdotonta – niin erilaisista lähtökohdista ja kiinnostuksista tilastolle päästään. Moodiin alla toimii lukuinen joukko erilaisia vapaa-ajan kerhoja, joiden tarkoitus on eliminoida opiskelijoiden viimeisetkin luppoajan rippeet. Kovassa huudossa on MoPPI – eli MOodin PöytäPeli-Ilta – jota järjestää Moodilaisten nimeltä mainitsematon ännännen vuoden opiskelijalegenda. MoPPIssa tutustutaan tiukan empiirisesti, jäsenkuntansa toiveista mitä erilaisimpiin peleihin. Milloin perinteisten Muuttuvien labyrinttien, milloin vähemman perinteisten kapakkakorttipeli-

en taruakin ihmeellisempään maailmaan. MoViE puolestaan tarjoilee jäsenistölleen moninaisia elokuvaelämyksiä. Genre vaihtelee laidasta laitaan: tarjolla on varmoja populaarihittejä, mutta toisaalta indie-elokuvan rakastetuimmat klassikotkaan eivät jää vieraiksi. Jottei vapaa-aika rajoittuisi kuitenkaan pelkään istuskeluun, on Moodilla myös omat kerhonsa niin polttopalloon (MoPo), sählyyn (Kurtosis) kuin sulkapalloon (MoSu). ”Virallisen” kerhotoiminnan lisäksi laatuaikaa moodilaisten kanssa pääsee viettämään useissa vähemmän jäsennellyissä merkeissä, esimerkiksi viikoittaisella pallopelivuorolla. Moodin porukalla voi käydä myös elokuvissa, juhlimassa viikonloppuina, tai vaikka piknikillä Suomenlinnassa. Meritunnelmaa on luvassa joka syksy Moodin fuksiristeilyn nimellä, ja pikkujoulukauden kuuma huipentuma on Moodin jokavuotiset pikkujoulut, jonka ohjelmasta ovat vastanneet fuksit. Opintojen piirissä Moodi pitää yllä yhteyksiä virallisiin tahoihin. Ilmeisimpänä esimerkkinä Suomen Tilastokeskus, jonne järjestetään excur-

” Moodilaisten innokkaasta seurasta pääsevät myös nauttimaan niin vakuutusalan kuin lääkeyritysten tahot.”

32


sioita säännöllisin väliajoin. Moodilaisten innokkaasta seurasta pääsevät myös nauttimaan niin vakuutusalan kuin lääkeyritysten tahot. Myös muiden yliopistojen tilastolaisiin ollaan yhteydessä, seuraavia yhteisiä iltamia odotetaan jo jännityksellä. Kun syksyllä uskaltaudut mukaan tuutoreidesi matkaan, et voi välttyä Moodin vaikutuspiiriltä elämässäsi. Kuitenkin tätä riemukasta kokemusta odotellessasi voit tutustua Moodiin nappaamalla esimerkiksi valtsikan kirjastolta (Unioninkatu 35) uusimman Tyyppiarvon, Moodin uljaan äänenkantajan. Tyyppiarvo on Moodilaisten itse alusta loppuun tuottama, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tilastotieteilijöiden äänitorvi. Toinen vakoilukanava Moodiin on ainejärjestömme nettisivut (http://blogs.helsinki.fi/moodi-ry), joilta voit käydä stalkkaamassa syksysi ohjelmaa ja seuraa. Juha Lehtiranta Moodin yritys- ja tutorvastaava 33


Yhteiskuntapolitiikka Stigma ry Mitä on hyvinvointi? Kenen tehtävä on huolehtia ihmisten hyvinvoinnista? Miten yhteiskunnan muutokset vaikuttavat ihmisten arkielämään ja elämäntapoihin? Kumpi on kovempi, Anthony vai Ulrich?

Y

hteiskuntapolitiikan tutkimuskohteena ovat ennen kaikkea moderni hyvinvointivaltio ja sen toimintaedellytykset nykyajan markkinavetoisessa yhteiskunnassa. Tieteenalana yhteiskuntapolitiikka on hyvin laaja-alainen ja monitieteinen. Se yhdistää teoriaa ja käytäntöä ja tarjoaa monia erikoistumismahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka ja vanhenemisen tutkimus, joista voi suorittaa myös erilliset sivuainekokonaisuudet. Yhteiskunnallisessa keskuste-

”Vanha ruumishuone on mitä inspiroivin tila esimerkiksi tenttiin lukemiseen tai kahvin juomiseen.” 34

lussa ja poliittisessa päätöksenteossa yhteiskuntapoliittinen näkökulma on usein välttämätön. Valitse yhteiskuntapolitiikka, jos haluat toimia kriittisenä asiantuntijana yhteiskuntapolitiikan eri aloilla Suomessa tai maailmalla niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla.

S

tigma on yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden ja samalla myös tiedekuntamme vanhin ainejärjestö. Tämän arvokkaan statuksen saattelemana Stigma tukee ponnekkaasti opiskelijoitaan yliopistomaailman kiemuroissa. Uusien opiskelijoiden kannattaa heti tulla mukaan toimintaamme nauttimaan yhteisestä toveruudesta ja sen suomista iloista, kuten Stigman järjestämistä tapahtumista. Stigman toiminta on verrattain monipuolista ja sen yhtenä päätavoittee-


na on tutustua ihmisiin, olla yhdessä ja pitää hauskaa. Stigma myös ajaa opiskelijoille tärkeitä asioita eteenpäin ja välittää heidän toiveitaan ylemmille tahoille. Ison osan toiminnastamme muodostavat erilaiset juhlat, kuten esimerkiksi synttärisitsit, kesäjuhlat sekä yleinen hassuttelu.

Vuosittain valittava hallitus pitää huolen opiskelijoiden hyvinvoinnista ja viihdyttämisestä, ja kahden viikon välein pidettäviin hallituksen kokouksiin ovat kaikki tervetulleita. Onnenamme on omistaa yhteinen kerhotila Roomis, joka sijaitsee entisen laitoksemme kellarissa. Vanha ruumishuone on mitä inspiroivin tila esimerkiksi tenttiin lukemiseen tai kahvin juomiseen. Lisäksi lehtemme Kajahdus toimii opiskelijoiden yhteisenä julkaisuna. Stigma pyrkii järjestämään opiskelijoidensa toiveiden mukaan mahdollisimman monipuolista ja vaihtelevaa ohjelmaa. Toimintaamme kuuluu bileitä, urheilua, kahvittelua ja Helsingin yöelämään tutustumista. Juhlien, ekskursioiden ja retkien lisäksi vuoden kohokohtia on esimerkiksi oppiaineen yhteinen kevätjuhla henkilökunnan kanssa. Koska laitoksemme opiskelijat ovat perinteisesti hyvin työorientoituneita ja ammattitaitoisia, Stigma pyrkii luomaan yhteyksiä työnantajiin työelämätilaisuuksia ja vierailuja järjestämällä. Vanhemmat opiskelijat johdattavat fukseja mielellään kohti auvoisaa opiskelijaelämää, jota toisinaan myös rappioksi kutsutaan. Tervetuloa! 35


Valtio-oppi VOO ry

T

ervetuloa valtio-oppineiden joukkoon uusi opiskelija! Teit tempun, josta voit olla ylpeä. Vaikein osuus on nyt taatusti osaltasi takana ja voit alkaa nauttia opiskelijaelämästä kaikkine puolineen. Ainejärjestömme hallitus, tuutorit sekä vanhemmat opiskelijat pyrkivät tekemään parhaansa, jotta opiskelu-urasi alkaisi mahdollisimman luontevasti. Olet tehnyt valinnan, jota et tule katumaan. Pääsykoepänttäyksen koettuasi tulet huomaamaan, että ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluvat perusopinnot ovat mansikoiden poimintaa. Ensimmäisessä periodissa alkaa valtioopin johdantokurssi, jolla luodaan yleiskatsaus alan tutkimuskenttään sekä eri linjoihin. Toisen periodin kurssilla puolestaan käsitellään Suomen poliittista järjestelmää seminaarimuotoisesti ja Euroopan unionia perinteisellä luentokurssilla. Erityisesti seminaarista saa eniten irti osallistumalla aktiivisesti keskusteluun sekä kommen-

”Matkailun saralla ei riitä pelkkä Itämeri, ja ensi joulukuussa VOO suuntaakin Peruun.” 36

toimalla muiden näkemyksiä. Samalla myös valtiotieteilijän tärkeät taidot, esiintyminen sekä asioiden julkinen esittäminen, kehittyvät. Kevään aloittaa poliittisen ajattelun perusteet -kurssi, jolla legendaarinen Bärre koettelee opiskelijoiden poliittisen filosofian tuntemusta. Luvassa on valtava lisä yleissivistykseen, jonka jälleen kerran voi maksimoida aktiivisella osallistumisella kurssityöskentelyyn. Kevään päättää linjakohtainen kurssi. Ensimmäisenä opiskeluvuotena on kuitenkin erityisen tärkeää pitää huoli myös sosiaalisesta kanssakäymisestä. Käy bileissä, illanvietoissa, sitseillä sekä erilaisissa urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Ennen kaikkea, tee opiskelustasi mukavaa! Paina mieleesi kolme kirjainta, joita et unohda enää koskaan: V, O, O…


V

altio-opin opiskelijat ry on kaikkien valtio-opin pääaineopiskelijoiden suuri ja kaunis järjestö. VOO:n toiminnan tavaramerkkinä on loistava yhteishenki ja ilon kyyneleet. Jäseneksi voi liittyä fuksikirjeessä olevalla paperilla laittamalla rastin ruutuun. Tee se! Seuraavaksi vähän esimakua VOO:sta. Kulttuuritoiminnassa on ollut edustettuina useat eri kulttuurin tasot. Vuosien saatossa on kehitelty keskustelutilaisuuksia ja teatterikäyntejä. Bändimme Voo Against the Machine ja VOO Fighters ovat pitäneet huolen siitä, ettei kaupallinen bilemusiikki pääse unohtumaan juhlien jatkoilta. Ainejärjestömme lehti Policy puolestaan ilmestyy neljä kertaa vuodessa tarjoten mahdollisuuden kaikille halukkaille kehittää tai etsiä journalistin taitojaan. Matkailun saralla VOO:lle ei riitä pelkkä Itämeri, ja ensi joulukuussa VOO suuntaakin Peruun. Hengen ravinnon lisäksi VOO tarjoaa myös ruumiillisia haasteita. FC Jormat on jo vuosia pitänyt yllä valtio-opin opiskelijoiden mainetta yliopistojalkapallossa. Lenkkikerho kokoontuu tarvittaessa, eikä saa unohtaa VOO:n karvaita salibandytappioita. Fuksisyksy on perinteisesti ollut vauhdikas. VOO:n fuksiaiset,

fuksiristeily ja fuksisauna tarjoavat mahdollisuuden legendojen syntyyn ja parhaiden tanssiliikkeittesi esittelyyn. Saatat jopa tavata ties kuinka monennen vuoden opiskelijoita, jotka eivät suostu valmistumaan. Koko valtsikahan sen tietää: VOO:n jamit, ne parhaat jamit! VOO:n yhteydessä toimivat myös alajärjestöt VOO Civil Society Task Force, VOO Kapital ja VOO Entertainment. CSTFssä voit parantaa maailmaa, Kapitalissa päästää kapitalistisi valloilleen tai voit lähteä mukaan Entertainmentin toimintaan ja järjestää hillittömiä bileitä. Ole aktiivinen, osallistu ja tutustu. Aloita vaikka osoitteesta www.voo.fi Pian nähdään!

37


Viestintä Media ry

T

ervetuloa medialainen! Olet nyt osa Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan Sosiaalitieteiden laitoksen viestinnän oppiainetta. Nimihirviöstä huolimatta oppiaineen tehtävä on yksinkertainen: viestinnän tutkimuksen ja opetuksen tavoitteena on ymmärtää viestinnän ilmiöitä osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. Mutta senhän sinä jo tiesitkin. Oppiaineen kurssit koostuvat monipuolisesti esimerkiksi oppihistoriasta, joukkoviestinnästä, yhteisöviestinnästä, verkkoviestinnästä ja kaikesta siltä väliltä. Monista kursseista on myös valittavana joko joukkoviestintä- tai organisaatio-

38

viestintäpainotteinen versio. Valinnanvaraa on muutenkin suhteellisen paljon – etenkin sivuaineiden kohdalla. Senkin ehkä jo tiesit. Et kuitenkaan kenties tiennyt sitä, että tänä lukuvuonna opintojensa kanssa hukassa ovat uusien fuksien lisäksi myös vanhemmat opiskelijat. Syksyllä 2011 voimaan astuva opintouudistus aiheuttaa harmaita hiuksia niin opiskelijoille kuin oppiaineen henkilökunnallekin. Älä kuitenkaan huoli! Fuksit autetaan heti syksyn alussa orientointiviikolla opintojen alkuun ja oppiaineen rakastava ja huolehtiva ilmapiiri takaa sen, että vertaistukea on saatavilla myös myöhemmin. Vastauksia elämän suuriin kysymyksiin voit etsiä niin oppiaineen käytäviltä (Unioninkatu 37:ssä) kuin kaikkitietäviltä tutoreilta ja muilta vanhemmilta opiskelijoilta. Medialaiset ovat valloittaneet tasaisesti myös muut keskustakampuksen toimipisteet. Lounas- ja kahviseuraa löytyy siis takuuvarmasti ainakin Porthaniasta, Metsätalolta, päärakennukselta, Klixiltä (Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto) ja etenkin Svenska social- och kommunalhögskolanilta. Hymyillään siis kun tavataan!


Media ry ja Groteski. Aina seuranasi (halusit tai et).

P

arahin fuksi. Medioituminenhan tarkoitti Niemisen ja Pantin mukaan yhteiskunnallista tilannetta, jossa tietomme, ymmärryksemme, elämyksemme ja arkitotuutemme rakentuvat paljolti median välityksellä. Viestinnän fuksille ymmärrystä ja elämyksiä ei tarjoa pelkkä media, vaan kenties sitä suurempi voima – Media ry. Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media on kaikkien Helsingin yliopistossa viestintää pääaineenaan opiskelevien oma ainejärjestö. Media ry ja viestinnän tutorit pitävät yhdessä huolta siitä, että jokainen fuksi saa arvoisensa vastaanoton. Siinä missä tutorit tutustuttavat fuksit opiskeluympäristöön, Media ry pyrkii tarjoamaan monipuolisen ja helposti lähestyttävän opiskelijayhteisön uusille viestinnän opiskelijoille. Media ry:n jäsenet kutsuvat itseään ”medialaisiksi” ja myös muut Valtsikan opiskelijat tuntevat viestinnän opiskelijat ”medialaisina”. Media ry näkyy ja kuuluu viestinnän opiskelijoiden keskuudessa. Sen repertuaariin kuuluvat säännöllisesti erilaisten (ikimuistoisten) juhlien järjestäminen, yritysvierailut ja kulttuuritapahtu-

mat. Vuosittain toteutetaan myös mökkireissu, ulkomaanmatka sekä vierailuja suomalaisiin opiskelijakaupunkeihin ja -tapahtumiin. Media ry:n monipuolinen, mutta lähinnä palloiluun keskittyvä urheiluseura Unioninkadun Messiaat jää harvoin ilman menestystä. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä Media ry:llä on toimia Valtsikan Sosiaalitieteiden laitoksen ja viestinnän oppiaineen sisällä – opiskelijoiden äänitorvena mahdollisimman lähellä päätöksentekoa. Media ry:n hallitus käsittää tällä hetkellä 13 viestinnän opiskelijaa erilaisissa tehtävissä. Groteski on Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden lehti. Groteski sisältää sisäpiirin vitsejä, hassuttelua, ajatuksia, vuodatusta ja valitusta. Groteski pakenee määrittelyjä ja ilmestyy erikoisiin aikoihin, neljä kertaa vuodessa. Groteskia johdetaan tällä hetkellä neljän päätoimittajan voimin, mutta kirjoittamaan pääsee kuka tahansa innostunut ja deadlineja kunnioittava viestinnän opiskelija. Tutustu Mediaan, tutustu itseesi ja ennen kaikkea tutustu järjestömme uusiin verkkosivuihin osoitteessa www.mediary.fi 39


Fuksin sanasto A–K Aimo Annos Fuksipostituksen mukana tuleva lehti, joka ohjastaa kohti upeaa yliopistouraa valtsikassa, ja jota olet juuri tällä hetkellä lukemassa.

Domma Domus Academica, sijaitsee Helsingin Kampissa. Dommalta löydät bileitä, opiskelija-asuntoja sekä kattoterassi- ja saunatila Sivistyksen.

Ainejärjestöt Opiskelijoista koostuva yhdistys, joka kokoaa yhteen oman pääaineen opiskelijat. Ainejärjestöt järjestävät kaikenlaista toimintaa erilaisista ekskursioista riehakkaisiin juhliin. Tarkoituksena on piristää opiskelijoiden elämää. Toiminta on kaikille vapaata, joten rohkeasti mukaan!

Edari Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan (HYY:n) edustajisto, joka koostuu eri tiedekuntien opiskelijoista.

Alasauna Uuden ylioppilastalon kellarissa sijaitseva saunatila, jossa järjestetään illanistujaisia ja Alinan bileiden jatkoja. Aleksandria ...eli Allu, Fabianinkadulla sijaitseva oppimiskeskus hulppeine ATK-tiloineen. Täällä (kuten myös valtsikan kellarin ATK-luokissa) voit opiskella vuorokauden ympäri magneettiavaimen avulla. Tulee opiskelujen edetessä valitettavankin tutuksi. Alina Uudella sijaitseva, kaikkien järjestöjen käytössä oleva suosittu bilesali, jossa järjestetään sitsejä, vuosijuhlien jatkoja ja ihan perusbileitä. Alinan tanssilattia tyhjenee vasta aamun sarastaessa. Dekaani Tiedekunnan toiminnanjohtaja, “rouva rehtori” ja valvoja, myös tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Kauden 2010–2013 dekaani on Liisa Laakso.

40

Ekskursio ...eli excu. Virallinen vierailu jonnekin, yleensä oman oppiaineen instituutioon. Tule, älä peru! Fuksisuunnistus Initiaatiomeno, jossa pääset tutustumaan fuksitovereihisi sekä vanhoihin opiskelijoihin. Siellä löydät itsesi tekemästä mitä kummallisimpia juttuja keskustakampuksella. Fuksitoimikunta Opintojen alussa valittava eri ainejärjestöjen fukseista koostuva elin, jossa voit aloittaa valtsikalaisuuden vauhdikkaasti verkostoitumalla. Fuksitoimikunta järjestää fukseille tapahtumia ja hankkii valtsikalaisille haalarit. Fuksitoimikunnassa voit tutustua ainejärjestötoimintaan heti alkusyksystä. Hae rohkeasti mukaan! Haalarit Korkealaatuinen kura-asu, joka suojaa sinua tuulelta, viimalta ja tuiskulta niin elämäsi myötäkuin vastoinkäymisissä. Muistuttaa akateemista boheemia työläisjuuristaan. Valtsikassa meillä on kirkkaanpunaiset haalarit.


Hallitus Porukka, joka ajaa sinun asiaasi. Koostuu opiskelijoista, joista jokainen on tietty ”-vastaava”. Etuliitteestä voi päätellä millä elämänalueella hän jäsenkunnan hyvinvointia edistää. Jokaisella ainejärjestöllä on oma hallituksensa. Hallinto Yliopiston hallintorakennus, pääkkärin uuden puolen sisäänkäyntiä vastapäätä. Kellarissa mainio kuntosali ja muita urheilumahdollisuuksia. HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Ajaa opiskelijan etua ja tukee ainejärjestöjä niin rahallisesti kuin tilallisesti. Idan sauna Pohjois-Haagassa sijaitseva saunatila, jossa järjestetään erilaisia illanviettoja. Idalla on myös uima-allas, joten varaudu vesileikkeihin. Kaapelinvalajat Kannunvalajien oma sähköpostilista, jossa tiedotetaan kaikesta opiskeluun ja opiskelijan vapaaaikaan liittyvästä. Tuutori neuvoo liittymisestä tarkemmin.

päivää. Tilat sijaitsevat Uudella ylioppilastalolla 3. kerroksessa. Kannunkaatajaiset Tiedekunnan sisäpihalla järjestettävä livemusiikilla höystetty tilaisuus. Järjestetään yliopiston avajaiskarnevaalipäivänä. Kannunvalaja Henkilö, joka harjoittaa poliittista spekulointia; sinä, minä, kaikki me yhdessä. Yksinkertaisesti sanottuna valtsikan opiskelija. Kannunvalajat ry Yhdistys, joka on seisonut järkkymättömänä puolestamme jo vuodesta 1945! Valtsikan tiedekuntajärjestö eli ns. valtsikan ainejärjestöjen kattojärjestö. Kannustin Oy Kannunvalajat ry:n omistama firma, joka on tullut tutuksi monelle laadukkaiden valmennuskurssien järjestäjänä ja joka tuottaa uusien jäsenien lisäksi myös hieman taskurahaa toimintaamme.

Kannu Games Vuoden ensimmäinen tapahtuma, jossa fuksien on mahdollista tutustua toisiinsa ja vanhempiin opiskelijoihin leikkimielisten kilpailujen merkeissä. Järjestetään 27.8.2011 Suomenlinnassa.

Klixi Valtsikan kirjasto ja aulatila (Unioninkatu 35), joka on saanut nimensä legendaarisesta kahviautomaatista nimeltä Klix. Vaikka Klix on korvautunut läpikapitalisoitumisen seurauksena virvokeautomaatilla, on nimi säilynyt. Yleinen hengauspaikka, jossa voi rentoutua ahkeran opiskelun tiimellyksessä.

Kannuklusteri Kannunvalajien omat tilat, joissa järjestetään juhlia, kokouksia ja muuta toimintaa. Toimii valtsikalaisten olohuoneena. Tiloissa järjestetään myös viikoittaista päivystystä. Se kokoaa valtsikalaisia yhteen nauttimaan kahvista tai teestä keskellä

Kuppala Tiedekunnan tiloissa sijaitseva järjestötila. Nimi juontaa juurensa Unioninkatu 37 sairaala-aikoihin, jolloin tila toimi yliopistollisen keskussairaalan iho- ja sukupuolitautien klinikkana. Hyppykuppaa ei ole kuitenkaan havaittu Kuppalan sohvilta.

41


Fuksin sanasto L–Ä Laitosjohtoryhmä Molemmilla laitoksilla toimiva, henkilökunnasta ja opiskelijoista koostuva, monenlaisista asioista päättävä elin. Jos haluat parantaa laitostasi, ota yhteys opiskelijaedustajaasi. Hänen kauttaan voit saada asian edistymään kätevästi. Metsis Metsätalo eli U40. Löytyy valtsikan kirjastoa vastapäätä. Luentoja sekä UniCafe. Neppisskabat Toukokuussa Suomenlinnassa järjestettävä, joka vuosi tiukkaakin tiukemmaksi osoittautuva neppisautokilpailu. Tiimin voi koota kuka tahansa. Olivia Siltavuorenpenkereellä sijaitseva yliopiston rakennus. Luentoja sekä UniCafe. Oodi Weboodissa voit sähköisesti valvoa ja seurata kaikkea opintoihisi liittyvää. Weboodissa myös ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Opintopiste ...eli noppa, joita olisi tarkoitus opiskellessa keräillä. Kursseja suorittaessa saa tietyn määrän noppia. Yhden opintopisteen pitäisi vastata 27 tunnin työmäärää, ainakin noin periaatteessa. Opiskelijakirjasto Aleksandrian vierestä löytyvä kirjastojen kingi, josta löydät opuksen kuin opuksen.

42

Portsu ...eli Porthania. Runsaasti luentosaleja, jumppaa, oikislaisia, rekrytointipalveluja, UniCafe yms. Sijaitsee Yliopistokadulla hallintoa vastapäätä. Pullaperjantai Kannunvalajien hallitus leipoo ja tarjoilee ilmaista pullaa jäsenilleen perjantain ratoksi noin kerran kuussa. Ilmoitetaan kaapelinvalajissa. Pääkkäri Yliopiston päärakennus, lyhenne PR. Jotta asia olisi mahdollisimman epäselvä, on rakennuksessa uusi (Fabianinkatu) ja vanha (Unioninkatu) puoli. Juhlasaleja, luentoja, UniCafe ja yliopiston opintotoimisto. Sillis ...eli silliaamiainen. Vietetään perinteisesti ainakin vappuaamuna Ullanlinnanmäellä sekä vuosijuhlien jälkeisenä päivänä. Syömistä, juomista ja yhteistä toipumista. Sitsit Akateemiset pöytäjuhlat. Istutaan pöydissä, syödään, juodaan ja tärkeimpänä kaikista lauletaan juomalauluja. Valtsikan sitseillä yleensä pukeudutaan astetta fiinimmin kuin arkena. Sitseillä voi olla teema, joka heijastuu myös pukeutumiseen. Yhtenä tärkeänä elementtinä sitseillä toimii valtsikan punainen laulukirja, Valtsika veisaa, johon voit kerätä tervehdyksiä pöytäseurueeltasi. Paras tapa päästä sisään sitsikulttuuriin on osallistua syksyn fuksisitseille.


Snellmania Valtsikan päärakennus, josta löytyy UniCafe, ATKluokka, tiedekunnan hallinto ja useiden oppiaineiden tilat. Lyhenne U37 viittaa tähän rakennukseen, osoite siis Unioninkatu 37 (sisäpiha). Speksi Über-super-hyper-mahtava valtsikan oma musiikkinäytelmä, joka luodaan ja tehdään alusta asti itse, omin voimin. Mukaan voi lähteä kuka vaan näyttelemään, laulamaan, tanssimaan, lavastamaan, maskeeraamaan yms. Ensimmäisestä kokoontumisesta syksyllä tiedotetaan erikseen kaapelinvalajissa. Tiedekuntatentti ...eli tedari, lauantaisin vietettävä ilojuhla, erinäisten kirjatenttien tenttimispäivä. Joka lauantai ei voi tenttiä mitä tahansa. Pääaineilla on omat tenttipäivänsä noin kerran kuukaudessa. Tiedekuntaneuvosto Tiedekunnan korkeimman tason päätöselin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani Liisa Laakso. Neuvostossa on opiskelijoilla viisi edustajaa varajäsenineen. Tutkain Kannunvalajien laadukas ja aina mielenkiintoinen lehti. Päätoimittajana toimii vuonna 2011 Tiina Liukkonen. Sana on vapaa kaikille, joten lähde mukaan kirjoittamaan ja kuvaamaan! Tutor ...eli tuutori on se tyyppi, joka auttaa käytännön asioissa opiskelun alkuvaiheissa ja näyttää kaikki ne paikat, jotka tarvitsee tietää ollakseen mukana piireissä. Tuutorilta voi kysyä mitä vain. Siis ihan mitä vain. Kokeile vaikka.

Unicafe Opiskelijat halvalla ruokkiva lafka, jossa annoksilla on mitä mielikuvituksellisimpia nimiä. ”Soijaa soijassa”, ”kylmä kikhernekastike” ja moni muu! Uusi Vanhan vieressä sijaitseva Uusi ylioppilastalo, josta löytyy mm. HYY:n keskustoimisto, Alina-sali ja Kannuklusteri. Valtsika tai valtsikka Valtiotieteellinen tiedekunta. Kumpikin muoto sallittu. Isolla tai pienellä alkukirjaimella. Vappu Vuoden suurin ulkojuhla niin valtsikalaisille kuin muillekin. Vapun virallinen osuus alkaa Havis Amandan patsaan lakituksella ja jatkuu Kuppalan sisäpihan iltajuhlilla, joissa musiikki soi ja juoma virtaa. Seuraavana aamuna suunnataan Ullanlinnanmäelle seuraamaan ylioppilaiden vappujuhlaa ja kilistelemään skumppaa piknik-hengessä. Vuosijuhlat ...eli vujut, fiini ja elegantti juhlapäivä, jolloin juhlitaan järjestön vuosipäivää viinin, laulun ja tanssin merkeissä. Kyseessä on oikeasti hienot iltapukujuhlat, joissa kuullaan juhlapuheita, nostellaan maljoja, nautitaan erinomaisesta illallisesta ja hienostuneesta seurasta. Wanha Vanha ylioppilastalo, jossa on mukava kuppila, ravintola sekä baari. Täällä järjestetään monenmoisia tapahtumia opiskelijoille. Äänenkannattajat Valtsikan oma kuoro, johon kuka tahansa saa liittyä. Sen löytäminen tosin voi olla hankalaa.

43


Aimo Annos 2011  

Valtiotieteellisen fukseille suunnattu vuosittain julkaistava uuden opiskelijan opas. Kätevää tietoa ja hassuja juttuja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you