Page 1

Sponsorluk Dosyas覺


Giriş

1

TurkMSIC Nedir?

2

Sponsorun Rolü

3

turkmsic.net

4

Genel Kurul Toplantıları

5

Değişim Sınavı

6

Mail Grupları - Posterler

7

Partnerler

8

Sponsorluk Prosedürleri

9


Giriş Değerli Okur,

ÖZDEĞERLER

Türkiye’nin en büyük öğrenci organizasyonlarından biri olan TurkMSIC’in; 37 tıp fakültesinden 30.000’i aşkın tıp öğrencisini ulusal ve uluslararası platformda temsil eden birliğimizin sponsorluk dosyasına hoş geldiniz.

• • • • •

Kişisel gelişim Ufuk açan-öncü-yaratıcı-girişimci Ekip çalışması Öğrenci dostu Eğlence

Türk tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası entegrasyonu sürecinde; katkınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımla Davut ÇEKMECELİOĞLU Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği 2010/11 Yönetim Kurulu Başkanı

• Sağlık, eğitim ve tıp ile ilişkili konularda tartışmak için Türkiye çapında bir forum oluşturmak; görüşmeler sonrasında politikalar geliştirmek ve bunlara uygun aktivitelerde bulunmak • Tıp öğrencileri çapında insancıl ideallerin ve tıp etiğinin gelişmesine yardımcı olmak

Çağdaş toplum, örgütlü toplumdur, birlik olan toplumdur anlayışıyla bugün dünyada sivil toplum kuruluşlarını esas alan ve toplumsal kesimleri güçlendirerek kendi sorunlarına sahip çıkmalarını öngören bir eğilim yaşanırken; 59 yıl önce bu öngörüyle kurulan birliğimizin; bu güçlü ağın, değeri ve önemi daha da anlaşılmaktadır. Felsefesi; ortak akıl ile ortak artı değerler yaratmak, ortak aklı hoşgörü ile tamamlayarak eyleme dökmek ve eylem sırasında şeffaf olmak olan TurkMSIC dahilinde tıp öğrencilerinin ürettiği projelerin hayata geçirilmesi aşamasında kurumunuzu yanımızda görmek bizi mutlu edecektir.

AMAÇLAR

• Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak onların diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına duyarlı olmalarını sağlamak

MİSYON (ÖZGÖREV) Geleceğin hekimlerine küresel sağlık alanında geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Programlarımız ve fırsatlarımız ile tıp öğrencilerini kültürel olarak duyarlı bir şekilde geliştirerek, dünya sağlığını şekillendiren milletler arası eşitsizlikleri etkilemeyi amaçlarız.

• Üyeler, diğer tıp öğrencileri toplulukları, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar arasında bağlantıyı sağlayarak, topluma en çok yararı sağlama amacıyla onları beraber çalışmaya teşvik etmek • Yerel kurullarda projeleri destekleyen bir mekanizma görevi görmek Tıp öğrencilerini, bilgi ve becerilerini • toplum yararına kullanmaya teşvik etmek


TurkMSIC Nedir? TurkMSIC Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği TurkMSIC, Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş, bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen en büyük ve en köklü kuruluştur. TurkMSIC 1952 yılında kurulmuş olup şu an ülke çapındaki 37 tıp fakültesinde üye yerel kurulu mevcuttur ve bu sayı giderek artmaktadır.

Alt Çalışma Kolları

TurkMSIC; Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur. Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi olarak tanınan Türkiye’deki ilk ve tek tıp öğrencileri forumudur.

TurkMSIC; altı farklı alt çalışma kolu ve beş farklı destek birimi ile tıp öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmayı ana ilkesi olarak belirlemiştir. Alt çalışma kolları:

TurkMSIC, 2005 yılından itibaren tam üyeliğe kabul edildiği EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) bünyesinde de önemli projelere imza atmaktadır. IFMSA ve EMSA tam üyelikleri ile uluslararası alanda da bilgi ve beceri paylaşımını mümkün hale getiren TurkMSIC, bu organizasyonların toplantılarındaki saygın duruşu ve ilkeli tutumu ile “lider” üye ülkelerden biri konumuna ulaşmıştır.

• Her sene 300 öğrenciye Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da staj yapma imkanı sunan; SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange), • Her sene 50 öğrenciye uluslararası araştırma çalışmalarına katılma imkanı sunan; SCORE (Standing Committee on Research Exchange), • Cinsel eğitim ve sağlık sorunlarına odaklanan; SCORA (Standing Committee on Reproductive Diseases including AIDS), • Tıp eğitiminde öğrenci temsiliyetini güçlendirmeye çalışan; SCOME (Standing Committee on Medical Education), • Geleceğin doktorlarını insan hakları bilinci ile yetiştirmeyi amaç edinen; SCORP (Standing Committe on Human Rigths and Peace) • Halk Sağlığı üzerine politika üretmeye, yeni projeler ortaya koymaya çalışan; SCOPH (Standing Committe on Public Health)'tan oluşmaktadır.

Üye fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000 tıp fakültesi öğrencisinden oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 102 ülke içinde Türkiye’yi temsil etmektedir.


Sponsorun Rolü TurkMSIC; geleceğin hekimlerine, yakın vadede kendilerini bekleyen sağlık sistemine dair kapsamlı bir giriş sunarak, bireysel ve dolayısıyla mesleki birliktelik bilinciyle gelişimlerine katkıda bulunur. Etkinlikleri ve tıp öğrencilerine sunduğu imkanlarla toplumsal sorunlara duyarlı, kültürler arası iletişime açık gönüllü bireyler yetişmesine katkıda bulunur. TurkMSIC etkinliklerini destekleyerek; geleceğin hekimlerinin dünyasına konuk olabilecek, kurumunuzu rakiplerinden farklı kılacak iletişim avantajına sahip olabileceksiniz. Herhangi bir etkinliğimizi destekleyip, web sitemize veya yayınlarımıza reklam vererek ürünlerinizin eş değerleri arasında tercih edilme sürecinde bir adım öne geçebileceksiniz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimizde aktif rol alarak hem çalışanlarınızın bireysel gelişimine katkıda bulunabilecek hem de kurumsal vatandaşlık rolünüzü kuvvetlendirebileceksiniz.

TurkMSIC Birleşmiş Milletler ve WHO tarafından tanınan 102 üye ülke organizasyonunu bir araya getiren IFMSA’nın üyesidir. Desteğiniz sayesinde Türk tıp öğrencilerinin küresel sağlık politikaları, tıp eğitimi ve gençlik etkinliklerine katkıda bulunmuş olacaksınız.


turkmsic.net TurkMSIC resmi web sitesi www.turkmsic.net, haftalık 23.000 kişilik ziyaretçi sayısı ile Türk tıp öğrencileri arasında önemli bir iletişim platformudur. Sitemizde Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği’nin; üyeleri, organizasyon şeması, projeleri, değişim olanakları ve etkinlikleri hakkında bilgilere ulaşılabilir.

BANNER Günlük 6.000 ziyaretçi Ana sayfada 648x90 piksel boyutunda Banner ana sayfada yer alacaktır. Değeri: 5000 TL

TurkMSIC üyesi öğrenci toplulukları site üzerinden gerçekleştirdikleri etkinlikler ile sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir zemine sahiptirler.


Genel Kurul Toplantıları Yılda iki kere, nisan ve ekim aylarında düzenlenen TurkMSIC Genel Kurul Toplantısı; Türkiye’deki 37 tıp fakültesinden geleceğin sağlık alanındaki liderleri olacak 300-400 öğrenciyi bir araya getirir. Toplantı süresince, sağlık alanındaki yeniliklerin paylaşıldığı bir zemin oluşur. TurkMSIC’in en yüksek karar merci olan Genel Kurul Toplantısı; eğitim, yönetim ve kişisel gelişim alanında eğitimlerin yer aldığı organizasyonun geleceğinin belirlendiği toplantılardır.

KARŞILAMA PAKETİ

PROGRAM KİTAPÇIĞI

300-400 katılımcı Logo Boyut ve değeri için organizasyon komitesi ile görüşülmeli

300-400 katılımcı Logo veya reklam verilebilir. Boyut ve değeri için organizasyon komitesi ile görüşülmeli

TurkMSIC 59. Ekim Genel Kurul Toplantısı, Kayseri

STANT 300-400 katılımcı Boyut, yer ve değeri için organizasyon komitesi ile görüşülmeli

Alt çalışma kollarına özel ayrılmış oturumlarda katılımcılar, fikirlerini tartışma olgulaştırma ve bir projeye dönüştürme imkanı elde ederler.

TurkMSIC 58. Nisan Genel Kurul Toplantısı, Antalya

BANNER 300-400 öğrenci Boyut, yer ve değeri için organizasyon komitesi ile görüşülmeli


Değişim Sınavı TurkMSIC her yıl 400 tıp fakültesi öğrencisine Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’da değişime katılma imkanı sağlar. Her yıl yaklaşık 3500 tıp fakültesi öğrencisi bu mükemmel deneyimi yaşamak için TurkMSIC Değişim Sınavı’na katılır.

DEĞİŞİM SINAVI KILAVUZU

DEĞİŞİM SINAVI KİTAPÇIĞI

3.500 tıp öğrencisi Arka Sayfada A4 boyutunda Değeri: 3000 TL

3.500 tıp öğrencisi Arka Sayfada A4 boyutunda Değeri: 3000 TL


Mail Grupları - Posterler MAİL GRUPLARI

POSTER

TurkMSIC işleyişinde çok önemi bir yere sahip olan mail grupları sayesinde her yıl binlerce elektronik posta üyeler arasında iletişimi sağlamaktadır.

TurkMSIC posterleri yıl boyunca Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinde etkinliklerimizi tanıtma ve birçok konuda farkındalığı artırma amacıyla asılır.

TurkMSIC resmi mail gruplarına reklam verebilir ve marka bilinirliğinizi artırabilirisiniz.

On binlerce tıp fakültesi öğrencisi bu şekilde aktivitelerimizden haberdar olurlar.

MAİL GRUPLARINDA REKLAM

POSTERLERDE LOGO

Aylık yaklaşık 2.000 kullanıcı Sayfa sonunda Değeri: 2000 TL

On binlerce tıp fakültesi öğrencisi Poster altında Poster boyutuna göre Değeri: 5000 TL


Partnerler • • • • • •

IFMSA, International Federation of Medical Students’ Associations EMSA, European Medical Students’ Association Y-PEER, Youth Peer Education Network IPPNW, International Physicians For The Prevention of Nuclear War EMS Council, European Medical Students Council UNFPA, United Nations Population Fund

EMS COUNCIL


Sponsorluk Prosedürleri 1. Sponsorluk bedelleri Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği’nin hesabına yatırılacaktır. Bu şekilde sponsor, ek vergi avantajından faydalanabilecektir. 2. Sponsorluk bedelinin dernek hesabına yatırılmasının ardından 15 (on beş) iş günü içerisinde bağış makbuzu sponsora ulaştırılacaktır. 3. Sponsorluk anlaşması TurkMSIC Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir. 4. Sponsorluk iş ve işlemlerinde; kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz. 5. Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyandan sponsor alan taraf sorumlu tutulamaz. 6. Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

DERNEK HESAP BİLGİLERİ Banka Adı: Türkiye İş Bankası Şubesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hesap Numarası: 3481 0055592 IBAN: TR760006400000134810055592

DERNEK ADRESİ Millet Cad. No: 79 D:3 Fındıkzade Fatih/İSTANBUL


TurkMSIC Abant - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Acıbadem - Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Adnan Menderes - Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Afyon Kocatepe - Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Akdeniz - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Ankara - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Atatürk - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Başkent - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Celal Bayar - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Cumhuriyet - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Onsekiz Mart - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Çukurova - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Dokuz Eylül - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Ege - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Erciyes - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Osmangazi - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Fırat - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Gazi - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Hacettepe - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - TurkMSIC Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - TurkMSIC İstanbul Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Karadeniz Teknik Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Kırıkkale Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Kocaeli Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Marmara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Mersin On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC On Dokuz Mayıs Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Pamukkale Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - TurkMSIC Meram Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi - TurkMSIC Selçuklu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Süleyman Demirel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Trakya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Uludağ Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Ufuk Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Yeditepe Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Yüzüncü Yıl Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Karaelmas

www.turkmsic.net

TurkMSIC Sponsorluk Dosyası  
TurkMSIC Sponsorluk Dosyası  

Turkish Medical Students' International Committee - Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği

Advertisement