Page 1

SAĞLIK HUKUKU ‘Değişen Sağlık Politikaları Çerçevesinde Hekimin Yasal Sorumlulukları, Hekim Hakları’

12-13 Şubat 2011 Gür Kent Otel ANKARA

PROGRAM KİTAPÇIĞI

www.turkmsic.net

ANKARA BAROSU


Değiştiren ve Geliştiren; TurkMSIC Türkiye'nin en büyük tıp öğrenci topluluğu olan TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği), ülkemizdeki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş ve onları geniş kapsamlı bir vizyon ile bir araya getiren bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen tıp öğrenci organizasyonları arasında en köklü kuruluştur. Gençlik sorunlarının tespit edilmesi ve bu tespitler üzerine gençlik politikalarının oturtulması bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir. Çağdaş toplum, örgütlü toplumdur, birlik olan toplumdur anlayışıyla bugün dünyada sivil toplum kuruluşlarını esas alan ve toplumsal kesimleri güçlendirerek kendi sorunlarına sahip çıkmalarını öngören bir eğilim yaşanırken; 59 yıl önce bu öngörüyle kurulan birliğimizin değeri ve önemi daha da anlaşılmaktadır. İç dünyalarına akıl terleriyle yolculuk yapanların birliği olan TurkMSIC, tıbbiyeliler nezdinde gençlik ve dolayısıyla geleceğin sağlıklı toplumu adına farkını işte tam bu noktada ortaya koymaktadır. Zamanın tıbbiyelilerini; daha da özelleşmiş ve kendi iç dünyalarına seyahat halinde olan tıbbiyelileri bir araya getiren organizasyonumuz, bu sıradışı özelliğiyle derin anlamlar ifade etmektedir. Bizi bir araya getiren, kimi zaman sahip olduğumuz birliğin gücü ile bizi yücelten platform; kimi zaman ise çatı olan TurkMSIC, bu sebeple de ayrı bir değere sahiptir. “Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir.” Türk tıp öğrencileri için sivil toplum alanında artan bir ivmeyle yükselen değerler bütünü olan TurkMSIC de sahip olduğu potansiyel ile değeri “ölçülemeyen” ler kategorisinde yer almaktadır. TurkMSIC; geleceğin hekimlerini hastane dışına taşıyarak entellektüel becerilerini geliştirmeyi amaç edinmiştir. Felsefesi; ortak akıl ile ortak artı değerler yaratmak, ortak aklı hoşgörü ile tamamlayarak eyleme dökmek ve eylem sırasında şeffaf olmak olan TurkMSIC dahilinde tıp öğrencileri; kendilerine sunulan açık çeki yaratıcılıkları ışığında kullanma olanağı elde ederler. Sivil toplum ve öğrenci topluluğu kesişiminin geniş yelpazesinde organizasyonel yeteneklerini geliştirerek tasarlanan etkinlikleri hayata geçirebilecekleri deneyime sahip olmanın yanı sıra; bu çalışmaların ortak yürütülebileceği WHO, UNESCO, UNICEF, UNFPA, IFMSA, EMSA gibi öncü kuruluşlarca resmi bağlantılar sayesinde, projelerinin ulusal ve uluslar arası ölçekte yönlendirildiği bir ortamdan ilhamlanırlar. Tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası entegrasyonu sürecinde; “değişimin” gelişim ölçüsüyle, TurkMSIC’in sunduğu yolda birlikte yürüyebilmek dileklerimizle.

Davut ÇEKMECELİOĞLU Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği 2010/11 Yönetim Kurulu Başkanı


Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (TurkMSIC) Türkiye'nin en büyük tıp öğrenci topluluğu olan TurkMSIC (Turkish Medical Students' International Committee - Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi) ülkemizdeki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş ve onları bir araya getiren bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen en köklü kuruluştur. TurkMSIC, 1952 yılında kurulmuş olup ülke çapında 37 tıp fakültesinde organizasyonel şemasını tamamlayan üye öğrenci toplulukları aracılığıyla Türkiye’deki 30.000’den fazla tıp öğrencisini temsil etmekle birlikte, uluslararası platformda ise kurulduğu yıldan bu yana ülkemiz tıp öğrencilerinin sesi olmayı sürdürmektedir. 1952 yılından beri üyesi olduğu IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations - Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) ile olan yakın ilişkileri sayesinde Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi olarak tanınan Türkiye'deki ilk ve tek tıp öğrencileri forumudur. TurkMSIC, 2005 yılından itibaren tam üyeliğe kabul edildiği EMSA (European Medical Students’ Association) bünyesinde de önemli projelere imza atmaktadır. IFMSA ve EMSA tam üyelikleri ile uluslararası alanda da bilgi ve beceri paylaşımını mümkün hale getiren TurkMSIC, bu organizasyonların toplantılarındaki saygın duruşu ve ilkeli tutumu ile “lider” üye ülkelerden biri konumuna ulaşmıştır TurkMSIC’in ortak çalışmalar yürüttüğü ve üyesi olduğu IFMSA ise 102 farklı ülkeden 1,2 milyon tıp öğrencisine seslenen bir organizasyon olarak WHO, UNESCO, UNICEF, UNFPA gibi öncü kuruluşlarca resmi olarak tanınmış bir konumdadır. Bu amaçla fakültelerde, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen projeleri, her yıl üyesi olan 102 ülke arasında yapılan öğrenci/staj/araştırma değişimleri, dinamik eğitmen kadrosuyla düzenli aralıklarla yapılan eğitimleri, yaz okulları, çalıştayları, konferans ve yayınları ile geleceğin doktorlarının henüz öğrenim sürecinde ulusal ve uluslararası entegrasyonunu hedef edinmektedir.. TurkMSIC Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencileri için ve onlar tarafından yürütülen tamamen gönüllülük esası ile çalışan bir organizasyondur. Merkez bir yönetim kuruluna sahip olan TurkMSIC; altı farklı alt çalışma kolu ve dört farklı destek birimi ile tıp öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmayı ana ilkesi olarak belirlemiştir. Alt çalışma kolları; her sene 250 öğrenciye Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da staj yapma imkanı sunan SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange), her sene 50 öğrenciye uluslararası araştırma çalışmalarına katılma imkanı sunan SCORE (Standing Committee on Research Exchange), cinsel eğitim ve sağlık sorunlarına odaklanan SCORA (Standing Committee on Reproductive Diseases including AIDS), tıp eğitiminde öğrenci temsiliyetini güçlendirmeye çalışan SCOME (Standing Committee on Medical Education), geleceğin doktorlarını insan hakları bilinci ile yetiştirmeyi amaç edinen SCORP (Standing Committe on Human Rigths and Peace) ve Halk Sağlığı üzerine politika üretmeye, yeni projeler ortaya koymaya çalışan SCOPH (Standing Committe on Public Health)'tan oluşmaktadır. Geleceğin doktorlarını hastane dışına taşıyarak entelektüel becerilerini geliştirmeyi amaç edinen Eğitim ve Kaynak Gelişimi Destek Birimi, öğrencilere henüz öğrencilik yıllarında fikirlerini projelere aktarabilme ortamı hazırlayan Proje Destek Birimi, sürekli yayınlarını oluşturan Yayın Destek Birimi ve günümüzün artık olmazsa olmazı Yeni Teknolojiler Destek Birimi ile TurkMSIC öğrenci hayatını profesyonel yaşamla birleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. TurkMSIC kurumsal kimliğini de tamamlamış, sürekli gelişim sürecine sağlam bir adım atmıştır.


Tüm üyelerinin belirlenen temel eğitimlerden geçtiği, ulusal ve uluslararası projelerin yürütüldüğü, mezun olmuş üyeleri ile ilişkilerin devam ettiği, e-gazeteler ve güncel web sayfası ile iletişimin sıcak tutulduğu bir bağlantılar zinciri haline gelmiştir. Sağlığın sosyal boyutunun farkında olan TurkMSIC, tıp öğrencileri ve doktorların yanı sıra diğer öğrenci ve gençlik topluluklarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla da ortak projeler yürütmektedir. TurkMSIC’in organizasyon şeması diğer öğrenci topluluklarına da örnek olmaya başlamış, farklı bölüm ve meslekten birçok gençlik hareketine önderlik eder olmuştur. TurkMSIC’ın amacı: • Sağlık, eğitim ve tıp ile ilişkili konularda tartışmak için Türkiye çapında bir forum oluşturmak; bu tartışmalardan çözümlere varmak ve bunlara uygun aktivitelerde bulunmak •

Tıp öğrencileri çapında insancıl ideallerin ve tıp etiğinin gelişmesine yardımcı olmak

• Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına duyarlı olmaları için ortam yaratmak, farklı ülkelerdeki sağlık sistemleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak • Üyeler, diğer tıp öğrencileri toplulukları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bağlantıyı kurarak, topluma en çok yararı sağlama amacıyla onları beraber çalışmaya teşvik etmek • Fakültelerdeki öğrenci topluluklarında (yerel kurulları) yürütülen projeleri destekleyen bir mekanizma görevi görmek •

Tıp öğrencilerini, bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanmaya teşvik etmektir.

TurkMSIC tüm çalışmalarını, Türkiye’deki 37 tıp fakültesinde yapılanmasını tamamlamış öğrenci toplulukları (yerel kurulları) aracılığı ile yürütmektedir. Yerel kurullarımız bünyesinde çalışan gönüllü tıp öğrencileri; • Özellikle yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, organizasyon yeteneklerini geliştirip tasarladıkları etkinlikleri hayata geçirebilecekleri deneyim ve ortama sahip olmakta; halk sağlığından tıp eğitimine, üreme sağlığından uluslararası öğrenci değişim programlarına kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde kendi ilgi alanlarına uygun bir etkinliği gerçekleştirebilme ayrıcalığına kavuşmaktadırlar. • Önemli uluslararası projelere organizatör olarak katılmakla kalmayarak; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA gibi saygın kuruluşlarla ilişkide olma ve işbirliği içerisinde çalışma olanağı yakalamakta; gerek öğrenci değişim programları, gerekse ulusal ve uluslararası toplantı ve projeler ile düzenlenen etkinliklerde yer alarak farklı kültürlerden akranları ve meslektaşları ile tanışma, onlarla uzun dönemde çalışmalar yürütme ve iletişim sağlama olanağı bulmaktadırlar. • Her geçen gün ailemize yeni fakülteler katarak daha çok genişlemeyi hedefleyen topluluğumuza üye olan yerel kurullarımız ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu fakülteler çalışmalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi amacıyla üniversiteleri veya dekanlıkları içerisinde, bilgi ve destekleri dahilinde “öğrenci topluluğu” olarak adlandırılan bir statüye sahiptir. Bütünü oluşturan üye tıp fakültelerimizin aynı zamanda üniversiteleri veya dekanlıkları bünyesinde bir “öğrenci topluluğu” olarak faaliyetlerini yürütmeleri, mümkün olduğunca çok sayıda tıp öğrencisine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.


TurkMSIC ülke çapında 37 yerel kurulda faaliyet göstermektedir: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Abant Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Acıbadem Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Adnan Menderes Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Afyon Kocatepe Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Akdeniz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Ankara Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Atatürk Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Başkent Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Celal Bayar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Cumhuriyet Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Onsekiz Mart Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Çukurova Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Dokuz Eylül Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Ege Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Erciyes Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Osmangazi Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Fırat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Gazi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Hacettepe İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - TurkMSIC-İstanbul Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Karadeniz Teknik Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Kırıkkale Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Kocaeli Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Marmara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Mersin On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-On Dokuz Mayıs Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Pamukkale Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Meram Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Selçuklu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Süleyman Demirel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Trakya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Uludağ Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Ufuk Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC Yeditepe Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Yüzüncü Yıl Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi - TurkMSIC-Karaelmas


ALT KOMİTELERİMİZ Tıp Eğitimi Alt Komitesi Standing Committee on Medical Education (SCOME) Sadece tıp eğitiminin gelişimi konusunda değil aynı zamanda tıp öğrencilerinin ufkunun genişlemesi konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Tıp eğitimi sadece gelecekteki doktorların değil, sağlık düzeyinin de kalitesini etkilediği için uygun bir öğrenme ortamı gerçekleştirmeyi amaçlar. IFMSA, dünya genelindeki tüm tıp öğrencileri için uygun bir öğrenme ortamı gerçekleştirmeyi amaçlar. Tıp Eğitimi Çalışma Komitesi tıp eğitiminin farklı yönleriyle ilgilenen tıp öğrencilerinin tartışabilecekleri bir ortam yaratarak amaçlarına ulaşmaya çalışır. Bunların başında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME), Avrupa Tıp Eğitimi Birliği (AMEE) ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) gelmektedir.

Staj Değişimi Alt Komitesi Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) Staj Değişimi Alt Komitesi; başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, dünyada sağlık sektöründe çalışan tüm bireyler arasında işbirliği sağlama, kültürel anlayış geliştirme ve farklı kültürlerde toleransın arttırılmasını kendisine misyon olarak belirlemiştir. Bugün itibariyle de 78 ülkede, 1003 tıp fakültesinde öğrencilere staj olanağı sunmaktadır. Bu değişim programı öğrencilere sunduğu eşsiz eğitici ve kültürel deneyimin yanı sıra, medikal özgeçmişleri için de benzersiz bir sayfa ekler. Farklı ülkeler ve sosyal koşullarda uygulanan tıbbi yaklaşım, öğrencinin medikal ufkunu açarak, geleceğin doktorlarına empati kurma yeteneğini arttırma şansı tanır.

Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Alt Komitesi Standing Committee on Reproductive Health Including AIDS (SCORA) Hedefi ulusal ve uluslararası düzeyde üreme sağlığı ve AIDS konusundaki aktiviteleri koordine ve teşvik etmek; onları destekleme ve geliştirmektir. Aktivitelere, eğitimsel, toplum temelli kampanyalar, AIDS ve üreme sağlığı hakkında koruyucu kampanyalar dahildir. SCORA; UNFPA, UNAIDS, UNICEF, WHO, IPPF, FHI ve çalışmalarında AIDS/HIV dahil üreme sağlığı üzerinde yoğunlaşan diğer kuruluşlarla sıkı ortak çalışmalar içerisindedir.


Araştırma Değişimi Alt Komitesi Standing Committee on Research Exchange (SCORE) TurkSCORE olarak amacımız; Türkiye’deki tıp fakültelerinin çekirdek müfredatına uygulama dersleri olmayan sadece teorik olarak yer alan bilim insanı yetiştirme, araştırma etiği, bilim felsefesi, literatür zemini geliştirme, aydınlatılmış onam alma, rapor-yayın sunumu gibi edinimleri öğrenciye kazanma fırsatı sağlamaktır. Bu programın yurtdışındaki üniversitelerde yapılıyor oluşu; öğrencinin bu amaçta kazanacaklarının yanı sıra yabancı dilini geliştirme ve değişik kültürleri tanıma gibi kazanımlar da edinmesine olanak vermektedir.

İnsan Hakları Ve Barış Alt Komitesi Standing Committee On Human Rights And Peace (SCORP) Geleceğin sağlık çalışanları olacak tıp fakültesi öğrencilerinin, küresel bir bakış açısıyla, sağlıkta eşitlik, insan hakları ihlallerinin ve çatışmaların önlenmesi için bilgi, beceri ve tutum sahibi olmalarını sağlayarak, yoksullar, göçmenler, mülteciler ve insan hakları konusunda savunmasız insanlar gibi sağlık hakkı ihlallerine uğrayan insanların sağlık durumlarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için çalışabilmesine imkan sağlar.

Halk Sağlığı Alt Komitesi Standing Committee on Public Health (SCOPH) TurkMSIC ve IFMSA’in en kapsamlı çalışma kollarından biri olan Halk Sağlığı Çalışma Komitesi; halkın sağlığını, tıp fakültesi öğrencilerinin bilgi düzeyini, farkındalığını geliştirmek için farklı konularda çok sayıda aktiviteler yapar ve projeler üretir. Eğitimler hazırlar. Halk sağlığı ile ilgili her alanda etkinliklerde bulunabileceğimiz bu alt komite; bizlere daha doktor olmadan halkımız adına, insanlık adına bir şeyler yapabilme imkanı sunar. Kendimizi şimdiden doktor hissettirir. Gelecekte daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak için tüm dünyada halk sağlığını geliştirmeye çalışır. SCOPH tüm dünyada önemli günlerde eş zamanlı aktiviteler yürütmekle kalmaz; sizin fikirlerinizle oluşturacağınız projelerin destekçisi ve ilerleticisidir.


TurkMSIC ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği, TurkMSIC tarafından çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. TurkMSIC ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği tüzük ve içtüzüklerinde söz konusu oluşumlar arasındaki ilişki ve işbirliği detaylı olarak açıklanmıştır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanlarından bazıları şunlardır: a)

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

• Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimler yapılmasını sağlamak, • Üyeler, diğer tıp öğrencileri toplulukları, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bağlantıyı kurarak topluma en çok yararı sağlamak amacıyla, bunları birlikte çalışmaya özendirmek, • Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet alanları doğrultusunda, toplantı, kurultay, açık oturum, seminer, konferans, sempozyum, kurs, panel, yarışma, sınav ve kongre gibi etkinlikler düzenlemek, • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Türkiye’deki tıp fakültelerinde etkinlik gösteren öğrenci topluluklarıyla, diğer dernek veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, işbirliği içinde faaliyetler yürütmek. b)

Derneğin Faaliyet Alanları

Dernek; bilim, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, halk sağlığı, üreme sağlığı ve HIV/AIDS, eğitim, insan hakları, barış, mülteciler, bilimsel araştırma, tıp stajı, proje ve değişim alanlarında faaliyet gösterir. Yukarıda bilgilerinize sunulan derneğin faaliyet alanları açıkça TurkMSIC’in çalışmalarına eşlik eder ve etkinliklerin ortak bir platformda sürdürülmesini sağlar niteliktedir. TurkMSIC topluluğu beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. TurkMSIC bünyesinde Yönetim Kurulu için seçim yapılmaz. “Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği”nde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, o andan itibaren TurkMSIC Yönetim Kurulu’nda da aynı göreve gelirler. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşan ve bir seneliğine göreve gelen Denetim Kurulu için de seçimler Dernek Genel Kurulu’nda gerçekleştirilir. Dernek Genel Kurul Toplantısı ise, TurkMSIC Ekim Toplantısı sırasında yapılmaktadır.


Yasa ve yönetmeliklere göre herhangi bir TurkMSIC faaliyeti için dernek olma önkoşulu ile karşılaşıldığında, TurkMSIC bu aktivitesini ilgili kurallara uyarak dernek aracılığıyla gerçekleştirir. Bunun dışında, bir üniversite topluluğunun hakları dahilinde yapabileceği her türlü faaliyet TurkMSIC bünyesinde yapılmaya çalışılmaktadır. Yerel kurulları aracılığıyla yükselen bir ivmeyle ilerleyen ve köklü geçmişinde birçok başarıya imza atmış olan organizasyonumuz yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını devam ettirmektedir. Tüm bu etkinliklerini sürdürürken tıp fakültesi öğrencilerini güven tabanlı bir işleyişe davet eder, yöneticilerinin sorumluluklarını yürürlükte olan, ihtiyaçlara göre sürekli güncellenen ve birbiriyle son derece uyumlu TurkMSIC ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Derneği tüzük ve içtüzük maddeleri ile denetlenebilir kılar. Kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış, uluslararası ortaklıklarını ilerletmiş ve organizasyonel şemasını sağlamlaştırmış olan topluluğumuzun tüm girişimleri, yöneticileri, gönüllü çalışanları ve etkinliklerine katılan öğrencileri; karşılıklı güven, dayanışma ve işbirliğinin yanı sıra sınırları net olarak çizilmiş tüzük, yönetmelik ve kanunlara dayalı işleyişi sayesinde profesyonel yaklaşımlarla güvence altına alınmıştır.


ULUSAL YÖNETİCİLERİMİZ

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu Davut ÇEKMECELİOĞLU Başkan

Büşra TOK

Demet ALAY Denetim Kurulu Üyesi

Çağrı ULUKAN

Genel Sekreter

Denetim Kurulu Üyesi

Murat AYDIN

Selin BULUT

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şule Selin AKYAN İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit YILMAZ Mali Koordinatör

Denetim Kurulu Üyesi


ULUSAL YÖNETİCİLERİMİZ

Alt Komiteler

Destek Birimleri Boran YAVUZ

Ümitcan ÜNVER

Tıp Eğitimi Ulusal Direktörü

Eğitim ve Kaynak Gelişimi Destek Birimi Direktörü

Yusuf DURSUN

Erencan GÜNDOĞDU

Staj Değişimi Ulusal Direktörü

Mezun İlişkileri Destek Birimi Direktörü

Metin YEŞİLTEPE Halk Sağlığı Ulusal Direktörü Mertcan TOMRUKÇU Üreme Sağlığı & HIV/AIDS Ulusal Direktörü Fırat BÜYÜKTAŞKIN Araştırma Değişimi Ulusal Direktörü İbrahim HIRA İnsan Hakları ve Barış Ulusal Direktörü

Hülya ŞAHİN Proje Destek Birimi Direktörü Ozan Emre TORUN Yayın Destek Birimi Direktörü Ahmet HAKAN Yeni Teknolojiler Destek Birimi Direktörü


TURKMSIC SEMPOZYUMU SAĞLIK HUKUKU “Değişen Sağlık Politikaları Çerçevesinde Hekimin Yasal Sorumlulukları, Hekim Hakları” TurkMSIC(Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği), 1952 yılında Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri arasında oluşturulmuş, şu an organizasyonunu tamamlamış 37 tıp fakültesinde faaliyet gösteren; bağımsız, siyasi olmayan ve maddi çıkar gütmeyen en büyük ve en köklü topluluktur. Türkiye’deki 62 tıp fakültesinin öğrencilerine açık olan TurkMSIC Sempozyumu, Sağlık Hukuku temasıyla 12-13 Şubat 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. “Geleceğin hekimlerine, yakın vadede kendilerini bekleyen sağlık sistemine dair kapsamlı bir giriş sunarak, bireysel ve dolayısıyla mesleki birliktelik gelişimine katkıda bulunmak” misyonuna hizmet edecek sempozyum sayesinde hedeflerimiz; •

Birbirinden bağımsız pek çok tıp fakültesi öğrencisini bir araya getirmek,

• Sağlık Hukuku ile ilgili Türkiye'nin önde gelen akademisyen, sanatçı ve yazarları davet bu konularda panel ve çalıştaylar düzenlemek, • Katılımcıların konu dahilinde bilmediklerini öğrenecekleri, soru ve görüşleriyle oturumlara katkı bulunacakları açık forum ortamı sağlamak, • Yapılan tartışmalar sonrasında tıp fakültesi öğrencilerinin ortak görüşlerini bir ‘görüş bildirgesi’ olarak sunmak ve bu görüş bildirgesini gerekli kurum ve kuruluşlara iletmek. Belirtilen noktalar dahilinde sempozyumda: Tema Oturumu, TurkMSIC Tanıtımı, TurkMSIC Projeleri, TurkMSIC Eğitimleri ve Ödül Töreni’ne yer verilecektir. Ayrıca katılımcıların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler ve proje sunumları yer alacaktır. ‘’Değişen Sağlık Politikaları Çerçevesinde Hekimin Yasal Sorumlulukları, Hekim Hakları’’ konusu dâhilinde Ankara Barosu, Türk Tabipleri Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile çalışmaktayız. Çağdaş toplum, örgütlü toplumdur anlayışıyla hareket eden TurkMSIC olarak sempozyumumuz adına kurumsal ilişkilerde somut, net ve hızlı adımlar atabileceğimizi umuyoruz. Zira, sempozyum ile elde etmeyi planladığımız görüş bildirgesinin böylesi bir yapılanmanın desteği ile Türk tıp öğrencilerinin kamu ve sivil alanda temsiliyetine katkı sağlayacağı inancındayız. TurkMSIC Yönetim Kurulu üyeleri veya gönüllü tıp öğrencileri sıfatlarımızdan herhangi biri ile ülkemiz tıp eğitimine yenilikçi bir soluk getirecek projemizde sizlerin aktif katılımı bizleri mutlu edecektir.

Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği Yönetim Kurulu


PROGRAM “SAĞLIK HUKUKU” DEĞİŞEN SAĞLIK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI, HEKİM HAKLARI 12-13 Şubat 2011, Ankara

Açılış Konuşmaları * TurkMSIC Başkanı * Türk Tabipleri Birliği Başkanı * Ankara Barosu Başkanı * Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi * Sağlık Bakanlığı Temsilcisi


PROGRAM “SAĞLIK HUKUKU” DEĞİŞEN SAĞLIK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI, HEKİM HAKLARI

1. OTURUM: Sağlık Sistemleri Genel Sağlık Sigortası ve Tam Gün Yasası - Namık KAYA, SGK Sigortacılığı Daire Başkanı Hekimin Mesleğe Atanma Usul ve Esasları - Abdülkadir BEKTAŞ, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sağlıkta Dönüşüm Programı - Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Başkanı

2. OTURUM: Hekimin Yasal Sorumlulukları ve Hekim Hakları Hekimin Hukuki Sorumluluğu - Av. Berna ÖZPINAR Hekimin Cezai Sorumluluğu - Prof. Dr. Hakan HAKERİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Hekimin Disiplin Sorumluluğu ve Hekim Hakları - Av. Ziynet ÖZÇELİK, TTB Avukatı Hekimin Meslek Ahlakına Dair Temel Yasal Düzenlemeler - Doç. Dr. Murat CİVANER, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD. Sorumluluk Sigortası - Av. İlker EVREN


TURKMSIC ULUSAL PROJELERİ Sağlık Hakları Ulusal Akran Eğitimi Zinciri Geleceğin hekimleri olacak tıp fakültesi öğrencilerinin; mesleklerini uygularken insan hakları başta olmak üzere, hasta haklarını gözeterek sağlıkta eşitlikçi ve haklara saygılı bir tutum izlemeleri; mesleğini en güzel şekilde uygulayabilmek için kendi haklarının da farkında olmaları ve bu konuda gerekli duyarlılığın gösterilmesi için çabalamalıdırlar. Mesleğini uygularken en nitelikli ve en uygun hizmeti aktarabilmek için sağlık alanındaki son gelişmelerin ve yasal prosedürün takipçisi olmalıdırlar. İşte tüm bunlar için hem donanımlı gençler ve katılımcılar kazanmak, hem de bu kişilere eğitmenlik becerileri kazandırarak; verecekleri eğitimlerde bu kazanımı çarpan etkisiyle arttırmak için Sağlık Hakları Ulusal Akran Eğitimi Zinciri Projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 28 Şubat-1 Mart 2009 tarihlerinde Edirne’de ilk eğitmen eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimimiz İnsan Hakları, Sağlık Hakları, Hekim Hakları, Hasta ve Refakatçi Hakları, Sağlık Mevzuatı ve Genel Sağlık Sigortası, Sağlık Alanındaki Son Gelişmeler başlıklarından oluşmuştur. Eğitimin ardından katılımcılar hem eğitmenlik becerileri kazanmışlar, hem de sayılan başlıklarda temel bilgileri anlatabilecek birer akran eğitmeni olmuşlardır. Projenin başlangıcından bugüne 12 faklı eğitim düzenlenmiş ve projemiz 172 tıp fakültesi öğrencisine ulaşmıştır. Bağırsak Kanserine Dur De Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalın bağırsak kanseri dünyada en sık görülen ve en çok öldüren üçüncü kanser çeşididir. Yılda bir milyondan fazla kişiye tanı konmakta ve yaklaşık altı yüz bin kişi her sene hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre kolorektal kanser erkeklerde üçüncü, kadınlarda ikinci ölümcül kanser türüdür. Değişen hayat şartlarına paralel olarak beslenme alışkanlıkları da değişmiş, insanlar sağlıksız, yağlı ürünlerle beslenmeye başlamışlardır. Bunun sonucu olarak insanların kolon kanseri olma riski artmıştır. Tüm bunlara rağmen kolorektal kanser önlenebilir ve erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnsanlara sağlıklı beslenme ve spor yapma alışkanlığı kazandırılarak kolon kanseri olmaları önlenebilir. İnsanların taramalarını düzenli yaptırmaları sağlanarak da hastalığın erken evrelerde tespit edilmesi sağlanabilir. Böylelikle kolorektal kanserlerden ölümlerin önüne geçilebilir. Projemizle kolon kanseri konusunda bilinçli bir toplum oluşturmayı, dolayısıyla kolon kanserinin önüne geçmeyi planlıyoruz. Amaçlarımız doğrultusunda stantlar açarak, eğitimler vererek, konferanslar düzenleyerek insanların kolorektal kanseri tanımasını sağlayacağız. İnsanları sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıkları kazandırmak üzere sağlıklı yaşam pikniği, doğa yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Yerel ve ulusal basın yoluyla insanlara ulaşmaya çalışacağız. Sigarasız Yaşam Projesi Sigara alışkanlığı dünyada en yaygın görülen sağlığa zararlı alışkanlıktır. Gelişmiş ülkelerde 12-17 yaş arasındaki her beş ergenden birinin sigara tiryakisi olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise bu oran daha yüksektir. Sigara ve tütün kullanımının yol açtığı etkilere karşı yapılan aktivitelerin öncülüğünü diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hekimler üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında hem bu çalışmalara önderlik edecek hem de topluma sağlık konusunda rol model olacak geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerinin konuya ilişkin duyarlılıklarını arttırmak son derece önemlidir. Tüm bu nedenlerle biz de toplumun sağlık sorunlarına duyarlı hekim adayları olarak Sigarasız Yaşam Projesi’ni gerçekleştirme ihtiyacı duyduk. Amacımız; Türkiye’de sigara kullanımı görülme sıklığını azaltmak ve yapacağımız etkinliklerle ülke gençliğini bu konuda bilinçlendirmektir. Bu amaçlarla; sigara konusunda çalışmak isteyen tıp fakültesi öğrencileri için hazırladığımız eğitmen eğitimleri ile pek çok gönüllünün sigara konusunda bilinçli ve öğretici olmasını sağlıyor, ayrıca onların düzenledikleri eğitimlerle pek çok tıp


fakültesi öğrencisine ve halka ulaşıyoruz. Kurulan stantlarla ve düzenlenen konferanslarla halkımızı bilgilendiriyor ve sigarayı bırakmayı düşünenleri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Bunların yanında bu yılki planlarımız arasında ilköğretim ve liselere giderek gençleri sigara konusunda bilinçlendirmek yer almaktadır. SCORE PET (PRE EXCHANGE TRAINING) TurkMSIC’in her yıl düzenlemiş olduğu yurt dışı değişim sınavı sonrasında pek çok tıp fakültesi öğrencisi, yazın yabancı bir ülkeye giderek bir aylığına bir staja veya araştırmaya katılabilme fırsatını yakalamaktadır. Bu sayede öğrenciler hem farklı ülkelerden gelen pek çok öğrenciyle birlikte pek çok kültürü tanıma fırsatı elde etmekte, hem de daha öğrencilik yıllarında uluslararası bir çalışma deneyimi kazanmış olmaktadır. Bunun yanında pek çok yabancı öğrenci de ülkemizde araştırma ve staj değişimlerine katılmakta ve ülkemizi tanıma fırsatı bulmaktadırlar. SCORE (Standing Commitee on Research Exchange) TurkMSIC’in bilimsel araştırma değişimlerini düzenleyen alt komitesidir. SCORE-Pet ise; Bilimsel Araştırma Değişimi ile değişime gidecek öğrencilerin araştırma ve bilim alanında bilgilerini ve farkındalıklarını artırmak üzere oluşturulmuş iki günlük bir eğitimdir. Bilim tarihi, bilimin evrimsel gelişimi, bilim felsefesi, araştırma etiği, yöntembilim, hipotez kurma, araştırma kurgusu, temel biyoistatistik ve kültürlerarası öğrenme konularında verilecek eğitimler ve atölye çalışmaları ile öğrencinin yurtdışında katılacağı araştırma değişiminde ihtiyacı olacağı bilgileri ve etik, kültürel farklılıklar gibi konulardaki sahip olması gereken farkındalığı kazandırmak, artırmak hedeflenmektedir. Bu sayede öğrenciler yurtdışında araştırma projelerinde çalışmaya başladıklarında etik sorunlardan kaçınabilecekler, farkındalıkları artmış olacak ve bilimsel açıdan daha verimli bir ay geçirebilecekler. Organlarını Bağışla Organlarda oluşan geri dönüşümsüz hasarın insanda yarattığı olumsuzlukların giderilmesinin yadsınamaz bir yöntemi olan organ nakli tıp dünyasında önemli bir yere sahiptir. Naklin gerçekleşebilmesi için ise uygun kişinin organlarını bağışlaması gerekir. Organ bağışı canlıdan veya kadavradan alınan organlarla gerçekleşebilmekle birlikte, çalışmalarımızda değindiğimiz ana konu kadavradan organ bağışının eksikliğidir. Bu eksiklik ise her eğitim düzeyinden insanın sahip olabileceği önyargılar veya kişilerin konu ile ilgili bilgi seviyelerinin yeterli düzeyde olmamasından ileri gelmektedir. Bizler; her yıl daha da artan, nakil bekleyen hasta sayısını azaltabilmek için yapılan çalışmalara uzun süredir katılım ve katkı göstermekteyiz. Yerel Kurullarımızda gerek stant aktiviteleri, gerekse seminerler gibi etkinliklerle Organ Bağışı hakkındaki farkındalığı arttırmak yönünde çalışmaktayız. İnsanların önyargılarını yıkmak için organ bağışı ile ilgili soruları yanıtlamakta ve organlarını bağışlamak isteyen kişileri organ bağışı kabul eden sağlık birimlerine yönlendirmekteyiz. TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları Ülkemizdeki tıp öğrencilerinin genelinin, kendileri için hayati önem taşıyan tıp eğitimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmadığı ve bu yüzden bu konuda bir fikir ve irade ortaya koyamadığı genişçe kabul gören bir olgudur. Vizyonu “Ülke çapında tıp öğrencilerinin hem tıp eğitimi konusunda bilgilenmelerini hem de bu konuda seslerini duyurmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını kolaylaştıracak bir platform oluşturmak.” olan bu projeyle tıp öğrencilerinin kendilerinin en temel paydaşlarından biri olduğu tıp eğitimi konusunda bir inisiyatif almaları sağlanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda; her sene, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine açık bir şekilde, her yıl yeni bir temayla, tıp eğitimi çalıştayı düzenlenmektedir.


Çalıştay boyunca görüşülen konular ve paylaşılan fikirler bir sonuç bildirisi haline getirilir. Sonuç bildirisi tüm çalıştay katılımcıları tarafından kabul edilir ve imzalanır. TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları’nın tıp eğitimine en büyük katkısı öğrencilerin ortak görüşlerinin yer aldığı yazılı bir metnin dekanlıklara iletilmesidir. Bu sayede tıp fakültesi öğrencileri eğitimlerinin programlanması ve uygulanmasını sağlayan dekanlıklarıyla iletişim haline geçmeye başarmış ve kendi eğitimlerinde söz sahibi olmuşlardır. SCOPH Yaz Okulu SCOPH, TurkMSIC’in halk sağlığı kolunda halkı ve tıp fakültesi öğrencilerini bilinçlendirmeye çalışan alt koludur. Pek çok proje üreten ve aktiveler düzenleyen bu alt kolumuzda, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim yılı içindeki yapacakları çalışmalara katkı sağlamak, projeler ve etkinlikler konularında onlarında bilgilendirmek amacıyla bir yaz kampı oluşturduk. Böylece halk sağlığı çalışmalarımızla ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazanan gönüllülerimiz; yıl içindeki çalışmalarını daha motive daha bilinçli bir şekilde yürütmeye başladı. Bu bilgi, beceri ve motivasyon da ürettiğimiz projelerin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor. SCOPH Yaz Okulu, halk sağlığına yeni gönüllüler kazandırmak ve onları kaynaştırmak için her yaz tekrarlanacaktır. Kalbin Senin Ellerinde Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan ve yaygınlığı giderek artan “kalp ve damar hastalıkları” üzerinde durulması gereken bir konudur. Ülkemizde de, dünya ile benzer şekilde, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kalp hastalıkları en büyük ölüm sebebi (%43) olarak bulunmuştur. Bu kadar büyük bir öneme sahip olan kalp damar hastalıklarının; yanlış yaşam alışkanlıkları değiştirildiğinde, hastalanma riskinin %80’e varan oranlarda azalması, hastalıktan korunmak için çalışmaya başlamak gerektiğinin kanıtıdır. Halkın sağlık sorunlarına duyarlı tıp öğrencileri olan biz TurkMSIC gönüllüleri “Kalbin Senin Ellerinde” projesini geliştirdik. Halkın yanlış yaşam alışkanlıklarını iyileştirerek, doğru beslenme ve egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmak adına etkinlikler planladık. Eğitimler, saha çalışmaları, doğa yürüyüşleri, gençlerin spor alışkanlığı kazandırma, basın yayın organlarıyla halkı bilgilendirme gibi pek çok çalışma projemiz tarafından planlanmakta ve sürdürülmektedir. Barış Testi Projesi Barış Testi Projesi, çalışmaları İnsan Hakları ve Barış alt komitemiz aracılığıyla yürüten ve gençleri barış, savaş ve şiddet gibi konular üzerine düşünmeye sevk etmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir projedir. Projede; savaş, şiddet, hoşgörü, ırkçılık, insan hakları ve çatışma çözme konuları üzerine kurulu bir anket hazırlanmıştır. Proje kapsamında, cevapları “kesinlikle katılıyorum, biraz katılıyorum, emin değilim, biraz reddediyorum, kesinlikle reddediyorum” seçeneklerinden oluşan 20 soruluk bir anket lise ve tıp fakültesi 1, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine uygulanır ve ardından istenirse savaş, şiddet, hoşgörü, insan hakları, çatışma çözme üzerine bir çözümleme tartışması yapılır. Bu anket ve tartışmalar; gençlerin, çok ilgilenmedikleri ancak duyarlılık kazanmaları gereken bu konular hakkında bilgi sahibi olması ve düşünüp araştırmaya başlaması sağlanmaya çalışılmaktadır. Mezuniyet Sonrası Mezuniyet Sonrası Projesi; tıp fakültesi öğrencilerini, mezun olduktan sonra yapabilecekleri hakkında bilgilendirmeyi ve doğru bir seçim yapmalarına katkı sağlamayı amaçlar. Zorunlu hizmet, uzmanlık, pratisyen hekimlik ve doktorlar için farklı kariyer fırsatları gibi tıp fakültelerinde bilgilenmede zorluk çektiğimiz pek çok alanda bize sunulan fırsatları ve zorunluluklarımızı öğrenmemizi sağlar. Bu sayede tıp fakültesi öğrencileri; tüm alternatifleri değerlendirerek, sonuçlarını ve zorluklarını bilerek seçimler yapar ve gerektiğinde karar sürecinde birbirleriyle iletişim kurarak görüşlerini birbirlerine aktarabilir.


TURKMSIC EĞİTİMLERİ MOTİVASYON VE GÜÇLENDİRME “ Happiness is not by chance, but by choice. Motivation is only a tool.” Tanıtım yazısı: Motivasyonun ne olduğunu kavramak, kendimizin ve çevremizdekilerin motivasyonunu anlamak, motivasyonumuzu yüksek tutmak adına neler yapabileceğimizi beraber keşfetmek... eğitimimizin temel amaçları. Vereceğim eğitimde kendimizin ve çevremizdekilerin motivasyonunu nasıl yüksek tutabileceğimizi beraber bulmaya çalışacağız. Tabi ki bunları yaparken eğlenmeyi de unutmayacağız. En eğlenceli konu olan Motivasyon daha da eğlenceli energizerlar ve oyunlarla geliyor... STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Planlama eğitimlerimizi gerçekleştirmekteki temel amacımız: Katılımcılarımıza bireysel ve kurumsal stratejik planlar hazırlama becerisini kazandırmaktır. Bunu başarabilmek için eğitim süresince: • • • • •

Stratejik plan'ın tanımı ve özellikleri Durum analizi teknikleri ve kullanımları Stratejik amaç ve hedefler Bireysel ve kurumsal stratejik plana ilişkin kavramlar Değerlendirme ve Takip yöntemleri

başlıklarını tartışmalar, küçük grup çalışmaları, örnek vakalar ve oyunlarla interaktif bir şekilde paylaşmaktayız. Eğitim sonrasında, stratejik planınız ile hedeflerinize daha rahat ulaştığınızı göreceksiniz :) Zaman Yönetimi “Zaman öldürmek en pahalı harcamadır' ve 'Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikâyet ederler'” Tanıtım yazısı: Yeterince zamanınız var mı? Cevabınız kesin bir hayır ise, yöneticilerin büyük bir çoğunluğu ile aynı sınıftasınız demektir. Bu gerçekten ürkütücü bir durum. Birden zamanın yeterli olmadığını fark edersiniz. Aslında, hepimizin sahip olduğu zaman aynıdır. Ama bu, pek az insan için yeterlidir. Öyleyse zaman sorunun kendisi değildir. Sorun BİZDE! Yani sorun ne kadar vaktimiz olduğunda değil, sahip olduğumuz süre içinde neler yaptığımızda. “Zaman az bulunan kaynaktır. Eğer doğru yönetilmiyorsa, hiçbir şey yönetilmiş sayılmaz.” Zamanın yönetimi konusu neden ihmal ediliyor peki? Hadi hep birlikte zamanımızı yönetmek için neler yapmamız gerektiğine bakalım, üstüne üstlük eğlenerek.


FON KAYNAĞI BULMA Aklımda süper bir proje var iyi güzel ama nasıl fon bulacağım mı diyorsunuz ya da bizim dekandan destek istemek hapishane müdüründen anahtar istemek gibi ne yapacağım mı diyorsunuz? Bir firmadan destek istemek nasıl bir şey merak mı ediyorsunuz? Bu ve benzeri soruların cevabını hep beraber keşfetmek için sizi fon kaynağı bulma eğitimine bekliyoruz. FİKİRDEN PROJEYE Proje nedir???

Projenin özellikleri nelerdir???

Projenin basamakları neler ki??? OFFFFF bir fikrim var ama bunu projeye nasıl çevirebilirim??? Gibi sorular mı var aklınızda? İşte bu soruları hep beraber cevaplamak fikirden projeye eğitiminin hedeflerini oluşturuyor. Peki, bu eğitimlerde 3 ortalama saat boyunca neler yapıyoruz biraz onlara değinelim. Proje nedir, Projenin özellikleri nelerdir sorularına hep beraber “beyin fırtınası” yaparak cevap bulmaya çalışıyoruz. Proje basamaklarının neler olduğunu “küçük grup çalışması” yaparak öğreniyoruz. Eğitimimiz hep böyle geçmiyor. Enerjimizin düşmeye başladığı anlarla oyunlarla, hareketlendiricilerle tekrar konsantre olup, enerjimizi tekrar kazanıp eğitimimize devam ediyoruz. Son olarak ise “küçük grup çalışması” ile bir fikri basitçe bir proje haline aktarılmasını gerçekleştiriyoruz. Fikirden Projeye eğitim başlığı IFMSA proje döngüsü eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır. Daha iyi projelere imza atabilmek için tüm TurkMSIC üyelerinin alması gereken eğitim başlıklarından birisidir. İletişim Becerileri En uzak mesafe Ne Afrika’dır, Ne Çin, Ne Hindistan, Ne seyyareler Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir birbirini anlamayan... CAN YÜCEL Tanıtım yazısı: Hem günlük hayatta hem TurkMSIC çalışmalarında başarının sırrı "iletişim" denen sihirli bir kelimede gizli... Gelin bu gizemi beraber çözelim. Peki, nasıl mı? İnteraktif eğitim teknikleriyle ve zaman zaman yapacağımız eğlenceli uygulamalarla iletişim tekniklerini kavrayacak hayatımızda uygulamak için büyük bir adım atacağız.


Takım Kurma 1) The ratio of We's to I's is the best indicator of the development of a team. Lewis B. Ergen 2) Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford 3) It is better to have one person working with you than three people working for you. Dwight D. Eisenhower Tanıtım yazısı: Hayatımızın ayrılmaz bir parçası takım kurmak. Biz farkında olmayarak ortak amaç için çalışan insanlarla bir takım oluruz. Ameliyathanede, hastanedeki çalışma ortamlarımızda, etkinliklerimizde, projelerimizde... Bunu daha farkında olarak doğru yollarla yapmaya ne dersiniz? Takım kurma eğitimini gerçekleştirmekteki temel amacımız: Eğitime katılanların takım kurma bilincini oluşturmak. 1- Takım kavramını ve kurulma amacını benimsetme. 2- Takım kurulma sürecini benimsetme. 3- Takımdaki ihtiyaçları belirlenmesi ve ihtiyaçlara göre görev dağılımı yapılmasını benimsetme. 4- Takımda iletişimin ve güvenin önemini benimsetme Öğretici ve eğlenceli oyunlarla, küçük sunumlarla, beyin fırtınasıyla hep beraber takım kurmanın en doğru yollarını, ‘BİZ’ olmayı öğreneceğiz. Üstelik bunları sizlerin bilgilerinizi katarak, eğlenceli bir şekilde, TurkMSIC'a özel yöntemlerle yapacağız. Sunum Becerileri Sunum becerileri birer Picasso tablosu gibidir. Vurduğunuz her fırça darbesi katılımcılarınızı pek ala büyüleyebilir; ya da portreniz anlamsız bir renk cümbüşü halini alabilir. Paletinize hakimseniz, neyi ne için kullanacağınızı biliyorsanız sunumlarınız saniyeler içinde resitallerle dönüşecektir. Akış ritminize, soruları cevaplama stilinize, ses tonunuza, giriş cümlelerinizin dokunması gerekene, sonlandırırken nereden çıkış yapacağınıza, slayt düzeninize, beden dilinize, kısaca paletinizdeki bütün detaylara doğru tonu verin, bir şarkı gibi başlayın, bir şiir gibi bitirin sonra da karşıya geçip büyülenmiş bir kitlenin neler yapabileceğini seyredin. Katılımcılarınızı salondan etkilenmiş bir şekilde çıkarmanın şifrelerini paylaştığımız eğitimimiz sizi etkilemek, eğlenmekle kalmayacak; sizin de “etkileyen”ler arasına girmenizi sağlayacak.


Stres Yönetimi Çağımızın hastalığı stres! Peki kişisel olarak ya da kurumsal olarak stresle baş edebilmek adına bir şey yapıyor muyuz? Yoksa stresin bizi etkilemesine ve kontrolü ele geçirmesine göz mü yumuyoruz? Ne yazık ki günümüz koşullarında stres kaçınılmaz. Hele Türkiye gibi her 4-5 yılda bir krize giren bir ülkede stres olmazsa olmaz. Önemli olan stresin hem günlük yaşamımıza etkilerini azaltmak hem de çalıştığımız toplulukta olan etkilerini azaltabilmek. Stres yönetimi eğitimine kimler katılmalı: Stresi yönetmek isteyen herkes! Daha olumlu bakış açısına sahip olmak, performansı artırmak, keyif ile çalışmak ve yaşamak isteyenler. Verimli Toplantı Teknikleri Bilimsel araştırmalara göre; kurumlarda ortalama günlük çalışma zamanının % 40’ı üst yönetimde ise % 60 ile 70’i toplantılara harcanmaktadır. Topluluk çalışmalarımızda bu denli öncelik tanıdığımız toplantılar verimliliği ve etkinliği artıran bir çalışma biçimi olmalıdır. Neden toplantılar uzun sürmekte, gereğinden fazla toplantı yapılmakta ve toplantılarda istenilen karar ve sonuçlar çıkmamaktadır? Oyunlarla, uygulamalarla, role playler ile son derece eğlenceli ve interaktif geçecek bu eğitimimizin amacı; organizasyonlarda iletişim ve karar alma açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.


NOTLAR:


NOTLAR:


TurkMSIC Abant - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Acıbadem - Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Adnan Menderes - Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Afyon Kocatepe - Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Akdeniz - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Ankara - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Atatürk - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Başkent - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Celal Bayar - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Cumhuriyet - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Onsekiz Mart - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Çukurova - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Dokuz Eylül - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Ege - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Erciyes - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Osmangazi - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Fırat - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Gazi - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Hacettepe - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Cerrahpaşa - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TurkMSIC İstanbul - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi TurkMSIC Karadeniz Teknik - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Kırıkkale - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Marmara - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Mersin - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC On Dokuz Mayıs - On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Pamukkale - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Meram - Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi TurkMSIC Selçuklu - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi TurkMSIC Süleyman Demirel - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Trakya - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Uludağ - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Ufuk - Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Yeditepe - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Yüzüncü Yıl - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi TurkMSIC Karaelmas - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

www.turkmsic.net

1. TurkMSIC SEMPOZYUMU  

Turkish Medical Students' International Committee - Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği

Advertisement