Page 1

2013

plastik sanayi ISO - İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA

İLK 500 FİRMA

İÇİNE GİREN PLASTİK

FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ : 2013 yılında Türkiye ekonomisi AB üyesi 28 ülkenin tamamının büyüme oranları ve Orta Vadeli Program öngörülerini aşan bir performans göstermiştir. Diğer taraftan aynı yıl Türkiye, ülke marka değerini en fazla arttıran 4 ülke arasına girmiştir. ISO 500 değerlendirmelerine göre, 2013 yılında, 2012 yılına kıyasla daralan herhangi bir sektör bulunmamaktadır. 2013 yılında ekonomideki % 4’lük büyüme hızına rağmen, sanayi sektörünün toplam katkı düzeyi ile erezyona uğramaya devam etmiş ve genel ortalamada % 30’lar civarında seyreden düzey aşılamamıştır. Rekabetçi büyümenin ana dinamosu olan imalat sanayinin büyüme hızı % 3,8 olarak genel büyümenin altında kalmıştır. 2013 yılında sanayinin GSMH içindeki payı % 19,1’e, imalat sanayinin payı ise % 15,3’e kadar gerilemiştir. Bir önceki yıla kıyasla 3 kat artan üretici fiyat endeksi ( ÜFE ) firmaların işletme yönetimi konularındaki zorlukları arttırırken, ÜFE’ye oranla daha az oranda artan TÜFE, sanayi sektörü üzerinde olumsuzlukların büyümesine neden olmuştur. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla firmaların ciroları artarken, karlılık genel olarak ciro artışının altında kalmıştır. Bunun temel nedeni ; maliyet enflasyonu ve talepte görülen konjoktürel azalma ve dalgalanmalardır. Ülkemizde özel sektör sanayi kuruluşları borçlanmaya devam etmektedir. Özel sektörün borçlarının artması aslında ülke ekonomisi için önemli bir kırılganlık faktörüdür. İmalat sanayiinin ihracat performansında da gerileme görülmektedir. AB ülkelerinde yaşanan durgunluğun olumsuz etkisi sektörün ihracat performansını olumsuz etkilemiştir. 2013 yılında ihracat performansını olumsuz etkileyen başlıca koşullarını ; büyümenin büyük oranda iç talebe bağlı gerçekleşmiş olması, yüksek ithal girdi bağımlılığının kırılamaması, ithalatta ABD doları, satışta ise Euro ağırlıklı ödeme nedeni ile kur riskinin artması, düşük orta düzeyli teknoloji ürünlerinin ağırlıklı ihraç edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür. Plastik sektöründe büyük firmaların toplam sektör üretimi ve ihracatı içinde paylarının azalmakta, buna karşı diğer KOBİ firmalarının payları artmaktadır.

2


2 2 DEĞERLENDİRME KRİTERİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ : : DEĞERLENDİRME KRİTERİ : Rapor, “ ISO - Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Özel Sayısı “ndaki veriler ve Rapor, ISOKodlar - Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 2013 Özel Sayısı “ndaki veriler ve Rapor, “ ISO“- Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 2013 ÖzelRev. Sayısı “ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar AnahEndüstriyel Anahtarı’nda tarifKuruluşu edilen ve Kuruluşu ISIC 2’de 356 kod no’lu “ Başka Yerde Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu “ Başka Yerde tarı’nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu “Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik ve Kauçuk Sınıflandırılmayan Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi “ altındaki 15 firma ile plastik ham Sınıflandırılmayan Plastik veRev. Kauçuk “ altındaki 15 firma ile kod plastik ham Ürünleri Sanayi“ 15 firma ile plastik ham maddesi üreten ancakyer ISICalan Rev. 2’de 351 numarasında maddesi üretenaltındaki ancak ISIC 2’de Ürünleri 351 kod Sanayi numarasında PETKİM, Ravago ve üreten ancak ISIC Rev. 2’de 351 kod numarasında yer alan PETKİM, Ravago ve yermaddesi alan PETKİM, Ravago ve Artenius firmalarının performansları baz alınarak yazılmıştır. Artenius firmalarının performansları baz alınarak yazılmıştır. Artenius firmalarının performansları baz alınarak yazılmıştır. ISO SIRALAMASINDA İLK 500’ E GİREN PLASTİK FİRMA SAYISI : ISO E GİREN PLASTİK FİRMA ISOSIRALAMASINDA SIRALAMASINDA İLKİLK 500’500’ E GİREN PLASTİK FİRMA SAYISI : SAYISI : 2013 yılında ISO ilk 500 sıralamasında gıda sektöründen 98 firma ilk 500’e girmiştir. 2013 yılında ISOfirma ilk 500 gıda sektöründen 98 firmaMineraller, ilk 500’e Tekstil girmiştir. Sıralamaya giren sayısısıralamasında 30’u geçen sektörler; Gıda, Ana Metaller, ve 2013 yılında ISO ilk 500 sıralamasında gıda sektöründen 98 firma ilk 500’e girmiştir. Sıralamaya giren firma Sıralamaya giren firma sayısı 30’u geçen sektörler; Gıda, Ana Metaller, Mineraller, Tekstil ve Otomotiv ve yan sanayi sektörleridir. sayısı 30’u geçen sektörler; Ana Metaller, Mineraller, Tekstil ve Otomotiv ve yan sanayi sektörleridir. Otomotiv ve yan sanayiGıda, sektörleridir. ISO Sıralamasında İlk 500’e 10’dan Fazla Firması Giren Sektörler ISO İlk 500’e 10’dan Firması Giren Sektörler ISO Sıralamasında İlk Sıralamasında 500’e 10’dan Fazla Firması GirenFazla Sektörler Firma Saysı Firma Gıda 98Saysı Gıda 98 Ana Metal 74 Ana Metal 74 Mineraller 40 Mineraller 40 Tekstil 36 Tekstil ve Yan sanayi Otomotiv 36 Otomotiv ve Yan sanayi 36 Kimyasallar 29 Kimyasallar 29 Elektrikli Tesisat Elektrikli Tesisat 29 Fabrikasyon Metal 19 Fabrikasyon Metal 19 Plastik 18 Plastik Kurulumu 18 Makine 14 Makine Kurulumu 14 Kağıt 12 Kağıt 12 Giyim 11 Giyim 11 Makine Ekipman Makine Ekipman 11 Diğerleri ( 12 Sektör ) 60 Diğerleri ( 12 Sektör ) 60 Toplam 500 Toplam 500 Kaynak : ISO- 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Kaynak : ISO- 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013

1993 yılında sadece 5 plastik firması ISO sıralamasında ilk 500’e girerken, bu sayı yıllar 1993 yılında sadece 5beraber plastik firması ISO sıralamasında ilk 500’e girerken, sayıdüzeye yıllar itibariyle değişmekle giderek artmış, 2009 24bufirma ile itibariyle enbuüst 1993 yılında sadece 5 plastik firması ISO sıralamasında ilk 500’eyılında girerken, sayı yıllar değişmekle itibariyle değişmekle beraber giderek artmış, 2009 erişmiştir. yılında 24 firma en üst düzeye erişmiştir. ISO tarafından yapılan ilk 500 büyük firma sıralamasına giren ile plastik firma sayısı beraber giderek artmış, 2009 yılında 24 firma ile en üst düzeye ISO tarafından yapılan ilk 500 büyük erişmiştir. ISO tarafından yapılan ilk 500 büyük firma sıralamasına giren plastik firma sayısı 2010 yılından itibaren gerileyerek 2013 yılında 18’e inmiştir. firma sıralamasına giren plastik firma sayısı 2010 yılından itibaren gerileyerek 2013 yılında 18’e inmiştir. 2010 yılından itibaren gerileyerek 2013 yılında 18’e inmiştir. ISO Sıralamasında İlk 500’e Giren Plastik Firma Sayısı

3


3 PERFORMANS KIYASLAMASI :

PERFORMANS KIYASLAMASI :

3

ISO sıralamasına giren ilk 500 büyük firmanın, 2013 yılında 2012 yılına kıyasla ortalama PERFORMANS olarak KIYASLAMASI dönem karı ve: ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, ilkgiren 500’eilk giren üretimden satışkıyasla hasılatı,ortalama brüt katma değer ve karı ve ISO sıralamasına 500plastik büyükfirmalarının firmanın, 2013 yılında satışlar, 2012 yılına olarak dönem ISO sıralamasına giren ilk 500 büyük firmanın, 2013 yılında 2012 yılına kıyasla ortalama net aktiflerde pozitif, dönem karı, ihracat ve çalışan sayısında negatif performans ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, ilk 500’e giren plastik firmalarının olarak dönem karı satış veveihracat dışındaki tümdeğer göstergelerde pozitif performans sağlamalarına gösterdikleri geriledikleri üretimden satışlar, hasılatı, brütgörülmektedir. katma ve net aktiflerde pozitif, dönem karı, öz sermaye, ihracat ve karşı, ilk 500’e giren plastik firmalarının üretimden satışlar ve satış hasılatı dışında tüm çalışan sayısında negatif performans gösterdikleri ve geriledikleri görülmektedir. göstergelerde negatif gösterdikleri geriledikleri görülmektedir. Nitekim, 2013performans yılında ilk 500 firma içinevegiren 18 plastik firmasının, 2012 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla toplam bazda ; üretimden satışları % 8, satış hasılatları % 9, brüt katma değerleri % Nitekim, 2013 yılında ilk 500 firma içine giren 18 plastik firmasının, 2012 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla toplam Nitekim,19 2013 yılında ilk 500 içine giren 15 plastik firmasının, yılına kıyasla ve cari % 17 ve ve net aktifleri % 7firma artarken, öz sermayeleri % 4, dönem2012 karları % 55, ihracatları bazda ; üretimden satışları % 8, satış hasılatları % 9, brüt katma değerleri % 19 ve net aktifleri % 7 artarken, fiyatlarlaçalışan toplamsayıları bazda%; üretimden satışları % 7, satış hasılatları % 9 artarken, brüt katma 10 azalmıştır. öz sermayeleri dönem karları % net 55, ihracatları ve çalışan sayıları 10 azalmıştır. değerleri % 10,%öz4,sermayeleri % 27, aktifleri % % 12,17 dönem karları % 123%ihracatları % 16 ve çalışan sayıları % 11 azalmıştır. Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri ( 2013 / 2012 ) Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri ( 2013 / 2012 ) ( Milyon TL )

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Performans ( Milyon TL ) Değişimleri ( 2013 / 2012 ) ( Milyon TL ) Plastik Sektörü

İSO İLK 500

Performans Değişimi ( % ) 2013 / 2012 2013 Plastik Sektörü Performans Değişimi ( % ) İSO İLK 500 8 8 383.036 2013 / 2012 9 7 454.991 Plastik Sektörü İSO İLK 500 19 10 131.008 7 8 -4 6 179.400 9 7 7 16 418.177-10 10 -55 -8 22.137-27 6 -17 16 -1 63.298-12 -10 3 613.822 -123 -8 -16 -1 -11 3

2012 2013 2012 Plastik Sektörü İSO İLK 500 Üretimden Satışlar ( Net ) 9.375 353.699 10.141 Satış Hasılatı ( Net ) 2012 10.219 2013 11.145 2012 423.621 2013 Brüt Katma Değer 792 5.435 944 Üretimden Satışlar ( Net ) 5.086 353.699 118.804 383.036 Öz Sermaye 2.710 2.591 Satış Hasılatı ( Net ) 5.521 6.043 423.621 169.534 454.991 Net Aktifler 6.249 501 6.661 Brüt Katma Değer 559 118.804 359.483 131.008 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) 178 970 80 Öz Sermaye 1.326 169.534 24.192 179.400 İhracat ( 1000 $ ) 1.897 63.712 1.571 Net Aktifler 3.637 3.219 359.483 418.177 Çalışan Sayısı ( Kişi 9.59824.192 596.05522.137 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) ) 182 10.660 -43 500 Büyük Sanayi İhracat ( 1.000 $ ) Kaynak : ISO 2012 – 2013842 709Kuruluşu 63.712 63.298 Çalışan Sayısı ( Kişi ) 8.056 7.174 596.055 613.822 Kaynak : ISO 2012 – 2013 500 Büyük Sanayi PLASTİK SEKTÖRÜNDE ISOKuruluşu SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN

FİRMALARIN TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI : PLASTİK SEKTÖRÜNDE ISO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİRENTOPLAM FİRMALARIN PLASTİK SEKTÖRÜNDE ISO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN FİRMALARIN yılında ISOSEKTÖRÜ sıralamasında ilk 500 içine giren 18 plastik firması, toplam plastik mamul TOPLAM PLASTİK PAYLARI : PLASTİK 2013 SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI : İÇİNDEKİ üretiminin dolar bazında % 15’ini, toplam plastik mamul ihracatının da % 14’ünü 2013 yılında ISO sıralamasında ilk 500 içine giren 15 plastik firması, toplam plastik mamul gerçekleştirmiştir. üretiminin dolar bazında %ilk 8’ini, toplam mamul ihracatının da mamul % 15’ini 2013 yılında ISO sıralamasında 500 içine giren plastik 18ilk plastik firması, toplam plastik üretiminin dolar baPlastik Sektöründe 500’e Giren Firmaların gerçekleştirmiştir. Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları zında % 15’ini, toplam plastik mamul ihracatının da % 34’ünü gerçekleştirmiştir. ( Milyon ABD $ ) Plastik Sektöründe ilk 500’e Giren Firmaların Sonilk5 500’e Yıl İçinde Toplam PlastikToplam SektörüPlastik İçindekiSektörü Payları İçindeki Payları 2012 2013 $ ) Plastik Sektöründe Giren Firmaların ( Milyon ABD ( Milyon ABD $ ) Sektörün Toplam Üretim Değeri 29.335 34.364

2010 20115.123 2012 2013 5.254 2010 201315 34.364 23.705 201128.4592012 17 29.335 Sektörün Toplam Üretim Değeri 20.694 23.705 28.459 29.335 34.364 Sektörün Toplam ÜrünToplam İhracatı ( Hammadde hariç ) 4.583 İlk 500’e Giren Plastik Firmaların Üretimleri 2.821 3.372 3.6374.583 5.123 5.254 İlk 500'e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri 2.821 3.372 3.637 2.826 2.816 İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde Hariç ) 1.897 1.571 İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı ( % ) 14 14 13 17 15 İlk 500'e Giren Firmaların Sektör Üretimindeki Payı (Ürün % ) İhracatındaki Payı 14 14 13 10 834 İlk 500'eToplam Giren Firmaların Toplam Sektör (%) 41 Sektörün Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde hariç ) 2.572 3.012 3.485 4.583 4.583 Sektörün Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde ) 2.572 3.012 3.485 4.583 4.583 Kaynak : ISO 2009 – 2013 /hariç 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İlk 500’e Giren Firmaların Ürün İhracatı ( Hammadde ) 888 1.571 İlk 500'e Giren Firmaların ToplamToplam Ürün İhracatı ( Hammadde Hariç Hariç ) 888 917 917 987 987 842 1.897 709 İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı ( % ) 35 30 28 41 34 İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı ( % ) 35 30 28 18 15 Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

İlk 500'e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri

2009

Sektörün İlk Toplam 500'eÜretim Giren Değeri Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı ( %20.694 )2009

ISO sıralamasında ilk 500 firma içine giren plastik firmaları, gerek toplam sektör üretiminden gerekse toplam sektör ihracatından her yıl azalan ölçüde pay almaktadır. Bu durum plastik sektöründeki KOBİ düzeyindeki firmaların toplam sektör üretiminde ve ihracatındaki paylarının artış gösterdiğini vurgulamaktadır.

4


ISO sıralamasında ilk 500 firma içine giren plastik firmaları, gerek toplam sektör üretiminden gerekse toplam sektör ihracatından her yıl azalan ölçüde pay almaktadır. Bu durum plastik sektöründeki KOBİ düzeyindeki firmaların toplam sektör üretiminde ve ihracatındaki paylarının artış gösterdiğini vurgulamaktadır. ISO İlk 500’e Giren Plastik Firmalarının Plastik Sektörü İçindeki Payları (%)

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

İSO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARININ, İMALAT İSO İLK SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN PAYI PLASTİK SANAYİ 500 FİRMASI İÇİNDEKİ : FİRMALARININ, İMALAT SANAYİ İLK 500 FİRMASI İÇİNDEKİ PAYI :

sektöründe ve ISO sıralamasında ilk 500 arasına giren firmaların Plastik Plastik sektöründe faaliyet faaliyet gösterengösteren ve ISO sıralamasında ilk 500 arasına giren firmaların 2013 yılında ISO 500 2013 içindeki yılında ISO 500 şu büyük firma içindeki payları büyük firma payları şekilde gerçekleşmiştir ; şu şekilde gerçekleşmiştir ;

• • • • • • • •

 Üretimden % 2,7’den % gerilemiş,, 2,6’ya gerilemiş,, Üretimden satışlar satışlar payı % payı 2,7’den % 2,6’ya  Net satış hasılatları payı % 2,4 ile düzeyde Net satış hasılatları payı % 2,4 ile düzeyde kalmış,kalmış,  Yaratılan brütdeğerin katma değerin payıile%aynı 0,7 ile aynı düzeyde Yaratılan brüt katma payı % 0,7 düzeyde kalmış, kalmış,  Öz sermaye toplamlarının payı % 1,6’dan 1,4’e gerilemiş, Öz sermaye toplamlarının payı % 1,6’dan % 1,4’e % gerilemiş,  Net aktifler toplamının payı % 1,7’den % 0,8’e düşmüş, Net aktifler toplamının payı % 1,7’den % 0,8’e düşmüş,  Vergi öncesi dönem karı payı % 0,7’den % 0,4’e gerilemiş, Vergi öncesi dönem karı payı % 0,7’den % 0,4’e gerilemiş,  İhracat toplamının payı % 3’den % 2,5’a gerilemiş, İhracat toplamının payı % 3’den % 2,5’a gerilemiş, 5 % 1,6’ya düşmüştür.  Ücretle çalışanlar toplamının payı % 1,8’den Ücretle çalışanlar toplamının payı % 1,8’den % 1,6’ya düşmüştür.

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların İmalat Sanayii İlk 500İmalat FirmaSanayii İçindekiİlkPerformans PaylarıPerformans Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların 500 Firma İçindeki ( Milyon TL ) Payları (Milyon TL) Plastik Sektörü 2012 2013 Üretimden Satışlar ( Net ) 9.375 10.141 Satış Hasılatı ( Net ) 10.219 11.145 Brüt Katma Değer 792 944 Öz Sermaye 2.710 2.591 Net Aktifler 6.249 6.661 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) 178 80 İhracat ( 1.000 $ ) 1.897 1.571 Çalışan Sayısı ( Kişi ) 10.660 9.598 Kaynak : ISO 2012 – 2013/500 Büyük Sanayi Kuruluşu

İSO İLK 500 2012 353.699 423.621 118.804 169.534 359.483 24.192 63.712 596.055

2013 383.036 454.991 131.008 179.400 418.177 22.137 63.298 613.822

Plastik Sektörünün İmalat Sanayi İlk 500 İçindeki Payı ( % ) 2012 2013 2,7 2,6 2,4 2,4 0,7 0,7 1,6 1,4 1,7 1,6 0,7 0,4 3,0 2,5 1,8 1,6

FİNANSAL ORANLAR : CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR ) :

5


Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) 182 -43 İhracat ( 1.000 $ ) 842 709 Çalışan Sayısı ( Kişi ) 8.056 7.174 Kaynak : ISO 2012 – 2013/500 Büyük Sanayi Kuruluşu

24.192 63.712 596.055

22.137 63.298 613.822

0,8 1,3 1,4

-0,2 1,1 1,2

FİNANSAL ORANLAR : FİNANSAL ORANLAR : CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR ) : Cari oran, şirketlerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / (dönen KISA VADELİ BORÇLAR ) : vadeli borçlara brüt işletme sermayesinin varlıkların) kısa bölünmesi ile hesaplanır. Cari oran basit olarak net işletme sermayesinin Cariyeterliliğini oran, şirketlerin devam ettirebilmeleri için gerekli olan brüt işletme sermayesinin (dönen varvefaaliyetlerini borç ödeyebilme kapasitesini de göstermektedir. lıkların) kısa vadeli borçlara bölünmesi ile hesaplanır. Cari oran basit olarak net işletme sermayesinin yeterliliğini ve borç ödeyebilme kapasitesini de göstermektedir. Batılı finans kurumlarında cari oranın 2 olması genel kabul gördüğü halde,

yüksek enflasyonlu ve kıt fon kaynaklarına sahip ülkelerde sektörlerin

Batılı finans kurumlarında cari oranın 2 olması genel kabul gördüğü halde, yüksek enflasyonlu ve kıt fon kaydeğişik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda cari oranın 1,5 olması naklarına sahip ülkelerde sektörlerin değişik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda cari oranın 1,5 olması genellikle yeterli olarak kabul edilmektedir. genellikle yeterli olarak kabul edilmektedir.

2013 yılında, plastik sektöründe ilk 500 firma içine giren plastik firmalarının kısa vadeli borç

2013 yılında, plastik( sektöründe ilk)500 firma plastik firmalarının kısa vadeliİmalat borç ödeme güçleri ( ödeme güçleri cari oranları % 155 ileiçine 2012giren yılı düzeyinin altında kalmıştır. sanayinde cariilk oranları ) % 155 ile 2012 yılı düzeyinin altında kalmıştır. İmalat sanayinde ilk 500 firmanın kısa vadeli borç 500 firmanın kısa vadeli borç ödeme güçleri ise aynı dönemde % 150’den % 156’ya ödeme güçleri ise aynı dönemde % 150’den % 156’ya çıkmıştır. çıkmıştır. 2013 yılında plastik sektöründe net işletme sermaye yeterliliği ve kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti, 2012 yılına 2013 yılında plastik sektöründe net işletme sermaye yeterliliği ve kısa vadeli borç ödeme kıyasla gerilemiş olmasına karşın, genel imalat sanayinin 500 büyük firma ortalamasına yakın düzeyde gerçekkabiliyeti, 2012 yılına kıyasla gerilemiş olmasına karşın, genel imalat sanayinin 500 büyük leşmiştir.

firma ortalamasına yakın düzeyde gerçekleşmiştir. Ortalama Cari Oran Karşılaştırması -%

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında cari oran sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında cari oran sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 16’ıncı sırada içinde 16’ıncı sırada yer almıştır. yer almıştır.

6


6 2013 Yılında imalat Sanayii Cari Oran Sıralaması 2013 Yılında imalat Sanayii Cari Oran Sıralaması

NACE Revizyon 2 31 18 21 33 28 30 11 15 25 16 20 27 32 26 17 22 13 23 29 10 12 24 14 19

Mobilya Medya Eczacılık Makine Kurulumu Makine Ekipman Diğer Ulaşım İçecek Deri Fabrikasyon Metal Ağaç Kimyasallar Elektrikli Tesisat Diğerleri Bilgisayar, Optik Kağıt Plastik ve Kauçuk Tekstil Mineraller Otomotiv ve Yan sanayi Gıda Tütün Ana Metal Giyim Kok Kömürü Rafine Petrol İmalat Sanayi Genel Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Cari Oran 536 224 224 210 204 196 189 189 189 173 168 168 166 165 163 155 151 151 138 137 132 130 114 114 156

TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : Toplam aktiflerin ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklardan fonlandığını gösteren Borç-Aktifler oranı aynı zamanda şirketlerin toplam Toplam aktiflerin ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklardan fonlandığını gösteren Borç-Aktifler oranı aynı zakaynaklarının dağılımı hakkında da bilgi verebilmektedir. Şirketlerin hem manda şirketlerin toplam kaynaklarının dağılımı hakkında da bilgi verebilmektedir. Şirketlerin hem toplam vartoplam varlıklarının ne kadarlık kısmının yabancı fonlandığı, lıklarının ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklardan fonlandığı, hem dekaynaklardan kaynakların niteliklerine göre dağılımı hem de kaynakların niteliklerine göre dağılımı hakkında fikir veren hakkında fikir veren Borç-Aktifler oranı, şirket için bir risk göstergesi olarak da kullanılmaktadır. Bu Borçoranın yükAktifler oranı, kredi şirket için açısından bir riskriskli göstergesi olarak da kullanılmaktadır. Bu sek çıkması işletmeyi verenler pozisyona düşürmektedir. Fakat yabancı kaynak kullanımı oranın yüksek çıkması işletmeyi kredi verenler açısından riskli pozisyona optimum bir yüzdeye kadar öz sermaye karlılığını artıran bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu optimum oran; düşürmektedir. Fakat yabancı kaynak optimum bir yüzdeye kadar geortalama kaynak maliyetinin minimum olduğu noktadır.kullanımı Oran yüksek olsa da borçlanma maliyeti üzerinde öz sermaye karlılığını artıran bir durum kabul edilmektedir. Bu liştirilebilen katma değer, yönetimin az bir öz sermaye ile genişolarak bir kaynağı yönlendirebilme başarısını gösterir. optimum oran; ortalama kaynak maliyetinin minimum olduğu olmasına noktadır. Oranın batı toplumlarında % 50’den küçük olması gereği genel bir kriter olarak benimsenmiş rağmen, Orangibi yüksek borçlanma üzerinde geliştirilebilen katma ülkemiz sermayeolsa arzınında göreceli olarak düşükmaliyeti olduğu ülkelerde % 60’tan yüksek olması normal karşılanabilmektedir. değer, yönetimin az bir öz sermaye ile geniş bir kaynağı yönlendirebilme başarısını gösterir. Oranın batı toplumlarında % 50’den küçük olması gereği ISO sıralamasında ilk 500’eolarak giren plastik sektör firmalarınınolmasına toplam varlıklarının 2012 yılında % 62’si dışgibi kaynakgenel bir kriter benimsenmiş rağmen, ülkemiz larla finanse edilirken oran 2013 olarak yılında %düşük 65’e yükselmiştir. yılında toplam kaynaklarla sermaye arzınınbu göreceli olduğu2013 ülkelerde % varlıkların 60’tan dış yüksek finanse edilme oranı genel imalat sanayindeki ilk 500 firma için ortalama % 57’dir. Bu durum; plastik sektörüolması normal karşılanabilmektedir. nün 2013 yılında 2012 yılına kıyasla daha çok borçlandığını ve genel imalat sanayine göre borçlanma oranının daha büyük olduğunu göstermektedir.

7


% 62’si dış kaynaklarla finanse edilirken bu 7oran 2013 yılında % 65’e yükselmiştir. 2013 yılında toplam varlıkların dış kaynaklarla finanse edilme oranı genel imalat sanayindeki ilk 500 ISO firma için ortalama % 57’dir. Bu durum; plastik sektörünün 2013 yılında 2012 yılına sıralamasında ilk 500’e giren plastik sektör firmalarının toplam varlıklarının 2012 yılında kıyasla daha çokkaynaklarla borçlandığını ve genel imalat borçlanma oranının daha büyük % 62’si dış finanse edilirken bu sanayine oran 2013göre yılında % 65’e yükselmiştir. 2013 olduğunu yılındagöstermektedir. toplam varlıkların dış kaynaklarla finanse edilme oranı genel imalat sanayindeki ilk 500 firma için ortalama % 57’dir. Bu durum; plastik sektörünün 2013 yılında 2012 yılına kıyasla daha çok borçlandığını ve genel imalat Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar Kıyaslaması -% sanayine göre borçlanma oranının daha büyük olduğunu göstermektedir.

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Toplam Borç / Toplam Varlıklar sıralamasında imalat

Kaynaksektörü : ISO 2009 – 2013 / 500 Toplam Büyük Sanayi Plastik ve Kauçuk 2013 yılında BorçKuruluşu / Toplam Varlıklar sıralamasında imalat sanayiinin 24 seksanayiinin 24 sektörü içinde 17 inci sırada yer almıştır. törü içinde 17 ve inciKauçuk sırada yer almıştır. Plastik sektörü 2013 yılında Toplam Borç / Toplam Varlıklar sıralamasında imalat

Yılında imalat Toplam Borç / Aktif Sıralaması sanayiinin 24 sektörü2013 içinde 17 inci sıradaSanayii yer almıştır.

2013 Yılında imalat Sanayii Toplam Borç / Aktif Sıralaması

NACE Revizyon 22013 Yılında imalat Sanayii Toplam Borç / Aktif Sıralaması % 31 Mobilya 18 NACE Revizyon 2 % 18 31 Medya 27 Mobilya 18 11 18 İçecek Medya 2744 33 11 Makine İçecek Kurulumu 4445 17 33 Kağıt Makine Kurulumu 4546 15 17 Deri Kağıt 4647 Deri 4751 23 15 Mineraller 23 Mineraller 5152 20 Kimyasallar 20 Kimyasallar 5252 28 Makine Ekipman 28 Makine Ekipman 5257 13 Tekstil 13 Tekstil 57 21 Eczacılık 58 21 Eczacılık 58 24 Ana Metal 61 24 Ana Metal 61 10 10 Gıda Gıda 6262 32 32 Diğerleri Diğerleri 6363 12 12 Tütün Tütün 6464 29 29 Otomotiv ve Yan sanayi Otomotiv ve Yan sanayi 6464 PlastikveveKauçuk Kauçuk 6565 22 22 Plastik FabrikasyonMetal Metal 6565 25 25 Fabrikasyon Bilgisayar,Optik Optik 6868 26 26 Bilgisayar, 30 Diğer Ulaşım 6868 30 Diğer Ulaşım 27 Elektrikli Tesisat 69 27 Elektrikli Tesisat 69 16 Ağaç 70 16 Ağaç 70 14 Giyim 71 14 19 Giyim 71 Kok Kömürü Rafine Petrol 71 19 Kok Kömürü Rafine Petrol İmalat Sanayi Genel 5771 İmalat Sanayi Genel 57 Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

TOPLAM BORÇLAR / ÖZ SERMAYE : Firmanın aktiflerini fonlamada öz kaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullanıldığını gösteren oranın genellikle düşük çıkması tercih edilmektedir. Özkaynaklar ile yabancı kaynaklar arasında uygun bir dengenin kurulması son derece önemlidir. Oranın % 100’ü aşmaması gerektiği batılı finans kurumları tarafından genel bir kural olarak benimsenmiş olmasına rağmen, ülkemiz gibi öz sermaye bulmakta zorluk çekilen ülkelerde bu oranın % 150 - 200 arası olması kabul edilebilmektedir.

8


dengenin kurulması son derece önemlidir. Oranın % 100’ü aşmaması gerektiği batılı finans kurumları tarafından genel bir kural olarak gerektiği batılı finans kurumları tarafından genel bir kural olarak benimsenmiş olmasına rağmen, ülkemiz gibi öz sermaye bulmakta benimsenmiş olmasına rağmen, ülkemiz gibi öz sermaye bulmakta zorluk çekilen ülkelerde bu oranın % 150 - 200 arası olması kabul zorluk çekilen ülkelerde bu oranın % 150 - 200 arası olması kabul edilebilmektedir. edilebilmektedir. 2013 yılında imalat sanayi ilk 500 firmasının Toplam Borçlar / Öz Sermaye oranı % 139’dan % 2013 yılında imalat sanayi ilk 500 firmasının Toplam Borçlar / Öz Sermaye oranı % 139’dan %

2013 yılında imalat sanayi ilk 500sektöründe firmasının Toplam Borçlar / Özgiren Sermaye oranı % borçlanma 139’dan % 132’ye 132’ye gerilerken, plastik ISO ilk 500’e firmaların oranı geriler% 132’ye gerilerken, plastik sektöründe ISO ilk 500’e giren firmaların borçlanma oranı %2013 ken, plastik sektöründe ISO ilk 500’e giren firmaların borçlanma oranı % 165’den % 184’e yükselmiştir. 165’den % 184’e yükselmiştir. 2013 yılında plastik firmalarının toplam sermayeleri içinde dış 165’den % firmalarının 184’e yükselmiştir. 2013 yılında plastik firmalarının toplam içinde dış yılında plastik toplam sermayeleri dış borlarının veçıkmıştır. genelsermayeleri imalat ortalamasının borlarının artmış ve genel imalat sanayi içinde ortalamasının çokartmış üstüne Busanayi durum, plastik borlarının artmışBu vedurum, genel imalat sanayi ortalamasının çok üstüne çıkmıştır.kıyasla Bu durum,kötü plastik çok üstüne çıkmıştır. plastik sektörünün, genel imalat sanayi ortalamasına bir mali sektörünün, genel imalat sanayi ortalamasına kıyasla daha kötü bir mali yapı daha sergilediğini sektörünün, imalat sanayi ortalamasına kıyasla daha kötü bir mali yapı sergilediğini yapı sergilediğinigenel göstermektedir.

göstermektedir. göstermektedir.

Toplam Borçlar/Öz Sermaye Kıyaslaması -%

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013Toplam yılında Toplam Borçlar /sıralamasında Özsermaye sıralamasında Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında / Özsermaye sanayiinin imalat 24 sektörü Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılındaBorçlar Toplam Borçlar / Özsermaye imalat sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 17’inci sırada yer almıştır. içinde 17’inci sırada yer almıştır. sanayiinin 24 sektörü içinde 17’inci sırada yer almıştır. 2013 Yılında imalat Sanayii Toplam Borçlar / Özsermaye Sıralaması

Yılında imalat Sanayii Toplam Sıralaması Borçlar / Özsermaye Sıralaması 2013 Yılında imalat2013 Sanayii Toplam Borçlar / Özsermaye NACE Revizyon 2 NACE Revizyon 2 31 31 18 18 11 11 33 33 17 17 15 15 23 23 28 28 21 21 13 13 24 24 10 10 32 32 29 12 25

22

Mobilya Mobilya Medya Medya İçecek İçecek Makine Kurulumu Makine Kurulumu Kağıt Kağıt Deri Deri Mineraller Mineraller Makine Ekipman Makine Ekipman Eczacılık Eczacılık Tekstil Tekstil Ana Metal Ana Metal Gıda 9 Gıda Diğerleri Diğerleri Otomotiv ve Yan sanayi Tütün Fabrikasyon Metal

Plastik ve Kauçuk

Diğer Ulaşım Bilgisayar, Optik Elektrikli Tesisat Ağaç Giyim Kok Kömürü Rafine Petrol Kimyasallar İmalat Sanayi Genel Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 30 26 27 16 14 19 20

% % 21 21 38 38 79 79 82 82 86 86 89 89 103 103 106 106 137 137 141 141 154 154 160 160 160 160 175 180 181

184 212 213 217 228 243 389 408 132

KISA VADELİ BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : Şirketlerin hem toplam varlıklarının

ne kadarlık kısmının kısa vadeli

9


19 Kok 16 AğaçKömürü Rafine Petrol 14 Giyim 20 Kimyasallar 14 Giyim 19 Kok Kömürü Rafine Petrol İmalat SanayiRafine GenelPetrol 19 Kok Kömürü 20 Kimyasallar Kaynak : ISO 500 Büyük Sanayi 202009 – 2013 /İmalat Kimyasallar Sanayi GenelKuruluşu Sanayi GenelKuruluşu Kaynak : ISO 2009 – 2013 /İmalat 500 Büyük Sanayi VADELİ BORÇLAR / TOPLAM : Kuruluşu Kaynak : ISO 2009 – 2013 / VARLIKLAR 500 Büyük Sanayi

389 228 243 408 243 389 132 389 408 408 132 132

KISA KISA VADELİ BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : KISA VADELİ VARLIKLAR Şirketlerin hem BORÇLAR toplam/ TOPLAM varlıklarının ne : kadarlık kısmının kısa vadeli Şirketlerin hem toplam varlıklarının nekaynaklar kadarlık kısmının kısa KISA VADELİ / TOPLAM : borçlar ile BORÇLAR fonlandığını, hem deVARLIKLAR toplam içerisinde kısa vadeli Şirketlerin hem toplam varlıklarının ne kadarlık kısmının kısa borçlar ile fonlandığını, hem de toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli vadeli borçlardan ne kadar kullanıldığını gösteren bu oran, şirketlerin risk borçlar ile fonlandığını, hem de toplam kaynaklar içerisinde borçlardan olarak ne kadar gösteren oran,ç ışirketlerin risk göstergesi kabulkullanıldığını edilmektedir. Oranın bu yüksek k m kısa a s ı vadeli riskin Şirketlerin hem toplam varlıklarının ne kadarlık kısmının kısa vadeli borçlar ile şirketlerin fonlandığını, hem de toplam borçlardan ne kadar kullanıldığını gösteren bu oran, göstergesi olarak kabul edilmektedir. Oranın yüksek ç ı k m a s ı riskin artığının bir göstergesi olabileceği gibi, ortaklara daha düşük sermayerisk ile kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçlardan ne kadar kullanıldığını gösteren bu oran, şirketlerin risk göstergesi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Oranın yüksek çıkm a s ı riskin artığının bir göstergesi olabileceği ortaklara daha alma düşük sermaye ile sermaye başına daha fazla kargibi, payı (temettü) olanağını da olarak kabul edilmektedir. Oranın yüksek çıkması riskin artığının bir göstergesi olabileceği gibi, ortaklara daha artığının bir göstergesi olabileceği gibi, ortaklara daha düşük sermaye ile sermaye başınaBatılı daha fazlakuruluşlarınca kar payı (temettü) alma olanağını da sağlamaktadır. finans bu oranın % 33’den küçük düşük sermaye ile sermaye başına daha fazla kar payı (temettü) alma olanağını da sağlamaktadır. Batılı finans sermaye başına daha fazla kar payı (temettü) alma olanağını da sağlamaktadır. Batılı finans kuruluşlarınca bu oranın % 33’den küçük gereği genel bir kriter olarak benimsenmiş olmasına rağmen, olması kuruluşlarınca bu oranın % 33’den küçük olması gereği genel bir kriter olarak benimsenmiş olmasına sağlamaktadır. Batılı finans kuruluşlarınca bu oranın % 33’den küçük gereği kaynak genel bir kriter olarak benimsenmiş olmasına rağmen, rağmen, olması vadeli temininde güçlük çeken ve yüksek enflasyonlu uzun gereği genel bir kriter olarak benimsenmiş olmasına rağmen, olması uzun vadeli kaynak temininde güçlük çeken ve yüksek enflasyonlu ülkelerde % 50 düzeylerinde seyretmekvadeli temininde güçlük çeken ve yüksek enflasyonlu uzun % 50kaynak düzeylerinde seyretmektedir. ülkelerde vadeli temininde güçlük çeken ve yüksek enflasyonlu uzun tedir. % 50kaynak düzeylerinde seyretmektedir. ülkelerde 2013 yılında%genel imalat sanayininseyretmektedir. ilk 500 firması, toplam varlıklarının % 63’ünü kısa vadeli 50 düzeylerinde ülkelerde 2013 yılında genel imalat sanayinin ilk 500 firması, toplam varlıklarının % Plastik 63’ünü sektörünün kısa vadeli borçlarla fonlamışlar ve fonlama oranı 2012’ye göre 24 puan artmıştır. 2013 yılında genel imalat sanayinin ilk 500 firması, toplam varlıklarının % 63’ünü kısa vadeli borçlarla fonla2013 genel imalat sanayinin ilk 500 firması, toplam varlıklarının % Plastik 63’ünü kısa yılında vadeli borçlarla fonlamışlar ve fonlama 2012’ye 24 artmıştır. sektörünün ISO ilkyılında 500’e giren firmalarında iseoranı 2012’de % 42göre olan kısapuan vadeli fonlama oranı 2013 mışlar ve fonlama oranı 2012’ye göre 24 puan artmıştır. Plastik sektörünün ISO Plastik ilk 500’e giren firmalarında borçlarla fonlamışlar ve fonlama oranı 2012’ye göre 24 puan artmıştır. sektörünün ISO67’ye ilk 500’e giren25 firmalarında 2012’de % 422013 olan yılında kısa vadeli fonlama oranı 2013 % çıkarak puan artışisegöstermiştir. toplam varlıkların kısa yılında vadeli ise 2012’de %fonlanma 42 giren olan kısa vadeli fonlama oranı 2013 yılında % 67’ye çıkarak 25 puan artış göstermiştir. ISO67’ye ilk 500’e firmalarında ise 2012’de % 42 olan kısa vadeli fonlama 2013 yılında % çıkarak 25 puan artış göstermiştir. 2013 yılında toplam varlıkların kısa vadeli 2013 borçlarla oranı, plastik sektöründe genel imalat sanayine kıyasla 2oranı puan yüksektir. yılında toplam varlıkların kısa vadeli borçlarla fonlanma oranı, plastik sektöründe genel imalat sanayine % 67’ye fonlanma çıkarak 25 puan artış sektöründe göstermiştir. 2013 yılında toplam varlıkların kısa vadeli kıyasla borçlarla oranı, plastik genel imalat sanayine kıyasla 2 puan yüksektir. borçlarla fonlanma oranı, plastik sektöründe genel imalat sanayine kıyasla 2 puan yüksektir. 2 puan yüksektir. Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar Kıyaslaması

10 Kuruluşu Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu : ISO 2009 – 2013Kısa / 500Vadeli BüyükBorçlar Sanayi Kuruluşu Plastik ve KauçukKaynak sektörü 2013 yılında / Toplam Borçlar sıralamasında imalat sanayiinin 24 Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar sıralamasında

sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır. imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır.

2013 Yılında imalat Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar Sıralaması 2013 Yılında imalat Sanayii Kısa VadeliSanayii BorçlarKısa / Toplam Borçlar Sıralaması NACE Revizyon 2 11 33 21 31 16 26 30 15 23 19 18 25 13 14 22 27 28 29 24 20 17 10 32 12

10

İçecek Makine Kurulumu Eczacılık Mobilya Ağaç Bilgisayar, Optik Diğer Ulaşım Deri Mineraller Kok Kömürü Rafine Petrol Medya Fabrikasyon Metal Tekstil Giyim Plastik ve Kauçuk Elektrikli Tesisat Makine Ekipman Otomotiv ve Yan sanayi Ana Metal Kimyasallar Kağıt Gıda Diğerleri Tütün İmalat Sanayi Genel Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

MADDİ DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE :

% 40 41 43 48 49 54 57 58 59 60 61 61 64 64 67 67 68 68 69 70 73 76 83 98 63


MADDİ DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE : Maddi Duran Varlıklar - Öz Sermaye Oranı şirketlerin maddi yatırım tutarlarının ne kadarlık kısmının öz sermaye ile finanse edilebildiğini göstermektedir. Şirketlerin yatırımlarının diğer fonlama yöntemlerine göre daha uzun vadeli ve faiz maliyeti olmayan öz sermaye yoluyla finanse ediliyor olması genel olarak tercih edilen bir durumdur. Bu oranın % 100’den küçük olması, şirketlerin maddi duran varlıklarının tamamının öz sermaye ile finanse edildiğini ve bu varlıkların finansmanı için ek bir yabancı kaynağa gerek kalmadığını göstermektedir. Oranın % 100’den büyük olması, maddi duran varlıkların finansmanında yabancı kaynakların kullanıldığını, sermayenin yetersiz olduğunu ve ek sermaye finansmanına gerek duyulduğunu gösterir. 2013 yılında plastik sektöründeki ISO ilk 500’e giren firmalarda öz sermaye yetersizliğinin sürdüğü ve yetersizliğin 45 puan arttığı, başka bir değişle öz sermaye11yetersizliğinin önemli ölçüde yükseldiği görülmektedir. Plastik sektöründe 2013 yılında öz sermaye yetersizliği, genel imalat sanayindeki 500 firma ortalamasından 45 puan daha büyüktür. 11 Maddi Duran Varlıklar/Öz Sermaye Kıyaslaması -%

Kaynak Kaynak :: ISO ISO 2009 2009 – – 2013 2013 / / 500 500 Büyük Büyük Sanayi Sanayi Kuruluşu Kuruluşu

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Varlıklar / Özkaynak sanayiinin 24 Plastik ve sektörü 2013 yılında Maddi Duran Varlıklar / sıralamasında Plastik ve Kauçuk Kauçuk sektörü 2013 Maddi yılındaDuran Maddi Duran Varlıklarsıralamasında / Özkaynak Özkaynakimalat sıralamasında imalat sanayiinin sektörü içinde 4 üncü sırada yer almıştır. sektörü içinde 4 üncü 24 sırada yer almıştır.

imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 4 üncü sırada yer almıştır.

2013 Yılında imalat Sanayii Maddi Duran Varlıklar / Özkaynak Sıralaması 2013 Yılında imalat Sanayii Maddi Duran Varlıklar / Özkaynak Sıralaması

2013NACE Yılında imalat Sanayii Maddi Duran Varlıklar / Özkaynak Sıralaması Revizyon 2 % 16

Ağaç

NACE Revizyon 2 32 Diğerleri 19 Kok 16 AğaçKömürü Rafine Petrol 22 Plastik ve Kauçuk 32 Diğerleri 14 Giyim 10 Gıda 19 Kok Kömürü Rafine Petrol 27 Elektrikli 22 Plastik veTesisat Kauçuk 24 Ana Metal 14 Giyim 13 Tekstil 10 Gıda 29 Otomotiv ve Yan sanayi 21 Eczacılık 27 Elektrikli Tesisat 15 Deri 24 Ana Metal 11 İçecek 13 Tekstil 25 Fabrikasyon Metal 28 Makine Ekipman 29 Otomotiv ve Yan sanayi 33 Makine Kurulumu 21 Eczacılık 23 Mineraller 15 Deri 20 Kimyasallar 30 Diğer 11 İçecekUlaşım 26 Bilgisayar, Optik 25 Fabrikasyon Metal 17 Kağıt 28 Makine Ekipman 18 Medya 12 Tütün 33 Makine Kurulumu 31 Mobilya 23 Mineraller İmalat Sanayi Genel 20 Kimyasallar Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 30 Diğer Ulaşım 26 Bilgisayar, Optik

143 % 116 115 143 114 116 107 102 115 99 114 97 107 96 102 86 70 99 63 97 60 96 55 53 86 53 70 52 63 50 41 60 40 55 38 53 26 14 53 4 52 69

50 41 40

11


12 ÖZ SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR : Bu oran, işletme varlıklarından yüzde kaçının12 ortaklar ve işletme sahibince finanse edildiğini Orta ve uzun vadeli kredi değerini tespit amacıyla yaygın olarak kullanılır. Oranın ÖZgösterir. SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR: yüksek ÖZ olması işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları ile bunların faizlerini ödemede SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR : güçlükle karşılaşma ihtimalinin zayıf olduğunu gösterir. Bu oranın % 50 civarında olması BuBu oran, işletme varlıklarından yüzde yüzde kaçınınkaçının ortaklar ortaklar ve işletme finanse edildiğini gösterir. Orta ve oran, işletme varlıklarından vesahibince işletme sahibince finanse edildiğini normal karşılanabilir. Ancak ülkemizde bu oran % 30’lara kadar düşmektedir.

uzun vadeli kredi tespit amacıyla olarak kullanılır. Oranınyaygın yüksekolarak olması kullanılır. işletmenin Oranın uzun vadeli gösterir. Ortadeğerini ve uzun vadeli kredi yaygın değerini tespit amacıyla yabancı kaynakları bunların faizlerini ödemede güçlükle karşılaşmaile ihtimalinin olduğunu gösterir. Bu yüksek olması ile işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları bunlarınzayıf faizlerini ödemede 2013%yılında öz sermayenin varlıkzayıf finansmanındaki payı, imalat sanayi ilk 500civarında büyük firma için güçlükle ihtimalinin olduğunu oranın % 50 kadar olması oranın 50 karşılaşma civarında olması normal karşılanabilir. Ancakgösterir. ülkemizdeBu bu oran % 30’lara düşmektedir. % 42’den % 30’a inerken, sektöründeki 500’ekadar girendüşmektedir. firmalarda % 38’den % 40’a normal karşılanabilir. Ancakplastik ülkemizde bu oran %ilk 30’lara

çıkmıştır. Busermayenin durum, 2013 yılında plastik sektöründeki imalat sanayi 2013 yılında öz varlık finansmanındaki payı, imalatfirmaların, sanayi ilk 500 büyük firmaortalamasına için % 42’den % 2013 yılında öz sermayenin varlık finansmanındaki payı, imalat sanayi ilk 500 büyük firma için kıyasla, toplam varlıklarının daha büyük kısmının öz sermayelerinden oluştuğunu, başka 30’a inerken, plastik sektöründeki ilk 500’e giren firmalarda % 38’den % 40’a çıkmıştır. Bu durum, 2013bir yılında % 42’den % 30’a inerken, plastik sektöründeki ilk 500’e giren firmalarda % 38’den % 40’a değişle 2013 yılında plastik sektörünün, imalat kıyasla, sanayinde güçlü daha bir büyük öz sermaye plastik sektöründeki firmaların, imalat sanayi ortalamasına toplamdaha varlıklarının kısmının öz çıkmıştır. Bu durum, 2013 yılında plastik sektöründeki firmaların, imalat sanayi ortalamasına yeterliliği gösterdiği görülmektedir. sermayelerinden oluştuğunu, başka bir değişle yılında sektörünün, imalat sanayinde dahabir güçlü kıyasla, toplam varlıklarının daha büyük 2013 kısmının özplastik sermayelerinden oluştuğunu, başka birdeğişle öz sermaye yeterliliği gösterdiği görülmektedir. 2013 yılında plastik sektörünün, imalat sanayinde daha güçlü bir öz sermaye yeterliliği gösterdiği görülmektedir.

Öz Sermaye/Toplam Varlıklar Kıyaslaması -%

Kaynak Kaynak :: ISO ISO 2009 2009 – – 2013 2013 / / 500 500 Büyük Büyük Sanayi Sanayi Kuruluşu Kuruluşu

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Öz kaynak Toplam Kaynaklar imalat sanayiinin 24 sekPlastik ve sektörü 2013 Öz // Toplam Kaynaklar imalat Plastik ve Kauçuk Kauçuk sektörü 2013 yılında yılında Öz/kaynak kaynak Toplam sıralamasında Kaynaklar sıralamasında sıralamasında imalat törü içinde 11 inci sırada yer almıştır. sanayiinin 24 sektörü içinde 11 inci sırada yer almıştır. sanayiinin 24 sektörü içinde 11 inci sırada yer almıştır. Yılında imalat SanayiiKaynaklar ÖzkaynakSıralaması / Toplam Kaynaklar Sıralaması 2013 Yılında imalat 2013 Sanayii Özkaynak / Toplam

2013 Yılında imalat Sanayii Özkaynak / Toplam Kaynaklar Sıralaması NACE Revizyon 2 32 NACE Revizyon 2 19 32 10 19 12 10 18 12 16 24 18 29 16 21 24 14 29 22 21 25 14 33 11 22 13 25 30 33 23 11 31 13 27 28 17 26 15 20

12

Diğerleri Kok Kömürü Rafine Petrol Diğerleri Gıda Kok Kömürü Rafine Petrol Tütün Gıda Medya Tütün Ağaç Ana Metal Medya Otomotiv ve Yan sanayi Ağaç Eczacılık Ana Metal Giyim Otomotiv ve Yan sanayi Plastik ve Kauçuk Eczacılık Fabrikasyon Metal Giyim Makine 13 Kurulumu İçecek Plastik ve Kauçuk Tekstil Fabrikasyon Metal Diğer Ulaşım Makine Kurulumu Mineraller İçecek Mobilya Tekstil Elektrikli Tesisat Makine Ekipman Kağıt Bilgisayar, Optik Deri Kimyasallar İmalat Sanayi Genel Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM BORÇ :

% 83 % 73 83 72 73 56 72 55 56 53 50 55 49 53 45 50 42 49 42 45 39 42 37 36 42 36 39 36 37 35 36 33 36 32 32 31 31 29 21 39


İmalat Sanayi Genel Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

39

KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM BORÇ : Bu oran, işletmelerin toplam borçları içinde ne kadarının kısa vadeli borçlardan kaynaklandığını göstermektedir. KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM BORÇ: 2013 yılında, imalat sanayi ilk 500 büyük firmanın, kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına

Bu oran,% işletmelerin içinde ne kadarının kısa vadeli borçlardan göstermektedir. oranı 67’den %toplam 63’e borçları gerilemiştir. Buna karşılık, ilk 500’e giren kaynaklandığını plastik firmalarının kısa 2013 yılında, imalat sanayi ilk 500 büyük firmanın, kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 67’den vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 68’den % 67’ye düşmüştür. Plastik firmaları, % 63’e gerilemiştir. Buna karşılık, 500’e giren plastik firmalarının kısa vadeli toplamkısa borçlarına 2013 yılında genel imalatilksanayi ortalamasından 4 puan daha borçlarının fazla oranda vadelioranı %borçlanmaya 68’den % 67’ye düşmüştür. Plastik firmaları, 2013 yılında genel imalat sanayi ortalamasından 4 puan daha gitmişler veya 4 puan az uzun vadeli borçlanmışlardır. fazla oranda kısa vadeli borçlanmaya gitmişler veya 4 puan az uzun vadeli borçlanmışlardır. Kısa Süreli Borç/Toplam Borç Kıyaslaması -%

Kaynak : ISO 2006 – 2012 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Plastik veve Kauçuk sektörü 20132013 yılında Kısa Vadeli / Toplam sıralamasında imalat sanayiinin 24 sekPlastik Kauçuk sektörü yılında Kısa Borç Vadeli Borç /Borç Toplam Borç sıralamasında imalat törü içinde 1524 inci sırada yer almıştır. sanayiinin sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır. 2013 Yılında imalat Sanayii Kısa Vadeli Borç / Kısa Toplam Borçlar 2013 Yılında imalat Sanayii Vadeli BorçSıralaması / Toplam Borçlar

NACE Revizyon 2 11 33 21 31 16 26 30 15 23 19 18 25 13 14 22 27 28 29 24 20 17 10 32 12

İçecek Makine Kurulumu Eczacılık Mobilya Ağaç Bilgisayar, Optik 14 Diğer Ulaşım Deri Mineraller Kok Kömürü Rafine Petrol Medya Fabrikasyon Metal Tekstil Giyim Plastik ve Kauçuk Elektrikli Tesisat Makine Ekipman Otomotiv ve Yan sanayi Ana Metal Kimyasallar Kağıt Gıda Diğerleri Tütün İmalat Sanayi Genel Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Sıralaması

% 40 41 43 48 49 54 57 58 59 60 61 61 64 64 67 67 68 68 69 70 73 76 83 98 63

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Finansal Oranları Gelişimi (%)

13


Kağıt Gıda Diğerleri Tütün İmalat Sanayi Genel Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 17 10 32 12

73 76 83 98 63

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Finansal Oranları Gelişimi Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Finansal ( % ) Oranları Gelişimi ( % )

2009 196 49 95

Plastik Sektörü 2010 2011 2012 183 169 164 52 58 62 108 138 165

2013 155 65 184

Cari Oran Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar Toplam Borçlar / Öz sermaye Kısa Vadeli Borçlar / Toplam 34 38 40 42 67 Varlıklar Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye 66 65 77 69 114 Öz Sermaye/ Toplam Varlıklar 51 48 42 38 40 Kısa Süreli Borç/ Toplam Borç 69 72 69 68 67 Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

İmalat Sanayii 2011 2012 146 150 59 58 142 139

2009 154 51 104

2010 153 55 121

2013 156 57 132

35

37

41

39

63

94 49 69

94 45 69

97 41 70

62 42 67

69 30 63

KARLILIK ORANLARI :

KARLILIK ORANLARI : : SATIŞ KARLILIĞI Karlılık oranları, şirketin gerek bir bütün olarak tüm faaliyetlerinde karlı

SATIŞ KARLILIĞI : çalışıp çalışmadığını, gerekse her temel faaliyetinin verimliliğinin ölçülüp yorumlanmasında kullanılan oranlardır. Brüt satış karı, şirketlerin satışları ilegerek satışların arasındaki olumlu farktır. Brüt karı da her temel Karlılık oranları, şirketin bir bütünmaliyeti olarak tüm faaliyetlerinde karlı çalışıp çalışmadığını, gerekse satışlara oranlandığında brüt kar marjı bulunur. Brüt kar marjı, faaliyetinin verimliliğinin ölçülüp yorumlanmasında kullanılan oranlardır. Brüt satış karı, şirketlerin satışları ile şirketlerin diğerolumlu gelir ve giderlerin alınmadığı, sadece satışlarının satışların maliyeti arasındaki farktır. Brüt karıdikkate da satışlara oranlandığında brüt kar marjı bulunur. Brüt ne kadarlık bir kar marjı ile gerçekleştiğini gösteren bir orandır. Satış kar marjı, şirketlerin diğer gelir ve giderlerin dikkate alınmadığı, sadece satışlarının ne kadarlık bir kar marjı ile karlılığı, şirketlerin dönemler itibariyle veya aynı dönemlerde benzer gerçekleştiğini gösteren bir orandır. Satış karlılığı, şirketlerin dönemler itibariyle veya aynı dönemlerde benzer şirketler karşısında ne kadarlık bir kar ile satış yaptığını, yani rekabet 15 marjı şirketler karşısında ne kadarlık bir kar marjı ile satış yaptığını, yani rekabet gücünü ve rekabet gücünün dönemgücünü ve rekabet gücünün dönemler itibariyle gelişimini göstermektedir. ler itibariyle gelişimini göstermektedir. Brüt kar marjını satılan ürünün fiyatı ve maliyeti belirlediğinden, bu etBrüt kar marjını satılan ürünün fiyatı ve maliyeti belirlediğinden, bu menlerdeki değişikliklerin bir şekilde takip edilmesi gerekir. Brüt kar marjı bazındaki satış şirketlerin karlarıiyideğişikliklerin hakkında bir bilgişekilde vermekten ç omiktar k gerekir. rekabet etmenlerdeki iyi bir takip edilmesi Brütgücünün karmiktarından bağımsız bir oran olduğundan, şirketlerin karları hakkındaimkanı birbağımsız bilgi vermekten çok olduğundan, rekabet gücünün seyri ve marjı miktar bazındaki satış miktarından bir oran seyri ve diğer firmalarla kıyas yapabilme tanımaktadır. diğer firmalarla kıyas yapabilme imkanı tanımaktadır.

2013 yılında imalat sanayi ilk 500 büyük firmanın ortalama satış karlılığı % 5 ile aynı kalırken,

2013 yılında imalat sanayi 500 giren büyükfirmaların firmanın ortalama satış karlılığı % 5% ile 3’e aynıinmiştir. kalırken, plastik sektöründe plastik sektöründe ilk ilk 500’e satış karlılığı % 5 den 2013 yılında ilkplastik 500’e giren firmalarınfaaliyet satış karlılığı % 5 denfirmaların % 3’e inmiştir. 2013 yılındasanayi plastik sektöründe faaliyet gösteren sektöründe gösteren genel imalat ortalamasının altında firmaların genel imalat sanayi ortalamasının altında rekabet gücüne sahip oldukları görülmektedir.

rekabet gücüne sahip oldukları görülmektedir. Satış Karlılığı Kıyaslaması -%

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Plastik Kauçuk sektörü 2013 Satış yılında Satışsıralamasında Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin Plastik ve ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Karlılığı imalat sanayiinin 24 sektörü içinde24 15 inci sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır. sırada yer almıştır. 2013 Yılında imalat Sanayii Satış Karlılığı Sıralaması

14

NACE Revizyon 2 12

Tütün

% 28


Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Satış Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır. 2013 Yılında imalat Sanayii Satış 2013Karlılığı Yılında Sıralaması imalat Sanayii Satış Karlılığı Sıralaması

NACE Revizyon 2 12 33 28 23 31 20 25 15 11 17 27 29 13 18 22 10 26 32 24

% Tütün 28 Makine Kurulumu 15 Makine Ekipman 14 Mineraller 12 Mobilya 12 Kimyasallar 10 Fabrikasyon Metal 7 Deri 5 İçecek 5 Kağıt 5 Elektrikli Tesisat 5 Otomotiv ve Yan sanayi 5 Tekstil 5 Medya 5 Plastik ve Kauçuk 3 Gıda 2 Bilgisayar, Optik 2 Diğerleri 1 16 Ana Metal 1 Kok Kömürü Rafine 19 1 Petrol 16 21 Eczacılık -1 Diğer Ulaşım 1630 Ağaç -2 0 14 Giyim Toplam 5 -1 21 Eczacılık -1 Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 16 Ağaç -2 Toplam 5 NET AKTİF KARLILIĞI : Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Aktif karlılığı, şirketlerin ulaşmış oldukları büyüklük ile sağladıkları verimin NET AKTİFkullanılır. KARLILIĞI : Aktif karlılık şirketlerin edinmiş oldukları ölçülmesinde tüm NET AKTİF KARLILIĞI : varlıkların (yapılan maddi ve finansal yatırımlar dahil olmak üzere) hangi Aktif karlılığı, şirketlerin ulaşmış oldukları büyüklük ile sağladıkları verimin oranda etkin kullanıldığını göstermektedir. Bir başka tarifle, aktif karlılık, Aktif karlılığı, şirketlerin ulaşmış oldukları sağladıkları verimin ölçülmesinde kullanılır. net Aktif ölçülmesinde kullanılır. Aktifbüyüklük karlılıkile şirketlerin edinmiş oldukları tümkarlılık ile oldukları aktif devir hızının(yapılan bir birleşimidir. kar marjı şirketlerin edinmiş tüm varlıkların maddi ve finansal yatırımlar dahil olmak üzere) hangi orvarlıkların (yapılan maddi ve finansal yatırımlar dahil olmak üzere) hangi anda etkin kullanıldığını göstermektedir. Bir başka tarifle, aktif karlılık, net kar marjı ile aktif devir hızının bir oranda etkin göstermektedir. Bir başka aktif% karlılık, 2013 yılında, net kullanıldığını aktif karlılığı imalat sanayinin ilk 500 büyük tarifle, firmasında 6’dan % net 5’e birleşimidir. kar marjı aktif devir hızının bir birleşimidir. inerken, plastikile sektöründe ilk 500’e giren firmaların 2012 yılında % 5 olan net aktif karlılığı 2013 yılında, yılındanet % aktif 3’ gerilemiştir. 2013 yılında plastik imalat sanayi 500 firma 2013 karlılığı imalat sanayinin ilk 500 büyüksektörü, firmasında % 6’dan % 5’eilk inerken, plastik sek2013 yılında,2 puan net aktif karlılığı imalat sanayinin ilk 500 büyük firmasında % 6’dan % 5’e ortalamasının altında net aktif karlılığında çalışmıştır. töründe ilk 500’e giren firmaların 2012 yılında % 5 olan net aktif karlılığı 2013 yılında % 3’ gerilemiştir. 2013 inerken, plastik sektöründe ilk 500’e giren firmaların 2012 yılında % 5 olan net aktif karlılığı yılında plastik sektörü, imalat sanayi ilk 500 firma ortalamasının 2 puan altında net aktif karlılığında çalışmıştır. 2013 yılında % 3’ gerilemiştir. 2013 yılında plastik sektörü, imalat sanayi ilk 500 firma ortalamasının 2 puan altında net aktif karlılığında çalışmıştır. Net Aktif Karlılık Kıyaslaması -%

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Net Aktif Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24

15


Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Net Aktif Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 13 Plastik veyer Kauçuk sektörü 2013 yılında Net Aktif Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24 üncü sırada almıştır.

sektörü içinde 13 üncü sırada yer almıştır.

2013 Yılında imalat Sanayii Net Aktif Karlılığı Sıralaması

2013 Yılında imalat Sanayii Net Aktif Karlılığı Sıralaması

NACE Revizyon 2 12 28 31 20 29 23 15 25 27 17 33 13 22 10 18

Tütün Makine Ekipman Mobilya Kimyasallar Otomotiv ve Yan sanayi Mineraller Deri Fabrikasyon Metal Elektrikli Tesisat Kağıt 17 Makine Kurulumu Tekstil Plastik ve Kauçuk Gıda Medya Kok Kömürü Rafine 19 Petrol 32 Diğerleri 11 İçecek 26 Bilgisayar, Optik 24 Ana Metal 30 Diğer Ulaşım 14 Giyim 21 Eczacılık 16 Ağaç Toplam Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

% 21 15 14 10 9 8 7 6 6 6 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 -1 -1 5

ÖZ SERMAYE KARLILIĞI : ÖzSERMAYE Sermaye, şirketlerin başlıca kaynaklarından biri olup, şirketlerin ÖZ KARLILIĞ: ortaklarının şirketlerden hak ettikleri kısmı oluşturmaktadır. Öz sermayeyi oluşturan kaynak kalemleri, ortakların koymuş oldukları sermaye ile hak Özettikleri Sermaye, şirketlerin başlıca kaynaklarından biri oldukları olup, şirketlerin ortaklarının şirketlerden hak ettikleri kısmı fakat şirkette bırakmış cari ve geçmiş dönemden oluşturmaktadır. Öz sermayeyi oluşturan kaynak kalemleri, koymuş olduklarıise, sermaye ile hak ettikleri dağıtılmamış karlardan oluşmaktadır. Özortakların Sermaye karlılığı ortakların fakat şirkette bırakmış oldukları cari ve geçmiş dönemden dağıtılmamış karlardan oluşmaktadır. Öz Sermaye şirkete kaynak olarak bırakmış oldukları fonların bir birimine düşen karlılığı karlılığı ise, ortakların şirkete kaynak olarak bırakmış oldukları fonların bir birimine düşen karlılığı ölçen orandır. ölçen orandır. İşletmenin yönetimindeki başarı derecesi karlılık durumunun İşletmenin yönetimindeki başarı derecesi karlılık durumunun analizinde önemli bir göstergedir. Şirketlerin analizinde önemli bir göstergedir. Şirketlerin kullanımına bırakılmış olan kullanımına bırakılmış olan bu fonları getirisinin ölçülmesi bakımından önemlidir. bu fonları getirisinin ölçülmesi bakımından önemlidir. 2012 yılında, öz sermaye karlılığı imalat sanayi ilk 500 firmada % 15’den % 12’ye inerken, plastik sektöründe ilk 2012 yılında, öz sermaye karlılığı imalat sanayi ilk 500 firmada % 15’den % 12’ye inerken, 500’e giren firmaların % 14’ den % 9’a gerilediği görülmektedir.

plastik sektöründe ilk 500’e giren firmaların % 14’ den % 9’a gerilediği görülmektedir.

2013 yılında plastik sektörünün Öz Sermaye Karlılığı imalat sanayiindeki gerilemeden daha fazla gerçekleşmiştir.

2013 yılında plastik sektörünün Öz Sermaye Karlılığı imalat sanayiindeki gerilemeden daha fazla gerçekleşmiştir.

16


2012 yılında, öz sermaye karlılığı imalat sanayi ilk 500 firmada % 15’den % 12’ye inerken, plastik sektöründe ilk 500’e giren firmaların % 14’ den % 9’a gerilediği görülmektedir. 2013 yılında plastik sektörünün Öz Sermaye Karlılığı imalat sanayiindeki gerilemeden daha fazla gerçekleşmiştir. Öz Sermaye Karlılığı Kıyaslaması -%

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

18

Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Özsermaye Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 12 ve Kauçuk inciPlastik sırada yer almıştır. sektörü 2013 yılında Özsermaye Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24

sektörü içinde 12 inci sırada yer almıştır.

2013 Yılında imalat Sanayii Öz Sermaye Karlılığı Sıralaması

2013 Yılında imalat Sanayii Öz Sermaye Karlılığı Sıralaması

NACE Revizyon 2 12 28 29 20 27 25 23 31 15 17 33 22 19 13 10 32 26 18 11 24 30 14 21 16

Tütün Makine Ekipman Otomotiv ve Yan sanayi Kimyasallar Elektrikli Tesisat Fabrikasyon Metal Mineraller Mobilya Deri Kağıt Makine Kurulumu Plastik ve Kauçuk Kok Kömürü Rafine Petrol Tekstil Gıda Diğerleri Bilgisayar, Optik Medya İçecek Ana Metal Diğer Ulaşım Giyim Eczacılık Ağaç Sektör Ortalaması Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

% 58 31 26 21 19 18 17 17 13 10 10 9 9 8 8 5 4 4 3 2 0 -1 -1 -4 12

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Karlılık Oranları (%) 2012

2013

17


Giyim Eczacılık Ağaç Sektör Ortalaması Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 14 21 16

-1 -1 -4 12

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Karlılık Oranları (%)

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Karlılık Oranları ( % )

2012

2013

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İlk 500

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İlk 500

Satış Karlılığı

5

5

3

5

Net Aktif Karlılığı

5

6

3

5

Öz Sermaye Karlılığı

14

15

9

12

Kaynak : ISO 2009 – 2013 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

18


19

670 447 418 361 331 318 313 303 264 264 260 253 252 200 195 189 187 180 9.375

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi A.Ş.

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş.

Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş.

Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

TOPLAM

112

180

190

230

252

258

260

269

309

310

313

320

322

414

430

450

455

468

Kaynak : ISO 2012 - 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

3.971

Üretimden Satışlar

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Kuruluşlar

11

2012 Sıralama

10.219

186

191

198

201

207

262

266

296

330

265

337

366

318

348

365

419

465

819

4.381

Satış Hasılatı ( Net )

792

44

22

-

29

-

2.710

70

6.246

97

222

62

114 -

-

246

-

287

74

-

54

-

-

120

511

161

294 -

50

229

-

-

129

443

462

323

637

2.380

Aktif Varlık

193

93

158

292

1.256

Öz Kaynak

79

61

-

63

-

14

-

-

101

81

78

220

Brüt KD

2012 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN 2012 PLASTİK FİRMALARI ( Milyon TL YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK)500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI ( Milyon TL )

20

178

29

3

-

9

-

-

-

22

24

-

17

-

-7

-

-

37

24

17

2

Dönem Karı

1.897

11

6

37

91

-

47

-

20

79

46

99

79

14

-

24

37

142

125

1.042

ihracat ( 1000 $ )


20

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş.

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. Toplam

143

160 203

210 223

229

257 283

289 295

302 306

320

451 476

477

Kaynak : ISO -2013 - 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

13 102

2013 Sıralama

204

11.145

197

216 204

330

314 302

365 385

353 324

394

589 417

608 428

592

4.170 950

10.141

210 198

289

305 302

315 311

342 323

391

414 398

521 426

568

3.862 769

Üretimden Satış Hasılatı Satışlar

944

35 47

76

35 95

22

0

97 95

324 117

Brüt Katma Değer

2.591

92 90

125

49 165

59

114

217 66

1.345 269

Öz Kaynak

2013 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI ( Milyon 2013 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI ( Milyon TLTL) )

21

6.661

125 151

305

319 590

107

406

508 566

2.827 756

Aktif

80

22 28

15

-13 5

7

-31

28 -26

89 -43

Dönem Karı

1.571

-

97 9

25

39

0 92

65 3

69

101 56

43 30

-

816 126

İhracat ( 1000 $ )


www.plasfed.org.tr

21

2013 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi

2013 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi

Advertisement