Page 1

plastik sanayi

2013

DÜNYA VE

TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


YÖNETİCİ ÖZETİ : Polietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. 2013 yılında polietilen ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 30 polietilen ihracatı ise dünya toplam plastik hammadde ihracatı içinden % 31 ile en büyük payı almıştır. Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2009 yılında 78 milyon ton ve 94 milyar dolar olan dünya PE dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,2 ve değer bazında da ortalama % 13,6 artarak 2013 yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında dünya toplam PE ithalatının 60 milyon ton ve 139 milyar dolara, ihracatının ise 62 milyon ton ve 156 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 122 milyon ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Yapılan tahminler Türkiye’nin 2018 yılında toplam dünya polietilen ithalatı içinden % 4,8 pay alarak 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446.000 ton üretebilecek seviyededir. PETKİM’in toplam kapasitesinin 190.000 tonu AYPE, 160.000 tonu AYPE –T ve 96.000 tonu da YYPE üretimi yapacak düzeydedir. PETKİM’in kapasite kullanımı 2013 yılında AYPE’de % 78 AYPE - T’de % 76 YYPE’de ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’nin 2013 yılında toplam polietilen ithalatının % 17’sini AYPE, % 22’sini LAYPE % 44’ünü YYPE ve 18’ini de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Türkiye polietilen dış ticaretinde miktar ve değer bazında büyük ölçüde dış ticaret açığı vermektedir. Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstererek 2009 – 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda ortalama % 11 oranında artmış ve 2009 yılında 1 milyon 185 bin ton olan tüketim 2009 yılında % 51 artarak 1 milyon 795 bin tona çıkmıştır. Yapılan tahminler; 2018 yılında iç pazar talebinin 2,9 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 17 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının arttırılmaması halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 89’a çıkacağını göstermektedir. Türkiye dünyanın önemli Polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak yerli üretim bu talebi karşılamaktan uzaktır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE’de % 100, AYPE’de % 54, YYPE’de % 93 ve toplam polietilende de % 89’a ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

2


İÇİNDEKİLER 1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler 2. Mevcut Durum Analizi 2.1. Dünya Polietilen Dış Ticareti 2.1.1. Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi 2.1.2. Dünya Polietilen İthalatı 2.1.2.1. Miktar Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.2.2. Değer Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3. Dünya Polietilen İhracatı 2.1.3.1. Miktar Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3.2. Değer Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.4. Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 20 Llke 2.1.5. Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 20 Ülke 2.1.6. Dünya Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları 2.2. Türkiye Polietilen Pazarı 2.2.1. Kurulu Kapasite 2.2.2. Üretim ve Kapasite Kullanımı 2.2.3. Miktar Bazında İthalat 2.2.4. Değer Bazında İthalat 2.2.5. Miktar Bazında İhracat 2.2.6. Değer Bazında İhracat 2.2.7. Polietilen Dış Ticaret Açığı 2.2.8. Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İthalatı 2.2.9. Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İhracatı 2.2.10. Türkiye’nin Ortalama Polietilen İthal Fiyatları 2.2.11. Türkiye’nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları 2.2.12. İç Pazar Tüketimi ve Tüketimin Proses Tiplerine Göre Dağılımı 3. İleriye Dönük Tahminler

3.1. Dünya Polietilen Dış Ticaret Tahminleri

3.2. Türkiye Polietilen Pazar Beklentileri 3.2.1. LAYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.2. AYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.3. YYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.4..Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi

3


1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER : 1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER : Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3901 GTİP no’lu Etilen Polimerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz; Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3901 GTİP no’lu Etilen Polimerleri olup, dünya ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3901 istatistikleri ile ilgili analiz ; ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret verileri GTİP toplamı olarak yapılmıştır.

sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3901 GTİP toplamı olarak yapılmıştır.

Türkiye ile ilgili analizde ise; 39.01.10.10.00.00 GTİP nolu Lineer Polietilen - LAYPE, 3901.10.90.00.11 GTİP nolu Türkiye ile ilgili analizde ise ; 39.01.10.10.00.00 GTİP nolu Lineer Polietilen - LAYPE, Alçak Yoğunluklu Polietilen – AYPE ve 3901.20.90.00.11 GTİP nolu Yüksek Yoğunluklu Polietilen – YYPE olarak 3901.10.90.00.11 GTİP nolu Alçak Yoğunluklu Polietilen – AYPE ve 3901.20.90.00.11 GTİP ayrı ayrı analiz edilmiş ve 3901 GTİP içeriğinde yer alan diğer tüm etilen polimerleri diğer polietilen olarak ele nolu Yüksek Yoğunluklu Polietilen – YYPE olarak ayrı ayrı analiz edilmiş ve 3901 GTİP alınmıştır.

içeriğinde yer alan diğer tüm etilen polimerleri diğer polietilen olarak ele alınmıştır. Rapor Alan 3901 GTİP Nolu Etilen Polimerleri Rapor İçeriğinde Yer Alanİçeriğinde 3901 GTİPYer Nolu Etilen Polimerleri GTİP NO

39.01 3901.10 3901.10.10.00.00 3901.10.90.00.11 3901.10.90.00.12 3901.10.90.00.19 3901.20 3901.20.10.00.00

3901.20.90.00.11 3901.20.90.00.12 3901.20.90.00.19 3901.30.00.00.00 3901.90 3901.90.30.00.00

3901.90.90.00.11 3901.90.90.00.12 3901.90.90.00.19

4

AÇIKLAMA Etilen polimerleri (ilk şekillerde): - Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen: - - Lineer polietilen - - Diğerleri - - - Alçak yoğunluk polietilen - - - Polietilen kompaundları - - - Diğerleri - Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen: - - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum, - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum, - 2 mgr./kg. veya daha az krom, - 2 mgr./kg. veya daha az demir, - 2 mgr./kg. veya daha az nikel, - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus) - - Diğerleri - - - Yüksek yoğunluk polietilen - - - Polietilen kampaundları - - - Diğerleri - Etilen-vinil asetat kopolimerleri - Diğerleri - - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - Diğerleri - - - Etilen propilen kopolimeri - - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kampaundlar dahil) - - - Diğerleri


2. MEVCUT DURUM ANALİZİ : 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ : DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARETİ : 2.2.1. MEVCUT DURUM ANALİZİ : 2.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARETİ : 2.1.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET HACMİ :

2.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARETİ : 2.1.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET HACMİ :

Polietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. dış ticareti fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim ; 2013 yılında polietilen ithalatı, dünya toplamenplastik hammadde ithalatı içinden Nitekim ; 2013 yılında polietilen ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatıpolietilen içinden miktar bazında % 30, değer bazında % 25 ile en büyük payı almıştır. Diğer taraftan, Polietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim ; 2013 miktar bazında % 30, değer plastik bazındahammadde % 25 ile en ihracatı büyük payı almıştır. Diğer taraftan, polietilen ihracatının, dünya toplam içindeki payı, miktar bazında % 31, yılında polietilendünya ithalatı,toplam dünya toplam hammadde ithalatıiçindeki içinden miktar 30, değer ihracatının, plastikplastik hammadde ihracatı payı, bazında miktar % bazında % bazında 31, değer bazında % 27almıştır. ile en yüksek payı oluşturmuştur. % değer 25 ile en büyük payı Diğer taraftan, polietilen ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı bazında % 27 ile en yüksek payı oluşturmuştur. 2.1.1. DÜNYAtüm POLİETİLEN TİCARET HACMİve : Polietilen dünyadaDIŞ üretimi, tüketimi

içindeki payı, miktar bazında % 31, değer bazında % 27 ile en yüksek payı oluşturmuştur.

Dünya Polietilen İthalat ve İhracatının Dünya Polietilen İthalat Toplam Plastik Hammadde İthalat ve ve İhracatının İhracatı İçindeki Payı Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı İçindeki Payı ( % ) Dünya Polietilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (%) (%) 2009 2009 31 31 24 24 29 29 24 24

İthalat - Ton İthalat İthalat -- Ton $ İthalat İhracat - $Ton İhracat İhracat -- Ton $ İhracat - $

2013 2013 30 30 25 25 31 31 27 27

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

2009 yılında 78 milyon ton ve 94 milyar dolar olan dünya polietilen dış ticaret hacmi son 5

2009 yılında 78 milyon ton veton 94 milyar olan dünya polietilen ticaret hacmi 5 yılda, miktar bazında 2009 78 milyon ve 94%dolar milyar dolar olan dünyadış polietilen dış%son ticaret hacmi son 5 yılda, yılında miktar bazında ortalama 5,2 ve değer bazında da ortalama 13,6 artarak 2013 ortalama % 5,2 ve değer bazında da ortalama % 13,6 artarak 2013 yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara yılda, miktar bazında ortalama % 5,2 ve değer bazında da ortalama % 13,6 artarak 2013 yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara ulaşmıştır. ulaşmıştır. yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara ulaşmıştır.

Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi

Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi

Milyon Ton Milyon Ton

78 94 78 94

2009 2009

124 87 124 87

2010 2010

Mılyar $ Mılyar $

149 149

146 146

91 91

94 94

2011 2011

2012 2012

156 156 95 95

2013 2013

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.2. DÜNYA POLİETİLEN İTHALATI : 2009 yılında 38 milyon ton olan dünya polietilen ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 5,3 ve değer bazında da ortalama % 12,6 artarak 2013 yılında 46 milyon ton ve 77 milyar dolara yükselmiştir.

5


2009 38 milyon ton olan dünya polietilen ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama dolarayılında yükselmiştir. % 5,3 ve değer bazında da ortalama % 12,6 artarak 2013 yılında 46 milyon ton ve 77 milyar dolara yükselmiştir.

Dünya Polietilen İthalatı Dünya Polietilen İthalatı

Milyon Ton Mılyar $ Milyon Ton Mılyar $ Dünya Polietilen İthalatı

Dünya Polietilen İthalatı

Milyon Ton

38 48 38 48 38 48 2009 2009

63 43 63 43 63 43 2010 2010

75 75

Mılyar $

77 77

73 73

45 45 75

46 46 73

46 46 77

45

46

46

2011 2011

2012 2012

2013 2013

Kaynak : ITC – International Trade Center 2011 2012 2013 Kaynak 2009 : ITC – International2010 Trade Center 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20: ÜLKE : 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : Kaynak : ITC – International TradePOLİETİLEN Center 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar bazında tarafından 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar %74’ü bazında20%ülke 74’ü 20 ülke gerçekleştirilmiş tarafından 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : olup, bu ülkelerin 2009 yılında 28 milyon ton olan toplam polietilen ithalatları yıllık %5,7 artış hızı ile 2013 yılın2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar bazında % 74’ü 20 ülke gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 28 milyon ton olan toplam tarafından polietilen dagerçekleştirilmiş 35 milyon tona Diğer tümile ülkeler toplam ithalattan pay almaktadır. bu hızı ülkelerin 2009 yılında 28 %26 milyon ton olan Diğer toplamtüm polietilen ithalatları yıllıkçıkmıştır. %olup, 5,7 artış 2013 yılında 35 milyon tona çıkmıştır. ülkeler

2013 dünya toplam polietilen ithalatının bazında % 74’ü 20 ülketüm tarafından ithalatları yıllık %% 5,7 artış hızı ile 2013 yılında 35miktar milyon tona çıkmıştır. Diğer ülkeler toplamyılında ithalattan 26 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam ithalatının miktar bazında Çin tarafından En büyük pogerçekleştirilmiş olup, bu almaktadır. ülkelerin 2009 yılında 28 %21’i milyon ton olan yapılmıştır. toplam polietilen toplam ithalattan % 26polietilen pay lietilen ithalatçısı 5 ülke sırası ile; Çin, ABD, Almanya, Belçika ve İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı ithalatları yıllık % 5,7 artış hızı ile 2013 yılında 35 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar bazında % 21’i Çin tarafından içindeki payları miktar bazında seviyesindedir. toplam ithalattan % 26toplam pay%42 almaktadır. 2013 yılında polietilen ithalatının miktar % Almanya, 21’i Çin tarafından yapılmıştır. Endünya büyük polietilen ithalatçısı 5 ülke sırası ile ;bazında Çin, ABD, Belçika ve yapılmıştır. En büyük polietilen ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Çin, ABD, Almanya, Belçika ve İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 42 2009 – 2013 yıllarıdünya arasında miktar bazında polietilen ithalatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler 2013 yılında toplam polietilen ithalatının miktar bazında % 21’i Çin tarafından İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 42 seviyesindedir. sırası ile; Singapur Fed %23, Endonezya %19,sırası Türkiye Brezilya %12 dir.Belçika Türkiye ve miktar yapılmıştır. En %28, büyükRusya polietilen ithalatçısı 5 ülke ile %14 ; Çin,veABD, Almanya, seviyesindedir. bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 yılında %2,4 pay alırken, payı 2013 yılında %3,2’ye yükselİtalya’dır. Buyılları ülkelerin toplam içindeki payları miktar bazında % 42 2009 – 2013 arasında miktardünya bazındaithalatı polietilen ithalatında yıllık ortalama artış hızı en miştir. seviyesindedir. 2009 2013ülkeler yılları arasında miktar bazında polietilen ithalatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek– olan sırası ile ; Singapur % 28, Rusya Fed % 23, Endonezya % 19, Türkiye % 14 İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı ( 1000 Ton ) yüksek olan ülkeler sırası ile ; Singapur % 28, Rusya Fed % 23, Endonezya % 19, Türkiye % 14 ( 1000 Ton ) ve Brezilya % 12 dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 2009 – %2013 yılları arasında bazında ithalatında yıllık ortalama artış hızı en ve Brezilya 12alırken, dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 yılında 2,4%pay payımiktar 2013 yılında % polietilen 3,2’ye yükselmiştir. 1000 Ton CAGR ( % ) % Pay yüksek olan ülkeler sırası ile ; Singapur % 28, Rusya Fed % 23, Endonezya % 19, Türkiye % 14 yılında % 2,4 pay alırken, payı 2013 yılında % 3,2’ye yükselmiştir. 2009 2013 2009 - 2013 2009 2013 ve Brezilya % 12 dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 Çin 8.080 9.680 4,6 21,4 20,9 yılında % 2,4 pay alırken, payı 2013 yılında2.957 % 3,2’ye yükselmiştir. ABD 2.349 5,9 6,2 6,4 Almanya Belçika İtalya

Türkiye Meksika Hindistan Fransa Singapur İngiltere İspanya Endonezya Brezilya Kanada Rusya Fed. Hollanda Polonya Malezya Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

2.065 1.825 1.731

2.493 2.331 1.720

4,8 6,3 -0,2

5,5 4,8 4,6

5,4 5,0 3,7

895

1.505

13,9

2,4

3,2

1.124 1.030 1.338 490 1.408 892 417 528 689 334 552 628 526 741 27.643 10.143 37.786

1.441 1.430 1.337 1.303 1.257 984 841 833 802 771 729 728 712 677 34.530 11.892 46.422

6,4 8,5 0,0 27,7 -2,8 2,5 19,2 12,1 3,8 23,2 7,2 3,8 7,9 -2,2 5,7 4,1 5,3

3,0 2,7 3,5 1,3 3,7 2,4 1,1 1,4 1,8 0,9 1,5 1,7 1,4 2,0 73,2 26,8 100,0

3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 74,4 25,6 100,0

Kaynak : ITC – International Trade Center

6

2.1.2.2.

DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının değer bazında % 73’ü 20 ülke tarafından


2.1.2.2. DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının değer bazında % 73’ü 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 34 milyar dolar olan toplam ithalatları yıllık ortalama % 13,4 artış hızı ile 2013 yılında 56 milyar dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazındaki toplam ithalattan % 27 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının değer bazında % 19’u Çin tarafından yapılmıştır. En büyük ithalatçı 5 ülke miktar bazında olduğu gibi sırası ile ; Çin, Almanya, ABD, Belçika ve İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları değer bazında % 40 seviyesindedir. 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında polietilen ithalatında ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Singapur % 32, Endonezya % 28, Rusya Fed % 24, Türkiye % 22 ve Brezilya % 18 dir. Türkiye değer bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 yılında % 2,4 pay alırken payı 2013 yılında % 3,3’e yükselmiştir. İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı ( Milyon $) $) İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı ( Milyon Milyon $

CAGR ( % )

% Pay

Çin Almanya ABD Belçika İtalya

2009 9.323 2.936 2.565 2.290 2.065

2013 14.857 4.706 4.367 3.936 2.903

2009 - 2013 12,4 12,5 14,2 14,5 8,9

2009 19,4 6,1 5,3 4,8 4,3

2013 19,3 6,1 5,7 5,1 3,8

Türkiye

1.156

2.557

22,0

2,4

3,3

Fransa İngiltere Meksika Hindistan Singapur İspanya Brezilya Endonezya Kanada Hollanda Polonya Rusya Fed. Malezya Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

1.795 1.773 1.325 1.266 605 1.111 686 497 862 734 811 528 645 869 33.843 14.195 48.037

2.483 2.226 2.187 2.129 1.849 1.646 1.346 1.344 1.328 1.311 1.290 1.247 1.233 1.078 56.023 21.069 77.092

8,4 5,9 13,3 13,9 32,2 10,3 18,3 28,2 11,4 15,6 12,3 24,0 17,6 5,5 13,4 10,4 12,6

3,7 3,7 2,8 2,6 1,3 2,3 1,4 1,0 1,8 1,5 1,7 1,1 1,3 1,8 70,5 29,5 100,0

3,2 2,9 2,8 2,8 2,4 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 72,7 27,3 100,0

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3. DÜNYA POLİETİLEN İHRACATI :

2.1.3. DÜNYA POLİETİLEN İHRACATI :

Dünya polietilen ihracatının son 5 yılda yıllık ortalama artış hızı, miktar bazında % 5,0 ve

Dünya polietilen ihracatının son 5olarak yılda yıllık ortalamave artış hızı, miktar % 5,0 değer bazında da % 14,6 gerçekleşmiş 2009 yılında 40bazında milyon ton ve ve 46 değer milyar bazında dolar da % 14,6 olarak 2009 49 yılında 40 ton milyon tonmilyar ve 46dolara milyar ulaşmıştır. dolar olan ihracat, 2013 yılında 49 milyon olangerçekleşmiş ihracat, 2013veyılında milyon ve 79 ton ve 79 milyar dolara ulaşmıştır.

7


Dünya Polietilen İhracatı

Dünya Polietilen İhracatı

Milyon Ton

Mılyar $

74

79

73

61 40

46

2009

43

46

48

49

2010

2011

2012

2013

Kaynak : ITC – International Trade Center 2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 89’u 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, ülkelerindünya 2009 yılında milyon ton ihracatının olan toplam polietilen ihracatları 6,9 artış hızı ile 2013buyılında toplam33polietilen miktar bazında %yıllık 89’uortalama 20 ülke%tarafından 2013 yılında 43 milyon tona bu çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam gerçekleştirilmiş olup, ülkelerin 2009 yılında 33ithalattan milyon % ton11 pay olanalmaktadır. toplam polietilen

ihracatları yıllık ortalama % 6,9 artış hızı ile 2013 yılında 43 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm

2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 14’ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En ülkeler toplam ithalattan % 11 pay almaktadır. büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; S. Arabistan, ABD, Belçika, Katar ve Singapur dur. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya polietilen ihracatı içindeki payları % 44 seviyesindedir.

2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 14’ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; S. Arabistan, ABD, Belçika, Katar ve 2009 – 2013 yılları arasında miktar bazında polietilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler Singapur dur. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya polietilen ihracatı içindeki payları % sırası ile ; Katar % 34, Tayland ve, BAE % 24, Singapur % 18 ve S. Arabistan % 12 dir. 44 seviyesindedir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup 2009yılında – 2013 miktar bazında polietilen ihracatında ortalama artış hızı en 2009 56 yılları bin tonarasında olan ihracatı % 3,5 ortalama artış hızı ile 2013 yılındayıllık 64 bin tona yükselmiştir.

yüksek olan ülkeler sırası ile ; Katar % 34, Tayland ve, BAE % 24, Singapur % 18 ve S. İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) Arabistan % 12 dir. ( 1000 Ton ) 1000 Ton

CAGR %

% Pay

2009 2013 2009 - 2013 2009 Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen6.854 ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında 2013 % 0,1 S. Arabistan 4.437 11,5 11,1 14,1 ABD 5.143 4.793 -1,7 12,9 9,9 pay almış olup 2009 yılında 56 bin ton olan ihracatı % 3,5 ortalama artış hızı ile 2013 yılında Belçika 3.448 3.528 0,6 8,7 7,3 64 bin tona yükselmiştir. Katar 994 3.155 33,5 2,5 6,5 Singapur Kanada G. Kore Tayland Almanya Hollanda İran Fransa BAE Brezilya Taype İspanya Kuveyt İsveç Malezya Japonya 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

Türkiye

8

1.572 2.710 2.512 1.005 2.139 1.931 0 1.521 512 925 866 604 540 496 591 883 32.830 7.008 39.838

3.056 3.022 2.722 2.378 2.208 1.933 1.803 1.431 1.208 827 800 779 676 607 577 567 42.924 5.588 48.512

18,1 2,8 2,0 24,0 0,8 0,0 -1,5 23,9 -2,8 -2,0 6,6 5,8 5,2 -0,6 -10,5 6,9 -5,5 5,0

3,9 6,8 6,3 2,5 5,4 4,8 0,0 3,8 1,3 2,3 2,2 1,5 1,4 1,2 1,5 2,2 82,4 17,6 100,0

6,3 6,2 5,6 4,9 4,6 4,0 3,7 3,0 2,5 1,7 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 88,5 11,5 100,0

56

64

3,5

0,1

0,1

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3.2.

DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının değer bazında % 88’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 38 milyar dolar olan toplam polietilen ihracatları yıllık


2.1.3.2. DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının değer bazında % 88’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 38 milyar dolar olan toplam polietilen ihracatları yıllık ortalama % 16 artış hızı ile 2013 yılında 69 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 12 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının değer bazında % 13’ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; S. Arabistan, ABD, Belçika, Singapur ve Katar dır. Bu ülkelerin toplam dünya polietilen ihracatı içindeki payları % 44 seviyesindedir. 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında polietilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Katardeğer % 42, bazında Tayland % 34, S.toplam Arabistan % 32, BAE % 27 ve Singapur 26 dır. Türkiye dünya polietilen ihracatından 2009 ve%2013 yıllarında % 0,1

pay almış olup, 2009 yılında 63 milyon dolar olan ihracatı % 13 yıllık artış hızı ile 2013 yılında

Türkiye değer bazında dünya toplam polietilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup, 103 milyon dolara çıkmıştır. 2009 yılında 63 milyon dolar olan ihracatı % 13 yıllık artış hızı ile 2013 yılında 103 milyon dolara çıkmıştır. İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı ( Milyon $ ) $) İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı ( Milyon Milyon $ S. Arabistan ABD Belçika Singapur Katar Kanada G. Kore Almanya Tayland Hollanda İran Fransa BAE İspanya Brezilya Taype İsveç Japonya Kuveyt İtalya İlk 20 Ülke Toplam Diğerleri TOPLAM Türkiye

2009 3.401 6.351 4.725 1.873 1.135 2.882 2.960 2.897 1.141 2.604 0 1.979 658 810 960 1.053 759 1.290 608 641 38.724 7.162 45.887 63

CAGR % 2013 10.182 8.008 6.770 4.776 4.641 4.389 4.268 4.113 3.687 3.590 2.628 2.585 1.725 1.344 1.305 1.219 1.205 1.121 982 955 69.493 9.610 79.103 103

2009 - 2013 31,5 6,0 9,4 26,4 42,2 11,1 9,6 9,2 34,1 8,4 6,9 27,3 13,5 8,0 3,7 12,3 -3,4 12,7 10,5 15,7 7,6 14,6 13,3

% Pay 2009 7,4 13,8 10,3 4,1 2,5 6,3 6,5 6,3 2,5 5,7 0,0 4,3 1,4 1,8 2,1 2,3 1,7 2,8 1,3 1,4 84,4 15,6 100,0 0,1

2013 12,9 10,1 8,6 6,0 5,9 5,5 5,4 5,2 4,7 4,5 3,3 3,3 2,2 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 87,9 12,1 100,0 0,1

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.4. POLİETİLEN DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 20 ÜLKE :

2.1.4. POLİETİLEN DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya polietilen dış ticaretinde 11 ülke 1 milyar doların üzerinde fazlalık vermiş

2013 yılında dünya polietilen ticaretinde 11 dış ülketicaret 1 milyarfazlası dolarınile üzerinde fazlalık vermiş olup, 4,6 S. Arabistan olup, S. Arabistan 10dış milyar dolarlık önde gelmiştir. Katar’ın G 10 milyar dolarlık3,8, dış ticaret fazlası gelmiştir. 3Katar’ın G Kore’nin ABD’nin 3,6 ve Kanada’nın Kore’nin ABD’nin 3,6 ileveönde Kanada’nın milyar4,6dolarlık dış 3,8, ticaret fazlası verdiği 3 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıfazlası verdiğiveren görülmektedir. Dışdünyanın ticaret fazlası ülkelerinüreticileri dünyanın önde görülmektedir. Dış ticaret bu ülkelerin öndeveren gelenbu polietilen ve ihracatçıları olduğu bilinmektedir. gelen polietilen üreticileri ve ihracatçıları olduğu bilinmektedir.

9


Başlıca 20 İhracatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ )( Milyon $ ) Başlıca 20 İhracatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Fazlası

S. Arabistan Katar G. Kore ABD Kanada Tayland Singapur Belçika İran Hollanda BAE Kuveyt Taype İsveç Japonya Macaristan Avusturya Finlandiya Fransa Azerbaycan

2009

2013

3.303 1.102 2.759 3.786 2.020 731 1.269 2.435 1.870 456 590 726 134 968 321 160 126 184 19

9.877 4.580 3.757 3.641 3.060 2.969 2.927 2.834 2.550 2.279 1.390 965 631 372 362 320 319 104 103 75

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.5. POLİETİLEN TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 20 ÜLKE 2.1.5. POLİETİLEN DIŞ DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 20 ÜLKE : : Polietilen üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 20 ülkenin polietilen dış ticaretinde en Polietilen olmayan veya kısıtlı üretim2013 yapanyılında 20 ülkenin dış ticaretinde en yüksek açığı veryüksek üreticisi açığı verdikleri görülmektedir. 14,1polietilen milyar dolar dış ticaret açığı veren dikleri görülmektedir. 2013 yılında milyar dolar dışaçıkla ticaretikinci açığı büyük veren Çin’den sonra açığı Türkiye’nin milyar Çin’den sonra Türkiye’nin 2,514,1 milyar dolarlık dış ticaret veren2,5 ülke konumunda bulunduğu görülmektedir. Meksika, İtalya, Hindistan, İngiltere, Endonezya ve dolarlık açıkla ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumunda bulunduğu görülmektedir. Meksika, İtalya, Vietnamİngiltere, 2013 yılında polietilen dış ticaretlerinde milyar doların üzerinde 1açık veren ülkeleri Hindistan, Endonezya ve Vietnam 2013 yılında 1 polietilen dış ticaretlerinde milyar doların üzerinde oluşturmuştur. açık veren ülkeleri oluşturmuştur. Başlıca 20 İthalatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Açığı ( Milyon $) Başlıca 20 İthalatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Açığı ( Milyon $)

Çin Türkiye Meksika İtalya Hindistan İngiltere Endonezya Vietnam Polonya Rusya Fed. Almanya Ukrayna Kolombiya Hongkong Cezayir Şili Avustralya Pakistan Yunanistan Fas

10

2009

2013

-9.025 -1.093 -1.196 -1.424 -1.210 -1.539 -375 -853 -532 -144 -40 -378 -319 -37 -247 -293 -210 -381 -359 -280

-14.088 -2.454 -1.965 -1.949 -1.874 -1.378 -1.203 -1.055 -798 -654 -593 -569 -550 -529 -487 -478 -457 -453 -444 -398

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.6. DÜNYA ORTALAMA POLİETİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI :


Avustralya Pakistan Yunanistan Fas

-210 -381 -359 -280

-457 -453 -444 -398

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.6. DÜNYA ORTALAMA POLİETİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI : 2.1.6. DÜNYA ORTALAMA POLİETİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI : 2009 – 2013 yılları arasında dünya polietilen ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 7,

2009 – 2013 yılları arasında dünya polietilen ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 7, ihracat fiyatları ise ihracat fiyatları ise % 9 artış göstererek, 2009 yılında ortalama 1271 $ / ton olan ithalat fiyatı % 9 artış göstererek, 2009 yılında ortalama 1271 $ / ton olan ithalat fiyatı 2013 yılında 1661 $ / tona , 2009 2013 yılında 1661 $ / tona , 2009 yılında 1152 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1152 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1631 $ / tona çıkmıştır.

yılında 1631 $ / tona çıkmıştır.

Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton ) Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton )

İthalat Fiyatları İhracat Fiyatları

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

1.271 1.152

1.463 1.404

1.681 1.603

1.598 1.526

1.661 1.631

6,9 9,1

Kaynak : ITC – International Trade Center

Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton )

Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton )

2.000 1.500 1.000 500 0 2009

2010

2011

İthalat Fiyatı

2012

2013

İhracat Fiyatı

Kaynak : ITC – International Trade Center

2013 yılında 10 ülke yaptıkları polietilen ithalatına dünya ortalaması olan 1661 $ / ton’un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ithal ettiği görülmektedir. 2013 yılında 10 ülke yaptıkları polietilen ithalatına dünya ortalaması olan 1661 $ / ton’un üzerinde fiyat ödemişİtalya, Malezya, İngiltere, Fransa, Polonya ve Vietnam ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen lerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ithal ettiği görülmektedir. ithalat fiyat artışı en yüksek olan ülkeler olarak görülmektedir. İtalya, Malezya, İngiltere, Fransa, Polonya ve Vietnam ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ithalat fiyat artışı en yüksek olan ülkeler olarakİthalatını görülmektedir. Polietilen Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton )

Almanya Fransa Hollanda Polonya İngiltere Malezya Türkiye Belçika İtalya İspanya Kanada Rusya Fed.

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

1.422 1.341 1.330 1.292 1.259 1.225 1.291 1.255 1.193 1.245 1.250 1.580

1.659 1.602 1.493 1.525 1.540 1.402 1.497 1.432 1.442 1.441 1.492 1.728

1.943 1.882 1.806 1.791 1.814 1.553 1.704 1.707 1.729 1.729 1.679 1.906

1.829 1.785 1.727 1.651 1.722 1.491 1.649 1.615 1.619 1.605 1.619 1.804

1.888 1.857 1.797 1.772 1.770 1.731 1.700 1.689 1.688 1.673 1.658 1.617

7,3 8,5 7,8 8,2 8,9 9,0 7,1 7,7 9,1 7,7 7,3 0,6

11


fiyatla polietilen ithal ettiği görülmektedir. İtalya, Malezya, İngiltere, Fransa, Polonya ve Vietnam ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ithalat fiyat artışı en yüksek olan ülkeler olarak görülmektedir. Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi

Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) ( $ / Tonİthalat )

Almanya Fransa Hollanda Polonya İngiltere Malezya Türkiye Belçika İtalya İspanya Kanada Rusya Fed. Brezilya Endonezya Vietnam Çin Meksika Hindistan ABD Singapur 20 Ülke Toplamı 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler Diğer Ülkeler TOPLAM TOPLAM

2009

2010

2011

2012

2013

1.422 1.341 1.330 1.292 1.259 1.225 1.291 1.255 1.193 1.245 1.250 1.580 1.299 1.192 1.173 1.154 1.179 1.229 1.092 1.235 1.224 1.224 1.399 1.399 1.271 1.271

1.659 1.602 1.493 1.525 1.540 1.402 1.497 1.432 1.442 1.441 1.492 1.728 1.438 1.407 1.398 1.376 1.456 1.400 1.364 1.195 1.442 1.442 1.514 1.514 1.463 1.463

1.943 1.882 1.806 1.791 1.814 1.553 1.704 1.707 1.729 1.729 1.679 1.906 1.639 1.579 1.552 1.553 1.618 1.541 1.523 1.376 1.654 1.654 1.750 1.750 1.681 1.681

1.829 1.785 1.727 1.651 1.722 1.491 1.649 1.615 1.619 1.605 1.619 1.804 1.578 1.479 1.466 1.452 1.560 1.398 1.430 1.349 1.556 1.556 1.712 1.712 1.598 1.598

1.888 1.857 1.797 1.772 1.770 1.731 1.700 1.689 1.688 1.673 1.658 1.617 1.616 1.598 1.593 1.535 1.518 1.489 1.477 1.419 1.622 1.622 1.772 1.772 1.661 1.661

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

CAGR % 7,3 8,5 7,8 8,2 8,9 9,0 7,1 7,7 9,1 7,7 7,3 0,6 5,6 7,6 8,0 7,4 6,5 4,9 7,8 3,5 7,3 7,3 6,1 6,1 6,9 6,9

Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ithal%fiyatı, % 7,1 ile ortalama ile dünyafiyat ortalama fiyat artış Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ithal fiyatı, 7,1 artış hızı artış ile ilehızı dünya artış hızının üzerinde Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ithal fiyatı, % 7,1 artış hızı ile ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzerinde gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir.

hızının üzerinde gerçekleşmiştir.

Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton ) Fiyatları ( $ / Ton )

Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton )İthal 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0

2009 2009

2010 2011 2010 2011 Dünya Ort. Türkiye Ort. Dünya Ort. Türkiye Ort.

2012 2012

2013 2013

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

2013 yılında 8 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ihraç 2013 yılında dünya 8 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerindeihraç fiyatla polietilen ihraç de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen 2013etmişlerdir. yılında 8 ülkeTürkiye’nin ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla polietilen etmişlerdir. Türkiye’nin de etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen ihraç ettiği görülmektedir. 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen ihraç ettiği görülmektedir. ihraç ettiği görülmektedir. S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ihracat artışı S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ihracat fiyat artışı dünyafiyat ortalamasının S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 –ülkeler 2013 yılları polietilen ihracat fiyat artışı dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen olarakarasında görülmektedir. üzerinde gerçekleşen ülkeler olarak görülmektedir. 12 dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen ülkeler olarak görülmektedir. Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi


S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ihracat fiyat artışı dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen ülkeler olarak görülmektedir. Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi $ / Ton Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi ($ / Ton)

2009 İsveç Japonya Belçika Almanya Hollanda Fransa İspanya ABD Brezilya G. Kore Singapur S. Arabistan KatarTayland Taype

1.528 1.460 1.370 1.354 1.348 1.301 1.341 1.235 1.038 1.178 1.191 766 1.135 1.142 1.215

İran S. Arabistan Kanada Katar Kuveyt İran BAE Kanada İlk 20Kuveyt Ülke Toplam Diğerleri BAE İlk 20 Ülke Toplam TOPLAM Diğerleri Türkiye

1.155 766 1.064 1.142 1.126 1.155 1.284 1.064 1.180 1.126 1.022 1.284 1.180 1.152 1.022 1.119

2010

2011

2012

1.776 1.875 1.655 1.606 1.637 1.619 1.394 1.517 1.388 1.422 1.385 1.020 1.317 1.356 1.510

2.006 2.197 1.953 1.919 1.912 1.918 1.778 1.698 1.580 1.629 1.363 1.229 1.502 1.483 1.909

1.906 2.005 1.836 1.800 1.760 1.756 1.675 1.658 1.487 1.525 1.439 1.198 1.439 1.396 1.573

CAGR % 1.985 6,8 1.978 7,9 1.919 8,8 1.863 8,3 1.858 8,3 1.806 8,6 1.725 6,5 1.671 7,8 1.579 11,0 1.568 7,4 1.563 1.485 7,0 18,0 1.550 1.471 8,1 6,5 1.524 5,8

1.020 1.332 1.356 1.235 1.149 1.395 1.332 1.405 1.235 1.396 1.395 1.405 1.404 1.396 1.477 1.404 1.477

1.229 1.488 1.483 1.341 1.336 1.387 1.488 1.591 1.341 1.673 1.387 1.591 1.603 1.673 1.602 1.603 1.602

1.198 1.363 1.396 1.351 1.348 1.288 1.363 1.506 1.351 1.662 1.288 1.506 1.526 1.662 1.525 1.526 1.525

1.485 18,0 1.452 1.471 6,5 1.452 1.458 6,0 1.452 1.429 8,1 1.4521.619 6,6 1.429 1.720 2,7 1.619 1.631 8,2 1.720 1.61013,9 1.631 9,1 1.610 9,5

1.149

TOPLAM 1.152Center Kaynak : ITC – International Trade Türkiye 1.119

1.336

2013

1.348

1.458

6,0 8,1 6,6 2,7 8,2 13,9 9,1 9,5

Kaynak : ITC – International Trade Center Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ihracat fiyatı yıllık ortalama % 7,1 ile dünya ortalama fiyat artışBu hızının üzerinde gerçekleşmiştir. dönemde Türkiye’nin polietilen ihracat fiyatı yıllık ortalama % 7,1 ile dünya ortalama fiyat

Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ihracat fiyatı yıllık ortalama % 7,1 ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzeartış hızının üzerinde gerçekleşmiştir. rinde gerçekleşmiştir.

Türkiye ve Dünya Polietilen Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması

Türkiye ve Dünya Polietilen İhracat Ortalama Fiyatları Karşılaştırması / Ton) $ / Ton Türkiye veOrtalama Dünya Polietilen İhracat Fiyatları ($ Karşılaştırması

$ / Ton

Dünya Ort. Dünya Ort.

1.1521.119

1.1521.119

Türkiye Ort.

Türkiye Ort.

1.6031.602

1.4041.477 1.477

1.6031.602

2010 2010

2011 2011

1.404

2009 2009

1.5261.525

1.5261.525

2012 2012

1.6311.610

1.6311.610

2013 2013

Kaynak : ITC – International Trade Center

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.2. TÜRKİYE POLİETİLEN PAZARI :

2.2. TÜRKİYE POLİETİLEN PAZARI :

2.2. TÜRKİYE POLİETİLEN PAZARI :

2.2.1. KURULU KAPASİTE :

2.2.1. KURULU KAPASİTE :

2.2.1. KURULU KAPASİTE :

Türkiye’de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446.000 ton polietilen üretebilecek Türkiye’de polietilen üretenseviyededir. tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446.000

Türkiye’de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446.000 ton polietilen üreton polietilen üretebilecek seviyededir. tebilecek seviyededir.

PETKİM’in 446.000 ton kurulu kapasitesinin 350.000 tonu AYPE ( Alçak Yoğunluklu Polietilen 13 160.000 tonu AYPE –T ) ve 96.000 tonu da YYPE ( Yüksek yoğunluklu polietilen ) üretimi PETKİM’in 446.000 ton kurulu kapasitesinin 350.000 tonu AYPE ( Alçak Yoğunluklu Polietilen yapacak düzeydedir.

160.000 tonu AYPE –T ) ve 96.000 tonu da YYPE ( Yüksek yoğunluklu polietilen ) üretimi


PETKİM’in 446.000 ton kurulu kapasitesinin 350.000 tonu AYPE ( Alçak Yoğunluklu Polietilen 160.000 tonu AYPE –T ) ve 96.000 tonu da YYPE ( Yüksek yoğunluklu polietilen ) üretimi yapacak düzeydedir. PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler

PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler

AYPE-T (Alçak Yoğunluk Polietilen Tubuler)

İşletmeye Alınış Tarihi

AYPE (Alçak Yoğunluk Polietilen) 19.04.1985

Başlangıç Kapasitesi

165.000 Ton / Yıl

120.000 Ton / Yıl

44.000 Ton / Yıl

1992

2011

1993,2001

Tevsii Sonrası Kapasite

190.000 ton / yıl

160.000 ton / yıl

96.000 ton / yıl

Ana Girdiler

Etilen

Etilen, Propilen, Propan

Etilen

AYPE (F2-12, G03-5, H28,S07-21A)

AYPE-T (G03-21T, G0821T, G08-21TA, F2-21T, H2-21T, H2-26T, H521T, F5-21T, I22-19T, I1019T)

YYPE Enjeksiyon ( I668 (UV), I668 ) Şişirme ( S0464, S0452, S00356 ) Boruluk ( B0153, B00552 ) Filmlik ( F00556, F00756 )

Tevsii Tarihi

Ürünler

24.05.2005

YYPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen) 23.07.1985

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM, AYPE üretimine 1985 yılında 165.000 ton kapasite ile başlamış ve 1992 yılında kapasitesini 190.000 yükseltmiştir. Firmanın ürettiğiveAYPE’nin başlıca kullanım PETKİM, üretim AYPE üretimine 1985 yılındatona 165.000 ton kapasite ile başlamış 1992 yılında üretim kapasitesini alanlarını ; Ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, 190.000 tona yükseltmiştir. Firmanın ürettiği AYPE’nin başlıca kullanım alanlarını ; Ağır hizmet torbası, sera boru, hortum, şişe, evkumaş metalboru, kaplamaları, rotasyonlar kalıplama örtüsü, ambalaj filmi, kablotüp, kılıflama, eşyası, ve oyuncak, hortum, tüp, şişe, kumaşveve metal kaplamaları, maddeleri oluşturmaktadır. rotasyonlar ve kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

PETKİM, 2005 yılında 120.000 ton / yıl kapasite ile AYPE – T üretimine başlamış ve 2011

PETKİM, 2005 yılında 120.000 ton / yıl kapasite ile AYPE – T üretimine başlamış ve 2011 yılında üretim kapasiyılında üretim kapasitesini 160.000 tona çıkaracak tevsi yatırımı yapmıştır. Firma tarafından tesini 160.000 tona çıkaracak tevsi yatırımı yapmıştır. Firma tarafından imal edilensera AYPE – T’ninambalaj başlıca kullanım imal edilen AYPE – T’nin başlıca kullanım alanlarını : Ağır hizmet torbası, örtüsü, alanlarınıfilmi, : Ağır hizmet torbası, sera filmi,boru, kablohortum, kılıflama, tüp, ev eşyası, boru, hortum, tüp, kablo kılıflama, ev örtüsü, eşyası,ambalaj oyuncak, şişe, oyuncak, kumaş ve metal şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama maddeleri oluşturmaktadır. kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama maddeleri oluşturmaktadır. PETKİM, PETKİM, 1985 yılında 44.00044.000 ton/yılton/yıl kapasite ile YYPE üretimine başlamış ve ve 1993 veve2001 1985 yılında kapasite ile YYPE üretimine başlamış 1993 2001yıllarında gerçekleştirdiği tevsi yatırımları ile YYPE üretim kapasitesini yıla çıkarmıştır. tarafından yıllarında gerçekleştirdiği tevsi yatırımları ile YYPE96.000 üretim ton/ kapasitesini 96.000PETKİM ton/ yıla çıkarmıştır. PETKİM tarafından üretilen YYPE’nin başlıca kullanım alanlarını eşyası, üretilen YYPE’nin başlıca kullanım alanlarını : Ev eşyası, oyuncak, ambalaj filmi, basınçlı su :veEv doğal gaz borusu, ambalaj basınçlı su ve gazbidonu, borusu, deterjan kozmetik (şeffaf deterjan oyuncak, ve kozmetik şişesi filmi, (şeffaf olmayan), su,doğal gaz vs. levha, kasa ve kağıt, kumaş şişesi ve metal kaplamada, olmayan), su, gaz vs. bidonu, levha, kasa kağıt, kumaş ve metal kaplamada, rotasyonel rotasyonel kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

2.2.2. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI :

2.2.2. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI :

PETKİM’in 1990 – 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği polietilen üretimi cinsler itibariyle

PETKİM’in 1990 – 2013 yılları gerçekleştirdiği polietilen üretimiüretimi cinsler2010 itibariyle aşağıdaki tabloda ve aşağıdaki tabloda ve arasında grafikte verilmiş olup, firmanın polietilen yılında 410 .000 grafikte verilmiş olup, firmanın polietilen üretimi 2010 yılında 410 .000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında toplam polietilen üretiminin içinde AYPE % 42, AYPE – T % 36 ve YYPE de % 22 pay almıştır.

14


ton ton ile ile maksimum maksimum seviyesine seviyesine erişmiştir. erişmiştir. 2013 2013 yılında yılında toplam toplam polietilen polietilen üretiminin üretiminin içinde içinde AYPE AYPE % 42, AYPE – T % 36 ve YYPE de % 22 pay almıştır. % 42, AYPE – T % 36 ve YYPE de % 22 pay almıştır. PETKİM PETKİM Polietilen Polietilen Üretimi Üretimi (( 1000 1000 Ton Ton ))

PETKİM Polietilen Üretimi ( 1000 Ton )

1000 Ton Toplam PE İçindeki Payı ( % ) 1000 Ton Toplam PE İçindeki Payı ( % ) AYPE AYPE-T YYPE TOPLAM AYPE AYPE-T YYPE AYPE AYPE-T YYPE TOPLAM AYPE AYPE-T YYPE 1990 168,0 0,0 44,7 212,6 79 0 21 1990 168,0 0,0 44,7 212,6 79 0 21 1991 177,2 0,0 44,9 222,1 80 0 20 1991 177,2 0,0 44,9 222,1 80 0 20 1992 180,9 0,0 45,7 226,7 80 0 20 1992 180,9 0,0 45,7 226,7 80 0 20 1993 188,8 0,0 53,4 242,2 78 0 22 1993 188,8 0,0 53,4 242,2 78 0 22 1994 189,6 0,0 66,5 256,1 74 0 26 1994 189,6 0,0 66,5 256,1 74 0 26 1995 196,0 0,0 71,6 267,6 73 0 27 1995 196,0 0,0 71,6 267,6 73 0 27 1996 195,1 0,0 70,8 265,9 73 0 27 1996 195,1 0,0 70,8 265,9 73 0 27 1997 192,9 0,0 69,7 262,5 73 0 27 1997 192,9 0,0 69,7 262,5 73 0 27 1998 190,1 0,0 70,9 261,0 73 0 27 1998 190,1 0,0 70,9 261,0 73 0 27 1999 191,1 0,0 72,0 263,1 73 0 27 1999 191,1 0,0 72,0 263,1 73 0 27 2000 216,0 0,0 70,0 286,0 76 0 24 2000 216,0 0,0 70,0 286,0 76 0 24 2001 199,0 0,0 56,0 255,0 78 0 22 2001 199,0 0,0 56,0 255,0 78 0 22 2002 194,0 0,0 85,0 279,0 70 0 30 2002 194,0 0,0 85,0 279,0 70 0 30 2003 185,0 0,0 82,0 267,0 69 0 31 2003 185,0 0,0 82,0 267,0 69 0 31 2004 186,0 0,0 89,0 275,0 68 0 32 2004 186,0 0,0 89,0 275,0 68 0 32 2005 151,0 45,5 68,0 264,5 57 17 26 2005 151,0 45,5 68,0 264,5 57 17 26 2006 173,0 116,6 83,0 372,6 46 31 22 2006 173,0 116,6 83,0 372,6 46 31 22 2007 180,0 122,1 85,0 387,1 46 32 22 2007 180,0 122,1 85,0 387,1 46 32 22 2008 187,0 112,2 88,0 387,2 48 29 23 2008 187,0 112,2 88,0 387,2 48 29 23 2009 173,0 141,0 86,0 400,0 43 35 22 2009 173,0 141,0 86,0 400,0 43 35 22 2010 190,0 138,0 82,0 410,0 46 34 20 2010 190,0 138,0 82,0 410,0 46 34 20 2011 189,0 106,0 90,0 385,0 49 28 23 2011 189,0 106,0 90,0 385,0 49 28 23 2012 156,0 140,0 87,0 383,0 41 37 23 2012 156,0 140,0 87,0 383,0 41 37 23 2013 148,0 121,0 85,0 354,0 42 34 24 2013 148,0 121,0 85,0 354,0 42 34 24 Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM Polietilen Üretimi (1000 Ton)

250,0 250,0

PETKİM PETKİM Polietilen Polietilen Üretimi Üretimi 1000 1000 Ton Ton

200,0 200,0 150,0 150,0

100,0 100,0

AYPE AYPE

AYPE-T AYPE-T

2013 2013

2012 2012

2011 2011

2010 2010

2009 2009

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2004 2004

2003 2003

2002 2002

2001 2001

2000 2000

1999 1999

1998 1998

1997 1997

1996 1996

1995 1995

1994 1994

1993 1993

1992 1992

1991 1991

0,0 0,0

1990 1990

50,0 50,0

YYPE YYPE

PETKİM’in 1990 yılından bu yana polietilen üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 2013 yılında AYPE’de % 78 AYPE - T’de % 76 YYPE’de ise % 89 olarak gerçekleşmiştir.

15


PETKİM’in 1990 yılından bu yana polietilen üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 2013 yılında AYPE’de % 78 AYPE - T’de % 76 YYPE’de ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. PETKİM’in Polietilen Üretiminde Kapasite Kullanımı ( % )

PETKİM’in Polietilen Üretiminde Kapasite Kullanımı ( % )

AYPE 88 93 95 99 100 103 103 102 100 101 114 105 102 97 98 79 91 95 98 91 100 99 82 78

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AYPE-T

28 73 76 70 88 86 66 88 76

YYPE 47 47 48 56 69 75 74 73 74 75 73 58 89 85 93 71 86 89 92 90 85 94 91 89

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM K.K.O. ( % )

PETKİM K.K.O. ( % )

AYPE

AYPE-T

2013 2013

2012 2012

2011 2011

2010 2010

2009 2009

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2004 2004

2003 2003

-10

2002 2002

-10

2001 2001

10 2000 2000

10 1999 1999

30

1998 1998

30

1997 1997

50

1996 1996

50

1995 1995

70

1994 1994

70

1993 1993

90

1992 1992

90

1991 1991

110

1990 1990

110

YYPE

2.2.3. MİKTAR BAZINDA İTHALAT : Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’nin 2009 yılında 158 bin ton olan AYPE ithalatı, son 5 yıl içinde yılda ortalama % 13 artarak 2013 yılında 256 bin tona ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 208 bin tondan 326 bin tona çıkarak yılda ortalama

16


2.2.3. MİKTAR BAZINDA İTHALAT : Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’nin 2009 yılında 158 bin ton olan AYPE ithalatı, son 5 yıl içinde yılda ortalama % 13 Türkiye’nin 2009 yılında 158 bin ton olan AYPE ithalatı, son 5 yıl içinde yılda ortalama % 13 artarak 2013 yılında 256 bin tona ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 208 bin tondan artarak 2013 yılında 256 bin tona ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 208 bin tondan 326 bin tona çıkarak yılda ortalama % 12 arttığı, YYPE ithalatının ise 460 bin tondan 655 bin %326 12 arttığı, YYPE ithalatının 460 bin tondan 655 binYYPE tona çıkarak yılda ise ortalama % 9tondan artış gösterdiği bin tona çıkarak yıldaiseortalama % 12 arttığı, ithalatının 460 bin 655 bingöztona çıkarak yılda ortalama % 9 artış gösterdiği gözlenmektedir. lenmektedir. tona çıkarak yılda ortalama % 9 artış gösterdiği gözlenmektedir. AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerinde ithalatın yıllık bileşik büyüme

AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerindecinslerinde ithalatın yıllıkithalatın bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 40 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 20092013 yılında 70 bin %hızının 40 gibi son çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 70 bin ton olan ithalatın yılında 268 bin 5 yıl içinde % 40 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 70 bin ton olan ithalatın 2013 yılında 268 bin tonu geçtiği görülmektedir. tonu görülmektedir. tongeçtiği olan ithalatın 2013 yılında 268 bin tonu geçtiği görülmektedir.

Türkiye Polietilen İthalatı Türkiye( Polietilen 1000 Ton )İthalatı Türkiye Polietilen İthalatı ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton )

AYPE AYPE LAYPE LAYPE YYPE YYPE Diğerleri Diğerleri TOPLAM TOPLAM

2009 2009 157,6 157,6 207,9 207,9 460,3 460,3 69,5 69,5 895,3 895,3

2010 2010 194,4 194,4 259,6 259,6 536,4 536,4 102,5 102,5 1.092,9 1.092,9

2011 2011 212,4 212,4 307,8 307,8 601,0 601,0 131,7 131,7 1.252,9 1.252,9

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2012 2012 236,5 236,5 300,0 300,0 655,0 655,0 116,9 116,9 1.308,4 1.308,4

2013 2013 255,5 255,5 326,4 326,4 654,6 654,6 268,3 268,3 1.504,7 1.504,7

CAGR CAGR (%) (%) 12,8 12,8 11,9 11,9 9,2 9,2 40,2 40,2 13,9 13,9

Türkiye'nin Türkiye’nin Polietilen İthalatı - 1000 Ton

Polietilen İthalatı - 1000 Ton Türkiye'nin Polietilen İthalatı - 1000 Ton

1.600 1.600 1.100 1.100 600 600 100 100 -400 -400

2009 2009

2010 2010 AYPE AYPE

2011 2011

LAYPE LAYPE

YYPE YYPE

2012 2012 Diğerleri Diğerleri

2013 2013 TOPLAM TOPLAM

Türkiye’nin 2013 yılında ve miktar bazında toplam polietilen ithalatının % 17’sini AYPE, %

Türkiye’nin 2013 yılında ve miktar bazında toplam polietilen % 17’sini AYPE, % % Türkiye’nin 2013 yılında ve miktar polietilen ithalatının ithalatının 17’sini AYPE, % 22’sini LAYPE, 22’sini LAYPE, % 44’ünü YYPE bazında ve 18’initoplam de diğer polietilen cinsleri%oluşturmuştur. 44’ünü YYPE ve 18’ini de diğerYYPE polietilen cinsleri 22’sini LAYPE, % 44’ünü ve 18’ini de oluşturmuştur. diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar (%) Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( %Bazında )

AYPE LAYPE YYPE Diğerleri TOPLAM

2009

2010

2011

2012

2013

18 23 51 8 100

18 24 49 9 100

17 25 48 11 100

18 23 50 9 100

17 22 44 18 100

Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( % )

17


YYPE Diğerleri TOPLAM

51 8 100

49 9 100

48 11 100

50 9 100

44 18 100

Toplam Polietilen İthalat Payı Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( %Bazında ) Miktar (%) AYPE 51

18

LAYPE

49

23

18

2009

Diğerleri 50

48

24 9

8

YYPE

2010

17

25 11

18

2011

44

23 9 2012

22

17

18

2013

2.2.4. DEĞER BAZINDA İTHALAT :

2.2.4. DEĞER BAZINDA İTHALAT :

Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam Polietilen ithalatı değer bazında yılda % 22 artmış ve 1,2 milTürkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam Polietilen ithalatı değer bazında yılda % 22 yar dolardan 2,6 milyar dolara çıkmıştır.

artmış ve 1,2 milyar dolardan 2,6 milyar dolara çıkmıştır.

2009 yılında 244 milyon dolar olan AYPE ithalatı son 5 yıl içinde yılda ortalama % 20 artarak 2013 yılında 510 2009dolara yılında 244 milyon dolar olanLAYPE AYPEithalatının ithalatı son yıl içinde yılda485 ortalama % 20 çıkarak artarakyılda milyon ulaşmıştır. Aynı tarihlerde 2135milyon dolardan milyon dolara 2013 yılında 510 milyon dolara ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 213 milyon ortalama % 23 arttığı, YYPE ithalatının ise 566 milyon dolardan 1 milyar 76 milyon dolara çıkarak yılda ortalama dolardan 485 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 23 arttığı, YYPE ithalatının ise 566 % 18 arttığı gözlenmektedir.

milyon dolardan 1 milyar 76 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 18 arttığı gözlenmektedir. AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerinde değer bazındaki ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 38 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 133 milyon dolar olan ithalaLAYPE486 ve milyon YYPE doları dışındaki diğer polietilen cinslerinde değer bazındaki ithalatın yıllık tınAYPE, 2013 yılında geçtiği görülmektedir.

Türkiye Polietilen İthalatı bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 38 gibi çokİthalatı yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 Türkiye Polietilen ( Milyon $) Türkiye133 Polietilen Milyon $) yılında milyonİthalatı dolar (olan ithalatın 2013 yılında$ )486 milyon doları geçtiği görülmektedir. ( Milyon

AYPE AYPE LAYPE LAYPE YYPE YYPE Diğerleri Diğerleri TOPLAM TOPLAM

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

244 244 213 213 566 566 133 133 1.156 1.156

370 370 317 317 754 754 196 196 1.637 1.637

471 471 398 985 288 288 2.142 2.142

441 441 452 452 1.034 1.034 378 378 2.305 2.305

510 510 485 485 1.076 1.076 486 486 2.557 2.557

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

CAGR

CAGR ( %( % ) ) 20,2 20,2 22,8 22,8 17,5 17,5 38,3 38,3 22,0 22,0

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye’nin Polietilen İthalatı - Milyon $ Türkiye'nin Polietilen İthalatı - Milyon $

Türkiye'nin Polietilen İthalatı - Milyon $

2.000

3.000

2.000

3.000

2.500

1.500

2.500 2.000

1.500

2.000 1.500

1.000

1.000 1.500

1.000

500

5001.000

500 0 0

18

0

2009

2009

2010 LAYPE

AYPE 2010

2011 YYPE 2011

2012 DİĞERLERİ 2012

2013 TOPLAM2013

500 0

2013 yılında, toplam polietilenAYPE ithalatının YYPE değer bazında dağılımında YYPE % 42 ile en yüksek LAYPE DİĞERLERİ TOPLAM


500 0

0

2009

2010 LAYPE

2011

AYPE

YYPE

2012 DİĞERLERİ

2013 TOPLAM

2013 yılında, toplam polietilen ithalatının değer bazında dağılımında YYPE % 42 ile en yüksek

2013 yılında, toplam polietilen ithalatının değer bazında dağılımında YYPE % 42 ile en yüksek payı alırken, LAYpayı alırken, LAYPE % 20 ve AYPE ve diğerleri % 19 pay almışlardır. PE % 20 ve AYPE ve diğerleri % 19 pay almışlardır.

Toplam Polietilen İthalat Payı

Toplam Polietilen İthalat Payı Değer Bazında ( %Bazında ) Değer (%)

2009

2010

2011

2012

2013

21 18 49 12 100

23 19 46 12 100

22 19 46 13 100

19 20 45 16 100

20 19 42 19 100

LAYPE AYPE YYPE DİĞERLERİ Toplam

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.5. MİKTAR BAZINDA İHRACAT :

2.2.5. MİKTAR BAZINDA İHRACAT :

Türkiye’nin 2009 yılında 159 bin ton olan toplam polietilen ihracatı 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye’nin bin ton polietilen ihracatı 2010 ve 2011 yıllarında azalarak 2012 azalarak 2009 2012 yılında yılında159 tekrar 112olan bintoplam tona çıkmış ancak 2013 yılında 64 bin tona inmiştir. Bu yılında tekrar 112 bin tona çıkmış ancak 2013 yılında 64 bin tona inmiştir. Bu yıllarda ihracatın yıllar itibariyle yıllarda ihracatın yıllar itibariyle değiştiği ancak YYPE dışındaki cinslerde azalan bir trend değiştiği YYPE dışındaki cinslerde azalan bir trend izlediği görülmektedir. izlediğiancak görülmektedir. Türkiye’nin Türkiye’nin Polietilen Polietilen İhracatı İhracatı (( 1000 1000 Ton Ton )) Türkiye’nin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton )

2009 2009 2,5 2,5 44,9 44,9 6,6 6,6 105,4 105,4 159,4 159,4

LAYPE LAYPE AYPE AYPE YYPE YYPE Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam

2010 2010 2,8 2,8 53,9 53,9 5,5 5,5 1,3 1,3 63,4 63,4

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2011 2011 3,5 3,5 76,4 76,4 12,5 12,5 1,8 1,8 94,2 94,2

2012 2012 3,8 3,8 82,7 82,7 21,8 21,8 4,0 4,0 112,2 112,2

2013 2013 1,4 1,4 44,7 44,7 8,0 8,0 10,1 10,1 64,3 64,3

Türkiye'nin Polietilen İhracatı (( 1000 1000 Ton Ton ))

CAGR % CAGR % -12,6 -12,6 -0,1 -0,1 4,8 4,8 -44,3 -44,3 -20,3 -20,3

Türkiye'nin Polietilen İhracatı Türkiye’nin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) 180,0 180,0

200,0 200,0

130,0 130,0

150,0 150,0

80,0 80,0

100,0 100,0

30,0 30,0

50,0 50,0

-20,0 -20,0

2009 2009

2010 2010 LAYPE LAYPE

AYPE AYPE

2011 2011 YYPE YYPE

2012 2012 Diğerleri Diğerleri

2013 2013 Toplam Toplam

0,0 0,0

2013 yılı itibariyle toplam polietilen ihracatının % 70’ini AYPE, % 16’sını diğer polietilen

2013 yılı itibariyle polietilen ihracatının % 70’ini AYPE, 16’sını cinsleri diğer polietilen 2013 yılı itibariyle toplamtoplam polietilen ihracatının % 70’ini AYPE, % 16’sını diğer%polietilen ve % 2’sini de cinsleri ve % 2’sini de LAYPE oluşturmuştur. cinsleri ve % 2’sini de LAYPE oluşturmuştur. LAYPE oluşturmuştur. Toplam Toplam Polietilen Polietilen İhracatının İhracatının Dağılımı Dağılımı (( Ton % ) Ton - % )

19


LAYPE

AYPE

YYPE

Diğerleri

Toplam

2013 yılı itibariyle toplam polietilen ihracatının % 70’ini AYPE, % 16’sını diğer polietilen cinsleri ve % 2’sini de LAYPE oluşturmuştur. Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( Ton -%) Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( Ton - % )

LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam

2009 1,6 28,2 4,1 66,1 100,0

2010 4,5 85,0 8,6 2,0 100,0

2011 3,7 81,1 13,2 2,0 100,0

2012 3,4 73,7 19,4 3,5 100,0

2013 2,3 69,6 12,4 15,8 100,0

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.6. DEĞER BAZINDA İHRACAT 2.2.6. DEĞER BAZINDA İHRACAT : : Türkiye’nin 2009 yılında 176 dolar milyon toplam polietilen ihracatı 2010 yılında Türkiye’nin 2009 yılında 176 milyon olandolar toplamolan polietilen ihracatı 2010 yılında geriledikten sonra 2011 Türkiye’nin PE İhracatı 2011 ancak ve 2012 yıllarında artmış ancakihracatın 2013 yıllar yılında tekrar vegeriledikten 2012 yıllarındasonra tekrar artmış 2013 yılında tekrar tekrar gerilemiştir. Bu yıllarda itibariyle değiş( Milyon $ ) tiğigerilemiştir. ancak AYPE ve dışında azalan bir trend izlediği görülmektedir. BuYYPE yıllarda ihracatın yıllar itibariyle değiştiği ancak AYPE ve YYPE dışında azalan Türkiye’nin PE İhracatı 2010 ( Milyon 2011 $)

bir trend izlediği görülmektedir.

2009 LAYPE 3,5 4,7 AYPE 47,4 79,7 2009 2010 YYPE 8,4 7,6 LAYPE 3,5 4,7 Diğerleri 116,9 1,8 AYPE 47,4 79,7 Toplam 176,1 93,7 YYPE 8,4 7,6 Kaynak : TUİK Dış116,9 Ticaret İstatistikleri Diğerleri 1,8 Toplam 176,1 93,7

Türkiye’nin PE İhracatı ( Milyon $ )

6,0 121,5 2011 20,1 6,0 3,4 121,5 150,9 20,1 3,4 150,9

2012 6,6 123,4 2012 35,6 6,6 5,7 123,4 171,1 35,6 5,7 171,1

2013 2,6 74,5 2013 13,1 2,6 13,3 74,5 103,5 13,1 13,3 103,5

CAGR % -6,6 12,0 % CAGR 11,6 -6,6 -41,9 12,0 -12,4 11,6 -41,9 -12,4

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye'nin Polietilen İhracatı - Milyon $

200,0 Türkiye’nin Polietilen İhracatı - Milyon $

200,0

150,0 200,0

150,0 200,0

Türkiye'nin Polietilen İhracatı - Milyon $

100,0 150,0

100,0 150,0

50,0 100,0

50,0 100,0

0,0 50,0 0,0

2009 2009

2010

2011

2012

2013

LAYPE

AYPE 2010

YYPE 2011

Diğerleri 2012

Toplam 2013

LAYPE

AYPE

YYPE

Diğerleri

Toplam

0,0 50,0 0,0

2013 yılı itibariyle toplam değer bazında polietilen ihracatının % 72’sini AYPE oluşturmuştur. YYPE diğer polietilen cinslerinin ihracattan aldığı pay %AYPE 13 düzeyindedir. 2013 yılıve itibariyle toplam değer bazındatoplam polietilen ihracatının % 72’sini oluşturmuştur. YYPE ve diğer 2013 yılı itibariyletoplam toplam değer bazında ihracatının % 72’sini AYPE oluşturmuştur. polietilen cinslerinin ihracattan aldığı paypolietilen % 13 düzeyindedir. Toplamtoplam Polietilen İhracatının YYPE ve diğer polietilen cinslerinin ihracattan aldığıDağılımı pay % 13 düzeyindedir. Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( $ - % ) ( $ - % ) Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı 2009 2010 ( $ - % ) 2011 2012 2013

20

LAYPE AYPE YYPE LAYPE Diğerleri AYPE YYPE Diğerleri

2,0 5,0 26,9 85,0 2010 2009 4,8 8,1 2,0 5,0 66,4 1,9 26,9 85,0 100,0 100,0 4,8 8,1 66,4 1,9 100,0 AÇIĞI :100,0 2.2.7. POLİETİLEN DIŞ TİCARET

4,0 80,5 2011 13,3 4,0 2,2 80,5 100,0 13,3 2,2 100,0

3,8 72,1 2012 20,8 3,8 3,3 72,1 100,0 20,8 3,3 100,0

2,5 72,0 2013 12,6 2,5 12,8 72,0 100,0 12,6 12,8 100,0


2.2.7. POLİETİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye polietilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. Polietilen dış ticaret açığı 2010 yılından itibaren milyon tonu, değer bazında da 2007 yılından bu yana milyar doları geçmiştir.

Türkiye’nin Polietilen Dış Ticaret Açığı Ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 2013 yılında polietilen dış ticaret açığının 1,4 milyon ton ve 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye’nin Polietilen Dış Ticaret Açığı Dış Ticaret Açığı İhracat / İthalat ( % ) İhracatın İthalatı Karşılama OranıOranı Türkiye’nin Polietilen Dış TicaretVe Açığı Ve İhracatın İthalatı Karşılama 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ 2.000 4 Dış-297 Ticaret Açığı -255 İhracat / İthalat (%) 3 2001 -227 -174 12 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $10 2002 -388 -272 3 3 2.000 -297 -255 4 3 2003 -475 -374 1 1 2001 -227 -174 12 10 2004 -581 -620 1 1 2002 -388 -272 3 3 2005 -670 -843 2 2 2003 -475 -374 1 1 2006 -648 -924 10 9 2004 -581 -620 1 1 2.007 -830 -1.338 5 5 2005 -670 -843 2 2 2.008 -790 -1.467 7 6 2006 -648 -924 10 9 2.009 -839 -1.093 6 5 2.007 -830 -1.338 5 5 2.010 -1.015 -1.515 6 6 2.008 -790 -1.467 7 6 2.011 -1.159 -1.983 8 7 2.009 -839 -1.093 6 5 2.012 -1.285 -2.134 8 7 2.010 -1.015 -1.515 6 6 2.013 -1.440 -2.454 4 4 2.011 -1.159 -1.983 8 7 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2.012 -1.285 -2.134 8 7 2.013 -1.440 -2.454 4 4

2013 yılında Türkiye’nin ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar Kaynak : TUİK Dış polietilen Ticaret İstatistikleri bazında % 25, değer bazında % 23 pay almıştır. Aynı yıl içinde polietilen ihracatının toplam plastikyılında hammadde ihracatı içindeki payı miktar bazında % 11 ve değer bazında % 10 miktar olarak 2013 Türkiye’nin polietilen ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı da içinden 2013 yılında Türkiye’nin polietilen ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 25, degerçekleşmiştir. bazında % 25, değer bazında % 23 pay almıştır. Aynı yıl içinde polietilen ihracatının toplam ğer bazında % 23 pay almıştır. Aynı yıl içinde polietilen ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki plastik hammadde ihracatı içindeki payı miktar bazında % 11 ve değer bazında da % 10 olarak payı miktar bazında % 11 ve değer bazında da % İthalat 10 olarak Polietilen ve gerçekleşmiştir. İhracatının gerçekleşmiştir. Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı (%) Polietilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastikİthalat Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı ( % ) Polietilen ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı İthalat( % ) İhracat KG $ KG $ 2.000 20 İthalat 17 10 İhracat 9 2001 20 16 19 15 KG $ KG $ 2002 21 17 8 6 2.000 20 17 10 9 2003 21 16 4 3 2001 20 16 19 15 2004 21 17 4 3 2002 21 17 8 6 2005 22 19 9 8 2003 21 16 4 3 2006 21 19 23 22 2004 21 17 4 3 2.007 22 21 14 13 2005 22 19 9 8 2.008 22 21 16 15 2006 21 19 23 22 2.009 23 22 15 12 2.007 22 21 14 13 2.010 23 21 14 13 2.008 22 21 16 15 2.011 24 21 19 17 2.009 23 22 15 12 2.012 25 23 19 18 2.010 23 21 14 13 2.013 25 23 11 10 2.011 24 21 19 17 Kaynak İstatistikleri 2.012: TUİK Dış Ticaret 25 23 19 18 2.013 25 23 11 10 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

21


2.2.8. ÜLKELER İTİBARİYLE POLİETİLEN İTHALATI :İTHALATI : 2.2.8. ÜLKELERTOPLAM İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN

Türkiye miktar ve değer bazında

polietilen

ithalatının % 83’ünü 20 ülkeden

Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ithalatının % 83’ünü 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana toplam ithalattan pay 2009 bu ABD yana ve artmıştır. Arabistan,en İran, G. Kore, ABD ve Katar Türkiartmıştır. aldıkları S. Arabistan, İran,yılından G. Kore, Katar S. Türkiye’nin çok polietilen ithalatı ye’nin en çok polietilen ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

Ülkeler İtibariyle Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin Polietilen İthalatıTürkiye’nin Polietilen İthalatı 1000 Ton

% Pay

Milyon $

2009

2013

2009

2013

S. Arabistan

191

378

21,3

25,1

S. Arabistan

İran

80

214

8,9

14,3

Kore

29

94

3,2

ABD

25

82

Katar

15

İspanya

% Pay

2009

2013

2009

2013

218

606

18,9

23,7

İran

88

339

7,6

13,2

6,3

Kore

40

159

3,4

6,2

2,8

5,4

ABD

36

138

3,1

5,4

79

1,7

5,2

Katar

18

131

1,5

5,1

26

59

2,9

3,9

Belçika

65

110

5,6

4,3

Almanya

50

59

5,6

3,9

Almanya

74

109

6,4

4,3

Belçika

46

56

5,1

3,7

İspanya

39

108

3,4

4,2

İtalya

25

52

2,7

3,5

İtalya

39

95

3,4

3,7

Fransa

42

45

4,7

3,0

Fransa

57

79

5,0

3,1

İsveç

21

36

2,3

2,4

İsveç

35

72

3,0

2,8

İsrail

40

32

4,4

2,1

Israil

53

66

4,5

2,6

Kuveyt

17

32

1,9

2,1

Hollanda

42

56

3,6

2,2

Macaristan

20

30

2,3

2,0

Macaristan

25

53

2,2

2,1

Azerbaycan

4

29

0,5

1,9

Azerbaycan

7

52

0,6

2,1

Hollanda

29

29

3,2

1,9

Kuveyt

20

49

1,7

1,9

Tayland

19

27

2,2

1,8

Tayland

25

43

2,1

1,7

Rusya Fed.

26

22

2,9

1,4

Hindistan

4

34

0,4

1,3

Hindistan

3

20

0,3

1,3

Rusya Fed.

30

34

2,6

1,3

BAE

3

18

0,3

1,2

BAE

4

29

0,4

1,1

20 Ülke Toplamı

710

1.395

79,3

92,7

20 Ülke Toplamı

919

2.361

79,5

92,3

Diğer Ülkeler

185

110

20,7

7,3

Diğer Ülkeler

237

196

20,5

7,7

Dünya Toplam

895

1.505

100,0

100,0

1.156

2.557

100,0

100,0

Dünya Toplam

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.9. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PPOLİETİLEN İHRACATI :

2.2.9. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN İHRACATI :

Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ihracatının % 94’ünü 20 ülkeye yönelik olarak 20polietilen ülkenin ihracatının toplam ihracattan payyönelik 2009 olarak yılından bu yana Türkiye gerçekleştirmektedir. miktar ve değer bazında % 94’ünüaldıkları 20 ülkeye gerçekleştirmekteartmıştır. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan Portekiz Türkiye’nin en çok polietilen dir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından buveyana artmıştır. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, ihracatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. Azerbaycan ve Portekiz Türkiye’nin en çok polietilen ihracatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

22


Ülkeler Ülkeler İtibariyle İtibariyle Türkiye’nin Türkiye’nin Polietilen Polietilen İhracatı İhracatı

Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin Polietilen İhracatı

İtalya İtalya Yunanistan Yunanistan Bulgaristan Bulgaristan Azerbaycan Azerbaycan Portekiz Portekiz Slovenya Slovenya İspanya İspanya Serbst Serbst Bölgeler Bölgeler Ermenistan Ermenistan Libya Libya Rusya Rusya Fed. Fed. Kıbrıs Kıbrıs Romanya Romanya Guinea Guinea Makedonya Makedonya Çin Çin Ukrayna Ukrayna Belçika Belçika İngiltere İngiltere Sırbistan Sırbistan 20 20 Ülke Ülke Top. Top. Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam

1000 1000 Ton Ton 2009 2013 2009 2013 1.737 16.187 1.737 16.187 13.609 9.296 13.609 9.296 1.757 6.292 1.757 6.292 2.195 3.621 2.195 3.621 0 3.413 0 3.413 397 2.856 397 2.856 1.893 2.445 1.893 2.445 871 1.948 871 1.948 1.473 1.867 1.473 1.867 120 1.747 120 1.747 11 1.652 11 1.652 783 1.396 783 1.396 254 1.348 254 1.348 0 1.204 0 1.204 0 0 5.075 5.075 190 190 1.391 1.391 199 199 43 43 31.998 31.998 24.106 24.106 56.104 56.104

1.172 1.172 1.045 1.045 806 806 655 655 599 599 592 592 60.141 60.141 4.128 4.128 64.269 64.269

% % Pay Pay 2009 2009 2013 2013 3 25 3 25 24 14 24 14 3 10 3 10 4 6 4 6 0 5 0 5 1 4 1 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 9 9 0 0 2 2 0 0 0 0 57 57 43 43 100 100

Kaynak Kaynak :: TUİK TUİK Dış Dış Ticaret Ticaret İstatistikleri İstatistikleri

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 94 94 6 6 100 100

İtalya İtalya Yunanistan Yunanistan Bulgaristan Bulgaristan Azerbaycan Azerbaycan Portekiz Portekiz Slovenya Slovenya İspanya İspanya Serbest Serbest Bölgeler Bölgeler Ermenistan Ermenistan Libya Libya Kıbrıs Kıbrıs Makedonya Makedonya Çin Çin Rusya Rusya Fed. Fed.

Romanya Romanya Ukrayna Ukrayna Guinea Guinea Belçika Belçika İngiltere İngiltere Sırbistan Sırbistan 20 20 Ülke Ülke Top. Top. Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam

Milyon Milyon $ $ 2009 2013 2009 2013 1.596 27.398 1.596 27.398 14.550 14.550 15.015 15.015 2.221 10.504 2.221 10.504 3.055 5.648 3.055 5.648 0 5.522 0 5.522 455 4.638 455 4.638 1.892 3.898 1.892 3.898 1.349 3.739 1.349 3.739 1.776 2.960 1.776 2.960 179 2.740 179 2.740 1.009 2.564 1.009 2.564 1 1.921 1 1.921 5.876 1.758 5.876 1.758 15 1.756 15 1.756

299 299 238 238 0 0 1.556 1.556 238 238 67 67 36.372 36.372 26.435 26.435 62.807 62.807

1.707 1.707 1.278 1.278 1.095 1.095 1.088 1.088 959 959 948 948 97.136 97.136 6.359 6.359 103.495 103.495

% % Pay Pay 2009 2013 2009 2013 3 26 3 26 24 15 24 15 3 10 3 10 4 5 4 5 0 5 0 5 1 4 1 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 0 3 0 3 0 2 0 2 1 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 9 9 0 0 2 2 0 0 0 0 57 57 43 43 100 100

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94 94 6 6 100 100

2.2.10. 2.2.10. TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’NİN ORTALAMA ORTALAMA POLİETİLEN POLİETİLEN İTHAL İTHAL FİYATLARI FİYATLARI ::

2.2.10. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA POLİETİLEN İTHAL FİYATLARI :

Türkiye’nin Türkiye’nin polietilen polietilen ortalama ortalama ithal ithal fiyatları, fiyatları, 2004 2004 yılı yılı hariç hariç tüm tüm yıllarda yıllarda ortalama ortalama ihraç ihraç fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Türkiye’nin polietilen ortalama ithal fiyatları, 2004 yılı hariç tüm yıllarda ortalama ihraç fiyatlarının üstünde fiyatlarının üstünde seyretmiştir. seyretmiştir.

Türkiye’nin Türkiye’nin Ortalama Ortalama Polietilen Polietilen İthalat İthalat ve ve İhracat İhracat Fiyatları Fiyatları ( $ / Ton ) Türkiye’nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat ( $Fiyatları / Ton ) ( $ / Ton ) 2.000 2.000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

İthalat İthalat Fiyatı Fiyatı 857 857 752 752 698 698 787 787 1.068 1.068 1.258 1.258 1.410 1.603 1.840 1.291 1.491 1.704 1.649 1.700

İhracat İhracat Fiyatı Fiyatı 777 777 642 642 645 645 756 756 1.104 1.104 1.203 1.203 1.260 1.454 1.611 1.119 1.477 1.602 1.525 1.610

Türkiye'nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton )

23


2.008 2.009 2.009 2.010 2.010 2.011 2.011 2.012 2.012 2.013 2.013

1.840 1.291 1.291 1.491 1.491 1.704 1.704 1.649 1.649 1.700 1.700

1.611 1.119 1.119 1.477 1.477 1.602 1.602 1.525 1.525 1.610 1.610

Türkiye'nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton )

İhracat Fiyatı İhracat Fiyatı

2.013 2.013

2.012 2.012

2.011 2.011

2.010 2.010

2.009 2.009

2.008 2.008

2.007 2.007

2006 2006

2005 2005

2004 2004

2003 2003

2002 2002

2001 2001

2.000 2.000 1.800 1.800 1.600 1.600 1.400 1.400 1.200 1.200 1.000 1.000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 0

2.000 2.000

Türkiye'nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) Türkiye’nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) 2.000 2.000 1.800 1.800 1.600 1.600 1.400 1.400 1.200 1.200 1.000 1.000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 0

İthalat Fiyatı İthalat Fiyatı

Son 5 yıl içinde ortalama fiyatlarında yıllık büyüme bileşik büyüme hızı ( CAGR ) % LAYPE’de % 7,4 Son 5 yıl içinde ortalama ithal ithal fiyatlarında yıllık bileşik hızı ( CAGR ) LAYPE’de 7,4 AYPE’de % 8,9 ve Son 5 yıl içinde ortalama ithal fiyatlarında yıllık bileşik büyüme hızı ( CAGR ) LAYPE’de % 7,4 AYPE’de % 8,9 ve YYPE’de % 7,6 olarak gerçekleşmiştir. YYPE’de % 7,6 olarak gerçekleşmiştir. AYPE’de % 8,9 ve YYPE’de % 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Polietilen Ortalama İthal Fiyatları Polietilen Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) ( $ / Ton )

Polietilen Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton )

2009 2009 1.175 1.175 1.352 1.352 1.229 1.229

LAYPE LAYPE AYPE AYPE YYPE YYPE

2010 2010 1.427 1.427 1.630 1.630 1.406 1.406

2011 2011 1.531 1.531 1.873 1.873 1.639 1.639

2012 2012 1.471 1.471 1.910 1.910 1.578 1.578

2013 2013 1.563 1.563 1.899 1.899 1.644 1.644

CAGR % CAGR % 7,4 7,4 8,9 8,9 7,6 7,6

2009 yılında 1175 $ / ton olan LAYPE ortalama ithal fiyatı, yılda ortalama % 7,4 artarak 2013

2009 yılında 1175 $ / ton ortalama ithal fiyatı, ortalama % 7,4 artarak 2013 yılında2013 1593 $ / 2009 yılında 1175 $ / olan ton LAYPE olan LAYPE ortalama ithalyılda fiyatı, yılda ortalama % 7,4 artarak yılında 1593 $ / tona çıkmıştır. tona çıkmıştır. yılında 1593 $ / tona çıkmıştır.

LAYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton )

LAYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton )

1.427

1.531

1.471

1.563

1.175

2009

2010

2011

2012

2013

2009 yılında 1352 $ / ton ithal fiyatı yılda ortalama 8,9 artarak 2013 yılında2013 1899 $ / 2009 yılında 1352 $ / olan ton AYPE olan ortalama AYPE ortalama ithal fiyatı yılda % ortalama % 8,9 artarak tona çıkmıştır. yılında 1899 $ / tona çıkmıştır.

24

AYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton )


2009 yılında 1352 $ / ton olan AYPE ortalama ithal fiyatı yılda ortalama % 8,9 artarak 2013 yılında 1899 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1352 $ / ton olan AYPE ortalama ithal fiyatı yılda ortalama % 8,9 artarak 2013 yılında 1899 $ / tona çıkmıştır. AYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) AYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $1.873 / Ton ) 1.910 1.899 AYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) 1.352 1.352

1.630

1.873

1.630

1.910

1.899

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009 yılında 1229 $ / ton olan YYPE ortalama ithal fiyatı, yılda ortalama % 7,6 artarak 2013 yılında 1644 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1229 $ / olan ton YYPE olan YYPE ortalama ithalyılda fiyatı, yılda % ortalama % 7,6 artarak 2009 yılında 1229 $ / ton ortalama ithal fiyatı, ortalama 7,6 artarak 2013 yılında2013 1644 $ / YYPE Ortalama İthal Fiyatları tona çıkmıştır. yılında 1644 $ / tona çıkmıştır. ( $ / Ton ) YYPE Ortalama İthal Fiyatları YYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) ( $ / Ton ) 1.229 1.229

2009

1.406 1.406

2010

1.639

1.578

1.644

1.639

1.578

1.644

2011

2012

2013

2.2.11. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA POLİETİLEN İHRAÇ FİYATLARI : 2009

2010

2011

2012

2013

2.2.11. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA POLİETİLEN İHRAÇ FİYATLARI :

2009 yılında 1392 $ / ton olan LAYPE ortalama ihraç fiyatı yılda ortalama % 6,9 artarak 2013 yılında 1819 $ /$tona 2009 yılında 1392 / tonçıkmıştır. olan LAYPE ortalama ihraç fiyatı yılda ortalama % 6,9 artarak 2013 yılında 1819 $ / tona çıkmıştır.

Türkiye’nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları $ //Ton Ton)) Türkiye’nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları (( $

LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam

2009 1.392 1.055 1.272 1.109 1.105

2010 1.661 1.478 1.393 1.399 1.477

2011 1.716 1.591 1.610 1.829 1.602

2012 1.750 1.492 1.633 1.419 1.525

2013 1.819 1.667 1.634 1.313 1.610

CAGR % 6,9 12,1 6,4 4,3 9,9

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2009 yılında 1055 $ / ton AYPEAYPE ortalama ihraç fiyatı, ortalama % 12,1 artarak 2013 yılında2013 1667 $ / 2009 yılında 1055 $ / olan ton olan ortalama ihraçyılda fiyatı, yılda ortalama % 12,1 artarak tona çıkmıştır. yılında 1667 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1272 $ / ton ortalama ihraç fiyatı, ortalama % 6,4 artarak 2013 yılında2013 1634 $ / 2009 yılında 1272 $ / olan ton YYPE olan YYPE ortalama ihraçyılda fiyatı, yılda ortalama % 6,4 artarak tona çıkmıştır. yılında 1634 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1109 $ / ton ortalama ihraç fiyatı, ihraç yılda ortalama % 4,3ortalama artarak 2013 yılında 2009 yılında 1109 $ /olan tondiğer olanpolietilen diğer polietilen ortalama fiyatı, yılda % 4,3 1313 $ / tona çıkmıştır. artarak 2013 yılında 1313 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1105 $ / ton polietilenpolietilen ortalama ihraç fiyatı, yılda % 9,9ortalama artarak 2013 yılında 2009 yılında 1105 $ /olan tontoplam olan toplam ortalama ihraçortalama fiyatı, yılda % 9,9 1610 $ / tona çıkmıştır. artarak 2013 yılında 1610 $ / tona çıkmıştır.

25


2009 yılında 1109 $ / ton olan diğer polietilen ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 4,3 artarak 2013 yılında 1313 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1105 $ / ton olan toplam polietilen ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 9,9 artarak 2013 yılında 1610 $ / tona çıkmıştır. Türkiye’nin Ortalama Polietilen İhracat Fiyatları ( $ / Ton )

Türkiye'nin Ortalama Polietilen İhracat Fiyatları ( $ / Ton )

1.800

1.800

1.600 1.400 1.200

1.600 1.400 1.200

1.000 800

1.000 800

600 400 200

600 400 200

0

0 2009

2010 LAYPE

2011 AYPE

YYPE

2012 Diğerleri

2013 Toplam

2.2.12. POLİETİLEN İÇ PAZAR TÜKETİMİ VE TÜKETİMİN PROSES TİPLERİNE DAĞILIMI :: 2.2.12. POLİETİLEN İÇ PAZAR TÜKETİMİ VE TÜKETİMİN PROSES TİPLERİNE DAĞILIMI : Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, polietilen tüketimi de hızlı hızı ile artmıştır. 2009 yılında 1 milyon 185 bin ton olansektörün tüketim 2009 yılında % 51birartarak 1 Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polietilen tüketimi de hızlı artış trendi bir artışve trendi ve 2009 – 2013 yıllarını son 5 yılda % bileşik2009 büyüme milyon 795 bingöstermiş çıkmıştır. göstermiş –tona 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda %kapsayan 11 bileşik büyüme ile 11 artmıştır. yılında 1 hızı ile 2009 artmıştır. 2009 yılında 1 milyon 185 bin ton olan tüketim 2009hızı yılında % 51 artarak 1 milyonmilyon 185 bin795 ton bin olantona tüketim 2009 yılında % 51 artarak 1 milyon 795 bin tona çıkmıştır. çıkmıştır. Türkiye’nin Tipler İtibariyle Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton ) Türkiye’nin Tipler İtibariyle Polietilen İç Pazar Tüketimi

( 1000 Ton ) Türkiye’nin Tipler İtibariyle Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton )

LAYPE AYPE LAYPE AYPE YYPE YYPE Diğerleri Diğerleri Toplam Tüketim

Toplam Tüketim

2009

2010

2011

2012

2013

2009 205,4 426,7 205,4 426,7 539,8 539,8 13,4 13,4 1.185,3

2010 256,7 468,5 256,7 468,5 613,0 613,0 101,2 101,2 1.439,5

2011 304,3

2012 296,2

2013 324,9

431,0 304,3 431,0 678,4 678,4 129,9 129,9 1.543,5 1.543,5

449,8 296,2 449,8 719,9 719,9 112,9 112,9 1.578,9 1.578,9

479,8 324,9 479,8 731,6 731,6 258,2 258,2 1.794,5 1.794,5

1.185,3

1.439,5

CAGR % CAGR12,1 % 12,13,0 3,0 7,9 7,9109,5 109,5 10,9 10,9

Türkiye’nin son 5 yıllık polietilen tüketiminin ortalama % 44’ünü YYPE, % 30’unu AYPE, % Türkiye’nin son%5 8’ini yıllık polietilen ortalamaoluşturmuştur. % 44’ünü YYPE,Ancak % 30’unu % 18’ini LAYPE ve de diğer tüketiminin polietilen cinsleri diğerAYPE, polietilen 18’inison LAYPE % 8’ini tüketiminin de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Ancak polietilen Türkiye’nin 5 yıllıkvepolietilen ortalama % 44’ünü YYPE, % 30’unu AYPE,diğer % 18’ini LAYPE ve % cinslerinde yılda ortalama % 110 gibi bir artış görülmektedir. Tüketim artış hızı LAYPE’de % yıldacinsleri ortalama % 110 gibi bir artışdiğer görülmektedir. Tüketim yılda artış ortalama hızı LAYPE’de 8’ini decinslerinde diğer polietilen oluşturmuştur. Ancak polietilen cinslerinde % 110%gibi bir 12, AYPE’de % 3, YYPE de ise % 9 olarak gerçekleşmiştir. 12, AYPE’de %Tüketim 3, YYPEartış de ise 9 olarak gerçekleşmiştir. artış görülmektedir. hızı%LAYPE’de % 12, AYPE’de % 3, YYPE de ise % 9 olarak gerçekleşmiştir. Toplam PolietilenCinslerine Cinslerine Göre Dağılımı ToplamPolietilen PolietilenİçİçPazar Pazar Tüketiminin Tüketiminin Polietilen Göre Dağılımı % )) (( % Toplam Polietilen İç Pazar Tüketiminin Polietilen Cinslerine Göre Dağılımı ( % )

LAYPE LAYPE AYPE AYPE YYPE YYPE Diğerleri Diğerleri Toplam Tüketim Toplam Tüketim

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

ORTALAMA ORTALAMA

17,3 17,3 36,0 36,0 45,5 45,5 1,1 1,1 100,0 100,0

17,8 17,8 32,5 32,5 42,6 42,6 7,0 7,0 100,0 100,0

19,7 19,7 27,9 27,9 44,0 44,0 8,4 8,4 100,0 100,0

18,8 18,8 28,5 28,5 45,6 45,6 7,2 7,2 100,0 100,0

18,1 18,1 26,7 26,7 40,8 40,8 14,4 14,4 100,0 100,0

18,4 18,4 29,9 29,9 43,5 43,5 8,28,2 100,0 100,0

Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi 2009 - 2013 Ortalaması

Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi 2009 - 2013 Ortalaması 26

Diğerleri

Diğerleri 8% 8%

LAYPE LAYPE 18%

18%


LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam Tüketim

17,3 36,0 45,5 1,1 100,0

17,8 32,5 42,6 7,0 100,0

19,7 27,9 44,0 8,4 100,0

18,8 28,5 45,6 7,2 100,0

18,1 26,7 40,8 14,4 100,0

18,4 29,9 43,5 8,2 100,0

Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi 2009 - 2013 Ortalaması Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi 2009 - 2013 Ortalaması Diğerleri 8%

LAYPE 18%

YYPE 44%

AYPE 30%

Türkiye’de polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük Türkiye’de polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon % 11 ile üçüncü, ekstrüzyon kaplama payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15tiplerine ile ikinci, enjeksiyon % 11 kaplama Türkiye’de polietilen tüketiminin proses göre tüketiminde filmile %üçüncü, 47 ile enekstrüzyon büyük payı oluşturmakta% 10 dördüncü ve da ile büyük proses tipini oluşturmaktadır. 10 ile ile dördüncü ve boru boru % da11% %ile 9 9üçüncü, ile beşinci beşinci büyük proses oluşturmaktadır. dır.%Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon ekstrüzyon kaplama % 10tipini ile dördüncü ve boru da % 9 Rotomolding, tel ve vetipini kablooluşturmaktadır. ve levha levha ise ise tüketimden tüketimden sırası ilekablo % 4, 4,ve % levha 3 ve ve % % 1tüketimden pay almaktadır. almaktadır. tel kablo ve sırası ile % % 3 pay ileRotomolding, beşinci büyük proses Rotomolding, tel ve ise1 sırası ile % 4, % 3 ve % 1 pay almaktadır.

Türkiye'de Proses Tiplerine Göre Göre Polietilen Polietilen Tüketimi Tüketimi

Türkiye'de Proses Tiplerine Türkiye’de Proses Tiplerine Göre Polietilen Tüketimi Rotomolding Rotomolding 4%

Tel ve Kablo Tel ve Kablo 3%

4%

Boru

3%

Levha Levha 1%

1%

9% Boru 9% Estrüzyon Kaplama 10%

Film 47%

Estrüzyon Kaplama 10%

Film 47%

Enjeksiyon 11%

Enjeksiyon 11% Şişirme 15%

Şişirme Polietilen tüketiminin proses 15% tiplerine göre ton bazında gelişimi aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Polietilen tüketiminin proses tiplerine göre ton bazında gelişimi aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Polietilen tüketiminin proses tiplerine ton bazında gelişimi Türkiye’nin Proses Tiplerinegöre Göre Polietilen İç Pazar Tüketimiaşağıdaki tabloda Türkiye’nin Proses Tiplerine Göre Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton ) özetlenmektedir. 2011 İç Pazar 2012 Türkiye’nin Proses2009 Tiplerine 2010 Göre Polietilen Tüketimi2013 Film 557,1 ( 1000 676,6 742,1 843,4 Ton ) 725,4 Şişirme Enjeksiyon Ekstrüzyon Film Kaplama Boru Şişirme Rotomolding Enjeksiyon Tel ve Kaplo Ekstrüzyon Levha Kaplama Toplam

177,8 130,4

215,9 158,3

231,5 169,8

236,8 173,7

269,2 197,4

118,5

557,1 106,7 177,8 47,4 130,4

144,0

676,6 129,6 215,9 57,6 158,3

154,3

725,4 138,9 231,5 61,7 169,8

157,9

742,1 142,1 236,8 63,2 173,7

179,4

118,5 11,9

144,0 14,4

154,3 15,4

157,9 15,8

179,4 17,9

1.185,3

1.439,5

1.543,5

1.578,9

1.794,5

2009

35,6

2010

43,2

2011

46,3

2012

47,4

2013

843,4 161,5 269,2 71,8 197,4 53,8

Boru 106,7 129,6 138,9 142,1 161,5 Rotomolding 47,4 57,6 61,7 63,2 71,8 Türkiye’de LAYPE tüketiminin proses tiplerine göre % 58’ini film, % 14’ünü boru, % 10’unu Tel ve Kaplo 35,6 43,2 46,3 47,4 53,8

27


Türkiye’de LAYPE tüketiminin proses tiplerine göre % 58’ini film, % 14’ünü boru, % 10’unu levha oluşturmaktadır. Toplam tüketimden ekstrüzyon kaplama % 8, tel ve kablo % 6, enjeksiyon % 3 ve rotomolding % 1 pay almaktadır.

Türkiye'de Proses Tiplerine Göre LAYPE Tüketimi

Türkiye’de Proses Tiplerine Göre LAYPE Tüketimi

Türkiye'de Proses Tiplerine Göre LAYPE Tüketimi Tel ve Kablo 6% Tel ve Kablo 6%

Estrüzyon Kaplama 8% Estrüzyon Kaplama 8%

Enjeksiyon 3% Enjeksiyon 3%

Rotomolding 1% Rotomolding 1%

Levha 10% Levha 10%

Film 58% Film 58%

Boru 14% Boru 14%

Türkiye’de proses tiplerine göre toplam tüketiminin % 59’unu film, 27’sini film, boru oluşturmaktadır. Türkiye’de proses tiplerine göre AYPE toplam AYPE tüketiminin %% 59’unu % 27’sini boruToplam tüketimden tel veToplam kablo % 7, şişirme % 4tel ve enjeksiyon % 7, 3 pay almaktadır. oluşturmaktadır. tüketimden ve kablo % şişirme % 4 ve enjeksiyon % 3 pay

Türkiye’de proses tiplerine göre toplam AYPE tüketiminin % 59’unu film, % 27’sini boru almaktadır. oluşturmaktadır. Toplam tüketimden tel ve kablo % 7, şişirme % 4 ve enjeksiyon % 3 pay almaktadır. Türkiye'de Proses Tiplerine Göre AYPE Tüketimi Türkiye’de Proses Tiplerine Göre AYPE Tüketimi Şişirme Türkiye'de Proses Tiplerine Göre Enjeksiyon

Tel ve Kablo 7% Tel ve Kablo 7%

Boru 27% Boru 27%

4% Şişirme 4%

3% Enjeksiyon 3%

AYPE Tüketimi

Film 59% Film 59%

Türkiye’de toplam YYPE tüketiminin proses tipleri bazında dağılımında film % 32, şişirme % 31, enjeksiyon % 19 ve ekstrüzyon % 14 pay almaktadır. Levhanın payı % 3 ve rotomolding Türkiye’de toplam YYPE tüketiminin proses tipleri bazında dağılımında film % 32, şişirme % payı % 1toplam düzeyindedir. Türkiye’de YYPE proses bazında dağılımında film % payı 32, şişirme 31, enjeksiyon % 31, enjeksiyon % 19tüketiminin ve ekstrüzyon %tipleri 14 pay almaktadır. Levhanın % 3 ve%rotomolding 19payı ve ekstrüzyon % 14 pay almaktadır. Levhanın payı % 3 ve rotomolding payı % 1 düzeyindedir. % 1 düzeyindedir.

28


Türkiye'de Proses Tiplerine Göre YYPE Tüketimi Türkiye'de Proses Tiplerine Göre YYPE Tüketimi Türkiye’de Proses Tiplerine Göre YYPE Tüketimi Rotomolding Estrüzyon Rotomolding 1% Kaplama Estrüzyon 1% 14% Kaplama 14%

Levha 3% Levha 3%

Film 32% Film 32%

Enjeksiyon 19% Enjeksiyon 19% Şişirme 31% Şişirme 31%

3. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : 2. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : 2. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : 3.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ 3.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : : 3.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : 2009 – 2013 arasında dünya polietilen ithalatı miktar %%5,3 2009 – 2013 yıllarıyılları arasında dünya polietilen ithalatı miktar bazında yıldabazında ortalamayılda % 5,3ortalama ihracatı ise 5 artış 2009 – 2013 yılları arasında dünya polietilen ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 5,3 ihracatı ise % 5 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat artışı göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat artışı % 12,6, ihracat artışı ise % 14,6 olarak ihracatı ise % 5artışı artış ise göstermiştir. Aynıgerçekleşmiştir. yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat artışı % 12,6, ihracat % 14,6 olarak gerçekleşmiştir. % 12,6, ihracat artışı ise % 14,6 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışartış hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında toplam polietilen milyon ton ve Söz konusu hızlarının sürmesi halinde; 2018dünya yılında dünya toplamithalatının polietilen60ithalatının Söz konusu artış halinde; 2018 yılında toplam ithalatının 139 milyar dolara, ihracatının isesürmesi 62 milyon tonihracatının ve 156 milyar toplam dış ticaret hacminin dedolara, 122 milyon 60 milyon ton vehızlarının 139 milyar dolara, isedolara, 62 dünya milyon ton vepolietilen 156 milyar ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. 60 milyon ton ve 139 milyar dolara, ihracatının ise 62 milyon ton ve 156 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 122 milyon ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. toplam dış ticaret hacminin de 122 milyon ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Dünya Toplam PE Dış TicaretDünya HacmiToplam TahminiPE Dış Ticaret Hacmi Tahmini

Dünya Toplam PE Dış Ticaret Hacmi Tahmini

Milyon Ton Milyar $ Milyon Ton Milyar 2013 2014 2018 2013 2014 $ 2013 2014 2018 2013 2014 İthalat 46,4 48,9 60,0 77,1 86,8 İthalat 46,4 48,9 60,0 77,1 86,8 İhracat 48,5 51,0 62,1 79,1 90,6 İhracat 48,5 51,0 62,1 79,1 90,6 Toplam Dış Ticaret Hacmi 94,9 99,8 122,1 156,2 177,4 Toplam Dış Ticaret Hacmi 94,9 99,8 122,1 156,2 177,4 Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyon Ton )

2018 2018 139,3 139,3 156,3 156,3 295,0 295,0

İthalat

İhracat

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

2009

Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyon Ton )

29


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

İthalat

İhracat

DünyaHacmi Polietilen Dış(Ticaret Tahmini ( Milyar $ ) Dünya Polietilen Dış Ticaret Tahmini Milyar $Hacmi ) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0

İthalat

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0,0

2009

50,0

İhracat

Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin’in 12 milyon ton ithalatla dünya toplam polietilen ithalatınMiktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında 12 milyon ithalatla toplam dan % 20 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçıÇin’in olan ABD’nin 2018ton yılında payınındünya artmasına rağmen polietilen ithalatından % 20 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçı olan ABD’nin 2018 üçüncü, Singapur’un ise 10 uncu büyük ithalatçı konumundan ikinci büyük ithalatçı konumuna yükseleceği, yılında payının artmasına rağmen üçüncü, Singapur’un ise 10 uncu tahmin büyük edilmektedir. ithalatçı Türkiye’nin ise payını % 4,8’e çıkararak 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı

Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri konumundan ikinci büyük ithalatçı konumuna yükseleceği, Türkiye’nin ise payını % 4,8’e (1000 Ton Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri (1000koruyacağı Ton)) çıkararak 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu tahmin edilmektedir.

Çin ABD Almanya Belçika İtalya Türkiye Meksika Hindistan Fransa Singapur İngiltere İspanya Endonezya Brezilya Kanada Rusya Fed. Hollanda Polonya Malezya Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

2013 1000 Ton % Pay 9.680 20,9 2.957 6,4 2.493 5,4 2.331 5,0 1.720 3,7 1.505 3,2 1.441 3,1 1.430 3,1 1.337 2,9 1.303 2,8 1.257 2,7 984 2,1 841 1,8 833 1,8 802 1,7 771 1,7 729 1,6 728 1,6 712 1,5 677 1,5 34.530 74,4 11.892 25,6 46.422 100,0

Çin Singapur ABD Belçika Almanya Türkiye Rusya Fed. Hindistan Endonezya Meksika İtalya Brezilya Fransa İspanya İngiltere Malezya Hollanda Kanada Polonya Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

2018 1000 Ton 12.134 4.429 3.942 3.164 3.155 2.879 2.193 2.154 2.021 1.965 1.707 1.472 1.335 1.111 1.091 1.040 1.032 968 875 604 49.274 10.768 60.042

% Pay 20,2 7,4 6,6 5,3 5,3 4,8 3,7 3,6 3,4 3,3 2,8 2,5 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,0 82,1 17,9 100,0

Değer bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin’in 27 milyar dolarlık ithalatı ile dünya 30 toplam polietilen ithalatından % 19 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçı olan Almanya’nın ABD’den sonra üçüncü sıraya yerleşeceği, Türkiye’nin ise payını % 5’e çıkararak


Değer bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin’in 27 milyar dolarlık ithalatı ile dünya toplam polietilen ithalatından % 19 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçı olan Almanya’nın ABD’den sonra üçüncü sıraya yerleşeceği, Türkiye’nin ise payını % 5’e çıkararak miktar bazında olduğu gibi değer bazında da 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir.

Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri

Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri(Milyon (Milyon $$ ))

Çin Almanya ABD Belçika İtalya Türkiye Fransa İngiltere Meksika Hindistan Singapur İspanya Brezilya Endonezya Kanada Hollanda Polonya Rusya Fed. Malezya Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

3.2.

2013 Milyon $ % Pay 14.857 19,3 4.706 6,1 4.367 5,7 3.936 5,1 2.903 3,8 2.557 3,3 2.483 3,2 2.226 2,9 2.187 2,8 2.129 2,8 1.849 2,4 1.646 2,1 1.346 1,7 1.344 1,7 1.328 1,7 1.311 1,7 1.290 1,7 1.247 1,6 1.233 1,6 1.078 1,4 56.023 72,7 21.069 27,3 77.092 100,0

Çin ABD Almanya Belçika Singapur Türkiye Endonezya İtalya Meksika Hindistan Fransa Rusya Fed. Brezilya İngiltere Malezya Hollanda İspanya Polonya Kanada Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

2018 Milyon $ 26.599 8.494 8.487 7.747 7.481 6.901 4.659 4.444 4.090 4.078 3.725 3.649 3.125 2.958 2.773 2.703 2.689 2.304 2.283 1.411 110.599 28.653 139.252

% Pay 19,1 6,1 6,1 5,6 5,4 5,0 3,3 3,2 2,9 2,9 2,7 2,6 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,0 79,4 20,6 100,0

TÜRKİYE POLİETİLEN PAZAR BEKLENTİLERİ :

3.2. TÜRKİYE POLİETİLEN PAZAR BEKLENTİLERİ :

3.2.1. LAYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :

3.2.1. LAYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :

Türkiye’de henüz lineer alçak yoğunluklu polietilen ( LAYPE ) üretilmemekte ve talep tümü ile ithalatla karşılanmaktadır. LAYPE iç pazar tüketimi 2009 – 2013 yılları arasında yılda ortalama Türkiye’de henüz lineer alçak yoğunluklu polietilen ( LAYPE ) üretilmemekte ve talep tümü ile ithalatla karşılan% 12 artarak 325 bin tona ulaşmış ve yurtiçi ihtiyacın üzerinde yapılan ithalat % 12 artış hızı maktadır. LAYPE iç pazar tüketimi 2009 – 2013 yılları arasında yılda ortalama % 12 artarak 325 bin tona ulaşmış 2013ihtiyacın yılında üzerinde 326 bin tona çıkmıştır. İthal edilen çok cüzi edilmiştir. veile yurtiçi yapılan ithalat % 12 artış hızıLAYPE’nin ile 2013 yılında 326miktarı bin tonaihraç çıkmıştır. İthal edilen LAYPE’nin çok cüzi miktarı ihraç edilmiştir.

31


Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton( 1000 ) Ton )

2009

Üretim İthalatÜretim İhracatİthalat Yurtiçiİhracat Tüketim Yurtiçi Tüketim İthalat / Toplam Arz ( % ) İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2010

2011

2012

2009 0,0

2010 0,0

20110,0

2012 0,0

207,90,0 207,9 2,5 205,42,5 205,4 100,0 100,0 0,0 0,0 101,2 101,2 1,21,2

259,6 0,0 259,6 2,8 2,8 256,7 256,7 100,0 100,0 0,0 0,0 101,1 101,1 1,1 1,1

307,8 0,0 307,8 3,5 3,5 304,3 304,3 100,0 100,0 0,0 0,0 101,1 101,1 1,1 1,1

0,0 300,0 300,0 3,8 3,8 296,2 296,2 100,0 100,0 0,0 0,0 101,3 101,3 1,3 1,3

2013

CAGR ( % )

2013 0,0CAGR ( % )0,0

326,4 0,0 326,41,4 1,4 324,9 324,9 100,0 100,0 0,0 0,0 100,4 100,4 0,4 0,4

0,0 11,9 11,9-12,6 -12,612,1 12,1

Türkiye Dengesi TürkiyeLAYPE LAYPEArz Arzve ve Talep Talep Dengesi Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton1000 1000Ton Ton 400,0400,0 300,0300,0 200,0

200,0

100,0

100,0 0,0

0,0

2009

2009

2010

2010

Üretim

Üretim

2011

İthalat

İthalat

2012

2011

2013

2012

İhracat

Yurtiçi Tüketim

İhracat

2013

Yurtiçi Tüketim

LAYPE’de son 5 yıllık artış trendi baz alınarak yapılan tahminler; iç pazar tüketiminin 2018 yılında 5735 bin çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatıniç1000 tonun altında bir LAYPE’de son yıllıktona artış trendi baz alınarak yapılan tahminler; pazar tüketiminin 2018 LAYPE’de son 5 yıllık artış trendi bazgöstermektedir. alınarak yapılan tahminler; pazaryılında tüketiminin 2018 yılında 573 bin tona kısmının ihraç edileceğini Türkiye’de iç2018 573 bin tona erişmesi yılında 573 bin tona çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatın 1000 tonun altında bir çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatın tonun altında bir kısmının ihraç edileceğinidegöstermektedir. beklenen iç talebe karşı henüz yerli1000 üretimin yapılmaması, bu plastik hammadde ithalat kısmının ihraç edileceğini göstermektedir. Türkiye’de 2018 yılında 573 bin tona erişmesi bağımlılığının % 100 olarak süreceğini göstermektedir. Türkiye’de 2018 yılında 573 bin tona erişmesi beklenen iç talebe karşı henüz yerli üretimin yapılmaması, bu

beklenen iç talebe karşı henüz yerli üretimin yapılmaması, bu plastik hammadde de ithalat bağımlılığının 100 olarak LAYPE süreceğini göstermektedir. Tahminler%; Türkiye’nin de ithalat bağımlılığımı azaltmak üzere 2018 yılına kadar yılda

plastik hammadde de ithalat bağımlılığının % 100 olarak süreceğini göstermektedir.

en ;az 500 bin tonun üzerinde üretim kapasiteliazaltmak LAYPE üretim kurulması gerektiğini Tahminler Türkiye’nin LAYPE de ithalat bağımlılığımı üzere tesisinin 2018 yılına kadar yılda en az 500 bin Tahminler ; Türkiye’nin LAYPE de ithalat bağımlılığımı azaltmak üzere 2018 yılına kadar yılda göstermektedir. tonun üzerinde üretim kapasiteli LAYPE üretim tesisinin kurulması gerektiğini göstermektedir.

en az 500 bin tonun üzerinde üretim kapasiteli LAYPE üretim tesisinin kurulması gerektiğini göstermektedir. Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 TonTon ) ) 2014 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

32

0,0 365,3 1,3 364,0 100,0 0,0 100,3 0,3

2015 0,0 408,9 1,1 407,8 100,0 0,0 100,3 0,3

2016 0,0 457,7 1,0 456,7 100,0 0,0 100,2 0,2

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton )

2017 0,0 512,3 0,8 511,5 100,0 0,0 100,2 0,2

2018 0,0 573,5 0,7 572,7 100,0 0,0 100,1 0,1


İhracat

1,3

İhracat/ Üretim (%) Yurtiçi Tüketim İthalat / Yurtiçi Tüketim (% İthalat / Toplam Arz ( % ) ) İhracat / İthalat ( %( )% ) İhracat/ Üretim

1,1 0,0 407,8 100,3 100,0 0,0 0,3 100,3 0,3

0,0 364,0 100,3 100,0 0,0 0,3

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

100,3 0,3

1,0 456,70,0 100,2 100,0 0,00,2 100,2 0,2

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) ) 600,0 500,0 600,0 400,0 500,0 300,0 400,0 300,0 200,0 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0

0,8 511,5 0,0 100,2 100,0 0,0 0,2 100,2 0,2

0,7 572,7 0,0 100,0100,1 0,0 0,1 100,1 0,1

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton )

2013

2013

2014

2015

2014

Üretim

Üretim

2016

2015

İthalat

İthalat

2017

2016

İhracat

İhracat

2017

2018

2018

Yurtiçi Tüketim

Yurtiçi Tüketim

3.2.2. AYPE ARZARZ VEVE TALEP DENGESİ DÖNÜKTAHMİNLER TAHMİNLER 3.2.2. AYPE TALEP DENGESİ VE VE İLERİYE İLERİYE DÖNÜK : :

3.2.2. AYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :

Türkiye’de AYPE iç pazar tüketimi yıllarıarasında arasındayılda yılda ortalama 3 artmış Türkiye’de AYPE iç pazar tüketimi2009 2009 –– 2013 2013 yılları ortalama % 3%artmış ve ve

Türkiye’de iç pazar tüketimi 2009 – 2013 yılları yılda ortalama % 3 artmış ve ortalama 427 bin 427 427 binAYPE tondan 480480 bin tona yükselmiştir. Aynı dönemde PETKİM’in üretimi yılda % bin tondan bin tona yükselmiştir. Aynıarasında dönemde PETKİM’in üretimi yılda ortalama % tondan 4804 bin yükselmiştir. Aynı yılda ortalama % 4artış gerileyerek tondan 4tona gerileyerek bindönemde tondan PETKİM’in 269 bin bin üretimi tona inerken, ithalat % 314 13 olarak gerileyerek 314314bin tondan 269 tona inerken, ithalat artışhızıhızı % bin 13 olarak269 bin gerçekleşmiştir. tonagerçekleşmiştir. inerken, ithalat artış hızı % 13 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte yerli üretimin Yıllar itibariyle değişmekle birlikte yerli üretimin % 14 – % 28 lik kısmı ihraç Yıllar itibariyle değişmekle birlikte yerli üretimin % 14 – % 28 lik kısmı ihraç edilmiş iç pazar tüketiminin 2013 yılında % 53’ü ithalatla karşılanmıştır. AynıAynı yıl ihracatın % 14 –% 28 kısmı ihraç edilmiş ve iç pazaryılında tüketiminin 2013 yılında % 53’ü ithalatla karşılanmıştır. Aynı yıl edilmiş velikiçve pazar tüketiminin 2013 % 53’ü ithalatla karşılanmıştır. yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı % 18 olarak gerçekleşmiştir. ihracatın ithalatı karşılama oranı % 18 olarak gerçekleşmiştir. ithalatı karşılama oranı % 18 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi

Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton()1000 Ton ) ( 1000 Ton ) 2009

2010

2011

314,0 314,0 157,6 44,9 157,6 426,7 44,9 36,9 33,4 426,7 28,5 14,3 33,4

328,0 328,0 194,4 53,9 194,4 468,5 53,9 41,5 37,2 468,5 27,7 16,4 37,2

295,0 295,0 212,4 76,4 212,4 431,0 76,4 49,3 41,9 431,0 36,0 25,9 41,9

28,5

27,7

2009

Üretim Üretim İthalat İhracat İthalat Yurtiçi Tüketim İhracat İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İthalat / Toplam Yurtiçi Tüketim İhracat / İthalat ( % )Arz ( % ) İhracat/ Üretim İthalat / Toplam Arz((%%) )

İthalat / Yurtiçi (%) İhracat/ Üretim ( % Tüketim ) İhracat / İthalat ( % )

36,9 14,3

2010

41,5 16,4

2011

2012

2013

296,0 236,5 82,7 236,5 449,8 82,7 52,6 44,4 449,8 35,0 27,9 44,4

269,0 269,0 255,5 44,7 255,5 479,8 44,7 53,3 48,7 479,8 17,5 16,648,7

2012 296,0

49,3 25,9 36,0

52,6 27,9 35,0

Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )

2013

CAGR ( % )

CAGR ( % ) -3,8 12,8 -3,8 -0,1 12,8 3,0 -0,1

3,0

53,316,6 17,5

Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )

500,0 400,0 300,0500,0 400,0

200,0

300,0

100,0

200,0

0,0

100,0

0,0

2009

2010

2009 Üretim 2010 İthalat

2011 2011 İhracat

2012

2013

2012Tüketim 2013 Yurtiçi

Üretim İhracat Tüketim 2009 – 2013 yılları arasındaki büyüme hızlarıİthalat baz alınarak yapılanYurtiçi tahminler ; 2018 yılında AYPE iç pazar talebinin 556–bin tona yılları çıkacağını, PETKİM’in % 85 kapasite ile üretim yapması ve üretiminin 15’lik kıs2009 2013 arasındaki büyüme hızları kullanımı baz alınarak yapılan tahminler ; 2018%yılında mını ihraç etmesi halinde bile ithalatın 301 bin tona çıkarak iç pazar talebinin ancak % 46’sını karşılayabileceği AYPE2009 iç pazar talebinin 556 bin tona çıkacağını, PETKİM’in 85 kapasite kullanımı ile üretim – 2013 yılları arasındaki büyüme hızları baz alınarak % yapılan tahminler ; 2018 yılında göstermektedir. yapması ve üretiminin % 15’lik kısmını ihraç etmesi halinde bile ithalatın 301 bin tona çıkarak AYPE iç pazar talebinin 556 bin tona çıkacağını, PETKİM’in % 85 kapasite kullanımı ile üretim

yapması ve üretiminin 15’lik kısmını ihraç etmesigöstermektedir. halinde bile ithalatın 301 bin tona çıkarak iç pazar talebinin ancak %%46’sını karşılayabileceği iç pazar talebinin ancak % 46’sını karşılayabileceği göstermektedir.

33


2009 – 2013 yılları arasındaki büyüme hızları baz alınarak yapılan tahminler ; 2018 yılında AYPE iç pazar talebinin 556 bin tona çıkacağını, PETKİM’in % 85 kapasite kullanımı ile üretim yapması ve üretiminin % 15’lik kısmını ihraç etmesi halinde bile ithalatın 301 bin tona çıkarak iç pazar talebinin ancak % 46’sını karşılayabileceği göstermektedir. Tahminler ; AYPE’de 2018 yılında 556 bin tona erişmesi beklenen yurtiçi talebin yerli üretimle karşılanıp ithalat bağımlılığının azaltılabilmesi için yıldayurtiçi en aztalebin 300 yerli bin ton üretim yapacak Tahminler ; AYPE’de 2018 yılında 556 bin tona erişmesi beklenen üretimle karşılanıp ithalat kapasite artışına veya yeni üretim tesislerine ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. bağımlılığının azaltılabilmesi için yılda en az 300 bin ton üretim yapacak kapasite artışına veya yeni üretim tesislerine ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

Türkiye AYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton )

Türkiye AYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton )

Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2014

2015

2016

2017

2018

300 239 45 494 44 15 48 19

300 254 45 509 46 15 50 18

300 269 45 524 47 15 51 17

300 285 45 540 49 15 53 16

300 301 45 556 50 15 54 15

AYPE Arz ve Talep Tahmini - 1000 Ton

AYPE Arz ve Talep Tahmini - 1000 Ton AYPE Arz

ve Talep Tahmini - 1000 Ton

600,0

600,0

500,0

500,0 400,0 400,0 300,0 300,0 200,0 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0

2013

2013

2014

2014 Üretim

2015

2016

2017

2015 İhracat 2016 2017 İthalat Yurtiçi Tüketim

2018

2018

Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim 3.2.3. YYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : 3.2.3. YYPE ARZ VE TALEP DENGESİ İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : büyüme hızı ile azalırken, Türkiye’de YYPE 2009 –VE2013 yılları arasında % 0,3TAHMİNLER bileşik 3.2.3. YYPE ARZ VEüretimi TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK :

yurtiçi talep % 8 artış hızı ile 540 bin tondan 732 bin tona çıkmıştır. Söz konusu yıllar içinde

Türkiye’de YYPE üretimi 2009karşılayamaması –2009 2013–yılları % 0,3ithalat bileşik büyüme ileile azalırken, talep % 8 yerli üretimin talebi nedeniyle % 9bileşik artışhızı hızı artarak 460 bin Türkiye’de YYPE üretimi 2013arasında yılları arasında % 0,3 büyüme hızı yurtiçi ile azalırken, artış hızıtondan ile 540 655 732 bin tona çıkmıştır. Söz konusu yıllar içinde yerli üretimin talebi karşılayamaması bin tona çıkmıştır. yurtiçi talepbin %tondan 8 artış hızı ile 540 bin tondan 732 bin tona çıkmıştır. Söz konusu yıllar içinde nedeniyle ithalat % 9 artış hızı ile artarak 460 bin tondan 655 bin tona çıkmıştır. yerli üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle ithalat % 9 artış hızı ile artarak 460 bin Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi tondan 655 bin tona çıkmıştır. Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton () 1000 Ton )

Türkiye YYPE2010 Arz ve Talep Dengesi 2012 2009 2011 ( 1000 Ton )

2013

Üretim İthalat İhracat Üretim Yurtiçi Tüketim İthalat İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İhracat İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) Yurtiçi Tüketim İhracat / İthalat İthalat / Toplam Arz( (%%) )

86,1 460,3 2009 6,6 86,1 539,8 460,3 84,2 7,7 6,6 85,3 539,8 1,4 84,2

82,1 536,4 2010 5,5 82,1 613,0 536,4 86,7 6,6 5,5 87,5 613,0 1,0 86,7

89,8 601,0 2011 12,5 89,8 678,4 601,0 87,0 13,9 12,5 88,6 678,4 2,1 87,0

86,7 655,0 2012 21,8 86,7 719,9 655,0 88,3 25,1 21,8 91,0 719,9 3,3 88,3

85,0 654,6 2013 8,0 85,0 731,6 654,6 88,5 9,4 8,0 89,5 731,6 1,288,5

İhracat/ 34 Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

7,7 85,3 1,4

6,6 87,5 1,0

13,9 88,6 2,1

25,1 91,0 3,3

9,4 89,5 1,2

CAGR ( % ) -0,3 9,2 CAGR ( % ) 4,8 7,9 -0,3

9,2 4,8 7,9


Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) 800

600 800 400 600 200 400 2000

2009

0

2009

2010

2011

Üretim 2010 İthalat

2012

İhracat 2011

2013

Yurtiçi 2012Tüketim

2013

PETKİM’in % 88 kapasiteÜretim kullanımı İthalat ile üretime devam edeceği ve üretiminin % 10’unu ihraç İhracat Yurtiçi Tüketim edeceği varsayılarak yapılan tahminler ; 2018 yılında yurtiçi YYPE talebinin 1 milyon 70 bin PETKİM’in % 88 kapasite kullanımı ile üretime devam edeceği ve % üretiminin % 10’unu ihraç tona çıkacağını, yerlikullanımı üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle ithalatın da 993 binvarsayılatona PETKİM’in % 88 kapasite ile üretime devam edeceği ve üretiminin 10’unu ihraç edeceği edeceği varsayılarak yapılan tahminler ; 2018 yılında yurtiçi YYPE talebinin 1 milyon 70 bin göstermektedir. 2018 YYPE yılında YYPE’de ithalat bağımlılığı % 93’e ve rakerişeceğini yapılan tahminler ; 2018 yılında yurtiçi talebinin 1 milyon 70 bin tona çıkacağını, yerlierişecek üretimin talebi tona çıkacağını, yerli üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle ithalatın da 993 bin tona Türkiye’nin yılda 900 ithalatın bin tonun üzerinde YYPE üretecek kapasite artışına üretim karşılayamaması nedeniyle da 993 bin tona erişeceğini göstermektedir. 2018 veya yılındayeni YYPE’de ithalat erişeceğini göstermektedir. 2018 yılında YYPE’de ithalat bağımlılığı % 93’e erişecek ve bağımlılığı % 93’e erişecek ve Türkiye’nin yılda 900 bin tonun üzerinde YYPE üretecek kapasite artışına veya kapasitelerine ihtiyacı olacaktır. Türkiye’nin yılda 900 bin tonun üzerinde YYPE üretecek kapasite artışına veya yeni üretim yeni üretim kapasitelerine ihtiyacı olacaktır. kapasitelerine ihtiyacı olacaktır. Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 TonTon ) )

Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton2015 ) 2014 2016

Üretim 85 85 85 2014 2015 2016 İthalat 713 775 842 Üretim 859 859 859 İhracat İthalat 713 775 842 Yurtiçi Tüketim 789 852 919 İhracat 9 9 991 İthalat / Toplam Arz ( % ) 89 90 Yurtiçi Tüketim 789 852 919 İhracat/ Üretim ( % ) 10 10 10 İthalat / Toplam Arz ( % ) 89 90 91 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 90 91 92 İhracat/ Üretim ( % ) 10 10 10 İhracat / İthalat ( % ) 1 1 1 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 91 Denge Tahmini 92 Türkiye YYPE90 Arz ve Talep İhracat / İthalat ( % ) 1 ( 1000 Ton 1) 1

Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton )

2017

2018

85 2017 915 859 915 991 991 991 10 91 92 101 92 1

85 2018 993 859 993 1.070 992 1.070 10 92 93 101 93 1

1.200 1.000 800 600 400 200 0

2013

2014 Üretim

2015 İthalat

2016 İhracat

2017

2018

Yurtiçi Tüketim

3.2.4. TÜRKİYE POLİETİLEN TOPLAMTOPLAM ARZ VE TALEP VE İLERİYE DÖNÜK : 3.2.4. TÜRKİYE POLİETİLEN ARZ DENGESİ VE TALEP DENGESİ VE BEKLENTİLER İLERİYE DÖNÜK

BEKLENTİLER :

Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam polietilen üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 14 arttığı, ihracatının % 13 azaldığı de yıldapolietilen ortalama %üretiminin 11 arttığı gözlemlenmektedir. Türkiye’nin son 5 veyıliç tüketimin içinde toplam yılda ortalama % 3 azaldığı,

ithalatının % 14 arttığı, ihracatının % 13 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 11 arttığı gözlemlenmektedir.

35


Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam polietilen üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 14 arttığı, ihracatının % 13 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 11 arttığı gözlemlenmektedir. 2009 yılında İç talebin % 76’sı ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 84’e çıktığı görülmektedir. 2009 yılında yerli üretimin % 28’inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim yılında % 18’e ithalat gerilediği izlenmektedir. Polietilen ihracatının 2009 yılındaiçindeki İç talebinpayının % 76’sı 2013 ithalatla karşılanırken, bağımlılığının 2013 yılında % 84’e çıktığı görülithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 4’e düşmüştür. mektedir. 2009 yılında yerli üretimin % 28’inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2013 yılın-

da % 18’e gerilediği izlenmektedir. Polietilen ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 4’e düşmüştür.

Türkiye’de Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton )Ton ) Türkiye’de Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 2009

2010

2011

2012

2013

400 410 385 383 354 Üretim 895 1.093 1.253 1.308 1.505 İthalat 110 63 94 112 64 İhracat Türkiye'nin Toplam Polietilen Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton 1.185 1.440 1.543 1.579 1.794 İç Tüketim İthalat / İç Tüketim ( % ) 76 76 81 İç Tüketim 83 84 Üretim İthalat İhracat ihracat / Üretim ( % ) 28 15 24 29 18 İhracat / İthalat ( % ) 12 6 8 9 4

CAGR % -3,0 13,9 -12,6 10,9

1.794 1.579 Türkiye'nin Toplam Polietilen Arz ve Talep Dengesi - 1000 Ton 1.543 1.505 Türkiye'nin Toplam Polietilen Arz ve Talep Dengesi - 1000 Ton Türkiye’nin Toplam Polietilen Arz ve 1.440 Talep Dengesi - 1000 Ton 1.308 1.253 İhracat Üretim İthalat İç Tüketim 1.185 1.093 Üretim İthalat İhracat İç Tüketim 895 1.794 1.579 1.543 1.794 410 400 383 1.440 385 354 1.505 1.308 1.579 1.253 1.543 1.505 112 1101.185 94 64 631.440 1.093 1.308 1.253 895 1.185 1.093 2009 2010 2011 2012 2013 895 410 400 385 383 354 112 110 94 64 iç pazar 410 arz 63ve talep385 400toplam 383; 2018 Türkiye’nin polietilen denge tahminleri yılında 354 polietilen 112ihraç edilmesi 64 110 talebinin 2,9 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 17 sinin ve mevcut 94 63 2009 2010 2011 2012 2013 üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının devamı halinde ithalat bağımlılığının 2018

yılında toplam en az2009 %polietilen 89’a çıkacağını göstermektedir. Türkiye’nin arz ve2010 talep denge tahminleri polietilen iç pazar2013 talebinin 2,9 milyon 2011 ; 2018 yılında2012 toplam polietilen arz ihraç ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında polietilen pazar tonaTürkiye’nin çıkacağını, yerli üretimin % 17 sinin edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasiteiçkullanımının devamı halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 89’a çıkacağını göstermektedir. İç talepteki trendi artışın büyük ithalatla karşılanacağı dikkatevealınarak talebinin 2,9artış milyon tonaveçıkacağını, yerli ölçüde üretimin % 17 sinin ihraç edilmesi mevcut

Türkiye’nin toplam polietilen arz ve% talep tahminleri ; 2018 yılındabağımlılığının polietilen iç pazar üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının devamı halinde ithalat 2018 ihracatın ithalatı karşılama oranının 3’leredenge gerileyeceği tahmin edilmektedir.

İç talepteki trendi ve artışın ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate ihracatın ithalatı karşılatalebinin tonabüyük çıkacağını, yerli üretimin % 17 sininalınarak ihraç edilmesi ve mevcut yılındaartış en 2,9 az %milyon 89’a çıkacağını göstermektedir. ma oranının % 3’lere gerileyeceği tahmin edilmektedir.

üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının halinde ithalat bağımlılığının 2018 Türkiye’de Toplam Polietilendevamı Arz ve Talep Tahmini ( 1000 Ton ) İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak yılında en az % 89’a çıkacağını göstermektedir. Türkiye’de Toplam Polietilen Arz ve Talep Tahmini ( 1000 Ton )

ihracatın ithalatı karşılama oranının % 3’lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2014büyük ölçüde 2015 ithalatla 2016 2017 2018 İç talepteki artış trendi ve artışın karşılanacağı dikkate alınarak Türkiye’de Toplam Polietilen Arz ve Talep Tahmini ihracatın ithalatı karşılama oranının % 3’lere gerileyeceği tahmin Üretim 385 385 385 edilmektedir. 385 385 ( 1000 Ton ) İthalat 1.639 1.824 2.033 2.268 2.535 Türkiye’de Toplam Polietilen İhracat 65 66 Arz ve Talep66Tahmini 67 68 2014 ( 1000 2015 2016 2017 2018 Ton ) İç Tüketim 1.959 2.144 2.351 2.586 2.852 Üretim 385 385 385 385 385 İthalat / İç Tüketim ( % ) 84 85 86 88 89 İthalat 1.639 1.824 2.033 2.268 2.535 2014 2015 2016 2017 2018 ihracat / Üretim ( % ) 17 17 17 17 17 İhracat 65 66 66 67 68 İhracat / İthalat ( % ) 4 4 3385 3385 3385 Üretim 385 385 İç Tüketim 1.959 2.144 2.351 2.586 2.852 İthalat 1.639 1.824 2.033 2.268 2.535 İthalat / İç Tüketim ( % ) 84 85 86 88 89 Türkiye dünyanın önemli polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, Türkiye dünyanın önemli polietilen 17 ithalatçısı ülkelerinden biridir. hızlı İhracat 65 66 66 Plastik sektöründeki 67 68 poihracat / Üretim ( % ) 17 17 17 17 lietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak polietilen yerli üretimi bu talebi karşılamaktan büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden Ancak polietilen İç Tüketim 1.959 2.144 2.351 2.586 2.852 İhracat / İthalat (% ) 3olmaktadır. 3 AYPE’de 3 YYuzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri 20184yılında ithalat4bağımlılığının LAYPE’de % 100, % 54, yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır. İthalat / İç Tüketim ( % ) 84 85 86 88 89 PE’de % 93 ve toplam polietilende de % 89’a ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin ihracat /üretimi Üretim ( %mevcut ) önemli 17 17 17 bir 17 polietilen için veya muhtemel petrokimya tesisleri içinbiridir. önemli pazar sektöründeki niteliği taşıdığı17 görülTürkiye dünyanın polietilen ithalatçısı ülkelerinden Plastik hızlı mektedir. İç tüketim tahminleri 2018iç yılında bağımlılığının LAYPE’de % 100, AYPE’de % 54, İhracat / İthalat ( % )polietilen 4ithalat 4 3 olmaktadır. 3Ancak polietilen 3 büyüme trendi, talebinin de hızla artmasına neden 36 YYPE’de % 93bu vetalebi toplam polietilende de % 89’a ulaşacağını göstermektedir. yerli üretimi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

Türkiye dünyanın önemli polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı


www.plasfed.org.tr

37

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

Advertisement