Page 1

2013

plastik sanayi 7h5.ú<(

3/$67ú. û ú1û$$7

0$08//(5ú 6(.7g5 ú=/(0( RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros Barba aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri PLASF


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik İnşaat Malzemeleri sektörünün toplam dünya plastik sektörü içindeki ağırlığı artmaya devam etmekte ve sektördeki büyüme sürmektedir. 2009 yılında 104,2 milyon ton ve 74,1 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılında 135,6 milyon ton ve 85,1 milyar dolara çıkmıştır. 2009 yılında 41 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri ihracatı 2012 yılında 45 milyar doları aşmış olup Türkiye 2012 yılında toplam ihracatından % 4 pay alarak Çin, Almanya, ABD ve İtalya’dan sonra 5 nci sırada yer almıştır. Yeniden yapılanma sürecinde bulunan Irak ve Libya gibi ülkeler dışında plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamul tüketimi içindeki, payı % 15 – 25 arasında değişmektedir. Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2008 yılında 131 bin ton ve 948 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2013 yılında 187 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır. 2013 yılında miktar bazında üretim % 8, İthalat % 12, ihracat % 7 yurtiçi tüketim % 9 ve dış ticaret fazlası % 7 artmıştır. Aynı yıl üretimin % 42’si ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 7’si ithalatla karşılanmıştır. Diğer taraftan, 2013 yılında değer bazında üretimin % 12, ithalatın % 17, ihracatın % 9, yurtiçi tüketimin % 14 ve dış ticaret fazlasının da % 7 artış gösterdiği görülmektedir.

2


DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ PAZARI :

Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 – 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. İnşaat alanında tüm plastik uygulamaların ortalama çalışma ömrü 35 yıl olsa da, uygulamanın özelliklerine göre, bu ömür (duvar kağıdı için 5 yıldan) (borular için 80 yıla kadar) farklılık göstermektedir. Bunlar sadece ihtiyatlı varsayımlardır zira bu malzemelerin çalışma ömürlerinin teknik olarak tanımlı sonu konusunda pratik ve uzun vadeli bir deneyim halen mevcut değildir. Büyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayinde kullanılan ( borular gibi ) en eski plastik ürünler 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır ve halen ilk günkü kadar işe yaramaktadır. Yaklaşık 35 yıllık ortalama bir çalışma ömrü ile, yılda % 2.85’lik bir teknik amortisman payı vardır. Buna göre inşaat sanayinde plastikler kaynaklar açısından son derece ekonomiktir. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Pek çok plastiğin bakımı kolay olduğundan veya hiç bakım gerektirmediğinden, ömür boyu değerlendirmelerinde de birinci sınıf notlar almaktadırlar. Yapı sanayindeki alternatif malzemelerle kıyaslandığında, plastikler çevresel olarak daha iyi değerlendirilmektedirler. Kaynak tasarrufuna ilaveten, inşaatlarda kullanılan pek çok plastiğin tüm ömrü boyunca düşük bakım maliyeti gerektirmesi ve en iyi şekilde geri kazanılabilmesi bu değerlendirmeler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle, borular ve pencere çerçeveleri gibi monoplastik yapı ürünlerinde kullanılan malzemeler faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli borular ile pencere çerçevelerinde kullanılmaktadır. Plastiklerin ekolojik avantajlarına ilaveten, bu malzemeler enerji tasarrufuna da büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Plastik köpükler ev duvarlarının, zeminlerin, çatıların, boruların ve pek çok başka uygulamanın yalıtımı için kullanılmaktadır. Bu tür bir plastik ısıl yalıtım olmaksızın, dünya topluluğu tarafından CO2’nin azaltılması için benimsenen yüksek hedefler gerçekleşmesi mümkün değildir. Pencere çerçeveleri gibi, içi boş inşaat profilleri bile kışın yüksek ısıl yalıtım değerlerine ve enerji tasarrufuna ulaşmakta ve aynı zamanda, bu yalıtım sistemleri binayı yazın aşırı ısınmaktan da korumaktadır. Bu şekilde bina içerisindeki yaşamın kalitesi artmakta ve havalandırma ihtiyacı azalmaktadır. Plastik yalıtım sistemleri aynı zamanda gürültü koruma ve gürültü yalıtımı konusunda da önemli katkılar yapabilmekte ve böylece yine yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Borular ve yalıtımdan sonra, en büyük üçüncü uygulama alanı duvar kaplamaları ve yer döşemeleridir. Özellikle PVC olanlar başta olmak üzere, yer döşemeleri 50 yılı aşan süredir kullanılmakta olup, mutfaklar, banyolar, koridorlar ve çocuk odaları gibi ev içi alanlarda değerlerini kanıtlamışlardır. Bunların, hastaneler, hasta odaları, ameliyathaneler, okullar, belediye binaları, ofisler ve spor merkezleri gibi kamu alanlarında da kullanımı artmaktadır. Dördüncü en büyük uygulama alanı, yine neredeyse tamamen PVC’den imal edilen, pencere çerçeveleridir. Bu, nispeten yakın zamanlarda gelişmiş bir uygulama olsa da, 35 yılda Avrupa’nın önde gelen sanayileşmiş ülkelerindeki pencere sistemlerinin % 50’den fazlasını ele geçirmiştir. Pencere çerçeveleri için ömür hesaplarında 40 yıllık bir ortalama ömür belirtilse de, bu çerçevelerin çalışma ömürlerinin teknik sonlarına halen ulaşılamamış ve bugüne kadar, çok az kullanılmış pencere çerçevesi iade edilmiştir. Atık kıtlığı yüzünden pencere çerçevelerinin geri kazanım kapasitesi halen kullanılamasa da, geri kazanılan malzemelerin bir kısmının yeni profillerde kullanılması için teknolojiler geliştirilmiştir. İç mekan fitingi profilleri, inşaat sanayindeki toplam plastik tüketiminin % 8’ini oluşturmuşlardır. Bunlar kapı-

3


larda, süpürgeliklerde, yer döşemelerinin kenarlarında, kablo kanallarında, tırabzanlarda, kaplamalarda ve dekorasyonda kullanılmaktadır. Dış cephelerde, ekstrüde sert profiller panjur, kaplama, çit ve parmaklık olarak rol oynamaktadırlar. Yalıtım ve levha uygulamaları haricinde, PVC yapı ve inşaattaki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla kullanılan plastiktir. Pek çok plastik, kendilerine özgü özelliklerinden faydalı bir şekilde faydalanılabileceği alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılan malzeme tipine bağlı olarak, bunlar arasında iyi bir hijyen, kolay bakım, ısı dayanımı, ısıl ve akustik yalıtım bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda cama benzer saydamlık, aşınma dayanımı, güneş ışığına dayanım, su sızdırmazlık, düşük ısılara direnç ve asitlere, kimyasal maddelere, yıkama ve temizlik maddelerine dayanım da sunmaktadırlar. Bunlar çeşitli plastiklerin spesifik uygulamalarda sunabildiği gelişmiş özelliklerden sadece birkaçıdır. Batı Avrupa’daki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılmaktadır. Eğer bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu. Aynı zamanda, plastik inşaat malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı malzemelerin serbestçe hareket etmesini geliştirmektedir. Buna karşılık, bazı geleneksel malzemeler yüksek ağırlıkları ve muazzam nakliye maliyetleri yüzünden ihraç edilememektedirler. Bu yüzden bugün plastik malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir. Yapı ve inşaat sektörü, tabii ki, 40 yıl boyunca yerlerinde kalabilecek dayanıklı ürünler ve malzemeler konusunda temel olarak endişelidir. Bu yüzden, plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı hakkında deneyimler azdır ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaları dışında, başka bir yapı malzemesinin geri kazanımı hakkında da deneyimler mevcut değildir. Ancak zamanı geldiğinde, malzemelerin yeniden kullanımı için plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı amacıyla yapılan teknik çalışmaların çokluğu kesinlikle avantaj sağlayacaktır. Atık plastiklerin, panellerin ve büyük çaplı boruların merkez çekirdeği olarak yeniden kullanılması için pek çok sistem geliştirilmiştir. Plastikler ya termoplastik ya da termoset şeklindedir. Termoplastikler ısıyla tekrar tekrar şekillendirilebilmektedirler. Aynı temel özellik, yeni ürünlerin imal edilmesi amacıyla, kullanılmış ürünlerden geri kazanılan malzemelerin kullanılması amacıyla da uygulanabilmektedir. Termosetler ilk kez işlendikleri zaman kimyasal bir değişikliğe uğrayan plastiklerdir. Bu onlara büyük bir sertlik ve kuvvet verse de, daha sonra ısıl olarak tekrar şekillendirilemeyecekleri manasına da gelmektedir. Ancak bu plastikler geri kazanım amacıyla öğütülebilmekte ve dolgu maddesi olarak kullanılabilmektedirler. Geri kazanım söz konusu olduğunda, binalarda kullanılan pek çok plastiğin ilk maliyetinin düşük olması yüzünden geri kazanılmış malzemelerin, “kapalı-devre” sistemleri dışında, rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi çok zor bir hale gelmektedir. Ancak zaman içerisinde yapı sektörüne bir potansiyeli olan, uzmanlaşmış plastik ürünler verebilecek olan ileri teknoloji ürünü bina sistemlerinde daha pahalı teknik plastiklerin kullanımının artması önemli bir gelişmedir. 2012 yılında dünya plastik inşaat mamulleri toplam üretimi toplam plastik üretimi içinden % 20 civarında pay almış ve yaklaşık 58 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Dünya plastik üretim ve tüketiminin toplam plastik tüketimi içindeki payı ülkeler itibariyle % 17 ile % 45 arasında değişmektedir.

4


Bazı Ülkelerde Plastik İnşaat Mamulleri Tüketiminin Toplam Plastik Mamul Tüketimi İçindeki Payı ( % )

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

Irak

45,0

Hindistan

21,2

Libya

33,7

Kanada

20,8

Irak

31,6

Bulgaristan

19,7

Rusya

25,2

G. Afrika

18,4

Polonya

25,2

Fransa

17,8

Çin

24,5

Çek Cumh.

17,8

Macaristan

22,9

ABD

17,7

Romanya

22,5

Malezya

17,6

Almanya

22,4

Meksika

17,6

Türkiye

22,0

İtalya

17,3

DÜNYA PLASTİK MAMULLER DIŞ TİCARET HACMİ : 2009 yılında 104,2 milyon ton ve 74,1 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılında 135,6 milyon ton ve 85,1 milyar dolara çıkmıştır.

Dünya Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Hacmi

Dünya toplam plastik inşaat mamulleri ithalatının % 54’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirmekte olup; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada ithalatta önde gelen ülkeleri oluşturmaktadır. Bu sektörde dış ticaret fazlası veren Türkiye, toplam dünya plastik inşaat mamul ithalatından 2012 yılında % 1 pay almıştır.

5


Dünya Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı – Ülkeler Bazında ( Milyar Dolar )

ABD Almanya Fransa İngiltere Kanada Rusya Fed. Meksika Belçika Hollanda İsviçre 10 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM Türkiye

2009

2010

2011

2012

% Pay - 2012

3,7 3,0 2,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 17,9 21,0 38,9 0,4

3,2 2,7 2,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 15,5 17,7 33,2 0,3

3,5 2,9 2,6 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 1,0 17,0 20,4 37,4 0,3

3,8 3,5 2,8 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 19,5 23,1 42,6 0,4

8,9 8,3 6,7 3,4 3,4 3,3 3,2 2,9 2,9 2,8 45,8 54,2 100,0 1,0

Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

2009 yılında 41 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri ihracatı 2012 yılında 45 milyar doları aşmış olup Türkiye 2012 yılında toplam ihracatından % 4 pay alarak Çin, Almanya, ABD ve İtalya’dan sonra 5 nci sırada yer almıştır.

Dünya Plastik İnşaat Mamulleri İhracatı – Ülkeler Bazında ( Milyar Dolar )

2009

2010

2011

2012

% Pay - 2012

Çin

3,4

3,2

4,2

5,3

16,7

Almanya

8,2

7,2

7,9

8,8

15,1

ABD

3,0

2,8

3,2

3,5

8,8

İtalya

2,2

1,7

1,9

2,1

4,3

Türkiye

1,2

1,2

1,3

1,5

4,0

Polonya

1,8

1,4

1,6

1,9

3,9

İngiltere

1,7

1,4

1,4

1,5

3,3

Fransa

1,7

1,4

1,4

1,5

3,3

Kanada

1,4

1,0

1,1

1,2

3,0

Belçika

1,7

1,4

1,4

1,6

2,9

10 Ülke Toplamı

26,3

22,7

25,5

29,1

65,3

Diğer Ülkeler

14,8

12,5

14,1

16,3

34,7

TOPLAM 41,1 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

35,2

39,7

45,4

100,0

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ : Plastik inşaat mamulleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 3916, 3917, 3918, 39 22 ve 3925 GTİP no’lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır.

6


Plastik İnşaat Mamulleri Gtip No’ları

GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ

SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMA SAYISI :

PAGDER kaynaklarına göre ülkemizde 1500 firma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, firmaların % 56’sı İstanbul’da faaliyet göstermektedir. 10 ilde faaliyet gösteren firmaların toplam firma sayısı içindeki payı % 83 tür. PLASFED üyesi derneklerin temsil ettikleri illerdeki firma sayısı toplam firma sayısının % 72 sini teşkil etmektedir.

Plastik İnşaat Mamulleri Üreten Firmaların İllere Dağılımı

İller

Firma Sayısı

% Pay

ISTANBUL

836

55,7

ANKARA

88

5,9

IZMIR

86

5,7

BURSA

49

3,3

KAYSERI

23

1,5

1.082

72,1

KONYA

46

3,1

KOCAELI

38

2,5

MERSİN (İÇEL)

32

2,1

ADANA

29

1,9

SAMSUN

23

1,5

1.250

83,3

Diğer İller

250

16,7

TOPLAM

1.500

100,0

PLASFED Toplam

10 İl Toplamı

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller ; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır.

7


Plastik İnşaat Mamulleri Bazında Üretici Firma Sayısı

Mamuller Profil Temiz su boruları Pencere sistem ve aksesuarları Pis su boruları Boru Bağlantı parçaları Banyo, mutfak evyesi Hortum Su ve sıvı depoları İzolasyon malzemeleri Deforatif tavan kaplamaları Jakuzi, stor, panjur Diğerleri Toplam Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

% Dağılım 11,9 11,5 10,4 9,7 7,5 5,5 4,8 4,3 4,3 3,8 3,5 22,8 100,0

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ :

2008 yılında 1,1 milyon ton olan plastik inşaat mamul üretimi 2013 yılında 1,7 milyon ton ve 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, toplam plastik mamul üretimi içindeki payı miktar ve değer bazında % 22 düzeylerini korumuştur. Türkiye’de 2012’de 1,6 milyon ton ve 6,12 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri üretimi 2013 yılında miktar bazında % 8, değer bazında ise % 12 artış göstermiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi - 1000 Ton

PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ İTHALATI :

2008 yılında 70 bin ton ve 370 milyon dolar olan plastik inşaat mamul ithalatı 2013 yılında 76 bin ton ve 448 milyon dolar ile en üst düzeyine çıkmış ve ithalat 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 12, değer bazında ise % 17 artmıştır.

8


Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı

Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1000 Ton )

MAMUL ADI

2012

2013

% Artış 2013/2012

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ TOPLAM

9.675 25.054 24.764 3.213 5.426 68.132

10.982 23.202 30.087 4.365 7.368 76.003

14 -7 21 36 36 12

GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

Kaynak : TUIK

Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında en büyük payı miktar bazında 3918 GTİP nolu yer, duvar ve tavan kaplamaları, değer bazında da 39.17 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır.

Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1.000 $ ) GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ TOPLAM

2012

2013

% Artış 2013/2012

52.220 211.767 56.946 27.470 34.989 383.393

60.951 221.978 72.556 45.848 46.287 447.620

17 5 27 67 32 17

Kaynak : TUIK

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI :

Türkiye, 70’e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2013 yılında toplam ithalatın miktar bazında % 73’ü değer bazında da % 79’u 10 ülkeden yapılmış olup, Almanya, Çin, Fransa; İtalya ve Çek Cumhuriyeti plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.

9


Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı

ÜLKELER Almanya Çin Fransa İtalya A.B.D. Belçika İngiltere İspanya Polonya Çek Cumhuriyeti İlk 10 Ülke Toplamı Diğerleri Genel Toplam İlk 10 Ülke Payı ( % )

2012 1000 TON 12,8 10,1 6,0 3,7 2,2 6,4 1,4 1,2 2,3 1,6 47,6 21,6 69,2 67

1.000 $ 96,3 55,7 51,5 28,7 18,1 13,2 12,4 12,1 10,6 10,4 309,0 91,0 400,0 76

2013 1000 TON 15,2 12,7 5,3 3,8 2,3 2,7 2,0 6,8 0,9 4,1 55,7 20,4 76,0 73

ÜLKELER Almanya Çin Fransa İtalya Çek Cumhuriyeti ABD İngiltere Belçika İspanya Hindistan İlk 10 Ülke Toplamı Diğerleri Genel Toplam İlk 10 Ülke Payı ( % )

1.000 $ 115,0 65,8 41,9 32,0 26,8 21,1 16,1 14,6 10,4 9,5 353,2 94,4 447,6 79

Kaynak : TUİK

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI :

2008 yılında 466 bin ton ve 1,3 milyar dolar olan plastik inşaat malzemeleri ihracatı sürekli artış göstererek 2013 yılında 713 milyon ton ve 1,8 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye, global ihracat pazarında beşinci büyük ihracatçı ülke konumuna gelmiştir. Plastik inşaat mamulleri ihracatında AB ülkeleri içinde Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü ihracatçı sektör konumundadır. Plastik İnşaat Mamulleri İhracatı

2012 yılında ihracat 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 18, değer bazınsa % 12 artış göstermiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 Ton )

GTİP NO

MAMUL ADI

3916

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN

3917

PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB

3918

PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI

3922

PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI

3925

PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ TOPLAM Kaynak : TUİK

10

2012

177.256 340.952 18.102 19.603 108.875 664.788

2013

198.461 350.173 18.127 23.592 122.384 712.737

% Artış 2013/2012

12 3 0 20 12 7


Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 39.17 GİTİP no’lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 ABD $ )

GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ TOPLAM

2012

2013

% Artış 2013/2012

354.800 843.274 38.747 90.890 302.915 1.630.627

405.306 899.130 39.384 110.812 323.194 1.777.826

14 7 2 22 7 6

Kaynak : TUİK

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI :

Türkiye, 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Rusya Fed. Libya, Azerbaycan ve Gürcistan 2013 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5’ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10’u değer bazında toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan 2013 yılında miktar bazında % 71, değer bazında da % 67 pay almıştır. Bu dağılım 2012 yılında da aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı

ÜLKELER Irak Rusya Federasyonu Azerbeycan Gürcistan Libya Kazakistan İran Türkmenistan Romanya Bulgaristan İlk 10 Ülke Toplamı Diğer 150 Ülke Toplamı Genel Toplam İlk 10 Ülke Pay ( % ) Kaynak : TUİK

2012 TON 182,9 47,3 49,9 39,2 27,0 31,8 27,2 24,8 23,5 14,0 467,5 189,6 657,2 71

1.000 $ 378,2 141,3 117,4 81,6 69,5 68,5 64,5 55,6 48,3 41,7 1.066,5 529,3 1.595,8 67

ÜLKELER Irak Rusya Federasyonu Libya Azerbaycan Gürcistan Kazakistan İran Türkmenistan Bulgaristan Romanya İlk 10 Ülke Toplamı Diğer 150 Ülke Toplamı Genel Toplam İlk 10 Ülke Pay ( % )

2013 TON 1.000 $ 204,3 433,3 49,0 146,6 51,4 126,9 47,2 120,3 35,5 74,2 27,8 65,4 28,2 63,3 26,7 61,6 17,5 50,4 21,7 49,2 509,3 1.191,1 203,4 586,8 712,7 1.777,8 71 67

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ :

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2008 yılında 131 bin ton ve 948 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2013 yılında 187 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkmıştır.

11


Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Fazlası

2013 yılında 2012’ye kıyasla dış ticaret fazlası, miktar ve değer bazında % 7 artmıştır

Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 Ton ) GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ, DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ TOPLAM

2012

2013

167.580

187.479

315.899

326.971

-6.661

-11.959

16.390

19.227

103.449

115.016

596.656

636.734

% Artış 2013/2012

12 4 80 17 11 7

Kaynak : TUİK

2013 yılında plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 39.17 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorları oluşturan grup en yüksek dış ticaret fazlası veren alt sektör grubunu oluşturmuştur. Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 ABD $ ) GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ TOPLAM

2012

2013

302.580

344.354

631.507

677.152

-18.199

-33.172

63.420

64.964

267.926

276.907

1.247.234

1.330.206

% Artış 2013/2012

14 7 82 2 3 7

Kaynak : TUİK

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR :

Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.

12


Plastik İnşaat Malzemeleri Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton)

2013 yılında birim ithal fiyatı 2012 yılına kıyasla % 5 artarak 5889 dolar / ton olarak gerçekleşirken, birim ihraç fiyatı % 2 artmış ve 2494 dolar / ton düzeyine çıkmıştır. Ortalama Birim İthalat Fiyatları ( ABD $ / Ton )

GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİK MAMUL TOPLAMI

2012

2013

5.397 8.453 2.300 8.550 6.448 5.627

5.550 9.567 2.412 10.504 6.282 5.889

% Artış 2013/2012 3 13 5 23 -3 5

Ortalama Birim İhracat Fiyatları ( ABD $ / Ton )

GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925

MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ TOPLAM

2012 2.001,63 2.473,29 2.140,50 4.636,63 2.782,22 2.452,85

2013 2.042,24 2.567,68 2.172,64 4.697,00 2.640,82 2.494,36

% Artış 2013/2012 2 4 2 1 -5 2

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ : Türkiye’de 2008 yılında 755 bin ton ve 3,7 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat mamulleri tüketimi 2013 yılında 1 milyon 99 bin ton ve 5,8 milyar dolara çıkmıştır. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla iç pazar tüketimi miktar bazında % 9, değer bazında da % 14 artmıştır. Plastik İnşaat Malzemeleri Yurtiçi Tüketimi

13


PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ : Yukarıdaki veriler baz alınarak 2013 yılında 2012 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında; Üretim % 8 artmış, İthalat % 12 azalmış, İhracat % 7 artmış, Yurtiçi tüketim % 9 artmış, Dış ticaret fazlası % 7 artmıştır. 2013 yılında ton bazında ; Üretimin % 42’si ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 7’si ithalatla karşılanmış, 637 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 938 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton Bazında )

Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2012

2013

1.575

1.706

68

76

665

713

979

1.069

597

637

42

42

7

7

976

938

% Artış 2013/2012

8 12 7 9 7

Diğer taraftan, 2013 yılında 2012’ye kıyasla plastik inşaat malzemelerinde $ bazında ; Üretim % 12 artmış, İthalat % 17 azalmış, İhracat % 9 artmış, Yurtiçi tüketim % 14 artmış, Dış ticaret fazlası % 7 artmıştır. 2013 yılında $ bazında ; Üretimin % 26’sı ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 8’i ithalatla karşılanmış, 1,33 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 397 olarak gerçek leşmiştir.

14


Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ Bazında )

2012

2013

Üretim İthalat

6.365

7.152

383

448

İhracat Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

1.631

1.778

5.117

5.822

1.247

1.330

26

25

7

8

425

397

% Artış 2013/2012

12 17 9 14 7

15


2013 Türkiye Plastik İnşaat Mamulleri Sektör İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Plastik İnşaat Mamulleri Sektör İzleme Raporu

2013 Türkiye Plastik İnşaat Mamulleri Sektör İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Plastik İnşaat Mamulleri Sektör İzleme Raporu

Advertisement