Turismo Industrial - Industri Turismoa

Page 1

INDUSTRIATURISMOA TURISMO INDUSTRIAL

industrialdia.eus


Bide Berdea Vía Verde ITXASLUR

12 6

Bide Berdea Vía Verde ATXURI

MUSKIZ

GALDAMES

BILBAO

Bide Berdea / Vía Verde MONTES DE HIERRO

8 KARRANTZA

15

Anchor Point

BALMASEDA

10 GETXO

5 ABANTOZIERBENA SANTURTZI

9

PORTUGALETE

17

SESTAO

16 TRAPAGARAN

4

BARAKALDO

11 13

BILBAO

3

7 SALINAS DE AÑANA GESALTZA-AÑANA Anchor Point

VITORIA GASTEIZ

2

ARABA - ÁLAVA 1.

AJURIA ETA URIGOITIAKO INDUSTRI BASOA. . . . . . . . . . . . . . 5 BOSQUE INDUSTRIAL DE AJURIA Y URIGOITIA Araia – Asparrena

2.

AÑANAKO GATZ HARANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 VALLE SALADO DE AÑANA Gesaltza Añana

3.

ARABAKO FOURNIER KARTA MUSEOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 MUSEO FOURNIER DE NAIPES DE ÁLAVA Vitoria - Gasteiz

BIZKAIA 4.

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 LABE GARAIA 1.ZBK I HORNO ALTO Nº 1

Sestao

5.

SANTURTZI ITSASOA MUSEOA ETA AGURTZA ITSASONTZIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SANTURTZI ITSASOA MUSEOA Y BARCO ATUNERO AGURTZA Santurtzi

6.

AUTO ZAHAR ETA KLASIKOEN MUSEOA (LOIZAGA DORREA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS (TORRE LOIZAGA) Galdames


18

DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

LEKEITIO

14

Ibilbidea / Ruta MUNITIBAR LEKEITIO

19

MUNITIBAR

AIA

28 23

ELGOIBAR

EIBAR

PASAIA

27 IRUN

OIARTZUN

22

Bide Berdea Vía Verde ARDITURRI

Anchor Point

26

SORALUCE

Bide Berdea Vía Verde ARRAZOLA

25 32 33

Bide Berdea Vía Verde BIDASOA

21 29

AZPEITIA Bide Berdea Vía Verde BERGARA UROLA

31

30

LEGAZPI Bide Berdea OÑATI Vía Verde FC. VASCO NAVARRO

20

Bide Berdea Vía Verde LEITZARAN

24

BEASAIN ORMAIZTEGI MUTILOA ZERAIN

1 ASPARRENA

Bide Berdea Vía Verde FC. VASCO NAVARRO

7.

ITSAS MUSEUM BILBAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bilbao

8.

DOLOMITEN ANTZINAKO LANTEGIA MUSEOA. . . . . . . . . . . . . . . 15 MUSEO ANTIGUA FÁBRICA DE DOLOMITAS Karrantza

9.

BIZKAIA ZUBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 PUENTE VIZCAYA Getxo-Portugalete

10.

GETXOKO ETXE HANDIEN PASEALEKUA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PASEO DE LAS GRANDES VILLAS DE GETXO Getxo

11.

ILGNER ERAIKINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 EDIFICIO ILGNER Barakaldo

12.

EL POBALEKO BURDINOLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 FERRERÍA DE EL POBAL Muskiz

13.

KONSONI LANTEGIA, EUSKADIKO INDUSTRIA ONDARE HIGIGARRIAREN GORDAILURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 DEPÓSITO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE DE EUSKADI Bilbao

14.

LEA IBAIA - MARIERROTA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 IBILBIDEA ETA PAISAIA INDUSTRIALA RECORRIDO Y PAISAJE INDUSTRIAL Lea-Artibai


15.

LA ENCARTADA FABRIKA-MUSEOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 FÁBRICA-MUSEO LA ENCARTADA Balmaseda

16.

EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA + LARREINETAKO FUNIKULLARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO + FUNICULAR DE LARREINETA Abanto Zierbena - Trapagaran

17.

RIALIA INDUSTRIA MUSEOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA Portugalete

18.

SANTA KATALINA ITSASARGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 FARO DE SANTA CATALINA Lekeitio

GIPUZKOA 19.

AGORREGIKO BURDINOLAREN ETA ERROTEN MULTZOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 CONJUNTO FERROMOLINERO DE AGORREGI Aia

20.

BURDINAREN MENDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 COTO MINERO DE AIZPEA Zerain

21.

ALBAOLA, ITSAS KULTUR FAKTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ALBAOLA, LA FACTORIA MARÍTIMA VASCA Pasaia

22.

ARDITURRIKO MEATZEAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 MINAS DE ARDITURRI Oiartzun

23.

ARMAGINTZAREN MUSEOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 MUSEO DE LA INDUSTRIAARMERA Eibar

24.

IGARTZAKO MONUMENTU MULTZOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 CONJUNTO MONUMENTAL DE IGARTZA Beasain

25.

IGELDOKO FUNIKULARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 FUNICULAR DE IGELDO Donostia/San Sebastián

26.

BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39 MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL Azpeitia

27.

IRUGURUTZETAKO MEATZE-BARRUTIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 COTO MINERO DE IRUGURUTZETA Irun

28.

MAKINA-ERREMINTAREN MUSEOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 MUSEO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA Elgoibar

29.

MATER ONTZI EKOAKTIBOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 MATER BARCO EKOACTIVO Pasaia

30.

MUTILOAKO MEATZE-BARRUTIA + ORMAIZTEGIKO BIADUKTUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 COTO MINERO DE MUTILOA + VIADUCTO DE ORMAIZTEGI Mutiloa - Ormaiztegi

31.

MIRANDAOLA – BURDIN HARANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 MIRANDAOLA – VALLE DEL HIERRO Legazpi

32.

MUSEUM CEMENTO REZOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Donostia / San Sebastián

33.

EUSKAL ITSAS MUSEOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 MUSEO MARÍTIMO VASCO Donostia / San Sebastián


INDUSTRIATURISMOA TURISMO INDUSTRIAL

PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA / INTERPRETACIÓN DE PICTOGRAMAS

Garraioa eta Komunikazioak Transporte y Comunicaciones

Ekoizpena eta Manufaktura Producción y Manufactura

Ura eta Itsasoa Agua y Mar

Paisaje industrial Pasaia industriala

Burnia eta Altzairua Hierro y Acero

Ehungintza Textil

Arkitektura eta Etxebizitza Arquitectura y Vivienda

Meagintza Minería

Gatzaga Salinas

Aparkalekua Aparcamiento

Bisita gidatuak Visitas guiadas

Kafetegia Cafetería

Oroigarrien denda Tienda de souvenirs

3. edizioa: 2020ko Urtarrila 3ª edición: Enero 2020 Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila. Edita: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Edukien koordinazioa: Basquetour (Turismoaren Euskal Agentzia) Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkartea. Coordinación de contenidos: Basquetour (Agencia Vasca de Turismo) Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Diseinua / Diseño: ACC Eskubide guztiak erreserbatuta. Debekatuta dago gida honetan jasotako testuak eta irudiak partzialki eta/edo osoki kopiatzea, erakunde argitaratzailearen eta egileen baimenik gabe. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción parcial y/o total de los textos e imágenes contenidas en esta guía sin la previa autorización de la entidad editora y de los autores y autoras.


2

INDUSTRIATURISMOA TURISMO INDUSTRIAL

T

urismo-arloko politika neurri handian garatu eta sendotu da azken urte hauetan Euskadin, eskariaren etengabeko gorakadaren ondorioz, eta turismoa euskal BPGan garrantzi handia duen sektore ekonomikotzat eta Euskadi ingurune globalean duen irudia eta tokia hobetzeko funtsezko elementutzat hartu izanaren ondorioz. Industria-arloan duen historiari esker, Euskadik gaur egun baliabide ugari eta, batez ere, arrazoi ugari ditu industria-turismoaren arloan munduko erreferentziazko turismo-jomuga nagusietako bat izateko oinarri sendoak dituela pentsatzeko. Euskadiren kasuan, ondare-alderdiari edo alderdi historikoari dagokionez (hau da, produkzio-jarduera utzi duten eta balio turistiko-kulturala hartu duten antzinako fabrikak, meatzeak eta beste instalazio batzuk bisitatzearen bidez) edota industria biziaren alderdiari dagokionez (hau da, gaur egun aktibo dauden enpresak bisitatzearen bidez) Euskadiko errealitatea, historia eta jarduera ekonomikoa eta egindako lana ezagutzeko, bertako hirigintza-garapena ulertzeko eta paisaia interpretatzeko aukera ematen digun kulturaturismoaren atala da industria-turismoa. Euskadiko industria-turismoaren aldeko apustua bat dator Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak 2017-2020 aldirako ezarritako jarraibide estrategikoekin eta Euskal Turismoaren 2030eko Estrategiaren helburuekin, produktu hori lagungarria baita turismo-fluxuak lurralde osoan banatzeko, espezializaziorako, desestazionalizaziorako, batez besteko egonaldia luzatzeko eta tokiko komunitateentzako balioa sortzeko.


3

L

a Política Turística ha cobrado en los últimos años un elevado grado de desarrollo y fortalecimiento en Euskadi como consecuencia del continuo incremento de la demanda, la consideración de este como un sector económico de peso para el PIB vasco y como elemento fundamental para la mejora de la imagen y el posicionamiento de este territorio en la escena global. Gracias a su historia industrial, Euskadi alberga, a día de hoy, numerosos recursos pero, sobre todo, numerosas razones como para pensar que existe el caldo de cultivo idóneo para que esta región pueda llegar a ser uno de los principales destinos turísticos de referencia a nivel mundial en materia de turismo industrial. En el caso vasco, se entiende el turismo industrial como aquel segmento del turismo cultural que, ya sea en su vertiente patrimonial o histórica, es decir, visitando antiguas fábricas, minas y otras instalaciones que han cesado su actividad productiva y que han sido puestas en valor turísticocultural, o de industria viva, es decir, visitando empresas actualmente en activo, nos permite conocer la realidad de Euskadi, su historia y actividad económica, la memoria del trabajo, comprender su desarrollo urbanístico e interpretar su paisaje. La apuesta por el Turismo Industrial en Euskadi está alineada con las Directrices Estratégicas del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco para el periodo 2017-2020 así como con los objetivos de la Estrategia de Turismo Vasco 2030 ya que este producto contribuye a la distribución de flujos turísticos en el territorio, a la especialización, la desestacionalización, a prolongar la estancia media y a generar valor para las comunidades locales.


4

ARABA / ÁLAVA 1.

AJURIA ETA URIGOITIAKO INDUSTRI BASOA. . . . . . . 5 BOSQUE INDUSTRIAL DE AJURIA Y URIGOITIA Araia – Asparrena

2.

AÑANAKO GATZ HARANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 VALLE SALADO DE AÑANA Gesaltza-Añana

3.

ARABAKO FOURNIER KARTA MUSEOA. . . . . . . . . . . . . . . . 8 MUSEO FOURNIER DE NAIPES DE ÁLAVA Vitoria - Gasteiz


5

1. AJURIA ETA URIGOITIAKO INDUSTRI BASOA / BOSQUE INDUSTRIAL AJURIA Y URIGOITIA raian kokatutako Ajuria A eta Urigoitia fundizioaren ingurunea (Asparrena, Araba)

Euskal Herriko industriapaisaiarik ederrenetako bat da: presak, basoak, ikazkinak, ontziak… Lurraldeko lehen siderurgietako bat da, Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren sarreran kokatua, natura eta industria bereizezinak diren tokia. Bertan ezarri ziren estatu osoko indukzioko lehen labe elektrikoa eta Euskal Herriko lehen labe garaia. Euskal Herriko lehen siderurgia enpresa modernoa izan zen Boluetako Santa Anarekin (Bizkaia) batera.

Intuxi Kalea, 48 01250 Araia Araba / Álava

+34 945 38 69 64 www.asparrena.eus

Araia Asparrena

l entorno de la fundición E Ajuria y Urigoitia en Araia (Asparrena, Araba) es uno

de los paisajes industriales más bellos del País Vasco: presas, bosques, carboneras, naves… Se trata de una de las primeras siderurgias del país, situada en la entrada del Parque Natural Aizkorri-Aratz, un lugar donde naturaleza e industria son inseparables. Allí se instaló el 1er horno eléctrico de inducción de todo el Estado y el primer horno alto de Euskadi así como la 1ª empresa siderúrgica moderna junto a Santa Ana de Bolueta en Bizkaia.


6

2. AÑANAKO GATZ HARANA / VALLE SALADO DE AÑANA esaltza -Añanan (Araban), G Gasteizetik 30 kmra, munduko industriarik zaharrenetako bat dago: Añanako Gatz Harana. Leku horretan, 7.000 urte baino gehiagoz etenik gabe ekoitzi dute gizakien bizitzarako funtsezkoa den elementua, gatza.

Gatz Harana gatzezko burbuila baten gainean dago, duela 200 milioi urte bertan zegoen itsasoaren arrastoa. Aire libreko paisaia aparta da, milaka larrain edo lurrunketaplataformak osatua, gatzegileen ehunka belaunaldik harriz, egurrez eta buztinez eraikitakoak. Horien gainean isurtzen dute iturburuetatik era naturalean sortzen den ur gazia edo gesala, eguzkilurrunketaren bidez gatza lortzeko. Egurrezko ubideen sare bitxi eta zabalak gatzharanaren azken bazterreraino eramaten du ura, grabitatebidez. XX. mendean gainbehera-aldia izan ondoren, 2009an Gatz Harana Fundazioa sortu zuten. Ingurune horren etorkizuna

bermatzea xede duen irabaziasmorik gabeko erakundea da. Helburu nagusietako bat gatza ekoiztea da, bertako gatz-egileen milaka urteko “egiten jakitea” aprobetxatuz. Teknika tradizionalak eta ingurumenarekiko errespetuzkoak erabiltzen dituzte. Fundazioak bost gatzmota natural merkaturatzen ditu, oligoelementu ugari eta nazioartean ospetsu diren sukaldarien bermea dutenak: Gatz Lorea, Iturburuko Gatza, Gatz Txuzoa, Gatz Likidoa eta Gatz Fina. Gatza ekoizteaz gain, Gatz Harana Fundazioak bisitaprograma jarri du martxan, gizarteak, Añanako Gatzarekin batera, paisaia berezi horren historia eta arkitektura harrigarria ezagutu eta baloratu dezan. Orain arte, 600 mila lagun etorri dira gatzagako bidexketan zehar ibiltzera, eta leheneratzeproiektuaren eta Añanako Gatzaren preskriptore bihurtu dira, zalantzarik gabe munduko gatz onenetako bat baitugu.


7

Anchor Point

GesaltzaAñana n Salinas de Añana E (Araba), a 30 km de Vitoria-Gasteiz, se encuentra

una de las industrias más antiguas del mundo: el Valle Salado de Añana. En este lugar se ha producido de forma ininterrumpida durante más de 7.000 años un elemento esencial para la vida de los seres humanos, la sal. El Valle Salado se asienta sobre una burbuja de sal de un antiguo mar de hace 200 millones de años. Se trata de un soberbio paisaje al aire libre formado por miles de plataformas de evaporación construidas por cientos de generaciones de salineros con piedra, madera y arcilla. Sobre ellas se vierte el agua salada que surge de forma natural de los manantiales para la obtención de sal por evaporación solar. Una peculiar y extensa red de canales de madera distribuye el agua por gravedad hasta los puntos más recónditos de las salinas. Tras un periodo de declive en el siglo XX, en el año 2009 se creó la Fundación Valle Salado.

Calle Real, 42 01426 Salinas de Añana / Gesaltza-Añana Araba / Álava

+34 945 351 111 www.vallesalado.eus reservas@vallesalado.eus

Una entidad sin ánimo de lucro encargada de garantizar su futuro. Uno de los objetivos principales es producir sal, empleando para ello el “saber hacer” milenario de sus salineros, que destaca por sus técnicas tradicionales y respetuosas con el medioambiente. La Fundación oferta al mercado cinco tipos de sales naturales ricas en oligoelementos y avaladas por cocineros de prestigio internacional: Flor de Sal, Sal de Manantial, Chuzo de Sal, Sal Líquida y Sal Fina. Además de producir sal, la Fundación Valle Salado ha puesto en marcha un programa de visitas para que la sociedad pueda conocer y valorar no sólo la Sal de Añana, sino también la historia y la sorprendente arquitectura de este insólito paisaje. Hasta el momento más de 600 mil personas han paseado por las sendas de las salinas convirtiéndose en prescriptores del proyecto de recuperación y de la Sal de Añana, sin duda una de las mejores del mundo.


8

3. ARABAKO FOURNIER KARTA MUSEOA / MUSEO FOURNIER DE NAIPES DE ÁLAVA arta bilakaeraren gaineko K ibilbide historikoa, teknikoa eta gaikakoa

eskaintzen du museoak, XV. mendetik hasi eta gaur arte. Gainera, historian zehar kartak egiteko erabili izan diren teknikei buruzko atal bat dauka. Museoak hainbat tokitako karta sorten bilduma du, bai Gasteizen egindakoak bai munduko beste leku batzuetan egindakoak. Arreta berezia eskaini behar zaio Gasteizen Heraclio Fournierek sortu eta haren iloba Félix Alfaro Fournier-ek jarraitutako karta enpresaren historia eta garaipenari. Bigarren hori izan zen museo honetako bildumaren sustatzailea.

C/ Cuchillería, 54 01001 Vitoria-Gasteiz Araba / Álava

+34 945 20 37 07 www.araba.eus bibat@araba.eus

VitoriaGasteiz l museo ofrece un recorrido E histórico, técnico y temático que muestra la evolución de los naipes, desde el siglo XV hasta nuestros días. Presenta además una sección dedicada a las distintas técnicas empleadas a lo largo de la historia para la fabricación de cartas. La colección del museo cuenta con barajas de muy variada procedencia, mostrándose tanto las fabricadas en Vitoria -Gasteiz como en distintas partes del mundo. Una especial atención merece de la empresa de naipes fundada en VitoriaGasteiz por Heraclio Fournier, y continuada por su nieto Félix Alfaro Fournier, que fue el iniciador e impulsor de la colección de este museo.


9

BIZKAIA 4.

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 LABE GARAIA 1.ZBK I HORNO ALTO Nº1

Sestao

5.

SANTURTZI ITSASOA MUSEOA ETA AGURTZA ITSASONTZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SANTURTZI ITSASOA MUSEOA Y BARCO ATUNERO AGURTZA Santurtzi

6.

AUTO ZAHAR ETA KLASIKOEN MUSEOA (LOIZAGA DORREA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS (TORRE LOIZAGA) Galdames

7.

ITSASMUSEUM BILBAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bilbao

8.

DOLOMITEN ANTZINAKO LANTEGIA MUSEOA. . . . . . . . 15 MUSEO ANTIGUA FÁBRICA DE DOLOMITAS Karrantza

9.

BIZKAIA ZUBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 PUENTE VIZCAYA Getxo-Portugalete

10.

GETXOKO ETXE HANDIEN PASEALEKUA. . . . . . . . . . . . . 18 PASEO DE LAS GRANDES VILLAS DE GETXO Getxo

11.

ILGNER ERAIKINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 EDIFICIO ILGNER Barakaldo

12.

EL POBALEKO BURDINOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 FERRERÍA DE EL POBAL Muskiz

13.

KONSONI LANTEGIA, EUSKADIKO INDUSTRIA ONDARE HIGIGARRIAREN GORDAILURA . . . . . . . . . . . . 22 DEPÓSITO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE DE EUSKADI Bilbao

14.

LEA IBAIA - MARIERROTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 IBILBIDEA ETA PAISAIA INDUSTRIALA RECORRIDO Y PAISAJE INDUSTRIA Lea-Artibai

15.

LA ENCARTADA FABRIKA-MUSEOA . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 FÁBRICA-MUSEO LA ENCARTADA Balmaseda

16.

EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA + LARREINETAKO FUNIKULLARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO + FUNICULAR DE LARREINETA Abanto Zierbena - Trapagaran

17.

RIALIA INDUSTRIA MUSEOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA Portugalete

18.

SANTA KATALINA ITSASARGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 FARO DE SANTA CATALINA Lekeitio


10


11

4. ALTOS HORNOS DE VIZCAYA

LABE GARAIA 1.ZBK I HORNO ALTO Nº1

labe garaia gaur egun arte heldu den 1zenbakiko

ondarerik garrantzitsuena da Altos Hornos de Vizcaya enpresatik. Bere egitura izugarriak 80 metrotako altuera du eta herriko eraikin interesgarrienetariko bat da. Labe garaia oso ondo ikus daiteke Sestaoko Txabarri kaleko behatokitik. 2005ean Eusko Jaurlaritzak interes kulturaleko ondasun izendatu zuen industrial katedral honek. Ordutik hona, erakunde publikoak eraikina bereoneratu eta balioa emateko lanetan ari dira.

Calle Txabarri 48910 Sestao Bizkaia

+34 944 72 90 00 www.sestao.eus

Sestao l horno alto número 1 es el legado más importante que E ha llegado hasta la actualidad de la empresa Altos Hornos de Vizcaya. Su imponente estructura, que alcanza una altura de 80 metros, es una de las construcciones más atractivas de la localidad. El horno alto puede ser perfectamente observable desde el mirador de la calle Txabarri de Sestao. En el año 2005 el Gobierno vasco declaró esta catedral industrial bien de interés cultural. Desde entonces, las instituciones públicas trabajan en su recuperación y puesta en valor.


12

5. SANTURTZI ITSASOA MUSEOA ETA AGURTZA ITSASONTZIA / SANTURTZI ITSASOA MUSEOA Y BARCO ATUNERO AGURTZA useoa Santurtziko M historiarekin lotutako eraikin garrantzitsuenean,

arrantzaleen kofradiak, kokatzen da. Santurtzi Itsasoa Museoak Santurtzik eta itsasoak arlo guztietan izan duten loturaren berri ematen du, lanean, kulturan, arlo sozialean eta ludikoan. Santurtzi baxurako arrantzan gehien aritu diren Bizkaiko portuetako bat izan da. Itsasontzi hauen adibide dugu Agurtza. Honakoa gure kostaldean zurezko arrantzaitsasontzietan geratzen den azkenetakoa da, eta zalantza barik, gure ondarearen parte garrantzitsua.

SANTURTZI ITSASOA MUSEOA Puerto Pesquero, 20 48980 Santurtzi AGURTZA ITSASONTZIA Paseo Reina Victoria 10’ > Puerto Pesquero - 5’ > Puente Bizkaia

+34 944 83 94 94 turismo.santurtzi.net turismo@santurtzi.net

Santurtzi

l museo se localiza en el E edificio más emblemático de la historia de Santurtzi: la

Cofradía de pescadores La temática de Santurtzi Itsasoa Museoa presenta la vinculación entre Santurtzi y la mar en todas sus vertientes: profesional, social, cultural y lúdica. Santurtzi ha sido uno de los puertos vizcaínos que más embarcaciones ha dedicado a la pesca de bajura. Como ejemplo de estos barcos, tenemos el Agurtza. Este es una de las últimas embarcaciones de madera de pesca tradicional que quedan en nuestras costas que forman parte de nuestro patrimonio.


13

6. AUTO ZAHAR ETA KLASIKOEN MUSEOA (LOIZAGA DORREA) / MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS (TORRE LOIZAGA)

Galdames

oncejuelo gazteluak pareko l castillo de Concejuelo acoge C auto zahar eta klasikoen E en su interior una excepcional erakusketa hartzen du. Askoren colección de automóviles ustez, bakarra da munduan, Rolls-Royce marka ezagunaren modelo guztien erakusketa ikusgarria baitu. Guztira, 75 auto ikus daitezke erakusketan: serie-fabrikazioan egin zituzten lehendabiziko autoak (Ford T), kirol-automobil klasikoak (Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach...) eta 30eko hamarkadako autoak (Hispano-Suiza, Isotta, Bentley...), esaterako. Baina, ezbairik gabe, Rolls-Royce autoen erakusketa zabala da museo honetako altxorrik preziatuena. Britainia Handiko luxuzko autoen 45 modelo daude ikusgai, eta nabarmentzekoak dira Silver Ghost, 1910. urtekoa, Phantomak eta veste modelo batzuk.

Bº Concejuelo 48191 Galdames Bizkaia

+34 672 24 87 59 www.torreloizaga.com info@torreloizaga.com

clásicos y antiguos, considerada única en el mundo por tener todos los modelos de la marca Rolls-Royce. En total, se exponen 75 vehículos en perfecto estado de conservación: desde el primer vehículo fabricado en serie (Ford T), hasta deportivos clásicos (Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach...) y automóviles de los años 30 (Hispano-Suiza, Isotta, Bentley...). Pero, sin duda, la joya de este museo es la valiosa colección de los Rolls-Royce. Esta muestra alberga 45 modelos de la lujosa marca británica, entre los cuales destacan el Silver Ghost de 1910; los Phantom y otros modelos.


14

7. ITSASMUSEUM BILBAO uskalduna ontziola zenaren E kai-muturretan kokatuta, Bilboko eta Bizkaiko itsas kultura

eta ondarea ezagutaraztea du xede Itsasmuseum Bilbaok. Kanpoko aldean, 150 urteko historia baino gehiago duten dikeak daude Bildumako itsasontziekin, eta Ponpa Etxola eta Karola garabi bitxia ere han ikus ditzakegu. Barruko erakusketak, berriz, Bilboko eta Bizkaiko itsas historia azaltzen du, komertzioa, Portuaren garapen industriala, ontzigintza, Bilboko itsasadarraren berreskurapena eta Port Center-a edo Bilboko Portuaren Interpretazio Zentrua, hain zuzen. Bisita amaitzeko, ERAIN, Bizkaian XX. mendean garrantzi nabarmena zuen erriberako aroztegia berreskuratu nahi duen Museoko proiektua dugu, erakusketa batez, aktibo dagoen tailer batez eta dikeez osatuta.

Muelle Ramón de la Sota, 1 48013 Bilbao Bizkaia

+34 946 08 55 00 www.itsasmuseum.eus info@itsasmuseum.eus

Bilbao ituado en los diques de los S antiguos astilleros Euskalduna, Itsasmuseum Bilbao tiene como finalidad la difusión de la cultura y el patrimonio marítimo de Bilbao y Bizkaia. En el exterior, además de los diques que cuentan con más de 150 años de historia y que albergan las embarcaciones que conforman la Colección del Museo, se encuentra la singular grúa “Carola” y la Casa de Bombas. La exposición interior recoge la historia marítima de Bilbao y Bizkaia, comenzando por el comercio, para continuar con el desarrollo industrial del Puerto, la construcción naval, la recuperación medioambiental de la Ría y el Port Center. La visita finaliza en el proyecto ERAIN que recupera la carpintería de ribera del siglo XX en Bizkaia y consta de una exposición, un taller en activo y los propios diques.


15

8. DOLOMITEN ANTZINAKO LANTEGIA MUSEOA / MUSEO ANTIGUA FÁBRICA DE DOLOMITAS useoa antzinako M Dolomiten fabrika zaharreko minerala

deskargatzeko geltoki zaharrean dago. Karrantza Haraneko Ranero haitzean kokaturiko Donosa harrobiaren ustiapenari hasiera ematen zaio 1956an. Minerala eraunzten zen eta aireko tranbia baten bidez, mea harrobitik eramaten zen lantegiko instalazioetara. Aireko tranbia hori Bizkaiko azkena izan zen eta martxan egon zen harrobia itxi zuen arte, 1976an. Denboran atzera eginez, Dolomitas Antzinako Lantegi Museoak aukera ematen digu lantegia Bizkaiko industrian funtsezkoa izan zen garai horiek gogoratzeko eta baita ondare industriala era desberdin batean ezagutzeko ere.

Barrio Ambasaguas, s/n 48891 Karrantza Bizkaia

+34 946 80 69 28 - 696 44 63 01 www.karrantza.org museodolomitas@gmail.com

Karrantza

l museo se ubica en la E antigua estación de descarga de mineral de la

antigua fábrica de Dolomitas. En 1956 se inicia la explotación de la cantera Donosa, situada en la peña de Ranero, en el valle de Karrantza. Se extraía el mineral y, mediante un tranvía aéreo, se trasladaba de la cantera a las instalaciones de la fábrica. Este tranvía aéreo fue el último de Bizkaia y funcionó hasta 1976, año en el que cerró la cantera. El Museo de Dolomitas nos da la oportunidad de retroceder en el tiempo al momento en que la fábrica jugaba un papel muy importante para la industria de Bizkaia y de conocer el patrimonio industrial de una forma diferente.


16

9. BIZKAIA ZUBIA / PUENTE VIZCAYA

B

izkaia Zubia egitura mekanikoarekin eraikitako munduko lehen transbordadorezubia izan zen. Nerbioi-Ibaizabal itsasadarraren bokalean dago, XIX. mendera arte Bilboko estuario nabigagarria itsasora irekitzen zen puntuan. Alberto Palacio y Elissaguek diseinatua, 1893ko uztailaren 28an inauguratu zen. Palaciok erronkatzat hartu zuen Portugalete eta Getxoko herriak garraio moderno batez lotzeko beharrizan handirako irtenbidea aurkitzea, urteetan zehar erabili izan ziren itsasuntzien ordezkoa izango zena alegia. Premia horren karia ondokoa da batik bat: Getxo Bilboko burgesiaren egoi-tza-gune eta udaleku gisa sendotuz zihoala.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Vizcaya Bridge Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2006

Erronka ez zen erraz gainditzekoa hiru arrazoirengatik: itsasertz bien arteko 160 metroko tartea, ekaitz eta itsas korronte handiko kokagunea izatea, eta azkenik, alde horretako itsas trafiko trinkoa. 2006an, UNESCO-k Munduko Ondare izendatu zuen, Europako Iraultza Industrialeko eta burdinazko arkitekturako eraikinik esanguratsuenetako bat izateagatik. Portugalete eta Getxo batzen ditu zubiak, eta ondorioz, aukera paregabea da bi herri zoragarri horiek bisitatzeko: lehenengoak dituen Erdi Aroko kaleak eta bigarreneko jauregi arranditsuak eta bere portu zaharra.

Puente - Zubia Plaza 48930 Las Arenas /Areeta (Getxo) Bizkaia

+34 944 80 10 12 puente-colgante.com promocion@puente-colgante.com


17

GetxoPortugalete

l Puente Bizkaia fue E el primer puente transbordador construido en el mundo de estructura metálica. Está situado en la bocana de la ría del Nervión-Ibaizabal, en el punto en el que el estuario navegable de Bilbao se abría al mar hasta el siglo XIX. Fue inaugurado el 28 de julio de 1893 y su diseño fue obra de Alberto Palacio y Elissague. La construcción del Puente fue el desafío de Palacio por resolver la acuciante necesidad de comunicar las localidades de Portugalete y Getxo con un transporte moderno que sustituyera al tradicional pasaje en barca. Esta urgencia se explica por la consolidación de Getxo como núcleo residencial y de veraneo para la burguesía bilbaína.

El reto no era fácil por tres razones: la distancia a salvar equivalente a 160 metros, la ubicación en la desembocadura de una ría azotada por fuertes temporales y corrientes, y la intensidad del tráfico marítimo en la zona. En 2006 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial por ser una de las construcciones más sobresalientes de la Revolución Industrial europea y de la arquitectura del hierro. El Puente une Portugalete y Getxo y es, por lo tanto, un motivo perfecto para visitar estos dos encantadores pueblos: las callejas medievales del primero y los fastuosos palacetes así como el pintoresco puerto viejo del segundo.


18

10. GETXOKO ETXE HANDIEN PASEALEKUA / PASEO DE LAS GRANDES VILLAS DE GETXO

Getxo

l agradable paseo por el reetako Kaian eta Arriluzeko E Muelle de Las Arenas y por Kaian ibilaldi atsegina A el Muelle de Arriluze permite egiteko aukera dago Getxoko

jauregi-arkitekturaren eraikin adierazgarrienetako batzuk ezagutzeko. Eraikin horiek XIX. mendearen amaieratik XX. mendearen hasierara bitartean eraiki ziren. Meategiak, Labe Garaiak, garraioak, bankuak eta elektrizitatea izan ziren Estatuko familia boteretsuenen eta aberatsenen negozioen oinarria. Interpretazioko 29 panelez osatutako gidatutako ibilbide batek aukera ematen du garai hartan nagusi ziren estilo arkitektonikoetara hurbiltzeko: eklektizismoa, tradizio ingelesaren arkitektura eta erregionalismoa, arkitekto ospetsuenei, uneko gizartetestuingurura, etab.

Monumento a Evaristo de Churruca - Galerías de Punta Begoña 48992 Getxo Bizkaia

+34 944 91 08 00 www.getxo.eus infoturismo@getxo.eus

descubrir algunos de los edificios más representativos de la arquitectura palaciega de Getxo. Estos edificios fueron construidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Las minas, los Altos Hornos, el transporte, los bancos, la electricidad fueron la base de los negocios de las familias más poderosas y millonarias del Estado. Un recorrido auto guiado compuesto por 29 paneles interpretativos permite acercarse a los estilos arquitectónicos predominantes en aquel periodo: eclecticismo, arquitectura de tradición inglesa y regionalismo, a los arquitectos más afamados, al contexto social del momento, etc.


19

11. ILGNER ERAIKINA / EDIFICIO ILGNER lgner nabea da Barakaldoko Bizkaiko Labe Garaien Ifabrikan ekoizpen-lanetan aritu ziren guztietatik gelditzen den eraikin bakarra. Hormigoizko eraikina da, monumentaltasunagatik eta handitasunagatik berezia; bai eraikitzeko erabili zituzten materialei dagokienez, bai programari dagokionez. Eraikina 1927an altxatu zuten, transformazio elektrikoko bi Ilgner talde zituen azpiestazioa barne hartzeko (talde horietatik datorkio, hain zuzen ere, izena). Taldeok blooming erako ijezketatren bati energia hornitu behar zioten. Nabe hau BIC Bizkaia Ezkerraldea (Ezkerraldeko Enpresa Garapenerako Zentroa S.A.) egoitza hartzeko eraberritu zen

Avenida Altos Hornos de Vizcaya, 33 48901 Barakaldo Bizkaia

+34 944 18 41 00 bicezkerraldea.eus info@bicezkerraldea.eus

Barakaldo l edificio Ilgner es el único E edificio conservado de todos los que en la fábrica de

Altos Hornos de Vizcaya (AHV) en Barakaldo se dedicaron a labores productivas. Se trata de un edificio de hormigón, singular por su monumentalismo y grandiosidad tanto por los materiales de construcción utilizados como por su programa. Fue construido en 1927 para albergar una subestación con dos grupos Ilgner de transformación eléctrica de los que toma prestado su nombre y que habrían de suministrar energía a un tren blooming de laminación. Esta nave se rehabilitó para alojar la sede del BIC Bizkaia Ezkerraldea (Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda S.A.).


20

12. EL POBALEKO BURDINOLA / FERRERÍA DE EL POBAL

izkaiko meatzaldeko B bihotzean, Barbadun ibaiaren ertzean, El Pobaleko

Burdinola dago: lantegi hidrauliko bat, burdin harria landu, eta mota guztietako lanabesak eta tresnak egiten zituena. Muñatones Gaztelutik eskualdea mendean zuen leinuak eraiki zuen burdinola XVI. mende hasieran, Salazar leinuak, alegia, eta 1965era arte iraun zuen lanean. Osperik handiena XVII. mende amaieran izan zuen, tailerra handitzearekin batera, azpiegitura hidraulikoa berreraiki zuten garaian. Hala ere, gaur egun ikusgai ditugun hainbat eraikuntza eta makineria XIX. mende amaierakoak dira. Burdinolaren inguruan, produkzio-gune oso bat zegoen antolatuta: olagizonen etxebizitza, irinerrota, ogi-labeak, baratzak eta mendiak, egurrez zein ikatzez hornitzeko. Museo bizia da El Pobal; izan ere, Bizkaiko industriaurreko jarduerarik inportanteenetako bi erakusten dira bertan: burdingintza eta errotaritza.


21

Muskiz

n el corazón de la zona E minera de Bizkaia, a orillas del río Barbadún, se encuentra

la Ferrería de El Pobal, una fábrica hidráulica en la que se trabajaba el mineral del hierro para convertirlo en metal y elaborar todo tipo de herramientas (rejas de arado, martillos, azadas, picachones...) y útiles de uso doméstico, entre otros. Fue construida a comienzos del siglo XVI por el linaje banderizo que dominaba la comarca desde el Castillo de Muñatones, los Salazar, y estuvo en funcionamiento hasta 1965. Su época de máximo esplendor corresponde a finales del siglo XVII, cuando se amplió el taller y se reconstruyeron la presa,

Barrio de El Pobal s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Km 23,5 48550 Muskiz Bizkaia

+34 629 27 1 5 16 bizkaikoa.bizkaia.eus info@elpobal.com

el canal, la antepara y el túnel hidráulico. Sin embargo, buena parte de las construcciones y maquinaria que podemos ver en la actualidad son de finales del siglo XIX. En torno a la ferrería se articulaba un complejo productivo formado por la vivienda de los ferrones, que en origen tenía el aspecto de una casa torre, el molino, con dos pares de piedras para moler trigo y maíz, el horno de pan, las huertas y los montes de donde se abastecían de carbón y madera. El Pobal es un museo vivo que ilustra dos de las actividades preindustriales más importantes de Bizkaia: la fabricación del hierro y la molinería.


22

13. KONSONI LANTEGIA.

EUSKADIKO INDUSTRIA ONDARE HIGIGARRIAREN GORDAILURA / DEPÓSITO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE DE EUSKADI

Bilbao

Lantegia biltegi bat K K onsoni da, non Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak kultura ondare den industria material higigarria gordetzen duen.

Bertara gerturatzen denak 2.000 pieza inguru aurkituko ditu: moto zaharrak, suhiltzaileen kamioiak, linotipiak eta inprentako materiala, meatze industriaren eta bere sektore osagarriaren aztarnak, aingurak, kaiko garabi bat, motorrak, prentsa hidraulikoak, maketak… Zerrenda zabal horrek bisitarien arreta piztuko du bai bere historia pertsonalaren zati bat delako, bai ezezaguna bezain txundigarria den kulturaondarea aurkituko duelako.

Ribera de Zorrotzaurre, 20 48014 Bilbao Bizkaia

+34 681 21 35 39 www.euskadi.eus konsonilantegia@gmail.com

onsoni Lantegia es un almacén donde el Departamento de Cultura y Política Lingüistica del Gobierno Vasco deposita todo el material industrial mueble considerado Patrimonio Cultural. Quien se acerque a este viejo almacén podrá encontrar cerca de 2.000 piezas: motos antiguas, camiones de bomberos, linotipias y material de imprenta, restos de la industria minera y su sector auxiliar, anclas, una grúa portuaria, motores, prensas hidráulicas, maquetas… Un amplio listado que sin duda llamará la atención de las visitas, bien por haber sido parte de su historia personal, bien por encontrarse ante un patrimonio cultural tan poco conocido como sorprendente.


23

14. LEA IBILBIDEA ETA MARIERROTA / PAISAJE INDUSTRIAL DEL RÍO LEA MendexaY MARIERROTA Munitibar ea-Artibai eskualdean L Lea ibaiko ibilbidea eta Marierrota daude. Itsas-

errota eta bere ingurua balio handiko ondasun higigarri eta higiezinez osatuta dago, eta Lea ibaiarekin batera, industriaurre eta industria garaian zehar garatu ziren burdinola eta industriajarduerari hertsiki loturik dago. Paisaia industriala paregabea da; izan ere, oraindik ere, industriaurrean eta industria-garaian garatu zen espazioaren eta giza jardueraren arteko erlazioak bizirik dirau. Euskal Autonomia Erkidegoko beste arro hidrografiko gehienetan ez bezala, esan daiteke ingurune horrek ez duela pairatu industria iraultzaren eragina.

Hasiera / Inicio: Mendexa-Munitibar Ibilbidea / Recorrido: Lea Ibarra Bizkaia

+34 946 84 40 17 www.leaibarra.eus turismo@lekeitio.eus

n la comarca de Lea-Artibai podemos encontrar la E senda industrial del río Lea y el

molino de mareas Marierrota. Este paisaje está compuesto tanto por bienes muebles como inmuebles y espacios de alto valor patrimonial ligados a una actividad ferro-molinera y naval que se desarrolló en la época preindustrial e industrial. Este paisaje industrial resulta excepcional debido a que aún conserva la relación entre el espacio y la actividad humana desarrollada en ella en la época preindustrial e industrial, y por conservar muchos de sus elementos originales. Además, al contrario que otras cuencas hidrográficas del País Vasco en esta zona fue escasa la afección sufrida durante la época de la revolución industrial.


24

15. LA ENCARTADA FABRIKA-MUSEOA / FÁBRICA-MUSEO LA ENCARTADA a Encartada S.A. fabrika L 1892an sortu zen, eta guztira 100 urtez egon zen

jardunean. Mexikon dirutza egin zuten 5 indiano edo migratzaile bizkaitarrek jarri zuten kapital soziala; haietako hiruk Balmasedan zuten sorterria. Fabrikaren jarduera zen artilea lantzea eta harekin zenbait gai egitea, hala nola txapelak -produktu nagusia-, mantak, oihalak, eskularruak, bufandak, biserak, buru-berokiak eta, jakina, matazak eta harilak. Fabrikaren inguruan, langile-auzo txiki bat sortu zen, langileentzako etxeekin, kapera-eskolarekin, zuzendariaren etxearekin (egun desagertua) eta baratzeekin. Makineriaren bilduma aparta da La Encartadak duen baliorik handienetako bat; makina gehienak Ingalaterrakoak dira, XIX. mendearen amaierakoak eta XX. mendearen hasierakoak.

Barrio El Peñueco, 11 48800 Balmaseda Bizkaia

Irudi eta hornidura teknologikoak ia osorik iraun du bere horretan gaurdaino, eta ekoizpenprozesuko elementu guztiak ere bai, hala lehengai gordinaren harrerakoak, nola paketatze- eta bidaltze-prozesukoak. Osotasun teknikoa eta kontserbazio-egoera bikaina direla-eta, La Encartada ale bakana da bere generoan eta bisitatzeko moduan dago. 2007. urtetik, industria-museoa da, La Encartada Fabrika-Museoa. Eraikinek, makineriak eta langilekoloniak eratzen duten multzo hau bisitatzean, Penintsulako industria-iraultzaren hasiera etorriko zaigu gogora. 2019an ERIH (Industri Ondarearen Europako Ibilbidea) sareak eta turismo-markak aitortu egin dizkio dituen aparteko ezaugarriak eta Europa mailan duen aparteko balioa bermatzen dion “Anchor Point” (ainguralekua) kategorian sartu du museoa.

+34 946 80 07 78 www.bizkaikoa.bizkaia.eus laencartada@bizkaia.eus


25

Anchor Point

Balmaseda a fábrica La Encartada L S.A. se fundó en 1892 y estuvo en activo durante 100

años exactamente. El capital social lo aportaron 5 indianos – emigrantes vizcaínos que hicieron fortuna en México-, entre los que destacan 3 originarios de Balmaseda. Se dedicó a trabajar la lana y elaborar diferentes artículos, desde boinas –su principal producto- a mantas y paños, además de guantes, bufandas, viseras, pasamontañas y, por supuesto, madejas y ovillos. Alrededor de la fábrica se desarrolló un pequeño barrio obrero con las casas para los trabajadores, la capillaescuela, la casa del director (desparecida) y las huertas. Uno de los grandes valores de La Encartada es su excepcional colección de maquinaria, en su mayor parte inglesa, de fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Ha conservado casi intactas su imagen y dotación tecnológica y mantiene al completo todos y cada uno de los elementos del proceso productivo, desde la recepción de la materia prima en crudo hasta el proceso de empaquetado y expedición. Esa integridad

técnica y su excelente estado de conservación, hacen de La Encartada un ejemplar visitable único en su género. Desde 2007 La Encartada Fabrika-Museoa es un museo industrial. Edificios, maquinaria y colonia obrera constituyen un conjunto de gran capacidad evocadora cuya visita nos transporta a los inicios de la revolución industrial en la Península. En 2019 sus sobresalientes características han sido reconocidas por la red y marca turística ERIH (Ruta Europea de Patrimonio Industrial) incluyendo el museo en la categoría de “Anchor Point” (punto de anclaje) que avala su excepcional valor en el ámbito europeo.


26

16.

EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA / MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO eatzaritzaren Museoak M Euskal Herriko meatzaritzaren kultura eta historia ikertzea eta hedatzea du helburu, bereziki Bizkaiko Meatzaldeari dagokiona. Meatzaritza alorreko Estatuko erreminta eta material bildumarik osoena biltzen du, besteak beste, bagoiak, zaurituen eskuoheak eta mailuak baitaude ikusgai. Museoa inguratzen duen Concha II meategia garai batean Europako burdina meatze handiena izan zen. Meategi horrek 50 kilometroko lurrazpiko galeriak ditu. Museotik 5 kilometrotara, Zugaztietako MeatzeAuzunearen Hirugune Historikoa kokatzen da. Auzo hau, XIX. mendearen amaieran sortua, meategien ustiapenari lotuta garatu zen.

Abanto Zierbena

l Museo de la Minería del País Vasco está dedicado al E estudio y difusión de la cultura y la historia de la minería del País Vasco y especialmente de la Zona Minera de Bizkaia. El museo cuenta con una de las mejores colecciones de herramientas y materiales mineros del Estado, con vagonetas, camillas de heridos, martillos, etc. En el entorno del museo se encuentra la gran mina Concha II que en su día fue la mayor mina de hierro de Europa y que tiene 50 kilómetros de galerías que recorren el subsuelo de la zona. A 5 kilómetros del Museo se encuentra el poblado minero de La Arboleda. Este barrio es el único ejemplar de pueblo minero existente en el País Vasco. Su nacimiento y desarrollo se inicia a finales del XIX, directamente ligado a la explotación minera.

Foto: Santiago Yaniz

Barrio Campodiego, s/n 48500 Abanto Zierbena Bizkaia

+34 946 36 36 82 www.meatzaldea.eus información@meatzaldea.eus


27

16. LARREINETAKO FUNIKULLARRA / FUNICULAR DE LARREINETA 926an inauguratu zen 1 Zugaztieta meatzarien herria Trapagarekin lotzeko.

Funikularrarekin, orain 10 minutuan egiten den distantzia egiteko ordu eta erdia behar zen lehenago. Hori dela-eta, ezinbestekoa bihurtu zen Zugaztieta herrixkan bizi ziren meatzarien bizitzarako. Balio historikoa eta gizarte funtzioak nabarmendu behar dira, baita diseinuaren egokitzapena ere. Izan ere, pertsonen garraiorako ez ezik, mea kargatzeko eta ibilgailuekin ibiltzeko egokitu behar izan zen.

Funikular Kalea, 30 48510 Trapagaran Bizkaia

+34 946 60 40 08 www.euskotren.eus/ euskotren/funicular

Trápaga Trapagaran

l Funicular de La Reineta fue E inaugurado en 1926 para comunicar el poblado minero de

La Arboleda con San Salvador del Valle. La distancia, que ahora se recorre en 10 minutos, antes de su construcción era recorrida en hora y media, por lo que se convirtió en un elemento indispensable para la vida de los mineros que habitaban en el poblado de La Arboleda. Destaca su valor histórico y su función social, así como la adaptación de diseño que se realizó en él para que pudiera servir para el transporte no sólo de personas, sino también de carga de mineral y vehículos.


28

17. RIALIA INDUSTRIA MUSEOA / RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA

Portugalete

ortugalete udalerrian, Bilboko a Villa de Portugalete, a orillas P itsasadarraren ertzean, Rialia L de la Ría, alberga el Museo de Industria Museoa dago. Erakusketa la Industria Rialia. Este Museo iraunkorrak Bizkaiko Labe Garaien eta Babcock & Wilcoxen bilduma historiko eta artistikoa du oinarri baita museo honi dohaintzan eman dizkioten piezak ere. Rialia Industria Museoaren azken aretoak aldi baterako erakusketak hartzen ditu; bertan, eskualdeko artisten lanak eta industria zein itsasoarekin lotutako lanak jarri ohi dituzte ikusgai. Bildumaren funtsen barruan industria-garapenari loturiko urmargoak, olio-pinturak, tresnak eta lanabesak aurki ditzakegu, industriak gorengo oparotasuna lortu zuen aldi hartako lantegi nahiz instalazioetako jarduera emankorraren isla agerikoa delarik. Ezbairik gabe, Estatu mailan arlo horretako funtsik garrantzitsuenetako bat dugu Rialiako hau.

cuenta con una exposición permanente basada en los fondos histórico-artísticos de Altos Hornos de Vizcaya y Babcock & Wilcox además de piezas donadas a este museo. Dedica su última sala a albergar exposiciones de carácter temporal, tanto de artistas de la comarca como de temática industrial, marinera, náutica... Entre sus fondos se encuentran acuarelas, óleos, instrumentos y materiales de trabajo vinculados al desarrollo industrial y vivo reflejo de la actividad de los diferentes talleres e instalaciones en su periodo de máximo esplendor. Constituyen, sin duda, uno de los fondos más importantes de su género de todo el país.

Paseo de la Canilla s/n 48920 Portugalete Bizkaia

+34 944 72 43 84 www.portugalete.org rialia01@portugalete.org


29

18. SANTA KATALINA ITSASARGIA / FARO DE SANTA CATALINA abigazio teknologiaren E N interpretazio zentro honek itsasoan galdutako marinelek itsasargia ikusi ondoren izaten dituztena sentitzekoaukera ematen digu. Santa Katalina itsasargiaren baliabide teknologikoei esker, bisitariak zera egin dezake: nabigazioaren oinarriak ikasi, Lekeitiotik Elantxoberaino itsasontzizko bidaia birtual batean praktikan jarri, eta itsasargiko terrazatik ilunabar eder bat ikusi, baita Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldeko bista izugarriak ere. Hauxe da Euskadin bisitatu ahal den lehenengo itsasargia.

Avenida Santa Catalina, 65 48280 Lekeitio Bizkaia

+34 946 84 40 17 www.lekeitioturismo.eus turismo@lekeitio.eus

Lekeitio

ste centro de interpretación de la técnica de la navegación nos da la oportunidad de experimentar la sensación de los marineros que, perdidos en la mar, ven la luz del faro, que les devuelve a casa. A través de los medios tecnológicos, el visitante puede aprender los fundamentos básicos de la navegación desde la antigüedad hasta el momento actual, ponerlos en práctica en un viaje virtual en barco desde Lekeitio hasta Elantxobe y ver una puesta de sol maravillosa desde la terraza del faro así como unas vistas espectaculares de la costa vizcaína y guipuzcoana.Es el primer faro visitable de Euskadi.


30

GIPUZKOA 19.

AGORREGIKO BURDINOLAREN ETA ERROTEN MULTZOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 CONJUNTO FERROMOLINERO DE AGORREGI Aia

20. BURDINAREN MENDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 COTO MINERO DE AIZPEA Zerain

21.

ALBAOLA, ITSAS KULTUR FAKTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ALBAOLA, LA FACTORIA MARÍTIMA VASCA Pasaia

22.

ARDITURRIKO MEATZEAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 MINAS DE ARDITURRI Oiartzun

23.

ARMAGINTZAREN MUSEOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 MUSEO DE LA INDUSTRIA ARMERA Eibar

24.

IGARTZAKO MONUMENTU MULTZOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 CONJUNTO MONUMENTAL DE IGARTZA Beasain

25.

IGELDOKO FUNIKULARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 FUNICULAR DE IGELDO Donostia/San Sebastián

26.

BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA. . . . . . . . . . . . . . . 38-39 MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL Azpeitia

27.

IRUGURUTZETAKO MEATZE-BARRUTIA . . . . . . . . . . . . . . . 40 COTO MINERO DE IRUGURUTZETA Irun

28.

MAKINA-ERREMINTAREN MUSEOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 MUSEO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA Elgoibar

29.

MATER ONTZI EKOAKTIBOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 MATER BARCO EKOACTIVO Pasaia

30. MUTILOAKO MEATZE-BARRUTIA +

ORMAIZTEGIKO BIADUKTUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 COTO MINERO DE MUTILOA + VIADUCTO DE ORMAIZTEGI Mutiloa - Ormaiztegi

31.

MIRANDAOLA – BURDIN HARANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 MIRANDAOLA – VALLE DEL HIERRO Legazpi

32.

MUSEUM CEMENTO REZOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Donostia/San Sebastián

33.

EUSKAL ITSAS MUSEOA3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 MUSEO MARÍTIMO VASCO Donostia/San Sebastián


31

19. AGORREGIKO BURDINOLAREN ETA ERROTEN MULTZOA / CONJUNTO FERROMOLINERO DE AGORREGI agoetako Parke Naturalaren P erdi-erdian dago Agorregiko Burdinolaren eta Erroten Multzoa, Iturraran baserritik gertu. Agorregiko Burdinolak, lau errotak, urtegiek, presek eta ubideek osatutako multzoa da. Agorregiko Burdinolaren eta Erroten Multzoak XVIII. mendeko burdingintza nolakoa zen ulertzeko aukera ematen du xehetasun osoz. Gaur, duela 250 urte bezala, mailu handi bat ikus daiteke metalari kolpeka, baita energia hidraulikoak higiarazten duen hauspo itzel bat ere sua indarberritzen. Deigarria da oso urtegien sistema, maila ezberdinetan jarrita baitaude. Originala bezain eraginkorra.

Parque Natural de Pagoeta. Bº Laurgain 20809 Aia Gipuzkoa

+34 943 835 389 www.parketxesarea.org iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

Aia

en el corazón del S ituado Parque Natural de Pagoeta,

próximo al caserío de Iturraran, el Conjunto Ferro Molinero está formado por la Ferrería de Agorregi y cuatro molinos, además de la infraestructura de embalses, presas y canales. El conjunto reproduce fielmente la industria de elaboración del hierro en el siglo XVIII. Hoy, igual que hace 250 años, se pueden ver trabajando el inmenso martillo que golpea el metal y el enorme fuelle para avivar el fuego movido mediante energía hidráulica. Asimismo, llama la atención el sistema de depósitos de agua a diversas alturas; muy original y efectivo.


32

20. BURDINAREN MENDIA / COTO MINERO DE AIZPEA

Zerain

I. mendean hasi eta esde el siglo XI. y durante siglos, X mendeetan zehar, Aizpeako D se ha extraído hierro en las minas de Aizpea. Gracias a esta meategietan burdina ustiatu da. Ustiaketa honi esker, inguruan, paisaia berezia garatu da: Burdinaren lurretakoa. Euskal meatzaritza ulertzeko meategi honek garrantzi handia du. Eremu txiki eta bildu batean mea ustiatzeko era (harrobi edo galeriak), garraiobideak, kiskaltze labe ikusgarriak eta langintza osagarrien aztarna ugari dago (bolborategiak, konponketa lantegiak, kantinak,…) Aizpitta Adieraztegiak, Burdinak Euskal Herrian, Zerainen eta inguruetan izan duen garrantziaz ohartarazten lagunduko digu. Gaur egungo paisaian, bertako ekonomian, gizartean, arlo soziokulturalean eta abarretan nolako eragina izan duen azalduko da.

Aizpe Auzoa 20214 Zerain Gipuzkoa

+34 943 80 15 05 www.zerain.eus turismobulegoa@zerain.eus

explotación la zona ha desarrollado un paisaje especial, el de las Tierras del Hierro. Este complejo minero es de vital importancia a la ora de entender la tradición minera vasca, puesto que en un espacio reducido y recogido podemos entender cómo se explotaba la mina (canteras o galerías), encontraremos los medios de transporte, los espectaculares hornos de calcinación y múltiples vestigios propios de la profesión (polvorines, cantinas, talleres de arreglo,…) El Centro del visitante Aizpitta nos ayudará a comprender la importancia que ha tenido el Hierro en el Pais Vasco, en Zerain y en los alrededores, También nos mostrará el impacto que ha tenido la explotación del hierro tanto en el paisaje como en nuestra economía, en la sociedad en el ámbito sociocultural, etc.


33

21. ALBAOLA.

ITSAS KULTUR FAKTORIA / LA FACTORIA MARÍTIMA VASCA lbaola Itsas Kultur Faktoria Museo Ontziola A bat da eta Pasaiako portu

historikoarn sarreran, Donostiako erdigunetik 3 kilometrora kokatua dago. Bere jarduera nagusia zurezko ontzi tradizionalen eraikuntza da eta bertaratzen diren bisitariek lan teknika eta teknologia tradizionalekin jendaurrean lanean ari diren arotz ontzigileak ikusi ahal izango dituzte. Besteak beste 1565ean Labradorren (Kanada) hondoratutako San Juan baleontzi historikoaren erreplikaren eraikuntza ikusi ahal izango dute, UNESCOren babesa duen eraikuntza prozesua.

Ondartxo ibilbidea, 1 20110 Pasaia Gipuzkoa

+34 943 39 24 26 www.albaola.com bisitak@albaola.com

Pasaia lbaola, la Factoría Marítima Vasca es un MuseoA Astillero situado en la entrada

de la del histórico puerto de Pasaia, a 3 km del centro de San Sebastián. Su principal actividad es la construcción de embarcaciones tradicionales de madera y los visitantes que acudan podrán observar in situ los trabajos de los carpinteros de ribera, mediante técnicas y tecnología artesanal. Entre otros podrán ver la construcción de la réplica del histórico ballenero San Juan, un barco hundido originariamente en Labrador (Canadá) en 1565, y cuya construcción cuenta con el patrocinio de la UNESCO.


34

22. ARDITURRIKO MEATZEAK / MINAS DE ARDITURRI iako Harria Parke A Naturalaren bihotzean, Oiartzunen, daude Arditurriko meatzeak. Aiako Harria Euskadiko formazio geologikorik zaharrena da, eta material harritsuen aniztasuna eta orografia ikusgarria ditu nabarmentzekoen artean. Erromatar Inperioaren garaian ekin zioten meatzeak ustiatzeari, baina inguruetan aurkitutako aztarnen arabera, baliteke lehenago hasi izana. Espainiako Estatu mailan 2.000 urte baino gehiagotan ia etenik gabe ustiatutako meatze bakarrenetakoak dira Arditurrikoak.

Arditurri bidea, 3 20180 Oiartzun Gipuzkoa

+34 943 49 45 21 www.arditurri.com arditurri@arditurri.com

Oiartzun as minas de Arditurri se L sitúan en el corazón del parque natural Aiako Harria,

en Oiartzun. Aiako Harria es la formación geológica más antigua de Euskadi, caracterizándose por su variedad de materiales rocosos y su espectacular orografía. La explotación de las minas se remonta a la época del Imperio Romano, aunque restos encontrados en el entorno indican que pudo comenzar tiempo atrás. El coto minero de Arditurri es uno de los pocos que ha sido explotado durante más de 2.000 años de manera casi ininterrumpida en el Estado.


35

23. ARMAGINTZAREN MUSEOA / MUSEO DE LA INDUSTRIA ARMERA rmagintzan betidanik tradizio handia izan duen A herri baten industria-ondarea

eta oroimen historikoa gorde eta zabaltzeko museoa du Eibar hiriak, taller-hiria. Horrela, bertako artisauek mendez mende egindako lanari esker ona eman nahi zaio. Museoa hiriaren erdigunean dago eta arma-fabrika izandako eraikin batean kokatua dago. Museoak gune desberdin ditu, armagintzari dedikatua eta Eibarren garapen industrialari bigarrena. Museoak industriaren bilakaera islatzen duen ibilbidea egiteko parada eskaintzen du, XIV. mendetik hasi eta gaur egunera arte. Besteak beste, 1920ko hamarkadan armagintzak pairatu zuen krisiaren ondorioz, armaginek dibertsifikazioaren aldeko apustua egin zuten.

Bista Eder, 10 20600 Eibar Gipuzkoa

+34 943 70 84 46 armia-eibar.eus museoa@eibar.eus

Eibar

a ciudad de Eibar, ciudadL taller, dispone de un museo dedicado a la conservación y

difusión de la memoria histórica y el patrimonio industrial de un pueblo de gran tradición armera, reconociendo, de esta manera, la labor realizada desde hace siglos por sus artesanos. El Museo se encuentra en el centro de la ciudad, instalado en el edificio de una antigua fábrica de armas, y cuenta con espacios expositivos dedicados a la armería y a la evolución industrial de Eibar. El museo ofrece un recorrido histórico a través de la evolución industrial desde el siglo XIV hasta hoy, mostrando cómo, a raíz de la crisis del sector, en los años 20 del pasado siglo, en Eibar se pasa de una producción exclusivamente armera a una gran diversificación productiva.


36

24. IGARTZAKO MONUMENTU MULTZOA / CONJUNTO MONUMENTAL DE IGARTZA Beasain Monumentu multzoak Erdi Aroan Idugartzako jatorria, baina beti

mantendu ditu ekoizpenerako instalazioak, errota, ola eta azpiegitura hidraulikoak garai berrietara egokitzeko ahalmena eta nahia. Izan ere, Igartzako ferroiak izan ziren ibaian behera kilometro bat beherago XIX. mendean Fábrica de Hierros de San Martin, geroago CAF bilakatu zena, sortu zutenak. XXI. mendeko lehenengo hamarkadan Igartzako multzoa kontserbatu eta duen balioa aitortu zitzaion, eta asmatu egin zen horretan. Gaur egungo erabilera berriak, alde batetik, jarraipena ematen dio lehengoari, eta beste aldetik, zentzua ematen die eraikin horiei.

Peategi z/g 20200 Beasain Gipuzkoa

+34 943 08 77 98 www.igartza.eus igartza@beasain.eus

l conjunto monumental de E Igartza tiene su origen en la Edad Media, pero siempre

ha conservado la capacidad y la voluntad de adecuar a los nuevos tiempos las instalaciones productivas, el molino, la ferrería y las infraestructuras hidráulicas. De hecho, fueron los ferrones de Igartza los que, en el siglo XIX crearon, un kilómetro río abajo, la Fábrica de Hierros de San Martín, la que luego sería CAF. Durante la primera década del siglo XXI el conjunto de Igartza se conservó y se reconoció el valor que tenía. Fue un gran acierto. Gracias a su nuevo uso, se da continuación al anterior y, además, los edificios que componen el conjunto vuelven a cobrar sentido.


37

25. IGELDOKO FUNIKULARRA / FUNICULAR DE IGELDO uskadiko funikularrik E zaharrena da. 1912ko abuztuaren 25ean inauguratu zuten eta egurrezko bagoiek garaiko xarmari eusten diote.

Mendiaren behealdetik abiatuta, funikularrak zuzenean daramatza bidaiariak Igeldo mendiaren terraza panoramikoetara. Bista ikusgarriez gain, jolasparke zaharra aurkituko dute bertan, haurren eta nagusien gozamenerako: Mendi suitzarrak, Ibai misteriotsuak edota Labirintoak garai bateko izaera eta parke historikoen berezitasuna gorde dute.

Plaza del Funicular 20008 Donostia-San Sebastián Gipuzkoa

+34 943 21 35 25 www.monteigueldo.es/funicular info@monteigueldo.es

Donostia / San Sebastián e trata del funicular S más antiguo de Euskadi, inaugurado el 25 de agosto de 1912, cuyos vagones de madera conservan todo el encanto de la época. Desde la base del monte, el funicular conduce directamente a las terrazas panorámicas del Monte Igueldo, donde además de preciosas vistas, su antiguo parque de atracciones hará las delicias de niños y mayores: la Montaña Suiza, el Río Misterioso o el Gran Laberinto mantienen la esencia de otros tiempos y la personalidad de los parques históricos.


38

26. BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA / MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL uropako tren-bildumarik onenetakoa du E Burdinbidearen Euskal

Museoak, mota askotako ibilgailuak biltzen baititu: lurrunezko tren-makinak, diesel motordunak nahiz elektrikoak; tren automotorrak, eta askotariko bagoiak. Horrez gain, Euskal Herriko makina-erremintaren esparruko bildumarik aberatsenetakoa eskaintzen du museoak, Urolako Trenbidearen lantegi mekaniko zaharraren bidez. 1925ean inauguratu zen bezalaxe gordetzen da gaur egun instalazioa; bertan dagoen motor elektriko zaharrak 16 makina jartzen ditu martxan, txirrika, uhal eta barra kolektore ugariko sistema konplexu baten bidez. Elektrizitatearen transformaziorako zentral zaharraren instalazio harrigarriek, merkuriolurrunaren bidez artezteko

C/ Julián Elorza, 8 20730 Azpeitia Gipuzkoa

jatorrizko ekipoak gorde dituztenek, aurreko mendeko teknologia modernoena islatzen dute. Azpeitiko geltoki zaharreko eraikin nagusiaren lehenengo solairuan, XIX. mendearen amaieratik AVEren sorrera arte tren-langileek erabili izan dituzten uniformeen erakusketa aparta dugu ikusgai. Bigarren solairuan, tren-geltokietako ordularien erakusketa aurkituko dugu, munduko onenetakoa, eta denboran zeharreko bidaia batean murgilaraziko gaitu. Burdinbidearen Euskal Museoak Euskadiko burdinbidearen historiatik ibilbide bat egiteko aukera ematen dizu bere erakusketaren eskutik, museoak dituen aintzinako lokomotorek eta ikerketarako gai diren hainbat materialek publikoa errailen mundura murgilduko dute.

+34 943 15 06 77 www.euskotren.eus museoa@euskotren.eus


39

Anchor Point

Azpeitia

antiguo motor eléctrico que hace funcionar sus 16 máquinas a través de un complejo sistema de poleas, correas y embarrados. Las sorprendentes instalaciones de la antigua central de transformación eléctrica, con sus equipos de rectificación originales, mediante vapor de mercurio, reflejan la más moderna tecnología de hace un siglo.

l Museo Vasco del Ferrocarril E presenta una de las mejores colecciones ferroviarias de

Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. Además, el museo ofrece uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola. Esta instalación se conserva tal y como fue inaugurada en 1925, con un

En la primera planta del edificio central de la antigua estación de Azpeitia, se encuentra una muestra excepcional de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX hasta el AVE. En el segundo piso encontraremos una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo que nos trasladará a través de un verdadero viaje en el tiempo. En el Museo Vasco del Ferrocarril podrás retroceder en el tiempo, viajando en trenes centenarios remolcados por veteranas locomotoras de vapor. El tren ofrece un recorrido de ida y vuelta de 10 kilómetros hasta la antigua estación de Lasao.


40

27. IRUGURUTZETAKO MEATZE-BARRUTIA / COTO MINERO DE IRUGURUTZETA rromatar garaitik Aiako Harriko mineralak E ustiatu ditu gizakiak. Meatzaritza jarduera handiena XX mendeko hasieran gertatu zen Irungo mendietan. Meazuri, Meagorri, Aitzondo eta Basakaitzeko meategietatik burdin karbonatoko minerala ateratzen zen, gero Irugurutzetako labeetan erretzeko. Horrela oxidoa bihurtu eta burdin edukiera hobetzen zen. Multzoaren alderdirik nabarmenena labe-multzoa da, adituek diotenez gure lurraldeko industri ondareko laginik onenetako bat.

Barrio Meaka, 110 20305 Irun Gipuzkoa

Irun

esde los tiempos de los romanos los minerales D de Aiako Harria han sido

aprovechados por el hombre. A comienzos del siglo XX se produjo la mayor actividad minera en los montes de Irun. De las galerías de Meazuri, Meagorri, Aitzondo y Basakaitz se extraía el carbonato de hierro que era calcinado en los hornos de Irugurutzeta con el fin de convertirlo en óxido y aumentar así su ley metálica. Lo más destacado del conjunto es la batería de hornos, considerada como una de las mejores muestras de patrimonio industrial de Gipuzkoa.

+34 943 63 93 53 www.bidasoaturismo.com turismoirun@bidasoa-activa.com


41

28. MAKINA-ERREMINTAREN MUSEOA / MUSEO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA Elgoibar lgoibarko MakinaErremintaren Museoa, E makina-erremintari era

esklusiboan eskainia dagoen museo bakarra da munduan. XIX. mende erdialdeko mekanizazio tailerrean gure aitzindariek egindako makina-erreminten eredu adierazgarrienak martxan ikusteko aukera paregabea eskaintzen dugu. Mekanizazio kontzeptuak, fabrikazio-prozedurak, deskribapen teknikoak eta adibide praktikoak aurkezten ditugu, mekanizazio-eragiketa errealekin. Horretaz gain, eraikinaren alboko nabean, Deba ibaiaren arro osoan, XV.eta XVI. mendeetan zehar ohikoak ziren sutegia eta ordungo elementuak ikusgai daude.

Azkue Auzoa, 1 20870 Elgoibar Gipuzkoa

+34 943 74 84 56 www.museoa.eus museoa@museoa.eus

l Museo de la MáquinaHerramienta de Elgoibar, es E el único existente en el mundo

dedicado exclusivamente a la máquina-herramienta. En él se reproduce un taller de mecanizado con los modelos más representativos de máquinas en funcionamiento, fabricados por nuestros pioneros a mediados del siglo XIX. Presentamos de forma única conceptos mecánicos, procedimientos de fabricación, descripciones técnicas y ejemplos prácticos con operaciones reales de mecanizado. Además nuestro museo cuenta con un taller de herrería tradicional con todos los elementos propios de estas instalaciones que abundaron en toda la cuenca del Deba, especialmente a lo largo de los siglos XV y XVI.


42

29. MATER ONTZI EKOAKTIBOA MATER BARCO EKOACTIVO ATER egurrez eraikitako M azken euskal atunontzi handia da. Arrantza egiteari

utzi zionean, desegitetik salbatu zen 2003an. Gaur egun, MATER-ek bere porturatzea Pasaiako badian du, eta benetako itsas ondare bizia bihurtu da. Bi helburu dituen Ontzi EkoAktibo bitxia: euskal artisau arrantza teknika jasangarriak ezagutaraztea eta itsas ingurunearen zaintzari buruz sentsibilizatzea. MATER ontziak egitarau zabala eskaintzen du ikuspuntu berezi batekin: Pasaia-Jaizkibel-Uliako itsas ingurunea, naturala eta kulturala, ezagutu, maitatu eta zaindu.

Arraunlari kalea, z/g 20110 Pasaia Gipuzkoa

+34 619 81 42 25 www.matermuseoa.com info@matermuseoa.com

Pasaia ATER es la última M gran bonitera vasca construida en madera. Tras

su periplo pesquero fue salvada del desguace en 2003. Hoy MATER tiene su base en la bahía de Pasaia y se ha convertido en un auténtico patrimonio marítimo vivo. Un peculiar Barco EcoActivo con dos objetivos: dar a conocer la sostenibilidad de las artes de pesca tradicionales vascas y sensibilizar sobre el cuidado del medio marino. MATER ofrece un amplio programa de actividades con una visión: conocer, amar y conservar el entorno marítimo, natural y cultural de Pasaia-Jaizkibel-Ulia.


43

30. MUTILOAKO MEATZE-BARRUTIA + ORMAIZTEGIKO BIADUKTUA / COTO MINERO DE MUTILOA + VIADUCTO DE ORMAIZTEGI utiloako meatzariM meategiak garraio eta biltegi instalazioak zabaltzen ditu Ormaiztegiko udalerrira, bertan Madril Irun trenbidea lotzen zuen, Europako merkatuetako errentagarritasuna bilatuz. Ormaiztegiko biaduktua 1864ko abuztuaren 15ean inauguratu zuten, eta herriko ikur adierazgarriena da. Madril eta Paris lotzen dituen trenbideko obrarik garrantzitsuena da. 289 metroko luzera eta 34 metroko altuera ditu. Zubiaren 18.000 tonei lau zutabek soilik eusten diete. 1912an trenbide bikoitza ezarri zuten, eta 1928an elektrifikatu zuten.

Mutiloa Ormaiztegi l Coto minero de E Mutiloa extiende sus instalaciones de transporte

y almacenaje hacia el municipio de Ormaiztegi, donde se enlazaba con la línea ferroviaria Madrid Irún, buscando la rentabilidad en los mercados europeos. El viaducto de Ormaiztegi fue inaugurado el 15 de agosto de 1864 y se trata del símbolo más emblemático de la localidad. El viaducto en cifras, se podría definir como: “18.000 toneladas de acero apoyadas sobre 4 pilares, con una longitud de 289 metros y una altura de 34 metros”. Estas características hacen que sea la obra más importante de la vía Madrid-París.

Foto: Santiago Yaniz

Muxika egurastokia 6 20216 Ormaiztegi Gipuzkoa

+34 943 16 18 23 / 610 40 51 www.goierriturismo.com goierri@goierriturismo.com


44

31. MIRANDAOLA – BURDIN HARANA / MIRANDAOLA – VALLE DEL HIERRO useoa gune bakar batera M mugatu beharrean, Burdin Haraneko eraikin

ezberdinak bisitatzeko aukera eskaintzen du Lenbur (Legazpi Natura eta Burdina) egitasmoak. Horrela, iragan mendeko 50eko hamarkadako eguneroko bizimodua ezagutzeaz batera, antzinako burdinolek nola funtzionatzen zuten ikusiko dute bisitariek. Mirandaola Parkeak “Burdinaren taupadak” ibilbideko zenbait gune hartzen ditu: Mirandaolako burdinola (aspaldi zaharberritu zuten, eta igandero martxan ikusi daiteke duela sei mende bezala), Mirandaolako ermita eta Euskal Burdinaren Museoa.

E

l proyecto Lenbur (Legazpi Natura eta Burdina) rompe con la definición del museo como espacio único y propone una ruta por diversas construcciones del Valle del Hierro, en Legazpi, donde el visitante se sumergirá en la vida cotidiana de los años 50 y donde descubrirá el funcionamiento de las antiguas ferrerías. El Parque de Mirandaola integra varios espacios de la ruta “El latido de las ferrerías”: la ferrería de Mirandaola, que ha sido reconstruida y vuelve a funcionar los domingos igual que hace seis siglos, la ermita de Mirandaola y el Museo del Hierro Vasco.

Langileen ibilbideak, Legazpin, denboran atzera egiteko aukera ematen digu eta 50eko hamarkadan, Euskal Herrira lanera etorri ziren familien bizitza ezagutzeko parada ere ematen digu.

La Ruta Obrera en Legazpi te ofrece la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo y de adentrarte en el mundo de las familias obreras que en los años 50 llegaron al País Vasco.

Paper-fabrikan, Chillida Lantokik Eduardo Chillidaren eta Legazpiko industriaren arteko harremana erakusten digu, eta bereziki, Patricio Echeverriaren forja-lana.

Situado en la Papelera, Chillida Lantoki muestra la relación entre Eduardo Chillida y la industria ubicada en Legazpi, especialmente la forja de Patricio Echeverría.


45

Legazpi

Bº Telleriarte Auz, s/n 20230 Legazpi Gipuzkoa

+34 943 73 04 28 lenbur.com mirandaola@lenbur.com


46

32. MUSEUM CEMENTO REZOLA / MUSEO DEL CEMENTO REZOLA

Donostia / San Sebastián

useum Cemento Rezola useum Cemento Rezola M zementuaren bilakaeran está dedicado a la M oinarrituta dago, baina leku egiten transcendencia del cemento dio ere lantegiaren historiari nahiz Añorgako kolonia industrialari. Zementuak gure zibilizazioan izan duen garrantzia ezagutaraztea du xede. Horretarako, zementuaren inguruko gai ezberdinak, zementuaren mundua hobeto ulertzeko gakoak (besteak beste, fabrikazio prozesua, ingurugiroarekin duen harremana eta ingeniaritzan, arkitekturan zein artean aplikatzeko moduak) erakusten ditu ibilbide didaktiko bati esker.

Añorga Hiribidea, 36 20018 Donostia Gipuzkoa

+34 943 36 41 92 museumcementorezola.org info@museumcementorezola.org

y da lugar también a la historia fabril y a la colonia industrial de Añorga. Pretende ayudar a descubrir la trascendencia del cemento en nuestra civilización ofreciendo de forma didáctica un recorrido por las claves que explican el mundo del cemento: su proceso de fabricación, relación con el medio ambiente, las aplicaciones del cemento en la ingeniería, la arquitectura y el arte.


47

33. EUSKAL ITSAS MUSEOA / MUSEO MARÍTIMO VASCO uskal Itsas Museoa E Donostiako portuan dago, Kontsulatuaren dorretxean.

Eraikin hau XVIIII. mendekoa da. Ekipamendu irekia da, jendearengandik hurbila eta aktiboa gizakiaren eta itsasoaren arteko harremana hedatzeko eginkizunean, aldi baterako erakusketen eta kultura dinamizatzeko programen bidez. Halaber, bere helburuetako bat kanpo-harremanen sare bat osatzea da, hartara Museoa erreferentzia izan dadin euskal itsas historiari eta kulturari lotutako ekimenen artean.

Kaiko pasealekua, 24 20003 Donostia-San Sebastián Gipuzkoa

+34 943 43 00 51 www.itsasmuseoa.eus info@itsasmuseoa.eus

Donostia / San Sebastián l Museo Marítimo Vasco se sitúa en el puerto de San E Sebastián ocupando la Casa-

torre del Consulado, edificio del siglo XVIII. Es un centro abierto, cercano al público y activo en su labor de difusión de la relación entre el género humano y el mar, a través de exposiciones temporales y programas de dinamización cultural. Entre sus objetivos está asimismo la construcción de un entramado de relaciones externas que lo conviertan en referente de las iniciativas vinculadas a la historia y cultura marítima vasca.


48

ERIH: INDUSTRIA-ONDAREAREN EUROPAKO IBILBIDEA / RUTA EUROPEA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL NERBIOI – IBAIZABAL ITSASADARRA / RÍA DEL NERVIÓN – IBAIZABAL EUSKADIKO BIDE BERDEAK / VÍAS VERDES DE EUSKADI PIRINIOETAKO BURDINAREN BIDEA / LA RUTA DEL HIERRO EN LOS PIRINEOS /


49


50

ERIH (EUROPEAN ROUTE OF INDUSTRIAL HERITAGE) INDUSTRIA-ONDAREAREN EUROPAKO IBILBIDEA RUTA EUROPEA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL

I

ndustria Ondarearen Europako Ibilbidea (ERIH, ingelesezko siglen arabera) Europako industria-iraganari lotutako turismobaliabide nagusiak lotzen eta antolatzen dituen sarea da. Ibilbidearen ideia 1999. urtean sortu zen, eta, lehen fasean, Alemaniako Sarre eta Ipar Renania-Westfalia eskualdeek egin zuten bat sarearekin. Ondoren, 2002. urtean, Britainia Handiko eta Holandako beste eskualde batzuk gaineratu zitzaizkien. Horixe izan zen ibilbide handi horren jatorria, eta gure kontinenteko 47 herrialdetako industria-jarduerari lotutako intereseko 1.750 leku biltzen ditu dagoeneko, industriaturismoa sustatzeko oinarri gisa dituzten berezko ezaugarriak aitortu ondoren. Azken batean, industria-ondarearen bidez Europako integrazioa sustatzea da asmoa. ERIH ibilbidea industria-ondareari lotutako turismo-baliabideen hiru maila edo kategoriatan egituratuta dago: “sites” (edo intereseko lekuak), “anchor points” (edo aparteko lekuak), eta eskualde-ibilbideak. Gaur egun, Ibilbidea osatzen duten intereseko 1.750 lekuetatik, 104k baino ez dute “Anchor Point” edo aparteko lekuaren kalifikazioa. Halaber, 17 eskualde-ibilbide daude. Anchor Points izenekoak industria-ondareari dagokionez aparteko garrantzia duten eta bisitariari esperientzia berritzailea eta kalitate handikoa eskaintzen dioten lekutzat hartuta daude. Kalifikazioa lortzeko, hainbat irizpide hartzen dira kontuan: lekuaren benetakotasuna, erakartzeko ahalmena, ondare-aberastasuna, ondare historikoa eta esperientziaren kalitatea.

2019tik Euskadi ERIHren partaide da Eskualde-Ibilbide moduan. Sare honetan kokatzen dira bere 34 industria-baliabideak. Horietako biek, gainera, Anchor Point maila dute (aparteko lekuak): la Encartada (Balmasedan) eta Añanako Gatz Arana.

ERIH Ibilbidea osatzen duten baliabide guztiak ezagutu nahi badituzu, bisitatu webgunea

www.erih.net


51

L

a Ruta Europea del Patrimonio Industrial, conocida con las siglas inglesas de ERIH, es una red que enlaza y articula los principales recursos turísticos relacionados con el pasado industrial de Europa. Como idea surge en el año 1999, asociándose a la red en una primera fase las regiones europeas del Sarre y Renania del Norte Westfalia en Alemania, a las cuales se unen posteriormente en 2002 otras de Gran Bretaña y Holanda. Este es el núcleo originario de una gran ruta que ya enlaza aproximadamente 1.750 lugares de interés relacionados con la actividad industrial de 47 países de nuestro continente, reconociendo sus características intrínsecas como base para potenciar el turismo industrial. Se trata, en definitiva, de promover la integración europea a través del patrimonio industrial. La ruta ERIH se estructura en tres niveles o categorías de recursos turísticos de patrimonio industrial: Los “sites” (o lugares de interés), los “anchor points” (o lugares excepcionales) y las rutas regionales. En este momento, de los aproximadamente 1.750 lugares de interés que forman parte de la Ruta, únicamente 104 tienen el calificativo de “Anchor Point” o lugares excepcionales. Así mismo, existen 17 rutas regionales. Los Anchor Point están considerados como lugares de importancia excepcional en términos de patrimonio industrial, donde se ofrece una experiencia innovadora y de alta calidad al visitante. Para poder aspirar a la calificación, se tienen en consideración criterios como la autenticidad del lugar, la capacidad de atracción, riqueza patrimonial, bagaje histórico y la calidad de la experiencia. Desde 2019, Euskadi forma parte de la ERIH como Ruta Regional. Se engloban dentro de esta red los 34 recursos industriales de los que dispone. Dos de ellos, además, pertenecen a la categoría de Anchor Point (lugares excepcionales): La Encartada (en Balmaseda)y el Valle Salado de Añana. Si quieres conocer todos los recursos que forman parte de la ERIH visita su web:

www.erih.net


52

NERBIOI – IBAIZABAL ITSASADARRA RÍA DEL NERVIÓN – IBAIZABAL

N

erbioi-Ibaizabal itsasadarraren inguruneak Europako industria-kontzentraziorik handienetako bat bildu zuen garai batean, eta erabakigarria izan da Bizkaiko eta, oro har, Euskadiko gizartearen ezaugarri bereizgarriak osatzeko garaian. Itsasadarrak gutxi gorabehera dituen hamabost kilometroek garai batean izan zuten indarrak, lanak eta energiak balio berezia dute gaur egun, iragan gogor baina, aldi berean, epiko baten testigantza baita. Itsasadarren bi ertzetako industria-ondarea, meatze-eremukoarekin batera, garai batean industria-jarduera eta meatze-jarduera biziko paisaia izan zenaren testigantza isila da. Oraindik badirauten antzinako meatze, fabrika, makineria, trenbide, ontziraleku, dike edo zamatzeko tokiek balio historiko, kultural, teknologiko, sozial eta zientifiko handia dute, baita turismo-ahalmen handia ere. Bilboko itsasadarra eta portua egokitzea Bizkaian XIX. mendearen azken laurdenean egindako lanik handiena izan zen. Burdin mineralaren esportazioak sortutako premien ondorioz, itsasadarra bideratu, itsasadarraren ohea dragatu eta itsasadarren sarreran sortzen zen hondar-barra arriskutsua desagerrarazi behar izan zen (Burdinazko Kaiaren bidez). Sestaon kokatutako Bizkaiko Labe Garaietako 1. labe garaia, Barakaldoko Ilgner pabiloia edo Bizkaiko Zubia (UNESCOren gizateriaren ondarea) ezin dira ulertu burdinoletan (El Pobal, besteak beste) egindako lana eta meatzariek La Arboledan edo Bodovalleko Meatzean (Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoan) egindako lana gabe. Era berean, itsasadarreko industria-garapena ezin da ulertu Getxoko luxuzko txaletetan bizi zen industria-burgesiaren eta ezkerralde osoan langile-etxebizitzetan finkatu ziren milaka langileren parte-hartzea gabe. Eta, jakina, itsasadarra produktu eta lehengaien merkataritzako Bizkaiko bide nagusi bihurtu zuen ontzigintza-sektorea ahaztu gabe. Sektore horren ondare aberats bat geratzen da Bilboko Itsasadarra Itsas Museoaren inguruetan. Elementu horiek guztiek itxuratu duten paisaia apartekoa, zaindu beharrekoa eta etorkizuneko belaunaldiei eta gure historia ezagutu nahi duten bisitariei azaldu eta zabaldu beharrekoa da.


53

E

l entorno de la Ría del Nervión-Ibaizabal ha constituido una de las mayores concentraciones industriales de Europa, contribuyendo de forma decidida a configurar las señas de identidad actuales de la Sociedad vizcaína, en particular, y vasca en general. La fuerza, el trabajo y la energía que un día tuvieron los aproximadamente quince kilómetros de Ría tienen un valor singular al ser testimonio de un pasado duro pero, a la vez, épico. El patrimonio industrial que jalona ambas márgenes, unido al que se localiza en la zona minera, es testigo mudo de lo que en su día fue un paisaje de intensa actividad industrial y minera. Las antiguas minas, fábricas, maquinaria, ferrocarriles, embarcaderos, diques o cargaderos que perviven poseen un alto valor histórico, cultural, tecnológico, social e incluso científico y tienen también un alto potencial turístico. La adecuación de la Ría y el Puerto de Bilbao fue la más ingente empresa acometida en Bizkaia durante el último cuarto del siglo XIX. Las necesidades generadas por la exportación del mineral de hierro obligaron a encauzar y dragar su lecho y a suprimir la peligrosa barra de arena que se formaba a la entrada de la Ría y que fue anulada gracias al conocido como Muelle de Hierro. El Horno Alto Nº 1 de Altos Hornos de Vizcaya en Sestao, el Pabellón Ilgner en Barakaldo o el Puente Bizkaia, patrimonio mundial UNESCO, no pueden entenderse sin el trabajo en ferrerías como la de El Pobal o sin el trabajo de los mineros en La Arboleda o la Corta Bodovalle, situada en el Museo de la Minería del País Vasco. Tampoco se podría explicar el desarrollo industrial de la ría sin la participación de una burguesía industrial que fijaba su residencia en lujosas villas de Getxo, y de miles de trabajadores que se establecían en grupos de viviendas obreras a lo largo de toda la margen izquierda. Y, por supuesto, el sector naval, que convirtió la ría en la aorta de Bizkaia con el comercio de productos y materias primas y del que se preserva un rico patrimonio en el entorno del Museo Marítimo Ría de Bilbao. Todos estos elementos han configurado un paisaje único que merece ser preservado, explicado y difundido a las generaciones futuras pero, también, a las y los visitantes que quieran conocer nuestra historia.


54

EUSKADIKO BIDE BERDEAK VÍAS VERDES DE EUSKADI

B

ere industria-garapenari lotuta, Euskadik iberiar penintsula osoko trenbide-sarerik trinkoenetako bat izan zuen XIX. mendearen amaieraz geroztik. Neurri handi batean, lurraldeko orografia zailak bultzatuta zabaldu ahal izan zen lurrera egokituta zegoen, produkzio-zentroak lehengaiak erauzten ziren eremuekin eta kanpoko merkatuekin komunikatzen zituen eta, era horretan, Euskadiko garapen sozioekonomikoa bultzatu zuen sare konplexu hori. Gaur egun, 10 bide berde eta antzinako zenbait trazadura (guztira 180 km baino gehiago dituztenak) daude egokituta Euskadin. Haien bitartez, erabiltzaileek lurralde eder honetako historia, kultura eta natura ezagutzeko aukera dute.

Euskadiko 10 bide berdeak honako hauek dira: Las 10 vías verdes de Euskadi son las siguientes:

Itsalur

Donostia/ San Sebastián

Atxuri

Bidasoa

Arditurri

Bilbao

Montes de Hierro

Urola Arrazola

PlazaolaLeitzaran

MutiloaOrmaiztegi Vitoria-Gasteiz

Ferrocarril Vasco Navarro


55

D

erivado de su pasado industrial, Euskadi acogió ya desde finales del S.XIX una de las más densas redes ferroviarias de toda la península ibérica. La difícil orografía de este territorio fue la que, en buena medida, propició el crecimiento de una compleja red que se pegaba al terreno y comunicaba los centros productivos con las zonas de extracción de materias primas así como los mercados exteriores, impulsando el desarrollo socioeconómico del País Vasco. En la actualidad, Euskadi ha conseguido acondicionar 10 Vías Verdes y más de 180 km. De antiguos trazados a través de los cuales las personas usuarias pueden conocer la historia, cultura y naturaleza de este bello territorio.

Euskadiko bide berdeei buruzko informazio guztia honako webgune honetan aurki dezakezu: Toda la información sobre las vías verdes de Euskadi la puedes encontrar en:

turismoa.euskadi.eus/eu/bide-berdeak/ turismo.euskadi.eus/es/vias-verdes/


56

PIRINIOETAKO BURDINAREN BIDEA LA RUTA DEL HIERRO EN LOS PIRINEOS

P

irinioetako Burdinaren Bidea joan den mendeko laurogeita hamarreko hamarkadan sortutako ekimena da, eta Pirinioetako burdinaren historia bere testuinguruan kokatzea du helburu. Hasiera batean, Andorrako, Frantziako Ariège eta Akitaniako eskualdeetako eta Kataluniako burdinarekin lotutako kultura-ekipamenduek parte hartu zuten proiektuan. 2004. urtean, bidea zabaldu egin zen Gipuzkoako zenbait kultura- eta ondare-baliabiderekin. Mugaz gaindiko bide horren helburua Pirinioetako ondarea aztertu, leheneratu, kontserbatu eta erakustea da, herritar guztiei Pirinioen bi aldeetako burdinaren munduari lotutako meatzeen, ikaztegien, meatze-habitataren, burdinolen, artxiboen eta arkitekturaren berri emateko. Horren bidez, ahaleginak batu, burdinaren kulturaren nazioarteko irakurketa bat eskaini eta dauden kultura-baliabideak (museoak, interpretazio-zentroak eta abar) Europan posizionatu nahi dira. Bidea Europako Kontseiluaren Kultura Ibilbideen Europako Sarean sartu zen, eta gaur egun kultura-elkarte gisa eratuta dago. Euskadiren kasuan, honako baliabide hauek daude bidean txertatuta:

• Igartzako monumentu-multzoa. Beasain • Eibarko Armagintzaren Museoa. Eibar • Burdinaren harana: Mirandaola, Burdinaren Museoa. Legazpi • Aizpeako meategiak. Zerain • Mutiloako meategiak • Ormaiztegiko bidezubia • Burdinbidearen euskal museoa. Azpeitia • Makina-erremintaren museoa. Elgoibar • Fanderia. Errenteria. • Irugurutzetako meatze-barrutia. Irun • Arditurriko meatzeak. Oiartzun • Agorregiko burdinola. Aia • Oiasso museoa. Irun

pirinioetakoburdinanbildea.eus larutadelhierroenlospirineos.es


57

L

a ruta del Hierro en los Pirineos es una iniciativa que surge en los años noventa del siglo pasado con el objetivo de contextualizar la historia del hierro en Pirineos. Inicialmente, participan en el proyecto equipamientos culturales relacionados con el hierro de Andorra, la Región de la Ariège y Aquitania en Francia y Cataluña. A partir del año 2004, esta ruta se amplía con la inclusión de algunos recursos culturales patrimoniales guipuzcoanos. El objetivo que persigue esta ruta transfronteriza es la de estudiar, restaurar, conservar y mostrar el patrimonio en los Pirineos, para dar a conocer al gran público las minas, carboneras, hábitat minero, ferrerías, archivos y arquitectura relacionadas con este mundo del hierro en ambas vertientes del Pirineo. De esta forma, se pretende aunar esfuerzos, ofrecer una lectura internacional de la cultura del hierro y posicionar los distintos recursos culturales (museos, centros de interpretación…) en la escala europea. Esta ruta o itinerario fue incluida en la Red Europea de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y en la actualidad está constituida como Asociación cultural. En el caso de Euskadi, pertenecen a la ruta los siguientes recursos: • Conjunto Monumental de Igartza. Beasain • Museo de la Industria Armera. Eibar • Valle del Hierro: Ferrería de Mirandaola, Museo del Hierro. Legazpi • Minas de Aizpea. Zerain • Coto Minero de Mutiloa • Viaducto Ormaiztegi. • Museo del Ferrocarril. Azpeitia • Museo de la Máquina Herramienta. Elgoibar • Fanderia. Errenteria. • Coto Minero de Irugurutzeta. Irun • Coto Minero Arditurri. Oiartzun • Ferrería de Agorregi. Aia • Museo Oiasso. Irun


INDUSTRI ONDAREAK DESGAITASUNA DUTEN BISITARIENTZAT EL PATRIMONIO INDUSTRIAL PARA VISITANTES CON DISCAPACIDAD

orr. pag. AJURIA ETA URIGOITIAKO INDUSTRI BASOA BOSQUE INDUSTRIAL DE AJURIA Y URIGOITIA
ARAIA

5

GESALTZA AÑANAKO GATZ HARANA VALLE SALADO DE AÑANA

6-7

ARABAKO FOURNIER KARTA MUSEOA MUSEO FOURNIER DE NAIPES DE ÁLAVA

8

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA LABE GARAIA 1.ZBK I HORNO ALTO Nº1

11

SANTURTZI ITSASOA MUSEOA INTERPRETAZIO ZENTROA I CENTRO DE INTERPRETACIÓN SANTURTZI ITSASOA MUSEOA

12

AGURTZA ITSASONTZIA I BARCO ATUNERO AGURTZA
 AUTO ZAHAR ETA KLASIKOEN MUSEOA 
 (LOIZAGA DORREA) MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS (TORRE LOIZAGA)

13

BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO

14

DOLOMITEN ANTZINAKO LANTEGIA MUSEOA MUSEO ANTIGUA FÁBRICA DE DOLOMITAS

15

BIZKAIA ZUBIA PUENTE VIZCAYA

16-17

GETXOKO ETXE HANDIEN PASEALEKUA PASEO DE LAS GRANDES VILLAS DE GETXO

18

ILGNER ERAIKINA EDIFICIO ILGNER

19

EL POBALEKO BURDINOL FERRERÍA DE EL POBAL

20-21

KONSONI LANTEGIA, EUSKADIKO INDUSTRIA 
ONDARE HIGIGARRIAREN GORDAILURA DEPÓSITO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE DE EUSKADI

22

LEA IBILBIDEA ETA MARIERROTA PAISAJE INDUSTRIAL DEL RÍO LEA Y MARIERROTA

23

LA ENCARTADA FABRIKA-MUSEOA FÁBRICA MUSEO LA ENCARTADA

24-25

EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA 
+ LARREINETAKO FUNIKULLARRA MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO + FUNICULAR DE LARREINETA

26-27

Plazas de aparcamiento para discapacitados/as Desgaituen aparkalekuak Aseos para discapacitados/as Desgaituen komunak Se recomienda la presencia de acompañantes Laguntzaileekin bertaratzea aholkatzen da Objetos para palpar (personas invidentes) Haztatzeko objektuak (itsuak) Visita guiada para invidentes Itsuentzako bisita gidatuak Audioguías Audiogidak Visita preparada para personas con pérdida auditiva Entzumen-galera dutenentzako prestaturiko bisita

58


orr. pag. RIALIA INDUSTRIA MUSEOA RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA

28

SANTA KATALINA ITSASARGIA FARO DE SANTA CATALINA

29

AGORREGIKO BURDINOLAREN ETA 
ERROTEN MULTZOA CONJUNTO FERROMOLINERO DE AGORREGI

31

AIZPEA BURDINAREN MENDI COTO MINERO DE AIZPEA

32

ALBAOLA, ITSAS KULTUR FAKTORIA ALBAOLA, LA FACTORIA MARÍTIMA VASCA

33

ARDITURRIKO MEATZEAK MINAS DE ARDITURRI

34

ARMAGINTZAREN MUSEOA MUSEO DE LA INDUSTRIA ARMERA

35

IGARTZAKO MONUMENTU MULTZOA CONJUNTO MONUMENTAL DE IGARTZA

36

IGELDOKO FUNIKULARRA FUNICULAR DE IGELDO

37

BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL

38-39

IRUGURUTZETAKO MEATZE-BARRUTIA COTO MINERO DE IRUGURUTZETA

40

MAKINA-ERREMINTAREN MUSEOA MUSEO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA

41

MATER ONTZI EKOAKTIBOA MATER BARCO EKOACTIVO

42

MUTILOAKO MEATZE-BARRUTIA + 
 ORMAIZTEGIKO BIADUKTUA COTO MINERO DE MUTILOA + VIADUCTO DE ORMAIZTEGI

43

MIRANDAOLA – BURDIN HARANA MIRANDAOLA – VALLE DEL HIERRO

44-45

MUSEUM CEMENTO REZOLA

46

EUSKAL ITSAS MUSEOA MUSEO MARÍTIMO VASCO

47

* Aurrez deituta / Previo aviso

Plazas de aparcamiento para discapacitados/as Desgaituen aparkalekuak Aseos para discapacitados/as Desgaituen komunak Se recomienda la presencia de acompañantes Laguntzaileekin bertaratzea aholkatzen da Objetos para palpar (personas invidentes) Haztatzeko objektuak (itsuak) Visita guiada para invidentes Itsuentzako bisita gidatuak Audioguías Audiogidak Visita preparada para personas con pérdida auditiva Entzumen-galera dutenentzako prestaturiko bisita

59

*


turismo.euskadi.eus


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.