Brand Paper Werkmmaat 2022

Page 1

Werkmmaat Lokaal werken aan sociaal ondernemenResumé Waarom doen we het? Werk voor fiere mensen.

Wat we doen Mensen die al lang werk zoeken, begeleiden we naar de baan van hun leven. Werkgevers ondersteunen we bij sociaal ondernemen. Zo bieden we oplossingen voor de lokale noden van overheden, bedrijven en organisaties. Samen maken we van de lokale economie een meer sociale economie.

Hoe we het anders doen Lokaal de vinger aan de pols, globaal mee met de circulaire economie. Thuis in de stad, van veel markten thuis. Erkend als sociale, bekend als innovatieve ondernemer. En dat allemaal met bijzonder fiere Werkmmaaten.


Waarom wij Wij zijn Werkmmaat. Een bedrijf met bewonderenswaardige medewerkers. Mensen die al lang werk zoeken en met ondersteuning de baan van hun leven vinden. Samen met lokale besturen, bedrijven en organisaties in het Antwerpse maken we werk van sociaal ondernemen. Zo maken we de lokale economie sociaal. En leveren we meer waarde met fiere mensen.

Wat we doen We werken aan werk. Je kan werken bij Werkmmaat of samenwerken met Werkmmaat.

Werken bij Werkmmaat Werkmmaaten groeien in werk We bieden jobs voor mensen die al lang werkzoekend zijn. We ondersteunen hen om als fiere werknemers na Werkmmaat verder aan de slag te gaan.


Werken met Werkmmaat Werkmmaaten zetten zich in voor jou We bieden oplossingen voor lokale noden van overheden, bedrijven en organisaties. Onze gemotiveerde medewerkers zette zich eenmalig of langdurig in, op onze of op jouw werkvloer. We begeleiden bij sociaal ondernemen We bieden advies en begeleiding. Samen brengen we de reguliere en sociale economie bij elkaar. Zo laten we talent stromen en maken we de werkvloer in jouw gemeente, bedrijf of organisatie inclusief.

Onze expertises

Klus & renovatie

Fiets & mobiliteit

Toerisme-onderhoud & -uitbating

Cultuur & diversiteit


Voor wie Als erkende onderneming in de Lokale Diensteneconomie werken we voor lokale besturen. Ook voor bedrijven & organisaties lossen we lokale noden in. Sociale ondernemers die operationele en strategische ondersteuning zoeken, vinden in ons een ervaren partner.


Lokale besturen en daaraan verbonden instellingen Stads- en gemeentebesturen hebben nood aan een betrouwbare partner die hun noden op het terrein feilloos aanvoelt. Ook aan die besturen verbonden lokale zorg-, onderwijs- of welzijnsinstellingen hebben baat bij een flexibel team van werkers dat paraat staat om meerwaarde te leveren. Van het proper houden van dakgoten tot het rondleiden van toeristen in De Ruien. Werkmmaat biedt lokale overheden bovendien een proeftuin om met sociale tewerkstelling aan de slag te gaan. We investeren mee in jouw lokale projecten. En zetten als strategische sparringpartner je beleid rond sociale tewerkstelling mee op de rails.


Bedrijven & organisaties Werkmmaat klaart de klus ook voor kmo’s, grote bedrijven en organisaties in de provincie Antwerpen. Onze teams rukken uit voor eenmalige klus- en renovatiewerken, of onderhouden je site op contractuele basis. Voor private zorg-, onderwijs- of welzijnsinstellingen, en voor grote bedrijven zetten we ook onze expertise rond fiets en mobiliteit in. Van fietsleasing tot mobiele herstelservice, van grove afbraak - tot fijne schilderwerken. We weten van aanpakken. Het resultaat is even belangrijk als het proces: fiere mensen, fiere klanten.Sociale ondernemers Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, vinden in Werkmmaat een trouwe en ervaren partner. We leiden werknemers op om de knelpunten in jouw onderneming in te vullen.


We scannen de processen in je bedrijf en kiezen samen waar onze Werkmmaaten een meerwaarde zijn. We begeleiden onze medewerkers naar een vlotte integratie in jouw team. Tot slot geven we advies en begeleiding om van sociaal ondernemerschap een speerpunt in je organisatie te maken. Zo maken we de lokale, reguliere economie meer sociaal. En de sociale economie meer regulier.


Daarom kies je voor

Werkmmaat Werkmmaat werkt. We doen wat van ons verwacht wordt. En meer. Ons aanbod en onze aanpak zijn uniek.


Aanbod Van veel markten thuis Van kluswerk tot fietsherstel, van cultureel project tot caféuitbating. Onze teams zijn multi-inzetbaar. Zo vinden onze werknemers de baan van hun leven. Thuis in de stad Door jaren ervaring in Antwerpen en Lier werken we mee aan oplossingen voor (groot)stedelijke noden. Van mobiliteitsvraagstukken tot diversiteitsthema’s. De stad zit in ons DNA en die ervaring zetten we graag in voor dorpen en gemeenten. Opleiding troef, geluk als doel Vorming en opleiding is alles in de sociale economie. Samen met ervaren begeleiders halen Werkmmaaten het beste in zichzelf naar boven. Onze integrale, menselijke aanpak resulteert in hoge doorstroomcijfers én gelukkige werknemers. Erkende sociale-economie-partner Kwaliteit is onze maatstaf. We zijn dan ook fier op het Qfor WSE-label van het Departement Werk en Sociale Economie. Een erkenning voor het jarenlange werken aan en met fiere mensen. Circulair helemaal mee De toekomst is duurzaam. Wij stemmen onze innovatieve diensten steeds af op een circulaire economie. Van gepimpte weesfietsen tot herbruikbare eventbekers. Werkmmaat maakt de cirkel rond.


Aanpak Lokale vinger aan de pols We kennen Antwerpen, de Zuidrand en de regio Lier als onze broekzak. Lokale besturen zijn historisch onze belangrijkste partners. Dankzij die terreinkennis zijn we lokale vragen vaak voor met onze oplossingen. Fiere werknemers Van het runnen van een stadscamping, tot het door de stad sjezen met een cargofiets. We creëren bijzondere en uitdagende werkervaringen. Gelukkige mensen werken liever en beter. Onze Werkmmaaten zijn fier en dat zorgt voor fiere klanten. Wij zijn innovatieve ondernemers Niet bang om mee te investeren of projecten te financieren. Creatief en flexibel. Maar bovenal hongerig naar experiment en innovatie. Als pioniers in de sociale economie lopen wij graag op kop. Hand in hand met bedrijven We geloven in partnerschap, niet in concurrentie. In al onze domeinen zoeken we win-winsamenwerking met de reguliere economie. Om meer mensen te laten doorstromen en om die lokale economie inclusiever te maken. SDG’s als leidraad De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn de leidraad om onze onderneming toekomstbestendig te houden. Er is maar één planeet en die dicteert de maat, ook voor Werkmmaat.Laat ons iets weten 03 233 94 80 www.werkmmaat.be info@werkmmaat.be Kom eens langs Luchthavenlei 7A 2100 Deurne


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.