Ppt gazet nummer 120 aug a 2015

Page 1

VOORUITBLIK

. JAARGANG 03 NUMMER 120 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

. .

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

.

CÔTÉ COUR?

120

141 66BLZ. BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 120 aug|A van

VANWEGE DE UITGEVER

MAANDAG 17 AUGUSTUS 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, dienst info Ronse, Frédéric Dubar, Michel Provost, medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Paul Beeckman, firma Vanalderwerelt,  153 cm Indiana De Clercq, Rita Claus, fam. ingezonden kopijen & beeldmateriaal; Debaets-Rustin, Pierre Deventer, kopijen kunnen worden ingekort en/of dienst cultuur Ronse, Dominique passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet Wybraeke, Fonny Malrait, Herverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- man Claus, Chantal de Cordes, Philippe Vanderdonckt, Gregoden tegen voorafbetaling van €25 per foto gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

JAARGANG 03 NUMMER 120

rio De Groote, Yves Lenoir, ZvB,

LETS, An, Els & Loes Deventer, AUTEURSRECHTEN Jef Helderweert, Gina VandeplaALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN dutse, Nadine Notebaert, e.a. … BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en projectontwikkelaar van AbyZAdvieZ. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Kleinere aardappelen, de velden geraken geschoren BUUNIE en de scholen gaan weldra weer open, de tweede zit aan unief en hogescholen komt aanwaaien, de studenten geraken in blok voor een ultieme prestaR o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e tiedwang, de dagen gaan D i e z ó h o o r t b ij m ij e zichtbaar beginnen korten ‘k Zwere welken ede? en met het aanstaande De liefde die’k U breie! ‘winteruur’ is het zomer| de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via seizoen volledig platgeinstructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn legd. Dan gaan we onszelf uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | wijsmaken dat het gezelbrengt nieuws & informatie ietwat van opzij lig is bij de open haard en gAZet bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet mensen dan dichter bij desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox dan ben jij de allereerste om te weten wat de elkaar komen. Da’s alleen deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra 21 20 22 18 19 17 om weg te steken dat we pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar UPDATES: ADI GOES COLOMA blz.118 | SUGAR=KILLER naar de… zomer verlangazetronse@gmail.com gen én… die is er NU nog! blz.122 | RONSEOPSCÈNE blz. 136 t/m 139 | e.a.


Tentoonstelling: MANUFACTUM! Zaterdag 29 augustus t.e.m. zondag 27 september 2015 CC De Ververij toont het werk van hedendaagse kunstenaars, zoals Louise Delhaye, Daniela Dossi (IT), Naomi Kerkhove, Chris Rotsaert, Kristof Van Gestel, Ada Van Hoorebeke, Shane Waltener (UK) die participatief werken met het medium textiel & textielprojecten made by OYA en Rocsa; die met kunstenaars en deelnemers uit verschillende culturen co-creĂŤren. Deze tentoonstelling zal tijdens het textielfestival van vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 september uitmonden in bijzondere toonmomenten. Kunstenares Ada Van Hoorebeke toont op de site van de Ververij haar batik project. Batik komt oorspronkelijk uit IndonsiĂŤ. Het is een uitsparingstechniek waarbij motieven handmatig met hete was aangebracht worden op textiel. Dit onderzoek zal Ada Van Hoorebeke ook delen in workshops op de site, op maandag 17 en donderdag 20 augustus, telkens van 14 tot 17 u. Vernissage Manufactum op donderdag 27 augustus van 20 tot 22 u. Locatie : CC De Ververij Wolvestraat 37. Tentoonstelling gratis te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. Meer info bij de dienst Cultuur via cultuur@ronse.be.

Van GUGA over REGI en LES TRUTTES tot LA ROOS zie blz.136 t/m 139

03

aug|A NUMMER120


04

Op mijn kopje wrijven brengt geluk!

Frotter ma tête porte bonheur!

NIEUWE aug|A NUMMER120 GELUKSBRENGER

NA DE EIEREN IN DE OLIFANTSTRAAT…

Mein Köpfchen reiben bringt Glück!

Helemaal links dé BUUNIE van de BUUNIES: Julien De Raedt (zo op zijn doodsprentje; 1988). Hiernaast ‘n ontwerpschets door Willy Deventer voor het embleem dat hij op vraag van Xavier Saey, voorzitter van de werkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt, ontwierp (2010; zie ook verder in deze gAZet). Onderaan midden het houten potje dat als een relikwie wordt bewaard door Frédéric Dubar. Onderaan rechts ‘n fragment door kunstschilder Michel Provost (°Ronse 1946) die zich in een eigen stijl waagt aan Ronsese figuren: Julien ‘BUUNIE’ De Raedt is hier in het liederlijke gezelschap van Mootie (Ephrem Delmotte) en van Tounie Patei!

Rubbing my head brings happiness!

SOUVENIR SOUVENIR


WILLY DEVENTER (ontwerp BUUNIE), PAUL BEECKMAN (boetseerder BUUNIE voor brons) en Yves Vanalderwerelt (schenking sokkel) poseren bij BVBA VANALDERWERELT om…

… BUUNIE uit stof en as te laten verrijzen, pal aan Artisanne, kijkende naar het zuiden van waaruit hij zou zijn komen aanstappen vanuit ‘zijn’ Barasteegje, van de kliene noer de gruute kierke, van de nieuwe Martinuskerk naar de oude, in witte vest, getokt, beladen met ‘n zware mand… buuntchies neutchies!

05

aug|A NUMMER120


WERKEN ROTONDE C. SNOECKLAAN - ZONNESTRAAT Van maandag 17 augustus tot en met maandag 24 augustus (afhankelijk van de weersomstandigheden) wordt in opdracht van het Vlaams Gewest – Agentschap Wegen en verkeer de asfaltverharding vernieuwd op het wegdek op en rondom de rotonde Zonnestraat met César Snoecklaan. Tijdens deze werken is er op de rotonde geen doorgang mogelijk voor zowel het lokale als het doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via Paillartcamp voor verkeer komend van Berchem en via de Rode Mutslaan voor verkeer komend van Leuze. Tijdens deze werken wordt in Paillartcamp en de Rode Mutslaan eenrichtingsverkeer ingevoerd en de tonnagebeperking opgeheven. Leveringen in de César Snoecklaan blijven mogelijk, maar enkel door vrachtwagens met een voertuiglengte van maximaal 8m.

DE MOBIELE LIJNWINKEL

WEGENWERKEN NINOVESTRAAT 5 NINOOFSESTEENWEG

06

aug|A NUMMER120

Het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds 3 augustus aan de slag op de Ninovestraat (N48) in Ronse. Tussen de kruispunten met de Oscar Delghuststraat en de Lorettestraat krijgt het wegdek op verschillende plaatsen een nieuwe asfaltlaag. Om de hinder te beperken voert het agentschap deze werken uit in verschillende fasen. Bij goed weer en zonder vertragingen zijn de werken begin van het nieuwe schooljaar afgerond. Fase 1: 3 augustus tot 14 augustus | werken rijrichting Brakel. Verkeer richting Ronse blijft mogelijk. Fase 2: 17 augustus tot eind augustus | werken rijrichting Ronse. Verkeer richting Brakel blijft mogelijk. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via de Oscar Delghuststraat Bareelstraat, Geraardsbergenstraat en Lorettestraat. Tijdens beide fasen rijdt verkeer van meer dan 3,5 ton in beide richtingen om via de N57, N42 en N493.

OPGELET! WERKEN ROTONDE CÉSAR SNOECKLAAN MET ZONNESTRAAT … komt op volgende data opnieuw langs op de wekelijkse woensdagVan maandag 17 augustus tot en met maandag 24 augustus (afhankelijk van de markt ter hoogte v/h stadhuis: op 23 september en op 14 & 28 oktober. weersomstandigheden) wordt in opdracht van het Vlaams Gewest – Agentschap Je kan er terecht voor informatie en vervoerbewijzen, telkens van 8.30 Wegen en Verkeer de asfaltverharding vernieuwd op het wegdek op en rondom de tot 12.30 uur. Meer informatie kan bij de dienst Mobiliteit & Duurzaam- rotonde Zonnestraat met César Snoecklaan. Tijdens deze werken is er op de rotonheid op het nummer 055 23 27 76 of via mobiliteit@ronse.be. de geen doorgang mogelijk voor zowel het lokale als het doorgaand verkeer. Er is omleiding voorzien. Leveringen voor de winkels in de César Snoecklaan blijven mogelijk, maar alleen door vrachtwagens van maximaal 8 m lang.

MOBILITEIT TE RONSE


OPENBAAR ONDERZOEK ARCHEOLOGISCHE ZONES aug|A

07

NUMMER120

GRAFFITI UIT D’OUDE SCHOOL RONSE

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van archeologische zones in Vlaanderen. De eerste vaststelling bevat 58 zones van historische stadskernen. Ook in Ronse ligt zo een historische stadskern. De volledige inventaris kan je raadplegen op https://inventaris.onroerenderfgoed.be Het openbaar onderzoek opent op 17 augustus 2015 en sluit op 15 oktober 2015. Het dossier ligt ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel of kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

AANVRAAG MILIEUVERGUNNING ASSOCIATED WEAVERS

ARCHEO

Zie blz.29 t/m 39

Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunnings-aanvraag klasse 1 werd ingediend door Associated Weavers Europe nv, Weverijstraat 1, 9600 Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging, Weverijstraat 1. Ronse 2de afd., sectie C, nrs. 911 n, 890 b. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/6849/1/E/15 Klasse 1 : productie van tapijten - wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden met betrekking tot de werktijden. Van 27 juli tot 25 augustus 2015 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen - Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan tot 25 augustus 2015, door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier. Deze termijn kan echter wel verlengd worden.

AANVRAAG MILIEUVERGUNNING AQUAFIN Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunnings-aanvraag klasse 1 werd ingediend door Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Deze aanvraag gaat over de vestiging, Paillaertcamp 10. Ronse 2de afd., sectie D, nr. 150 h. – LEES VERVOLG BIJ HET RODE OORTJE OP BLZ.120.


08

Het WAAR IN RONSE? van gAZet nummer 119 is genomen langsheen de Rode Mutslaan NUMMER (Ronse IS textiel!), eerste ‘straatje’ rechtsin als je van de Zonnestraat naar de Engelsenlaan wil rijden. Reeds drie 100-jarige dames te Ronse, hopelijk de vierde in 2015 én ditmaal een man… werd dààr geboren in het tweede huisje van links. Deze week ‘n makkie weer: een ferme art déco als hoekwoning…

aug|A

waar in

?

120


Hoe iets utilitair van deze tijd overkomt als een kunstwerk van Mondriaan…

aug|A

09

NUMMER120

PERSBERICHT TIO3

VIRTUAL TOUR PANORAMA RONSE

pakt uit met virtual tour panorama Ronse. Je moet TIO3 nog niet bezocht hebben om te weten dat dit kolossaal gebouw hoog boven Ronse uitsteekt. Wie in de streek passeert, heeft meer dan waarschijnlijk het Textiel Innovatie Centrum reeds zien uitstijgen boven bomen en gebouwen. Nu kan je ook virtueel in het gebouw rondlopen én als kers op de taart een 360° panorama beeld van Ronse bekijken, van op het dak van TIO3. TIO3 staat in Ronse het meest bekend als het Textiel Innovatie Centrum, een plaats waar creatievelingen en bedrijven kunnen experimenteren met de nieuwste technieken en materialen in de textielwereld. In het gigantische gebouw huist echter ook een Event Locatie en Business Centrum en om dit te promoten, kwam het bedrijf POPPR langs om een indrukwekkende virtual tour te maken. Veel Ronsenaars kennen het gebouw nog als het ‘oud hospitaal’. In 2006 werd besloten om de hele infrastructuur te strippen en herop te bouwen. Sinds de grote opening in 2011 is het gebouw met zijn strak design interieur bijna niet meer te herkennen . Wil je de virtual tour graag ontdekken? Surf dan naar: TIO3.be/eventlocatie of scan de QR code (links). Info bij Indiana De Clercq 0494 90 35 60 of via e-mail naar indiana.declercq@tio3.be


VOORUITBLIK

20

10

aug|A NUMMER120

PANORAMA RONSE 360°

PERSBERICHT

JOBSTUDENT VAN HET JAAR UNIZO en de HRdienstengroep ADMB organiseerden voor de achtste keer de verkiezing van de JOBSTUDENT VAN HET JAAR. Ze doen dit om de 'werkgrage' jobstudent én zijn werkgever in de kijker te plaatsen. De wedstrijd dient vooral om het belang van de jobstudent voor werkgevers te benadrukken. Elk jaar worden er vier provinciale en één nationale winnaar gekozen. Prijsuitreiking maandag 24 augustus 2015 in de tuinen van campus Da Vinci van het KA IPB Ronse, Gustave Royerslaan 39. Voorzitter UNIZO Ronse is Johan Michels | 

TIO3 PAKT UIT MET VIRTUAL TOUR PANORAMA RONSE Je moet TIO3 nog niet bezocht hebben om te weten dat dit kolossale gebouw hoog boven Ronse uitsteekt. Wie af en toe in de streek passeert, heeft meer dan waarschijnlijk het Textiel Innovatie Centrum reeds zien uitstijgen boven de bomen en de gebouwen. Nu kan je ook virtueel in het gebouw rondlopen én als kers op de taart een 360° panorama beeld van Ronse bekijken, van op het dak van TIO3.


Met druppels op de bril, maar met des te bredere glimlach mocht ik als voorzitter UNIZO Ronse Johan Michels een kadobon van €100 vanwege KBC overhandigen aan Antony De Craemer (18; Mussenstraat Ronse) omdat hij uit wel 50 genomineerden, voorgedragen door de Ronsese firma ‘Tuin & Landschap De Keyser’, werd gekozen tot JOBSTUDENT VAN HET JAAR provincie Oost-Vlaanderen. Proficiat.

11

aug|A NUMMER120

Antony De Craemer

Philippe De Keyser | UPDATE MAANDAG 24.VIII

VERVOLG IN GAZET NUMMER 121


12

aug|A NUMMER119

100

PERSBERICHT STAD RONSE VAN DONDERDAG 30 JULI 2015

HULDING VAN CLOTHILDE RUSTIN N.A.V. 100e VERJAARDAG

Het college van burgemeester en schepenen heeft het genoegen de huldiging van mevr. Clothilde Rustin aan te kondigen en dit voor haar 100e verjaardag. Mevr. Clothilde Rustin wordt op 19 augustus immers 100 jaar! De viering heeft dan ook plaats op woensdag 19 augustus 2015 om 17 uur in Home WZC Hogerlucht te Ronse.


13

aug|A NUMMER119

Ennio Morricone 'WIND'

Wij van gAZet uiteraard nieuwgierig hoe deze derde 100 jarige op rij dit jaar het stelt, hewel, alles in acht genomen héél goed én zoals je op de foto’s kunt zien. Moeilijk te been, wat hardhorig, maar best nog wakker van geest, een zegen om zo 100 te worden. Na zelfstandig naaister met ‘n paar meisjes beneden de thans Cypriaan De Rorestraat en een tweede winkel in de Abeelstraat, werkte ze een tijdlang voor Couture François. Jean en Gilbert Debaets zijn haar zonen… PROFICIAT REEDS VANWEGE GAZet!

ZIE VLG. BLZ.

100


14

aug|A NUMMER119

100

WOENSDAG 19 OOGST 2015 was het dan zover: CLOTHILDE 100! Een delegatie van het stadsbestuur streek neer in het WZC Hogerlucht en de burgemeester poseerde mét bloemen vanwege ‘Ronse’ met de 100-jarige, haar familie en z’n collega’s. Luc Dupont stak een speech af om de eeuwelinge te gedenken met de grootste gebeurtenissen in haar leven en het hebben van twee zonen (één overleden), drie kleinkinderen en zeven kleinkinderen…


… én Clothilde leek het met de glimlach nog allemaal OK te vinden ook, waarna de bubbels werden aangereikt.

Santé, Clothilde!

100

15

aug|A NUMMER119


Een blondje stapt de romp van het vliegtuig met vlucht naar Kreta binnen, tussenstop in Athene. Haar ticket spreekt op ATHENE in ECONOMY, maar ze vindt het in business beter: meer plek, kussentjes en de glazen Champagne staan daar klaar. Ze nestelt zich in een business seat. Een stewardess houdt haar in de gaten en vraagt haar ticket: “Mevouw, u moet naar economy, hier is het eerste klas”. Geen reactie, het blondje blijft zitten, neemt er nog ‘n kussentje bij. De steward gaat op haar af en komt zonder verhuis van de blonde naar economy op een idee: “Ik schakel de piloot in, die moet haar maar op andere gedachten brengen”. De piloot verlaat zijn cabine om de klus te klaren, denkt effe na en gaat de blonde wat in haar oor fluisteren. Meteen pakt ze haar spullen en stapt de gang door naar economy! “Hoe heb je dat geflikt?” vragen stewardess en steward in koor? “Oh, zegt de piloot, ik heb haar gezegd dat eerste klas NIET stopt in Athene”! Terug thuis van Athene, komt ons blondje haar vriendin tegen, óók ‘n blondje. Zegt haar vriendin: “Het is echt wel balen, ik ben gebuisd op mijn rijexamen”. “Maar hoe kan dat nu, je bent zo’n slimme!” - “Tja, ik naderde een rotonde en er stond een rond plakkaat met 30 op. Dus ik 30 rondjes rijden op die rotonde en kijk, de examinator heeft mij gebuisd!”. Ons blondje, die van Athene weet-je-wel, denkt effe na en zegt: “Je zal niet juist geteld hebben!”…

16

21

aug|A NUMMER120 VOORUITBLIK

TUSSENSTOP VOOR UPDATE

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2015 17:00 ZIE IN GAZET NUMMER 121…

Onze vooruitblikkers kregen de voorbije weken dat gAZet niet met een nieuw nummer online kwam, vóóraf inzage in wat de volgende gAZet brengt. De vooruitblikkers kregen méér dan 20 blz. als bijlage verdeeld over drie e-mails. We geven door omstandigheden niet alle in de mailbox van onze vooruitblikkers gedropte pagina’s. Het merendeel volgt hierna, soms aangevuld. Wil je ook toetreden tot onze grote familie van vooruitblikkers? E-mail dan “graag vooruitblikker” naar gazetronse@gmail.com. WELKOM!


VOORUITBLIK

17

CÔTÉ COUR?

NEEN!, CÔTÉ JARDIN…

aug|A NUMMER120

g A Z e t g i n g o p r e s t o r e p o | blz.85 t/m 98 én wij lunchten… côté cour!

 ingang restaurant

hier is de keuken

apero + menu drie gangen mét wijnen 50 euro (water & koffie extra)

 parking achteraan

vanuit Ronse kom je hier aan 

24 couverts kunstbloemen…

Maquisstraat 119


VOORUITBLIK

HALFWEG

THEO ()

Een lezeres in onze mailbox: “In het WE waren we in Limburg en hebben we de film HALFWEG gemist. Ik wil hem zeker zien. Een klasgenote, Marie-Paule Ponnette, woonde in Villa Carpentier. Ik ben er een paar keer geweest. MariePaule vond het maar een lelijk oud huis!”

18

STEFAAN

… is alles bij elkaar ronduit een goeie film, met overtuigende acteerprestaties van de volledige cast, Koen De Graeve als nieuwe eigenaar van ‘Villa Carpentier’ (aan de Leeuwerikenlaan 14 – lees: Doorniksesteenweg te Ronse) op kop. Een soort sprookje voor volwassenen, dode Theo belaagt Stefaan, tikkel morbide, zoals Brad Pitt dat voor Anthony Hopkins is in Meet Joe Black, maar met één verschil: low budget hier tegenover mega budget in de USA…


VOORUITBLIK

19

aug|A NUMMER120

400 TOESCHOUWERS VOOR FILM IN OPEN LUCHT Zaterdag 1 oogst 2015… koud aan de vis, de visboer rijkelijk laat (22 uur werd halfelf!), een voorstelling vol graten (eerst géén, dan Nederlandstalige onderschriften, vervolgens Franstalige!?!). HALFWEG miste de titel niet, want ergens ontbrak er een stuk. Verlichte modinette in Eva outfit op het ronde water… Ronse hield open lucht cinema voor wel 400 fans van Villa Carpentier, zat de tante van Koen onder de aanwezigen? Waar de tekst hier staat, liep het tussen 22 en half elf nog vol, ook opzij ervan… Een tweede kar plooistoelen moest worden aangevoerd, succes dus! Natjes mogelijk na afloop, duizenden sterren te koop…


VOORUITBLIK A B E

C

Onze wondermooie collegiale weer in beeld… A/ de muur van het noorder transept is romaans en B/ het ronde venster ook | C/ de inzet is een gotisch venster | D/ gerestaureerde muren in witsteen | E/ voorheen werd de kerk met kachels verwarmd (schouw) | F/G de toren is natuurleien (grijs) en de daken in rode glosy pannen, tot grote ergernis van een… losgeslagen (sic!) “paster Mol”!

D G

BEIAARDCONCERTEN ZOMER 2015 STARTTEN…

20

NUMMER120

F


VOORUITBLIK

21

aug|A NUMMER120


VOORUITBLIK

22

aug|A NUMMER120


23

aug|A NUMMER120

KENNETH Film in openlucht is dus populairder dan een toren vol muziek, te beluisteren vanuit het luisterprieel voet Hermestoren: 400 voor de movie, 40 voor de beiaard (en nog ‘n kluts op de Kleine Markt zelf, biertje erbij…)! Maar dààr malen de fervente liefhebbers van beiaardklanken niet om, onbekend is onbemind… De openingstreffer was iets uitgebreider dan gewoonlijk: wat langere intro door voorzitter-stadsbeiaardier Dominique Wybraeke (die zijn laatste woorden moest inslikken, want de concertant van de avond begon reeds te tokkelen, bach dan nog…); het concert zelf dat wat uitliep vanwege een tegenpruttelende pedaal die af en toe ter order moest worden geroepen, film (sic!) nà, gewezen voorzitter beiaardcomité Adelin Devos die de restauratie van de klokken aan elkaar praat, zo te zien vele jaren terug, want in beeld komen Ephrem Delmotte die met de hulp van het Rode Kruis de 128 treden tellende wenteltrap op zijn negentigste nog wel omhoog klautert en mét handen en voeten nog één airke ten beste geeft. Zijn allerlaatste op onze beiaard, tonnen klokkengeweld, van reuzen die met de zwaarste hijskranen naar omhoog en gecentimeterd door het grote ‘raam’ moeten, de galmplaten die ook de regen tegenhouden weggenomen… (zie blz.XX) tot klokken door één hand te dragen.

THEUNISSEN We zagen Albert [Beerie] De Cordier op de rug, Marita [kiki] en echtgenoot Jouret toekijken, het was deken Flor Brondeel die de klokken in Hermesmantel zalfde & wijdde plus Suzy Arijs die de eerste noot mocht aanduwen… Dominique verzocht om aandacht naar zondag 9 oogst 2015 toe waarop een quatre-mains van hem samen met eega Els Van Den Borre stond geprogrammeerd, maar… “dat hoogzwangere buikje zal de 128 wenteltrappen naar de klavierkamer niet meer aankunnen, annex een uur spelen…” en dus een van de zondagavonden in augustus géén beiaardrecital. Dominque, waarom geen extra concert vanuit jouw rijke repertoire te baat genomen, geen concertganger die deze extra je kwalijk zou genomen hebben, integendeel! Goed, de solist van zondagavond 2 oogst was – hij was er ook jaargang 2014, zie voorheen in gAZet – Kenneth Theunissen, beiaardier van de grote steden Gent en Hasselt. Hij grasduinde doorheen de muziekgeschiedenis van barok (Bach en Händel) over klassiek (Spaanse Alhambra klanken van Tarrega; een voor beiaard bewerkte Für Elise van Beethoven), stilstaand bij specifiek voor beiaard geschreven stukken van Staf Nees en van de solist zelf een wondermooi Bronzen snaren, beklijvende muziek, emotievol vertolkt ook en eindigend met populaire deunen van o.a. Armand Preud’homme en een herkenbare Gigi L’amoroso (Sebastian), Aan de Amsterdamse grachten (Shott) en als exit Ne me quitte pas, dé remember song van Jacques Brel. Prachtig concert!


Vorige zondag concerteerde beiaardier Piet Hamelink (Sluis/Axel/NL) en volgende zondag is universiteitsbeiaardier KUL Luc Rombouts aan de beurt, 20 uur, met werk van Weiss, Walther, Haydn, Donizetti, Delibes, Bartok, White en enkele feel good songs in bewerking voor beiaard door Luc Rombouts (inzet), Leen ‘t Hart en Geert D’hollander… ZONDAG 30 OOGST 2015 20:00!

Stil worden en luisteren… stond er in haar boek!

24

aug|A NUMMER120


25

aug|A NUMMER120

Stille gotiek, des te krachtiger beiaardklanken‌


26

aug|A NUMMER120


VOORUITBLIK

27

Het volgende concert op onze beiaard vindt aug|A NUMMER120 plaats op zondag 16 oogst 2015 te 20 uur luisterplaats voet Hermestoren (zitplaatsen) en wordt uitgevoerd door stadsbeiaardier Dominique Wybraeke (tevens stadsbeiaardier te Geraardsbergen) in afwisseling met het fluitkwartet Quatro Stagioni van de kunstacademie Geraardsbergen. Dit concert wordt postuum opgedragen aan voorheen trouwe luisteraarster Gerarda Raevens, moeder van Eric Devos, conservator te Ronse, dienst Archief en Erfgoed. Met werk van o.a. …

THANK YOU FOR THE MUSIC van ABBA op beiaard…

Björn Ulvaeus (ABBA; inzet), Staf Nees, Goerges Bizet, John Denver, Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Franz Schubert, Peter Tchaikovsky …


28

aug|A NUMMER120

In volgend nummer 121 van gAZet verlaten we o.a. deze rubriek. We wachten verdere bruikbare zendingen van lezers af om hem desgewenst te hernemen. gAZet steekt volgende week inderdaad in een nieuw kleedje hier en daar, niets vertrouwd gaat overboord hoor, maar nieuwe rubrieken zullen zich aandienen! UITKIJKEN DUS NAAR NUMMER 121 sep|A

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!


29

VOORUITBLIK

aug|A NUMMER120

ARCHEO

gAZet legde het voor jou vast, perfect passend in onze rubriek…

RONSENAAR VROEGER, ANONIEM NU! … zou perfect passen bij deze foto van woensdagmiddag 12 oogst 2015, t.h.v. de grote plataan in de Cypriaan De Rorestraat: blootgelegde restanten van drie geraamten plus de botten van een kind…


VOORUITBLIK

ARCHEO

30

aug|A NUMMER120

 HET KINDERGERAAMTE VERVOLG IN GAZET NUMMER 120


31

aug|A NUMMER120

ARCHEO


32

HET KINDERGERAAMTE 

aug|A NUMMER120

ARCHEO


HET KINDERGERAAMTE  … of wat er nog van overblijft, want de botten verteren rapper dan van een volwassen geworden geraamte…

33

aug|A NUMMER120

ARCHEO


ARCHEO

34

aug|A NUMMER120


35

ARCHEO

aug|A NUMMER120


36

aug|A NUMMER120

ARCHEO


37

aug|A NUMMER120

ARCHEO


38

aug|A NUMMER120

ARCHEO


39

ARCHEO

Van GUGA over REGI en LES TRUTTES tot LA ROOS zie blz.136 t/m 139

aug|A NUMMER120


VOORUITBLIK

40

aug|A NUMMER120

VERDRIET

OP DE GRENS MET RONSE IN DERGNEAU OM DE IN 1945 GEVALLEN AMERIKAANSE MILITAIR FERDINAND KJAR WIENS DOCHTER JOANNE DIE HAAR VADER NOOIT GEKEND HEEFT, SAMEN MET ZIJN KLEINDOCHTER CINDY KWAM GEDENKEN, IN ONS LAND ÉN IN NEDERLAND WAAR HIJ BEGRAVEN WERD… FOTO’S DAARVAN IN GAZET NUMMER 120 DOOR DE LENS VAN MEMORIAL WO II ORGANISATOR PHILIPPE VANDERDONCKT.


PROFICIAT

Celien Van Parijs VOORUITBLIK

WILLY DEVENTER

Vervolg in gAZet nummer 120...

41

aug|A NUMMER120

… ze won op de Special Olympic Games te Los Angeles 2015 in eerste instantie voor haarzelf, maar ook voor WIT-WIT én voor Ronse 2x zilver en 1x brons.


42

aug|A NUMMER120

Met als lokaal taverne Verdi werd voor de fans van KSK Ronse een heuse supportersclub opgericht met als voorzitter Jordy Goebeert. Nu donderdag verbroederen supporters & spelers‌

‌ wordt vervolgd in gAZet nummer 121


PROFICIAT

43

aug|A NUMMER120

Celien Van Parijs


En dan CELIENS HULDIGING vandaag dinsdag 18 oogst 2015 met aan haar zijde ‘n fier lachende mama…

SPECIAL OLYMPIC WORLD GAMES LA USA’15

44

aug|A NUMMER120


45

We vroegen Celien om met haar liefst drie medailles eventjes voor onze lens te poseren en de lokale spotinval zou doen vermoeden dat het goud, zilver en brons was, maar ferme felicitaties vanwege gAZet voor dubbel zilver en éénmaal brons. Steek ‘m op, Celien Van Parijs en breng Ronse nog méér van de wijs!

aug|A NUMMER120

SPECIAL OLYMPIC WORLD GAMES LA USA’15


46

VOORUITBLIK

aug|A NUMMER120

FOTO FONNY MALRAIT

zondag 16 oogst 2015

DOMINIEK WYBRAEKE

beiaardconcert

20 uur


VOORUITBLIK

Onze grote en trouwe groep Sint-Hermesvereerders weten dat ook 28 augustus 2015 een belangrijke datum is binnen het Ronsese religieuze leven. Op deze dag wordt traditioneel de liturgische marteldood van onze stadspatroon passend herdacht met eeen plechtige eucharistieviering in onze crypte. Dit jaar is het niet anders en wordt de mis opgedragen te 18.30 uur. Nieuw dit jaar zal de aanwezigheid zijn van de Sint-Hermesgilde uit ROBORST. Voor het eerst zullen zij de viering bijwonen.

47

aug|A NUMMER120

Foto van de vlag van de gilde links, Ekkergem Fiertel 2013. Volledige info in gAZet nummer 120…

Bisschop van Gent Luc Van Looy gaat op zondag 6 september 11:00 in de kapel van Sancta-Maria voor in de

JUBELVIERING van 60 jaar zuster van barmhartigheid voor de zusters Noëlla Opsomer, Adelheid D’heer (foto) en Edith De Vriese en voor het 50 jaar kloosterleven van de zusters Gisèle Gossye, Lutgarde Van der Sijpt en Teresa Vandamme. Vanwege gAZet… P R O F I C I A T !


Op zondag 20 september 2015 organiseert de sportdienst van Ronse in samenwerking met de stedelijke Sportraad de vierde editie van Ronse Run, een recreatieve stratenloop doorheen het centrum van de stad. Je kan kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Ook dit jaar is er voorafgaand een Kidsrun. De finish ligt op de Grote Markt, waar er voor de kinderen sportieve randanimatie voorzien is. Tot en met zondag 13 september 2015 kan er nog ingeschreven worden. De prijs bedraagt 7 euro (voor alle afstanden), daarbij is een goodiebag inbegrepen. De dag zelf kan je nog ter plaatse (COC) inschrijven tot uitputting van de startnummers. Hiervoor betaal je dan 9 euro (en ontvang je geen goodiebag). Wil je liever als groep (min. 6 personen) inschrijven? Dat kan. kan. Neem dan contact op met de stedelijke sportdienst voor meer informatie: veerle.laurier@ronse.be of 055 33 99 21

48

VOORUITBLIK

aug|A NUMMER120

TINE HENS … KOMT VOOR LETS VLAAMSE ARDENNEN TE RONSE TOELICHTEN:

… VERDERE INFO IN GAZET NUMMER 120 …

RONSE RUN 20 SEPT’15


49

aug|A NUMMER120

TINE HENS

.

.


VOORUITBLIK

Weldra één september…

50

aug|A NUMMER120

GEDRAG IN KLEUTERSCHOOL VOORSPELT TOEKOMSTKANSEN

Op welke Ronsese kop hebben we op de Zeedijk van Oostende deze originele zonnehoed GESPOT? De grote vakantie loopt op z’n einde, nog twee weken te gaan en dinsdag 1 september zwaaien de schoolpoorten onverbiddelijk open. Vele kleuters gaan voor het eerst naar school, de vertrouwde huiselijke kring van ouders, al eens bij oma en opa, tante of oom, de crèche veelal, ruilend voor schoolvriendjes en vriendinnetjes, voor juffen en kleuterleiders… Prosociaal gedrag zal in de kleuterschool belangrijke aanwijzingen geven voor de toekomst van het kind en dat concludeerden wetenschappers aan de Pennsylvania State University (op basis van cijfers van de studie Fast Track Project in samenwerking met de Duke, Vanderbilt en de Washington Universities met als opzet 700 jongeren volgen gedurende de voorbije twintig jaar). Zie verder op blz.120.

Wat je in nummer 120 van de volgende gAZet ook zal kunnen lezen, is hoe gemeentebesturen (ook ons stadsbestuur?) het zwerfvuil in hun stad of gemeente gaan aanpakken… LET’S DO IT! BELGIUM…


51

NATIONALE ZWERFAFVAL-OPRUIMCAMPAGNE 2016 WEEKEND 18/20 MAART 2016 &

OPSTART STATIEGELDCOALITIE BELGIË - NEDERLAND

In 2016 wordt in België tijdens het weekend van 18 tot en met 20 maart voor de vijfde maal de nationale zwerfafval-opruimcampagne georganiseerd, dit als onderdeel van WORLD CLEANUP 2016. Wij nodigen hierbij alle gemeenten, socio-culturele verenigingen, jeugd- en sportorganisaties, schoolnetten, officiële instanties, afvalintercommunales en individuele personen - zowel in Vlaanderen als Wallonië - uit om alle lokale en regionale zwerfafvalacties (zoals o.m. de strandopruimactie door SURFRIDER FOUNDATION of de STRAAT.NET-campagne in de provincie Limburg) tijdens dat ene weekend te concentreren, zodat een nog grotere sensibilisering en aandacht voor de afvalproblematiek wordt gecreëerd. Tezelfdertijd zijn wij van mening dat zwerfafval nog effectiever wordt vermeden door de invoering, bij voorkeur op Europees niveau, van statiegeld voor plastic flessen en metalen drankverpakking. Voorbeelden in Duitsland en Scandinavië tonen aan dat dit een zeer doeltreffende en kostenefficiënte maatregel is die het zwerfafvalprobleem spectaculair vermindert en de overheid véél opruimkosten (én belastinggeld ) bespaart. Om invoering van dit systeem in België en de hele Europese Unie te bepleiten werd in

ons land een statiegeldcoalitie opgericht die een petitie lanceerde, aug|A NUMMER120 in eerste instantie gericht naar Vlaanderen en Nederland. Doelstelling is om in de Europese Unie één miljoen handtekeningen te verzamelen en de gecombineerde petities te overhandigen aan de EU-Leefmilieucommissaris en de Commissie Leefmilieu van het Europees parlement. De statiegeldpetitie-link vind je op de website of FBpagina van de diverse coalitiepartners: https://secure.avaaz.org/nl/petition/Aan_alle_Nederl andstaligen_Statiegeld_voor_plastic_en_aluminium_ drankverpakking_in_Belgie_en_Europa/?avNJkab Een Franstalige vertaling wordt voorbereid en een Engelstalige versie werd eerder gelanceerd. De STATIEGELDCOALITIE werd opgericht door SEA FIRST FOUNDATION, TRAGE WEGEN, STOP DE WEGWERPWAANZIN, ABLLO vzw, SURFRIDER FOUNDATION, SPOETNIK ANTWERPEN, WASTE FREE OCEANS , LAPPERSFORT POETS SOCIETY, RECYCLING NETWERK NEDERLAND, LET’S DO IT! BELGIUM en JONG GROEN. De statiegeldcoalitie dankt je alvast en hoopt op jouw deelname aan beide acties. http://www.seafirst.be/ http://www.surfrider.org/ http://www.tragewegen.be/ http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php http://www.poeziebos.be/ http://plastiek-stop.blogspot.com/ http://recyclingnetwerk.org/ https://www.spoetnik-antwerpen.org/ www.abllo.be http://www.wastefreeoceans.eu/ https://www.facebook.com/groen.jong www.facebook.com/letsdoitbelgium Verdere info: Jef Helderweert | LET’S DO IT ! BELGIUM, BURGERINITIATIEF TEGEN ZWERFAFVAL EN VOOR STATIEGELD TURNHOUTSEBAAN 288 - 2970 SCHILDE jef.helderweert@skynet.be

letsdoitbelgium.be

letsdoitworld.org


HOE ZWERFVUIL VERMIJDEN, HINTS... KLIK OP BOVENSTAANDE LINK OM DEZE BEIDE PAGINA’S TE ‘LEZEN’…

BAKKEN MINDER ZWERFVUIL DOOR INCENTIVES!

STATIEGELD IN NEDERLAND HEEFT ZIJN GROTE NUT BEWEZEN!

OOK IN BELGIË WELDRA STATIEGELD VOOR PETFLESSEN?

52

aug|A NUMMER120


PROJECTSCHOOL ZWERFVUIL IN DEVENTER (NL)

53

aug|A NUMMER120

INVITEER DE ZWERFVUILMOBIEL…

VAN MINDER ZWERFVUIL IN ONZE STEDEN EN GEMEENTEN WORDT IEDEREEN BETER, TOCH?


VOORUITBLIK

54

aug|A NUMMER120

FOTO HERMAN CLAUS

VOORZITTER FONNY MALRAIT zet de lenzen van zijn fotografen in FOTOCLUB RONSE weer in het gelid, of toch niet?

IN PAROCHIEZAAL DE KLIJPE


Ook Chantal de Cordes neemt weer deel aan het Ronsese fotosalon vanwege FOTOCLUB RONSE

55

aug|A NUMMER120


VOORUITBLIK

De Italiaan Eugenio Pacelli kondigde als paus Pius XII in 1950 het dogma Maria’s  Tenhemelopneming af. Deze feestdag wordt bij ons gevierd telkens op 15 augustus; in 2015 valt die op een zaterdag…

56

aug|A NUMMER120

15 augustus 2015, processie in Amougies. Abbé Tonneau, oud-pastoor van Mont de l'Enclus, stapt ieder jaar onder zijn baldakijn en omringd door vier mannen met ‘flambeaus’ de route af. “Gelukkig mogen vrouwen dat niet doen, anders was ik er misschien ook bij”, schrijft onze lezeres van ter plekke... Genoeg vrouwen anders, die biddend volgen, kun je zelf gaan vaststellen nu zaterdag, il fut un temps! Dit ‘erfgoed’ wordt bedreigd, want de dragers worden oud(er) en jongeren: “Géén interesse”!

… wenst alle vooruitblikkers een zalige leuke hoogdag van 15 oogst toe, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart… gAZet nummer 120 is de laatste in ‘n grafische reeks, immers is er restyling van de cover, blz.02 wordt aangepast alsook ‘n paar andere blz., vertrouwde rubrieken vallen weg en andere komen in de plaats. INZET SEIZOEN NAJAAR 2015, óók in onze kolommen. Afspraak in sep|A …


57

VOORUITBLIK

aug|A NUMMER120

RONSESE SPECIALITEIT!

BUUNIE

Op mijn kopje wrijven, brengt GELUK!

CHOCOLADE

Gratis uitdeling van BUUNIE chocolaadjes, een nieuwe Ronsese specilaliteit én ze zijn ook te koop, RONSE-souvenir voor toeristen enz. enz. enz.

© WILLY DEVENTER

153 cm

‘t Ro°nssies Geklapt werkgroep cultuurraad productie Chocolaterie Hermes

RONSE tronssiesgeklapt@hotmail.com

WELDRA NIEUW MONUMENT TE RONSE!

Het is officieel nu, VERS vanuit internet middels Nadine Notebaert: “De werkgroep ’t Ro°nssies Geklapt huldigt op OMD 13 september 2015 het beeldje van BUUNIE in. Het krijgt een plaats aan de oude Sint-Martinuskerk. Wij willen van BUUNIE de geluksbrenger van de stad maken. Alle Ronsenaars zijn op de onthulling te 11 uur uitgenodigd, gevolgd door een BUUNIE-borrel.”


RONSE DE VOORBIJE WEEK…

58

aug|A NUMMER120 Donderdag 13 oogst 2015 18:27… een zeer zwaar onweer komt opzetten, de radio van de dag erna meldt dat Ronse één van de drie locaties is die het meeste regen kregen uitgegoten. Gaan die patatten nu nog groeien, Jean-Paul?


… de lichten zijn aangefloept, van hinterland Ronse (Pays des Collines, Wallonië), valt niets meer te bespeuren, want ‘zwart’ van de hevige regen…

Ennio Morricone 'LE VENT, LE CRI'

59


RONSE DE VOORBIJE WEEK… Vrijdag 14 oogst 2015 18:50… wat een contrast op ongeveer hetzelfde tijdstip de dag nadien: de lucht lijkt gewassen, zoals men zegt. Les Hauts zijn achter de skyline van Ronse weer zichtbaar en op de volgende pagina koestert onze “kliniek” zich in de warm kleurende avondzon…

60


61

..

aug|A NUMMER120

Van GUGA over REGI en LES TRUTTES tot LA ROOS zie blz.136 t/m 139


62

aug|A NUMMER120

‘T IS NIET MEER DIE VAN WIJLEN M I C H E L C L A U S, MAAR IE ZONNEWIJST WEER!


63

aug|A NUMMER120

IS HET EEN POES DAN WEL EEN KATER? Marijve…


64

aug|A NUMMER120

DE GROOTSTE KRAAN VAN RONSE EN OMLIGGENDE Elzelestraat…


65

aug|A NUMMER120

DE MEEST GELE OOK. Elzelestraat…


EEN DRAAK IS EEN DUIVEL! Broeke…

66

aug|A NUMMER120


67

aug|A NUMMER120

WAT EEN GEMAAID GRASPERK ZOU MOETEN ZIJN‌

Verdienen onze oudjes in het WZC De Linde niet wat beters dan deze zadende onkruidwoeker!?!


DREVEN IN RONSE (1) … zijn er minder zo talrijk dan men zou denken… bossen, Vlaamse Ardennen! Op het stratenplan van Ronse (dienst Toerisme) staat één weg als dreef bestempeld: de Rijkswachtdreef (H2). Bij het begin van de beklimming is de Rijkswachtdreef (waar de Fiertel gaat lopen) nog echt dreef, zie foto. We hebben dus straten Stationsstraat), wegen (Langeweg), lanen (Beukenlaan), stegen (Snoecksteeg), koeren (Devoskoer) enz., maar slechts één dreef! D E R IJ K S W A C H T D R E E F ! Uiteraard klopt dat niet, er zijn een aantal echte visueel waarneembare dreven in Ronse en die brengen we in beeld. Eén vergeten?, lezer, je zegt het ons… Bij elk van de dreven proberen wij een waar gebeurd verhaal te brengen, kijk en lees maar… (We starten op de volgende pagina; gelijkenis met waargebeurde feiten zijn puur toevallig!) Een dreef was vroeger elke weg waarlangs men een kudde vee van de dorpskern naar het open veld ‘dreef’ (dienstbaarheid van dreef). Tegenwoordig willen we met een dreef zeggen dat het een weg tussen bomen betreft of toch minstens aan één zijde van de… dreef… bomen! We halen er van Daele bij 3.: weg met bomen, synoniem… laan!

68

aug|A NUMMER120


69

aug|A NUMMER120

FIERTELSPURTERS… Het is wat verderop achter de draai bijna rand met het Muziekbos dat [keerie] op de schouders van dragers en iedere Fiertelganger daarrond… Fiertelspurters worden!


70

DREEF NAAR LAATSTE RUSTPLAATS…

aug|A NUMMER120

naar graf, naar columbarium. Columbarium, eigenlijk duiventil (weer van Daele), zijn vader was duivenmelker. Zondags geschud met maïs, gefluit, “KOM KOM KOM”, wat bochtig neerscheren van blauwe geschelpten. We kunnen niet blijven kijken, we moeten naar de mis… DE DUIF IS DOOD!, sketch van wijlen Toon Hermans, zo’n man die nooit zou mogen overlijden. Is het leven een sketch of liever een schouwtoneel?, Vondel. Hetzelfde? Vorige eeuw, wat klinkt dàt oud! Hij en ik woonden vlak bij elkaar, later nog vlakbijer. Speelden samen. Kattekwaad. In de beek vissen gaan vangen wat niet hetzelfde is als gaan vissen, carbuur schieten bij huwelijken, schemerige vrijdagse vooravonden. Sint-Pietersvuren met troep en droog patattenloof, al eens een matras, het ‘groot huisvuil’ van toen, zwarte rookpluimen her en der vanuit Ronse opwolkend, de ‘hoogdag’ van Petrus en Paulus, 29 juni. Het magische moment van die kleine Match onderaan die belt. In de hete as (sic!) aardappelen uit de tuin én in de schil. Zesde Wijk, buurtkampvuur. Een sportvliegtuig moest op de grote weide wat verderop noodlanden. Rijkswachters. Ik op zijn bagagerek naar ter plekke. Grootsere vliegtuigshow voorbij Blanche Neige. Wafelenbak. Nieuwjaren op de hoek. Voutekamer.

BIJGEZET!

Bruinpapieren draak vieren als in augustus het veld stoppelde. T-e-l-e-g-r-a-m-m-e-n naar de vlieger. Pater Sixtus. Wij ook misdienaars. Donderpreek van hem op weg van kerk naar huis omdat ik, op Pasen nog wel, bij de consecratie… asymmetrisch was gaan knielen, gekandelaard! Hij bleef religieuzer, noveen Wittentak, elke morgen zo lang ie kon. Toen reeds had ie gouden handen, steeds bereid tot helpen. Positief! Doener, hij nam initiatief, was rechtlijnig, handen uit de mouwen, huishouden, tuin, kon zowat alles, oplossing voor veel, zeker technisch, hout. Dus niet naar dezelfde school. Hij ging werken, ik studeren. Thuis het niet breed hebbende, kreeg ik zijn colbert om (aldus verplicht uitgedost) mijn Gentse entree te maken. Moeder had er ellebooglappen op genaaid… meelijdende blikken van mijn medestuderenden… MAAR ellenbooglappenmode avant la lettre. Ik hoor hem nog tegen mijn ma debiteren over die zwarte bij blauw-wit, potige gozer. “DE DUIF IS DOOD, leve de duif!” In het columbarium bijgezet.


MADAME CANON… was de eigenaar van deze dreef naar het Jolybos, pal naast de dreef van vorige pagina… inderdaad TWEE DREVEN NAAST ELKAAR, pure luxe! “Madam Kanon”… zo werd de française genoemd die rechtover de Jolydreef woonde. De woning, model pastorie, wordt thans opgeknapt. De eigenaar NA “Madam Kanon” ontving ons destijds in deze tussen bomen verscholen woning. Riant, dàt wél, maar overdag, zelfs in volle zomer, binnenin altijd kunstlicht aan vanwege té duister. Moeilijk vochtvrij te houden ook, wakke bomenatmosfeer. “Madam Kanon” bezat, naar verluidt vanwege onze buur wijlen Firmin (we bevinden ons nog steeds op Hogerlucht, onze redactie ligt wat lager, zelfde kant), in Frankrijk een half dorp. Ze was dus ettelijke huizen rijk. Hoe ze te Ronse belandde, weten we niet. Misschien schakelt een lezer de lichtknop aan (sic!). “Madam Kanon” zette op haar grasperken trottoir om de zoveel meter kleine kanonnen neer, om op… Allerheiligen géén parkeerders naast haar domein te hebben!

71

aug|A NUMMER120


72

OUDE STRAAT DREEF

aug|A NUMMER120

Voorheen fietsten Rik Van Looy en Eddy Merckx de Kruisberg op tijdens de Ronde van Vlaanderen. Deze scherprechter, wrang toneel van de het WK’88, werd reeds ettelijke keren vervangen door deze parallelstraat die met dit stuk dreef aansluit bij de Kruisstraat, het Malanderpark links latend (op de foto rechts). Dit stuk kassei brengt vaak dé schermutseling voor de ultieme ontknoping van Vlaanderens Mooiste…

Van GUGA over REGI en LES TRUTTES tot LA ROOS zie blz.136 t/m 139


TWEE MALANDERDREVEN … leiden in ‘V’ naar de reeds geruilme tijd geplaatste zonnewijzer ter ververvanging van een idem dito exemplaar nadat deze ooit gemaakt door kunstsmid Michel Claus van het naburige Nukerke. Tot op heden is de diefstal niet opgehelderd!

73

aug|A NUMMER120


74

aug|A NUMMER120

GEUZENTORENDREEF Zie voor de Geuzentoren voorheen in gAZet. Wie van onze lezers brengt hierbij een verhaal aan, waar gebeurd of fictief?


75

aug|A NUMMER120

DE BOEKZITTINGDREEF… is misschien wel de bekendste en de mooiste van alle Ronsese dreven, leidende naar en van de plek voor “den boek” ofte de grote beuk (waar nu het ronde vlak midden het bospleintje ligt. Symboolboom voor Ronse, net zoals de grote Linde ter Rooseveltplein (Vrijheidsboom). Geen van beide stierf, het gezegde afvallig dus… staande! De andere markante boom uitkant ‘De Vrijheid’ waar ooit de galg stond, de grote Rode Beuk, staat op de Bruul nog in alle glorie overeind. We sluiten voor deel 2 van deze korte reeks aan bij de BRUULDREVEN in onze volgende uitgave… WORDT VERVOLGD!


FOTO BENELUXTHEATER.BE FOTO BENELUXTHEATER.BE

BRUULCONCERTEN FOTO PETER BRANSWYK

Stan Van Samang is een creatieve duizendpoot die zowel in de muziek-, film- als theaterwereld de voorbije tien jaar naam heeft verworven. Het begon allemaal bij Wittekerke waar hij de rol speelde van een moeilijke puber die nadien politieagent werd. Stan mocht toen al de begingeneriek inzingen. In 2006 was hij te zien in de film Windkracht 10: Koksijde Rescue en in 2007 in Vermist. Ondertussen ging hij ook de culturele centra af met een bewerking van Trainspotting. Zijn zangcarrière kreeg een boost dankzij het één-programma Steracteur-Sterartiest. Hij kreeg een platencontract en nam een eerste album op. In de zomer van 2007 deed hij menig vrouwenhart op hol slaan door op tournee te gaan met Roel Vanderstukken. Zijn nummer Scars deed het bijzonder goed live en stond zelfs even op nummer één in de hitlijsten. Zijn zangcarrière stond nadien even on hold, maar hij was wel opnieuw te zien in de serie Vermist. In 2011 nam hij samen met de Leuvense groep Owen het nummer Is It Over You op en bracht hij zijn tweede album King In My Head uit…

VRIJDAG 21 OOGST 2015

STAN VAN SAMANG

20:30

STAN

PERSTEKST STAN VAN SAMANG

FOTO KRIS KELLENS

(dé hoofdact van de Bruulconcerten, dé man die top is in Vlaanderen momenteel, die wellicht vijf keer de LOTTO Arena doet vollopen weldra…) 19:30 HORNY HORSES 20:30 STAN VAN SAMANG AFSLUITER MET DEEJEE…

76

aug|A NUMMER120

De Bruulconcerten in Ronse hebben nu al een meer dan geslaagde comeback gemaakt. Mede dankzij het mooie weer, maar ook door de zeer gesmaakte programmatie, mochten de nieuwe organisatoren van het organisatiebureau Pete's Promotions zowel op hun RONSESE NACHT als bij VLAANDEREN ZINGT een pak bezoekers verwelkomen. Opvallend was ook dat er op beide avonden héél véél sfeer was in het Bruulpark. De absolute apotheose volgt zeker a.s. vrijdag 21 oogst met de komst van Stan Van Samang. 


77

aug|A NUMMER120

20:30

STAN

GRATIS

VAN SAMANG RECORDHOUDER MET CLOUSEAU DIKKE PECH VOOR STAN VAN SAMANG… titelt MSN NEWS. De zanger had alléén recordhouder kunnen worden van de ULTRATOP 50 ALBUMS. Stan Van Samang heeft de afgelopen dagen en uren afgeteld tot de nieuwe Ultratop 50 Albums in zijn mailbox zou belanden en vorige vrijdag was het zover: Stan zat te popelen om de e-mail te openen en het resultaat te bekijken. Het was dan ook een belangrijke hitparade, want als Stan Van Samang deze week op nummer één zou staan in de Ultratop 50 Albums, dan verbeterde hij het zeven jaar oude record van… CLOUSEAU in diezelfde Ultratop 50 Albums. Maar Stan had deze keer niet echt reden tot vrolijke sprongen in de lucht. Koen en Kris Wauters stonden in 2008 met hun album Clouseau 20 maar liefst 14 weken op één in de Vlaamse Ultratop 50 Albums. Stan Van Samang stond in diezelfde hitparade óók 14 weken op de hoogste positie én vrijdag kon daar nog een extra week bij komen. Als Stan de nummer één nog een extra week had kunnen behouden, dan zette hij een nieuw record neer. Dàt lukte hem nu net niet en dus is hij samen met de gebroeders Wauters recordhouder. Wie doet hem/het hun ooit na? Hoe dan ook, Ronse maalt er niet om, want Stan Van Samang is nu vrijdag 21 oogst 2015 ter BRUULCONCERT zoals je in deze gAZet op de vorige blz. nogmaals kon lezen. Afspraak 22 uur voor blitse Stan!

RONSE BRUUL  Hij is sowieso de populairste artiest van dit moment. Dat bewijzen zijn hoge en lange noteringen in de hitlijsten en ook zijn uitverkochte concerten in het najaar. Ook Ronse loopt duidelijk storm voor de komst van de zanger. Peter Decordier: “We krijgen zeer veel vragen voor kaarten en info voor dit concert. Zelden heb ik zoveel animo geweten voord e komst van een artiest als nu bij Stan Van Samang. We verwachten een vol Bruulpark vrijdag, het concert is immers gratis én het wordt ook nog eens mooi weer'. ZIE VERDER BLZ.120.


78

aug|A NUMMER120 ENKELE

DUBBELE

 Deze deur gelegen in de zone voorbij ons station is ontworpen door kunstschilder Albert Solomé. Met Allerheiligen brachten wij in een vorige gAZet zijn olie op canvas ‘Chrysanten met kruisbeeld’.

DOOR DE PLAATSING VAN DEZE ‘FIGURATIEVE’ DEUR IN EEN EERDER ORNEMENTALE ART DECO GEVEL GING DE EENHEID VAN STIJL VERLOREN!


79

aug|A NUMMER120 ENKELE

DUBBELE

 Soortgelijke deur in De Vrijheid, overigens deze twee deuren in hetzelfde gebouw, om de hoek voor elkaar. Detail op vlg. pagina…


80

aug|A NUMMER120 ENKELE

DUBBELE

FOTO: THOMAS DERIEMAEKER

Weer naar zone achter het station: dé toegangsdeur voor bioscoop SINT-FRANCISKUSKRING van weleer. Zie volgende pagina’s bij NOOIT VERGETEN!


81

aug|A NUMMER120

NOOIT VERGETEN! … dat Ronse ooit ZEVEN BIOSCOOPZALEN telde! Hier de gevel van de Sint-Franciskus-Kring waarachter de ‘cinema bij de paters’ huisde, zo’n 300 plaatsen. Wat ooit begon in een groene barak in de achtertuin op initiatief van pater Sixtus Wenceslas, groeide uit tot een volwaardige zaal van 340 zitjes…


82

aug|A NUMMER120

Vóóraleer hier De Passage kwam, kon je de resterenmuurdecoratie zien van wat ooit… “Den Vrouwenbond” was, één van Ronses eerste cinémazalen. Voorloper van de Familia, ooit de meest bezochte én meest luxueuze…

NOOIT VERGETEN!


83

aug|A NUMMER120

NOOIT VERGETEN!

720 vintage klapzitjes…

7

Via zeven cinemazalen bracht Ronse dé film aan de man: de eerste op het Guissetplein (Jean-Paul Haustraete fluisterde ons de naam in: “Den Veeten Baptiest”), waar nog stomme films werden gespeeld begeleid door pianomuziek (*), vervolgens in alf. vlg.orde… Concordia (bloot!), Familia (pastoor-uitbater), Feestpaleis (rood), Harmonie (blauw), Ritz(privé) en Sint-Franciscus Kring (pater-uitbater).

De filmzalen opgesomd rechts bevonden zich in respectieve volgorde ter… Guissetplein, Abeelstraat, Kaatsspelplein, Stationsstraat, Grote Markt, Wijnstraat en de Steenweg op Elzele. (*) zie voorheen in gAZet


gazetronse.be

HOME

VORIGE EDITIES

OVER

ronse.be

84

aug|A NUMMER120

LINK

AARGANG 03 NR.120 AUG|A MAANDAG 17 AUGUSTUS 2015

(VOOR DE LOPENDE EDITIE…) HOME

VORIGE EDITIES

OVER

.be

© Philippe Minnaert

randeevoe.be De blog van Stef, reeds 11 jaar via stefvancaeneghem.be KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be

nieuwsblad.be

kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons rechts onderaan op je pc-scherm...

Met je computer ben je via www.gazetronse.be op onze HOME pagina geraakt en je ziet rechtsboven een donkergrijze balk staan met daarin in witte letters… HOME en ook nog… VORIGE EDITIES en helemaal rechts… OVER!

Door op VORIGE EDITIES te klikken, krijg je alle VORIGE 119 EDITIES van gAZet die in de loop van de voorbije jaren verschenen op één lange rij onder elkaar, te beginnen met de vorige uitgave en eindigend met ons allereerste nr.01 van jg.01 dd. 4 januari 2013 én dat slechts 20 pagina’s ‘dik’ was! Klikken op het gewenste nummer en het opent! Door op OVER te klikken, krijg je enkele pagina’s ‘OVER’ gAZet alsook onze 11 blz. tellende ADVERTENTIE BROCHURE waarin alles staat om commercieel in gAZet te kunnen adverteren (hier nu op blz.125/135).

MAKE LOVE, NO WAR!

deroonseniere.be is de blog van Luc De Medts

via hln.be

www.

.info


CÔTÉ JARDIN (uitleg op laatste pagina van deze restorepo…)

RESTO 17

COUR


86

aug|A NUMMER120

gAZet ging met drie personen (*) op zondagmiddag tafelen bij Côte Jardin te Ronse. De weergoden waren niet van de partij: grauw en grijs en motregen. We geven een eerste beoordeling als NEUTRAAL (zie de andere labels op de volgende pagina’s met uitleg op blz.97) voor het interieur dat wij te duister vonden. Anderen vinden dàt dan juist gezellig, kan best, maar wij zien graag klaar in ons bord. Het restaurant was die middag matig beklant, van de 24 couverts waren er 12 bezet. Het restaurant heeft ook een terras, maar door het slechte weer viel daar niets te beleven. De zaak is ondergebracht, grens Ronse met Ellezelles (Les Hauts dus), in een L-vormige hoeve, parking vooraan, ook parking achteraan. De vleugel haaks op de Maquisstraat is het restaurant zelf, het andere been van de L is de keuken. Toog en toilet unit bevinden zich in de L-knik. Het terras is het verlengde van de restaurantvleugel. De zaal werd door één iemand bediend. Ook deze bediening was neutraal. De dame was beleefd, niemand om een babbel mee te slaan of een extra woordje van te krijgen…

Het interieur is landelijk (donkerbruine houten plafondbalken). De verlichting toch wel ondermaats. Er staat een oude schouwmantel. Geen tafellakens, wel ‘lederen’ lopers (zie deze foto). Bij het plaatsnemen wordt de tafelkaars aangestoken. Bleek groen zet de toon en speelt wel knap in op al het bruin. Er zaten enkele Ronsenaars te noenmalen, wij niet meegerekend. We geven de beoordeling per twee, de derde persoon aan onze tafel week af door een kroket kaas en kroket garnaal als voorgerecht te nemen. Deze gang was correct…


87

aug|A NUMMER120

Het aperitief binnen het lopende menu van â‚Ź50 was CAVA, een goed gevuld glas met ijskoude lekker fris parelende schuimwijn. Onze tafelgenote koos voor een alcoholvrije starter. Correcte kwaliteit ook, iemand moet tenslotte BOB zijn, toch?


88

aug|A NUMMER120

De hapjes bij de apero waren in aantal beperkt tot één item p.p., zie foto en zéér OK: gepelde scampi op bed van couscous met een getomateerd sausje. Peterselie. De BRU stond als water… koud. Dus laten we onze BUUNIE toch maar lachen…


OP DE COVER… Bladerdeegkoek boven op een bed van (witte)

89

paddestoelen; garnituur van cressonnette en (niet gepelde) kleine tomaten. Reeds toen viel op NUMMER dat bij bakken kwistig met boter wordt omgesprongen! Voor de boekhouding een goedkoop gerecht, tenslotte weinig meer dan een toast champignons amélioré!?!

BOTERBED

aug|A

120


Het andere voorgerecht in het Côté Jardin menu waren vijf scampi’s in en op veel roomsaus. Mooie presentatie, echt lekker, het brood op de tafel kwam van pas. De witte wijn werd beperkt tot welbepaald één glas p.p.; van de rode bij het hoofdgerecht (zie blz.92) zouden er twee glazen ingeschonken worden. Correcte bijpassende wijnen…

VOOR: Garnalenkroketten maison Scampi Côté Jardin Gebakken eendelever / appel /calvados Kikkerbillen in looksaus Rundscarpaccio / nootolie / schilfjes van parmesaan Gerookte zalm en garnituur St Jacobsnoten en Noilly Pratsaus

Men kan ook aan de kaart eten…

90

aug|A NUMMER120

HOOFD: - Scampi met provencaalse kruiden en look - Gebakken zeetong - Kabeljauwhaasje moutarde à l‘ancienne - Filet mignon archiduc, peper of béarnaise - Côte à l‘os 2 pers. archiduc,peper - Lamsfilet gearomatiseerd met Tierentuyn mosterd - Kalfszwezerikken/cognac/room/eendelever - Kalfsniertjes dijonnaisesaus - Duke of Berkshire Blackwell - Stoofpotjes van varkenswangetjes en trappiste La Trappe - Tartare Maison - Ribstuk Bleu Blanc Belge


91

De tong was groot en lekker, vast vlees, zelf te fileren. MAAR de boter maakte een vettige plas op het bord, onze vis was aan een tweede… zwembeurt toe. Sommigen hebben dat graag, eter dezes minder! De frieten zwommen mee!

Voor het eerst zat de kop nog aan het tonglijf. Kaakjes van tong zijn even lekker als bij forel, maar niet iedereen wil zo’n tongkop op z’n teljoor…

BOTERPLAS

aug|A NUMMER120

BOTERPLAS


92

aug|A NUMMER120

De lamsfilet werd rosé gekozen, was lekker gegrild. Werd op z’n winters opgediend in volle zomer: met witloof o.a.! Bestaat er geen zomergroente die naast de obligate (?) princesseboontjes in spekroulade kan worden opgediend!? De halve (ongepelde) tomaat staat als een… spiegelei wat verloren in de hoek... (De frietjes waren handgesneden dun, daardoor vrij ‘kartonachtig’, geef ons maar verse patat, maar in wat grovere julienne; wéér kwestie van smaak! Zie ook vlg. pagina…)

MINPUNTEN IN TELEGRAMSTIJL (mss momentopnames, aan de lezer te oordelen): == een minder dan halfvol restaurant is nooit gezellig, zeker niet in zo’n vrij donkere ruimte met bitter weinig licht == de wijnen in forfait waren gemilimeterd == kunststoffen ‘bloemen’ op tafel == een bediening zonder enig animo == reeds aangehaald: bijna alles ZWEMT in de boter… == slecht één hapje bij het aperitief… ==


93

aug|A NUMMER120

HANDCUT

Één toilet per geslacht, ruim en proper, alles voorhanden en, zie vlg. blz., een bijschrift dat we nog nergens hebben gezien, per KB zelfs, alsjeblieft!


94

aug|A NUMMER120

RUIM HYGHIテ起E


95

aug|A NUMMER120 De één een verrukkelijke crême brulée…

AANRADER


96

aug|A NUMMER120 … en de andere een soepje van aardbeien en vanille-ijs, gekozen binnen het menu Côté Jardin, correcte hoeveelheid, maar de beloofde munt was op!

AANRADER


97

NEEN!

… dit is géén publi-repor- aug|A NUMMER120

zéér OK kan beter neutraal (de perfectie is niet van deze wereld)

(voor aanpassing vatbaar)

(noch mossel noch vis)

tage, géén betaalde reclame dus! ‘gAZet’ ging volkomen incognito gaan rafelen bij Côté Jardin te Ronse, grens met Ellezelles. We betaalden én kregen spontaan een BTW-briefje (zie links onder)… een eerste beoordeling kun je zien op de fotopagina’s hiervoor. Eindcommentaar vind je op de volgende pagina. We kwoteren zoals voorheen met BUUNIE’s!

afrader = UITLEG LABELS (is dus niet OK!)

2x menu incl. apero & wijnen + 1x menu + BRU bruis (>) + apero zero alcohol of 50 + 50 + 38 + 7 + 7 = 152 euro Er stonden kunststoffen bloemen op tafel. Er is een grote tafel van 8/10 plaatsen, net na de inkom...


98

aug|A NUMMER120 DE FINALE SCORE VOOR RESTAURANT CÔTÉ JARDIN IS 3,5 BUUNIE’S ( BIRYANI KREEG ER 4,5 - zie gAZet nr.06 jg.02 – en BOON eveneen 4,5 - zie gAZet nr.52 jg.01)

In toneeljargon is de term COUR de rechterkant van de scène, de aanduiding JARDIN de linkerkant, VANUIT de zaal gezien! Beide termen zorgen dat de regisseur en de acteurs daardoor gemakkelijker communiceren dan wanneer ze zouden spreken over de kanten “rechts" en “links", variërend afhankelijk van de oriëntatie spreker. Machinisten gelegen aan de COUR zijde worden "koeriers" en die van de kant JARDIN "tuinders“ genoemd (couriers vs. jardiniers). Deze woorden komen uit een gewoonte bij de Comédie-Française en dit vanaf 1770. Er zijn twee locaties gangbaar bij deze theorie, maar ze komen op hetzelfde neer: enerzijds de Tuilerieën en Versailles (onderliggende foto): de ene kant geeft uit op de binnenplaats (Louvre vs. Versailles) en de andere kant op de tuinen. Deze aanwijzing is evenwel aangepast na de Franse Revolutie (1789) en zijn antimonarchistisch manifest. De burgers vonden soelaas bij de initialen van JEZUS CHRISTUS: van links naar rechts komt eerst de J van Jardin en dan de C van Cour. De onderliggende foto toont dus een zicht vanop de scène, NIET vanuit de zaal waar het publiek zat! Effe moeilijk gaat ook, toch?

CÔTÉ JARDIN


DIGITAAL = VOOR ALLEMAN!

99

aug|A NUMMER120

IEDERS VENSTER OP RONSE!

Ronse verandert veel, in Ronse gebeurt veel, nieuwe zaken openen, men wordt er 100, Amerikanen bezoeken ons, kleurige huizen vallen gAZet op, nieuwe straten komen er bij… Kleinkinderen, hop met de tablet naar oma en opa, naar een zieke buur die niet meer buitenkomt en SHOW RONSE, via venster gAZet…


100 (bijna!)

BIJ HET PRILSTE BEGIN VAN WEEKBLAD –AZ – AVONTUUR DAT IK PERSOONLIJK VAN OP DE ALLEREERSTE RIJ MEEMAAKTE – WAS IK… 52!

Ik hoop volgende december 100 te worden, maar naar Stan Van Samang ga ik niet luisteren, niets meer voor mij! Maar naar mij moet je niet kijken. Als je jong bent, profiteer er van, laat niks goeds liggen wat ‘n opsteker voor je kan zijn. d’Amuseleute daar op den Bruul en drinkt er enen op mijn gezondheid… (Niet op mijn kosten, he!)

OPGELET: STAN VAN SAMANG IS VERVROEGD VAN 22:30 NAAR 20:30


40

DEEL 2, ZIE DEEL 1 IN GAZET NR.119

101

aug|A NUMMER120

FOTO

EERSTE SCHEPEN JACQUES DUPIRE

Joanne Kjar kwam de sneuvelplek groeten waar haar vader…


‌ sneuvelde op 20 februari 1945, op de grens met Ronse zo’n 100 m in Dergneau, op de foto in nu dit graanveld. Joanne heeft bij leven haar vader nooit gekend.

102

aug|A NUMMER120


103

Foto hierboven: Jean-Claude Perez, ontwerper van het gedenkteken aan de hoeve, geeft wat uitleg; foto onder staat hij naast Philippe Vanderdonckt‌


104

aug|A NUMMER120


105


106

aug|A NUMMER120

 Joseph Schram van de American Legion ‘Flanders Fields’ Post BE02, de vereniging die zich bezighoud met het adoptie programma te Waregem; hij is zelf een gepensioneerd militair van de 101th Airborne (nu Air Assault).

Bewerkstelliger van dit alles Ronsese Philippe Vanderdonckt (én die nóg wat in petto heeft, reken maar) troost Joanne Kjar…


107


108

aug|A NUMMER120

NA DE PLECHTIGHEID WAS ER EEN ZEER VERZORGDE PLENTY AMICALE RECEPTIE, WAT BEKOMEN VAN ALLE DOORSTANE EMOTIES…


109

aug|A NUMMER120


110

aug|A NUMMER120

DE DAG NA DERGNEAU IN NEDERLAND… en Joanne Kjar poseert met de graf-adopter van haar vader Ferdinand, de minzame dame Carola…


111

aug|A NUMMER120

CAROLA HAUSTERMANS BALTUS adopteerde het graf van Ferdinand Kjar toen ze 15 jaar was en tot over een paar maand wist ze niet welk verhaal achter het kruis schuilging. “Ik vond ze via de adoptie vereniging in Nederland”, vertelt ons Philippe Vanderdonckt, hiernaast rechts op de foto. “We werden na het bezoek zelfs uitgenodigd voor de lunch!!! Voor deze dame een onvergetelijke gebeurtenis om na 70 jaar adoptant te zijn de familie van ‘haar’ Ferdinand’ te kunnen ontmoeten. Ikzelf maakte dit reeds verschillende keren mee met mijn adoptiegraven dan en het is altijd een héél bijzondere gebeurtenis”.


112

aug|A NUMMER120

Although we never had the chance to meet, nor sit upon your knee, you left us a precious gift… your little girl… our mother and grandmother. Ook al hadden we nooit het geluk je te kennen noch op je knie te hebben mogen paardje rijden, toch liet je ons zo’n waardevol geschenk na… jouw kleine meid… onze moeder en onze grootmoeder ook.


Joanne Kjar midden haar dochters Michelle Lauby (links) en Cindy Vela.

113

aug|A NUMMER120


We geven we onze lezers, finaal na twee markante ontmoetingen de voorbije tijd n.a.v. 70 jaar einde WO II in Ronse & omgeving, de volledige crew die met een Amerikaanse bomber nabij onze stadsgrens te Dergneau crashte. Eerst kwam er familie over voor Henry Wynia (blauwe kader) en tenslotte voor Ferdinand Kjar (rode kader… samen met wit de twee kleuren van de Amerikaanse vlag waaronder zij streden)! ERE AAN HEN. Zie voorheen in gAZet. Van één bemanningslid is nooit wat teruggevonden. ‘n Bom met 500 kg springstof steekt nú nóg 10 m diep in het crashveld grens Ronse met Dergneau… Resterende brokstukken bevinden zich aldaar!

114

aug|A NUMMER120

hij overleefde de crash

hij sneuvelde b/d crash


115

aug|A NUMMER120

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

MET DANK AAN ZIJ DIE RECENT EEN DUIT IN DE ZAK DEDEN! Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


Op zondag 13 september 2015 11:00 is… iédere Ronsenaar én Ronselover uitgenodigd!

116

aug|A NUMMER120

ONZE RARARA UIT NUMMER 117!

ONDER EMBARGO UIT EEN FILMPJE! mienen parraing en mien marreene


117

aug|A NUMMER120

STELT VOOR

DE GROOTE VAKANTIE

Een samenwerking

Vermeylenfonds Ronse & Willemsfonds Ronse

In 2007 bracht de WAANzin deze creatie van Edgard Eeckman reeds op de planken, nu is er een complete remake. Het is een verhaal van een jonge onderwijzeres die nog maar enkele maanden te leven heeft. In dit stuk nemen één vrouw en vier mannen alle rollen voor hun rekening. Het kernonderwerp van de theatertekst is een waardig levenseinde, een onderwerp dat bijzonder actueel is en blijft. Het is echter

allerminst een donker stuk omdat auteur Edgard Eeckman er expliciet voor koos om het onderwerp met veel humor te benaderen. Datum: 5 september 2015 om 20 uur in het CC De Ververij, locatie grote zaal Zuidstraat 19. Ticket: €9. Contact: willemsfondsronse@gmail.com en/of 0476 35 64 56 vermeylenfondsronse@hotmail.com en/of 0478 49 23 58.


20

118

aug|A NUMMER120

… hij is de Ronsese kunstenaar wiens liftkoker boven de Ronsese skyline uittorent op blz.61.

ORGANISATIE IVO DE BISSCHOP

GOES SINT-PIETERS-LEEUW…

INTUSSEN LOOPT IN RONSE…


119

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 119 ZATERDAG 25 JULI 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


HET RODE OORTJE 20:30

VERVOLG VAN BLZ.07. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/7471/1/E/7 Klasse 1 : rioolwaterzuiveringsinstallatie – aanvraag nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting. De volgende Vlaremrubrieken zijn van toepassing op deze aanvraag: 2.3.2., 2.3.3., 2.4.3.a., 3.6.4., 6.4., 12.2., 17.3.4., 17.3.6., 17.4., 24.2., 28.5.2.

Van 27 juli tot 25 augustus 2015 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen - Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan tot 25 augustus 2015, door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van OostVlaanderen. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier. Deze termijn kan echter wel verlengd worden.

120

aug|A NUMMER120

STAN VAN SAMANG | Vervolg van blz.77. De organisatoren roepen dan ook op om op tijd te komen. Bovendien is het optreden van Stan Van Samang ook vervroegd naar 20:30. Daarvoor treden om 19.30 u. ook nog de Horny Horses op. Deze mannen wisten als onbekende groep eerder al de AB Bierfeesten te Oudenaarde op zijn kop te zetten. Dat willen ze a.s. vrijdag in Ronse nóg eens doen... Na afloop van het concert zorgt een DJ voor de nodige ambiance om de Bruulconcerten 2015 mooi af te sluiten. Om middernacht keert de stilte opnieuw terug in het Bruulpark en worden de drankenstanden gesloten. Door de verwachte grote opkomst worden extra toiletten en drankenstanden voorzien.

VERVOLG VAN BLZ.50. De sociaal-emotionele vaardigheden tijdens de kleutertijd laten volgens de Amerikaanse wetenschappers correcte vooruitzichten opstellen over de toekomstige opleiding, tewerkstelling en eventuele criminele gedragingen. "Studenten die tijdens hun kleuterjaren een beter pro-sociaal gedrag hadden laten optekenen, bleken immers een grotere kans te hebben een hoger diploma behaald te hebben, een uitstekende baan te hebben kunnen bemachtigen en veel minder risico's te lopen om gearresteerd te worden of in de gevangenis opgesloten," benadrukt onderzoeksleider Damon Jones, professor gedragswetenschappen aan de Pennsylvania State University. "Het onderzoek op zichzelf geeft geen bewijs dat betere sociale competentie tijdens de kindertijd op latere leeftijd echt significante voordelen zullen opleveren, maar wanneer de resultaten gecombineerd worden met andere research, wordt de positieve impact wel duidelijk.“ Bijsturen is altijd mogelijk… "Jongeren met betere sociale competenties hebben later meer kansen op succes op school en het werk, maar ook in het leven in het algemeen," stipt professor Jones aan. "Elk extra punt op het gebied van sociale competenties in de kleuterschool, levert een verdubbeling op van de kansen op een diploma hoger onderwijs." "Bovendien is ook de kans op een fulltime baan op 25-jarige leeftijd met 46 % gestegen. Voor elk punt dat op het gebied van sociale competenties daarentegen diende te worden afgetrokken, neemt de kans op een arrestatie met 67 % toe, terwijl er ook een stijging met 82 % is in de waarschijnlijkheid dat men op 25-jarige leeftijd op een wachtlijst voor een sociale woning staat." "Het voordeel is echter dat sociale en emotionele vaardigheden kunnen verbeteren," merkt Damon Jones nog op. "Het onderzoek toont aan dat deze competenties op jonge leeftijd op een heel goedkope en eenvoudige manier kunnen worden gemeten. Het is dan ook mogelijk om jongeren met bepaalde problemen door een efficiënte begeleiding een betere toekomst te bieden." (MAH | MSN NEWS)

gAZet IN CIJFERS…

De jongste vier nummers van gAZet met in totaal liefst 476 pagina’s deden het gesurf naar gAZet met gemiddeld 153 clicks (*) PER UITGAVE stijgen tot 9 945 over gemiddeld àlle 120 reeds verschenen uitgaven. Ronsenaars met buitenlandse vakantie klikten met ‘n paar honderden op het lopende nummer 120 vanuit de USA, Hongarije, Tsjechië, Spanje, Frankrijk, NL, UK, Griekenland…

NEEN AAN ZWERFVUIL! (zie blz.50 t/m 53)

GEM/PER NR. (*) cf/nr.116 jun|A


‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… de eerste week van september 2015 als gAZet nummer 121 sep|A

121

aug|A NUMMER120

VIEW

135 141


20

122

aug|A NUMMER120

Het is balen dat we onze gezondheid verkwanselen aan té veel suiker in onze voeding!?! De overheid doet daar qua wetgeving naar voedsel toe geen… suikerklont aan!?! Én dàt moet veranderen…

Minister van onderwijs Hilde Crevits kreeg over de radio een nieuwsflash vandaag dat ze secundaire scholen die gesuikerde frisdrank verbieden zal… labelen. Goed nieuws dus!

Er zijn reeds de natuurlijke suikers, vooral in fruit, die we naar binnen werken (de quote: eet minstens vijf stukken fruit of porties groenten per dag). Suiker is idd. een excellent bewaarmiddel (zelfgemaakte confituur zónder andere bewaarmiddelen kan je na 15 jaar indien kelderbewaard rustig én nog smakelijk opeten). Minder suiker zal bvb. voor fruitsap in petfles of brik een kortere houdbaarheidsdatum met zich meebrengen, wel, het zij dan maar zo, de consument zal zich daaraan aanpassen en minder voorraad inslaan en zijn aankopen beter plannen en organiseren. We moeten van suiker af in soep (!?!), in bereide vleeswaren (!?!), in bereide warme maaltijden (als je witloof lust, moet daar geen suiker bij, toch?). Hop naar een suikerarme maatschappij, zegt ook… gAZet!


SEPTEMBER: 1 SCHOLEN OPEN

123

aug|A NUMMER120

WILLY DEVENTER

21/27 WEEK V/H HART 27 WERELDHARTDAG


124

aug|A NUMMER120

ONTWERP VOOR PLATTE CHOCOLADE CA. 39 X 74 X 3 MM (eetbare décalcomanie 3 color print)

BUU NIE

BUU NIE

BUU NIE

© Willy Deventer

©WD

‘t Ro°nssies Geklapt witte chocolade

©WD

‘t Ro°nssies Geklapt

©WD

‘t Ro°nssies Geklapt

IK KOM OOK! melkchocolade

fondant chocolade

WORDT VERVOLGD

© Willy Deventer

© Willy Deventer

EXIT


DE VOLGENDE 10 PAGINA’S ZIJN NIET VOOR ONZE GEWONE LEZERS BESTEMD!

DIGITALE

01

Op de cover laten we alle blz. meetellen, adverteerders zijn ook lezers…

VOOR RONSE Commercieel adverteren in gAZet op de vlg. 10 blz. waarna gAZet nr.120 gewoon verder gaat… De volgende tien pagina’s zijn een ADVERTEREN-IN-GAZET BROCHURE, bestemd voor bedrijven, handelaars, instanties en iedereen die commercieel wil gaan adverteren in gAZet. Wij beperken de publiciteitsruimte tot ca. 10% van het volledige gAZet volume. Vandaar de vijf  in hogerstaand label: TOP adverteren voor weinig geld. Ook betaalde publi-reportages zullen als dusdanig worden aangegeven. Lezers misleiden is niet onze cup of tea! Deze brochure is voortaan vooraan te vinden op onze HOME via gazetronse.be bij de knop OVER rechtsboven. gAZet zal voortaan de ingezonden stukken nagaan op hun eventuele commerciële inhoud. Verenigingen kunnen dus gerust zijn: hun activiteiten zullen worden aangekondigd/verslaan zoals voorheen, maar indien niet voor kosteloze publicatie vatbaar, zal ons gAZet team dat in reply antwoorden. Alle advertenties van Ronse zelf of op Ronse betrekking hebbende, krijgen voorrang van publicatie. We werken onze ‘algemene voorwaarden’ uit en deze staat voorop: gAZet kan zonder uitleg elke advertentie weigeren. WORDT VERVOLGD!


WAARDE ADVERTEERDER IN DIGITAAL INFOBLAD GAZET Tot driemaal per maand laat ons gAZet team een op Ronse gefixeerd infoblad los op de lokale bevolking. Ook de buren uit onze Vlaamse Ardennen, de uitgeweken Ronsenaars, ook deze in het buitenland en iedereen on the globe die dàt wil, weten zich door gAZet aangesproken. Reeds in 1967 was ik de stichter van weekblad –AZ; bijna drie jaar geleden nam ik met… gAZet de fakkel weer over. –AZ was een alle-bussen-blad; gAZet gaat via internet online onder

www.gazetronse.be

SINDS 1967 ALLE BUSSEN weekblad –AZ werd in januari 2013 ALLE COMPUTERS

Nieuw is dat we gaandeweg onze kolommen voor commerciële pub gaan openstellen. Op enkele uitzonderingen na, was de inhoud tot nu toe redactioneel. Commerciële info heeft ook informatieve waarde en ook Ronsenaars kijken verder dan de neus lang is. Dus is deze bundel samengesteld om de toekomstige adverteerder wegwijs te maken qua adverteren in ons digitaal infoblad gAZet. Naast ‘het brengen van’, maakt gAZet ook zélf nieuws!

Op de volgende negen pagina’s brengen we de diverse advertentietarieven, enkele voorbeelden daarvan (blz.03/06), twee overzichten van gAZet: sinds 4 januari 2013 (blz.07) en de jongste acht nummers (blz.08), ons COLOFON omwille van aanvullende info en op blz.10 onze coördinaten… Alle pub succes vanwege Willy Deventer, uitgever.


ADVERTEREN IN DIGITAAL MEDIUM GAZET

Gemiddeld ca. 10 000 surfers per nummer over de voorbije 2,5 jaar van publicaties onder www.gazetronse.be … Daar geconcentreerd op Ronse met 26 000 inwoners, ettelijke minuten lees- en kijkgedrag per nummer; het maximaal aantal blz. = 145… Gem./max. 20% commerciële publiciteit per nummer = hefboom opgemerkt te worden… A D V E R T E N T I E T A R I E V E N (*)  1/ PER RUIMTE VAN… 1/1 pagina BTW.e 99,00 euro advertentie- 3/4e pagina BTW.e 82,00 euro richting  1/2e pagina BTW.e 60,00 euro 1/4e pagina BTW.e 35 euro 1/8e pagina BTW.e 25 euro  2/ PER FREQUENTIE KORTINGEN VAN… één inlassing in één nummer de prijzen zoals hierboven; twee inlassingen minus 5%; drie inlassingen minus 8%; vier inlassingen minus 10%; één seizoen in gAZet: minus 15%; een half jaar in gAZet: minus 20%; een hele jaargang in gAZet: minus 25% (via contracten)  3/ TOESLAGEN… 3.1/ SPECIAAL FORMAAT: cf. RUIMTE plus 25% 

3.2/ INLASSINGEN VOORAAN: (3.2.1/ COVER: prijs te bespreken) 3.2.2/ op blz.03 t/m blz.09: plus 25% 3.2.3/ op blz.10 t/m blz.19: plus 15% 3.2.4/ op blz.20 t/m blz.29: plus 10% 3.2.5/ op blz.30 t/m blz.39: plus 5% 3.3/ OPMAAK: 3.3.1/ AANGELEVERDE OPMAAK (**): prijzen zoals hierboven 3.3.2/ OPMAAK DOOR GAZET: prijs te bespreken; uurtarief BTW.e €100  4/ BETALINGSMODALITEITEN… iedere inlassing moet vóóraf online gaan, gegireerd staan; gratis bedrijfsreportage (*) moet in balans met commercieel adverteren voldoende gegireerd zijn (soort waarborg)  5/ RUIL/SPONSORING… LETS GAZET (ruil pub tegen diensten/goederen) en GAZET/SPONSORING of SPONSORING/GAZET zijn bespreekbaar (werken met gesloten beurs) (*) te bespreken én onder voorbehoud van accept: gratis inlassing van bedrijfsreportage, teksten en foto’s te bespreken, aantal pagina’s cf. het advertentie-order, mogelijks te verdelen over maximaal drie afleveringen in drie niet noodzakelijk opeenvolgende nummers (**) de inlasser levert aan in .jpg of .pdf of … in zijn/haar gewenste resolutie. ZIE OOK COLOFON BLZ.02 RECENTE NUMMERS QUA INHOUD ENZ.


ADVERTEREN IN GAZET | TARIEFBROCHURE

04


TITEL TITEL TITEL FOTO

Redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie

05

aug|A NUMMER120

redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie!

3/4e PAGINA VANAF 61,50 EURO BTW.e

e 3/4


06

aug|A NUMMER120

FOTO

1/2e PAGINA VANAF 45,00 EURO BTW.e TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL

e 1/2

Ga hem proefrijden bij uw dealer…

Redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie 

e 1/4


TITEL TITEL TITEL Redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie Redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie.

ADVERTEREN IN DIGITAAL INFOBLAD FOTO

1/4e PAGINA VANAF 26,25 EURO BTW.e 

e 1/4

07

aug|A NUMMER120

Redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie…

 1/8e PAGINA VANAF 18,75 EURO BTW.e  TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie Redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie Redactie redactie redactie redactie… … redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie redactie!

e 1/8


08

aug|A NUMMER120

01/2013

10

20

30

40

50

60/2014

70

BLIJVEND RAADPLEEGBAAR | KRITISCH  DOCUMENTAIR | SPRAAKMAKEND  DUIVELS GEDURFD  ANNONCEREND | GESTOFFEERD  ONDERZOEKEND | ORIGINEEL  BLITZ  TOP 

120

80

90

100

110/2015

JONG  VOOR ELK WAT WILS  CF. ‘TOURINGMOBILIS’  LEERRIJK | OMSTANDIG  ACTUEEL VS. VOORHEEN  INFORMEREND | ILLUSTRATIEF  DUIDEND | ONDERHOUDEND  EIGENGEREID | VOORUITBLIKKEND 


09

PLUS DE VORIGE ACHT NUMMERS MÉT AANTAL PAGINA’S


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 120 aug|A van

VANWEGE DE UITGEVER

MAANDAG 17 AUGUSTUS 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, dienst info Ronse, Frédéric Dubar, Michel Provost, medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Paul Beeckman, firma Vanalderwerelt,  153 cm Indiana De Clercq, Rita Claus, fam. ingezonden kopijen & beeldmateriaal; Debaets-Rustin, Pierre Deventer, kopijen kunnen worden ingekort en/of dienst cultuur Ronse, Dominique passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet Wybraeke, Fonny Malrait, Herverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- man Claus, Chantal de Cordes, Philippe Vanderdonckt, Gregoden tegen voorafbetaling van €25 per foto gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

JAARGANG 03 NUMMER 120

rio De Groote, Yves Lenoir, ZvB,

LETS, An, Els & Loes Deventer, AUTEURSRECHTEN Jef Helderweert, Gina VandeplaALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN dutse, Nadine Notebaert, e.a. … BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en projectontwikkelaar van AbyZAdvieZ. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Kleinere aardappelen, de velden geraken geschoren BUUNIE en de scholen gaan weldra weer open, de tweede zit aan unief en hogescholen komt aanwaaien, de studenten geraken in blok voor een ultieme prestaR o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e tiedwang, de dagen gaan D i e z ó h o o r t b ij m ij e zichtbaar beginnen korten ‘k Zwere welken ede? en met het aanstaande De liefde die’k U breie! ‘winteruur’ is het zomer| de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via seizoen volledig platgeinstructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn legd. Dan gaan we onszelf uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | wijsmaken dat het gezelbrengt nieuws & informatie ietwat van opzij lig is bij de open haard en gAZet bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet mensen dan dichter bij desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox dan ben jij de allereerste om te weten wat de elkaar komen. Da’s alleen deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra 21 20 22 18 19 17 om weg te steken dat we pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar UPDATES: ADI GOES COLOMA blz.118 | SUGAR=KILLER naar de… zomer verlangazetronse@gmail.com gen én… die is er NU nog! blz.122 | RONSEOPSCÈNE blz. 136 t/m 139 | e.a.


11

GAZET WORDT UITGEGEVEN DOOR

aug|A NUMMER120

T IJ D L O O S : N Ú V E R S U S T R A D I T I E …

www.gazetronse.be REDACTIE: HOGERLUCHT

92/94 | B-9600 RONSE TELEFOON: +31 55 20 60 03 | E-MAIL: gazetronse@gmail.com UNIEKE FORMULE: gAZet komt voor iedereen online, maar voor onze gróóóóóte familie VOORUITBLIKKERS posten we rechtstreeks in hun persoonlijke mailbox en vóór het verschijnen van de nieuwste uitgave een… VOORUITBLIK: wàt zal er in de volgende gAZet staan?


De taal van gAZet is niet alleen gewoon, maar ook cursief, vetjes, onderstreept, n-a-d-r-u-k-k-e-l-ij-k, GROOT, klein en fijn, KAPITAAL,

handgeschreven, in fantasieletters, briefmatig, smal, op schreef of zonder voet… maar ook zéér

kleurrijk ÉN ABSOLUUT

RONSES

grafiek GENTSIDE.COM

136

aug|A NUMMER120

… is als een disco glitterbal die alle kleurrijke en minder kleurrijke facetten van Ronse reflecteert door dit digitaal medium!

EN VERGEET RONSEOPSCÈNE NIET, ÓNZE ZOMERTREFFER MET O.A. GUGA VRIJ28VIII21:00GRM | SCALA VRIJ28VIII22:45GRM | REGI WAAR ZIJN DIE PENXTEN HANDJES VRIJ28VIII00:30GRM | DANCE LAB ZATVIII14:00KLM | PIGBAG ARMY ZAT29VIII21:00GRM | THE GIBSON BROTHERS ZAT29VIII22:45GRM | SWOOP ZAT29VIII22:15GRMSTAGE2


In den beginne (anno 1996) werd gezegd: ‘Let there be Les Truttes’! En ziedaar, er waren Les Truttes! De creatieve mix van muziek en spektakel maakt hen onnavolgbaar en uniek! Les Truttes zijn niet ‘just another coverband’ … Ze zijn ‘The Original Coverband’! ‘The Real Thing’! Elk seizoen nieuwe kostuums, nieuw decor, nieuwe songs! Dit is de show die alle ongelovigen zal bekeren! Een ware ‘Live-Experience’ die niemand onberoerd laat! Let there be Awesome! Let there be Epic!

Let there be Les Truttes!

21

137

aug|A NUMMER120

ZON30VIII01.00GRM GRATIS


Ronsenaar

MR PH MORRIS

138

21

aug|A NUMMER120

is lid van

LES TRUTTES en onze webmaster

IS ABSOLUUT FAN!

MR PH MORRIS

ZON30VIII01.00GRM GRATIS


21

139

aug|A NUMMER120

TRIO & HANNE ROOS ZAT29VIII20:00CRYPTE

K

GRATIS


140

22

En van RONSEOPSCÈNE hop naar…

aug|A NUMMER120

TWEEDE WE SEPTEMBER

GAZET

121


141

Naast ‘het brengen van’, zorgt gAZet ook zélf voor nieuws!

VENSTER OP RONSE … we openen het tot driemaal per maand!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.