Ppt gazet nummer 130 dec c 2015

Page 1

NOG TOT 10 JANUARI IN ‘T CC

SAMEN MET ONS B-O-M-M-E-L-S-E K-O-N-I-N-G-S-P-A-A-R SANDRA & WERNER WENST GAZET AAN IEDERE LEZER EEN… .

.

.

Bij… Artisanne, €4,56/100gr dààr wààr BUUNIE staat!

..

. . .. . ..... .. . . . . . ..

JG.03 NUMMER 130 = 150 BLZ. DIGITAAL INFOBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

RONSE UW SCHENK DIE … AAN SANDRA!... STAD…

 VORIG NUMMER OP HOME/VORIGE EDITIES


VANWEGE DE UITGEVER

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 130 dec|C van

WOENSDAG 30 DECEMBER ‘15

gAZet is niét hét orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): zie uitzonderlijk C O L O F O N voor dit laatste nummer van 2015 bij HET GROENE OOG… digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

Hallo lezer Sinds 4 januari 2013 waarop gAZet voor het eerst van zich liet horen in vele Ronse huiskamers en vanop het internet, zijn we drie jaar verder, evenveel jaargangen van jullie inmiddels vertrouwde digitaal infoblad [alliene vuir Ro°nsse]… We hopen jullie liefde voor onze stad, met mindere en vooral betere tijdingen te hebben aangewakkerd. De mindere hebben hopelijk jullie kritische geest geprikkeld, de goede betere beste een glimlach van hier tot in… Louise-Marie! gAZet doet verder, waarom ook niet, trouwens. We doen er 2016 nog bij, mààr in volgend nummer, 131 rarara nog ééntje te gaan, doen we uit de doeken HOE dàt in z’n werk zal gaan. Nog ‘n week slapen en intussen g-o-e-d oversteken van 15 naar 16…

medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen & beeldmateriaal; JAARGANG 03 NUMMER 130 kopijen kunnen worden ingekort en/of DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND passages kunnen worden geresumeerd  medewerkers én lezers maken dit → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet infoblad tot wat het is via gazetronse.be verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor mailbox: gazetronse@gmail.com den tegen voorafbetaling van €25 per foto.  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

MOOI!, MAAR…

GEVAARLIJK…

30

31

01

02

INDIEN UPDATE, KOMT ÉÉN VAN DEZE GEKLEURDE DATUMBLOKBLOKJES NAAST HET LOGO GAZET RECHTSBOVEN OP DE PAGINA.

UPDATES: FOTO’S ZUIVERING blz.138 t/m 140

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServerR o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e code 22912 alsook uitgever bij de KoninkD i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, De liefde die’k U breie! manager Atelier 92/94 Ronse en project| de redactie is met toegangscontrole beveiligd | ontwikkelaar van AbyZAdvieZ. toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn materiaal op te nemen waarover geen duiuitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox dan asap contact op met onze redactie via en dan ben jij de allereerste om te weten wat de gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gazetronse@gmail.com


03

dec|C NUMMER130

01/2013

10

20

30

40

50

60/2014

70

BLIJVEND RAADPLEEGBAAR | KRITISCH  DOCUMENTAIR | SPRAAKMAKEND  DUIVELS GEDURFD  ANNONCEREND | GESTOFFEERD  ONDERZOEKEND | ORIGINEEL  BLITZ  TOP 

120

80

90

100

110/2015

JONG  VOOR ELK WAT WILS  CF. ‘TOURINGMOBILIS’  LEERRIJK | OMSTANDIG  ACTUEEL VS. VOORHEEN  INFORMEREND | ILLUSTRATIEF  DUIDEND | ONDERHOUDEND  EIGENGEREID | VOORUITBLIKKEND 


 Een lezeres kon het niet beter verwoorden aan het adres van gAZet en zijn medewerkers: “Voor het NIEUWE jaar… TIJD om van de kleinste dingen te genieten… RUST om stil te staan bij de mooie momenten… STERKTE om tegenslagen te verwerken… een GLIMLACH om elke dat mee te beginnen… in DANK héél lang leven… VRIENDSCHAP om jouw gemoed op te beuren… LIEFDE om jouw hart én dat van iemand anders mee te verwarmen…”

.

RARARA NOG ÉÉN TE GAAN!

FOTO VIA SHEHERA V.

TEGEN EEN KUDDEGEEST IS GEEN MENTOR OPGEWASSEN!

WINTERSPROKKELS/

FAIRPLAY

04

dec|C NUMMER130

De lezers van gAZet, vrouw of man, zijn gentemen! gAZet staat gewoon online, voor iedereen, maar ‘voor niets gaat de zon op’, zegt een spreekwoord! Niemand hoeft de digitale gAZet te bekijken en/of te lezen, maar als je dat wél doet en je apprecieert dus het vele werk van de uitgever en zijn vrijwillige medewerkers, doe dan jouw duit in het zakje opdat gAZet je ook in de toekomst véél kijk- en leesplezier kan blijven verschaffen. Jouw geldelijke bijdrage is een extra stimulans om door te gaan én nog beter te worden, het nieuws van en voor en rond ons aller Ronse ten bate. Laat je niet kennen en schrijf vandaag nog het bedrag over dat je denkt kwijt te kunnen aan onze vele inspanningen om je volop tekst- en beeldmateriaal van onze stad te brengen. We danken onze lezers voor hun appreciatie, vertaald in geldelijke steun door, zie onderstaand, overschrijving naar:

.

 Door van de ‘Yankees’ naar ‘de Hollanders’ te zijn overgeschakeld wat de powering van gAZet betreft – we zegden dat hier reeds – hebben we ook een andere statistiek ingeschakeld (die aangeeft hoeveel surfers naar onze edities gaan bvb.) en we staan door de diverse omvang van het statistische versteld dat bvb. Vlaanderen vól sproeten staat van waar men allemaal gAZet leest en bekijkt. Grootste concentraties blijven Ronse en Gent en ook in Wallonië tot in … LEES VERDER BLZ.144

CA. 1,50 EURO KOST EEN DAGBLAD PER LOS NUMMER!

bankrekening met nummer BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB | ten name van GAZETRONSE.BE 9600 RONSE (komt ten goede van onze redactieploeg en onze organisaties)


05 DIT IS ‘T ALLERLAATSTE dec|C NUMMER130 NUMMER VAN D-R-I-E JAARGANGEN…

130 130

2013 | 2014 | 2015


06

dec|C NUMMER130

EEN ECHTE BOB HEEFT NUL OP WE STARTEN DEZE GAZET, ZOALS STILAAN GEBRUIKELIJK, MET ENKELE VOORUITBLIK/BLZ.


OVER DE JONGSTE

07

dec|C NUMMER130 VOORUITBLIK A NUMMER 130

VALT EEN EN ANDER TE ZEGGEN… gAZet laat het niet zomaar blauw-blauw! JE ZIET/LEEST HET IN GAZET NUMMER 130

NILS VAN DER LINDEN: Marja Sktodowska (“FACING DOEL”)


08

RONSE VERKOOPT…

TE KOOP BIJ:

VOORUITBLIK A NUMMER 130 VERGEET OVER Z’N KOPPEKE TE WRIJVEN!

… dus zorg dat met de feestdagen BUUNIE ter tafel komt, fondantlekkere chocolade geproduceerd in Ronse…

dec|C NUMMER130

4,

EURO/100 GR

DAAR WAAR BUUNIE STAAT:

56


Deze gAZet bulkt van het Bommelsnieuws dat op diverse locaties in deze editie van gAZet opduikt…

09

dec|C NUMMER130 VOORUITBLIK A NUMMER 130

QUEEN SANDRA & KING WERNER VAN DE BOMMELS NODIGEN UIT NAAR ZOTTE ZATERDAG


10

dec|C NUMMER130 VOORUITBLIK A NUMMER 130

“bommelskerkhof”


VLAANDEREN ZONG KERST DE STERRE BLEEF STILLE STAAN, WANT…

Klein, klein, Jezuken Het was een maged uitverkoren Maria door een doornwoud trad Nu zijt wellekome Nu is die roe van Jesse Hoe leit dit kindeken Herders, Hij is geboren De herdertjes lagen bij n… Op enen Kerstnacht In dulci jubilo Stille nacht Een kind geboren in B… Door de liefde wilt o… O Jesulijn zoet Komt allen te zamen Er kwamen drie koningen Kind’ren zwijgt Er is een kindertje geboren ZIJ KOMEN VAN OOSTEN…

11

dec|C NUMMER130 VOORUITBLIK A NUMMER 130


12

BOMMELSSFEER…

dec|C NUMMER130

. . .. . ..... .. . . . . . .. NOOIT VERGETEN! Al wat naar CARNAVAL ruikt, alle zotskappengedoe, mombakkes, noem het maar, komt van de kerk… reactie, uitlaatklep, spot, jukafwerping, armoede vergeten, zottigheid, persoonsswitch, leute, pure psychiatrie…


13

BOMMELSSFEER…

66

e

dec|C NUMMER130 BOMMELSSTOET

De Turken in een café op de Steenbrugge (voor niet-Ronsenaars: het Aimé Delahayeplein), de spoken in ‘n café achter de Passerelle, de (laatste) duivelsgroep ter stationskwartier en de Ronsese zotten gedirigeerd vanuit het stadhuis (die ‘t correcter weet, stuurt ons een e-mail, dank je) waren in de Zotte Maandagstoet vaste waarden.

. . .. . ..... .. . . . . . ..


BOMMELSSFEER‌ met kunstwerken van o.a. Watkyne, Willy Deventer en de affiche is van Willy De Praeter.

. . .. . ..... .. 66. . . . . .. e

BOMMELSSTOET

14

dec|C NUMMER130


15

dec|C NUMMER130

MOOTIE

De uitdrukking had ie wellicht niet verstaan (ik heb Jacques nooit één woord Nederlands horen praten, ook al was Vandewattyn ‘n FAN VAN RONSE), maar in zijn werk (én hij had er de looks voor!) is het vaak:

K IJ K M A A R M E E …


16

dec|C NUMMER130

J A C Q U E S

TIEN PAGINA’S…

V A N D E W A T T Y N E

== in gAZet nummer 131 brengen we méér uit het boek over WATKYNE, een uitgave van DRUKKERIJ DUBAR == (met dank aan Frédéric Dubar) ==


17

dec|C NUMMER130

RONSE

‌ als den uil niet zien en wil!


18

dec|C NUMMER130

SABBAT


19

dec|C NUMMER130

66

Net géén 67!

°Ellezelles 1932 Brussel 1999

66

e

BOMMELSSTOET


ZELFS IN ZIJN HERDERSSTAL (WATKYNE STAAT LINKS) KAN JACQUES HET NIET LATEN: JOZEF IS EEN … DUIVEL!

Misschien liet WATKYNE zich inspireren door Mexicaanse kerststallen waarin steevast een… duivel thuishoort!

MEXICO

20

dec|C NUMMER130


21

dec|C NUMMER130

CF. JAMES


22

dec|C NUMMER130

Eric Devos had het zeer recent nog over de witte wijven in zijn causerie ten stadhuize; zie voorheen in gAZet.

DIĂ‚LE

(Waals voor diable)


Met de duivel op stelling, helse Watkyne, Ronse weet-jewel!

GUEULE D’ENFER

23


24

dec|C NUMMER130

ZOTTENMUUR

66

e

BOMMELSSTOET


25

dec|C NUMMER130

VLAANDEREN ZINGT KERST

In de Ronsese collegiale vond op tweede kerstdag 2015 de jaarlijkse zangstonde plaats met kerstliederen in een selectie door Paul Carteus, voorzitter van Davidsfonds Ronse. Zo’n 150 aanwezigen waren komen opdagen, de koren van Sint-Hermes, de Klijpe, Sint-Pieters Brakel en ‘n paar leden van het Sint-Martinuskoor mede in een organisatie Davidsfond Kluisbergen…


26

dec|C NUMMER130


27

dec|C NUMMER130


28

dec|C NUMMER130

Met de brochure in de hand wachtend op de eerste gezangen‌


29

dec|C NUMMER130


30

dec|C NUMMER130


31

dec|C NUMMER130


32

dec|C NUMMER130


33

dec|C NUMMER130


34

dec|C NUMMER130


35

dec|C NUMMER130


36

dec|C NUMMER130


37

dec|C NUMMER130

VLAANDEREN ZONG KERST… was op zaterdag 26 december 2015 in onze collegiale ‘n samenwerking van Davidsfonds Ronse & Davidsfonds Kluisbergen | werkten mee de kerkkoren van Sint-Hermes, de Klijpe, Sint-Pieters Brakel en ‘n viertal leden van Sint-Martinus | Paul Carteus koos de liederen (zie bij VOORUITBLIK), sommige nooit eerder gehoord, maar zéér mooi | dirigente was Greet Heyse | de zaag werd bespeeld door Valentijn Biesemans | beide assistenten waren Laenke Vercruysse & Liese De Temmerman | er waren zo’n 150 aanwezigen | na het… selfieconcert werd er witte en rode wijn aangeboden | de koorleden werden getrakteerd op een pakje met 10 BUUNIE chocolaatjes…


DE ZUIVERING, HET WREED WIJS IS AF EN TOE EENS GOED Z N VERSTAND TE VERLIEZEN!?! ’t Was zowat 10.30 uur toen de vrienden van Ephrem DELMOTTE en zij die zijn gedachtegoed koesteren, zich hadden verzameld rond zijn buste aan de Zottenmuur (zie de muur van WATKYNE op blz.24). Ook de reus Ephrem de Beiaardier was aanwezig (zie bij het vervolg van blz.136 af en op de foto ). De zachte winterzon, gepaard met een luwe winterbries, liet onzen ouwerd dat toe. De reus - zag je afgestraald van zijn dragers - was de fierheid zelve. ‘Ephrem de Beiaardier’ was immers mededrager van de medaille die recent de opname van reuzen in Vlaanderen en Brussel in de Inventaris Vlaanderen als Immaterieel Cultureel Erfgoed symboliseert (zie voorheen in gAZet). Het was tevens de reus ‘Ephrem de Beiaardier’ die er hier in zijn thuisstede als eerste onder zijn reuzen-kompanen mee naar buiten kwam. Een hele eer en bedoening voor de vzw Prof. Ephrem Delmotte Kring die instond voor de organisatie. Na een korte hulde aan Ephrem Delmotte, begaf de meute zich stoetsgewijs naar [Den Bonmoh] en de fontein er rond aan het station.  136

ONTWERPER : PIN

DOOR PATRICK AELVOET MET VERVOLG OP BLZ.136

38

dec|C NUMMER130


39


40 dec|C NUMMER130

LIJKT VERDACHT OP (DUIVELSE) ABSINTH


41

dec|C NUMMER130

VANUIT LONDON HOUDT ANN DE RENAIS VAN DE RONSESE SFEER. ZE SCHRIJFT:

Hallo Rita en Willy! ‌ voor jullie een goede gezondheid en veel geluk in 2016. Ik lees geregeld gAZet en met veel genoegen, want zo blijf ik op de hoogte van alle gebeurtenissen in Ronse. Jullie slagen er altijd in om de gezellige sfeer perfect weer te geven. Proficiat met al jullie mooie werk! Moge dit nog lang zo doorgaan. Vele groeten ginder! Ann


42

dec|C NUMMER130


43

dec|C NUMMER130


BOMMELSFEESTEN op 9, 10 & 11 januari 2016… want dan is het weer zover: Ronse wordt voor drie dagen ondergedompeld in een gezellige gekte en heersen Koning & Koningin van de Bommels... PROGRAMMA ZATERDAG 9 JANUARI 2016 10.00 u.: bevestigen naamplaatje koningspaar op ‘Zottenmuur’ (zie blz.24) 11.00 u.: officiële ‘machtsoverdracht’ + academische zitting 18.00 u.: vertrek 66e Bommelsstoet 19.30 u.: apotheose op de Grote Markt 20.30 u.: Gouden Bommelworp met optreden van Jettie Pallettie 21.00 u.: muzikaal vuurwerk 21.30 u.: een eerste bommelsnacht kan beginnen…

M O B I E L E L IJN W I N K E L De mobiele Lijnwinkel komt opnieuw langs op de wekelijkse woensdagmarkt. Je vindt het busje ter hoogte van het stadhuis. Je kan er van 8.30 tot 12.30 uur terecht voor informatie en vervoerbewijzen. Woensdagen 13 + 27 januari en 10 + 24 februari 2016

44

VERNIEUWD PARCOURS BOMMELSSTOET 16.00 u.: vorming van de stoet in de Puissantstraat, Engelsenlaan, Ponettestraat & HoogNUMMER straat (zie kaart op blz.104 en excel op blz.45). 17.45 u.: vertrek publiciteitskaravaan vanuit Coupl'Voie 18.00 u.: vertrek stoet uit de Hoogstraat, over het Rooseveltplein enz. enz. PROGRAMMA ZONDAG 10 JANUARI 2016 13.30 u.: kindercarnaval in C.O.O. met Clown Rocky en als hoogtepunt de verkiezing van een jeugdprins en een prinses. PROGRAMMA MAANDAG 11 JANUARI 2016: ZOTTE MAANDAG 14.00 u.: Zotte Maandag Bal in COC met Michael Lanzo  & Laura Lynn . 23.00 u.: officieel afscheid van de Bommelsfeesten op de Grote Markt. Het koningspaar geeft de stadssleutel terug aan de burgemeester en steekt de Bommelspop in brand; een lange Zotte Maandagnacht kan beginnen...

dec|B

129


45

ELK JAAR GRATIS IN JE BUS In de afvalkalender van Ronse staan alle ophaaldata en nuttige inlichtingen over de verschillende afvalfracties. Eind december wordt de nieuwe afvalkalender in Ronse bedeeld. Heb je geen afvalkalender in je bus gekregen? Haal dan gratis je exemplaar af aan het onthaal van het stadhuis of download je exemplaar op www.ronse.be


46

dec|C NUMMER130

K E E R

B O M M E L S S T O E T…


47

dec|C NUMMER130

JURY GEBUISD? OF ALS JE HET WAT KOKETTER WILT:

JURY KOKETTEERT MET ATYPISCHE BEOORDELING! OF EEN HINT AAN DE JURYLEDEN:

AAN ELKE WEDSTRIJD IS DE… JURY ER TE VEEL AAN! OF EEN RAAD AAN HET STADSBESTUUR: LAAT HET LUSTRUM #50 HALEN EN EINDIG DAN (HOPELIJK) IN… SCHOONHEID (SIC!) (een nieuwe stadslegislatuur kan dan moeite en geld steken in een ander cultureel/toeristisch project zondat Ronse op de kaart blijft en er niet aftuimelt!)

PS: we hebben het niet over het werk hiernaast van de Ronsese kunstenaar Enca Caen!, mààr, kijk verder…


48

INLEIDING OP DEZE UITGEBREIDE REPO… dec|C NUMMER130

De klare lijn die normaliter hét uitgangspunt is van een tekening is uiteraard bij… TEKENKUNST geëvolueerd naar een technische complexiteit van toegevoegde elementen zoals schaduwen, lavis, krassen, reliëf, vlakken, arceringen … én in een complexiteit van artistieke standpunten zoals de fotografische, de abstracte, de decoratieve, de verhalende, de sterk beladen boodschappelijke … én in sterk uit elkaar verschillende formaten, van miniatuur (zie blz.63) tot muurvullende (o.a. blz.58 & 81) … én in het toevoegen van coloriet, daar ‘’een tekeningetje maken’ oorspronkelijk bestond uit één kleur, niet noodzakelijk zwart op wit of vice versa. We proberen de lezer/beschouwer van de DRAWING PRIZE RONSE #47 doorheen de expo te leiden (lijden?) OP selectie van de jury.

Jean-Christophe WALLAERT Vader met pijp

Een sumiere aanzet van tekening, neigt hier op haptische wijze naar picturaliteit…

Aan de klare lijn is tonaliteit toegevoegd, maar het opzet blijft grafisch, de lijn bepaalt, overheerst, een tekening op tegel… TEKENING VERSUS SCHILDERIJ, EEN MOEILIJK LOOPBARE KOORD…


49

dec|C NUMMER130

Jean-Baptist VANDEVELDE WALLAERT Interieur I


50

dec|C NUMMER130

Jean-Baptist VANDEVELDE WALLAERT Interieur II


51

dec|C NUMMER130

James BLOCK Attila et les 11 000 vierges


52

dec|C NUMMER130

PASTEL, bovendien op reuzenformaat, behoort algemeen aangenomen tot de picturale schilderkunst! Van tekenen is hier weinig sprake, hooguit de voorstudie kan een tekening zijn, een aanzet, een schets, maar de uitwerking, het… a-u-t-o-n-o-m-e karakter van deze beide werken én met alle respect plus appreciatie voor de… pastelkunst van Steven Pieters rechtvaardigt géén selectie. JURY GEBUISD!

Steven Peters Carabello twee reuzegrote pastels… (detail )


53

dec|C NUMMER130

PASTEL, maar van dichtbij wat atypisch (‘de regels van de kunst’) … het detail zou eerder in aanmerking komen voor selectie, maar het is ‘t een of ‘t ander: je dient een detail in OF het werk op de vorige pagina…


RONSE DRAWING PRIZE #47 GROTE PRIJS ACTUELE TEKENKUNST VAN DE STAD RONSE 2015 Cultuurcentrum De Ververij Ronse Vrijdag 11 december 2015 vond in CC De Ververij Ronse de proclamatie en vernissage plaats van de wedstrijd en de tentoonstelling ‘RONSE DRAWING PRIZE, de Grote Prijs Actuele Tekenkunst van de stad Ronse die ondertussen al aan de 47e editie toe is. Uit de 320 ingezonden werken van 127 kunstenaars werden anoniem 56 tekeningen geselecteerd van 28 kunstenaars. De Eerste Prijs ter waarde van 3 000 Euro ging uiteindelijk naar mevrouw Denitsa Todorova (Antwerpen), de heer David Van Heek (Wilrijk) behaalde de Tweede Prijs. Eervolle vermeldingen waren er voor Charlie De Voet (Ronse) en Ruben Boeren (Antwerpen). Deze wedstrijd van hedendaagse tekenkunst ‘pur sang’ is ondertussen een begrip geworden in het kunstenlandschap in Vlaanderen, mede door de volgehouden focus op autonome tekenkunst, de gerichte promotie en de hoogstaande jurering. Zowel jonge kunstenaars uit kunsthogescholen als oudere kunstenaars stellen zich telkens kandidaat. Op 25 november 2015 beoordeelde de jury, VERVOLG BLZ.62

Chiel Lambrecht Stories

55

dec|C NUMMER130


54

dec|C NUMMER130

gAZet wil hier geen naam vermelden om reden van wat volgt, want hier is de jury die dit ‘werk’ selecteerde (Willy Deventer: “Wat zou ik de niet-geselecteerde werken willen zien als dit ‘werk’, in mijn ogen dan, onbetwistbaar de rode lantaarn is van de selectie van 28 van de 127 inzenders. Wat moeten die 99 niet-geselecteerden een allegaartje klungelaars zijn van jewelste. Als er slechts… 27 (nog bij de les?) min of meer terecht geselecteerden zijn, dan heeft deze DRAWING PRIZE RONSE verre van de uitstraling die ‘men laat uitschijnen!?!” We gaan hierop verder door onze aanvankelijke stelling totaal om te turnen: eerst dachten we cf. ‘le salon des réfusés’ dat destijds in Parijs werd gehouden, je leest het goed: van alle werken die NIET pour la Grande Exposition werden weerhouden, met alle controverse vandien. Maar Ronse is Parijs niet en 2015 is vorige eeuw niet, want eens 36 bezoekers op een hele namiddag en dan nog eens 22 op een andere, zal nooit voor enig opzienbarend statement zorgen! DUS MET DIT WERK IN DE SELECTIE IS DE…

JURY GEBUISD!


56

dec|C NUMMER130

Elke D’haenen Caravan


57

Niet alleen ten behoeve van fotografen zou het CC De Ververij eens wat moeten doen om in inlijstingen met glas die oervervelende TL-reflecties enigszins te temperen zodat ze minder gaan storen i/d perceptie v/d expowerken ‌

Marie-Jeanne Van de Velde Points and Stripes

dec|C NUMMER130

Lana M.E.Scheider Chickens go in, pies come out


Ruben Boenen Monolite 02 (EERVOLLE VERMELDING)

58

dec|C NUMMER130

Nils van der linden Marja SKTODOWSKA (“FACING DOEL”) – details op blz.59 t/m 61


59

dec|C NUMMER130

“Mag ik de kunstenaar een hint geven? Laat eens bij verlichte vlakken de lijn weg en laat alleen het licht spelen…” (Willy Deventer)


60

dec|C NUMMER130


61

dec|C NUMMER130


54  samengesteld uit Flor Bex, Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Ante Timmermans en Hannelore Van Dijck de ingestuurde tekeningen. De jury was van oordeel dat de artistieke kwaliteit van de werken bijzonder hoog lag en elk jaar in stijgende lijn blijft gaan. Deze editie was een artistieke voltreffer waarbij de diversiteit van de autonome tekenkunst de toon aangeeft! Opvallend bij deze editie is dat maar liefst vier kunstenaars uit Ronse werden geselecteerd waarbij één eervolle vermelding voor Charlie De Voet naast Andreas Palladio Den Serra, Matthias Muyten en Marie-Jeanne Van de Velde. Laureaten 47e editie - 2015 (juryverslag) ▪ De Eerste Prijs RONSE DRAWING PRIZE ter waarde van 3 000 Euro gaat naar mevrouw Denitsa Todorova (Antwerpen) voor haar tekeningen Balance, The end 3 en Scientist study. Deze kunstenares won bij de vorige editie reeds de Tweede Prijs ! “Deze kunstenares is duidelijk een diepgaand onderzoek aan het voeren naar alle mogelijkheden van de tekenkunst waarbij ze vertrekt van een tekening die ze verbindt met een eigen universum. Het kan geen toeval zijn dat ze kiest voor dit type tekenwerk waarbij ze trouwens eigenzinnig en authentiek focust op een specifieke drager die een sculptuur wordt. Het werk heeft tegelijkertijd een fijnheid en een tijdloosheid aan de hand van schrale middelen. Een eigen schriftuur is expliciet aanwezig, maar geeft niet onmiddellijk zijn mysterie prijs. VERVOLG BLZ.68

62

dec|C NUMMER130

Bert Jacobs The papess


Sylvie De Meerleer A distance to(o) close

63

dec|C NUMMER130 Idd moet je hĂŠĂŠl dichtbij gaan kijken, want dit is het kleinste werk van de selectie/expo, drie bij drie vingers, zoiets. (Hier dus sterk uitvergroot!)


64

dec|C NUMMER130

Nathan De Corte Room with a view | Eva (of is het omgekeerd?)


Bart Gielen met o.a. Waiting for the show (details op blz.66 & 67)

65

dec|C NUMMER130


66

dec|C NUMMER130


67

dec|C NUMMER130


62  Door het gebruik van deze drager krijgt de tekening bovendien een opvallende lichtschijn en verwijst evenzeer naar vergankelijkheid!” ▪ De Tweede Prijs RONSE DRAWING PRIZE gaat naar de heer David Van Heek (Wilrijk) voor zijn tekeningen #1, #2 en #3. “Deze kunstenaar is een totaal ander type tekenaar dan Denitsa Todorova wat op een treffende wijze de verscheidenheid van de wedstrijd illustreert. Deze kunstenaar is een verteller van persoonlijk ‘averechtse’ mythes die hij doet met een grenzeloze verbeelding, maar dan wel met een adequate techniek. De kunstenaar heeft bovendien een sterk gevoel voor opbouw en compositie waarbij het oppervlak van de drager, evenredig subliem wordt gevuld.” De jury meent evenwel dat de tekst bij de tekening niet nodig is net omdat de tekeningen zo sprekend zijn. De tekeningen geven eveneens verschillende stemmingen en invalshoeken aan de toeschouwer: schrik/charme, reizen/ontdekken, micro/macro, ... ▪ De twee Eervolle vermeldingen van de voltallige jury gaan naar Charlie De Voet (Ronse) en Ruben Boeren. Ruben Boeren (Antwerpen) “Deze kunstenaar toont met zijn fotografische tekeningen een samengaan van energie, durf en moed. Hij is een virtuoos tekenaar die een eigenzinnig materiaalgebruik nastreeft. Hij werkt op groot formaat en toch is het een prent die een metamorfosisch artefactum wordt. Met beperkte middelen benadert hij de tekenkunst die de anekdotiek overstijgt en die de details toch kan verheffen tot fundamentele tekenkunst”. Charlie De Voet (Ronse) “Deze kunstenaar toont een nieuwe invalshoek op tekenkunst waarbij hij vooral naar een eigen licht en kleur zoekt. De kunstenaar heeft een manische  93

De academisch geïnspireerde tekening via hedendaagse opvattingen over kunst in moderniteit verankerd… illusoire wereld!

Bart Gielen met vlg. gAZet knap werk… (detail )

68

dec|C NUMMER130


69

dec|C NUMMER130


70

dec|C NUMMER130

Cathelijn Van Goor Glitch # 14


TEKENKUNST

71

dec|C NUMMER130

Bij WIKIPEDIA (en we kunnen grosso modo met de uitleg akkoord gaan) staat over TEKENKUNST dit te lezen…

“Opgehoogde” tekening van Albrecht Dürer: eerst tekening op donker papier in zwart, dan “ophoging” van de figuur met witte inkt/verf…

(hieronder verbeterd/aangevuld… - vergelijk daartoe beide teksten; zie de voetnoten) Tekenkunst kan opgesplitst worden in enerzijds het waarnemingstekenen (tekenen naar de natuur) waarbij de kunstenaar tekent naar de zichtbare werkelijkheid en tracht natuurgetrouw weer te geven wat hij ziet; anderzijds verbeeldingstekenen (tekenen vanuit de verbeelding)… het tekenen van wat de kunstenaar aanvoelt, hoe hij de realiteit op dat ogenblik ervaart of wat hij er in ziet, oftewel abstracte of geabstraheerde tekenkunst. Een tekening kan helemaal voorstellingsloos zijn, of kan een verwerking of interpretatie van een voorstelling zijn. Tekeningen worden gemaakt met potlood, houtskool, krijt, pastel of inkt of, afhankelijk van de ambachtelijke druktechniek, getekend op of gekrast in een of andere soort plaat of steen (met daarop eventueel een substantie aangebracht waarin getekend wordt en die, eventueel na chemische bewerking, rechtstreeks gebruikt wordt om de tekening op papier te drukken, of indirect, via een andere drager) (1). Hoewel het een tekentechniek lijkt te zijn, wordt de pasteltechniek officieel ingedeeld bij de schildertechnieken (2). Pentekeningen worden gemaakt met een teken- of rietpen en inkt of bister (3). Vóór de uitvinding van het potlood werd er vaak getekend met een zilverstift op geprepareerd papier. Ook kan getekend worden met een penseel en Chinese (ofte Oost-Indische) of eventueel met verf (4). Als er een combinatie van inkt en water wordt gebruikt, spreekt men van een gewassen (pen-)tekening. Hierbij worden lichtere partijen ingeschilderd met een verdunde oplossing van de tekeninkt of waterverf. De drager (voor een tekening) is meestal papier of karton, maar ook hier zijn talrijke uitzonderingen op (hout, glas, steen, metaal, …). Dikwijls dient de tekening als voorstudie (5) voor een op een later tijdstip te vervaardigen schilderij of sculptuur. Het gaat dan om voorbereidende schetsen. Door hun onderzoekend karakter, zullen tekeningen sneller tot de essentie doordringen, zijn ze spontaner en gevoeliger. De kunstenaar kan in een tekening zijn grenzen verleggen en op onderzoek gaan naar wat voor haar/hem belangrijk is. Recent heeft de tekenkunst de status van een zelfstandige kunstvorm gekregen. De tekeningen die daarbij ontstaan worden 'autonome tekenkunst' genoemd. En met die term gaan we over naar de tekenprijs van de stad Ronse, want in de teksten rond deze wedstrijd wordt de term AUTONOME TEKENKUNST gebruikt. (1) We zijn van mening dat het hier… PRENTKUNST betreft, een op zichzelf staande discipline; hier is het éénmalige zoek, want prentkunst betreft… oplage, multiplicatie… (2) Weerhouden én op de Drawing Prize Ronse expo twee grote (een tekening heeft zelden zo’n…   Zelfportret van een van ziekte herstellende Albrecht Dürer, 1503 met pen, penseel en krijt.


AUTONOME TEKENKUNST wil zeggen dat de tekening als kunstvorm op zichzelf bestaat en geen aanzet is tot iets anders (als voorstudie van een schilderij bvb., als plan voor een stuk architectuur = bouwkunst, als rough voor een beeldhouwwerk met voor-, beide zij- en rugzichten = 3D). Er zijn nog tekeningen die tot andere kunstvormen behoren, bvb. de stripkunst, de spotprent (cartoon), de reeks van illustraties voor een boek, toegepaste grafische kunst (grafische beeldvorming)… In de tekenkunst is “de klare (enkelvoudige) lijn” geëvolueerd tot een complexe aanwending van grafische structuren met NOOIT de bedoeling (alleen maar) picturaal te wezen.

72

dec|C NUMMER130

FOTO BJÖRN LACZAY

 … reuzeformaat) pastels die dus eerder thuishoren bij de discipline schilderkunst dan wel bij tekenkunst!?! Het tekenen met sanguinepotlood (of sanguinekrijt, wat dan weer naar pastel neigt) behoort wél tot de tekenkunst en vele kunstenaars vroeger en nu gaan daarmee aan de slag. Waarom zou men met lippenstift bvb. Geen tekening kunnen maken!?! Men kan tekenen met de vinger op een gewasemde ruit, maar die tekening is dan wel héél vergankelijk en de absolute éénmaligheid! (3) Nog véél méér pennen kunnen gebruikt worden bij het tekenen: de ballonpen (uit lang vervlogen klaslokalen met een inktpot-voor-twee in de schoolbanken en de pen waar een… ballon op stond, vandaar de naam), de ganzenveer, de vulpen, de balpen, de stift … Inderdaad zou men de kunstschilder een tekenaar met het penseel (en olie- of acrylverf) kunnen noemen, maar hier komt iets anders om het canvas kijken dat… picturaliteit noemt. Of het een schilderij dan weer tekening betreft, is lopen op een dunne koord en reeds Peter Paul Rubens maakte het ons met zijn kleine voorstudies reeds met penseel en verf uitgevoerd, moeilijk: deze doen vrij tekenkunstachtig aan, de lijnachtige vormgeving doen eerder aan tekenen (met verf in vele kleuren en tinten) denken dan aan een AFGEWERKT schilderij. Btw: vaak zijn Rubens voorstudies krachtiger, expressiever … dan het (vaak in opdracht) afgewerkte schilderij… (4) Hier wordt dus NIET de aquarel bedoeld die een bijna zuivere picturale aangelegenheid is. Zie bvb. we waterverven van William Turner… (zie rechts) De foto eronder laat via de waterverfdoos alleen al het plastische van aquarel zien… (5) Hier belanden we op de scheiding tussen het grafische en het picturale. Grafiek heeft meer te maken met de lineaire aanvoer van het onderwerp (dat ook abstract kan zijn), terwijl het schilderen veeleer plasticiteit beoogd, het picturaal weergeven van wat men ziet of wil laten zien. Daarom onze kritiek op de term PICTURALE (gevelkunst, hier en daar aanwezig in Ronse) en de oorspronkelijke term vanwege ideegever jean-Marie De Dijn: ILLUSTRALE. Illustrale kan een voorstelling geven van alles, PICTURALE is een term die alleen tot de schilderkunst valt terug te voeren… verenging van de opzet dus, totaal verkeerde vlag die nooit de hele lading kan dekken. De VOORSTUDIE betreft een zogezegd niet-autonome kunst, want dient om er verder op in te gaan, middels de voorstudie zelf of naast de voorstudie op de drager die uiteindelijk beeld en boodschap zal dragen. Tekenkunst is dus (cf. “Moet ik er een tekeningetje bij maken?”) in aanzet een 2-D gegeven (dat autonoom) tot een 3-D LIJKENDE voorstelling kan worden verder gezet. Tot daar de voetnoten, maar een en ander zullen we nog gebruiken in het verdere betoog, verspreid over de pagina’s dienende voor deze exporepo…


73

dec|C NUMMER130

Duidelijk te onderscheiden: een tekening van een schilderij, een grafische (vertalende) schriftuur tegenover een picturale benadering (hier een ‘fotografische’, ook al liet dit begrip/uitvinding nog ‘n paar eeuwen op zich wachten…)!


Gekleurde tekenkunst gebakken in Ronsese tegeltjes nabij het MUST‌ (zie voorheen in gAZet).

74

dec|C NUMMER130


75

dec|C NUMMER130

hoe zou het nog zijn met…

?

beke (Bertrand Vande Kerckhove) met tekenen met de computer (idd. een duivel) en Willy Deventer (tekenen met penseel = wijzende hand naar…) alweer Deventer met ‘picturale’ damesborst = detail van een duivelswerk op paneel in olie…


76

FOTO STIJN DELABIE

dec|C NUMMER130

DENITSA TODOROVA WINT EERSTE PRIJS VAN RONSE DRAWING PRIZE #47 Op vrijdag 11 december 2015 vond in CC De Ververij de proclamatie en vernissage plaats van de wedstrijd en de tentoonstelling “RONSE DRAWING PRIZE”. Deze Grote Prijs voor Actuele Tekenkunst van de stad Ronse is ondertussen al aan de 47e editie toe. Uit de 320 ingezonden werken van 127 kunstenaars werden anoniem 56 tekeningen geselecteerd van 28 kunstenaars. De Eerste Prijs ter waarde van 3 000 euro ging uiteindelijk naar mevrouw Denitsa Todorova (Antwerpen). De heer David Van Heek (Wilrijk) behaalde de Tweede Prijs. Eervolle vermeldingen: Charlie De Voet (Ronse) en Ruben Boeren. Deze wedstrijd van hedendaagse tekenkunst ‘pur sang’ is ondertussen een begrip geworden in het kunstenlandschap in Vlaanderen, mede door de volgehouden focus op autonome tekenkunst, de gerichte promotie en de hoogstaande jurering. Zowel jonge kunstenaars uit kunsthogescholen als oudere kunstenaars stellen zich kandidaat. Op 25 november beoordeelde de jury, samengesteld uit Flor Bex, Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Ante Timmermans en Hannelore Van Dijck de ingestuurde tekeningen. De jury was van oordeel dat de artistieke kwaliteit van de werken bijzonder hoog lag en elk jaar in stijgende lijn blijft gaan. Deze editie was een artistieke voltreffer waarbij de diversiteit van de autonome tekenkunst de toon aangeeft! Opvallend bij deze editie is dat maar liefst vier kunstenaars uit Ronse werden geselecteerd waarbij één eervolle vermelding voor Charlie De Voet naast Andreas Palladio Den Serra, Matthias Muyten en Marie-Jeanne Van de Velde. Voor het volledige juryverslag, de lijst met geselecteerde kunstenaars én een uitvoerige fotorepo verwijst gAZet naar zijn volgend nummer 129. De expo van de geselecteerde werken loopt tot en met zondag 10 januari 2016 in CC De Ververij Wolvestraat 37. De tentoonstelling is open op woensdag, zaterdag en zondag (niet op feestdagen) van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Info: jan.leconte@ronse.be of via 055 23 27 94.


77

dec|C NUMMER130

Liesbeth Van Lancker Today is a good day (details op vlg. pagina’s…)


78

dec|C NUMMER130


79

dec|C NUMMER130


80

dec|C NUMMER130


Gieles Van Duyse Schroothoop (detail vlg. blz.)

81

dec|C NUMMER130


82

dec|C NUMMER130


De jury kende deze drie werken de eerste prijs toe! Volgens de jury zou Denitsa Todorova uit A’pen Ze zou daarbij een DIEPGAAND onderzoek voeren naar ALLE mogelijkheden van de tekenkunst en haar tekening verbinden aan een eigen universum…

Daarenboven, nog steeds volgens de verantwoording van de jury, focust ze authentiek op een specifieke drager die een… SCULPTUUR wordt!?! Fijnheid, tijdloosheid, schra- dec|C le middelen, expliciete eigen schriftuur, mysterieus, opvallende lichtschijn, verwijzende naar vergangelijkheid! Tja…

ALLE GESELECTEERDEN 2015 Bert Jacobs Willem Vermeersch Lana Schneider Liesbeth Van Lancker Hans Defer Nathan De Corte James Block Andreas Palladio Den serra Joachim Deville Marc Gielen Marie Van de Velde Jean-Baptist Vandevelde Elke D’haenen Jean-christophe Wallaert Izabel Angerer Gieles Van Duyse

Denitsa Todorova (1)  David Van Heek (2) Ruben Boeren (EV) Charlie De Voet (EV) Koi Persyn Steven Peters Caraballo Chiel Lambrecht Sylvie De Meerleer Nils Vanderlinden Matthias Muyten Joan Hus Cathelijn Van Goor

83

NUMMER130

Balance The end 3 Scientist study


Intrigerend, onaards, in tegenstelling tot negen op de tien aanwezigen ter vernissage: “Liever een andere winnaar, de tweede prijs moest de eerst geweest zijn…”, ons akkoord voor bekroning, werk met een andere dimensie, van een aparte klasse, van twee vorig jaar TERECHT winnaar anno 2015, of moeten we… winnares zeggen, sinjorina (cf. sinjoor) uit A’pen?

Denitsa Todorova (rechts een detail) – idd. bevreemdend werk!

84

dec|C NUMMER130

1e PRIJS


85

dec|C NUMMER130

2e PRIJS


86

dec|C NUMMER130


87

dec|C NUMMER130

David Van Heek # 1 | # 2 | # 3 (TWEEDE PRIJS – zie ook de vorige & vlg. pagina’s)


88

dec|C NUMMER130


89

dec|C NUMMER130


90

dec|C NUMMER130

Joachim Devillé Une appel en absence  | Goldberg  (detail van blz.91)

CC De Ververij


91

dec|C NUMMER130


Andreas Palladio Den Serra Look on the past… (links) en ‘past’ die was voor deze Ronsese kunstenaar het winnen van de DRAWING PRIZE RONSE anno 2014!

92

dec|C NUMMER130

Joachim Devillé xxx Aurora’s private chat


Charlie Voet Screened (study in coloured black) | About a shadow and its man… (EERVOLLE VERMELDING) (met excuus voor mijn reflectie) …

… voer voor discussie, twee werken die eerder thuishoren in ‘n expo met het fenomeen ‘installaties’ dan op een tekenkunst wedstrijd. <google> onze Ronsenaar en je komt bij… jurylid Manders uit!?!

93

dec|C NUMMER130

68  gedrevenheid in hem die het mogelijk maakt dat hij laag na laag de tekening doordringt. Tekenkunst is een ervaringsproces voor hem waarbij hij toelaat dat er versmelting kan plaatsvinden tussen detail en toeval. Hallo, jury, pedalen …!?!


Het Publiek Variations on theme # 01‌

94

dec|C NUMMER130


Het Publiek Variations on theme # 02‌

95

dec|C NUMMER130


Het Publiek Variations on theme # 02 (details)…

96

dec|C NUMMER130

honger heb ik naar liefde smacht ik, lief, alsjeblief, heb me lief lief, zingen wil ik van love, muziek ik, zang, 'k ben bang al zo lang hartendief blief! maar welke, denk ik, honger, wil ik zingen, wring ik keel, mijn, uit, slik ik géén noot?, stik ik op jouw hart, strik ik indien niet, prik ik luister, zing ik van JOU vooral... én ik!


Het Publiek Variations on theme # 02 (second version)‌

97

dec|C NUMMER130


(with devilish detail…)

98

dec|C NUMMER130

WAS HERE

Het Publiek Variations on theme 03 | 04…


A

99

B

dec|B NUMMER129 C D

E

F

G

A/ schouw Napoleon Annicq B/ de stadsTUIN (jawel!) C/ Canfijnstraat D/ “de kliniek” E/ voormalig ISE, nu WZC Kammeland F/ brik à brak achter Hogerlucht & Kammeland G/ “Meerscheputte”

s t a d m e t u i t z i c h t | zaterdag 19 december 2015 14:52


100

dec|B NUMMER129

DAAR WAAR BUUNIE STAAT…


101

RONSE VERKOOPT… en zorg dus dat met de feestdagen BUUNIE ter tafel komt, fondantlekkere chocolade geproduceerd in Ronse…

TE KOOP BIJ:

dec|C NUMMER130

4,

56

EURO/100 GR

DAAR WAAR BUUNIE STAAT


ronse.be

102

dec|C NUMMER130

LINK randeevoe.be

.be

© Philippe Minnaert

Zoals elders te lezen valt, zien we ook in de USA waar gAZet gevolgd wordt, wel, de concentratie van zo’n 25 à 30 surfers per uitgave ligt bij Pawtucket (Boston – zie voorheen in gAZet) waar een aantal naar de USA uitgeweken Ronsenaars verblijven. Onder hen Jean (John) Vandereecken en hij reageert (doet ie meer dan eens, zie andere nummers van gAZet) op onze pagina 134 betreffende ‘zijn’ BEEKSTRAAT… Zijn e-mail onderaan…

De blog van Stef, reeds 11 jaar via stefvancaeneghem.be KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

nieuwsblad.be ‘ONZE’ JEAN IN ‘ZIJN’ RONSES… iek zie de portreeten van de"nieve Bekstroet" woer da 'k iek ien de loete 40's en vroege 50's doegeleks ging goen spylen aan "mien" brugske ouver "mien byk" aan de kloskiesfabrieke (noordboom!!) en tuus by tante Marguerite en "Moeder" biene gink ien 21 bekstroet. daat ees al wieg, al mien souvenierkies vaan mien kienderjoerkies wieg gesmyten!! MEINSEN DAAT DOET VRIED ZIER!!! GONE WITH THE WIND INTO RONSE HISTORY!!!!! weinse daa 'k iek dat niet gezien hoe jeantse

MAKE LOVE, NO WAR!

deroonseniere.be is de blog van Luc De Medts

via hln.be

www.

.info


103

VORIGE EDITIE(S) Je ziet en leest het in nummer‌

gazetronse.be


104

dec|C NUMMER130

Dé grote verandering tijdens de komende Bommelsfeesten is het volledig omgegooid traject van de avondstoet, kijk maar…

Bij… Artisanne, €4,56/100gr dààr wààr BUUNIE staat!


105

dec|C NUMMER130

CC DE VERVERIJ - AANBOD JANUARI 2016 DE SOLISTEN VAN DE EUROPEAN  PHILHARMONIA O.L.V. WALTER PROOST De European Philharmonia heeft er dit seizoen voor gekozen om de blazers als solisten uit te spelen. De bewerkingen van Amadeus Mozarts ouvertures zijn uitdagend te noemen voor blazers en de door iedereen gekende Carmen van Georges Bizet zal je zeker overtuigen dat het niet altijd de strijkers zijn die op de voorgrond moeten treden. Locatie: CC De Ververij - Zuidstraat 19 - Ronse | Prijs: €18 / €16 (-26; 55; groepen).

Vrijdag 22 januari 2016 - 20 uur

Begijn Le Bleu - MET MIJ GAAT ALLES GOED 

Volgens de Westerse maatschappij zijn er maar drie woorden die er toe doen in deze wereld: pluk de dag. Al de rest is bagage. Eenvoudig, niet? Hoe Begijn er toch telkens in slaagt het leven moeilijker te maken dan het is, laat hij zien in ‘Met mij gaat alles goed’ Omdat je graag lacht met losers maar ook omdat je jezelf er stiekem in herkent. Locatie : CC De Ververij Wolvestraat 37 - Ronse| Prijs: €18 / €16 (-26; 55+; groepen). DEZE VOORSTELLING IS EEN TRYOUT!

BEGIJN LE BLEU | FOTO GUY KOKKEN

zondag 17 januari 2016 - 15 uur


106

dec|C NUMMER130 Zaterdag 23 januari 2016 Marc Hauman met

OORLOGSVENSTERS Het oorlogsvenster ontsluit niet alleen gebeurtenissen, gruwelen of korte lichtpuntjes van de Eerste Wereldoorlog, maar belicht deze bedenkelijke bezigheid overal waar het oorlogstoneel wordt opgevoerd. Een raamwerk van emoties en de vraag waarom. Locatie: CC De Ververij - Wolvestraat 37 - Ronse

aanvang 20 uur Prijs: €17 / €15 (-26; 55+; groepen). Reservaties: 055 23 28 01 of cultuur@ronse.be

FOTO PAUL DE MALSCHE


107

Naast ‘het brengen van’, zorgt gAZet ook zélf voor nieuws!

VENSTER OP RONSE … we openen het tot driemaal per maand!


108

dec|C NUMMER130

Delfst blauw toont hier een in mensenkleren verpakte duivel die ter helle blaast en vervaarlijk vooruitpriemt met de drietand. Hallo Ronsenaars, heb je duivels in de aanabieding (om in gAZet te publiceren), laat het ons weten, e-mail ons een goeie foto van jullie duivelse kleinood (of grootnood, LOL) of inviteer ons om er bij jullie een goeie foto te komen van maken. Mag anoniem, mag mĂŠt naam en/of toenaam. De duivel is van Ronse, toch?


109

RICHTLIJNEN VUURWERK In Ronse mogen vuurwerk & voetzoekers, dec|C NUMMER130 zowel op privaat als openbaar domein, alleen gebruikt worden indien je beschikt over een vergunning afgeleverd door de burgemeester. Toch is het een goede raad om op oudejaarsavond de dieren uit de weide te halen. Dierenhouders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door hun opgeschrikte dieren. Info over veilig vuurwerk kan je vinden op http://economie.fgov.be

IS NIET OM MEE TE SPELEN!


110

dec|C NUMMER130

-WERK TER GROTE MARKT, 9 JANUARI 2016 21 UUR


111

Stadsdiensten tijdens de eindejaarsswitch ‘15 > ‘16 dec|B NUMMER129 Het stadhuis is gesloten: - donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2015 - donderdag 31 december 2015 - vrijdag 1 januari, zaterdag 2 januari 2016 - maandag 4 januari 2016 De Bibliotheek is gesloten: - donderdag 24 december t.e.m. zondag 27 december 2015 - donderdag 31 december t.e.m. maandag 4 januari 2016 Groepsopvang Het Sprookjesbos is gesloten: - donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016. Dienstencentrum De Hoge Winde is gesloten: - woensdag 23 december 2015 t.e.m. maandag 4 januari 2016 De dienst Toerisme (Hoge Mote) is gesloten: - donderdag 24 t.e.m. zondag 27 december 2015 - donderdag 31 december 2015 t.e.m. maandag 4 januari 2016 De dienst Jeugd is gesloten: -maandag 21 december 2015 t.e.m. maandag 4 januari 2016 De Sporthal 't Rosco is gesloten: - donderdag 24 december t.e.m. zaterdag 26 december 2015 - donderdag 31 december 2015 t.e.m. zaterdag 2 januari 2016 De dienst Cultuur is gesloten: - maandag 21 december t.e.m. zondag 27 december 2015 - donderdag 31 december 2015 t.e.m. maandag 4 januari 2016 Het Zwembad is gesloten (wegens onderhoudswerken): - zaterdag 19 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016 Het Recyclagepark is gesloten: - donderdag 24 december 2015 t.e.m. maandag 4 januari 2016.


112

 BOMMELKIES Uitgedokterd door wijlen patissier Roger  KEUN (rood) - kruidig & zacht donker bier, 9% - een zwaar, donker De Vuyst voor de Bommelsfeesten. In de- dec|B NUMMER129 bier van hoge gisting met hergisting op fles met smaakevolutie. Het is ze ruitvormige cake zijn appeltjes en citroen verwerkt. Als afwerking gebrouwen met zes moutsoorten (pilsmout, tarwemout, Münchener, worden er amandelschilfers over gestrooid. De vraag rijst nu de zaak in Cara 120, Special B, chocolademout), twee hopvariëteiten (Perle, East Kent Goldings), twee soorten kruiden en bruine kandijsuiker. De donke- de Stationsstraat volledig gesloten is, of er nog aan Bommelkies te re KEUN is een evenwichtig en complex degustatiebier met ‘n licht zoe- geraken valt!?! WORDT VERVOLGD… te doch kruidige smaak waarin toetsen van banaan en…. chocolade op-  BUUNTCHIES Dit aperitiefhapje bestaat uit gele, Hongaarse boontjes (erwten), die vallen. Lange en licht bittere nasmaak. achtereenvolgens worden gewassen, geweekt, gedroogd, gezeefd en  KEUN (zilver) - hoppig & fruitig blond bier, 7,5% - een kruising tusvervolgens gepoft. Enkele mensen maken de BUUNTCHIES van wijlen sen een tripel en een saison, extra hoppig door de dry hopping: wat Julien De Raedt na. Verkrijgbaar bij de dienst toerisme in de Hoge citrus en abrikoos in de neus, tikkel peper, zachte, volle en bittere Mote, De Biesestraat 2 - 055 23 28 16 smaak, fluwelen mondgevoel en lange nasmaak met een verfrissend zuurtje. Gebrouwen met vier moutsoorten (pilsmout, tarwemout, Mün-  HOGE MOTE KAAS chener en pale mout), drie hopvariëteiten (Fuggles, East Kent Goldings, Een bierkaas bereid uit dagverse rauwe melk. Na het pekelen, wordt deze kaas vier tot vijf dagen in Hoge Motebier ondergedompeld. Een Amarillo), twee kruiden en witte kandijsuiker. Het is een bier van hoge bol kaas van 6,5 kg slorpt 1 liter bier op. Deze kaas is zoutarm. Zuivel gisting met hergisting op fles met smaakevolutie. Gebalanceerd en Lejour, Peperstraat 13 - 055 21 40 71 harmonieus.  LEEKIE'S VAN SPEEKIE Info en verkooppunten kan je vinden via: www.keun.be Vier verschillende soorten suiker worden gekookt tot 140°. Vervolgens  RONSESE TRIPEL - de tripel is een licht amber volmoutbier met 8° afgekoeld tot 75°.De brij wordt aan een haak uitgerokken en getrokken alcohol en heeft een zachte bitterheid annex een lichte kruidentoets. tot de beige kleur van de snoep wordt bekomen. Daarna door een ra BOMMELSBIER - een lichtbruin, ongefilterd abdijbier van hoge teltoestel gedraaid voor de individuele de vorm. Verkrijgbaar bij de de gisting. Door de hergisting op fles stijgt het alcoholgehalte tot 8,5°. dienst toerisme in de Hoge Mote, De Biesestraat 2 - 055 23 28 16 en  RONSESE DUBBEL - dit donker volmoutbier van hoge gisting heeft tijdens de noveen van Wittentak aan het kraam van SPEEKIE zelf… een aangename kruidige afdronk met 7,4° alcohol. De schuimkraag is compact & stevig en zorgt voor ‘n romige bedekking met lichte pareling.  HERMESTERRINE Mager vlees van jong konijn gemarineerd in witte wijn. In de terrine  HOGE MOTEBIER - een ambachtelijk volmoutbier van hoge gisting worden ook pistachenootjes verwerkt. Lekker op toast of bij allerlei met een bruinrode kleur. Hergisting op fles heeft een alcoholgehalte slaatjes. Zuivel Lejour, Peperstraat 13 - 055 21 40 71 en in de Salons van 6,1°. HOGE(gisting)MOTE(mout). Remington, Politiekgevangenenstraat 32 - 055 21 21 43 Bierhal Ronse, Ninovestraat 74 - 055 20 89 74  MOSTERD & PICKELS VAN CAMP Delhaize Ronse, Zonnestraat 4 - 055 20 77 30 De basis bestaat uit gemalen mosterdzaadsoorten vermengd met azijn, ANDERE RONSESE SPECIALITEITEN: zout en eventueel specerijen.De smaak, geur en kleur wordt bekomen  HERMES PRALINES -70 soorten pralines op basis van karamel, verse door de verschillende bestanddelen te doseren. Stevig ingepekelde boter, suiker, likeuren en de beste chocolade; zonder kleurstoffen, begroentensoorten (bloemkool - augurken - uitjes & eventueel wortelen) waarmiddelen of kunstmatige aroma's. De productie van de Hermes worden ontzout, geblancheerd en vermengd met ‘n kruidige mosterdpralines gebeurt in de Jan van Nassaustraat - chocolaterie-hermes.be VERVOLG OP BLZ.113

RONSESE SPECIALITEITEN:


VERVOLG VAN BLZ.112

Saus - www.vancamps.be - Zuivelhandel Lejour, Peperstraat 13 055 21 40 71 & bij Artisanne, St.-Martensstraat 51/53 - 0491 44 40 16 www.artisanne.be  HONING VERSCHOORE De honing is een natuurproduct waarvan naargelang de weersomstandigheden en de sterkte van de bijenkolonie gedurende de bloeiperioden van drachtplanten zoals fruitsoorten, linde... de nectar wordt ingezameld. Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Verschoore, Eikelstraat 1 - 055 21 16 04 – 0485 14 13 24 Laatste update vanwege de stad op 04 september 2015 en verbeterd/ vereenvoudigd/aangevuld door gAZet op 29 december 2015

4,

56

EURO/100 GR

WANT WANT WANT… ER IS EEN RONSESE DELICATESSE BIJGEKOMEN, NAMELIJK…

 BUUNIE CHOCOLAATJES

Deze chocolaatjes, elk zo’n 11 à 12 gramwegend, ontstonden n.a.v. de inhuldiging van het BUUNIE beeldje (ontwerp Willy Deventer / brons van Paul Beeckman) in september jongstleden. Zo’n 333 (jawel!) aanwezigen mochten de eerste exemplaren proeven, de burgemeester als allereerste. Naast de BUUNTCHIES die bij het aperitief passen, zijn de BUUNIES een snoepje, een zoete trooster, een … booster (chocolade is de enige natuurlijke voeding waarin … voorkomt; supplementen moeten chemisch worden aangemaakt en zijn in pillen verkrijgbaar), voor bij de koffie, bij de… verwenkoffie. Voor extra … moet je dus niet naar de apotheker, maar naar bvb. Artisanne en andere verkooppunten staan op de agenda (de balie van de toeristische dienst bvb., middels schepen Michaux reeds lààààng aangekaart, maar ja, de spreekwoordelijke traagheid van een stadsbestuur, newoer? De BUUNIES (momenteel een fondant praline cacaoboterbedrukt met het logo van Willy Deventer - indien vlotte verkoop kan uitbreiding naar melkchocolade, witte chocolade en gevuld met bvb. muntsmaak kan ook) zijn qua groothandel te bekomen bij atelier 92/94, Hogerlucht 92/94 Ronse, gazetronse@gmail.com 055 20 60 03. Handelaars die deze nieuwe Ronsese delicatesse willen verkopen, kunnen daar terecht.

113

dec|B NUMMER129

Geniet én steun de werkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt!


ALLE 27 NUMMERS VAN GAZET JAARGANG DRIE 

114

dec|C NUMMER130


ALLE 27 NUMMERS VAN GAZET JAARGANG DRIE 

115

dec|C NUMMER130


ALLE 27 NUMMERS VAN GAZET JAARGANG DRIE 

116

dec|C NUMMER130


117

dec|C NUMMER130

“De…

… voorbije jaargang vonden zo’n 270 000 surfers de weg naar gAZet, die moet je verdienen, elke verder editie weer, dank–jullie–wel…”


… 2013 | 2014 | 2015 … INTUSSEN DRIE VOLLEDIGE JAARGANGEN VAN DE DIGITALE GAZET VOOR RONSE

118

dec|C NUMMER130

13 000 RONSENAARS (WANT DE ANDERE 13 000 INWONERS WETEN NOG STEEDS NIET DAT GAZET BESTAAT… ZEGT DAT IETS OVER ONS DAN WEL OVER DE RONSENAARS?)

KREGEN IN JAARGANG 03 OVER 2015 LIEFST MÉÉR DAN…

3 100 PAGINA’S EN EEN VEELVOUD ERVAN, DUS ZO’N KLEINE

13 000… ARTIKELS, FOTO’S, BEELDMATERIAAL ALLERHANDE, EDITORIALEN, VERSLAGEN, MEDEDELINGEN, AGENDA’S, INTERVIEWS, REPORTAGES, WEETJES ENZ. ENZ. EN NOG NOOIT HEEFT ÉÉN PERSORGAAN BEPAALD DÀT GEREALISEERD VOOR ÉÉN STAD… VOOR ONZE STAD RONSE! ALS DIE 13 000 LEZERS HET DOORZEGGEN AAN DIE 13 000 ANDERE STADSGENOTEN, DAN LEEST IEDERE RONSENAAR… OVERMORGEN GAZET EN GEEFT ONS DAT EEN FERME SPOORSLAG OM IN 2016 NÓG BETER TE DOEN. Met dank voor eergisteren, voor gisteren en voor vandaag en hop naar morgen… Willy Deventer (uitgever).


Op elke kilometer die de aarde omtrekt, kan gAZet minstens een artikel of foto, illustratie, reportage, interview enz. enz. leggen, méér dan 40 000 items in drie jaar tijd én dàt… alliene vuir Ro°nsse!

IN DE VOORBIJE DRIE JAARGANGEN LIETEN WE LIEFST

9 294 BLZ.

OP ONZE 1300 000 SURFERS LOS, ASJEBLIEF!

         

119

dec|C NUMMER130

sterren


Voor dat publiek dichtgespijkerde toilet ter Kloef trokken we naar… De Kloef ofte de Stadstuin… (zie onder de Duvel het opnieuw geopende café De Kloef)

… en ‘we legden aan’ in INZOOM

120

dec|C NUMMER130


Effe wat UITZOOMEN…

121

dec|C NUMMER130


… Helemaal UITGEZOOMD en nu 180° DRAAIEN en wéér ‘aanleggen’… (hier zie je dat we eens vanuit een totaal andere hoek dan van ons redactieterras kleine én grote kerk in één foto vatten)

122

dec|C NUMMER130


180° OMGEDRAAID DIT STILLEVEN…

123

dec|C NUMMER130


Werd ‘de werf’ netjes achtergelaten? NEEN!

124

dec|C NUMMER130

HET PUBLIEK TOILET IN CENTRUM RONSE IS WEER DICHTGESPIJKERD (OP DE INZET NOG OPEN!)


GAAN WE EEN 66-KE DOEN?

125

dec|C NUMMER130

QUEEN SANDRA & KING WERNER VAN DE BOMMELS NODIGEN UIT NAAR ZOTTE ZATERDAG


126

dec|C NUMMER130

Het bestaat in Ronse

RIP DE WEG VANOP STRAAT NAAR EEN

“bommelskerkhof”


127

dec|C NUMMER130

RIP


128

dec|C NUMMER130

“bommelskerkhof” RIP


129

dec|C NUMMER130

RIP


130

dec|C NUMMER130

RIP


131

dec|C NUMMER130

Een lezer meldde dat hij het met “goed gevonden” had opgemerkt dat gAZet in vorig nummer - bezoek vier eersteklas voetballers van Zulte Waregem aan ‘onze’ kliniek - het logo van vzw AZ-Glorieux had omgetoverd naar een toepasselijke bal. Tja, mensen, dààr doen we hét (óók) voor!

RIP


132

dec|C NUMMER130

[de noelde] LEES TEKST OP BLZ.135


méér nieuws GEDICHTENDAG DONDERDAG 28 JANUARI 2016

133

dec|C NUMMER130

Op die laatste donderdag van volgende maand wordt ook te Ronse en naar recente jaarlijkse gewoonte GEDICHTENDAG gehouden. In een organisatie van de stedelijke cultuurraad zal het event anno 2016 plaats vinden in TIO3. Op 13 januari is er persconferentie en gAZet zal daar verslag van uitbrengen. Bij de vorige edities van GEDICHTENDAG heeft gAZet uitvoerig verslag gebracht van de gewoonlijk zéér originele invulling door Marc De Turck en de zijnen. Het valt dus… eagerly uitkijken…

PSALMEN DAVIDS IN ONZE COLLEGIALE 22 JANUARI 2016 Graag nodigen we uit op ons concert de ‘Psalmen Davids’ van Heinrich Schütz op vrijdag 22 januari 2016 om 20 uur in de Hermescollegiale: een stemmig NIEUWJAARSCONCERT door het koor Cantabile-Gent en het barokensemble Arcus Coloratus op authentieke instrumenten, o.l.v. Steve De Veirman. Toegang: €20 - €18 (-18 & +65) via 055 21 73 75.

koning in spe & net koning af, mét seffie

De ‘Psalmen Davids’ vormen een hoeksteen in het oeuvre van de Duitse zeventiendeeeuwse componist Heinrich Schütz. Hij schreef ze relatief vroeg in zijn carrière, in 1619 en ze vormen een verbluffende synthese tussen de Lutheraanse liturgie en de weelderige Venetiaanse instrumentale stijl die Schütz tijdens zijn studie in de republiek had leren kennen. Wat meteen opvalt, is dat de tekst in deze werken zonder meer centraal staat. De componist zorgde dus niet enkel voor een uitstekend verstaanbare tekstplaatsing, zoals dit in het typische madrigaal naar voor komt, maar daarnaast bepaalt een natuurlijk spreekritme ook het tempo en de timing van deze psalmen. Het resultaat is een triomf van woord over de muziek en een perfect evenwicht tussen melodisch gedachte momenten en uitvoerige versieringen in de instrumentale partijen: een spectaculair en tegelijk virtuoos klinkende dubbelkorigheid. Dit concert brengt een vijftal Psalmen afgewisseld met een pallet aan a-capella koorwerk van Claudio Monteverdi en Thomas Weelkes.

PROJECT TRIAMANT VERTRAAGD DOOR SPECULATIE PRIVATISERING? In maart 2015 werd het woon- en leefproject van Triamant in Ronse voorgesteld. Bedoeling was om in de eerste fase 128 woongelegenheden, horeca en een buurtwinkel te voorzien. Sedert de sloop staat het project stil. Sp.a vroeg een woordje uitleg aan het stadsbestuur. Eerder dit jaar werd de voormalige paramedische school met de fraaie graffitikunstwerken (zie voorheen in gAZet) gesloopt. De verwachting was dat men onmiddellijk zou beginnen met bouwen om eind 2017 fase 1 van het project te kunnen afwerken. Gemeenteraadslid Philipppe Vallez moet echter vaststellen dat er momenteel weinig beweging in het project zet. Zou Triamant misschien speculeren op de uitkomst van de privatisering van de stedelijke zorg en… LEES VERDER BLZ.125

[de noelde] LEES TEKST OP BLZ.135


134

dec|C NUMMER130

[de noelde] tekst van Patrick Aelvoet


VERVOLG VAN BLZ.133 heeft de stad niet zelf een rem geplaatst op de ontwikkeling van het project? OCMWvoorzitter Wim Vandevelde bezwoer de oppositie van niet. Volgens hem is de vertraging te wijten aan de harde onderhandelingen met de aannemers en zouden de werken binnenkort moeten worden aangevat. WORDT VERVOLGD.

SP.A RONSE OPEN & JONG NAAR TOEKOMST (2018) Op de agenda van de recente ledenvergadering van sp.a Ronse, stond o.m. het stappenplan voor 2018 en de aanvulling van het partijbestuur. Het Feestpaleis zat op 10 december 2015 afgeladen vol voor de presentatie van het plan waarmee sp.a naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen trekt. De partij wilt in 2018 een sterk positief alternatief bieden aan de kiezers en zal daarom in de komende maanden reeds heel wat bijkomende inspanningen leveren. Samen met het lokaal middenveld gaat sp.a rond een aantal thema’s open discussieavonden organiseren die moeten resulteren in concrete voorstellen in de gemeenteraad. ‘t Is duidelijk de bedoeling om niet langer enkel te reageren op de beleidsvoorstellen van de meerderheid, maar meer dan ooit te voren ook zelf de agenda te bepalen. Om dit in goede banen te leiden, zet de partij volop in op haar jong politiek talent: fractieleiders Koen Haelters en Sylvie Miclotte maar ook dossiervreter Björn Bordon. In aanloop naar 2018 trekt de partij hiermee duidelijk de lijn van de politieke vernieuwing door. Tegelijk kondigt sp.a Ronse aan om in gesprek te willen gaan met alle progressieve krachten in Ronse zodat de mogelijkheden tot samenwerking kunnen worden onderzocht. Dit nieuw open en jong toekomstproject werd door de leden unaniem goedgekeurd. Op dezelfde vergadering werd het partijbestuur aangevuld. Ervaren rot Freddy Verkruyssen werd verkozen tot voorzitter. Voormalig schepen Suzy Arys komt als ondervoorzitter het reeds bestaand dagelijks bestuur versterken. Ook het partijbestuur werd uitgebreid met verschillende nieuwe gezichten. Samen vormen zij een sterke ploeg met veel ervaring en enthousiasme. We laten middels een persbericht vanwege de sp.a (andere partijen blijven in gebreke, maar dat moeten ze zelf weten) de kers(t)verse voorzitter aan het woord: “Een druk bijgewoonde AV heeft mij met ruime meerderheid verkozen tot voorzitter van sp.a Ronse. Voor velen een weerzien, voor anderen een nieuwe start. De beslissing om de post te aanvaarden was meer een gevoelsreactie dan een beredeneerde keuze. De oppositiekuur die de partij moet ondergaan, is geen gemakkelijke opdracht. De omschakeling is een langzaam en moeilijk proces gebleken. Het is belangrijk dat er stabiliteit is in de partij, na de rode neuzen actie (zie gAZet vorig nummer 129 n.v.d.r.) zouden we de beeldspraak kunnen gebruiken dat alle neuzen nu in de zelfde richting staan. Als we de laatst beschikbare cijfers nemen, vertegenwoordigen de socialisten in Ronse nog altijd 25% van de Ronsenaars en zijn we hiermee de grootste politieke partij. Dàt is mooi, mààr niet genoeg! Wij geloven in progressief Ronse en maken ons sterk dat Ronse ook gelooft in ons. Wij hebben in elk geval nog drie jaar om iedereen te overtuigen en we zijn van plan die goed te besteden. Spetterend 2016 gewenst en vergeet onze nieuwjaarsreceptie annex eetfestijn niet: zaterdag 30 januari 2016 van 17:30 af in het C.O.C. – mét John Crombez!”

[de noelde]

135

dec|C NUMMER130

== uitbreidingswerken ingehuldigd == [De Noelde], de herinneringsnaald en ook wel eens obelisk genaamd, ziet vooruitgang rondom haar, zo zei ze mijzelf. Uitermate fier is [De Noelde] op het feit dat op ‘t podium dat rond haar ruime uitbreidingswerken ondergaan heeft, Jettie Pallettie ‘Daar word ik vrolijk van’ zal komen zingen! De ooit eerste Bommelskoning Roger Boursier’s eigen dochter, de doochter vaa Marber newoer te, kwam de verkleding van [De Noelde], samen met haar dochter, zondag laatst bewonderen. Ees’t woer vrieg ze, daa Jettie Pallettie uuk ‘Papa Paparapapapa’ zal zingen? Wat haar dat vermag te herinneren, wisten de omstanders niet zo meteen … Een deskundige uitleg evenwel van de schepen der feestelijkheden volgde daarop en werd beaamd door de voorzitter van de Stedelijke Raad der Bommels. Christophe Delusinne, keunink vaan de Bonmohs ien 2010 en ontwerper van het geheel, wist ook nog te vertellen dat er nog een extra podium bijkomt. ‘Feest In De Tent’ zal Jettie Pallettie hopelijk wel zingen, doch zo’n ding komt er niet. Daarvoor moeten wij naar jumelagestad Kleve in tijden van Karnaval bijvoorbeeld. Een iets te gevaarlijke tocht voor Mamber’s doochter die daarmee de avond voor bekeken hield. Christophe Delusinne, de ontwerper dus, heeft dat podiumding nogal sterk laten maken met investeringsgelden van de stad die helaas niet zo… sterk zijn! Vrie stierk, zo sterk zelfs dat hij het dopen met een fles champagne niet onmiddellijk liet lukken. ‘Hey knul’ en ook al eens ‘Hopeloos’ mag dan wel gezongen worden door Jettie Pallettie, op dat moment was het ‘Walla Walla Bing Beng’ (zie foto op blz.132 onderaan rechts)! Ook al eens gezongen na momenten die als moeilijke werden ervaren, door ja, die Jettie Pallettie??? Christophe Delusinne citeerde even en net voldoende een titel gebracht door Jettie Pallettie, nl. ‘Ik zit in een cafeetje’ waardoor de vele… 


136

 bewonderaars van ‘De Noelde’ zich bewogen en hem volgden naar. Aldaar vertelde hij ronduit over de achterkant waar- dec|C NUMMER130 op hij een dansend Koningspaar geschilderd had. Een zijkant, zo vervolgde hij, stelt het nachtelijk Ronse voor met maskers, de stadssleutel en vuurwerk. Vooraan, sinds de laatste Bonmohsfiesten, zijn idee over [Den Bonmoh] dansend op de kroon van het Koningspaar en aan de haal met de sleutel van de stad. Nog andere delen van de nu iets kleinere Grote Markt worden eveneens verkleed en dat met de emblemen van de Bommelsverenigingen. Toen konden ‘De Klevevrienden’ die zich reeds in 2017 waanden, zich niet meer houden en zongen spontaan bij gebrek aan sneeuw ‘Sleetje rijden’. Ja, da’s er ook een van Jettie Pallettie…!?! Patrick Aelvoet

DE ZUIVERING Voorop de Thebaanse Trompetten, een pak ‘Stroete Dweilers’ die met hun klanken het stappen vergemakkelijkten, stoere kerels die de Federatie der Europese Narren (FEN) vertegenwoordigden, delegaties uit het nabije WaPi (Wallonië Picarde), gekroonde en nog te kronen hoofden uit Zottegem, uiteraard de Bonmohsgroeperingen … afijn, een goedgemutst volkje in… move!

Het nieuwe koningspaar Werner & Sandra zuiverde het uittredende Bommelskoningspaar Axel & Daphne rond 11.13 uur, op hét zotste uur, van de zottigheden die zij tijdens hun voorbije regeerperiode gedaan én opgedaan hadden. Ze deden dat door hen te overgieten met het door zotten zo gevreesde koud en troebel water uit de fontein aan ons station. Een fles vol van dat modderwater werd dan ook nog eens ter herinnering aangeboden aan hunne ex-majesteiten en een overblijvende scheut aan de talrijk opgekomen zich vergapers aan dit ludieke gebeuren. Na de zuiveringsceremonie bood de Prof. Ephrem Delmotte Kring vzw nog een receptie aan in de kleine COC zaal. Bij die gelegenheid werd ‘n nieuwe 

JETTIE PALLETTIE

VERVOLG VAN BLZ.38


 pin, ontworpen door Michel Provost, voorgesteld waarop Ephrem Delmotte prijkt zónder zijn legendarische hoed. Nu ja, de man had dat ding niet dag en nacht op (én één van zijn gebronzeerde chapeaus werd ter begraafplaats gestolen, direct van op z’n graf weggerist!). Getafeld moest en zou er worden, Breughels dan nog wel [mei ne woerme petoeter ien de peele], dank zij de goede zorgen van vzwlid Paul Wauters en eega Marina De Ruyck, beiden gewezen koninklijke majesteiten, jawel! De aanstormende majesteit Dirk Van Heerzeele maakte ondertussen ruim reclame voor de verkiezing van Prins Carnaval OostVlaanderen waaraan hij als enige deelneemt! Veel gegadigden waren er bij De Clubmannekes. Als lid bij de FEN en dat reeds 11 jaar lang, werden zij samen met de Clubmadammen vereremerkt. Bijna iedereen tevreden… Bij de leden van de vzw Prof. Ephrem Delmotte heerst immers de vrees dat het gewezen Koningspaar weldra en mogelijks stiekem, gemaskerd, terug het zo verheven niveau van het zot-zijn zou kunnen opzoeken de volgende Bonmohsfiesten … Zal m.a.w. deze ceremonie wel haar doel bereiken? Het blijft angstig afwachten! FotoUPDATE  138/140

Hij trad vrij recent nog op in Ronse, JEF VAN UYTSEL, maar gisteren overleed deze troebadoer op 70-jarige leeftijd. Zijn zangtalent is gerelateerd aan Miel Cools, Wim De Creane, Jan De Wilde, Kris De Bruyne, Johan Verminnen en zelfs Willem Vermandere. Zijn grootste hit, de komende dagen toepasselijk in Ronse: De Zotte Morgen!

OUDEJAAR GÉÉN VUURWERK IN BRUSSEL… TERREURDREIGING!

OPGELET OUDEJAARSNACHT! Voor inbrekers, gauwdieven en ander tuig is het dan werken geblazen. Let op jezelf, je auto, je huis …

137

dec|C NUMMER130


31

DE ZUIVERING HOMMAGE AAN MOOTIE

ROZEN WIT vanwege v.l.n.r. Catherine, Thierry, Ignace, Werner, Sandra, Axel en Daphne…

138

dec|C NUMMER130


31 Dank aan Fabrice om Patrick te depanneren met deze foto’s. Het huidige koningspaar met Bommelskoning Werner (met groot geschut) en Bommelskoningin Sandra (meer piëteitsvol met Sint-Jacobsschelp!) overgieten de kop van ex-vorst Axel met stations fonteinwater terwijl de ex-vorstin Daphne haar (koude) beurt afwacht. André de sloeber zorgt dat het slachtoffer niet weg kan, daarbij geholpen door linkerd (!) Gunther en verder kijken toe eventschepen Ignace en het Bommelsvorstenpaar-in-spe-2017 Thierry (verdoken achter Daphne) en Catherine…

DE ZUIVERING

139

dec|C NUMMER130


31

140

dec|C NUMMER130

DE ZUIVERING


141

dec|C NUMMER130

“Uit deze opdracht met veel techniciteit heb ik veel geleerd.”

ERETRIBUNE

66 e BOMMELSSTOET MUZIKAAL VUURWERK

WALKING DINNER

DE LANGSTE NACHT VAN RONSE

EN VERGEET DIE VAN ZOTTE MAANDAG OP DINSDAG NIET!


142

dec|C NUMMER130

Biscuit CĂŠline Deventer


Zo ongeveer zal Ronse ontwaken, dinsdagochtend bij het krieken van de dag 12 januari, Zotte Maandag avond en nacht zijn dan voorbij, hop naar de Bommels 2017, mensen wat gaat dat allemaal vlug! gAZet geeft afspraak op die dinsdag, maar niet ‘s morgens, eerder bij het vieruuuurtje, vol Bommelverslaggeving 2016‌ Vanavond opletten: om middernacht, bij overgang van 2015 naar 16, eerst jouw voeten afvegen!

31

143

dec|C NUMMER130


144

dec|C NUMMER130

KRINGWINKEL RONSE

… dankt alle medewerkers én aanbrengende lezers voor ‘n puike samenwerking in het voorbije jaar. Tot in 2016 voor ‘n vierde jaargang die weinig om het lijf zou hebben zonder jullie allemaal. Leuk eindejaar en goeie start op 1 jan.

CHOCOLADE


GEEN ENKEL PERSORGAAN DEED HET ONS VOOR, ALLIENE VUIR RO°NSSE:

dec|C NUMMER130 B

PAGINA’S LIET

GEDURENDE DRIE JAAR IN 130 NUMMERS OP ZIJN LEZERS LOS!


RONSE VANDAAG 30 DECEMBER 2015 8:36 | DE LICHTEN OP DE PARKING VAN KSO GLORIEUX BRANDEN NOG | HET HAANTJE . BOVEN DE COLLEGIALE REFLECTEERT DE OPSTAANDE LAURA | FRANK DEBOOSERE ZEGT OP DE RADIO DAT HET OOSTEN IN BRAND STAAT EN DAT HET VANDAAG WOENSDAG WEER MAAR EEN HALVE WINTERDAG WORDT, KWESTIE CELSIUS GESPROKEN …

146

dec|C NUMMER130


… EN WE REPPEN ONS CAMERABEWAPEND NAAR ONS REDACTIETERRAS EN KIEKEN DAAR DEZE OOSTENBRAND BOVEN HOGERLUCHT | SYMBOLISCH DENKEN WE DAN EEN DE AFWERKING VAN DRIE JAARGANGEN VAN GAZET EN INDERDAAD, DANKZIJ FRANK BRENGEN WE GÉÉN AVONDGLOED, MAAR EEN OCHTENDGLOREN VOOR NOG MEER GAZET DE KOMENDE TIJD | BELOOFD, BIJ LEVEN EN WELZIJN…

147

dec|C NUMMER130


HET GROENE OOG

148

dec|C NUMMER130

WINTERSPROKKELS/

02  In volgorde van verschijnen: Damien Van Wambeke, Rita Claus, Loes Deventer, Willy Deventer, stadsberichten, Frédéric Dubar, Paul Carteus, Patrick Aelvoet, Michel Provost, Ann De Renais, Enca Caen, Bertrand Vande Kerckhove, jij en ik Ronsenaars e.a., Jean Vandereecken, CC De Ververij, personeel & stadbestuur Ronse, Hubert De Doncker, Raf Mastin, Fabrice Gevaert en anderen…

Artisanne:

31 … de verkoop van BUUNIE chocolaatjes is aan een opmars bezig, volop te verkrijgen bij Artisanne dààr wààr BUUNIE staat!

DECEMBER 00.00 UUR LICHT OP ROOD VOOR 2015 … OVER NAAR

2016

 (VERVOLG VAN BLZ.04) … het verre Luik wordt ons Ronsese weekblad her en der bekeken en gelezen. Betreft het hier allemaal uitgeweken Ronsenaars of ‘familie van’? Heeft gAZet ook buiten onze regio lezers ‘gekweekt’, statistieken vermogen véél, mààr dàt nou net niet! We gunnen onze webmaster rustig de tijd om vanuit deze statistieken eens een vrij betrouwbaar beeld van de gAZet-surfer op te hangen, want we kunnen niet alleen zien dat de concentratie van onze twintig tot dertig ‘kijkers’ in de USA zich rond Pawtucket (Boston) concentreert bvb. alwaar de meeste Ronsenaars wonen die destijds naar Amerika uitweken, maar ook of ze meer vrouw dan man zijn (of omgekeerd) enz. enz. Je mag van ons deze informatie te goed houden, bij leven en welzijn.  Op radio 1 vielen klanken te beluisteren in het ZvB-klooster aan de Kruisstraat, van deurbel tot op de achtergrond een gelezen mis in de winterkapel. De stemmen van de Algemeen Overste en die van ‘Zuster Bazar’… Ook gehoord?  Wie in zijn brievenbus te Ronse géén INZICHT kreeg, géén AFVALKALENDER, géén RONSE, UW STAD kan ze alle drie gratis afhalen bij de receptiebediende in het stadhuis en dit tijdens de openingsuren. gAZet heeft bvb. op Hogerlucht géén ‘afvalkalender’ noch ‘Ronse, uw stad’ ontvangen. We zullen dus in de rij moeten gaan staan! Hallo, stadsbestuur, die bedeling lijkt dan toch te haperen, ten getuige!

4,56 euro per 100 gram


‘n Volgende gAZet verschijnt kort VOLLEDIG OVERZICHT VAN… na 9 januari 2016 (na Zotte Zaterdag) als gAZet nummer 131 jan|A

149

dec|B NUMMER129

VIEW


EN DIT IS NA DRIE JAAR VERSCHIJNEN ONZE 9 294e PAGINA! ÉN DE ALLEREERSTE KEER DAT GAZET 150 BLZ. TELT!

150

dec|C NUMMER130

EXIT

B E

S T


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.