Ppt gazet nummer 128 dec a 2015

Page 1

DIALOOG VOOR RONSE,

.

. … DIALOOG … CALLIGRAFIE … GRAFFITI … PLAT GEBEKT JG.03 NUMMER 128 = 140 BLZ. DIGITAAL INFOBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

blz.17

RONSE IN DIALOOG

 VORIG NUMMER OP HOME/VORIGE EDITIES


VANWEGE DE UITGEVER

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 128 dec|A van

VRIJDAG 11 DECEMBER 2015 van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, Loes Deventer, ‘uit den druivelaar’, Damien Van Wambeke, Patrick Aelvoet, Enca Caen, Nadine Thienpont, Pierre Adriën Deventer, stadsinfo, Marie-Ange Ketels, Wim Cambier, Indiana Declercq, Merry Caroline, Valentin Ysebaert & Sonja Serré, Katrien Fourneau e.a.

Hallo lezer

Voor de oudste man van Ronse…

Dat ik uiterst trots ben dat m’n vader 100 wordt, kan ik in deze editie van gAZet niet wegsteken. Hij zou dat wél hebben gedaan, zich weggestoken: “Ge moet dat niet in jouw gAZet zetten, he!”… Maar ik én gAZet zouden hem oneer aandoen om de oudste man van Ronse niet in een Ronsese uitgave te zetten. Mét hém vertellen we Ronse in tekst en beeld (“gAZet gaat toch wel voor 100 foto’s van hem zorgen”, suggereerde een lezer, tel je ze?), want niet alleen is Pierre 100 geworden, ook blz.20/22 Ronse staat 100 jaar verder, & 100/140 valt tegen 100 jaar terug ei zo na niet meer te herken12 11 13 nen! Pierre Adriën Deventer INDIEN UPDATE, KOMT ÉÉN VAN DEZE GEKLEURDE DATUMBLOKis als geboren en getogen BLOKJES NAAST HET LOGO GAZET RECHTSBOVEN OP DE PAGINA. Ronsenaar FAN VAN RONSE UPDATES: DENITSA TOTOROVA (Antwerpen) wint én zal dat blijven tot zijn allerlaatste snik. ‘Mijn vader- de RONSE DRAWING PRIZE #47 blz.27; voorzitter ‘t PODIUM verliest zijn zoon Sander (29) blz.89 tje’, je verdient die 100!

HIP HIP …

gAZet is niét hét orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT! COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen & beeldmateriaal; JAARGANG 03 NUMMER 128 kopijen kunnen worden ingekort en/of DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND passages kunnen worden geresumeerd  medewerkers én lezers maken dit → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet infoblad tot wat het is via gazetronse.be verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor mailbox: gazetronse@gmail.com den tegen voorafbetaling van €25 per foto.  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServerR o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e code 22912 alsook uitgever bij de KoninkD i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, De liefde die’k U breie! manager Atelier 92/94 Ronse en project| de redactie is met toegangscontrole beveiligd | ontwikkelaar van AbyZAdvieZ. toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn materiaal op te nemen waarover geen duiuitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox dan asap contact op met onze redactie via en dan ben jij de allereerste om te weten wat de gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gazetronse@gmail.com


03

dec|A NUMMER128

FOTO EnSintClopedie

DE SCHEURKALENDER 2015 ZEGT HET!...

en de brave Sint is intussen het land weer uit…


FAIRPLAY

“Klaas is geweest!”

… reeds 43 jaar óp rij óp datum, voor jong & oud, voor kinderen en nu ook voor kleinkinderen (voor insiders)! Nu op naar de kerstman  KERSTBOOM GROTE MARKT…

04

dec|A NUMMER128

De lezers van gAZet, vrouw of man, zijn gentemen! gAZet staat gewoon online, voor iedereen, maar ‘voor niets gaat de zon op’, zegt een spreekwoord! Niemand hoeft de digitale gAZet te bekijken en/of te lezen, maar als je dat wél doet en je apprecieert dus het vele werk van de uitgever en zijn vrijwillige medewerkers, doe dan jouw duit in het zakje opdat gAZet je ook in de toekomst véél kijk- en leesplezier kan blijven verschaffen. Jouw geldelijke bijdrage is een extra stimulans om door te gaan én nog beter te worden, het nieuws van en voor en rond ons aller Ronse ten bate. Laat je niet kennen en schrijf vandaag nog het bedrag over dat je denkt kwijt te kunnen aan onze vele inspanningen om je volop tekst- en beeldmateriaal van onze stad te brengen. We danken onze lezers voor hun appreciatie, vertaald in geldelijke steun door, zie onderstaand, overschrijving naar:

CA. 1,50 EURO KOST EEN DAGBLAD PER LOS NUMMER! Mag er voor de werking van

een cent onder de kerstboom? Dank-je-wel!

bankrekening met nummer BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB | ten name van GAZETRONSE.BE 9600 RONSE (komt ten goede van onze redactieploeg en onze organisaties)


En van Sinterklaas kijken we nu weg richting kerstman met het achterliggend gebeuren van de zonnewende en de bijhorende ‘heidense’ gebruiken alsook de herdenking van de geboorte van ene Christus in Bethlehem, de plek gewezen zijnde aan herders en wijzen… De advent loopt en is nu zondag aan zijn derde kaars toe, we zitten in de zes donkere weken, het jaar 2015 is aan z’n laatste druivelaarblaadjes toe… ‘De geboorte’, hoofdaltaar collegiale.

We starten onze uitgave weer met enkele slides uit de VOORUITBLIK rechtstreeks in de mailboxen van onze grote familie vooruitblikkers…

05

dec|A NUMMER128


06

dec|A NUMMER128

De BUUNIE chocolaatjes worden weldra in de Ronsese handel verkocht, typische Ronsese délicatesse, aangeboden door de cultuurwerkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt, €4,56 per 100 gram … de feestdagen in aantocht! VERVOLG IN GAZET & IN VOORUITBLIK ...


07

dec|A NUMMER128

Voorheen, ten tijde van [Mootie] stond de troon enzovoort van het Bommelskoningspaar tegen de gevel van Wijnen Verplancken, met die groene dubbele glazen/fer forgé/deur met druivenstruik… Vervolgens ging het troondecor de voorhang van het stadhuis uitmaken en sinds vorig jaar vormt de obelisk het basisdecor…

2016

CHRIS


We kleuren onze lens wat blauwer, want vanuit Hemelberg 28 is deze reuze blauwe spar komen ‘overwaaien’ om vele dagen tot voorbij Bommels 2016, zijnde de tweede zaterdag van het nieuwe jaar, als dé kerstboom van Ronse te fungeren. Iedereen erbij betrokken poseert vlijtig en dan wacht dé drink. Prosit Ignace, Eric, de werklieden van de technische dienst van ‘t stad én Jean en Jean-Luc, zie vlg. blz.!

08

dec|A NUMMER128 Btw: er kwam van eerste schepen Jan Foulon direct reactie (nog geen twintig minuten later!) op onze vooruitblik van gisternm. betreffende de JIHAD leuze op een Ronsese muur. De leuze wordt verwijderd en de politie maakt procesverbaal op… (*)

(*) Een lezer vervolledigde inmiddels ons bericht van gisteren (zie ook gAZet nummer 127 thans online) dat er niet alleen in ons stationskwartier jihadisten vanuit auto’s leuzen scandeerden en zwaaiden met de IS-vlag, maar ook op de Leuzesesteenweg werden gesignaleerd!?! Vrijdag 13 november 2015, de avond van… ‘Parijs’!


09

dec|A NUMMER128

Ouwe-rot-in-‘t-vak Jean en ‘oeze” Jean-Luc allebei Gheysens, uiteraard … poseren bij hun kraanwagens … “Jean-Luc, hei ‘k iek mien chauffaage aafgezet?, kek ne kier!” na het kersboomwerk ter Grote Markt vandaag dinsdag 1 december 2015 10.55 uur. Kraanwerken “ba° Raoul” – Elzelestraat 138 0475 43 08 45


We hernemen hier onze blz.25 uit gAZet 123 okt|A…

Namens DE KLEVEVRIENDEN is hij Thierry T’SOBBEL, uit de Rue du Village (7911 Oeudeghien), arbeider °1971, gehuwd met zij, Catherine PREUVENEERS, arbeidster °1973 mét liefst een zevenpuntdertien puntenbonus… Thierry: “Ik hoop vóór mijn 65e ooit Bommelskoning te worden!”…

TROUWZAAL STADHUIS ZONDAG 4 OKTOBER 2015

10

dec|A NUMMER128


… want inderdaad worden Thierry en Catherine het Bommelskoningspaar T’SOBBEL-PREUVENEERS anno 2017… Voor 2016 zijn ze jonker en eredame!

PROFICIAT.

11

dec|A NUMMER128

2017


VERKIEZINGSAVOND 28 november 2015

EREDAME & EREJONKER Catherine en Thierry…

12

dec|A NUMMER128

2016

FOTO GAZET

FOTO’S MARIE-ANGE KETELS

Hieronder (niet?) toevallig naast elkaar de Bommelskoppels 2017, 2016 én 2015…


13

Uit het ROUWREGISTER stadhuis Ronse 11/13 (‘n paar Arabische teksten kunnen we niet NUMMER weergeven, wie weet hoe de tekst luidt!?!) ++ LE MOYEN AGE À RÉCES ++ pray for Paris ++ bij zoveel verdriet, vind ik de juiste woorden niet, weet wel dat mijn hart, weent om zoveel smart ++ DEZE WAANZIN MOET STOPPEN ++ les mots ne seront j’amais asser forts pour exprimer la tristesse et la colère que nous ressentons - cette violence est gratuite et non justifiée ++ gAZet verbetert de fouten niet! ++ DIEP GESCHOKT EN VERONTWAARDIGD ++ de radicalen mogen zulke dingen niet doen - als ze hen zijn moeten ze geen onschuldigen bij betrekken ++ ON NE SE LAISSERA PAS FAIRE… ++ j’ai énormément de colère en vers les responsables de cet attentat ++ zo’n 40-tal getuigenissen met vaststelling maandag 30 november 2015, MAAR 40!?! ++

dec|A

128

Reactie op de wake DIALOOG VOOR RONSE, RONSE IN DIALOOG (vrijdag 27 november 2015 in CC De Ververij, 300 aanwezigen, méér dan de helft moslims – zie/lees in gAZet nummer 127 thans online…): “Vrijdagavond 25 november was ik aanwezig op de stille wake te Ronse gehouden ter herdenking aan de slachtoffers van terreur te Paris. Mij leek het eerder op een religieonderonsje met citaten uit de bijbel en verzen uit de Koran dan een stille wake laat staan dat verzen uit de Koran zingend werden gebracht. Ik dacht dat ik in een cultureel centrum was, maar had een ander gevoel. Van één minuut stilte ja één minuut stilte voor de slachtoffers van terreur heb ik totaal niks gemerkt. Het was eerder een … ” (vervolg in gAZet nummer 128).


s

o t

p

14

dec|A NUMMER128

Welke Ronsenaar heeft hier staand in een monumentaal bas-reliëf te Brussel de BOERKA aangetrokken, de KORAN in de hand? In gAZet nummer 128 volgt de uitleg én hier is ie: gesigneerd Enca Caen: géén wapens voor de naakten | géén sharia meer voor de paviljoenen | géén Saoedi's tussen de naakten maar naakten tussen de Saoedi's | Géén zwarte toekomst (boerka's) voor onze kinderen | minister Koen Geens, STOP de erfpachtovereenkomst met Saoedi-Arabië (een land met méér dan boter op het hoofd!) en geef ons de paviljoenen terug… 


15

dec|A NUMMER128

GEEN WAPENS = GEEN IS F.N CHARLIE tégen de Belgische wapenleveringen wereldwijd. Hoeveel kinderen gaan wij nog vermoorden met onze wapen- en munitieverkoop!!! STOP BELGIË & STOP FN HERSTAL, Ik Wil Géén Kindermoordenaar Zijn. Enca Caen uit Ronse. 


16

DOOR SLECHT GEREGULEERDE WAPENHANDEL HEEFT TERREURBEWEGING IS ZICH GOED KUNNEN BEWAPENEN. IS HEEFT WAPENS IN HANDEN DIE ZIJN GEPRODUCEERD IN ONDER MEER BELGIË, DUITSLAND EN DE VERENIGDE STATEN, MELDT AMNESTY INTERNATIONAL. MSN NEWS

dec|A NUMMER128

Onderzoeker Patrick Wilcken van Amnesty International stelt: “Roekeloze wapenhandel wakkert wreedheden aan. Slechte regulering en het gebrek aan toezicht op de immense stroom van wapens naar Irak in de afgelopen tientallen jaren, heeft IS en andere gewapende groepen ongekende vuurkracht gegeven.'' De terreurorganisatie heeft wapens in handen gekregen van het Iraakse leger tijdens de opmars van de beweging in juni vorig jaar. Het gaat daarbij vooral om wapens uit Amerika die na de Amerikaanse inval in Irak in 2003 aan het leger werden gegeven of verkocht. Ook heeft IS wapens uit Rusland, China en voormalige sovjetlanden.

SAOEDIARABIË IS EEN LAND DAT WARM EN KOUD BLAAST TEGELIJK!

VOOR MILJARDEN DOLLARS AAN WAPENS NAAR IRAK In de jaren zeventig en tachtig hebben vooral Rusland, Frankrijk en China miljarden dollars aan militair materieel naar Irak verscheept. In totaal waren er 34 landen betrokken bij wapenmunitiehandel, stelt Amnesty International. Dat terwijl het land in die periode in ‘n bloedige oorlog met Iran was. Tussen 2003 en 2007 hebben de VS en bondgenoten in Irak meer dan een miljoen vuurwapens en miljoenen kogels aan het Iraaks leger overgedragen, hoewel de strijdkrachten slecht georganiseerd, corrupt en slecht gedisciplineerd waren. Volgens Amnesty International zorgde dat voor een bloeiende illegale wapenmarkt. Veel van de wapens zijn in die periode gewoon 'verdwenen‘!

ENCA CAEN


Zeer hartelijk dank om de stille wake aan te kondigen in gAZet en reeds te berichten in nummer 127. Graag een eerste reactie op jullie vragen, doch de visie van ONS UITERST NOODZAKELIJK en GOEDE DIALOOG-PARTNERSCHAP van "Ronse in DIALOOG" zijn minstens even belangrijk! Misschien later aan te vullen met reacties.

ronse.be

17

dec|A NUMMER128

LINK

gAZet: DIALOOG VOOR RONSE, RONSE IN DIALOOG ontstond wanneer?, bij welke gelegenheid?, onder impuls van wie allemaal?, welke was jullie eerste activiteit? ... Nadine: ‘Ronse in Dialoog’ ontstond in 2013 na losse initiatieven Ronse bontgekleurd en Ronse wereldstad en andere multiculturele initiatieven. Alle initiatieven hadden dezelfde doelstelling: met mekaar in dialoog te gaan vanuit wederzijds respect voor mekaar en zo te streven om vrede vol samen te leven. In november 2013 was er de dialoogavond over ‘verlichting bekeken vanuit verschillende multiculturele invalshoeken’, onze eerste activiteit. In november 2014 was er de dialoogavond over ‘50 jaar arbeidsmigratie’ en in november 2015 was er de dialoogavond over ‘overgangsrituelen’. gAZet: Wie behoort tot de leidinggevenden van deze groepering?, voorzitter?, bestuur? Nadine: Wij zijn een groepering die streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak. Er zijn enke-le initiatiefnemers die samen overleggen/dialogeren en in consensus tot plannen van de activiteiten komen. GEEN voorzitter noch bestuur. We willen graag zoveel mogelijk mensen/groeperingen warm maken voor onze doelstelling (= met mekaar in dialoog te gaan vanuit wederzijds respect voor mekaar en zo te streven om vrede vol samen te leven) en staan daarom open voor nieuwe mensen/groeperingen. gAZet: Hoe ontstond de impuls precies voor de wake vrijdagavond 27 november in het CC? Nadine: Na de dialoogavond van donderdag 19 november 2015 werd 't idee van een stille wake ter nagedachtenis van slachtoffers en nabestaanden van terreur gelanceerd. We startten de dialoog op, namen initiatief, kregen vanuit diverse hoeken medewerking en de stille wake op 27 november was het resultaat. We hebben bewust voor de stille wake gekozen om die te lanceren onder ‘Ronse in dialoog’ en de apparte groeperingen niet te vermelden om zoveel mogelijk mensen/groeperingen uit te nodigen. gAZet: Welke functie bekleedt jij binnen de parochiewerking (Nadine, wil ajb de juiste termen gebruiken voor instanties en functies, dank - dit ter zijde) Nadine: Als parochie assistent (Christelijk Vormingswerk) in dekenaat Ronse (RonseMaarkedal-Kluisbergen) ben ik actief betrokken bij ‘Ronse in dialoog’. gAZet: Bepaald één kritiek hoorden we her en der: waarom geen minuut stilte voor de slachtoffers!?! - een vergetelheid?, onachtzaamheid?, bewust niet ingecalculeerd en zo ja, waarom? Nadine: De stiltemomenten tussen de sprekers-bij 't aansteken van de kaarsen, hadden deze symbolische betekenis. Dit kon inderdaad nog beter geduid worden.

randeevoe.be

.be

© Philippe Minnaert

VRAAG-E-MAIL MET NADINE THIENPONT (COVER GAZET NUMMER 128)

De blog van Stef, reeds 11 jaar via stefvancaeneghem.be KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

nieuwsblad.be MAKE LOVE, NO WAR!

deroonseniere.be is de blog van Luc De Medts

via hln.be

www.

.info


18

dec|A NUMMER128

Vlaanderen zingt kerst (samen oude Vlaamse kerstliederen zingen)

op zaterdag 26 december 2015 om 15 uur in de Hermescollegiale Ronse (foto: de stal van Bethlehem in het hoofdaltaar)


19

dec|A NUMMER128


1945 1936 1942 1970

1980

20 nul jaar

100 jaar

2015

OUDSTE MAN VAN RONSE PIERRE ADRIËN DEVENTER BIJNA

100

… en op z’n recentste foto blikt hij terug in zijn fotoalbum…


In 2015 vierden drie dames hun 100e verjaardag en Zoë Degroote wordt volgende week zelfs 103! Burgemeester en schepenen gaan haar in het WZC De Linde bezoeken en vieren meteen de oudste man van Ronse mee: Pierre Adriën Deventer die volgende week zijn 100e verjaardag kaapt, bij leven en welzijn! Pierre is nog héél goed bij z’n koppeke en zijn inventiviteit blijft op zenit. Hij is dus in goede doen en knutselt zichzelf naar 1+0+0 = honderd!

Middels onze uitgever als ‘zoon van’ is gAZet bijzonder goed geplaatst om a.d.h. van oud beeldmateriaal een tijdspanne van 100 jaar te publiceren: het Ronse van vroeger en nu, kleding enz. in evolutie, een Ronsenaar als soldaat in de 18-daagse veldtocht WO II, … en dit middels foto’s van Pierre Adriën Deventer. Zijn allereerste foto’s, zijn ouders en grootouders (o.a. textielfabrikanten 19e eeuw) enz. tot en met ‘zijn’ viergeslacht dd. 26 september 2015…

21

Pierre


Links de oudst bewaarde foto van Pierre Adriën Deventer en midden op z’n plechtige communie… Pierre is met bijna 100 jaar, de oudste man van Ronse en gAZet nummer 128 staat daar uitvoerig bij stil:

EEN EVOLUEREND TIJDSBEELD…

1927

In Ronse leven - Pierre erbij gerekend - vier honderdjarigen. Één dame die in 2015 100 werd, is inmiddels overleden! Zoë Degroote is dus de oudste inwoner van de stad én de oudste levende dame. In 2013 en 2014 kon Ronse géén 100jarigen vieren! Pierre is de oudste man van Ronse en wordt de enige 100-jarige van mannelijke kunne!

22


ARCHITECT P A U L C U V E L I E R ( ) AKWARELLEERDE ZIJN R O N S E . . .

23

dec|A NUMMER128


DE PASSAGE ANDRÉ GEENENS passeert met z’n jongste werk in een expo die tot 13.XII.’15 duurt… André zoekt zijn thema’s helemaal niet in Ronse, kijk maar…

24

dec|A NUMMER128


25

dec|A NUMMER128

DE JIHAD LEUZE IS VERWIJDERD…

MATEONE IN OUDE VESTEN

OP HET STADHUIS MORT MEN DAT RONSE GEEN GRAFFITIBELEID HEEFT, GETUIGE DIT BIJZONDER KNAP RONSES ITEM DAT IN VOL CENTRUM STAD DUIDELIJK TER VERDOEMENIS EVOLUEERT ALS NIET WORDT INGEGREPEN!


NOT THE BEATLES ZATERDAG 12 DECEMBER 2015 OM 15 UUR STADSFEESTZAAL COC

Op slag veroverden ze binnen- en buitenlandse podia. De bezetting werd intussen vervolledigd met een toetsenist en een heus strijkkwartet.

Not The Beatles is al jaren een begrip in binnen- en buitenland. Met een Liverpools accent, authentieke kleding, origineel instrumentarium en perfecte stemmen brengt deze groep een wervelende act met de grootste Beatles-hits.

Dit optreden kadert in de "Week van de senior". Het vindt plaats op zaterdag 12 december, om 15 u. in stadsfeestzaal COC in de Nieuwebrugstraat. Na het optreden is er dansgelegenheid, waarbij DJ Enzo muziek draait uit de jaren '60, '70 en '80.

Het begon allemaal met een toevallige ontmoeting tussen vier Belgische en Nederlandse muzikanten in de Londense Covent Garden. Daar besloten ze van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr hun alter ego's te maken.

Kaarten kosten 15 euro en zijn te verkrijgen in het Dienstencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256. Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 055 20 70 73 of via

hogewinde@ronse.be

13

Een 60-plusser na de voorstelling: “Ambiance, iets van onze tijd, volle zaal!’

e

47

26

dec|A NUMMER128

GROTE PRIJS TEKENKUNST 12 december 2015 10 januari 2016 in het CC De Ververij Wolvestraat 37

De RONSE DRAWING PRIZE is sinds jaar en dag een sterk begrip in de Vlaamse kunstwereld. Ieder jaar wordt een jury samengesteld waarvan de leden zich kunnen beroepen op enkele bijzondere artistieke verdiensten. Dit jaar zijn Flor Bex, Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Ante Timmermans en Hannelore Van Dijck van de partij. De werken worden anoniem beoordeeld en de laureaat, die zijn werk schenkt aan de stad, ontvangt 3 000 euro. Je kan de tentoonstelling van de geselecteerde werken bezoeken van zaterdag 12 december tot zondag 10 januari 2016 in het CC De Ververij, telkens op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie kan je terecht bij het CC De Ververij | dienst Cultuur, 055 23 27 94 of via cultuur@ronse.be 


12

27

dec|A NUMMER128 PERSBERICHT STAD RONSE | ZATERDAG 12 DECEMBER 2015

DENITSA TODOROVA WINT EERSTE PRIJS VAN RONSE DRAWING PRIZE #47 Gisterenavond, 11 december, vond in CC De Ververij de proclamatie en vernissage plaats van de wedstrijd en de tentoonstelling “RONSE DRAWING PRIZE”. Deze Grote Prijs voor Actuele Tekenkunst van de stad Ronse is ondertussen al aan de 47e editie toe. Uit de 320 ingezonden werken van 127 kunstenaars werden anoniem 56 tekeningen geselecteerd van 28 kunstenaars. De Eerste Prijs ter waarde van 3 000 euro ging uiteindelijk naar mevrouw Denitsa Todorova (Antwerpen). De heer David Van Heek (Wilrijk) behaalde de Tweede Prijs. Eervolle vermeldingen: Charlie De Voet (Ronse) en Ruben Boeren. Deze wedstrijd van hedendaagse tekenkunst ‘pur sang’ is ondertussen een begrip geworden in het kunstenlandschap in Vlaanderen, mede door de volgehouden focus op autonome tekenkunst, de gerichte promotie en de hoogstaande jurering. Zowel jonge kunstenaars uit kunsthogescholen als oudere kunstenaars stellen zich kandidaat. Op 25 november beoordeelde de jury, samengesteld uit Flor Bex, Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Ante Timmermans en Hannelore Van Dijck de ingestuurde tekeningen. De jury was van oordeel dat de artistieke kwaliteit van de werken bijzonder hoog lag en elk jaar in stijgende lijn blijft gaan. Deze editie was een artistieke voltreffer waarbij de diversiteit van de autonome tekenkunst de toon aangeeft! Opvallend bij deze editie is dat maar liefst vier kunstenaars uit Ronse werden geselecteerd waarbij één eervolle vermelding voor Charlie De Voet naast Andreas Palladio Den Serra, Matthias Muyten en Marie-Jeanne Van de Velde. Voor het volledige juryverslag, de lijst met geselecteerde kunstenaars én een uitvoerige fotorepo verwijst gAZet naar zijn volgend nummer 129. De expo van de geselecteerde werken loopt tot en met zondag 10 januari 2016 in CC De Ververij Wolvestraat 37. De tentoonstelling is open op woensdag, zaterdag en zondag (niet op feestdagen) van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Info: jan.leconte@ronse.be of via 055 23 27 94. Andreas Palladio Den Serra was als Ronsenaar de winnaar van de editie 2014 en in gAZet nummer 105 brachten wij met hem een uitvoerig interview annex vele foto’s…


28

VORIGE EDITIE(S) Je ziet en leest het in nummer‌

gazetronse.be


29

TEGEN EEN KUDDEGEEST IS GEEN MENTOR OPGEWASSEN!

HERFSTSPROKKELS…  Wie in 2013 niet op de set mocht ter Doorniksesteenweg te Ronse (behalve de crew geen kat!), wie er niet in slaagde om ‘hem’ in de bioskoop te zien, wie vorige 1 oogst met vakantie was en ter site CC in open lucht de (bijwijlen hilarische vanwege de vele al eens ludieke mankementen) vertoning gemist heeft en absoluut diegene die het aldaar overgeslagen deel wil invullen in zijn filmmemorie, krijgt in z’n/h’r knusse zetel voor de één buis nu zaterdagavond dé kans om géén… half werk, maar wel de hele aan-elkaar-hangende HALFWEG te zien, film van …, met … - je bekijkt het maar in gAZet nummer 120 aug|A, ‘n teaser hieruit hiernaast rechts…

RARARA NOG DRIE TE GAAN!

 Op onze redactie belandde een bedelbrief voor de overigens achtbare Brailleliga, maar bij het zien van de envelop alleen reeds vraagt men zich toch wel af wie nu gesteund moet worden, de Brailleliga of de… posterijen!?! (foto onderaan rechts). Bij zoiets hoort het accurate gezegde: ‘er is niet over nagedacht’, toch?  Vanuit vrijzinnige hoek kwam reeds dertig jaar geleden de vraag aanwaaien om op de ‘nieuwe’ begraafplaats Hogerlucht (zie voorheen in gAZet) een rouwhal te realiseren. De schepen van dienst Gunther Deriemaker (sp.a) beloofde er tegen eind 2013 werk van te maken, maar de moslims te Ronse werden véél vlugger op hun wenken bediend. Géén vrijzinnige rouwhal ter begraafplek Hogerlucht dus, maar kijk, ondanks sp.a naar de oppositie werd gespeeld (en waar diezelfde Gunther ‘n rijkelijk aandeel heeft!), heeft de blauw gesjerpte Rudi Boudringhien er werk van gemaakt. In 2016 zullen de werken starten en het resultaat-op-plan kun je zien bij HET GROENE OOG op blz.97. Later meer hierover.

Ronse en … géén kat die er naar vroeg!


16e KERSTMARKT: IN EEN SFEERVOLLE SINTMARTINUSKERK Op zaterdag 5 en zondag 6 december pakken we voor de tweede maal uit met onze kerstmarkt in de kerk zelf. Onze standen zullen ook open zijn na de missen op 13 december en op 20 december 2015. Zoals gewoonlijk kunt u er leuke ideetjes vinden voor de komende feesten: bloemetjes en kerststukjes, artisanale kaarten en een kaartbeurs van ‘Muurkranten’, een boekenstand met boeken van Carmelitana alsook met christelijk geïnspireerde films, een stand van OXFAM, een standje met sierraden en sjaaltjes, met artisanale kazen en met confituur. Tenslotte zult u er de gekende stand vinden van onze vormelingen met kaarsen, kerstdecoraties, icoontjes, peperkoek, confituur en wafeltjes en nog veel andere dingen. In het cafetaria, dat dit jaar wat uitgebreid wordt zult u kunnen genieten van een lekker stukje taart en een drankje, dit alles in een kerstsfeer. We zullen gelukkig zijn u te verwelkomen… De opbrengst van onze kerstmarkt gaat integraal naar kinderen in moeilijkheden. Niet te vergeten! Op zaterdagavond 30 januari vanaf 19.30 u. voorzien we voor hetzelfde goede doel een kaasavond met een ‘Kaas of charcuterie schotel’. Iedereen is welkom; lees ook blz.97. Schrijf deze data zeker in uw agenda!

30

dec|A NUMMER128

VARKEN Een ervaren schutter met een lange staat van dienst vertelt géén mop als hij stelt dat kogels met varkensvet in de huls worden gezet. Zouden de radicale moslims … zeg maar terroristen dàt weten, de Islam en het… varken!?!


31

dec|A NUMMER128


32

gAZet biedt z’n lezers een vooruitblik in het boek van Eric Devos gedrukt bij drukkerij DUBAR Zonnestraat.

dec|A NUMMER128

Dit boek dat nu zondag officieel wordt voorgesteld, is een stevige brok lectuur over Ronse, verlucht met opmerkelijke illustraties. Op deze pagina staat bvb. De heremijt van het Joly Bos en de inzet toont een scherpe tekening van de oude (verdwenen) kapel van Wittentak. We leren dat ene Gerard Moyart uit Ronse stierf op de brandstapel te Pamele, dat er Witte Wijven in tumuli hokten, de oude beuk (boek) aan Boekzitting in beeld, dat in het naburige Kluisbos d’Helle staat ofte Hellegat… Kortom, voor wie het heug & meug is, een absolute tip als kerst& nieuwjaarskado! HET MIDDELEEUWSE RONSE AUTEUR ERIC DEVOS GEBONDEN, 22x30,4 CM HARDE KAFT, 208 BLZ. UITGAVE GOKRTI DRUK DUBAR RONSE

ZIE OOK BLZ.41

BOEKZITTING VROEGER

E E N A L T E R N A T I E V E G E S C H I E D E N I S V A N O N Z E S T A D


33

dec|A NUMMER128

Eric Devos bekijkt zijn boek, broederlijk naast de Annalen 2015, samen goed voor bijna 600 blz. boeiende Ronsese lectuur!

 Voor ‘n volgelopen trouwzaal van het stadhuis was Joris Vandenhoucke als schepen voor cultuur gastheer om de GOKRTI (“Van IndA dixit Bernard De Craene…”) een forum te bieden een dubbelboek aan z’n leden en symphatisanten aan te bieden: de traditionele ANNALEN én “hét” BOEK van Eric Devos (zie hiervoor, vervolg in gAZet nummer 128). Vervolgens lichtte stadsarchivaris Eric Devos zijn jongste papiertelg toe (de duivels waren niet uit de lucht, thx, Eric), feliciteerde burgemeester Luc Dupont de auteur namens alle aanwezigen en voorzitter Lucien Wannyn besloot… 


34

Na de volle trouwzaal (onder) poseerde het nieuwe bestuur van GOKRTI met v.b.n.o./v.l.n.r.: Fernand Devos, FrĂŠdĂŠric DUBAR, Pierre Van Wijnen, Eddy Desmet, Bernard De Craene, Loes Deventer, Guy Devos (tevens auteur), pas (weer) voorzitter Lucien Wannyn en Guy Gadeyne.


Mijnheer de Burgemeester, leden van het College, gemeenteraad en OCMW, collega’s van het bestuur van de Geschiedkundige Kring, geachte genodigden, U kan gerust zijn: ik ga geen cursus geschiedenis of historische kritiek geven, en evenmin een ingeblikte samenvatting van het boek dat voorligt. Ik zal mij beperken tot enkele krachtlijnen. Mijn positie is deze keer vrij luxueus: de leden krijgen het boek straks gratis aangeboden bij de Annalen 2015 en U hebt dus geen enkel excuus om het niet uit te lezen. Ik wil vertrekken vanuit het citaat dat ik bij de aanvang gebruikt heb: Wetenschap is geen kwestie van antwoorden geven. Wetenschap is een kwestie van de juiste vragen stellen. Behoudens de exacte wetenschappen, zijn antwoorden nooit definitief – en dan nog. Elke generatie schrijft haar versie van de geschiedenis, waarbij ze, veelal op basis van dezelfde bronnen, tot verschillende inzichten komt. Vandaar het belang om bronnen op een accurate manier te benaderen, ze de juiste vragen te stellen, ja zelfs informatie te ontfutselen die soms tussen de regels staat. Een soort detectivewerk… en een gezonde of ongezonde (bepaal zelf maar hoe het zit) beroepsmisvorming geworden, die ik in het dagelijks leven doortrek. Ik heb het in de titel bewust over een ‘alternatieve geschiedenis’. Waarom? Het was vooral mijn bedoeling om het traditionele carcan op lokaal vlak te doorbreken. De geschiedschrijving over het middeleeuwse Ronse bleek tot aan de 2e wereldoorlog te bestaan uit clichés en halve waarheden die in een paar volzinnen, hoogstens een paar bladzijden en doorspekt met nietszeggende superlatieven,

afgehaspeld werden. We beschikten slechts over fragmentaire gegevens, die tot in den treure herhaald werden en die elkaar op diverse punten tegenspraken. Daarop volgde het levenswerk van Albert Cambier m. b. t. de archeologie en architectuur in en rond de Sint-Hermeskerk en –crypte. Die eindeloze reeks publicaties vormt samen één grote monografie welke zich, het moet hier gezegd, ook al eens durfde tegenspreken. Wijlen Paul Van Butsele publiceerde zeer omstandige en verdienstelijke artikels over onze middeleeuwse heren, die voor Jan van Nassau echter nooit in de stad verbleven. Eén uitzondering vond ik in de licentieverhandeling van Marie-Thérèse Deleurere, een poging om het leven in het middeleeuwse Ronse vanuit bestuurlijk oogpunt begrijpelijk te maken; oerdegelijk, maar jammer genoeg ondergewaardeerd. In nogal wat publicaties wordt bovendien de indruk gewekt dat er buiten de Vrijheid weinig of niets bestond. Dat is manifest onjuist. Mijn belangstelling voor het middeleeuwse Ronse begon tijdens mijn studententijd, en leidde in 1984 tot een artikel waarin ik probeerde om de vroegste schriftelijke tradities kritisch te benaderen. Het zou mij niet meer loslaten… Toen ik in 2007 werkte een synthese-artikel over de stadsontwikkeling van Ronse en in 2008-2009 aan de publicatie ‘Behoet mine zinnen…’, bleek hoe weinig wij ondertussen over de middeleeuwse geschiedenis van onze stad bijgeleerd hadden. Nochtans stuitte ik regelmatig op bronnen en citaten die erop wezen dat er nog zoveel te ontdekken viel. Uit dat besef groeide het project dat vandaag voorligt. Ik noem het een project, omdat het meer was dan het bijeenbrengen van bronnen en literatuur: het oplijsten, structureren en afwegen van al die gegevens leidde tot

de ontwikkeling van een globale visie en tot een beter begrip van onze stad sinds de Middeleeuwen tot op vandaag. Dat klinkt allemaal erg ijdel, maar uiteraard ben ik mij er scherp van bewust dat dergelijke materie nooit ‘af’ is, en dat er op elk moment een nieuw element kan opduiken dat alles onderuit haalt. Dames en Heren, Onze voorouders hebben het aanschijn van de wereld niet veranderd. Wat wél determinerend was, is de ligging van Ronse in een natuurlijke biotoop:  noorden, het oosten en zuidoosten de  beboste heuvels  westen, de Schelde  zuidwesten en zuiden, de Ronne met de losplaats Pont-à-Ronne. Die natuurlijke grenzen lagen ook aan de oorzaak van grenzen die door de mens zelf geconstrueerd werden. Dat leidde er toe dat Ronse van de 13e tot begin 19e eeuw bij alle interne en internationale conflicten in het vizier kwam. Het vertaalde zich in gebeurtenissen in, maar vooral rond de stad, die zich ver boven de hoofden van de Ronsenaars afspeelden. De stad was niet meer of minder het slachtoffer van militair geweld dan andere in die tijd, maar ze leefde met een permanente dreiging van oorlog en plundering. Bovendien valt op hoe centraal Ronse gelegen was: op de oostelijke oever van de Schelde, met de aloude heerweg van Doornik naar Gent, lag hét punt waar legers uit Gent en Oudenaarde, of Doornik, elkaar halverwege troffen: Pont-àRonne, Koekamer zijn namen die daarbij steevast terugkeren. Zowel Gent als Doornik beschouwden Ronse als het uiterste punt van hun invloedssfeer, waaruit meteen ook blijkt hoezeer onze stad tussen hamer en aambeeld zat. Of onze voorouders al die internationale be-

35

dec|A NUMMER128

Spreekbeurt trouwzaal stadhuis zondag 29 november 2015 door Eric Devos belangstelling apprecieerden valt te bezien, maar de gevolgen waren éénduidig. Welke richting zij ook uitkeken, telkens stuitten zij op een beperking: naast natuurkundig, ook staatkundig en politiek (de Schelde als grens tussen Rijks- en Kroonvlaanderen, de grens tussen de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen met de terre des débâts als inzet, de periferie van het Land van Aalst), maar ook cultureel (met de botsing tussen de Romaanse en de Germaanse invloedssferen, en de taalgrens als resultaat). Mij bekroop het gevoel dat de Ronsenaar zich dikwijls in ‘no man’s land’ voelde. Of erger nog, dat het op sommige momenten ook zo was. Bovendien waren de Ronsenaars zelf VERVOLG BIJ HET GROENE OOG BLZ.97


29 NOVEMBER 2015

36

SINGLE MALT WHISKY FESTIVAL The GlenRotnacum Whiskyclub organiseerde op zondag 29 november voor het eerst een heus SINGLE MALT WHISKYFESTIVAL in het - hoe kan dat anders - Cultuurcentrum Brouwerij De Keyser. Een ietwat vreemde situatie om aldaar meteen secretaris Mario Valcke aan te treffen die tapte uit een… waterdispenser! Dat vroeg om uitleg en die kregen we meteen spontaan aangeboden. Ook het publiek kreeg ruim de kans zich te verdiepen in de materie en dat o.a. via drie verschillende tastings. Zo was er een met Daniel Quanten voor beginners, met Bert Bruyneel van Asta Morris voor de - schrijf ik maar - gevorderde en nog een masterclass met Chris Lauriers, de whisky ambassador van 2015. De geheimen van whisky werden niet steeds achterhaald en/of doorgrond. Dat hoefde trouwens ook niet meteen. Meer dan een beetje mysterie bij deze materie is omzeggens noodzaak. Een publieksbabbel over ‘whisky in tijden van oorlog’ viel mij op. Sommigen hadden het ook over wat nu precies het turf bijbrengt, wat turfer is dat turf en wat het turfst zou zijn. Ontegensprekelijk heel wat ‘spirits in the sky’ aldaar. Single malt blijkt het tevens goed te doen in de keuken verneem ik van een fervente dame die dat ook reeds aan de ‘Landelijke Gilde Sint-Niklaas’ toevertrouwd heeft. Ik hoor verhalen vertellen over whiskyclubs - instituten - met bijna bovenwonderlijke namen. Lees even mee: misschien iets voor De Clubmannekes bv The Greenman , het broos - wordt daar wel mee geklinkt? - klinkende The Tulip Glass, Anverness, ja in A’pen dus, schaaf even je Gents bij met ‘Tasttoe Two’ en veel meer van dat fraais. Feit is dat je na dit soort proeverij met heel wat meer cultuurfeiten naar buiten stapt die dan wellicht aanleiding geeft om de verhalen verder te vertellen - dat, uiteraard te met een flinke scheut in de hand - en dus zonder slimme phone communicatie bevorderend werkt ‘aalhier en adoer tseusschen de meinschen’. (Die Patrick Aelvoet, toch!) U had het misschien anders verwacht fidele lezer doch hier volgt een nuchtere bedenking: GlenRotnacum Whiskyclub, ’t smaakt naar nog! 


37

dec|A NUMMER128


38

dec|A NUMMER128


39

dec|A NUMMER128


40

dec|A NUMMER128


41

dec|A NUMMER128

VAN BLZ.12 VERDWAALDE FOTO… VTV-Bommelslied, hier in voorpremière voor de pers op 25 november en drie dagen later op de planken van het COC, ‘verkiezingsavond’, een nieuw Bommelslied ter ere van het beste, grappigste en leukste amusement van onze stad, véél later (2017) als item van een nieuwe TAVI-revue.

VTV STELDE EEN NIEUW BOMMELSLIED VOOR

Vind je de pensioenwetgeving te ingewikkeld? Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw pensioenaanvraag? Werknemers en gepensioneerden in het werknemersstelsel kunnen voortaan de hele dag terecht bij de pensioenexperts van de RVP op de zitdagen die in Ronse worden georganiseerd. Nog meer goed nieuws: de deskundigen van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) zullen voortaan de ganse voormiddag present zijn op hun zitdagen. Als je zelfstandige bent of een gemengde loopbaan zelfstandige/werknemer hebt, kan je daar ook terecht met jouw vragen. De zitdagen in Ronse vinden plaats in het Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62. RVP: elke 2e dinsdag van de maand van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15.30 uur. RSVZ: elke 2e dinsdag van de maand van 9 tot 12 uur.


OP 19 & 20 DECEMBER 2015 DREAMCAR INTERNATIONAL

42

dec|A NUMMER128


STADSARCHIEF 3 JAAR GESLOTEN VOOR INVENTARISATIE MUST De dienst Erfgoed van de stad Ronse is in het stadsarchief (Kasteelstraat 96) gevestigd. Deze dienst werd in 2010 opgericht om de lokale archieven voor het publiek toegankelijk te maken. Sinds 1 december 2015 werd de opdracht van de dienst Erfgoed echter uitgebreid. De volledige collectie van de Stedelijke Musea, meer bepaald van MUST-Wonen, moet dringend gedigitaliseerd worden. In dit proces krijgt elk stuk een foto, een beschrijving en een situering. Dit is een werk van lange adem. Er wordt een periode van zeker drie jaar voorzien om dit project te voltooien. Om praktische redenen vindt deze inventarisatie plaats in het MUST-Wonen. Het stadsarchief en het MUST-Wonen zijn sinds 1 december dan ook niet meer toegankelijk voor het publiek. Het stadsbestuur benadrukt dat deze toestand van tijdelijke aard is. Eens de inventarisatie voltooid is, zullen de dienst Erfgoed en het stadsarchief hun huidige werking opnieuw opnemen.

43

dec|A NUMMER128


SPORTGALA RONSE OPROEP KANDIDATEN Zaterdag 30 januari 2016 organiseert de stedelijke sportraad het jaarlijks Sportgala van. Tijdens deze avond worden de ‘Trofee voor sportverdienste’, de ‘Jeugdtrofee voor sportverdienste’ en de titel van ‘Sportclub van het jaar’ uitgereikt. De kandidaturen voor deze titels worden door de sportverenigingen voorgedragen. Maar ook individuele sporters of sportinitiatieven die niet aangesloten zijn bij de sportraad en in 2015 een bijzondere prestatie leverden, kunnen zich kandidaat stellen voor één van deze trofeeën. Dit kan door contact op te nemen met de sportdienst via 055 33 99 20 of sport@ronse.be vóór 21 december 2015. Deze sportavond heeft plaats in sporthal ’t Rosco. De inkom voor dit gebeuren is gratis. Je reserveert best wel je plaatsje. Kaarten kan je vanaf 4 januari 2016 afhalen op de sportdienst (’t Rosco - Leuzesesteenweg 241).

Wijziging proefopstelling H. Van Wynghenestraat vanaf 9 december Sinds 9 november loopt er een proefproject in de H. Van Wynghenestraat met beperkt éénrichtingsverkeer voor wagens. Het stadsbestuur ontving reeds verschillende gegronde opmerkingen over deze proefopstelling waardoor er beslist is om deze te wijzigen. Vanaf woensdag 9 december tot 31 januari zal de verkeerscirculatie als volgt verlopen: er wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de H. Van Wynghenestraat tussen de Beukenlaan en de O. Decrolylaan in de richting van de Nieuwebrugstraat. De rijrichting wordt dus omgedraaid. Onder de brug blijft tweerichtingsverkeer toegelaten. Fietsers mogen in de volledige H. Van Wynghenestraat in beide richtingen rijden. Hiermee wil het stadsbestuur uittesten hoe van de H. Van Wynghenestraat – Nieuwebrugstraat een fietsas kan gemaakt worden als verbinding tussen de zuidelijke woonwijken en het stadscentrum. Ook deze keer gaat het dus om een proefopstelling. Inwoners of gebruikers kunnen met vragen of opmerkingen steeds contact opnemen met de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid via duurzaamheid@ronse.be of 055 23 27 76.

44

dec|A NUMMER128


45

dec|A NUMMER128

DÉ BOOM 2015

07


46

dec|A NUMMER128

DÉ KRAAN


47

dec|A NUMMER128

DÉ JEAN-LUC


48

dec|A NUMMER128

DÉ 11 METER


49

dec|A NUMMER128

Elk jaar ondersteunt de stad Ronse de actie VERGROOT DE HOOP. Hierbij kunnen inwoners op het recyclagepark hun taxussnoeisel afgeven zodat dit verwerkt kan worden tot medicijnen in de strijd tegen kanker. De opbrengst van deze actie vloeit terug naar de stad die dat geld kan storten aan ‘n goed doel dat kanker bestrijdt. Dit jaar bracht de actie in Ronse €895 op. Het stadsbestuur schenkt dit bedrag aan “Levensloop – vechters Ronse”.

DÉ INPLANT


50

dec|A NUMMER128

DÉ …


51

dec|A NUMMER128

MANNEN!


DE PASSAGE

24

EXPO ANDRÉ GEENENS IN…

52

dec|A NUMMER128


DE PASSAGE

53

dec|A NUMMER128


DE PASSAGE

54

dec|A NUMMER128


DE PASSAGE

55

dec|A NUMMER128


56

dec|A NUMMER128

André Geenens (als André Geenens is hij niet alleen in Ronse!) is een Ronses (°1947) kunstenaar, leraar aan de lokale academie en óók bekend als zoon van voorheen dagbladhandel Geenens hoek Guissetplein/Dekeyserstraat, “de hoek van de Verdi”! Ten tijde van weekblad –AZ wisten we hem de trein naar Doornik nemen, hij studeerde er aan Saint Luc. Op basis van foto’s die hij de voorbije drie jaar kiekte werkt hij in aquarel (lavis van waterverf) en op basis van acrylverf (opaak). “Mijn werken zijn gewijd aan vijf thema’s: hemel, zee, meren, stranden en ruimten…”

Fabrice Donckerwolcke schrijft over André: André Geenens werd geboren in Ronse in 1947. In het Institut Saint Luc in Doornik volgde hij decoratie en reclame. Van 1964 tot 1968 kreeg hij van Marcel Marlier (inzet) les in aquarel- en gouachetechnieken. “Marcel Marlier is de geestelijke vader van ‘Tiny’ (inzet). Van hem heb ik echt alles geleerd”, stelt André. André zijn CV is indrukwekkend: in 1970 behaalde hij het diploma kunstonderwijs Charles Buls, in 1978 behaalde hij zijn aggregaat in het kunstonderwijs.

FOTO YVES TENNEVIN

DE PASSAGE

Hij was ook leraar in de toegepaste kunst in de Academie van Schone Kunsten in Brussel, vervolgens leraar tekenen in het Athénée Leon Lepage en in 1985 leraar speciale technieken en esthetica in het Instituut Bischoffsheim te Brussel. Van 1985 tot 1995 was hij leraar morfologische psychologie aan de Brusselse politieschool. Tot slot was André van 1990 tot 2012 leraar speciale technieken en aquarellen, leraar tekenen en esthetica aan de Ronsese Kunstacademie. Daarnaast was André van 1998 tot 2012 jurylid van de biënnale ‘Salon de L’aquarelle’ in Namur. De expo’s van André Geenens zijn schaars. Gedurende zijn carrière exposeerde hij een tiental keren in Ronse, Kluisbergen 


DE PASSAGE

57

dec|A NUMMER128

 … en Brussel. Zijn laatste expo dateert van 2009 in de Doornikse galerij ‘Chant des eaux profondes’. Op vraag van familie, vrienden en oudleerlingen, besliste hij om een nieuwe tentoonstelling te organiseren. “De werken die in De Passage te bewonderen zijn, zijn gebaseerd op foto’s die ik maakte tijdens de reizen en uitstappen die ik de afgelolopen jaren maakte met mijn echtgenote.” De artiesten waar André naar opkijkt zijn onder meer: Marcel Marlier, William Turner, Vincent Van Gogh, ClaudeMonet & Picasso. “De ‘trigger’ voor het maken van de aquarel- & acrylwerken met thema hemel en water, kwam er ‘n ze jaar geleden”, herinnert André zich. “Mijn echtgenote en ikzelf bezochten in Frankrijk de expo ‘L’îlenue’ van Yann Queffélec: adembenemend. Ik was werkelijk begeesterd door de schoonheid en precisie van zijn werken. Ikzelf was ook altijd al gefascineerd door de zee en het water. Maar ‘L’îlenue’ was mijn motivator om (nog meer) marines te maken.” 


DE PASSAGE

58

dec|A NUMMER128 De tentoonstelling ‘Hemel en Water’, aquarellen en schilderijen van André Geenens, is nog te bezichtigen tot zondag 13 december op de bovenverdieping van De Passage, in de Sint-Martensstraat 37 te Ronse. Open op zaterdag en zondag van 7.30 tot 18 uur. FOTOREPO DAMIEN VAN WAMBEKE


DE PASSAGE

59

dec|A NUMMER128

http://andregeenens.blogspot.be/


DE PASSAGE

60

dec|A NUMMER128


DE PASSAGE

61

dec|A NUMMER128


DE PASSAGE

62

dec|A NUMMER128


63

dec|A NUMMER128

RONSE DEZE WEEK ZONDAG 6 DECEMBER 2015 10:06 alsof we een stad zijn die in een bergmassief ligt, illusie door donkere monotone compacte bewolking achter de horizont van Wallonië…


64

dec|A NUMMER128

Share Project blikt terug tijdens Closing Event Share, een samenwerkingsverband tussen het Textiel Incubatiecentrum (TIC) & Flanders Plastic Vision (FPV), blikt op donderdag 10 december terug tijdens het Closing Event van het project. Twee jaar lang mochten TIC en FPV starters en spin-outs uit de textiel- & kunststofwereld begeleiden via het door Agentschap Ondernemen gesubsidieerde SHARE-project. Ondersteuning gebeurde onder andere door verschillende partijen samen te brengen rond een nieuw project, hulp bij het business plan, zoeken naar financiering, introductie bij nieuwe klanten, vinden van de juiste grondstoffen of uitwerken van prototypes.. Kortom begeleiding van concept tot marktrijp product. Een retrospectieve zal gegeven worden van de realisaties van de projecten welke op de steun van SHARE mochten rekenen. Zo luidt Projects BVBA met hun waterdicht en flexibel LED scherm uit textiel een revolutie in, in de wereld van advertising. Patrice Vandendaele komt even terug van ScandinaviĂŤ waar hij met zijn At Sea Project zeewier teelt op basis van textielmatten en Tommy Verminck vertelt ons meer over DECO 2 en de mogelijkheden van wassen zonder water. Als afsluiter krijgen de aanwezigen nog een inkijk in de wereld van 'crowdfunding' door Ann-Charlotte de Cartier van Hello Bank (BNP Paribas Fortis). Ook na het afsluiten van het Share Project kunnen starters of bedrijven die nieuwe markten en producten willen verkennen nog steeds terecht bij TIC en FPV. Meer infomatie vind je terug op de website www.shareproject.be Inschrijven kan via: www.shareproject.be


“En dan dienen Spanjaard, die heeft kloten als meloenen, voordat hij schiet duurt dat en duurt dat en dan eindelijk, zijnen top spant zich op, ‘t is gelijk een raket, hij spuit mijn interieur helemaal vol, ja zeg, ik moet dat dan wel allemaal opkuisen, he…” (lees de exacte tekst wat verderop!)

ofte hét hoerenkot bij ‘t Podium, ongezouten gebek, recensie in gAZet nummer 128 van tijdens de laatste voorstelling, zaterdag 28 november 2015, met ‘doktertje spelen’ Anthony, ‘zoonliefje’ Patrick, ‘scheetje’ Charlotte, ‘tootje’ Barbara, ‘mijn zaad’ Tony en ‘mama moet nog wat werken’ Sylvie, maar dan als Max, Winnetoe, Jessicaatje, Estelle, Sacha en applaus applaus applaus Yolande, een rol zoals La Debie er nóg mag vertolken, beide knieën inbegrepen!

19

65

dec|A NUMMER128


66

dec|A NUMMER128

Scheetje… TROUWFEESTEN

&

PROCESSEN


67

dec|A NUMMER128

De Rialto, Dalida, Adamo, Johnny Halliday‌


He Jessicaatje past op van mijn operatie‌

68

dec|A NUMMER128


69

dec|A NUMMER128


70

Ik ga trouwen…

dec|A NUMMER128


71

dec|A NUMMER128


72

dec|A NUMMER128

Gij 15 meter!

En mijn zaad?


Met uwe fucking hond! Zijt ge weer uwe fucking hond kwijt! Ma’s hond waart ge ook altijd kwijt. Zei ze. Ging ge op café. Kwamt ge thuis. En waart ge hem vergeten. Zei ze. Mij zijt ge ook vergeten! Hier! Onder tafel!

73

dec|A NUMMER128


74

dec|A NUMMER128


75

dec|A NUMMER128 ‘k Ben mijn hondje kwijt, neen, geen met krollekes, nen witten mini-schnautzer…


76

dec|A NUMMER128

Was het in VTV-Christen Volksbond (*) nog blote voeten geroken, dan kwam ‘t Podium bühne “oude muziekAcademie” uit allerlei schoenen gekropen! (*) zie gAZet nummer 127, zie inzet…


77

dec|A NUMMER128

‘t Is open-deurdag! Alleman is welkom! Mijn beste kalanten aan halve prijs!


78

De bambi’s heb ik van mijn stuk grond gesmeten, ‘k heb er 500 kerstbomen opgezet… dec|A NUMMER128


Kunt ge subiet to the point komen, Yolande, mijn moteur staat buiten te draaien en als hij stilvalt, krijg ‘k hem moeilijk weer in gang!

79

dec|A NUMMER128


80

dec|A NUMMER128

Op een mandoline spelen, ge verleert het niet!


81

dec|A NUMMER128


82

dec|A NUMMER128 Ge hebt weer champagne gedronken?


83

Kabila, die ne film over u ging maken?

dec|A NUMMER128


‘t Is géén Parkinson. Korsakoff. Bij Parkinson, ge pakt met uw hand naar uw glas en dat gaat niet. Bij Korsakoff, pakt ge naar uw glas, maar uw hand gaat den helen andere kant uit. Ola, hier blijven. Mijn hand loopt weg van mij!

Hij gaat vrijkomen en dan gaan we trouwen, geen witte man voor mij, maar een uit basalt gehouwen, dat zweet op dat vel, die ogen en tanden, lijkt op de oudheid, dàt zijn mannen!

84

dec|A NUMMER128


85

dec|A NUMMER128


86

dec|A NUMMER128 D’r stond daar een Tiffanylamp van wel 2 000 euro!

La Debie, oui oui oui…


Mijn soldaat en zijn zaad, de dingen die ge moet doen voor ‘t zaad, kameraad, niet meer roken, ‘k drink niet meer, appels en bruin brood vliegen mijn oren buiten…

87

dec|A NUMMER128


88

dec|A NUMMER128 Dat ze ne keer kijken naar haar loodgieterij, ah ja, ik kan zo blijven schieten!


12 Sylvie De Bie = Yolande Anthony Vandekerchove = Max Barbara De Ceuster = Estelle Patrick Delfosse = Winnetoe Charlotte Haegeman = Jessicaatje Tonny Verplancken = Sacha

Het is niet de stijl van gAZet om verkeersongelukken te brengen, maar als voetnoot van deze repo wil onze redactie medeleven betuigen aan de voorzitter van ‘t Podium Philippe Declercq (inzet) die ten gevolge van een tragisch ongeval in Vichte op vrijdag-ochtend 11 december 2015 zijn zoon Sander (29) verloor. ‘De dag van morgen is je gegeven, je moet hem alleen nog zien te krijgen!’. Philippe, echtgenote en familie, sterkte! Sander was uitbater van café Replay op de Grote Markt, thans vertegenwoordiger.

89

dec|A NUMMER128


90

dec|A NUMMER128

Speciaal Geschenk IdeeĂŤn op zondag 13 december 2015 om 15 uur.

Galerij Theaxus eigentijdse kunst Piet Stockmans: porselein | Dorothea Van De Winkel: wandtapijten & textiele-kunst | Nieuwe glazen schalen en dienbladen genummerd van 1/8 Member of Pearls of Craftsmanship: www.pearlsofcraftsmanship.com http://artiwebshop.com/index.php/marketplace/seler/coll ection/ArtiwebsExhibitionHall

De tentoonstelling loopt van 12 december 2015 tot en met 31 januari 2016. Galerij Theaxus is vrij toegankelijk van 14 tot 19 uur op zaterdag, zondag, maandag en op afspraak. Dorothea Van De Winkel | Ommegangstraat 3 | 9690 KLUISBERGEN-Kwaremont Tel +32(0)55/38 60 53 | Fax +32(0)55/38 54 73 | Gsm +32(0)478/459 557 e-mail info@galerij-theaxus.com | web www.galerij-theaxus.com Met vriendelijke groeten, Dorothea


OP ONZE REDACTIE BELANDEN TWEE REPRODUCTIES VAN AQUARELLEN VAN DE HAND VAN PAUL CUVELIER, ARCHITECT, DIE BIJ LEVEN WOONDE AAN HET GUISSETPLEIN… Hij was de broer van Cuvelier ‘Aalst’ en Cuvelier ‘Steenbrugge’, beiden artsen. Hun vader Henri was eveneens architect (zie voorheen in gAZet). 

91

dec|A NUMMER128


92

dec|A NUMMER128


93

dec|A NUMMER128


KIJKRICHTING NAAR HET MALANADERPLEIN

94

dec|A NUMMER128


KIJKRICHTING NAAR DE GROTE MARKT

95

dec|A NUMMER128

OMWILLE VAN PATRIMONIUM HAD DIT GEBOUW NOOIT MOGEN VERDWIJNEN: FOEI RONSE!


96

dec|A NUMMER128 WANT KIJK WAT VOOR WANDROCHTELIJKS ER IN DE PLAATS WERD NEERGEPOOT!


HET GROENE OOG BEELD BIJ BLZ.29

VERVOLG VAN BLZ.35 omringd door kwaad en mysterie, door magie en list, en probeerden ze daartegen soelaas te vinden in een merkwaardige mengeling van heidense volksgebruiken en christelijke devotie, waarvan de grenzen constant afgetast werden. Een merkwaardige chronologische gelaagdheid van verschillende zones in de periferie van de stad valt op, met:  een archeologische site en haar overblijfselen  het ontstaan van aanverwante toponiemen en van  verhalen over spoken, duivels en monsters  de oprichting van justitieplaatsen. Dit alles polariseerde zich rond het bezweren van dolende zielen van zij die niet in gewijde grond of volgens de katholieke ritus begraven waren. Maar het gevaar had ook een ander gelaat: wilde dieren zoals wolven en beren, maar ook rovers, kluizenaars en allerhande marginalen hielden zich eeuwenlang schuil in de beboste heuvels tussen Kluisbergen en Geraardsbergen. Gecombineerd met verschrikkelijke epidemieën die in de 11e-12e eeuw

97

dec|A NUMMER128 in onze streek huishielden, is het in deze context van vrees en onzekerheid dat we het ontstaan van de Fiertelommegang moeten zien. Die trok een beschermende cirkel rond de stad, grotendeels langs deze rist ‘verdoemde’ zones. Maar dat is een ander verhaal. Op de 775e verjaardag van de stadskeure wil ik even stilstaan bij deze nauwelijks te overschatten gebeurtenis voor onze stad. 25 jaar geleden coördineerde ik vanuit de dienst cultuur de herdenking rond 750 jaar keure, verleend door Gerard de Waudrupont, ondervoogd van het Tenement van Inda, in november 1240. Als ik de gelegenheidspublicatie opnieuw bekijk, stel ik vast dat de meeste auteurs zonder enige kritische vraagstelling in een valkuil trapten: het ging meer over de kruidenkoek die tijdens de Fiertel door de burgemeester aan de nazaat van Gerard de Waudrupont, nu de prins de Bethune Hesdigneul, geschonken wordt, dan over de inhoud van het document. Daarmee wordt in één pennentrek een fictief verband gecreëerd tussen deze hulde en de keure. WORDT IN EXTENSO VERVOLGD IN GAZET NUMMER 129.


98

12

‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… de vierde week van december 2015 als gAZet nummer 129 dec|B

dec|A NUMMER128

VIEW

gazetronse.be


‘Winterlandschap in december’ door de Vlaamse barokschilder Jacques d’Arthois 1613 (doop) 1686 (overlijden).

99

dec|A NUMMER128

EXIT


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

20

Neen, lezer, verder hoef je in deze gAZet niet te bladeren, wat volgt is een beknopte reis doorheen 100 jaar Ronse, verteld aan de hand van de… breedvoerige PAGINA 100 jaar van de vader van onze uitgever, Pierre Adriën, de oudste man van Ronse én na een paar jaar de enige 100-jarige man!

100

100

100

JAREN

FOTO’S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

100


. .

Dank, lezer, om na de ‘reguliere’ gAZet te zijn gebleven om de volgende veertig pagina’s en meer te bekijken en te lezen ook. Hoe gaan we die inblikken? Ladies first geldt ook voor een 102-jarige en bovendien noblesse oblige want Zoë Degroote wordt in het WZC De Linde onder meer door de attente aandacht van directeur Wim Cambier (links) op 14 december 2015 liefst 103 jaar én ze is daarmee de oudste inwoner van Ronse! We nemen eeuwelinge Zoë mee bij ‘t feestgedruis rond de oudste man van Ronse én dat is Pierre Adriën Deventer die zijn oude dag eveneens in het WZC De Linde slijt. Op de volgende pagina’s vullen we de beloofde 100 foto’s aan, niet alleen van hemzelf, vroeger en nu, maar ook waar ie zo allemaal woonde, met Ronsekaart en al, de woonbuurten, dé 100 items voor Pierre, stemmingsbeelden ook… We geven nu al afspraak voor volgend nummer 129 van gAZet, waar we én van Zoë (die bij ons bezoek reeds in haar beddeke stak, opzitten lukt nog best, maar dé rust valt in het ledikant te zoeken, onder de vele ogen van gekoesterde gezichten op de kast) én van Pierre hún dag zullen verslaan…

101


102

19

2009

1984 1987

1927


103

1936

2015

1945


KLUISBERGEN OVL

RONSE 1/ 118 2/ 72 3/ 3 4/ 87 5/ 81 6/ 4 7/ 313 8/ 68

HUISNUMMERS

2 WOONPLAATSEN

MONT– DE–L’ENCLUS

OVL

MAARKEDAL

1

104

8 5 4 7 6

FOTO WOENSDAG 9 DECEMBER 2015

ELLEZELLES FRASNES–

LEZ–ANVAING

3 0

2 km


2

1

van punt 2 naar punt 3, totaal andere kant van de stad, is het 7 kilometer stappen en toen moest alles TE VOET!

HAUTE DURENNE

3 ELLEZELLES

105

DE KLIJPE 8

4

6 7

Pierre vertelt dat op de dag van zijn plechtige communie er DRIE KEER ter kerke moest gestapt worden, telkens van punt 2 naar de Hermeskerk, in totaal goed voor 15 km stappen die dag!

BASSE DURENNE

deze spoorweg ging in een diepe bedding naar BRUSSEL ď‚„

5

STOP WAATSBRUGSTRAAT

deze straten zijn zeer recent


106

1


107

In de vrieskou van 18 december 2015 lagen onder dit raam ď‚ Duitse soldaten, Pierre als boreling in z’n wieg binnen!

1


108


1942 1943 1951

109


2

In het nu witte huisje woonde de familie Deschaumes en geeft nog het best aan hoe zo ongeveer de woning Deventer er moet hebben uitgezien‌

110


Voor deze rakker in het jonge gezin Deventer-Béatse, in tweede instantie gevestigd aan De Klijpe (het hoekhuis Mussenstraat en ‘de los’ naar de grote steenweg is vervangen door de woning zie blz.110), was de boerderij (grote foto) op de andere hoek van groot belang…

De ranke Klijpetoren op de achtergrond…

111 2

1920

Céline, Pierre, Marie (links) en Gilbert (hiernaast links) kwam er later bij…


Schoonouders Achilles Henrist & Valérie Geenens…

1980

112 1941

2015

1975


Pierre Adriën Deventers ouders: Alphonse (89) & Palmyre (80); zijn grootouders langs moeders zijde Pierre Jacques Béatse (90) zijn peter en Marie Céline Revaux (84); langs vaders zijde géén foto van François (83), wel van zijn grootmoeder Marie Eeckhout (77). De grootouders leefden van 1832 (François werd toen geboren) & Marie Céline overleed in 1941, da’s een tijdspanne van liefst… 109 jaar!

113


2 

Vanuit woonlocatie 3 op nummer 3 in de Brokelaerestraat randje Ronse in Vlaanderen met Ellezelles in Wallonië kreeg het gezin Deventer-Béatse deze wijde view op Ronse, hun hoekhuis aan de Mussenstraat (2) op zeven kilometer te voet stappen wetende…

3

114


115

HOOGDEURNE Een feestkroon hoeft politiek Vlaanderen met stilzwijgende politieke instemming van Ronse niet op te zetten als men vanuit de Brokelaerestraat de stippellijn ziet die het‌ VIADUCT weergeeft dat het doortrekken van de N60 met zich zal meebrengen, nu er tegen 2017 van de thans 11 onteigeningen er nog zo’n kleine 300 moeten volgen!

3


Pierres laatste klompenpaar‌

116

3


117


118 4

1936


x

119


‘De mens is zijn eigen vaderland!’

x

120


121

5


1947 1949 1970

1988

2015

122


123

1947|2015 Hier geen straatnaambord, want de benaming ‘6e WIJK’ is niet meer in voege en “Durenne” klinkt vele Ronsenaars nog immer vertrouwder in de oren dan… Deurnestraat! 


124

6 Op de volgende drie pagina’s putten we uit het eerste nummer van 2014 van gAZet‌


KOLONIALE  WAREN

D

E

125

C A/B Vanwege Philippe Vanderdonckt die in Langeweg 40 in het huis van wijlen SCHEPEN ALBERT DEMANEZ (HIERBOVEN MET BLOEMEN) woont, kregen we een tweede updat bij gAZet nr.01 (jg.02) met een foto genomen op de plek waar gAZet die maakte voor blz.V zie hogerop (in) dit blad. Idd. een uniek document! 

O P D E M A R M E Z O E K


B

C

A

126 D We zouden niet van gAZet zijn of we recupereerden op de Marmezoek op 30 oogst 2013 ‘n paar kasseien van toen… We zouden niet van Ronse zijn of we herkenden op de foto schepen Albert Demanez zelf (A – B toont zijn portret in het Fiertel/Bommelsveelluik overloop stadhuis, gesigneerd Xavier Collet), zijn echtgenote (C), schepen Jozef Cornelissen (D), Albert en Jozef waren socialisten voor de BSP (Belgische Socialistische Partij) van toen en Emile Van Ceunebroeck (E), confectioneur op “de Durenne”. We zouden van de…

E

MARMEZOEK zelf niet zijn, als we uiteraard woning nu nr. 4 niet zouden spotten, de Langeweg met de winkel van Julia(atje) Druiver en net boven Cornelissen (D) huize Albert Demanez. Links het witte lage huisje, piepklein én tweewoonst zelfs, waar Stéphanie (“van Denieske”) woonde en nadien Louise (“van Kauwpie”) een winkel hield, vloer van gestampte aarde, ko-lo-ni-a-le wa-renweet-je-wel… Waar ik iedere vrijdag twee dozen sardienen ging halen, voor vier personen, voor bij de frieten vanuit de pot vet op de gaaze… Tja!


KEIZERS KASTUUJ

X

127 In de achtergrond links het zogenaamde “kasteel De Keyser”, ooit nog bewoond door de familie Clément. Ervoor, niet te zien op deze foto, ligt de meterslange WITTE MUUR die de eigenaars steeds wit moesten schilderen als reperatiepunt destijds voor vliegtuigpiloten. De witte muur ligt aan de Maquistraat waarin van wat verder op deze foto de Weerstandstraat naar omhoog klimt, deels als een holle weg. Rechts achter de knoestige wilde kerselaar vond men dik 60 jaar terug een bom (X) uit WO II die dagenlang in de diep uitgegraven put zichtbaar bleef zitten tot het ontstekingmechanisme onschadelijk kon worden gemaakt. Het was landbouwer Armand Bouche opgevallen, enige zoon van Ursule en Omer, dat de gewassen boven de bom binnen een wijde cirkel schraler groeiden en anders kleurden dan de rest op het veld… Hiernaast deels onder het straatnaambord waar bepaald heuvelend Ronse met bovendien zware kleigrond slecht scoort: muren die na verloop van tijd scheuren vertonen, dit tengevolge kleine verzakkingen door bvb. het uitdrogen van partijen kleigrond waarover gebouwen werd.


De kast op de vlg. blz. is gemaakt van het thans niet meer verkrijgbare pitchpine (moerasden, niet verwarren met de pitch pine die eveneens in Amerika groeit). De Pinus palustris geeft hard hout dat scherp & lang splintert en waarmee iemand om te leggen valt! Schoonvader Achilles Henrist werkte in zijn schrijnwerkerij met die houtsoort voor o.a. bedden en kasten, gelig met brede bruine naden (bepaald diè zijn het hardst) en ruikend naar terpentijn (tevens leverancier van houtpek). De bomen kunnen 300 jaar worden, overleven bosbranden als ze op hun volle

Robert DERUYVER was goed bevriend met Pierre, Robert werd liefst 104 JAAR!

1978

2015 1970

‌ hoogte van 30-35 m zijn. Houten meubels in pitchpine zijn kostbaar op de brocantemarkt vanwege zeldzaam!

128


OP ZOLDER: soldaat, oorlog, dé zoutmijn, alumakelij vanwege een Rus, De Belie, leren zwemmen, Stassfurt, overleven, patatten van ‘t land stelen, elk zijn vork, één vork…

129


6 7 Directeur Wim Cambier was een buur van Pierre Deventer… Willy Deventer: “Sinds gAZet staat ‘de Marmezoek’ op de kaart, word ik daarover aangeklampt, amaai!” Stooktstraat 313 was voorheen ‘6e wijk 276’, maar brieven met ‘Durenne 276’ werden ook besteld!

Albert Vandenhaute gaf hier de voorzet en Willy Deventer maakte er weekblad –AZ van!

7

130


DEN HOEK [LAGAACH]

Pierre wist wijlen Albert De Cordier als een oudere leerling in het Antoniuscollege

131

Pal ter Marmezoek t.h.v. waar weekblad –AZ ontstond, met niet deze, maar ‘n andere (nu zeker oldtimer) Mercedes voor de deur… (uit gAZet nummer 123… KNOKKE-LE-ZOUTE!).


132 Pierre stapte/fietste menige FIERTEL mee, omdat ze in den beginne slechts met ‘n goeie honderd bedevaarders waren, kregen ze vanwege ‘Ronse’ een warm middagmaal in Rozenaken! Op de foto’s herkennen sommige lezers niet alleen Pierre, maar ook…, Pascal Mouton, Fernand ‘facteur’ Meulenijser, Gilbert ‘bellenman’ Cardon, André Spileers, Marcel Cambier, Denis Meerschaert, André Van Brandt, Romain Steurbaut e.a.


HIJ IS DE OUDSTE MAN VAN RONSE! 2015

133

RONSE 2007: één 100-jarige man | 2008: één 101-jarige man | 2009: één 102-jarige en één 100jarige man | 2010: één 103jarige man | 2011: één 104jarige man (je zag hem op blz.128)


8

Pierre zegt het zelf: “Locatie terminus� en WZC-directeur Wim kan er alleen maar om lachen!

134


135

2015

10 zijn onze kinderjaren 20 denkt men reeds aan paren 30 moet men zijn getrouwd 40 is men reeds te oud 50 gaat men aan het zakken 60 krijgt men ongemakken 70 kan men nog wel leven 80 is ons toegegeven 90 neemt ons ‘t leven af 100 rust men reeds in ‘t graf!


100 JAAR IN 100 ITEMS KRIS KRAS DOOR ELKAAR… (wat hem typeert, waar hij om geeft, wat belangrijk voor hem is, herinneringen, zekerheden…)

De Klijpe | De Piemakskies | textiel | Belsele | Samain | Junkers | VW | Marmezoek | verrekijker | staalweven Palmyre | Alphons | Club Ronse | fiets | tuin | Kajotters | konijnen | Lucienne | Stassfurt | vuur maken de beek | Richardkies | boomgaard | weekblad –AZ | Volksbond | Paterskerk | Aalst | manillen | wiskunde | ‘fruiten’ ACV | Lada | Georges Geenens | Monti | Bobby | kanarie | Achilles | Valérie | Willy | Lucie | ruiken Céline | Marie | Gilbert | Stookt | Blanquart | 25 000 | Germaine | Hélène | Julien | broodbakken | zonnebloem fruitpluk | cider | Petrus | Michel | Armand | Gilbert | Albert | Coppenolle | fancy fair | Ursule | KWB | molens Rita | Robert | Marjan | An | Els | Ben | Loes | Jan-Jonas | Danilo | Arwen | Maaren | Wolfgang | Annelies | Didier pet/muts | Fiertel | wafels | zaagmachine | kwr’s | gouden jubileum | Cuvelier | wiskunde | Cedocard Nero van Marc Sleen | Den Taap | Sint-Hermes | Verroken | Bobbejaan Schoepen | Leon | Carrez | Prior automechaniek | viergeslacht | Sint-Ambrosius | meester Verplancken | glasscherfbloed | jeansblauw

136

MEER DAN 35 CHALETS! Ook dit jaar kan je genieten van een sfeervolle kerstmarkt op de Grote Markt van Ronse. Dit voor de 11e keer op rij! Meer dan 35 chalets staan opgesteld rond de versierde kerstboom en de gedecoreerde obelisk en bieden je een breed gamma aan geschenk- en decoratieartikelen. Ook voeding en drank kunnen natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast is er heel wat muzikale animatie voorzien voor groot en klein en staat er doorlopend een kindermolen. De kerstmarkt wordt feestelijk geopend op vrijdag 18 december om 19.30 uur en belooft opnieuw voor veel sfeer en gezelligheid te zorgen in het stadscentrum.

VERKOOP VAN BUUNIE CHOCOLAATJES TER KERSTMARKT… OPENINGSUREN KERSTMARKT: vrijdag 18 december 2015 van 18 tot 24 uur | zaterdag 19 december van 10 tot 24 uur | zondag 20 december van 13 tot 19 u. BUUNIEs zijn ‘n nieuwe Ronsese delicatesse met voorlopig fondant chocolade in de aanbieding (melk, wit en munt gevuld volgen), ter kerstmarkt €4,56/100 gram.


FOTO ELS DEVENTER

137

Op 26 september 2015 was het zover: met zoon Willy, kleinzoon Ben een viergeslacht met Maaren‌ bijna 100 en 0 komma zoveel jaar (uit gAZet nummer 123)! Rechts de Ronsese reus Staf, zinnebeeld voor de textielwever!


.

.

DECEMBER 2015 JUNI 2014 Hou borst en voeten warm Voed matig uwen darm Hou d’achterpoort goed open En laat de dokters naar de kloten lopen!

.

Frank ‘the voice’ Sinatra zou morgen 12.XII… 100 geworden zijn, hij werd 83 en zong van Jacques Revaux ‘My Way’…

Frank Sinatra 'My Way'

138


PROFICIAT

139


.

Bij iedere wat tragische gebeurtenis was Pierre Adriën z’n stelling: “Om 100 jaar te worden, moet men véél GELUK hebben!”

ÉÉN

140 WEEK

neem uit eigen tuin ‘n paar sjalotten en snij die fijn; stoof ze aan in boter van bij Ursule - kruid met peper, nootmuskaat en doe er ‘n paar blaren laurier bij; meng er een paar scheppen bloem doorheen; leng aan met een blokje bouillon in heet water opgelost en dik wat al roerend en VERGEET DE AZIJN NIET!; dien op bij prinsessenboontjes met gehaktbrood & gebloemde piepers…

.

NOG

== thee van lindebloesem == [tambletchies] == frieten == bloedworst == veldsla met witte bonen (beide van eigen kweek) == ‘s zomers aardbeien (uit eigen tuin) == paraplusaus (*) == jonge rode wijn == water van de kraan == dooraderde spiering == ‘n ferme snee [piesthuuft] == liever latuw dan al dat modieuze slagedoe == gebloemde patatten == zelfgemaakte soep met vermicelli == macaronischotels == zelf gebrouwen cider == eigen brood eerst == rabarber vanuit Marmezoekgrond annex ‘n goeie scheut [oele] == PARAPLUSAUS – ‘RECEPT MARMEZOEK’:

Willy Deventer: “Ik heb mijn vader nooit zien joggen noch turnen, maar hij fietste naar en van z’n werk, werkte hard en kluste bij, reed slechts op late leeftijd auto, sinds eind de jaren 60 TV en nóg later telefoon. Hij werkte graag en vaak in zijn moestuin, gaan wandelen was dé ontspanning, in Ronse of op reis. Hij dronk regelmatig een jenever, soms eens een whisky, de laatste jaren permitteert hij zich ‘n glas rode wijn bij het middagmaal, tot zijn 98e bakte ie zelf z’n brood (met kneden en al), een appeltje schillen hoorde bij elke dag. Bij de wafelenbak vette hij het wafelijzer in met varkenszwoerd, hij gebruikte zijn gezond verstand (en hield van rekenen/thans van molens maken die hij op z’n kamer in De Linde laat draaien met zijn ventilator erop gericht). ‘Chiffres et Lettres’, hij denkt ER over na, hij staat ER bij stil! Hij maakt nog steeds plannen en aan dood gaan denkt hij wel ÉN niet, met dit alles maakt hij hét verschil om 100 te worden, sinds 2009 de exact eerste eeuweling onder de Ronsese mannen, momenteel en tot nader orde de oudste man van Ronse.”

He beste mensen, neem een spiegel en kijk naar jezelf, praat met je, overleg, bevraag het gezicht in de spiegel, ken jezelf en weet dat jouw eigenste ik hét allerbelangrijkste is, dé start van alles, zonder jezelf kan niets anders evenzeer belangrijk wezen noch jij belangrijk voor iemand!

Melancholie bij 100 lange levensjaren, om vreugde en verdriet wat moe, nog alleen maar aan achteromkijken toe? DE DAG VAN MORGEN IS JE GEGEVEN, JE MOET HEM ALLEEN NOG ZIEN TE KRIJGEN!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.