Ppt gazet nummer 119 jul b 2015

Page 1

. JAARGANG 03 NUMMER 119 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

. .

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

KENNETH THEUNISSEN OPENT DE BEIAARDRECITALS

RONSE

.

119

93 66 BLZ. BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 119 jul|B van

VANWEGE DE UITGEVER

ZATERDAG 25 JULI 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, Dominique Wybraeke, infodiensten stad Ronse, Jan medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Mortier, Catherine Van Ongevalle, Joris Vandenhoucke, Damien Van Wambeke, Loes Deventer, Kim ingezonden kopijen & beeldmateriaal; Cierkens, Bart Vanhee, Rita Claus, Philippe Vanderkopijen kunnen worden ingekort en/of donckt, Fonny Malrait (de upgrades), Peter Decordier, passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet Jan Leconte, Nadine Notebaert, Els Deventer, Kenverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- neth Theunissen, Mark Paubrun, Marc V., Frédéric D. e.a. den tegen voorafbetaling van €25 per foto GAZET = GECONCENTREERDE DOELGROEP! AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Kenneth BBIE DEPONERING (i-Depot) Theunissen Willy Deventer is international author met speelt de CAE-code 109987598, aangesloten bij zomerse SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens Ronsese graficus/kunstschilder met TheArtServerbeiaardcode 22912 alsook uitgever bij de Koninkrecitals lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, in… zie verder manager Atelier 92/94 Ronse en projectontwikkelaar van AbyZAdvieZ. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

25

26

UPDATES: FERDINAND KJAR HERDACHT TE DERGNEAU GRENS RONSE blz.27/28 & 71/76

JAARGANG 03 NUMMER 119 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Volop vakantie nu, de 21e achter de rug. Komkommertijd?, ja en nee, in Ronse is er wel altijd wat te doen. Zo klinkt de collegiale via onze eigenste belforttoren weer volop beiaard. Op één zondag R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e na, eega Wybraeke kunD i e z ó h o o r t b ij m ij e nen we met dat bolle ‘k Zwere welken ede? buikje geen HermestorenDe liefde die’k U breie! trappen meer laten be| de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via klimmen en toekomstige instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn papa Dominique kan op uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | z’n eentje geen… quatrebrengt nieuws & informatie ietwat van opzij mains spelen, toch? Maar gAZet bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet kijk verder in deze gAZet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox dan ben jij de allereerste om te weten wat de en luister op én daar naar deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra ons typisch Ronses klokpagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar kenspel. Niks zomerser gazetronse@gmail.com dan… klankgevooisdheid!


03

DOPERWTENTIJD

jul|B NUMMER119

H A L F W E G

Deze ‘slide’ kregen onze vooruitblikkers rechtstreeks in hun mailbox om deze gAZet nummer 119 aan te kondigen; wil je ook vooruitblikker worden, e-mail dan “graag vooruitblikker” naar gazetonse@gmail.com welkom in de gAZet familie…

KENNETH THEUNISSEN

1 OOGST FILM

2 OOGST BEIAARD


04

jul|B NUMMER119

Wat oriëntatie: 1/ Glorieux glasraam door Michiel Leenknegt in het (thans) KSO Glorieux | 2/ Glorieuxlaan | 3/ Abeelstraat | 4/ voorheen weekblad –AZ… | 5/ kapeltoren Antoniuscollege | 6/ Les Hauts Saint Sauveur | 7/ Pierre Dhauwerstraat | 8/ Frabriekstraat | 9/ Cypriaan De Rorestraat… | Ronse deze week 20 juli 2015 18:59

6

De Hermestoren Ronse ligt in vogelvlucht bijna 7 km verwijderd van de witte graansilo ‘Spileers’ te Dergneau…

5 7

4 3

8 9

2

1


05

Naast ‘het brengen van’, zorgt gAZet ook zélf voor nieuws!

VENSTER OP RONSE … we openen het tot driemaal per maand!


Beste,

06

jul|B NUMMER119

Begin deze maand beslisten de OCMW-raad en de gemeenteraad van Ronse om alle openbare zorgdiensten te privatiseren. Dit gebeurde zonder enig overleg met het personeel. Dit betekent dat niet alleen voor vele tientallen personeelsleden de werkzekerheid in het gedrang komt, maar ook dat de garantie op kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke dienstverlening voor de inwoners van Ronse wegvalt. ACV-Openbare Diensten, ACOD en VSOA slaan de handen in elkaar en verschillende acties moeten het bestuur op andere gedachten brengen. Een eerste initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront vond van 8.30 uur af plaats op 22 juli 2015 op de woensdagmarkt van Ronse. Met een flyeractie werd de lokale bevolking geĂŻnformeerd over de gevolgen van de geplande privatisering. De lezers van gAZet vinden een uitgebreide persnota op de vlg. pagina en links de flyer die woensdag werd verspreid. Het zou ons aangenaam zijn, mochten zowel de actie als de gevolgen van de privatisering voor het personeel en de inwoners van Ronse uitgebreid aan bod kunnen komen in de pers (en daar zorgt gAZet zeker voor n.v.d.r.).

Verdere info kon worden bekomen tijdens de actie vorige woensdag op de Grote Markt van Ronse alsook bij de contactpersonen van de respectieve vakbonden. Met dank en met vriendelijke groeten, Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront,

Jan Mortier ACV-Openbare Diensten | CoĂśrdinator Openbare Zorgsector Helihavenlaan 21 - 1000 Brussel | 0475 39 69 55 | jan.mortier@acv-csc.be | zie ook volgende pagina


07

jul|B NUMMER119

IN DE DE CULTUURFABRIEK

== deze actie vond reeds plaats… ==


De CULTUURFABRIEK is een opmerkelijk gebouwencomplex te Ronse en via de site bezoek je de ruimten op virtuele wijze; een résumé op de vlg. blz. …

08

jul|B NUMMER119

DE CULTUURFABRIEK


09

jul|B NUMMER119

virtueel doorheen de Cultuurfabriek Ronse

ďƒ’


10

jul|B NUMMER119


DE CULTUURFABRIEK

11

jul|B NUMMER119


Wij waren op SONE OUTDOOR stadstuin Ronse, jij ook? = ZIE BLZ.77 t/m 84 =

OPENBAAR ONDERZOEK ARCHEOLOGISCHE ZONES jul|B

12

NUMMER119

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van archeologische zones in Vlaanderen. De eerste vaststelling bevat 58 zones van historische stadskernen. Ook in Ronse ligt zo een historische stadskern. De volledige inventaris kan je raadplegen op https://inventaris.onroerenderfgoed.be Het openbaar onderzoek opent op 17 augustus 2015 en sluit op 15 oktober 2015. Het dossier ligt ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel of kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

WEGENWERKEN NINOVESTRAAT & NINOOFSESTEENWEG Het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds 3 augustus (!) aan de slag op de Ninovestraat (N48) in Ronse. Tussen de kruispunten met de O. Delghuststraat en de Lorettestraat krijgt het wegdek op verschillende plaatsen een nieuwe asfaltlaag. Om de hinder te beperken, voert het agentschap deze werken uit in verschillende fasen. Bij goed weer en zonder technische vertragingen, zijn de werken voor de start van het schooljaar afgerond. Fase ĂŠĂŠn: 3 augustus tot 14 augustus : Werken rijrichting Brakel. Verkeer richting Ronse blijft mogelijk. Fase twee: 17 augustus tot eind augustus : Werken rijrichting Ronse. Verkeer richting Brakel blijft mogelijk. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via de O. Delghuststraat, Bareelstraat, Geraardsbergenstraat en Lorettestraat. Tijdens beide fasen rijdt verkeer van meer dan 3,5 ton in beide richtingen om via de N57, N42 en N493.


13

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 118 VRIJDAG 10 JULI 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


Celien Van Parijs ondertussen gekend in de Ronsese sportmiddens, is deelnemer aan de Special Olympics en wel voor badmintonclub Wit-Wit. Celien vertrekt volgende week naar de wereldspelen in Los Angeles USA. Op volgende facebook pagina vind je wat informatie: https://www.facebook.com/joris. vandenhoucke?pnref=story

14

jul|B NUMMER119

Met vriendelijke groeten, Joris Vandenhoucke Schepen voor sport.

BRAZILIAANSE MIDSUMMER OP DE KLIJPE Het is weer zo ver: het tweejaarlijks Midsummerfeest op de Klijpeparochie wordt gehouden op de hoogdag van 15 augustus 2015. Ditmaal gaan de organisatoren de Braziliaanse toer op… Net zoals in het verleden, streven de inrichters ernaar om aantrekkelijke activiteiten aan te bieden die garant staan voor gezinsvriendelijk amusement. Tussen 13.30 en 14.30 uur kan gestart worden voor een sneukelwandeltocht van een 7-tal km. Op de stopplaatsen kan men naar hartenlust genieten van een typisch Braziliaans drankje en hapje. Kaarten voor deze wandeltocht tegen 7 euro zijn op voorhand beschikbaar bij de bestuursleden of via 0477 37 54 82 of nog via voetcarine@telenet.be. ’s Avonds is er barbecue, met vooraf een aperitief en achteraf een typisch dessert, allemaal met een Braziliaans tintje. Ook de randactiviteit en de muziek zullen bijdragen om je in het Zuid-Amerikaans land te wanen. Deelnamekaarten voor de barbecue met omkadering zijn te verkrijgen via dezelfde connecties als hierboven vermeld. Ze kosten 25 euro p.p. De opbrengst van ‘Midsummer op de Klijpe’ gaat naar een goed doel. (Damien Van Wambeke)


15

jul|B NUMMER119 ENKELE

DUBBELE


16

jul|B NUMMER119

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU! Één van hen zou 105 jaar worden, niet de pater minderbroeder, wie dan wel?


8

KOEKKOEK

17

jul|B NUMMER119

BEZOEK KLEVE IN ONS VORIG NUMMER 118 (zie inzet op vlg. pagina) gaven we een aanzet naar een toeristisch bezoek vanuit Ronse naar onze Duitse zusterstad Kleve, net over de grens met de Nederlandse/Gelderlandse steden Nijmegen en Arnhem. gAZet focuste daarbij vooral op het permanente culturele event dat het Koekkoekshuis daarstelt (klinkt wat Duits, het mag!). Onze webmaster fietste samen met Kim (zie foto op blz.24) en Bart omheen en in Kleve. Kleve dat uiteraard méér is dan vooral het bladerschilderwerk van ene B. C. Koekkoek… De ZWANENBURCHT bvb. (cf. de Klevezwaan in onze Hoge Mote - of ligt die nog in het water?); er recht tegenover ligt de (paarden-) MARSTALL; tussen opperpunt burcht en stal vinden we het standbeeld van de grote keurvorst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1640-1688); het KURHAUS; STIFTSKIRCHE MARIA TEN HEMELOPNEMING (een ‘weggever’ voor… 15 oogst!); de LOHENGRINBRUNNEN; het AMPHITHEATER in de BAROKKE TUINEN; er is zelfs een Kleefse DIERENTUIN (lees verder op de volgende blz.)


18

jul|B NUMMER119


19

jul|B NUMMER119

VERVOLG VAN BLZ.17 … en de moeder Gods is in Kleve pertinent aanwezig met nog een kerk aan haar gewijd: de MINORITENKIRCHE voor Maria Onbevlekt Ontvangen; precies 99 meter hoog is de KLEVERBERG met UITKIJKTOREN; vervolgens is er de OEVERWEG langsheen het KERMISDAHL (rusten, wandelen, waterfietsen aan de voet van de Zwanenburcht); het MORITZGRAB sluit deze reeks toeristische trekpleisters af in Kleve, gebouwd door/voor JohanMaurits van Nassau-Siegen en die laatste naam klinkt reeds hélemaal … RONSES!

Voor de liefhebbers van miniatuur schilderwerk loopt in Koekkoekshaus Kleve een tijdelijke expo nog tot 23 oogst 2015 onder de naam ODE AN DIE NATUR met bloemenschilderijen van Anita Walsmit Sachs. De kunstenares is een Haagse van geboorte (1948) en hield zowel groepsals solotentoonstellingen en is auteur van ‘KIJKEN met pen en PENSEEL’ (uitgeverij Bekking&Blitz 2014)…


20

jul|B NUMMER119


21

jul|B NUMMER119


22

jul|B NUMMER119


23

jul|B NUMMER119

ONZE WEBMASTER LOES BEZOCHT ZUSTERSTAD KLEVE…


 HERMES TE WARBEYEN (KLEVE) VIND JE IN GAZET NUMMER 117…

24

jul|B NUMMER119

KIM & LOES FIETSTEN IN HET KLEEFSE LAND…

ZIE BURCHT KLEVE VOORHEEN IN…

Foto’s van Bart Vanhee, Hans Peter Schaefer, Sebastian Veelken, Ivory en een prentkaart van Kleve rond 1895… Vergeten we Hermes in Warbeyen niet (zie inzet) en heeft die géén duivel, het naburige Arnhem en Nijmegen in NL hebben er des te meer…


25

jul|B NUMMER119

ONTWERP VOOR PLATTE CHOCOLADE CA. 39 X 74 X 3 MM (eetbare décalcomanie 3 color print)

BUU NIE

BUU NIE

BUU NIE

© Willy Deventer ©WD

©WD

‘t Ro°nssies Geklapt

‘t Ro°nssies Geklapt

‘t Ro°nssies Geklapt

witte chocolade

melkchocolade

fondant chocolade

WORDT VERVOLGD

© Willy Deventer

© Willy Deventer ©WD


Op 25 juli komt er terug een Amerikaanse familie op bezoek te Dergneau vlak op de grens met Ronse. Deze keer is het de dochter van 2ndLT FERDINAND KJAR tesamen met haar dochters. Joanne heeft nooit haar vader gekend, hij sneuvelde tijdens de crash van de B24 Liberator "Pale Ale" op 20 februari 1945 te Dergneau. Er vindt opnieuw een kleine ceremonie plaats aan het monument tegenover de plaats waar het vliegtuig eind WO II neerstortte. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze gebeurtenis om 17.30 uur aan de "Ferme de Beauvollers" te Dergneau. Iedereen van harte welkom. Philippe Vanderdonckt ď‚„

26

jul|B NUMMER119

RONSE

DERGNEAU


26

27

jul|B NUMMER119

 Foto onder: de adopter uit Nederland die ‘t graf van Ferdinand Kjar adopteerde juist na WO II om het te onderhouden en te eren. Mevrouw Carola is ver in de 80 en kwijt zich nog immer van haar nobele taak. Het zal bij het bezoek van Joanne Kjar ‘n speciaal weekend worden mét bezoek aan het graf van haar vader annex meeting met de adoptieve Carola. Het wordt een beklijvende reportage…

& ‘DOCHTER VAN’ … hij sneuvelde op de plek in 1945 waar… Joanne staat 25 oogst 2015


28

26

jul|B NUMMER119

CRASH

20 FEB 1945 25 AUG 2015

Teksten bij FOTOgAZet…


ALLE INFO: Peter Decordier – 0475 31 77 23 - peter@dequbus.be

29

jul|B NUMMER119

WEER BRUULCONCERTEN Op één oogst 22 uur FILM in open lucht (méér nieuws volgt).

Door v.r.n.l. Joris Vandenhoucke, Peter Decordier en Jan Leconte werd…

… de heropstanding van de BRUULCONCERTEN aangekondigd; inmiddels gehouden in juli, vinden ze ook plaats op 21 oogst 2015. Stan Van Samang, Guillaume Devos, Question van Peter DHooge zijn trekpleisters… (deze/vlg. blz. uit gAZet nrs 116/117)

De BRUULCONCERTEN, destijds zeer succesrijk in een organisatie van de Vlaamse Gemeenschap in diverse steden in Vlaanderen, op maandag daar en op dinsdag ginder enz. én op vrijdag te Ronse (later door vzw DIVERS), krijgen een tweede leven. De organisatie van Peter Decordier (op last van Cultuur Ronse) die sinds vorig jaar ook Ronse op Scène (zie in vorig nummer van gAZet) voorziet in een afgewisselde affiche die we op de volgende pagina onthullen. Peter heeft én voor Ronse op Scène én voor de Bruulconcerten met de stad een contract afgesloten ook voor 2016 en 2017. De Cordier organiseert op 7, 8 en 9 oogst eveneens de Zulzeekse Feesten, is er ook bij als Oudenaarde Adriaan Brouwer viert en zoals gezegd mogen we op 28 en 29 augustus Ronse op Scène niet vergeten… 


FOTO BENELUXTHEATER.BE FOTO BENELUXTHEATER.BE

BRUULCONCERTEN FOTO PETER BRANSWYK

Stan Van Samang is een creatieve duizendpoot die zowel in de muziek-, film- als theaterwereld de voorbije tien jaar naam heeft verworven. Het begon allemaal bij Wittekerke waar hij de rol speelde van een moeilijke puber die nadien politieagent werd. Stan mocht toen al de begingeneriek inzingen. In 2006 was hij te zien in de film Windkracht 10: Koksijde Rescue en in 2007 in Vermist. Ondertussen ging hij ook de culturele centra af met een bewerking van Trainspotting. Zijn zangcarrière kreeg een boost dankzij het één-programma Steracteur-Sterartiest. Hij kreeg een platencontract en nam een eerste album op. In de zomer van 2007 deed hij menig vrouwenhart op hol slaan door op tournee te gaan met Roel Vanderstukken. Zijn nummer Scars deed het bijzonder goed live en stond zelfs even op nummer één in de hitlijsten. Zijn zangcarrière stond nadien even on hold, maar hij was wel opnieuw te zien in de serie Vermist. In 2011 nam hij samen met de Leuvense groep Owen het nummer Is It Over You op en bracht hij zijn tweede album King In My Head uit…

VRIJDAG 21 OOGST 2015

STAN VAN SAMANG

FOTO KRIS KELLENS

(dé hoofdact van de Bruulconcerten, dé man die top is in Vlaanderen momenteel, die wellicht vijf keer de LOTTO Arena doet vollopen weldra…) 19:30 OPENING 20:00 HORNY HORSES 22:00 STAN VAN SAMANG

STAN

30

jul|B NUMMER119


31

jul|B NUMMER118

FOTO’S: FILIP NAUDTS, GUY KOKKEN, VINCK & PARTNERS EN KOEN DE GRAEVE.

ZATERDAG 1 AUGUSTUS 2015 22.00 uur in CC De Ververij (locatie Wolvestraat) Ook dit jaar staat een gratis filmavond op het programma, weliswaar op een andere locatie: de site van CC De Ververij. Omstreeks 22 uur kan iedereen die dat wenst gratis plaatsnemen in het amfitheater van De Stadstuin en genieten van de film ‘Halfweg’, een film van 2014 die deels werd opgenomen in Villa Carpentier te Ronse.

Halfweg is een Vlaamse komische film in een regie van Geoffrey Enthoven uit 2014. Het scenario is van de hand van Pierre De Clercq. Hoofdrolspelers zijn Evelien Bosmans, Koen De Graeve, Jurgen Delnaet en Gilles De Schryver. ORGANISATIE: CULTUURDIENST / CC DE VERVERIJ 055 23 28 01 | GRATIS TOEGANG


GUGA

32

jul|B NUMMER119

GUGA is een begenadigd stemmenimitator en weet uit die gave al langer charmante comedy te puren. Maar de maestroloog heeft nog andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een fantastische liveband, trekt Guga nu volledig de muzikale kaart. Trouw aan zijn talent, kruipt hij in de huid en het strottenhoofd van de meest uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale grootheden. Het concept wat Radio Guga zal neerzetten houdt dan ook het midden tussen een coverband en een tributeband. Verwacht je aan een straffe live festivalband, maar uiteraard mét zangimitatie. Niets vervelender dan op de festivalweide knopen te moeten doorhakken over ‘die ene artiest op het grote podium of die andere op het kleinere podium.’ Radio Guga maakt die keuze overbodig, want je krijgt in één strakke set o.a. Ozark Henry, Raymond Van het Groenewoud, Elvis Presley, Editors, Bart Peeters, Yevgueni, Passenger, … te horen. In ijltempo volgen de hits én de maestro’s volgen elkaar op, allemaal live én samen op één podium.

PIGBAG ARMY

PIGBAG ARMY staat voor een negentig minuten durende rollercoaster doorheen de muziek van de jaren negentig, van De La Soul tot The Red Hot Chili Peppers (met een nineties beat in ondertoon). Pigbag was de naam van de discobar van Pascal Braeckman uit de jaren tachtig (Tomtesterom, Beste Vrien-den, Wauters vs. Waes, … en ondanks tijdens vier seizoenen meestal voorzien van ‘n rode korte broek). Een discobar die Pascal deze zomer nieuw leven inblaast, maar dan live! Hiervoor roept hij de hulp in van goede vrienden Jan Van Eyken (De Kreuners) en Axl Peleman (zanger, bassist). Een dame mocht echter niet ontbreken en Pascals oog viel op duizendpoot Eline De Munck, een klok van een stem, waarmee hij in het verleden reeds fijn samenwerkte. Howie Dunham aka Buzz achter discobar Pigbag gaat de uitdaging aan om de live-band in de juiste richting te sturen. (Her)beleef de jaren ’90 op een verrassende manier met PIGBAG ARMY!


33

jul|B NUMMER119

Vanaf het schooljaar 2015 biedt DANCE LAB (RONSE) onder het beleid van Anke Tonniau dansworkshops aan voor zowel de kleinsten als de groteren onder ons. Ze bieden drie hoofdstijlen aan: Hedendaagse dans, Ballet en Ritmische Gymnastiek. Daarnaast zal elke workshop aangevuld worden met andere stijlen als Breakdance, Jazz, Girlie, High heel class, Argentijnse Tango e.a. Heb je zin om eens lekker te swingen, veel bij te leren of een toffe workout te beleven. Dan ben je bij DANCE LAB zeker aan het juiste adres.


34

Filip D'haeze wordt op 3 april 1973 in Eeklo geboren. In 1991 neemt hij een eerste single op onder de artiestennaam PHIL DEAN en begint een solocarrière. Na vier jaar houdt hij Phil jul|B NUMMER119 Dean voor bekeken en neemt een nieuwe, frisse start als Enzo. Enzo wordt EN ZO... en een mooi avontuur kan eindelijk beginnen! Een jongensgroep die in het Nederlands zingt en nog een moderne sound heeft ook, dat is in Vlaanderen nog nooit vertoond! In de zomer van 2001 besluit Filip D'haeze samen met vier jonge, pittige meiden een nieuwe groep SWOOP te vormen en zij brengen ambianceliedjes. Filip als zanger, terwijl Iris, Jolien, Kim en Nathalie het geheel met leuke dansjes aantrekkelijker maken. SWOOP brengt vooral eigen versies van bekende hits, waaronder Una paloma blanca, Country Roads, She looks so sexy, In het kleine café aan de haven, We like 2 party e.a. Maar het is de song Speedy Gonzales, met de bijhorende Speedy-Mascotte, die SWOOP veel naambekendheid geeft. De comeback van deze lievelingsgroep wordt heel positief onthaald, vooral bij de vele organisatoren en dat vertaald zich in de agenda van SWOOP. Er wordt gekozen voor een eerste single en dat wordt het verassende ‘1000 DROMEN VER – TORNERO’, geen echte SWOOP-song maar toch goed voor een comebackhit! Swoop, de ideale formule voor een avond vol ambiance!

ZATERDAG29VIII22:15GROTEMARKTSTAGE2 SCALA is een indierockkoor met de Kolacny-broers Steven & Stijn enerzijds én Scala, hun vrouwenkoor anderzijds. Steven begeleidt ze aan de piano, Stijn dirigeert. De broers treden gewoonlijk op met 20 à 30 zangeressen tussen 16 & 26 jaar en tegenwoordig telt het koor meer dan 200 leden waardoor aan de steeds groeiende vraag kan worden voldaan. Scala & Kolacny Brothers selecteert indierockklassiekers en indiesongs en herwerkt ze tot elegische hymnes met adembenemende effecten: de piano als enige begeleiding v/d stemmen! Af en toe treden ze op met begeleiding van drum, soundscapes en synthesizers of de eigen rockband.


35

jul|B NUMMER119

Moet hij nog worden voorgesteld? REGI’s stijl als DJ is een mix van trance, vocals, house, groove, 2Step en RnB, enz. Hij laat elk festival, elke club, elk evenement laat hij gewoon ontploffen. Met Regi in the Mix laat Regi met gemak het publiek uit zijn dak gaan. Met zijn Summer Madness Tour doet hij er nog een schepje bovenop. In een opvallende en originele setting loodst hij je naar verrassingen allerhande(n) en voor Ronse naar een ‘specialleke’...


36

jul|B NUMMER119

ZIJN

!?!


37

The Gibson Brothers bestaan uit de broers Chris, Patrick en Alex Gibson. Het drietal werd geboren op het Caraïbische eiland Martinique, maar verhuisde reeds op jonge leeftijd naar Frankrijk. De groep scoorde met een jul|B NUMMER119 mengeling van disco en salsa enkele hits aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig. Hun wereldhit CUBA leverde maar liefst 14 gouden platen op. The Gibson Brothers waren hiermee ook de eerste Franse groep die de eerste plaatsen in zowel de Amerikaanse als in de Engelse lijsten bereikten. Na dit megasucces volgde nog Que sera mi vida met een verkoop van meer dan vijf miljoen exemplaren. The Gibson Brothers touren al meer dan 20 jaar over de hele wereld‌

Party time guaranteed!


38

jul|B NUMMER119

OOK IN ONZE BIB, VOOR DE ALLERKLEINSTEN…


39

E V E N T C A L E N D A R B IJ

jul|B NUMMER119

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be via gazetronse.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons rechts onderaan op je pc-scherm...

randeevoe.be

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be


40

jul|B NUMMER119

waar in

?


41

jul|B NUMMER119


42

jul|B NUMMER119


43

jul|B NUMMER119


44

jul|B NUMMER119


45

jul|B NUMMER119


46

jul|B NUMMER119


47

jul|B NUMMER119


48

jul|B NUMMER119


49

jul|B NUMMER119


50

jul|B NUMMER119


Er zijn zeker lezers van gAZet die zich al eens afvragen waarom al die foto’s in gAZet? Ronse verandert alsmaar en er zijn nu eenmaal Ronsenaars die moeilijk buiten komen (leeftijd, handicap, non-mobiliteit enz.) en die kunnen via ‘t venster dat gAZet op Ronse is de verandering van hun stad volgen. Internetmondige kleinkinderen, mét de tablet hop naar oma & opa voor alweer ‘n rondje Ronse, BIJVOORBEELD…

51

jul|B NUMMER119


. .

Tweemaal Ronse (en niet Renaix!) onder de Pessemiersbrug waar onderdoor de voorlaatste (!) trein Ronse met het Waalse Leuze verbond. Ronse had ooit VIER lijnen: naar Gent (die nu nog in voege is), naar Brussel (via Ellezelles), naar Leuze en naar Kortrijk‌

52

jul|B NUMMER119


53

jul|B NUMMER119

. . Jonge bomen in de galmgaten van de Hermestoren‌


54

jul|B NUMMER119

. . Ook Cypriaan De Rore zal meeluisteren naar de beiaard in augustus en begin september 2015‌


… en deze rat ook?

55

jul|B NUMMER119

. . Doorheen een gleuf van onze collegiale…

Woont de rat hier?


.

Beneden de Bredestraat nabij de door het stadsbestuur zo opgehemelde “stadstuin” (voorheen De Kloef”).

56

jul|B NUMMER119

.

Wie heeft geen respect? De eigenaar dezes jegens zijn stad en de medebewoners? De stad die hiertegen zou moeten (kunnen) optreden?


Gespot in Planckendael:

57

jul|B NUMMER119

.

FOTO KAPAZA

.

De Ronsenaar duif‌


Werkgroep Beiaard - Cultuurraad Ronse

ZOMERCONCERTENREEKS

58

jul|B NUMMER119

 DOMINIQUE WYBRAEKE is stadsbeiaardier, voorzitter van het lokaal beiaardcomité en bezieler van de zomerse beiaardconcerten… In de reeks 2015 is hij de tweede concertant op 9.VIII.

AUGUSTUS & SEPTEMBER

eerste slagwerker van de musical Les Misérables te Duitsland.

(luisterplaats: beukenhaag aan de crypte-ingang)

Zondag 2 augustus 2015 te 20.00 uur:

GASTRECITAL door Kenneth THEUNISSEN (stadsbeiaardier Gent & Hasselt)

Zondag 9 augustus 2015 te 20.00 uur: GEEN CONCERT (omwille van zwangerschap vervalt het voorziene 4-mainsconcert)

Zondag 16 augustus 2015 te 20.00 uur:

ZOMERRECITAL door Dominique WYBRAEKE m.m.v. fluitkwartet Quatro Stagioni Zondag 23 augustus 2015 te 20.00 uur:

GASTRECITAL door Piet HAMELINK (stadsbeiaardier Sluis en Axel – NL)

Zondag 30 augustus 2015 te 20.00 uur:

GASTCONCERT door Luc ROMBOUTS (universiteitsbeiaardier Leuven/stadsbeiaardier Tienen)

Zondag 6 september 2015 te 20.00 uur:

GASTRECITAL door Tom VAN PEER (Stadsbeiaardier Lokeren)

EERSTE CONCERTANT ZONDAG 2 OOGST 2015 KENNETH THEUNISSEN studeerde piano en slagwerk aan het Muziekconservatorium van Hasselt. In 1993 behaalde hij met docenten Jos D’hollander en Eddy Mariën het einddiploma aan de Koninklijke beiaardschool van Mechelen. Hij won prijzen op de beiaardwedstrijden te München, Venlo en werd in 1995 algemeen laureaat te Zwolle. Hetzelfde jaar behaalde hij bij slagwerkdocent Leo Ouderits zijn meestergraaddiploma met grootste onderscheiding aan het Lemmensinstituut te Leuven. Als slagwerker trad Kenneth op met het orkest van de Koninklijke Muntschouwburg, het Filharmonisch orkest van Luik, het Ballet van Vlaanderen en was hij jarenlang

Momenteel is hij slagwerkdocent aan het muziekconservatorium van Hasselt en Lanaken. In 2008 werd Kenneth aangesteld als stadsbeiaardier van Hasselt en werd hij tevens algemeen laureaat van de vijfjaarlijkse prestigieuze internationale Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard te Mechelen. In 2013 werd Kenneth aangesteld als stadsbeiaardier van Gent.


59

jul|B NUMMER119

1963 Onmogelijk te vergeten in/ qua Ronse: de publiekspijnlijke afloop van het WK’63 met een gedoodverfde winnaar Rik Van Looy die… LEES VERDER OP BLZ.61

NOOIT VERGETEN!

Op beide op elkaar volgende foto’s zie je duidelijk het duivelse opzet van Beheyt: Rik gaat winnen, MAAR de WestVlaming remonteert hem, belager van achter de rug!


60

jul|B NUMMER119

Er hing onweer tijdens de koers (zicht op de Glorieuxlaan vanuit Bruul)…

NOOIT VERGETEN! En hem evenmin…

… en ondanks zon bij de aankomst heeft Ronse het nog gekregen ook!


61

jul|B NUMMER119 VERVOLG VAN BLZ.59

Rik ‘keizer’ Van Looy NU (FOTO PHOTO NEWS IN HLN)

“Ik heb krampen”, riep knecht Beheyt keizer Van Looy toe, remonteerde Rik II net vóór de streep langs links én werd wereldkampioen. Ronse was in shock, IN ROUW, zó was het!

Ronse was op die memorabele 11e augustus… 1963 effe hét HART van de mondiale sportwereld. Zeker een WERELDkampioenschap wielrennen, mét ‘n Rik-Van-Looy-vedette in de in die tijd hechtere nationale rangen, was toen nog wat anders dan het nu in ons oververzadigd entertainment nog is! Getuige de freakachtige souvenirjacht van onze uitgever om, als de macadamse Glorieuxlaan van weleer werd opgebroken, ter plekke te kamperen om de gruejongen bij het opbreken van DE plek waarop ene knecht Benoni de keizer himself van ‘t regenboogshirt hield... een-stuk-beton aan te wijzen én als een relikwie mee te tronen, de andere collector’s items ‘ten huize van’ aanvullend. Getuige deze foto van het ruwe wat zware kleinood, mààr dat laatste begrip beslist waardig. Kijk zelf: als ‘n verstild HART!

op slinkse (sic!) wijze geremonteerd werd door ene Benoni Beheyt die Riks bloemen afpakte (zie Van Looy balen), maar vanwege zoveel haat vanuit het peloton reeds op 25-jarige leeftijd en reeds twee jaar na datum de fiets aan de haak hing, ondanks liefst 190 overwinningen bij de amateurs. De Kruisberg (de vermaledijde plek voor Claude Criquielion – WK’88 te Ronse dan) werd de 11e augustus 1963 niet de verwachte scherprechter, want een volledig rennerspeloton meldde zich ter Glorieuxlaan voor een massasprint, na 278 km afgehaspeld in bijna 7,5 uur, een gemiddelde van 37,55 km per uur, sterk ondermaats tegenover de uurgemiddelden die de renners anno 2015 halen… Wie stond als nummer drie op het Ronsese WK-podium 11 oogst 1963?, de Nederlander Jo De Haan… Zie ook verderop de pagina… NOOIT 1963 NOCH 1988 VERGETEN! die we in gAZet nummer 108 reeds publi-ceerden n.a.v. het overlijden van Claude “de Criq” Criquielion…


In 1965, twee jaar na ‘Ronse’, probeeerde Rik II het in San Sebastian over te doen, t.t.z. dromen van een derde wereldtitel, tevergeefs echter… Willy Deventer tekende toen deze cartoon in de sportbladzijden van dagblad Het Volk 

62

jul|B NUMMER119

NOOIT VERGETEN!

Op dat bewuste WK’63, ik was student eerste bachelor in Gent, maakte ik alles mee van op een tribune, vlak voorbij de aankomststreep. Je kan mij herkennen op de foto die in De Ronsenaar verscheen en als je twijfelt, een jeugdfoto uit ’63 als inzet! Bemerk de triomferende nieuwe wereldkampioen Benoni Beheyt terwijl Rik Van Looy op schavotplek nummer twee zijn incidentrijke spurt opnieuw en opnieuw lijkt te filmviewen. Nogmaals, zo’n opdoffer had Ronse nooit kunnen voorzien, wielerland België was in twee kampen getrokken: een massa awoertroepers in het kamp van Rik en een handvol gniffelaars in dat van Benoni. Rik zou géén derde WK-shirt meer omgorden, de keizer van Herentals werd tweemaal wereldkampioen bij de eliterenners, terwijl Benoni zijn stunt nooit meer zou overdoen. Toen ik met Rik Van Looy ‘n paar keren heb getelefoneerd om hem naar Ronse te krijgen, dit ter gelegenheid van het verschijnen van het boek  100 JAAR SPORT IN RONSE, twijfelde hij eerst. Hij wou erover nadenken. Toen ik hem een tweede keer belde, gaf hij aan liever NIET MEER aan Ronse’63 te worden herinnerd, ook al werd de foto van dé spurt van de voorbije eeuw uitgeroepen tot dé sportfoto van 100 sport in Ronse.


63

 NEEN!, nooit vergeten…

 gAZet stelt voor om in Ronse de twee aankomstlijnen voor beide wereldkamkampioenschappen die er ooit gereden werden, blijvend te markeren door t.h.v. de historische aankomstlijnen de multicolore WK-strepen te schilderen…

WK 1988

zo’n WK te organiseren!

 de toerist die er passeert, zal zich Ronse beter/blijvend herinneren…

 n.a.v. het overlijden van Claude Criquielion publiceerde gAZet deze pagina in nummer 108…

 de verliezers van toen blijven beroemder dan de winnaars…  naast ‘het brengen van’, mààkt gAZet ook zélf nieuws!

 in Ronse staat nergens een gedenkteken dat aan deze exploten herinnert!

WK 1963

GLORIEUXLAAN

KRUISSTRAAT

 Ronse vermag nooit nog

jul|B NUMMER119


WAAROM SUIKER IN SOEP!?! Een recht glas, half koelkastkoude gazpacho, wat grof gemalen peper, knopje basilicum, héérlijk, MAAR…

OPGELET! Van begin oogst af ook in Ronse volop wespentijd!

64

jul|B NUMMER119

gAZet bindt voortaan op minstens één blz. per nummer de strijd aan met onnodige toevoeging van suiker in onze voeding!


65

Als je zomerse koude soep lust, is er weinig verfrisjul|B NUMMER119 sender dan GAZPACHO! MAAR per liter zitten er liefst VIJF KLONTJES SUIKER in de kant- en klare bereiding! Zie het bedrieglijk opzet omtrent toegevoegde suikers hiernaast en hieronder: van suiker géén sprake, géén klontjes suiker afgebeeld! Zie vlg. blz. …

1 2 4

3 5


DE DUIVEL BESTAAT:

BAN… SUIKER!

66

jul|B NUMMER119

HOEVEEL SUIKER ZIT ER IN ONS ETEN? door Vera Klandermans in Libelle…

Zonder dat we het weten, eten we zo’n 35 kilo suiker per persoon per jaar. Dat is vijf keer zoveel suiker dan goed is. In een wittebrood zitten reeds 63 suikerklontjes. Maar wist je dat in het onderstaande ook héél véél suiker zit? Suiker versterkt smaak. Hoe mee suiker wordt toegevoegd aan een product, hoe lekkerder het is en hoe meer we ervan willen eten. Deskundigen hebben er zelfs een benaming voor en noemen het bliss point (het genotspunt). Als een product dit punt bereikt, is het onweerstaanbaar en willen we er alleen maar méér van eten. Suiker bewaart ook… Toch is het mogelijk om te leven zonder suiker of op te letten wat je eet door de etiketten van producten te lezen. Zo kom je erachter dat bepaalde producten wel heel veel toegevoegde zoetstoffen bevatten. Hoeveelheid suikerklontjes per product? •Drinkyoghurt: 12,8 suikerklontjes!!!!!! •Pot Nutella: 36 suikerklontjes!!!!!! •Ketchupfles van 300 milliliter: 9,6 suikerklontjes!!!!!! •Een heel wittebrood: 62,5 suikerklontjes!!!!!! •Wit bolletje/puntje: 2 suikerklontjes!!!!!! •Een grote bak Ben & Jerry’s: 21 suikerklontjes!!!!!! •Blikje cola: 10 suikerklontjes!!!!!! •Flesje Nesquick chocolademelk: 12 suikerklontjes!!!!!! •Een reep Snickers: 8 suikerklontjes!!!!!! •Blikje Red Bull: 7 suikerklontjes!!!!!!!!! Wil je minder suiker eten? Eet dan eens onderstaande snacks en producten. Stevia, een natuurlijke zoetstof en bevat geen calorieën (er bestaat zelfs ijskreem zonder suiker, gezoet met stevia…); groente- en fruitshakes: verse groenten… BAN DE SUIKER, LESS SUGAR IS MORE HEALTH…


NEEN, HET IS GÉÉN KOMKOMMERTIJD! Een tachtigjarige vrouw werd gearresteerd voor winkeldiefstal. Toen ze voor de rechter stond, vroeg deze haar: ”Wat heb je gestolen?” Waarop de vrouw antwoordde: ”Een conservenblik perziken”. Toen de rechter haar vroeg waarom ze dat had gestolen, zei ze dat ze honger had. Vervolgens vroeg de rechter hoeveel perziken er in het blik zaten. ”Zes”, zei de vrouw. ”Dan geef ik je zes dagen gevangenisstraf”, zei de rechter. De rechter wou afkloppen, maar… plots stond de echtgenoot van de vrouw op en verzocht te mogen spreken. De rechter stemde toe waarop de man zei: ”Ze heeft ook een groot blik fijne doperwten gestolen!”

67

jul|B NUMMER119

En van gedroogde erwten maakte onze BUUNIE… buuntchies!

ZIE BIJ ‘HET RODE OORTJE’…


68

jul|B NUMMER119

OPGELET! HET LEZEN VAN GAZET KAN JOUW OPINIE OVER RONSE WIJZIGEN IN GOEDE DAN WEL IN KWADE ZIN. De redactie kan hier géén enkele verantwoordelijkheid voor nemen!

ACHTEROP MET GAZET LEZEN?, VAKANTIELECTUUR…


HALLO

De Ronde van Frankrijk loopt morgen weer af en, ook al komt hij door een overdaad aan andere leuke/onzinnige figuren minder in het TV-beeld, dé duivel aka Didi Senft effende het pad naar dergelijk entertainment. In Ronse voelt… de duivel zich in z’n sas, maar de duivelsgroep van weleer (zie voorheen in gAZet) verdween jaren terug reeds uit de Bommelstoet. Best jammer!

RAAD VAN ALLE BOMMELS… Haal voor de volgende Bommelseditie januari 2016 ‘duivel Didi’ naar Ronse, hij is best betaalbaar en kan de typische Ronsese figuur die de duivel is weer kleur en gestalte geven en voor leute zorgen. Dit is een voorzet vanwege gAZet, men zegge euh… het voort!

HALLO

. . . . . . . .. . ..... . .. . . . . . . . . . . .

FOTO ARMIN KÜBELBACK NAAR DIDI SENFT

HALLO

69

jul|B NUMMER119


Directeur Gert Despiegeleer (foto) over de naamswijziging van het vroegere KA-IPB: “Geen enkele naamgeving lag tot nog toe vlot in de mond en werd daardoor ook minder gebruikt: denk maar aan KA-IPB, AtheneumMiddenschool, Go!-Atheneum-IPB, enz. Nadat we bij het personeel polsten welke benaming, voorgesteld door een aangezocht communicatiebureau, het best in de mond lag, en tegelijk de lading naadloos dekte, kozen we

70

jul|B NUMMER119

voor: Da Vinci Campus. Die naam moet een begrip worden. Hij straalt passie en talent uit! Hij illustreert onze visie op leren en sport, op vooruitgang in de samenleving, ja op universum…”

ALLES IN ÉÉN NAAM: DA VINCI CAMPUS (Reportage Damien Van Wambeke)


“Het was een emotioneel weekend en we hebben terug vrienden gemaakt voor het leven…”

26

71

jul|B NUMMER119

FOTO

26 DE PLECHTIGHEID OP DE GRENS MET RONSE TE DERGNEAU TER ERE VAN FERDINAND KJAR (INZET) IN EEN ORGANISATIE VAN PHILIPPE VANDERDONCKT (RECHTS VAN DE AMERIKAANSE FAMILIE).


Joanne Kjar en haar dochters Micki en Cindy waren vanuit Amerika gekomen om het eerbetoon voor vader en grootvader persoonlijk mee te maken, in navolging van andere Amerikaanse landgenoten die het hun voordeden op deze voor hen ‘heilige’ grond te Dergneau, vlakbij de grens met Ronse. Naast hen met schepensjerp: Jacques Dupire. (MR; premier échevin)

26

72

jul|B NUMMER119


26

73

jul|B NUMMER119


De dochter van Ferdinand Kjar (inzet) Joanne Kjar Stevens staat tussen haar dochters Michelle Lauby (met jeans) en Cindy Vela bij het crashmonument dat tegen de hoeve staat van de mensen op de inzet onderaan rechts‌ Zie voorheen in gAZet.

26

74

jul|B NUMMER119

Verdriet om vader die Joanne Kjar nooit heeft gekend, want in 1945 nabij Ronse gesneuveld in een vliegtuigcrash‌


26

75

jul|B NUMMER119


26

76

jul|B NUMMER119

REPORTAGE FONNY MALRAIT – TEKSTEN VOLGEN – ZIE OOK VOLGENDE GAZET EDITIE NUMMER 120


26

77

jul|B NUMMER119

SONE OUTDOOR I/D STADSTUIN


SONE I/D STADSTUIN

26

78

jul|B NUMMER119

FOTOREPO FONNY MALRAIT


Zondag 26 juli 2015: derde keer opluchtfuif 'Sone Outdoor‘ met lokale én zelfs buitenlandse DJ's geven er katoen: Medlar en Gullfisk&Eliphino uit het UK, Cezar Touch, Adrian Thomas enz.

SONE I/D STADSTUIN

26

79

jul|B NUMMER119


26

80

jul|B NUMMER119

SONE I/D STADSTUIN EEN VLEUGJE… TOMORROWLAND IN ‘WINTERS’ RONSE


26

SONE I/D STADSTUIN

81

jul|B NUMMER119


GAZET = VENSTER OP RONSE

26

82

jul|B NUMMER119

SONE I/D STADSTUIN


26

83

jul|B NUMMER119

SONE I/D STADSTUIN GAZET = VENSTER OP RONSE


SONE OUTDOOR I/D STADSTUIN

26

84

jul|B NUMMER119


HET RODE OORTJE

85

jul|B NUMMER119

Persbericht stad Ronse | vrijdag 17 juli 2015 | CRIMINALITEIT BLIJFT VERDER DALEN IN RONSE

In de criminaliteitsstatistieken van de Federale en de Lokale Politie over 2014 is een daling van 3,7 % waar te nemen van het aantal geregistreerde criminele feiten in vergelijking met het jaar voordien. In Ronse bedroeg deze daling in 2014 zelfs 6,5 %. T.o.v. 2010 wordt er in Ronse een daling waargenomen van iets meer dan 13 %.

Diefstal en geweld Het aantal woninginbraken is vorig jaar in Ronse met 25 % gedaald, de diefstallen uit voertuigen met 19 % en het aantal slagen en verwondingen met 12 %. Alleen vandalisme en drugstrafiek zijn toegenomen. Deze laatste stijging is het gevolg van doorgedreven controles en onderzoek naar dealers van verboden stoffen.

Verkeersveiligheid Dankzij doorgedreven toezicht en regelmatige controles is ook het aantal verkeersongevallen vorig jaar verder gedaald met 12 %. De ongevallen met lichamelijk letsel zijn zelfs gedaald met 33 % waaronder die met zwaar gewonden met 88 %. De uitwisseling van flits-voertuigen met naburige politiezones, het gebruik van het ANPRvoertuig voor het opsporen van voertuigen zonder verzekering of geldig keuringsbewijs en de controle van het zwaar vervoer dat Ronse doorkruist, hebben hier zeker toe bijgedragen.

Patrick Boel, zonechef: "De gunstige evolutie van de veiligheid en leefbaarheid in Ronse is het resultaat van een combinatie van factoren die elk afzonderlijk onvoldoende effect zouden hebben gehad. Het bestaan van 10 Buurtinformatienetwerken, de verder uitbreiding van het cameratoezicht, de integrale aanpak van problemen, de aanwezigheid van blauw op straat, de doorgedreven controles en een gerichte communicatie zijn hier enkele voorbeelden van. Samen met al onze partners, maar vooral met de participatie van elke burger, zorgt de z politie van Ronse voor ieders veiligheid." Voor meer informatie kan je steeds het "Jaarverslag 2014" van de politie raadplegen dat te vinden is op de website van de lokale politie: http://www.lokalepolitie.be/5427 - je kan ook terecht bij Patrick Boel, zonechef, via zonechef@pzronse.be

WEES EN BLIJF‌

ELKE VORM VAN

VOORKOM CRIMINALITEIT


86

26

‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… tweede helft augustus 2015: gAZet nummer 120 aug|A

jul|B NUMMER119

VIEW

= VENSTERS OP RONSE!

gazetronse.be


DIGITAAL = VOOR ALLEMAN!

87

jul|B NUMMER119

IEDERS VENSTER OP RONSE!

Ronse verandert veel, in Ronse gebeurt veel, nieuwe zaken openen, men wordt er 100, Amerikanen bezoeken ons, kleurige huizen vallen gAZet op, nieuwe straten komen er bij… Kleinkinderen, hop met de tablet naar oma en opa, naar een zieke buur die niet meer buitenkomt en SHOW RONSE, via venster gAZet…


88

jul|B NUMMER119

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

MET DANK AAN ZIJ DIE RECENT EEN DUIT IN DE ZAK DEDEN! Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


RESTO

89

jul|B NUMMER119

BESTE INWONERS VAN RONSE EN OMSTREKEN MAAK KENNIS MET ONZE PETANQUECLUB EN ZIJN SPORTIEVE LEDEN EEN CLUB VOOR ALLE LEEFTIJDEN WELKOM OP ONS !!!ZOMER PANNENKOEKENFESTIJN!!! VAN ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 AUGUSTUS 2015 VAN 14 TOT 18 UUR PANNENKOEKEN (à volonté, ter plaatse te verorberen!!!) 5 EURO per persoon INSCHRIJVINGEN VIA: GSM 0477 17 25 66 of e-mail: info@de-ronsische-senioren.be PC.DRS.VZW@outlook.be of website: www.de-ronsischesenioren.be De opbrengst dient ter ondersteuning werking van PC De Ronsische Senioren VZW


Beiden liggen daar donker én ze zijn donker, bovendien op ondergrond zelfde kleur, dus bijna géén contrast! Wedden dat er bezoekers van de trouwzaal zijn die beiden niet eens ooit zagen liggen? Deze foto’s zijn dus opgelicht!

23 OOGST 2015: INTERNATIONALE DAG AFSCHAFFING SLAVENHANDEL

LIGGENDE WACHTERS INGANG TROUWZAAL: TWEE NEGERSLAVEN DOOR VICTOR VAN HOVE

90


23 OOGST 2015: INTERNATIONALE DAG AFSCHAFFING SLAVENHANDEL

91 jul|B NUMMER119 We willen onze lezers niks wijsmaken! Om deze beide zwarten te kunnen laten lezen, dienden we de foto’s op te klaren wat de ware beeldenkleur verbruinde, daar waar het beeld van Victor Van Hove echt wel roetzwart is, zoals te zien op deze illustratie in het boek RONSE, uitgave EMKA Kruishoutem.

THEMA, ‘PLASTIEK’, PERSPECTIEF, ANATOMIE, EROTIEK, BEKLIJVING, ONMACHT…

Om de foto’s van de beelden, méér dan levensgroot en duister opgesteld, te kunnen ‘lezen’, moesten ze gefragmenteerd worden binnen de mogelijkheden die we ter redactie hebben. Aldus krijgen de getormenteerde zwarte figuren een ontegensprekelijke erotische plasticiteit, een marteling die de toeschouwer voyeuristisch kijkende houdt ,welhaast genoegen scheppend in ‘t wrede tafereel. Het zinneprikkelende van het in een momentopname spartelende lijf, het schreeuwen van pijn en volle onmacht van deze zwarte man, suggereren wellust van de slavendrijver in opdracht van een blanke meester wellicht…

° Ronse 06.09.1826 † Koekelberg 16.03.1891


92

jul|B NUMMER119


93

jul|B NUMMER119

EXIT

AUGUSTUS en in Ronse gaat de beiaard in concert! 2015: 1 tot 7 augustus internationale week van de borstvoeding 15 augustus internationale dag van de jeugd; 13/20 augustus week van de yoghurt‌


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.