Gazet jaargang 2 week 43 24102014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

WEEK 43 VRIJDAG 24 OKTOBER 2014 24

25

UPDATE ZONDAG 26 OKTOBER 2014

GAZET IS BEST TROTS OP ZIJN N60 KAART DIE WE HERNEMEN OP BLZ.05

26


2  2014 WEEK 43

MET DE

VAN

ACTUEEL

NEEN ! N-ATUURRAMP 60 !!!


3  2014 WEEK 43 NUANCEERT ZIJN STELLING:

GééN60 GééN60 … OP HET DOOR DE VLAAMSE OVERHEID WEERHOUDEN ÉN DOOR HET RONSESE STADSBESTUUR GOEDGEKEURDE TRACÉ! LEES VERDER…


4  2014 WEEK 43

MOBIELE LIJNWINKEL IN RONSE VOOR WIJZIGINGEN STADSNET

Vanaf 1 november 2014 start het nieuwe stadsnet van De Lijn. De kleine stadsbussen worden vervangen door twee nieuwe Citybussen, elk goed voor 70 zit- en staanplaatsen. Lijn 74 zal voortaan ook wijk Floréal bedienen en met twee nieuwe haltes de sportzone en Ambachtelijke Zone Pontstraat vlotter bereikbaar maken. Lijn 73 neemt de haltes Vanhovestraat en Koningin Astridplein op in haar reisroute. De Belbushalte wijk Floréal verdwijnt met als alternatief de haltes Rode Mutslaan en Floréal. Wegens al deze veranderingen komt de mobiele Lijnwinkel langs op de markt in Ronse. Klanten kunnen hier terecht voor informatie en vervoerbewijzen. De mobiele Lijnwinkel zal aanwezig zijn op de woensdagmarkt van 29 oktober 2014 (parking Portois), woensdag 5 en 19 november 2014 (Grote Markt) en woensdag 3 en 17 december 2014 (Grote Markt). Telkens van 8.30 u. tot 12.30 u. INFO: Mobiliteit & Duurzaamheid | 055/232 776 | mobiliteit@ronse.be

gAZet wist mijn idee naar anno 2014 toe perfect te vertalen en dank om mijn naam te geven aan hét uitzicht op Ronse van Vlaamse zijde af. Zie hiernaast of op vlg. blz.! Vanuit mijn graf, Eugène Soudan…


AANDACHT, dit is een schematische voorstelling, gAZet heeft géén miljoenen euro’s gekregen om dergelijk voorstel meter per meter in horizontale dan wel verticale positie uit te werken…

DE NIEUWE N60 VAN A TOT F:

DIT IS HÉT N60 tracé na alle info, het tracé van de reflectie, dàt van de maximale noodwendigheden op maat van anno 2014, van het compromis, kortom… TRACÉ VAN HET GEZOND VERSTAND!

N60

A/ de viervaksweg komt vanuit Gent tot in ‘Turkije’ op grondgebied Maarkedal (huidige situatie); op het rond punt gaat de eerste afslag naar Kortrijk/Doornik/Leuze/Brussel en de industriezonings PONT en KLEIN-FRANKRIJK; de tweede afslag gaat naar centrum Ronse, naar de begraafplaats Hogerlucht en naar het AZ Glorieux en naar Schorisse (Brakel en Zottegem kunnen via Brussel); van aan het rond punt gaat de afzink (<6%!) wat draaiend richting…

B ZÓNDER VIADUCT

B/ top einde Zandstraat kant Kluisbergen gaat de bij A begonnen TWEEVAKSBAAN (stelling van Adelin Devos: de N60 is hier een ontsluiting, géén vervanging, dus is, mede de kostprijs vs de noodzakelijke besparingen, een tweevaksweg annex twee pechstroken absoluut voldoende) onder de top door (TUNNEL) en vervolgt parallel aan de huidige Berchemsesteenweg zijn weg naar rond punt…

5  2014 WEEK 43

A

N60

ZONING KLEINFRANKRIJK

C/ daarbij de bewoonde kom rond Klijpekerk vermijdend met afslagen naar centrum Ronse (Alsico, Utexbel e.a. en de warenhuizen langsheen de César Snoecklaan…) alsook naar Avelgem enz.

C

D/ groot rond punt met eerste afslag naar Doornik, tweede afslag (later) naar viervaks N60 nu eindigend nabij kasteel Anvaing, derde afslag richting zoning Klein-Frankrijk, vierde afslag ontsluiting zoning Pont, vijfde afslag centrum Ronse en het stationskwartier (tunnel voor de Fiertel???)

F

E/ ‘t enige weerhouden van het gewraakte tracé vanwege Vlaanderen + stadsbestuur met rond punt met eerste afslag naar Leuze/Doornik/Brussel, extra in dit voorstel tweede afslag richting zoning KleinFrankrijk/Brakel/Zottegem/Brussel enz. en derde afslag naar ‘t ROSCO en terug naar centrum Ronse alsook naar het station en Ronse-zuid met Stookt, Deurne enz.; tweede afslag is dus het reeds jarenlang voorziene tracé van de ZUIDERRING richting…

D

ZONING ‘t ROSCO PONT

N60 hier is Wallonië aan zet…

LANGEWEG STOOKT

E

F/ rond punt aan Paterskerk met als eerste afslag richting Lessines, als tweede afslag richting zoning Klein-Frankrijk en weer naar Brussel, Brakel enz.; derde afslag = centrum Ronse.


6  2014 WEEK 43

ONDERSTAANDE TEKST HOORT BIJ DE KAART RECHTS OF OP DE VLG. PAGINA 

OP DE RONDE PUNTEN EN BOVEN BEIDE INGANGEN VAN DE TUNNEL KAN GEZET WORDEN (vullen we zoniet in UPDATE dan toch tegen vlg. week visueel aan)… A/ rond punt Maarkedal een kunstmatige DEN (symbool Vlaamse Ardennen) B/ boven tunnel onder Zandstraat/Berchemsesteenweg aan weerszijden BOMMELSYMBOLIEK (tunnel = verlichte duisternis, Bommelfeesten hartje winter met sfeerverlichting…) C/ rond punt De Klijpe een SCHIETSPOEL (Ronse textielstad) D/ FIERTELSYMBOLIEK (de Fiertel passeert vlakbij, ‘kruistegod’ ceremonie Wattripont, een Fierteltunnel onder de N60 aldaar om de Fiertelommegang vrije doorgang te verlenen? E/ rond punt Leuzesteenweg een monument dat sterk vereenvoudigd ons verdwenen KASTEEL VAN NASSAU weergeeft, hier bijna lineair tussen de plek waar het stond en het nog bestaande kasteel (soortgelijk aan Nassau) van Anvaing … dit rond punt misschien ‘rond punt prinses Stéphanie’ benoemen? F/ rond punt op de weg naar Ellezelles (heksendorp) een DUIVEL of duivelskop, deze as mondt uit aan de Zottenmuur waarop heks én duivel… résumé: DEN | BOMMELS | SCHIETSPOEL | FIERTEL | KASTEEL | DUIVEL

B

D

E


gAZet kreeg lang na datum een rechtzetting van Yves Lenoir dat er in het zogenaamde ceremonieschrijn dan tĂłch gebeente zit van Hermes (lees verder op blz.77).

F

A C

7 ďƒ 2014 WEEK 43


1936

8  2014 WEEK 43

BURGEMEESTER EUGÈNE SOUDAN:

TESTAMENT VAN BURGEMEESTER SOUDAN:

UITZICHT OP RONSE VANAF ZANDSTRAAT OVER SCHAVAART MOET HÉT ONGESCHONDEN visitekaartje

Met het door de overheid voorgestelde N60 tracé zit er reeds ‘n ferme ezelsoor aan!

VAN RONSE BLIJVEN!

BLAAST WARM & KOUD

NVA Ronse: niet denken - niet durven wel dom doen! Op de website stopasbestinlouise.blogspot.be staat op 10 maart 2014 een blog... Noteer deze datum, want het is vóór de jongste verkiezingen! Eronder staat een foto met een delegatie van N-VA Ronse waarbij hun boegbeeld Wim Vandevelde de N-VA-vlag vast houdt. Hij is geflankeerd door Paul Carteus. Beiden zijn verkozen mandatarissen voor N-VA. Hun vlag heeft waarschijnlijk nog steeds dezelfde leuze als in maart 2014:

‘N-VA.DENKEN.DURVEN.DOEN’… Kunnen de N-VA-gemeenteraadsleden enz. de Ronsenaars eens uitleggen waarom zij in maart 2014 op LOUISE MARIE wél publiek willen DENKEN-DURVEN-DOEN, maar op het SCHAVAART dat mordicus NIET willen én op zijn Dehaenes met “Géén commentaar”!?! En Schavaart ligt nota bene niet ‘op enkele boogscheuten van’, MAAR daarentegen pal in het centrum van Ronse!?! Nog straffer is dat de N-VA voor dat stort een brief schreef aan de toenmalige milieuminister. We citeren N-VA-er bij monde van de huidige OCMW-voorzitter Wim Vandevelde: "Het is opmerkelijk dat de minister met die bezwaren geen rekening heeft gehouden. Dit leeft nochtans in onze stad. Vandaar dat wij de minister willen vragen om nog vóór de verkiezingen een beslissing te nemen. Te veel mensen leven nu in onzekerheid over hun leefomgeving". Je kan, lezer, deze tekst terugvinden op ronse.n-va.be/nieuws/persberichten/n-va-kandidaten-maken-van-stortplaats-louisemarie-verkiezingsthema. Pas deze tekst maar gerust toe op het Schavaart en die ons bedreigende viaduct en zoek dan de logica, de consequentie, de redelijkheid, het durvende denken dat nadien moet worden 'gedaan' ... Veel beloven en weinig geven doet de zotten van Ronse in vreugde leven? Ofwel:

NIET DENKEN + NIET DURVEN + WEL DOM DOEN = N-VA RONSE Jean-Marie De Dijn filosoof en doctorandus geschiedenis


| uit deredactie.be | di 21/10/2014 - 17:26 Jos De Greef schreef… | HET BOUWCONSORTIUM NORIANT ZIET AF VAN DE SCHADECLAIM WEGENS HET NIET BOUWEN VAN DE GEPLANDE LANGE WAPPERBRUG IN ANTWERPEN. Dàt is het gevolg van een akkoord dat NORIANT heeft gesloten met de BAM en de Vlaamse overheid. NORIANT is een consortium van vijftien bouwbedrijven dat in 2006 van de toenmalige Vlaamse regering de opdracht had gekregen voor de realisatie van de Oosterweel-verbinding rond Antwerpen en de Lange- wapperbrug. Die lange Lange-wapperbrug is evenwel verworpen en de oorspronke-lijke plannen voor de verbinding rond Antwerpen zijn door de vorige Vlaamse regering zodanig gewijzigd, dat de Europese unie eerder had gesteld dat er een nieuwe openbare aanbesteding moest komen. NORIANT had ermee gedreigd om een schadevergoeding van miljoe-nen euro te eisen, maar had het indienen van die claim wel enkele keren uitgesteld om het overleg met de Vlaamse overheid niet te bemoeilijken. Na een akkoord met de Vlaamse regering en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) heeft NORIANT nu beslist om die claim niet uit te voeren. Die BAM is een nv die door het Vlaams parlement is opgericht om mobiliteitsprojecten rond Antwerpen uit te werken. “Lange juridische slag vermeden" Volgens de BAM wordt door het akkoord een jarenlange juridische veldslag met NORIANT vermeden en dat had tot vertraging kunnen leiden bij de realisatie van de Oosterweel-verbinding. NORIANT laat nu de schadeclaim van 323,9 miljoen euro vallen. Cruciaal is ook de rol van de Europese commissie. Als deze ten laatste op 15 december 2014 beslist dat NORIANT de deelprojecten Linkeroever en Scheldetunnel toch mag uitvoeren, gebeurt dat gewoon. Als er geen groen licht van de commissie komt, krijgt NORIANT van de BAM en de Vlaamse overheid een vergoeding van 37,19 miljoen euro en daarbovenop nog eens 5 miljoen euro voor de ontwerpen die gemaakt zijn. Die ontwerpen kunnen dan later gebruikt worden bij een nieuwe aanbesteding. Werd gAZet meegedeeld door Luc De Medts, raadslid en webmaster van géénstreepdoorronse met… “Ik zou het vogeltje geloven dat daarnet in mijn oor tjilpte dat er andere beloftes werden gedaan aan Noriant. Kan je raden welke”? en wat hoger staande tekst naadloos doet overlopen in deze op kolom twee van deze pagina…

9  2014 WEEK 43 Is de realisatie van de N60 met een viaduct doorheen de groene long van Ronse met ‘n prijskaartje van 165 miljoen euro dé gAZet bracht die PASMUNT maanden geleden reeds!

FRANS DE MEDTS FRANK VERCLEYEN

PASMUNT voor NORIANT om de schadeclaim voor Oosterweel te laten vallen?

De Vlaamse regering heeft beslist om de missing link van de N60 door te trekken o.a. door middel van een viaduct. Tegen deze plannen om door de groene westrand van Ronse een betonnen streep te trekken met een prijskaartje van later misschien wel 200 miljoen euro (het bedrag werd op het op het N60 debat genoemd én door geen enkel panellid tegenge-sproken sproken, n.v.d.r.). is heel wat weerstand gerezen. Kernpunt van hun gerezen. betoog is dat het bestaande wegennet voldoet voor de mobiliteitsbe-hoeften hoeftenvan Ronse. MAAR VORIGE WEEK GEBEURDE DIT… Vorige week gebeurde een klein voorval in de Schavaart vallei, de door het N60 voorstel getroffen groene long ten westen van Ronse. Een voorval dat, gezien de recente ontwikkelingen met de BAM en NORIANT, misschien in een ander daglicht moet worden gezien. Een aantal buurtbewoners merkten een busje met daarin enkele passagiers op. HET BLEKEN INGENIEURS VAN NORIANT DIE TER PLAATSE KWAMEN ZIEN WAAR ZE DE VIADUCT VOOR DE N60 MOESTEN BOUWEN. Ze deden helemaal niet geheimzinnig en vertelden de buurtbewoners ronduit dat NORIANT binnen afzienbare tijd zou starten met de realisatie van het Schavaart viaduct.

Vreemd toch hoe één bouwconsortium, dat meedoet aan de oproep van de Vlaamse regering naar mogelijke uitvoerders voor de N60, reeds volop beweert over te zullen gaan tot de realisatie. Kan het zijn dat de realisatie van de N60 met een viaduct doorheen de groene long van Ronse DÉ PASMUNT is voor NORIANT om de schadeclaim voor Oosterweel te laten vallen? Het zou wraakroepend zijn om vast te stellen dat betonboeren het beleid van de Vlaamse regering bepalen én erin slagen om de groene rust van de Vlaamse Ardennen dicht te betonneren. ZIE QUOTE OP BLZ.77…


ZEI BURGEMEESTER

EUGÈNE SOUDAN OOIT WAT OVER DE N60?

Hallo Mister Deventer! (door Jean-Marie De Dijn) (…) In 1998 heb ik na jaren rondkijken eens een tekst van een 12-tal blz. gemaakt: ‘IDEEËN RONSELEN VOOR RONSE’. Ik weet niet of ik zomaar de hand kan leggen op dat artikel, maar ik herinner me een idee om zgn. moderne stadspoorten 'her in te voeren', bijvoorbeeld bovenaan de Kruissens aan die oude galgen weet-je-wel. Blijkbaar doe jij nu zoiets met die ronde punten onder thema, klopt? Eerlijk gezegd stond jouw huidig tracévoorstel daar ook voor een groot deel in. In die zin zal het voorstel om aan de Klijpe naast de Berchemsesteenweg de doortrekking van de N60 te leggen op wat tegenstand stuiten. (Idd. J-M, ook gAZet weet dat bvb. Lieven D’haeze en Wim Vandevelde, beiden N-VA-kopstukken, op de Klijpe wonen en die N60 liever niet aan hun voor- of achterdeur willen, n.v.d.r.). Eerlijk gezegd, heb ik één en ander in de hele discussie rond die viaduct nooit willen bovenhalen omdat ik het als halve buitenstaander (...) meer dan voldoende vond om tegen die viaduct te zijn en voor wat dààrmee zou verdwijnen. Wel keigrappig dat uitgerekend jij via die ontdekte tekst van 1936, met die oude en absoluut verdedigbare ringidee afkomt. In een verkiezingsdebat, allicht 2000, had ik dat al eens gezegd en rode Walter heeft me dan nog ‘op het randje’ van uitgekreten! Ik herinner me ten andere zeer goed dat hij iets zei in de aard van dat ik geen recht had om tegen de gemeenteraad in te gaan. Dat wil dus zeggen dat dit alternatief tracé klaarblijkelijk al lang niet is gewenst? Hoe dan jouw voorstel opvolgen? Alle partijen ter zake aanspreken en bevragen? Ik weet het niet. Wie zou die tekst in UITZICHT voor het viaduct enz. hebben opgesteld??? Is me dat een sinister sluwe tekst, man. Met de ogen open tuimel je er zo in! Zeker wanneer je niet wat kritisch bent ingesteld. Sowjetstijl ei-zo-na! Je ziet maar hoe fragiel de rede is… Nog dit: je hebt gelijk en ongelijk te wijzen op zekere belangen in nee-stemmen tegen die viaduct én te vingerwijzen waar die andere Ronsenaars nu wel zitten met hun stem. In mijn politieke (bezetting-) theorie zal ik trachten net zoiets uit te leggen: ik spreek van de specifieke en algemene negatieve tegengronden. Ik denk dat de modale Ronsenaar in het algemeen toch de bedreiging van deze viaduct voor OOK ZIJN STAD zou moeten zien, toch? Daar zit net het belang van o.a. de media om tot ... inzicht te komen. Maar wat baten kaars en willybril als de uil ...? Ik zou toch zeggen: laten we allemaal verder doen waar mogelijk en zeker hopen dat de Vlaamse regering gewoon te weinig geld heeft, want een externe bevrijder (zie de ... geallieerden) ofte deus ex machina, die zie ik in deze niet direct opduiken. gAZet schreef het reeds, J-M: de nationale pers (hallo Fernand, Marc et les autres) moet op die Ronsese N60 springen. Ronse ontbreekt in dat artikel PASMUNT op blz.09!?!

10 2014 WEEK 42


11 2014 WEEK 43

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN

UIT ONZE UPDATE GAZET WEEK 42

HANDEN AF VAN HET SCHAVAART!

DIE

-PYLOON STAAT DAAR REEDS FERM ONEIGENLIJK TE WEZEN!

De gele pijl toont aan vanwaar de inzetfoto komt, kasteel Malander langsheen de Kruisstraat. Aldaar en als je Ronse buiten rijdt, de Kruissens naar omhoog, zie je links binnen het domein tussen twee statige beuken dit spandoek hangen: NEEN ! N-ATUURRAMP 60 !!! Zie ook de blz.113 & 114…


12 2014 WEEK 43

UIT ONZE UPDATE GAZET WEEK 42

D

B A

C

gAZet is niet belaagd door de doortrekking van de N60, we bedoelen ons redactioneel grondgebied; Jean-Marie De Dijn is dat evenmin, onze gewezen Ronsenaar woont weer in zijn nataal Dendermonde en kijk eens hoe hij strijdt tégen!!!; de bewoners van dit kasteel zien, indien niet tijdig afgevoerd, weldra de N60 langsheen hun groot salon schavaarten; de tenoren van het/de actiecomité(s) zijn ofwel belaagd door het voorliggende tracé of ‘professioneel’ betrokken bij ‘groene’ problematiek; graag zou gAZet zien dat andere niet belaagde Ronsenaars niet alleen tégen die streep door Ronse zijn, mààr dat dan ook duidelijker laten blijken, OOK met spandoeken aan HUN gevel of met bordjes in HUN tuin, protest op welke manier ook! Hallo tamme slapjanussen en klagers als… HET té laat is!!!

NEEN ! N-ATUURRAMP 60 !!! A/ daar waar lange jaren terug Tiste zijn café én zijn ezels hield | B/ deze weg is reeds Schavaart | C/ de niet meer gebruikte toegang tot kasteel Malander | D/ het spandoek waarvan sprake op blz.29 en in teledetail op blz.114 | E/ de Kruissens (Kruisstraat; Kruisberg)

E


13 2014 WEEK 43 TITTEN & PATATJE

1968

SCHAVAART

MET… de ezel van Tiste begon aanvang 1968 na het proefnummer op 05 december 1967 ‘t echte weekblad –AZ avontuur dat heden ten dage uitmondt in wat je nu voor de 95e keer sinds aanvang 2013 onder ogen hebt: gAZet. Neen, géén blad voor Vlaanderen, alliene vuir Ro°nsse… NOG VIJF TE GAAN VOOR… HONDERD!


 HET SCHAVAART LIGT PAL NAAST DIT KASTEELDOMEIN…

14 2014 WEEK 43

UIT ONZE UPDATE GAZET WEEK 42


NIEUWSBRIEF 3/2014 VANWEGE GÉÉNSTREEPDOORRONSE Beste Vrienden en Sympathisanten, Onze info- en debatavond is een daverend succes geworden! Meer dan 200 aanwezigen konden de argumenten voor en (vooral) tégen de doortrekking van de N60 horen. Iedereen was het na afloop erover eens dat de panelleden die tégen de doortrekking zijn, aan het langste eind hebben getrokken.

Wij nodigen jullie allen graag uit op de komende

WANDELING MET AANSLUITEND BBQ OP ZONDAG 2 NOVEMBER 2014 IN CHALET HET PARK, SPINSTERSTRAAT 117. Om jullie te laten genieten, nu het nog kan, van de mooie natuur en het uitzicht dat de omgeving van Schavaart ons biedt, organiseren we dus op zondag 2 november 2014 een APERITIEFWANDELING. Daarna kan u aanschuiven voor onze barbecue (zie verder). Verzamelen kan vanaf 9 uur aan Chalet Het Park, Spinsterstraat 117. Wij starten tussen 9.30 en 10 uur in groepjes voor een BEGELEIDE WANDELING die ongeveer twee uur zal duren en waarbij we onderweg tekst en uitleg geven waarom deze mooie omgeving absoluut moet blijven bestaan. Voor de “vroege vogels” en vrije wandelaars zijn wegwijzers voorzien. De Schavaarthelling en zijn omgeving zijn een waardevol ecosysteem van fauna en flora. Fietsers en wandelaars hebben hier een prachtig parcours om hun hobby te beleven. Het nieuwe traject van de N60 zal dit deel van Ronse grondig verstoren zodat de charme ervan voorgoed verloren dreigt te gaan.

DEELNEMEN AAN DE WANDELING IS VOLKOMEN GRATIS! De wandeling eindigt waar ze begon: in Chalet Het Park, Spinsterstraat 117. Iedereen kan daar vanaf 12 uur mee aan tafel schuiven voor een BARBECUE tegen de democratische prijs van 15 euro (+ gratis aperitief), kind tot 12 jaar 8 euro (+ gratis drankje). Erna kan u naar wens nog genieten van een stuk lekkere taart en een kopje koffie. Vooraf kaarten kopen of inschrijven voor de barbecue, is een vereiste en je kan je daarvoor wenden tot de leden van het actiecomité (info@geenstreepdoorronse.be). Je kunt eveneens reserveren en betalen per overschrijving op rekening nummer BE46 0017 2872 7936 op naam van ‘geen streep door ronse’ met vermelding van de aantallen (... x 15 euro + .... x 8 euro). GRAAG INSCHRIJVEN VOOR 27 OKTOBER! Nodig ook vrienden, kennissen en familie uit om samen te genieten van deze

mooie dag ! Kan u niet aanwezig zijn, dan is een vrijwillige bijdrage ook van harte welkom !

15 2014 WEEK 43

De petitie tegen de doortrekking van de N60 en de realisatie van de "missing link" door Ronse werd ondertussen al door meer dan 1000 sympathisanten ondertekend. Waarvoor onze hartelijke dank!

WE HEBBEN BESLOTEN DE ABSURDE PLANNEN VOOR DE DOORTREKKING VAN DE N60 AAN TE VECHTEN VOOR DE RAAD VAN STATE. We geloven immers een redelijke kans te maken op schorsing of nietigverklaring van dit GRUP. Aan dergelijke gerechtelijke stappen hangt evenwel een prijskaartje vast. Daarom gaat de opbrengst van de barbecue - en van de volgende initiatieven - integraal naar onze "oorlogskas". Steun ons en doe het niet enkel voor jezelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en voor de volgende generaties Ronsenaars! Wij zijn jullie hier allen bij voorbaat dankbaar voor. Je kan ook uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer BE46 0017 2872 7936 t.n.v. ‘Geen streep door Ronse’. Wij danken allen die reeds een bijdrage hebben overgemaakt om onze "oorlogskas" te spijzen! Namens de actiegroep "Geen streep door Ronse" (Frank Vercleyen);

www.geenstreepdoorronse.be info@geenstreepdoorronse.be

VOLG ONS OP FACEBOOK  Frank Vercleyen samen met de Ronsese pers en de Waalse TV bij Jean-Luc Crucke…


DONOR REGISTRATIE ANDERS!

SEKS AAN

14 ????

Het zal Ronsese jongeren, hun ouders en hun omgeving ook wel interesseren te weten dat de nieuwe federale regering het beleid over de seksuele meerderjarigheid grondig wil hervormen. Dat lieten De Morgen en Het Laatste Nieuws weten. Iedereen die jonger dan 16 jaar is en zich aan seksuele handelingen (zelfs tongzoenen…) waagt, is (in principe) strafbaar. Actueel mag iemand seks hebben met een zestienjarige als hij/zij zelf jonger is dan 18. Iemand van 16 mag dan weer geen seksuele gemeenschap hebben met iemand van 15 jaar, laat staan jonger. De wet dateert reeds van 1912 en er is in de daaropvolgende eeuw tot op heden dienaangaande héél veel veranderd. Uit onderzoek blijkt dat tieners alsmaar jonger met elkaar naar bed gaan, want reeds op jonge leeftijd zijn ze perfect op de hoogte van wat seks allemaal inhoudt. Jongeren zijn gemiddeld ongeveer 16,8 jaar zijn als ze voor het eerst gemeenschap hebben en liefst een kwart van de 15-jarigen heeft reeds met iemand gesekst. Minister van justitie Koen Geens (CD&V) liet optekenen: "De verschillende leeftijdsgrenzen zijn verwarrend. Er moet gestreefd worden naar harmonisatie. We kunnen nog niet zeggen welke leeftijdsgrens we gaan hanteren, maar dit verdient een debat.“ Wellicht wordt het 14 jaar, zoals elders reeds het geval is. Mogelijke partners redeneren vaak verkeerd omtrent de wettelijk toegelaten leeftijd om seks te hebben. Onder de 18 met ouder(en) mag nooit, bvb. iemand van 16 met iemand van pakweg 32. WORDT VERVOLGD!

Om het aantal orgaandonoren te doen toenemen, diende men in Nederland een wetsvoorstel in om het systeem te wijzigen in een actief donorregistratiesysteem. In dit systeem wordt iedereen die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren, automatisch als donor geregistreerd, het opt-out systeem. Een kwart van de mensen die nu niet geregistreerd staan in het donorregister, geeft aan dan wel donor te zullen worden. Er zijn ook andere maatregelen denkbaar om aan het donoren tekort te verhelpen, zoals een financiële vergoeding voor mensen die zich als orgaandonor opgeven. Velen vinden dit naar orgaanhandel ruiken: slechts 11% vindt dit ‘n goed plan. 44% vinden - én dààr is wat voor te zeggen - dat geregistreerde donoren voorrang moeten krijgen als zij op zeker moment zelf een orgaan behoeven. Probleem is dat er nog veel onwetendheid is omtrent donor registratie. 40% van zij die geen donorformulier hebben ingevuld, weten niet dat zij kunnen vastleggen dat ze… géén organen willen afstaan. Ook weet de helft niet dat, na hun overlijden, hun nabestaanden in hun plaats moeten beslissen als zij zelf hun keuze niet registreren. Vier personen op tien vinden dat iedereen evenveel recht heeft op een donororgaan, tevens vinden veel ondervraagden dat mensen die harddrugs gebruiken, zware drinkers zijn of roken er minder recht op hebben en andere moeten laten voorgaan. Ook in België is donor registratie aan andere en humanere initiatieven toe… WORDT VERVOLGD!

16 2014 WEEK 43 RONSE/OUDENAARDE STUDENTENCLUB

BEREIDT ZIJN 85E LUSTRUM VOOR… 80 jaar Moeder Laetitia werd vooral op Ronsese bodem gevierd. In 2010 was er in CC De Brouwerij een Laetitia-expo en in domein Sint-Hubertus vond het lustrumbanket plaats. Bloomie was uit de zandbak overgekomen en Piet Van Eeckhaut was met zijn Ronsese Nadine van de partij… Voor 85 jaar Laetitia wordt naar Oudenaarde uitgeweken (lustrum 75 was er een plechtige ontvangst in het Ronsese stadhuis en lustrum 90 zal wellicht weer aan Ronse worden gewijd) met ontvangst ten stadhuize en dan de straat oversteken naar De Zalm… WORDT VERVOLGD!


HET WAS WEER ZOVER, voor de derde keer sinds begin jachtseizoen, jachtpartij voor mijn deur, in de achtertuin van de andere buren, in open veld én in bebouwde kom... Schandaling en onverantwoord vind ik, vinden velen. Dit gebeurt tussen de Stooktstraat, Bordetlaan en Langeweg. Samen met nog buren bel ik 101. Want er is doorgaand verkeer, kinderen lopen her en der rond én onze poezen hebben deze velden als habitat. Tot onze grote verbazing is de politie langs geweest, hebben we netjes in het oog gehouden... ‘s Avonds zelfs telefoon gekregen van de wijkagent met volgende meldingen, ik laat het je raden beste lezer van gAZet: “Alles is volledig legaal, die mensen doen niks verkeerd, ze houden zich aan de regels, ze moeten alleen 150 m afstand houden…”, maar ik zie bijlange geen 150 m, dit is veel dichter. Ik bleef er toch maar op drukken dat ik dit onverantwoord vind en dit in een bebouwde

17 2014 WEEK 43

kom en de jagers kennende , maar hoe meer ik dit herhaalde, hoe meer de wijkagent ze bleef verdedigen, kom, hij heeft ze heilig verklaart! Zelf jager óf sympathisant misschien?, want de hand boven het hoofd van die jagers houdend. Hij gaf wel toe dat er jaarlijks klachten zijn daarover! Levert onze stad Ronse daartoe een vergunning af? Dit is natuurlijk geen alleenstaand geval, ook langs de kant van de Boontjesstraat stond een kind aan zijn achterpoort oog in oog met een jager! Wat vinden jullie daarvan? Nu gauw verder bladeen denken: “Zolang het maar niet in mijn achtertuin is!” (met foto ingestuurd voor lezeres VDH)

Het stond in de krant dat Philippe van België in Brussel gespot werd, met zijn gevolg een Brusselse wapenhandel verlatende, want net gekocht hebbende een duur jachtgeweer voor het… nieuwste jachtseizoen! Werd een Spaans monarch onlangs niet wandelen gestuurd om in Kenia te zijn gaan … !?!

FOTO LARS KOOPMANS


18 2014 WEEK 43 HET ENE MOMENT STAAN DEZE GELE ROZEN EIND OKTOBER NOG ROOS TE WEZEN…


19 2014 WEEK 43 … EN HET ANDERE MOMENT BARSTEN DE HEMELSLUIZEN OPEN, BAKKEN WATER OVER RONSE, KWART VAN DE BLADEREN GEVALLEN!

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 21 OKTOBER 2014 17:13


20 2014 WEEK 43


FRIET, DAT IS FEEST!! Filmvertoning in kader van Europees Democratieproject ‘Crisis’ Vrijdag 24 oktober – CC De Ververij Ronse – 20:00 Via deze weg wens ik ook de lezers van gAZet uit te nodigen voor de filmvertoning van ‘LA FRITE, C’EST LA FÊTE!’ op vrijdag 24 oktober 2014 omstreeks 20.00 uur in CC De Ververij, Wolvestraat 37. Deze docu gaat over de economische, ecologische en sociale problemen in Europa. Een twintigtal Belgische en Franse jongeren bekijken hun eigen positie tegenover de crisis. We werkten hiervoor meer dan een jaar intens samen, over grenzen en verschillen heen, en deden dit aan de hand van weekend-workshops waarin we leerden filmen, monteren en videoclips maken over ons eigen leven en onze positie. We legden deze proceswerking vast op film. Het resultaat kunt u komende vrijdag GRATIS komen aanschouwen in Ronse. De economische crisis choqueert heel wat jongeren. In sommige Europese regio's stijgt de jeugdwerkloosheid tot twintig procent of méér. Ook in Ronse is de werkelijkheid helaas niet zo hoopvol*: de totale werkloosheidsgraad in deze stad bedraagt 12,13%. Terwijl dat in de ruimere regio 6,39% (Zuid OostVlaanderen) bedraagt en 7,28% over gans Vlaanderen. Opvallend is dat 25% hiervan jonger is dan 20 jaar. Dezelfde cijfers voor wie jonger is dan 25! Dat is zo'n 4% meer dan het Vlaams gemiddelde. Vanzelfsprekend wordt ook Ronse vertegenwoordigd in de documentaire: een zestal Ronsese jongeren vonden aansluiting vanuit de Wesh-werking (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen – Wijkwerking Ronse). Ze vertellen zelf wat de crisis voor hen betekent: welke dromen en verwachtingen hebben zij? Welke job willen ze later uitoefenen? En hoe kijken ze nu zelf terug op een project als dit?

Een confronterende kijk op de huidige realiteit; doch vaak ook hartverwarmend: “Ik wil later verpleger worden, in Ronse heb ik het geluk dat er zo’n school is waar ik die opleiding kan volgen. En er is een grote kliniek.” Na de film is er ruimte voor debat en ook muziek, verzorgd door de jongeren zelf.

21 2014 WEEK 43

Deze film legt op artistieke wijze enkele pijnpunten bloot. Bedoeling is om hiermee nu concreet aan de slag te gaan: deze film moet een opstap zijn voor daadwerkelijke maatschappelijke participatie via werk. Samen met de Stad Ronse, VDAB en andere nuttige part-ners (werkgevers, unizo, streekoverleg, ...) willen we een partnerschap aangaan om jongeren effectief aan het werk te krijgen. Dit volledig in het kader van het Maatwerkplan Ronse.

Dit Uilekotproject is mogelijk door financiële middelen en steun van de Europese Gemeenschap (Youth in Action) en Jint vzw en loopt ism met Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Friends of the Earth Vlaanderen - Brussel, Eco-Vie, Verlin vers l' autre, Environnement et Devéloppement Alternatif). De begeleiding van dit project gebeurde door vzw Climaxi en vzw VAAK.

Kleine teaser: http://vimeo.com/album/2806994/video/88445743 http://vimeo.com/104705605 http://vimeo.com/95908982 Dries Meuret buurtwerker T 055 30 53 66 | M 0491 344 127 Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen Buurtcentrum Prinskouter Spinstersstraat 36 | 9600 Ronse


22 2014 WEEK 43


23 2014 WEEK 43

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


KAAS VOOR KLAAS Op zaterdag 18 oktober 2014 vierden we naar jaarlijkse gewoonte KAAS VOOR KLAAS, ‘n kaasavond om Sint en Piet een helpende hand te bieden. Met de opbrengsten van onze tombola en de kaasavond willen we alle kinderen van de parochie Sint-Pieter en alle kinderen van de SintPietersschool een fijn sinterklaasfeest bezorgen. Deze editie werd opgefleurd door een poppenspel dat wel gesmaakt werd door de jonge toeschouwers. Zij die er bij waren kunnen het bevestigen: de afwezigen hadden dankzij de vernieuwde kaastafel met liefst 21 soorten kaas en heel veel vers fruit, zoals altijd ongelijk. De foto’s spreken voor zich…

24 2014 WEEK 43


… hiervoor 24 pagina’s en hier deze rararara… INOG 05 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

25 2014 WEEK 43


26 2014 WEEK 43


27 2014 WEEK 43 DE POLITIEK BRAK IN RONSE DIT KASTEEL STEEN VOOR STEEN AF! ZAL DE POLITIEK NU KUBIEKE METER PER KUBIEKE METER BETON OVER RONSE GIETEN? DAVIDSFONDS RONSE Niet alleen het Nassaukasteel verdween door vuile politiek, ook naast de Martinuskerk links stond het schoonste gebouw van Ronse: de Martinuspastorie. De politiek liet het… instorten en de afbraak kon vorige eeuw ongeprotesteerd dus ongestoord aanvangen!?!

nodigt u van harte uit voor de gegidste tentoonstelling

“De erfenis van Karel de Grote” in het museum te Ename. Zaterdag 8 november 2014 van 14 tot 16u. Inkom : €5 Heb je geen vervoer, neem contact op met: Albine Tibou op 055 21 73 13.


28 2014 WEEK 43

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


29 2014 WEEK 43 WEGENWERKEN De wegen- en rioleringswerken in de Frédéric Bruneellaan starten op 13 oktober en zullen tot eind april 2015 duren. Geen doorgaand verkeer mogelijk. De wegen- en rioleringswerken i/d Wolvestraat en een deel van Hogerlucht worden in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste fase start vanaf 20 oktober tussen kruispunt Glorieuxlaan en Sint-Ambrosiusstraat en zal tot eind 2014 duren.

Er staat nog ‘gesloten’, de boksauto’s wachten onder hoes, de hoekjes nog naar beneden en nog zeepsop ter de Grote Marktse blauwe tegels, de WINTERKERMIS start pas vrijdagavond 24 oktober en niet op het tijdstip van de foto’s: gisteren donderdag vooravond…

VAN 25 OKTOBER TOT 03 NOVEMBER 2014 WOENSDAG 29 OKTOBER POLSBANDDAG OP ALLE DRAAIMOLENS TSS 15 & 20 UUR

ZONDAG 01 NOVEMBER HALLOWEEN GRATIS SCHMINK- & GRIMMESTANDEN Woensdag 29 oktober wordt de winterkermis omgetoverd tot een waar pretpark! Bij aankoop van een polsbandje ter waarde van €15 kan je doorlopend van 15 tot 20 u. genieten van allerlei attracties. De polsbandjes zijn bij de attracties zelf te verkrijgen vanaf zaterdag 25 oktober. N.a.v. de winterkermis zullen de weekmarkten van 25 en 29 oktober doorgaan op de parking Portois. De markt van zaterdag 01 november vervroegd naar vrijdag 31 oktober van 13 tot 18 u., óók op parking Portois.

De toegang tot CC De Ververij en Kunstacademie Vlaamse Ardennen zal voor voetgangers en fietsers enkel mogelijk zijn via de Beekstraat. Gemotoriseerd verkeer naar de parking zal in deze periode niet mogelijk zijn. Parkeren kan op de Veemarkt.


30 2014 WEEK 43

He kids, dit komt goed hoor, met man en macht wordt ook aan deze kermisattractie gewerkt ĂŠn ze zal draaien draaien draaien en nog eens draaien, vanavond vrijdag 24 dezer, reken maar, kom zwierezwaaien!


31 2014 WEEK 43

Met z’n allen naar de

W I N T E R K E R M I S

… jong en oud welkom!


SLUITINGSDAGEN STADSDIENSTEN Omwille van een lokale feestdag zijn op maandag 27 oktober 2014 het stadhuis en de meeste stadsdiensten gesloten. Toerisme, ’t Rosco en het zwembad zijn die dag wel open. De maand november telt heel wat officiële feestdagen. Zo zijn het stadhuis en andere stedelijke diensten op maandag 10 en dinsdag 11 november gesloten. De bibliotheek en het recyclagepark zijn eveneens gesloten op zaterdag 01 en 15 november. Het zwembad en ’t Rosco zijn enkel gesloten op zaterdag 01, zondag 02 en dinsdag 11 november. Verdere inlichtingen over de sluitingsdagen van de stadsdiensten kan je terugvinden op www.ronse.be

Bereikbaarheid CC De Ververij tijdens rioleringswerken Op maandag 20 oktober 2014 start de eerste fase van de riolerings- en wegeniswerken in de Wolvestraat. Hierdoor wordt het deel Wolvestraat tussen de Glorieuxlaan en de Sint-Ambrosiusstraat afgesloten voor alle verkeer. Tijdens deze werken zijn CC De Ververij en de Kunstacademie enkel toegankelijk via de Beekstraat waar een nieuwe toegang voor voetgangers en fietsers werd gemaakt. De Beekstraat wordt tijdelijk toegankelijk gemaakt voor autoverkeer tussen de Veemarkt en de Dopchiestraat door middel van eenrichtingsverkeer. In de Beekstraat wordt aan de zijde van CC De Ververij een parkeerverbod voorzien waardoor deze zone enkel mag gebruikt worden voor het afzetten en ophalen van kinderen maar niet voor parkeren. De parkeerstrook aan de zijde van de woningen wordt voorbehouden voor bewoners. Bezoekers van CC De Ververij kunnen parkeren op de Veemarkt.

WEEK VAN DE SENIOR IN RONSE 17-23 NOVEMBER MAANDAG 17 NOVEMBER Dagje fit en gezond in ’t Rosco. Deze sportdag biedt alle 50-plussers uit de streek de mogelijkheid om een aangename sportieve dag te beleven. Je kan tot 7 november inschrijven bij de sportdienst 055/33.99.21 of via het Dienstencentrum De Hoge Winde. Deelname voor de sportdag bedraagt 5 euro. Wil je graag een koude schotel ’s middags, dan betaal je 10 euro extra. De dag wordt afgesloten met koffie en gebak.

32 2014 WEEK 43

We zijn verheugd jullie een volgende activiteit van de Willemsfondsafdeling Ronse te mogen aankondigen. Hierbij een uitnodiging voor een lezing over de muziekgeschiedenis ondersteund door een pianoconcert door Samuel Schelstraete op vrijdag 24 oktober 2014 om 20:00 in CC "De Brouwerij", Priesterstraat. Inkom €7. Verplichte reservatie: willemsfonds@gmail.com of 0476 35 64 56 (tevens info). Samuel Schelstraete komt ons muzikaal onderhouden en vertelt ons ook over de inhoud en de geschiedenis van de gebrachte stukken. Locatie: CC De Brouwerij, Priesterstraat 13.

WILLEMSFONDS Ronsenaar Samuël Schelstraete speelt een klassiek repertoire, afgewisseld met filmmuziek. Samuël is na zijn studies aan het Gentse conservatorium onder contract gegaan bij de wereldvermaarde Sheraton Hotels zodat hij all over the globe ervaring kon opdoen als hotelpianist. Door de manager van Gilbert Bécaud gescout, reisde hij opnieuw de wereld rond: Parijs, Wenen, New York, Florida, Miami… Na Bécaud mocht hij meedraaien in het orkest van Charles Aznavour. Vandaag woont hij met zijn vrouw en drie kinderen in de Bredestraat, zijn eega is de Ronsese Protestantse dominee.

DINSDAG 18 NOVEMBER Theaterstuk ‘Trap niet in de val’ in het COC. Een educatief theaterstuk over valpreventie bij ouderen. Aanvang om 14 u. De inkom is gratis, gelieve in te schrijven via onderstaand nummer voor 14 november.

DONDERDAG 20 NOVEMBER ‘Gouden Klassiekers’, optreden van Lisa Del Bo in het COC. Aanvang om 14 u., de deuren gaan open om 13.15 u. Voor inschrijving en kaarten kan je terecht bij het Dienstencentrum De Hoge Winde. Kaarten zijn eveneens te verkrijgen bij de bestuursleden van de Ouderenraad. De prijs bedraagt 10 euro (tas koffie en glaasje advokaat inbegrepen).

Meer info: Dienstencentrum De Hoge Winde, 055 20 70 73 of via hogewinde@ronse.be


VAN OPZIJ BEKEKEN, ZIE JE DIT MONUMENT ZO (foto boven); IN VOORAANZICHT ZIE JE DAN DIT (foto onder). UDE VANDE KERCKHOVE STUURDE ONS ENKELE CLEVERE EYE-TRICKS. HIER ALVAST DE DERDE, DE VORIGE IN GAZET WEKEN 40 & 41, ANDERE IN VOLGENDE EDITIES VAN GAZET…

DE TOUR DE FRANCE HEET VOOR 2015 ONGEMEEN ZWAAR EN DAN MAAR KLAGEN OVER DOPINGGEBRUIK. HYPOCRISIE TROEF!

NEMEN DEEL AAN ONDERSTAANDE ZOTHEID:

33 2014 WEEK 43

Tiana Badjie: Lena | Jelten Baguet: Danny | Sandrine Clément: Tatiana | Sylvie De Bie: Izzy | Philippe Declercq: Jos | Ann-Sophie Decuyper: Alvina | Aurélie Decuyper: Mia | Valtin Demuynck: Patrick | Tim Hanssens: Leo | Ruben Illegems: Alvin | Sonia Seré: omroepster | An Van Nieuwenhuyze: presentatrice en Tonny Verplancken: John.

NIEUWS VAN ‘T PODIUM RONSE


34 2014 WEEK 43

Met enige fierheid stellen wij u onze nieuwe vakantiewoning ADELAIDE in Ronse voor, die zonet van TOERISME VLAANDEREN 5 sterren toegewezen kreeg. Deze is ondergebracht in een burgerwoning uit 1885 die helemaal vernieuwd werd, mààr met behoud van alle authentieke elementen zoals de wandschilderingen, schouwen en trappen uit die tijd. Wij hebben een capaciteit voor 20 personen, verdeeld over zeven heel ruime kamers en wij stellen zes luxueuze badkamers ter beschikking van onze gasten. De woning is voorzien van alle comfort, zoals een volledig ingerichte keuken met dubbele stoom-, hete lucht en pyrolyse-ovens, twee vaatwassers, microgolf, acht kookplaten, een inloopkoelcel, diepvriezer… Buiten is er een verwarmde buitenkeuken, hot tub, sauna, jacuzzi, wok- en paella-installatie, BBQ. Er is tevens een afgesloten en overdekte fietsruimte met haspel omdat fietsers, naast familiebijeenkomsten en team buildingactiviteiten, toch ons hampubliek zijn, dit mede door de ligging van de woning in het hart van de Vlaamse Ardennen. In de kelder bevinden zich de authentieke oude wijncavots en is er dus een wijnbar met degustatievoorzieningen. Wij deden samen met een sommelier een selectie van Franse en internationale wijnen alsook van streek- en andere bieren die wij vrijblijvend aanbieden, samen met allerlei frisdranken én aan de aankoopprijs. Boven is er een cinema met beamer en DVD, cafeetje met tapinstallatie en caféspelen. Heel de woning is voorzien van vergaande domotica, en vanaf de Ipads kan in alle gemeenschappelijke delen per ruimte een aparte muziekselectie gekozen worden. Ook verlichting en verwarming zijn op een heel eenvoudige manier via de Ipad bedienbaar. Wij zouden het erg appreciëren en dankbaar zijn dat wij via de media enige publicatie bekomen om dat grote project uit de startblokken te krijgen. Ziezo, bij deze vanwege gAZet… Bezoek alvast even onze website op: www.adelaide.be Graag tot binnenkort. Met vriendelijke groeten, Pieter Van de Casteele, eigenaar & Ria De Bleecker, projectopvolging.


35 2014 WEEK 43

EI ZO NA ONDER DE HERMESTOREN…

BEVINDT ZICH SINDS KORT HUIZE ADELAIDE, CENTRUM RONSE, WIJNSTRAAT… Rita De Bleecker leidde gAZet rond, van voordeur tot fietsberging, van kelder tot zolder. Bekijk en lees onze reportage bij FOTO GAZET verder in deze editie…


ONDER DE HERMES KLOKKENTOREN CONCERTEERT OP ZONDAG 09 NOVEMBER 2014 OM 16.00 UUR TEGEN VOORAF 14 EN A/D KASSA €18…

ANN IS DE DOCHTER VAN RAYMOND DE VLEESSCHAUWER, TIJDLANG KOSTER SINT-PIETER EN LUCIE SPILEERS SCHRIJFSTER VAN KINDERBOEKEN. HALLO BEAUFEAUX?

Ann studeerde destijds aan onze muziekacademie in de Zuidstraat. Na het behalen van een Eerste prijs Piano aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, studeert Ann De Vleesschauwer zang aan het Gentse Conservatorium. Dankzij een beurs van de British Council zet zij haar vocale studies verder aan de Guildhall School of Music and Drama te Londen.

36 2014 WEEK 43

THE SWINGLE SINGERS PERFORMING IN JAPAN


37 2014 WEEK 43

ANN DE De Ronsese sopraan RENAIS ZONDAG 9 NOVEMBER 2014 HERMESKERK O/D KLEINE MARKT 11 uur: mis ter nagedachtenis van de burgerlijke en militaire slachtoffers 16 uur: galaconcert met Ann De Renais (kolom rechts) & Yves Saelens Aria’s en duetten uit de bekendste opera’s en operettes met het koor Vivente Voce (voorbereid door Jeroen Keymeulen) en het Mechels Kamerorkest o.l.v. Tom Van den Eynde. Kaarten zijn te verkrijgen bij Artisanne, Sint-Martensstraat 51/53 en kosten 14 euro. Aan de kassa betaal je 18 euro. Organisatie: Werkgroep Bevrijding Stad Ronse. Meer info : bevrijdingsfeesten@ronse.be

Verkeerd aangeboden PMD-zakken

Tijdens de PMD-ophalingen binnen het I.Vl.A-ge(artiestennaam voor An De bied blijkt dat inwoners Vleesschauwer) die in London soms PMD-zakken van woont, begon haar internationale Zaterdag 15 november andere intercommunales carrière als eerste-sopraan in het vocale ensemble The Swingle De Gezinsbond organiseert in aanbieden. Deze zakken Sisters dat uit acht leden bestond. samenwerking met natuurpunt en zullen vanaf 1 januari 2015 Over de hele wereld gaven ze a de stad Ronse de jaarlijkse geweigerd worden en capella performances, zelfs in de aanplanting van een geboortebos. krijgen een weigeringScala van Milaan. Ze trad ook voor Plant een boompje dat de naam ticker. Binnenin de sticker het voetlicht in opera’s zoals Lo van je kind draagt op zaterdag 15 sstaan de opties ‘foute Speziale (als Griletta), La Traviata november om 14 u. in de (als Violetta), Die Zauberflöte (als Jagerstraat. Een boompje kost 15 inhoud’, ‘foute zak’ of Quenn of the Night), in Cleopatra euro. ‘verpakking aan de van Handel, als Nanetta in Falstaff, Voor inschrijvingen en inlichtingen buitenkant’. Let er dus op als Nightingale in L’enfant et les kan je terecht bij Emelie om de juiste PMD-zakken Sortilèges (New Tel Aviv Opera Vandendriessche op het nummer met I.VL.A.-logo aan te Israël) en in Figaro’s Bruiloft als 0477 56 15 63 of via bieden bij de ophalingen. Suzanna. emelie.vandriessche@telenet.be

JAARLIJKSE AANPLANTING

GEBOORTEBOS


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 43 TELT 83 BLZ. & 282 BEELDITEMS

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 44 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

26

38 2014 WEEK 43

MET DE

VAN

COLOFON

John Barrowman - Unusual Way

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 43 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAFiek; Eugène Soudan (zie ook elders) door André Tahon | BLZ.02: eigen foto’s; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer gAZetGRAFiek; Klaas door Willy Deventer; foto website Ann De Renais | de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.03: gAZetGRAFiek | BLZ.04/07: stadsbericht; eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.08/10: bijdragen door Jean-Marie De Dijn en Luc De ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen Medts; eigen foto; gAZetGRAFiek | BLZ.11/13: eigen foto’s; gAZetGRAFiek; cover van het allereerste nummer van weekblad –AZ ooit verscheworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet nen, collectie Willy Deventer, de stichter en de eerste verantwoordelijke verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- uitgever ervan; fotograaf onbekend | BLZ.14/15: eigen foto’s; bijdrage géénstreepdoorronse; logo facebook | BLZ.16/17: fotografen onbekend; den tegen voorafbetaling van €25 per foto inzending door lezeres; gAZetGRAFiek | BLZ.18/19: eigen foto’s | BLZ. AUTEURSRECHTEN 20/21: bijdrage door Dries Meuret; gAZetGRAFiek | BLZ:33: bijdrage dr. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Xavier Demets | BLZ.23: met de B van… | BLZ.24: bijdrage door Bart BBIE DEPONERING (i-Depot) De Zitter | BLZ.25: nog 05 te gaan… | BLZ.26: bijdrage BIN | BLZ.27: bijWilly Deventer is international author met drage parocchie Sint-Martinus; bijdrage Davidsfonds; gAZetGRAFiek | CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.28: met de L van… | BLZ.29: eigen foto’s; stadsberichten | BLZ.30/ SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens 31: eigen foto’s | BLZ.32: bijdrage Willemsfonds; stadsberichten | BLZ.33: graficus/kunstschilder met TheArtServerbijdrage Ude Vande Kerckhove; bijdrage ‘t Podium | BLZ.34/35: bijdrage code 22912 alsook uitgever bij de KoninkAdelaide; eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.36/37: stadsberichten; zie lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, ook bij BLZ.02; eigen foto; gAZetGRAFiek | BLZ.38/40: met de C en F en manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder Z van…; eigen foto’s; cartoon Xavier Demets; gAZetGRAFiek | BLZ.41/ BVBA AbyZ consult & projects Gent. 49: bijdrage door Xavier Demets | BLZ.50/51: eigen foto’s | BLZ.52/69: Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.71/75: eigen foto’s; uit Rear Window materiaal op te nemen waarover geen duivan Alfred Hitchcock; kermiskunst van onbekende ‘meesters’ | BLZ.76/ delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft 77: bijdrage Loes Deventer (foto USA); foto dus niemand willen duperen, maar, indien er van Berten Davos; uit bijdrage C.D.; bijdrazich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem ge door Eandis | BLZ.78/79: eigen foto’s en dan asap contact op met onze redactie via uit bijdrage door lezer | BLZ.80/81: bijdrage gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- dr. Vermeylenfonds | BLZ.82/83: gAZet 43… ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


39 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 43/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 44 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


40 2014 WEEK 43 MET DE

VAN

FOTOGAZET


22

Muziek was er met hopen op de Soirée Natte Nez zaterdag 18 oktober. gAZet vroeg na het ontvangen van de foto’s hier en op de volgende pagina’s aan Xavier Demets extra bijschriften te debiteren. We zijn er nog niet in het bezit van. Volgt dus in UPDATE.

41 2014 WEEK 43


42 2014 WEEK 43  Oud-directeur Ronny Hillewaere was uiteraard van de partij…


43 2014 WEEK 43 ď‚ƒ Zangeres Benie Lupemba


44 2014 WEEK 43 De vedette van de avond Samuel Schelstraete aan de babbel met een vurige fan‌


45 2014 WEEK 43 Ook Fabrice Donkerwolcke zag het allemaal zitten, zelfs met de ogen toe, ondanks op post voor de LICHTtechniek!


46 2014 WEEK 43


47 2014 WEEK 43

Op saxofoon Skrin Van De Walle, Ford Faucher & Bram Lemaitre

Zangeres Benie Lupemba


48 2014 WEEK 43

Gitaar Bram De Crock, piano Bram Spileers.

Xav Demets tekende stuk voor stuk alle glazen voor het 9째 sterke Natte Nez bier. Metske, vergeet de teksten voor gAZet niet!


49 2014 WEEK 43

Op de foto’s herken je o.a. directeur Gert De Spiegeleer, oud-directeur Ronny Hillewaere, cartoonist van de avond Xavier Demets, performer Samuel Schelstraete en oud-leraar wiskunde André Vanneste…


RONSE DEZE WEEK DINSDAG 21 OKTOBER 2014 17:15… Wat heeft het die dag gegoten, geen regendouche, maar waterjets! Hier en op de volgende foto’s zien we de buien naar zuid-oost schuiven en er vallen nog steeds bakken regen uit de donkere wolken. Finaal klaart het wat uit, noorderlicht reflecteert onze stad en op pagina 51 is deze view op Ronse dé ideale overgang

NAAR…

19

50 2014 WEEK 43


51 2014 WEEK 43


52 2014 WEEK 43


34

53 2014 WEEK 43

Deze wandschildering, één van de vele in vakantiewoning ADELAIDE in de Ronsese Wijnstraat, is van de hand van Marc De Moor. Hier wist hij gevat Ronse rond de Hermestoren te laten samenklitten, zoals ook op onze RONSE DEZE WEEK foto’s te zien is (zie vorige pagina en in alle vorige edities van gAZet)…


54 2014 WEEK 43 Ria De Bleecker doet voor ADELAIDE de projectopvolging terwijl Pieter Van de Casteele (niet tijdig op de afspraak geraakt vanwege een beurs…) signeert als eigenaar. Nergens in Ronse heeft dit pand en dit project zijns gelijke. Jammer dat ADELAIDE niet present gaf op de jongste Open Bedrijven Dag. Dit ruraal initiatief van de bovenbovenste plank zou de landelijke IJsmolenhoeve qua originaliteit – die voor beide zaken volkomen anders werd ingevuld, uiteraard – volkomen hebben aangevuld. Ronse IS toerisme is één van gAZet’s adagio’s en hopelijk gaat voor beide projecten de zon op, iedere dag feller na de vorige. gAZet draagt er graag een steen toe bij en naast pubs en andere promo’s (o.a. op vakbeurzen) zal de mondaan-mond reclame méér dan een duit in de zak doen…


55 2014 WEEK 43


56 2014 WEEK 43


Architect-decorateur

HENRI VERBUECKEN (01.01.1848-01.01.1926)

is bekend omwille van zijn muurdoeken en werkte samen met E. Thielens de muurdecoraties uit in de Antwerpse Zoo. In Huize WittamerHenrist, thans vakantiewoning ADELAIDE, toont ie gemoedelijke taferelen van spelevaren en twee maaiscènes…

57 2014 WEEK 43


58 2014 WEEK 43

LUIEREN, COCOONEN, LEZEN, INTIEME BABBEL… DE BEWAARDE LAMBRISERING ENZ. BEWONDEREN…

KLEINE HAARD IS VUUR WAARD

VERGADEREN, ETEN, SPELLETJES SPELEN…


59 2014 WEEK 43

DE RUIME KEUKEN IS OP EN TOP VOLGENS DE MODERNSTE NORMEN ‘DUBBEL’ UITGERUST…


60 2014 WEEK 43

OUTDOORS VOOR ELK WAT WILS: TERRAS, JACUZZI, HOUTGESTOOKTE HOTTUBE, SAUNA, VERWARMDE PERGOLA, BBQ, GROTE PAテ記LAPAN


61 2014 WEEK 43


62 2014 WEEK 43

FIETSSTALLING MET FIETSDOUCHE EN DE HELE DOMOTICA (GELUID, TEMPERATUUR, LICHT…) VANAF TABLET


WIFI OVERAL

MAXIMALE INZET OP VEILIGHEID

63 2014 WEEK 43


64 2014 WEEK 43

ONDER DE KLOKKENTOREN GEEN WEKKER NODIG


INSTAPFRIGO MET BIEREN EN FRISDRANKEN TEGEN KOSTPRIJS | WIJNEN IN DE WIJNKELDER TEGEN KOSTPRIJS | ER KAN ZELF GEKOOKT WORDEN, MAAR DAT KAN OOK AAN TRAITEURS WORDEN OVERGELATEN | ÉÉN DOUCHE MET DUBBELE REGENKOP… | ER ZIJN 20 SLAAPPLAATSEN | HET HUIS WORDT TELKENS AAN ÉÉN INSTANTIE (GROEP, BEDRIJF, VERENIGING, FAMILIE, VRIENDENKRING, HUWELIJK ENZ.) VERHUURD | MAKKELIJK PARKEREN IN DE BUURT EN TEGEN DE NOORDERFLANK VAN DEZE ‘VAKANTIEWONING’ | DE WONING WERD VOLLEDIG GERESTAUREERD MET RESPECT VOOR DE OUDE MATERIALEN ZOALS LAMBRIZERINGEN, WANDDOEKEN, DE TRAP ENZ. | OM DE FIETSSTALLING TE BEREIKEN, IS ER EEN APARTE ZIJ-INGANG | ZOALS ELDERS GESTELD VERDIENDE DIT PROJECT INMIDDELS LIEFST VIJF STERREN!

MAXIMALE INZET OP MODERNE HYGHIËNE EN OOK HIER ALLES AANWEZIG: WASHANDJES ENZ. ENZ. ENZ.

65 2014 WEEK 43


66 2014 WEEK 43

KELDERBAR, WIJNKELDER, TWEE KAMERS MET VIER BEDDEN


67 2014 WEEK 43

RONSE IS TOERISME EN ADELAIDE IS ER EEN ORGELPUNT VAN


68 2014 WEEK 43

HUISCINEMA VOOR 15


69 2014 WEEK 43

BILJARTKAMER ENZ., ZOLDERBAR, ADELAIDE HEEFT HET ALLEMAAL

DOORKIJK NAAR WAAR BOBBEJAAN SCHOEPEN LOGEERDE ALS HIJ VELE JAREN TERUG IN RONSE OPTRAD (IN VOLKSBOND EN LATER IN FAMILIA)


70 2014 WEEK 43

waar? UITSLAG VLG. WEEK & NIEUWE OPGAVE!

EEN TYPISCHE GAZET REEKS IN DE ZIN VAN KOP & VOET DESTIJDS…


71 2014 WEEK 43

29

kort op de bal spelen‌

W I N T E R K E R M I S


72 2014 WEEK 43

de achtertuin van de kermiskramen‌ deze paardenmolen moet nog onder dak, waarvan‌ acte!


73 2014 WEEK 43

clowns, apen, (Tasmaanse) duivels en heksen zijn op kermissen nooit ver weg‌

ze bezemt zomaar, vooruitblikker, zomaar en heeft niks met Elzele te maken! (voor insiders)


74 2014 WEEK 43 de aloude altrage moeder der kermiskramen is nog steeds van de partij, ff rupsen?, de flosh pakken ĂŠn handjes thuis onder de rupsenplu!


.

.

yep, eten is er ook ter kermisse, frieten, oliebollen, pommes d’amour, suikerspinnen, [wieteink], zeg het maar‌

75 2014 WEEK 43


76 2014 WEEK 43 MET DE

VAN

RONSE zou als ‘duivelsstad’ een internationale inventariërende draaischijf kunnen zijn voor alles wat bij duivel aanleunt en aldus een pluspunt hebben in elke toeristische weerklank i.v.m. Hermes’… vriendje, MAAR dat zal voor ‘n volgende generatie politici zijn, de ouwe garde moet eerst op stal, zeg dat gAZet het gegazet heeft!

DUIVEL

Onze webmaster toerde eens te meer door de USA en schoot voor de D van Duivelspagina van gAZet deze hellpic! The House of Fire staat in The National Bridges Park en steekt in een rotsmassief dat - je moet gewoon wachten op de juiste inval van het zonnelicht - als het ware in lichterlaaie gaat staan. Deze foto zou kunnen aansluiten bij de eye-trick-reeks vanwege Ude Vande Kerckhove die je in vorige gAZet’s én in deze editie op blz.36 ziet en aanleunt bij de Gestaltpsychologie: de som van de delen is véél méér dan de delen opgeteld. Danke …


HET RODE OORTJE

77 2014 WEEK 43

De ergernis bij de bevolking van Ronse groeit en het verzet tegen het viaduct van de N60 zwelt aan. Lees blz.03>15.

Op woensdag 05 november 2014 wordt het klantenkantoor van Eandis te Ronse, Zonnestraat 46, officieel geopend z in aanwezigheid van de burgemeester Luc Dupont. Programma: 16.30 uur onthaal 17.00 uur gelegenheidstoespraken en officiële opening 17.30 uur receptie. Simon Van Wijmeersch Eandis - Communicatie & Public affairs deelt dit mede via Gerry Van Gasse. .  BEZOEK MET HET AUGUST VERMEYLENFONDS HET EUROPEES PARLEMENT

VERVOLG VAN BLZ.07…

ZIE BLZ.80/81

Amaai Hermes jong, wàt hebben ze met jou uitgespookt!?! Wat heb jij de mensheid misdaan opdat ze zo met jouw… botten zouden spelen!?! In de ommegangsfiertel steekt bijna een héél..geraamte van jou, meer nog, er zijn ook een rist botten bij die niet van jouw DNA zijn!?! In de arm die de deken ter processie draagt, zit ook wat van jouw gebeente. Nu blijkt dat er ook botten van jou in de ceremoniefiertel (fiertel = schrijn) steken en als zwiep met de duivelstaart schonk de deken destijds beenderen van jou aan de Hermeskerk van Warbeyen (idd. gehucht van onze zusterstad Kleve in Duitsland). Zeg Hermes, ben jij (lees: wat beenderen) dan ook op weg naar die 100 jaar dinges daar ergens in Congo OF hebben ze je daar al?


Weldra allerheiligen allerengelen allerzielen allerduivelen misschien…

78 2014 WEEK 43

… nog een rimpel, een grijs haar erbij? Besef goed dat jij niet de enige bent! Geen erg … dàt overkomt ook de stars,

STARRING…

UITSMIJTER

SHEILA | MICHEL SARDOU | NANA MOUSKOURI | HUGUES AUFRAY |

Tijd heelt vele wonden Maar slaat er diepere Doet vergeten nare stonden Wil ons t’graf inkiepere!

OUDER WORDEN EN DAN DOODGAAN, EERST…

BB


79

Een mogelijke stelling luidt: 2014 WEEK 43

ADAMO MICHEL DELPECH SYLVIE VARTAN ANTOINE & JULIETTE GRÉCO

dood zijn, is niet eens meer weten dàt je bestaan hebt!


https://www.facebook.com/vermeylenfondsronse?ref=hl

80 2014 WEEK 43

BEZOEK MET HET VERMEYLENFONDS HET EUROPEES PARLEMENT OP ZATERDAG 08 NOVEMBER 2014 (OM 9:00 AAN HET STATION)

. PRIKKELEND PROGRAMMA NAJAAR 2014 Onze eerste activiteit van het programma 'najaar 2014' is reeds achter de rug. De wandeling doorheen de geschiedenis van de lokale arbeidersbeweging werd door de deelnemers bijzonder gesmaakt. Maar het Vermeylenfonds heeft nog een resem aan activiteiten in petto vooraleer het jaar om is. Een volledig overzicht vindt u in onze brochure als bijlage maar we geven u graag reeds de eerstkomende activiteiten mee:  zaterdag 25/10 om 19:30 uur - Branderij, Zuidstraat 13 VAN ALGERIJE TOT DE WETSTRAAT Yasmine Kherbache vertelt haar bijzondere levensloop  tickets: €2 / leden gratis  vrijdag 31/10 om 18:30 uur – CC De Ververij, Zuidstraat 19 JONG GEWILD Muziekconcert van KAS en Tout Va Bien () tickets: €10 / €8 voor leden  zaterdag 08/11 om 9:00 uur – Station Ronse BEZOEK AAN EUROPEES PARLEMENT tickets: €5 (middagmaal en treinticket niet inbegrepen) / €3 voor leden (zie vlg. blz.)


FOTO ALINA ZIENOWICZ

81 2014 WEEK 43


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 43

26

gazetronse.be gAZet wenst iedereen die ze kan nemen een haardvuurrijke ofwel skiwitte ofwel zomerszonnige HERFSTVAKANTIE toe en voor zij die thuis moeten blijven en nog werken ook enerzijds de knusse gezelligheid van thuisavonden en anderzijds de moed om hun job goed én stipt te doen daarbij denkende dat in deze besparingsnoodzakelijke tijden blijven uitgeven wat we niet hebben en/of nooit zullen kunnen krijgen héél héél héél slecht huisvaderschap is!

82 2014 WEEK 43


83 2014 WEEK 43

Snijd voor vier personen 250 gram pompoen, een grote ui en een grote wortel in stukjes. Neem een kookpot en stoof de ‘groenten’ samen met enkele laurierblaadjes aan in 75 gram vetstof naar keuze. Voeg twee deciliter water toe en een à twee blokjes groentebouillon. Laat de soep 45 min. af en toe al roerend koken. Haal de laurierblaadjes uit de pot, mix de soep. Na opdienen desgewenst ‘n scheut room toevoegen. Eet smakelijk…

En terwijl jij, lezer, gAZet aan het lezen was, heeft onze kok van dienst met de pompoen vooraan in deze editie… pompoensoep gemaakt. Scheutje room erbij, lekker, ECHT lekkerrrr!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.