Gazet jaargang 2 week 36 04092014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

WEEK 36 WOENSDAG 03 SEPT. 2014 03

04

05

06

UPDATE ZONDAG 07 SEPT. 2014

3 september 1944 en gAZET WEEK 36 verscheen op 3 september 2014

07


RONSE ZONDAG 31 OOGST 2014 19:38 ZICH VOORBEREIDEND OP… JAAR BEVRIJDINGSFEESTEN, EEN WEEKEND LANG! ZIE OP DIVERSE PAGINA’S IN DEZE GAZET WEEK 36

04

2  2014 WEEK 36

I.V.M. DE N60 ZIE BLZ.72

Eindelijk een ‘klare’ foto van ‘onze’ Jean in Pawtucket USA en we kunnen hem, zeker in deze week van bevrijding, geen beter plezier doen dan hem met vlag en al in zijn Ronse te planten. Zie ook blz.29.


RONSE OPSCÈNE BLZ.73

3  2014 WEEK 36

MET DE

VAN

ACTUEEL

19-jarige… tokkelvirtuoos uit Frankrijk gaat nu zondag de beiaardklokken uit de Hermestoren spelen, talent (Le)riche! Zie blz.19. Voor aanwinst brandweer, zie blz.34.


Achter de pijl zitten op zomerzondagavonden (zomer?) de toehoorders voor de beiaardrecitals. Zie blz.19.

4  2014 WEEK 36

Vóór WO II schurkten deze huisjes tegen de Hermestoren aan. Ze zijn dus lang verdwenen…

Het viel binnen de bange verwachtingen dat iemand iets zou doen met deze foto uit gAZet WEEK 35 en kijk, de fotograaf zelf liet zich de kaas niet van z’n snee brood stelen…

WWW.GRAFOMAN.BE

70 jaar na de bevrijding in vijf Gulden Boeken…


RAAM

CC / DE VERHAALLIJN 

 REUS MAX

FOTO’S ILLUSTRATOREN 

5

GULDEN BOEKEN  01 T/M 04

 JUMELAGE ‘EEN HART VOOR RONSE’  LL. ILL.

‘BLAUW BLOED’ 

FIGUREN 

EILAND MET DRIE SCHILDERSEZELS / TWEE PUPITERS TECHNIEK VS. ONDERWERP / BUNDELTJES TEKST / SPREKERS VERNISSAGE EN NOCTURNE DE OUDSTE ILLUSTRATIES

 STAD RONSE ZAALPLAN

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE SAMENSTELLER: WILLY DEVENTER

EEN ORGANISATIE STAD RONSE / CC DE VERVERIJ

 DOORLOPENDE PROJECTIE MET ZITJES

CO–SPONSOR:

www.ronse.be | www.gazetronse.be

VERENIGINGEN 

I.V.M. OORLOG 

 I.V.M. 11 JULI

FIERTEL  KUNSTENAARS 

 PORTRETTEN / DE BOMMELS

Z IJ N T E K O O P O P D E Z E E X P O , P E R S T U K , B T W I N C L . : de 100 ingelijste illustraties ca. 34 x 44 cm tegen € 50,-- | de 12 vergrotingen 60 x 80 cm tegen € 80,-- | op bestelling: de niet ingelijste illustraties (zie daarvoor de projectie) tegen € 75,-- | een inlijsting en/of vergroting kan door diverse personen of verenigingen verschillende malen worden aangekocht mits wachttijd | de ingelijste compilatie van illustraties door Willy Deventer ‘Met een hart voor Ronse’ tegen € 666,-- | alles met certificaten van echtheid


6  2014 WEEK 36

Alle gekende illustratoren en hun werk in gAZet WEEK 35.


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

7  2014 WEEK 36


AFSLUITING HERMESSEIZOEN vorige donderdagavond 28 oogst 2014 te 18:30 in de crypte…

De Hermesarm, de deken in ‘t rood (kleur van de martelaren), het (lege) schrijn, de duivel en de Sint te paard, luisterend naar…

8  2014 WEEK 36


9  2014 WEEK 34 Illustratie in een Gulden Boek van Ronse door Oswald Waeterloos…


10 2014 WEEK 36

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


HET WORDT HERFST…

11

2014 WEEK 36

E I N D E L IJ K …

NOODBRUG

A/D

PASSERELLE

DE ENE ZWAM IS DE ANDERE NIET! Bijna twee maand geleden reeds, half juli, berichtte gAZet (voor het eerst!; wie het graag over pluimen heeft, wel, laat ze dan zitten op de hoed waartoe ze met recht en reden behoren) over het gevaar onder de Passerellebrug van er zomaar de sporen overstekende voetgangers. Onze titel op de cover van gAZet WEEK 29 (we zijn WEEK 36 nu!?!) was niet mis ste verstaan: de trein naar Gent moest waarlijk in de remmen om deze beide kerels over de sporen te laten lopen!!! LEVENSGEVAAR aan de… Passerelle! Een krant pikte dit onlangs op en nu suggereert men doodleuk (sic!) dat er dank zij hen een noodbrug komt! Maar inderdaad niks té vroeg!

Intussen vernomen dat de grote baas van de spoorwegen himself zich van de Passerellese toestand is komen vergewissen.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 36 TELT 77 BLZ. & 182 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 35 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek | stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer BLZ.02: eigen foto; foto via Jean Vandereecken (USA) | BLZ.03: stadsbericht; eigen foto; foto via Quentin Leriche | BLZ.04: foto Folnny Malrait; de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun stadsbericht; bijdrage Ronald Soubry | BLZ.05/06: gAZetGRAfiek (zie gAZet WEEK 35) | BLZ.07: foto Fonnt Malrait | BLZ.08: foto Damien Van ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen Wambeke | BLZ.09: illustratie uit Gulden Boek door Oswald Waeterloos | BLZ.10: met de B van… | BLZ.11: eigen foto; gAZetGRAfiek | BLZ.12: worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet met de C van… | BLZ.13: stadsberichten | BLZ.14/15: gAZetGRAfiek | verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- BLZ.16: bijdrage géénstreepdoorronse; stadsbericht | BLZ.17: stadsbericht; gAZetGRAfiek | BLZ.18: foto’s Els Deventer; eigen foto’s; met de D den tegen voorafbetaling van €25 per foto van…; illustratie Michel Provost | BLZ.19: via Quentin Leriche | BLZ.20: AUTEURSRECHTEN eigen foto’s; stadsberichten | BLZ.21/23: eigen foto’s | BLZ.24: met de L ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN van… | BLZ.25/28: bijdrage De Vrolijke Kring; bijdrage circus Bavaria; bijBBIE DEPONERING (i-Depot) drage Ronald Soubry; eigen foto; gAZetGRAfiek | BLZ.29: via Jean VanWilly Deventer is international author met dereecken | BLZ.30: bijdrage Fotoclub Ronse; bijdrage Raad van de CAE-code 109987598, aangesloten bij Bommels | BLZ.31: bijdrage Studio Minne; bijdrage Paul De Dobbeleer | SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.32: bijdrage Thomas Deriemaeker; bijdrage Philippe Vanderdonckt | graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.33: met de Z van… | BLZ.34: met de F van…; eigen foto’s; gAZetcode 22912 alsook uitgever bij de KoninkGRAfiek | BLZ.35/38: eigen foto’s | BLZ.39: bijdrage Fonny Malrait | lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.40/58: mix van foto’s van Fonny Malrait en Damien Van Wambeke | manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.59: eigen foto; gAZetGRAfiek | BLZ.60/62: bijdrage Damien Van BVBA AbyZ consult & projects Gent. Wambeke | BLZ.63: gAZetGRAfiek | BLZ.64/65: bijdrage zie affiches/flyEr is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) ers | BLZ.66/67: bijdrage David Creëlle; bijdrage André Onijn & BLZ.68/ materiaal op te nemen waarover geen dui70: gAZetGRAfiek | BLZ.71: stadsbericht; bijdrage C.D.; vervolg | BLZ.72: delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft bijdrage géénstreepdoorronse | BLZ.73: uit dus niemand willen duperen, maar, indien er de blog van Stef (Vancaeneghem) | BLZ.74/ zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem 75: bijdrage Thomas Deriemaeker omtrent dan asap contact op met onze redactie via O.M.D. van zondag 14 sept. 2014 | BLZ.76: gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- overzicht/36 | BLZ.77: uitsmijter (eigen foto). ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 37 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

07

12 2014 WEEK 36

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


ZIE OOK BLZ.74

2014 WEEK 36

Meer info: Toerisme Ronse, Hoge Mote, De Biesestraat 2, 055 23 28 16 of via de website toerisme@ronse.be

reeds voor de 45e keer in op de Grote Markt van Ronse en bieden zo het publiek de mogelijkheid om ongestoord de nieuwste wagens te bewonderen.

Op Open Monumentendag is de dienst Toerisme doorlopend open van 10 u. tot 18 u.

Meer informatie kan je vinden op… www.ronse.be

Open Monumentendag: zondag 14 september 2014

RONSE RUN: ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014

MONUMENTEN EN TENTOONSTELLING Volgende gebouwen en tentoonstelling kan je doorlopend bezoeken van 10 tot 18 u.: - Sint-Hermescrypte, -kerk en -toren - Must Werken: demonstraties weefgetouwen en textielshop - Must Wonen: vrij bezoek, museumcafé, Expo Art deco Revisited - Oude Sint-Martinuskerk - Brembosmolen, Braambos 13 - Villa 99, Oswald Ponettestraat 99 - Expo Sporen in de tijd in CC De Ververij

Zondag 21 september organiseert de sportdienst van Ronse in samenwerking met de stedelijke Sportraad voor de derde keer "Ronse Run". Na de geslaagde editie van vorig jaar – met meer dan 500 lopers - wordt het nieuwe parcours door het centrum van de stad en De Stadstuin behouden. Je kan dus nog steeds kiezen voor 5 of 10 km. Er is dit jaar opnieuw een KIDSRUN voor kinderen van 6 - 8 jaar. De kostprijs bedraagt 7 euro (alle afstanden) en omvat deelname, toegang randanimatie, tijdsregistratie en een goodiebag met o.a. drankbonnetje en T-shirt.

ACTIVITEITEN - Concert Kugoni Trio, binnenkoer Hoge Mote, van 12.30 u. tot 13.30 u. - Art decobal, binnenkoer Must Wonen: aperitief en tapas, doorlopend van 14.30 u. tot 17.30 u. - Kinderatelier weefmatjes in Must Werken, vanaf 6 jaar, om 10.30 u., 14 u. en 16 u. - Gegidste wandeling ‘De Vrijheid’, om 10.30 u. en om 16 u., startplaats dienst Toerisme, ongeveer 4 km.

13

- Gegidste wandeling ‘Art deco’, om 14 u., startplaats aan het Must Wonen, ca. 4 km. Reserveren is noodzakelijk voor het kinderatelier en beide wandelingen en dat kan via de dienst Toerisme t.e.m. 12 september.

Online inschrijven kan tot en met zondag 14 september 2014 via www.ronse.be. De dag zelf kan eventueel nog ter plaatse (COC) ingeschreven worden tot uitputting van de startnummers. Hiervoor betaal je 9 euro (zonder goodiebag). Meer informatie omtrent het parcours, parkeer- en verkeersverbod kan je vinden op www.ronse.be

Fietsgravering op zaterdag SEPTEMBERFEESTEN: 20 september 2014 zaterdag en zondag Op zaterdag 20 september 2014 kan je in 13 & 14 september… het stadhuis terecht om je fiets te laten De Septemberfeesten zijn reeds lang een vaste traditie in Ronse. Samen met de jaarlijkse deelname aan Open Monumentendag vormen deze feesten een breed programma aan activiteiten in het centrum van de stad. - Op zaterdag 13 september is er een Modeshow op het Rooseveltplein van 14 tot 16 uur, georganiseerd door de Unie der Handelaars. - De expo "Ronse en oorlog" in de Oude Brouwerij Dekeyser is open op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur, gratis toegang. - Op de Grote Markt is er Autoshow VEMER op zaterdag van 16 tot 20 uur en zondag van 10 tot 19 uur. Vemer is de afkorting van “Verenigde Merkverdelers Ronse” opgericht in 1970. Zij richten deze autoshow

merken. De gemeenschapswachten voorzien je fiets van je rijksregisternummer, zodat die beter beschermd is tegen diefstal.

Kom tussen 9 en 11 uur met je fiets naar het stadhuis en neem je identiteitskaart of SIS-kaart mee. De gemeenschapswacht brengt een label aan op je fiets met je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet meer te verwijderen valt. Hij fotografeert je fiets en noteert je gegevens. Later krijg je met de post een fietspas toegestuurd. Deze bevat je gegevens en de foto van je fiets. Bij diefstal is de fietspas een handig instrument om aangifte te doen bij de politie. Inschrijven is verplicht via het webformulier op www.ronse.be


14 2014 WEEK 36 naar buikgevoel…

“Ik voel me nie goe!”

GééN60 GééN60 (NAAR) GEHOORD OVER DE RADIO, MAANDAGMORGEN…

in tijden van zware besparingen en belastende offers vanwege jij en ik, kiest de overheid ter wille van debudgettering (lees: om een feitelijk bedrieglijke begrotingstruc toe te passen) resoluut voor PPS (Publiek Private Samenwerking – uitleg op blz.71) en da’s nu juist bij de huidige schaarste van geld de investeringen (dus óók de N60) véél méér geld doen kosten!?! HEBBEN JIJ EN IK DIE BEDRIEGERS NAAR BRUSSEL GESTEMD, JA?


… hiervoor 14 pagina’s en hier deze rararara… INOG 12 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

15 2014 WEEK 36


AGENDA & AGENDA: DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2014 PRO- & ANTI N60 DEBATAVOND PANEL VERSUS PUBLIEK / MODERATOR REFTER KA-IPB, ROYERSLAAN 39 TE 19 UUR - IEDEREEN WELKOM Onlangs is het actiecomité "Geen streep door Ronse" opgericht. Aanleiding is het verschrikkelijke plan van de Vlaamse Regering om een viervaksbaan en een viaduct dóór het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen aan te leggen. Ronse heeft nu jammer genoeg ook zijn BAM/Oosterweel/Lange Wapper-dossier... Het openbaar onderzoek, na de voorlopige vaststelling van het GRUP dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt, liep in april af. Verschillende particulieren, organisaties en ook "Geen streep door Ronse" hebben hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Dit kwam uitgebreid aan bod in de regionale pers. De Vlaamse Regering heeft echter zo goed als alle ingediende bezwaren naast zich neer gelegd en drukt onverminderd door. Zo werd twee dagen voor de verkiezingen het GRUP nog definitief vastgelegd (!). Op 14 augustus verscheen de definitieve vastlegging van het GRUP in het Staatsblad.

16 2014 WEEK 36 In het panel hopen we op de aanwezigheid van diverse vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid departement Ruimte en departement Mobiliteit, het Vlaamse Parlement, de stad Ronse, Bond Beter Leefmilieu, Stichting Omer Wattez, experts RUG op gebied van mobiliteit en stadsplanning, alsook lokale ervaringsdeskundige(n) en mensen uit de bedrijfs- en ondernemerswereld e.a.! Indien je je geroepen voelt, beste lezer, meld je!

WEGENWERKEN

Het actiecomité "Geen streep door Ronse" heeft intussen niet stilgezeten. Verschillende bewoners, organisaties, verenigingen en nu ook steeds Bekende Vlamingen beseffen wat Ronse boven het hoofd hangt en steunen ons openlijk, zoals Elisabeth Meuleman (Groen!), Guillaume Devos (acteur), Michaël Borremans (kunstschilder), Marc De Bel (auteur) en Merel De Vilder (actrice). De facebookpagina www.fb.com/geenstreepdoorronse heeft intussen al meer dan 800 likes opgebouwd. Op de website www.geenstreepdoorronse.be hebben intussen bijna 1000 sympathisanten de petitie ondertekend. Het actiecomité "Geen streep door Ronse" legt zich niet zo maar neer bij de plannen van de Vlaamse Regering om een N60-streep van beton en asfalt door Ronse te trekken. Wij willen niet tegen de politici zijn, maar doen wel een oproep om het gezond verstand te gebruiken: een doortrekking van de N60 op het voorziene tracé dóór Ronse is een vergissing van formaat die alleen maar meer doorgaand verkeer zal aantrekken en die een nefaste impact heeft op: de leefbaarheid | het milieu | het landschap | het cultureel erfgoed. Het prijskaartje dat er voor moet worden betaald, is bovendien buiten proportie en hypothekeert de toekomst van de volgende generaties.

In de Jules Bordetlaan, de Constant Meunierstraat en de Elfnovemberstraat zal een aannemer in opdracht van het stadsbestuur de voetpaden herstellen en vernieuwen. Tijdens de werken wordt parkeerverbod ingevoerd waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. Timing werken: J. Bordetlaan: 13.8 tot 17.10, C. Meunierstraat: 18.8 tot 17.10 en Elfnovemberstraat: 1.9 tot 31.10.

Om de bevolking verder te sensibiliseren en om het dossier onder de (politieke) aandacht te brengen neemt "Geen streep door Ronse" binnenkort enkele nieuwe initiatieven, zoals bvb. een debatavond op 25 september in de gebouwen van het KA-IPB, Royerslaan 39, 9600 Ronse. (VERVOLG RECHTS BOVEN)

In september starten weg- & rioleringswerken in de Bruneellaan. Info volgt.


v

·

VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2014

Optreden SHAPE Intern. Band C.O.C. 20 uur.

17 2014 WEEK 36

Task Force X is a high energy group of international musicians that performs popular music from the 70's, 80's, 90's and the present. This versatile ensemble performs in a wide variety of settings from open-air concerts to dinner dances. TFX, led by US Army Sergeant Nicholas Cressotti, is made up of musicians from the SHAPE International Band and consists of a rhythm section and a powerful horn section. TFX has performed in Belgium, Estonia, France, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Spain, and the United Kingdom. These world travelers have acquired a diverse and impressive collection of R&B, dance and popular music just right for festivals, dance parties and FUN! ·

NOG ENKELE WEETJES BETREFFENDE DE BEVRIJDINGSFEESTEN VOLGEND WE… · Ronse was de eerste Vlaamse stad die bevrijd werd, Ronse is bevrijd op 3 september 1944 omstreeks 16 uur… · Is een organisatie van de werkgroep bevrijding stad Ronse · De verantwoordelijke Schepen is Ignace Michaux e · De werkgroep heeft vijf jaar geleden ook de 65 Bevrijdingfeesten georganiseerd · De werkgroep bestaat uit vijf leden : André O., Eddy V., Geert D., Adelin D. en Ignace M. · We worden die dagen bijgestaan door Ronsese militairen in actieve dienst · De VVIP’s zijn de Oud-strijders en die worden die dag in de bloemetjes gezet · Er zal een korte plechtigheid zijn omstreeks 17 uur aan de gedenkplaat Zonneman in de Abeelstraat zaterdag 6 september 2014 · Een groot galaconcert zal plaatsvinden op zondag 9 november 2014 in de St-Hermeskerk | later meer daarover

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014

10 uur is er de officiële opening van de expo “Ronse en oorlog” in de Oude Brouwerij De Keyser 11 uur is de expo open voor het grote publiek t.e.m. 14 september 16 uur is er de plechtigheid aan het monument van de Bevrijding in de Engelsenlaan 17 uur korte stop aan de gedenkplaat Zonneman 18 uur academische zitting in de trouwzaal 20 uur aanvang van de avondplechtigheid met een doortocht van 70 oude militaire voertuigen over de Grote Markt 20u30 aanvang Taptoe met 5 muziekkorpsen · Voor de plechtigheid van 16 uur aan het monument hebben nu al reeds toegezegd : Ambassadeur van USA, Ambassadeur van Polen, Ambassadeur van Duitsland, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, …. Inderdaad we halen alles uit de kast om mooi volk naar onze stad te halen.

Aan het monument zal er een korte evocatie zijn van Engelse soldaten… En nog veel meer…


18 2014 WEEK 36 MET DE

REUZEN & NARREN ZIJN DUIVELS…

VAN

DUIVEL


04

QUENTIN LERICHE wordt op 4 januari 1995 in Bitche en Moselle (Frankrijk) geboren. Op zesjarige leeftijd vat hij zijn muziekonderricht aan in de mu-ziekacademie van Lambres-lez-Douai en kiest klarinet als eerste instru-ment. Vrij vlug wordt hij geïntegreerd in de Classes à horaires aménagés musique van het Conservatoire à Rayonnement Régional de Douai. Door toedoen van meester-beiaardier van Douai en leraar aan het conservatorium van dezelfde stad, Stefano Colletti, ontdekt Quentin in 2006 de beiaard. Amper twaalf jaar oud bespeelt Quentin in 2007 zo’n honderd verschillende beiaarden doorheen heel Europa. Ook de mobiele beiaard van Douai Région Nord-Pas-de-Calais wordt nu zijn speelterrein. In juli 2008 behaalt Quentin Leriche de Speciale Prijs van de internationale beiaardwedstrijd van Middelburg (Nederland). Twee jaar later krijgt hij de Gouden Medaille Muzikale Vorming aan het Conserva-torium van Douai en nog twee jaar later, in 2012, de Gouden Medaille voor beiaard, dit met eenparigheid van stemmen. Hij neemt datzelfde jaar ook deel aan de Wedstrijd voor de jeugd, ingericht door de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn te Mechelen. In juli 2013 wordt zijn beiaardopleiding aan het Conservatorium vanDouai bekroond met het diploma Meester-Beiaardier.

19 2014 WEEK 36

19-jarige Quentin Leriche (FR) nu zondagavond op onze Hermesbeiaard 20 uur… en speelt voor ons van Charpentier (het Te Deum), Mozart, Fauré, Albéniz, Badarzewska, D’hollander, Geysen, Cobb, Angel & Carrara en Monti. Drie arrangementen zijn van de concertant…


19 JAAR! De concertant van nu zondagavond 07 september 2014 is de 19-jarige

Quentin LERICHE uit Frankrijk, zoooo rijk aan muzikaal talent en we hopen dat er onder de toehoorders niet overwegend ouden van dagen zullen gaan luisteren daar onder ons Hermesbelfort, maar ook zijn Ronsese generatiegenoten. Met honderden volgen ze ‘muziek’ in onze Academie Vlaamse Ardennen (“de muziekschool”), maar (gratis nog wel) eens naar een beiaardconcert afzakken?,

oh OH oh

da’s té véél gevraagd. Ook hun leraars, ons stadsbestuur, de leden van de gemeenteraad, in vele culturele verenigingen ingezetenen enz. enz. blijven daarbij jammerlijk achterwege en dan maar hoofs pedant doen over… OF kunst op elitair pinnen!

OP DE AGENDA: BEIAARDCONCERTEN 2014

20 2014 WEEK 36

 OPENINGSCONCERT ZOMERRECITALS Gastconcert Kenneth THEUNISSEN, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, zondag 03 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Mozart, Bizet, Chopin, Strauss e.a.  QUATRE-MAINSCONCERT Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse, samen met Els VAN DEN BORRE, zondag 10 oogst 2014 te 20:00 met… Telemann, Kleber, Händel, Gershwin, Ephrem Delmotte e.a.  ZOMERRECITAL Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse en het fluitkwartet Quatro Stagioni, zondag 17 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Tchaikovski, Mozart, Debussy, Ephrem Delmotte e.a.  GASTRECITAL (ZIE VERDER OP PAGINA 34) Rosemarie SEUNTIENS, stadsbeiaardier van Eindhoven Nederland, zondag 24 augustus 2014 te 20:00 met… Corelli, Verdi, Vivaldi, Scarlatti e.a.  GASTRECITAL Jean-Pierre HAUTEKIET, stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, zondag 31 augustus 2014 te 20:00 met… de Groote, Scotto, Kent, Sturdy, Siegel, Charles e.a.

 SLOTCONCERT gastrecital van Quentin LERICHE, aspirant-stadsbeiaardier van Douai in Frankrijk, naar aanleiding van OPEN MONUMENTENDAG, zondag 07 september 2014 te 20:00 met… Mozart, Fauré, Charpentier, Cobb, Carrara, Monti e.a. … Quentin is 19 jaar jong!


21 2014 WEEK 36

Volgens stadsbeiaardier Dominique Wybraeke was de hoed van Delmotte over een van de toehoorders neergedaald en de concertant had daar best volle leute mee, maar lezer, rarara, over welke trouwe beiaardconcertganger gaat het hier ???

Ha

Hi

ď ľ


22 2014 WEEK 36

De beiaardier speelt in des Hermesbelfort in het kleine kamertje op pijl en hiernaast/vlg. blz. lijkt hij er wel naar te kijken‌

ď ľ


23 2014 WEEK 36


24 2014 WEEK 36

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


25 2014 WEEK 36


Op vrijdag 17 oktober 2014 is het Werelddag van Verzet tegen Armoede en dit laten we ook in Ronse niet onopgemerkt voorbijgaan. Ter gelegenheid van deze dag organiseert de WERKGROEP KANSARMOEDE van onze stad op woensdag 15 oktober 2014 een grondrechtendorp op de grote markt. Graag willen wij hierover een perstekst en bijhorende affiche emailen (zie vorige pagina), dit in de hoop dat gAZet als lokaal persorgaan dit initiatief wil ondersteunen door mee te helpen aan de bekendmaking ervan. Want armoede is een ernstige zaak, ook in Ronse, waar niemand blind zou mogen voor zijn. Wij hopen van harte op uw medewerking (bij deze n.v.d.r.). Met vriendelijke groeten, Leen Vandenhaute medewerkster ‘De Vrolijke Kring’ Priestersstraat 38 9600 Ronse TEL: 055 31 67 91 GSM: 0497 42 61 02 Actiedag is dus 15 oktober 2014!

WERELDDAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING Mensen hebben rechten. Maar voor wie leeft in armoede worden veel van deze rechten geschonden. Als we

hieraan iets willen veranderen zijn samenwerking en solidariteit ontzettend belangrijk. Daar wil de WERKGROEP KANSARMOEDE van Ronse graag werk van maken. In deze werkgroep komen verschillende sociale organisaties en diensten samen om belangrijke knelpunten inzake armoede te bespreken.

26

september 2014 2014 WEEK 36

Elk jaar wordt er op 17 oktober wereldwijd stilgestaan bij de alsmaar groeiende problematiek van armoede. Op woensdag 15 oktober 2014 organiseert de lokale WERKGROEP KANSARMOEDE daarom een…

GRONDRECHTENDORP

en met deze actie willen we de inwoners van Ronse bewust maken van het feit dat veel basisrechten niet voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn.. Voor de organisatie van deze dag krijgen we de steun van de Stad Ronse en van The Lions Club. Programma: woensdag 15 oktober  van 10 tot 12.30 u.: GRONDRECHTENDORP: recht op werk, recht op gezondheid, recht op wonen, … iedereen heeft dezelfde rechten. Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om ze te behouden, laat staan ze te verkrijgen. In ons GRONDRECHTENDORP kom je meer te weten over wat deze rechten betekenen voor mensen die in armoede leven.  13.00 u.: Officieel moment aan de steen.  14 - 17 u.: Open huis in de Vrolijke Kring met tentoonstelling van ons tienjarig lustrum. We hopen jullie die dag talrijk te mogen verwelkomen...

CIRCUS BAVARIA GSM 0498 301 900 devrind.circus@hotmail.com

PERSBERICHT Binnenkort rijdt de bontgekleurde karavaan van het Meetjeslandse CIRCUS BAVARIA voor de eerste maal de stad Ronse binnen voor een reeks voorstellingen van vrijdag 12 t/m zondag 21 september. De belevenissen van de circusfamilie Bavaria waren onlangs te zien in het TV-programma 1000 ZONNEN en tijdens de voorbije Gentse Feesten alsook op het circusfestival "CIRK!" in Aalst. In Ronse worden de VERVOLG VLG. BLZ.


27 2014 WEEK 36

VERVOLG VAN VORIGE BLZ. tenten opgeslagen op het terrein van het Atheneum aan de Royerslaan. Vrijdag 12/9 begint de eerste show om 19 uur, zaterdag 13/9 zijn er twee shows om 15 & 19 uur, zondag 14/9 om 11 en 15 uur, maandag 15/9 om 18 uur, woensdag 17/9 om 15 uur, vrijdag 19/9 om 19 uur, zaterdag 20/9 om 15 & 19 uur en zondag 21/9 om 11 & om 15 uur.

NIEUWE TENT Dit jaar is er een nieuwe tent en een nagenoeg nieuwe show. De blauw/geel gekleurde theatertent meet 16 x 22 meter, heeft een nokhoogte van 8,5 meter en biedt plaats aan 300 bezoekers. Verrassende acrobatiek op de rola-rola van Maestro Milano uit Praag, liefst 6 rollen hoog! Lenigheid ook met de antipode (jongleren met de voeten) door Kacenka Brozova. Wervelende hoela-hops worden gedraaid door Miss Katia. Draaiende borden met de Italiaanse kok Luigi en jongleren met voetballen door de jongste artieste, Editka. Spanning in de nok van de tent met Miss Editka aan de ringtrapeze en de Galaxy Troupe met vijf man zwaaiend aan de parachutekoorden. Caroline Dietzel vertoont de dwerggeiten, een Berner Sennenhond en de lama.

CLOWN PICO

… is present met een aantal reprises en een klassieke clownsentree met Picolina. De voorstelling wordt aan elkaar gepraat door professor Bartelli, alias circusdirecteur Bart de Vrind die dit jaar ook zijn 50-jarig jubileum in het circusvak viert. Proficiat ook vanwege gAZet. De kassa is open 45 minuten voor aanvang. Voor de genummerde logeplaatsen kan telefonisch gereserveerd worden tussen 9 en 12 uur op het nummer 0498 30 19 00. Circus Bavaria is ook te zien op Facebook. Via de website kan men een kortingbon afdrukken (www.circusweb.nl/bavaria).

70 JAAR BEVRIJDING…

EN BIJNA 70 JAAR DEZE SPOOKFILE KIJK EN LEES OP VLG. BLZ.


28 2014 WEEK 36

Onvoorstelbaar - Wie had daar kennis van??? Groetjes, Ronald…

DEZE SPOOKACHTIGE FILE STOND CA. 70 JAAR LANG STIL IN DE BELGISCHE ARDENNEN Vlakbij het dorpje Châtillon, diep verborgen in de bossen van de Belgische Ardennen, stonden meer dan 500 auto's in een mysterieuze file van wel 200 tot 300 meter lang. http://www.flabber.nl/linkdump/plaatjes/deze-spookachtige-file-stond-bijna-70-jaar-lang-stil-in-debelgische-ardennen-1929 Deze auto's waren ooit het eigendom van Amerikaanse soldaten die gestationeerd waren in deze regio tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen de soldaten aan het eind van de oorlog terug naar de Verenigde Staten werden gestuurd, reden ze al hun auto's één voor één een heuvel op in het bos, verborgen voor de rest van de wereld. Terug in de Verenigde Staten moesten de soldaten zelf het transport betalen en verzorgen over de Atlantische Oceaan. Maar dat was simpelweg te duur voor wat ze waard waren, waardoor er nooit één auto zijn weg naar de overkant heeft gevonden en ze voor de komende 70 jaar hier in het bos langzaamaan werden opgeslokt door het Ardense woud. 70 jaar aan erosie door onvermoeibare natuur en alsmaar terugkerende wind en regen hebben deze auto's afgetakeld en gestript tot een schim van de trotse bezettingen die ze ooit waren. De natuur herschilderde de auto's tot mosgroen, de elementen tot roestbruin. Wortels van bomen drongen zich een weg door het broze ijzer en door de wind afgebroken takken versplinterde ramen. Wie weet heeft er ooit een groepje kinderen uit het nabijgelegen dorpje deze verborgen schat ontdekt toen ze in de bossen aan het spelen waren. Autokenners hadden misschien al gezien dat niet alle auto's uit de jaren '30 en '40 komen, maar sommige ook van de jaren '50 en '60 zijn. Waarschijnlijk heeft de lokale bevolking enige tijd na de oorlog het ook als autokerkhof gebruikt. Het autokerkhof is ergens rond 2010 verdwenen. Nadat Jean van Cleemput een reportage erover had gemaakt voor op de Belgische televisie, kwamen er steeds meer urban explorers op af. De lokale burgermeester, Alain Rongvaux, kon alle toegenomen aandacht niet waarderen en besloot tot maatregelen. Zo werd een ooit mythische laatste rustplaats voor oldtimers gewist uit de Belgische Ardennen. Maar de post-apocalyptische beelden en urban legends zal hij nooit kunnen uitwissen. Op het internet zal de naam van het dorpje voor altijd verbonden zijn met de bovengrondse necropolis. Niet vergeten dat nabij Ronse er ook zo’n soort ATLANTIS ligt, namelijk 750 meter lange en 50 meter brede… N60 (met pechstroken, tweemaal twee rijvakken, middenberm). Bijna volledig overgroeid en niet zo makkelijk te verwijderen als hogerstaand verhaal… Zie gAZet WEEK 25.

N60 ATLANTIS


VIA EN MET DANK AAN AUDREY C. BROUWER…

VAN ONZE RONSENAAR IN AMERIKA…

JEAN VANDEREECKEN

willy een goede"rug/heup"dag vandaag,als opstond kon byna niet voort maar heb my op myn velo gesleurt en heb ik kunnen velo op slot leggen en de bibliotheek binnen , de trappen omhoog eerste verdiep naar computer room en geen pyn, maar per ondervinding kan daar niet op rekenen,een minuut goed ,volgende onmogelyk, en ik moet zeer verzichtig zyn van het niet te"forceren'en het healing process te verslechten of meer te kwetsen , want niet te weten van minuut tot minuut als ik enkele stappen zou

kunnen gaan is geen leven en ik heb niemand that i can count on to step in zou het nodig zyn (confidential: assistance when necessary for those who thru the years have always given it is nonexistent,age-old story of humanity). zaterdag 27 sept. ,outdoor event in providence,een

29 2014 WEEK 36

vande 2 die geranganteerd hebben van een cell-camera zal /moet daar zyn,als geen regen/myn rug goed/als ik daar zal kunnen zitten(kan niet lang staan op myn heup) zullen ze portretten trekken en zenden en zeer verrassend dat ge niet kunt geraken of verwachten,ik wil niets meer zeggen want ge zult verstaan waarom als het lukt,

ZONDAG 3 SEPTEMBER 1944 GENERAL DEMPSEY'S 2ND. BRITISH ARMY FROM NORMANDY TO RONSE PAPA EN IK HOEK VAN CANFYN STR/NINOOFSE STNWG BRITISH,CANADIAN,SCOTTISH,NORTHERN IRISH HEROES ENDLESS U.S. SHERMAN TANKS A ONCE-IN -A- LIFETIME EXPERIENCE I REMEMBER THE SIGHTS AND THE SOUNDS AS IF YESTERDAY!!!!!

!!!!!!!!!!!!!! BEVRYDING !!!!!!!!!!!!!! JEAN ALTUUS RONSENIER-ALTUUS VLOEMING


30 2014 WEEK 36

… die een eerste foto in primeur prijsgeeft; zie blz.36

Bommelfeesten 2015 VOORSTELLING KANDIDATEN VERKIEZINGSAVOND De voorstelling van de kandidaten gaat steeds door op ‘de eerste zondag van oktober’. Dit jaar is dit niet anders! De deelnemende koppels aan de verkiezingswedstrijd van zaterdag 29 november 2014 worden dan aan de pers voorgesteld. Trouwzaal stadhuis zondag 5 oktober 2014 om 11 uur. Mededeling van Dominique Delusinne, ondervoorzitter & Public PR officer.


weekend (+ demo's) te komen op vrijdag 19 september om 19.30 u. INFO: 0476 66 21 48 & liesbet@studiominne.be

Overhandiging sleutels elektrische wagen nu maandag 8 september 2014 Distributiebedrijf EANDIS stelt gedurende drie maanden een elektrische wagen gratis ter beschikking aan het stadsbestuur van Ronse. De sleutels van de wagen worden op 8 september 2014 overhandigd aan burgemeester Luc Dupont tijdens een persconferentie. Dit initiatief heeft enerzijds als bedoeling om de stad verder kennis te laten maken met elektrische mobiliteit. Anderzijds werkt Ronse op die manier via EANDIS mee aan het EVAproject, dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen onderzoekt en aanpakt.

31 2014 WEEK 36 RONSE

NIEUWE BALLET- EN DANSSCHOOL VAN STUIO MINNE OPENT… Balletschool Studio Minne biedt na zeven jaar werking in de Vlaamse Ardennen hier ook en van oktober 2014 af lessen aan in het Waregemse SportCenter. Hoofddocente Liesbet Minne vertelt: "Na zeven jaar succesvol mijn balletschool geleid te hebben, leek het mij leuk om ook in het West-Vlaamse Waregem eens te kijken of er nog mogelijkheden waren. Tot mijn grote verbazing was er hier geen echte balletschool. Voor een stad als Waregem, leek mij dat toch wat vreemd." Liesbet Minne heeft een gedegen opleiding genoten en beschikt over een ruime danservaring. Liesbet danste onder andere mee in Gisèle, Het Zwanenmeer, De Notenkraker, Assepoester ... en kreeg het statuut van coryphée. Liesbet studeerde af als pedagoge en vervolgt over haar nieuwste initiatief: "Wij zijn niet zomaar een ballet- & dansschool... Tijdens de lessen wordt de lat hoog gelegd, weliswaar met de glimlach. Elk kind wordt individueel begeleid." Liesbet laat zich assisteren door Evi Hoebeke, Laure Gabriel, Caroline Fouquet & Jitse Derveaux. Drie lesgevers met een prachtig dans-CV. De lessen zullen doorgaan telkens op zaterdag en zijn toegankelijk voor kinderen vanaf vier jaar. Er kan gekozen worden tussen klassiek ballet en moderne dans. Nieuwe leden die willen inschrijven voor schooljaar 2014-2015 dienen naar ons inschrijvings- en kennismakings-

JAAR BEVRIJDING


32 2014 WEEK 36 Volgende week komt een Amerikaanse familie het monument aan de crashplaats van de B-24 Pale Ale te Dergneau bezoeken. Hun vader 2LT HENRY WYNIA overleefde op miraculeuze wijze deze gebeurtenis, hij was de bombardier in de Gordon Crew. Hij overleed op 14 Sept 1999, nu komen drie dochters en een kleindochter de plaats bezoeken waar de bommenwerper neerstortte op 20 februari 1945. Henry werd verzorgd in het Engels hospitaal op dat moment in de Sancta Maria school. In het begin van de zomer vroeg men mij om een kleine opzoeking te doen naar deze crash, alles was reeds opgehelderd dank zij de heer Philippe Save, maar zij hadden niet verder gezocht naar de overlevenden. Dus startte ik mijn zoektocht en vond in enkele weken tijd bijna alle betrokken families terug (waaronder dus de familie van Henry Wynia). Ze hebben nu regelmatig contact onder elkaar én met mij. Ik gaf alles door aan Jean-Claude Parez die het monument in 1995 bouwde en enkele weken later de herdenkingsplaat veranderde daar er verschillende fouten op stonden. Eind goed al goed, na 69 jaar komt er nu voor het eerst familie aan het monument waar een kleine ceremonie zal plaatshebben. ‘s Avonds gaan ze naar het SHAPE concert in het C.O.C. en op zaterdag zullen ze aanwezig zijn op de opening van de expo ‘RONSE EN OORLOG’. Ze gaan allemaal op alle evenementen aanwezig zijn die vlg. zaterdag doorgaan. Philippe Vanderdonckt.


33 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 36/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 37 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


34 2014 WEEK 36

NIEUWS VAN BIJ DE BRANDWEER VAN…

Eerder deze week was er een infoavond omtrent de aanwervingscampagne in het Ronsese brandweerkorps. Dit was zeker een geslaagde avond was, want een 15-tal aanwezige geïnteresseerden daagden op. Zij kregen uitgebreide informatie over het reilen en zeilen in de brandweergemeenschap en over de procedure welke moet gevolgd worden om zich effectief kandidaat te stellen als vrijwillig stagiair-brandweerman. Nadien was er een rondleiding in de kazerne waarbij heel wat ogen wagenwijd open gingen en waar veel vragen werden gesteld én beantwoord. Geïnteresseerde mannen of vrouwen kunnen hun kandidatuurstelling voor vrijwillig stagiair-brandweerman/vrouw nog indienen tot 10 september 2014 bij de burgemeester. DE AANWERVINGSVOORWAARDEN ZIJN DE VOLGENDE: 1. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 2. Woonachtig zijn, uiterlijk zes maanden na het einde van de stage, in de stad – hier Ronse dus – waar de brandweerdienst gevestigd is, of binnen een straal van 6 km, waarvan de brandweerkazerne het beginpunt is. 3. Ten minste 18 jaar zijn. 4. Ten minste 1,60 m groot zijn. 5. Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, maximum binnen de drie maanden na aflevering. 6. In orde zijn met de dienstplichtwetten, voor zover de betreffende kandidaat onder de dienstplichtwetgeving valt. 7. Lichamelijk geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek dat altijd voorafgaat aan de proeven inzake lichamelijke geschiktheid en selectie. 8. Slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid. Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf. 9. In het bezit zijn van een rijbewijs B of deze behalen tijdens de stage. 10. Slagen voor een mondelinge selectieproef. Alle examenverrichtingen gebeuren in de Nederlandse taal. Zie ook de volgende pagina’s waarop de overhandiging gebeurde door Luc Dupont aan kapitein bevelhebber Willy Pauwels (foto rechts) van de sleutels van een nieuw signaliSatievoertuig t.w.v. om en bij € 68 000…

MET DE

VAN

FOTOGAZET ZIE BLZ.35 EN VOLGENDE…


Het nieuwe signalisatievoertuig voortaan in gebruik bij onze brandweer…

35 2014 WEEK 36


04

Het opgeleverde signalisatie/ brandweer-voertuig kan snel 2/3 manschappen ter plekke brengen, bvb. naar een zwaar verkeersongeval. Type stadsbestelwagen met twee assen, mag het maximaal 3,5 ton wegen. Compartimentering in het bagagegedeelte maakt opberging van divers signalisatiemateriaal mogelijk. De LED flitsers verbruiken weinig stroom, toch is er een dubbele batterij bij de 2300 cc diesel motor. Na het ongeval kan het voertuig worden ingezet om het wegdek te kuisen indien geen horizontale evacuatie nodig was van de gekwetsten. Ons brandweerpersoneel, alsook de medische diensten en politie, krijgen een speciale opleiding voor het beveiligen van incidenten op de openbare wegen, waarbij dit nieuwe voertuig onontbeerlijk is voor een efficiënte signalisatie anno 2014. brandweer@ronse.be 055 23 28 75

36 2014 WEEK 36

De verzamelde manschappen, onder wie een dame, verenigd aan de brandweerkazerne… Een korps om trots op te zijn…


37 2014 WEEK 36

Kapitein bevelhebber Willy Pauwels geeft uitleg over de nieuwe mobiele aanwinst bij onze brandweer‌

ď ľ


38 2014 WEEK 36

De burgemeester mijmert, de ogen gesloten omtrent die 20 000 euro en wat het aandeel is van de stad in de totale kostprijs van ca. 68 000 euro, vooraleer hij de sleutels van ons nieuwste signalisatievoertuig in gebruik bij de brandweer en ten dienste van de hele Ronsese bevolking aan kapitein bevelhebber Willy Pauwels afgeeft‌


DE DRIE TIPJES VAN DE SLUIER… OP TE LICHTEN IN GAZET WEEK 37! FOTOCLUB RONSE

39 2014 WEEK 36


40 2014 WEEK 36

06

Fernand vertelt uit de Gulden Boeken van Ronse en Hélène, Xavier, Ignace, Luc en Wim kijken en kijken…


41 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

42 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

GERMAAN BOS, GERT CRISPYN, MICHEL PROVOST

43 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

44 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

45 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

NORE GAAT HAAR UILKE TEKENEN…

46 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

47 2014 WEEK 36

ANDRÉ, ISABELLE, HÉLÈNE, TIJL, …


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

FERNAND, JORIS

48 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

… , ANNIE, NELLY, RITA, NORE, BEN, ELS

49 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

Twee “schepenen” die het niet echt waren of zijn: links PAUL (schepen bij’TAVI’ in VTV) en gezeten WIM, voorzitter OCMW, de zogenaamde zevende schepen…

50 2014 WEEK 36


51 2014 WEEK 36

Op de signeerpagina’s van het Gulden Boek dd. 28.VIII.2014 staat, naast vele proficiats ook nog dit | ‘na 35 jaar ben ik nu Ronsenaar’ | ‘prachtig ini(tiatief), prachtige illus(traties), prachtige mensen’ | en Nore tekende een uiltje… | ‘wried schuune’ | ‘prachtig’ | ‘dik OK’ | ‘mooi!’ | ‘het is de moeite’ | … | Suppoost van dienst “meester” Roland Drieghe kweet zich behoorlijk van zijn taak. Hier laat hij Dirk D. signeren. Links zijn Adi S. en André O. in een artistieke evaluatie verwikkeld. Jan Leconte gekscheert, van een drukkende voorbereiding verlost (de-laatste-loodjes-weet-je-wel), in het gezelschap van zijn dame Chris Rotsaert (nota bene één van de illustratoren) en aaibaar als altijd glimlacht Wouter Stockman dan maar vanonder z’n artistieke hoed. En Jacques plus plu met rasse schreden …


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

52 2014 WEEK 36

Damien Van Wambeke: “Ik kon het niet laten om speciaal déze inlijsting waarop één van de ontvangsten in het Gulden Boek staan opgetekend te fotograferen.” (Illustratie Willy Deventer)


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

53 2014 WEEK 36

ROLAND, JORIS


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

54 2014 WEEK 36

ROLAND, JAN


55 2014 WEEK 36


56 2014 WEEK 36

WILLY, GERMAIN, GERT, MICHEL, WOUTER


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

AN, ELS

57 2014 WEEK 36


GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … een nationale primeur voor Ronse!

58 2014 WEEK 36

JORIS, WILLY, ADELIN, XAVIER, GERMAIN, GERT, WOUTER, MICHEL, PATRICE


59 2014 WEEK 36

vertellen Ronse … hier in CC De Ververij t/m 21 september 2014 alleen op WE’ends. GRATIS INKOM


AFSLUITING HERMESSEIZOEN vorige donderdagavond 28 oogst 2014 te 18:30 in de crypte…

60 2014 WEEK 36

08


AFSLUITING HERMESSEIZOEN vorige donderdagavond 28 oogst 2014 te 18:30 in de crypte…

61 2014 WEEK 36


AFSLUITING HERMESSEIZOEN vorige donderdagavond 28 oogst 2014 te 18:30 in de crypte…

62 2014 WEEK 36

… en er werd hulde gebracht aan schepen Agnes Van Crombrugge, die de fakkel ‘Fiertelschepen’ doorgeeft aan Ignace Michaux. Sadi Bellinck, 50 jaar actief in de Fiertel als Thebaanse trompetter, werd vereremerkt.


63 2014 WEEK 36 3 SEPTEMBER 1944 / 2014 70 JAAR BEVRIJDING


64 2014 WEEK 36


65 2014 WEEK 36

Ook bij onze directe zuiderburen over de taalgrensď‚„

JAAR BEVRIJDING


66 2014 WEEK 36

OP HET INSECTEN MENU 


David Creëlle opende enkele maanden geleden een pop-up restaurant in het hartje van de Vlaamse Ardennen. In zijn restaurant serveerde hij fijne gerechten met insecten: popup bugs. Wegens het grote succes in Maarkedal opent de insectenkok op 13 september 2014 een vast insectenrestaurant in Gent (Burgstraat 19): BUGS&LUNCH. Alvorens aldaar te starten, gaat ie een samenwerking aan met de stad Genk: in het weekend van 30 en 31 augustus 2014 opent hij een weekend-pop-up restaurant in THE BOX (www.theboxgenk.be). In het laatste weekend van augustus 2014 kunnen mensen komen proeven van verschillende insectengerechten. 's Middags serveert Creëlle er een insectenlunch en 's avonds kunnen mensen er genieten van gerechten op basis van insecten. Er wordt ook voor fingerfood gezorgd; voorbijgangers kunnen er op die manier kennis maken met kleinere insectenhapjes. David: "Hoe meer mensen insecten eten, hoe beter... Insecten eten is gewoon dé toekomst en nota bene ook zéér gezond plus milieuvriendelijk. Ik vind het dan ook helemaal niet erg om naar de andere kant van België te trekken om de mensen van mijn aansporing tot insecten eten te overtuigen."

67 2014 WEEK 36 ALGEMEEN OVERZICHT FESTIVITEITEN 70 JAAR BEVRIJDING VAN RONSE ALS EERSTE STAD OP VLAAMS GRONDGEBIED 03 SEPTEMBER 1944 VRIJDAG & ZATERDAG 05 & 06 SEPTEMBER 2014

(SAMENVATTING) Vrijdag 5 september 20.00 uur Concert van de SHAPE Internationale Band in de stadsfeestzaal C.O.C / €5 Zaterdag 6 september 10.00 uur Officiële opening Expo (toegang op uitnodiging) Vanaf 11 uur Expo in de 'Oude Brouwerij Dekeyser’ met als titel ‘Ronse en Oorlog’ toegankelijk voor het publiek deze expo loopt tot zondag 14 september. 15.30 uur Verzamelen van de Vaderlandslievende verenigingen, Vaandeldragers en deelnemers in de Edm. Puissantstraat. 16.00 uur Aanvang van de plechtigheid aan het monument van de Bevrijding in de Engelsenlaan 16.40 uur Einde plechtigheid aan het monument waarna terug naar de Grote Markt ‘stoetsgewijs’ 17.00 uur Plechtigheid aan de gedenkplaat “Zonneman” in de Abeelstraat 17.25 uur Ontbinding en einde plechtigheid op de Grote markt 18.00 uur Aanvang Academische zitting op het stadhuis (toegang op uitnodiging) 18.30 uur Einde Academische zitting, gevolgd door receptie 20.00 uur Aanvang activiteiten op de Grote Markt - doortocht oude militaire voertuigen (20.10 uur) 20.30 uur Aanvang TAPTOE 22.00 uur Einde TAPTOE & AFSLUITING


68 2014 WEEK 36

… de vakantie is voorbij, voor de meesten dan toch; heb je een of meerdere edities van gAZet moeten missen?, niet getreurd!, want met…

... deze klik op onze HOME via…


69 2014 WEEK 37

gazetronse.be

… heb je àlle VORIGE EDITIES van gAZet onder muisbereik – zo’n 490 vakantiepagina’s wachten op jou!


PAGINA

RONSE FIRST

3.IX.1944 | 3.IX.2014 ENGELSENLAAN


71 2014 WEEK 36

PPS

wil zeggen Publiek z Private Samenwerking, een samengaan van belangen van de publiekssector, de overheid dus (bvb. debudgettering, het vooruitschuiven van kosten = latere generaties zullen vele euro’s moeten ophoesten) en privé belangen van bvb. bedrijven, concerns, holdings etc. (bvb. zij bouwen een viaduct en ‘verhuren’ die tegen héél véél centen aan de overheid). Dus is er niet meteen een openbare investering, ‘wij’ laten ‘hen’ investeren en betalen op termijn de zaak terug. De privé sector is dus geldschieter, wat voor hen neerkomt op een royale belegging… kassa kassa en… ‘wij’, maar dan later… PING PING!

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

HET RODE OORTJE

04

.

ZIE OOK VLG. BLZ. ..


VERS VAN DE PERS I.V.M. DE N60

ACTIECOMITÉS… ROND ZUID-OOST-VLAAMSE WEGEN SLAAN HANDEN IN ELKAAR! Naar aanleiding van de publicatie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan rond de N60 te Ronse slaan verschillende actiecomités en milieugroepen de handen in elkaar. Géén streep door Ronse (N60), Actiecomité N42, vzw ’t Uilekot, Raldes (N41) en vzw Climaxi willen elkaar helpen in de juridische strijd tegen de drie wegen die Zuid-Oost-Vlaanderen doormidden zouden snijden om een zogezegde ‘ontsluiting’ te realiseren. Volgens de leden van de diverse actiecomités vertonen de drie dossiers nogal wat gelijkenissen! Er wordt al jaren over gediscuteerd, tracés worden verlegd en hertekend, wat betekent dat er géén maatschappelijk draagvlak is om deze projecten te realiseren. In ongeveer alle dossiers wordt met cijfers gemanipuleerd en gegoocheld om te bewijzen dat de bestaande wegen onveilig of onleefbaar zouden zijn. Wat de N42 betreft, wordt beweerd dat er teveel ongevallen zijn op het oude tracé in Sint-LievensEsse/Steenhuize, terwijl cijfers uit parlementaire vragen het omgekeerde aantonen!

72 2014 WEEK 36

Politici hebben het in kranten over onleef04 baarheid en verkeersdrukte terwijl de cijfers dit sterk relativeren: in Ronse rijden tijdens de spitsuren géén 1500 wagens door de Kruisstraat, zoals burgemeester Dupont zegt, maar zijn er tussen de 900 en 1500 verkeersbewegingen… fietsers en co inbegrepen! In de drie gevallen heeft men het over ontsluiting en economische ontwikkeling terwijl de realiteit het omgekeerde toont: de N60 moet doorgetrokken worden naar Valenciennes, zeggen politici, maar in Wallonië wenst men geen meter nieuw tracé aan te leggen. De N42 moet recht getrokken of verbreed worden in Oosterzele en Herzele, maar in Geraardsbergen stopt hij in een trechter…

Wij allen stellen ons vragen over de zogezegde economische ontwikkeling. Heel wat specialisten stellen dat economische ontwikkeling net niet bevorderd wordt door wegenaanleg. Anderen stellen terecht vragen bij de houdbaarheid van dit economisch model. Voor de deze wegen wordt massa’s geld uitgetrokken: 11 miljoen euro voor de omleiding in Herzele, 165 miljoen euro voor de N60 Ronse en een waarschijnlijk nog hoger bedrag voor de aanpassing van de N42 tussen Wetteren en Zottegem (aanpassing rotonde E40, mogelijke ondertunnelling aan ’t Vosken…! Met deze centen zou men échte sociale, economische en ecologische ontwikkelingen kunnen lanceren voor het zuiden van Oost-Vlaanderen. Hoeveel mensen kan men met dergelijke sommen aan het werk helpen? Hoeveel kinderen naar school sturen? Hoeveel wachtlijsten voor gehandicapten of ouderen wegwerken? Hoeveel besparingen kan men schrappen? De Vlaamse regering wil alvast de N60 realiseren via PPS-constructies buiten de begroting om (zie vorige pagina). Eurostat eist vandaag dat deze financiering in de begroting van de Vlaamse Regering komt. De actiecomités hopen dat hiermee het doodvonnis is getekend voor deze megalomane projecten. De drie dossiers raakten verwikkeld in juridische procedures: wat de N42 betreft, is men met onteigenen gestart, maar een vijftiental gezinnen/bedrijven verzetten zich tegen de onteigening. Voor de N60 is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt dat eveneens aangevochten wordt bij de Raad van State. Een aantal zaken (beperken van fijn stof, in stand houden van Europees beschermde natuurgebieden) zijn bovendien in tegenspraak met de Europese regels. De actiecomités willen er op wijzen dat zij niet aan de basis liggen van de juridische twijfels in het dossier: als de overheid (bewust) nalaat om een aantal dingen correct te onderzoeken, moet men de hete appel niet doorschuiven naar de inwoners die onteigend worden of een halve autostrade aan hun voordeur krijgen. Ondertekenaars: SARAH HUTSE - coördinator vzw ‘t Uilekot (0494 98 85 28) Filip De Bodt - vzw Climaxi (0496 71 84 72) Lena Rosseel & Johan De Kempe - Actiecomité N42 (0499 73 59 66) Frank Vercleyen - Actiegroep Geen Streep door Ronse (0473 26 12 81)

Dringende mededeling vanwege géénstreepdoorronse.


05

73 2014 WEEK 36

10 000 man VOOR RONSE OPSCĂˆNE

Uit‌

telt de nieuwe externe huurling-organisator van wie de naam me telkens weer ontglipt sinds ik ROS eens en voor altijd verbind aan Peter Dhooge (foto hiernaast) de man die voor Ronse dit grensoverschrijdend festival bedacht. Hij zette Ronse op de kaart voor muziekliefhebbers en festivalgangers over taal-en landsgrenzen heen. De petite histoire van Ronse heeft haar rechten. Ook al hebben sommigen een nogal selectief kort termijngeheugen. Allicht onder het motto: wat we als Ronsenaars zelf niet meer doen daar kunnen we hoe dan ook niks mis mee bij onze kiezers. 10.000 mensen gratis laten genieten van een veelzijdig gelaagde affiche het is natuurlijk mooi. Behoorlijk taalgrensoverschrijdend ook. Vooral de songs van de groep Suarez blijven in het oor bijten. Wie wat googelt weet gauw genoeg waarom: mooi grenzen verdampend dus.

EEN ORGANISATIE PETER DECORDIER


04

74

ZONDAG 2014 WEEK 36 14 SEPTEMBER 2014

… vieren we voor de 26e keer Open Monumentendag, met als thema ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst.’ Wij zijn trots om u een uitgebreid programma te kunnen aanbieden en zulks in samenwerking met CC De Ververij, de werkgroep Rons’Art en een aantal particulieren. Ontdek het volledige programma ook op: www.ontdekronse.be Expo – festival Mijnwerkerspad onder stoom: 50 jaar na de laatste trein tussen Zottegem en Ronse stellen wij voor: ‘Sporen in de tijd’ is een fascinerende reis door tijd en landschap. Ontdek verhalen over spoorlijn 82, ongezien foto’s van weleer, documentaires over bijzondere mensen langs het pad en fotoportretten van wandelaars en fietsers. Muzikale opluistering door Wim De Wulf (zang/gitaar), Yves Meersschaert (piano) en John Snauwaert (sax); zij brengen een concert met liedren over het alledaagse leven van gewone mensen waaronder mijnwerkers – 11.30 tot 12.30 uur. PRAKTISCH: Waar: CC De Ververij, Wolvestraat 37. Openingsuren: doorlopend van 11 tot 18 uur. De expo loopt nog tot en met 19 oktober 2014. Meer info met betrekking tot het project Sporen in de Tijd en hun activiteiten. – Zie bijlage.

… BEKLIM

DIE TOREN!

Concert – Kugoni Trio: Kugoni Trio is een jong en uniek ensemble ontstaan aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel in 2010. Kurt Bertels (saxofoon), Bert Koch (piano) en Nicolas Dupont (viool) vonden elkaar in gezamenlijk enthousiasme voor energievolle kamermuziek, verrassend klassiek en fris 20e- & 21e-eeuwse repertoire. PRAKTISCH: Waar: binnenkoer Hoge Mote, De Biesestraat 2. Wanneer: van 12.30 tot 13.30 uur. Organisatie: CC De Ververij. Museum voor Textiel (afdeling werken): De weverij van het Must (afdeling werken), toont aan de hand van 40 werkende weefgetouwen de technische evolutie van de textielsector tussen 1900 en 2000. Gepassioneerde textiliens staan paraat om je een verrassende rondleiding te geven. De grote troef van het museum is dat alle weefgetouwen nog steeds werken, dit is uniek voor Vlaanderen! PRAKTISCH: Openingsuren: doorlopend van 10 tot 18 uur. Geen reservatie noodzakelijk.


Demonstraties worden voorzien Ook de textielshop van het Must is open Weefmatjes maken: Tijdens een kinderatelier gaan kinderen de creatieve toer op en weven ze hun eigen tafelsetje, daarna krijgen ze een kindvriendelijke rondleiding in het Must en zien ze hoe ze vroeger en nu wordt geweven. Alle deelnemers nemen hun ‘kunstwerk’ mee naar huis. PRAKTISCH: Startmomenten: 10.30 – 14 en 16 uur. Duur: 2 uur. Maximum 15 kinderen per sessie. Vooraf reserveren is noodzakelijk en dit bij de dienst Toerisme. Reserveren kan t.e.m. 12 september 2014.

Vooraf reserveren noodzakelijk dienst Toerisme, hetgeen kan t.e.m. 12 september 2014.

04

75 2014 WEEK 36

Oude Sint-Martinuskerk: dit project is een mooi voorbeeld van een herbestemming met aandacht voor de erfgoedwaarde van de kerk. Door dit initiatief krijgt de vroegere kerk een nieuw leven en kan ze opnieuw bezocht worden! Tijdens OMD kunnen de bezoekers reeds kennismaken met dit mooi en ambitieus project! Opening is voorzien in het voorjaar van 2015. Er komen voedingwinkels, horeca annex een fietsvriendelijke uitbating. PRAKTISCH: Openingsuren: doorlopend van 10 tot 18 uur. Sint-Hermescrypte: op 25 april 2014 werd de Crypte feestelijk heropend. Het ging niet om een restauratie, maar wel om een herinrichting. Nieuwe museale opstelling, vernieuwde duiding van de objecten, de bezoeker krijgt een ongelooflijk boeiend verMuseum voor Textiel (afdeling wonen): in dit museum kan je je audiovisueel laten rondleiden door historische Ronsenaars en ontdek je welke impact textiel heeft gehad haal en de reacties zijn zeer positief. PRAKTISCH: op Ronse. Openingsuren: doorlopend van 10 tot 18 uur. PRAKTISCH: Sint-Hermeskerk en toren: een bezoek aan de Sint-Hermestoren is een ontdekking! Openingsuren: doorlopend van 10 tot 18 uur. De imposante toren (1426) is 79 m hoog, herbergt een beiaard met 49 klokken, Activiteiten Mustum voor Textiel (afdeling wonen): Art Deco Bal: We dompelen ons onder in de sfeer van het interbellum, tijdens dit bal waaronder 4 luidklokken. Bij helder weer kijk je tot in Frankrijk. PRAKTISCH: met live bands en dans demo’s. Het aperitief en de tapas staan klaar. Verschillende Openingsuren: doorlopend van 10 tot 18 uur. concertjes met knipoog naar de Art Deco stijl. Gegidste wandeling rond ons project ‘De Vrijheid’: De Vrijheid is een stuk van de stad PRAKTISCH: dat vanaf de 10de eeuw toebehoorde aan het kapittel van Sint-Hermes. Dit stadsdeel Binnenkoer van het Must afdeling Wonen. vormde als het ware een stad binnen de stad. Tijdens de wandeling ontdek je niet Doorlopend van 14.30 tot 17.30 uur. alleen de geschiedenis van dit boeiend stadsgedeelte maar ook de mooie Organisatie van de werkgroep Rons’Art. toekomstplannen. Vanaf 14 tot 18 uur – museumcafé met lokale bieren. PRAKTISCH: Geen reservatie noodzakelijk . Wandelingen zijn voorzien om 10.30 en om 16 uur. Expo Art Deco Revisited: Kunstenaars gaan op hedendaagse manier aan de slag met Startplaats: Dienst Toerisme, Hoge Mote, De Biesestraat 2 te Ronse. de vormentaal uit de Art Deco. Hoe ziet de stijl er vandaag uit? Vertrekkende van een Vooraf reserveren is noodzakelijk en dit bij de dienst Toerisme. opgelegd object geeft iedere deelnemende kunstenaar zijn interpretatie. Reserveren kan tem 12 september 2014. PRAKTISCH: Brembosmolen – Braambos 13: De Watermolen, voor het eerst vermeld in 1557, Folklorezaal van het Must, afdeling wonen. werd tot in de 19de eeuw gebruikt om eikenschors te malen voor de leerlooiers. Het Organisatie van de werkgroep Rons’Art. gebouw, de geul, de sluis van het spaarbekken en het waterrad zijn beschermd als Openingsuren: doorlopend van 10 tot 18 uur MAAR expo blijft nog een periode monument. doorlopen en dit tijdens de openingsuren van het Must wonen museum. PRAKTISCH: Openingsuren: doorlopend van 10 tot 18 uur. Art Deco wandeling: de gids dompelt je onder in het Art Decopatrimonium van Ronse. Villa 99 – Oswald Ponettestrtaat 99: deze grote art deco villa, werd in 1925 gebouwd We wandelen langs de kleurrijke gevels in de Art Decowijk en gluren af en toe eens door August De Meestere, die verkocht zijde vandaar dat de villa in de volksmond binnen…inclusief bezoek aan de Expo ‘Art Deco Revisited’ in het Must. gekend is als het ‘zijdekasteel’. In 2013 kreeg de mooie villa een nieuwe bestemming. PRAKTISCH: De nieuwe eigenaars stellen hun mooie woning namelijk geregeld open voor Start van de wandeling om 10.30 en 14 uur aan het Must museum (afdeling Wonen). allerhande cultuur projecten. Ook op Open Monumentendag kan je er terecht. Vanaf Duur van de wandeling: ongeveer 2 uur. 10 tot 18 uur: aperitief bar met hapjes en koffie met gebak en zoetigheden. Afstand van de wandeling: ongeveer 4 km.


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 36

07

76 2014 WEEK 36

gazetronse.be NIET WÀT ER UIT GULDEN BOEKEN GETOOND WORDT, IS EEN PRIMEUR, MAAR DÀT DE INHOUD GETOOND WORDT, IS ABSOLUUT EXCLUSIEF EN R O N S E S C H I E T E E N H O O G V O G E L A F ! Echter wil niet iedereen dat zo zien, laat staan het gezegd of ergens anders dan in weekblad gAZet gepubliceerd krijgen, eng de enggeestigen, dwaze maagden van beider kunde met de schrale lamp onder de korenmaat dan nog, bekrompenheid troef en immer hypocrisie op het naamkaartje; tja, doe wel en zie niet om, op dit tekstje na…


07

77 2014 WEEK 36

U I T S M IJ T E R … sssssssssssssssssssst, wat niet binnenshuis lukt, misschien onder de plu wel!?

ÉN HÉT LUKTE! -i-n-s-i-d-e- -j-o-k-e-

De 19-jarige beiaardier Quentin LERICHE (FR) kreeg zondagavond een staande ovatie onder de Hermestoren, o.a. voor ‘n eclatante Czardas, beklijvend, herkenbaar, meeslepend, zónder partituur… Méér in gAZet WEEK 37! De zondagavondrecitals zitten er op.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.