Gazet jaargang 2 week 28 11072014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

WEEK 28 VRIJDAG 11 JULI 2014 11

12

13

UPDATE ZONDAG 13 JULI 2014

FEEST

VLAANDEREN


2  2014 WEEK 28

MET DE

VAN

ACTUEEL

… EN VERGEET VANAVOND DE BEIAARD NIET! Naaldbomen sneuvelen in ‘t Muziekbos om de originele beboming van 150 jaar geleden te herstellen. Zie verder…

VLAANDEREN FEEST? BRECHT DENKT VAN NIET; LEES HIER EN DAAR VERDER IN DEZE GAZET WEEK 28…

(ZIE VERDER BINNENIN…)


2014 WEEK 28

VRIJDAG

3  2014 WEEK 28

VOORUITBLIK

JULI BEIAARDT DOMINIQUE WYBRAEKE TE 20.00 UUR…

De Vlaamse Leeuw op beiaard


4  2014 WEEK 28 Onze vooruitblikkers (*) kregen samen met vier andere slides (zie de vijf stuks hiernaast links) vorige dinsdag 08 juli 2014 een VOORUITBLIK op gAZet WEEK 28 met aankondigingen voor de CYCLO-CART n.a.v. 11 juli op donderdag 10 juli 2014 en het BEIAARDCONCERT de avond van vrijdag 11 juli 2014 zelf… (*) een vooruitblik valt elke week in jouw mailbox mits doorgeven van jouw e-mailadres naar

gazetronse@gmail.com met vermelding: GRAAG VOORUITBLIK. Doen!


5  2014 WEEK 28

GééN60 GééN60 Op de website van www.geenstreepdoorronse.be staat… Als reactie op het gerucht verspreid door de Stad Ronse dat er aan Waalse zijde wil meegewerkt worden aan de doortrekking van de N60, meldt Jean-Luc Crucke, Burgemeester van Frasnes-Lez-Anvaing en Waals Parlementslid : "Les bruits évoqués sont totalement contraires à toutes les informations dont je dispose et plus aucun euro n'est prévu pour ce dossier dans le budget wallon".


2014 WEEK 28

VOORUITBLIK

“VLAANDEREN HEFT VÉÉL TE VÉÉL BELASTINGEN OM VOOR ZO’N RIDICUUL PROJECT ALS DE DOORTREKKING VAN DE N60 IN RONSE…

GELD TE VEEL TE HEBBEN!?!” ZO WIST BURGERVADER JEAN-LUC CRUCKE (FOTO) VAN FRASNES-LEZ-BUISSENAL TIJDENS EEN KORTE PERSCONFERENTIE IN DE MAIRIE VAN Z’N GEMEENTE, OVER DE TAALGRENS BEZUIDEN RONSE… DE BIJEENKOMST WERD BIJGEWOOND DOOR DE RONSESE PERS WAARONDER GAZET EN KOMT EVENEENS OP DE WAALSE TELEVISIEZENDER

FRANK VERCLEYEN van de actiegroep géénstreepdoorronse sprak het inleidend woord tot de burgemeester, beiden werden achteraf geïnterviewd door notélé en de pers stelde eveneens enkele vragen die jullie over ‘n paar dagen in gAZet WEEK 28 zullen kunnen lezen… VRIJDAG 11 JULI TE 11 UUR!


Conférence de Presse avec le Bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing Adminsitration communale, Place de l'Hôtel de Ville, 1, 7911 Frasnes-Lez-Anvaing.

Le comité d’action ‘Pas de trait à travers Renaix’ vous remercie de votre présence. Le comité remercie monsieur Jean-Luc Crucke, Bourgmestre de Frasnes-lezAnvaing et Député de la Région Wallonne, de nous accueillir dans l’Hôtel de Ville de sa commune afin de répondre à quelques questions en présence de la presse. Je me permets de vous présenter en quelques mots le comité et ses objectifs.

7  2014 WEEK 28

Nous sommes un comité d’action composé de citoyens Renaisiens, soutenu par plus de 800 habitants qui ont signé notre pétition internet. De nombrueux sympathisants ont même offert leur soutien financier pour appuyer d'éventuelles procédures juridiques dans l'avenir. Nous déclarons fermement que nous refusons à nous incliner devant la solution proposée par le gouvernement de la communauté…

… Flamande pour combler le missing link, le « chainon manquant » de la N60 par un tronçon d’autoroute et un viaduc en béton à quatre bandes. Ce projet couperait Renaix en deux et détruirait la superbe vue sur la ville et ses alentours et met ainsi ses atouts touristiques et écologiques en danger. N’oublions pas qu’une fois réalisées, ces constructions demeureront une atteinte permanente à la beauté de notre pays. Nous nous engageons expressément de continuer notre action publique afin d’abolir cette décision du gouvernement Flamand. Nous sommes persuadés que le Missing Link de la 


 N60 n’est rien d’autre qu’un leurre ou attrape-nigaud. Nous ne cesserons notre lutte qu’à l’annulation complète de ces plans. Nous avons demandé à monsieur Crucke de nous accorder cette audience afin de démontrer que toute l’idée du Missing Link repose sur un mensonge, une fabulation. Nous espérons d’ailleurs de trouver en lui un allié. Je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Bourgmestre: La ville de Renaix et le gouvernement Flamand prétendent que la N60 sera réalisée en Wallonie entre Renaix et Valenciennes. Qu’en est-il? Croyez-vous à une nécessité d’ouverture de nos régions (Ardennes Flamandes et Pays des Collines) vers la France et vers les axes industriels avoisinants? Quel est le point de vue de la région Wallonne concernant la réalisation de la N60 sur le territoire Wallon? En tant que Bourgmestre, de Député, d’avocat et de Renaisien de naissance, quels conseils pourriez-vous nous donner afin de mener à bien notre action ? Le comité

géénstreepdoorronse

8  2014 WEEK 28 HET ANTWOORD VAN JEAN-LUC CRUCKE KOMT HIEROP NEER… Er is géén enkel budget voorzien voor de N60. Er is trouwens geen budget meer. Het vroegere budget is volledig opgeheven. Er zou opnieuw inschrijving van budget nodig zijn opdat de Waalse regering ook maar iets van de N60 zou kunnen agenderen. De actie van géénstreepdoorronse komt net op tijd. Politiek Vlaanderen en politiek Ronse zal zich moeten uitspreken. Zolang ik hier burgemeester ben, zal ik me altijd verzetten tegen de doortrekking op Waals grondgebied. Waar zou het fout zijn dat een auto eens wat trager moet rijden? Enkele minuten vroeger vertrekken of later aankomen, so what? Dit tracé van de N60 zal geen extra bedrijven aantrekken. Ik blijf inzetten op toeristische troeven. De ligging (en Jan zou daaraan toevoegen… de ligging en nogmaals… de ligging), dàt is onze troef en ook deze van Ronse. In mijn fervente standpunt tégen de komst van een nieuw N60 tracé staat mijn hele gemeenteraad achter mij, zelfs de oppositie! Deze zogezegde missing link is een volkomen nutteloze gedachte. Dit voorstel is niet meer van deze tijd. Daar kan in Wallonië géén belastinggeld worden ingepompt. Zeker niet omwille van ‘n paar minuten tijdswinst! Wat nodig is, is een fietspad tussen onze beide locaties. Dàt zal toeristen trekken. Ik zal in het parlement de vraag stellen aan de nieuwe minister. Er zou een wissel geweest zijn met Halle ten tijde van Elio di Rupo. De Waalse regering heeft dit nooit in het budget ingeschreven. Géénstreepdoorronse moet gaan mobiliseren. De raad van State is een mogelijkheid. De politieke oplossing zou voorop moeten komen. Toen het nog een federale bevoegdheid was, is er een tracé… 


 … van 750 m aangelegd vóór 1976. Maar toen de bevoegdheid naar de regio's is gegaan, is dit volledig afgevoerd. Het tracé zou zelfs door de dorpskern van Saint Sauveur zijn gegaan. Thans volkomen onmogelijk! Waarom komen veel Vlamingen hier wonen? Ik wil de schoonheid van de regio behouden. De rijkdom van de streek is absoluut het natuurschoon. Als ‘men’ dit uitvoert, dan lijkt er in Vlaanderen veel té veel geld te zijn.

9  2014 WEEK 28

Er is nooit officieel overleg geweest met mij om over dit N60 traject te spreken. Informeel heb ik altijd duidelijk

NEEN gezegd. Bonne lutte!


Als reactie op het gerucht verspreid door de Stad Ronse dat er aan Waalse zijde wil meegewerkt worden aan de doortrekking van de N60, meldt Jean-Luc Crucke, Burgemeester van Frasnes-Lez-Anvaing en Waals Parlementslid : "Les bruits évoqués sont totalement contraires à toutes les informations dont je dispose et plus aucun euro n'est prévu pour ce dossier dans le budget wallon".

10 2014 WEEK 28


11 2014 WEEK 28


12 2014 WEEK 28


13 2014 WEEK 28 RONSE MAANDAG 07 JULI 2014 12:22 en Jan Laleman vergelijkt ten stadhuize het vergezicht op Ronse met dat van Firenze!


14 2014 WEEK 28

Dààr ging de Duivelshetze, zondag 06 juli 2014 ten stadhuize: start VLAANDEREN FEEST naar aanleiding van 11 juli 1302…


15 2014 WEEK 28

Er wordt weer aangeknoopt met de traditie: ontvangst ten stadhuize, maar minder plechtig, pak closer, music maestro plz. (Denis Tentenier)‌


ZONDER WOORDEN…

16 2014 WEEK 28


13

Jan Laleman, sinds vijf jaar van aan [‘t zeitje] Ronsenaar, liet door z’n bril naar vijfdorpig Ronse kijken en Marc De Turck lachte dat het goed was.

17 2014 WEEK 28

Joris Vandenhoucke, hier met Ronsese Tripel, had het over krijtkunstenaar Bart Lodewijks (Spinsterstraat) en las een passage voor uit diens boek. Ronsese Bart krijt nu in Brazilië… WORDT VERVOLGD…

De grootste kinderen volksspeelden in de trouwzaal…


06

18 2014 WEEK 28

En wie blikten voor het eerst, van tegen de muur, plechtig de trouwzaal in, ‘11 juli’ allereerste ontvangst?, JAWEL…


Deze twee grote Ronsenaars zouden in de trouwzaal moeten hangen, Ovide Decroly en Stefaan Modest Glorieux, maar neen… zie vlg. blz.!

CC DE VERVERIJ EXPO’S NAJAAR 2014 DE SEIZOENOPENER IS

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE SAMENSTELLING WILLY DEVENTER

VERNISSAGE DONDERDAG 28 OOGST 2014 LOOPT T/M 21 SEPTEMBER 2014 info: cultuur@ronse.be

19 2014 WEEK 28


Tot in den treure toe poneert gAZet dat zo’n winterlandschap, ook al is het van wijlen Gies Cosijns, zelf geen Ronsenaar, maar ooit wel de eerste nar van het Bommelse koningshof, tijdens de zomer niet past om in de trouwzaal te hangen. De tweede lijst herbergt een sneeuwlandschap van Gentenaar wijlen Berten Speeckaert. Moet er nog‌

SNEEUW zijn, zomer 2014!?!

20 2014 WEEK 28


21 2014 WEEK 28

 Dit is de ware grootte ongeveer,  sterk uitvergroot op de grote reproductie, de lijntjes geschilderd met ‘n penseel van slechts ‘n paar marterharen… Sint-Martinus deelt z’n cape met een koulijdende bedelaar! (o.v.: Marino De Vos)


22 2014 WEEK 28

Ninovestraat 135 te leren kennen met ‘n meli-melo tornooi op woensdag 16 juli 2014. Bij de omvorming van de club tot VZW was er eveneens de wens om over een eigen Sedert 1 juni 2014 heeft de petanqueclub PC De Ronsische Senioren VZW een eigen lokaal, voorlopig kan er gespeeld worden op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag vanaf 14 uur. De club zal alle dagen open zijn vanaf de officiële opening begin oogst 2014. Ninovestraat 135.

Alle sportievelingen zijn welkom, zowel jong als oud. Meer info op: www.de-ronsische-senioren.be of email: info@de-ronsische-senioren.be

KENNISMAKINGSTORNOOI: een gelegenheid om ons nieuw lokaal

lokaal te beschikken, dit verlangen werd nu eindelijk vervuld. Inleg € 3 per persoon & iedereen heeft prijs! Inschrijvingen vanaf 13.30 tot 13.50 u. Drie ronden: start om 14 uur. Maximum 24 spelers. Men kan eveneens inschrijven via: info@ de-ronsische-senioren.be en tijdig betalen op de dag zelf, ten laatste om 13.50 u.!


Beste,

23 2014 WEEK 28

Op vrijdag 12 september t.e.m. zondag 14 september 2014 organiseert Rons’Art ‘Art-Deco revisited’. Volg ook dit event van Rons’Art op Facebook: https://www.facebook.com/ronse.ronsart Hoe zien hedendaagse kunstenaars de Art Deco stijl? Vanuit diverse disciplines de moderne kunst van tussen twee oorlogen herbeleven. Tentoonstellingen in enkele ‘Art-Deco’ huizen van Ronse. Wandelingen mét gids doorheen de architectuur van deze periode 1910-1939. Art-Deco bal in de muziekstijl en kleding van toen… Enkele Art-Deco huizen zullen openstaan voor het publiek. Bij deze gelegenheid gaat er een tentoonstelling door met als thema Art-Deco Parijs 1925 – Ronse 2015, cf. de grote Art-Deco tentoonstelling gehouden in Parijs. Wij nodigen kunstenaars uit deel te nemen aan deze tento, want… H O E B E K IJ K J IJ A R T – D E C O V A N D A A G ? Tijdens deze driedaagse houden we dus een Art-Deco tentoonstelling en zijn daarom op zoek naar artistiek talent. Poëzie, fotografie, beeldende kunst, performances… alle disciplines zijn welkom. Wat verwachten wij van jou? - Een creatief kunstwerk of project, geïnspireerd op Art-Deco.

- Het project mag je aanpakken op de manier die het best bij jou past. Schrijf je een gedicht of voel je meer voor beeldend werk, een foto, filmpje, illustratie, installatie, …? Wil je een live-performance organiseren? JIJ BEPAALT HET! -Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen via de 20 Deco-dozen. Er staan namelijk 20 kistjes ter beschikking om naar eigen keuze te bewerken IN Art Deco stijl. - Inschrijvingen lopen tot 31 augustus 2014 - In de week na 31 augustus 2014 worden de werken verwacht. INTERESSE? Stuur voor 31 augustus 2014 een mail naar: helene.vandamme@icloud.com waarin je jezelf voorstelt en je ideeën voorlegt. Volg ons daartoe op Facebook: https://www.facebook.com/ronse.ronsart Succes gewenst en aan het publiek: hou de datum vrij!

BIJDRAGE VANWEGE HELENE VANDAMME NAMENS RONS’ART


12

24 2014 WEEK 28

Uit…

... bezorgde een lezer ons deze Ronsese link… en we lezen omtrent de Ronsese deken Michel T’Joen verder in het artikel… “Ook Laureys stelt het verhaal van Michel T’Joen bij: “De Gemeenschap Jeruzalem (in het artikel een sekte genoemd n.v.d.r.) heeft zélf de statuten voorgesteld voor een erkenning door de Belgische kerk”. Dat blijkt bij nalezing ook: in artikel 2.6 staat nog altijd dat getrouwde koppels, zowel man als vrouw, lid moeten worden van de Gemeenschap Jeruzalem. En verder… Maar Michel T’Joen is duidelijk: “Koningin Fabiola is nog altijd betrokken bij de Gemeenschap Jeruzalem”. LEES VERDER OP BLZ.70 BIJ HET RODE OORTJE…

… brengt een opmerkelijk artikel, haalt zelfs de cover, omtrent de criminele voedingsindustrie die met oogluikendheid vanwege onze overheid lustig VET en SUIKER en ZOUT toevoegt om ons afhankelijk te maken van deze ongezonde additieven die niet eens nodig zijn, suiker in vlees bvb.!?! We moeten opkomen voor onze rechten en maken dat de voedingsindustrie maximaal vet, suiker (een echte maffia-industrie) en zout bant uit ons voedingspatroon. We moeten onszelf behoeden voor onszelf, want vet, suiker en zout geven genot, maar dé ziekte heden ten dage is wel… OBESITAS!


AANPLANTING BEUKEN IN HET MUZIEKBOS

25 2014 WEEK 28

Uit INZICHT vernemen we: WERKEN OP KOMST OP TOP MUZIEKBERG Op de top van de Muziekberg – in het Muziekbos – worden eind 2014 heel wat naaldbomen gerooid om de oorspronkelijke begroeiing van 150 jaar geleden te herstellen. De bomen die moeten gekapt worden, zijn alvast gemerkt. Het kappen gebeurt vanaf het najaar 2014. Historisch landschapsherstel Op de top van de Muziekberg groeien nu vooral naaldbomen. Die werden aangeplant na de Eerste Wereldoorlog. Het oorspronkelijke bos werd volledig gerooid door de Duitsers. Na de oorlog werd het Muziekbos opnieuw aangeplant met naaldbomen en tamme kastanje. De overheid wilde het hout van de snelgroeiende naaldbomen o.a. gebruiken in de mijnbouw. Tot daarvoor was de Muziekberg veel lichtrijker. Een flink deel van de top… (lees verder op blz.68)

GLASBOLLEN VERPLAATST Door geplande werken op de Veemarkt en de herinrichting van het plein aan de Paterskerk werden de glasbollen die daar stonden verplaatst naar een nieuwe locatie. Deze glasbollen zijn voortaan te vinden op de HOEK WAATSBRUGSTRAAT MET BLAUWESTEENSTRAAT.


VTV

26 2014 WEEK 28


27 2014 WEEK 28

VERS V/D PERS KOMEN EVENEENS NAAR RONSE: GORKI | SOULBROTHERS | SUAREZ | DADDY K | DAVID D | WOUT | &…

GRATIS

2 FABIOLA

GRATIS

GRATIS VRIJDAG 29 OOGST 22:45/00:00 DAAN | ZATERDAG 30 OOGST 19:20/21:00 RONSE ZINGT + 21:00/22:15 ROB DE NIJS + 22:45/00:00 CAFÉ FLAMAND | IN JULI 2014 = ZATERDAG 05/07 19:00/20:15 PENTOC SICK + 20:30/21:45 REENA RIOT + 22:00/23:15 MARBLE SOUNDS | DONDERDAG 10/07 20:30/21:30 DE KEMELS 2.0 + 21:30/22:30 BAND OF WILLIES + 22:30/24:00 DJ BICEPS | (MEER NIEUWS IN VLG. GAZET’S)

M O G E L IJ K G E MAAK T DOOR VELE SPONSORS


28 2014 WEEK 28

NU REEDS INSCHRIJVEN VOOR…

Sinds eind 2009 beschikt onze stad over een Ondernemerscentrum (OCR) in de gerenoveerde gebouwen van textielfabriek Delbar in de Zonnestraat. De bedoeling van het OCR is om bedrijfs- en kantoorruimtes ter beschikking te stellen van (startende) bedrijven tegen interessante marktprijzen om zo het ondernemerschap in de stad aan te moedigen. Het OCR beschikt over vijf werkruimtes (ateliers) en vier bureaus met een gemeenschappelijke centrale inkom voor ontvangsten, een vergaderzaal en keukentje. Ook is er voldoende parking. Momenteel zijn enkele ateliers weer ter beschikking gekomen. Ieder atelier beschikt over een sectionale poort met afstandsbediening, parkeerplaats, toiletten en eigen wastafel. Meer informatie over de opnieuw ter beschikking gestelde ruimtes en de voorwaarden kan je vinden op de website www.ondernemerscentrumronse.be of neem contact op via info@ondernemerscentrumronse.be of 055/60.51.07

RONSERUN ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014 Op zondag 21 september organiseert de sportdienst van Ronse in samenwerking met de stedelijke Sportraad voor de derde keer ‘Ronse Run’. Na de geslaagde editie van vorig jaar - met meer dan 500 lopers - wordt het nieuwe parcours door het centrum van de stad en De Stadstuin behouden. Je kan kiezen voor 5 km. (1 rondje) of 10 km. (2 rondjes). Er is dit jaar opnieuw een Kidsrun voor kinderen van 6 - 8 jaar. Online inschrijven kan tot en met zondag 14 september 2014 via ‘t webformulier op www.ronse.be. De prijs bedraagt 7 euro voor alle afstanden en omvat deelname, toegang randanimatie (Kidsrun), tijdsregistratie en een goodiebag met o.a. drankbonnetje en T-shirt. Na inschrijving ontvang je een mail met betalingsinstructies. Nieuwe openingsuren Burgerzaken op zaterdag… Wil je liever als groep inschrijven? Dat kan vanaf 6 personen. Hierbij is er 1 contact- Vanaf juli wijzigen de openingsuren van het stadhuis op zaterdag. persoon voor alle groepsleden. Neem hiervoor contact op met de stedelijke sportElke 2e en 4e zaterdag van de maand, behalve bij brugverloven, dienst : veerle.laurier@ronse.be - 055 33 99 21. Meer info kan je vinden op www.ronse.be

zal de dienst Burgerzaken open zijn van 9.30 u. tot en met 11.30 u.


heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

29 2014 WEEK 28 Het spreekt vanzelf dat we in gAZet NOOIT iemands persoonlijke bijdrage gaan vermelden; lezersgiften blijven VOLKOMEN ANONIEM, gegarandeerd!

VAN

MET DE

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 28 TELT 74 BLZ. EN 209 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 28 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer vrijgegeven foto mits bronvermelding en deze is: Erik Drost – FLICKR: Belgium National Team / Creative Commens-licentie (geldt ook voor de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.33); eigen foto’s, foto via Sophie De Potter | BLZ.02: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; foto Laura D’heer; illustratie voor Willy Deventer Gulden ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen Boek stad Ronse n.a.v. 11 juli | BLZ.03: eigen foto’s | BLZ.04: eigen foto’s (cyclo-cart foto’s via Sophie De Potter); gAZetGRAfiek | BLZ.05: gAZetworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet GRAfiek | BLZ.06/12: eigen foto’s, m.m.v. Luc De Medts en Frank Ververschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- cleyen; logo door Guy Fourneau; gAZetGRAfiek | BLZ.13/18: eigen foto’s | BLZ.19: illustraties uit Ronsese Gulden Boeken (Willy Deventer), Koninkden tegen voorafbetaling van €25 per foto lijk Atheneum illustrator onbekend (1951); Glorieux door Willy Deventer | AUTEURSRECHTEN BLZ.20: eigen foto | BLZ.21: illustratie (o.v.) door Marino De Vos (Gulden ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Boek anno 1957) | BLZ.22: bijdrage Jean-Pierre Haegeman | BLZ.23: BBIE DEPONERING (i-Depot) bijdrage door Helene Vandamme | BLZ.24: uit HUMO en Knack; bijdrage Willy Deventer is international author met van een lezer | BLZ.25: uit INZICHT met foto’s van Laura D’heer; stadsCAE-code 109987598, aangesloten bij bericht | BLZ.26: bijdrage VTV seizoen 2014/2015 | BLZ.27/28: stadsbeSABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens richten | BLZ.29/30: eigen pagina’s | BLZ.31: de duivelstekening is van graficus/kunstschilder met TheArtServerOswald Waeterloos (1952) | BLZ.32: eigen foto | BLZ.33: zie o.a. hoger + code 22912 alsook uitgever bij de Koninktoegestane foto | BLZ.34: bijdrage Fernand Devos | BLZ.35: stadsbericht; lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, bijdrage TEAM Ronse | BLZ.36/38: mix van stadsberichten met eigen foto manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder en foto via géénstreepdoorronse | BLZ.39: bijdrage beke.com(mentaar) BVBA AbyZ consult & projects Gent. annex bijdrage Jean-Pierre Stockman | BLZ.40/69: eigen foto’s | BLZ.70: Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) bijdrage door BIN Sparta/Hogerlucht | BLZ.71: vervolgen; foto video vtm; materiaal op te nemen waarover geen duibijdrage door C.D. | BLZ.72: selectief overzicht | BLZ.73: eigen foto | BLZ. delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft 74: volledig dus niemand willen duperen, maar, indien er overzicht van zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem gAZet WEEK dan asap contact op met onze redactie via 28 ( met de gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokR van Ronse) ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 29 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

13

30 2014 WEEK 28

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


31 2014 WEEK 28 MET DE

VAN

DUIVEL

 


32 2014 WEEK 28


DE RODE DUIVELS BEDANKEN HUN SUPPORTERS IN EEN OPEN BRIEF VOOR DE ONVERGETELIJKE WK-CAMPAGNE. Beste beste supporters ter wereld, Toen we op 19 mei verzamelden voor onze eerste open training in de voorbereiding op het WK, wisten we eigenlijk niet wat ons te wachten stond. Zeven weken lang hebben we ons samen, als bezetenen, ingezet om ons land en dus ook onze supporters zo goed mogelijk te vertegenwoordigen op dit wereldtoneel van het voetbal. Ondanks het feit dat we hier één van de jongste spelersgroepen zijn, zijn we vandaag ongelooflijk trots om ons land bij de beste voetballanden ter wereld te mogen rekenen. Natuurlijk hebben we ook jullie prestaties in eigen land gevolgd en eerlijk waar, die waren eveneens van wereldklasse! De kijkcijferrecords, de grote markten, de sportpaleizen… Het is geweldig geweest om te zien hoe jullie het WK in België beleefd hebben. Denk vooral niet dat we jullie steun hier niet gevoeld hebben! Daarom een ongelooflijk dikke merci voor jullie duizenden tweets, Facebookberichten en postkaarten; voor jullie slapeloze nachten en bijna-hartaanvallen; voor jullie strijdkreten en tranen van geluk. Een dikke merci aan alle supporters die naar Brazilië zijn gereisd om dit samen met ons mee te maken. Jullie aanwezigheid is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Toen de 'tous ensemble' weerklonk in het stadion, kregen we allemaal kippenvel. We mogen dan nog jong zijn, maar we zijn ook ambitieus. We hadden echt gehoopt om door te stoten tot de laatste vier en een grote of kleine finale te mogen spelen. Daarom voelen we naast trots ook een grote ontgoocheling. We waren er zo dicht bij… Nu is het tijd om naar huis te gaan. We stappen zondagavond, stik kapot maar met opgeheven hoofd, het vliegtuig op en hopen maandag onze families terug te zien. We nodigen jullie heel graag uit op onze tweede officiële fandag, waar we uitgebreid tijd zullen maken om de onvergetelijke voorbije twee jaar met jullie te vieren. Details volgen nog! Het WK in Brazilië eindigt voor ons vandaag, maar we kunnen nu al met veel trots terugblikken op onze volledige campagne. En misschien zelfs al een beetje dromen van een volgend groot tornooi, want wij willen er vanaf nu gewoon weer elke keer bij zijn! Dat betekent ook nóg meer onvergetelijke momenten voor onze supporters om naar uit te kijken. We hopen jullie dus allemaal terug te zien in september, om een fantastisch hoofdstuk samen af te sluiten en een nieuw te beginnen. We kunnen jullie niet genoeg bedanken. De beste ter wereld. Tous ensemble… De Rode Duivels

MEXICO 1986 : DE RODE DUIVELS BEREIKEN DE HALVE FINALE EN DE TROOSTING WAAR FR WINT! BRAZILIË 2014: DE RODE DUIVELS BEREIKEN DE KWART FINALES EN VERLIEZEN VAN AR!

33 2014 WEEK 28

Naar verluidt, werd Bernard Vandevelde als (Ronsese) kinesist van de Rode Duivels in de Harmonie triomfantelijk ingehaald; gAZet was echter niet uitgenodigd!


12

34 2014 WEEK 28

BUREN HERKENNEN BUREN…

Zie ook blz.70 i.v.m. inbraakpreventie als je op reis bent…

zoals we brachten in gAZet (“we ‘spilden’… - zie schuine inzet), verbroederden de bewoners van de regio SPARTA en HOGERLUCHT rond een zevenvlezige BBQ en dit nog wel wanneer de Rode Duivels tegen Argentinië speelden (én verloren)! Dus een groot scherm in de zaal, 200 BBQ-ers en de personen hierboven zorgden samen met de traiteur dat alles vlot verliep… Zaal DE SPIL van parochie Sint-Pieter - Ronse zaterdag 05 juli 2014.


CITY GOLF is een vernieuwende manier om mensen te laten kennismaken met golf op een ongeziene manier. Al golfend kan je de mooiste plekjes van Ronse ontdekken en dit allemaal binnen één en hetzelfde concept. Holes worden vervangen door targets die zich reeds in de stad bevinden bv. standbeeld, zitbank, fontein. Degene met de minste aantal slagen is de winnaar. Trek de stad rond en leer op een speelse manier Ronse ontdekken. Het parcours duurt zo’n twee uur en je legt ongeveer 2,5 km af. CITY GOLF is voor iedereen. Golfervaring of golfvaardigheidsbewijs zijn niet nodig. Hoe minder golfervaring, hoe leuker! Ideaal als teambuilding, familie- & verenigingsactiviteit, als aanloop naar ‘n vrijgezellenavond. Alles wordt georganiseerd door CITYGOLF zelf, maar je kan altijd voor meer informatie terecht bij de dienst toerisme van Ronse. Meer informatie: www.city-golf.be

CITY GOLF

INFO TOERISME RONSE Hoge Mote, De Biesestraat 2 055 23 28 16 – toerisme@ronse.be www.ontdekronse.be Like Toerisme Ronse op facebook: https://www.facebook.com/toerisme.ronse

 OPGELET  Omwille van het slechte weer zien wij ons genoodzaakt om OndeRonse, solidariteitsfeest van 12 juli 2014, op een andere locatie te organiseren.

TEAM RONSE ORGANISEERT ‘ONDERONSE’. TEAM Ronse, het solidariteitsplatform dat vorig jaar door diverse gedreven Ronsenaars werd opgericht, organiseert op 12 juli 2014 vanaf 6:00 in het CC De Ververij ‘n kleurrijk solidariteitsfeest voor alle Ronsenaars. Ze herhaalt hiermee het positief initiatief dat zij vorig jaar voor het eerst uitvoerde. “Onze organisatie gelooft in de kracht van een warm, solidair Ronse en ziet de aanwezigheid van diverse culturen binnen onze stad als een troef”, stelt Jan Coornaert, lid van het platform. “Vanuit deze visie wensen wij bij te dragen tot een inclusieve stad waarin elke inwoner eenzelfde kans op ontplooiing, participatie en plezier krijgt”. Om onze boodschap extra in de verf te zetten en het sociaal en warm karakter van onze stad te versterken, willen we opnieuw een groot feest organiseren. Dat kunnen we wel gebruiken nadat talloze handelszaken werden beklad met discriminerende slogans en het extreem rechtse Voorpost nog maar eens door onze straten komt marcheren. We hebben ons initiatief de naam ‘ONDERONSE’ gegeven omdat dit mooi het doel ervan illustreert: een plek van ontmoeting en plezier zijn. We beloven de deelnemers mooie optredens, lekker eten, kinderanimaties en veel meer. Net zoals vorig jaar beginnen we zonder budget en rekenen we voor de organisatie op de steun van lokale artiesten, handelaars en verenigingen. De opbrengst gaat opnieuw naar een goed doel. Eenieder die zijn steentje wenst bij te dragen, kan ons steeds contacteren via mail: teamronse@hotmail.com of via telefoon: 0499 31 92 50.

CC DE VERVERIJ

35 2014 WEEK 25


In het opvangcentrum voor thuisloze mannen en vrouwen in de Ninovestraat te Ronse zijn we gestart met een buitenproject; we hebben kippen en zijn een moestuin begonnen zodat de bewoners van het huis hier kunnen mee bezig zijn; aanplanten, verzorgen, oogsten, eitjes rapen, …

13

36 2014 WEEK 28

EEN VERBOLGEN LEZERES BELDE NAAR ONZE REDACTIE, DIT KAN NIET!, WEER TYPISCH RONSE!, GAZET MAAKT ER VOOR WEEK 29 WERK VAN!

VOETGANGERSBRUG OVER DE SPOORLIJN AAN HET STATION WERD PLOTS AFGESLOTEN!?! UPDATE ZONDAGAVOND 13 JULI 2014

Het algemeen opvangcentrum is een opvangcentrum voor thuisloze mannen of vrouwen. Er is plaats voor zeven personen. Het team bestaat uit vier hulpverleners en een ervaringsdeskundige. Voor onze moestuin zouden wij graag een vrijwilliger vinden die dit mee kan ondersteunen en de mensen kan motiveren om dit goed te onderhouden. Het is belangrijk dat die persoon ruimdenkend is, mensen kan motiveren, ondernemend en ook wat kennis heeft van tuinieren. Het is een boeiende job in een niet alledaagse omgeving waar ook een goede omkadering is door ons team! Ik weet niet of het mogelijk is hier iets van in de krant te zetten? Alvast hartelijk dank! Onze contactgegevens:

Algemeen opvangcentrum Ronse , Ninovestraat 67 9600 Ronse, 055/20.67.20 opvang.ronse@cawoostvlaanderen.be

De ijzeren voetgangersbrug tussen de IJzerstraat & de Aatstraat/ Molendam bevindt zich in zeer slechte staat. Omwille van veiligheidsredenen wordt de brug van donderdag 10 juli 2014 af door INFRABEL afgesloten, in afwachting van de geplande renovatiewerken. Aangezien onze ‘passerelle’ geklasseerd is als beschermd monument, is INFRABEL reeds geruime tijd geleden gestart met ‘n studie hieromtrent. Afhankelijk van ‘t verloop van deze studie en de beschikbare budgetten, is de restauratie voorzien vanaf 2016. STATIONSBUURT PROTESTEERT TEGEN SLUITING PASSERELLE De recente sluiting van de loopbrug over de spoorweg in het het stationskwartier (zie hoger) zet kwaad bloed. In een petitie vraagt S.O.S. Passerelle aan Infrabel om een voorlopige doorgang. 'Hetzij een officiële overweg over de sporen, hetzij een tijdelijk ondersteuning van de brug met werfpalen. Zo ook een onmiddellijke start van de aangekondigde studie en herstellingswerken. Elke dag uitstel is een dag van verder verval', aldus de ondertekenaars. Vorige week sloot spoorwegbeheerder Infrabel om veiligheidsredenen de toegang tot de loopbrug af. Afhankelijk van het verloop van studie en beschikbare budgetten, is de restauratie van de beschermde brug pas voorzien vanaf 2016. Voetgangers en fietsers zijn de dupe. (Ronse/FDV)

LEES MEER IN GAZET WEEK 29…


Zitdag pensioenen voor zelfstandigen RSVZ - INASTI Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van de Zelfstandigen (RSVZ & INASTI) brengt ter kennis dat er uitzonderlijk gĂŠĂŠn zitdag zal gehouden worden op dinsdag 12 augustus 2014 in het Sociaal Huis. De volgende zitdagen van de inspecteur van het RSVZ/INASTI gaan terug door, elke tweede dinsdag van de maand in het Sociaal Huis, van 9 tot 10 uur.

ZOMERREGELING STADHUIS Van dinsdag 1 juli tot vrijdag 29 augustus schakelt de stedelijke administratie over op de zomeruurregeling. Dit betekent dat het stadhuis tijdens de maanden juli en augustus gesloten is op woensdagnamiddag. De diensten zijn alle werkdagen bereikbaar van 8.30 u. tot 12.00 u.

37 2014 WEEK 28

Het stadhuis is eveneens gesloten op vrijdag 11 juli (Vlaamse Feestdag), maandag 21 juli (Nationale Feestdag) en vrijdag 15 augustus 2014 (OLVHemelvaart).

VERLOFREGELING BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Burgemeester Luc Dupont: spreekuur op woensdag van 10 u. tot 12 u., behalve op 27 augustus 2014. Verlof van 05 t.e.m. 27 juli 2014. Jan Foulon: spreekuur op vrijdag van 10 u. tot 12 u.. Verlof van 03 t.e.m. 17 augustus 2014. Ignace Michaux: spreekuur op vrijdag van 10 u. tot 12 u. Verlof van 21 juli t.e.m.10 augustus 2014. Rudi Boudringhien: spreekuur op afspraak. Verlof van 19 juli t.e.m. 03 augustus 2014. Agnes Van Crombrugge: spreekuur op afspraak. Verlof van 1 t.e.m. 31 juli 2014. Joris Vandenhoucke: spreekuur op vrijdag van 10 u. tot 12 u. Verlof van 15 t.e.m. 30 juli 2014. Wouter Stockman: spreekuur op afspraak. Verlof van 21 juli t.e.m. 22 augustus 2014. Wim Vandevelde: verlof van 30 augustus t.e.m. 21 september 2014. Je kan steeds een afspraak maken via de dienst bestuursadministratie op 055 23 27 14. Het betaald verlof te Ronse loopt van maandag 21 juli tot en met vrijdag 08 augustus 2014 (bouwverlof). De scholen hervatten de leergangen op maandag 01 september 2014.


MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG AQUAFIN Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt ter kennis gegeven dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend door Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/7471/1/E/6 Klasse 1: P1WV rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) – wijziging voorwaarden. Deze aanvraag gaat over de vestiging, Paillartcamp 10 9600 Ronse, 2e afd., sectie D, nr(s) 0150H. De volgende Vlaremrubriek is van toepassing op deze aanvraag: 3.6.4.3: Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 tot 100.000 inwoners equivalenten. Van 9/07/2014 tot 8/08/2014 kan het dossier ingekeken worden bij de dienst Wonen, Bouwen & Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan schriftelijk met een brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, ten laatste op 8/08/2014. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van OostVlaanderen, die de vergunning verleent. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier. Deze termijn kan wel verlengd worden.

SPEELPLEINWERKING PAGADDERS VOLZET…

38 2014 WEEK 28

TOT & MET 18 JULI IS HET PAGADDERS SPEELPLEIN VOLZET… De inspanningen die sedert vorig jaar geleverd worden in het kader van de kwaliteit van de speelpleinwerking werpen hun vruchten af. Door het grote succes is er in de week van 7 tot 11 juli en de daaropvolgende week van 14 tot 18 juli helaas geen mogelijkheid meer tot inschrijven. De weken nadien zijn wel nog plaatsjes vrij. Mensen die nog opvang zoeken voor de komende weken, reserveren dus best snel nog de nodige plaatsen! Dit kan via het inschrijfformulier op www.ronse.be. Sedert deze zomervakantie wordt er gewerkt met vooraf inschrijven voor de opvangplaatsen, die tevens gelimiteerd zijn tot 120 kinderen per dag. Met dit nieuwe concept wil het stadsbestuur nog meer de nadruk leggen op de kwaliteit van de werking en opvang en tevens op een efficiënte inzet van de animatoren. Er kan alleen toegejuicht worden dat deze vernieuwde aanpak aanslaat. De jeugddienst en de groep enthousiaste animatoren blijven er dan ook samen naar streven om de kinderen onvergetelijk veel speelplezier aan te bieden - ongeacht het weer ;-)


39 2014 WEEK 28 29 WEEK 27 van gAZet genoot mijn aandacht, maar het is ook vakantie, dus niet alles doorgelezen! Ik zag wel dat Piet Van Eeckhaut is overleden, maar ik wist niet dat hij ooit in het Hoger Kunstinstituut Sint-Lucas Gent les gaf ... maar misschien ben ik dat vergeten. Ik hoorde de man wel graag bezig op TV. De rest van de gAZet WEEK 27 is zoals meestal voor morgen zondagavond… Man, die oude foto op blz.35 “Chemin d’ Hoogerlucht” , da’s er eentje om in te lijsten. Bovendien gefotografeerd van op amper enkele tientallen meters van de gAZet redactie inrit vandaan. De Protest gAZet WEEK 26 vond ik bijzonder goed geslaagd ... da’s hameren en maar blijven hameren (én, beste Beke, deze editie werd beduidend meer nog dan onze andere nummers bekeken, n.v.d.r.). Luc du Viaduc en Woutertje Stockman moeten het toch danig op d’ heupen beginnen te krijgen. JeanMarie De Dijn zijn bijdragen, vergezeld van al die foto’s en andere bijdragen, spreken boekdelen. Misschien kan je ook nog een protestmars organiseren ... mèt stapels witte vlaggen en ballonnen wegens groot risico op verkrachting van al dat schoon natuurgebied in Ronse en omstreken. Maar ja, gAZet is er niet om aan politiek te doen, veeleer om als luis in de pels van de politieke scène te kruipen. Want de verkozenen des volks doen toch hun eigen wil als eenmaal de punten van de rode potloden bot staan en op een volgende scherpbeurt wachten. In de gaten houden dat volkje, goed geweten…

MET DE

VAN

FOTOGAZET DIE START OP PAGINA 40

UIT GAZET VORIGE WEEK 27 ‘HOOGERLUCHT’

Zo, dat was het weer eens in ‘n vingerhoed deze keer. Vakantie weet je wel! Groetjes,

Beke


13

14

40 2014 WEEK 28

RONSE DOOR MIJN BRIL Als je vanop de noorderflank op Ronse kijkt, daar beneden, doet het mij denken aan Firenze (blz.13). Ronse bevindt zich in ‘n microklimaat. Waarom denk je dat de van Nassaus bepaald in Ronse hun kasteel hebben neergepoot? Voorheen n.a.v. de petities rond de N60 zei Jan…

(Jan Laleman)

RONSE IS HET MOOISTE STADJE VAN VLAANDEREN! Verder had Jan Laleman het over, in telegramstijl: hoe zot zijn de Ronsenaars dat ze door Hermes van hun dolhuis moeten worden genezen? | Bruges la morte, maar Ronse is springlevend | tuut zei de trein en ‘t station ging vooruit (lees: kwam naar Ronse) | aan dat station creëerde een betonboer ruimte, misschien vinden we ooit onder het gat van andere betonboeren (heb j’hem?) archeologische insteken die Ronse verbinden met het Romeinse Rijk | in Bokrijk is alles fake, datzelfde is in Ronse gewoon echt! | je kan de vraag stellen of Ronse nu een stad dan wel een dorp is 


13

De drie troeven van Ronse zijn:

1. DE LIGGING

41 2014 WEEK 28

2. DE LIGGING

3.DE LIGGING!

RONSE ZIT IN DE PUT (letterlijk dan, Jan Laleman)

 … wel, laat mij zeggen dat Ronse… VIJF DORPEN is | Ronse is volkomen bewandelbaar, fietsen kan, maar is zelfs niet nodig, alle wels op één voorschoot | Ronse is en blijft de stad van Fiertel, in mijn ogen dé belangrijkse gebeurtenis van de Hermesstad, van de Bommels (én beide mét de duivel), van novenen op Wittentak, van parochies, van groen (maar dan niet politiek bedoeld) en tegenstellingen zoals jong en oud, arm en rijk, wit en zwart (en van dat laatste weten ze er hier alles van) | Ronse lijdt soms aan de Egyptische ziekte (ik ben als historicus met als specialiteit de regio rond de Nijldelta goed geplaatst om dat hier te stellen): Ronse heeft schrik voor de leegte, daarom liefst 400 verenigingen, borden vol soeps en smeltkroezen, gestructureerde chaos, dié betonboer van aan het station weer en horden toeristen die niet alleen uit héél Europa wachten om Ronse te ontdekken, open luchten boven de… put van Ronse, ONS eigenste microdinges, nog plenty cultureel erfgoed (maar té veel erfgoed verdwenen, Jan, n.v.d.r.), Ronse mag en moet een zottenkot zijn, ik kwam er van aan de kust naartoe, reeds vijf jaar Ronsenaar, maar dat Ronses dialect versta ik verdomme nog altijd niet!!! Graag NÓG MÉÉR RONSE, a-l-s-j-e-b-l-i-e-f!


42 2014 WEEK 28


43 2014 WEEK 28

Denis Tentenier, voorheen politieman, toetste alles muzikaal aan elkaar en gaf een gesmaakte improvisatie van De Vlaamse Leeuw ten beste, want de plaat werd wel niet afgezet, maar startte niet!


44 2014 WEEK 28


13

Voor wie het nog niet wisten is, de lachende man Eric Vandereecken, zijnde de allereerste adverteerder in weekblad –AZ van weleer die zijn factuur cash betaalde (1968), ter toonbank van zijn kledingzaak, toen gevestigd in de Elzeelsestraat. N.a.v. het Schubertconcert (1997; bij het lustrum 30 jaar weekblad –AZ) kreeg hij er, uit de handen van weekblad –AZ-stichter Willy Deventer, een award voor… Mevrouw Vandereecken: “En die award koesteren Eric en ik ten zeerste”.

45 2014 WEEK 28


46 2014 WEEK 28


47 2014 WEEK 28

Feest Vlaanderen?, van dit stadhuis zondag 06 juli 2014 zou schepen Joris Vandenhoucke in de andere trouwzaal van woensdag 09 juli 2014 helemaal in de schaduw worden gespeeld! Zie verder‌


Intussen sloeg het Vlaamse oog binnen Belgenland alles Big Brotherachtig gade‌

48 2014 WEEK 28


49 2014 WEEK 28

We schrijven woensdag 09 juli 2014 en dezelfde trouwzaal voelt plots als een kelder van waaruit men ter barricaden wil. Een tekst om met witte handschoenen te schrijven, volgt in UPDATE, de voorzichtigheid is immers de moeder van de porseleinwinkel, nooit de‌ OLIFANT!?!


Bart De Valck (links; zie blz.52) kreeg, bij het Ronsese publiek totaal onaangekondigd, de voorzet vanwege Brecht Arnaert (zie blz.53 & 55).

Er hing op z’n zachtst gezegd spanning in de trouwzaalse lucht. Woensdagavond 09 juli 2014. 19.00 uur, spreker Brecht Arnaert meldt z’n latere komst, oponthoud! In de trouwzaal wacht een kineast bij zijn opname-installatie op scherp! Beide tenoren…

12

50 2014 WEEK 28

… want ‘de lezing’ zou niet solo, maar duo worden ingevuld. Feitelijk geen lezing, de verso van twee bierviltjes gaan in de lucht (zie blz.54). Hand gekrabbelde synopsis. Bart De Valck, voorzitter van VVB, in het zog van de wél aangekondigde Brecht Arnaert, beide heren v.l.n.r. op deze en volgende foto. De schepenen Joris Vandenhoucke (CD&V) en Wim Vandevelde (N-VA; “Ik wist niet eens naar wat ik kwam luisteren”…) namens burgemeester & C° achter ‘de toog’. Verder géén oranje, géén zwart zelfs, géén blauw laat staan rood te bespeuren! Geel gelukt, een aanwezige mompelt luidop: “Ik ben in een N-VA meeting gestruind”…). Iemand verlaat de trouwzaal… 


51 2014 WEEK 28

Wim Vandevelde bedient de pc annex beamer! BRECHT ARNAERT… Vlaanderen verdient het niet om een eigen natie te worden, laat staan te zijn. De meerderheid van ‘s lands bevolking achter de hand, durven we zelfs geen vuist te maken, bang als we zijn. Laurette komt ongestraft weg met: “Wij Walen zullen de Vlaamse koe uitmelken tot Vlaanderen ‘n kadaver is; daarna sluiten we aan bij Frankrijk”! De jongste verkiezingen: N-VA wint té weinig; CD&V (ondanks …) wint licht, spa (ondanks …) en blauw (ondanks …) verliezen niet, gaan licht vooruit. Onbegrijpelijk. Patstelling. De PS lacht, ondanks vrij zwaar verlies. Wij Vlamingen?, vendelzwaaiers?, komaan zeg… tricolorezwaaiers zijn we, koning voetbal regeert. Plots zijn de Rode Duivels er weer en alles kleurt meteen zwart, geel en rood. Massahysterie. Belgium. Belgica. Vlaanderen mist ‘n bovenlaag, we kennen geen elite in de zin van. Wij Vlamingen zijn bang. De bange blanke Vlamingman. Het voelde woensdagavond 09 juli 2014 aan te worden toegesproken als in een diepe kelder, niet in een trouwzaal eerste verdieping. Seffens iedere aanwezige de barricaden op. De wet breken om rechtvaardigheid te doen zegevieren. De taalwetgeving heet achterhaald, brol, nooit correct toegepast, willekeur, éénrichtingsverkeer. Kijk (zoals gAZet reeds meermaals deed) naar die potsierlijke straatnaamborden. HOGERLUCHT Hogerlucht; MANESCHIJN Maneschijn; BROECKE Broecke. Tientallen voorbeelden. Naar toeristen toe blijven we ons belachelijk maken: het eerste is NEDERLANDS, het tweede is… Frans! (Op ‘n andere pagina staat Jean-Luc Crucke; hij is het die de ‘ééntalige’ de Rorestraat aankloeg!) Na de eucharistieviering (zaterdag 05 juli 2014), na Jan Laleman eveneens in de trouwzaal (zondag 06 juli 2014; zie elders in deze gAZet), werd aan Davidsfonds Ronse de woensdagavond toegezegd qua organisatie: een soort Academische Zitting in trouwzaal stadhuis. Vanuit overleg binnen de Werkgroep Vlaanderen Feest (schoot van de Cultuurraad). Paul Carteus, Tijl Rommelaere.

CULTUURMARXISME

Het pakte anders uit! Coup! Brecht gaf de estafette door aan Bart en 200 belegde sandwiches (niet van het Vlaamse Colruyt, wel van Delhaize) vonden toch de begerige magen. Sponsor was THE HOUSE  BELGIUM! In bepaalde cenakels krijgt dit nog ‘n fikse staart. Bon, Ronse staat bepaald om… duivelsstaarten bekend, toch? De organisatorische insteek laten we aan anderen over, de cenakels, weet je wel. Laten we nog even stilstaan wat aan Vlaanderen en vooral aan wij Vlamingen schort. In telegramstijl… BART DE VALCK… We moeten durven denken én zeggen: HET IS GENOEG GEWEEST! Stop de transfer OP JAARBASIS van liefst het equivalent van 80 000 (TACHTIGDUIZEND!) sociale woningen als gedrup op een hete Waalse plaat. De Catalanen, de Schotten zelfs Venetië kennen gestaag procentuele groei in hang naar een eigen natie, vele regio’s binnen één Europa van morgen. De drain (lees hoger i.v.m. de niet aanwezige elite) begon in 1585 (staat netjes op het bierviltje van Arnaert!). Directie Nederland. Overgedaan als drain naar Amerika (zie Ronsenaars naar Pawtucket, USA in gAZet…) vorige eeuw. De tirannie van het schuldgevoel. De politiek houdt Vlaanderen gegijzeld. Al over de politiek heen moet de Vlaamse Cultuur de voorzet geven; de politieke families zullen het niet doen, bepaalde kleuren werken zelfs contra en de verwachte kleuren vallen meestal bleker uit. Minstens dit kan gezegd voor zij die het nog niet wisten: ER ROERT ENTWAT!


52 2014 WEEK 28


53 2014 WEEK 28


54 2014 WEEK 28


BRECHT ARNAERT, HOOFDREDACTEUR VAN SAFECAPITAL, TRUTH HAS VALUE. Brecht Arnaert (Ieper, 1981) is een Vlaamse publicist en libertair denker. Hij is lid van de denktank Res Publica, het Murray Rothbard Instituut en is onderzoeker bij de denktank Libera!. Hij staat bekend als een aanhanger van de filosofie van Ayn Rand. Als publicist heeft hij een algemene interesse voor de crisis van de Europese cultuur, en in het bijzonder voor de grondslagen van de ethiek. Hij wijt deze crisis aan een onderliggende crisis in de filosofie, die ontstaan is bij Immanuel Kant. Arnaert volgt hiermee de analyse van Ayn Rand en haar filosofie van het objectivisme. Arnaert legt België uit als een cultureel hegemonisch apparaat in de traditie van Antonio Gramsci. Hij leverde eerder al kritiek op de Koning Boudewijn Stichting, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het intercultureel platform KifKif. Hij wijst de stelling af dat de Vlaamse cultuur gesloten zou zijn, en interpreteert deze initiatieven als manifestaties van cultureel marxisme zoals gepropageerd door de Frankfurter Schule. In zijn politieke geschriften heeft hij aandacht voor het verschil tussen mensgemaakte wetgeving en het metafysisch natuurrecht en schrijft zich daarmee in in de traditie van de libertaire filosofie zoals gepropageerd door Murray Rothbard, Ludwig von Mises en Friedrich von Hayek. Hij heeft een sterke interesse voor de economen van de Oostenrijkse School en heeft meerdere publicaties over monetaire economie op zijn naam staan. Brecht studeerde twee bachelors aan de Arteveldehogeschool, een master aan de Hogeschool Gent en een master Oostenrijkse Economie aan de Universidad Rey Juan Carlos in Madrid.

Eén van zijn publicaties is het essay ‘De Kwantumsprong’, een politiek-filosofisch essay over de communautaire situatie in België.

55 2014 WEEK 28

Brecht Arnaert vroeg zich af waar toch telkens dat tricolore gevoel vandaan komt als de Rode Duivels ermee gemoeid zijn!?!

The House  Belgium was met Jan Van Cutsem de sponsor van ‘het Spreekgestoelte’ van woensdagavond in de trouwzaal van het stadhuis. The House  Belgium is een familiebedrijf (met vestiging in Brussel, Sint-Niklaas en Gent) waar men terecht kan voor een investering in goud, zilver of in antieke munten. Jan Van Cutsem, zelfstandig ondernemer en handelaar in goud en zilver, legde de eerste steen van het familiebedrijf The House  Belgium in 2001. Ondertussen is het bedrijf gegroeid tot een belangrijke speler op de Belgische en Europese markt.


56 2014 WEEK 28

Onze vooruitblikkers (*) kregen samen met vier andere slides vorige dinsdag een VOORUITBLIK op gAZet WEEK 28 met deze aankondiging voor de CYCLO-CART n.a.v. 11 juli op donderdag 10 juli 2014‌ (*) een vooruitblik valt elke week in jouw mailbox mits doorgeven van jouw e-mailadres naar gazetronse@gmail.com met vermelding: GRAAG VOORUITBLIK. Doen!

2013 2014


57 2014 WEEK 28

CYCLO-CART programma balen stro snelheid kracht en na de ronden

muziek met de Kemels en de Willies & last but not least DJ BICEPS (foto)‌


58 2014 WEEK 28

CYCLO-CART is hét jaarlijkse stokpaardje van Jonathan Jouret van de werkgroep VLAANDEREN FEEST… De hoeveelste editie, Jonathan?


59 2014 WEEK 28

A-l-s-j-e-b-l-i-e-f-t!


60 2014 WEEK 28

Aan de vroegere

CinÊ Familia verzamelen de deelnemers, de eerste ronde schiet naar omhoog en elke aankomst ligt midden de grote foto‌


61 2014 WEEK 28


62 2014 WEEK 28

Zoveel jonge mensen nog eens aan een kerkdeur samenzien, dit kan alleen maar de cyclo-cart zijn ter gelegenheid van VLAANDEREN FEEST … Kleine Markt én aan de vooravond van 11 juli!


63 2014 WEEK 28

Johan Debisschop praatte de zaak aan elkaar, in het Ronssies, Rita Claus en Xavier Saey waren namens ‘t Ronssies geklapt rondentellers en na lange tijd zagen we Christian Suys weer, waar zijn de –AZetse Memlinguuuuren gebleven?


64 2014 WEEK 28


65 2014 WEEK 28

WAT KUNNEN MIJ DEZE FRIETJES NU SMAKEN ZIE, HMM


12

Intussen zijn we vrijdag de 11e juli 2014 zelf en…

… met beiaardklanken uit ons eigenste belfort, zijnde de… Hermestoren. View op scherm. Bij de klokken: stadsbeiaardier Dominique Wybraeke, tevens voorzitter van het Beiaardcomité… (zie de vertolkte muziekstukken op blz.69).

66 2014 WEEK 28


12

67 2014 WEEK 28


Onder de haagbeuken kloostergang, cf. de vroegere stenen, poseert onze 12 stadsbeiaardier Dominique Wybraeke met zijn mama Cécile Deriemaeker, papa Gérard, echtgenote Els Van den Borre die Dominique bij sommige vertolkingen twee handen extra gaf en Dominiques petekind Joran Deriemaeker die hen bij de klokken logistieke steun verleende…

De paar tientallen toehoorders (de luisteraars op de caféhoek stonden reeds in de drank – zie vorige pagina) kregen na afloop van het beiaardconcert op uitnodiging van de Werkgroep Vlaanderen Feest het glas van de vriendschap aangeboden, namens de Cultuurraad.

68 2014 WEEK 28


12

69 2014 WEEK 28

WEERKLONK UIT DEZE GALMGATEN… van Karel MIRY tweemaal DE VLAAMSE LEEUW | van Jef DENYN PRELUDIUM IN G en ONGESCHREVEN PRELUDIUM (dat onze voorkeur mocht wegdragen, ultieme krachtige sound tegenover het zachtste klokkenspel) | van WILL TURA VLAANDEREN MIJN LAND | van MATTHIAS VAN DEN GHEYN PRELUDIUM V | van JO DANTE en LA ESTERELLA O LIEVE VROUWENTOREN | van RONALD BARNES CARILLONCONCERTO FORT WO TO PLAY (*) | van ROCCO GRANATA JESSICA | van JAUME BONATERRA op een arragngement van A.M. REVERTÉ LA FONT DE LA TEULA (*) | van BALDASARRE GALUPPI op een arrangement van LEEN ‘T HART het ALLEGRO uit SONATINE (bijzonder melodieus, werd hier en daar meegeneuried) | op een arrangement van J.P. HAUTEKIET het anonieme YANKEELAND (*) | en van SCMIDT DE PLAISANCE – DANS LA TRANCHÉE (*) vierhandig

HIER EINDIGEN WE MET DE REPORTAGES ROND VLAANDEREN FEEST DAT ZONDAG 06 JULI 2014 STARTTE MET EEN MISVIERING IN DEZE COLLEGIALE HERMESKERK…


12

70 2014 WEEK 28

HIERBIJ DE TEKST VAN HET BIN BERICHT VAN DONDERDAG 10 JULI 2014 Met de verlofperiode voor de deur wensen wij je nog enkele preventietips te geven alvorens je op reis vertrekt.  Sluit jouw woning goed af en geef het een bewoonde indruk…  Sluit alle deuren en ramen ook van het tuinhuis en de garage…  Laat geen ladders of gereedschap achter in jouw tuin…  Zorg ervoor dat jouw brievenbus wordt geledigd en dat vuilnisbakken weggenomen worden en uit het zicht staan…  Laat af en toe de rolluiken oplaten…  Zorg voor automatische verlichting met tijdsschakelaars…  Jouw woning is geen uitstalraam, etaleer geen waardevolle voorwerpen… Vraag jouw buren om jouw woning in de gaten te houden…  Maak jouw vakantieplannen niet kenbaar op sociale media zoals Facebook…  Geef jouw huissleutels aan een vertrouwenspersoon en vraag vakantietoezicht aan bij de Lokale Politie Ronse…  Je vindt dit document in ieder BIN krantje of je kan het komen afhalen bij Politie Ronse of op de Preventiedienst in het Stadhuis van Ronse…  Voor de thuisblijvers: let op de woning van jouw buren tijdens hun afwezigheid en meldt verdachte gedragingen via 101… Hiernaast links het formulier Vakantietoezicht elektronisch. Prettige vakantie gewenst en hou het ook op reis veilig… (zakkenrollers, wees alert bij aanrakingen of plots tumult en geduw dat rond jou ontstaat, enz.). Robert MASSEZ | HINP Interventie | BIN gemandateerde |PZ RONSE 055 33 70 20


HET RODE OORTJE

12

VERVOLG VAN BLZ.25 bestond uit struikheide en… schraal, arm grasland dat erg bloemrijk was. Tussen de berken en eiken vond je struiken zoals gewone brem, gaspeldoorn, wilde mispel, spork en lijsterbes. Er kwamen allerlei zeldzame planten in voor. Bij deze typische flora horen natuurlijk ook tal van dieren die intussen vrij zeldzaam worden in onze streek. Planning van de werken De kap start het komende najaar. Dan worden de stammen weggehaald en de boomstronken gefreesd. Eventjes daarna wordt de humuslaag afgeschraapt tot op de oorspronkelijke bodem, want daarin bevinden zich nog de zaden van de vroegere vegetatie. De eerste maanden en jaren na deze kapwerken zal de top van de Muziekberg er niet erg mooi uitzien. Maar gelukkig is dit van korte duur. Het duurt ongeveer drie tot vijf jaar vooraleer de begroeiing zich spontaan herstelt en de meeste dier- en plantensoorten de weg naar de Muziekbergtop vinden. Archeologische waarde Bij het herstel van de Muziekberg zal bijzondere zorg besteed worden aan het bewaren van het archeologische boven- en ondergrondse patrimonium. Op de Muziekberg zijn uit de bronstijd (3000 – 800 vóór Chr.) nog enkele zichtbare en onzichtbare restanten van grafheuvels bewaard, o.a. nabij en onder de Geuzentoren. Tot in de moderne tijd werd op de Muziekberg ook ijzerrijk en okerkleurig zand gewonnen. Er zijn dan ook diverse groeves aanwezig, waaronder een paar erg goed bewaarde. Het eindbeeld: een bos met heide en … opnieuw begrazing op de heide Binnen een paar jaar zal het landschap op de top van de Muziekberg er uitzien als een open heidebegroeiing met verspreide bomen. De heide zal af en toe gemaaid worden of, zoals vroeger, periodiek begraasd worden door schapen. De werken gebeuren onder toezicht van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen Beheerregio Zuid. Meer info via www.natuurenbos.be/muziekbos

ERRATUM

71 2014 WEEK 28

z

De op 01 juli 2014 in Turkije overleden bekende strafpleiter Piet Van Eeckhaut (zie gAZet WEEK 27) heeft met Nadine uit Ronse de twee jongste van zijn drie dochters…

VERVOLG VAN BLZ.24 Dat bleek uit de richtlijnen van haar stichting Fons Pereos: alleen stamboomkatholieken hadden recht op een deel van haar erfenis. “En”, zegt T’Joen, “van koning Philippe zegt men het”. De Gemeenschap Jeruzalem kent Philippe. Hij is er als jongeling vaak geweest, aan de zijde van Boudewijn en Fabiola en, na de verzoening met zijn ouders, met Albert en Paola. Interessant artikel verder, over een homofobe kerk, de televisie is een verdorven medium, dus de kabel doorsnijden enz.!

.

gAZet bereidt ‘met de L van LINK’ een pagina voor .. worden geplaatst o.a. naar waarop interessante links ‘bevriende’ blogs, websites en dergelijke meer…


12

72

MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 28/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 29 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


UITSMIJTER: VANDAAG 11 JULI 2014 WERD DEZE ROOS VOOR ONZE REDACTIE TER REDACTIE AFGEGEVEN !

73 2014 WEEK 28


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 28

13

74 2014 WEEK 28

WEEK 28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.