Gazet jaargang 2 nummer 12 21032014

Page 1

gAZet jg.02 nr.12 vrijdag 21maart 2014 met 95 blz. en 217 beelditems inclusief 38 pagina’s

FOTO-

1914-1918 ZIE BLZ.B

ZIE BLZ.J (DEEL 6)

‘TNIEUWRONSEVRIJHEIDT… Z

DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

v

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN…

én is de LUIS in de pels… Een lezer die volkomen anoniem wil blijven, geeft de Vlaamse overheid (én de Ronsese politici) hiervoor…

 BOORDEVOL GAZET IN HET TEKEN VAN L E V E N S L O O P RONSE WEER!

JG.02 NR.12


12’14

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

A

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag of vrijdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

ZIE BLZ.h

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365


12’14

LUCIEN WANNYN BERNARD DECRAENE

OUD-VOORZITTER GOKRTI

SECRETARIS GOKRTI

DE NACHT VAN DE

B

NA VERWELKING DE ZAADDOZEN VAN PAPAVER ZIE BLZ.D

GESCHIEDENIS dinsdag 25 maart 2014 om 20.00 u. in de CC De Ververij (lokalen van de Brouwerij), Priestersstraat, Organisatie Davidsfonds Ronse: Lucien Wannyn situeert Ronse in WOI en Bernard Decraene tracht je uit te dagen met een titel als ‘Schoonheid en Ellende in de Groote Oorlog’. De moeite overwaard. Zéker daarheen!


In dit geval is dit bloemmotief enkel en alleen als decoratieve inspiratiebron gebruikt, geen enkele symbolische betekenis moet hier gezocht worden. De drie tegeltableaus zijn niet gesigneerd en dragen hetzelfde symmetrisch motief met in het midden een opvallende witte bloem, takken en bladeren in zweepslag die leiden naar twee hangende witte bloemen. In elk geval deze tegeltableaus valoriseren de sobere gevel en geven een extra karakter aan het straatbeeld. Isabelle De Vleeschauwer Stadsgids Ronse, Regiogids Vlaamse Ardennen. Dinsdag 18 maart 2014.

12’14

C

TEGELTABLEAUS IN DE VRIJHEIDSE PRIESTERSSTRAAT De Priestersstraat is ‘n heel oude straat binnen de oude Stad Ronse, ‘De Vrijheid’ genoemd. Het zou volgens bepaalde historici een aftakking kunnen zijn van de handelsweg naar Tongeren. Deze straat werd ook “Papestraat” genoemd door de aanwezigheid van het Kapittel. De Priestersstraat verbindt de Sint-Hermeskerk met de Hospitaalstraat (het oud hospitaal van Ronse stond op het Mouroitplein – zie vorige gAZet’s jg.01 2013) die ons leidt naar de Grote Markt. Eind 19e eeuw waren er hier veel bedrijven gevestigd, waaronder de Brouwerij Dekeyser (thans ressorterend onder het CC De Ververij) en een aantal textielbedrijven.

Als je even kijkt naar de gevel van het huis met huisnummer 7 bemerk je daar drie siervolle tegeltableaus op. In de 19e eeuw was er op deze plaats een oliemolen die aangedreven werd door een waterrad in de Molenbeek. De allereerste molen die hier stond, werd draaiend gehouden door paarden, het was een… rosmolen. De draaiende natuurkracht werd dan vervangen door een stoommachine. Later werd dit de weverij Laurent Cambier-Delbar en het gebouw werd toen uitgebreid en aangepast door architect Massez. De tegeltableaus zijn een pittig detail in de straat, ze zijn geplaatst boven de vensters en vertonen gestileerde plantenmotieven geïnspireerd door de akelei. Even iets over deze toch bekende plant: de akelei is een wilde vaste plant die behoort tot de ranonkelfamilie, voornamelijk in mei en juni bloeit deze plant met haar typisch puntige bloemen. De bloemen komen voor in verschillende kleuren zoals paars, roze en wit. Alle delen van deze plant zijn licht giftig en in de kruidengeneeskunde wordt akelei gebruikt tegen reuma en tegen mond- en keelontstekingen.


12’14

#9

D

GRAFMONUMENT CARPENTIER-HUYBREGHTS LOCATIE: ENGELSENLAAN

Deze week vinden we ons Kunstwerk In Ronse op de Oude Stedelijke Begraafplaats. Het is een grafmonument ontworpen door niemand minder dan Victor Horta himself. Dit grafmonument werd in 1920 gerealiseerd door aannemer Henri Cuvelier. De opdrachtgevers, het echtpaar Carpentier-Huybreghts, behoorden duidelijk tot de betere klasse. Dat ze Victor Horta vroegen voor het ontwerp van hun woning (Villa Carpentier die de materiële hoofdrol speelt in de film HALFWEG die momenteel in de bios loopt) én voor hun grafmonument toont in elk geval aan dat ze over het nodige spaarpotje beschikten als echte seigneurs! VERVOLG OP VLG. BLZ.


VERVOLG VAN VORIGE PAGINA – ZIE OOK BLZ.B

Het graf maakt deel uit van een ‘tweelinggrafmonument’: één op het Campo Santo te Sint-Amandsberg (Gent) en één hier in Ronse. Beide monumenten zijn door Victor Horta in 1895 ontworpen waarbij het monument in Ronse pas een kwarteeuw later daadwerkelijk werd uitgevoerd. N.a.v. allerzielen 2013 bracht gAZet onder redactie van Loes Deventer en Thomas Deriemaeker (hij zorgt voor de KIRbijdragen) reeds een en ander rond dit opmerkelijke grafmonument. Het bestaan van een gelijkaardig monument is geen toeval: de gezusters Marie-Louise Carpentier-Huybreghts en Prudence De RudderHuybreghts opteerden voor éénzelfde grafsteen! De eigenheid van dit monument zit in de driedimensionale benadering waarbij de aandacht naar de zijkanten wordt getrokken. Dat is een breuk met de frontale benadering uit de 19e eeuw, ondermeer zichtbaar in de verplaatsing van de kruisen naar de zijkanten van de bovenbouw. De organische vormgeving en de vloeiende golvende lijnen zijn kenmerkend voor de Art Nouveau stijl, voorafgaand aan de WOI. De zweepslagmotieven aan de zijkant van de stèle zijn typerend voor de stijl van Horta. Het waren absoluut nieuwe decoratieve vormen die voorheen in de beeldende kunsten niet voorkwamen. Vanwaar het prerogatief (art) nouveau ofte nieuwe (ornamentiek in de) kunst. De tekst op de grafpenant is deze:

D.O.M.

À la pieuse mémoire de madame Marie Louise Huybreghts décédée le 23 janvier 1920 et de son époux monsieur Valère Carpentier décédé le 20 août 1925 R.I.P.

12’14

E


PERSBERICHT

STEDELIJKE SPEELPLEINWERKING

PAGADDERS STADSBESTUUR RONSE Vorig jaar is er gestart met een traject ter bevordering van de kwaliteit van de Speelpleinwerking Pagadders. Dit traject bestaat uit een ondersteuning aan de vrijwilligers/animatoren, een nieuwe locatie afgestemd op de noden van de werking, en het aanbieden van optimale speelkansen aan de deelnemers. Om deze evoluties een duurzaam karakter te geven, werd vorig jaar gekozen voor een verhoging van de dagprijs. Na een grondige evaluatie en overleg met de verschillende belanghebbenden, is er gekozen om het vrijetijdsaanbod van de Stad Ronse meer op elkaar af te stemmen. Dit zowel in de wijze van toeleiding tot de verschillende stedelijke initiatieven, als in de dagprijs. We kiezen er expliciet voor om de dagprijzen van de Speelpleinwerking Pagadders, in het bijzonder voor de deelnemers met de VrijeTijdsPas categorie 1, uniform te maken met de Sportkampen.

EN VANAF DE ZOMERVAKANTIE… Met het oog op de zomervakantie zijn de Jeugddienst, (een kerngroep van) de animatoren en de schepen van Jeugd van het stadsbestuur opnieuw aan de slag gegaan om de werking en de kwaliteit van de Speelpleinwerking ‘Pagadders’ verder te optimaliseren. Eén van die ingrepen bestaat uit het op elkaar afstemmen van het stedelijke vakantieaanbod. Met het oog op het behoud van de kwaliteit binnen de Speelpleinwerking Pagadders, is er gekozen om het aanbod meer te gaan structureren en stroomlijnen – naar analogie met andere werkingen. Zo wordt er gekozen om vooraf in te schrijven voor de Speelpleinwerking Pagadders, met een inschrijvingslimiet van 120 kinderen. Immers, op basis van deze inschrijvingen, kan de Jeugddienst voorzien in voldoende animatoren en spelmateriaal, binnen de beschikbare ruimte, om een kwalitatieve dagopvang te bieden aan de deelnemers.

Om het voor de ouders vlotter en makkelijker te maken om de vakantie van hun kinderen invulling te geven, zullen de inschrijvingen voor de Speelpleinwerking Pagadders van de Jeugddienst, de Sportkampen van de Sportdienst en de créakampen ‘Villa Creademie’ van de Jeugddienst op eenzelfde moment, eenzelfde locatie Tot en met de Paasvakantie zullen de volgende en eenzelfde manier georganiseerd worden. Zo zal de toegang tot het stedelijk vakantieaanbod dagprijzen aangerekend worden: vanuit de verschillende stadsdiensten zoveel  volledige dag speelpleinwerking plus eigen mogelijk uniform gemaakt worden. Voor de lunchpakket: ouders betekent dit dat ze met één telefoontje basisprijs = €10 voor deze drie opvangmogelijkheden tegelijk houder Vrijetijdspas categorie 2 = €8 kunnen inschrijven. houder Vrijetijdspas categorie 1 = €5 Concreet wordt het startsein voor deze inschrij halve dag speelpleinwerking: vingen gegeven op dinsdag 29 april 2014. basisprijs = €6 Daarnaast is er expliciet voor gekozen om de houder Vrijetijdspas categorie 2 = €5 prijzen van deze werkingen – met respect voor houder Vrijetijdspas categorie 1 = €3 de eigenheid van elk vakantieaanbod – compatibel met elkaar te maken. Als uitgangspunt is e  een bijkomende korting van €1 voor het 2 er gekozen om de dagprijs van de Sportkampen kind en €2 voor het 3e kind; om van deze bijen de Speelpleinwerking Pagadders, voor de komende korting te kunnen genieten, moeten doelgroep die het financieel moeilijker heeft, de kinderen wel degelijk tegelijkertijd aanwegelijkaardig te maken. Concreet resulteert dit zig zijn. voor de Speelpleinwerking Pagadders in een Vooraf inschrijven Paasvakantie niet nodig… prijsverlaging van de dagprijs voor de houders

van de VrijeTijdsPas categorie 1 van vijf euro naar drie euro; voor de houders van een VrijeTijdsPas categorie 2 is dit een verlaging van acht naar zeven euro. Met het oog op de duurzaamheid van de werking en deze beslissing, is ervoor gekozen om de deelnameprijs van drie euro per kind per dag als ‘bodemprijs’ te hanteren. Hier worden de bestaande kortingen voor 2e en 3e kind niet meer op toegepast. Vanaf de zomervakantie 2014 zullen de volgende dagprijzen aangerekend worden:  Volledige dag speelpleinwerking + eigen lunchpakket: Basisprijs = €10 houder Vrijetijdspas categorie 2 = €7 houder Vrijetijdspas categorie 1 = €3 (waarbij de verhouding 70/30 binnen de convenant Vrijetijdspas gerespecteerd is)  Halve dag speelpleinwerking: Basisprijs = €6 houder Vrijetijdspas categorie 2 = €4 houder Vrijetijdspas categorie 1 = €1,80  De kortingen voor het tweede kind (- €1) en vanaf het derde kind (- €2) blijven behouden, met als bijkomende vermelding dat de ‘bodemprijs’ voor een dag speelpleinwerking €3 is (of €1,80 voor een halve dag).

12’14

F

koming. Met de VrijeTijdsPas kan iedereen genieten van een financieel aantrekkelijker tarief voor de vrijetijdsactiviteiten die binnen het aanbod vallen, zoals bv. de Speelpleinwerking Pagadders. Voor Ronsenaars die recht hebben op het OMNIO–statuut, financiële ondersteuning genieten van het OCMW, of in schuldbemiddeling zijn, is er de VrijeTijdsPas categorie 1, welke recht geeft op extra kortingen. Iedereen kan zich voor €5 een VrijeTijdsPas aanschaffen! Mensen die denken aanspraak te maken op de VrijeTijdsPas categorie 1, dienen hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen. De aanschaf van dit pasje kan dan aan 1 euro. De Vrijetijdspas is geldig vanaf 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar (VTpas 2014 is dus geldig vanaf 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014). De Vrijetijdspas kan aangekocht worden op de jeugd-, sport- en cultuurdienst. Voor de jeugddienst worden de kortingen verbonden aan de Vrijetijdspas toegepast voor de Speelpleinwerking Pagadders en de zomerkampen van Villa Creademie.

Een andere belangrijke wijziging is dat er vanaf de zomer 2014 met voorinschrijvingen gewerkt zal worden, met voorafbetaling via facturatie Meer info: of cash aan de balie. stedelijke Jeugddienst Ronse Daginschrijvingen zijn niet meer mogelijk, er is Spinstersstraat 36 – 9600 Ronse TEL 055 23 94 26 enkel en alleen nog sprake van weekinschrije-mail jeugd@ronse.be vingen. Met het oog op het blijven nastreven van een kwaliteitsvolle speelpleinwerking wordt het aantal opvangplaatsen gelimiteerd tot 120. DE VRIJETIJDSPAS, EEN WOORDJE UITLEG De VrijeTijdsPas te Ronse, is een stedelijk initiatief binnen het kader van de socio-culturele particpatie. De bedoeling is om het vrijetijdsaanbod voor elke Ronsenaar toegankelijk te maken – en dit via een financiële tegemoetko-

‘T ZOMERT WELDRA IN RONSE


ZIE OOK BLZ.93

ZOALS VOORHEEN VERSCHENEN IN GAZET… werd de grote zonnewijzer Park Malander gesigneerd Michel Claus gestolen! Dergelijke replica (ter redactie hier) komt in de plaats. WORDT VERVOLGD.

ZONDAG 6 APRIL 2014: RONDE VAN VLAANDEREN DE RONDE VAN VLAANDEREN KOMT DIT JAAR LIEFST VIER KEER LANGS IN RONSE! ZONDAG 6 APRIL 2014 WORDT EEN ECHTE HOOGDAG VOOR ALLE WIELERLIEFHEBBERS… Vanaf 12.30 u. worden de heren eliterenners verwacht op de Berchemsesteenweg. Zij rijden de Zandstraat in, voorbij de Hotond. Om 13.35 u. maken de dames hun opwachting om de Kanarieberg en de Oudestraat te beklimmen. Rond 14.40 u. is het aan de heren eliterenners om de Kanarieberg te overmeesteren. Een klein uur later, om 15.30 u., kan je de heren eliterenners voor de derde keer bewonderen, nu in volle aanloop naar de finale. Via Hogerlucht en Kammeland naar beneden suizend en op Broeke vlak gaat het naar de Oudestraat omhoog en dit op kasseien...

VOLG DE RONDE OP GROOT SCHERM

Boven aan de Oudestraat, in het Malanderpark, vind je het event dorp van de stad Ronse. Daar kan je de koers vanaf de start in Brugge op groot TV-scherm volgen en tegelijk de renners op de weg voorbij zien fietsen. Food & drinks zijn aan democratische prijzen te bekomen in de bar aldaar. Iedereen is er welkom! Het einde van de afterparty met DJ is voorzien omstreeks 19.30 u. IN HET CENTRUM VAN RONSE IS ER HEEL WAT . JE KAN ER GEBRUIK MAKEN VAN DE GRATIS SHUTTLEBUSSEN VAN DE LIJN, GESPONSORD DOOR DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, OM NAAR DE OUDESTRAAT OF DE KRUISSTRAAT TE KOMEN. INFO EN UURREGELING KAN JE TERUGVINDEN OP WWW.DERONDEVANVLAANDEREN.BE OF OP WWW.RONSE.BE.

D E H O G E W I N D E : PAASMARKT OP ZATERDAG 12 & ZONDAG 13 APRIL 2014 Het lokaal dienstencentrum De Hoge Winde nodigt iedereen uit voor de Paasmarkt op zaterdag 12 en zondag 13 april 2014. Van 14 tot 18 uur vind je er onder meer zelfgemaakte advocaat, zelfgemaakte wenskaarten, bloemstukjes, juwelen en zoveel meer. Zo kan je kennismaken met de verschillende hobbyclubs van het lokaal dienstencentrum of gewoon genieten van een lekkere kop koffie met een goed gevuld verwenbordje. Plaats: Lokaal Dienstencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256, 9600 Ronse Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 055 20 70 73.

12’14

G

DOE MEE MET EARTH HOUR EN DOOF JE VERLICHTING! Op zaterdag 29 maart 2014 is het weer EARTH HOUR, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Met EARTH HOUR wil het WWF de wereld aanzetten tot actie in de strijd tegen de klimaatopwarming. Net zoals vorig jaar zullen weer honderdduizenden Belgen hun lichten doven tussen 20.30 en 21.30 u. Ook het stadsbestuur Ronse ondersteunt EARTH HOUR en zal in het weekend van 29 maart 2014 de monumentenverlichting doven. MEER INFORMATIE OVER EARTH HOUR VIND JE OP WWW.WWF.BE/EARTHHOUR.


12’14

ZIE VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE RONDEMAND OP BLZ.Z

H


PREPRESS

RONSE

EEN INITIATIEF VAN DE WERKGROEP ‘T RONSSIES GEKLAPT MET MEDEWERKING VAN DAVIDSFONDS, VERMEYLENKRING & WILLEMSFONDS ÉN VOER DEN IESTEN KIER:

12’14

I

ZATERDAG 26 APRIL 2014 19.30 UUR CC DE VERVERIJ WOLVESTRAAT 37 9600 RONSE DEELNAME €3 (€1 VOOR LEVENSLOOP) Deelnemen kan door de strook rechts ingevuld af te geven in de bibliotheek of via e-mail te sturen naar tronssiesgeklapt@hotmail.com of via www.ronse.be en dit ten laatste vóór 18 april 2014

Ik neem graag deel aan ‘t GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI en dit zijn mijn gegevens: voornaam/familienaam: volledig adres: mailbox:

telefoon:

Test uw kennis van ‘t Ronssies | prachtige prijzen voor de eerste vijf winnaars | tijdens het woordenspel bieden wij u doorlopend onze nieuwe ‘BUUNIE KOEKJES’ en ‘BUUNTCHIEST’ aan.


Ge zaut va Ronse os…

DEEL 6 .

Ge za° vaan Ro°nsse a°s… en nu volgt een ‘bloemlezing’ in ieder zijn/haar Ronses:

... ge nog enen in de Familia wete reien et | ge die veeghtpartao et meegemokt tcheûsschen den SK Roonse en Eine | ge in de Petit Audenard aan de stoetie geweist zeit | ge nog in't hospitoal heet gelejen, nie de klinieke | Jacky Sport nog mei zin voader wierktege... | ge dienen spielgoewonkel an de stoetie nog gekend hed | ge nog turnlese gaat et van Slape Leo; we mosten toch autuust futba speilen | ge noog verloaren geluupen zoat op de Voaluup | ge nog lese fysica gaat et van die kanare in den TID; kwak kwak | ge zitte fiesten et in de Globe | ge goen zweemn et buij de Broejders... | ge nog een servies eet van ien den Mona… | de centra gekend et in de Ruude Broekstroete | ge boa den tantist Stockman in de Olifantstroete noog gewest et | ge meij oi zate kluten nog teigen den bluuten pompier et gepiest op 't Klien Moartsje | os ge noog weist vrouen et aan tinternoet van de mouskies woer da nou den Aaldi stoet, alei stond! | os ge emand ne kluut aftrekt op de bommos | ge ien uiwen logting zat mee uitziegt op de Wiezeschole | ge noer de Kobbe nor tschoole zaat geweist.. | ge dienen balong gekend et op Stiewieg van Leuze ik peize dat dat de Splach noemde | ge noog noer den Ouliefant geweist et aan de Flooreal en de Centra aan tou kierkhoof | ge Poater Mark en Poater Michel et gekend op de Poaters | ge t crieteerium nog gekend et en Eddy Merckx ol de reeste weetn dobboln et op de botte stienn op Huugerlucht.. | ge nooog au gazeetn weest kuupn et bij Batteau in de Peiperstroete | 't verteulde ghier enen daat ie sloeen ghad oe vaan de perfect bij de broeders, moar Van Wambeke kost er uuk wa vaan ze... | ge ‘t fakteurkie et gekent van Tavi (mie voeder dak zuu giere zie, complementen van Marleentjie) | ge nog opt pleintje van de Scheldekouter weest voetballen et en de basketbal poelen diendegen as gol | ge nog geslauwd eet in de staadsfiestzoele | ge de buitenwiepers van den Big Ben (den tijd achter de Kobbe) nog kent... | ge int booske aagter de Floreal een kamp et gemokt en een brugske ouver de Meuilebeike mokte, en tuus mei oi pataten in da woeter vloug.....en stinken… | … en dat waren ze weer uit de zowat volgende 70 berichten en onze préféré van deel 6 (als we plek hebben, méér in vlg. gAZet, ter bewaring voor het nageslacht) is deze: …

g’aachter oa die joeren… goewst et om weijre te kieren noer Ronse!!

12’14

J


12’14

K


KUNNEN ZE BIJ DE VLAAMSE GEMEENSCHAP GEEN STAFKAART LEZEN?,

GENT 

KOPPENBERG

12’14

L

EN HEBBEN ZE DAAR ECHT ZOVEEL GELD & TIJD TE VEEL!?!... DE OS

HOTOND

Het voorstel van Vlaanderen en ‘Ronse’!

Waar is de zuiderring gebleven?

GOED ÉÉN KILOMETER VAN HET HART VAN RONSE!!! WAAROM? KASTEEL ANVAING A8 A8 LEUZE 

… merkte een lezer op en ventileerde wat eenvoudig kaartlezen annex denkwerk richting onze redactie. Waarom moet die doorsteek van de N60 zo dicht bij Ronse liggen en wordt vrijwel alleen Ronse opgezadeld met de ongemakken van werken, tunnels en vooral landschapontsierende viaducten!? Ronse ontsluiten?, OK, maar de N60 van welk tracé ook ontsluit de ‘oude’ industriezone Klein-Frankrijk NIET, niet zonder de zuiderring, destijds gepland, reeds jaren opgegeven. Dit was een tracé van aan Biest (rijweg naar ‘t Rosco/Groene Boom/onder de Stooktagglomeratie/halverwege de Lange Weg destijds kasseien tss twee macadamstroken (zie blz.X), nu asfalt/over de Aatstraat langs Paterskerk richting einde Mgr. Beylsstraat tot in de industriezone… Dit is wel belangrijk: tussen de Koppenberg (deze van de N60, niet die van de Ronde van Vlaanderen) en café De Os bijna aan de afslag voor Nukerke dorp heb je een recht stuk viervaksweg N60. Trek je die gewoon rechtdoor, kom je pal boven de Berchemsesteenweg uit (wat Ronsenaars de Nieuwe Kwaremont noemen). Daar ligt een voor vier vakken geschikte weg (nu met wat verfstrepen teruggebracht tot twee vakken) én met ruimte zat om er, t.b.v. traag verkeer/zwaar verkeer dat de helling op en af moet rijden een vijfde vak toe te voegen. Komen we aan naast de Klijpekerk (alwaar op Ronses grondgebied de eerste onteigeningen van slechts enkele woningen vallen) en dan kun je weer rechtdoor tot aan de Pontstraat en de weg op de oude spoorbedding. Dààr moet je voorlopig stoppen met de N60 om te leggen, want het is wachten op Wallonië dat dan ‘hoofdstraat’ van Dergneau moet opofferen (waarlangs de Spileers graantoren staat), want net tussen de kerk van Dergneau en die graantoren kun je perfect rechtdoor aansluiten bij het einde van de viervaksweg op Waals grondgebied die er thans ligt tussen de graantoren en de afslag naar Anvaing voorbij het ‘kasteel van’. Dàt tracé had er reeds lang kunnen liggen, omvat twee totaal rechte stukken die slechts een lichte draai maken boven de brede “Nieuwe” Kwaremont (Berchemsestwg) en waar deze de Ommegangstraat kruist. Géén tunnels, géén viaducten, bitter weinig onteigening van woningen, veel goedkoper, milieuvriendelijker, logischer ook. Veel eenvoudiger dossier, beter ‘verkoopbaar’ aan de streekbewoners. Een overzicht van bijna alleen maar voordelen én met dank aan lezer F.N.: TWEE QUASI RECHTE STUKKEN (zie kaarten) | MINDER MENSELIJKE ELLENDE DOOR BEDUIDEND MINDER ONTEIGENINGEN | GEEN LANGE TUNNELS EN ZEKER GEEN HOGE VIADUCTEN | DAARDOOR MINDER KOSTEN EN VLUGGER REALISEREN | HET FIJN STOF SCHUIFT TWEE KILOMETER OP VAN DE STADSKERN WEG | MINDER LAST VOOR HET RONSES TERRITORIUM EN BETER VERDEELDE LAST VOOR ONZE STAD VS KLUISBERGEN, MAARKEDAL & WALLONIË | WANT DERGNEAU WORDT ONTZIEN… | PERFECT AANSLUITBAAR OP THANS HET VIERVAKSEINDE N60 OP WAALS GRONDGEBIED NAAST HET KESTEELDOMEIN VAN ANVAING | GEEN GEVAARLIJKE EN POTSIERLIJKE CHICANE GRENS RONSE/DERGNEAU… | DUS … – ZIE BLZ.T


12’14

Niet alleen de Vlaamse overheid maar alle Ronsese politici, vroeger en nu, hebben boter op hun hoofd. Waarom willen ze de Ronsenaars absoluut de duivel aandoen om zo veel ellende zo dicht bij de stadskern te veroorzaken daar waar het amper twee kilometer verderop voor pakken minder (woning-) onteigeningen kan zorgen. Liever zes duivels ter ‘Nieuwe’ Vrijheid dan tientallen op elk baanvak van het voorgestelde N60 tracé in voorontwerp weliswaar. Bovendien een betere case voor onze zuiderburen die Dergneau centre niet vlug zullen verkwanselen aan een doorsteek die hen weinig zal opleveren, hoewel een perfecte ontsluiting en doorlopend tracé nu net voor het omgekeerde kan zorgen… Deze pagina’s allemaal ten gevolge de pientere opmerking van onze lezer, zie ‘initialen’ in ons COLOFON, zie de verdere pagina’s alsook gAZetPLUS bij FOTOGAZET voor het ontwerp zoals het vorige vrijdag aan de pers en vorige zaterdag aan het groot publiek werd getoond. Heeft Luc Dupont werkelijk boter op z’n hoofd?

M


12’14

DE TWEE BIJNA RECHTE STUKKEN: VAN AAN CAFÉ DE OS NUKERKE TOT BOVEN DE HOEK ZANDSTRAAT/BERCHEMSESTEENWEG…

N

… EN HIER VAN DAARUIT NAAST KLIJPE KERK NAAR NU EINDE VIERVAKS N60 IN ANVAING TUSSEN SPILEERSTOREN EN KASTEEL ANVAING.

Twee rechte stukken tussen de viervaks N60 nu Vlaanderen én nu Wallonië, een verbinding van klasse… A. Voor Ronse en haar inwoners is het voorgestelde tracé van klasse… Z (lees: gebuisd)! Traject… Z zie vlg. pagina’s… WE CITEREN GRAAG…

Traject… Z en zie vlg. pagina’s… heeft een véél TE zware impact op Ronses grondgebied én op ‘t welzijn van ALLE Ronsenaars. ZIE EN LEES VERDER…


12’14

O

GRONDGEBIED MAARKEDAL KLUISBERGEN


12’14

P

ZANDSTRAAT OMMEGANGSTRAAT KRUISSTRAAT


12’14

Q

SCHAVAERTHELLING FIERTELMEERS KRUISSTRAAT BROEKE


12’14

R

KAPELLESTRAAT ZONNESTRAAT SPINSTERSSTRAAT CÉSAR SNOECKLAAN


12’14

S

ENGELSENLAAN DOORNIKSESTEENWEG VIERDEMAART LEUZESTEENWEG


12’14

T

LEUZESTEENWEG AANSLUITING MET WALLONIË

VERVOLG VAN BLZ.L

BETER HAALBAAR VOOR DE WALEN OM ‘MEE TE DOEN’ (hallo de in Ronse geboren Rudy Demotte?) | DE N60 WORDT DAN VAN GENT NAAR LEUZE (EN LATER NAAR VALENCIENNES NOORD-FRANKRIJK) EINDELIJK REALITEIT… NIETS DAN VOORDELEN! EN NU?

ALARM???

EEN VOORLOPIG ONTWERP HEET HET, HUISWERK HERDOEN?, ANDERS STRAFSTUDIE? F.N. HOOPT HET, JAN LALEMAN HOOPT HET (Jan?), GAZET HOOPT HET & VELE RONSENAARS HOPEN HET HOPELIJK. DE DAG VAN HET GEZOND VERSTAND? WEG DIE BOTER?


12’14

SAINT-HERMES GUÉRIT LES FOUS DES ENVIRONS, MAIS…

U

… LAISSE LE BEURRE SUR…


12’14

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/29

V

2100m © BY LOES DEVENTER

56

68

RONSE

STOOKT

STRAAT | RUE | STRASSE | STREET De foto’s wijk STOOKT volgen in volgend nummer…

59

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie daartoe op de volgende pagina’s...


12’14

W

STOOKTSTRAAT 

LEUZESTEENWEG

59

GROENE BOOM

DE GALG


12’14

PESSEMIERSBRUG VIERMAARTLAAN

X

STOOKT LANGEWEG

HIER LIEP DE SPOORWEG NAAR KORTRIJK

STOOKTSTRAAT 

59 LEUZESTEENWEG GROENE BOOM

DE GALG

Zo lagen de kasseien [de bo°te stienen] er bij midden de Langeweg nabij Deurne. Vorige eeuw! Een strook van mss 50 meter lang, midden de rest van de straat in macadam. Dààr zou de zuiderring van Ronse komen, die onder de STOOKT door directie GROENE BOOM (zie pijlen) en rechts van deze kaart en foto langsheen de PATERSKERK en komende van LANGEWEG en AATSTRAAT verbinding zou maken met de industriezone KLEIN-FRANKRIJK. Deze zoning blijft onontsloten, er is geen sprake van ontsluiting in de nieuwste plannen voor de doorsteek op Ronses grondgebied van de…

N60!


EEN VERTELMARATHON OMDAT WIJ VAN MENING ZIJN DAT VOORDRAGEN ÓÓK EEN KUNST IS! De verhalen zijn inmiddels gekozen uit de boekenvoorraad van Peter Pan en de bib. Het zijn leuke, frisse en spannende kortverhaaltjes over draken, monsters, ridders, spoken, noem maar op. Vrij in en uit voor alle kinderen van 3 t.e.m. 10 jaar. Mama’s en papa's van harte welkom! Er zal ook een minitentoonstelling 'draken‘ van de lagere graad kunstacademie Ronse, te zien zijn tijdens de vertelmarathon. Met dank aan de leerlingen van Liliane Van Asselberghs! Laat je volledige onderdompelen in de wereld van de draken en de monsters! Wij hopen alvast dat je komt! Vertelmarathon Draken en Monsters:

… en waar?: in

POINT OF VIEW Priestersstraat 17A – Ronse Gratis inkom! Georganiseerd door Rons’Art i.s.m. Gedichtendag Ronse | ’t Ronssies Geklapt Davidsfonds | Planchee Carree | Peter Pan boekenwinkel | Kunstacademie Ronse.

Overlevingskans na interventie borstkanker, vijf jaar na diagnose, grootste kans in: AZ GLORIEUX RONSE 93% UZ Brussel 91% AZ Nikolaas 87% Jessa Hasselt 87% AZ Sint-Maarten 86% UZ Leuven 85% AZ Jan Palfijn 84% GZA Antwerpen 83% AZ St-Joze Malle 83% ZOL Genk 83% AZ St-Dimpna Geel 82% OLV Aalst-Asse-Ninove 82% AZ Sint-Lucas Gent 82% Imelda 81% Jan Yperman 80% AZ H-Hart Tienen 80% AZ St-Blasius 80% AZ Groeninge 80% St-Jozef Izegem 80% AZ St-Jan Brugge 80% St-Vincentius Deinze 80% St-Franciscus Heusden 79% UZ Gent 79% Maria Overpelt 78% St-Jozef Bornem 78% AZ Delta Roeselare 78% Maria Midddelares Gent 78% AZ Turnhout 77% AZ Oudenaarde 77% Sint-Trudo 77% AZ Vesalius Tongeren 73%

overleven

ZATERDAG 22 MAART 2014 van 13 t.e.m. 17 uur NON-STOP

Thomas Deriemaeker Xavier & Jacqueline Saey Arlette De Keyser Tijl Rommelaere Brigitte Decock Ingrid Ballegeer Christiane Willems Jonathan Jouret Rita Claus Marie-Thé Breittinck Martine Libbrecht Guy Van Der Aa en Hélène Vandamme vertellen…

Y

FELICITEERT HET AZ GLORIEUX RONSE…

BORSTKANKER

HELENE VANDAMME

12’14

N.A.V. DE VERTELWEEK ORGANISEERT


12’14

Z

OP 6 APRIL 2014 GAAT DE RONDE van Vlaanderen opnieuw door, voor Vlaamse Ardennen én Ronse ‘n toeristische topdag! Toerisme Ronse nam het initiatief om een mand ‘Ronde van Vlaanderen’ samen te stellen. Deze kost €35 en kan je aankopen op de Dienst Toerisme van Ronse. De samenstelling van de mand: flesje Ronsese Tripel | ¼ kg Santos Exclusieve koffie van Hoorens | flesje Braeckman jenever | flesje Eaulala water | drinkbus, flesje Maltenibier en set van led fietsverlichting van het CRVV | potje Ronsese graanmosterd van Camp's | fietsroute: de Ronde van Vlaanderen | petje van de Ronde. Vriendelijke groeten van Anita Dhondt Toerisme Ronse - Hoge Mote De Biesestraat 2 - 9600 Ronse 055 23 28 16 | E.adhondt@ronse.be | www.ontdekronse.be – zie de mand op blz.H

“Na afloop is er een comsumptie voorzien op de Grote Markt in Harmonie”!

MEEGEDEELD DOOR JOSÉ DEWILDE


12’14  De tentoongestelde foto’s van de fotoexpo hiernaast aangekondigd zijn te koop ten voordele van LEVENSLOOP RONSE. Zie enkele voorbeelden van de hand van Chantal de Cordes, Dany Decubber, photography minous op enkele blz. van onze FOTOGAZET… De foto op de volgende blz. is van Stef Van Maelsaeke.

a

DAG VAN DE AMBACHTEN: ZONDAG 23 MAART Op zondag 23 maart 2014 openen in gans Vlaanderen ambachtslieden hun deuren voor het grote publiek. Ook ambachtslieden in Ronse nemen deel aan de DAG VAN DE AMBACHTEN. Ze wensen graag hun passie te delen én op hun ‘gouden handen’ te laten kijken. Je kan in Ronse dan ook een aantal ambachtslieden ontmoeten en met het gezin een originele zondag doorbrengen met o.a. een bezoek aan de ateliers, het bijwonen van demonstraties of genieten van proevertjes. De deelnemende ambachtslieden kan je vinden in bijgevoegde perstekst. Meer informatie vind je ook op www.dagvandeambachten.be Veronique De Wulf – Dienst lokale economie – 055 23 27 29 economie@ronse.be

De achtste editie van Dag van de Ambachten is een uitzonderlijk evenement dat u achter de schermen van onze Belgische ambachtslieden brengt. Chocoladefabrikant, meubelmaker, maker van strijkinstrumenten, beeldhouwer, styliste, juweelontwerper... honderden ambachtslieden in heel België openen hun deuren op zondag 23 maart 2014. Ontmoet deze gepassioneerde dames en heren en neem deel aan de demonstraties in hun atelier! Het evenement wil de ambachten van België in de kijker zetten en hen zo beter bekend maken. Deze zondag kunt u in familieverband originele en creatieve ateliers ontdekken, en allerhande demonstraties en degustaties meemaken. VERVOLG BIJ HET RODE OORTJE


12’14

FOTOEXPO UIT “D’OUDE SCHOOL” T.V.V. LEVENSLOOP RONSE (foto Dany Decubber)

b


12’14

 ADI STEURBAUT ON TOUR “RONSE”

EXPOSEREN VERKOPEN IN VILLA FERRANT T.V.V.

STEFAAN PONETTE   MICHEL PROVOST HET ZANGKOOR

c

MINIATURA

‘T KLEINSTE MUSEUM VAN

, GAAT DAT ZIEN…

Linx+ Oost-Vlaanderen heeft er eigenhandig voor gezorgd dat het Vlaamse Museumlandschap er een belangrijke pion bij heeft. ‘Ik wil de grootste hebben’ schreeuwt iedereen. Linx+ keert deze wind met de opening van MINIATURA, HET KLEINSTE MUSEUM ! Binnen dit museum, dat enkel bestaat uit een vitrinekast van 140 cm bij 140 cm, zullen kunstenaars hun grootste kunnen op kleine schaal demonstreren. De aftrap is gegeven door de surrealistische kunstenaar Marnic Torcque uit Ronse. Marnic is overdag tandtechnicus, op events BUUNIE (zie blz.I) en bij inspiratie van de muzen kunstenaar. Marnic maakt visuele woorspelingen uit gesmolten loden lettertjes. De poëzie van zijn werk zal je vervoeren en zal je aan het denken zetten en dit is iets wat we in deze tijden best kunnen gebruiken. ZIE VERVOLG OP BLZ.HET RODE OORTJE


12’14

IF YOU LIKE…

DE RODEO…

d

… wordt door Michel Provost verkocht t.v.v. LEVENSLOOP RONSE en de kunstenaar staat de helft af aan de Stichting tegen Kanker! Zo ook DE VELOCIPÈDE , TOUTANKHAMON en DE KONINKLIJKE ESCORTE 


12’14

e

“ … organiseertin ‘t Feestpaleis de expo Herinner de Toekomst waarin aan de hand van persoonlijke verhalen wordt verteld hoe linkse strijdpunten het leven van heel wat mensen in een beslissende plooi heeft gelegd. Het zijn meeslepende ontboezemingen die de impact van het sociale beleid van de afgelopen vijftig jaar aantonen. Je kan in deze expo, verspreid over zeven thema’s, grasduinen in levensverhalen, beeldrijk archiefmateriaal en historische tijdslijnen.” JULIEN VANDENHOUCKE


12’14

f


12’14

g


12’14

h


EN…

“Langs deze weg willen wij, de CIRCLE OF FRIENDS, jullie hulp inroepen teneinde een uitdaging, welke ons zopas is medegedeeld door onze hoofdsponsor, te helpen verwezenlijken” … schreef Christophe Cnudde naar de Ronsese pers… Hij vervolgt…

i

ZOCHT DE FRIENDS OP EN … JAWEL!

CHRISTOPHE CNUDDE

De CIRCLE OF FRIENDS is een team van jonge twinks (20’ers), vrienden uit Ronse en omgeving, die elkaar reeds jaren kennen én het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden. Eind november 2013 besloten ze eensgezind om zich te groeperen en zich te engageren voor LEVENSLOOP RONSE. Ondertussen weten zij ook een paar vrienden van vrienden voor hun grote doelstelling te winnen. Zo ontstaat in de groep een mix van jeugdig enthousiasme en oudere ervaring, hetgeen tot een compatibel geheel leidt, waar verstandhouding en motivatie fantastisch goed zijn. Eind januari 2014 ontstaat de idee om niet alleen te lopen voor LEVENSLOOP RONSE, maar ook om iets extra te organiseren voor dàt goede doel. In navolging van de vele teams die op andere fronten de handen uit de mouwen steken. Zo ontstaat het idee om een fuif, alsook meerdere verkopen van zelfgemaakte melocakes en chocorotsjes te organiseren. Dit alles ten voordele van LEVENSLOOP RONSE. Wij vonden hiervoor tevens een aantal sponsors bereid om ons financieel te steunen bij de opstart van deze projecten. Blijkbaar werkte het enthousiasme van de leden van CIRCLE OF FRIENDS bij onze hoofdsponsor ongemeen aanstekelijk, want in de avond van donderdag 13 maart 2014 (enkele uren voor het opstellen van huidig bericht) krijgen wij plots van onze hoofdsponsor een uitdaging voorgeschoteld, die wij eigenlijk, gelet op de financiële extra voor weeral LEVENSLOOP RONSE die er aan vast zit, onmogelijk kunnen weigeren. Het enige probleem is dat we deze uitdaging niet zonder de Ronsese pers kunnen verwezenlijken. Vandaar deze dringende oproep… Indien wij er in slagen om onze projecten voorgesteld te krijgen, in een artikel met foto, in minimum drie verschillende lokale week- of dagbladen van/voor regio Ronse, dan hebben wij een extra financiële bijdrage verdiend, die integraal door ons team zal geschonken worden aan LEVENSLOOP RONSE.

12’14

Dus beste persmensen, wie van jullie is bereid om ons te helpen en zorgt er op die manier dus ook onrechtstreeks voor dat hij/zij zijn/haar steentje bijdraagt aan LEVENSLOOP RONSE? Het zou ons ontzettend veel plezier doen om jullie te mogen verwelkomen op ons persmoment dat wij organiseren op dinsdag 18 maart tussen 18.45 en 19.30 u. in de cafetaria Time-Out ('t Rosco - sporthal). Wij kunnen u nu alvast verklappen dat de geplande projecten van CIRCLE OF FRIENDS de volgende zijn:  LEVENSLOOPFUIF : ZATERDAG 29 MAART 2014  VERKOOP VAN EIGENHANDIG GEBAKKEN EN GEMAAKTE MELOCAKES EN CHOCOROTSJES : DRIE DATA: 29 MAART 2014 & 12 APRIL 2014; HET WEEKEND VAN 26 & 27 APRIL 2014 STAAN WIJ TEVENS OP DE 'HANDMADE WITH LOVE'-BEURS.

ALLE OPBRENGSTEN GAAN INTEGRAAL NAAR LEVENSLOOP RONSE.


12’14

. . .

.

j

. .

.

. .

. .


12’14

k

Hoi Wim Baeke, sponsoruitdager van ‘t jonge geweld dat in de CIRCLE OF FRIENDS schuil gaat, gAZet brengt niet één foto, maar kijk nog eens bij FOTOGAZET ook! Hopelijk voor jou heb je geen belofte gedaan PER verschenen foto, hehe, ook al zou LEVENSLOOP RONSE daarop incasseren, haha! En gAZet doet méér door ter ere van jouw jonge sandwichmeiden en kerels dit kunstwerk, een keramiek van Albert Van Poucke (een redactiestuk), te publiceren die binnen een cirkel het samengaan van diverse elementen perfect de CIRCLE OF FRIENDS van de Ronsese jongeren symboliseert. Alsjeblieft…


12’14

l

VRIJDAG 21 MAART 2014: LENTE VOLGENS DE JAARKALENDER PRECIES IN VIEREN GEDEELD de afbeelding links figureert één seizoen lang op onze HOME via gazetronse.com

GROTE FOTO: RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 20 MAART 2014 08:00

DE JAPANSE KERSELAAR BLOEIT…


12’14

m


12’14

Ronse, 14 maart 2014

n

Beste WILLEMSFONDS vrienden Graag nodigen wij u uit voor de vervolgactiviteit rond EUTHANASIE. Op 25 februari 2014 ontvingen wij Prof. Wim Distelmans die ons een zeer gesmaakte en druk bijgewoonde uiteenzetting heeft gegeven rond ‘Een waardig levenseinde’. Op 25 maart 2014 om 20.00 uur zal Jean-Jacques De Gucht ons een even interessant als waardevolle toelichting bieden m.b.t. HET WETGEVENDE LUIK ROND EUTHANASIE. Jean-Jacques De Gucht werkt naast cultuur, jeugd, sport en media ook rond ethische thema’s. De locatie is opnieuw VC De Branderij in de Zuidstraat 13. Toegang: €2 (leden WF Ronse) en €3 (niet-leden). Vooraf inschrijven is noodzakelijk en wel bij Isabelle Raevens 0476 35 64 56 of op willemsfondsronse@gmail.com. Ook vestigen wij uw aandacht op de activiteit van 12 april 2014 rond WO I. Naar aanleiding van de 100e verjaardag van WERELDOORLOG I brengt de ‘Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ronse vzw’ een groots concert in de concertzaal van de academie in de Zuidstraat. Muziek, woord, filmbeelden en fotomateriaal volgen elkaar op. Het Willemsfonds Ronse neemt het woord voor zijn rekening, door een lezing rond de gevolgen van WO I voor Ronse en omstreken door Bernard Decraene (GOKRTI). Kaarten tegen €15 bij de bij onze bestuursleden of via willemsfondsronse@gmail.com Met vriendelijke groeten vanwege Isabelle Raevens, VOORZITTER WILLEMSFONDS RONSE


12’14

o

gAZet brengt op voorspraak “ALAAF” van Patrick Aelvoet (foto’s) een laatste bijdrage omtrent Ronse op KleverKarnaval. Bij de foto’s: aankomst van Ignace met de Queen aan het verblijf van de Ronsenaars; vóór het avondmaal zegt de schepen het gebed; enkele 50cl op gaat ie vroeg slapen, maar da’s zonder de waard(in) gerekend, want de Queen Mum troont hem in… tabbaard naar de feestvloer en dan zingt ons koninklijk hof broederlijk en zusterlijk de kampvuurhymne… “d’Avond is neergekomen…”. Volgend jaar wéér…

KLEVERKARNAVAL!


BOMMELS MOOISTE GROEP… Felicitaties voor de bijzonder fiere, geëmotioneerde afgevaardigde van de CLOCHARDKIES. Met de eerste prijs hoeven ze geen clochardleven meer te leiden...

WEES GEGROET IGNACE, vol van de Bommels, Ephrem Delmotte zij met u, gezegend zijt gij boven alle schepenen en gezegend is de… zotskap op uw hoofd, heilige Hermes bid voor hem, nu en in het uur dat hij zijn duivels gaat ontbinden, AMEN.

12’14

p

COPYRIGHT BY gAZet


EMOTIES

12’14

q

Grote ontlading bij de CLOCHARDKIES, toen ze als overwinnaars werden uitgeroepen. Vooral in de uitbeelding en het origineel thema blonken ze uit. Zij hadden immers de ludieke verwelkoming van de nieuwe paus als onderwerp gekozen.

ď ľ


Familiefoto van de CLOCHARDKIES. Zij gaan in de uitslag nipt de Renteniers en de Kadeitchiest vooraf. En dat trio stak torenhoog boven de concurrenten uit. Niet minder dan 15 groepen vielen in de prijzen.

HOP NAAR DE BOMMELSFEESTEN 2015

12’14

r


12’14

s

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR

WELKE KOP DAN?


12’14

De kop die we twee weken geleden zochten, leggen we uit bij FOTOGAZET, de voet van vorige keer is de dolmen op onze nieuwe stedelijke begraafplaats HOGERLUCHT.

t


12’14

u


12’14

v

EN ALGEMENE REPETITIE VOOR DIRIGENT, KOOR EN ORKEST… ZONDAG 23 MAART 2014


12’14

w


12’14

WORDT VERVOLGD

x


12’14

y

DE GROTE MARKT (WANDELSTART)

EN HET STATION (VLIEGENDE START)

RONSE HADDEN DEZE WEEK (VOOR DE LAATSTE KEER) NOKERE KOERSE OVER DE STRAATSTENEN…


12’14

PERSBERICHT

VIND JE HET NORMAAL DAT MEER EN MEER MENSEN UIT DE BOOT VALLEN? WIE WORDT DAAR BETER VAN ? Onze moderne samenleving wordt hoe langer hoe meer veeleisend, maar niet iedereen kan het tempo volgen en aan alle verwachtingen voldoen. Voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen, biedt de sociale economie kansen om te werken en zich maatschappelijk in te zetten. In onze regio hebben we op dat vlak heel wat initiatieven: sociale restaurants, strijkwinkels, fietspunten, poetshulp, groenbeheer, klusjes- en renovatiediensten, energiesnoeiers, kringwinkels … één voor één zinvolle initiatieven die onze steun verdienen. Gaan we voor mini-kansen op werk en mini-jobs of gaan we voor maxi mogelijkheden voor iedereen, ook voor hen die anders uit de boot vallen? DURVEN WE KIEZEN VOOR SOLIDARITEIT? Heb je sympathie voor de vele initiatieven uit de sector van de sociale economie, dan trakteert het ACV je (aan de ACV-tent) op een gratis kom solidariteitssoep. Vriendelijke groeten vanwege Erik Van Laecke, studiedienst ACV-arronsissement Aalst-Oudenaarde, Aimé Delhayeplein 16, 9600 Ronse TEL 053 73 41 79 | GSM 0473 58 38 28 - evanlaecke@acv-csc.be

Wat deden we? Gratis soep uitdelen en zo de solidariteit met de sociale economieprojecten in de kijker stellen. We deden het naar aanleiding van de start van Nokere-Koerse op de Grote Markt, het was woensdag 19 maart 2014 in de voormiddag…

We herinneren onze trouwe lezers eraan dat we onze belofte om Ronse eens te bekijken vanuit de ons omliggende gemeenten (sporadisch en ook in dit nummer gebeurt dit al eens), niet zijn vergeten. Je merkt wekelijks dat we om kopij en beelditems niet verlegen zitten én we willen dat op een zo gulle manier blijven doen. Hier alvast een kijkje van op een bijzondere plek achter de grote vierkantshoeve naast het kerkje van Orroir, waar je Ronse ziet liggen en rondom de heuvels kan bekijken: de Kluisberg, de Hotondberg, de Kruisberg, de Muziekberg en Les Hauts van de Pays des Collines. Her en der kerken en kerkjes en als de avondlijke zon straalt, bijna 21 maart 2014, op een zondag én in goed gezelschap, hmmmm!

z


HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.c We stellen u meer dan 50 vakken voor. Of ze nu traditioneel zijn, origineel, gastronomisch, creatief, ongewoon of uit het oog verloren, ze zijn allemaal even boeiend! De Dag van de Ambachten is een initiatief van de federale minister van KMO’s en Zelfstandigen en van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. VOOR RONSE NEMEN VOLGENDE ATELIERS DEEL: HET VERWEVEN VAN STOFFEN EN KALLIGRAFIE: MIEKE DE GRAUWE | Clementine Deniestraat 6 | 055 21 52 46 0485 08 71 77 | mieke.degrauwe@skynet.be | www.tintelen.be Van 11 tot 17 uur. AMBACHTELIJK PRODUCTIEATELIER & SHOP VOOR GLASJUWELEN: ELISA LEE | Fostierlaan 10 | 09 329 08 78 - 0478 79 29 33 heleen@elisa-lee.com | www.elisa-lee.be | van 11 tot 17:30 uur. ARTISANALE TAARTEN: L’EXOTIQUE | Oswald Ponettestraat 83 | 055 20 86 18 0466 24 15 39 | sylvie1999@live.be | van 14 tot 19 uur. MOLENBOUW, TIMMERWERKEN EN SMEEDWERK: ‘t GEBINTE MOLENBOUW | Drieborrebeekstraat 8 | 053 84 02 99 0494 54 05 71 | depunt.mill@gmail.com | www.molenbouw.be van 10 en 17 uur. JUWEELONTWERPEN: VERSIER DE MENS | Gomar Vandewielelaan 69 | 0486 40 97 88 versierdemens@telenet.be | van 14u tot 17 uur. ALSOOK IN DEZE PAAR RANDGEMEENTEN… MEUBELRESTAURATIE: HOFKE TER MUSSE | Mussestraat 4 | 9680 Maarkedal-Etikhove 0476 75 69 26 | info@hofketermusse.be | www.hofketermusse.be van 10 tot 18 uur. ONTWERPEN/UITVOEREN VAN WANDTAPIJTEN & VLOERTAPIJTEN: GALERIJ THEAXUS | Ommegangstr. 3 | 9690 Kluisbergen-Kwaremont 055 38 60 53 | 0478 45 95 57 | info@galerij-theaxus.com www.galerij-theaxus.com | van 10 tot 19 uur.

VERVOLG VAN BLZ.c Het kleinste museum is een organisatie van Linx+-Oost-Vlaanderen. Het is elke werkdag gratis toegangelijk tussen 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 uur. Op aanvraag kan een gratis rondleiding voorzien worden. De expo van Marnic Torque loopt nog tot 12 april 2014.

z

HRO

… brengt nieuws uit Lisala (zie ook vorige gAZet’s) waar een 100-jarige jubileumviering op het getouw staat n.a.v. de bouw van een kathedraal gewijd aan Sint-Hermes. K&l geeft ook een foto van ‘n glasraam aldaar waar onze stadspatroon en dus ook patroon daar ergens in het verre Congo op staat, in wapenuitrusting, gehelmd ook cf. de afbeelding glasraam Rozenaken die we deze week brengen op blz.U en tengevolge onze wekelijkse duivelspagina in deze gAZet op blz.57. Uiteraard heeft gAZet aandacht voor de duivel zie even gifgroen als in de enige kerk buiten Ronse die de Fiertel aandoet bij Hermes aan de ketting ligt. Het glasraam heet een ‘don de la famille Lagache’ te zijn. We citeren pater Fernand Degroote, scheutist en Vlaamse bezieler van de Hermesparochie in Lisala in zijn brief naar Ronse dd. 08 maart 2014: “De voorbereiding van de jubileumviering is goed op gang, maar de begrafenis van de bisschop-emeritus, Mgr. Nganga Louis, de eerste Congoleze pastoor van SintHermesparochie heeft heel wat zaken opzij gezet. Een week lang duurde de rouwperiode. De bisschop is begraven in de kathedraal. (…) ik voorzie dat abbés van meer dan 100 km ver (naar het Hermesjubileum zullen komen en we moeten hun…) eten geven gedurende meerdere dagen, sommigen zullen benzine vragen voor hun moto … de bisschoppen van de om. bisdommen van de kerkprovincie ook zij zulliggende len moeten gelogeerd worden… Dus heelwat hoofdbrekens. Een duwtje in de rug zal heel welkom zijn. (…) Voor ons Europeanen is het ‘overdreven’ (allemaal), maar hier liggen de gevoeligheden anders: liever schulden maken .. dan gezichtsverlies lijden!

.

Curator: HENDRIK BRAET Raad van Bestuur: Willy Deventer en Sabine Vermeulen, beiden Ronsese kunstenaars.

12’14

.

WORDT VERVOLGD IN GAZET NR.13

RONDOM EN de streekkrant STAKEN DEZE WEEK NIET IN ONZE BRIEVENBUS!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 nummer 12 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer vlg. blz.); gAZetGRAfiek de medewerkers staan bij hun blz. vermeld BLZ.A: bijdrage door Christophe Cnudde; de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun eigen foto; gAZetGRAfiek ingezonden kopijen; kopijen kunnen BLZ.B: bijdrage door Thomas Deriemaeker; worden ingekort en/of passages kunnen bijdrage door Bernard Decraene (GOKRTI) worden geresumeerd BLZ.C: tegeltableaus, bijdrage door Isabelle → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet De Vleeschauwer verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- BLZ.D/E: bijdrage door Thomas Deriemaeker den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.F/H: stadsberichten; eigen foto; gAZetGRAfiek; foto door Anita Dhondt AUTEURSRECHTEN BLZ.I: bijdrage door Nadine Noterman ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.J: bijdrage door Thomas Deriemaeker BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.K: hersenpic door Merckx; foto door Willy Deventer is international author met Damien Van Wambeke CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.L/N: bijdrage door lezer F.N. (de letters SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens voor deze initialen komen UIT voornaam en graficus/kunstschilder met TheArtServernaam) code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.P/T: bijdrage door Sylvie Syryn lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.U: eigen foto manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.V/X: bijdrage door Loes Deventer BVBA AbyZ consult & projects Gent. omtrent toponiem STOOKT uit het land- en Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) kaartboek van Ronse uit 1684 materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.Y: bijdrage door Helene Vandamme; delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft bijdrage door Thomas Deriemaeker dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.Z: bijdrage door José Dewilde zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.a/b: bijdrage door ‘photography minous’; dan asap contact op met onze redactie via stadsbericht op blz.b gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.c: bijdrage door Hendrik Braet; bijdrage ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelWilly DEVENTER den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

door LEVENSLOOP RONSE; bijdrage door Michel Provost; bijdrage door Adi Steurbaut BLZ.d: bijdrage door Michel Provost BLZ.e: bijdrage door Julien Vandenhoucke; bijdrage door Michel Provost BLZ.f/g: bijdrage door Michel Provost BLZ.h/k: bijdrage door Christophe Cnudde met eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.l: eigen foto’s BLZ.m: bijdrage door Ronald Soubry; bijdrage door An Deventer BLZ.n: bijdrage door Isabelle Raevens BLZ.o/p: bijdrage door Patrick Aelvoet; bijdrage door Damien Van Wambeke BLZ.q/r: bijdrage dr Damien Van Wambeke BLZ.s/y: eigen foto’s BLZ.z: bijdrage door Eric Van Laecke; eigen foto

12’14

COLOFON

BLZ.HET RODE OORTJE diverse vervolgen; KERK & leven brengt… COLOFON: eigen foto; stadsbericht; gAZetGRAfiek OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 02 nr.12 van 14 maart 2014; 95 blz. inclusief 38 blz. FOTO GAZET & 217 beelditems PAGINA 57: ik ben de Rozenakenduivel FOTOGAZET: 58/62 eigen foto’s | 63/66 bijdrage door ‘photography minous’ | 67/74 eigen foto’s; bijdragen i.v.m. de N60 – gAZetPLUS exclusief voor de vooruitblikkers van gAZet nr.12 | 75/81 eigen foto’s | 82/92 mix van foto’s door An Deventer (stadhuis) en Thomas Deriemaeker (terrein) | 93/95 eigen foto’s; gAZetGRAfiek

VIA GAZETRONSE.BE kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet:

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be DONDERDAG 03 APRIL 2014 TE 20 UUR IN DE GROTE ZAAL VAN DE ZUIDSTRAAT


gAZet jg.02 nr.12 vrijdag 21 maart 2014 


57

.

DIT IS BLZ. 57 VAN GAZET NR.12 JG.02 EN IK BEN DE ROZENAKEN DUIVEL (LE DIABLE DE L’ÉGLISE DE RUSSEIGNIES). IK HEB NÓG EEN VRIENDJE IN DE KERK, VALT ALS MIJN POEDEL TE BEKIJKEN, OPGEPAST, POEDELDUIVELIN, HE! MAAR ZIJ IS – IK DENK DAT HET EEN TEEFJE IS – VOER (SIC!) VOOR EEN VOLGENDE GAZET. IMMERS DUIVELS ZAT EN INDERDAAD, ER MAG AL EENS ‘N DUIVELIN HAAR OPWACHTING MAKEN OP DEZE PAGINA DIE HET EERSTE DEEL SCHEIDT VAN DE FOTOGAZET… DE ARM DIE JE ZIET, BESTE DUIVELLIEFHEBBER, IS DEZE VAN SINTHERMES, MIJN BELAGER. HIJ IS NIET ZO ERG ALS MIJN GEWEZEN COLLEGA DE AARTSENGEL MICHAËL EN OOK SINTJORIS DIE MODEL STAAN VOOR NOG ‘N RIST OMHOOGGEVALLEN (SIC!) RIDDERS DIE ZWAARD OF LANS IN MIJN STROT OF BORSTKAS STEKEN. ‘T IS NEN BRAVEN DIENEN HERMES, BIJ HEM LIG IK ALLEEN MAAR AAN DE KETTING EN WAT JULLIE NIET, MAAR NU DUS WEL GAAN WETEN: AF EN TOE HAAKT HIJ MIJ EENS LOS OM (INCOGNITO) BIJ… VENTER (ALLEZ, DIENE CAFEBAAS DIE ZIJN MONDJE DURFDE TE ROEREN OP DE VRIJHEIDSVERGADERING) ‘N PINT TE GAAN PAKKEN… SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST! DEN DEKEN MAG ‘T NIET WETEN, ZULLE PULLE!


… MAAR LATEN WE NOG EVEN BIJ DE DUIVEL IN DE KERK VAN ROZENAKEN BLIJVEN…

FOTO

12’14

58


FOTO

12’14

59


FOTO

12’14

60


FOTO

12’14

61


FOTO

Wat hier weer opvalt, verhoudingsgewijs dan, is de tĂŠ kleine kop van het paard die slechts de lengte van een goeie menselijke bovenarm zou hebben. Hier historisch correct tegenover de ruiter in de nis van het Hermesaltaar ter collegiale is dat hij baardloos is. Immers lieten Romeinen hun baard zelfs epileren, haartje per haartje!

12’14

62


FOTO

FOTOEXPO UIT “D’OUDE SCHOOL” T.V.V. LEVENSLOOP RONSE (foto Chantal de Cordes)

a

12’14

63


FOTO

12’14

64


FOTO

FOTOEXPO UIT “D’OUDE SCHOOL” T.V.V. LEVENSLOOP RONSE (foto blz.57 & 58 photography minous)

12’14

65


FOTO

FOTOEXPO UIT “D’OUDE SCHOOL” T.V.V. LEVENSLOOP RONSE (foto Stef Van Maelsaeke)

12’14

67


PLUS 01

L

gAZet woonde deze namiddag van 14 tot 15 uur de persvoorstelling bij omtrent de MISSING LINK zoals het nieuwe tracé van de N60 die eind dit decennium rond i.p.v. door Ronse zal rijden, Gent verbindende met Valenciennes. Sommige mensen zijn absoluut vóór (ontsluiting; zwaar verkeer buiten de stad…), anderen resoluut tegen (géén baat voor Ronsenaars om vlugger in Gent te geraken; grove natuurbeschadiging; we gaan tegen zo’n monsterachtig viaduct aankijken; Wallonië doet niet mee, wat baat het dan?; …). Hoe dan ook, mét de N60 en daarop anticiperend inspelend de heraanleg van een… nieuwe Vrijheid, geeft de Ronsese politici de mogelijkheid om zich t.o.v. bevolking van hun beste kant te laten zien. Heeft ‘Ronse’ balls and brains om deze zware triggers aan te kunnen? Stadsverfraaiing, heraanleg Grote Markt, De Kloef die in gAZets ogen een gemiste kans blijft (hét allergrootste stadsplein van Europa kunnen aanbieden i.p.v. verbeterde préfabs die men aan de stenen nauwelijks kwijt kan… in méér dan één jaar amper 30 van de bijna 400 voorziene optrekjes verkocht – Willy Deventer tot Jan Foulon: “Neen, Jan, dit valt géén succes te noemen, aan dit tempo is… 12 jaar nodig om ze allemaal verkocht te krijgen!) en voor straks De ‘Nieuwe’ Vrijheid. Voor 2016 de N60 alsook een volledige heraanleg van het trein- en busstation… RONSE SCHRIJFT GESCHIEDENIS, HOPELIJK GESCHIEDENIS DIE ER TOE DOET!

VRIJDAGAVOND 14 MAART 2014 | EXCLUSIEF VOOR DE VOORUITBLIKKERS VAN GAZET


PLUS 02

CC De Ververij vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2014 DE NIEUWE N60


PLUS 03


Het oude tracÊ (links) maakt plaats voor een nieuw (rechts) dat bepaald dit verschil heeft: Kasteel Malander en Villa Madonna blijven nu behouden‌

PLUS 04


PLUS 05  NOORD

ZUID 

79m

over 4 km vanuit Leuze 90 m hoogteverschil of een gemiddelde van 2,25% met bij km 2 én 6% het zwaarste hellingspercentage en op km 3 en km 4 het laagste.

 TOP KRUISBERG 

Er moet van de grens met Wallonië een ferme Hermestoren qua helling overwonnen worden om tot boven de Kruissens te geraken…

 GRENS/WALLONIË 

90m

90 m

1 KM

2 KM

3 KM

4 KM

KRUISSENS

SCHAVAART

CENTRUM

BEZUIDEN STATION

0m


PLUS 06 PROJECTINGENIEUR THOMAS MAES EN SYLVIE SYRYN STONDEN DE PERS TE WOORD EN WOUTER STOCKMAN WAS DE SCHEPEN VAN DIENST (REFLECTIE GLAS CC DE VERVERIJ)…

… EN

WAS ER OOK!


PLUS 07

AFRIT RONSE

BINNEN DE CIRKEL LIGT D E V R IJ H E I D LEES EROVER IN GAZET NR.10 (VORIGE WEEK), NR.11 (DEZE WEEK) EN NR.12 (VOLGENDE WEEK)


HOE VERLOOPT DE VERDERE PROCEDURE?

De teksten op de gAZetPLUS blz. die je qua illustraties terugvindt op de blz.O t/m T zijn exclusief voor onze vooruitblikkers…

PLUS 14 Volgende week lees je er méér over in gAZet nr.12. Afspraak aldaar. Deze pagina’s, nu exclusief voor onze VOORUITBLIKKERS, zullen in de nieuwste editie van gAZet worden opgenomen en/of herwerkt. Dank voor jouw aandacht, heb ‘n uitbollende vrijdagavond nog en een fijn WE gewenst. Het gAZet team…


FOTO

ASTRONOMISCHE LENTE

12’14

75

Op ‘t ogenblik dat de zon in de loop van de maand maart loodrecht op de evenaar invalt, begint bij ons de… astronomische lente. In 2014 is dat op 20.III te 17.57 u. en duurt tot… 21 juni 2014 om 12.41 u.!


FOTO

h

12’14

76


FOTO

12’14

77


FOTO

12’14

78


FOTO

12’14

79


FOTO

12’14

80

IN TELEGRAMSTIJL: de jonge vrienden die CIRCLE OF FRIENDS uitmaken, vonden elkaar rond LEVENSLOOP RONSE | Christophe Cnudde is de voortrekker | de andere leden zijn: Hendrik Martens, Glenn Gheerolfs, Tim Dhaemer, Dimitri De Tavernier, Jara Heyrick, Joke Joos, Lorenzo Deconinck, Marine Noclain, Elke Schietecat, Tess Van Dooren, Ira Van Schelstraete, Jordy Goebeert, Niels Sappin, Nathalie Kerkhove, Ellen Van Wetter, Nicolas Bosman en Julie Limborg | gasten die willen vervoegen… DOEN! | het doel is minimum 1 000 euro aan LEVENSLOOP RONSE kunnen afgeven door de verkoop van zelfgemaakte dus ambachtelijke melocakes en idem dito chocorotsjes | ook een fuif moet geld in de goede-doel-lade brengen | contact met CIRCLE OF FRIENDS: 0477 84 04 65 of website levensloop.be/teams/ circle-friends


FOTO

DE FUIF: zaterdag 29 maart 2014 vanaf 21 uur | TIME-OUT (cafetaria van ‘t Rosco) | 300 ticket beschikbaar | VVK €4 en ADK €6 | verkoop tickets bij de leden van CIRCLE OF FRIENDS en in de TIME-OUT zelf alsook via FACEBOOK /events/216639691878170 en 0477 84 04 65 | on stage: DJ SHORTY, DJ NUX en DJ BICEPS | jeneverbar… zes diverse smaken: vanille, cuberdon, appel, citroen, chocolade & passievrucht | cocktailbar… cocktail for life | hotdog stand…

DE VERKOOP: melocakes van Tess en chocorotsjes van Ira (home made): zaterdag 29 maart en zaterdag 12 april 2014 TIME-OUT, Leuzesteenweg 241 | zaterdag 26 en zondag 27 april 2014 o/d handmade with love beurs Congrescentrum Glorieux, Glorieuxlaan 55 – bestellen via 0477 84 04 65 | de verkoopprijzen zijn :

CHOCOROTSJES: €3 ZAKJE 100 GRAM FONDANT, MELK, WIT OF MIX MELOCAKES: €5 VOOR 7 STUKS EN €10 VOOR 16 STUKS

12’14

81


WE BOUWEN DE FOTOREEKS OP VAN EEN ‘LEGE’ TOT WEER EEN ‘LEGE’ GROTE MARKT…

Secretaris Nokere Koerse én koersdirecteur Rony De Sloovere is er als de hanen bij, géén sneeuwexcuses nu, Nokere Koerse zàl de 199,3 km rijden, woensdag 19 maart 2014…

x

FOTO

12’14

82


FOTO

Marc Van Cauwenberghe voorzitter Nokere Koerse komt aan en wordt geïnterviewd door France3. Frans met van renners net afgetrimd haar op, hoe kan het anders, maar de dame houdt er de serene glimlach bij! Het Nieuwsblad heeft intussen de blauwe startboog omhoog gepompt…

12’14

83


FOTO

12’14

Voorzitter Nokere Koerse Marc Van Cauwenberghe op het balkon van ons stadhuis: “Vandaag op 19 maart 2014 wordt de START opnieuw gegeven op de GROTE MARKT van RONSE én we willen dat graag zo houden...” (“Neen” knikken de Ronsese beleidsmakers wat verderop, of toch?)!

84


FOTO

MINISTER DE CREM EN … COLBERKE AAN, KNOOPJE DICHT, HANDJE GEVEN, PRAATJE SLAAN… ‘t MOET HIER EEN BEETJE GAAN VOORUITGAAN, HE ZEG!

12’14

85


FOTO

12’14

86


FOTO

12’14

(‘Militair’) DE CREM mocht nu eens met ‘n revolkerke (inzet op gele pijl) schieten zie, één en al enthousiasme en en en en … SCHOOT TE VROEG!

87


FOTO

12’14

88


FOTO

12’14

89


FOTO

12’14

90

Een drones filmt gestuurd alle wel en wee van start Nokere Koerse…


FOTO

12’14

91


FOTO Nokere Koerse startte weer vanop de Grote Markt. “Geen geld meer voor de 70e editie” knikken Ronsese burgemeester en schepenen in koor van links naar rechts. “We komen volgend jaar terug” knikken ze bij de organisatie van Nokere Koerse van boven naar onderen. Wait and see. En wie heeft bij de elite renners de koers gewonnen? Is dat belangrijk? Het Nieuwsblad weet het. Fluistertoon: Kenny Dehaes: Ooit waren er beroemdere winnaars zoals Marcel Kint, Briek Schotte, Wim Van Est, Tuur De Cabooter, Gilbert De Smet, Walter Godefroot, André Dierickx, Herman Van Springel, Freddy Maertens, Gerrit Kneteman, Jo Planckaert, Leon Van Bon, Gert Steegmans. 1959 (wegenwerken) en 2013 (sneeuw) werden niet verreden…

12’14

92


G

Links is het bijna twee uur (zonnetijd, drie uur wintertijd op onze klok); rechts bijna 7 uur (resp. 8 uur).

FOTO

12’14

93


FOTO

t

12’14

94

Het lange gebouw dat zich hiernaast in een plas regenwater weerspiegelt, is de grote feestzaal van de PATRIA, Zuidstraat. De PATRIA zelf werd afgebroken, de hel herbergt de moordenaars, killers van gebouwen, een .cijfer ring in de hellen van Dante! Onze ouders en grootouders gingen er dansen, tegen 10 uur ‘s avonds iedereen weer thuis. Sinterklaas kwam er, expo’s vonden er onderdak, theater ook, cinéma? De kop die we in gAZet nr.10 zochten, herbergt nu ‘n meubelzaak. Pourtoisparking 


FOTO

12’14

95


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.