Gazet jaargang 2 nummer 09 28022014

Page 1

MARTINE

gAZet jg.02 nr.09 vrijdag 28 februari 2014 met 96 blz. en 169 beelditems inclusief 39 pagina’s

JONCKHEERE METERT LEVENSLOOP | ZIE BLZ.c

FOTOZIE BLZ.a (DEEL 3)

JG.02 NR.09

RIIIINGRONSEDOETOPEN! … BIN OP BLZ.T

Z

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

SCHANDA PANDA BLZ.B

Ronse dreigt weer voorbij te gaan aan z’n grootste internationale troef, de …

‘ZE’ ZIJN MIJ WEER AAN… ‘T VERGETEN!!!!!!


09’14

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

A

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag of vrijdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365


SCHANDA

PANDA EXTRA 54 000 EURO VOOR KINDERARMOEDE TE RONSE! | LEVENSLOOP RONSE HOP NAAR 80 000 EURO TEGEN KANKER! | BEIDE PANDA’S IN PARAI DAIZA DE KOMENDE 15 JAAR: EURO…

22 000 000

09’14

B


Ge zaut va Ronse os…

DEEL 3 ZIE OOK VLG. BLZ.

Ge za° vaan Ro°nsse a°s… en nu volgt een ‘bloemlezing’ in ieder zijn/haar Ronses:

dienen electro winkol van Deweerd et gekend op den hoek van de Zonnestroete woer da nui die onden zieten | ge nog “karaboejaaa!!” et uuren roepen op de moert de zoeterdaag veurnoen | ge weet wa da piestuuft es | er nog slalom was op de Grute Morkt | ge no ne zot et weitn danschen boavenop de comioneete van de poliesie aan de stoesie | ge de 24 uren-rally van Ronse gekend et (1978?) | ge diene ploetewenko Malrait noog gekend et | ge weit wien dat dienen bomalarm ne kier gegeeven et ie Ronse | ge de ‘Au Mouton Blanc’ (daarna ‘Interview’) et gekend … en ‘A la Botte Rouge’ | ge eu noog koost goen waasen neefiest de muuziekschoole in de zudstroete | ge de flesse gasse nog et toegedrooit van frituur Pascal en Rita op de Grute Moert! | expreess noer de Beikstroete ging om te zien wa kluir da de Muilebeke hoe! | ge da wenkokke nog gekend et bo Sprietie e Germeene in de Kapeelestroete | er nog levende taverelen woeren in staad op goeie vrijdaag | ge nog kariekaulen en girnauten geiten et van Paulke mei zien stekkaare, uit den Hoeze! | ge den boxingclub Liberty ien de Beekstroete noag gekend et | os ge dienen cafee nog gekent et int Spillegem bij Julia Lefever | ge noar de Wiezeschoale geweist zijt | ge Fré Vioene nog op de flieken weten schieten et | da Troommoo-Flaotchie 'n pierre oop hoen oop de fietoo | ge da klien boentje no gekend van de Steuktstroete noer de Bordetlaan? | ge Franse leese gaad et van Sadoine in den RMS | ge den biermarchang noog gekend et ien de Beekstroete... moar ken kan oop ziene noame nie kommn... (en Missui den braawer tuus in den Blauwe Stien n.v.d.r.)? | hoe ietege diene paaster van de Kobbe weire? | ge meedet aan de kroegentoogten en noer garagerock gingdige | ge toch eefkes beseeft dat er veul caféés wieg zijn (dààr heeft gAZet het nog over n.v.d.r.) | ge moest kiezen tussen den Assa en Club Ronse | ge weit da weure nog nen Guiness Book recoord houder één ghad... Alex Lambrecht....MOST PIERCED MAN... | ge madam madam Maria Maria Maria gekent et op de mort! (Marita Kiki van de speeken uuk, n.v.d.r.?) | … en dat waren ze weer uit de zowat volgende 100 berichten en onze préféré van deel 3 (als we plek hebben, méér in volgende gAZet, ter bewaring voor het nageslacht) is deze… Ge za° vaan Ro°nsse a°s (ge)… expreess…

noer de Beikstroete ging om te zien wa kluir da de Muilebeke hoe!.

09’14

C

 DIT IS JEAN Niet alle lezers zullen in vorig nummer deze FLASH van vrijdagavond 21.II.2014 gezien hebben, want na online verschijnen én als jij gAZet mss reeds gelezen hebt, wordt er verder gewerkt aan ‘t nieuwste nummer (lezers reageren op een fout die dan prompt wordt rechtgezet bvb.) én lezers brengen inderhaast nog wat aan dat we niet uit onze jongste kolommen kunnen houden. Eenmaal de zondagmiddag blijft alles zo goed als wel staan tot er een nieuwe gAZet de plek van de andere inneemt. Alle VORIGE EDITIES kun je nog nalezen... (zie HOME bij gazetronse.be). Ben je dus bij de allereerste lezers, ga nadien nog eens loeren. Voilà en dit was onze UPDATE: Jean VANDEREECKEN ‘eindelijk’ in portret in gAZet! bladzyde L: groepfoto-zittend aan tafel-van links: eers persoon in het gans witte hemd "standing" achter de "sitting" persoon van links= Jean. voor en durend (?gedurende?) den eersten oorlog trokken tante en mama van in de beekstraat nogal dikwyls by… - LEES VERDER OP BLZ.E


09’14

D

Infomarkt nieuwe N60 zaterdag 15 maart 2014

LETS!

Welkom op een van onze infomomenten START TO LETS die deze week doorgaan: op bvb. vrijdag 28 februari 2014 om 19.30 u. én aansluitend (k)LETSkaffee voor de leden tot 22.30 u.; bvb. ook op zaterdag 01 maart 2014 om 10 u. - Lokatie: Aan 't Spoor, Grote Marijve 133. Ook al schreef je (nog) niet, ben je welkom en kom dus gerust af! Tot dan en... breng gerust iemand mee! LETS VLAAMSE ARDENNEN vzw "... Ik LETS..., ...wij LETSen..., ...jij ook...?...“

Mary Rivers postte deze foto van Julien BUUNIE in volle activiteit bij haar quote tengevolge Ge za° vaan Ro°nsse a°s… ge in1972 op de Fiertel, buuntsies, nootsies zoeg…

os de au noog auteit afvroegt woorom dander blauwe en oranjie schoepn stoen mee streepkieskousen op trond punt an de koojfieste.. mor allee.. ze toog schuune vindt omdan ze geweune ien Roonse stoen – dat was nog eens in facebook Ronssies een quote i.v.m. Ge za° vaan Ro°nsse a°as ge… én om te zeggen dat bovenstaande schaapjes in KIR#01 kwamen en Thomas Deriemaeker fel werkt aan een volgende editie in volgend nummer 10 van gAZet jg.02.

Op zaterdag 15 maart 2014 organiseert het agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met ‘t stadsen gemeentebestuur van Ronse, Kluisbergen en

Maarkedal een infomarkt voor alle geïnteresseerden. Deze markt zal plaatsvinden van 10 u. tot 18 u. in CC De Ververij, Wolvestraat 37 te 9600 Ronse. Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal geven medewerkers van de verschillende overheidsdiensten uitleg bij de plannen van dit nieuwe stuk van de N60. Momenteel loopt een openbaar onderzoek, waarbij elke burger nog tot 11 april zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. De Vlaamse Regering verwerkt de resultaten van het openbaar onderzoek en past het plan indien nodig aan. Meer informatie hieromtrent kan je vinden op www.ronse.be. ZIE OOK BLZ.H EN VOLGENDE

De Dag van de Ambachten 2014 vindt plaats op 23 maart. Het is ‘n nationaal evenement waar alle ambachtslieden van België kunnen aan deelnemen. Deze dag biedt hun de kans om hun vak, hun passie en hun realisaties kenbaar te maken aan het publiek. ZIE VERDER BLZ.J.


STAD RONSE ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR DE VERKIEZINGEN Op zondag 25 mei 2014 vinden de verkiezingen plaats voor het Vlaams, Europees en Federaal parlement. Zoals bij elke verkiezing doet de stad opnieuw beroep op haar burgers die willen zetelen als bijzitter. Ben je inwoner van Ronse, stemgerechtigd en wil je graag helpen met de kiesverrichtingen? Geef je dan op als vrijwilliger om als bijzitter te zetelen!

 tante op den "huis meulie" (ysmolen) aan de kapeele te loreete.in de 80's hebben wy daar alle 3 bezocht op 21 ysmolen straat,en een naam blyft in myn gedachten: ????? De Vleeschauwer. Isabelle De Vleeschauwer, stadsgids Ronse daar familie van???? if so, ook verre familie van my. Icoon TAVI: gelyk vele oude ronsenaars, tante en mama vertelden dikwyls van hem en kenden hem ook persoonlyk Jean Altuus ronseniere-altuus vloeming

EERDER DIEZELFDE VRIJDAGAVOND KREGEN WE VAN JEAN VLG. BERICHT… been van de nuchten buitegrokt, mor 't waas niet te gemaakelyk, van ozze kiek Als bijzitter sta je de voorzitter van het buite stapte zyn mien voeten vaan onder stem- of telbureau bij om de dag van de my geslouren en geleukig 'k iek mui keuverkiezingen zo vlot mogelijk te laten nen aan een baluustrade rap vaaste snaaverlopen. Als compensatie ontvang je een pen want anders vlouge 'k iek plaat op vergoeding of een dag verlof (afhankelijk miene reuge op de cemoun en zoe 'k iek van werkgever), een broodjesmaaltijd en zyker ien 't hospito nui liegen, mor "i digress"; k' ee van de nuchten iemant tuiwarme en koude drank. gen gekomen die meschien te noeste Meer informatie omtrent de taken van wyke donderdag zoe keunen op zienen een stem- of telbureau kan je vinden op cell phone portretsies treeken en ouverwww.ronse.be zenden(no 100% guarantee), me zuuwen te noeste wyke zien. schuune portretsies van tante en christian en dochter Aurelie, vyl complementen aan heem en MarieRose, heem en nees nog gien betse verandert, mor de lochting ees guw anders, tante ier koulenkotseke dat doer zuu lang gestoen hyt ees doer nie mier en dat was part vaan mien kinderjoeren en daat doe zier.SPOERT AURELIE NOG POST TEMBERS??? how's that for authentic "oud ronseniers"??? hope ronse can understand!!!! de snie liegt tot aan 'd huipen mor vandoege smult 't ie nog rap, +/- 1 m. Je kan je opgeven als vrijwilliger via mail snie op de leeste twie wyken mor daat naar bestuursadministratie@ronse.be of ees "new england weather“ iek goe zoeper brief gericht aan het stadsbestuur ken noer ien portretse vaan mama en Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse. tante en christian op de moert aan zien kroem want iek wyte daa 'k iek daat hee, Gelieve uw naam, adres en rijksregistervoer te noeste donderdaag nummer te vermelden. Voor meer Jean Altuus ronseniere-altuus vloeming

informatie kan je terecht bij de dienst bestuursadministratie: 055 23 27 13.

ke gevoele my een betse byter daan verlyde wyke want te zoegter niet te goed uit  blz.HRO

09’14

E


PREPRESS

RONSE

EEN INITIATIEF VAN DE WERKGROEP ‘T RONSSIES GEKLAPT MET MEDEWERKING VAN DAVIDSFONDS, VERMEYLENKRING & WILLEMSFONDS ÉN VOER DEN IESTEN KIER:

09’14

F

ZATERDAG 26 APRIL 2014 19.30 UUR CC DE VERVERIJ WOLVESTRAAT 37 9600 RONSE DEELNAME €3 (€1 VOOR LEVENSLOOP) Deelnemen kan door de strook rechts ingevuld af te geven in de bibliotheek of via e-mail te sturen naar tronssiesgeklapt@hotmail.com of via www.ronse.be en dit ten laatste vóór 18 april 2014

Ik neem graag deel aan ‘t GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI en dit zijn mijn gegevens: voornaam/familienaam: volledig adres: mailbox:

telefoon:

Test uw kennis van ‘t Ronssies | prachtige prijzen voor de eerste vijf winnaars | tijdens het woordenspel bieden wij u doorlopend onze nieuwe ‘BUUNIE KOEKJES’ en ‘BUUNTCHIEST’ aan.


09’14

DE VRIJHEID VAN WELEER WORDT WEER AFGEBAKEND EN DE MOLENBEEK WORDT MINDER OVERWELFD, NET ZOALS TOEN…

G

WANNEER WAS TOEN?

HIER STOND EEN CAFÉ EN ERNA WOONDE ER ALBERT CAMBIER (‘ROMA/AMOR’)

HIER STOND DE OUDE SINTPIETERSKERK HIER LIEP WATER WAARIN VROUWEN HUN WAS KWAMEN DOEN

DE OUDE VRIJHEID

09 = Bruul 10 = Cornelis 37 = Grote Marijve 38 = Kleine Marijve 41 = Molendam Kasteeldreef, eigendom v/d Heer van Ronse


09’14

DE NIEUWE VRIJHEID

H

Met deze paar pagina’s uit de nieuwe toeristische brochure van Ronse, zie ook vorige gAZet, vangen we met het deel over De Vrijheid de geplande heraanleg aan… Publieke denktanks werden vorige zaterdag in de brouwerij aan het werk gezet. gAZet doet mee! Commentaar en suggesties van lezers zéér welkom.

Zaterdagnm 22 februari 2014 ter Brouwerij hield ‘Ronse’ met ‘n talrijk publiek (150 aanwezigen?) reünie rond de heraan te leggen Vrijheid. Het ging dus over … De Nieuwe Vrijheid! De Vrijheid is dàt gat in het land- & kaartboek van Ronse uit 1684 (zie deze week op blz.p) dat door de instrumenterende landmeters open werd gelaten. De Vrijheid is dié enclave binnen onze stad die een eigen bestuur en zelfs jurisprudentie had, mét eigen galg en al! Deze stond niét op de plek van waaruit nu de RODE BEUK groeit (zie blz.K), maar tussen (thans) dé mooiste boom van Ronse in… wintertooi en de bronzen lente… ei-zo-naspring-in-‘t veld! Zie de gele pijl aldaar! De clerus had zo haar eigen territorium én er resideerden een rist kanunniken nabij de collegiale (nu hebben we alleen… André nog, de laatste der Mohicanen?). De Vrijheid is van top Priestersstraat, alover Bruul, achterzijde ciné Familia, oostelijke helft Wijnstraat en kop Rooseveltplein dé in Ronse toekomstige place to be. LEES VEDER…


 De Vrijheid is dus óók de Kleine Markt. Van deze locatie blijft weinig bruisends meer over (zie FACEBOOK in gAZet), twee café’s nog en enkele tegeltableaus, nietwaar, Isabelle ‘D’? De Sint-Pieterskerk sneuvelde (Glorieux hield er… Vrijheid!) die door de handen en koppige witte haren incl. baard van ‘paster Mol’ een

50 cm hoge FAKE ruïne als zichtbare restant kreeg. De kloostertuin waar ooit ter toegangspoort (vader der armen) GLORIEUX MÉT KOE vanuit het ouderlijk in W.-Vl. gelegen Sint-Denijs ochtendlijk na een nachtje stappen (sic!) aankwam, is in groen aangegeven. Prieel voor

de zomerse beiaardconcerten. De huisjes die tegen de Hermestoren aanschurkten (waar nu de Rore staat, gingen ze “naar de koer”, jawel!), staan alleen nog op oude foto’s en prentkaarten (zie gAZet jg.01 2013). Het café kant hoogkoor is weg, zelfs de Breughelmuur erna. Dus oogt de Molenbeek weer kleurrijk 

09’14

I


09’14

VERVOLG VAN BLZ.D Dit evenement is volledig gratis. Ambachten worden in 18 categorieën opgedeeld: meubelen, muziek, glas, papier, parfum, metalen, bloemen en tuinen, textiel en mode, leder en bont, aardewerk, keramiek en gips, steen, hout, grafische kunsten, juwelen, horloges en smeedwerk, diensten aan personen en dieren, voedingsproducten, bouw, herstelling, renovatie, auto’s en fietsen e.a. Ambachtslieden in Ronse die willen deelnemen aan dit evenement kunnen zich inschrijven via www.dagvandeambachten.be of hun deelname bevestigen via de dienst lokale economie: economie@ronse.be. Op deze manier kan de stad dit initiatief mee ondersteunen en promotie maken voor deelnemers en bezoekers. AMBACHTEN IN FOLKLOREMUSEUM RONSE

J

VERVOLG DE NIEUWE VRIJHEID Slager Hans maakt wat verder géén (DE Ronsese paté meer. Maar de aloude Martinus is aan het herbestemmen én in dergelijk kielzog zijn er studiebureaus neergestreken die het ons gaan komen vertellen hoe het kan, al eens met stiltrommelende dwang hoe het moet! Ze vinden meteen het (gekleurd) water weer uit, want Molen- en andere beken moeten weer open, zelfs zonder enig hekken er rond. In Gent vallen ze in het Grasleiwater toch ook niet! Een van de betere ideeën is om De Nieuwe Vrijheid een exclusief steentapijt te geven dat nergens in Ronse zijns gelijke kent. Aangevend waar de oude ‘V’ gelegen was, aangegeven in een vlakke grens tussen dat steentapijt en de gewone Ronsese bestratingen. Het goede voornemen om koning auto tot slippendrager te degraderen, is er een ander. 99% is actueel géén bestemmingsverkeer; alleen inwoners én het bestemmingsverkeer zullen/zal er in mogen. De rest maakt een ommetje, voorrang aan de wandelaars, als die dan maar niet door roekeloze fietsers ongenadig waarna vluchtend worden aangereden! Een caféhouder: “Ja, maar… én mijn klanten dan, te voet gaan ze niet meer komen (tiens, 2014 en… promille?)!” en eveneens zaterdag 22 dezer een dame met “en mijn corbillard dan?”… Door het in de ieders brievenbus vallen van de (wellicht peperdure – maar ‘t is ook nooit goed, he) N60-folder, vraagt gAZet zijn lezers wat verder beraad, maar we willen in dit nummer onze burgemeester op zijn vraag “Wat vond ge ervan, Willy?” enigszins tegemoet komen met volgende punten: één: het water centraal stellen, akkoord, maar dan wel veilig… twee: de Kleine Markt opnieuw wat Montmartre inblazen, neem de… Vrijheid om daar een prioriteit van te maken! drie: het markante steentapijt nergens-anders-Ronse-te-vinden: SUPER… vier: denk aan mijn suggestie van weleer, plannen nog in bezit, om op het ruïnealtaar van de aloude Sint-Pieter een makette op schaal in rood en geel koper te zetten, zodat Ronse niet alleen een… Graslei heeft, maar wéér…

… drie kerken op rij! vijf: denk aan Koer Delouvroy, mss restauReren én herbestemmen, één of twee… eethuisjes? zes/zeven: het deel auto’s… niet geheel akkoord, volgt volgende week, maar neem dit mee: de Wijnstraat zal van éénrichting moeten switchen, mede door… De Nieuwe N60! acht: ook volgende week hebben we het in onze kolommen uitvoerig over de internationale trigger die… DE DUIVEL voor Ronse kan zijn én weer ‘vergeten’ dreigt te worden… 

HET EERSTE TEGELTABLEAU DAT WE BRACHTEN EN OOK IN IEDEREEN BEROEMD KWAM…


 negen: denk aan GLORIEUX MÉT KOE als mogelijk nieuw brons omdat er dààr waar het finaal hoort geen auto’s meer gaan geparkeerd staan!; wordt volgende week eveneens verder uitgewerkt… net zoals… de crypte weer bereiken vanuit de collegiale annex haar verdere restauratie, de kaatsploegen van weleer, de Familia, ‘t Kapittel, bomen in de Priesstersstraat… of was dat een vroege één-aprilgrap?

09’14

K


09’14

Dé tenoren, v.l.n.r.: Philip Moyersoen (MopSienWes), Peter Vermeulen (Stromien), 1e schepen Jan Foulon, burgemeester Luc Dupont en stedelijk projectcoördinator Julien Vandenhoucke nadat De Nieuwe Vrijheid was aangekaart in De Brouwerij…

L


09’14

M


B’STIGE BOEKEN: EEN GOKPROJECT VOOR 2 BVL.

gAZet zorgt volgende week voor een eigen centrumplan, rekening houdend met …

09’14

N

Omdat lezen vaak een zware opdracht is en boeken als saai kunnen ervaren worden, namen vier vestigingen (waaronder KSO Ronse) van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen van het katholiek secundair onderwijs dit schooljaar opnieuw deel aan het taal- en leesbevorderingsproject voor…

… 2 BVL (BeroepsVoorbereidend Leerjaar). Dit project loopt in het kader van GOK (Gelijke OnderwijsKansen) met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. projectcoördinator, de Leesmeermin, Sabine Hoosemans en auteur, Daniel Billiet. Negen verhalen en negen boekjes zijn het resultaat van een jaar lang lezen, voorlezen, illustreren en zelf schrijven van leerlingen uit zeven klassen van 2 BVL. De boekjes, uitgegeven in eigen beheer en verzameld in een zelfgemaakte en decoreerde boekenbox, worden dan ook met terechte fierheid voorgesteld in een gezamenlijk slotmoment.


09’14

O

TEGELTABLEAUS IN DE WIJNSTRAAT…

HET HUIS DELHAYE


In de WIJNSTRAAT te Ronse staan een aantal imposante panden. Opvallend is het huis van de industriëlenfamilie DELHAYE, de nrs. 8 & 10, thans bewoond door de Zusters van Barmhartigheid. De oude kern van het huis vormde in historische tijden één geheel met het ‘Hof van Cuerne’, in nr. 12. Het ‘Hof van Cuerne’ was de residentie van Hermes Van Wynghene, raadsheer van Keizer Karel in de 16e eeuw (*). Opvallend is de hoge puntgevel die opgebouwd is uit witte geglazuurde bakstenen, met horizontale lijnen in arduin en een vooruitstekende erker op de eerste etage. De gevel vertoont mooie stijlmengelingen met Art Nouveau accenten in smeedijzer, zelfs de voetschraper (foto op vol-

gende blz.) heeft een Art Nouveau beweging gekregen. Natuurlijk zo’n gevel is niet echt af zonder rijkelijke tegeltableaus én waar het ons in deze artikelreeks om gaat. Bovenaan is er een tegelplaat met de bouwdatum van het pand: ANNO 1911. Bladmotieven werken de tegelplaat af. Ook de vensters zijn omlijst met arduin en daarin zijn faiencetegeltableaus ingewerkt als extra toets. Zie de bij de tekst horende foto’s op deze en de volgende pagina’s. Links boven het venster zie je een cirkelvormig medaillon met tekens die verwijzen naar de industrie: een tandwiel, de werksleutel, de hamer en de regulator van de… stoommachine. De stoommachine is de aankondiger van de eerste industriële revolutie, toen natuurlijke krachten ver-

vangen werden door stoomkracht. De stoommachine is een machine die de energie van hete onder druk staande stoom voor een klein deel omzet in mechanische arbeid. Zoals elke machine kent de stoommachine een lange evolutie. De basis-stoommachine werd uitgevonden door Thomas Newcomen in 1705. Maar de algemene toepassingen werden pas mogelijk na de vernieuwingen en de ingenieuze verbeteringen door James Watt. Die stoommachine werd veelvuldig ingezet in de talrijke textielfabrieken in Ronse sinds het tweede deel van de 19de eeuw. Een stoommachine moet regelmatig draaien zodat de stoffen met een gelijkmatige kracht geweven worden. De 

09’14

P


09’14

Q


09’14

R

Reptiel detail: vóór ZvB zou ene dokter De Jaegher het pand bewonen, ook al had ie aan één… slangetje genoeg dan!  overtollige kracht van de stoommachine van James Watt werd weggewerkt door de regulator, dat stuk met de twee bollen voorgesteld op dat tegeltableau. Door middel van de middelpuntvliedende kracht worden de bollen in beweging gebracht en zo wordt de overtollige kracht weg geconsumeerd. Dit is één van de belangrijkste verbeteringen vanwege James Watt. Zie gAZet in jg.01 in 2013. Dit onderdeel van de stoommachine is van primordiaal belang voor de kwaliteit van het product, vandaar dat de industrieel Delhaye voor dat motief gekozen heeft. Uiteraard met het textielproduct verhandeld

en verkocht geraken, daarom wordt de hoge bescherming van de… god van de handel ingeroepen. Dat is te zien op het rechtse tegeltableau: de staf omwonden met slangen met grote sterke vleugels. Dit zijn de symbolen van Mercurius, een god uit de Romeinse mythologie. Mercurius is de god van de handel, van de reizigers en ook van de dieven (!). De vleugels zijn het teken van zijn goddelijke snelheid en waarmee hij elke concurrent voorbij steekt. Die twee tegeltableaus zijn versierd met plantenmotieven, misschien acanthusbladeren, ook de bovenste vensters

dragen een tegeltableau met die kleurrijke bladmotieven. Op deze gevel kan je de textielrijkdom van het begin 20e eeuwse Ronse lezen. Onze Stad bewaart haar textielkarakter en nu nog steeds wordt de textieltraditie verder gezet in het teken van innoverend textiel dat een verbinding zal zijn tussen het verleden en de toekomst. ISABELLE DE VLEESCHAUWER Stadgids Ronse, Regiogids Vlaamse Ardennen. 26.02.2014. (*) er is een Hermes Van Wynghenestraat…


09’14

S


09’14

‘NIEUWE’ BIN

mekensstraat, E. Van Beverenplein, K. L. Ledeganckstraat, Kammeland, Hogerlucht Het B(uurt) I(nformatie) N(etwerk) in en Ommegangstraat terug naar DammeRonse groeit gestaag… op 25 februari kensstraat, hiervoor samen in het congres2014 zorgde de preventiedienst van de centrum Glorieux. stad o.l.v. Hilke Van Gijsel (foto), op vraag Deze buurt zal opgenomen worden bij BIN van initiatiefneemster van de buurt, SPARTA, met Yvan Callens als coördinator. Veerle Lemaire, voor een zoveelste druk bijgewoonde informatieavond. Deze keer Het interventieteam van de politie (foto), kwamen de bewoners van de lus Damkwam met Erwin Anckaert, Robert Massez

en Hendrik Hubeau aan de beurt om het nut van een BIN te benadrukken. Aan de bewoners wordt gevraagd alert te zijn voor wat in de buurt gaande is. Bij verdachte omstandigheden is het steeds geraadzaam 101 (politie) te bellen. Het team hamerde erop: beter tweemaal te vroeg bellen dan eenmaal te laat. Hun LEES VERDER OP BLZ.U

T


gAZet vervolgt de Vandereecken Story via een zijlijn vanwege het interview met Roland Vancoppenolle: het met oude foto’s geïllustreerde verhaal door José Plume over zijn ‘Amerikaanse’ broer Léon… FOTO: het orkest Junior Club (1952), van beneden > boven Roland Cardon, Denis Cardon, Léon Plume, Gomar D’Olieslaeger, Maurice Vandenbossche, José Dewolf , Maurice Jouret en Roger Torcque.

VERVOLG VAN BLZ.T slogan luidt dan ook:

THINK BIN JUST RIIIING

09’14

U

(zie HOME…). Hopelijk vindt de SPARTA coördinator binnen de nieuw aan te sluiten buurtbewoners een co-oördinator en enkele kandidaten voor de stuurgroep. Alvast succes gewenst voor wéér ‘n stap verder naar meer veiligheidsgevoel in onze stad.

DIEVENTEKENS OP HUIZEN, ZIE GAZET NR.47 JG.01

VERVOLG VAN VORIGE WEEK

ZIE DE VLG. BLZ.


09’14

V


09’14

Orkest Junior Club met hier op de foto Léon Plume en Maurice Jouret.

W


JOSÉ PLUME VERTELT… Om den brode besloten mijn ouders (Noël Plume-Antoinette Dejonghe) in 1921 gehoor te geven aan de migratiegolf en zich, zoals reeds talrijke Ronsenaars het voor hen hadden gedaan, te gaan vestigen in de Verenigde Staten. Een zuster van mijn moeder en haar man woonden daar reeds een tijdje en zij zouden tijdelijk voor opvang zorgen. Aldus geschiedde. Met de ‘Lapland’, één der oceaanreuzen van de rederij ‘Red Star Line’,

werd de grote plas overgestoken. In New York werden ze opgevangen door mijn oom Richard Cornelis, die in Lawrence (Massachusetts) woonde. Met de trein ging het richting Lawrence, waar de jonge immigranten feestelijk ontvangen werden door tante Céleste. Kort nadien vonden mijn ouders een vaste huisvesting en werk in ‘n textielbedrijf in het niet zo ver afgelegen Providence (Rhode Island). Daar woonden reeds verscheidene uit Ronse afkomstige families (o.a. Cornelis, Vanhoecke, Devlaeminck, Thienpont, Vandorpe en andere). 

De tangobezetting van de Junior Club (1957) van links naar rechts : André Geenens, Denis Cardon, Maurice Vandenbossche, Léon Plume (aan de bas), José Plume en Roger Torcque.

09’14

X


 Het verblijf in het land van Uncle Sam viel best mee, alhoewel zij aanvankelijk de taal niet spraken. Mijn vader liet zich echter inschrijven voor een avondcursus Engels en ook het taalprobleem behoorde vrij vlug tot het verleden. Zij konden zich goed aanpassen aan de American way of life, al dient gezegd dat de Ronsenaars wel de neiging hadden om een groot deel van hun vrije tijd samen door te brengen. Daartoe hadden ze een clubhuis ter hunner beschikking wat een prima remedie was tegen heimwee, mocht die er al geweest zijn. Zo maakte mijn vader er als trompettist deel uit van een band, samengesteld uit Vlaamse inwijkelingen. Er was ook een

voetbalteam waarvan verscheidene Ronsenaars deel uitmaakten, zo ook mijn pa. Dat Ronse en sommige van zijn zonen ook soms op een negatieve wijze in het nieuws kwamen blijkt wel uit volgend verhaal: een zekere V.H., afkomstig uit ons stadje, had er op zeker ogenblik niets beter op gevonden dan zijn minnares een kopje kleiner te maken. De man werd dan ook prompt aangehouden op het werk, ter dood veroordeeld en op de elektrische stoel gezet. Na negen jaar huwelijk werd m’n oudste broer Léon op 4.6.1928 geboren in het gezin Plume. Spijts de prohibitie gaf deze heuglijke gebeurtenis toch aanleiding tot enige feestvreugde

bij de Vlaamse vrienden. Nagenoeg iedere Belg slaagde er immers in klandestien jenever te stoken, die gemeenzaam ‘Moonshine’ werd geheten. (da zijn de kadeien die Ronseniers !) Na de beurscrash van 1929 verslechterde de situatie echter zienderogen. De economie kreeg een ferme dreun : er was werkloosheid en de levensduurte steeg gevoelig. Vele Belgen hielden het zaakje dan ook voor bekeken en besloten terug te keren naar de heimat. Ook mijn ouders besloten een streep te trekken onder hun Amerikaans avontuur, te meer daar moeder zwanger was van mijn tweede broer Robert en zij er op stond dat het kind te Ronse ter wereld kwam. In de lente van het jaar 1930

09’14

Y

zette de familie voet aan wal te Antwerpen, waar zij feestelijk ontvangen werden door de familie. De rest is geschiedenis. In de loop de jaren die zouden volgen en voor zo ver mijn eigen jeugdherinneringen reiken kwam de Amerikaanse episode met de regelmaat van een klok ter sprake in ons gezin. Anekdotes werden opgerakeld en mijn moeder maakte tot het eind van haar dagen onbewust gebruik van Amerikaanse woorden en 

Bob Dave and his Jungle Rhythm Kings met van links naar rechts: Denis De Vriese, Roger Torcque, Roland De Baets, Omer De Vriese, Marcel De Vriese, Léon Plume, Denis Cardon, Sidoine Everaert, Gahide en Robert Vanwinghene (de latere burgemeester van Ronse).

Gesigneerd Frans Pessemier, klassefotograaf, eerst Wijn-, vervolgens Peperstraat!


uitdrukkingen. Ook sprak ze steevast van “ginder”, daarmee Amerika bedoelend. Dit waren duidelijk de naweeën van een gelukkige periode in het leven van mijn goede ouders.

Louter op interesse gesteund was mijn beslissing om samen met mijn echtgenote in 1993 en 1997 naar Providence te reizen, de stad waarover ik in mijn jeugd zoveel had horen

vertellen. Het werden echte pelgrimstochten waarbij we naast de kennismaking met de bezienswaardigheden van de hoofdstad van de staat Rhode Island (ik maakte er ook een 

09’14

Uiterst rechts vader Noël Plume, rechtstaand daarachter Richard Cornelis en zittend naast Noël… Valère Thienpont.

Z


De ouders van Léon & José Plume (rechtsonder) en de grootouders langs vaders zijde van Serge Plume (inzet): Noël Plume en Antoinette Dejonghe.

 zitting bij van de rechtbank en een plenaire vergadering van het Parlement) onder meer twee woningen terugvonden waar mijn ouders destijds gewoond hadden in de Julianstreet en de Manton Avenue. Van de firma waar ze gewerkt hadden troffen we enkel nog de ruïne aan. Het moederhuis waar mijn broer ter wereld kwam was nog intact. Dat mijn broer Léon evenals papa muzikant zou worden, stond in de sterren geschreven. Met de van pa geërfde trompet onder de arm toog hij naar de lokale muziekacademie. Hij kreeg er verscheidene jaren les van de uitmuntende leraar René Debode en studeerde nog tijdens de oorlog con brio af. Na de bevrijding van onze stad zagen verscheidene dansorkestjes het licht. De mensen hadden na de lange periode van ontbering inderdaad behoefte aan ontspanning en feest vieren. Aldus gebeurde het dat de talentrijke trompettist die Léon geworden was toetrad tot de band van de jonge virtuoos Etienne Verschueren, de latere dirigent van het BRT Jazzorkest. Ook drummer José Dewolf maakte deel uit van dit orkestje dat optrad onder naam ‘Eddy Show’. Nadat Etienne beroeps was geworden, werd een groter dansorkest gevormd met de ronkende benaming ‘Bob Dave and his Jungle Rhythm Kings’, Bob Dave staande voor Omer De Vriese, een pas aan het Gentse conservatorium afgestudeerde professionele klarinettist. Omer zou later lange jaren les geven aan de stedelijke muziekacademie en hij was ook mijn leraar. Na de periode met Omer werd de nog door vele mensen gekende ‘Junior Club’ gesticht. Dit jazz- en dansorkest stond aanvankelijk onder leiding van Roland Debaets en later onder deze van Roland Cardon. Onder impuls van deze klasbak scheerde het orkest hoge toppen. Zo wonnen zij in 1952 het internationaal jazztornooi van de Hot Club van België in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en Roland rijfde er de prijs binnen voor beste solist op sopraan-sax. Nadat Roland Cardon de stap had gezet naar de wereld van de militaire muziekkapellen – hij schopte het tot commandant-kapelmeester van de Muziekkapel van de Rijkswacht – onderwijs en compositie volgde Léon hem op als leider van het orkest. Ikzelf verving Roland als sax-tenor. Ik was een broekje van zestien jaar, maar stond wel reeds mijn mannetje. Met de Junior Club traden we op in de mooiste zalen van het land en gedurende 17 seizoenen maakte de band het mooie weer in Dancing Palace op de Kluisberg. Daar was het iedere zondag en feestdag vollen bak van Pasen tot eind oktober. Those were the days! Nadat de Junior Club ter ziele was gegaan, werd Léon nog gevraagd als dirigent van de Harmonie De Verbroedering

09’14

a

en nadien hanteerde hij nog gedurende meer dan 20 jaar het dirigeerstokje bij de Stedelijke Harmonie van de Brandweer. Ziedaar in een notendop het muzikale verhaal van een minzame Ronsenaar met roots in de U.S.A.! Léon overleed tien jaar geleden. Hij werd 75 jaar. Hij was de trotse peter van zijn oogappel Serge (inzet), die ook de trompet hoog in het vaandel voert en die reeds eerder zijn opwachting maakte in deze kolommen…

José Plume


09’14

b

Doris, de echtgenote van José Plume op de politiemotor tijdens een trip in de USA.


Tijdens het event van LEVENSLOOP wordt er 24/24 muziek en entertainment voorzien voor alle leeftijdscategorieën. O.a. presenteert Donaat Deriemaeker en is Martine Jonckheere (foto’s) meter. Nukerke speelt dus present… ZATERDAG 10 MEI 2014 15 – 15.30 u. OPENINGSCEREMONIE met Astrid Stockman en Guillaume Devos | optredens van MTMoon, (niet dé…) Milo, Black Tolex, Domien Cnockaert en een DJ… 21.30 tot 22.30 u. KAARSENCEREMONIE met Hanne Roos en Ann de Renais | optredens van Ques-tion, een DJ en Pure 4 fun… 01.00 u. en het verdere nachtprogramma met optredens van Karl Van Den Dooren, de Gevuigoode Mandolienen, de Scouts en een “stille” DJ. ZONDAG 11 MEI 2014 7 tot 8 u. yoga in the morning, Doneen (folk), Monkey Butlers, Breakdancers, Acajazz, de Stroetedweilers, saxo en Guy Swinnen 14.30 – 15 u. SLOTCEREMONIE met Guy Swinnen ANDERE EVENEMENTEN De aanwezigen zullen tegen betaling uiteraard LEVENSLOOP vanuit de lucht kunnen waarnemen annex een vlucht over Ronse. Nog in de lucht én als de termiek het toelaat: het oplaten van een luchtballon (geen publiek als passagiers). Doorlopend is er een KINDERDORP met een gedeelte speel- en gedeelte creadorp SPEELDORP = springkastelen, bowling, visput, sjoelbak, bollo smitto e.a. CREADORP = scheerschuimverven, T-shirt inkleuren, bloemen maken en dit alles rond twee thema’s: het circus en sprookjes. De eerstejaarsstudenten bachelor in de orthopedagogiek van de VIVES HOGESCHOOL KORTRIJK zullen alles in goede banen leiden. Ook de jeugdienst van Ronse verleent volledige medewerking, de kinderdorpen zullen mooi worden aangekleed enz. CATERING ZATERDAG 10 MEI 2014 14.30 u. start de bar voor 24 uur met LEVENSLOOPwijn, bieren & frisdranken, koffie, tomatensoep mét balletjes en een droge taartenassortiment vanwege de Ronsese bakkers 16.00 u. receptie VECHTERS

17 u. start cava- & tapasbar bereid door de Ronsese restaurants en de kleinhandel 18 u. start pastabar, couscous en muntthee vanwege de Marokkaanse gemeenschap CATERING ZONDAG 11 MEI 2014 7 – 9.30 u. English breakfast in het cafetaria (inschrijven verplicht | € 5,-) 11 u. en de cavabar is weer geopend 11.30 – 13 u. lunch in het Business KSK voor maximum 250 personen met op het menu kalkoen in archiducsaus, gebakken krielaardappelen en rauwe groenten (inschrijven verplicht | € 10,-) idem voor de volgende shift van 13 tot 14.30 u. De hoofdcatering wordt verzorgd door de organisatie; daarnaast zullen op het terrein verschillende standjes staan met droogjes en natjes, verzorgd door de teams… VECHTERS ZATERDAG 10 MEI 2014 15 u. openingsceremonie waarbij vechters en mantelzorgers de ereronde stappen 16 u. openingsreceptie, gevolgd door een kookworkshop annex gezamenlijke maaltijd VECHTERS ZONDAG 11 MEI 2014 VIP-ontbijt, yogasessie, lachsessie, schoonheidsverzorging, massage VECHTERS DOORLOPEND portretgalerij met foto’s van vechters die poseerden voor de lens van Anneke Kestelyn (fotografe – zie gAZet jg.01 2013 én zelf ook vechter), vervolgens Goodiebags… Er werd dinsdagavond 25 dezer de aandacht getrokken op volgende items:  Het is zondag 11 mei moederdag…  er is ruimte voor extra drankgelegenheden  er werd reeds meer dan 70 000 euro ingezameld en de vooropgestelde 80 000 komt echt wel in zicht  er waren op papier 90 teams geboekt en vier hebben 25.II mondeling toegezegd…  1695 namen van deelnemers staan op de tabellen (‘onze’ Thomas Deriemaeker was de 1000e deelnemer- zie ‘n vorige gAZet)  voorzitter Lieven benadrukte de solidariteit met vechters in/en hun strijd tegen kanker, het doel van de fondsenwerving, m.n. extra middelen aandragen voor het wetenschappelijk onderzoek om de ziekte te kunnen voorkomen en bestrijden…

 Lieven Dhaeze benadrukte dat er nog heelwat kaarszakjes aan de man/vrouw moeten worden gebracht (wil de kaarszakjesceremonie echt indruk gaan maken, een zéér intiem moment dat terzelfdertijd spectaculair in aantal bags annex brandende kaarsen moet/mag overkomen)  tot nu toe is één van de 16 LEVENSLOPEN in Vlaanderen, m.n. die van Ronse, een voorbeeld voor Vlaanderen – zelfs LEVENSLOOP Leuven erkent tot nu toe in Ronse z’n meerdere!?!  Burgemeester Luc Dupont kwam eveneens aan het woord en had het o.m. over preventie mede n.a.v. de sensibiliseringexpo in CC De Ververij ‘Ronse houdt van borsten’ (borstscreening bij dames)  er werd de stad ongemeen veel dank gezegd voor de vooral op gebied van logistiek verkregen medewerking én die blijft komen…  Martine Jockheere, vooral bekend van haar rol Marie-Rose in de VTM-soap FAMILIE, aanvaardde het meterschap in opvolging van Janine Bischops (THUIS) die nadat haar toneelstuk over kanker afgelopen was, er de brui aan gaf…  Martine is zelf vechter tegen de ziekte en verloor er haar zuster aan op de jonge leeftijd van 39 jaar  twee gesmaakte muzikale tussendoortjes werden gebracht door muziekleraar Frank Tomme op keyboard en zijn leerlinge Olivia Van Overmeire op saxofoon  we onthouden na de presentatie van alle comités (met een gepaste deun naar voor werden de respectieve voorzitters en hun teamleden die dinsdag 25 februari aanwezig konden zijn naar voor geroepen) dat…  RONSE VOORHEEN NOOIT EEN EVENT

09’14

c

VAN DERGELIJKE ENVERGURE ZAL HEBBEN GEREALISEERD IN ZO’N KORTE TIJD…  waarmee gezegd werd dat vele handen en brains hard en gedreven werk leveren om LEVENSLOOP Ronse anno 2014 te doen slagen  als het weer nog zal meewillen, stevenen Lieven en zijn co-voorzitter Joris Stockman af op ‘n weergaloos gebeuren dat de Ronsenaars en de regio in lengte van dagen zal heugen  HOP NAAR 10 EN 11 MEI 2014 VOOR…

LEVENSLOOP RONSE

Net zoals Martine kreeg MIEKE CROONENBURG, als go between tussen de STICHTING TEGEN KANKER en LEVENSLOOP RONSE, een ruiker Zuid-Afrikaanse bloemen, maar óók omdat het haar verjaardag was…


09’14

De absolute leiding van LEVENSLOOP RONSE berust vrnl bij Lieven Dhaeze (voorzitter, gesteund door zijn partner Sylvie Van Overmeeren) en… Joris Stockman (co-voorzitter, gesteund door echtgenote Kathleen Tonneau).

d


09’14

Dirk Decuyper met naast hem Peter Dhooge

De actie tegen borstkanker vanwege ‘Ronse’

e


Onze kop van vorige week is feitelijk onthoofd (zie verder en ook nog bij FOTOGAZET). De zonnewijzer heette eerst “In restauratie”, maar de twijfel daaromtrent groeit want… GESTOLEN? Niet door gAZet, want ter redactie staat onze eigenste replica van grotere (gestolen?) broer die hier midden het Malanderpark stond. Boven de Kruisberg, allez, zo goed als boven! Onze replica is van wijlen “papa” Paul De Jaegher, de echte is van zijn schoonvader Michel Claus (en van niemand anders, Paul C.!). Nonkel (van Rita) Michel was smid in Nukerke, alweer Nukerke!?! De foto: onder de pijl de kolom waar de bovenpin troosteloos getuigt van de er niet meer staande zonnewijzer en in 3-D-grafiek geknotte natuur, één van de betere plekken van Ronse, hoog, droog (want café Bij Tiste is er ook niet meer), maar er zijn banken en ‘n vuilbak en wat is er méér nodig om proper te… picknicken, kids ravottend in ‘t beige grind…

09’14

f


 DE ZONNEWIJZER GESTOLEN?

09’14

g


09’14

Welke kop zoeken we deze week in Ronse (neen, het is NIET Koer Devos!) en welke voet dan wel (mét extra hint…)??

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

h


09’14

i


09’14

Blz.T: Adrien Deventer vertelt: zo goed herkenbaar wat die kranige kerel vertelt, én het speelt zich bovendien af in de buurt waar ik ben opgegroeid... de Pyreneeën, Biarritz, de “patinage”, het bloesha°zekie ... mij allemaal zo goed bekend. Stuff naar mijn Ronses hart! Blz.W: zeer mooie foto van wat ooit mijn Robin Hood-land was ... en later ook de site van mijn allereerste amateur sterrenwacht. Met wijlen Jean-Paul… Blz.a: “Os ge de Monoprix gekend et op de gruute morkt “ ... zegt mij nog iets ... overkant van het stadhuis??? Was de Nopri (destijds op den hoek van de Grote Markt en de Peperstraat ) niet de allereerste supermarkt in Ronse? Dat sloeg destijds in als een bom ... iedereen had het erover. Kijk, dat was het weer voor deze keer! Groetjes van…

Hallooo… … iedereen van gAZet, ook zij die gewoon maar gAZet bekijken en lezen!!! Bon, ‘k voel me weer een beetje in m’n schik en ‘k zal maar meteen met de deur in huis vallen, want ik merk dat ‘onze’ tegelarcheologe Isabelle ‘De’ in Ronse is blijven rondgluren. .. Blz.C en 91: dus ook hier weer ... aan dit huis ben ik wel een paar duizend keer voorbijgereden/gefietst/gewandeld ... zelfs de tegelmotieven bewust bekeken, maar pas NU ken ik het verhaal dat er achter schuilt. Of dat huis uit ‘t begin van

j

20 vorige eeuw dateert, zou ik zo meteen niet weten, maar dat moet haast wel. Nu we ’t toch over papavers hebben, herinner ik me een fractalwerk dat in mei 2011 gemaakt werd door de Nederlandse Coby Vandenheuvel en ik geef het hierboven als illustratief toemaatje! Blz.G, H, I, J, K, L, M en verderop : AMAZING STORY en wat een deugddoende, hartverwarmende belevenis voor de familie, ieder omzeggens aan de andere kant van de wereld! Met het internet is ie natuurlijk zeer klein geworden, zoals ene Viviane Vanhoolandt schreef, maar zonder gAZet zou deze story waarschijnlijk nooit hebben plaatsgevonden. Zal in gAZet nr.09 wellicht een vervolg kennen… (én wat het is, Beke)


09’14

k

Zoals beke de pagina hiervoor, maakte ook Jean-Marie De Dijn deze week enkele kanttekeningen bij de vorige gAZet… Goed zo, weer één en ander geleerd over Ronse. Die uitleg over Elzelestraat 67 (ik kende het huis nog niet voor mijn ‘Germainstudie’*) is eveneens interessant én niet alleen omwille van de tegeltableaus… Het verbaasde me wel sterk dat jij Willy nooit van Pawtucket hebt gehoord. Samen met nabij gelegen Central Falls en Providence, de hoofdstad van de piepkleine staat Rhode Island (zie ook elders in deze gAZet n.v.d.r.), hebben die plaatsen naar mijn schatting enkele honderden Ronsenaars aangetrokken tussen pakweg 1910 en 1925. Zo goed als zeker betrof het hier hoofdzakelijk socialisten alsook protestanten (zie de bekende Gilbert Malrait die in 1919 in Central Falls werd geboren – intens werk daarrond door Philippe Vanderdonckt). Er was zelfs een socialistische club ‘ginderachter’; zeker ergens in De Verbroedering gelezen. Om de juiste data op te zoeken heb ik geen tijd momenteel. In verzetskringen zijn er geregeld Ronsenaars die voorheen banden hadden met deze Amerikaanse locaties. Zie deze week o.a. Léon Plume… Jammer dat er niemand aan gedacht heeft tot op heden om daar een thesis in geschiedenis over te maken. Zeker omdat nog enkele emigranten schijnen te leven. Er zijn ook talrijken teruggekeerd uit Rhode Island, vermoedelijk omwille van de enorme crisis van Wall Street (ik heb zo eens een dochter van geïnterviewd) maar ook omdat ze het gemaakt hadden en home… home is. (*) Germain De Rouck… De redactie van gAZet voegt daaraan toe dat Paul Vancoppenolle ons t.g.v. het interview met hem vertelde dat ‘de Ronsese Amerikanen’ als ze al eens overwaaiden OF zich weer in Ronse of regio vestigden, ze her en der niet één of twee huizen lieten bouwen, maar hele blokken rijhuizen in diverse straten van Ronse… gAZet pluist dàt verder uit, WORDT VERVOLGD.


Annelies Lenoir van de Dienst Toerisme

brengt onderstaande brochure onder de aandacht. Je herkent ‘n paar tenoren van gAZet zoals Isabelle, Thomas…

ZIE OOK DE VOLGENDE PAGINA

INSCHRIJVEN VIA dialyse.ronse@azglorieux.be of bellen naar 055 23 37 47 DEZE INFONAMIDDAG WORDT JE, M.M.V. DE DIENSTEN NEFROLOGIE VAN RONSE, ZOTTEGEM, OUDENAARDE EN WAREGEM, AANGEBODEN DOOR:

09’14

l


EREN NIEREN NIEREN NIEREN NIEREN

DRAAG ZORG VOOR JE NIEREN, OOK ALS JE OUDER WORDT!

09’14

m

Met dit thema wordt nu al voor de tweede maal in onze regio een INFORMATIE-NAMIDDAG georganiseerd rond nierzorg, en dit naar aanleiding van WERELDNIERDAG (‘WORLD KIDNEY DAY’) op DONDERDAG 13 MAART 2014. Op het PROGRAMMA staan een informatieve beurs, lezingen, getuigenissen, actieve workshops en uitgebreid de gelegenheid tot contact en uitwisselen van ervaringen. "DRAAG ZORG VOOR JE NIEREN, OOK ALS JE OUDER WORDT!" Organisatoren zijn de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) van Ronse , Vlaamse Met dit thema wordt nu al voor de tweede maal in onze regio een INFORMATIE - NAMIDDAG Ardennen en Panacea (platform voor samenwerking tussen de verschillende zorggeorganiseerd rond nierzorg en dit naar aanleiding van WERELDNIERDAG (‘WORLD KIDNEY verleners) ism de patiëntenvereniging Haemovak vzw en de dienst nierziekten van DAY’) op donderdag 13 maart 2014. AZ Glorieux met afdelingen te Ronse, Oudenaarde, Zottegem en Waregem . De eerste editie vond plaats in Ronse in 2012 en werd erg gesmaakt door de aanwezigen, die er Gelegenheidsadres voor 2014 is: Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. aan de hand van lezingen, getuigenissen en actieve workshops hun licht kwamen opsteken over de werking en het belang van onze nieren. De verschillende standen in de beurshal (dieetadvies, Vanaf 14:00 uur zijn er op die dag niet alleen patiënten maar ook hun zorgverleners, partners, familieleden of kennissen welkom. Inschrijven mogelijk via modaliteiten van behandeling en organisatie van reizen voor dialyse - patiënten) werden druk dialyse.ronse@azglorieux.be of telefonisch 055 23 37 03. gefrequenteerd door de meer dan 100 ingeschrevenen. Geachte Wil de AANKONDIGING/AFFICHE en PERSBERICHT vinden van deze NON –COMMERCIËLE organisatie publiceren a.j.b. Dank om dit bericht desgevallend door te sturen naar de (nieuwe) verantwoordelijke(n) binnen jullie organisatie of invloedskring en/of er ook via jullie medium aandacht te willen aan geven!

Het gelegenheidsadres voor 2014 is: Salons Mantovani , Doorn 1 te 9700 Oudenaarde - niet alleen patiënten maar ook hun zorgverleners, partners, familieleden of kennissen welkom van 14.00 u. af!

OUDER WORDEN MET JE NIEREN: niet vanzelfsprekend! Nieren zijn intelligente filters, maar hebben ook tal van hormonale functies. Net als andere organen worden ze belaagd door onze levensstijl (dieet, hoge bloeddruk of diabetes en rookgedrag), maar ook door onze leeftijd. HOE BESCHERM IK MIJN NIEREN EN HOE WEET IK DAT ER WAT FOUT GAAT? Omdat je er zo weinig van voelt in het begin, worden problemen vaak maar laattijdig vastgesteld… Nochtans loont het om je goed te laten opvolgen. Zorg voor je nieren is teamwerk en ook in onze regio werken de verschillende zorgverleners samen in het kader van een ZORGTRAJECT: wat is het en wie komt er voor in aanmerking? Gelukkig kan de nierfunctie wel nog worden overgenomen door NIERDIALYSE of door TRANSPLANTATIE. Als het echt niet anders kan: wat zijn jouw opties en wie komt voor wat in aanmerking? Welke rol kan een patiëntenvereniging hierbij spelen? Antwoord op al deze vragen aan de hand van lezingen, getuigenissen en actieve workshops op een nieuwe INFORMATIE-NAMIDDAG naar aanleiding van WERELDNIERDAG (‘WORLD KIDNEY DAY’) op donderdag 13 maart 2014 van 14.00 tot 18.00 uur in de Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. Niet alleen patiënten maar ook hun zorgverleners, partners, familieleden of kennissen zijn er welkom. Organisatie: Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) van Ronse , Vlaamse Ardennen en Panacea (platform voor samenwerking tussen de verschillende zorgverleners) ism de patiëntenvereniging Haemovak vzw en de dienst nierziekten van AZ Glorieux met afdelingen te Ronse, Oudenaarde, Zottegem en Waregem .

DRAAG ZORG VOOR JE NIEREN, OOK ALS JE OUDER WORDT! AZ GLORIEUX VU: dienst nefrologie azGlorieux en samenwerkende partners nav WKD 13/03/14; per adres Glorieuxlaan 55 – 9600 RONSE; Tel 055/23 37 03.


09’14

n


09’14

o

Tweedelijnsmedewerker Ronald Soubry (zie foto rechts) vond onderstaande oude foto en sprokkelde volgend onderschrift bij elkaar: dit is de vrouwenploeg van SPORTIVA, hun lokaal was gevestigd op de Stookt in Café Sportiva bij Christine Wasseuil, de tante van speelster Cathy Wasseuil. De Ploeg: staand v.l.n.r. Jacques, Bernadette Verbeke, Brigitte Richez, Jocelyne, Brigitte Haelters, de vrouw van Gilbert, Lydia, Françoise Delespiere, Veronique Delobel & Eric Trouwaert; hurkend: Cathy Poupaert, Linda Trouwaert (dochter van Eric), Viviane Baert, Vancoppenolle, Cathy Wasseuil en trainer Laurent Bataille.

DOE HET HEM MAAR NA... Beste vrienden collega’s Via deze weg wil ik een compliment geven aan één van onze medespelers.

Hij draagt ecologie hoog in het vaandel. Daarom wil hij zich in de toekomst verplaatsen met een minimum aan een… ‘ECOLOGISCHE VOETAFDRUK’. Aan onze vriend Ronald: proficiat, hoe kom je erop? Zie bovenaan z’n nieuw voertuig. Een klein minpuntje: bij volgende ontmoeting met badmintonclub Lessines, moet hij wel twee dagen vooraf vertrekken wil hij het startschot halen. Toch een (badminton-)pluim voor zijn doelstelling en doorzettingsvermogen. Groetjes vanwege Maxime...


UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/27

09’14

p

2100m © BY LOES DEVENTER

53 RONSE

SCHELDEKOUTER STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

53

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie daartoe op de volgende pagina’s...


09’14

q

53


09’14

r

A = DE VROEGERE WEGEL…

53

EECKHAUT zie blz.q

A

MARMEZOEK


09’14

s

TUINWIJK SCHELDEKOUTER…

SCHELDEKOUTER

53 PATERSKERK

situeert zich tussen de Elzeelsesteenweg, de Decrolylaan en de Atstraat macadam en grind. De andere tuinwijken in Ronse zijn de Floréal en de Germinal (waar madame la présidente Congolaise iedere maand bij haar beste vriendin aldaar op de koffie komt…). Voorheen was het hier koeien grazen geblazen, malse weiden met hier en daar wat knotwilgen en een keuterboerhoeve pal in het midden, langs… een wat kronkelend voetgangerspad van aan ‘ter flesse gegane’ houthandel Carré (bijna hoek Decroly/Elzeelse) schuin naar (bijna) hoek Aat/Zonnebloemstraat. Bij de foto’s: een grijs blok dat recht vanuit de voormalige DDR lijkt te komen, een kunstwerk cf. Gaudi van wel… ZIE BLZ.u

MARMEZOEK

STOOKT DEURNEMEERS


09’14

t


09’14

u

VERVOLG VAN BLZ.s … drie verdiepingen hoog, nabij de onderste inrit Decrolylaan beide Jacques Piessevaux stekken, het ouderlijke naast het door hemzelf gebouwde, als je het er niet kent, een doolhof van wegen waar je gegarandeerd in verdwaalt, de bovenste Inrit het verlengde van de Hermes Van Wynghenestraat, zie blz.P.


09’14

v


RONSE VROEGER: onderste hoek rechts het Rooseveltplein, de inrit is de Peperstraat, de kerk de nieuwe Martinus en het grote gebouw uiterst rechts is thans KBC; Oude Vesten was toen ‘n steegje zoals Anseele nog is, een opening tss twee gebouwen…

09’14

w


RONSE DEZE WEEK:WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 18:51

09’14

x


09’14 gAZetinterACTIEF: vorige week brachten we in een zoveelste fase de tunnel van Louise-Marie, waar je bij zeggen… Ronse mee helpt localiseren. In Vlaanderen zijn dergelijke tunnels hoogst zeldzaam. De trein is altijd ‘n beetje reizen was ooit ‘n slogan van onze eigenste NMBS én de trein blijft gemoederen beroeren. Iemand wist te melden dat er aanvankelijk geen plannen waren voor een tunnel, maar dat er een brede holle spoorweg zou worden gegraven waar doorheen de trein van en naar Gent kon stomen en thans dieselen. Doch – remember weekblad –AZ dat er zijn ontstaan heeft aan te danken, zie gAZet jg.01 2013 – was er niet alleen ter Pyreneeën kwelm, maar ook hier en zou de Ommegangstraat nooit een brug krijgen, maar rijden wij er nu ongemerkt alover ‘onze’ tunnel. Een andere lezer diepte dan maar foto’s van 14 februari 2009 uit z’n fotoalbum en toont bij FOTOGAZET (links eentje als inzet) enkele foto’s van de laatste stoomtrein die Ronse aandeed, voor de show! Toen weekblad –AZ net bestond, toog ik naar de oorzaak van onze start met een weekblad voor Ronse en vatte het plan op om door te tunnel te stappen. Immers aan de overkant… licht! Géén treinen, want het talud kant Maarkedal was over de sporen gegleden en op aansporen (sic!) van –AZ heeft burgemeester Marcel Vanderhaegen de sporen weer vrij gekregen mét treinen er weer op! MAAR na 30 meter werd het, ondanks de twee gaten licht voor en achter mij, zo pikdonker en spooky bovendien (het spook van Adolf?) dat prompt rechtsomkeer werd gemaakt. Brrrr! WD

y


09’14

VIERING EEUWFEEST LISALA CONGO IN DE FIERTELPROCESSIE 2014 Zoals reeds genoegzaam bekend, heeft de jaarlijkse Fiertelommegang ter ere van SintHermes plaats op zondag 15 juni 2014. Telkenjare is het Stedelijk Fiertelcomté op zoek naar vernieuwing en uitbreiding in de Fiertelprocessie. In het verleden werd reeds aandacht geschonken aan verschillende jubilea: denken we maar aan Vader Glorieux, 100 jaar inwijding neogotische Wittentakkapel, 50 jaar Klijpeparochie, 50 jaar Sint-Antoniusparochie en uiteraard ook 1150 jaar aanwezigheid in Ronse van de Hermesrelieken in 2010. Telkenjare in de groep WELKOM TE RONSE omdat deze groep zich het best leent voor ‘n speciale herdenking en/of viering rond Sint-Hermes en de Fiertel in het algemeen. Dit jaar wordt het anders. Talrijke gelovigen waren immers op zondag 12 januari 2014 getuige van het enthousiasme van pater-scheutist Fernand Degroote in onze collegiaal (zie ook ‘n paar gAZet’s daarrond). Hij is werkzaam in Lisala (Congo) en de kathedraal aldaar is toegewijd aan Sint-Hermes. Na de mis was er een korte ontvangst in de dekenij en werden plannen gesmeed om hieraan de nodige aandacht te besteden in onze jaarlijkse Fiertelprocessie. Dit jaar is het immers een eeuw geleden dat de SintHermeskerk werd ingewijd in deze Evenaarsprovincie. Belangrijk detail: de glasramen werden bekostigd door o.a. enkele Ronsenaars. Ter plaatse valt een prachtig glasraam met de afbeelding van Sint-Hermes te bewonderen en deze voorstelling oogt wat ongewoon aangezien wij Sint-Hermes afbeelden als Romeins ruiter. Concreet is het Stedelijk Fiertelcomité reeds druk bezig met de uitwerking van het concept. Wat mag de toeschouwer verwachten? Een vijftiental Congolezen, nauw verbonden met Lisala, zullen hieraan gestalte geven. Een prachtige foto van de kathedraal van Lisala zal door hen gedragen worden bij de plechtige terugkeer van de Fiertelommegang en dit zoals hoger vermeld in de groep WELKOM TE RONSE. Nu reeds maak ik van de gelegenheid gebruik om alle Ronsenaars op te roepen talrijk aanwezig te zijn bij de vieringen rond onze stadspatroon. Een korte opsomming maakt het mogelijk uw agenda nu reeds aan te vullen:  donderdag 29 mei 2014 te 11 uur plechtige eucharistieviering met processie in de kerk n.a.v. het hoogfeest van O.L.H.-Hemelvaart  zaterdag 14 juni 2014 en vooravond van Drievuldigheidszondag om 17 uur opening van de Hermesnoveen met processie in de kerk en uitreiking van kerkelijke en burgerlijke onderscheidingen aan verdienstelijke Fiertelmedewerkers  zondag 15 juni 2014 DRIEVULDIGHEIDSZONDAG met te 7 uur plechtige pontificale eucharistieviering in de collegiaal gevolgd door het vertrek van de Fiertelbedevaart  maandag 23 juni 2014 plechtige afsluiting van de Hermesnoveen om 9 uur met processie in de kerk met verering van de relieken  donderdag 28 augustus 2014 met te 18.30 uur viering van het patroonsfeest van Sint-Hermes in decrypte  zondag 31 augustus 2014 om 11 uur einde van het werkingsjaar rond de verering van Sint-Hermes met processie in de kerk met de relieken (vorig jaar kwam mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, deze afsluiting meevieren – zie gAZet jg.01 2013). Uiteraard volgt omtrent hoger vermelde activiteiten nog verdere informatie en ook deze zullen aan gAZet worden meegedeeld door Yves LENOIR, voorzitter Stedelijk Fiertelcomité.

z

op Sint-Pieter pas zondag 09 maart 2014 te 9 u. ... brengt een agenda van tijdstippen waarop een askruisje kan worden gehaald: woensdag 05 maart 2014 in Sint-Martinus 11 u., bij de paters 17 u., Sint-Hermes 18.30 u., de Klijpe 18 u. en

De Gevuigoode Mandolienen (in Maurice Bouchez Ronssies zou dat moeten zijn De 


HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.E no. o6, 07 feb., blz.M ......moeder en tante stierven en werden in Boston begraven...... grafportret overgezonden ?jaren? geleden. grafsteen engravings waarschynlyk hebben misverstaan geweest? ons graf is in Swan Point Cemetery , Blackstone Boulevard, Providence.Ik had tante haar naam daar opgezet uit respect omdat ze van 1901 tot moeder's overlyden in 1959 nooit moeder verlaten heeft,en moeder heeft nooit de "social isolation and abandonement" dat komt met ouderdom daar door moeten verduren, en ik wist dat tante haar naam ergens moest opstaan daarvoor.het laatste dat ik nog kunnen doen hebben voor.Wist daar niemand in ronse dat tante gestorven was en waar ze begraven, EXCEPT CHRISTIAN EN MARIE ROSE????,zeer bedankt aan hun beiden!!!! grafportret op ledeganckstr.,toelating for publication gegeven see: google search.com swan point cemetery Jean Vandereecken Altuus ronsenierealtuus vloeming

z

09’14

HRO

 Gevuigo°de Mandolienen) bestaan tien jaar en ze vieren dat met oude en nieuwe nummers. Vrije giften gaan naar Levensloop. Zaterdag 22 maart 2014 van 20 uur af in het café van de Christen Volksbond, Zonnestraat 27.

Ronse krijgt 54 000 euro van de Vlaamse overheid voor het bestrijden van kinderarmoede. Ronse haalde de toekenning binnen door een maximum score van 7 op 7 te halen (niet een benijdenswaardige, maar een betreurenswaardige allergrootste onderscheiding!), want in Ronse wordt 1/5e van de kinderen geboren in kansarme gezinnen. In overleg met het OCMW zal worden bekeken wààr dit extra geld van pas zal komen. Jong GROEN trok de straat op en 120 jongeren werden bevraagd omtrent de mobiliteit in Ronse. Volgende heikele punten kwamen bovendrijven: overstappen in Oudenaarde (trein) krijgt té veel tijd toegemeten; aansluitingen De Lijn/TEC aan ons station zijn bedenkelijk (de trein uit Gent komt aan en de bus van De Lijn is ‘n paar minuten ervoor de stad reeds ingetrokken!?!); de verkeersknoop t.h.v. KSO Glorieux moet ontward; graag een fietspad langs de Ninovestraat/Ninoofsesteenweg alsook naar ‘t Rosco. De Oudgedienden van de Zeemacht van Ronse hielden . hun traditionele nieuwjaarsreceptie.

.

.

..


INHOUDS– hove I N F O & V E R A N T W O O R D I N G BLZ.k: bijdrage door Jean-Marie De Dijn; bijdrage door vzw De Bolster van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 nummer 09 van het BLZ.l: bijdrage door het AZ Glorieux; bijdrage door Annelies Lenoir lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook BLZ.m: bijdrage door het AZ Glorieux; eigen stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer vlg. blz.); eigen foto’s; gAZetGRAfiek foto van illustratie in een Duitstalige artsenende medewerkers staan bij hun blz. vermeld cyclopedie BLZ.A: bijdrage door José Plume; gAZetde auteurs zijn verantwoordelijk voor hun GRAfiek BLZ.n: foto’s illustraties in een Duitstalige ingezonden kopijen; kopijen kunnen BLZ.B: eigen foto (geboortebeer van Els D.) artsenencyclopedie worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.C: bijdrage door Thomas Deriemaeker, BLZ.o: bijdrage door Ronald Soubry; bijdrage worden geresumeerd door Maxime van WIT-WIT door Paul Vancoppenolle; gAZetGRAfiek → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BLZ.D: bijdrage door Thomas Deriemaeker; BLZ.p: bijdrage door Nadine Notebaert verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- stadsberichten; bijdrage door ‘let’s LETS’ BLZ.q/v: bijdrage door Loes Deventer den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.E: bijdrage door Thomas Deriemaeker; toponiem Scheldekouter land- en kaartboek Ronse 1684 en Ronse nu stadsbericht; bijdrage door Jean VanderAUTEURSRECHTEN BLZ.w: oude prentkaart via een lezer eecken (USA) ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.x: eigen foto’s BLZ.F: bijdrage door Nadine Notebaert BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.G: eigen foto Willy Deventer is international author met BLZ.H/I: bijdrage door Annelies Lenoir CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.J/L: eigen foto’s SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.M/N: uit de alle-bussen folder vanwege graficus/kunstschilder met TheArtServerde overheid omtrent de N60; bijdrage door VIA GAZETRONSE.BE code 22912 alsook uitgever bij de KoninkRita Claus kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram BLZ.O/S: bijdrage door Isabelle De manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder Vleeschauwer rechts), beide buttons onderaan op internet: BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.T: bijdrage door Isabelle De Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) Vleeschauwer; bijdrage door Rita Claus materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.U: bijdrage door Rita Claus; bijdrage delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft door José Plume dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.V/b: bijdrage door José Plume zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.c/h: eigen foto’s dan asap contact op met onze redactie via BLZ.i: bijdrage door Christiane Willems gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.j: bijdrage door Bertrand Vande Kerckhttps://www.facebook.com/Ronse.uituwkot ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelWilly DEVENTER den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. stichter, uitgever & hoofdredacteur E V E N T C A L E N D A R B IJ COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

www.dezeweek.be

09’14

COLOFON

BLZ.y: eigen foto; foto via een lezer; Adolfspook door Daventra BLZ.z: eigen foto’s BLZ.HET RODE OORTJE vervolgen o.a. van DE SCHEVE KOLOM ; uit de lokale alle bussen pers COLOFON: eigen foto; stadsbericht; gAZetGRAfiek OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 02 nr.09 van 28 februari 2014; 96 blz. inclusief 39 blz. FOTO GAZET & 169 beelditems PAGINA 57: ik ben de Lübeck Teufel (DE) FOTOGAZET: 58/59 eigen foto’s | 60/66 bijdrage door José Plume | 67/70 eigen foto’s; fotograaf onbekend; detail olie op canvas door Willy Deventer (1972) | 71/80 eigen foto’s | 81/85 foto’s vanwege een lezer | 86/94 eigen foto’s

FLASH 95/96 I LOVE STARS voor LEVENSLOOP Ronse

WEGENWERKEN Maandag 17 februari 2014 startten de werken van Aquafin voor het maken van de verbinding tussen de A. Hullebroekstraat en de Mgr. Beylsstraat. Dit zal gepaard gaan met verkeershinder aangezien de Elzeelsesteenweg moet gekruist worden. Daarom worden op de Elzeelsesteenweg verkeerslichten geplaatst die beurtelingse doorgang toelaten voor het verkeer dat van Ronse of van Ellezelles komt. In diezelfde periode wordt de Mgr. Beylsstraat afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de Elzeelsesteenweg om de verbindingswerken te kunnen uitvoeren. Tevens wordt de Mgr. Beylsstraat afgesloten ter hoogte van Papekouter en Blauwesteen. Alleen plaatselijk verkeer is hier mogelijk. Het einde van de werken is voorzien tegen 07 maart 2014.


gAZet jg.02 nr.09 vrijdag 28 februari 2014 ď ľ


57

In Ronse kom ik af en toe eens in ‘t straatbeeld, als individuele Bommel bvb., want een echte duivelsgroep (zie de laatste op één van de volgende blz.) bestaat in Ronse niet langer! Ook in de Fiertelprocessie loop ik ‘s ochtends & ‘s avonds in de stoet, aan Hermes te paard geketend. Willy Deventer . ketekende mij enkele ren i/d Gulden Boeken van de stad, maar een extern monument kreeg ik nog niet, Hermes noch paard evenmin!

DIT IS BLZ. 57 VAN GAZET NR.09 JG.02 EN IK BEN DE LÜBECKDUIVEL (ZIE OOK BLZ.58). IK ZIT NAAST DE KERK OP ‘MIJN’ STEEN EN DE TOERISTEN LATEN ZICH GEWILLIG MET MIJ KIEKEN; ZELFS UITGEVER DEZES... M’N COLLEGA IN RONSE, HOORDE IK FLUISTEREN, STAAT GEVANGEN IN EEN ALTAARNIS! FOEI RONSE, WANT IK MAG LEKKER IN HET ZONNETJE… (EN IN DE REGEN OOK)!


FOTO

09’14

58

A LÜBECK

was een HANZESTAD net als Deventer bvb.! De Hanze was een verbond van handelssteden van België tot Estland die onderlinge afspraken hadden over standaarden, prijzen en elkaar beschermen. Lübeck was binnen de Hanze een van de belangrijkste en rijkste steden. Ook hier is het oude stadscentrum omgeven door… water. Lübeck’s Altstadt is mooi en gevarieerd, de stad straalt rijkdom en grootsheid uit. Grote kerken, panden met prachtige gevels, talrijk zijn de goed bewaard gebleven middeleeuwse gebouwen. Moderne panden soms met kleurrijke gevels zijn met gevoel voor harmonie én soms humor ingepast in het bestaande patroon. Toen de grote kerk gebouwd werd, was DE DUIVEL LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA…


VERVOLG VAN VORIGE BLZ.

toevallig ter plekke. In de vaste overtuiging dat hier een herberg gebouwd ging worden van ongekende grootte, mengde hij zich onder de werklieden en hielp vol ijver mee aan de bouw. Dankzij zijn onvolprezen ijver en inzet van zijn bijzondere krachten, vorderde de bouw sneller dan voorzien. Toen de bouw bijna voltooid was, drong het pas tot DE DUIVEL door wat voor een ter helle onvergeeflijke goede daad hij had begaan: een kerk helpen bouwen!?! Vertoornt, haalt hij een steen ter grootte van een halve obelisk. Met dit projectiel gewapend, kiest hij het zwerk, om met een kamikaze duikvlucht het bouwwerk onherstelbare schade toe te brengen. Net voordat hij zijn euvele daad wil voltrekken, wordt hij opgemerkt door ‘n alerte ambachtsman die, kennelijk gezegend is met holistisch inzicht, de aard van de situatie doorziet. Hij roept: "Stop!! Wij gaan óók een dranklokaal bouwen”! DE DUIVEL enigszins van zijn à propos en ook niet ontevreden met het aanbod, laat de steen vallen. Tot opluchting van clerus en gildelieden komt de steen net voor de muur van de kerk terecht. En daar ligt hij heden ten dage nog steeds. Zie de foto’s… Hiernaast het vroeger 50 DM biljet waarop de beroemde stadspoort van Lübeck prijkt.

Bommels Ronse - uit de oude doos!

DER TEUFEL… … von Lübeck ist von Rolf Görlers gemacht worden. Im Mittelalter haben die Lübecker angefangen mit dem Bau der Marienkirche. Eines Tages kam der Teufel vorbei und fragte den Männer was sie machten, 'wir bauen ein Weinhaus' war ihren Antwort. Der Teufel freute sich sehr, da er hier am meisten Seelen gewinnen konnte. Er entschloss sich mitzuhelfen, er war am fleißigsten. Morgens war er als erste da, und abens hörte er als letzte auf. Aber dann, merkte er das es gar keine Kneipe wurde sondern eine Kirche. Er was stinksauer und fragte den andere Männer was das soll: 'ihr baut eine Kirche? Ich habe hier diesen Stein mitgebracht, und donere es auf euch hin!' Ein Man war tapfer und machte einen Schritt nach vorne 'aber wir bauen dir auch einen Kneipe.' Und so ist einen Weinkeller unter das Rathaus gebaut worden.

FOTO

09’14

59


De politiecommissaris van Ronse JosĂŠ Plume maakt een praatje met de burgemeester van East Provindence!

U

FOTO

09’14

60


Staand Noël & Antoinette Plume. Zittend tante Céleste Dejonghe en haar echtgenoot Richard Cornelis.

Staande v.l.n.r. vader Noël Plume, Jérôme Van Severen (peter van Léon), Germaine (dochter van Jérôme), Gaston Ghyseling (het latere gemeenteraadslid te Ronse en bestuurslid van FootballClub Ronse), Orpha De Paris (echtgenote Van Severen). De vrouw die aan het venster komt piepen, is moeder Antoinette Dejonghe. ZIE FOTO OP BLZ.a

FOTO

09’14

61


Léon Plume als baby in de armen van zijn meter Céleste Dejonghe, haar man nonkel Richard Cornelis, uiterst rechts moeder PLume en Léona Sigillo-Colpaert met haar kinderen Mary en Fred. Mary werd enkele jaren geleden gehuldigd op het stadhuis te Ronse wegens haar rol bij de Ronsese weerstand tijdens Wereldoorlog II.

FOTO

09’14

62


DE MUZIEKBAND VAN DE BELGEN IN PROVIDENCE: zittend derde van links Valère Thienpont, op de hoek bij de grote trom diens broer Prudent Thienpont (grootvader van

FOTO Dr. Michel Gerardi). Staand van links naar rechts Jérôme Cornelis, vijfde René Cornelis, zevende vader Noël Plume en op de hoek Roger Vanhoolandt.

09’14

63


DE VOETBALPLOEG VAN DE BELGEN met in het midden met de bal Gaston Ghijseling, op de hoek rechts vader Noël Plume, midden tweede rij Roger Vanhoolandt, laatste vierde van links René

Cornelis. De man in burgerkleding is Ernest Rousseau (vader van André). N.B. Op te merken valt dat alle vermelde namen op de diverse foto’s… Ronsenaars zijn!

FOTO

09’14

64


LĂŠon Plume als peuter en als jonge trompettist in 1946 (?).

FOTO

09’14

65

Gesigneerd Frans Pessemier, klassefotograaf, eerst Wijn-, vervolgens Peperstraat!


FOTO

Léon Plume als kapelmeester van de stedelijke harmonie van de Ronsese brandweer en zoals vele wat oudere lezers hem zullen gekend hebben... Rechts op foto links z’n vader Noël Plume.

09’14

66


FOTO

G

09’14

67

DE VRIJHEID WORDT HERAANGELEGD…


FOTO

V.l.n.r.: Philip Moyersoen (MopSienWes), Peter Vermeulen (Stromien), 1e schepen Jan Foulon, burgemeester Luc Dupont en stedelijk projectcoördinator Julien Vandenhoucke nadat De Nieuwe Vrijheid was aangekaart in De Brouwerij…

09’14

68


FOTO

09’14

69

ER WERD DRUK NAGEPRAAT…


FOTO

09’14

70


… we komen van de pagina’s f/g en kijken de andere kant op, uitgang Malanderpark richting Kruisberg.FOTO We vangen twee glimpen op, links kasteel De l’Arbre de Malander, rechts Boeckhaege, van dat €3600 menu, LOL! Rechtsboven de rode auto zie je de afhangen van het kasteel links. Gaan we van hieruit de Kruisstraat hogerop, komen we de kapel Cambier tegen. Kapel Wittentak = óók Cambier! K ij k e n w e n a a r d e v l g . f o t o ’ s …

f

09’14

71


FOTO

09’14

72

UPDATE 18 UUR 28.II.2014

HERCULE POIROT DOOR MICHEL PROVOST

Het staat nu officieel vast dat de zonnewijzer (op bestelling voor ergens ‘n tuin OF voor de prijs van oud ijzer??) idd gestolen werd, weken geleden reeds! Wordt Hercule Poirot uit het naburige Ellezelles ingezet om de dieven te klissen of komt er een replica à la redactie in de plaats? WORDT VERVOLGD…


Vanuit kapel Cambier kijken we naar een andere kapel, die van het kasteel De l’Arbre de Malander (het torentje rechts tss beide boomstammen scheuten beuk … boek …). Waar is de tijd toen we samen met notaris Delouvroy (jawel, hij!) en Albert Decordier (jawel, hij!) onze kop onder het open torentje links omhoog staken? Prachtzicht op Ronse vanuit ‘n vogelvrij verklaard kasteel (zelfs de tuinsfinxen & sirenen bvb. werden gestolen). Waaruit voorheen ‘n telg prinses van Liechtenstein zou worden. Onze veel jongere prinses Stéphanie, want school in Ronse gelopen hebbende, trok naar Luxemburg. Wanneer bezoeken beide edele dames hùn Ronse wéér én liefst… SAMEN!?

FOTO

09’14

73


FOTO

09’14

74

… inderdaad de voet die we vorige week zochten!


FOTO

09’14

75


FOTO

09’14

76


FOTO

09’14

77


FOTO

09’14

78

VOOR DE BELIEVERS…


FOTO

09’14

79


En we eindigen deze fotoreeks weer bij het begin, bij de kop die we vorige week zochten én niet meer vinden, want foetsie. Hier ‘de voet’ ervan, óók duidelijk in verval en aan opknappen toe… Blauwsteen uit het naburige Henegouwen (Lessen, Doornik…) werd stomend vroeger aangevoerd door… ZIE VLG. BLZ.

FOTO

09’14

80


FOTO

y

09’14

81

… doet een oproep naar lezers die nog over foto’s of mss een prentkaart beschikken van het reeds jaaaaren met de grond gelijk gemaakte station van… Louise-Marie (Ronse-Noord feitelijk, LOL)! Ik heb nog geweten dat de treinen er stopten, dat ze niet meer stopten, dat het nabij-tunnelstation langzaam verkrotte, tot het stationsterrein thans verhuurd wordt… WD


FOTO

09’14

82


FOTO

09’14

83


FOTO

09’14

84


Een lezer stuurde ons dit compleet chocoladen treinlandschap… en Davidsfonds Ronse heeft het binnenkort eveneens over chocolade…

FOTO

09’14

85

… RIJDT ZATERDAG 1 MAART 2014 OOK DOOR RONSE,

RONSE

de Kruisberg omhoog. Het is met 1875 m de langste helling van deze wielerkoers, maar op twee na met 4,8% stijgingspercentatie de minst hellende…


FOTO

d

09’14

86


Dit weekend organiseert Ronse swimming club een 24u durende swimmathon ten voordele van Levensloop. Dit is een stichting tegen kanker. Onze sportclub heeft deze actie ingepland, als voorbode van het grote levensloopevenement op 10 en 11 mei in

Ronse, welke nu al een heel groot succes blijkt te zijn, maar ook om mensen de aanzet te geven om de weg naar het sporten terug te vinden, in dit geval zwemmen. Naast twee uitdagingen van onze leden uit (X aantal km zwemmen op 24u in vorm van aflossing),

houden we het zwembad open voor het brede publiek. Iedereen kan terecht in het stedelijk zwembad van Ronse op zaterdag 1 maart vanaf 15 u en dit tot zondag 15u. Deelname kost €5 per persoon. Het doel is om samen (alle lengtes van elke deelnemer worden 

FOTO

09’14

87


 opgeteld) de kaap van de 250km te overschrijden. We hebben nu reeds tal van reservaties, en het lijkt een succes te worden. We hopen dan ook stilletjes dat U, een klein momentje vindt, om ons een bezoekje te

brengen, zodoende op die manier alle deelnemers en helpers die zich voor deze actie inspannen, via de media eens te kunnen vernoemen. Dit doet altijd plezier. Wij hopen U alvast te mogen verwelkomen. Met vriendelijke groeten vanwege…

Christophe De Paepe Ronse swimming club

FOTO

09’14

88


FOTO

09’14

89


FOTO

09’14

90

ZATERDAG 01 MAART 2014 OP BLZ.95 & 96


Voor DAVIDSFONDS RONSE kwam ‘schelpenkenner’ Paul Verleyen tonen en spreken over zijn ware passie omtrent dé schelp! Bij de foto’s: een klein deel van zijn immense verzameling schelpen, zoals in India blaast hij ‘n schelp aan (gebedsroep?), Paul had het ook over de Gulden Snede in een bepaalde schelp te vinden en Christiane Willems overhandigde na afloop van de causerie het gebruikelijke sprekerskado.

De aanwezige dames kregen Dergelijke ronden schelp mee als aandenken, terwijl de heren een stekelig exemplaar kregen …

FOTO

09’14

91


FOTO

09’14

92


FOTO

09’14

93


FOTO

De volgende DAVIDSFONDS RONSE activiteit vind je op blz.i, DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS…

09’14

94


95

De kids Maïté & Nathan De Meulemeester hadden in Hotel Remington een cheque van 4180 euro klaar voor LEVENSLOOP RONSE, waar op geklonken werd en op de vlg. blz. papa Geert en verder v.l.n.r. Angelo Loprete, Koen Clepkens en Gert Peleman zich van hun meest illustratief/informatieve kant laten zien om hóóg de bubbels te heffen…


96 VERVOLGT IN GAZET NR.10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.