Gazet jaargang 2 nummer 04 24012014

Page 1

gAZet jg.02 nr.04 vrijdag 24 januari 2014 met 98 blz. en 213 beelditems inclusief 50 pagina’s

EN DE

FOTO-

AWARD 2013 GAAT NAAR…

JG.02 NR.04 BLZ.97 & 98

HOENIEUWJAARTRONSE?

beke

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

. .

EMMANUELLE MUAMBA KASONGA

VOOR ZIJN FRACTALS

…ER STEKEN BIJEN IN GAZET ZIE BLZ.H

UIT DE RONSESE NOMINATIES VERTREKT VOOR ‘DEELNAME VLAANDEREN’ NAAR DF-LEUVEN HET OPSTEL VAN

. . . .. . . .


04’14

Nicolas Mattelin won de Junior Journalist Wedstrijd 2013-2014 DF-Ronse in de categorie derde graad basisonderwijs met volgend verhaal:

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

A

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag of vrijdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

Sus Antigoon wordt uitgenodigd voor het congres voor spoken en goden van alle landen. Hij laat Hermes de boodschap overbrengen dat hij aanwezig zal zijn. Het wordt een moeilijk congres, want de goden voelen zich bedreigd door de macht van de spoken. ZIE BLZ.B.

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!

uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

DE DUBBELDUBBELEN [KLOEJS]

SUS ANTOON IN OORLOG

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse

ZIE BLZ.I


BIBLIOTHECARIS VAN RONSE OVERLEDEN gAZet vernam het overlijden van de Roseline Bauters, bibliothecaris te Ronse. Zij was geruime tijd in dienst van de bibliotheek en bibliothecaris sinds 2004, toen ze Jean-Pierre Duplessis opvolgde. Roseline zal herinnerd worden als een aangename collega, steeds bereid om mee te werken aan de voorstellen en de ideeën van haar medewerkers die ze ook de nodige verantwoordelijkheden wist te delegeren. Als hoofdambtenaar van de Ronsese bibliotheek was ze een uitmuntende leidinggever voor haar team. Haar ambt wordt tijdelijk waargenomen door Jenny Bouckaert, dit tot er een nieuwe biblithecaris zal zijn benoemd. Roseline Bauters was ook lid van de werkgroep ‘t Ronssies geklapt, werd 50 en haar uitvaart vindt plaats op vrijdag 24 januari 2014 te 10 uur in de Sint-Hermeskerk. Het gAZet team biedt aan familie, vrienden en collega’s zijn deelneming aan.

VERVOLG VAN BLZ.A ’s Anderendaags om zes uur ’s morgens vertrekt hij naar het Walhalla, waar dit jaar het congres zal plaatsvinden. Hij weet dat hij nuchter moet blijven… maar hij is vastgeketend aan zijn fles en wat erin zit is zo heerlijk. Ondanks alle goede voornemens is hij na een uurtje op zoek naar een brouwerij om zijn alweer lege fles op te vullen.. En dat zal wellicht niet de laatste keer zijn vandaag. Bij zijn aankomst wordt hij verwelkomd met een glas champagne en dat is de druppel. Sus is stomdronken. Zijn maten zijn er al niet veel beter aan toe. Thor en Zeus vinden dat dit niet kan en worden erg boos. De spoken slingeren scheldwoorden naar de hoofden van de goden. Thor, een echte oorlogsgod, heeft niet veel meer nodig en verklaart meteen de oorlog aan de spoken. Einde congres… De spoken zijn al snel ontnuchterd en vertrekken. Ze beraadslagen hoe ze zich zullen verdedigen. Hadden ze dan echt verwacht dat Thor hierop zou wachten? Hij zwaait al met zijn hamer. Bliksem en donder vullen de hemel. De spoken zijn verrast en velen worden al snel overmeesterd door de goden. Sommigen kunnen ontkomen en verzinnen een list om de wapenuitrusting van een paar onoplettende goden te stelen. Daarmee verweren ze zich sterk. Er is overal ellende in de godenwereld. Alles loopt in het honderd. Sus Antigoon voelt zich heel schuldig. Hij vat de tocht aan naar de Olympus om te onderhandelen met Zeus. Maar dat loopt niet van een leien dakje. Voor een vredesakkoord zullen er toegevingen moeten gedaan worden door de spoken. Nooit meer dronkenschap op openbare plaatsen? Dat houden ze nooit vol. Sus Antigoon belooft dat de goden bij elke overtreding getrakteerd zullen worden op rijstpap met gouden lepeltjes. De goden kunnen hieraan niet weerstaan en ondertekenen het akkoord. Na zes maanden vechten is de oorlog eindelijk voorbij. Sus Antigoon heeft na deze goede tussenkomst de eeuwige rust nu wel verdiend.

04’14

B


RONSE GESCHUUHDERD FOTO DAMIEN VAN WAMBEKE RONSE 15 JANUARI 2014

9/ Zuifs oes kierkho°f op Huugerleûcht ees ‘t schuuhderen wierd Soudang zie graaf, die dreive, den dolmen, die ouwe buumen Aales woer da nen schuuhder moar kaan van druumen…

IDEE & RONSSIES RITA CLAUS - TEKST WILLY DEVENTER (© BY gAZet 2013)

1/ Genoeven ga°re aalemoele tuupe Kek ne kier doer wuik schuun vo°k Allei, komde mei, tchegoere op scho°k? 2/ Endelek endelek endelek endelek Zoeten me giesteren nog mei de zo°ne Vandoege reigent ‘t weire woeter in de to°ne 3/ Moar nie getruird, me goen op staap Langs Ronse zien schuunste pleeken Tuupe goen m’er hier ‘n toewveil vaan ontdeeken… 4/ Loet oes moer begienen bo°ven de Kruissies Gien brieër panorama dan vanuit ‘t Park Mala°nder Alliene vuir Ronssiese schuuhders en vuir gien andere 5/ We goen hem vo°hen azuu nen kleûrreijken kadei Zienen schuuhderseijzo° ei ‘t ie juijst neire gezejt En ie goe begienen, ‘n menuutjie zeeg, opgelejt!

10/ En waan ees ‘t er te zien vaanop Pessemiersbreûge? Kek zeeg: d’eizerieje Paassereele van oezen Beerie Cordie En uit ‘t veere Breûge kwam mei den tra°n oess stoessie 11/ Complet aan den anderen kant, want… Van Den Hoeze op staap noer den gruuten bo°s Woer daat er muziejk ees én de guizen luupen d’er lo°s! 12/ Pa°zen me uuk nen kier op oezen tunnui In oes a°genste Louise Marie geleihn… En uuk Loreete is vuir artiesten en eechte zeihn 13/ Eede ga°re a° ghuurt van den bierg Spieneese? En uuk de Dureene ei hier schuuwnste gaat uitgesmeiten… Den Groenen Buum en ei nog gienen ienen schuuhder gespeiten 14/ De Muilie ten Huutond stoet er uuk noog Mei de Fieto° zeittegen z’eem weire in ‘t wiet Ie ees weire schuuhderaachtig gela°k oof da de ziet… 15/ Rond Hensdoele ees ‘t er wrie veijl groen én… Vanop de Koeremontse Stiewieg zuhk schuu ziecht Woerdaa den schuuhder zien uuhen op de Kla°pe riecht

6/ De kunsteniere pakt mei zwier zienen doewk En uuk zien beûsto°s en zien tuuwbekies kluihren En kek meijnsen, na° goet goen gebuihren…

16/ Uuk ‘t center vaan Ronse mag ‘t er za°n Cambietze Va°ver en kek ne kier doer: Mooties wa°f! Mei schuune… pleeken weiten z’ie Ronse gienen bla°f

7/ We goen eem Ronse ka°ken schuuhderen, Want oes staad ees eecht fantaastiess in de vierve Zuu schuune da mien herte ‘t zou bestierven

17/ Ziede oezen kuinsteniere nog stoen aan zienen eijzo°? Ie ees aan ‘t tiekenen… Sint Heermees en Sint Martieskierken En tuus begient ie ostemblieft mei zien kluihren te wierken…

8/ Vaan Malander verhuist ie noer ‘t Schavoert En Kapeele Wietentaak kan ‘t ie nie vergeijten, in de Muilebeike ei ‘t ie a°tuust gekluihrd woeter geweijten

18/ … Mo°vie, blauw, groewn, geijl, oranzjie en ruud Ronse da ees en stad noer a°re én uuk noer mien herte En niemand, moer uuk niemand maag doer oet op… terten!

04’14

C


04’14

DIT VERHAAL GAAT OVER EEN JONG MEISJE DAT EEN BRIEF NAAR HAAR VADER SCHRIJFT DIE IN ‘T LEGER ZIT we samen een ijsje gingen eten, toen we samen naar de kermis gingen. Wanneer je altijd naar mijn voorstellingen kwam kijken. Kom maar snel naar huis want ik mis je zo. Maar eerst hopen dat je naar huis komt. Ik weet dat je daar nog bent en dat je binnenkort deze brief zal lezen. Ik hoop dat je nog leeft papa. Zonder jou kan ik

D

niet verder. Zonder jou kunnen we allemaal niet verder. Mama heeft je nodig ik heb je nodig en de kleine ook. Hij of zij zal natuurlijk een vaderfiguur nodig hebben zoals ik dat nu nodig heb. Tot snel Je kleine prinses en mama. Links de foto van de vier genomineerden van de tekstwedstrijd Junior Journalist, georganiseerd vanuit het Davidsfonds-Leuven. V.l.n.r Marie Moreels (genomineerd), Matthias Dujardin (genomineerd), Nicolas Mattelin (eindwinnaar – zie foto op blz.A) en Benjamin Zonnekeyn (genomineerd), samen met hun juffen Caroline Sruyf en Emma Lamon uit Sancta Maria Ronse, basisonderwijs.

Hoi, soldaat het is hier met je kleine prinses maar binnenkort een grote. Ik hoop dat je deze brief zal ontvangen want ik ga je vertellen hoe veel ik en mama je missen. Het huis is zo leeg zonder jou, ik mis je grappen, je gezelschap. Ik mis de tijden toen we mama altijd fopten. Ik mis die keren dat je me elke morgen wakker maakte omdat ik niet uit mijn bed wou. En toen je altijd voor ik naar school ging een kus op mijn voorhoofd gaf. En toen ik thuis kwam van school dat je mij altijd een dikke knuffel gaf. Hopen dat we dat weer kunnen doen. En wanneer je me altijd hielp toen ik het moeilijk had. En dat we elke vrijdag avond heel laat opbleven omdat we samen naar een film keken en dat je me naar boven droeg toen ik in slaap viel. En toen we samen baden voor we gingen slapen. Jij bent degene tegen wie ik alles kon vertellen en nu nog steeds. Jij en mama waren degenen die me altijd goed advies gaven en nu nog altijd. Ik mis zoveel aan je. Jouw gesnurk dat we elke nacht hoorden. Wanneer je me altijd sterk maakte, toen ik het moeilijk had. Wanneer je altijd zei dat ik in mijn dromen moest geloven. Jij hebt mij geleerd hoe ik voor mezelf moest opkomen. En ik hoop dat je snel terug komt zodat je mij nog meer dingen kunt leren. Je moet zo snel mogelijk terug komen! Want we missen je zo hard dat ik het niet meer aankan. Ik mis je warme zachte stem die me altijd in slaap liet vallen toen ik klein was. Ik mis je kookkunsten want je maakte altijd de lekkerste gerechten klaar. Mama kan dat ook, maar ze zijn niet altijd even lekker! En mama en ik hebben een kleine verrassing voor je. Mama is zwanger! Dat is toch weer goed nieuws hé! Ik kan niet wachten om grote zus te zijn van een jongen of een meisje. Ik hoop dat je even blij bent als ik. Ik hoop dat het een meisje wordt zo kan ik haar leren wat jij en mama mij allemaal hebben geleerd. Zo word ik het grote voorbeeld. En het is toch leuk om weer vader te worden, ook al ben je het al. Kom maar snel terug hoor want zo kan je van mij en mama en de kleine genieten. Want ik mis de tijden die we altijd samen doorbrachten. Toen we naar het park gingen, toen

Namens de directie en leerkrachten van de dezelfde Kleuter- en Lagere School dit dericht omtrent solidariteit met…

… is het mogelijk om bij onze aardappelverkoop volgende e-mailadressen toe te voegen: men kan ook via deze mailboxen aardappelen bestellen: janlemarcq@sanctamaria.info gwendhondt@sanctamaria.info


04’14

DRIE RONSESE INSTELLINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG GAAN SAMEN IN VZW AMON… Samen met bijzondere jeugdzorg Raveling (Nederhasselt), ‘t Roborstje (Zwalm) en Kindervreugd (Kruishoutem) fuseerden de Ronsese (kleine) verenigingen voor bijzondere jeugdzorg ACVA (Rode Broeckstraat 36), OOOC Glorieux (Sint-Hermesstraat 5 – voorheen bekend als Zonnelied van ZvB) en Tobias (Rode Broeckstraat 36) in een nieuwe vzw met name AMON. Home SintElisabeth is in bijzondere jeugdzorg een “grote” instelling en blijft in de Adolf Demetsstraat als dusdanig bestaan. Wetenswaardig voor Ronse is dat vzw Dageraad ACVA en Tobias in de Rode Broeckstraat overkoepelt. De vzw die de naam draagt van een Egyptische (oer-)god, AMON, heeft een centrale stek in Zwalm: Kloosterstraat 3 te 9630 en een nieuwe website amonvzw.be. De leden kregen de benaming Campus toegewezen, Campus Tobias bvb. De nieuwe Raad van Bestuur die Kindervreugd (Kruishoutem), OOOC Glorieux (Ronse), Dagcentrum Tobias (Ronse), ACVA (Ambulant Centrum Vlaamse Ardennen; Ronse), ‘t Roborstje (Zwalm) en Raveling (Nederhasselt) groepeert, houdt academische zitting (waar staat niét op de uitnodiging!) op vrijdag 31 dezer om 16 uur. Naast de sprekers van vzw AMON nemen D. Brouwere (afdelingshoofd Bijzondere Jeugdzorg), E. Couckuyt (gedeputeerde Oost-Vlaanderen) en P. Casteur (raadgever Jeugdzorg kabinet Minister Vandeurzen) het woord. De ‘doop’ van AMON wordt afgesloten met een receptie. De vereniging koos ook een eigen logo waarover we toch dit kwijt willen… Vreemd dat het samengaan in vzw AMON (was een belangrijke god in de oudheid; hij werd voornamelijk aanbeden door de Oud-Egyptenaren; in Griekse en Romeinse tijden werd Amon aan Zeus gelijkgesteld; aan de Amon-cultus kwam een einde toen onder Theodosius I het christendom tot staatsgodsdienst verheven werd; zie onderliggend beeld) van enkele ook Ronsese instellingen wordt bezegeld in zo’n streng logo. Groen mag dan nog de kleur van de hoop zijn, hier oogt het… giftig! Temeer de onderliggende foto op de cover van de uitnodiging een kluwen van handen is, niet in kleur, maar in groen-groen! Het stigma waaronder hoe dan ook het ‘cliënteel’ van gesubsidieerde jeugdzorg gebukt gaat, wordt hier nog benadrukt, o.m.. door de als het ware opgeplakte sticker. Zo’n beeldvorming stempelt! Ook de centrale opvulling van de sticker, het op de envelop weerhouden feitelijke logo, oogt verstikkend. Een derwijze gestileerde omarming heeft veel van nooit meer loslaten en weinig van wat het doel zou moeten zijn: aantrekken OM los te kunnen laten. De grotere centrale figuur is zwart (boos) en het is de kleinere figuur, de ‘cliënt’, die groen én misschien wat hoop aan het tafereel toevoegt. De idee ‘er is over nagedach’ gaat hier dus moeilijk op. Dit is geen gratuite omarming, eerder suggereert ze: hier komt groen nooit uit zwart meer onderuit! Zo zie je, beste lezer én in het kader dat gAZet ook educatief wil zijn, dat instanties meer dan ons lief is de verkeerde symboliek durven te gebruiken of hem ten minste verkeerd en dus ondoordacht aanwenden!?! Zo berispte gAZet ook het ‘nieuwe’ logo van “de kliniek” in haar tekst dat de bol/cirkel symbool stond voor de mens!!! Jij wordt schrijft men met dt en in de wiskunde blijft 1 + 1 = 2, dus heeft ook de historische én internationale symboliek recht van spreken. Bij deze! Zoals we ‘n paar keer in onze kolommen aantoonden, staat de cirkel voor het oneindige universum, terwijl de mens als een driehoek moet worden voorgesteld (de drie leeftijden) binnen een wereld die symbolisch als een vierkant wordt uitgebeeld (o.a. de vier seizoenen, de vier windstreken…). Schoenmaker, blijf bij jouw leest is een wijs gezegde. Maar bon, ook gAZet wenst vzw AMON goede vaart…

LETS vzw is een organisatie waar leden vrijwillig diensten en goederen uitwisselen, waar waardering uitgesproken wordt in… kasseien!

INFOMOMENT

START TO LETS vrijdag 31 januari om 19.30 u. ‘Aan 't Spoor’ | Grote Marijve 133 | Ronse INKOM GRATIS EN VRIJBLIJVEND

OOK IN RONSE

letsvlaamseardennen@gmail.com

E


04’14

INFO VAN nASR In het kader van de poëzieweek organiseert nASR (Allochtone Senioren Ronse) een avond vol poëzie in verschillende talen. Buurtbewoners, vrienden, Ronsenaars brengen een gedicht in hun moedertaal, tegelijk wordt dit geprojecteerd in een andere taal. Een mini-project in samenwerking met verschillende organisaties en verenigingen in Ronse, die elk op hun manier deelnemen. PRIJS € 2.00 | WAAR Buurthuis ‘Prinskouter’ Spinsstersstraat 36 | WANNEER zaterdag 01 februari 14 om 19.00 uur | ORGANISATOR nASR (Allochtone Senioren Ronse).

DONDERDAG 30 JANUARI 2014

BLIJVENDE GEDICHTENDAGEN IN DE WIJNSTRAAT: het ruisen van de wind de adem van je moeder (Hein van de Schoot) 2009 zal ik het blauw zijn aan de hemel van je stad de donkere vlekken bedekken met wat ongeschreven wit 2004

F


04’14

JAARGANG 2013 STATISTIEK: JAARGANG 01 = 52 NUMMERS TOTAAL AANTAL BLZ. = 2 347 GEMIDDELDE AANTAL BLZ. = 45

TOTAAL AANTAL BEELDITEMS = 7 426 GEMIDDELD AANTAL BEELDITEMS = 143

Totalen 3000 2500 2000 1500 1000

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

500 0 aantal beelditems

eerste kwartaal 1192

tweede kwartaal 1687

derde kwartaal 1764

vierde kwartaal 2783

aantal bladzijden

322

471

479

1075

Gemiddelden per nummer aantal beelditems

aantal bladzijden

214 136

121

99

82 27

eerste kwartaal

34

tweede kwartaal

37

derde kwartaal vierde kwartaal

NEEN, NIET TWIJFELEN, DE KOP EN VOET DIE WE DEZE WEEK ZOEKEN, LIGT EN HANGT WEL DEGELIJK IN… RONSE

G


04’14

H

Geachte mevrouw, geachte heer, De Gezinsbond, afdeling Ronse heeft de eer U uit te nodigen op de opening van de bijententoonstelling: ‘Dicht-Bij & Bij-zonder’ Waarom bijen er BIJ horen!, die doorgaat op vrijdag 7 februari 2014 om 19 u. in CC Ververij (de vroegere Brouwerij in de Priesterstraat) te Ronse. De tentoonstelling loopt van 8 tot en met 14 februari 2014. Zaterdag 8 en zondag 9 februari is de tentoonstelling toegankelijk van 13 tot 16 u. voor het publiek. Ook voor de kinderen (kleuters en lagere schoolkinderen) die er op een workshop getrakteerd worden. Maandag 10 t/m vrijdag 14 februari zijn de scholen van Ronse en omstreken er welkom en dit van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u. Dit is een initiatief van de Gezinsbond, afdeling Ronse in samenwerking met de Stad Ronse, de Provincie Oost-Vlaanderen, Natuurpunt, Greenpeace en het Informatiecentrum voor bijenteelt Ugent. Het is een educatieve tentoonstelling voor de kleuter- en lagere scholen, met doe-activiteiten, opdrachten, quiz, … interactieve demonstraties, filmvoorstelling en workshops. Gastspreker is de heer Lode Devos, medewerker van Greenpeace die bij de opening de huidige bijenproblematiek zal schetsen. Het voltallig bestuur van de Gezinsbond, afdeling Ronse hoopt U op de opening te kunnen verwelkomen. Luc Bellinck Voorzitter Gezinsbond Ronse Patrick Vanavermaete Secretaris Saint-Sauveurstraat 43 9600 Ronse 0498/35 93 43 p.vanavermaete@gmail.com


04’14

DE AWARD VOOR RONSESE FIGUUR VAN 2013 GAAT NAAR

I

BERTRAND VANDE KERCKHOVE OM RONSE VERTROUWD TE MAKEN MET ZIJN KUNSTIGE FRACTALS Het is voor gAZet een eer en een genoegen om de allereerste GAZET AWARD voor jaargang 2013 uit te reiken aan gewezen Ronsenaar Bertrand Vande Kerckhove, voorheen wonende in de Stijn Streuvelsstraat 27. gAZet kon niet voorbijgaan aan het voor Ronse vernieuwende aspect dat een gewezen inwoner van onze Hermesstede regionaal, nationaal én internationaal gaf aan het kunstig omgaan met de tool computer en de uitwerking fractal. Gegeven te Ronse op 20 januari 2014 tijdens de Algemene Vergadering van het gAZet team waarvoor signeert EEN VAN BEKE’S VELE FRACTALEN DIE IN GAZET REEDS VERSCHENEN

Willy Deventer stichter-uitgever-hoofdredacteur


04’14

WORDT VERVOLGD…

EN WE ZOUDEN VAN GAZET NIET ZIJN OF BIJ EEN AWARD DIE LATER OOK TOT EEN AANTAL TROFEEËN ZAL WORDEN UITGEBREID, HOORT EEN RONSES GEDICHT!

J

Bertrand Vande Kerckho°ve Hei ze noog aalemoele tuupe hier vanbo°ven Ie ees 70 joer gela°k te ‘k iek En stuiht mienstes 30 joer a°t zienen leesten sniek Ie ees ongetwa°fo°t de gAZet figuujre van ‘t joer Daa komt duir zien fractalen kleurra°k neitjies en kloer gAZet ei vuir heem in petto nen tro°fei En daa gedicht hiejr huurt erbei Den trofei, ‘ kgoet wui a°tleegen, zou za°n nen Sint-Nikloejs Getiekend duir den -AZ én den gAZet boes Uuk a° trekt ie nen kier goed aan Kloejs zienen boerd Bertrand ees van na° voer a°tuust broeve verkloerd Kom hiejr ga° da ‘k a° feliecieteire En ‘k za° ‘t in gAZet wui vuuder… commeiren Ude hiejr preseint droeg goew zuirge van a°nen pepa Want Bertrand ees nen (ouwen) Ro°nsseniere comme ça! ‘d Aanweizige geta°gen van hiejr deis pro°clamoetie Vuir guuw Ronse van Huugerleûcht tot vere ouver de stoetie Za°n Ude, Loes, Rita, Nelly, Damien en Thomas En iek de Willy goe na° stoopen mei mie gebaas… No°g ien klien deingske Bertrand kameroed gAZet en Ronse houwpen dat ‘t verder goew mei a° goet We wierken houwpelek no°g veile joeren tchegoere Want ien gAZet za°de ga° geleink mien broere… Willy Deventer, den 20e jaanuoerie 2014 A°nen gAZet trofei voogt noog vuir in a° vitriene…


04’14

DE JACHTTAFERELEN IN DE HARMONIE TE RONSE De Bommels hebben enkele dagen geleden “Zotte Maandag” gevierd in veel cafés, ook in onze historische beschermde cafés op de Grote Markt in Ronse: namelijk in de Harmonie en de Local Unique. Speciaal voor elke geïnteresseerde en zelfs ook voor alle sympathieke zotskappen

K

breng ik graag de Harmonie met zijn prachtige tegeltableaus in de kijker. De plannen van het café werden getekend door de architect Achille Marchand. De bouwheer van het café met dancing, vergaderzalen en zelfs een cinema (!) was de liberale coöperatieve, bestuurd door de progressieve industrieel Gomar Vandewiele. De Harmonie was en is nog altijd een groot complex en moest een thuis bieden aan alle liberale verenigingen van de stad. 


04’14

 De Harmonie werd feestelijk geopend op 30 juli 1911. Het interieur moet de rijkdom van de liberalen symboliseren, dat kan je ook zien op de oude postkaart vorige blz. Een opvallende toevoeging is de toogbaar, vastgehouden door sterke olifanten. De gevel is uitgevoerd in neoclassicistische stijl met smeedwerk dat ‘n knipoog is naar de Art Nouveau-stijl. 

L


04’14

M


04’14

DOOR ISABELLE DE VLEESCHAUWER  Maar als je binnengaat, heb je écht een “waaweffect”. Het café doet beslist denken aan de grote Parijse en Brusselse brasseries uit de jaren 1900. Opmerkelijk zijn de twee gietijzeren zuilen die de rechthoekige caféruimte extra karakter geven alsook de spiegels. De vier figuratieve tegeltableaus zijn gewoon fantastisch. Ze zijn op maat gemaakt door Boch Frères La Louvrière. Het paneel rechts (als je binnenkomt) is gesigneerd E.Tondeur pt. De firma Boch is oorspronkelijk 

N


04’14

O


VERVOLG VAN BLZ.N opgericht in Duitsland in de 19e eeuw, een grote afdeling was ook gevestigd in een

wijk in Sint-Vaast die later zal uitgroeien tot het zelfstandige La Louvrière. Het is in La Louvrière dat er een faiencefabriek gestart wordt met de naam Boch. Frères. Kéramis (1844). In de tweede helft van de 19de eeuw startte daar de productie van wandtegels voor interieurs en voor buitengevels. Uitzonderlijk is de signatuur van de schilder Furcy Ernest Tondeur op het rechter tegelpaneel. Tondeur ( °1865 +1933) was een bekend portrettist en decorateur. Het ensemble in de Harmonie stond op cataloog en het idee wordt toegeschreven aan Georges François De Geetere (°1895 +1929). De Geetere kreeg veel opdrachten van Boch. Frères. Kéramis. De tegeltableaus in de Harmonie zijn van een superieure kwaliteit. Ga écht eens kijken, het is de moeite waard!. De panelen zijn deels uitgevoerd in cloisonnétechniek met de kenmerkende zwarte lijnen als begrenzing tussen de verschillende kleuren. Ook zijn een aantal delen virtuoos geschilderd in onderglazuurtechniek. Om die twee technieken op een esthetische manier te kunnen combineren, moet je een professionele kunstenaar én ervaren ambachtsman zijn voor dewelke mijn hoed afdoe. De figuren zijn bijzonder, het meest in het oog springend zijn de middeleeuwse personages met valk en exotische kaketoe. Zoals je kan zien behoren de kaketoes tot de papegaaiachtigen. Een fries met standaardtegels met een bloemmotief in reliëf loopt doorheen het hele café-interieur. Gelukkig is het interieur van de brasserie goed geconserveerd. Zelfs de zware gietijzeren radiators bleven behouden. Bij de jongste renovatiewerken werden er een aantal passende elementen toegevoegd, denk aan het kermispaard en de gesloten bibliotheken. De versleten vloer werd bedekt met een stijlvolle parketvloer. Ja, genieten en cultuur beleven kan je in Ronse perfect combineren tijdens het drinken van een lekker Ronses biertje kijkend naar de prachtige tegeltableaus in brasserie Harmonie. Ronse heeft prachtige parels aan haar kroon en de Harmonie is één van de mooiste, samen met café Local Unique - eveneens op de markt - die ik in mijn volgend artikel zal bespreken. Ronse, 15 januari 2014. Isabelle De Vleeschauwer, regiogids Vlaamse Ardennen, stadsgids Ronse.

04’14 Geschets portret van Albert Decordier die zéér begaan was met de Ronsese zorg voor de tegeltableaus…

P


De voorbije nummers van gAZet gaven, sinds de voorstelling van de jaarlijkse ANNALEN door GOKRTI december 2013 en over het voorbije jaar, daar nog geen weerklank aan. Na het overgangsnummr van vorige week maken we er nu werk van om de lezer van gAZet een blik te gunnen in deze jaarlijks weerkerende hoogst waardevolle turf vol geschiedenis en wetenswaardigheden in en rond en omtrent onze stad. Op de foto zie je de 62e uitgave die 352 pagina’s telt, deels in kleur gedrukt (print Dubar Ronse). Het is nog altijd mogelijk om een exemplaar te bekomen (leden €20 en niet-leden €25). Lid worden blijft steeds mogelijk én sommige oudere Annalen zijn nog immer verkrijgbaar en in ieder geval raadpleegbaar, want het secretariaat van GOKRTI is open elke woensdag in de Vanhovestraat, meer inlichtingen via gokrti.be.

ANNALEN 2013

JAN LALEMAN

SINT-HERMES IS EEN MEERVOUDIG PERSOON (NIET ALLE BEENDEREN IN ONZE FIERTEL HEBBEN HETZELFDE DNA)

Jan Laleman: WOORD VAN DE VOORZITTER -Een op te merken ode aan … Ronse –

Eric Devos: SINT-HERMES EN DE KRANKZINNIGEN, EEN VERWARD VERHAAL VOL VERRASSINGEN… Uit het voorwoord: “Dit artikel zal bij sommige stadsgenoten overkomen als ongewoon. SintHermes wordt in Ronse beschouwd als ‘van ons’: de Ronsenaar gelooft standvastig dat Hermes ‘van Rome naar Ronse’ kwam, en dat is het dan. Volgen enkele genummerde hoofdstukken… 1/ Sint-Hermes en zijn cultus in Ronse: enkele beschouwingen betreffende de dynamiek in de 15e en 16e eeuw.  In den beginne…  Bedevaartsoord voor krankzinnigen…  De dragers…  De belleman… 2/ Sint-Hermes een meervoudig persoon? 3/ Sint-Hermes in een Europese context. BELGIË: Theux | Doornik | Stavelot | RONSE | Oudenaarde | Gent | Brugge NEDERLAND: Egmond | Nijmegen FRANKRIJK: Compiègne | Gisors | MesnilOpac | Saint-Hilaire | Petitville | La Saussaye |

ERIC DEVOS

ZIE VOLGENDE BLZ.

04’14

Q


VERVOLG VAN VORIGE BLZ. Saint-Riquier-ès-Plains | Rouville | Douai | Arras | Saint-Hermes | Rouessé Fontaine | Villey-sur-Tille | Langres | Marignane | La Bastide | Rouen | La Bouille | Barsanges | Arles | Fontenay-le-Marmion | Saint-ErmeOutre-et-Ramencourt | Saint-Michel | SaintMichel-en-l’Herme | Monthermé | Hermes (département Oise) UNITED KINGDOM: Saint-Herme | Saint-Ervan | Marazion | Saint-Michael’s-Mount DUITSLAND: Seligenstadt | Aken | WARBEYEN (deelgemeente van ‘ons’ eigenste Kleve) | Keulen | Brauweiler | Braunschweig | Sankt Margarethen | Günzburg | Regensburg | Prüm | Münster | München | Nürnberg OOSTENRIJK: Salzburg | Vorau | Wenen ZWITSERLAND: Muri | Freiburg | Hermetschwil-Staffeln TSJECHIË: Praag ITALIË: Rome/Porto d’Anzio | Palermo | Bologna | Orticaja | Forte dei Marmi | Rendinara | Brufa | Acquapendente | Pireti | Castiglione a Causaria | Milaan | Cogoleto | Santarcangelo di Romagna | Calceranica | Pontecorvo | Sassoferrato | Ischia di Castro | Vado ligure | Blera | Gabicce Mare KROATIË: Zara 4/ CONCLUSIES  Sint-Hermes en Sint-Jan de Doper in de crypte van Ronse.  Met een onverwachte uitloper in 18381854.  Een poging tot iconografische duiding.  De verspreiding van de relieken over Europa.  De twijfels van de kardinaal. Nawoord: “Beste stadsgenoten en lezer, … Welke Hermes we elk jaar rond de stad dragen, maakt in wezen niets uit. Hij is één van ons, hij blijft van ons, en van ons alleen”.

Philippe Vanderdonckt: 2ND LJ GILBERT MALRAIT, EEN AMERIKAANSE RONSENAAR Wim Daeleman: UMBERTO ROSSI: BRIEVEN AAN CYPRIAAN DE RORE, MUSICUS VAN DE XVIe EEUW IN EEN VERTALING VAN ALBERT CAMBIER

Luc Vandevelde: AFSPRAAK MET DE DOOD – VOOR HET LEVEN GETEKEND – HET WEDERVAREN VAN RONSENAAR MAURICE VANDEVELDE EN ANDERE KZ-GEVANGENEN IN BUCHENWALD EN OHRDRUF (DEEL 1) Sarah De Vos: GERENOMMEERDE ONTWERPERS EN HUN OPDRACHTGEVERS BINNEN DE FUNERAIRE KUNST TE RONSE Guy Gadeyne: IN MEMORIAM SYLVAIN DE LANGE Hedwin Rubbens: LIEDJES UIT HET INTERBELLUM (zie ook gAZet nrs.24 tot 26)

Michel Provost: L’ÉPOPÉE DES ZOUAVES PONTIFICAUX DU RENAISIS 1860-1870 Albert Cambier (postuum): DE STRUKTUUR VAN DE SINT-HERMESKRYPTE VAN RONSE EN HAAR BETEKENIS – DEEL 3 (uit de tijd dat struktuur en krypte met een k werden geschreven)

Michel Provost: TONI PÂTÉ UNE FIGURE POPULAIRE RENAISIENNE

04’14

R

Foto’s/ill. v.b.n.o./v.l.n.r.: Cypriaan De Rore Stars and stripes Michel Provost Gilbert Malrait & Philippe Vanderdonckt tekening door Maurice Bouchez graf Fostier de Landenbourg de l’Arbre de Malander Hedwin Rubbens … en Toni Pâté door Michel Provost.


04’14

16 BEKE NEEMT MET EEN SOUVENIR SOUVENIR FOTO UIT 1957 (?) HIJ BOMMELEN MET BEIDE OUDERS IN MOEDERGEMAAKTE… LOOPKLEREN AFSCHEID VAN HET BOMMELGEBEUREN 2014 & GAZET DOET DAT OP VOLGENDE PAGINA SAMEN MET HEM… Vermoedelijk zal gAZet jaargang 02 nummer 03 betreffende de Bommels en konsoorten nogal wat ten beste geven. Eerste helft van januari staat Ronse telkens weer op z’n kop want de ‘bommelgekte’ slaat dan telkens weer toe. Dat brengt leven in de brouwerij ... en begint het bij veel Ronsenaars echt danig te kriebelen dat ze (ervan)… zot worden. En jongens ... uitgerekend vandaag is het zelfs “Zotte Maandag” (zie vlg. blz.)! Blijkbaar zal mijn naamgenote, Iris Vandekerckhove, alias Wendy - sexy - Van Wanten, ook van de partij zijn. Allez, laat de meiskes de rokjes maar zwaaien ! Blz.B (jaargang 02 nummer 02 dus): weer een tiental heel leuke Ronsese zinnen, maar vanavond zal Regel 3 zeker niet van toepassing zijn (As ge op stroete zaat moei’ ui maail ouwn !!! haha). Blz.H: Accordeonspeler: Toegespeeld door Ude?; Graffiti De Ververij: goed dat er toch foto’s bestaan van MataOne’s oud-koning Albert II. Waar blijven de (amateur-) fotografen om de graffiti meesterwerken in ‘d Oude school te vereeuwigen??? Die zijn er met hopen intussen, Beke, met hopen n.v.d.r.! Blz.I: Toast Literair. Begot, “dé” Willy gaat nu ook nog Ronsese vertellingen in levende lijve brengen! Zijn fantasie en inzet kent werkelijk geen grenzen. Buunie zal zeker ook aan bod komen ... dacht ik zo. De Scheve Kolom: paar keer aandachtig gelezen, want sommige zinnen zijn zo lang dat ik er de draad bij verloor. Maar O.K., de boodschap goed en wel begrepen ... en houd de pluimen maar stevig op je hoed, die de jouwe is ... die van gAZet is ! Blz J: “Toch plagiaat gepleegd?” vraagt Magda Ladou zich af. Wel, de gelijkenis is wel frappant, maar dan stel ik me de vraag of het bas-reliëf (hoog-reliëf ?) in die gemetste nis niet geïnspireerd werd op ‘t werk van Magda’s schoonvader, Maurice Huysman. Ik ervaar zoiets als : “Wat was er nu eerst ? De kip of het ei”? De fiertelplaquette in de nis lijkt me overigens een gegoten stuk te zijn (cement-plaaster?). Blz.M, N: no comment, maar “thanks”. Blz.P, Q, R, S: Gedichtendag: héél mooi initiatief. Heeft Ronse nooit gedacht aan een Ronsese stadsdichter ... iemand à la Tom Lanoye? Meer van dat goed in elkaar geweven gedichtenwerk (zoals op blz. R,S) is altijd welkom! Blz.U, V, Y, Z, a: Iedereen Beroemd: mijn welgemeende felicitaties; heb ik reeds een paar keer naar W.D. toegeschoven en aan je ge-e-mail te oordelen, is de impact in Ronse en (ver) daarbuiten onmiskenbaar. Spijtig dat het stuk ‘Ter plekke’ maar drie minuten heeft geduurd (2:57 minuten om precies te zijn n.v.d.r.!). Ik ken er een paar die waarschijnlijk groen van jaloezie. Als hun blikken konden doden, dan was iemand nu reeds bij Sinte Pieter, LOL! Blz.e, f, g: Marcel Cambier: meer dan… 11 minuten naar zijn YouTubeclip gekeken en vooral geluisterd. Wie doet beter op zijn gezegende leeftijd? Bravo oud-Ronsenaar Marcel, spijtig dat ik ook niet op dàt pleintje centrum Gent stond. Blz.h, i, j, k, l: steeds weer zeer interessant om die oude documenten digitaal te kunnen bekijken. Loes & C° hebben hier toch weer aanzienlijk wat werk aan gehad. In bijlage nog iets wat ik over Ephrem Delmotte (zie o.a. vlg. blz.) en Albert De Cordier (zie blz.P) vond, maar misschien heb je dat al + Bommelgezin VDK, vermoedelijk anno 1957. Groetjes aldaar van alhier.

S


gAZet feliciteert de organisatoren van de Bommelsfeesten om gAZet qua berichtgeving & uitnodigingen… straal te hebben genegeerd! We brachten de feesten ter wille van onze inmiddels duizenden lezers…

is het jammer dat ‘Ronse’ niet méér doet met deze allereerste carnaval van ‘t land, o.a. voor stijl en absolute originaliteit zorgend, bedenkend dat Mootie met de hoofdmoot op… Zotte Maandag te leggen, veruit dé origineelste was!?!

PORTRET DOOR WILLY VAN NERUM

Met deze portretten van Ephrem Delmotte wuift gAZet bij wijze van link, onze links zijn intussen genoegzaam bekend, de Bommelsfeesten anno 2014 uit. Alover dit najaar, HOP NAAR 2015…. Resumerend kunnen we stellen dat het zaterdagvm gebeuren aan een heuse facelift toe is; de avondstoet kent bij goed weer zoals thans het geval was vele duizenden deelnemers én toeschouwers; de ‘gewone bommels’ zouden weer massaal tussen de ‘verplichte nummers’ moeten willen dansen; jammer dat dieven her en der in Ronse toesloegen, misbruik makend van het vuurwerkgedonder; algemeen besluitend

04’14

ALSJEBLIEF!

T


Kurt Liefsons| Tweeluik op zoek naar de hand van de meester deel 4 (detail)

04’14

U


04’14

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/22+++

V

2100m © BY LOES DEVENTER

48 RONSE

DEURNEMEERS STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

ARTISTIEK!

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie vlg. pagina’s met o.a. de georeferentie…

IN 1684 EN NU…

DEURNE…


04’14

DEURNEMEERSCH

| OLIE OP CANVAS | JEUGDWERK VAN WILLY DEVENTER

W


04’14

X

Deure ARTISTIEK sluit het toponiem Deurne af (Hoogdeurne, Laagdeurne, Deurnemeers). Bij de foto’s op vorige, deze en volgende pagina’s: een baksteen van de verdwenen ZvB Kleuter- & Lagere School “De Durenne”; de door de toen E.H. Albert Cambier achterover gedrukte “gekruiste God” uit het eveneens verdwenen witte kappeltje nabij “de bom” door de geallieerden gedropt boven de Durenne in de landerijen van Hoeve Bouche. Ook dit grote houten kruisbeeld was witgekalkt, wat ten dele verklaart de aantasting van het hout (vingers; tenen); het hing er tot de jaren 1950/1960 met één voet en is nu boven een altaar in de crypte geplaatst (foto donderdag 23 januari 2014).


04’14

Y

Deurnestraat 285, zijgevel…


04’14

Z


04’14

a


04’14

b


04’14

c


04’14

VERVOLG VAN BLZ.X Willy Deventer, tiener op dat moment, schilderde als bewoner van de Marmezoek, gelegen kop Laagdeurne met Deurnemeers, enkele keren “De Durenne”. De moerassige meersen op blz.W en op de vorige pagina’s de Hoeve Bouche. De foto’s zijn actueel (23 januari 2014). Eerst Ursule Lepez & Omer Bouche (Omer was lid van de kerkfabrief nieuwbakken parochie Sint-Antonius – “De Paters”), dan Monique Devenyn & Armand Bouche (vorig jaar overleden op 23 februari) en thans Véronique Saint-Martin & Hubert Bouche die de Hoeve Bouche verder uitbaten. Dochter Caroline werkt te Ronse en zoon François studeert laatste jaar industrieel ingenieur landbouwwetenschappen. “Als kind ging ik er met mijn fietske quasi dagelijks melk halen (voor de melksoep met brokken oud brood in – als ik dàt hier schrijf alleen al, haha), wekelijks karnemelk en boter (die naar winter en zomer toe totaal van smaak veranderde!), een kip met Ronse kermis annex een boerenbrood… zo’n karrwiel door Ursule zelf gebakken. En al eens patatten helpen rapen, he, Beke”!?!

d


04’14

 De Weerstandsstraat kent slechts één adres: Hoeve Bouche. Hubert: “de weerstand werd vanuit Wodecq georchestreerd, vandaar onze straat als Weerstandsstraat, uitkomend in de Maquisstraat met verderop de Wodecqstraat. Allemaal naamgevingen na WO II” (dinsdag 21 januari 2014 vooravond).

e


04’14

f


04’14

g

Net voorbij de Marmezoek als je vanuit Ronse na de Langeweg Laag- en Hoogdeurne opgaat. Foto genomen boven de beekbrug die in de Rhosne uitmondt. Hier stonden huurhuisjes vanwege madame Octavie-Romanie Depoortere, gehuwd met monsieur Ephrem Lejour, zeg maar “Madame Lejour” (Ronse 15 april 1885 – 26 juli 1939) en van haar nazaten bekwam ik de toelating om de “gekruiste God” die hier tegen de gevel was aangebracht (sporen te zien binnen de witte kadrering) af te nemen. Reeds een arm was verloren die ik nergens meer kon dinden. Ik zette er een geplooide koperdraad voor in de plaats. Bewonder dat antiek juweel op de volgende pagina’s

B

Hier woonde jarenlang Fietje met haar mentaal mindervalide zoon Georgé. De voordeur was rechts (A) en om naar het toilet (sic!) te gaan, moest je alover de smalle stoep naar achteren (B). Dàt noemen ze dan… de goeie ouwe tijd!

A


04’14

h


04’14

i


04’14

j


04’14

k

Volgende week brengt Loes Deventer uit 1684 en vergeleken met nu het toponiem HERSENPLANK.


04’14

RONSE HOOGDEURNE DINSDAG 21 JANUARI 2014 16:52

l


04’14

m

Stedelijke adviesraden verenigd tijdens een nieuwjaarsontmoeting in CC De Ververij op woensdag 15 januari 2014

ď ľ


04’14

Op de eerste rij v.l.n.r.: Yves Debyttere, Valérie Goeminne, Jan Foulon, Linda Vandekerkhove, Luc Dupont, Wouter Stockman, Marc De Turck en Joris Vandenhoucke.

n


04’14

RONSE DEZE WEEK MAANDAG 20 JANUARI 2014 13:15

o


Het herinneringsmonument van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog, zowel de naam LENTE als het onderwerp, een jonge vrouw, verwijzen naar een frisse en optimistische nieuwe start na één van de donkerste perioden uit onze geschiedenis. Het meisje symboliseert zo de hergeboorte van de

democratie. Vergeten we daarbij ook niet dat de kiem voor de naoorlogse vrouwenemancipatie ook tijdens WOII werd gelegd. Het beeld zelf dateert van 1944 en werd ontworpen door Jozef Cantré (1890-1957). Naast Oscar Jespers is Cantré de belangrijkste vertegenwoordiger van de Vlaamse expressionistische sculptuur. Zijn beeldhouwwerk werd aanvankelijk gekenmerkt door strenge en hoekige vormen. Later werden zijn figuren dynamischer. Naast beeldhouwen, was hij vooral bekend voor zijn houtgravures. Hij was ook boekarchitect en graficus. Joseph Cantré was ook de vader van de onlangs overleden NIR/BRT-omroepster Sonja Cantré. Hiermee haal ik een monument naar onze KIR rubriek waarvan onze uitgever ooit zei het de mooiste sculptuur te vinden die in geheel Ronse te vinden is. Wellicht vanwege deze dynamiek die maakt dat je de indruk hebt dat het beeld net aan een beweging gaat beginnen, ja zelfs dat je als toeschouwer zou toeschieten omdat het gelijk aan het wankelen gaat... Tussen de bronzen benen van LENTE door zie je de plek waar lang geleden één van de Ronsese galgen stond…

04’14

p


04’14

BLZ.83

q


HET RODE OORTJE

04’14

r

‘HERMES IN CONGO’

In de collegiale assisteerde pater-scheutist Fernand Degroote Z.E.H. deken Michel T’joen bij de zondagsmis, vorige zondag 12 januari 2014 (foto boven). Nadien hield de deken vergadering in zijn dekenij met schepen Agnes Van Crombrugge en het Fiertelcomité. Er werd besloten om een Ronsese delegatie naar Lisala in Congo te sturen, geleid door kanunnik André De Wolf (rechts op de foto onderaan). Dit ter gelegenheid van de eeuwfeestplechtigheid aldaar ter ere van Sint-Hermes, jawel, onze schutspatroon! Een project om de bouw van een 'Complexe scolaire du Centenaire St Hermès’ te helpen financieren (de VERVOLG VAN BLZ.V zusters vangAZet ZvB kennen met hun brocante/antiekverkoop – zie gAZet nr.41 – Dus kijken/lezen er ook mensen van buiten Ronse een pertinente navolging). Door de beperking van dit overgangsnummer, en laat dat óók dàt de bedoeling zijn.dus Hopelijk zijn dat brengt gAZet in FOTOGAZET op blz.92 uitgebreid verslag… niet alleen ex-Ronsenaars (hier geboren, gewoond hebbende, gewerkt hebbende), maar ook anderen die wel eens de kriebel dan wel de afkeer zouden kunnen krijgen om naar Ronse af te zakken. Alleen of met de familie, mogelijks een groep vrienden. Geacht stadsbestuur, óók via gAZet (of vinden jullie het maar niks?) kan ‘Ronse’ aan citymarketing doen. Alleen al maar door te maken dat onze stad er proper uitziet, dat wat er allemaal sociaal,teduurzaam, economisch, ecologisch, een alternatief om goedkoper te doen valt, brede uitstraling krijgt en niet gebuisd te worgaan leven en zoveel meer... (vervolg van blz.E) den om waardevol erfgoed én waar toeristischINFOMOMENT wat mee 'START TO LETS' (gratis inkom). te doen valt blikafwendend te laten verkommeren. Het ruilen van diensten, kennis en materialen/goederen... Mijn beste Linda, i.p.v. de stadsgidsen te verbieden Ter kennismaking met LETS en met het LETSen in de regio... doorheen de koeren en stegen te laveren, zou je hen uitleg rond LETS en met een antwoord op al uw vragen! Vrijblijvende daarbij juist moeten aanmoedigen! Dan zouden er véél op het infomoment is er steeds een (k)LETSkaffee voor de leden, Aansluitend vroeger dan die van gAZet alarmerende waar echo’sdebijleden (vrijblijvend) elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen tenslotte jouw bazen zijn toegekomen en zouden bij potook en pint. Je kan dus gerust na de info de sfeer eens opsnuiven en jouw vrienden uit de vorige coalitie die er nu niet meer een babbeltje slaan met de LETSers... vrijblijvend bijzijn tijdig ‘n pak slaag voor de broek gekregen, allez, Vrijdag 31 januari te 19.30 u. + aansluitend (k)LETSkaffee toch op zijn minst wakker geschud dat bvb. 19.30 Én tot 22.30 u.) in Wijkcentrum ‘Aan 't Spoor, Grote Marijve 133. (vanaf Koer Devos en Koer Decroly en de Snoecksteeg Breng gerust vrienden, buren of kennissen mee, iedereen is welkom! méér dan… kanker Past hebben!? deze datum niet voor u? Geef een seintje, we houden je op de hoogte van de volgende. CONTACT: Letsvlaamseardennen@gmail.com of 0472 28 76 40

z

LET’Sen is…

‘t ROSCO - 25 JANUARI 2014 Op zaterdag 25 januari 2014 vindt om 20 u. het Sportgala plaats in het sportcomplex ’t Rosco. Dit gala is een organisatie van de sportraad en de sportdienst. Op deze avond worden Trofee voor sportverdienste, de Jeugdtrofee voor sportverdienste en de Trofee voor Sportclub uitgereikt. Naast de huldigingen zijn er optredens van de plaatselijke sportclubs Dance Crush, Muay Thai Kickboxing en Royal Hermes Hockey. FOTO: als hoofdact zal het acrobatisch gezelschap Cirq’ulation Locale ongetwijfeld een indrukwekkende . show brengen. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door The Recup Boys. Een avond om niet te missen!

.

.

De inkom voor deze sportavond is gratis. Vrijblijvend kan een gift gegeven worden voor de actie Levensloop. Vooraf dienen . er wel kaarten afgehaald te worden bij de sportdienst, Leuzesesteenweg 241. Meer info op 055 33 99 21 of sport@ronse.be

.

== er zijn door plaatsgebrek noodgedwongen bijdragen die gAZet ofwel moet schrappen dan wel uitstellen naar een volgend nummer; met onze welgemeende sorry… ==


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 nummer 04 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; fotograaf onbekend; logo Davidsfonds Leuven; gAZetGRAfiek BLZ.A: foto vanwege familie Matelin; gAZetGRAfiek BLZ.B: foto vanwege de Nadine Notebaert BLZ.C: eigen foto BLZ.D: foto vanwege Emmanuelle Muamba Kasonga; bijdrage namens Sancta Maria door directeur Lieven De Vleeschauwer BLZ.E: artikel vzw Amon; bijdrage Let’s… BLZ.F: eigen foto’s; bijdrage Thomas Deriemaeker BLZ.G: eigen foto’s; eigen grafieken BLZ.H: bijdrage Gezinsbond Ronse door Patrick Vanavermaete; eigen foto’s BLZ.I/J: gAZet AWARD; eigen foto; gAZetGRAfiek BLZ.K/P: bijdrage door Isabelle De Vleeschauwer BLZ.Q: eigen foto’s BLZ.R: eigen foto’s; illustraties door Maurice Bouchez en Michel Provost BLZ.S: bijdrage Bertrand Vande Kerckhove BLZ.T: eigen foto’s; bijdrage Bertrand Vande Kerckhove; illustratie door Willy Van Nerum BLZ.U: tekening door Kurt Liefsons (detail) BLZ.V/l: Deurne artistiek (i.v.m. 1684); eigen foto’s; olies door Willy Deventer… Willy DEVENTER stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

BLZ.m/n: eigen foto’s BLZ.o: foto door Damien Van Wambeke BLZ.p: bijdrage door Thomas Deriemaeker BLZ.q: eigen foto BLZ.r: HET RODE OORTJE (stadsbericht; diverse…) COLOFON: eigen foto; gAZetGRAfiek

‘MET DE VAN’

RONSE VIA GAZETRONSE.BE kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet:

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

04’14

s

OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 02 nr.04 van 24 januari 2014; 98 blz. inclusief 50 blz. FOTO GAZET & 213 beelditems PAGINA 48: ik ben één van de HERMESDUIVELS in de collegiale - rarara FOTOGAZET: 49/61 foto’s door Damien Van Wambeke (peronen) en eigen foto’s (andere); BUUNIE logo door Willy Deventer; logo Rons’Art; gAZetGRAfiek | 62/82 eigen foto’s van en naar (expo) RONSE DRAWING PRIZE; foto’s Tony Vandenbossche; bijdrage door Marc De Turck | 83 eigen foto’s; foto Lieve De Ruyck | 84/86 eigen foto’s | 87 foto’s Lieve De Ruyck; eigen foto | 88/90 foto’s Ude & Damien; eigen foto’s | 91 fractal door BEKE | 92/93 bijdrage door zuster Renelde | 94/95 bijdrage door Thomas Deriemaeker | 96 eigen foto | 97/98 stadsbericht; eigen foto’s

FLASH

WERKEN HOEK OUDE VESTEN EN ELZELESTRAAT Vanaf donderdag 16 januari 2014 starten bouwwerken op de hoek van de Oude Vesten met de Elzelestraat. Vanaf de Elzelestraat is het verboden om in te rijden naar de Oude Vesten en dit tot 20 maart 2014. De omleiding gaat via de Olifantstraat en de Zuidstraat voor het verkeer dat komt van het Depoorterplein en via het rond punt Veemarkt en De Biesestraat voor het verkeer dat komt uit de richting Elzele.


gAZet jg.04 nr.02 vrijdag 24 januari 2014 ď ľ


48

DIT IS PAGINA 48 VAN GAZET NUMMER 04 JAARGANG 02 EN IK BEN EEN VAN DE HERMESDUIVELS IN ONZE COLLEGIALE. WiE WEET MIJ TE LOCALISEREN? NEEN, ZOEK DE FLIKKERENDE PUNT…

VAN HET ZWAARD VAN M’N BELAGER NIET, WANT DIE STER IS MAAR FAKE EN DIE DYNAMISCHE BEWEGINGSKRUL EEN FERM OVERSTATEMENT. DEZE GEËRODEERDE STEEN LEED ONDER DE TAND DES TIJDS!


49

FOTO JORIS VANDENHOUCKE VERWELKOMDE NAMENS HET STADSBESTUUR… Stedelijke adviesraden verenigd tijdens een nieuwjaarsontmoeting in CC De Ververij op woensdag 15 januari 2014

04’14

m


MARC DE TURCK WAS GASTHEER NAMENS DE CULTUURRAAD

FOTO

50

Mevrouw de secretaris, heer burgemeeste mevrouw de schepen, heren schepenen, dames en heren, goedenavond, hartelijk welkom in de het Cultureel Centrum De Ververij, 04’14 tevens het kloppend hart van de kunstacademie Vlaamse Ardennnen. Graag wil ik om te beginnen u namens de cultuurraad een bijzonder goed nieuwjaar toewensen, een jaar van gezondheid en geluk, voor u en voor allen die u dierbaar zijn. Ik hoop dat 2014 u brengt wat u ervan verwacht. Een nieuw jaar, met nieuwe perspectieven. De adviesraden kunnen nu het programma dat ze na hun samenstelling in het voorbije jaar opgemaakt hebben voluit in de praktijk brengen en met enthousiasme advies geven en van Ronse verder een levendige stad maken. Niet enkel op hun domein, maar waar het mogelijk is onderling samenwerkend. Het idee van deze ontmoeting is ontstaan in de cultuurraad omdat wij de werking van de andere adviesraden, hun leden en hun werking ternauwernood kenden. Als vrijwilliger zijn wij allen enthousiast bezig om elk een stukje van het sociaal leven gemeenschappelijk, aangenaam en zinvol te maken. Eenzelfde betrachting. Elkaar beter kennen kan leiden tot samenwerking, tot begrip voor elkaars werking en het begin van een nieuw jaar is een prima aanleiding om dit idee in de praktijk te brengen. En wie weet kunnen we daar jaarlijks een gewoonte van maken met telkens een andere gastheer. Dus wees welkom bij de CULTUURRAAD en zijn werkgroepen.

RONSEGEDICHT VOORGEDRAGEN DOOR RITA CLAUS Zo kan het dus ook, een hulde aan de stad zoals ze ook is, gebracht door Rita van ’t Ronssies geklapt, ongetwijfeld een werkgroep waar we niet naast konden kijken in het voorbije jaar. Een ander paradepaardje is Gedichtendag 2014: voor de 11e keer ingericht, mét poëziewedstrijd, steeds met groot succes, tegels wandeling, succes buiten de stad… Een nieuwkomer is Rons’art en WAK… Spreker: Tony Vandenbossche. En nog een prestigieus project: Cypriaan De Rore. Spreker: Jan Leconte. Daarnaast kennen we nog de werkgroep Beiaard vooral in de zomer te horen met uitzonderlijke bespelingen én met hun gezellig luisterstekje in het park naast Sint-Hermes. En de werkgroep Vlaanderen Feest kennen jullie van jaarlijkse go-cart wedstrijd op het klein Marktje en de zaterdagactiviteit op de binnenkoer van het museum. Daar zit voor dit jaar een vernieuwing aan te komen, maar genoeg over de cultuurraad nu… SPORTRAAD (Dirk Decuyper); MILIEURAAD (Yves Debyttere); WOONRAAD (Andrée De Bruycker); WELZIJNSRAAD (Wouter Henon); JEUGDRAAD (Aurelie Rommens, voorzitter a.i.) komen ook aan bod vanavond en worden hier voorgesteld.

Ik denk dat we een goede inkijk gekregen hebben in de verschillende raden. Wij zijn geen onbekenden meer voor elkaar en ik stel voor dat we verder kennis maken bij een hapje en een drankje. Ook de expo van de jaarlijkse Ronsese tekenwedstrijd is te bezichtigen, een competitie uniek in zijn soort in Vlaanderen (zie verder hier bij FOTOGAZET).

VERGETEN WE TENSLOTTE IN 2014 LEVENSLOOP NIET…


FOTO

51 04’14

RITA CLAUS DROEG HET GEDICHT RONSE

GESCHUUHDERD VOOR (ZIE BLZ.C) EN SPRAK ALS VOORZITTER A.I. NAMENS ‘T RONSSIES GEKLAPT


FOTO

52 04’14

BUUNIE KOEKJES GELANCEERD DOOR WERKGROEP ‘T RONSSIES GEKLAPT EN GEBAKKEN DOOR BANKETBAKKER PATRICK KRUISSTRAAT


53

FOTO

04’14

ZANDKOEKJE MET CHOCOLADEN MAND SPECULAAS

Tijdens de receptie in CC woensdagavond 15 januari 2014 werden voor het eerst BUUNIE koekjes uitgedeeld. Dit naast de buuntchiest én deze keer uuk de neutchiest door de ‘Julien’ Torcque ofte ‘Buunie’... Marnic! Rita Claus microde het ‘n hint voor stedelijke recepties anno 2014 en volgende…

BUUNIE KOEKJES GELANCEERD DOOR WERKGROEP ‘T RONSSIES GEKLAPT EN GEBAKKEN DOOR BANKETBAKKER PATRICK KRUISSTRAAT

SPECULAAS KLEIN FORMAAT

SPECULAAS GROOT FORMAAT


FOTO

54 04’14

TONY VANDENBOSSCHE, THOMAS DERIEMAEKER & HELENE VAN DAMME VAN


FOTO

55 04’14

TONY CATWALKTE DE BÉRET…


56

FOTO JAN LECONTE VAN CC DE VERVERIJ NAMENS CYPRIAAN DE RORE

04’14

Noot: na enkele maanden begint DE RORE reeds… groen uit te slaan! Foto: 16 jan’14!


FOTO DIRK DECUYPER NAMENS DE SPORTRAAD, IN ‘T ROSCO GASTHEER JANUARI 2015 VOOR SOORTGELIJKE SAMENKOMST

57 04’14


FOTO YVES DE BYTTERE NAMENS DE MILIEURAAD

58 04’14


FOTO ANDRÉE DE BRUYCKER NAMENS DE WOONRAAD

59 04’14


FOTO WOUTER HENON NAMENS DE WELZIJNSRAAD

60 04’14


FOTO AURELIE ROMMENS NAMENS DE JEUGDRAAD

61 04’14


FOTO

62 04’14

Ronsenaar Andreas Palladio Den Serra werd door de jury van de RONSE DRAWING PRIZE geselecteerd én alweer gelauwerd, nu met de eervolle vermelding. Zie ook blz.71 & 72.


FOTO

63 04’14

Hier ogen ze leuk de neons van CC De Ververij, maar…


Christine Marchand | Le consommateur d’art…

FOTO

64 04’14

… ze kunnen knap…


Conrad Willems | Zonder titel ‘nr. 46’

FOTO

65 04’14

… vervelend zijn!


Willy Van de Velde | In bed

FOTO

66 04’14


FOTO

67 04’14

Stijn Bastiaenen | Boomvocht E E R S T E P R IJ S (€3 000)


FOTO

68 04’14

Stijn Bastiaenen | Productiefout E E R S T E P R IJ S


“De manier van tekenen van de kunstenaar klopt meesterlijk met zijn natuur en de drie tekenwerken tonen bovendien een fraai beeld van een heel gelaagde realiteit. Elk detail van de tekening is op zijn plaats en vertelt als het ware een eigen verhaal. De werken van de hand van de geniale tekenaar scheppen werkelijk één voor één ‘n eigenzinnige wereld waarin alles mogelijk lijkt”.

Stijn Bastiaenen | Willy got wood E E R S T E P R IJ S

FOTO

69 04’14


Bart Gielen | Monument 1 (+ detail) TWEEDE PRIJS (€1 000) “De meesterlijk getekende stad in een dreigend donkerlandschap toont verschillende taferelen waarbij duidelijk wordt dat de mens een nietig wezen is. De tekenstijl van deze kunstenaar is buitengewoon krachtig en beheerst waarbij de betrachtingen van de kunstenaar worden ingelost door de virtuositeit van zijn hand. Daarenboven zien we een rijkheid aan contrasten tussen licht en donker”.

FOTO

70 04’14


FOTO

71 04’14

Andreas Palladio Den Serra| Facebook (Airbook) EERVOLLE VERMELDING (Andreas is een Ronsenaar)


FOTO

72 04’14

“De gedreven stijl van de tekeningen van deze kunstenaar is duizelingwekkend en dit met een waanzinnige complexiteit waarbij verleden, heden en toekomst elkaar dreigen te ontmoeten”.

Andreas Palladio Den Serra| Autoloze zondag EERVOLLE VERMELDING (Andreas is een Ronsenaar)


Geert Malfait | titel via J.L.

FOTO

73 04’14

Indien er een gAZet TROFEE zou zijn uitgereikt aan een niet-laureaat ter verdere bemoediging om als tekenaar de ingslagen kunstenaarscarrière aan te houden, dan zou die gegaan zijn naar dit werk van Geert Malfait. Maar de TROFEE is er nog niet en dus stellen we het werk anders voor dan zoals het bedoeld is én op de expo hing. Zie locatiefoto op blz.62 (pijl).


Lotte De Bodt | Compo in de ruimte #5 en Compo in de ruimte #6

FOTO

74 04’14


Steven Messiaen | The echo of the lines

FOTO

75 04’14

De buislamapen storen enorm bij het kijken naar en het fotograferen van kunstwerken achter glas in CC De Ververij! Een andere positie nemen helpt niet echt, ten bewijze de deformatie en het ontstaan van andere verhoudingen naargelang de invalshoek (vergelijk met volgende blz.)…


Steven Messiaen | The echo of the lines

FOTO

76 04’14


Kurt Liefsons| Tweeluik op zoek naar de hand van de meester deel 4 (+ detail)

FOTO

77 04’14


Kurt Liefsons| Tweeluik op zoek naar de hand van de meester deel 2 (detail)

FOTO

78 04’14

Jammer dat de Rembrandt een fotokopie bleek en, als detail dat er toe doet in deze tekening, niet echt werd (na-)getekend!

ď ľ


Sylvie De Merleer | We’re both finally single, now let’s fuck like we always wanted

FOTO

79 04’14

Vele getekende en telkens anders ingevulde vierkanten geven twee borsten en één BH…


FOTO

80 04’14

Thys Van der Linden | Boom 3


FOTO De lichten van CC De Ververij die vaak storen bij het bekijken van kunst achter glas, lijken hier driemaal mee te spelen bij Zonder titel van Nils Van der Linden: algemeen naar het vluchtpunt binnen het snelweg perspectief en de ene keer - met de flash reflectie dan - met een tegenligger die zijn verstralers niet gedimd heeft; vervolgens als een ondergaande (of opkomende zon - rechts) en onderaan links als een spookrijder, een motard?

81 04’14

Nils Van der Linden | Zonder titel Eva De Leener | Shadow of the heart En dan doet het kleurenpallet, ook al zij het met mondjesmaat, tóch haar intreden bij de geselecteerde werken. Het moet van ons hart dat het kleurwerk op de volgende pagina eerder aandoet als … als … als … JAWEL!?!


HOP NAAR DE VOLGENDE

FOTO

82 04’14

Annie Laverge


FOTO

83 04’14

KSO Glorieux was niet weinig fier om de spiksplinternieuwe klas informatica voor te stellen. Ze is reeds in gebruik sinds december én de aankleding moet nog volgen, maar directie, PR-dame en één van de leerkrachten informatica hadden de Ronsese pers uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen annex fotoshoot met de leerlingen derde en vierde jaar Kantoor. De inrichting gebeurde door een gespecialiseerd bedrijf. Zie op deze en op de volgende bladzijden enkele foto’s met… In de vroegere werkplaatsen TID (technisch onderwijs bij de broeders van Glorieux, thans één campus genoemd KSO Glorieux), gelegen langsheen de bekende liefst 130 meter lange gang tussen allerlei klassen en lokalen, werd een “doos” ingebouwd die binnenin absoluut actueel oogt… Leerkrachten en leerlingen kozen de kleuren voor ‘hun’ nieuw lokaal… Doordat de lichtstraat achter het plafond van de… doos stak, moesten openingen naar buiten worden gemaakt, want een pc-lokaal zonder buitenzicht, niet te doen, hehe… Wat er uit één van de ramen te zien is, valt van één van de foto’s af te lezen… Een glunderende leerkracht Martine De Volder (foto ) en niet op de presentatie aanwezig, maar evenzeer betrokken bij het project, Régine Van Houtteghem… Een fiere directeur Eddy Moreau gaf wat uitleg (“Een volwaardig informatica lokaal moet een werkeiland hebben – hier plaats voor 16 leerlingen aan tegelijk evenveel werkstations – een vergadertafel, archiefkasten…”) en PR Lieve De Ruyck luisterde mee, haar fototoestel is vaak binnen handbereik… (“We hebben geopteerd voor goed materiaal dat een tijd up to date zal blijven en deze klas, wat ze tenslotte is en blijft, moet ogen als een bureau op de werkvloer van de business…”).

q


FOTO

84 04’14


FOTO

85 04’14


FOTO

86 04’14


FOTO

87 04’14

VANUIT DE VROEGERE WERKPLAATS GEGROEID…


FOTO

88 04’14

Niet voor de redactie alleen, anders niet deze en volgende twee pagina’s, but inside

stuff, without comment…


FOTO

89 04’14


FOTO

90 04’14


FOTO

91 04’14


FLASH DU CENTENAIRE DE LA PAROISSE

SAINT HERMÈS - LISALA La Paroisse Saint Hermès, érigée canonique en aout 2014 par Monseigneur Camille Van Ronslé, sous l’action Missionnaire des pères de Scheut (CICM) et matériAlisé grâce à la générosité chrétienne de la Communauté

paroissiale de Saint Hermès de Renaix ville ont Mr. Victor LAGACHE était président au Comité (voir historique Saint Hermès). Cette année, la paroisse Saint Hermès Lisala totalise 100 ans de l‘oeuvre de l'évangélisation. Mais c'est depuis le 13.I0.2013 que s'est ouverte l'année jubilaire de la paroisse et sera clóturé le 12.10.2014. Saint Hermès, paroisse cathédrale, est implanté au ceur du District de la Mongala, dans la Province de l'Equateur en République Démocratique du Congo.

FOTO

Elle a déjà dopné naissance à plus d'une paroisse du Diocèse de Lisala : Lokalema, Boso Manzi, Notre Lisala, Bakanza et le quasi paroisse de Bolongo. Elle se déploie aujourd'hui au centre de Lisala dans certaines communautés Chrétiennes locales de la brousse. La pastorale s'organise au centre-ville à travers les différents quartiers démorcelés en communautés ecclésiales vivantes, CEV en sigle. La paroisse s'étend 

92 04’14

(VERVOLG VAN BLZ.HET RODE OORTJE)

r


FOTO

93 04’14

 sur une brousse d'environ 130km. La pastorale s'organise dans les communautés chrétiennes locales (CCL). Ces différents communautés (villages) sont regroupés en centres pastoraux et ceux-ci en zones pastorales. Nous avons un total de 42 CCL regroupés en 9 centres pastoraux et réduits en trois zones pastorales à savoir: zone EBALE, MOTIMA et MONDUNGA. Dans le souci de renforcer l'agir pastoral et d'intensifier l'unité dans la diversité, la paroisse se renferme quelques mouvements d'action catholique liés à l'áge: KAM (Kizito, Anuarite et Minzoto); BYM (Jeunes Lumières), Légion de Marie, Renouveau Charismatique; Maman Fatima; Marie Chaste, Maman Catholiques... ll est des commissions, consistées en laboratoire de réflexion, d'analysée et de proposition, jouent un róle indispensable pour tout dynamisme pastoral. En voici la liste: Evangélisation et catéchèse, Caritas Développement, Liturgie, Jeunesse et Vocation, Laïcat... L'école constitue aussi un champ d'apostolat non négligeable. A travers le conseil pastoral pédagogique, l'Eglise s'évertue à voter un projet éducatif afin d'assurer les enfants à une véritable morale chrétienne en vue de lutter contre les antivaleurs qui empoisonnent plus la classe juvénile. La première école primaire, autrefois école centrale St Hermès actuellement Monyele (Est) a engendré plus de 27 écoles: Maternelle (3), Primaires (15 écoles) et secondaires (9). La plupart de ces écoles nécessitent réfection et ou construction en durable. Les quelques défis à relever dont la pastorale paroissiale est appelée à y faire face: - La paupérisation remarquable; VERVOLG - L'environnement dangereux: partout des langues d'érosions;

VOLGENDE WEEK


p

FOTO

94 04’14


FOTO

95 04’14

Willy, mijn Latijn is niet zo goed, maar ik denk dat er iets staat in de zin van: VOOR HET BEVORDEREN VAN DE ARTISTIEKE SCHOONHEID VAN DE STAD WERD DIT MONUMENT OPGERICHT TER HERINNERING VAN DE (BURGER-) SLACHTOFFERS VAN DE OORLOG DOOR HET RONSE STADSBESTUUR. Maar waarschijnlijk niet voor publicatie. Tóch, Thomas… en we besluiten deze weer omvangrijke gAZet met een dramatische aanblik van op ons redactieterras, donderdag 23 januari 2014 13:25 - zie vlg. blz.


FOTO

RONSE DONDERDAG 23 JANUARI 2014 13:25

96 04’14


97

Meer info op www.ronse.be of via de scholen, ‘t CLB, onderwijsopbouwwerk, de wijkcentra of het Sociaal Huis.

KIES-JE-BASISSCHOOL : INSCHRIJVEN VOOR HET BASISONDERWIJS IN RONSE? Dit jaar wordt bij de inschrijvingen voor het basisonderwijs in Ronse voor het eerst gewerkt met een centrale aanmeldingsprocedure. Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan of naar een nieuwe school, worden uitgenodigd om hun kind aan te melden via een centrale website. Daarmee treedt Ronse toe tot de groeiende club van steden en gemeenten die op deze wijze het vernieuwde inschrijvingsbeleid aanpakt. Deze procedure is niet van toepassing voor kinderen die al in een school ingeschreven zijn en op dezelfde school blijven. Deze kinderen blijven gewoon ingeschreven. Aanmelden hoeft ook niet wanneer er al een broertje of zusje op de school zit of wanneer een van de ouders een personeelslid is van de school. Deze kinderen hebben immers voorrang op alle anderen en kunnen in de loop van januari reeds ingeschreven worden. Voor alle andere ouders is aanmelden wel aangeraden. Wie niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in mei. Het kan dat sommige leerjaren in sommige scholen dan reeds volgelopen zijn.

HOE GAAT AANMELDEN TE WERK? Surf naar www.ronse.be/kies-je-basisschool. Daar vind je alle informatie en natuurlijk ook het registratieformulier zelf. Om een kind aan te melden moet dit formulier ingevuld worden. Het aanmelden dient te gebeuren in februari en kan de hele maand lang. Er is geen voorrang voor kinderen die eerst ingeschreven zijn. Als alle resultaten verwerkt zijn, ontvangen de ouders in maart per post een toewijzingsbericht. Dit als het ware het ‘toegangsticket’, waarmee men in april een kind in de toegewezen school kan inschrijven.


98

Joris Vandenhoucke, Erwin Huyghe, Jan Foulon en spreker Klaus Van Hoecke‌


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.