Gazet jaargang 2 dec a 101 05122014

Page 1

JAARGANG 02 NUMMER 101 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

07 DECEMBER 2014

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

40 BLZ. HOOG BEZOEK TE

FINALE UPDATE ZONDAG


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet verschenen kunnen in reply ge-e-maild worden tegen voorafbetaling van €25 per foto

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 02 nr.101 dec|A met 80 blz. van

ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met op… BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAFiek; eigen foto; foto Damien Van Wambeke; foto’s Patrick Aelvoet | BLZ.03/22: eigen foto’s, foto Damien Van Wambeke, foto’s Marie-Ange Ketels, foto Tom D.P.; gAZetGRAFiek | BLZ.23/24: bijdrage géénstreepdoorronse | BLZ.25: foto’s Damien Van Wambeke | BLZ.26/27: bijdrage Patrick Aelvoet | BLZ.28/30: eigen foto’s | BLZ.31: bijdrage Marie-Ange Ketels | BLZ.32/35: eigen foto’s; stadberichten; bijdrage | BLZ.36/53: foto’s Damien Van Wambeke; bijdrage Martinusparochie; Nieuwsbrief Cultuurraad; fotograaf/kunstenaar onbekend; eigen foto’s; bijdrage Patrick Aelvoet | BLZ.54/66: eigen foto’s | BLZ.67: bijdrage Damien Van Wambeke BLZ.68/70: bijdrage Marie-Ange Ketels; stadsberichten; bijdrage Raad der Bommels (masker; detail; olie op canvas door Willy Deventer) | BLZ.71/73: foto’s Damien Van Wambeke (met tekstbijdrage); tekstbijdrage Patrick Aelvoet | BLZ.74: bijdrage Delmotte Kring | BLZ.75/76: agenda; gAZetGRAFiek | BLZ.77: volledig overzicht gAZet nr.101 dec|A | BLZ.78/79: gAZetGRAFiek | BLZ.80: gAZet EXIT m/e tekening (auteur?) voor koning en koningin i.v.m. de N60… Deze gAZet telt 76 pagina’s en 217 beelditems.

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem 05 06 07 dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokUPDATE ZONDAG 07 DECEMBER 2014 ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- NIEUW: de verdere updates zullen steeds op deze pagina 02 den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. worden vermeld…

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

VANWEGE DE UITGEVER

UPDATES 6 DEC BLZ.32, OP BLZ.36 t/m 50 EN OP BLZ.53 t/m 74. UPDATES 7 DECEMBER OP… BLZ.33, OP BLZ.51/52,OP BLZ.74 t/m 79.

JAARGANG 02 NUMMER 101 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Hier is ze dan, de derde versie van gAZet! ‘Vers van de pers’ blijft spreekwoordelijk, want gAZet blijft digitaal, bovendien onafhankelijk, zelfs niet van reclame. Ronses ook, ook al vinden onze buurgemeenten de weg naar onze mailbox, we moeten ze echter verwijzen naar het adagio dat gAZet er R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e voor Ronse is, gazetronse.be. D i e z ó h o o r t b ij m ij e Als er minstens geen Ronsese ‘k Zwere welken ede? link is, iets of iemand, géén De liefde die’k U breie! publicatie. Staat er na morgen | toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is iemand op die gAZet – ik zeg met toegangscontrole beveiligd | poststukken via maar – Oudenaarde of gAZet instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | Kluisbergen/Maarkedal wil camerabewaking naar meldkamer 24/24 | uitgeven, tot constructieve gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij babbel graag bereid. gAZet bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet Vlaardennen (van Vlaamse desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox Ardennen in deeledities en dan ben jij de allereerste om te weten wat de de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra opgedeeld – gAZet Ronse op pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse kop), zou een sterk medium e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar zijn onderaan hier in OostVlaanderen… VERVOLG OP BLZ.33. gazetronse@gmail.com


ZÉÉR OPVALLEND IN BEIDE TOESPRAKEN die, de gouverneur eerst, gevolgd door de burgemeester (die van zijn melk ging toen hij doorhad zich met “Sire, mevrouw” te hebben missproken omdat Mathilde erop staat als koningin niet meer met mevrouw te worden aangesproken, maar met majesteit) en gehouden in de trouwzaal van het stadhuis ter beëindiging van het koninklijk bezoek, WAS DAT RONSE DOOR JAN EN LUC GEPREZEN WERD VOOR ALLES EN NOG WAT, BEHALVE VOOR HET SCHONE VAN ONZE STREEK! Blijkbaar was er afgesproken dat de gouverneur zich ging schuilen achter het Fiertelgebeuren, terwijl de burgemeester de koninklijke/ prinselijke passages in Ronse in de verf zette, de getuigen uit de Gulden Boeken achter hem opgelijst. Nergens viel het begrip groen, de (koningin van de) Vlaamse Ardennen bleven in de coulissen steken, onze mooie streek met prachtige vergezichten werd niet bejubeld, het woordje stad met uitzicht uit het stadslogo ging niet over de lippen, Ronse in het dal met er rond bosrijke heuvels, neen, niets van dat alles!?! Maar kijk, het kan verkeren zei Bredero, de koningin (duidelijk een persoonlijkheid die weet wat ze wil én wat niet), heeft dàt aangevoeld en, in haar oogwit de N60, het kan niet anders, zei ze dit… - LEES HET OP BLZ.32.

03

05

dec|A NUMMER101 I.P.V. PIJLTJES GEEFT DE IDENTIEKE KLEUR ONDER DE PAGINANUMMERING AAN DAT BEPAALDE PAGINA’S BIJ ELKAAR HOREN…

… en aldus signeerden hunne majesteiten het Gulden Boek van de stad en lieten deze keer ‘van België’ achterwege…

WAREN IN RONSE

De koning tegen illustrator Willy Deventer: “U heeft mij jonger én mooier getekend dan ik ben”. Achteraf vertelde onze uitgever dit aan de koningin en ze repliceerde ad rem:

“Hij is toch zo’n humorist”! ZIE OOK BLZ.18.


Uitleg en duiding annex anecdotes geven we in onze uitgebreide editie die morgen in UPDATE online komt mét foto’s van onze fotograaf die je in de inzet helemaal links ziet … terwijl ons vorstenpaar net TIO3 is binnengewandeld en de koningin voor een kus aan en de ontvangst van een romantisch boeket vanwege beide kinderen door de knieën gaat… Intussen draadt de naald!

05

04

dec|A NUMMER101


05

05

dec|A NUMMER101


05

06

dec|A NUMMER101 Kenny Parewijck legt uit hoe kleine kunstwerken – zie ook volgende blz. – met een textielbag kunnen worden getransporteerd…


05

07

dec|A NUMMER101


05

08

dec|A NUMMER101


05

09

dec|A NUMMER101


05

10

dec|A NUMMER101 Olivier Roels mag de uitleg van zijn collega Kenny afronden‌


05

11

dec|A NUMMER101 Intussen wachten Anke De Kort en Jan Koeken om aan Philippe te demonstreren hoe hij voortaan kreukvrij zijn overhemden kan meenemen op reis, cases in alle kleurtjes, zelfs de meest vrolijke‌

www.mikopac.com


05

12

dec|A NUMMER101

Het koninklijk bezoek wordt verder gezet in het PROVINCIAAL DOMEIN VAN HEYNSDAELE, gouverneur en burgemeester houden zich wat afzijdig en kijk, zelfs de meest ruige koord kan met een TRICOLORE lint worden verzacht‌


FIERTEL 2013

OO

O

O

05

13

dec|A NUMMER101 Het zou Ronse niet zijn of de… DUIVEL kwam er weer aan te pas. Terwijl Mathilde en Philippe een schaakkoffer (inhoud de figuren en als deksel het speelbord) cadeau kregen vanwege het Provinciaal Instituut (op) Heynsdaele, toonde de duivel (maar zoals je ziet volkomen incognito én goedlachs) aldaar zijn staart, wij van gAZet daar subito presto naartoe en warempel, hij wou voor onze lens nog poseren ook…

Ronse, he!


05

14

dec|A NUMMER101

Uit de expo nazomer 2014 in het CC GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE (curator Willy Deventer)

was het decor voor de toespraken van gouverneur en burgemeester het stel fac simili’s uit Gulden Boeken van 1923 tot deze eeuw die met het koningshuis hadden te maken… v.l.n.r.: prins Leopold in 1923; prins Albert; koningin Paola; prinsenpaar Philippe & Mathilde; koning Boudewijn; koningin Elisabeth … en hier dus NU, 5 december 2014…


05

15

dec|A NUMMER101

De twee ‘trouwzetels’ wachten op de koning en de koningin ter ondertekening van twee Gulden Boeken: dat van de stad (illustratie Willy Deventer) en dat van de méér dan 500 jaar oude Sebastiaansgilde (met foto en ééntalig Frans! – zie blz.19).


05

16

dec|A NUMMER101

MET DANK AAN (BLOG) STEF VANCAENEGHEM


05

17

dec|A NUMMER101


05

18

dec|A NUMMER101

gAZet uitgever, tevens illustrator van het Gulden Boek, vertelt koningin Mathilde hoe hij het dubbelportret van haarzelf en van koning Philippe opzette en uitwerkte‌ MET DANK AAN (BLOG) STEF VANCAENEGHEM


05

19

dec|A NUMMER101

Bij het in ontvangst nemen van dit chocoladen kunstwerk, brak Mathilde er per ongeluk een stukje chocolade af, maar wist meteen: “Geen erg, dan proef ik er seffens van!”. Signeerde voor dit…


05

20

dec|A NUMMER101

Leander De Cauter en echtgenote Caroline Goossens van Chocolaterie

Hermes maakte voor het koningspaar een chocoladen doos gevuld met Ronsese pralines en met als deksel het Ronsese wapenschild.


05

Helikopter instructeur bij onze Luchtmacht Luc Collet (‘peter’ van Philippe in dit domein, lang geleden dus…) gaf de koning enkele souvenir foto’s af uit de tijd van Philippes ‘legerdienst’ en poseerde met zijn meester eerste leerjaar Hedwin Rubbens. Ignace Michaux, de grote organisator van deze dag, kijkt over de schouder toe of gAZet wel op het juiste knoppeke gaat drukken… Jawel dus!

21 dec|A NUMMER101


05

22

dec|A NUMMER101

Véél méér volgt in onze UPDATES morgen en ook nog zondag met nog foto’s uit de crypte, van het volksbad op de grote markt en van de ontvangst in beperkte kring op het stadhuis. Stipt zoals voorzien werden onze vorsten te 13.30 uur op het bordes van het stadhuis vaarwel gezegd door gouverneur Jan Briers en burgemeester Luc Dupont, hun gastheren van deze vrijdagse voormiddag 5 december 2014. Niet vergeten vanavond: SCHOEN ZETTEN!


05

23

dec|A NUMMER101

KINDERTEKENINGEN VOOR DE KONING EN DE KONINGIN EN NIET VOOR MIJ!?!


05

24

dec|A NUMMER101 Onder meer door de persaandacht voor de tekeningen van de kinderen van géénstreepdoorronse kwam er een en ander in een stroomversnelling. Vóór het koninklijk bezoek liep het bericht binnen dat de koning en de koningin de middag van 5 december 2014 een speciale plaats hadden gereserveerd op de Grote Markt om er een persoonlijke ontmoeting te hebben met de kinderen en om de tekeningen in ontvangst te nemen. Frank Vercleyen heette daarbij belet en werd vervangen door Bart Tsiobbel. Misschien krijgt gAZet daar foto’s van?

Op vrijdag 5 december 2014 brengt het koningspaar een bezoek aan Ronse. Het actiecomité géénstreepdoorronse zal dit evenement aangrijpen om het dossier van de N60 onder de aandacht te brengen van hunne majesteiten. Verschillende kinderen uit de buurt van het tracé hebben een tekening gemaakt over de manier hoe zij de geplande betonnen streep door Ronse ervaren. Hierbij enkele ervan. Deze tekeningen zullen vrijdag aan het koningspaar worden overhandigd. Verdere info bij Frank Vercleyen via info@geenstreepdoorronse.be


Onze fotograaf Damien Van Wambeke was niet alleen bij de koning en de koningin maar ook op de Bommelse verkiezingsavond van zaterdag 29 november 2014! ZIE TEKST & FOTO’S IN UPDATE OP BLZ.71 T/M 73.

“Wil je met mij trouwen?”

05

25

dec|A NUMMER101

HET UITTREDENDE KONINGSPAAR KIJKT TEVREDEN TERUG OP EEN LEUKE EN GOED GEVULDE AMBTSTERMIJN… ADIEU PENELOPE & JEREMY HAINES EN DANK FOR THE ENGLISH TOUCH!


05

26

dec|A NUMMER101 Over die andere naald dan deze in TIO3 schrijft Patrick Aelvoet wat weg in onze UPDATES. LEES BLZ.71 & 72‌


05

27

dec|A NUMMER101


05

28

dec|A NUMMER101

Hanne in twee gedaanten, ettelijke foto’s volgen in UPDATE…


05

LA ROOS CONCERTEERDE IN HERMESKERK

29

dec|A NUMMER101


05

30

dec|A NUMMER101

Geen voeten zoeken, noch koppen, zelfs geen REAR WINDOWS, maar voortaan wel speuren waar gAZet deze foto in Ronse wist te kieken. Let op de bel! Het lijkt op ‘n huisje van kabouters wel…


05

31

dec|A NUMMER101

Klaas & Zwarte Pieten waren op de afdeling pediatrie van het AZ Glorieux Ronse en nog méér foto’s op blz.68 & 69…


RONSE DEZE WEEK ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 12:35 … ontwaakte vanmorgen na een koninklijke invasie gisteren, bij mensenheugenis het eerste vorstenpaar dat onze stad bezoekt. Op het stadhuis klonkt het achteraf: “En nu wachten wat de pers en de televisies in hun journaal gaan brengen vanavond…”. Echter zonder… koningin Fabiola gerekend die uitgerekend gisteravond overleed (we zagen koningin Mathilde Stuyvenberg instuiven in dezelfde fuchsia/grijze outfit die ze in Ronse droeg). ‘Ronse’ werd op wat schaarse seconden na van de schermen geveegd, want Fabiola, die nooit naar Ronse kwam, vulde de prime time...

06

32

dec|A NUMMER101

Fabiola als jonge koningin en als oudere koningin-weduwe 

gAZet stond erbij toen de koningin letterlijk zei: “Wat me is opgevallen vandaag, is dat Ronse zo’n wondermooie streek is”. Inderdaad, majesteit, u zat aan de goeie kant van de limo om langs HET SCHAVAART te rijden (en bij de terugkeer vanuit Heynsdaele uw echtgenoot de koning) en jawel, majesteit, precies dààr wil ‘Ronse’ een betonnen gedrocht neerpoten (sic!) dat onze stad zogezegd moet ontsluiten!?! Hallo géénstreepdoorronse, als dàt geen opsteker is…


In weerwil van het zomerse tafereel op de jongste NIEUWSBRIEF van cultuurraad RONSE (zie rechts met een interessante mededeling omtrent een event organiseren in onze stad), was het RONSE DEZE WEEK op zondag 7 december 2014 voor het eerst deze herfst/winter echt gerijmd… een witte vorst fleece op de daken, elk grassprietje in rijm ingepakt, hier en daar nog een straatlicht, immers 8.30 uur, best ochtendlijk voor ‘n zondag…

KIES VOOR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE VIA GROEPSAANKOOP Wil je besparen op je energiefactuur en daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Je kan vrijblijvend online inschrijven tot en met 21 januari 2015 via de website www.samengaanwegroener.be. Op 22 januari is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun

laagste bod doen. Daarna krijg je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt het stadsbestuur je graag verder. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid tussen 19 november en 12 december, op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 u. en op vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12 u. Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee. Om wachttijden te vermijden kan je best een afspraak maken op 055 23 27 53 of via katrien.demets@ronse. Voor meer info kan je terecht op het gratis nummer 0800 76 101 of via groenestroom@oost-vlaanderen.be.

07

33

dec|A NUMMER101


06

34

dec|A NUMMER101

WIE SCHRIJFT STADSGEDICHT 2015? Ieder jaar organiseert de werkgroep Gedichtendag van de Cultuurraad Ronse naar aanleiding van de nationale Gedichtendag een poëziewedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’. De categorieën zijn: 12 t.e.m. 14 jaar, 15 t.e.m. 17 jaar alsook de categorie volwassenen. Deze poëziewedstrijd richt zich naar iedereen. Vrouw of man, jong of oud, iedereen is welkom om een poëtisch werk in te sturen, zodat een onafhankelijke jury de kwaliteit ervan kan beoordelen. De winnende gedichten, waaruit ook het gedicht van de stad Ronse wordt gekozen, worden bekendgemaakt tijdens de traditionele poëzieavond op Gedichtendag. Deze heeft plaats op donderdag 29 januari 2015. Gedichten kunnen ingediend worden tot en met zaterdag 13 december 2014 in de bibliotheek van Ronse. Het reglement kan aangevraagd worden in de bibliotheek te Ronse of is te downloaden via www.ronse.be. Na diverse selecties speelde onze webmaster, Loes Deventer, in Brussel (Koekelberg) vorige zondag 30 november 2014, de nationale finale Rummikub en werd Belgisch Kampioen.


HET RODE OORTJE

05

VERVOLG VAN BLZ.02 Van gAZet nummer 01 (4 januari 2013) tot/met nr.18 hadden we deze cover, gewoon genummerd binnen een jaargang. Van gAZet WEEK 19 (jaargang 02; datum) telden we in weken en dit tot/met WEEK 48 zijnde in totaal over twee jaargangen 100 edities. Na cover twee de derde cover en zoals je hem helemaal vooraan kan zien. Van heden af kan niet meer volgens weken worden geteld omdat we niet meer wekelijks verschijnen, maar maximaal drie kaar per maand, naargelang. Bvb. nu in december wordt dat gAZet dec|A nummer 101 en maximaal gAZet dec|C nummer 103. Zoals je hier reeds bemerkt, lezer, op de pagina waar dit vervolg staat, HET RODE OORTJE genaamd, gooien we het bruikbare dat we in de vorige twee ‘gedaanten’ ontwikkelden, niet weg. Bij HRO kunnen we makkelijk een vervolg kwijt, er blijft al eens wat plek over voor een FLASH en inderdaad laten we ook al eens iemand blozen… Met de L van Link bvb. gaan we een meer plaats besparende toer op en naast de C, F van Colofon (voortaan meestal op pagina twee) en FOTOGAZET wordt de B van Bijdrage… gAZet EURO, de Z van Ziehier verdwijnt (één overzicht van de vigerende editie is voldoende én vollediger) en komen er bij, telkens voorafgegaan door het handschriftlogo van gAZet… RETRO (herneming bvb.), REPO (rtage, afkortingen zijn ‘in’), VIEW (het volledig overzicht van daarnet), LINK (naar bevriende

z

35

dec|A NUMMER101

websites bvb.), EXIT (uitsmijter), INFO (het stadsbieuws bvb.), DEMO (…) ook al moeten alle voorgaande items en zo mogelijk andere, niet in iedere editie opdraven, op sommige onmisbare na om binnen gAZet een structuur te hebben, mss iets meer gestructureerd dan voorheen. Schiet niet op de pianist, hij doet zijn best. Nieuw is dat we op de cover de eerste en ergens een belangrijke of opvallende pagina geven van/uit de vorige editie. De gekleurde blokjes UPDATE gaan naar pagina twee bij COLOFON en voortaan krijgt iedere pagina rechts boven en links van gAZet een plaats, kleur en datum geven dan de originele online plaatsing aan dan wel een latere UPDATE. Op pagina twee kan ook een overzicht komen van die UPDATES binnenin zodat een lezer meteen kan weten naar welke veranderde/aangepaste pagina’s zij/hij moet. Moeilijk?, NEEN!, kwestie van gewoonte weer.

. De medaille Belgisch Kampioen Rummikub die Ronsenaar Loes Deventer in de wacht . sleepte… Zie ook vorige pagina.

.


We vervolgen onze reportage van het koninklijk bezoek met een opmerkelijke fotoreeks vanwege onze fotograaf Damien Van Wambeke in FOTOGAZET‌

06

36

dec|A NUMMER101

KIJK JE MEE?

03 .

.

FOTO


06

37

dec|A NUMMER101

Koning en koningin komen aan in TIO3 en twee dreumesen staan hen op te wachten. Na deze begroeting sprong de jongen wel een halve meter hoog, zo van: TAAK VOLBRACHT, joepie!


06

38

dec|A NUMMER101 Het schudden van misschien wel duizend handjes deze voormiddag begint‌


Oud rector UGent Paul Van Cauwenberge werd net voorgesteld en Mathilde staat op het punt the boss van textielreus ALSICO Bernard Siau te begroeten.

06

39

dec|A NUMMER101


06

40

dec|A NUMMER101


06 In TIO3 valt nogal wat nieuws te rapen, óók voor een vorstenpaar en qua textiel is Mathilde meteen super geïnteresseerd…

41

dec|A NUMMER101


Niet Inge Claeys zoals VTM orakelde, maar wel Inge Claus van POINT OF VIEW kreeg voor haar stof/gepersonaliseerde handtassen de volste aandacht van Mathilde‌

06

42

dec|A NUMMER101


06

43

dec|A NUMMER101

Intussen is het koningspaar op Heynsdaele aangekomen alwaar voor jeugd met gedragsstoornissen een hout- én een huisschildersatelier worden bezocht. Jawel, ook hier lag ‘onze’ Damien op de lenzenloer! Normaliter is het verboden om ‘geplaatste jeugd’ te fotograferen/filmen en in de media te brengen! Er werd ons verzekerd dat de kerels die in beeld kwamen, van de jongste 13-jarige telg van Heynsdaele die de koningin bij haar aankomst deze ruiker bloemen mocht geven (én een kus kreeg ook) én zelf hun schriftelijke toestemming hadden gegeven én deze eveneens vanwege hun ouders/voogden hadden verkregen. Waarvan acte!


06

44

dec|A NUMMER101

De cadeau gekregen schaakkoffer ging vorige nacht wellicht de plaats innemen van rapen en wortelen in de kinderschoenen op het Kasteel van Laken‌


06

45

dec|A NUMMER101

Z.E.H. deken Michel T’Joen stelt de mensen van de FIERTEL voor aan de koning, comitéleden, dragers, belders…


De koning vroeg ons of wij geen pintje bier lustten en wij antwoordden: “Eentje met ne keer, sire”!

06

46

dec|A NUMMER101

Het VOLKSBAD ter Grote Markt kan beginnen, het is vijf vóór half een, precies op schema…


06

47

dec|A NUMMER101


48

06

dec|A NUMMER101

De nieuwste koning van de Bommels ontmoet zijn ‘ernstiger’ voorbeeld…


49

06

dec|A NUMMER101

Wachten tot morgen met handjes wassen‌


06

50

dec|A NUMMER101

De bommel kiekt, de security waakt, de koningin is vertederd en de gouverneur glimt‌


07

51

dec|A NUMMER101

André Onijn geeft deze fanion namens de oudgedienden (zie inzet) aan de koning…


Terwijl de koning (en op de achtergrond zijn gemalin) maar blijven handen en handjes schudden, noteert reporter Stijn Delabie ijverig wat er omtrent ons koningshuis in kinderharten leeft en kijkt…

… stadsfotograaf Fabrice Gevaert na of de burgemeester wel content gaat zijn met diens talrijke kiekjes… Intussen wacht elkeen die maar wat met tricolore te maken heeft op, jawel, een handdruk van Philippe en van Mathilde…

07

52

dec|A NUMMER101


53

06

dec|A NUMMER101

Oud en jong present…

HANNE ROOS IN UPDATE OP VLG. BLZ.


06

54

dec|A NUMMER101 PASCAL DEVREESE EN KOOR ALS OPWARMER…

28


06

55

dec|A NUMMER101


06

56

dec|A NUMMER101

EN DAN LIET MARNIXRING RONSE TAALGRENS HANNE ROOS LOS…


06

57

dec|A NUMMER101


06

58

dec|A NUMMER101

HANNE ROOS WAS TE VOLGEN OP GROOT SCHERM…


06

59

dec|A NUMMER101


06

60

dec|A NUMMER101


06

61

dec|A NUMMER101 500 TOEHOORDERS PAUZEREN…

ONGEËVENAARDE AKOESTIEK IN ZO’N GODSTEMPEL


06

62

dec|A NUMMER101

DE HERMESCOLLEGIALE ALS CONCERTBÜHNE… HERMES MET DUIVEL IN DE KONINKLIJKE LOGE…


06

63

dec|A NUMMER101

HANNE ROOS ZONG PUCCINI, MOZART, LEHAR, GERSHWIN…


06

64

dec|A NUMMER101


06

65

dec|A NUMMER101


06

66

dec|A NUMMER101

BLOEMEN VOOR MARNIXRING HANNE ROOS EN PIANIST JEF SMITS VANWEGE MARNIXRING RONSE TAALGRENS VOORZITTER JAN DE SUTTER. STAANDE OVATIE.


ROTARY RONSE BELOONDE VIJF LAUREATEN

Naast diverse projecten die ROTARY RONSE steunt of zelf op het getouw zet, organiseert de genoemde serviceclub al enkele jaren een opstelwedstrijd voor de laatstejaars van de twee plaatselijke onderwijsnetten. Het opgelegde thema dit jaar was: ‘Wat zijn de gevolgen van de nucleaire energie en hoe zou ons landschap eruit kunnen zien tegen 2030?’. Namens de jury gaf Jacques Lacante (zelf geen jurylid) een fragmentarisch overzicht van wat de deelnemende leerlingen hierover dachten. Meteen daarna werd de

06

67

dec|A NUMMER101

proclamatie gehouden. De eerste prijs, een Apple I-PAD 16 GB, werd uitgereikt aan Rob Heyrick. De verdere rangschikking: 2. Emma Derweduwen 3. Alexandre ’t Kint 4. Amber Vancoppenolle 5. Victor Cornelus 6. Janis Vanschamelhout. Ze kregen allemaal heel mooie prijzen. Een Amerikaanse student rechts op de foto), door ROTARY RONSE in een uitwisselingsprogramma voor studenten ondersteund, mocht de prijzen overhandigen. Proficiat aan de winnaars én aan alle deelnemers… Damien Van Wambeke


06

68

dec|A NUMMER101

31


06

69

dec|A NUMMER101

SPORTGALA RONSE: OPROEP KANDIDATEN

Dit jaar vindt voor de 10de keer een gezellige kerstmarkt plaats op de Grote Markt van Ronse. Meer dan 35 chalets bieden je een breed gamma van geschenk- en decoratieartikelen aan. Ook voeding en drank kunnen natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast is er heel wat muzikale animatie voorzien voor groot en klein en staat er doorlopend een kindermolen. De markt wordt feestelijk geopend op vrijdag 19 december om 18 u. Vrijdag 19 december van 18 tot 24 u. met optreden van het Sint-Hermeskoor om 21 u. Zaterdag 20 december van 10 tot 24 u. met optredens van Ritmo vanaf 11 u., The Young Talents van 16 tot 17 u. en de Stroate Dweilers van 17.30 tot 20 u. Zondag 21 december van 13 tot 19 u. met optreden van Dance Crush van 17 tot 18 u.

Op zaterdag 31 januari 2015 organiseren de sportraad en de sportdienst het jaarlijks Sportgala. Op deze avond worden de “Trofee voor sportverdienste”, de “Jeugdtrofee voor sportverdienste” en “Sportclub” uitgereikt. Het Sportgala heeft plaats in ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241 te Ronse. Kandidaturen voor deze trofee worden door de sportverenigingen voorgedragen. Maar ook individuele sporters of sportinitiatieven die niet aangesloten zijn bij de sportraad kunnen zich kandidaat stellen voor één van deze trofeeën. Dit kan door contact op te nemen met de sportdienst op het nummer 055 33 99 20 vóór 31 december 2014. De inkom voor dit gala is gratis. Er dienen wel vooraf kaarten afgehaald te worden bij de sportdienst.


SLUITINGSDAGEN STADSDIENSTEN TIJDENS EINDEJAARSPERIODE Het STADHUIS is gesloten op: - woensdagnamiddag 24 december 2014 - donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 december 2014 - woensdagnamiddag 31 december 2014 - donderdag 1 en vrijdag 2 januari 2015 De BIBLIOTHEEK is gesloten: - woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 28 december 2014 - woensdag 31 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 De DIENST CULTUUR is gesloten: - van maandag 22 december t.e.m. zondag 28 december 2014 - van woensdagnamiddag 31 december t.e.m. zondag 4 januari 2015 DIENSTENCENTRUM DE HOGE WINDE is gesloten van maandag 29 t.e.m. woensdag 31 december 2014.

De DIENST JEUGD is gesloten van maandag 22 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015. KINDERDAGVERBLIJF HET SPROOKJESBOS is gesloten van woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015. Het RECYCLAGEPARK is gesloten van woensdagnamiddag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015. De DIENST SPORT is gesloten: - woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 28 december 2014 - woensdag 31 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 Het ZWEMBAD is gesloten van zaterdag 20 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 (wegens onderhoudswerken).

De DIENST TOERISME is gesloten op: - woensdagnamiddag 24 december 2014 vanaf 12 u. t.e.m. zondag 28 december 2014 - woensdagnamiddag 31 december 2014 vanaf 12 u. t.e.m. zondag 4 januari 2015

70

SINDS 1987 ORGANISEERT DE STE06 DELIJKE RAAD DER BOMMELS EEN TEKENWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD. NUMMER Alle scholen van de stad werken hieraan mee. Om ook kinderen die school lopen buiten onze stad aan te spreken, werd onze wedstrijd via de pers ook toegankelijk gemaakt voor hen… De wedstrijd is in volgende groepen ingedeeld: GROEP I: kleuters | GROEP II: eerste graad (1e en 2e leerjaar) | GROEP III: 2e graad (3e en 4e leerjaar) | GROEP IV: 3e graad (5e en 6e leerjaar). Sinds een paar jaar is daar een ‘knutselwedstrijd’ bijgekomen voor scholen en ‘rusthuizen’. TALRIJKE PRIJZEN VOOR ALLE LAUREATEN. Met deze nodigen we je dan ook vriendelijk uit op:  de proclamatie 2014  de aanstelling van Jeugdprins en Jeugdprinses welke zullen plaats vinden op vrijdag 12 december om 19:00 in de trouwzaal van het stadhuis. Met vriendelijke Bommelsgroeten. Yves De Wolf, voorzitter en PR officer.

dec|A

101


06

71

dec|A NUMMER101

“Wil je met mij trouwen?”

25


06

72

dec|A NUMMER101

“Wil je met mij trouwen?”

Axel De Bock & Daphné Van Driessche (DE BOLLEKIES), Bommels koningspaar anno 2015 poseren naast hun net verkozen jonker Werner Waelkens en echtgenote Sandra Onijn als eredame anno 2015 (DE CLUBMANNEKES) die dan het bommels koningspaar van 2016 zullen zijn…


BOMMELSKONINGSPAAR HOUDT VAN VERRASSINGEN… “Wil je met mij trouwen?” Tijdens de verkiezing voor het Bommelskoningspaar 2016, vorige zaterdag 29 november 2014 in het COC, toverden Axel De Bock en Daphné Van Driessche, de koninklijke hoofden 2015, twee verrassingen uit hun magische hoed. Samen met hun vereniging DE BOLLEKIES sloten zij hun playbackshow af met de presentatie van hun piepjonge telg en daar bovenop gooide Axel z’n vriendin nog déze dringende vraag toe: ‘WIL JE MET MIJ TROUWEN?’ Uiteraard ging de bomvolle zaal dan uit de bol. Na een spannende verkiezingsstrijd hoorden Axel en Daphné uit de mond van comitévoorzitter Yves De Wolf wie het jonkerpaar wordt: Werner Waelkens en echtgenote Sandra Onijn, die DE CLUBMANNEKES vertegenwoordigen. Zij haalden het, dankzij de reeds behaalde bonuspunten, van het onafhankelijk kandidatenpaar Yvan Van Mieghem en Saskia Vlieghe, die tot avondwinnaars werden uitgeroepen. Allicht betekent dit voor hen een springplank naar een eventuele titel in de (nabije?) toekomst. Damien Van Wambeke

De Noelde Een heraangelegde grote Grote Markt met niets anders dan een klein obeliskske erop, bracht reeds enige tijd de hersenkronkels van onze feestende schepen – excuus, schepen van feesten moet het zijn – aan het kronkelen. De grote ruimte word meestal ongebruikt gelaten en bij wijlen word er schaapsgewijze samengedrongen in die hoek aan het stadhuis, zo observeerde Ignace. Een uitnodiging voor de schepen om te… scheppen met die elementen! Ja, invallen genoeg. Hij kende Obelisk als trainingsorganisatiebureau en partycenter te Leuven. Als Fashion store in Poperinge, taverne-restaurant zijnde in Boom en als brassers Café in Tunhout. Niet dat hij aan enige Egyptomanie begon te lijden, maar onze Ronsese gedenknaald, is ze hier monolithisch vraagteken, wel vierkante en naar boven toe iets dunner wordende zuil of kolom of penant en in ‘t center van de markt, werd nu ook een naald in zijn gedachten. Jan Fabre inspireert! Evenwel ging er een aangename prikkel van uit, ervoer hij. Er hangt best nog wat Picardisch rond die destijds symboliserende Willem I, koning der Nederlanden, alhoewel men hem, de eerste alhier, een beetje aan ‘t verdringen is. Die venijnige naald kon best symbool staan voor het piekende sarcasme van onze Bommels, moet Ignace gedacht hebben. Een ontwerpwedstrijd later en gewonnen door Christophe Delusinne (die niet aan zijn eerste proefstuk was) kon “De Noelde“ zoals ze nu stiekem genoemd werd, ingekleed worden en fungeren als Piekure vaan de Bo°nmohs. De Noelde word later in december officieel verkleed voorgesteld, doch het kon uiteraard niet volgens de enige werkende schepen, ooit Bommelskoning, dat De Bo°nmohs dat zouden moeten vernemen op ’t laatste in ‘t nieuws ien ‘n gazete. Dat was hem duidelijk gemaakt op de receptie vaan de Clochardkies die hun 25 jarig bestaan vierden in de ook op en tevens in de markt liggende Local Unique. Het moet niet altijd harmonie zijn! Op donderdag 27 november om 19.00 uur stipt op de Grote

06

73

dec|A NUMMER101

Markt zouden de Bommels “De Noelde” te zien krijgen. Stadswierkmeinschen, sroiverst en portretemoekerst, kadeiën en gepensioneirden, a°we Bonmohs en niejve Keuningen en Keuningienen stonden allemaal verwonderd en betoverd te kijken naar die kostumering van “De Noelde”. Er zaten wat elementen in van de groeperingen, de zoote muile van Moti en de rijzende ster van de enige werkende schepen. Koning Filip en Koningin Mathilde moeten De Noelde komen bekijken. Koning Axel moet dan maar even zijn troonzetel overlaten en exKoning Ignace moet dat maar zien te regelen. Aldus beslisten die avond De Bo°nmohs, verspreid doch eensgezind op die Grote Markt en toch rond “De Noelde”, De Piekure vaan de Bonmohs. Neen ze hebben toen geen hoge, neen niet die hoge spits afgebeten, wel Tomorrow Bommelland al ’n beetje zichtbaar aanwezig gemaakt. Filip zal content zijn. Zeikerst weiten.


WORD NU LID VAN DE PROF. EPHREM DELMOTTE KRING!

Prof. Ephrem Delmotte Kring vzw Vereniging zonder Winstoogmerk – Belgisch Staatsblad 0028718 Elzelestraat 55-57 | 9600 RONSE NIEUW:

prof.ephremdelmotte.kring@gmail.com ondernemingsnummer: 0449.284.796 gerecht. arr. Oudenaarde

INSCHRIJVING OP DE PIN EPHREM DELMOTTE KRING 2015 De leden van de Prof. Ephrem Delmotte Kring stellen tijdens de Zuivering 2014 op 14 december de nieuwe pin ter ere van prof. Ephrem Delmotte voor. De nieuwe pin is de tweede in de reeks naar het ontwerp van Michel Provost, dat we vorig jaar voorstelden. Voor de pin anno 2014 betaalt u 3,00 €. Wie de medaille van vorig jaar nog niet in zijn bezit heeft, kan die nog altijd bestellen aan 10,00 €/st. De pins van vorig jaar zijn niet meer voorradig. De pin anno 2015 is terug in striktgelimiteerde oplage opgemaakt, dus vooraf bestellen is zeker aangewezen. We hopen u alvast te mogen verwelkomen aan de Zotten-muur voor het vormen van de stoet richting Churchill-plein voor de ZUIVERINGSCEREMONIE 2014. LEES HIERNAAST…

De Delmotte Kring stelt zich tot doel uit erkentelijkheid van zijn uitzonderlijk gevuld en rijk cultureel leven, de figuur van prof.Ephrem Delmotte, muziekpedagoog, beiaardier, componist, vader en bezieler van verscheidene initiatieven te Ronse zoals de Bommelfeesten en de Ronsese Reuzen, in ere te houden. Zo is er in december steeds de Zuivering van het uitredende Bommelspaar, en wordt een Huldeconcert georganiseerd. Wens je de Delmotte Kring te steun voor het realiseren van deze initiatieven? Voor een jaarlijkse bijdrage van 10 euro word je steunend lid van de kring. In ruil daarvoor krijg je een uitnodiging tot de verzorgde Nieuwjaarsreceptie waarbij het hele jaarprogramma wordt voorgesteld alsook de driemaandelijkse nieuwsbrief. Vanzelfsprekend word je als toegetreden lid op de hoogte gebracht van alle andere evenementen die de Prof.Ephrem Delmotte Kring organiseert. Bovendien ontvang je ook de nieuwe pin van de Prof. Ephrem Delmotte Kring. Lid worden kan via prof.ephremdelmotte.kring@gmail.com of bij de mensen van het bestuur. Rekeningnummer voor storten van het lidgeld: Prof.Ephrem Delmotte Kring - BE12 2850 3451 8992 Luc Debeyter (voorzitter) - Emilie Bercez (secretaris) – Gunther Deriemaker (penningmeester) - Chantal Willems (ondervoorzitter) - Jurgen Deriemaker (ondervoorzitter) Kenny Debeyter - Jérémy Haines

07

74

dec|A NUMMER101

UITNODIGING ZUIVERING BOMMELSPAAR 2014 Het einde van het jaar komt in zicht… Dit betekent dat het nieuwe Koningspaar zich al kan verheugen op de komende Bommelsfeesten en de Zotte Maandag, maar ook dat het huidige Koningspaar binnenkort kroon en scepter moet afgeven aan de opvolgers, dit na een onvergetelijk Bommeljaar... De Prof. Ephrem Delmottekring laat deze gebeurtenis niet zomaar voorbij gaan en organiseert naar jaarlijkse gewoonte de ZUIVERINGSCEREMONIE, al zit die dit jaar in een nieuw kleedje... Op zondag 14 december 2014 start om 10.30 u. de Zuivering aan de Zottenmuur. Daar word je verwelkomd door de leden van de Kring en wordt de nieuwe pin aan het grote publiek voorgesteld. De pin kan je bestellen via de gegevens hiernaast links. Na een korte toespraak en de huldiging aan het borstbeeld van Delmotte vragen we een stoet te vormen. We begeven ons dan samen met de Thebaanse Trompetten naar het Stationsplein waar het huidige Bommelspaar wordt gezuiverd (zie foto van vorige editie hierboven rechts). Daar voorziet de Delmotte Kring jenevertjes voor alle aanwezigen. In Café COC voorziet de Prof. Ephrem Delmotte Kring een BREUGHELMAAL (goed gevuld bord met verschillende vleessoorten en groenten- & broodbuffet). Prijs voor het Breughelmaal: 15 € per persoon, inclusief een drankbon voor een gewone consump-tie. Mogen we je vragen uw aanwezigheid voor de Zuivering te bevestigen via prof.ephremdelmotte.kring@gmail.com en zulks omwille van organisatorische redenen. Wens je te reserveren voor het Breughelmaal? Gelieve ons het aantal personen door te geven via bovenstaand e-mailadres. Nadien ontvang je een e-mail met de juiste betalingsgegevens. Namens de Prof. Ephrem Delmotte Kring, Luc Debeyter (voorzitter) en Emilie Bercez (secrateris).

BOMMELS

2015


07

75

dec|A NUMMER101

ZATERDAG 13 DECEMBER 2014 17:00 MISVIERING H. BARBARA/BRANDWEER RONSE, OM 18:30 ONTVANGST TROUWZAAL STADHUIS BRANDWEER | DINSDAG 16 DECEMBER 2014 19:15 BOMMELEN IN REMINGTON MET VOORSTELLING NIEUWE PIN | DAVIDSFONDS VRIJDAG 26 DECEMBER 2014 15:00 VLAANDEREN ZINGT KERST HERMESKERK | VRIJHOUDEN DAVIDSFONDS JANUARI 2015 TOAST LITERAIR MET LEUVENSE STOOF VERTELLINGEN VAN/DOOR SCHRIJVER PAUL BAEKELAND

Weldra reikt gAZet weer de gAZet AWARD uit. Aan wie?


FLYER ALLE BUSSEN VANWEGE ONS CC VOORJAARSKALENDER 2015‌

07

76 dec|A NUMMER101

Milieuvergunningsaanvraag OB&D

2015

Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunnings-aanvraag klasse 1 werd ingediend door OB&D, Cardijnlaan (D) 12, Diksmuide. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd op de volgende plaats: Schorissesteenweg 0, 9600 Ronse, Ronse 3e afd., sectie F, nr 293 E 5. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/6415/7/E/1 Klasse 1 : P1AN stortplaats en opslagplaats voor uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie.De volgende Vlaremrubrieken zijn van toepassing op deze aanvraag: 2.3.6.b.3 (1), 2.3.6.b.4 (1), 2.4.4 (1), 15.1.1 (3), 60.2 (1) Van 4 december 2014 tot 3 januari 2015 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 3 januari 2015. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, die de vergunning verleent. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren het dossier. Deze termijn kan wel verlengd worden.


07

Een volgende gAZet verschijnt tegen VOLLEDIG OVERZICHT VAN‌ 21 december 2014 aan, begin van de winter, gAZet nummer 102 dec|B

77

dec|A NUMMER101

VIEW

gazetronse.be


07

78

dec|A NUMMER101

Met de nieuwe gAZet blijven alle vorige 100 edities surfbaar, maar de link daartoe zal er van nummer 102 dec|B af aldus uitzien op de HOME van

gazetronse.be


79

KLIK HIER VOOR… NUMMER 101

ZATERDAG 6 DECEMBER 2014

©


05

80

dec|A NUMMER101

23

Uit de kindertekeningen voor koning en koningin weerhouden wij deze opmerkelijke prent: toekomst in al zijn (warme) eenvoud!

EXIT