Gazet jaargang 1 nummer 52 20132013

Page 1

gAZet jg.01 nr.52 vrijdag 27 december 2013 met 97 blz. en 202 beelditems inclusief 49 pagina’s FOTO-

HOEEINDEJAARTRONSE?

nr. 52 2013

JG.01 NR.52

RONSE DRAWING PRIZE BLZ.C

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

Boon

TO N:

VOOR

“Geluk, geluk, allemaal geluk, allemaal geluk, keep smiling…”

? .

.

HOP NAAR

2014

… onze eerste restaurant evaluatie levert 4,5e BUUNIE op…


FILATELIE RONSE

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD gAZet is niét het orakel van Ronse; wie een wikipediaatje wil doen: SHOOT! medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is gAZet WORDT VOORAL élke vrijdag 11 uur één week lang

alliene vuir Ronse…

GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN! gAZet brengt het nieuws ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

We kunnen eindejaar te Ronse niet beter situeren dan aangegeven op dit vel postzegels uit 2010, tentoongesteld op de filatelie-expo n.a.v. 80 jaar filatelie in de Hermesstad: aanvang met Kerstmis (de zegels met de kerststal door Michel Provost) en zijn tekening van de Ronsese zot (nar) als extra rechts. Beide events sfeerrijke tradities, het een een intern en intiem familiefeest, het andere als eerste carnaval van het land met de zotskap op, uitbundig bommelen buiten...

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

via gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

Vleugels van

Hoop IN DEZE TIJD VAN GULZIGE WESTERSE EINDEJAARSOVERVLOED, GEEFT GAZET GRAAG FORUM AAN MINDERBEDEELDEN

BIJ MONDE VAN RONSESE LUT… KIJK EN LEES VERDER BIJ BLZ.h


een… HOP NAAR 2014

TWEE-

gewenst

Het begrip gelukkig kwam niet in onze kerstwensen voor, zegt men immers niet: heb een gelukkige kerst! ‘Gelukkig’ wordt aan het komende nieuwe jaar voorbehouden. Een kerst kan vrolijk, warm, vredevol zijn, zalig ook, wat voorheen werd doorgetrokken naar ‘n… “Zalig en gelukkig nieuwjaar “... Heden ten dage vervaagt dat zalige aspect, vooral geluk streven we na in dat volle 365… vensters van ‘t Nassaukasteel lange jaar dat voor de … deur staat. Geluk in alles, meerbepaald met de gezondheid, in de liefde, bij de job, met wat je onderneemt enz. gAZet bouwde een héél jaar met stenen van divers allooi aan Ronse, ons aller geliefde stad, die we gelukkig willen weten, voor zover dat voor een stad is weggelegd, onmogelijk één jaar lang voor àlle inwoners. Maar tóch wensen we het, jullie onze lezers, vooral zij mede-Ronsenaars uit het rasechte hout gesneden, samen met ons hop naar een… GELUKKIG 2014. Het gAZet team…


HOP NAAR 2014

Hierboven van de winnaar; rechts onze Ronsese deelnemer Andreas Palladio Den Serra alweer gelauwerd, nu met de eervolle vermelding vanwege de jury. Zie Andreas ook bij Rons’Art op blz.58.

RONSE DRAWING PRIZE # 45 Grote Prijs Actuele Tekenkunst van de stad Ronse 22 december 2013 19 januari 2014 CC De Ververij Op zaterdag 21 december 2013 vond de proclamatie en vernissage plaats van de wedstrijd en de tentoonstelling van de 45e editie van de Grote Prijs Actuele Tekenkunst van de stad Ronse. Uit de ingezonden werken werden uiteindelijk 48 tekeningen geselecteerd van 30 kunstenaars (zie verder). Stijn Bastianen ging met de hoogste eer lopen. Laureaten 45e editie - 2013 (juryverslag) ▪ De Eerste Prijs ter waarde van 3 000 Euro gaat naar Stijn Bastianen (Deurne) voor 


 zijn tekeningen ‘Willy got wood’, ‘Productiefout’ en ‘Boomvocht’. “De manier van tekenen van de kunstenaar klopt meesterlijk met zijn natuur en de drie tekenwerken tonen bovendien een fraai beeld van een heel gelaagde realiteit. Elk detail van de tekening is op zijn plaats en vertelt als het ware een eigen verhaal. De werken van de hand van de geniale tekenaar scheppen werkelijk één voor één een eigenzinnige wereld waarin alles mogelijk lijkt”. ▪ De Tweede Prijs ter waarde van 1 000 Euro gaat naar Bart Gielen (Kanegem) voor zijn tekening ‘Monument 1’. “De meesterlijk getekende stad in een dreigend donker

landschap toont verschillende taferelen waarbij duidelijk wordt dat de mens een nietig wezen is. De tekenstijl van deze kunstenaar is buitengewoon krachtig en beheerst waarbij de beHOP NAAR 2014 trachtingen van de kunstenaar worden ingelost door de virtuositeit van zijn hand. Daarenboven zien we een rijkheid aan contrasten tussen licht en donker”. ▪ De eervolle vermelding van de voltallige jury gaat tenslotte naar Andreas Palladio Den Serra. “De gedreven stijl van de tekeningen van deze (zie blz.E)


 kunstenaar is duizelingwekkend en dit met een waanzinnige complexiteit waarbij verleden, heden en toekomst elkaar dreigen te ontmoeten”. Deze wedstrijd is ondertussen een begrip geworden in het Vlaamse kunstlandschap door onder meer de

JAN LECONTE

volgehouden focus op autonome tekenkunst, de gerichte promotie en de hoogstaande jurering. Op 4 december beoordeelde de jury maar liefst 394 werken van 152 deelnemende kunstenaars (ook buitenlandse). De jury meent dat de kwaliteit van de werken bijzonder hoog ligt en elk jaar in stijgende lijn blijft gaan. Deze editie is dan ook opnieuw een artistieke voltreffer waarbij de diversiteit van de autonome tekenkunst de toon aangeeft! Opvallend bij deze editie is dat maar liefst vier kunstenaars uit Ronse werden geselecteerd waarbij één eervolle vermelding voor Andreas Palladio Den Serra naast Valerie De Ravet, Jan Pieter Cornelis en Charlie De Voet. GESELECTEERDEN 2013 (in alfabetische volgorde): Sophie Anson | Stijn Bastianen | Romane Claus | Annick Collet | Jan-Pieter Cornelis | Lotte De Bodt | Eva De Leener | Sylvie De Meerleer | Valérie De Ravet | Marijke De Vent | Charlie De Voet | Isa De Wispelaere | Bart Gielen | Lisette Herpoel | Erwin Keustermans | Annie Laverge | Maaike Leyn | Kurt Liefsoons | Levi Malfait | Christine Marchand | Steven Messiaen | Andreas Palladio Den Serra | Orpneetitus Pannekoucke | Frans & Ben Steels | Jérôme Ugille | Nils Van der Linden | Thys Van der Linden | Willy Van de Velde | Daphne Vermeersch | Conrad Willems

De tentoonstelling van de geselecteerde werken loopt van 22 december tot 19 januari (niet op feestdagen) op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. Gratis toegang in CC De Ververij Wolvestraat 37. Meer info bij jan.leconte@ronse.be - 055/23 27 94

JORIS VANDENHOUCKE


HOP NAAR DE BOMMELSFEESTEN 2014 MET HUNNE RONSESE KONINKLIJKE HOOGHEDEN JEREMY & PENELOPE HAINES…


HOP NAAR DE BOMMELSFEESTEN 2014

(bij de foto’s:) Officiële foto van de Stedelijke Raad der Bommels 2013-2014. Het koningspaar dat op 11, 12 en 13 januari aanstaande de scepter over feestend Ronse zwaait (blz.F). Zij die de feesten 2014 én 2015 zullen kleuren (blz.M). Voorzitter der raad, Yves De Wolf, presenteert erejonker en eredame, die aan de editie van 2015 de nodige praal zullen geven (blz.I).


HOP NAAR DE BOMMELSFEESTEN 2014 ÉN 2015


BOMMELSFEESTEN KLEIN BEETJE ANDERS…

De 64e editie van de BOMMELSFEESTEN die er aankomen op 11, 12 en 13 januari, volgen in grote lijnen de traditionele planning van de jongste jaren. Wel heeft de Raad der Bommels reeds een paar ingrijpende aanpassingen in het hoofd om de 65e editie, die van 2015, nóg aantrekkelijker te maken. Met één ervan wordt reeds dit jaar geëxperimenteerd, met name: het vuurwerk van zaterdagavond wordt ditmaal gelanceerd van àchter het stadhuis, richting Grote Markt. Daardoor krijgt het stadhuis een belangrijke rol in het geheel van het spektakel, is er op het marktplein veel meer ruimte voor het publiek en is de actie van het vuurwerk zelf ook veiliger. Het vuurwerk werd dit jaar toegewezen aan een Brugse firma. De zaterdagochtend- en avondstoet zijn uitgewerkt volgens het bekende stramien, evenals de apotheosen ervan. Op zondagnamiddag kunnen de jeugdige Bommelkies zich vermaken met de Animix Kinderdiscoshow. Het Zotte Maandagbal op maandagnamiddag, 14 uur, biedt optredens van Wendy Van Wanten, Swoop en De Deurzakkers aan. Kaarten in vvk voor de beide shows: Naaimachinecenter (Stationsstraat), Beobank (Abeelstraat), Coiffure Kurt’s Look (Léopold Sturbautstraat) en Café C.O.C. (de Malanderplein). Opvallend bij de Stedelijke Raad der Bommels is dat er heel wat nieuwe gezichten de officiële foto vullen. Enkele oudere raadsleden hebben de baan geruimd voor jongere enthousiastelingen, die het werk van hun voorgangers sterk waarderen, maar tegelijk aan de feestelijkheden een nieuwe ademstoot kunnen en willen geven. Ondertussen werkt die vernieuwde ploeg aan een officiële facebookpagina. Damien Van Wambeke

HOP NAAR DE BOMMELSFEESTEN 2014 ÉN 2015


UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/21

2100m

HOP NAAR 2014

© BY LOES DEVENTER

44 RONSE

PAPEKOUTERS STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

45 IN 1684 EN NU…

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie vlg. pagina’s met o.a. de georeferentie…


BLAUWESTEEN

PAPEKOUTERS 

HOP NAAR 2014

45


ROTTERIJ

45

PATERSKERK

HOP NAAR 2014


HOP NAAR 2014

45

Papekouters Papekouters

Papekouters Papekouters

Papekouters Papekouters

Papekouters Papekouters

Papekouters Papekouters MOETEN ER NOG PAPEKOUTERS ZIJN?


FIJNE KERST

De redactie ontving weer ‘n resem wenskaarten, zelfs mét uitblazen van gAZets eerste kaars en we danken onze lezers daarvoor. Beste wederwensen ook langs deze weg. Hieronder pêle-mêlen we er enkele

azet

vrede

en we zetten deze vanwege fotografe Chantal (zie gAZet nr.43) vooraan omdat ze aansluit bij de Ronsese kerstmarkt anno 2013 die we elders in deze editie brengen…


Allerbeste Levens(loop)vrienden en -vriendinnen. In mei droomden we ervan… dat er tegen Kerstdag meer dan 26.000 euro op de teller zou staan… dat we schitterende comitévoorzitters zouden hebben… dat onze comités pareltjes zouden zijn… dat er al heel veel teams zouden zijn… dat veel teams “goe bezig” zouden zijn… dat we veel sympathie zouden opwekken bij de Ronsenaars… dat het solidariteitsgevoel alom aanwezig zou zijn… dat onze chalet op de kerstmarkt zeer succesrijk zou zijn… Wel, onze droom is uitgekomen! Jullie voorzitters houden er aan jullie allemaal hééééél hartelijk te danken voor het gepresteerde werk in 2013. In 2014 maken we samen een stevige vuist tegen kanker! Alvast zalige Levensloopdagen en een gelukkig Levensloopjaar 2014! Jullie kapoenen, Lieven en Joris.

HOP NAAR 2014


HOP NAAR 2014

KERSTMARKT ANNO 2013


Als ik oud word neem ik blonde krullen, ik neem geen spataders, geen onderkin, en als ik rimpels krijg omdat ik vijftig ben dan neem ik vrolijke, niet van die lange om mijn mond alleen wat kraaiepootjes om mijn ogen. Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik en niemand gaat ooit liegen tegen mij. Ik neem niet van die vieze vette grijze pieken en ik ga zeker ook niet stinken uit mijn mond. Ik neem een hond, drie poezen en een geit die binnen mag, dat is gezellig, de keutels kunnen mij niet schelen. De poezen mogen in mijn bed de hond gaat op het kleedje. Ik neem ook hele leuke planten met veel bloemen niet van die saaie sprieten en geen luis, of zoiets raars. Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is, de hele dag en ook de hele nacht blijven wij alsmaar bij elkaar. ‘Een kinderspiegel’ van Judith Herzberg

O P D E

Meer nog dan een ochtendzoen heb ik ’s morgens moed vandoen. Wakker worden is geen kunst. Dat gaat. Van kwaad is beddengoed zich niet bewust en koude slaapt niet graag onder een deken. Het is de mat die…

R O N S E S E K E R S T M A R K T

… met de wereld vergeleken veel te klein is als begin, en zelfs, met mij er middenin, een beetje knelt. Ik aarzel lang, rechtop in bed, bedenk dat net als ja of het het woordje bang vaak in mijn dagboek staat, maar dapper is mijn broer en zelf ben ik een held. Dat helpt. Opstaan is de kunst. Meer dan een paar ochtendzoenen heb ik nood aan stoute schoenen. ‘Dapper’ van Bart Moeyaert


HOP NAAR 2014

“HET STREKT DE DIRIGENT, PIANIST EN MUSICUS SAMUËL SCHELSTRAETE TOT EER DAT HIJ DE VERSCHEIDENHEID VAN HET KERSTPROGRAMMA IN ZO’N KORT TIJDSBESTEK KON REALISEREN. HOED AF…” (OKRA voorzitter Damien Van Wambeke)


HOP NAAR 2014

KOORGEZANG OP DE KERSTMARKT Amper een goed jaar nadat een seniorenkoor als vrijetijdsbesteding in de schoot van OKRA Ronse werd opgericht, trad SENIOKRA op tijdens de jongste stedelijke kerstmarkt. Met een repertorium van ruim een uur, kon het koor het beste van zichzelf geven, dit op uitnodiging van de organisatoren: de Stad Ronse, de Diensten

Feestelijkheden en de Middenstand. Meteen was de ideale sfeer van de plaatselijke kerstmarkt ingezet, tot grote voldoening van de toehoorders en de koorleden zelf. Het strekt de dirigent, pianist en musicus Samuël Schelstraete (zijn hand links; zijn foto op vorige pagina) tot eer dat hij de verscheidenheid van het kerstprogramma in zo’n kort tijdsbestek kon realiseren. Hoed af… (Damien Van Wambeke – zie ook nog bij FOTOGAZET)


De kop die we vorige week zochten, is één van de vele ‘kapitelen’ van de fer forgé omheining van de hostellerie Lou Pahou, hoek Zuidstraat met het Kerkplein. Een Ronsese stadssecretaris liet het bouwen, nu is het dus een jubilerend restaurant (zie volgende blz.). Vooraleer we de voet van vorige week inleiden, van… restaurants gesproken! Onze lezers kennen ongetwijfeld de soms spraakmakende recensies over gaan eten in restaurants of idem dito, wel, ook jouw gAZet start daar weldra mee. We gaan ergens tafelen, middag of avond, incognito en we werken aan een beoordelingssysteem dat we dan met onze lezers willen delen. Reden te meer om zéker gAZet te lezen, toch? We moeten nog ‘n soort ‘sterren’ bedenken waarmee we onze Ronsese restaurants na ons bezoek gaan honoreren. Er is reeds gedacht aan een aantal BUUNIES, met een maximum aan vijf te verdienen stuks. Dus een restaurant/brasserie/enz. dat maximaal scoort, krijgt:

Een uitbating die ‘slechts’ twee BUUNIES krijgt bvb., zal bij ‘t artikel dit als visuele eindbeoordeling zien:

NIEUW 

WORDT VERVOLGD!

In gAZet nr.40 stond de foto en begeleidende tekst links, HOP NAAR 2014 zie vooral in het bordeaux kader. We kondigden zo’n twee- en een halve maand geleden aan dat we de Ronsese horeca zouden aandoen, zonder ons kenbaar te maken én betalend, om er vervolgens in gAZet ‘n beoordelingsverslag over te schrijven!

en gaf

Niet telkens als we op restaurant gaan, zal het met recensiebedoelingen zijn, dat spreekt vanzelf. We moeten onze draai nog vinden, maar kijk, vorige vrijdag sloegen we toe. We passeerden op de terugweg van de kerstmarkt in de SintMartensstraat en staken bij Boon resto nr. 7 de deur open. Rita wist te vertellen dat dit kleine pand ooit nog de verfwinkel CHEYNS was geweest, straks iets meer daarover. Eerst enkele spelregels en voorgenomen geplogenheden bekend maken…

hoeveel

BUUNIES?

We gaan met z’n tweeën, niet noodzakelijk telkens dezelfde personen van gAZet. We nemen een aperitief, we kiezen een hoofdgerecht en indien opportuun nemen we dessert of koffie/thee, naargelang. We beoordelen niet alleen de gerechten (smaak, bordschikking, …), we doen dat ook met de dranken, ‘t onthaal, de al dan niet vlotte bediening, de correctheid van de rekening, het interieur, de hygiëne, de sfeer, de toiletten, de bereikbaarheid en de openingstijden enz. – zie volgende blz.


HOP NAAR 2014

NAAMKAART VOL BONEN; PLECHTIGE COMMUNIE ALS BIBELOTS; DARTELE BARBIE ENGELEN ALLEEN MET VLEUGELS GEKLEED; BESSEN IN DE TAFELVAAS…

Boon


HOP NAAR 2014

ONS APERITIEF: PICON WITTE WIJN EN EEN WITTE VAN NAMEN, OPGEDIEND MET ZWARTE EN GROENE ONTPITTE OLIJVEN IN FIJNE OLIE ONDER WAT KORIANDER

Boon 


HOP NAAR 2014

WE DRONKEN DE WITTE HUISWIJN, UIT DE FLES GESERVEERD ALS JE HEM NIET PER GLAS NEEMT. DE SCHROEFDOP GAAT ER PAS AAN TAFEL AF…


HOP NAAR 2014

Het hoofdgerecht van mijn tafeldame: Zweedse waterzooi… Mijn hoofdschotel op pagina 80 (zie uitleg in de reportagetekst)…

Boon


(

VERVOLG VAN BLZ.T Bon, de spelregels zullen (ook voor ons) duidelijker worden, want om eerlijk te zijn, ons eerste horecabezoek om in gAZet te recenseren, was totaal onverwacht. Wel blij dat we er nog eentje hebben in jaargang 01… Boon heeft in de Sint-Martensstraat een smalle gevel, deur in het midden, twee vensters aan weerszij. We gaan binnen, het is voorbij 21 uur, er wordt meteen gevraagd of we gereserveerd hebben. Neen dus, we mogen kiezen uit twee tafels en warempel, dat aan de linkse venster is nog vrij. Meteen wordt een kommetje olijven gebracht, ten teken van welkom? De zaak zit goed gevuld, na ons plaatsnemen resten nog zo’n vier plaatsen. Aantal couverts schatten we op ‘n kleine dertig. De kaart is beperkt, velletjes A4 in een mica gestoken, dranken in aan aparte mica. We nemen een aperitief en dat wordt enerzijds picon witte wijn € 5,50 en een blanchke van Namur € 2,20. Ondanks er maar één dame (onopvallend in het zwart gekleed) serveert, komen de drankjes vlot ter tafel. De tafels hebben wel tafelkleedjes, erboven rode versus witte papieren tafelbedekking, maar ja, dit is de Hilton niet. Papieren servetten, geplooid onder mes en vork. Kaarsje brandt, gedroogde bessen in een vaas (met water). In de etalage van vroeger ligt aanmaakhout (zie foto bij FOTOGAZET), erboven bengelen ‘naakte’ barbies met rode muts en ‘n soort vleugelachtige mantels, nóg hoger brandt de lamp in een omgekeerde emmer (zie foto’s). Ik merk op dat mijn glas gespoeld is (dan plakt het schuim beter), de bodem water kieper ik op het brandhout. De fles Naamse witte wordt met het etiket naar mij toe gezet, ik mag zelf inschenken en inderdaad: het schuim hoopt op tot een ferme kol. Schol! Mijn tafeldame neemt de Zweedse waterzooi € 23 en ik kies voor een vegetarische schotel € 18,50 (foto op pagina 80). Er wordt spoedig brood gebracht, twee soorten, beide bruin, kommetje smeerbare boter erbij. De gerechten zijn voldoende om de honger te stillen. De Zweedse waterzooi bestaat uit aardappel, de langoest is vervangen door mesjes (“heerlijk”, klinkt het), kabeljauw, gamba, dille, koriander, aquavit. Mijn schotel bevat oesterzwam, tempeh, parmezangremolato, gekonfijte kerstomaten in trosvorm (eveneens heerlijk), ‘n paar witte reuzenbonen (als liefhebber van, mochten het er enkele meer geweest zijn), gele curry, drie risottogaletjes (wat té hard gebakkan, vals gebit weet-je-wel…). Langs beide zijden van de tafel wordt gesmikkeld en de food is hier ronduit lekker. We kochten er een fles witte wijn van het huis bij € 16. Eerst landt de vrouwelijke ober met een reeds aangesproken fles, ze verontschuldigt zich tijdig en vanuit een volle fles, opengeschroefd aan tafel, klatert strogele Grandesola in beider glazen. Fris, passend bij warme gerechten, 2012, Spanje, grenache, terra alta (smaak je zo’n beetje), volume 13%. Ook per glas verkrijgbaar € 3,20. Er is eveneens rode en rosé huiswijn, idem dito geprijsd. VERVOLG OP BLZ.82

Boon

… IS ONDERGEBRACHT IN EEN GEWEZEN KLEINE VERFWINKEL, UITGEBAAT DOOR DE OUDERS VAN WIJLEN MICHEL CHEYNS DIE SAMEN MET JAN VERROKEN (ZIE IN GAZET O.A. BIJ LEO VINDEVOGEL) AAN DE WIEG STOND VAN WEEKBLAD DE RONSENAAR. AANVANKELIJK WERD HIER EVENEENS REDACTIE ENZ. GEHOUDEN, NAAR VERLUIDT.

HOP NAAR 2014

BTW … een minpunt was dat wij bij binnenkomen met onze hoed en winterkleren (in deze gewezen verfwinkel…) stonden te… schilderen! Een kapstok zagen we niet, we konden onze plan trekken en hebben alles op een bolleke ter… aanmaakhout gedeponeerd! BTW … als rekeningbriefje werd spontaan verstrekt = + punt | zie blz.82

BEIDE DESSERTEN: IJSTIRAMISU EN CAVASORBET. BEMERK HET BRUINE RUILCENTRUMBORDJE, KENNEN WE VAN… WEEKBLAD –AZ, ZEVENTIGER JAREN VORIGE EEUW, TIJDLANG RUILCENTRUM, STATIONSSTRAAT NR. 9 !


HOP NAAR 2014

EN HEB NU GÉÉN SLECHTE GEDACHTEN… ALS WE NAAR ONZE AUTO TERUGKEERDEN EN VOORBIJ EEN GOUDKLOMP VAN EEN HERMESTOREN WANDELDEN… WAAR WE INDERDAAD EEN… … VOOR HEBBEN !

Boon


HOP NAAR 2014

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

De kop die we vorige week zochten, zijn de horens van de duivel op het vaandel dat steevast nabij het Hermesaltaar staat (zie ook blz.47 & 75). De voet staat in dezelfde collegiale, zijnde de schedel aan de voet van de zalige of heilige ‘k Weet Niet Wie. Een esthetisch gezien lelijk beeld, maar zo staan er véél in kerken, óók in die van RONSE!


Naar aanleiding van de FILATELIE EXPO (filatelie Ronse bestaat immers 80 jaar) gaf stadsgids Isabelle De Vleesschauwer gesmaakte rondleidingen in het MUST (MUSeum Textiel). Het expothema was immers‌ TEXTIEL!

FILATELIE RONSE

HOP NAAR 2014


Muriel liet haar litho van de hand van Michel Provost signeren, terwijl Paul De Dobbeleer als een tevreden voorzitter toekijkt‌

Ook als het postzegels betreft, is naar Ellezelles uitgeweken Michel Provost nooit ver uit de buurt‌

HOP NAAR 2014

FILATELIE RONSE


FILATELIE RONSE

HOP NAAR 2014

GESCHIEDENIS VAN FILATELIE TE RONSE… Renaix-Philatélique werd opgericht op 14 oktober 1933 in het hotel Lison waarvan het briefhoofd is afgebeeld in het boek ‘De Postgeschiedenis van Ronse’. Antoine Dopchie, Fernand Goossensn Jules Dulieu en Guy Robbens waren de vier stichtende leden. De laatste twee waren resp. voorzitter en ondervoorzitter tot 1970. tot 1976 was Roger Goetgeluck voorzitter en hij werd door Antoon Delember opgevolgd. Aan het hoofd van een nieuw bestuur werd in 1977 Paul De Dobbeleer verkozen; hij is heden tend dage nog steeds de voorzitter. Aan de benaming RenaixPhilatélique werd -Ronse toegevoegd en de kring werd in 1982… Koninklijk. Voluit dus Koninklijke Kring Renaix-PhilatéliqieRonse. Volgende events van de Kring verdienen onze aandacht: 1979 in de Crypte uitgifte van het boek Rothnacum met daarin de eerste aan Ronse gewijde zegel. 1984: op het stadhuis expo en uitgifte van ‘Kinderen’. 1988: WK wielrennen in de Stedelijke Feestzaal. 1990: weer in de Crypte n.a.v. 750 jaar Stadsrechten te Ronse. 1992: Stedelijke Feestzaal ‘Bommels’ en in 2003 in het C.O.C. ter gelegenheid van 70 jaar bestaan van de Kring met uitgifte van het hoger geciteerde boek ‘De Postgeschiedenis van Ronse’. De vorige expo was rond het thema ‘Flora in de Vlaamse Ardennen’ (dat jaar 2008 waren er Floraliën te Gent). De voorgangers van de huidige filatelisten (niet verwarren met een gewone postzegelverzamelaar) waren echte thematische verzamelaars en onderzoekers van hun thema, aanbrengers ook van items binnen de interessesfeer van col-ega’s filatelisten. Met hun verschillende publicaties o.a. over valse postzegels, de reeksen Poortman en Hoyoux enz. werd bijgedragen tot gedegen en filatelistische kennis. Door hun leden aan te sporen om de ware filatelie te beoefenen, wordt de erfenis van de stichters doorgegeven en verder gezet. Lid worden van de Kring graag deze info: lokaal is de bovenzaal van Café Harmonie Grote Markt; elke eerste en derde zondag van de maand, behalve juli-augustus, van 10:15 tot 12:15; contact is Marie-Claire Meersschaert (secretariaat); incl. bijdrage KLBP bedraagt het lidgeld 10 euro en is gratis voor min 18 jaar. Info via e-mail ldegrange@scarlet.be.

Het huidige bestuur: Paul De Dobbeleer (voorzitter); Jacques Dragonetti (ondervoorzitter; penningmeester); Dirk Blancquart (ruilmeester; commissaris); Ann Verpoort en Louis Degrange zijn commissarissen.


FILATELIE

RONSE

HOP NAAR 2014


FILATELIE RONSE

HOP NAAR 2014


De puntjes op de i over het OCMW…

Naar aanleiding van een artikel dat recent verscheen in Het Nieuwsblad zet N-VA Ronse de puntjes op de i over de besparing, budgettering en de toekomstige uitdagingen over het OCMW. De aanleiding voor het artikel was de uitval van de oppositiepartij die jarenlang aan het roer stond van het OCMW ten aanzien van de huidige meerderheid tijdens de jongste gemeenteraad. DALING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Voor 2013 werd aanvankelijk een gemeentelijke bijdrage naar het OCMW van € 4.600.000 gebudgetteerd. De gemeentelijke bijdrage is het bedrag dat de gemeente jaarlijks betaalt aan het OCMW om de begroting sluitend te maken. Onder het voorzitterschap van de N-VA is de Meegedeeld door meerderheid erin geslaagd om in 2013 de gemeentelijke bijdrage te doen Tijl Rommelaere, dalen naar € 4.100.000. Dit hebben we, zoals sommigen halsstarrig bevoorzitter van N-VAweren, niet gedaan op de kap van de sociaal zwakkeren. Ronse, fractieDE REGELGEVING TOEPASSEN OM DE SOCIAAL ZWAKKEN BETER TE medewerker bij ONDERSTEUNEN provincie OostOp het OCMW wordt ingezet op een grondige screening van de dossiers op Vlaandedomicilie- en sociale fraude. Hiermee passen we de regelgeving van de horen. gere overheden consequent toe. Enkel diegenen die er effectief recht op hebben, krijgen de voorziene financiële ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat Op de foto links vooraan het OCMW de middelen kan inzetten voor zij die het echt nodig hebben. Wim Vandevelde, achter Tenslotte mogen we niet vergeten dat het OCMW wordt gefinanhem gemeenteraadslid cierd met belastinggeld. Met de middelen van de samenleving Aaron Demeulemeester dienen we nauwgezet om te springen. Een doorlichting van de (werk van zijn vader en dossiers resulteerde in een besparing (cijfers tot 15/12/2013) grootvader bij GOKRTI van € 192.000. Merken we daarbij vooral de significante daverder in deze gAZet). ling van de financiële steun op, met name 24% minder of te worden betaald. Een bedrag van € 8,2 miljoen was door een € 100.000. Een bedrag dat anders zou zijn uitgegeven aan constructie van korte termijnkredieten (commercial papers) niet mensen die er geen recht op hebben. We kunnen ons afvraopgenomen in de begroting van het OCMW. Deze meerderheid gen waarom dit vroeger wel gebeurde. schenkt klare wijn en zet de schuld nu definitief om in leningen op TAL VAN TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN lange termijn. Deze bedragen, de aflossingen van de leningen, De uitdagingen die op ons afkomen zijn niet min. Denken we komen vanaf volgend jaar wel in de begroting. maar aan de meerkost van ouderenzorg, de drastische verhoOp die manier maken we werk van een volledige transparantie ging van de pensioenlasten, de verhoging van de personeelsover de werking en de kosten van het OCMW. kosten, de responsabiliseringsbijdrage, de wettelijke verplichting om de gebouwen van het OCMW te onderhouden, … SCHULDAFBOUW CREËERT RUIMTE VOOR INVESTERINGEN Reeds vóór de verkiezingen heeft N-VA Ronse gewezen op de De gewijzigde wetgeving inzake de werkloosheidsvergoedinmoeilijke financiële toestand van de stad. Dat werd niet overal in gen betekenen een zware belasting voor de lokale besturen. dank afgenomen en sommigen zijn daar zelfs regelrecht tegenin Met een schorsing van de langdurig werkzoekenden worden gegaan. Één jaar na de verkiezingen is duidelijk dat de N-VA op het deze naar het OCMW verwezen voor een leefloon. Een bejuiste spoor zat. sparing voor Di Rupo, maar een bijkomende factuur voor de N-VA Ronse blijft echter niet bij de pakken zitten en heeft de lokale besturen. Er was heel wat ongenoegen tijdens een verantwoordelijkheid opgenomen om samen met de coalitiepartoverleg tussen de OCMW's en de RVA over de wijze waarop ners het tij te keren. Samen nemen we het voortouw om in de de federale overheid de eigen cijfers werkloosheid opsmukt moeilijke financiële omstandigheden moedige keuzes te maken op kap van de lokale besturen. De werkloosheidsvergoeding en in te zetten op structurele besparingen. beperken in de tijd is noodzakelijk, maar de huidige invulling Structurele schuldafbouw staat gelijk met investeren in de weldoor de federale overheid is rampzalig. vaart van de volgende generatie. Daar is het N-VA Ronse alvast KOSTEN UIT HET VERLEDEN om te doen. Ook de investeringen van het verleden ( TIO3) dienen verder


vleugelsvanhoop.be Vleugels van

HOP NAAR 2014

Hoop

DEZE DAME IS MIJN BURUNDESE OMA…  Ronsese Lut De Cremer


Vleugels van

Hoop

Via… www.vleugelsvanhoop.be

kunnen geïnteresseerden projecten, acties enz. bezoeken; groetjes en een fijn jaar 2014 aan allen!

HOP NAAR 2014  Ronsese Lut De Cremer


HOP NAAR 2014

ď ´ Ronsese Lut De Cremer

Vleugels van

Hoop


Vleugels van

HOP NAAR 2014

Hoop

vleugelsvanhoop.be De idee , om de vereniging de naam 'Vleugels van hoop' te geven, is gegroeid in het hoofd van een paar mensen die hun hart verloren in midden - Afrika, het gebied van de grote meren. En wat kan je beter geven aan mensen die je nauw aan het hart liggen? Vleugels, natuurlijk!! En ... Vleugels geven is TOE-

KOMST geven. Die paar enthousiastelingen vonden al vlug trouwe medewerkers voor het zelfde doel en de vlucht kan beginnen. De vereniging 'Vleugels van Hoop' vzw werd gesticht in 2007. Het logo werd gekozen om zijn 'sprekende' eenvoud: zwart - wit & vleugels die vertrekken op de kaart van midden-afrika.

'Vleugels van Hoop’ vzw steunt de ontwikkeling van mensen in het gebied van de grote meren in Centraal Afrika. Veruit de beste manier om dit te doen is door directe financiële steun te bieden aan allerhande initiatieven in deze regio. Hierdoor worden niet alleen deze projecten op de meest efficiënte en snelste

manier gerealiseerd, maar wordt vooral de lokale economie gestimuleerd en helpen we de bevolking zelf de handen uit de mouwen te steken. Hoe kunt u daadwerkelijk steunen? Via rekeningnr. IBAN BE88 0015 3001 4241 BIC: GEBABEBB Ronsese Lut De Cremer trekt dit werk: VZW 'VLEUGELS VAN HOOP’ NINOOFSESTEENWEG 200 9600 RONSE. Een fiscaal attest wordt je toegestuurd voor giften van 40 euro af. gAZet beveelt dit werk aan.


Zoals vorige week aangekondigd, deze belangrijke pagina die omtrent de N60 in de jongste INZICHT verscheen… Onder de cover van INZICHT  een illustratie door Willy Deventer aangaande de N60. Uit 96.

HOP NAAR 2014

We begrijpen onze collega’s van ‘t Ronsenaarke (mét chalet op de kerstmarkt) moeizaam, dat er precies op 23 december 2013 hun 11e magazine voor … brengt in een gezamenlijke boodschap dec13/jan+feb14 in de brievenbus valt, op de cover de herorganisatie van de dekenij Ronse. aankondigend een Sinterklaasshow (van 07 dec13) Voor meer details zie het parochieblad, en een Cabaret Follies (eveneens 07 dec13) en een maar door de opruststelling van de twee bezoldigde secretarissen (die blijkbaar niet kerstmarkt die 20 t/m 22 december plaatsvond! De worden opgevolgd?) verandert er heelwat. 64e Bommelfeesten zijn inderdaad voorzien voor… 2014. De aankondigingen van De Chatons (winterse Ook de mailbox wijzigt naar hermesronse wandelpret), vanwege de LETS-groep, voor ‘Jongen bij gmail.com. 055 21 20 97 blijft behoutoch’ van Raf Walschaerts, de kerstmarkt van paroden, alle briefwisseling voortaan naar de chie St.-Martinus, vanwege De Branderij, ‘Queskia?’ dekenij zelf, Sint-Hermesstraat 2 (i.p.v. vanwege Tricycle enz. enz. zijn allemaal events voorheen nr. 1). In de collegiaal, elke dag waar de lezer per 23 december en vaak flink na geopend, wordt de doopkapel direct links na binnenkomen ingericht als onthaalruim- datum geen boodschap meer aan heeft, sorry! De te (bemand iedere werkdag tss 10 & 11 u.). agenda’s voor januari 2013 en voor februari 2013 worden gelukkig bijtijds gebracht. Meegenomen! Kopij voor K&l naar pbronse@gmail.com.


Geachte, Het is met bescheidenheid, maar ook niet zonder enige fierheid dat de Geschiedkundige Kring van Ronse, vroeger GOKRTI/CHARTI, u zijn kersverse website presenteert. Deze middag geboren. Er steekt decennialange passie en liefde voor Ronse en zijn geschiedenis in. Een kleine handleiding misschien: onder elk onderlijnd onderwerp steekt een gans hoofdstuk. Aanklikken dus. Bij publicaties en catalogi gaat het soms om tientallen pagina's. Aanklikken. Openen enz... U vindt er snel uw weg via de functie "bewerken"..."zoeken" enz... er zijn pagina's met verslagen van activiteiten van nu en van vroeger, regels van het eigen huishouden, de voorbije Rothnacums zijn weer beschikbaar, adressen en contactmogelijkheden. Aanklikken en zien wat er achter steekt. Er werd geĂŤindigd met de geneawiki van Ronse/Renaix. Een gigantische synthese met op het laatste nog een toemaatje van allerlei links: stad Ronse, archiefadressen, films over Ronse, Kring gegevens. Nog steeds aanklikken. Met de allergrootste dank aan alle auteurs van deze items. Hun namen vindt u terug , verspreid over de ganse ruimte van deze website. Omdat alles altijd nog voor verbetering vatbaar is, staat de Geschiedkundige Kring Ronse open voor suggesties allerhande: vanaf dit moment: http://www.gokrti.be Om technische redenen diende de oude kringnaam als domeinnaam behouden Met de beste groeten en alle zoek- en vindgenot toegewenst. Bernard Decraene, secretaris, Ronse, 23 december 2013

GRASDUINT VOLGENDE WEEK IN DE ANNALEN 2013 Bernard Decraene & Jan Laleman zijn resp. secretaris en voorzitter van GOKRTI.


WOONRAAD RONSE OPGESTART GEWIJZIGDE TARIEVEN VOOR DIFTAR, OPHALING GROF VUIL EN RECYCLAGEPARK OP 18 DECEMBER IN TIO3

actoren die werkzaam zijn op het vlak van huisvesting) komen.

In het kader van de opmaak van het Meerjarenplan 2014-2019 & het budget 2014 werden door de gemeenteraad een aantal wijzigingen en indexeringen goedgekeurd van de tarieven voor het huisvuil en het recyclagepark. Zo werden de retributies op de ophaling en de verwerking van het huisvuil conform de richtlijnen van IVLA aangepast aan de werkelijke kostprijs zodat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ nog adekwater van toepassing is.

ADVIESORGAAN De stedelijke woonraad is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht. Ongeacht de adviezen en voorstellen van de woonraad blijft het lokaal bestuur het beslissend en uitvoerend gezagsorgaan. De stad kijkt echter uit naar de voorstellen van de woonraad en ziet in de woonraad dan ook een officiële gesprekspartner.

DIFTAR (huisvuil): van 1 januari 2014 af veranderen de tarieven voor de ophaling van een Diftarcontainer. Per kg afval zal je € 0,28 betalen in plaats van € 0,20/kg. De minimumbelasting wordt geïndexeerd en zal vanaf 1 januari 2014 € 7,08 bedragen per half jaar (€ 1,18 per maand.) Ook de tarieven per aanbieding worden geïndexeerd. Voor een container van 40 liter betaal je € 0,15 per aanbieding, voor een van 120 liter € 0,30 en voor een grote container van 240 liter € 0,60 per aanbieding.

Op 18 december 2013 werd in TIO3 officieel de woonraad van Ronse (her-)opgestart. Deze nieuwe woonraad is een belangrijk instrument in het toekomstig woonbeleid van de stad. STAD ALS SPIL VAN LOKALE WOONBELEID Sinds de Vlaamse Wooncode van 1997 krijgt de gemeente een spilfunctie toegekend in het lokale woonbeleid. Met de intrede van het grond- en pandendecreet in 2009 werd door de hogere overheid een decretale verankerde regisseursrol aan de steden toebedeeld. Elk lokaal bestuur beschikt over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op de lokale opportuniteiten. De stad beschikt dus over de vrijheid én de verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te ontwikkelen. De stad is bereid dit te doen, maar kan dit niet alleen realiseren.

Om als stadsbestuur een eigen gemeentelijk OPHALING GROF VUIL AAN HUIS: een grof- woonbeleid te voeren, dat inspeelt op de vuil-ophaling aan huis kost vanaf 1 januari plaatselijke behoeften, is het immers noodza2014 € 30,00, een ophaling van snoeihout aan kelijk dat zij die behoeften ook kent en dat zij huis wordt daarentegen verlaagd van € 20,00 zich over deze verschillende materies laat advinaar € 15,00 per ophaling. Reserveren van een seren. De lokale woonraad is hiertoe een uitophaling kan via www.ivla.be of via de stedestekend instrument. Te meer omdat de stad lijke milieudienst. Ronse zich in de toekomst wil profileren als ‘aangename stad om in te wonen’ is het van TARIEVEN RECYCLAGEPARK: ook op het reheel groot belang dat er een gestructureerd cyclagepark worden de tarieven aangepast. Ieoverleg plaats vindt tussen verschillende beder gezin krijgt automatisch nog steeds 6 gratis langrijke woonactoren in de stad. punten, maar van januari 2014 af zal grof vuil apart aangerekend worden, onafhankelijk van Het thema ‘wonen’ is heel complex, ook in de punten. Tot max 1m³ grof vuil betaal je per Ronse. Om flexibel en dynamisch te kunnen bezoek € 5,00 en voor meer dan 1m³ tot max inspelen op snel evoluerende materies, wordt 2m³ grof vuil betaal je € 10,00 per bezoek. Bede voorkeur gegeven aan een woonraad met talen kan alleen via bankkaart (geen kredieteen eerder beperkte samenstelling waarbij kaarten). Verder worden ook nog de tarieven deskundigheid primeert. per voertuig aangepast. Omdat de sector huisvesting dermate veel Meer info via de website van de stad Ronse : actoren omvat, is het niet werkbaar om ze alhttp://www.ronse.be/algemeen/wonen/afval/ len rechtstreeks in de woonraad te laten zetenieuws/nieuwe-tarieven-voor-diftar-grof-vuillen. Daarom wordt voorgesteld te werken met en-recyclagepark - zie foto op de volgende blz. een selectie van mensen die uit de ‘klankBevoegde Schepen: Wouter Stockman bordgroep huisvesting’ (verzameling van alle

De woonraad zal niet alleen adviezen uitbrengen, maar heeft ook als doelstelling te overleggen met andere lokale en regionale inspraakorganen, maatschappijen, verenigingen en besturen. De woonraad kan ook zelf activiteiten organiseren. Daarnaast is het een orgaan dat de inspraak van bewoners moet stimuleren en bevorderen. De woonraad kan werkgroepen oprichten, samenstellen en ontbinden naar gelang de noodzaak. De werkgroepen zullen voorstellen van adviezen uitwerken. Deze bepalen dan ook hoofdzakelijk het al of niet goed functioneren van de woonraad. De stad geeft al een voorzet naar het oprichten van twee werkgroepen, met name een werkgroep ‘grond- en pandendecreet’ en een werkgroep ‘woonplan’. De werkgroep ‘grond- en pandendecreet’ is een overleg dat sinds 2009 samen komt, decretaal vast ligt en welke mee zal opgenomen worden in de woonraad. Vooral de sociale huisvestingsactoren zijn hier lid van. De werkgroep ‘woonplan’ dient nog samengesteld te worden. Het is de bedoeling dat deze werkgroep een woonvisie op korte- en lange termijn voor de stad verder zal uitdiepen en aanbevelingen zal doen. Bevoegde schepen: Jan Foulon | 055 23 27 01 Jan.foulon@ronse.be

BOMMELSFEESTEN 2014 Verkeerssituatie 11 januari : Voor de avondstoet van de 64° Bommels zal de Zonnestraat van het rondpunt aan

HOP NAAR 2014 de Neerhofstraat richting Wijnstraat vanaf 18 u. gesloten zijn voor alle verkeer. In de Neerhofstraat, een deel van de SintCornelisstraat, de Jan van Nassaustraat en de A.L. Van Hovestraat zal vanaf 15 u. een parkeerverbod gelden. In deze straten wordt de stoet opgebouwd. Op de parking aan het Aimé Delhayeplein, ter hoogte van de schrijnwerkerij De Wolf en in de centrumstraten waar de stoet zal voorbij komen, geldt vanaf 16 u. een parkeerverbod. PRAKTISCH: Het volledige programma, het parcours van de stoet en parkeermogelijkheden in de buurt kan je vinden op www.ronse.be VEILIGHEID : Dit jaar is er een gewijzigde politiebesluit van (lees verder op de volgende pagina)


IK WUIF OP MIJN MANIER HET JAAR 2013 UIT…

HOP NAAR 2014

 kracht waarbij zowel het gebruik en bezit van glazen en glazen flesjes verboden is (op publiek domein) in de feestzone. Als feestvierder lees je er dus best even het politiebesluit op na. Tijdens de Bommelsfeesten zijn ook een aantal artikels uit het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing. Het betreft artikel 26 over vermommingen en artikel 27 over het gebruik van voorwerpen tijdens feestelijkheden. Meer informatie en het politiereglement vind je op www.ronse.be. RICHTLIJNEN VUURWERK In Ronse mogen vuurwerk en voetzoekers, zowel op privaat als op openbaar domein, alleen gebruikt worden indien men beschikt over ‘n vergunning afgeleverd door de burgemeester. Toch is het een goede raad om op Oudejaarsavond de dieren uit de weide binnen te halen. Dierenhouders kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door hun opgeschrikte dieren.

Zoals je in

DE SCHEVE KOLOM bij COLOFON kunt lezen, verschijnt gAZet reeds de eerste week van januari 2014, doch dit zal met een in pagina’s beperkte editie zijn.

Jg.01 nr.01

GEWIJZIGD POLITIEBESLUIT VOOR DE BOMMELSFEESTEN Bij veel Ronsenaars begint het alweer te kriebelen… Inderdaad de Bommelsfeesten komen er aan. Op 11, 12 en 13 januari 2014 is het zover. Dan wordt Ronse weer voor drie dagen ondergedompeld in een gezellige ‘gekte’ en nemen de koning en koningin van de Bommels (zie blz.F) de macht over... Wat valt er dàt weekend zo allemaal te beleven? Wanneer vertrekt de stoet? Langs welke straten? Waar kan je het best parkeren? En waar hou je het best allemaal rekening mee? De praktische informatie werd verzameld op de website van de stad Ronse. Nieuw dit jaar is het gewijzigde politiebesluit waarbij zowel het… Vervolg op pagina HET RODE OORTJE


HOP NAAR 2014

En om de (Ronsese) duivel blz. hiervoor te pareren, stelde lezeres MVDK ons dit doodzantje van Priester Poppe ter hand, relikwie van hem op de recto inkluis. Zoals eerder gemeld in gAZet, wordt het graf van de zalige priester eind december 2013 geopend… om relieken van hem te verzamelen en onze collegiale heeft bij monde van Z.E.H. deken Michel T’joen zo’n reliek aangevraagd!


RONSE DEZE WEEK ZONDAG 22 DECEMBER 2013 14:12

HOP NAAR 2014


HET RODE OORTJE

HOP NAAR 2014

Naar verluidt is de zonnewijzer in het de Malanderpark van zijn sokkel gehaald. Zoals we in onze jaargang 01 ‘n paar keer brachten, staat er op ons redactieterrein een getrouwe kopie van, op schaal 1/2. Deze kopie is van de hand van wijlen Paul De Jaegher … landde deze week niét in onze (1938-2002). Hij was de brievenbus! schoonzoon van Michel Claus, oom van Rita Claus, die de zonnewijzer ter de Malanderpark smeedde… … landde deze week niét in onze brievenbus!

VERVOLG VAN BLZ.V

Dus kijken/lezen er ook mensen van buiten Ronse gAZet en laat dat óók dàt de bedoeling zijn. Hopelijk zijn dat niet alleen ex-Ronsenaars (hier geboren, gewoond hebbende, gewerkt hebbende), maar ook anderen die wel eens de kriebel dan wel de afkeer zouden kunnen krijgen om naar Ronse af te zakken. Alleen of met de familie, mogelijks een groep vrienden. Geacht stadsbestuur, óók via gAZet (of vinden jullie het maar niks?) kan ‘Ronse’ aan citymarketing doen. Alleen al maar door te maken dat onze stad er proper uitziet, dat wat er allemaal te doen valt, brede uitstraling krijgt en niet gebuisd te wor(vervolg van pagina o) den om waardevol erfgoed én waar toeristisch wat mee … gebruik en bezit van glazen en glazen flesjes te doen valt blikafwendend te laten verkommeren. verboden is (op publiek domein) in de Mijn beste Linda, i.p.v. de stadsgidsen te verbieden feestzone. Als feestvierder lees je er dus best doorheen de koeren en stegen te laveren, zou je hen even het politiebesluit op na. daarbij juist moeten aanmoedigen! Dan zouden er véél vroeger dan die vanugAZet alarmerende echo’s bij Op deze webpagina vindt alle nuttige tenslotteen jouw zijn toegekomen en zouden ook informatie hetbazen vernieuwde politiebesluit jouw uit de dat vanvrienden toepassing is :vorige coalitie die er nu niet meer bijzijn tijdig ‘n pak slaag voor de broek gekregen, allez, http://www.ronse.be/algemeen/vrijetoch op zijn minst wakker geschud dat bvb. Én tijd/nieuws/bommelsfeesten Koer Devos en Koer Decroly en de Snoecksteeg dan… kanker hebben!? Bevoegde Schepen: Ignace méér Michaux

z

.

.

.

.. UIT ONS ALLEREERSTE NUMMER DD. 04 JANUARI 2013 

 Het ‘andere kasteel’ van Anvaing en het vervolg van de relieken in de collegiale worden verschoven naar gAZet nr.01 jg. 02 (‘iets’ van Poppe op blz.p dus)


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 52 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; (uit) foto Tony Vandenbossche; gAZetGRAfiek BLZ.A: eigen foto’s; bijdrage door Lut De Cremer BLZ.B: nieuwjaarsgrafiek door Willy Deventer uit 1993 (aanpassing naar 2013) BLZ.C/E: bijdrage door Thomas Deriemaeker met foto’s van Tony Vandenbossche BLZ.F/I: bijdrage door Damien Van Wambeke BLZ.J/M: bijdrage door Loes Deventer; eigen foto’s i.v.m. toponiem Papekouters BLZ.N: wensen van lezers met bovenaan de fotokaart vanwege Chantal de Cordes BLZ.O: bijdrage door Levensloop 2014 BLZ.P: eigen foto BLZ.Q: bijdrage door Thomas Deriemaeker en Helene Vandamme met eigen foto; gAZetGRAfiek BLZ.R/S: bijdrage door Damien Van Wambeke BLZ.T/f: eigen foto’s BLZ.g: bijdrage door Tijl Rommelaere BLZ.h/k: bijdrage door Lut De Cremer BLZ.l: stadsberichten; uit de Ronsese lokale gedrukte pers; illustratie door Willy Deventer in het Gulden Boek (1996) BLZ.m: bijdrage door Bernard Decraene en Frédéric Dubar; eigen foto’s Willy DEVENTER stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

BLZ.n/o: stadsberichten; foto door een lezer (bronzen beeldhe uit privé collectie) BLZ.p: bijdrage MVDK omtrent Ward Poppe BLZ.q: eigen foto BLZ.HET RODE OORTJE: vervolg(-en) en berichten uit de lokale gedrukte pers; foto rouwprent Paul De Jaegher (1938-2002) COLOFON: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.52 van 27 december 2013; 97 blz. inclusief 49 blz. FOTO GAZET & 202 beelditems PAGINA 48: ik ben de VAANDELDUIVEL… FOTOGAZET: 49/50 eigen foto’s | 51 foto door Damien van Wambeke | 52 eigen foto | 53/62 foto’s door Thomas Deriemaeker | 63/ 96 eigen foto’s Via gazetronse.be kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet:

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

COLOFON

HOP NAAR 2014


gAZet jg.01 nr.52 vrijdag 27 december 2013 ď ľ


DIT IS PAGINA 48 VAN GAZET NUMMER 52 EN IK BEN DE VAANDELDUIVEL. IK BEN TER HERMESKERKE GEBRODEERD, DRAADJE VOOR DRAADJE, BOVENDIEN GEKETEND AAN MIJNEN HEILIGEN, YES, JULLIE STADSPATROON WAAROVER ERIC DEVOS HET HEEFT IN DE JONGSTE ANNALEN. UITGEVER DEZES ZAG IN MIJN HORENS DE TE ZOEKEN KOP VAN GAZET, ZIE ALDAAR. MIJN DUIVELSVLERKEN MET KLAUWEN ZIJN VÉÉL GEVAARLIJKE EN MET MIJN ROOIE NAGELS KRAB IK RONDIGE, SPORTIEVE, ROMEINSE, MIETJES, BEHAARDE, ONTHAARDE BORSTEN ZO OPEN. DE HEL BRANDT AAN MIJN KRUIS EN DE BORDUURSTER VAN DIENST HEEFT BEPAALD DÀÀR ‘N KERSTROOS LATEN GROEIEN! JE MOET ER MAAR OPKOMEN! SAMEN MET 2013 PLEEG IK… VAANDELVLUCHT!


KERSTTIJD IN DE STAD FOTO

49 52’13


WACHTHOUT? (uit gAZet nr.51)

FOTO  Dààr diende dat wachthout voor!!!

50 52’13


SENIOKRA (van OKRA Ronse)

zong tijdens de jongste kerstmarkt uit volle borst…

FOTO

51 52’13


BR & NBR

FOTO

52 52’13

… sprak teksten of gedichten in de oren van bekende en minder bekende Ronsenaars… Zie de volgende pagina’s.


FOTO

53 52’13


Met deze werkgroep van de Ronsese Cultuurraad zetten een aantal cultuurliefhebbers hun schouders onder de nieuwe werkgroep die Ronse’Art is. Deze werkgroep ontstond met als doel kunstenaars, ongeacht hun discipline, te stimuleren met hun werk naar buiten te treden. Kunstenaars, artistieke scheppers, creatieve geesten, kunstminnende beschouwers en toeschouwers ook, vertolkers van de muzen… zij die uit hun atelier willen komen en zich met het publiek willen confronteren, aarzel geen seconde om met… contact op te nemen…

FOTO

54 52’13


FOTO

55 52’13

De poezen mogen in mijn bed, de hond gaat op het kleedje…


De eerstvolgende realisaties van Rons’Art zijn de samenwerking met ‘Gedichtendag’, de WAK (Week voor Amateur Kunsten), Erfgoeddag, het Art Déco event, Open Atelier en Open Monumentendag.

Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is…

FOTO

56 52’13


FOTO

57 52’13


FOTO

58 52’13


FOTO

59 52’13


En niemand gaat ooit liegen tegen mij…

FOTO

60 52’13


FOTO

61 52’13


FOTO

62 52’13


FOTO

63 52’13


FOTO

64 52’13


FOTO

65 52’13

De nieuwe parking vóór de Paterskerk is nog niet afgewerkt. Het hoekhuis was voorheen ba° Meenekie (zéér artisanale bakkerij). Hier gaat de Mgr. Beylsstraat in, de eerste straat links is… Papekouters.


FOTO

66 52’13

En hier mondt Papekouters weer uit in de Elzeelsesteenweg…


FOTO

67 52’13

ZONDAGVOORMIDDAG 22 DECEMBER 2013, HET IS WACHTEN OP DE EERSTE AFHALERS VAN DE ANNALEN 2013…


FOTO

68 52’13

VROEG IN DE ZONDAGVOORMIDDAG, FRUITSAP WELKOM, HET IS WACHTEN OP DE AFHALERS VAN DE ANNALEN…


FOTO

69 52’13

ANNALEN EN NOG EENS ANNALEN!


FOTO

70 52’13

HET NASSAUKASTEEL VAN EDDY ADAMS IN DE HOOFDROL…


FOTO

71 52’13

ROLAND VAN COPPENOLLE, BERNARD DECRAENE & EDDY ADAMS…


FOTO

72 52’13

PAUL DE DOBBELEER, EDDY ADAMS & JAN LALEMAN…


FOTO

73 52’13

Kunstmecenas Gustave Van Balberghe (90) bij twee van zijn schenkingen aan GOKRTI: links van Roger Cnudde, rechts van Armand Demeulemeester.


FOTO

74 52’13

Eveneens gift vanwege Gustave Van Balberghe: links zicht in de Oude Vesten en rechts kop door Jan Demeulemeester.


Eddy Adams exposeerde ook enkele kasteelprenten, o.a. deze die daventra voor gAZet nr.08 opmaakte met de rozerode baksteen waarin ‘Nassau’ werd opgetrokken…

FOTO

75 52’13


FOTO Een gang in de CRYPTE op een houtsnede uit 1961.

Hedwin Rubbens vertelde zondag bij deze prent - zaaltje van GOKRTI - dat er vroeger een glas ter bescherming vóór het Hermesschrijn stond (het schrijn bevat de Hermesrelieken – zie voorheen in gAZet); bij vervanging van de onderste gebroken marmer (A), werd een wieltjesrail met stukken glas in gevonden!

A

76 52’13


Zo’n 35 van de… 150 fabrieksschouwen op deze oude prent van vooreeuws Ronse?, want 87 slaat alleen op de… weverijen

FOTO

77 52’13


FILATELIE RONSE

FOTO

78 52’13

MARIE-CLAIRE MEERSCHAERT, LOUIS DEPRANGE, MARIE-PAULE MEERSCHAERT & DIRK BLANCQUART BEMANDEN DE ONTVANGSTBALIE FILATELIE RONSE 80 JAAR


FILATELIE RONSE

FOTO

79 52’13


FOTO

80 52’13

Boon


FOTO

81 52’13

Boon


Finaal geven we een ongeveer gelijke score over de hele lijn, de maaltijd op zich, de sfeer, de aankleding, netheid en vlotheid, prijs/kwaliteit, allemaal goed voor een flinke 9 op 10. Goed zo, Boon! Dus zijn we gul bij een eerste horecarecensie in gAZet en geven op het maximum van vijf BUUNIES er 4,5, alles bij dit eethuis in acht genomen. Hier zijn ze: de verdiende 4,5 BUUNIES:

DE LAMP DIE DE EMMER DOET OVERLOPEN!

Boon

VERVOLG VAN BLZ.Y Het dessert kiezen we aan de kaart, op één van de wanden staan met krijt op zwart bord suggesties, maar deze bevelen alleen maar beverages aan, geen droogjes. Het wordt een flinke ijstiramisu € 7,00 aan de overkant en een cavasorbet (met frambozen en vlierbessensiroop) € 5,50 langs gene zijde. Ik mag effe proeven van de zoute karamel in front of me, hmm, lekker. We nemen géén koffie (€ 2,00), vragen de rekening (zie hiernaast), ze wordt gebracht in een tomatenpureeblik, we ronden af, maar bij het buitengaan krijgen we geen klank meer!? Nog enkele algemene zaken: er hangt ze-

FOTO

82 52’13

AA N R A D E R

Auteur dezes, Willy Deventer, heeft nog twee instekers: onze eerste… BUUNIES gaan naar… BOON en t.a.v. “meester Roland”: achteraf ‘s nachts géén reflux tengevolge van dit restobezoek!

ker sfeer, alles is netjes, bibelots ogen gezellig, weinig, maar toch voldoende licht in het bord, detail bij het afruimen van het kommetje olijven: de oberdame laat beide tandenstokertjes liggen, hebben we meteen gerief voor indien nodig. Er staat geen zout noch peper enz. op tafel, zullen ze wel hebben, moet je vragen (hadden we feitelijk niet nodig). De toiletten hebben we niet gebruikt (doen we de volgende keer bij onze tweede recensie wél, kwestie van volledigheid, we leren, haha). De keuken staat open (twee koks), bij opdienen zijn de gerechten warm. We houden aan Boon een goede indruk over, zelfs zo dat we er zeker terugkeren…


TERWIJL ‘ONS’ ISABELLE VERDERBABBELT…

ER WAS EENS…

DEZE KERSTBOOM TER GROTE MARKT, TWEEDE LEVEN OP HET STEPHANIEPLEIN. BUITENSTAL PATERSKERK.

FOTO

83 52’13


FOTO

84 52’13

Je kan een kerstboom tekenen (Priestersstraat) en klimop kan tot kerstboom uitgroeien (Hoge Mote).


FOTO

85 52’13

De belleman belt het rond: kerstboom rechtop en kerstboom geleund tegen de Paterskerk‌ (en als we KERK&leven mogen geloven, is dat laatste een best zware karwei!).


FOTO

86 52’13

KOUWE FLONKERTJES BINNEN WARME FLONKERTJES BUITEN


Gevonden in Monschau, gevonden bij ZvB, reeds jaaaaren dé obligate das op 25 DEC, hallo roept de houten kerstman…

MAAK DAN TOCH EEN DUBBELE KNOOP, ZOU HERMAN DE CROO ZEGGEN!

FOTO

87 52’13


FOTO HOP NAAR 2014

Links de echte, rechts de zogezegde… KERSTROOS!

88 52’13


FOTO

89 52’13


FOTO

De ballen zonder boom; boom zonder ballen! Hier op de oude speelplaats van de “école moyenne” hoek Kasteelstraat & Vanhovestraat, rechtsboven van hieruit idem dito, wellicht ooit ‘kerstboom’ geweest, mét kluit, onachtzaam in het tuintje geplant, nu uit de… kluitengewassen!

 GROOT HERENHUIS ROOSEVELTPPLEIN

Reeds twee reacties i.v.m. onze vraag hiernaast: SCHOUW VAN? (update vrijdag 19 u.):  “In de gAZet nr.52 van 27 dec 2013, lees ik de vraag bij de foto van een schouw... Ik meen het antwoord te hebben: het is de schouw van een vroegere mechanische weverij, gelegen Kasteelstraat, 66-68. Oorspronkelijk was het de concert- en danszaal Salon de la Drève van J.B. Delbar °in 1868, later werd het de Firma J. Dopchie-Denonne. In 1913 de mechanische weverij Torcq-Dopchie. In 1914 mech. w. Torcq Louis-Denonne. In 1927 weverij A. Ramericq en Cie. Na WO II Debodenance Frères, geassocierd met firma Vandewiele (aan Station) nu appartementenbuilding, overgenomen door 't Kint Joseph BVBA, opgevolgd door zoon Jos, nu door kleinzoon Jean-François”. E-mail 17:36 van Roland Van Coppenolle.  Die schouw links achter op de foto is van t'Kindt in de Kasteelstraat nr. 68. Je ziet deze het beste staan van op onze parking gelegen naast t'Kindt (garage Vanderdonckt = nr. 84 en ligt naast nr. 68). De fabrieksdaken die u ziet achter de witte muur zijn deze van onze opslagruimte. De schouw is trouwens de voorbije jaren reeds verschillende keren ingekort (ze staat een beetje schuin) en recent is "gerestaureerd" ttz. ze is opnieuw verkort en toegevoegd met 2-kleuren mortel. Het is de moeite om eens te komen kijken. Zo weet gAZet dat nu ook. E-mail 18:45 van Martin Vanderdonckt. gAZet dankt beide heren van harte…

 SCHOUW VAN?

 MARTINUSKERK

GAZET INTERACTIEF:

90 52’13

KRANEN  FABRIEKSSTRAAT


FOTO

91 52’13

BINNEN THUIS

& BUITEN OP DE GROTE MARKT


FOTO

92 52’13 “We zijn gewezen Ronsenaars die vlak over de taalgrens in Rozenaken wonen, waar de Fiertel telkenjare halt houdt, middagmalen… Veel mensen spreken hier nog Vlaams, Rozenaken was vroeger bij Vlaanderen, is het Waalse Russeignies geworden. Misschien vragen Ronsese kerkgangers zich af hoe de kerststal alhier er wel zou bijstaan. Voilà, voor de gAZet hebben wij een foto genomen. Velen volgen de gAZet hier, dit ter aanvulling”. gAZet vult aan dat we die geknielde herder op dat WITTE DOEK puntig over dat tafeltje gedrapeerd voor de kribbe, wat lager zo, echtig echt wel dé max vinden.


FOTO

93 52’13

EN STILAAN HOP NAAR DÉ SYNTHESE…

I n w ij z e r z i n :

buxus in bak + rode strik = eindejaar!; A L S B A L B IJ B O O M K O M T . . . en voilà, is het ons tenslotte niet om dat glas fijnparelende strogele champagne te doen? B I E N F R A P P É ! PROSIT…


94 HOP NAAR 2014 … KLIMT OOK DE KERSTMAN, HIER TER HOGE MOTE…


een…

95 HOP NAAR 2014

TWEE-

gewenst

Het begrip gelukkig kwam niet in onze kerstwensen voor, zegt men immers niet: heb een gelukkige kerst! ‘Gelukkig’ wordt aan het komende nieuwe jaar voorbehouden. Een kerst kan vrolijk, warm, vredevol zijn, zalig ook, wat voorheen werd doorgetrokken naar ‘n… “Zalig en gelukkig nieuwjaar “... Heden ten dage vervaagt dat zalige aspect, vooral geluk streven we na in dat volle 365… vensters van ‘t Nassaukasteel lange jaar dat voor de … deur staat. Geluk in alles, meerbepaald met de gezondheid, in de liefde, bij de job, met wat je onderneemt enz. gAZet bouwde een héél jaar met stenen van divers allooi aan Ronse, ons aller geliefde stad, die we gelukkig willen weten, voor zover dat voor een stad is weggelegd, onmogelijk één jaar lang voor àlle inwoners. Maar tóch wensen we het, jullie onze lezers, vooral zij mede-Ronsenaars uit het rasechte hout gesneden, samen met ons hop naar een… GELUKKIG 2014. Het gAZet team…


MET DEZE ONDERGAANDE ZON VAN DONDERDAG 26 DECEMBER 2013 16:30 OP ONS ALLER RONSE, ZEGGEN WE DEFINTIEF VAARWEL AAN DE EERSTE JAARGANG VAN GAZET (ZIE OOK DE SCHEVE KOLOM BIJ COLOFON). HOP NAAR 2014 VOOR ONZE TWEEDE JAARGANG ALS GAZET EN WAT LATER DAN DEZE FOTO…

96


BOEKEN TOE!

97


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.