gazet_jaargang_1_nummer_4_25012013_bis

Page 1

gAZet jg.01 nr.04 vrijdag 25 januari 2013 28 blz. & 80 beelditems

nr. 04 2013 HOME

1963-2013 of 50 jaar WK wielrennen 1988-2013 of 25 jaar WK wielrennen LEES BLZ.O & P

LEES BLZ.Q & R

LENOUVEAUAZESTARRIVE

JG.01 NR.04

blikvanger!

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

LEZERSREACTIE: “Proficiat Mijnheer Deventer met de wedergeboorte van onze geliefde AZ.”  blz.I

allereerste exemplaar van de allereerste -AZ van 05 december 1967

zie blz.D

TITTEN & PATATJE ZIE BLZ.A, B & C


nr. 04 2013 A

NEUTRAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… ROMAIN DE CONINCK

LUC TANGHE

ZONDAG 12 JAN’13 08.30u

Dag Romain, dag Luc, alles goed… gindsboven? Kaarten jullie soms nog na over die memorabele dag in het startjaar ‘68 van weekbladgroep –AZ? Samen met ‘n rist Ronsenaars van toen, jong en oud, die inmiddels ook het tijdelijke met het eeuwige verwisselden? Titten jij daar, draag je daar wel goed zorg voor de donkerbruine fluwelen vest van mijn oom Georges (Geenens) zaliger? Zogezegd de vest die jij droeg in ‘t televisiefeuilleton DE FILOSOOF VAN HAGEM en die wekenlang in onze etalage in de Stationssraat nr. 5 lag om de… blijde intrede van jou én Patatje te promoten? Die je die 24e februari nog droeg ook! Jullie hebben dat achteraf nooit vernomen, maar kijk eens verder in deze gAZet, zo tussen jullie rijstpap met bruine suiker door, wat een oma schreef aangaande haar bezoek aan onze –AZ-kantoren, zoals zovelen urenlang aanschuivend om die beide handtekeningen van jou en Luc, zie de HOME, te kunnen bemachtigen. Wat was je ‘n… Coninck te rijk, beste Romain, toen we als tegenprestatie – door Ronsenaar en BRT-radio-OVL directeur Leo Rommens vroegen jullie aan –AZ géén rooie duit! – met autocars vol Ronsenaars naar jouw eigenste Minard in Gent kwamen om je te zien schitteren in dat plàtte Gents dat ook Ronsenaars goed kunnen verstaan (da’s ‘n textielinstinker n.v.d.r.) in een of andere revue die je daar in ‘t gezelligste theater van de wereld op scène zette. Luc, je hebt de groeten van mijnen halve trouwboek die aan jouw eega Truus ooit les gaf in ISE (Instituut voor verpleegkunde SintElisabeth), hier wat lager op onzen berg. Wat was ook toen de wereld klein en sssst, zeg eens, is den hemel daarboven óók zo klein? Helaba, niet vergeten de groeten te doen aan mijn nonkel!

© copyright zie COLOFON achteraan...

OVER

IN NR.05

illustratie verantwoording zie COLOFON

WILLY DEVENTER

samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

… en ‘t is NIÉT wat je denkt!


nr. 04 2013 B

TITTEN & PATATJE

 Leo Rommens Albert Vandenhaute 

Ondanks de plotse sneeuw bovenop de Kruissens, alléén dààr, want in Ronse zelf geen vlokje, is de sfeer bijzonder uitgelaten als beide TV-sterren uit DE FILOSOOF VAN HAGEM van bij Tieste, gezeten op Tiestes kar en getrokken door één van zijn ezels, de tocht naar de kantoren van weekblad –AZ aanvangen…

Romain alias TITTEN De Coninck en Luc alias PATATJE Tanghe onder het toeziend oog van uitgever Willy Deventer


Al wie zich herkent op foto’s uit de oude doos die in gAZet verschijnen, mag een e-mailke sturen naar onze redactie bij gazetronse@gmail.com. We nemen dan contact op met jou… DOEN!

UZEN IN DE STAD

nr. 04 2013 C

RONSE, 31 januari, vanaf 18.00 u: verzameling op de parking aan de ingang van de afdeling Beeldende kunsten van CC De Ververij met een spiritueel onthaal; poëziewandeling in groepen; 20.30 u: in de Aula CC De Ververij bekendmaking van de winnaars in drie categorieën en van het Hierboven de brief van oma Vandenbroere vanuit gedicht van de stad Ronse 2013; blz.A; links Titten en maken deel uit van de jury: Paul Patatje bij accordeonist Cox, Marc Piteraerents, CatheriLucien De Bisschop die er ne Van Ongevalle, Gaby Verzele, met zijn trekzak de vrolijke Roseline Bauters, René Lemarcq, sfeer in hield. Aan de Luc De Norme & Marc De Turck; wand bemerk je de affisecretaris: Sophie Delbar; ches alsdat Marino Falco zijn opwachting in week21.00 u: blad –AZ Stationsstraat nr. poëzie met Bob De Moor en 9 zal maken en deze Marijn muzikale begeleiding van het trio DE VALCK is nu niemand Arne Van Dongen, contrabas en minder dan BOMA in de zang, Wouter Vandenabeele,visuksesrijkste TV-reeks van ool en Sara Salverius, accordeon; BRT/VRT ooit: FC De Kamaansluitend receptie pioenen. Volgende week nog méér foto’s in gAZet… (zie ook blz.K & 11:04)


Allereerste ‘goeie’ –AZ die december 1967 in Unitas-Oostende van de persen rolde, bewaart Willy Deventer in een oud bruin valiesje ‘nog van de Marmezoek’ en is aldus gemarkeerd en bemerk het verschil tussen de eerste –AZ van 1967 en nr.01 van gAZet in 2013!

nr. 04 2013 D


nr. 04 2013 E

in Ronse in De Spil met ‘t Ronssies geklapt door Rita Claus Op 20 januari en in ‘n paar 100 locaties in geheel Vlaanderen, hield Davidsfonds zijn TOAST LITERAIR. Zo ook in Ronse. IN DE KLAS VAN… RITA van de werkgroep in de Cultuurraad ‘t Ronssies geklapt kregen de ondanks het sneeuwen opgekomen leerlingen eerst een inleiding. Na ‘waarom’ dialect in 2013, volgden er drie oefeningen waarbij een scha-ter-lach nooit ver uit de buurt was!

klap moer Ronssies…

& filmbeelden over Ronse van José Bruneel (zie foto rechts boven) voorzitter Xavier Saey van de werkgroep was eveneens present (zie blz.11:01)


nr. 04 2013 F

(vervolg van blz.E)

TOAST LITERAIR Als webmaster van gAZet begroot ik een nummer op 26 pagina’s, waarvan er 25 op het OVERZICHT kunnen en het overzicht zelf de laatste (op het overzicht niét getoonde) blz. is. Dus zien we ons deze week verplicht om enkele blz. naar volgende week te verplaatsen (er zijn er reeds 28!): de feitelijke recensie JCI/UNIZO van 18 januari, het vervolg om het ontstaan van gAZet verder te duiden, de cartoon van januari en nog ‘n paar blz. die dan in volgend nr. zullen staan.

Loes Deventer


nr. 04 2013 G

STAD MET… Terzelfder tijd groeide de vraag naar extra inspanningen om het veiligheidsgevoel te herstellen. Het vorige stadsbestuur besliste daarop om de camerabewaking gevoelig uit te breiden met niet minder dan 21 camera’s. Intussen is het systeem operationeel. De camera’s hebben een dubbel doel: het voorkomen en het oplossen van criminele feiten. De overzichtscameHet zal geen enkele Ronsenaar ontgaan zijn. Veiligheid was in 2011 een ra’s geven een gedetailleerd beeld van de markt, straten of pleinen, terhot item. De aanleiding was een reeks artikels met als kers op de taart wijl andere camera’s alle voorbijgangers én voertuigen duidelijk herkeneen weinig flatterende reportage in Terzake. Na dat rondje (laten we het baar op de gevoelige plaat vastleggen. Politie kan de beelden live bekijken, even populistisch verwoorden) Ronse-bashen, kwam het antwoord in de alles wordt ook bewaard! Vraag blijft in welke mate deze toestelletjes echt vorm van een toch wel massale bijdragen tot het terugdringen van de optocht voor een ‘geweldig’ Ronse.

CAMERATOEZICHT GEVOELIG UITGEBREID!

criminaliteit. De effectiviteit van camerabewaking is moeilijk te meten en veel grootschalig onderzoek is er nog niet gebeurd. Politie gaat er dan ook vanuit dat camera’s maar in beperkte mate afschrikken. Ze blijken wél effectief bij het oplossen van misdrijven en het identificeren van personen en voertuigen. Op dàt vlak hebben de gloednieuwe camera’s in Ronse hun nut al bewezen. Bovendien heeft dit soort bewaking een positief effect op wat er tussen de oren zit: het (on-)veiligheidsgevoel. Want veiligheid en veiligheidsgevoel is twee. Enkelingen opperden na de polemiek in 2011 dat de onveiligheid in Ronse misschien wel niet zo extreem was. Een these die de Ron-

sese korpschef Patrick Boel graag bijtrad en intussen ook door de criminaliteitscijfers van de Federale Politie werd bevestigd. De publicatie van die cijfers bracht ons de memorabele krantenkop: “Meeste criminaliteit in Oudenaarde”(1). Ze leerden ons vooral dat we in een relatief veilige regio leven. Nu is het afwachten of de bewaking ook àlle gewenste effect zal hebben. De camera’s staan zowat overal verspreid. Vooral rond de markt is er een hoge concentratie meekijkertjes. Waar ze nog zoal staan, verklappen we niet, maar de kans is groot dat je… gespot wordt! Een gouden raad als je in de stad flaneert: liefst vriendelijk glimlachen, grote broer kijkt mee! (1) Het Laatste Nieuws van 10.07.2012

RONSE  Deze bordjes waarschuwen bij het binnenrijden van Ronse voor de alomtegenwoordigheid van camera’s.


F I G U U R

IK

V A N

ben de figuur van januari, man of vrouw of twink misschien, doet er niet toe. Ik ben vooral een kindervriend, ZIJ hebben mij graag. Bij de volwassenen lig ik in een lagere lade, ook in Ronse! Als ik nog maar wat pluizen uit mijn mantel schudt, dan ankeren ze het journaal daarmee en is het één en al verkeers-kommer en… kwijl. Komaan zeg, een mens is toch ook van water en bijna acht miljard halen nooit ofte nimmer het nieuws, IK dus wel! Ik kom…

J A N U A R I

… eerst als een schim neergedwarreld en voila zie, met wat biceps, glazen handen en wat vestimentaire fantasie kan ik op de foto voor gAZet. Ik ben uniek, zeg zelf, wie heeft er zo’n neus, wie zo’n witte vacht, wie zo’n karbonkels van ogen. Wie staat er met muts + sjaal gekleed én er tegelijk in z’n nakie bij? Wie hanteert de bezem, maar keert jamais de la vie? Hoe vind je mij met jullie stad achter mijn rug terwijl ik naar huize ‘den buugoerd’ kijk, naar mijnen baas ook die achter zijn pc… gAZet in elkaar zit te puzzelen? Ik krijg vanuit de terrasplanken onder mij, mij, ook al zijn ze uitheems en dus hàrd, signalen door van al diegenen die op deze uitkijkpost mijn voorgangers waren de voorbije late lente, zomer, prille herfst: toekomstige politiekers die bij het invallen van de duisternis over Ronseaan-onze-voeten hun licht kwamen laten schijnen over de nakende verkiezingen, zij die kwamen vertellen hoe ze in volle stad van hun hebben en houden werden beroofd en hoe we in de stad over de tong gaan met onze schonen vue op ons aller Hermesstede, uitgeprocedeerde ‘Hollanders’ kwamen nog wat voeling met hun roots appreciëren, ook nog die eigen kroost van hier die eerst zit te (j)engelen over een zonneterras zonder zon en daarna staan te (parasollasi-)duvelen om een derdegraadsbrand te voorkomen. Ik dé

nr. 04 2013 H

manitoe van januari weet het allemaal. Ik heb het in mijn kleine teen en vooroplopend op welke planning van gAZet ook… WIE er mij in deze kolommen opvolgen zal als dé figuur van februari bij leven en algemeen welzijn! Hopelijk volg ik mezelf niet op, allez, ‘n kloon van mij, want ietsiepietsie ‘n streepje alover Celsius zijn nul en ik geef er de… brij aan! Lezerlief, laat mij maar poederen, doe gewoon kousen over jullie schoenen en een uitschuiver blijft gegarandeerd uit! Denk eraan dat ze in Ethiopië veel birr (= inlandse munt n.v.d.r.) zouden geven om in lifetime some snow te zien, ONCE plz! Staar je uit op mijn lappendeken dat ik maagdelijk dik over àlles leg, jawel óók op schoon gerief. Maar ik tover illegaal opgetrokken konijnenkoten, met trash opgehoopte plastiekzakken die dan nog eens reclameschreeuwerig zijn ook, vergeten snoeihout waartussen gehakte paplaurierbladeren, gebroken terracotta’s en een achtergelaten schop… steel in twee gebroken, kortom wat je vanop treinen ziet… om tot pure esthetica waarbij Lucas de evangelist zijn maagdelijke Maria uit Nazareth het om-kijken niet meer behoeft. IK BEN DE FIGUUR VAN JANUARI, IK! In ‘t wit van zijn oog heeft die ene sneeuwvlok een spitsafbijter (lees verder op blz.S)


nr. 04 2013 I

ENKELE LATE REACTIES OP gAZet… Héél leuk initiatief. Kan je ergens een gedrukte versie bekomen of is er mogelijkheid om deze versie uit te printen? Lees graag zulke dingen in mijn luie zetel. Heel tof! Ik ga gazet regelmatig lezen… Proficiat met uw initiatief dat meesurft met de evolutie van de media en een leemte vult in de Ronsese gemeenschap. Een mooi initiatief. Ik kijk al uit naar de volgende editie! Dank voor die gratis info ivm het lezen van de gazet ....ik behoor ook tot die categorie die in het begin sukkelde ... maar de 2de keer ging het al veel vlotter ... nu zal het nog vlugger kunnen ... EN ... welgekomen om met het koude winterweer rustig de gazet te kunnen lezen. Wat ‘n leuke Gazet, waar is de tijd? ZALIG, de creatievelingen onder ons, ze laten hun volk zich zinvol bezighouden.

DEZE REACTIES OOK NOG:

Nu ik GAZET krijg, dienen alle andere Ronsese gazetten alleen nog… oom er vies in te droeien! Mooi initiatief! Volhouden zal de boodschap zijn! Veel succes! Ik heb er weer verrukt nr. 3 op nageslagen, nóg beter dan de nrs. 1 en 2… ‘t Is niet omdat ik naar de kust ben uitgeweken dat ik geen voeling meer wil met Ronse, INTEGENDEEL! Uw initiatief voor een GAZET VOOR RONSE komt niks te vroeg, voortdoen! Ad multos annos gazet!

Er staat in 1 nummer van de gazet meer dan in een gans jaar van andere lokale kranten. Man man man. foto boven net voorbij de tunnel van Louise hoe de sporen wachten op hun heraanleg (zie gAZet nr.03); zie desbetreffende brief van de minister op de vlg. blz.; en néén, dit is niet de trein van Hitler die het station van Ronse voorbijstoomt richting Frankrijk, maar een simulatie (zie een lezersreactie hiernaast rechts)

Nog niet bekomen van danig schrikken dat Hitler in Ronse was en met zijn trein langsheen het station van Ronse denderde op weg naar Boulogne. Om koud van te krijgen maar ook en dankzij GAZET te weten dat dit ooit in Ronse en echt ook nog gebeurde.


Toch wel ‘n klepper de Ronsese kunstenaar die tot in het verre Japan

kleurrijk binnenbonjourt op de ‘corporate calendar’ van het wereld-

concern YKK onder de allerplezierigste titel PLEASANT TIME, want…

Adi Steurbaut werd door het agency OZ (Tokio) daartoe opgemerkt!

nr. 04 2013 J


nr. 04 2013 K

MUZEN IN DE STAD  en acteur Jan Decleir, Brigitte Vanhoutte (die in 2017 schepen wordt), voorzitter Cultuurraad Marc De Turck, stadssecretaris Linda Vandekerkhove en Pjeero Robjee op gedichtendag 2010; poëzieneon a/de Hoge Mote  Gedicht, gedicht, ook licht of zwaar, in Ronse, ‘t mag! p-r-o-z-a-l-e-z-e-r zwicht, poëzie heeft óók haar dag!

GEDICHTENDAG 31 JAN’13

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

lees over gedichtendag ook op blz.C & 11:03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com


Ook tijdens het zetelgesprek van UNIZO/ JCI (zie blz.M) kwam de nieuwbouw voor CC De Ververij ter sprake. Praktisch zal het wel wezen en mooi/lelijk luidt naar eigen smaak, doch grote architectuur is het niet, ook al moet het geheel worden afgewacht, nieuw ingebed in het gerestaureerde oude van voorheen TB!

nr. 04 2013 L De site wacht op afwerking en kijk, wat de realiteit ter plekke niet kan, doet een fotocollage WÉL!

‘n Gemiste kans voor Ronse? Het zal wel van ‘t budget hebben afgehangen; een wereldvermaarde architect zoals onderaan voor het museum in Groningen NL, zal niet voor de… stadsportemonnee hebben gekund. Ook tijd kan na verder afwerken knap helend zijn!

lees verder over deze site op blz.11:03


‘n Talrijk opgekomen publiek woonde de reeds acht jaar consecutief georganiseerde nieuwjaarsreceptie bij van ‘n samenwerking UNIZO met

nr. 04 2013 M

JCI, beide lokaal verankerde verenigingen, de eerste voor zelfstandige ondernemers, de tweede voor jonge entrepreneurs… Het zetelgesprek met als moderator Simon Demeulemeester (Knack) en een panel (in gAZet nr.05 brengen we een omstandige recensie) ging over CITYMARKETING onder de titel ‘Ronse in de verf’. Na afloop kon worden genetwerkt op de receptie.


We publiceerden in weekblad –AZ jaargang 1968 om god-weet-welke-reden deze tekening, blijkbaar iets Deens of dan toch Skandinavisch. Net zoals bij de Mohammed cartoons barstte er een kruik op de –AZ-redactie in de Stationsstraat…

… nr. 9 en wel in de vorm van een vlammende brief (de schrijver kijkt nog immer vanachter brilglazen, hallo H., remember?): met blote borsten en naakte madammen zal jullie weekblad de jeugd en andere welopgevoede mensen naar verder zedenverderf sturen, hou daar aub mee op!

nr. 04 2013 N

Om maar eens 45 jaar van evoluerende tijdsgeest te schetsen! Kijk op blz.11:02, zolang ‘ze’ maar toonbaar zijn: “Comme du béton!” (hallo, W.?).

Ronsenaar en radiojournalist Jeroen Reygaert… sprak in Ronse over de belangstelling versus de aversie van de jonge mensen voor politiek, actualiteit & het vak geschiedenis. Op de foto hierboven, v.l.n.r.: emeritus leraar esthetica Bernard Decraene die Jeroen in de klas had, voorzitter GOKRTI Herman Kerkhove, Jeroen zelf en Jan Laleman! Zie verder op blz.11:03.


nr. 04 2013 O

50 WK1963 RONSE

jaar geleden

Om de tijd van toen even op te roepen: dìt stond in datzelfde 1963 nog te gebeuren, 22 november…

“Ik heb krampen”, riep knecht Beheyt keizer Van Looy toe, remonteerde Rik II net vóór de streep langs links én werd wereldkampioen. Ronse was in shock, IN ROUW, zó was het!

Ronse was op die memorabele 11e augustus… 1963 effe hét HART van de mondiale sportwereld. Zeker een WERELDkampioenschap wielrennen, mét ‘n Rik-Van-Looy-vedette in de in die tijd hechtere nationale rangen, was toen nog wat anders dan het nu in ons oververzadigd entertainment nog is! Getuige de freakachtige souvenirjacht van onze uitgever om, als de macadamse Glorieuxlaan van weleer werd opgebroken, ter plekke te kamperen om de gruejongen bij het opbreken van DE plek waarop ene knecht Benoni de keizer himself van ‘t regenboogshirt hield... een-stuk-beton aan te wijzen én als een relikwie mee te tronen, de andere collector’s items ‘ten huize van’ aanvullend. Getuige deze foto van het ruwe wat zware kleinood, mààr dat laatste begrip beslist waardig. Kijk zelf: als ‘n verstild HART!

WAS VAN LOOY RECHTDOOR BLIJVEN FIETSEN EN NIET VAN ZIJN LIJN AFGEWEKEN (NU ZOU HIJ ZELFS WORDEN GEDEKLASSEERD), DÀN WAS

HIJ …


Op dat bewuste WK’63, ik was student eerste bachelor in Gent, maakte ik alles mee van op een tribune, vlak voorbij de aankomststreep. Je kan mij herkennen op de foto die in De Ronsenaar verscheen en als je twijfelt, een jeugdfoto uit ’63 als inzet! Bemerk de triomferende nieuwe wereldkampioen Benoni Beheyt terwijl Rik Van Looy op schavotplek nummer twee zijn incidentrijke spurt opnieuw en opnieuw lijkt te filmviewen. Nogmaals, zo’n opdoffer had Ronse nooit kunnen voorzien, wielerland België was in twee kampen getrokken: een massa awoertroepers in het kamp van Rik en een handvol gniffelaars in dat van Benoni. Rik zou géén derde WK-shirt meer omgorden, de keizer van Herentals werd tweemaal wereldkampioen bij de eliterenners, terwijl Benoni zijn stunt nooit meer zou overdoen. Toen ik met Rik Van Looy ‘n paar keren heb getelefoneerd om hem naar Ronse te krijgen, dit ter gelegenheid van het verschijnen van het boek  100 JAAR SPORT IN RONSE, twijfelde hij eerst. Hij wou erover nadenken. Toen ik hem een tweede keer belde, gaf hij aan liever NIET MEER aan Ronse’63 te worden herinnerd, ook al werd de foto van dé spurt van de voorbije eeuw uitgeroepen tot dé sportfoto van 100 sport in Ronse.

In 1965, twee jaar na ‘Ronse’, probeeerde Rik II het in San Sebastian over te doen, t.t.z. dromen van een derde wereldtitel, tevergeefs echter… Willy Deventer tekende toen deze cartoon in de sportbladzijden van dagblad Het Volk 

nr. 04 2013 P


WEER EEN ZWARTE WIELERBLADZIJDE VOOR RONSE

IN 2013

25 JAAR GELEDEN:

Het officiële logo voor het WK’88 in Ronse was gewoon fout: de kleuren van de regenboogtrui staan in OMGEKEERDE volgorde (zie links bovenaan de correcte volgorde)! Onbegrijpelijk dat de grote m a n i t o e s…

foto’s en illustraties genomen uit 100 JAAR SPORT IN RONSE

nr. 04 2013 Q … van het organiserend comité dàt NOOIT hebben opgemerkt. Zelfs monsieur Eddy Merckx himself niet, hij die de regenboogtrui wél drie keer in zijn wielerloopbaan mocht omgorden! Tja, de perfectie was evenmin NU van deze (wieler-)wereld… cf. de cover 1963!

Links van deze tekst het ontwerp voor het WK’88 door Willy Deventer waarbij het parcours als een R (de R van Ronse) wordt voorgesteld en waarbij het buitenvlak de Ronsese kleuren heeft (groen en het wit van de wegmarkeringen annex aankomstlijn). De binnenzijde vanuit het perspectief gezien toont de Belgische tricolore (zwart|geel|rood) en de kleuren van de regenboogtrui - die niet dezelfde zijn als de regenboog zoals wij hem kunnen zien na een onweer (zie gAZet nr.02 bij een speelbord voor OOOC Glorieux) – maar wel blauw|rood|zwart| geel en vervolgens dat groen van Ronse weer. Vijf i.p.v. zes kleuren dus! Op blz.R de illustratie die Willy Deventer in het Gulden Boek van de stad plaatste n.a.v. het… RENAIX’88 bezoek van Maurizio Fondriest aan Ronse in 2010, tenslotte de wereldkampioen 1988 die te Ronse profiteerde van de incidentrijke spurt waarbij een maneuver van Steve Bauer een protesterende ‘Ronse-buur’ Claude Criquielion uit Deux-Acren (nabij Lessines) te voet zette. Nog enkele exemplaren van het boek 100 JAAR SPORT IN RONSE resten bij de sportdienst. Dat boek mag in geen enkele bibliotheek van een rasechte Ronsese sportliefhebber ontbreken.


In 1993, 20 jaar geleden dus, besliste de rechter finaal dat Steve Bauer niets kon worden aangewreven en dus dat Maurizio Fondriest dé terechte wereldkampioen van Ronse’88 was.

nr. 04 2013 R

heeft het qua Ronse over het te herbekijken reglement wensballonnen, want eentje veroorzaakte brand bij het neerkomen op een dak; verder is de jeugddienst op zoek naar jongeren die als jeugdbegeleider willen werken met kinderen van 4 tot 12 jaar; talrijke foto’s herinneren aan de voorbije Bommelsfeesten en cultuurliefhebbers uit Ronse schenken ‘n pluim aan Marc De Turck (67) uit Maarkedal.

bedeelt de socialisten in Ronse een hoofdrol toe met hun klacht tegen de verkiezing van de nieuwe OCMW-raad; Tijl Rommelaere of dé man té veel werd nochtans vervangen door een dame met name Angélique Syroit; deze doorstart is voor sp.a duidelijk ondergeschikt aan de puntjes op de spreekwoordelijke i én vanwaar het bezwaarschrift bij de raad voor verkiezingsbetwistingen. Wordt vervolgd!

Toen Maurizio FONDRIEST, wereldkampioen van Ronse’88, na zijn wielercarrière zijn fabricaat de fiets RENAIX’88 kwam voorstellen, maakte Willy Deventer in ‘t Gulden Boek van Ronse deze illustratie… Engelsenlaan 21 Ronse TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL en SCHOOLGERIEF LEDERWAREN, GESCHENKEN en FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

brengt het engagement vanwege KSO Glorieux t.v.v. Damiaanactie 2013; 300 medewerkers woonden de dekanale nieuwjaarsreceptie bij; bij OKRA was er kerstviering; het O.L.V. van Wittentak programma 2013 start reeds op 11 februari; op 02 februari is het Lichtmis!


nr. 04 2013 S

p een zekere dag kwam ene Georges CANS in onze –AZ kantoren binnengewandeld en zei dat hij… SNACSke was. Hij woonde in het Fabriekstraatje. Hij wou de sport voor –AZ gaan doen. Hij bleek inderdaad een kleurrijk figuur vervolg van blz.H (kijk naar mijn neus in detail) aan jouw en mijn uitgever gemuzed zodat de figuur van februari géén jaloezie hoeft te verwekken bij die van dienst voor maart enzovoort. Dé primus inter pares ben én blijf ik, IK Leon de Sneeuwman en is die van volgende maand onvatbaar voor

Afgunst enzo, dan is dat omwille van ‘Poulidor zijn’, terwijl ik voor gAZet steeds de numero uno zal blijven, den Anquetil zonder zijn overwinning in de tour de force te moeten teruggeven, gewonnen op mijn… géén been, met nog geeneens één bal aan mijn lijf, gewonnen zónder doping, Lance, ZÓNDER!

te zijn, bekend in sportmiddens, zeker de vissport, ook op de voetbal! We lieten hem begaan met ZIJN –AZ sport en daarvoor kwam hij iedere dag met behulp van zijn wandelstok tot in de Stationsstraat nr. 9. Hij ontwikkelde ‘n eye catcher… avant la lettre door zijn vrouw een lange sjaal te doen breien om aldus op elke sportgebeurtenis waar ie verscheen het uithangbord van weekblad –AZ te zijn. Op een dag kregen we een Duitse verslaggeefster over de vloer die een stek zocht om voor haar Duits magazine een reportage ZIE VERVOLG OP BLZ.11:01


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal in jaargang 01 nummer 04 van het lokaal digitaal weekblad gAZet HOME: gAZet & tereelvderuuwre logo’s door Willy Deventer (ook vlg. blz.); de allereerste –AZ; Titten & Patatje vanuit de hemel (foto Luc De Rammelaere) BLZ.A: Willy Deventer, Titten & Patatje in foto-atelier Luc De Rammelaere; wie werd 69 rararara? BLZ.B: foto’s Luc De Rammelaere; BLZ.C: logo gedichtendag BE/NL BLZ.D: de allereerste –AZ die v/d persen rolde in Unitas-Oostende (pvt-coll. W.D.) AUTEURSRECHTEN BLZ.E: cover Davidsfonds Leuven; eigen ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN foto’s; logo Willy Deventer BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.F: eigen foto’s Willy Deventer is international author met BLZ.G: artikel met foto’s door CAE-code 109987598, aangesloten bij Thomas Deriemaeker SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.H: eigen foto’s graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.I: foto weekblad –AZ; eigen foto’s code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.J: foto weekblad –AZ; zes illustraties lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, door Adi Steurbaut voor 12 maanden in YKK manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder (Japans wereldconcern) BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.K: foto’s gedichtendag 2010 Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.L: CC De Ververij foto’s Cultuurraad materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.M: foto’s An & Willy Deventer delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft BLZ.N: uit –AZ; foto Rita Claus dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.O: fotografen onbekend; logo W.D. zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.P: uit De Ronsenaar (1963); uit Het Volk dan asap contact op met onze redactie via (1965): cartoon door Willy Deventer gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.Q: foto uit het boek ‘100 jaar sport in ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen Ronse’; logo Regis Christiaens; logo’s W.D. of om er het copyright van te kunnen BLZ.R: illustratie door Willy Deventer in het vermelden. Confraterneel, Willy Deventer. Gulden Boek v/d stad Ronse; logo W.D. BLZ.S: foto’s weekblad –AZ; logo W.D. BLZ.T: COLOFON; foto An Deventer extra toegevoegde blz: 11:00: dubbele oproep met eigen foto’s 11:01: eigen foto’s; logo Willy Deventer

11:02: paint Willy Deventer & fractaal ‘beke’ 11:03: vervolgen van teksten 11:04: foto Cultuurraad; artikel en groepsfoto RITMO door Damien Van Wambeke 11:05: gAZet telt reeds vier nummers… OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.04 van 25 januari 2013; 28 blz./80 illustr.

MERCHANDISING → diverse items mét dit logo…

nr. 04 2013 T

H O E L E E S J E gAZet ? → je kan dit digitaal weekblad via enkele kanalen lezen en bekijken… → je kan inloggen via www.gazetronse.be of via www.azronse.be (zie blz.A) → je kan ook per e-mail/twitter verwittigd worden telkens weekblad gAZet online komt → typ gazet ronse bij <google> O. A. I N D I T N U M M E R : √ JCI, UNIZO en nieuwjaarsreceptie… √ alles over ‘muzen in de stad’ … √ eerste –AZ versus eerste gAZet… √ reportage over de ‘Toast literair’… √ Ronse speelt op cameraveilig… √ Ronse IS sport met diverse artikels… √ Ritmo is de opvolger van Jakhals…

O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ hoe verliep gedichtendag?… √ de werking etc. van gAZet (vervolg)… H O E A D V E R T E R E N I N gAZet ? √ januari in Ronse (cartoon)… → ATELIER 92/94 te 9600 Ronse stelt, mààr √ nieuw toneelseizoen in ‘t verschiet… met mondjesmaat, advertentieruimte ter √ mini-onderneming en Valentijn… beschikking van het bedrijfsleven, de over√ ‘uitgesteld nieuws’ en andere… heid, instanties, particulieren enz. In februari wordt op de HOME → de inhoud van advertenties en betaalde LENOUVEAUAZESTARRIVE mededelingen valt onder de uitsluitende vervangen door verantwoordelijkheid van de inlasser DOORGAANVOORRONSE! → een volledige pagina inlassen is, behoudens negociatie, quasi uitgesloten, dus max. 3 kolom publiciteit per blz.; max. 20% pub! → per nummer & per kolom = € 50 BTW.e → 2/3 kol./meerdere inlassingen: -10% → tarief = kant & klaar inlassingsmateriaal → opmaak advertentie: prijs vlg. contract → facturatie ‘medecontractant’ en bedrag voorafgaand aan de verschijning te voldoen

Willy DEVENTER stichter /uitgever van digitaal weekblad gAZet geeft je hier volgende vrijdag om 11u graag weer rdv…


P OPROEP OPROEP OPR Digitaal weekblad gAZet doet een oproep aan de Ronsenaars en gewezen Ronsenaars om in eigen huis te zoeken of er wat rond de duivel te vinden is. Ronse is onlosmakelijk met de duivel verbonden, hij staat er zelfs verheven ten altare! Hij is de demon die onze patroonheilige uit door hem bezeten mensen wil drijven én waarvoor o.a. ook de Fiertel uitgaat. Volgende week een opmerkelijke instinker aangaande de Fiertel, want om het in deze Armstrongse tijden te herinneren: gaat de tour de France al eens in Engeland gaan starten, dan

goes the Fiertel… Giro? Allez, zo ongeveer dan toch én bovendien: MISSCHIEN! Dus heb je wat liggen - niet het zoveelste plaasteren ruitertrio Hermes/ paard/duivel door-slag-beeld dat tengevolge een overvloed van gips, wellicht overgebleven van ‘n hamstertijd tengevolge ‘Korea’, maar iets ‘apart’, iets wat nóch buur, nóch tante, nóch klein pierke in petto hebben - tonen! Ben je naar het buitenland gereisd en werd je daar door een of andere duivel verleid én als je dat zelf wel wilt: aan gAZet melden. Van harte dank en alles blijft vàn jou, wij willen het alleen maar publiceren en duiden in een groter geheel…

11:00

P OPROEP OPROEP OPR

heb je meubelen?... én heb je duivels gerief??

Digitaal weekblad gAZet doet een tweede oproep alleen aan de in Ronse wonende personen die hun medestadsgenoten een glimp in hun interieur willen gunnen, zo van kijk: IK WOON ZÓ! Helaba, natuurlijk denken we aan inbrekers en dus géén gevels noch personen op de foto, geen namen of adressen, alles volkomen anoniem. Ook niet zoals in ‘Komen Eten’ op slaap- en badkamers gaan snuffelen, neen, alles netjes in de woongedeelten, de hele kamer(s) of een detail eruit (zie foto als voorbeeld). gAZet komt zèlf de foto’s schieten, dus wat we van tussen 1, 2, 3, 4 muren (zie onderstaande rubliekslogo) van de Ronsese interieurs laten zien ooit, staat echtig waarachtig echt in Ronse!


en ik mag in gAZet omdat mijn baasje zo’n leuke foto van mij maakte…

11:01

In 2013 is het reeds 10 jaar geleden dat pastoor Luc Claus overleed. ZIJN parochie Sint-Pieter betreurt hem nog steeds. Het unieke bij zijn begrafenis was dat de bellenman van de Fiertel zijn lijkbaar bellend vooraf ging. In volgend nummer van gAZet geven we aandacht aan deze Ronsenaar zaliger.  blz.S te maken en vermits de laptop nog moest worden uitgevonden, kreeg ze van haar lieve gastheer Snacske zijn wat modernere typmachine en zou hij zijn plan wel trekken met mijn oude Remington! Z’n Duits was niet beter dan dat van ene… Jean-Marie destijds en het was best hilarisch

hoe die twee elkaar verstonden! ‘s Middags toen ik Georges meevoerde om hem aan z’n deur af te zetten - ‘t was maar ‘n klein ommetje - en ik hem vroeg wat de pot schafte, liet hij nóóit zijn tong pellen en zei steevast: “Toetskies mei Japoneiskies”! Ook in de hemel Georges, gene rijstpap? W.D.

Inschrijven voor ‘t Kader, weet je ‘t mosselfestijn Is ‘n parochiezaal, in De Spil op SintMààr dààr eet je Pieter zondag 3 februari kan Mosselen fenomenaal! via 055 21 51 66 Ook de vol-au-vent of via e-mail naar Is er kip-pe-lek-ker dlimbourg@ skynet.be. €16 Dus doe gelijk Liban: volwassenen. Kom af lek-ker-bek-ker!


Opzijkijken, olieverf op karton (+ detail) door Willy Deventer (1972) en in dezelfde tinten een recent fractaal van ‘Beke’ (Bertrand Vande Kerckhove) getiteld Archimedes' screw.

11:02


(vervolg van blz.N) Lezing GOKRTI: HET VAK GESCHIEDENIS IN RONSE… De Geschiedkundige Kring van Ronse hield vorige vrijdag 18 januari zijn statutaire vergadering. Jan Laleman komt aan het roer als nieuwe voorzitter en volgt daarmee Herman Kerkhove op. Het nieuwe werkingsjaar startte met een gesmaakte lezing door Jeroen Reygaert van de VRT-nieuwsdienst en tot vorig jaar leraar aan het Ronsese KSO Glorieux. Hij had het met… “Waarom moeten wij dat kennen, mijnheer?” over het nut van geschiedenisonderwijs. ‘Het blijft belangrijk om beslissingen en visies van vandaag af te toetsen aan de geschiedenisspiegel’, aldus Jeroen, die nog meegaf dat veel leerlingen ook gewoon geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Verder ging hij in op methodes om geschiedenis en actualiteit over te brengen naar de jongeren van vandaag. Jeroen gelooft daarbij in de kracht van het verhaal of geschiedenis als een grote soap. Vanuit zijn opdracht aan de VRT om actualiteit voor jongeren toegankelijk te maken, kwamen enkele mooie voorbeelden van verschillende benaderingen van hetzelfde onderwerp. Het is duidelijk: geschiedenis heeft een toekomst. OOK IN RONSE.

GEDICHTEN van de stad RONSE: 2004: Catherine Van Ongevalle: Zal ik het blauw zijn; 2005: Hélène Claeys: En nog ruik ik je; 2006: Bart Wallays: Weg van poëzie; 2007: Paul Baekeland: Een vogelvlucht; 2008: Tine Mortier: Het knalt en het giert; 2009: Hein van der Schoot (NL): Hiernaast; 2010: Vera De Brauwer: Druppelsgewijs; 2011: Valérie Mattelin: Tussen hemel en aarde; 2012: David Huyghe: Rakelings. Bvenstaanden zijn dus stadsdicters.

2008: “Muzen in de stad” met poëzie op zolder ((Hospice Canfijn) / Chris Lomme met “Mijn leven langs de poëzie”. 2009: “Muzen in de stad” met poëzie “In beweging” in de Academie voor Artistieke Vorming / Hubert Damen met “De tango van het blote kontje” (Toon Hermans) / poëzie van C. de Andrade. 2010: “Muzen in de stad” met “Poëzie in en om het stadhuis” / Pjeeroo Robjee, Ben Sluys en Jan Decleir. (zie foto blz.K) 2011: “Muzen in de stad” met “Tussen hemel en aarde” in het klooster van Sancta Maria / Joke Van Leeuwen en muzikale intermezzo o.l.v. Ronsenaar Skrin Van de Walle. 2012: “Muzen in de stad” met “St®oom” in en rond het station / Merel De Vilder met begeleiding van Dick van Der Harst. 2013: DE GEDICHTENDAG HEEFT PLAATS IN CC DE VERVERIJ, opgericht op een site met ‘n rijke geschiedenis:

11:03

werd echter voor een groot deel vernield. In 1922 werd de fabriek verkocht aan Oscar Thomaes en in 1923 werd ze omgevormd tot de ‘Teintureries Belges’. Het was één van de weinige fabrieken in Ronse met een substantiële inbreng van buitenlandse investeerders. Na de Tweede Wereldoorlog beleefde het bedrijf zijn hoogdagen, toen in Ronse ongeveer 9.000 van de 25.000 inwoners in de textielnijverheid werkten. De vennootschap is in faling gegaan op het einde van de - - - - - 10 - - - - REEDS TIENDE GEDICHTENDAGJAAR: textielhoogconjunctuur te Ronse, 2004: Poëzie in de sneeuw op de Groeind jaren 1970, begin jaren 1980. te Markt: tekst uit het stadsgedicht. Begin de negentiger jaren werd de 2005: De roze golf: poëziebus / fabriek overgenomen door de NV De broodzakken met gedichten / posters Leie (1992) en daarna door NV De met gedichten in het station / roze Nieuwe Leie (1994). Eind 2000 stopwolkjes met het winnend gedicht op te de laatste exploitant, de NV Flotex vijver van het Bruulpark / plaatsen van Teintureries Belges wordt… namelijk, met de productie van een vers (in spiegelschrift) op de vijver gevlokt textiel, als gevolg van een De Nieuwe Leie wordt… van de Bruul / Bert Kruismans met catastrofale overstroming van de CC De Ververij “België voor beginners”. Molenbeek. Terrein en gebouwen 2006: Vanaf ‘06 “Muzen in de stad” De eerste fabriek, met spinnerij, werden in december 2002 eigendom met wandeling in het stadscentrum weverij en ververij werd opgericht van de Stad Ronse. met poëzie op historische plaatsen / door Jacques Van Ex -Toelen in 1911. De link met cultureel erfgoed en Antje De Boeck met aan de piano Tijdens de Eerste Wereldoorlog deden natuur. Karl van den Dooren. de gebouwen dienst als Duitse kazer- De keuze om deze site een culturele 2007: “Muzen in de stad” met poëzie ne, de ‘Herzog Albrecht Kazer-ne’. De bestemming te geven is doordacht. in en rond Sint-Martinus / bezetter bracht er o. a. een manège Via het Bruulpark wordt een Kristien Hemmerechts met gedichten met stallingen in onder, mét heroïsche duidelijke link gemaakt met het van haar man Herman De Coninck (+). muurschilderingen. Het machinepark cultureel erfgoed van de stad, 


RITMO WAARDIGE OPVOLGER VAN JAKHALS

 meer bepaald het historisch centrum met museumkwartier en de twee kerkgebouwen. Bovendien zal ook de link tussen cultuur en natuur heel duidelijk aanwezig zijn: via de Beekstraat kan men vanuit CC De Ververij onmiddellijk de natuur in. CC De Ververij is het nieuwe culturele hart van Ronse. CC De Ververij is een link met de vroegere bestemming van de plek, een textielververij, en een allusie op het palet van kleuren en klanken terug te vinden in iedere hoek van het gebouw.

Al ruim vijf jaar is de jeugdige kunstgroep Ritmo de waardige opvolger van de groep Jakhals van destijds. Het geesteskind van Damien Van Wambeke, in de vorm van een vlaggenspelgroep annex een drumband, werd opgericht in oktober 1973. De folkloregroep vertegenwoordigde 25 jaar lang haar stad van herkomst, Ronse, in ongeveer 600 optredens in binnen- & buitenland. Memorabele optredens waren die voor de nationale TV-zender vanTaiwan (1994), in Zamosc (Polen), in Melides (Portugal). De optredende groep doorkruiste diverse landen maar vooral Frankrijk: van Normandië tot de Camargue! Tijdens een show met internationale gasten, ‘Kasteelfeesten’ gedoopt (1998), namen oprichter Damien Van Wambeke (25 jaar actief) en broeder Willem Dedeyster (24 jaar actief) afscheid van Jakhals. Kristof De Venter nam de fakkel over. Een handvol enthousiaste ouders hielpen hem de draad door te trekken. Om geen duplicaat van de oorspronkelijke kunstgroep te blijven, beslisten opvolger Sammy Khiter en zijn ploeg om de naam te veranderen en de werking enigszins aan te passen. Ruim vijf jaar geleden werd het dan ‘Ritmo Ronse’, een term vanwege ritmiek, muzikaliteit, beweging. Tijdens de jongste nieuwjaarsreceptie reikte Ritmo awards uit. Alle leden werden ergens bij de vooropgestelde waardeoordelen betrokken. Maar de vier belangrijkste awards kregen speciale lof toegezwaaid: ‘beste nieuwkomer 2012’ werd Meyssa, de ‘grootste persoonlijkheid’ Jellina, de ‘beste allrounder’ Bjorn en de ‘Ritmo-ster’ van de groep is Gwen. Groepsleider Sammy: “We gebruiken alleen voornamen om de familiale geest van de groepswerking nog beter te belichamen. Ritmo

11:04

heeft voor dit jaar opnieuw een resem optredens in het vooruitzicht. Vier impresario’s (waarvan twee die reeds meegaan van in de tijd van Jakhals) bieden de groep de nodige contracten aan”. Sammy, Robin en de andere artistieke leiders dromen ervan om binnen afzienbare tijd een nieuwe show op een Ronsese scène te kunnen neerpoten. FOTO: de huidige groep Ritmo bijna voltallig aanwezig op de nieuwjaarsreceptie 2013; ook burgemeester Luc Dupont en schepen Ignace Michaux waren present.

Méér foto’s in gAZet nr.05


LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD ALLIENE VUIR RONSE ! 11:05

A

B DOORKLIKKEN LUKT HIER NIET! (zie hiernaast helemaal rechts)

surf naar www.gazetronse.be en je ziet het scherm A zoals hierboven; klik bij A op HIER en lees de gAZet van de lopende week; klik je bij A op VORIGE EDITIES dan krijg je scherm B zoals hierboven te zien, klik dan op de gewenste vorige edities en lees‌


gAZet jg.01 nr.04 vrijdag 25 januari 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.