Gazet jaargang 1 nummer 48 29112013

Page 1

“Enkele voorbeelden van verhalen die we al brachten: iemand die elke dag om drie uur ’s nachts fietsend naar zijn werk vertrekt dat 80 km verder ligt, een man van 80 die een zoon van 24 adopteert, iemand die een lachclub heeft opgericht, twee

FILMT

gAZet jg.01 nr.48 vrijdag 29 november 2013 met 99 blz. en 199 beelditems inclusief 52 pagina’s

mannen die zich dagelijks vrijwillig inzetten om een monument van het dorp proper te houden, een friturist die na zijn uren middeleeuwse liederen zingt, een man die ‘n tirolerhut heeft gebouwd in zijn tuin, een schilder zonder armen …” – en welk verhaal levert ‘Ronse’? JOUW VERHAAL IN IEDEREEN BEROEMD? Opnames op 16 december…

nr. 48 2013

IN…

RONSESTERKEBRAND?

JG.01 NR.48

ZIE BLZ.98 & 99

FOTO GAZET

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

.

BLZ.C

LEES DE SCHEVE KOLOM

NU NIET

NADA

RIEN DE KNOTS

.

WEERSTAAN AAN

ZET JE SCHOEN…

NEEN AAN…

NIETS

WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

DOEN!


A 48’13

‘ZWARTE PIET’ MAG MAAR VOOR

50%

ZWART

MEER ZIJN…

BOMMELSKONING JEREMY WAS IN KLEVE – zie blz.F

en inderdaad wordt het weer zotskappentijd met mijters, kerstmutsen, kronen, carnavalsteken, pièce-montées enz. – zie o.a. bij FOTO GAZET

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD gAZet is niét het orakel van Ronse; wie een wikipediaatje wil doen: SHOOT! medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is gAZet WORDT VOORAL élke vrijdag 11 uur één week lang

alliene vuir Ronse…

GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN! gAZet brengt het nieuws ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

ZIE BLZ.U

via gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365


B 48’13

CULTUURRAAD RONSE Hiernaast de leden van de Ronsese Cultuurraad zoals deze op heden is samengesteld. Van de 27 leden vind je in de tabel naast de namen hun coördinaten alsook de verenigingen die ze vertegenwoordigen, de werkgroep waarin ze actief zijn en in het groen de namen van de voorzitter (Marc De Turck), de ondervoorzitter (Alain Saey), de secretaris (Katrien Béatse) en met als penningmeester Jean-Paul Cardon.

10 … EN BUUNIE ZETT HEEM VUIR ZIENEN SPIEJGO°!!!

ZO GOED

???

© by gAZet Ronse


C

SINTERKLAASLIEDJES

Deze Klaas, met ‘n duidelijke knipoog naar de Flintstones van Hanna & Barbara, verscheen jaren geleden in weekblad –AZ en door Willy Deventer getekend; bovenaan rechts een Klaas met (gestreepte) Piet van de Oudenaardse kunstenaar Ernest Van Den Driessche (naïeve schilderkunst) terwijl onderaan een wat mistroostige Klaas met weeral (strepen) Piet doorheen het Lier van Felix Timmermans trekt (houtsnede door de schrijver van Pallieter die ook een talentrijk illustrator was).

SINTERKLAASSYMBOLIEK Iedere zesde december wordt de verjaardag (!?) van Sinterklaas gevierd (in Aalst en ‘t Ieperse is dat dan weer Sint-Maarten met als feestdag 11 november). Voor sommigen heet ie zelfs Sintegreef! Vooral kleine kinderen worden dan verwend, zeker als ze nog ‘in Sinterklaas geloven’! Ronde deze heilige is heel wat symboliek verweven en daarbij mogen we zijn trouwe ‘knecht’ Piet niet vergeten…

HET SCHOENTJE VOOR DE SINT Freud/Jung zagen in de schoen een symbool van vruchtbaarheid te vergelijken met de vrouw. De voet stond dan weer symbool voor de man. In volksgebruiken drinkt de bruidegom bvb. uit de schoen van zijn bruid (Polen) en de vader van de bruid geeft een paar schoenen van zijn dochter aan de bruidegom (UK), dit om het koppel geluk te brengen én vruchtbaarheid mee te geven. Ook de Sint vult onze schoen met lekkers… 


 (= vruchtbaar) en cadeaus (= geluksbrenger).

NOG OVER SCHOENEN… De Italiaanse arts Garri werkte in 1891 de scarpatologie uit, dit is de studie van de menselijke ziel aan de hand van het slijten van de schoenen! Men is schuchter als de hakken eerst aan de binnenkant slijten; gelijkmatige slijtage wijst op intelligentie en als dat chaotisch gebeurt, zou dit verwijzen naar een verstrooide geest! Bij de Romeinen bepaalde de schoen de rangorde in het leger. Een honderdman of centurion mocht de veters van zijn sandaal of caliga viermaal rond de enkel binden, een ondergeschikte driemaal enz.! De Romeinen namen ook het schoeisel van de door hen overwonnen soldaten over ten teken van zegepraal, bvb. deden ze dat met de laarzen van de Goten, de bottines van de Hunnen en de galoches of gallicas van de Galliërs (zie Asterix). Zeer verwonderlijk heeft het dragen van gelijke schoenen voor de linkeren rechtervoet geduurd tot… 1822! Toen verschenen in Philadelphia (USA) de eerste paren met een ergonomische linker- en rechterschoen. In Frankrijk werden tot 1940 nog gelijke schoenen gedragen door karmelieten (boetedoening), psychiatrische patiënten (anti-vlucht) en misdadigers (extra straf). Sinterklaas is ook de patroonheilige van de oogst (weerom het thema vruchtbaarheid). Ga maar eens ‘n kijk nemen in de Sint-Niklaaskerk aan de Korenmarkt te Gent. In het tympaan van de hoofdingang aldaar staat de Sint in steen vereeuwigd met z’n meest voorkomende symboliek: de kindervriend met de met drie scholieren gevulde kuip. Binnen in de kerk is er het machtige hoofdaltaar van de heilige Nicolaas alsook gepolychromeerde beelden. Er staat vermeld dat de Sint de patroonheilige van de handelaars en van de schippers is, vandaar wellicht zijn boot! De meeste ons bekende klaasliederen dateren uit het midden van de 19e eeuw, ook het ‘ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT’. Jan Pieter Heye schreef in 1847 ‘ZIE DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN’. De grote hoeveelheid klaasliedjes wijst op de populariteit van de Sint. ‘SINTERKLAAS KAPOENTJE’ is nog zo’n voorbeeld. 

D

De brave kinderen staan in het grote boek van Sinterklaas, de stoute ook, maar die verdwijnen dan in de zak van Zwarte Piet…

48’13

Kinderen zetten hun schoen bij de schouw of op de tafel gewoon, bij gebrek aan schouwen in de huiskamer. De Sint krijgt de wensbrief te lezen (niet te zien); Piet mag ‘n biertje drinken - hier keuze uit carnavaleske Brugse Zot, Saison Dupont (wat geldt) of Duvel (Piet is ‘n duivel, zie verder). Sints paard, schimmel of ezel krijgen Ra, Su, Wo…

DOEN!

ZET JE SCHOEN…


 Het is bovendien niet erg duidelijk wat het liedje precies betekent. Het ‘kapoentje’ waarover sprake, zou slaan op ‘Klaas kapoen’, een volksheld, vergelijkbaar met Tijl Uilenspiegel: een avonturier, een deugniet en een dwarsligger, iemand die met de maatschappelijke machten in conflict kwam. Door zijn voornaam Klaas, een klankassociatie, zou het verband met Sinterklaas zijn gelegd. Niet alle liedjes blijven evenwel meegaan. Zo was vroeger in West-Vlaanderen ‘MOEDER, IK HEB SINTERKLAAS GEZIEN’, héél populair terwijl het nu niet of nog nauwelijks bekend is. Grote havensteden als A’dam en A’pen organiseren sinds lang klaasintochten die door de grote media en vooral de televisie breed worden aangegrepen. De hele Sinterklaascultuur evolueert. Vroeger vergeleek men hem met God, een echte gezagsfiguur. Dat beeld vinden we ook terug bij de heilige als hij, zoals in diverse Oostbloklanden, met een knecht die dan de duivel is, wordt afgebeeld (goed versus kwaad). Stoute kinderen moesten in de zak! Nu is de Sint een opa, wat houterig omwille van zijn hoge leeftijd, vergeetachtig ook en al eens ziek. Toch wordt teruggekomen op het wat respectloze van de jongste tijd. Daaraan is het Nicolaasgenootschap van de Waaslandse stad Sint-Niklaas niet vreemd: kandidaten worden er opgeleid om waardige sinten te worden! De vanuit Amerika geïmporteerde Santa Claus is in feite een afgeleide van onze Sinterklaas (marketing vanwege CocaCola). Bijna drukker dan bij ons, wordt Klaas in Nederland gevierd, ondanks calvinisme, protestantisme, enz. Men voelt er zich verlaten en ongeliefd wanneer men op 5 december (vijf, jawel!) zijn initialen in chocolade niet bij het ontbijt aantreft.

VAN PATROONHEILIGE TOT KINDERVRIEND Vroeger werd Sinterklaas door de volwassenen gevierd. Prof. Rita Ghesquiere heeft het erover in haar boek ‘Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas’ (Davidsfonds). Reeds in de 16e eeuw waren er klaasfeesten uit bezorgdheid voor armen en zwakken (waarvan later de kinderen), anderzijds waren het vrijersvieringen waar meisjes en jongens elkaar konden ontmoeten (nu Valentijn op 14 februari). Naast de hoger vermelde zeelieden en handelaars, was/is de bisschop van Myra ook de patroonheilige van… advocaten, apothekers, geestelijken, gevangenen, deurwaarders, dokwerkers, kramers, kuipers, parfumiers, scholieren, ververs, vissers en vrijers… Men baseerde zich hiervoor op legenden, want van de echte Nicolaas weet men niet zoveel (Myra ligt in Lycië, Klein-Azië en de bisschop – geboren in 270?, deelnemer aan het concilie van Nikea in 325? – die aldaar stierf in 342 na XC, zou als Sinterklaas een eigen leven gaan leiden. In feite vermengd met de abt Niklaas,

bisschop van Pinara, Lycië, die op 10 december 564 stierf!). We keren terug naar de vruchtbaarheid van in de aanhef en zien zelfs dat Nicolaas ook de patroon is van het goede huwelijk. Immers had een weduwnaar drie huwbare dochters. Bij gebrek aan financiële middelen wou hij ze in een bordeel stoppen. Maar de Sint wierp onopgemerkt voor elk van de maagden een bruidschat in het huis van de vader… Naast de drie jongens in het pekelvat en de drie maagden van daarnet, is er ook nog de legende van de drie bevelhebbers en van de drie onschuldige gevangenen. Ook is er de legende van de twee bekers in verband met de verdronken zoon en de weigering van Nicolaas en de altaargift. De verschuiving naar de kinderen toe, gebeurde door de gewoonte om in Engelse (o.a. in Compton) en Franse kloosters een koorjongen tot nepbisschop te verkiezen. Tussen 6 en 28 december, feest van de onnozele kinderen, mocht hij de diensten leiden, de mis uitgezonderd. Mede doordat het protestantisme straatfeesten ging verbieden, verschoven de evenementen van het openbare naar de huiselijke kring. En daar waren alleen de ouders bij machte om hun kinderen snoep en speelgoed via de Sint toe te stoppen. In deze volgorde kwam het jonge grut dan achter de waarheid: eerst de onmogelijkheid dat de paasklokken zich in Rome gaan bevoorraden; dan dat Sinterklaas niet bestaat; tenslotte dat de kinderen niet uit de savooikolen komen. Is dat nu niet veeleer omgekeerd? Maar niet zó origineel zijn het paard en de knecht van de Sint. Volkskundigen zoeken daarvoor verklaringen in de mythologie. Oude gebruiken doken soms terug op onder een andere vorm en daardoor kan Sinterklaas wél teruggaan tot de Germaanse god Wodan… (een in het boek van Renaat Van Der Linden ‘Iconografie van Sint-Niklaas – een zelfuitgave, Zottegem, 1972 – overigens fel gecontesteerde vergelijking!). Eva Maria vertelde in 1994 in een radioprogramma bij Julien Put dat de Sint in ‘haar’ Oostenrijk de… duivel als gezel heeft. Hij draagt een ruig masker om alle stoute kinderen af te schrikken en mee ter helle te nemen. (…) Het gebeente van de heilige zou zo rond de 11e eeuw naar Europa zijn overgebracht en wel naar Bari in Italië. Maar daar staan twee kisten!? Daar het kwaad veelal heiligen vergezelt (kijk naar onze eigenste Hermes met zijn duivel!), luidt de verklaring als volgt: in de 16e eeuw bezetten de Turken Hongarije en via Oostenrijk dringen ze door tot Beieren, Bohemen en… Venetië. De Venetianen worden door Moro aangevoerd. VERVOLG OP BLZ.M

E

gAZet 48’13

TWEE GENTSE ARMENPENNINGEN, UIT 1655 EN UIT 1753

KOORKNAAP


KLEVE ZUSTERSTAD VAN RONSE PRINZENPROKLAMATION DIETER TIMMER STÖCKI DER TAKTVOLLE Kleve zaterdag 23 november 2013, verslaggeving door Patrick Aelvoet. Prinz Dieter Timmermann is in het uitverkochte Klever stadhuis op het schild van de Klever Karnaval gehesen. Zangeres Marie-Luise Nikuta uit Keulen, een variant van onze Annie Cordy, sloeg het begeesterde publiek met verstomming. Het was 20.15 uur, toen de Kleefse burgemeester Theo Brauer plechtig de 54-jarige Dieter Timmermann aankondigde als de nieuwe Prins Karnaval van de Swan City. De in Hasselt (D) wonende industriële apparatuur monteur prijkte aldus op de bovenkant van het schild van Klever Karnaval. Tegelijkertijd was het voor ex-Prinz Jens tijd om een klinkend afscheid te nemen. Hij was met zijn keurige Garde door Kleverland getrokken en dat verdiende niet alleen een enorm applaus, maar ook een grote dank door de KRK en de burgemeester (zelf ooit Prinz geweest). Het bezorgde Jens het burgerschapscertificaat van waardering voor zijn uitstekend invullen van de Klever Karnaval. Een laatste keer deed hij een beroep op de Klevenaars en dankte allen die hem hadden gesteund doorheen de carnavalsessie 2012-2013. Met de overhandiging van de narrenscepter aan zijn opvolger, zette hij het ​einde in van een onvergetelijke tijd. Alom gejuich in de uitverkochte City Hall, toen Prinz ‘Dieter der Tactvolle’ de scepter in de lucht stak. Hij had lang gewacht op dàt moment. "Heike, mijn vrouw, deelt mijn droom en ambitie”, wist hij te vertellen. Een zichtbaar gelukkige prins, wiens vader een van de oprichters was van de KRK, de Klever Rosenmontags Komitee. Ex-Prins Paul Norbert werd benoemd als eerste Erevoorzitter van het KRK zijnde de overkoepelende organisatie van het Klever Karnaval. Rolf Goertz werd tot Erelid benoemd. Zijn steunende groepering Germania vaardigde het duet Frank de Schauwer en Bernd Rinke af die de levensloop schetste van de nieuwe Prinz. De medailles werden uitgereikt en nieuw KRKvoorzitter Frank Kegels die de onderhoudende proclamatie leidde, kon het begeesterde publiek verder door de avond loodsen. The Dance Corps van de kathedraalstad Keulen, de Kölner Rheinmatrosen, greep in een mum van tijd naar het hart van Kleve. Adembenemend vlogen de leden een voor een over de Bühne en ook Prins Dieter werd de lucht in gecapituleerd. ‘Kleve bepaalt het tempo’ is het motto van de carnavalsessie 2013-2014 en dat deed ook de Grande Dame van het Keulse Karnaval, Marie-Luise Nikuta, de gastster van de avond. De buikspreker met zijn marionet Dino en Fredy zorgde voor een moment verpozing waarna daverend applaus kwam voor het solo dansen van Sandra Büskens van de groepering Flying Familli en Alina Grömping van Breijpott Quaker. Prinz Dieter, alias drummer Stöcki nam toen zijn drumstokken in de hand en met zijn groep De Klever Räuber en samen met zijn adjudant Wilfried Müllejans lieten ze een parade van carnavalschlagers los op de toen knotsgek geworden menigte. Velen kwamen uit de buurgemeenten Kranenburg, Bedburg-Hau en Emmerich en ze genoten zichtbaar mee van dit grandioze feest. De allerlaatste klanken kwamen van…”Kleefe Tön, Musiker mit Herz“. WORDT VERVOLGD.

F 48’13


G Vijfmaal het Nassaukasteel, vlnr/vbno: Adams, Bockstal, Sanderus, Deventer en Cels…

Vorige week brachten we in een klein bericht dat Ludwine als kandidaat toeristische gids Vlaamse Ardennen voor haar paper wijlen het Nassaukasteel als onderwerp koos. Ze ging daartoe te rade bij een aantal kenners terzake en ook via gAZet kwam ze aan beeldmateriaal. In de bijlagen van haar paper merkten we deze reconstructie op van Henri Bockstal die ter redactie niet bekend was én we willen onze lezers deze vogelperspectief ‘in cavalier’ op wat ooit Ronses allermooiste was, niet onthouden. Oordeel zelf of we hier een overstatement gebruiken???

Wat er van het kasteel nog rest…

… vind je in gAZet nr.07 terug!

IN HET SPOOR VAN HET VERDWENEN KASTEEL VAN NASSAU IN RONSE door LUDWINE LAGAEYSSE-WITZORECK


H

RONSE DEZE WEEK ZONDAG 24 NOVEMBER 2013 17:29 = drie gaten in de wolken, drie zichtbare toortsen op het ROSCO = 48’13


I 48’13 Vorige week brachten we uitgebreid in gAZet én met hommage voor zoveel uit Ronse uitgeweken talent, de Hercule Poirots van Michel Provost. Zie de Elzeelse detective in stijl… Provost links en in stijl… René Magritte onderaan. Michel schreef gAZet: Beste Willy, Nogmaals een grote dank voor de pagina’s toegewijd in gAZet aan mijn tentoonstelling. Hier in Ellezelles duiden zij mij aan, sinds enkele tijd, als "Artiste-Historien". Deze label is ook zeker waardig voor mijn collega Willy Deventer en of! Deze mens heeft ook voor zijn stad en omstreken alles bewezen. Groetjes vanwege MICHEL Tijdens de babbel binst de vernissage, polste ik naar Michels roots en hij vertelde: “Feitelijk is mijn familie uitgestorven en neen, ik ben géén familie van wijlen de apotheker! Wie wél mijn neef is, is de vader van Nicolas Provost die overal op deze aardkloot furore maakt met zijn filmwerk. Diè moet je eens in gAZet brengen…” en kijk, een vliegende vogel vangt meer dan een zittende en gAZet tuimelt deze week van de ene Provost in de andere! ZIE VLG. PAGINA…


J 48’13

gAZet ontving dit van… een Ronsenaar in New York, zie volgende blz.


K

Frank Sinatra - New York, New York

Nicolas Provost, Nicolas who?, want ondanks Ronsenaar ter stede niet bekend, maar met zijn 44 wereldwijd des te bekender in zijn taal: de filmtaal. Een Ronsenaar in New York, Ronse zendt zijn zonen uit…

48’13

Nicolas PROVOST

zijn werk reflecteert op het gegeven van de visuele verhaallijn, het menselijke in ons collectieve filmgeheugen en de relatie tussen beeldende kunst en de filmische beleving . Zijn films provoceren zowel herkenning als vervreemding om onze verwachtingen te vangen met een ontrafelend spelen van mysterie met abstractie . Manipulaties van tijd , codes en vormen, cinematografische en narratieve taal wordt gebeeldhouwd naar nieuwe verhalen . In 2003 keerde Nicolas Provost na 10 jaar Noorwegen terug naar België. Geboren in Ronse in 1969, met zijn ouders gewoond hebbende in het Schipstraatje (meubelzaak), 14 jaar gestudeerd hebbende in het Sint-Antoniuscollege, waarna de kunsthogescholen Sint-Lucas Gent met afstuderen in Academie Gent (ingevolge een uitwisselingsprogramma blijven plakken in Noorwegen dus), woont en werkt hij in New York. “Ronse ligt mij nog steeds nauw aan het hart” schrijft hij naar gAZet “en ik kom er vaak terug…”! Solotentoonstellingen in Het Seattle Art Museum, Musee d' art moderne et contemporain te Straatsburg, Muziekgebouw Amsterdam, Tim Van Laere Gallery te Antwerpen en Haunch of Venison in Londen & Berlijn. Zijn werk is aangekocht door grote musea waaronder het Birmingham Museum, SMAK Gent en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten België. Zijn werk kent een lange lijst van onderscheidingen alsook screenings op prestigieuze festivals waaronder het Sundance Film Festival, The Venice FilmFestival, de Berlinale, het filmfestival van San Sebastián en het Locarno Film Festival. Zijnveelgeprezen eerste langspeelfilm 'The Invader ' had zijn wereldpremière op het Filmfestival van Venetië 2011. Hij filmde de 'Plot Point‘ trilogie , drie fictiefilms die hij met verborgen camera inblikte in New York, Las Vegas en Tokio .

Filmografie: Tokyo Giants 2012, 23’ | The Invader 2011, feature film, 95’ | Moving Stories 2011, 7’ | Stardust 2010, 20’ | Abstract Action 2010, 4’ | Storyteller 2010, 7’40” | Long Live the New Flesh 2009, 14’ | Plot Point 2007, 15’ | Gravity 2007, 6’30” | Suspension 2007, 4’30” | Induction 2006, 10’30” | The Divers 2006, 6’40” | Exoticore 2004, 28’ | Oh Dear 2004, 1’ | Papillon d’amour 2003, 4’ | Bataille 2003, 7’20” | Yellow Mellow 2002, 2’40” | I hate This Town 2002, 2’ | Pommes d’amour 2001, 5’ | Madonna With Child 2001, 5’ | Need Any Help? 2000, 6’40” – VERVOLG BLZ.f


RONSE-WATTRIPONT: HET KRUIS STAAT ER WEER…

L 48’13

Het stadsbestuur en het Stedelijk Fiertelcomité nodigden de Ronsenaars uit naar de inhuldiging en inwijding van het gerenoveerde Fiertelkruis op de hoek van de Doorniksesteenweg en Paillartcamp (zoals gemeld in weekblad gAZet). De inhuldiging had plaats op zondagmiddag 24 november in aanwezigheid van schepen Agnes Van Crombrugge en de inzegening gebeurde door Z.E.H. deken Michel T’Joen (foto). Dit kruisbeeld is vooral bekend van de jaarlijkse Fiertelommegang waarbij hier halt gehouden wordt voor een plechtigheid. Daarbij wordt door de burgemeester van Ronse een peperkoek overhandigd aan de Graaf van Béthune, afstammeling van Gérard de Waudrupont. Deze ceremonie herinnert aan de middeleeuwen, toen de Heer van Waudrupont ook Heer van Ronse was. Het kruisbeeld van Florent Devos was echter aan herstelling toe en werd na de laatste Fiertelommegang verwijderd door de technische diensten van de stad Ronse. Na een grondige renovatie door de stadsdiensten werd het nu weer op z’n plaats gezet. Op dit schilderij overloop trouwzaal stadhuis schilderde Xavier Collet zo’n overhandiging, toen nog door burgemeester Eugène Soudan terwijl schepen Albert Demanez (Langeweg) rechts toekijkt. Het kruisbeeld op het schilderij werd dus vervangen door de inzet linksboven, nu na restauratie herplaatst…


M 48’13

MEGA SINTERKLAAS EN ZWARTE PIETEN SHOW

VERVOLG VAN BLZ.E

… een krachtdadig iemand die met zijn legioenen brandt, verkracht en allerlei misdaden pleegt. Maar Moro sneuvelt en ondanks z’n beestachtig optreden bewaart men helm & zijn dolk als relikwieën naast de Venetiaanse Nicolaaskist. Van Moro kan makkelijk… moor worden afgeleid en de stap naar ‘n zwarte, al dan niet met racistische ondertoon, ligt voor de hand, temeer vele landen toen koloniën annexeerden. Denk maar aan Stanley, Leopold II en het voormalige Belgisch Congo. Bron: BEELDVORMING, een proeve van visualiteitsleer, Willy Deventer, docent hoger kunstonderwijs, academiejaar 1994-1995.

Zie ook het debat over Zwarte Piet in gAZet nr.47.

Op zaterdag 7 december 2013 vereert Sinterklaas (foto) Ronse met een laatste bezoek voor zijn terug(boot-)tocht naar Spanje. De Sint wordt vergezeld van vier Jump-Zwarte-Pieten, een professor Piet, een domme Piet, een acrobatische Piet en een goochelaar/illusionist Piet. Zij brengen allen samen, al dansend in een spectaculair decor, een prachtige, twee uur durende, muzikale show met heel veel lekkers voor jong en oud. Jouw spruit kan samen met Sinterklaas op de foto! Clown Papa Chico probeert alles in goede banen te leiden! Afspraak op zaterdag 07 december 2013 vanaf 14.00 uur in Zaal Kristen Volksbond, Zonnestraat 27. Kaarten à € 10 (zitplaatsen) in alle dagbladwinkels en via 0473 63 73 83.


CABARET FOLLIES IS ON TOUR (foto) en brengt een internationale komische travestierevue boordevol glitter, glamour, humor, muziek, dans én prachtige outfits met: MISS LUCIFER (met haar komische act en haar uiteenlopende genres de meest gevraagde imitatie van SHIRLEY BASSEY, reeds 15 jaar de vaste madam achter de groep Cabaret Follies en in 2014 reeds 30 jaar op de planken).

DIVA BO BEAU (de komische spring in ’t veld met schitterende creaties, sinds vijf jaar op de planken en reeds één jaar bij Cabaret Follies). DAARLA DE MILANO (met haar Italiaanse afkomst brengt ze dan ook Duitse en Italiaanse klassiekers, met een komische noot). DEENA JONES (de jongste aanwinst bij Cabaret Follies, ze is trouwens de eerste eredame op de

N

MISS BELGIAN TRAVESTIEVERKIEZING 2013. Jong, mooi, wulps… gooit ze het over een de moderne boeg en zal menig mannenhart sneller doen slaan). Twee dansers: MISTER 48’13 JASOU (reeds 13 jaar bij Cabaret Follies) & MISTER X (sinds vorig jaar bij Cabaret Follies). Afspraak op zaterdag 07 december 2013 vanaf 19.30 uur in Zaal Kristen Volksbond, Zonnestraat 27. Kaarten à € 15 (zitplaatsen) in alle dagbladwinkels en via 0473 63 73 83.


RONSE

O 48’13

DE GROOTE KUNST DENK GROOTS, DOE MEE MET DE WAK! Van 25 april t.e.m. 4 mei zetten we overal in Ronse opnieuw 10 dagen extra spots op amateurkunsten en we zien het GROOT! Het thema van de WAK 2014 is ‘De Groote Kunst’: Wat betekent kunst in oorlogstijd? En hoe reflecteert oorlog in de kunst? Maar eveneens 'waarin is kunst groots', 'kunst met een grote en een kleine K', letterlijk grote kunst, enz… Doe mee met de WAK, schrijf je in en voel je (even) groots! wak.ronse@gmail.com Volg onze blog voor meer nieuws: wakronse.blogspot.be


VOORTAAN BEGINT IEDERE SPORTBIJDRAGE IN LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD GAZET MET DIT PICTOGRAM: EEN SIX-PACK BELLY, BEZWEET, KAN EVENGOED VAN MAN OF VROUW ZIJN, ZELF IN TE VULLEN. OPZIJ RECHTS KOMT DAN DE SPORTTAK, IN DEZE GAZET ZIJN HET ACHTEREENVOLGENS WIELERTOERISME, BADMINTON & CYCLO-CROSS. GAZET IS GEEN SPORTBLAD, DUS EEN RIST UITSLAGEN VALT HIER NIET TE ZOEKEN. EERDER BRENGEN WE SFEER ROND SPORT, MEISJES, VROUWEN, JONGENS & MANNEN DIE MET SPORT BEZIG ZIJN, SPORT DIE TOT KUNST INSPITEERT, CULTUUR EN SPORT (NIETWAAR, JORIS?). DE GAZET SIGNATUUR IS EEN VERWERKING VAN DE GAZET SIGNATUUR DIE WILLY DEVENTER IN EEN GASTENBOEK ZETTE (ZIE GAZET NR.37). ZE ZAL VOORTAAN OOK VOOR DE FOTOGAZET WORDEN GEBRUIKT…

WIELERTOERISME | BADMINTON | CYCLO-CROSS

P


Q 48’13

..

..

De sponsordames kregen een ruiker bloemen en poseerden met drie WTC De Linde kampioenen (zie tekst): dame Vandermeersch voor Gemco, dame Noterman voor Noterman nv, dame Devos voor uitvaarten Devos en dame Uytterhaegen voor Taverne Verdi (i.p.v. mevrouw Aelvoet die zich verontschuldigde). Dame Deroubaix, eveneens op de foto, kreeg bloemen als echtgenote van een bestuurslid. Medegedeeld door Thomas Guns, op de foto met de bolletjestrui…

WTC DE LINDE VIERDE FEEST & PROCLAMEERDE DE KAMPIOENEN 2013… Zaterdagavond 23 dezer in De Acte, Grote Markt, hield wielertoeristenclub De Linde naar jaarlijkse gewoonte een banket om het seizoen 2013 ‘onder vrienden’ af te sluiten. Diè vriendschap was ook te voelen, een warme sfeer van echte gemoedelijkheid. De pers mocht ‘n glaasje komen meetoasten en kon nota nemen van de kampioenen seizoen 2013: Stephan LANGIE (op de foto rechts met B-trui) werd algemeen kampioen; bergkampioen werd Thomas GUNS en tijdritkampioen werd André Roos. Freddy Platteau (niet op deze foto) zag zichzelf bedacht met de titel van fair-play kampioen. Die tijdrit behoeft ‘n woordje uitleg: tegenover ‘n uitgestippeld parcours zet de deelnemer een tijd voorop, bvb wil hij in 27 minuten en 54 seconden de afstand tussen punt A en punt B dichtfietsen. Zekere dag wenst hij zijn prestatie te leveren en die wordt gechronometreerd. Wie van de clubleden het dichtst de zelf opgegeven tijd benadert, is WTC De Linde kampioen tijdrijden. Dus komt het niet aan op de snelste tijd, maar op zelfkennis hoe tegen de klok te kunnen rijden. 


Het wielerseizoen van WTC De Linde vangt aan de eerste zondag van maart (oefenritten) en stopt de laatste zondag van september. Dus ongeveer 30 ritten per seizoen. Een selecte groep van trouwe vrienden starten iedere zondag bij het clublokaal. Het jubeljaar van 2013 (zie verder en eveneens bij FOTOGAZET) kreeg een grootse inzet mee, namelijk de organisatie van een heuse wielerwedstrijd voor aspirant-wielrenners. Deze organisatie kende ruime bijval, meer nog van deelnemers dan van toeschouwers, want de weergoden lieten het afweten (zie verder bij cyclo-cross dit jaar te Ronse, van een nog bitterder laken een broek). gAZet geeft ter herinnering nog enkele actiefoto’s mee. Dit was voor De Linde een gelegenheidsorganisatie, want géén primaire doelstelling. Publiek eens naar buiten treden, geeft schwung aan een vereniging als deze. Na het sportieve gebeuren, rondfietsen in onze prachtige Vlaamse Ardennen, is er ook de sociale insteek: bij ‘n pint bier al babbelend het voorbije weekend afsluiten weer, hop naar een nieuwe werkweek. De Linde bewijst met een hoog gemiddelde aan aanwezigheden dat het over een harde kern van leden beschikt, die evenwel niet makkelijk valt aan te dikken. Ook de kas dient bijgespijkerd te worden, wat gebeurt door het eetfestijn, in 2014 weerom kip en wel op 16 maart a.s! Nieuwe leden aantrekken is geen evidentie en er werd besloten om samen met de VWB nog vóór einde dit jaar nieuwe leden aan te trekken met speciale aansluitingsvoorwaarden. De Linde is géén prestatie georienteerde club, sportieve collegialiteit primeert. Gegadigden kunnen bij wijze van proef enkele ritten meefietsen en dan pas aansluiten. Zie hiervoor rechts.

Onze coördinaten en bestuur: website: wtcdelinde.be e-mail: delinde.ronse@scarlet.be voorzitter is Robert Uytterhaegen (foto) en de bestuursleden zijn Raoul Bogaert, Thomas Guns, Rudi Roos, Antoon Deroubaix en Patrick Van Cauwenberghe.

R 48’13


S 48’13

CERCLE PROF. EPHREM DELMOTTE KRING VZW Vereniging zonder Winstoogmerk – Belgisch Staatsblad 0028718

Elzelestraat 55-57 - vzw.ephremdelmotte.asbl@gmail.com

INSCHRIJVING MEDAILLE & PIN EPHREM DELMOTTE De leden van de Prof. Ephrem Delmotte Kring stellen tijdens de Zuivering 2013 op 15 december in het Delmottehuis de medaille en pin ter ere van Ephrem Delmotte voor. Het ontwerp van de medaille en pin houden we dus nog even achter de hand maar via onderstaande inschrijvingsstrook kan je nu reeds een pin en/of medaille bestellen. De prijs voor een medaille bedraagt 10,00 €, voor een pin betaal je 2,00 €. De medaille en pin zijn in strikt gelimiteerde oplage besteld dus vooraf bestellen is zeker aangewezen. Het ontwerp van beide is gerealiseerd door kunstschilder Michel Provost, vroeger lid van de Ephrem Delmottekring. Op de medaille komen beelden voor die Ephrems gedachtengoed illustreren. We hopen je te mogen verwelkomen in ‘t Delmottehuis voor de voorstelling van deze unieke medaille en pin en de daarop volgende Zuivering.

RONSE STEUNT HAIYAN 21-21 Het stadsbestuur heeft een bedrag van 2500,00 euro vrijgemaakt dat zal worden overgemaakt aan het consortium Haiyan 21-21. Ronse hoopt hiermee ‘n steentje te kunnen bijdragen aan het verlichten van de nood van de vele slachtoffers in de Filipijnen en aan het herstel van de onnoemelijke schade die de tyfoon Haiyan er heeft aangericht.


De kop die we vorige week zochten, is de kleine klokkentoren van de kapel domein Heysdaele te Eynsdaele, terwijl de voet een echte makkie was: een ‘steunbeer’ van het museum (zie gAZet nr.47).

T 48’13

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?


U 48’13

Ronald Soubry van WIT-WIT was bij Dior gepasseerd voor het mooiste en zéér toepasselijke hemd van de dag, waar WIT-WIT perfect op uitkwam. Zie verder omtrent dit badmintontornooi te Ronse, zondag 24 november 2013 …


V 48’13

Vlaamse kampioenschappen AA-CUP BADMINTON 23 & 24 november in ‘t ROSCO 


DE APPLAUSACCORDEONS LINKS EN DE PROGRAMMACOVER RECHTS

W 48’13


Joris VANDENHOUCKE, voorzitter van WIT-WIT, Dirk DECUYPER voorzitter van de sportraad, Jean-Pierre HAEGEMAN, ondervoorzitter van de sportraad (curator pétanque) en uiterst rechts Hans VANCAUWENBERGH voorzitter Badminton Vlaanderen tijdens de VIP-receptie zondagnoen 24 november in ‘t ROSCO.

gAZet

X

48’13

“ Ieder jaar is de AA-drink cup Badminton Vlaanderen voor velen hét hoogtepunt van het badmintonseizoen. Het is grandioos om te zien hoe dit tornooi leeft onder de spelers, coaches en supporters. Ronse staat, als stad in de Vlaamse Ardennen, garant voor onvergetelijke en dramatische sportmomenten.


Y

Joris straalde niet alleen als voorzitter van WIT-WIT, maar ook als sportschepen van Ronse‌ 48’13


WIT-WIT is de club waar voor mij alles begon. Ik speel er al sinds mijn vier jaar. Sinds ik A-speler geworden ben, speel ik niet meer voor WIT-WIT en het is jaren geleden dat ik voor een thuispubliek kon spelen. De Vlaamse Kampioenschappen zijn een ideale gelegenheid om terug voor mijn thuispubliek, familie, vrienden en sponsors te spelen. Nog nooit haalde ik een titel op de Vlaamse Kampioenschappen, daarom zou het super zijn om voor thuispubliek een titel binnen te halen. Flore Vandenhoucke (in de programmabrochure)

Z 48’13


a

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/17

48’13

2100m © BY LOES DEVENTER

40

RONSE

HULSTKEN STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

 25

… RECHTOVER 

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie vlg. pagina’s nog bekende reperatiepunten.


b LOCATIE T’HULSTKEN: dit toponiem geeft een kaartblad uit 1684 waarop heden ten dage de weg nog goed te volgen en te herkennen valt, wandel mee… A: bijna top Kruisberg (Kruisstraat) staat Boeckhaeghe (naam van nu een restaurant) vermeld | B: het kruispunt bovenaan (bemerk de galg) en C richting Kluisbergen (Zandstraat) en D richting Louise-Marie (Ommegangstraat) | E: het domein François (later Pessemier) en bij F loopt t’Hulstken dood | G: de Hemelberg (Hemelbergstraat) | H: Broeke met exact dezelfde kronkel als nu hellend naar de Ommegangstraat weer alover I waar nog steeds een beek klatert uitkomend bij J waar ooit resto Beaulieu stond | K: kruispunt ‘t Wit Paard en bij L Hogerlucht dat weer richting centrum loopt, doch bij M afwijkt van het tracé 1684… (zie ‘n paar reperatieletters ook op de georeferentie en het actuaplan…

C

48’13

Hulstken D

B A

J

E 25

F

K

I

L H G

M


c

KAARTBLAD 26 GEGEOREFEREERD NAAR DE TOPOGRAFISCHE KAART 29-8 (1:10 000)

(t’)Hulstken

48’13

RONSE

K

HULSTKEN STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

I

B 25

HOLLE WEG

M

DE GEWEZEN VILLA FRANÇOIS

… KOMT UIT SPANJE WEER AAN…


d 48’13

EN OP DE MEEGEEFPLAN DIENST TOERISME STAAT DAN WEER… ‘T HULFKEN!?

T’HULSTKEN B

K

I M

A


e

gAZet 48’13 Geachte heer

UPDATE ZATERDAG 23.XI.2013 18:45

Sinds begin november 2013 zendt Canvas elke dinsdag om 20.40 uur een programma uit waarin oud-miliciens vertellen over hun legerdienst. Ook al is de legerdienst precies 20 jaar geleden opgeschort en ook al hebben sinds de tweede Wereldoorlog bijna een miljoen Vlaamse jongens hun legerdienst gedaan, toch is dit verhaal nog nooit verteld op televisie. We denken dat deze reeks boeiend kan zijn voor àlle oud-militairen (dus ook deze van Ronse). Daarom durven we u vragen of het mogelijk zou zijn om de reeks aan te kondigen op de website (…) en eventueel op te nemen in een nieuwsbrief of mailing. In bijlage bezorgen we u enkele bruikbare foto's. Overigens: parallel met het programma is er ook een bloeiende Facebookgroep waarin legermakkers herinneringen en foto's uitwisselen: https://www.facebook.com/groups/dentroep/. Hopelijk kunnen we ook u boeien met ons programma en bent u bereid om het te delen met de bezoekers van uw site. Alvast hartelijke dank daarvoor. Hoogachtend Clem ROBYNS eindredacteur Canvas Deze brief, door onze redactie ietwat aangepast voor publicatie hier, bereikte gAZet zaterdag 23 november 2013. Inderdaad is er op dinsdagavond op CANVAS een reeks die DEN TROEP heet… Zo ook nu dinsdag 26 november 2013 en volgende…

76


f

Art Forum Berlin, Germany 2007 HyperMonochrome, Slade Research Centre, London ASIA - EUROPE Mediations, Warsau, Lodz, Poland Yokohama Museum, Fukuoka City Public Library and Aichi Arts Center in association with Image Forum Festival, Tokyo, Japan Solo Exhibition, Tim Van Laere Gallery, Antwerp, Belgium 2001 - 2006 Art Cologne artfair (D), ART FORUM Berlin (D), ERROR ONE, een zwervend initiatief voor hedendaagse beeldende kunsten (B), EXIT video art exhibition, Ottawa (CAN), Cité-Action, Assenede (B), ARCO, Madrid (ESP), Fresh from Belgium, Montevideo/ Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam (NL), The Biennial Supermarket of Art, Warsaw (PL), Rencontres Audiovisuelle Lille 2006 (FR), Centre of Contemporary Art, Videozone 2, Tel Aviv (IL), Biennial Romania, Bucarest (RO), Big M, Mediakunst Tour (NL), Melkweg, Amsterdam (NL) Cinematics, Solo Exhibition, Tim Van Laere Gallery, Antwerp (B), American Museum of Moving Image, Astoria, NY, (USA), Yerba Buena Center for the Arts, San Fransisco, (USA), Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, (ESP), Cheekwood Museum of Arts, Nashville (USA), Exploratorium, San Fransisco, (USA), RMIT University Library, Melbourne, Victoria (AUS), Baton Rouge Gallery, Los Angeles, (USA), Vanderbilt University Library, Nashville, (USA), Media city, 

48’13

COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER

Videonale, Bonn, Germany Contour Mechelen ‘Moving Stories’, Biennial of Moving Image, Belgium European Media Art Festival, Osnabrück, Germany Invideo, Milan, Italy OK, Centre for Contemporary Art, Linz, Austria Videoformes, manifestiation internationale art video, Clermont-Ferrand, France WRO, Art Centre and International Medai Art Biennial, Wroclaw 2010 Aichi Triennale, Nagoya, Japan Solo exhibition, Haunch of Venison Gallery, London, UK Solo exhibition, Tim Van Laere Gallery, Antwerp, BelgiumSolo exhibition, Haunch of Venison Gallery, Berlin, Germany Solo exhibition, Tarmac, Meerhout, Belgium Ingewikkeld, Clarissen Klooster, Hasselt, Belgium For Real, Utopian Projections in Public Space, Maastricht, The Nederlands Fleckenstein Video Gallery, Flint Institute of Arts, Flint, USA Cinématèque Québécoise, Montréal, Canada Past in Present, Group Exhibition, Watou Kunst, Belgium Loop Video Art Festival & Fair, ʻRemote Viewingʻ, Arts Santa Monica, Barcelona, Spain 2009 Solo exhibition, Seattle Art Museum, USA Group exhibition, Into the light, Antwerp, Belgium Retrospective exhibition, The International Media Art Biennale WRO Poland Vanmoerkerke Collection, Oostende, Belgium Warande, Turnhout, Belgium 2008 Solo exhibition, C-Space Gallery, Beijing, China Retrospective exhibition, Solar Galeria de Arte Cinematica, Vila do Conde, Portugal Retrospective exhibtion - De Brakke Grond, Amsterdam, The Nederlands Musée d'art moderne et contemporain, Strasbourg, France Canvascollection, Centre for Fine Arts, BOZAR, Brussels, Belgium POPEYE, The Art of Music - Oude gevangenis, Hasselt, Belgium Group exhibition, Error 8, Projector, Rotterdam, The Nederlands Atelier Frankfurt, Germany Vitrine, Group exhibition by Flanders Fashion Institute, Antwerp, Belgium Open Archive, Argos arts, Brussels, Belgium Kunstwerk - Samlung Alison une Peter W.Klein, Stuttgard, Germany

The Rubettes - Jukebox jive

NICOLAS PROVOST, vervolg van blz.K TENTOONSTELLINGEN 2014 Solo exhibition, Tim Van Laere Gallery, Antwerp, Belgium 2013 The Prelude Pathétique, University of Leuven Library, Belgium The Pollock Gallery, Meadows Museum, SMU University in Dallas Texas Moscow National Centre for Contemporary Arts, Nizhny Novgorod Birth of Tragedy, Pioneer Works, New York, USA Doug Aitkin’s Station to Station nomadic project, USA Psychic Driving, Golden Thread Gallery, Belfast, Ireland Aichi Triennale, Nagoya, Japan Biennale Online 2013 curated by Jan Hoet Tim Van Laere Gallery, Art Brussels 2013 Summer Show, Friedman Benda Gallery, New York, USA Metropolis, Reflections on a modern city, Birmingham Museum & Art Gallery, UK Austin Museum of Art, USA MAXXI & Archive Tellers Video Exhibition, Rome, Italy 2012 The New Art Gallery, Walsall, UK Mediations Biennale, Poznan, Polen Nuit Blanche, Metz Import Projects Exhibition, Berlin Centre d’art, Neuchatel, Switzerland Screenplay, Ville de Guyancourt, France Only You Only Me, International Biennial of Photography and Visual Arts, BIP, Liege, Belgium St-Jan, Ghent, Belgium Botkyrka Konsthall, Sweden Helsinki Photography Biennial, Finland Interplanetary Revolution Exhibition, Golden Thread Gallery, Belfast, Ireland The Kansas City Art Institute, Kansas City, USA Solo Exhibition, Muziekgebouw, Amsterdam Solo Exhibition, Argos Arts, Brussels, Belgium The Global Screen, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Spain Retrospective Exhibition, Cinématèque Québécoise, Montréal, Canada 'Contour On Tour - Video Art in de Flemish Parliament', De Loketten, Brussels, Belgium 2011 Solo Exhibition, Paul Young Projects Gallery, Los Angeles, USA 'Commercial Break' curated by Neville Wakefield, 54th Venice Biennial

LEES VERDER BIJ HET RODE OORTJE


 Windsor, Ontario, (CAN), The Dabora Gallery, New York (USA), Chicago Museum Of Contemporary Art, Curated by The Chicago Filmmakers and Columbia College Chicago (USA) Lille 2004 Monde Parallèle Delta (FR), Bewogen Tongeren, Culture Centre De Velinx, Tongeren (B), Solar Galeria de Arte Cinematica, Vila do Conde (P), Høstutstillingen 2003, The National Norwegian Autumn Exhibition, Kunstnernes Hus, Oslo (NO), French Institute, Vienna (A), Musikk Under Byen, Videoinstallation in the National Theater Undergroundstation, Oslo (NO), Helsinki Act 2001, Arts and Debate (FIN), Where! De Brakke Grond, Amsterdam (NL) AWARDS Tokyo Giants Special Mention, Tabor International Flm Festival, Croatia The Invader Ensor for Best Director, Flemish Film Awards Ensor for Best Cinematography, Flemish Film Awards Ensor for Best Music, Flemish Film Awards Ensor for Best Costume Design, Flemish Film Awards Ensor for Best Film Industry Award, Flemish Film Awards Best New Director, Grand Jury Prize Golden Needle, Seattle Film Festival Best Actor, Ghent Film International Festival Best Music, Georges Delerue Award, Ghent International Film Festival Best Sound Design, Ghent International Film Festival Best Director, Reflet d’Or, 17th Geneva International Film Festival Best Flemish Film Talent of the Year, Jo Röpcke Award, Belgium Moving Stories Honorable Mention, CFC Worldwide Short Film Festival, Toronto, Canada Stardust Vienna Short Film Award, VIS Vienna Independent Shorts 2011 Best Experimental Film, Tabor Film Festival 2011 Tiger Award, Rotterdam International Film Festival 2011 Best Short Film, Oblique, Mecal International Short Film Festival Barcelona 2011 Grand Prix, International Film Festival Kratkofil Plus, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Mention of Merit, Tampere International Film Festival, Finland, 2011 Staff Award, International Film Festival Milan, 2010

Long Live the New Flesh Jury Prize, Festival du Film de Vendôme, France Best Image Award, Janela Internacional de Cinema do Recife, Brazil Best Editing Award, Janela Internacional de Cinema do Recife, Brazil Young Critics Award, Janela Internacional de Cinema do Recife, Brazil Best Experimental Short Film, Melbourne International Film Festival 2010, Australia Honorable Mention, Expresion EN CORTO 2010, Mexico Suspension Honorable Mention, Sundance Film Festival 2008, USA Plot Point Third Prize, Bucharest International Experimental Film Festival Sphinx Award 12th International Video Festival VIDEOMEDEJA, Novi Sad, Serbia First Prize Short Film Center Goa, International Film Festival of India EMAF Award, European Media Art Festival, Osnabrück, Germany Best European Film Award, Festival du Film de Vendôme, France Prix UIP Vila Do Conde 2007, Portugal Nomination European Film Academy Award, Berlin Prix La Deux, Brussels International Shortfilm Festival, Belgium Prix de la Photo, Brussels International Shortfilm Festival, Belgium Jury Award, Imago International Film Festival, PortugalOnda Curta Portugese Television Prize Imago Shortfilm Festival, Portugal Special Jury Prize, International Shortfilm Festival Clermont-Ferrand. France Prix de Signes, International Shortfilm Festival Signes de Nuit, Paris, France Prix du Son, Pris de Courts, Festival International du Court Métrage de Paris, France Honorable Mention, WRO 09 Media Art Biennale, Poland Gravity Onda Curta Portugese Television Prize Vila Do Conde Shortfilm Festival, Portugal The Divers Bronze Impakt Award, Impakt Audiovisual Festival, Utrecht, The Nederlands Induction Third Prize, Courtisane Shortfilm, Video and Media Art Festival, Gent, Belgium Best Experimental Short, Sapporo International Shortfilm Festival, Japan Exoticore

Grand Prize, Asian International Shortfilm Festival, Seoul, Korea Grand Prize, De Kortste Nachten Shortfilm Festival, Antwerp, Belgium Best European Film Award, Festival du Film de Vendôme, France Best Actor Award, Festival Du Film De Vendôme, France Special Jury Award, Uppsala Shortfilmfestival, Sweden BlueFIRE Special Commendation, Kinofilm Manchester International Short Film Festival, UK Jameson European Award, Brussels International Shortfilm Festival, Belgium Best Actor, Brussels International Shortfilm Festival, Belgium Urban Culture Award, Brussels International Shortfilm Festival, Belgium Audience Award, International Bunker Film Festival, Ventimiglia, Italy Audience Award, Silhouette Film Festival, Paris, France Honorable Mention, The Norwegian Shortfilm Festival, Grimstad, Norway Special Mention Fiction, Vila Do Conde International Shortfilm Festival, Portugal Best Actor, Abidjan International Shortfilm Festival, Ivory Coast Oh Dear Grand Prize Experimental, Vila Do Conde International Shortfilm Festival, Portugal Onda Curta Portugese Television Prize Vila Do Conde Shortfilm Festival, Portugal Grand Prize One Minute Rushprint Shortfilm Festival, Norway Bataille Honorable Mention, International Shortfilm Festival Clermont-Ferrand. France Founding Director Award, Cinematexas International Shortfilm Festival, Austin, USA Papillon d’amour Honorable Mention, Sundance Film Festival 2005, USA Golden Gate Award, The Best New Visions Work, 47th San Francisco International Film Festival Grand Prize Experimental Film, Athens International Film And Video Festival, Ohio, USA Best Experimental Film Award, Nashville Film Festival, USA Honorable Mention, The Norwegian Shortfilm Festival, Grimstad, Norway Gus Van Sant Best Experimental Film Award, 42nd Ann Arbor Film Festival, USA Grand Prize Best Film, V-Art Festival 2005, Sardinia, Italy

g 48’13 Public Broadcasting Award For Best Use Of Music In A Film, 42nd Ann Arbor Film Festival USA Stimulate My Brain Award, Minnesota Bearded Child Film Festival, USA Founding Director Award, Cinematexas International Shortfilm Festival, Austin, USAPommes d’amour Honorable Mention, Lausanne Underground Film & Music Festival, Switzerland Honorable Mention, The Norwegian Shortfilm Festival, Grimstad, Norway RETROSPECTIVES Seville European Film Festival 2013, Spain Eye Film Institute, Amsterdam, 2012, The Netherlands Gene Siskel Film Center / Chicago School of the Art Institute, 2011, USA Walker Art Center, Minneapolis, 2011, USA Clermont-Ferrand International Shortfilm Festival, 2011, France Regensburger Kurzfilmwoche, 2011, Germany Leuvenkort Film Festival, Leuven, 2011, Belgium Aichi Triennale, Nagoya, 2010, Japan Festival du Court Métrage de Bruxelles, 2010, Belgium Tarmac Meerhout, 2010, Belgium Torino Film Festival, 2009, Italy Aarhus Film Festival, 2009, Denmark Media 10-10 Film Festival, Namur, 2009, Belgium The International Media Art Biennale WRO, 2009, Poland Itaú Cultural Institute, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 2008, Brazil De Brakke Grond, Amsterdam, 2008, the Netherlands International Shortfilm festival Winterthur 2008, Switzerland Second Nature Festival, Aix-en-Provence 2008, France Musée d'art moderne et contemporain, Strasbourg, 2008, France Solar Galeria de Arte Cinematica, Vila do Conde, 2008, Portugal Videogast, Videokunst vandaag, Filmplateau, Gent, 2007, Belgium Videogast, Muhka Media, Museum of Contemporary Art, Antwerp, 2007, Belgium VERVOLG BIJ HET RODE OORTJE


VRAAGGESPREK MET DE WINNAAR VAN DE HOTONDCROSS VOOR JUNIOREN gAZet 48’13

HIER WERD DE WEDSTRIJD GEREDEN, IN NOODWEER!

gAZet: kun je je nog herinneren als je die gure morgen van 13 oktober wakker werd, effe naar buiten keek, wat je toen dacht… dat je met zo’n noodweer naar de Hotondcross in Ronse moest? Eli: in de week voorafgaand aan de wedstrijd werd het al duidelijk dat het een loodzware wedstrijd zou worden. Gelukkig kon ik de nacht voordien thuis in mijn eigen bed slapen waardoor ik niet gestoord werd door de regen ‘s nachts en door de mobilhomes die maar laat op de avond arriveerden. Al vroeg in de morgen vertrokken we naar de Hotondberg, toen nog in droog weer, maar toen we daar aankwamen

begon het hevig te regenen en te waaien. gAZet: daar aangekomen, hoe alles droog houden met een wind die de koude regen bijna horizontaal overal naartoe blies? Eli: met de ploeg (Young Telenet Fidea) staan we altijd bij elkaar op de rennersparking, daardoor staan we allemaal wat uit de wind. Daarnaast hebben we ook een grote luifel aan de mobilhome, dus daar valt dat wel mee. Maar eenmaal op het parcours was het wel anders, nat en zeer koud door de hevige wind! Na de verkenning verdwijnt al die kledij in de waszak en doe ik een volledig verse tenue aan voor de wedstrijd, en dat van kop tot teen, andere schoenen, kousen, crosstenue, broek, windtex, regenvest en handschoenen. Tijdens de verkenning was het weer trouwens minder erg dan tijdens de wedstrijd. Daardoor had ik mijn zomerhandschoenen aangetrokken voor de wedstrijd en waren mijn handen verkleumd van de kou. gAZet: was het jouw eerste cross op de Hotondberg? Eli: het was reeds mijn derde cross op de Hotondberg. In 2011 debuteerde ik er als eerstejaars nieuweling. Ik veroverde toen een derde plaats tegen de sterkere tweedejaars. Vorig jaar won ik er nog als Belgisch Kampioen bij de tweedejaars Nieuwelingen. gAZet: tevoren (en bij zon en blauwe hemel) het parcours gaan verkennen? Eerste indruk graag? Eli: de woensdag voordien was ik het parcours gaan verkennen. Toen was er geen regen gevallen en 

h


i

gAZet  lag het parcours er nog snel bij zonder modder, beetje zoals beide vorige edities. Het parcours lag me wel en ik kom er graag terug. gAZet: 13 oktober zelf, vóór de feitelijke wedstrijd, een toertje op het parcours gedaan? Jouw indrukken dan graag… Eli: bij het eerste zonlicht ben ik het parcours gaan verkennen, nog voor de Nieuwelingen wedstrijd. De regen had van het snelle parcours één grote modderpoel gemaakt. Waar je woensdag nog makkelijk naar boven kon op de fiets, moest je nu afstappen en de hele weg naar boven lopen. In elke bocht voelde je je achterwiel wegglijden, wat het toch veel lastiger maakte om recht te blijven. De grote afdaling middenin het parcours werd herschapen tot een glijbaan. Gelukkig had de organisatie er sporen in gemaakt waardoor we toch wat grip hadden om naar beneden te gaan. Tijdens de verkenning ben ik wel gevallen en daardoor ging de wonde op mijn knie opnieuw open, heel pijnlijk. Ik was anderhalve week daarvoor zwaar gevallen op training en die knie speelde me nog parten. Even dacht ik dat het niet zou lukken. gAZet: de Belgische kampioen reed nogal onstuimig voorop en jij bleef je eigen tempo afmalen, dacht je toen: laat hem maar betijen, ik overklas hem wel? Eli: Yannick Peeters en ik maakten een goede start en konden al direct een kloofje slaan op de achtervolgers. Toen we aan de eerste afdaling kwamen koos ik er voor om te voet naar beneden te gaan omdat het me wat te gevaarlijk leek. Yannick daarentegen reed wel waardoor hij een kloofje kon slaan op mij. Maar ik reed verder op mijn eigen tempo en kon zelfs beetje bij beetje dichterbij komen. Het heeft geen zin om te gaan jagen op zo een moment want dan blaas je jezelf gewoon op. gAZet: nooit gedacht: deze wedstrijd rij ik niet uit? Eli: nee niet echt, opgeven staat niet in mijn woordenboek. Enkel als ik zwaar zou vallen zou ik uit de wedstrijd stappen uit voorzorg. De wedstrijd was wel zwaar en koud maar ik verdraag de koude goed. gAZet: wil je enkele indrukken geven vanuit jouw wedstrijd, regen, wind en kou, lastig parcours met al die modder, weldra wegwaaiende tenten, zo weinig publiek, … Eli: zo een wedstrijd had ik inderdaad nog nooit meegemaakt, zwaar door de modder en heel koud door de regen en de hevige wind. Op de duur waren we klestnat tot op het bot. Tijdens de wedstrijd is er inderdaad nogal wat fout gelopen door de hevige wind. Wanneer ik naar de finish reed met nog enkele ronden te gaan vielen de dranghekken om door de wind net toen ik er moest passeren. Gelukkig stond er daar iemand van de organisatie die met een vlag wees dat ik naar de andere kant van de weg moest

Eli Iserbyt haalt reeds loeiers van krantentitels… gaan rijden om niet gehinderd te worden. Maar het kon nog erger... Toen ik naar boven liep op de steile helling viel de tijdboog van Bpost-Bank door de wind omver waardoor de weg helemaal versperd was. Met man en macht hebben de supporters die er rond stonden, en de boog zagen vallen, hem nog net op tijd wat kunnen verplaatsen waardoor ik door een smalle doorgang de wedstrijd kon verder zetten. Wel spijtig voor de organisatie dat er zo weinig volk was. Ronse is anders een heel sfeervol parcours. gAZet: toen geraakte jouw collega door o.a. onderkoeling uit de wedstrijd, zag je je toen reeds in gedachten het zegegebaar maken? Eli: Yannick Peeters viel op een verraderlijk heuveltje in de modder. Waarschijnlijk kreeg hij het hierdoor zeer koud en geraakte hij onderkoeld. Op het moment dat hij uit de wedstrijd stapte had ik mijn achterstand al gehalveerd. Toen ik hem passeerde had ik een minuut voorsprong op de achtervolgers dus dat zag er inderdaad goed uit. Maar de wedstrijd moest nog uitgereden worden en daarna verloor ik mijn schoen … gAZet: vertel eens… Eli: in de gevaarlijke afdaling in de laatste ronde moest ik van de fiets maar toen ik terug op de fiets wou springen bleef ik haperen met mijn voet in mijn spaken. Hierdoor ging mijn sluiting kapot en kwam mijn schoen los te zitten. In de loopstrook naar boven die daarop volgde verloor ik mijn schoen en moest ik dus verder op één schoen voor anderhalve ronde. Mijn ploegleider maande mij aan tot rust en hij riep me toe gewoon door te zetten. Rijden met één schoen is helemaal niet evident omdat je zonder schoen bijna geen grip hebt op de cyclocross-pedalen. Daarnaast kun je met je schoenen ook trekken aan je klikpedalen maar nu was dit dus onmogelijk en werd het een hels karwei om mijn voorsprong nog te behouden. Er moest ook veel gelopen worden en met die kous gleed ik telkens weg. gAZet: niets aan de schoenloze voet overgehouden? Doorgetrapt?, onderkoeld ook? Eli: neen, gelukkig had ik een speciale waterbestendige sok aan, van de zwaarste soort, en die kwam toen wel goed van pas. gAZet: de douche na de koers deed deugd zeker?, waar was dat?, alles in orde qua organistie op de Hotondberg, niets op aan te merken? Eli: de warme douche in de mobilhome deed zeker en vast deugd. Ik had mij gelukkig al wat kunnen wassen in de 

48’13


Sportief Ronse liet zich vrijdag 15 november 2013 niet van zijn beste kant zien! Sportschepen Vandenhoucke mag zich dan nog laten ontvallen dat Ronse en sport een ideale mix zijn (zie blz.50), Michel Wuyts & C° weten beter. Amper 100 man in de zaal voor nochtans ‘n succulente sportcauserie door een bevlogen en ervaren sportcauseur. Jammer, driewerf jammer!

 verzorgingstent voor we het podium opmoesten en droge kleren kunnen aantrekken. De organisatie was zeker in orde. Het is wel altijd een sinecure voor de verzorgers om aan de aankomstzone bij de verzorgingstent te geraken. Alles wordt zo stevig afgezet dat wat klimwerk vereist is om over de hekkens te geraken. En natuurlijk spijtig voor de supporters dat de enige tent op het parcours gesloten werd om veiligheidsredenen, maar aan het weer kan de organisatie niet veel doen. gAZet: je hebt ‘n heuse website die reeds duizenden keren werd bezocht, je begint een vedette te worden en dat bij de leeftijd van pas 16, waren er fans speciaal voor jou naar Ronse afgezakt?; heb je fans in Ronse? Eli: enkele jaren geleden is mijn broer (Olivier) met de website gestart toen ik laatste jaar aspirant was. Aanvankelijk was het gemakkelijk voor de familie om mijn uitslagen en kalender te zien. Naarmate de prestaties beter werden kwamen er ook meer supporters. Er zijn inderdaad vele fans die de website volgen (www.iserbyteli.com) alsook mijn facebook pagina (Eli Iserbyt Official). Vooral de filmpjes van de wedstrijden hebben veel succes. Die worden gemaakt door mijn broer Olivier en soms ook door mijn opa. Olivier ontwierp en onderhoudt ook de website. Of ik supporters heb in Ronse zelf weet ik niet zo goed, maar er zijn wel enkele “harde” fans die zoveel mogelijk naar de wedstrijden komen kijken en dat is natuurlijk altijd leuk. gAZet: verdergaand op de vorige vraag, met al die belangstelling rond jou, is het niet lastig om net niet buiten je… schoenen (dan) te gaan lopen? De belangstelling is wel leuk en streelt je ego, maar ik blijf daar steeds nuchter bij. Mijn familie houdt me ook wel met beide voetjes op de grond hoor. Maar het is wel plezant natuurlijk. gAZet: wat studeer je nog, Eli? Makkelijk te combineren? Ken je de Wielerschool van Ronse? Eli: ik studeer nu Wetenschappen-Wiskunde vijfde jaar in Spes Nostra in Kuurne. Daarvoor deed ik Latijn in het Sint-Amandscollege in Harelbeke (ook grote supporters trouwens), maar daar kan je maar tot het vierde jaar gaan, dus ik moest van school veranderen. Mijn persoonlijke trainer Rudi Van de Sompel maakt steeds een trainingschema dat goed te combineren valt met mijn schoolwerk. Als ik te veel werk heb dan bel ik hem voor een eventuele aanpassing, en met de examenperiode wordt ook rekening gehouden, dus dat valt tot nu toe goed te combineren. Ik leer ook nogal gemakkelijk. Ik ken de wielerschool van Ronse en denk dat dit een goed initiatief is voor veel jonge wielrenners. gAZet: laatste vraag: Sven Nijs won bij de profs de Hotondcross, hebben jullie de betere juniores enig contact met die ‘grote mannen’? Eli: neen, we hebben niet echt contact met andere elite renners buiten de ploeg. Binnen de ploeg heb ik wel regelmatig contact met Tom Meeusen, Bart Wellens en Rob Peeters. gAZet: allerlaatste vraag: kom je volgend jaar naar de Hotondcross terug? Ik kom zeker en vast terug naar de Hotondcross volgend jaar. Dan ben ik opnieuw tweedejaars en wil ik voor de derde keer de overwinning behalen in Ronse. Ronse is trouwens één van mijn favoriete parcours. gAZet: als je zelf nog iets te vertellen hebt, ga je gang... Eli: misschien is hier een bedankwoordje gepast aan mijn ouders en m’n broer die altijd meegaan naar de wedstrijden en zorgen dat alle materiaal in orde staat. Ook mijn team (Young Telenet Fidea) en sponsors wil ik bedanken voor de kans die ze me geven om me verder te ontplooien in het veldrijden. Ik voel me er zeer goed. En tenslotte natuurlijk ook bedankt aan de vele fans en supporters! VRAAGGESPREK M.M.V. OLIVIER ISERBYT EN HET ECHTPAAR ALBERT & ROSINE VAN POUCKE-DECLERCQ – DANK.

gAZet 48’13

j


gAZet 48’13

k


l

gAZet 48’13


m

gAZet 48’13


n

MEDEGEDEELD DOOR GOKRTI DRIEDAAGSE UITSTAP naar NORMANDIË 48’13

Hemelvaartweekend van 29, 30 en 31 mei 2014

VRIENDENKRING DECROLYSCHOOL

Beste Vrienden en Reisgenoten, Na onze geslaagde daguitstap naar Parijs en Versailles, blikken we nu reeds vooruit op de driedaagse uitstap naar Normandië, een historisch en cultureel bijzonder waardevolle streek in Frankrijk, tevens wereldberoemd voor cider, calvados en verschillende kaassoorten. REISPROGRAMMA: donderdag, 29 mei 2014 : vertrek: om 07.00 u. stipt aan de hoofdingang van Basisschool “Dr. Ovide Decroly” te Ronse (= parking Frédéric Bruneellaan) ca. 08.45 u.: korte halte in wegrestaurant ca. 10.30 u.: aankomst in Rouen en bezoek aan de prachtige abdijkerk van Saint-Ouen. Vervolgens gaan we naar de place du Vieux Marché met het indrukwekkende kerkgebouw, toegewijd aan Jeanne d’Arc vrij middagmaal (lunchpakket meebrengen) om 14.30 u.: we vertrekken vanuit Rouen en rijden langsheen de kronkelende meanders van de Seine om halt te houden aan de Benedictijnenabdij van Saint-Wandrille : “La Fontenelle” omstreeks 15.30 u.: we zien op onze reisweg respectievelijk de Pont de Brotonne, de Pont de Tancarville en rijden over de in januari 1995 ingehuldigde Pont de Normandie om vervolgens het schilderachtige havenstadje Honfleur te bezichtigen (kort oponthoud) om 17.30 u.: vertrek vanuit Honfleur om 19.00 u.: aankomst in het hotel (Caen) + kamerverdeling en driegangenmenu. Vrijdag, 30 mei 2014: buffetontbijt in het hotel ca. 08.15 u. : we vertrekken naar Villedieu-les-Poêles, een typisch Normandisch stadje, gelegen tussen de baai van de Mont-Saint-Michel en de invasiestranden. Sinds de middeleeuwen hebben de ambachtslieden gewerkt met verschillende soorten metaal : koper, tin, messing en brons. De befaamde klokkengieterij Cornille-Havard kreeg de opdracht om acht nieuwe klokken te gieten voor de Notre-Dame te Parijs ca. 13.00 u.: we komen aan op de Mont-Saint-Michel en middagmalen er in de “Auberge Saint-Pierre” om 15.30 u.: geleid bezoek aan de abdijkerk van de Mont-Saint-Michel, “La Merveille de l’Occident” (= “de Parel van het Westen”), een klein rotsachtig schiereiland, gelegen nabij de stad Avranches en enkel toegankelijk voor voetgangers. In 1979 werd de Mont-Saint-Michel met abdijencomplex en de omliggende baai door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed om 18.00 u.: vertrek vanuit de Mont-Saint-Michel naar Caen ’s avonds : avondmaal in het hotel Zaterdag, 31 mei 2014: buffetontbijt in het hotel na het ontbijt wordt de bagage in de kofferruimte van de autocar gestapeld om 09.30 u. : bezoek aan het vredesmuseum “Le Mémorial” te Caen. Sommigen noemen het een oorlogsmuseum, anderen een vredesmuseum. Het biedt een overzicht van de gebeurtenissen van vóór de Tweede Wereldoorlog tot na de landing in juni 1944 ca. 12.30 u. : middagmaal in Sainte-Mère-Eglise, een dorp van het schiereiland Cotentin, dat

vooral bekend werd omwille van de landing van Amerikaanse luchttroepen tijdens de nacht van 5 op 6 juni 1944. Soldaat John Steele, een Amerikaanse parachutist, is toen blijven hangen aan de klokkentoren van de dorpskerk. Vandaag hangen een levensechte pop en diens parachute aan de klokkentoren. om 15.00 u. : geleid bezoek aan de kustbatterij van Azeville, gebouwd door Organisation Todt. Deze batterij vormde een vestigingspunt in de door de Duitsers aangelegde Atlantikwall. om 17.00 u. : we vertrekken huiswaarts om 20.30 u. : korte halte in een wegrestaurant terugkeer in Ronse : omstreeks 22.00 u. De totale kostprijs voor deze unieke driedaagse uitstap bedraagt € 415 (op basis van een groep van 25 personen) en omvat het busvervoer (+ fooi voor de chauffeur), het verblijf in een zeer degelijk hotel (met zwembad) in Caen, het avondmaal (= driegangenmenu) op donderdag en vrijdag, het buffetontbijt op donderdag, vrijdag en zaterdag, het middagmaal (= driegangenmenu) op donderdag en vrijdag, het bezoek aan de abdijkerk van Saint-Ouen, de abdij van Saint-Wandrille, de klokkengieterij van Villedieu-les-Poêles, de Mont-Saint-Michel, het vredesmuseum “Le Mémorial” en de kustbatterij van Azeville. Om bijkomende onkosten te vermijden, zal de reisleider zelf het hele reisgebeuren gidsen. Om redenen van praktische en organisatorische aard, vragen wij u beleefd uw deelname te willen bevestigen door uiterlijk tegen 15 december 2013 een voorschot van € 100,00 (per persoon) te willen overschrijven op het rekeningnummer BE32 000-1187185-02 van Eddy DESMET, rue Renchère 8 – 7910 Arc-Wattripont, met vermelding Driedaagse Normandië. Gelieve € 100,00 over te schrijven vóór eind januari, € 100,00 vóór eind februari en het resterende bedrag van € 115,00 te vereffenen vóór 31 maart 2014. Wie een éénpersoonskamer wenst, betaalt een opleg van € 46,00 en voor een annulatiebijstandsverzekering betaalt u € 8,85 extra (per persoon). Graag zouden wij van u telefonisch (069 76 74 47) of via e-mail (dir.eddy.desmet@telenet.be) vernemen of u al dan niet aan deze boeiende driedaagse uitstap wenst deel te nemen. Wij zullen alvast opnieuw kunnen genieten van een deugddoend samenzijn met onze inmiddels steeds hechter wordende Vriendenkring.

Met vriendelijke groeten,

Eddy DESMET, Organisator.

Marcel SPILEERS, Voorzitter Vriendenkring.


The Rubettes Jukebox jive

HET RODE OORTJE VERVOLG VAN DE SCHEVE KOLOM

NICOLAS PROVOST vervolg van blz.g Platforma Video Festiva, Athens, 2007, … en zijn motto klonk GENOEG IS GENOEG en zijn eerste Greece NO SHOP DAY stond in de steigers. Université Libre de Bruxelles, 2006, 65 landen zijn intussen op de non buy boot gestapt en Belgium Musee Reina Sofia de Madrid, 2006, Spain inmiddels zouden er zo’n miljoen (sic!) mensen aan IMAGO Film Festival, 2006, Fundao, deelnemen. De UK-prof. Tim Jackson van Duurzame Portugal Ontwikkeling formuleerde overconsumptie aldus: “Het Festival du film de Vendôme, 2005, France is de story van hoe wij mensen overtuigd worden om Netherlands Media Art Institute, geld dat we niet bezitten uit te geven aan zaken die we 50%BEELD, Amsterdam, The Netherlands The Invader - Selected Festivals niet nodig hebben, om – en nu komt het – indruk te 68th Venice Film Festival, Worldpremiere, maken op mensen om wie we niets geven”. Voorwaar Orizzonti Competition VERVOLG VAN BLZ.V Toronto Film Festival 2011, Canada zwaar jargon. Economen Ruth Potts en Andrew Simms Dus kijken/lezen er ook mensen van buiten Ronse gAZet San Sebastian Film Festival 2011, Perlas zienen NIET-WINKELDAG manier zijn. om onze laat dat óók als dàteen de rake bedoeling Hopelijk Program, zijn dat Spain koopdrang te doorprikken. Onderhoud, herstel en gewoond niet alleen ex-Ronsenaars (hier geboren, heb- Film Festival, Germany Hamburg bende, de gewerkt hebbende), anderen Rio die International wel hergebruik zaken die je aanschaft.maar Zoalsook je minstens Film Festival, Brazil eens de per kriebel dan wel detegen afkeer zouden krijgen Cinéma, Montréal, Canada één keer dag dank-je-wel iemand zegt kunnenNouveau Ghent International Film Festival, Belgium om naar af te zakken. of met (geleerd van JoRonse Depoortere), deel danAlleen tenminste één de familie, Kaliningrad mogelijks een groep vrienden. Geacht stadsbestuur, óók at the European Union Film iets per week met buren, vrienden, familie, collega’s. Festival, via gAZet (of vinden jullie het maar niks?) kan ‘Ronse’ Russia Niet hunkeren naar wat je niet hebt, maakt gelukkig én Geneva International Film Festival, aan citymarketing doen. Alleen al maar door teSwitzerland maken zo wedat geluk al nastreven!? onze stad er proper uitziet, dat wat er allemaal te Festival, Los Angeles, USA AFI Film Roberte, wanneer we nog eens naar doen valt, bredegaan uitstraling krijgt ende niet gebuisd Premiers te wor- Plans, Angers, France kringwinkel Ronse? den om waardevol erfgoed én waarin toeristisch wat mee Palm Springs Film Festival, USA Rotterdam International Film Festival, The te doen valt blikafwendend te laten verkommeren. Netherlands Mijn beste Linda, i.p.v. de stadsgidsen te verbieden doorheen de koeren en stegen te laveren, zouGöteborg je hen International Film Festival, daarbij juist moeten aanmoedigen! Dan zoudenSweden er véél Janela Internacional de Cinema do Recife, vroeger dan die van gAZet alarmerende echo’s bij Brazil tenslotte jouw bazen zijn toegekomen en zouden CPX ook PIX, Denmark jouw vrienden uit de vorige coalitie die er nu niet meer Film Festival, UK Edinburgh bijzijn tijdig ‘n pak slaag voor de broek gekregen, allez,International Film Festival, USA Seattle Atlanta toch op zijn minst wakker geschud dat bvb. ÉnInternational Film Festival, USA Northside Film Festival, Brooklyn, USA Koer Devos en Koer Decroly en de Snoecksteeg Page… méér dan… kanker hebben!? VOORWAAR OM U TEGEN TE ZEGGEN, TOCH?

brengt op de cover de kerstman reeds, bladerend in RDV, op zoek naar ideetjes voor het eindejaar. Fauve Debuysscher heet dan weer een geniaal Ronses zangtalent te zijn én die de KERSTMARKT op vrijdag 20 en zondag 22 december van melancholische decibels zal voorzien. De titel Nieuwe bruisende vereniging is zéér toepasselijk, want het heeft alles met regio Reimse bubbels te maken: CCR wat staat voor Club Champagne Ronse (of Club de Champagne Renaix – want dat Frans is in Ronse überhaupt nodig, toch!?!). Hallo Frédéric!? Ronse lauwert tekentalent weet Jan Leconte die aankondigt dat 21 december 2013 de laureaten van de 45e editie Grote Prijs tekenkunst van de stad Ronse worden bekend gemaakt en van 22.XII t/m 19 januari in CC De Ververij zullen tentoonstellen. TIO3 op 03 december precies twee jaar opgericht, wordt in herinnering gebracht met een Valencijncartoon (met afslag Ronse) vanwege huistekenaar DARK. De fotoreportage gaat over Corpus Hermeticum, want… Ronse leeft! Zeg dat Marcel ‘spekkie’ Vanavermaete het gezegd heeft…

48’13

… brengt deze week een kleine manchette over de Bommels (zie bij FOTOGAZET), foto en kort verslag over de boomplanting organisatie de Gezinsbond alsook foto en onderschrift van het jongerendebat omtrent racisme. gAZet is er alleen voor Ronse en dus hebben we met Oudenaarde op hoge uitzondering na weinig uitstaans, maar de alhier verschijnende editie ‘Vlaamse Ardennen’ van de streekkrant heeft dat wél… en hoe! Of ligt het aan Ronse dat een ‘artikel’ drie keer met RONSE opent en liefst 14 keer met… OUDENAARDE!? gAZet keek het na in de editie 27 nov. tot 03 dec. en aldus scoort Ronse 17,6% van het streeknieuws en Oudenaarde 82,4%. Oudenaarde kwam dus bijna vijf keer méér in de picture dan wij, omdat er dààr zovéél méér te doen zou zijn!?! Zie ook blz.60.

z

.

.

.

… brengt verslag uit van parochiefeesten (SintMartinus) of… terugkeermomenten (SintAntonius). OKRA verwende zichzelf culinair en de naamopgaves zijn aan de orde van de dag. De nakende advent wordt als een tijd van bezinning voorgesteld en die van Sint-Pieter gaan op 10 december leren bloemschikken in parochiezaal ‘De Spil’. Sint-Hermes van zijn kant haalde 475,93 euro op . voor de slachtoffers van de Filippijnen. Vele kleintjes maken één groot. Monseigneur Luc Van Looy laat weten dat hij voor de Fiertel’14 en voor Wittentak’14 weer naar Ronse komt…

.

… stak deze week niet in onze brievenbus!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 48 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook initiator/producer/uitgever: Willy Deventer vlg. blz.); eigen foto; Klaas door Willy Devende redacteurs staan bij hun blz. vermeld ter destijds in weekblad –AZ; gAZetGRAfiek hoofdredacteur: Willy Deventer BLZ.A: eigen foto; BUUNIE als ‘Zwarte’ Piet de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun door Daventra; foto Patrick Aelvoet ingezonden kopijen; kopijen kunnen BLZ.B: uit stadsbericht; de stuuten van worden ingekort en/of passages kunnen Buunie aflevering nummer 10 worden geresumeerd BLZ.C/E: uit BEELDVORMING (visualisatie→ postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, leer), cursus 1994-1995 door docent Willy 9600 Ronse Deventer, campus Sint-Lucas Gent, thans LUCA, faculteit kunst van KULeuven, waarin AUTEURSRECHTEN cartoon door de auteur en eigen fotowerk ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.F: bijdrage door Patrick Aelvoet BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.G: bijdrage door Ludwine Witzoreck Willy Deventer is international author met BLZ.H: eigen foto CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.I: eigen foto’s; werk van Michel Provost SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.J/K: bijdrage door Nicolas Provost vanuit graficus/kunstschilder met TheArtServerNew York code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.L: eigen foto’s; gAZetGRAfiek lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.M/N: bijdrage door Carine De Rooze manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.O: stadsbericht; bijdrage door Thomas BVBA AbyZ consult & projects Gent. Deriemaeker Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.P: gAZetGRAfiek materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.Q/S: eigen foto’s; naar tekst van WC De delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft Linde; bijdrage Thomas Guns dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.T: o.a. eigen foto’s zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- Willy DEVENTER ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen stichter, uitgever of om er het copyright van te kunnen vermel- & hoofredacteur .. den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. van gAZet geeft . jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad gAZet!

BLZ.U/Z: eigen foto’s BLZ.a/d: bijdrage door Loes Deventer met toponiem t’hulstken anno 1684 en anno 2013 Hulstken BLZ.e: FLASH van vorige gAZet (CANVAS) BLZ.f/g: cartoon door Willy Deventer; bijdrage Nicolas Provost vanuit New York BLZ.h/j: bijdrage Olivier Iserbyt en Rosine en Albert Van Poucke-Declercq; gAZetGRAfiek BLZ.k/m: nieuwsbrief Cultuurraad meegedeeld door Bernard Decraene van GOKRTI BLZ.n: reis naar Frankrijk in 2014 meegedeeld door Bernard Decraene van GOKRTI BLZ.HET RODE OORTJE: vervolgen, o.a. bijdrage door Nicolas Provost vanuit New York; diverse berichten uit de lokale pers COLOFON: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; olie op canvas door Willy Deventer OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.48 van 29 november 2013; 99 blz. inclusief 54 blz. FOTO GAZET & 199 beelditems PAGINA 45: de Jablonecduivel… FOTOGAZET: 46/47 eigen foto’s | 48/49 m.m.v. Nicolas Provost vanuit New York | 50/52 eigen foto’s en i.v.m. WIT-WIT | 53 bijdrage Delmotte Kring | 54/73 foto’s Patrick

COLOFON gAZet 48’13

Aelvoet (Kleve) met op 66 tekeningen door Willy Deventer (Kleve) | 74/79 eigen foto’s toponiem t’hulstken/1684-Hulstken/2013 | 80/92 eigen foto’s Folderstraat 2013 | 93/95 eigen foto’s Zomerij | 96 bijdrage Damien Van Wambeke | 97 eigen foto en cartoon door Willy Deventer FLASH 98 past-voorzitters JCI-RONSE FLASH 99 onze webmaster op de Route 66! Lady in blue door Willy Deventer

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be .

GAZET ELKE VRIJDAG 11 UUR É É N W E E K L A N G


gAZet jg.01 nr.48 vrijdag 29 november 2013 ď ľ


45 DIT IS PAGINA 45 VAN GAZET NUMMER 48 EN IK BEN DE JABLONECDUIVEL… IK BEN EEN KLEINOOD IN GLAS EN ENKELE CENTIMETERS HOOG. UITGEVER DEZES TEKENDE MIJ OOIT IN ÉÉN VAN DE RONSESE GULDEN BOEKEN, MAAR HIER STA IK GEREVERSEERD OM TOT JULLIE, LEZERS VAN DE GAZET, TE KUNNEN KLAPPEN. JABLONEC KENNEN DE RONSENAARS WEL, CZECH REPUBLIC JUMELAGESTAD VAN RONSE, DUS EEN VAN ONZE VIJF ZUSTERSTEDEN ZEG MAAR. DAAR HEBBEN ZE NOG ARTISANALE GLASBLAZERIJEN, HAAST GELIJK IN DAENS NOG, MAAR DAN MET GLAS I.P.V. TEXTIEL. DE KUNSTENAAR DIE MIJ GLASBLAZEND ONTWIERP, IS TOTAAL ONBEKEND, MAAR MIJN BLINKENDE FIGURATIE IN HET GULDEN BOEK ANNEX DEZE PUBLICATIE GUNT HEM MET DEZE TEKENING ELKE ARTISTIEKE HOMMAGE. WIL IK HET EENS IN DE CZECH REPUBLIC TAAL ZEGGEN WIE IK BEN?:

JSEM ĎÁBEL… EN IN DEZE TIJDEN NIET VERGETEN DAT ZWARTE PIETEN IN OOSTBLOKLANDEN (EN OOSTENRIJK)… DUIVELS ZIJN. HALLO GELEGENHEIDSCOLLEGA BUUNIE OP BLZ.B, DE DAKEN NIET TE GLAD?


FOTO

46 48’13


FOTO

47 48’13


Eerste langspeelfilm van Ronsenaar Nicolas Provost

FOTO

48 48’13


49

FOTO

48’13

THE INVADER … eerste langspeelfilm van Ronsenaar

NICOLAS PROVOST


FOTO

50 48’13

Sport en Ronse: het is al jaren een uiststekende combinatie. De talrijke sportverenigingen en de uitgebreide nieuwe sportinfrastructuur zijn daar mooie voorbeelden van. Het geheel wordt gestructureerd door de sportdienst, in haar advies en werking bijgestaan door de sportraad. Dankzij de bundeling van deze krachten kunnen wij gevarieerde sportieve activiteiten aanbieden en dit zowel voor jong als oud. 25 jaar bestaat badmintonclub WIT-WIT in Ronse en dit is zeker een reden om samen de handen uit de mouwen te steken en Ronse eens op de kaart in Vlaanderen te plaatsen voor de Belgische badminton top. Samen met alle medewerkers, WIT-WIT spelers, ouders, supporters hopen we dat iedereen een hoogdag beleeft hier in sporthal ‘t ROSCO (‘t ROnses Sport COmplex - foto rechts). Joris VANDENHOUCKE, schepen van sport, voorzitter WIT-WIT, vader van Flore (foto boven).


FOTO

51 48’13

Deze foto geeft een vertekend beeld van het aantal aanwezigen, want op de middag genomen en de cafetaria van ‘t Rosco zat tjokvol lunchers…


FOTO

52 48’13


FOTO

53 48’13

HOPASKE VOOR CARNAVAL VLIEGT MEN IN KLEVE DE LUCHT IN. CARNAVAL?, JAWEL, DEZE VAN 2014 IS INGEZET, WELDRA OOK TE RONSE…

BOMMELSFEESTEN ANNO 2013


FOTO

54 48’13


FOTO

55 48’13


FOTO

56 48’13


FOTO

57 48’13


FOTO

KLEVE ZWANENSTAD ZIE ONZE HOGE MOTE…

58 48’13


FOTO

59 48’13

Bommelskoning Jeremy Haines was erbij in Kleve, onze zusterstad. In…

… lezen we het volgende: “RONSE – Op zaterdag 30 november vanaf “20 uur vindt in zaal COC in de Nieuwe”brugstraat in Ronse de verkiezingsavond “van de bommels plaats. ‘Er zijn enkel nog “enkele staanplaatsen beschikbaar maar “ook die zijn om veiligheidsredenen be“perkt, zegt PR-verantwoordelijke “Dominique Delusinne van de raad der “bommels. Zes kandidaat-koppels dingen “zaterdagavond naar de Bommelskroon “voor 2015, terwijl Jeremy en Penelope “Haines, de winnaars van vorig jaar, de “kroon opgezet krijgen.


FOTO

60 48’13


FOTO

61 48’13


FOTO

62 48’13


FOTO

63 48’13

Bommelskoning 2014 Jeremy Haines stond in gAZet nr.46 nog gefotografeerd bij het graf van Zotte Maandag stichter Ephrem Delmotte. Links vooraan Patrick Aelvoet‌


FOTO

64 48’13


FOTO

65 48’13


FOTO

66 48’13

Kleve tweemaal in het Gulden Boek door Willy Deventer


FOTO

67 48’13

TINA SCHWERS speelde percussie op belletjes tijdens de carnavalzitting in Kleve. Zeer waarschijnlijk komt de Prinz niet naar Ronse met als belangrijkste reden: er waren nauwelijks mensen uit Ronse aanwezig!? Mogelijks wil de aftredende Prinz dat wel doen en daar kan Tina een positieve… slag toe leveren. De aftredende Prinz is namelijk muzikant bij Tön auf Tön (waar hebben we dàt in Ronse nog gehoord?). Een foto van haar of de groep ‘Kleefse Tön Musiker mit Herz’ kan daar zeker aan bijdragen... http://www.kleefsetoe n.de/index.html Bij deze, beste Patrick Aelvoet.


FOTO

68 48’13


FOTO

69 48’13


FOTO

70 48’13


FOTO

71 48’13


FOTO

72 48’13


FOTO

73 48’13

Vanuit onze zusterstad Kleve waar de carnavalsopeners stijlvol verliepen, rijden we naadloos Ronse binnen met kijk op HULSTKEN, cf. 1684 - zie blz.a/d en volgende…


a

FOTO

74 48’13


FOTO

75 48’13

Wat ze die ouwe man niet allemaal aandoen!!!


FOTO

76 48’13


FOTO

77 48’13

Helemaal Ronse…


FOTO

78 48’13


FOTO

79 48’13

ALS VAN VALERIUS DE SAEDELEER, HIJ WOONDE EN WERKTE IN VILLA ‘TYNLON’ TE ETIKHOVE, OP ‘N GOEIE BOOGSCHEUT VAN HIER (1867-1941).


FOTO

80 48’13

Hier hebben we HULSTKEN verlaten en brengen we, zoals vorige week beloofd, de FOLDERSTRAAT eveneens in FOTOGAZET. Zo kun je, op computer of tablet, met gAZet door Ronse scrollen. Op deze pagina vanuit de BERCHEMSESTEENWEG…


FOTO

81 48’13

… voorbij de schaapjes in de wei met op de achtergrond het Eynsdaelse bos van provinciaal domein Heynsdaele… (zie vorige gAZet’s)


FOTO

82 48’13

CENTRUM RONSE LIGT HIER IN HET DAL…


FOTO

83 48’13

… en de FOLDERSTRAAT loopt hier  dood, hoewel hij op het meegeefplan Dienst Toerisme als doorlopend staat getekend!


FOTO

84 48’13

Dit zou een aanzet kunnen zijn voor een dramatisch landschap van de hand van streekschilder Albert Saverys (Deinze 1886-Petegem 1964). Iets meer coloriet toch en wat meer uitgesproken wolken en de kunstenaar had aan de slag gekund. Een Saverys werd onlangs verkocht tijdens het ZvB-weekend… Zicht van ver vanuit de Folderstraat op de Hotondcluster…


FOTO

85 48’13

De FOLDERSTRAAT gezien vanuit de Rozenaaksesteenweg en voilà, hij loopt weer dood, zie verder…


FOLDER als straatnaam is reeds goed gek, maar Rue… DU… Folder is totale Ronsese waanzin! Waarop slaat dat, DU… [Foldair]? Pakken beter is het voorstel van gAZet, we blijven er op HAMEREN: één kéér dé nààm en eronder of het een straat, steeg, laan, plein … is !

FOTO RONSE

FOLDER

STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

86 48’13


FOTO

87 48’13


FOTO

88 48’13


FOTO

89 48’13

Water valt er vanuit de hemelsluizen genoeg, MAAR IN RONSE ZIJN DE SPONSEN… PEPERDUUR!


FOTO

90 48’13

De FOLDERSTRAAT loopt hier  dood aan de benedenkant zuid op deze privé eigendom; zoals op de boerderij kant noord (zie blz.83) … De FOLDERSTRAAT is als een… folder, in twee geplooid, recto verso, halverwege onderbroken (maar op het meegeefplan Dienst Toerisme is ie doorlopend – geraak er als Ronsese wandelaar of toerist maar wijs uit!?).


FOTO Op de achtergrond weer Eynsdaelebos…

De fotoshoots voor gAZet brachten ons op onvermoede plekken in Ronse en onze conclusie tegen einde eerste jaargang is: Ronse is qua oppervlakte gróter dan je denkt en heeft moois in petto om immer weer op ontdekkingstocht te gaan, zo’n beetje reizen in eigen stad. <De wereld ons dorp>;

onze stad… dé wereld!

91 48’13


FOTO

92 48’13

Zéér groot huisvuil?


FOTO

93 48’13

ZOMERIJ, kruisend met de FOLDERSTRAAT loopt hier dood, richting Klijpe (kerk in de achtergrond, rechts in close up).


FOTO

94 48’13

BE-LA-CHE-LIJK!


FOTO

95 48’13

… vanuit de ZOMERIJ zicht op een hoeve langsheen de FOLDERSTRAAT (zie blz.93) met kijk de BERCHEMSESTEENWEG door lichtpalen gemarkeerd en één witte bestelwagen tegen de donkere achtergrond van Hotondbos, Ronses hoogste punt…


Volgende week hebben we het in gAZet over

EEN NIEUW STREEKPRODUCT dat in Auberge Saint Sébastien werd voorgesteld en door onze medewerker Damien VAN WAMBEKE werd geproefd:

‘bon et approuvé’?

FOTO

96 48’13


FOTO

97 48’13

… en de ochtend van 06 december zit het er voor hem weer eens op…


De huidige voorzitter Thomas Hysselinckx (zie gAZet nr.42) en 13 past-voorzitters van JCI-Ronse, verzusterbroederden zaterdagavond 30 november 2013 in resto Boekhaeghe & het was uitbater dezes, Nicolas en waarvoor dank, die v.l.n.r. volgende personen aan tafel vereeuwigde: An Deventer, Hendrik Roos, Dirk Decuyper, Marinko Naessens, Thomas Hysselinckx, Frédéric Dewolf, Guy Everaert, Christophe Cool, Hans Everaert, Jo Cornelus, Hendrik Vandemarliere, Veerle Lemarcq (eveneens op de inzet samen met…) Johan Boudringhien en Frank Rommens. Volgende week méér hierover in gAZet nr.49…

98


LEZERS GRAAG JULLIE AANDACHT A.J.B.: GAZET NR.49 VAN VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 ZAL NIET OM 11 UUR, MAAR PAS VANAF 18 UUR ONLINE KUNNEN STAAN…

99

MET ONZE BIGGEST SORRY…

Onze webmaster Loes Deventer toert november-december 2013 doorheen Amerika en stuurde deze groet aan alle lezers van gAZet; Loes lacht je toe vanachter het bord dat aangeeft precies in het midden van de wereldberoemde/beruchte ROUTE 66 te staan; hallo Loes en Didier die gAZet trouw volgen, groetjes vanuit Ronse op deze FLASH pagina… 99, het omgekeerde getal van… 66 – nice trip, take care, safe home!