gAZet_jaargang_1_nummer_3_18012013

Page 1

gAZet jg.01 nr.03 vrijdag 18 januari 2013 27 blz. & 85 beelditems KLASSE!: Noah komt op, groet, zet zich aan de piano, ‘t witte doek licht op, beeld, eerste pianotokkel…; na de begeleide stomme film staat Noah op, neemt het applaus groetend in ontvangst en verdwijnt… waarmee gAZet wil zeggen: het publiek weet waarvoor het in De Ververij zit, voor stomme film op pianomuziek door Noah én… er valt géén woord: PURE KLASSE!

nr. 03 2013 HOME

GEVAAR!: de projectie in de trappenzaal was evenzeer TOP, maar dat ‘trappenspel’, dààr vallen weldra beenbreuken te noteren; een to do voor het CC!

LENOUVEAUAZESTARRIVE van gAZet nr.03 af staat het OVERZICHT helemaal achteraan mét ALLE pagina’s on display

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

blikvanger! Charlie acteerde op de pianotonen van Noah zie blz.B & 11:01

JG.01 NR.03


RONSEISCULTUUR… RONSEISNATUUR… RONSEISTOERISME… RONSEISSPORT…

nr. 03 2013 A

Al op ene morgen lag de wereld witgesneeuwd! (Stijn Streuvels)

illustratie verantwoording zie COLOFON

NEUTRAAL DIGITAAL WEEKBLAD

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail)

productie: Willy Deventer

OVER

ZONDAG 12 JAN’13 08.30u

COLOFON achteraan...

samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

Ronse deze week!

© copyright zie

alliene vuir Ronse…

BLZ.C

De wereld ons dorp… Ronse onze wereld!


NOAH VANDEN ABEELE

Geboren Ronsenaar speelde vrijdagavond in C.C. De Ververij de vlokken uit de wolken en Charlie Chaplin recht de sneeuwstorm in. Voor een volle trappenzaal begeleidde hij icoon… C.C. van armoe naar rijkdom, van… zwarte sneeuw naar… LOVE! Bijna anderhalf uur kon het publiek zich vermaken met wat we nu getelefoneerde fratsen noemen en dàt wàs hét nét: de ons ontstolen voorspelbaarheid mocht nog eens ten volle mee-spelen. Na ‘t concert poseerde de pianist voor ‘t witte doek met zijn vriendin, zijn mama en z’n meter terwijl Filip Brys glunderend in de weer was om de glaasjes met wijn of cava te vullen. Je kon zo op de gezichten van de nagenieters zien dat eens ‘n avond uit de oude doos best ontspannend kan zijn. Noah man, jij Brusselaar nu, dàt smaakt naar nóg! Wie jou aan de piano stomme films wil horen begeleiden, weet uit gAZet nummers 01 & 02 waarheen!

nr. 03 2013 B

lees ook op blz.11:01


nr. 03 2013 C

lees ook blz. 11:01

FIJN STOF

FotoTento| Wielerkapel | Koen Degroote | CC De ververij samenspel van regenboog- en tegenregenboogkleuren annex opgaande en neergaande tegeltinten én ‘grote’ tegels 120x120cm met de internationale symboliek voor heelal, wereld en mens, dan ‘tekende’ in 1983 Pjeroo Roobjee in… mozïek een Zonnewijzer kant zuid van de stadsbibliotheek (Eugène Soudansquare). Het speelbord als filosofie voor een Onthaal, Observatie & Oriën-

tatieCentrum wordt het aan de bib een concept van Ovide Decrolyscholen. Het van 20 jan tem 10 febr speelbord ligt ‘biais’ (schuin = dynaop woe, zat en zondag misch) in een opp. van ca 45m² terwijl van 14 tot 20u de Zonnewijzer 5x7m meet. De mozaïek ligt ‘openbaar’ terwijl het speelbord privé gesitueerd is Sint-Hermestraat 5B. Het speelbord vereist personen om ‘het ganzenspel’ te spelen, terwijl iemand op de stand van de zon te bepalen, dienstdoende als schaduwwerpende staaf… de Zonnewijzer moet gaan staan om

Vooraf reserveren en met 5 euro inschrijven bij cultuur@ronse.be

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

Stelden we in nr. 02 het speelbord voor dat Willy Deventer voor het OOOC Glorieux ontwierp, een

Als ik zou weten wat kunst is, zou ik het voor mij houden! Pablo Picasso, quote opgetekend uit één van de Adiboeken…


nr. 03 2013 D

‘SPREUK’ VAN DE Simon Vestdijk DUIVEL (tekstbijvande XD-fractaal van Bertrand Vande Kerkhove)

 detail van een bloemenfractaal ‘Spreuk’ van de duivel  Ground Zero 

Zie, wat ik draag, diep in mijn linkerhand: Een felle plaag, een ramp, een binnenbrand. Jou, meester Tonius, zie ’k reeds verschrokken. Ik zit op ’s werelds bol, jij met de brokken. Sla maar op hol, je sokken van de voet, Ik weet genoeg van jou, ik kruip in ’t bloed Waar ik niet gaan kan, ’t bloed gaat weer met mij En ’t kruipt in jou, de goede God er bij! En brokken zijn het die hij sling’ren gaat, Vurig en lokkend als een helsoldaat. Gedicht, gedicht, ook licht of zwaar, in Ronse, ‘t mag! p-r-o-z-a-l-e-z-e-r zwicht, poëzie heeft óók haar dag!

GEDICHTENDAG 31 JAN’13


nr. 03 2013 E

‘ DE T IJ D V A N T O E N , H E R I N N E R I N G E N …‘

Bertrand Vande Kerckhove was samen met Willy Deventer op kot in Gent, Onderbergen 17. Ze studeerden samen aan het Hoger SintLucasinstituut in de Zwartezustersstraat 34. Boven midden een foto van hen beiden uit 1961. Links een zelfportret van Willy dat als… kop van een vervolgfeuilleton wekenlang in dagblad Het Volk verscheen. Willy Deventer exposeerde bijna ‘n halve eeuw terug in wat nu Het Kapittel is zijn werk voor dagblad Het Volk (illustraties, cartoons, portretten enz.) terwijl Bertrand achter het doek op de scène een reeks voordrachten gaf omtrent zijn ‘dada’ van toen: sterrenkunde!  Horns door Bertrand Vande Kerckhove.

Horns


Minister voor cultuur Frans Van Mechelen … was eind de jaren zestig van vorige eeuw te gast bij Jean Oosterlinck. In zijn atelier ontving de kunstschilder v.l.n.r. mevrouw Van Mechelen, de minister, Bekend Ronsenaar Gustave Van Balberghe en naast de kunstenaar die ook in Parijs enz. exposeerde, zijn echtgenote. Hieronder een werk van Jean, genaamd Blauw aan zee (1971; privé kunstbezit). Vanuit dit kleurige perspectief vertrekken we om onze lezers het werk van Adi Steurbaut voor te stellen.

Een stralend ‘koppel’: minister Joke Schauvliege samen met Adi Steurbaut (rechtsonder)

nr. 03 2013 F

zie de volgende blz. én 11:03/4


DE DRIE BOEKTITELS

Adi exposeert in Salons Remington, Politiekegevangenenstraat

nr. 03 2013 G

Deze Ceci n’est pas un Margritte, maar ‘hij’ heet… René stond vertrekkensklaar in Adi Steurbauts atelier waar we de kunstenaar aantroffen werkend aan zijn laatste oeuvre met knipoog naar Mondriaan…

Op een karton gekleefd, staat deze fotokopie uit (betalend) weekblad PLUS - eveneens een uitgave van weekbladgroep –AZ én die zelfs De Ronsenaar opkocht, maar tenslotte zèlf de duimen moest leggen een… hoe moeten we het noemen… soort adagio, ‘dagelijks gebed’, drijvende opsteker, vergelijkbaar met die ene geluksbrenger in Jean-Marie Pfaffs goals, geeft om telkens kortom een toy die Adi’s penselen vleugels weer naar kleurrijke wolken te fladderen, daarbij vedertjes van kleur als… MANNA op ons loslatend!


nr. 03 2013 H

Blinden kunnen niet over kleur oordelen zei ooit ene Leonardo da Vinci! Maar ook al krijg je nog maar weinig lichtimpuls op je netvlies, aan het kleurenpalet van Adi Steurbaut ontkom je nooit. Adi is kleurventer par excellence, kleur is zijn goal, coloriet zijn filosofie, de regenboog- en miljoenen andere kleuren zijn hemel, vagevuur en hel tegelijk. Autodidact schilder noemt hij zichzelf, ingenieur architect van opleiding, vat hij vlak met kleur. Ook in 3-D… vlakken kleuren uit! Daarmee doet Adi het én blijft ie het doen én met succes. Adi laat zich vanuit een surrealistische kijk op welke geometrie ook niet verleiden tot té vergegrepen hoogstanden, hij… kleurt zijn schoenen, loopt er niet naast! Dat is zijn grote troef, dat is zijn blijvend vermogen, met die tools kort hij zijn schuld aan het kunstgebeuren af, want hij is een kleurworkaholic pur sang. Zijn stek is aan zijn schildersezel, van dààr kleurt hij niet alleen wolken, maar de hele wereld, zijn en ons aller habitat. Kleurgoeroe Adi doorloopt in zijn oeuvre diverse stijlen, verwerkt thans Mondriaan en Lichtenstein en zelfs Magritte in zijn conterfeitsels. Dus blikt hij happy omhoog op een foto die we met geen komma willen bezoedelen, image plenty, text beside. Over Adi lees je in drie boeken die inmiddels over zijn werk verschenen; de covers vind je op blz.G. Met ZIJN eigenste petite histoire zorgt Adi voor onze kunstgeschiedenis. Laat dàt gezegd zijn door Willy Deventer


Onder de titel Liban uitgewuifd brengt KERK&leven een dankbare hulde aan Liban De Smet die zijn taak als zaalverantwoordelijke van De Spil parochie SintPieter beëindigt. 12 jaar lang kweet hij zich, samen met echtgenote Jeanette van zijn taak. Lees het gedicht dat besluit met… een crème van een vent!

nr. 03 2013 I

Ook elders nagevraagd, maar blijkbaar géén de streekkrant in de brievenbus!

A D I S T E U R B A U T

Jeroen Reygaert voorheen leraar KSO en thans radiojournalist, spreekt n.a.v. de GOKRTI statutaire vergadering over de belangstelling versus de aversie van de jonge mensen voor politiek, actualiteit & het vak geschiedenis. Deze causerie vindt plaats op vrijdag 18 januari om 19.30u in CC De Ververij. Inkom gratis.

v.l.n.r.: rechtstaand: Maarten Flamand (gitaar); Servaas Steurbaut (drums); Philippe De Vuyst (bass); zittend: Tom Claus (vocals)

info over CLOON op http://www.facebook.com/cloonville


DE SCHEVE KOLOM is deze week voorbehouden aan beeld i.p.v. aan tekst: ruimtelijk werk van Adi Steurbaut getiteld… Adi Steurbaut. Hiernaast een gouache van Willy Deventer.

nr. 03 2013 J

JEUGDWERK VAN WILLY DEVENTER: COVER VOOR MISSIEMAGAZINE KARAVAAN


 ‘Peirrot’, olie op doek door Willy Deventer

NOG ENKELE REACTIES NA DE EERSTE NUMMERS VAN

nr. 03 2013 K

Als ik voor ‘t eerst de gazet op computer opende, kreeg ik meteen iets van dàt is het: allen samen werken voor en aan ons aller Ronse. Den AZ van de jaren stillekes zou er vandaag de dag uitzien als de GAZET van nu! Volhouden Deventers, vooral volhouden! Ik heb er de tijd voor genomen om via gAZet de geur van Ronse opnieuw op te snuiven en ik verzeker je dat het deugd doet; het zou leuk zijn dat iedere vrijdag te mogen ervaren: schitterende foto’s, scherpe tekeningen, een boontje, een Motti en de hele stadsgeschiedenis van toen tot nu; wat hebben jullie hard moeten werken om deze droom te verwezenlijken en dan zo een ietsepietsie in het geniep hé!! Deze expat wenst gAZet heel veel succes en jullie, die ik met gebogen hoofd groet, veel voldoening bij dit gedurfde exploot! Proficiat met uw initiatief! Ik hoop dat dit blijvend kan worden en dat je voldoende medewerkers krijgt om een vlot, modern en actueel blad te blijven maken… In deze hectische tijd toch eventjes bedanken om het fameuze nieuwe krantje door te sturen, van de Ronsische zotten weet ik momenteel niet veel af maar ze zijn me altijd sympathiek geweest en gebleven ook al was het van jongs af concurrentie met mij echte Oudenaardist maar intussen zeker halve Ronsenaar! De verrassing bij nr.1 was compleet, en biezonder aangenaam en interessant. Succes toegewenst. Er wordt met spanning uitgekeken naar nr.2. Toch wel een gigantische prestatie. We blijven benieuwd naar uw verdere schrijfsels, beste Willy en ontvangen met plezier uw gAZet! Ik hou van de wijze waarop U dit initiatief aanpakt. Ik waardeer ook de inhoud en het lay-out dat op een praktische en eigentijdse wijze met de lezer communiceert. Hartelijke gelukwensen.

Dit initiatief vult na het verdwijnen van de PassePartout een leemte. Proficiat! 


nr. 03 2013 L

vanuit… de zandbak groeten aan alle lezers van gAZet en aan alle bekenden vanwege Elke, Louka, Omar, Elias, Jade, Felix én Luc Blommaert

Engelsenlaan 21 Ronse TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL en SCHOOLGERIEF LEDERWAREN, GESCHENKEN en FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

Reacties op gAZet; vervolg van blz.K Ik wil je graag bijzonder feliciteren met dit initiatief! Heel knap, én leuk om vele zaken van lang geleden nog eens te herbekijken. Wij wensen je graag alle succes toe, en kijken al uit naar volgende editie. DEZE REACTIE WILLEN WE DE LEZERS NIET ONTHOUDEN, LEES ZELF… In 1 oogopslag lijkt me dit een politiek gekleurd krantje ... 2 foto's van Dupont, foto's van de andere politieke kopstukken, doch Vlaams Belang nergens te bespeuren? Nee, ik lees geen bevooroordeelde kranten... WAARVAN ACTE! Proficiat! Eindelijk leven in de brouwerij?! Ik zou er graag aan meewerken. Bonne continuation à cette belle initiative et ouiii je veut bien avec plaisir recevoir les prochains numéros. Ik vind het gewoon KLASSE!

… doet een opoep om ook hier met VTBKultuur (jawel, met K i.p.v. met C!) te starten; Jan Leconte van de Dienst Cultuur vraagt het. Jammer dat het vigerende letterwoord niet wordt geduid, staat VTB voor dé Vlaamse ToeristenBond?, broer van de VAB ofte Vlaamse AutomobilistenBond dat vanuit Zwijndrecht Antwerpen opereert, dus ook voor cultuur? Verder wordt galerij Theaxus belicht en de cover van dit maanblad is knap werk vanwege de homedesigner.


nr. 03 2013 M

Viel er vorige week in gAZet een gat i.v.m. onderstaande groepsfoto (intussen kwamen wel ‘n paar namen binnen, maar onvoldoende voor een nieuw onderschrift!)…

… dan vertoonde de voorganger van gAZet, weekblad –AZ namelijk, óók een witte spleet in de nummers van 1968. Het was namelijk verkiezingstijd en we hadden onze kolommen opengezet voor een gratis tekst, in te brengen door de verschillende partijen van toen. We bemerken hiernaast v.l.n.r. de VU (VolksUnie met Gies Cosyns, de Kwaremontse landschapsschilder en zélf ‘n kleurrijke figuur), het witte gat dat de toenmalige CVP liet vallen omdat Jan Verroken, grote manitoe van De Ronsenaar van weleer, STRIKT VERBOOD om ook maar één jota naar concurrent weekblad –AZ te sturen (later meer daarover!), BSP (Belgische Socialistische Partij), de CP ofte Communistische Partij ook nog en op tekst van Herman De Croo een bijdrage namens de PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang).


nr. 03 2013 N

… en dan een recht op antwoord (!) schrijven tengevolge mijn –AZ-verhaal in de Annalen 2008 dat Albert NOOIT een weekblad, maar ALLEEN een pamflet bedoelde!?!

familie en entourage van Jenny De Rouck (zie gAZet nr.04) eerste –AZ-bediende Guy Devos  en zijn verloofde Anita Declercq die de glazen volschenkt… burgemeester  Marcel Vanderhaegen Johnny Verledens  Germain De Rouck, Willy Deventer, Jan Van Es en dhr. Van Steenkiste (Lions)

 vader Declercq

Marijn De Valck, LucienD’haeyer, Michel Decroix & dhr. De Beck


TUNNEL LOUISE-MARIE INGESTORT! NEEEEEEEEEEEEEEEEE NIET NU, MAAR TOEN, MIDDEN DE 60-ER JAREN!

nr. 03 2013 O

De werkzaamheden aan de tunnel te Louise nadat nieuwbakken weekblad –AZ op de voortgang van het herstel kon hameren. Tengevolge grondverzakkingen, bemerk de gapende spleten, was een tunnelgedeelte ingezakt! Volgende week meer daarover en zie ook blz.P!

In feite dankt weekblad –AZ haar ontstaan aan een midden de 60’er jaren deels ingestorte tunnel van Louise; pendelaars werden als sardienen in vervang-

bussen geperst om dan in het station van Oudenaarde weer de trein te kunnen nemen; Albert Vandenhaute was één van hen en nam dat niet langer, De Ronsenaar wou daarover niets publiceren en zo zag –AZ hét licht! 


Adolf Hitler lijkt hier te vertellen over de… INgang én UITgang van de tunnel te Louise waarin hij één nacht heeft verbleven… Toen in 1856 het licht op groen werd gezet om Ronse via het spoor te ontsluiten, botste men voor de lijn SaintGhislain–Gent op de beperkingen van het landschap. Hoe mooi de glooiingen van onze regio ook ogen, voor de aanleg van een spoorlijn waren ze weinig dienstig. De hoogteverschillen rond Ronse opvangen bleek geen senicure: ophogen en afgraven van gronden, aanleggen van bruggen en… DE TUNNEL van LouiseMarie. Vooral deze laatste was een technisch hoogstandje dat voor de nodige vertraging zorgde. Naast de honderden arbeiders die de doorsteek van de Spichtenberg tot een goed einde moesten brengen, lokte de spectaculaire constructie toen ook heel wat verbaasde kijklustigen. Een lokale krant beschreef de donkere gang waar de werklui in verdwenen zelfs als een Cyclopenhol. Na de openstelling van de spoorlijnen waren de problemen niet van de baan; naast de verschillende

grondverschuivingen werd de tunnel in 1918 ook gedynamiteerd door ‘den Duits’ . Hij had blijkbaar wel meer aantrekkinskracht voor Duitsers want in de Tweede Wereldoorlog bracht Hitler een nachtje in de tunnel door! Op zijn reis naar Boulogne stationeerde de trein van Hitler ‘s nachts, om veiligheidsredenen, telkens in een tunnel en zo ook in Louise. Militaire archiefstukken bevestigen dat goed voorbereide verblijf. Voorts wordt gefluisterd dat ook Göring – met trein – een tijdje in de spoortunnel kampeerde, al bestaat hier geen bewijs voor… Feit is dat dit spoormonument tot de verbeelding spreekt, dat bewijzen de treinspotters die het traject met zijn prachtige omgeving gretig in beeld brengen. We zouden er zowaar lyrisch van worden, zoals in 1913 of precies 100 jaar geleden vanwege ene

OMER WATTEZ: “Er is namelijk een tunnel bij Ronse, en een andere bij Geeraardsbergen. Zij zijn wel niet zoo lang als deze in de Alpen; maar dat doet er niets toe, het zijn toch tunnels. Het is duister, als men er doorrijdt, en in de naburige statiën van Oudenaarde en Ronse, worden in de rijtuigen de gaslichten aangestoken, als om ons plechtig tot den doortocht voor te bereiden. Hoe frisch, en groen is het dan ook niet, als men uit den onder- aardsen gang terug in volledaglicht komt en de bergen, met boschen bedekt, zich daar zoo statig en levendig aan beide zijden van de spoorweg verheffen.” Omer Wattez, De Vlaamsche Ardennen, 1913

DE TUNNEL

De Hollanders zwaaiden in onze streken nog de plak toen het idee groeide om in het noordoosten van Ronse een nieuwe gemeente op te richten die dan – naar de koning der Nederlanden – Willemsrode zou heten. Het initiatief kwam van de twee baronnen die samen nagenoeg de hele Muziekberg bezaten. De Belgische revolutie strooide eerst roet in het eten, maar rond 1845 kwam het plan opnieuw op tafel. Het ging dan niet meer om een nieuwe gemeente, maar om een parochie! In die uithoek van zes gemeenten (Ronse, Nukerke, Etikhove, Schorisse, Maarke-Kerkem & Ellezelles) was een nieuwe parochie welgekomen. De kerk werd toegewijd aan de populaire O.-L.-Vrouw van La Salette vanwege haar recente verschijning in La Salette (Frankrijk). De naam Louise-Marie kwam pas bij de eerstesteenlegging van de kerk in 1850, toen Louise-Marie – eerste koningin der Belgen – overleed . Een eerbetoon dat ongetwijfeld ook de nodige publiciteit opleverde…

nr. 03 2013 P

IN LOUISE-MARIE


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer =de redactie is zich samenstellende= de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Aan elke auteur confraternele groet vanwege collega W. Deventer.

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal in jaargang 01 nummer 03 van het lokaal digitaal weekblad gAZet HOME: gAZet & tereelvderuuwre logo’s door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto’s CLOON via Servaas Steurbaut; foto’s W.D. o.a. werk van Adi Steurbaut BLZ.A: logo Ronse IS cultuur en foto W.D.; legowereld zie gAZet nr.01 blz.Q BLZ.B: foto’s Willy Deventer; BLZ.C: speelbord W.D.; zonnewijzer P.R. BLZ.D: fractalen van ‘beke’ (Bertrand Vande Kerckhove) BLZ.E: illustr. W.D. in Het Volk; eigen foto’s BLZ.F: fotograaf onbekend; foto via Adi S. BLZ.G: foto’s Willy Deventer; covers boeken Adi Steurbaut; handtekening A.S. BLZ.H: foto via Adi Steurbaut BLZ.I: werk Adi S.; CLOON zie blz.Q nr.02 BLZ.J: cover Karavaan Willy Deventer; kleurkolom Positief denken door Adi Steurbaut BLZ.K: Pierrot olie op canvas door W.D.; verder reactie op digihebdo gAZet BLZ.L: foto Luc BLOMIE Blommaert, met groeten vanuit ‘t verre Dubai, de zandbak… BLZ.M: foto W.D.; fotograaf onbekend BLZ.N: fotograaf onbekend; diverse foto’s van de openingsreceptie in weekblad –AZ in de Stationsstraat 5 op 20 januari 1968 BLZ.O: foto’s Willy Deventer BLZ.P: A.H. uit wereldarchief; postkaart, foto, artikel ver de tunnel te en Louise-Marie via en door Thomas Deriemaeker BLZ.Q: COLOFON enz.; foto An Deventer BLZ.R: gAZet is te vinden op twitter, op facebook, op Linkedin, via <google>, via … extra toegevoegde blz: 11:00: ‘n venter verleert z’n streken niet…; foto An Deventer (januari 2013); zie vlg. kol. 11:01: foto’s i.v.m. pianospel bij stomme films

nr. 03 2013 Q

H O E L E E S J E gAZet ? → je kan dit digitaal weekblad via enkele kanalen lezen en bekijken… → je kan inloggen via www.gazetronse.be of via www.azronse.be (zie blz.A) → je kan ook per e-mail/twitter verwittigd worden telkens weekblad gAZet online komt → typ gazetronse bij <google>

20.12.2012 13:08:05

O. A. I N D I T N U M M E R : √ kleurgoeroe Adi Steurbaut… √ Noah speelde Chaplin… √ gedichtendag flirt met muziek… √ Willy Deventer duidt gAZet… √ Adolf Hitler was here, yes, in Ronse… √ wensen en groeten uit de zandbak… √ ouverture in Stationssstraat nr. 5…

foto’s via Hans Impe; foto W.D.; logo W.D. 11:02: hugOKÉ tento in –AZ 1968; cartoon Hugo De Kempeneer door Willy Deventer 11:03/04: Adi op de kliniek/werk A.Steurbaut 11:05: Ronsepanorama, foto’s Loes Deventer O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 √ nostalgie: Titten & Patatje in –AZ… nr. 03 dd 18 januari 2013; 26 blz./85 illustr. √ de Ronsenaar van januari… H O E A D V E R T E R E N I N gAZet ? √ de werking etc. van gAZet (vervolg)… → ATELIER 92/94 te 9600 Ronse stelt, mààr √ januari in Ronse (cartoon)… √ Ronse IS sport… met mondjesmaat, advertentieruimte ter √ mini-onderneming en Valentijn… beschikking van het bedrijfsleven, de over√ ‘uitgesteld nieuws’ en andere… heid, instanties, particulieren enz. → de inhoud van advertenties en betaalde MERCHANDISING mededelingen valt onder de uitsluitende → in voorbereiding… verantwoordelijkheid van de inlasser → een volledige pagina inlassen is, behoudens negociatie, quasi uitgesloten, dus max. 3 kolom publiciteit per blz.; max. 20% pub! → per nummer & per kolom = € 50 BTW.e → 2/3 kol./meerdere inlassingen: -10% → tarief = kant & klaar inlassingsmateriaal → opmaak advertentie: prijs vlg. contract → facturatie ‘medecontractant’ en bedrag voorafgaand aan de verschijning te voldoen

Willy DEVENTER stichter /uitgever digitaal weekblad gAZet zegt je graag tot volgende vrijdag om 11u…


nr. 03 2013 R

VIND ONZE PAGINA LEUK! JG.01 NR.02

volg gAZet op www.facebook.com/GazetRonse www.ronse.be > www.gazetronse.be

Willy Deventer

@gAZetRonse Vind GAZETRONSE bij‌


LENOUVEAUAZESTARRIVE ofte… ‘N VENTER VERLEERT ZIJN STREKEN NIET! Omdat er omtrent het verschijnen van lokaal digitaal weekblad gAZet nogal wat dissonanten weerklinken, dacht ik in dit derde nummer, (drie keer is scheepsrecht; derde keer… verklarende keer)!, wat smog weg te blazen. Donderdag 20 december 2012 mét de hand op het hart en recht in jouw ogen kijkend, clevere lezer, staat op mijn computer precies te 13:08:05 mijn allereerste tokkel gebrand betreffende gAZet! Zie blz.Q! Weliswaar was dit niet de ingave van dàt moment, inderdaad ligt dat idee om een weekblad uit te geven toch wat vroeger. Enkele weken slechts, in géén geval maanden! Zoals een donderslag bij heldere hemel kreeg ook ik het bericht toegespeeld dat de… p-p eind 2012 zou stoppen! Als je het nog niet van vroeger wist of uit vrij recente Annalen, dan ben ik in 1967 gestart met weekblad –AZ (zie de eerste nummers van gAZet, ook in ‘n paar volgende nog!). Dus zou de continuïteit van mijn ‘stichting’ worden doorbroken en voila ‘t spreekwoordelijke gat opgevoerd in gAZet nr.01 én waarin ik sprong! Ik werd wel even aan de spreekwoordelijke mouw getrokken i.v.m. die continuïteit ‘in gevaar’. Op een vergadering van de werkgroep ‘t Ronssies geklapt waarop ik was uitgenodigd om de Buunie kortstrips die ik op mijn kam kreeg

toe te lichten (zie eerste en maandelijkse kortstrip in gAZet nr.02), pletste voorzitter Alain Saey - ere wie ere toekomt - plenum ter tafel, er zijn dus getuigen van: “Zeg Willy, ‘t is tijd om wéér met den …AZ te beginnen!”. Ik schuifelde wat gegeneerd op mijn stoel, want in m’n achterkoppie waren de inspiratiemuzen zich reeds de ellebogen aan het stoten!

De voordelen van een DIGITAAL werkstuk zijn velerlei, ze worden zelfs in Wikipedia op ‘n rij gezet. Ik weerhoud voor gAZet enkele instinkers: géén bomen sneuvelen, er kan kort en zo uitgebreid als nodig op de bal worden gespeeld, het kost gewoon wat zakgeld (en ik ga al niet op café!) én ik kan er mijn gedreven en creatief ding mee doen, mij… uitlaatkleppen! Nogal wat reacties, zelfs van lui die mij goed kennen, hadden het over die ongetwijfeld grote equipe die achter gAZet schuil gaat om wat toch stilaan het Ronsese exploot van 2013 dreigt te blijven (zie dé reactie in gAZet nr.02). Niets is minder waar! De voorbije en ook nog dit nummer draaien voor 90% op ‘den dezen’, maar jawel, hulp daagt o.a. in het zuiden (hallo Thomas?) en mijn eigenste huisgenoten op onzen berg hier en van waarop ik elke week ‘Ronse deze week!’ in Rita haar kleine Sony te grazen neem

TEREELVDER UUWRE

(lees voor deze week… te sneeuwen), helpen een ferme hand. Niet in het minst mijn jongste dochter Loes die haar manama informatica… online naar kliklust kan botvieren. De eerste recensie staat in dit nummer ingeblikt (zie bij ene Noah hier en daar in dit weekblad) – dat deed/doet de lokale pers de laatste jaren niet meer: recenseren, gaat gAZet daar waar opportuun wél doen zie – en de eerste persmap werd ons toegestuurd (hallo Marc?). Ook de eerste vraag om te mogen (sic!) meewerken, liep vorige zondag binnen (nog effe op secreet houden, vanwege die beer en dat geweer, he) en de eerste reportage viel (bijna) buur Adi te beurt; zie eveneens her en der. Intussen verraste… ‘beke’ kunstminnend Ronse met zijn fractalen, toch?

Een bij-de-pinker zal inmiddels hebben opgemerkt dat ik op de HOME neutraal verving door lokaal! Eerstens is dit zéér plausibel, want het motto ‘alliene vuir Ronse’ staat er niet voor niets, maar gaandeweg de voorbije dagen wil ik voor deze digihebdo uitgaan vanuit een zekere eigenzinnigheid, mag ik? Als op geen ander woog op mij de verdoemenis… geen sant in eigen stad te zijn, ik ben aan inhalen bezig, mààr ik wil het… mooi brengen.

11:00 Positief blijven denken, wél in mijn rétroviseur kijken, maar vooral blikken naar morgen, naar telkens die vrijdag weer waarop lokaal digitaal weekblad gAZet ter… elfder ure wéér op jouw pc mag worden doorbladerd en néén, lieve mensen, niet meer fulmineren dat je de gAZet NIET in de brievenbus hebt gekregen, gAZet heeft niets in een triviale (Adi heeft er anders wel ‘n mooie!) brievenbus te zoeken! WORDT VERVOLGD …


TEREELVDER UUWRE

10 ‘n Paar voorgangers van Noah… Op blz.B kon je lezen over de pianobegeleiding, een recital op zich, vorige vrijdag gebracht door Noah Vanden Abeele als muzikale emotie bij de vertoning van de stille film Gold Rush van en met Charlie Chaplin. Deze nostalgie verwijst uiteraard naar il fut un temps waar ook in Ronse stomme films werden begeleid door de pianisten van toen. Tereelvderuuwre kan jouw lokaal digitaal weekblad gAZet twee namen naar voor schuiven. Ene Achiel (Achilles?) Schiettecatte, die op het einde van z’n leven aan de Rode Broekstraat woonde, was in zijn jonge jaren pianist in de cinemazaal (1) aan het Guissetplein waar nadien Gosseye en thans een fotozaak is gevestigd. Achiel werd later directeur van het kleine textielbedrijf Serex aan de uitloper Stookt richting Durenne en had een dochter die met een Fransman huwde, zodat een foto van hem brengen niet evident is. Wat qua beeldmateriaal wél lukte, was omtrent de in 1901 in Ronse geboren Clementine Rottier. Links bovenaan toen ze in Ronse voor volle zalen op piano (2) de muziek bracht bij black & white silent movies; rechts op hoge leeftijd. Met Robert Bostyn kreeg ze dochter Josepha, die thans haar oude dag in De Samaritaan doorbrengt, alsook de tweeling Pierre (+) en Joseph. Het deed mij ook denken aan de voorstelling die ik in oktober in De Werf in Aalst bijwoonde, waar Patricia Routledge uit het UK - beter bekend als… Hyacinth ‘Boucquet’ in Schone Schijn - een avond uit de oude doos verzorgde door het verhaal te vertellen van de over het Kanaal beroemde pianiste Myra Hess die de Londenaars in de nare WOIIdagen naar haar matinees in de National Gallery lokte om effe te ontsnappen aan de druk en de ellende van de wereldbrand. Ze werd ervoor vereremerkt met het lint Dame Commander of the British Empire. Aansluitend deze oproep aan onze (oudere) lezers: indien fotomateriaal voorhanden of bijkomende gegevens of melding van andere pianisten destijds in dezelfde situatie, e-mail naar gazetronse@gmail.com of ga naar Saey Buro. Dank je wel! Willy Deventer (1) in de volksmond genaamd Ba° de veeten Batiest! | (2) vaak ook met vioolbegeleiding door ene Georges Torck.

11:01

jaar GEDICHTENDAG thema 2013: MUZIEK!

Sedert 2004 organiseert de Cultuurraad in samenwerking met de dienst Cultuur onder de naam “Muzen in de stad” ieder jaar een poëtische happening op pittoreske en onverwachte plekjes van de stad. Gedichtendag 2013 vindt plaats op donderdag 31 januari in en rond CC DE VERVERIJ met als thema: MUZIEK! Poëzie en muziek waren altijd al nauw met elkaar verbonden. Reeds in de klassieke oudheid werden gedichten met instrumenten begeleid (de stomme film bestond nog niet, zie artikel hiernaast en op blz.B). Nog steeds maken zowel dichter als muzikant dankbaar gebruik van harmonische klankkleuren, meerstemmige melodieën, opzwepende ritmes en verrassende contrapunten in strofes en refreinen om hun verhaal te vertellen. Sterker nog: poëzie swingt en ontroert en vervoert, rapt en rockt als nooit tevoren. Naar aanleiding van de 10e verjaardag geven wij de gedichten en de laureaten van ‘Het gedicht van de stad Ronse’ op een originele en sfeervolle wijze een podium in onze CC De Ververij, begeleid met kleur én met klank. Woensdag 30 januari is er een Gedichtenfeest voor onze kleuter- & basisscholen met uitreiking van de prijzen voor hun inzendingen plus een poëtisch optreden, dit alles in samenwerking met de bibliotheek en de boekenjuffen. Wordt in nr.04 van gAZet vervolgd…


TEREELVDER UUWRE Hugo De Kempeneer, beter bekend als hugOKÉ, was de eerste exposant in de Stationsstraat. Hugo was toendertijd hét grafisch talent par excellence!

Onder hoofding ontworpen door –AZ-stichter Willy Deventer ‘pleegden’ Dirk Dewulf (BeoWULF) en Jean-Pierre Duplessis (Jépédé) menig cursiefje in de eerste jaargangen van weekblad –AZ terwijl Etienne Vandenhaute (zoon van Albert) de POPpagina verzorgde. Alle drie waren in het Sint-Antoniuscollege klasgenoten van Willy.

11:02


Naast de GSM-mast ‘n werk van Adi Steurbaut boven-

op de ‘kliniek’ van Hogerlucht…

11:03


11:04

S T E U R B A U T


11:05


gAZet jg.01 nr.03 vrijdag 18 januari 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.