Gazet jaargang 1 nummer 39 27092013

Page 1

gAZet jg.01 nr.39 vrijdag 27 september 2013 60 blz. & 167 beelditems inclusief 25 pagina’s FOTO GAZET

nr. 39 2013

SEPTEMBERTRONSE?

JG.01 NR.39

… met de A van…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

BIN ZIE BLZ.M ZIE GLORIEUX IN…

FOTO GAZET


A 39’13

RONSES

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie een wikipediaatje wil doen: medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is SHOOT! élke vrijdag 11 uur één week lang gAZet WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN! gAZet brengt het nieuws ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

via gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

1 2 © copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

3

Zie met de W van Witloof blz.W


FOTOGRAFIE WORDT SOMS STERKER ALS JE BIJSNIJDT ÉN ALS JE DE FOTO KANTELT. WE DEDEN HET MET DE HERMESKERK IN GAZET NR.34 N.A.V. EEN BEIAARDRECITAL EN KIJK, WE DOEN HET OVER MET DE ‘NIEUWE’ MARTENSKERK, ZOMAAR…

EN WE WILLEN MET DEZE PAGINA OOK ZEGGEN: VERGEET NIET TE BLADEREN TOT AAN…

FOTO GAZET

B 39’13


C 39’13

Het zogenaamde interview met Jean-Marie De Dijn… vond ik verhelderende, verhalende tekst die ik met bijzondere aandacht heb gelezen. Heel veel

is me hierdoor over het oorlogsverleden van Ronse duidelijk geworden. De man schrijft vlot en recht voor de raap. Op het internet vond ik een foto van

al dan niet het lief van Leo Vindevogel. Een foto die een bepaalde sfeer schetst, met blijkbaar zelfverzekerde dames, de emancipatie komt er gelijk aan-

waaien… Foto genomen in Menen op 29 mei 1938 n.a.v. VROUWENDAG, er opstappende de Socialistische Vooruitziende Vrouwen. Leona rechts 2e rij.


D 39’13

GAZETINTERACTIEF… Trok Fernand Devos (Het Nieuwsblad) gAZet bij de oren in de trouwzaal van het stadhuis n.a.v. het charter BIN Art-Deco (zie verder) om te zeggen dat we een… paard vergeten waren! Naar verluidt was er naast ‘t Wit Paard ooit ook ‘t Grijs Paard gevestigd. Daar waar na het café Dageraad werd opgericht en thans op een donderdag in de maand de LOGE vergadert… (zie foto)

WIT GRIJS

in Ronse of net over de grens zijn géén paardenestaminets meer, géén wit, géén grijs, géén zwart paard en géén cheval rouge…

ZWART


DE

RIDDERS VAN DE FIERTEL GAAN

E

OVER!

Het startschot voor het nieuwe werkjaar van Scouts Ronse, genaamd 'Ridders van de Fiertel ', werd tijdens het weekend van 21 en 22 september 2013 gegeven. Op zondag werd iedereen hartelijk verwelkomd: gidsen en scouts, ouders, familie, vrienden, sympathisanten... De leidersgroep werd voorgesteld en de aftredende leiding in de bloemetjes gezet. De nieuwe groepsleiding bestaand uit Gregorio De Groote, Maarten Dhondt en Jeroen Liveyns. Scouting Ronse kent een lichte groei, momenteel zijn er, de leiding inbegrepen, zo’n 175 leden.

39’13

In het vooruitzicht is er de nieuwbouw van lokalen die er moet komen. Het nieuwe jaarthema is ' spelen bovenal overal ' én waarmee Scouting Ronse een duidelijk punt wil maken. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen zonder beschouwd te worden als een "last". “Maar waar we ook spelen, tonen we respect voor de omgeving. Zo, de gidsen en de scouts gingen op Carick over, volgde een lekkere BBQ en iedereen ging tevreden naar huis. De volgende ‘vergadering’ komt er aan. Tof scoutsjaar 2013-2014 gewenst… Zie ook volgende pagina’s.


F 39’13

DE

RIDDERS VAN DE FIERTEL GINGEN

OVER!


G 39’13

DE

RIDDERS VAN DE FIERTEL GINGEN

OVER!


H

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/9

2100m

39’13

© BY LOES DEVENTER

32

37 38

HIER BLIKKEN WE DE APPENDIX VAN DE MARIJVE IN... zijnde het kleine eindje Kleine Marijve van aan de Zenobe Grammestraat tot aan de spoorweg…

Onze webmaster kon weer niet van het fotocameraknoppeke afblijven en kiekte er DE KLEINE MARIJVE op los! Achteraan in de FOTOGAZET ‘n paar eerste kleurrijke impressies, vlg. week meer (on-)fraais in de FOTOGAZET!

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zoals deze week op de volgende pagina…


I NU de protestantse tempel (bol)

NU de Grote Marijve (tss n° 6 en n° 9)

39’13

37 38

1684

NU het traject trein Ronse>Gent

De vlakte Grote en Kleine Marijve reikte vroeger véél verder dan thans de straten met dezelfde naam, tot zowat aan de Paters van NU…


J

De lippen als fossiel in blauwe hardsteen (verworden tot grijze arduin) zitten in een vensterbank in de Jozef Ferrantstraat. De voet die we vorige week zochten, vind je op de .volgende pagina… En welke kop (hiernaast) en welke voet (hiernaast onderaan) zoeken we deze week?

39’13

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

Zaterdag 09:15… Een omstandige reactie van Brigitte Vanhoutte viel binnen op de redactie. Stof voor volgende gAZet… En met dewelke gAZet afwacht!?


K 39’13 TYPISCH ART-DECO: BREDE HORIZONTALE, NAUWELIJKS VERTICALE VOEGEN, WAT HET HORIZONTALE ELAN VAN DE WONING… ONDERSTREEPT… De voet die we vorige week zochten, behoort deze riante woning in de Vangrootenbruelstraat, op de hoek met de Engelsenlaan. Pure art-déco waarover we het in gAZet nog uitvoerig gaan hebben. Gesigneerd (begenadigd) architect… Antoine De Gavre.

Zoekende, navragende… het leverde géén foto op van deze bouwkunstenaar…

… die in Ronse talrijke woningen op zijn conto heeft staan. De opvatting die De Gavre had om een woonst te ontwerpen, wordt misschien nog het best weergegeven op de volgende pagina: zijn eigenste sprookjeskasteel net over de Ronsegrens met Saint Sauveur. Geef toe, hier woont de Elfenkoningin of dan toch op z’n minst koning kikker. Het paleisje staat te koop. Gegadigden?


L

gAZet 39’13

LEUZESTEENWEG

Pal over de grens met Saint Sauveur staat de eigen woning van architect De Gavre… TE KOOP!

RONSE

SAINT SAUVEUR


CHARTER BIN ART-DECO PLECHTIG ONDERTEKEND TEN STADHUIZE… ZIE & LEES VOLGENDE PAGINA’S

Aan de chartertafel v.l.n.r.: zonechef Patrick Boel, de burgemeester en coördinator BIN ART-DECO Stefaan Vansieleghem.

M 39’13


Hilke Van Gijsel (foto) was woensdagavond in de trouwzaal van ons stadhuis de gelukkige gastvrouw om de ondertekening van het achtste BIN charter in goeie banen te leiden. BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk wat neerkomt op de alertheid vanwege bewoners van een cluster straten of wijk naar inbraken toe. Als er iets moet gemeld worden (het besmette water vanwege TMVW bvb.), ook dan doet de… tamtam z’n werk, want alle leden van een bepaalde BIN (zie verder), staan in onderling contact met elkaar (telefoon, GSM, e-mail…).

N

Hilke (“ikzelf ben als preventieambtenaar de contactpersoon van de stad voor de BIN's”) was zo bereidwillig om de lezers van gAZet te informeren met onderstaand stadsplan. Daar zie je alle BIN’s totnogtoe, genummerd sinds hun aantreden, de eerste in 2003 (de winkelstraten van het centrum). BIN De Klijpe is in volle voorbereiding. Alerte burgers (niet hetzelfde als burgerwacht, want wettelijk als burgermilitie ontoelaatbaar) maken wel degelijk het verschil in hun buurt, Luc Dupont: “Sinds er BIN is in de Europawijk bvb., blijven de inbraken daar uit3. Volgende week komt gAZet terug op deze materie, met info en beelden…

39’13

BIN SPARTA

2

(177 leden)

BIN KLEVE (165 leden)

6

5

BIN MUZIEKBOS (85 leden)

1 BIN UDH (57 leden)

8 IN VOLLE VOORBEREIDING BIN

DE KLIJPE

CHARTER VOOR BIN ART-DECO (24.IX.2013)

4 BIN

3 BIN GERMINAL (140 leden)

EUROPA (180 leden)

7

Nu reeds aangestoken om een BIN op te starten in jouw buurt?, dààr kun je (2) terecht: Hilke Van Gijsel, 055 23 28 25 (70 leden) preventie@ronse.be

BIN BEDRIJVEN

BEDRIJVEN 1 = KLEIN FRANKRIJK & BEDRIJVEN 2 = AMBACHTELIJKE ZONE

BIN BEDRIJVEN (70 leden)

7 (1)


O 39’13

Vorige week kondigde ook gAZet de opvoering van een travestieshow aan (zie de verkleinde pagina hierboven). Inderdaad komen… Les Folles de Gand op vrijdag 18 oktober naar de Hermesstede voor een spetterende show. We kregen bericht dat er een extra wordt aangebreid met het optreden van schlagerzangeres Lindsay. Zangtalent Lindsay is de zus van de bekende Vlaamse crooner Christoff die de pastelkleurige pakjes niet schuwt en op innemende wijze op het podium zingt en… lacht. Recent kwam hij in de glitterbelangstelling met de Nederlandse klasbak René Froger die gAZet bij de muziekjes reeds liet horen. Over de sound van zijn zus kunnen we duidelijk zijn: Lindsay is een echte schlagerzangeres. Haar muziek leunt sterk aan tegen de Duitse Schlager sound: poppy schlager liedjes met een hoopgevende boodschap, verfrissend en modern. Kaarten à € 15 in voorverkoop via 0473 63 73 83. We situeerden het travestiegebeuren (opgelet: niet iedere travestie is überhaupt homoseksueel; dan zou… Aalst met de voil jeanetten van carnaval vol gay’s steken!) tegenover kleppers als Dame Edna en knipoogden eveneens naar het Eurosongfestival (zie gAZet nr.38). Er stonden wel meer trav’s op het podium van Eurosong. In 2007 koos Oekraïne voor een komische trav figuur: Verda Serduchka werd gespeeld door de mannelijke acteur Andriy Mykhailovych Danylko. Zijn prestatie was goed voor een tweede plaats! Zie foto hiernaast en bovenaan de foto van Lindsay ons vriendelijk toegestuurd door… Carine!

“BURGERS STAPPEN MEE IN HET VERHAAL VEILIGHEID…”

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA’S


P 39’13

Deze week geen exemplaar van dit alle-bussen weekblad in onze brievenbus gevonden.

Deze week geen exemplaar van dit alle-bussen weekblad in onze brievenbus gevonden… Deken Michel T’JOEN verklaart in…

hierbij nodigt mt moon van harte uit voor het volgend optreden: op zaterdag 28 september 2013 - aanvang 21u.

… het dekenaat Ronse in rouw omwille van het overlijden van kerkelijk voorvechter Robert Dussart (zie blz.V; zie FOTOGAZET). Robert was één van die opmerkelijke figuren die én socialistisch voorvechter zijn en tegelijkertijd pratikerend christen. Het moet kunnen, het kan dus. We laten de deken aan het woord: “Zeer velen hebben Robert gewaardeerd om zijn onvermoeibare en verscheiden deskundige inzet voor het welzijn van onze bevolking. De terreinen van zijn werkveld zijn werkelijk té uitgebreid om op te noemen. Persoonlijk verlies ik in hem één van mijn dichtste, betrouwbaarste raadgevers en medewerkers. Hier gaat het spreekwoord niet op dat iedereen vervangbaar is.

café alternat'yves grote markt 1 9600 ronse - inkom gratis CU, emtee

.

.

OPGELET: volgende november is het weer actiemaand opsporing borstkanker!


Q 39’13


R

DE DERDEJAARSLEERLINGEN KA-IPB TROKKEN ER OP UIT…  KA-IPB | Royerslaan 39 | 9600 Ronse

39’13


S

DE DERDEJAARSLEERLINGEN KA-IPB TROKKEN ER OP UIT…  Witte boerderij Backaert | Ronsesestraat | 7780 Vloesberg

39’13 Tien jaar geleden organiseerde het KA-IPB voor de eerste maal een ‘trekking’ voor de derdejaarsleerlingen ASO, BSO en TSO, met als doel de banden met de medeleerlingen te versterken, kennis te maken met de nieuwe leerkrachten en zo de overgang van het ‘Startblok’ naar de ‘Klimop’ te vergemakkelijken. “Je kan het beschouwen als een soort teambuilding

voor leraars en leerlingen”, vertelt initiatiefnemer en leerkracht lichamelijke opvoeding Glenn Gekiere. “De overstap van het tweede jaar naar het derde jaar betekent eveneens de overstap naar een nieuw gebouw, een nieuwe speelplaats en andere leraars en leerlingen. Om die overgang wat vlotter te laten verlopen, lanceerde ik tien jaar geleden het idee om een

‘trekking’ te organiseren.” Intussen is de driedaagse trekking een jaarlijkse traditie geworden die dit jaar voor de tiende keer plaatsvindt. “Zo’n tachtigtal leerlingen vertrokken samen met de leraars op woensdag 18 september 2013 om 9 uur voor een 55 kilometer lange trektocht langs onverharde wegen, weiden en bossen, gepakt met rugzak, tent en slaapzak, op zoek naar avontuur. De nacht van woensdag op donderdag overnachtten we op het domein van

boerderij Backaert in Vloesberg en de nacht van donderdag op vrijdag sloegen we onze tenten op, op het domein van La Ferme Del Pierre in Frasnes-les-Buissenal.” Elke dag zijn er ook een aantal activiteiten voorzien zoals een quiz, een filmavond in de schuur en een fuif. Vrijdag 20 september rond 13.30 u. waren de trekkers terug op het KA-IPB Ronse…

… alwaar directeur Gert Despiegeleer zijn trekkers met open armen verwelkomde. De directeur hield eraan om enige tijd met de trekkende leraars en leerlingen door te brengen…


T

DE DERDEJAARSLEERLINGEN KA-IPB TROKKEN ER OP UIT…  La Ferme Del Pierre | 15, Contre Pré | 7911 Frasnes-les-Buissenal

39’13

Initiatiefnemend leraar Glenn Gekiere 


U 39’13 Ronse deze week, woensdag 25 september 2013, 19:07, het centrum vanop de Oscar Delghuststraat.


V 39’13 ANDRÉ SPILEERS KREEG EEN NIEUWE BUUR EREPERK BEGRAAFPLAATS HOGERLUCHT…


Enkele in gAZet’s mailbox verzeilde reacties op ons nr.38… Dit was er een: amaai zoveel lezers! Dit was er een: zomaar, with all my love for GAZET! Dit was er een: er is dus toch iets aan ‘t gebeuren daar in Koer Devos en het idee om er een ‘intieme’ theaterzaal van te maken is uiteraard een zeer goed idee. Dit is er een: Willy, jij lijkt de Murdoch van de Vlaamse Ardennen te worden (n.v.d.r.: die van Ronse is ook al OK!). Dit is er een: mens ik kan de gazet niet meer missen, hou er a.u.b. niet mee op (n.v.d.r.: zijn er omtrent ermee ophouden geruchten mss?). Dit is er een: naar mijn goesting toch wel té veel pagina’s zulle… (n.v.d.r.: ‘t is ook nooit goed, he!). Dit is er een: bedankt voor het mooi geïllustreerd COC-petanqueverhaal. Dit is er een: je moet het elke week maar doen! Dit is er een: wààr blijft de gazet dàt allemaal halen, week na week opnieuw! Dit was er een: tof Willy wat je als jongeling daar allemaal deed bij de Poeters!!! Hoe een leven toch rijk gevuld kan zijn. Dit was er een: straf, jammer dat de Gazet niet gedrukt op de markt komt!!!! Dank voor zoveel estimatie, maar gAZet drukken, doen we niet…

. . .

.

W

RECEPT VAN GROOTMOEDER

39’13

Ronses Witloof Volg de bereidingswijze nauwgezet, anders géén typisch Ronses Witloof (Witlof is eveneens correct Nederlands; op de bierflesjes onderaan is het dat niet: Ronsisch is fout, moet Ronses zijn of Ronssies in het dialect van BUUNIE). Neem voor 4/6 personen zo’n anderhalve kilo gehakt - smaken verschillen: neem ofwel varkens- (vetter), kalfs- (zéér droog) of gemengd varkens-runds-gehakt van goeie kwaliteit. Kneed het samen met wat bloem, een eidooier, flink wat peper, ook nootmuskaat tot flinke gehaktballen. Géén uien noch look toevoegen! Tot bruin aanfruiten in een casserol. De gahaktballen eruit nemen en in een schaal wat laten bekomen… Doe wat extra boter in de diepe pan en fruit de in de hoogte in twee gesneden stronken witlo(o)f zònder het hart te hebben verwijderd. Schud de halve stronken af en toe op of roer ze voorzichtig om, zodat de bakboter aan alle kanten komen kan. Na zo’n tien minuten, het lof is dan reeds wat gekrompen, leg je alle ballen er netjes bovenop. Laat zeer zachtjes garen. Inmiddels zijn de Ronsese piepers geschild (van bij Jean-Paul op de Ommegangstraat, kant Ronse) en staan beide potten lekker naast elkaar te dampen en te pruttelen. Nog vergeten: neem het dubbele gewicht van het vlees voor het witloof: één kg gehakt = twee kilo witloof…

tijdlang op het veld liggen vooraleer te worden ingekuild. We preferen volle grond witloof (zie hiernaast). Ook de waterkweek bestaat (i.p.v. in volle grond staan de wortels in voedzaam water). In volgende FOTO GAZET foto van de teljoor… Hmm,

BIJ DE FOTO’S VOORAAN IN GAZET: ‘t echte witloofseizoen breekt weldra aan. Op het veld mag ‘t groen (foto 1) er bijna af (zie foto 2). De net niet onthoofde wortels blijven ‘n

GEZINSBOND RONSE TWEEDEHANDSBEURS 13 OKTOBER 2013 Gezinnen verkopen zelf kinderkleding, zwangerschapskleding, babyuitzetten & speelgoed. Zondag 13 oktober 2013 van 11 tot 16 uur in Congreszaal Glorieux, Glorieuxlaan 55, Ronse. Toegangsprijs: €1.00 (gratis voor leden van de Gezinsbond). GEBOORTE- & KINDERBOS RONSE (tot 12 jaar)

Ieder jaar gaat de Gezinsbond, samen met Natuurpunt en de stad Ronse, over tot de aanplanting van nieuwe geboorte- en kinderboompjes. Op zaterdag 16 november 2013 om 14 u. is het weer zover: op het perceel gelegen tussen het wandelpad en de Oostenstraat zullen de aanplantingen plaats vinden. Daar worden de ouders uitgenodigd het boompje dat de naam van hun kindje draagt, eigenhandig te komen planten. Op die manier help je ons om het geboortebos mee vorm te geven. Een bos waarin jij en jouw kind in de toekomst naar hartelust zullen kunnen wandelen, spelen of er gewoonweg in verpozen. Deelname in de kosten: €15 over te schrijven rekening 737-0147553-59 t.n.v. Gezinsbond, Ronse. Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen: Patrick Vanavermaete, Saint-Sauveurstraat 43 te 9600 Ronse. TEL 055 21 52 53 & GSM 0498 35 93 43 e-mail: p.vanavermaete@gmail.com


Vanwege DAVIDSFONDS Ronse… najaar’13

fundamentalistische strekking niet uit de weg. Dit historisch perspectief helpt je kijken en begrijpen. De causeries vinden plaats in de Basisschool Sancta Maria, toegang & parking vanuit de Glorieuxlaan. 70 euro voor de vijfdaagse sessie met inbegrip van koffie en een syllabus per persoon. DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 TE 20 UUR in CC De Ververij, Wolvestraat, spreekt Herman Kerkhove over CYPRIAAN DE RORE. Met luistervoorbeelden wordt de 500e geboortedag van deze Ronsenaar in 2015 gepromoot. In aanloop naar die memorabele viering (hoofs naar wijlen Albert Cambier) zal de gewezen GOKRTI-voorzitter de westerse muziekgeschiedenis schetsen.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013 ‘VERS GEPERST’ (E BOEKEN) met inzicht van het volledige keuzepakket n.a.v. het vernieuwen van het lidmaatschap; tussen 10 en 12 en tussen 14 en 17 uur in de Basisschool Glorieux, St.-Pietersnieuwstraat 6. Mét drink!

ELKE WOENSDAG VAN 02 OKTOBER T/M 06 NOVEMBER academielessen over de KORAN, LAKIEFEN & KRUISTOCHTEN door professor Urbain Vermeulen, telkens om 13.30 u.: de islam vroeger en de islam nu; de profeet Mohammed gesitueerd in een historisch en in een doctrinair kader; de godsdienstige aspecten van de islam alsook de juridi-

sche; wie was Mohammed en hoe kwam zijn leer tot stand?; hoe verhoudt de islam zich t.o.v. de andere wereldgodsdiensten en welke juridi-sche positie heeft de vrouw binnen de islamitische rechtsleer en rechtspraak?; waar ligt hem de origine van de fundamentalistische strekkingen binnen deze godsleer?; welke is de verhouding godsdienst en politiek in de islam? Aan de hand van boeiende anekdotes over een islam die in onze maatschappij niet meer valt weg te denken, schetst professor Vermeulen het ontstaan van de islam en gaat daarbij de

ZONDAG 13 OKTOBER 2013 Het stadsbestuur en de familie van Armand Demeulemeester nodigen de kunstliefhebbers uit naar de opening van een overzichtsexpo van het schilderwerk van wijlen ARMAND DEMEULEMEESTER. De familie schonk recent een heleboel werken van ‘de meester aan de kapel van Wittentak’ aan de stad Ronse. Deze tento vindt plaats in CC De Ververij onderdeel De Brouwerij, Priesterstraat.

X 39’13


VERKOOPWEEKEND ar

Zusters van Barmhartigheid

Parkeermogelijkheid parking KSO Glorieux Glorieuxlaan.

Y 39’13


Komend WE is bijzonder voor Ronse i.v.m. textiel. gAZet sluit bij het textielWE aan met een FOTO GAZET (in twee delen; deze week deel een) over wat overblijft van de broeders van GloriTOUCHING TEXTILE eux, recent uit Ronse vertrokken. O.a. het weefgetouw van broeder Michel, leraar weven, is aan de St.Pietersnieuwstraat blijven staan. Werd dit couponnetje op dat handweefgetouw geweven? Kijk verder bij FOTO GAZET vanaf pagina 48…

TEXTIELFESTIVAL

RONSE,

13

VERWEVEN

MET TEXTIEL! DOOR THOMAS DERIEMAEKER

Z S

39’13

Iedereen weet dat onze stad een rijk textielverleden kent, maar ook vandaag leeft textiel in onze stad, dankzij zin voor ondernemen, creativiteit en innovatie ! De Dienst Toerisme, CC De Ververij en TIO3 slaan de handen in elkaar en laten zien wat textiel in Ronse te bieden heeft. Van vrijdag 27 tot zondag 29 september staan tal van activiteiten op het programma! Een unieke gelegenheid om Ronse op een andere en beklijvende manier te ontdekken mét het ganse gezin. Een greep uit het verdere programma van het textielfestival. Vrijdagavond om 20 uur wordt het festival sfeervol ingezet door artistiek duizendpoot BRAHIM met ‘n tapijtconcert in CultuurCentrum De Ververij. Nestel je in kussens in een intieme sfeer met gedempt licht en geniet... Het album [ 1 9 8 4 ] van Brahim ligt nu in de winkelrekken & hiermee komt hij met plezier een intiem concert brengen in Ronse. Tijdens deze show mag je originele versies verwachten van klassiekers uit de R&Bn Soul en Funk, naast zijn eigen hits. Vaste ticketprijs is €5, bestellen kan bij de cultuurdienst of per telefoon 055 23 28 01. Op zondagnamiddag gaat voor de eerste maal in Ronse een heus ‘swishing event’ in TIO3 door. De trend van ‘swishing’ of ‘kledingruil’ werd reeds een tijdje geleden ingezet in Londen, maar is ondertussen ook razend populair bij ons. Het is hét ontmoetingsmoment voor eco-fashionistas uit de buurt die hun kleding willen ruilen voor een nieuwe trendy outfit. Dit is de kans om door je kledingkast te gaan en alle kleding dat je zelf niet meer draagt, maar wel nog goed en leuk is om te ruilen voor andere stukken. Zin om er bij te zijn? Schrijf je online in. Ook op zondagmiddag vind je op het museumpleintje in het Bruulpark een gezellige textielmarkt. Een aantal textielliefhebbers tonen en verkopen er hun zelfgemaakte textielproducten. Zie bij HET RODE OORTJE…


“Een tijdje terug deed David Vandekerckhove een oproep aan alle Ronsenaars om uit hun kot te komen. ‘n Facebookpagina met daarop alle activiteiten in Ronse moest ze daartoe aanzetten. 'JCI Ronse kom uit uw kot', het thema in mijn JCI-voorzittersjaar 2012 zie ik op deze manier meer dan graag terug. JCI Ronse heeft altijd al een steentje bijgedragen aan een bruisend en actief Ronse. Op 17 oktober trappen we daarom ook ‘n nieuw werkjaar van start met een After Work Party, de derde editie inmiddels…

Het zou JCI een immens plezier doen mocht gAZet vóór het evenement plaatsvindt er aandacht kunnen aan besteden kwestie van nog meer Ronsenaars maar ook niet-Ronsenaars uit hun kot en op onze AfterWorkParty te zien!” Veerle Lemarcq Vice President Internationalism & P.R. JCI Ronse 2013-2014

11:00


11:01

U bent projectontwikkelaar, bedrijfsleider of kandidaat ondernemer? Aarzel dan niet langer en bezoek de beurs Ondernemen in Vlaanderen 2013!

Gezocht: kerstboom voor de Grote Markt

De beurs Ondernemen in Vlaanderen is de belangrijkste bijeenkomst in Vlaanderen voor iedereen met ondernemerszin die zijn bedrijf efficiënter wil laten functioneren en/of succesvol met ‘n eigen zaak wil starten. Hier vindt u een selectie van de enkele conferenties die op de beurs zullen doorgaan: Help! Ik heb een financiering nodig. Eén op de drie kleine en middelgrote ondernemingen zegt vandaag moeilijkheden te ondervinden om een bankkrediet te krijgen, terwijl kmo's die wel toegang tot krediet hebben, vaak zware interesten moeten betalen of zware waarborgen moeten voorleggen. Hoe is de professionele relatie tussen banken en ondernemers? Wat zijn de alternatieven om de KMO en de financiering van haar project ‘n duw in de rug te geven? Nico Goossens, Argo Advocaten, Kristof Vande Capelle, Gimv, Vincent Van Dessel, NYSE Euronext, Dirk Gyselinck , Belfius Social Business: do's en don'ts Socialmediamarketing is vandaag een hype, maar is zeker nog niet het eindstation. Steeds meer bedrijven zien in dat het toevoegen van sociale elementen aan producten, diensten en processen uiteindelijk de kwaliteit en de beleving verhogen. Door gebruik te maken van de publieke social media, kan de business nu een social business worden. Welke stappen moeten bedrijven nu nemen naar een social business model? Steven Van Belleghem, Kim Daenen, Brussels Airlines - Moderator: Stijn Fockedey, Trends Industrieel innoveren: De Fabriek van de Toekomst Om bedrijven, ondanks de hoge loonkosten en een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten, in Vlaanderen te houden is een nieuw industrieel beleid nodig met "fabrieken van de toekomst". Onze economie moet innovatiever, duurzamer, ondernemender, sociaal sterker, kortom 'future proof' worden. Is uw bedrijf al future proof? Wilson De Pril Agoria, Karel Tobback, Kabinetschef Economie Overheidsfinanciering bij de start van uw zaak Bent u op zoek naar financiering voor de start van uw onderneming of een nieuw project? Dan is het belangrijk dat u zicht krijgt op de verschillende overheidsinstrumenten die de financiering van uw project vergemakkelijken. AO, PMV en Participatiefonds Op zoek naar risicokapitaalfinanciering Korte omschrijving: Bent u als oprichter, zaakvoerder of bedrijfsleider op zoek naar financiële middelen om op te starten, te investeren of om te groeien? Krijgt u met bankfinanciering alleen uw financieringsbehoefte niet rond? Dan kan BAN Vlaanderen mogelijks een antwoord bieden. En wat indien u een overzicht wil krijgen van zowel de private als de publieke risicokapitaalmarkt in Vlaanderen? Dan is FINMIX iets voor u? Agentschap Ondernemen en BAN Vlaanderen OM DE CONFERENTIES EN WORKSHOPS BIJ TE WONEN HOEFT U ZICH ENKEL GRATIS IN TE SCHRIJVEN VIA DE WEBSITE:

https://registration.n200.com/survey/3uguqrpd32e0n?check=1

Naar jaarlijkse gewoonte siert tijdens de eindejaarsfeesten een reuzekerstboom de Grote Markt. Het gaat hierbij meestal om een (fors) exemplaar dat bij een inwoner van de stad in de tuin staat. De stad zorgt voor het vellen van de boom en het transporteren ervan naar de Grote Markt. OPROEP AAN DE RONSENAARS... Ronse is nog steeds op zoek naar een geschikt exemplaar voor de komende eindejaarsfeesten. Inwoners van Ronse die een kerstboom willen schenken aan de stad, kunnen contact opnemen met de dienst feestelijkheden. Dienst feestelijkheden Eric Vanderhauwaert | TEL 055/23 27 28 eric.vanderhauwaert@ronse.be

OFFERFEEST 2013: I N S C H R IJ V I N G In het kader van het Offerfeest kan enkel wettelijk geslacht worden in het slachthuis van Ronse. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Ritueel slachten thuis is ten strengste verboden. Registratie en inschrijving: Stadhuis Ronse - Dienst Diversiteit Grote Markt 12 - 9600 Ronse. Bijdrage : 15 euro per schaap Nodig ter inschrijving: identiteitskaart. Eerste inschrijvingsdag: zaterdag 28 september 2013 van 8 u. tot 12 u.

Daarna kan ingeschreven worden t/maandag 14 oktotober 2013 tijdens de openingsuren van het stadhuis. Inschrijven na 11 oktober 2013 is duurder: 25 euro per schaap. INFORMATIE: Dienst Diversiteit: 055 23 28 51 en diversiteit@ronse.be


ter eelvder uuwre 11:02

TIJDENS DE NACHT VAN ZATERDAG 12 OKTOBER OP ZONDAG 13 OKTOBER VINDT IN VLAANDEREN VOOR DE 18DE MAAL NACHT VAN DE DUISTERNIS PLAATS.

Tijdens deze nacht staat de problematiek van de lichtvervuiling centraal. De STAD RONSE geeft het goede voorbeeld en zal daarom die nacht alle klemtoon- en monumentverlichting doven. Het stadsbestuur wil de bevolking, de handelaars en de industrie ook oproepen om mee te doen en zelf de tuinverlichting, reclameverlichting of klemtoonverlichting te doven. Hierdoor kan de donkere nacht terug in ere hersteld worden. Wie graag actief de duistere nacht proeft, kan deelnemen aan een nachtelijke wandeling in het duistere Muziekbos. Als je ogen wennen aan de duisternis, krijg je een ander bos te zien en verscherpen ook de zintuigen gehoor en reukzin. Om helemaal in de sfeer te komen, vertelt de gids geheimzinnige verhalen uit ‘n ver verleden. De wandeling eindigt met een hartverwarmend drankje. Start wandeling: 19 u. aan de kerk van Louise-Marie, De Saletteplein, 9680 Maarkedal. Prijs: 5 euro per persoon (drankje inbegrepen). Vooraf inschrijven en betalen is verplicht bij toerisme@ronse.be of naar 055 23 28 16; de plaatsen zijn beperkt. De wandeling duurt twee uur. Zaklamp en goed schoeisel zijn aangeraden!


Tijdens een gezellig onderonsje met de oud-gedienden van de Vlaamse Ardennen Marcheerders (Vl.A.M.), deelde de penningmeester van de bekende Ronsese wandelclub, die nu ophoudt te bestaan, de eindstand van de kas mee. Het was meteen een gelegenheid om te tonen hoe de club begaan is, of

was, met een aantal goede werken uit Ronse. Vier cheques van elk 2.500 euro werden overhandigd aan vertegenwoordigers van: Effeta, Zonnelied, Poverello en Kinderdagverblijf Kon. Fabiola. Een mooie eindstand om een aantal mensen super gelukkig te hebben gemaakt.

DE VL.A.M ZET ER EEN ‌ en dacht aan sociale werken

11:03

ACHTER


HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.Z Een aanrader om te komen kijken naar al deze explosieve creativiteit. Daarnaast zijn er nog demonstraties op de weefgetouwen in het Must, workshops vilten en T-shirts pimpen, een stoffenmarkt, repair-café in de Kringwinkel en heel wat andere activiteiten. Meer info op www.textielfestival.be. VERVOLG VAN BLZ.V

Dus kijken/lezen er ook mensen van buiten Ronse gAZet en laat dat óók dàt de bedoeling zijn. Hopelijk zijn dat niet alleen ex-Ronsenaars (hier geboren, gewoond hebbende, gewerkt hebbende), maar ook anderen die wel eens de kriebel dan wel de afkeer zouden kunnen krijgen om naar Ronse af te zakken. Alleen of met de familie, mogelijks een groep vrienden. Geacht stadsbestuur, óók via gAZet (of vinden jullie het maar niks?) kan ‘Ronse’ aan citymarketing doen. Alleen al maar door te maken dat onze stad er proper uitziet, dat wat er allemaal te doen valt, brede uitstraling krijgt en niet gebuisd te worden om waardevol erfgoed én waar toeristisch wat mee te doen valt blikafwendend te laten verkommeren. Mijn beste Linda, i.p.v. de stadsgidsen te verbieden doorheen de koeren en stegen te laveren, zou je hen daarbij juist moeten aanmoedigen! Dan zouden er véél vroeger dan die van gAZet alarmerende echo’s bij tenslotte jouw bazen zijn toegekomen en zouden ook jouw vrienden uit de vorige coalitie die er nu niet meer bijzijn tijdig ‘n pak slaag voor de broek gekregen, allez, toch op zijn minst wakker geschud dat bvb. Én Koer Devos en Koer Decroly en de Snoecksteeg méér dan… kanker hebben!?

HERNIEUWEN VRIJETIJDSPAS

Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven en te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten op het vlak van cultuur, jeugd en sport bestaat in Ronse een "Vrijetijdspas". Nu de zomervakantie achter de rug is, is het tijd om je vrijetijdspas te vernieuwen of er een aan te kopen. Iemand met een vrijetijdspas krijgt een financiële korting bij volgende activiteiten: • Alle sportkampen georganiseerd door de Sportdienst. • Sportieve lessenreeksen zoals ropeskipping ingericht door de Sportdienst. • De stedelijke speelpleinwerking Pagadders • Villa Creademie van de Jeugddienst. • Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij (= Cultuurdienst). Iedereen kan deze Vrijetijdspas aankopen. Mensen die in Ronse wonen én die aanspraak maken op het "omniostatuut" hebben bovendien recht op bijkomende kortingen. (Inlichtingen over het omnio-statuut zijn te verkrijgen bij uw mutualiteit) Een vrijetijdspas kost 5 euro of 1 euro voor personen met het omnio-statuut.Je Vrijetijdspas is geldig van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar. De vrijetijdspas moet dus jaarlijks hernieuwd worden. De pas is op naam en kan ook niet doorgegeven worden aan familieleden of vrienden. Het aankopen van een vrijetijdspas kan op de Cultuurdienst, de Jeugddienst of de Sportdienst. (Personen met een omnio-statuut brengen hun mutualiteitsvignet mee).

39’13 Huldiging laureaten van de arbeid Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op een korte plechtigheid op zaterdag 19 oktober om 15u30 in de trouwzaal van het stadhuis. Het bestuur wenst dan de heren Van Butsele Carl, Van Butsele Kurt en Van Driessche Frederik te huldigen naar aanleiding van hun gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid. Aansluitend wordt om 16u de badmintonclub witwit gehuldigd voor hun 25-jarig bestaan, waarvoor u reeds een uitnodiging ontving.

z

Zondag 20 oktober: wandel mee op dag van de trage weg Op 20 oktober vindt in heel België opnieuw de “Dag van de trage weg” plaats. Tijdens dit actieweekend slaan lokale besturen, verenigingen en buurtbewoners de handen in elkaar en herwaarderen trage wegen of zetten ze in de kijker. In Ronse worden op zondag 20 oktober 3 lusvormige wandelingen van verschillende afstand georganiseerd. De wandelingen worden begeleid door natuurgidsen. Start- en stopplaats van de wandelingen is cc De Ververij (Wolvestraat 37, Ronse). De wandelingen starten om 14u. Het einde is voorzien om 17u met achteraf mogelijkheid tot een drankje in de Ververij. Deelnemen aan de wandelingen is gratis. Inschrijven is verplicht (via toerisme@ronse.be of 055/232.816 tijdens kantooruren). Laarzen of goed schoeisel zijn aanbevolen. Deze activiteit is een samenwerking tussen Trage Wegen vzw, Milieufront Omer Wattez vzw, Natuurpunt Vlaamse Ardennenplus vzw, Fietsersbond Ronse, Gezinsbond Ronse en het stadsbestuur Ronse.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 39 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; logo BIN; foto CD&V campagne; fotograaf onbekend; illustratie Willy Deventer; gAZetGRAfiek BLZ.A: fotografen onbekend; gAZetGRAfiek BLZ.B: eigen foto’s BLZ.C: bijdrage beke.com; gAZetGRAfiek BLZ.D: eigen foto’s; logo scouts & gidsen BLZ.E/F: foto’s Ridders van de Fiertel Ronse BLZ.G: eigen foto’s; foto zie bij E/F BLZ.H/I: bijdrage ‘1684’ door Loes Deventer; eigen foto’s BLZ.J/L: eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.M/N: foto’s Hilke Van Gijsel; BIN plan BLZ.O: fotografen onbekend, bijdrage vzw FIRON; foto Hilke Van Gijsel; foto cf. HOME BLZ.P: bijdrage MT MOON; uit INZICHT BLZ.Q: bijdrage vzw Gemeenschap MariaKefas BLZ.R/T: bijdrage Atheneum Ronse BLZ.U: eigen foto BLZ.V: eigen foto’s BLZ.W: eigen foto’s; bijdrage Gezinsbond; fotografen onbekend; foto Eddy Adams BLZ.X: bijdrage Davidsfonds Ronse met deels eigen foto’s (werken A.D. & Kapel Wittentak) BLZ.Y: bijdrage Zusters van Barmhartigheid met eigen foto van de kapeltoren BLZ.Z: bijdrage textielfestval met deels eigen foto’s; logo W.D. BLZ.11:00: bijdrage JCI Ronse BLZ.11:01/02: (01: Trends); stadsberichten BLZ.11:03: bijdrage Damien Van Wambeke BLZ.HET RODE OORTJE: stadsberichten COLOFON: eigen foto; foto Joris Stockman; gAZetGRAfiek OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang

COLOFON gAZet 39’13

DEBAT ONDERWIJS 2030 https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot 01 nr.39 van 27 september 2013; 60 pagina’s inclusief 25 pagina’s FOTOGAZET… PAGINA 35: “Ik ben de draakduivel van …”! FOTOGAZET: 36 miraculeus beeld in Ronse? | 37 de Kleine Marijve in eigen foto’s | 38 BIN met foto van Hilke V.G.; gAZetGRAfiek | 39 foto JCI Ronse | 40/42 RONSE RUN met foto’s van Thomas Deriemaeker | 43 bijdrage Mastin | 44/45 eigen foto’s graf Robert Dussart (1937-2013) | 46/47 ONDERWIJS 2030 met foto’s van Joris Stockman | 48/60 met eigen foto’s in en om het door de broeders van Glorieux verlaten kloosterpand aan de Sint-Pietersnieuwstraat, deels ingenomen door Basisschool Glorieux. MET IN TOTAAL 167 BEELDITEMS.

ZONDAGVOORMIDDAG 22 SEPTEMBER 2013, BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR, IDEAAL MOMENT OM TE DEBATTEREN OVER HET ONDERWIJS IN…

Lees verder op blz.46

Willy DEVENTER stichter/uitgever/ hoofredacteur van gAZet geeft jou trouwe lezer weer RDV volgende vrijdag 11 uur én… vergeet ‘de muziekjes’ niet…

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be


gAZet jg.01 nr.39 vrijdag 27 september 2013 ď ľ


35 DIT IS PAGINA 35 VAN GAZET NUMMER 39 EN IK BEN NET ZOALS VORIGE WEEK ALS DRAAK VERMOMD! IK BEN DE DRAKENDUIVEL. HIER IN TWEE KUNSTWERKEN IN EEN WAT SPOOKY KERK IN VALENCIENNES. TWEEMAAL KRIJG IK HET ER TE VERDUREN VANWEGE DIE DUIVELSE (PARDON!) AARTSENGEL MICHAEL. WAT PRIKT MIJN VROEGERE COLLEGA MIJ WAT GAARNE IN HET STROT, ZEG! MOET DAT NU ECHT? IN HET MARMER KAN IK ZE NOG NET DICHTKNIJPEN, MAAR IN HET GLAS ZWIEPEN MIJN BENEN OPEN VAN ‘T PIJNLIJKE ZEER! ZIEZO, STA IK HIER TENTOON AAN DE ENE ZIJDE VAN DE N60, MIJN COLLEGA VAN VORIGE WEEK DUS AAN DE ANDERE KANT VAN DEZE EXPRESSWEG, DAN VOLGT VOLGENDE WEEK AAN GENE KANT ONZEN DIERBAREN UIT DE RONSESE (JUIST!) COLLEGIALE. IN ‘N MIX VAN BEIDE MIJN GEDAANTEN HIER: IN RELIËF (3D ZEGGEN ZE DE DAG VAN VANDAAG), MAAR GEKLEURD. POLYCHROME GIPS, MEER STEL IK NIET VOOR… ‘AAN DE VOETEN VAN’!


FOTO GAZET

36 39’13

OEPS, RONSE HEEFT EEN MIRACULEUS BEELD?

.

.


FOTO GAZET De grote…

… en de Kleine Marijve

37 39’13


FOTO GAZET

38 39’13


FOTO GAZET Zie blz.11:00

39 39’13


FOTO GAZET

40 39’13


FOTO GAZET

41 39’13


FOTO GAZET

42

39’13


Dankbaar aandenken aan de Heer

Robert DUSSART Ere-Schepen van de Stad Ronse Voorzitter en Ere-Voorzitter van verschillende VZW’s en Ronsese verenigingen echtgenoot van Mevrouw Maria REYNAERT geboren te Ronse op 28 april 1937 en er godvruchtig overleden op 18 september 2013, gesterkt door de laatste Heilige Sakramenten. Hij was een wijs en rechtvaardig man, geheel gegeven aan zijn medemensen. Onschatbaar in zijn dienstbaarheid alom. Maar Hij, Heer van de oogst, Behouder van de kleinen, zal hem nu lonen met de vrede van zijn Vaderrijk. M.T. Maria REYNAERT, zijn echtgenote, Geert DUSSART, Katrien DUSSART, zijn kinderen, De families DUSSART-HUYSMAN en REYNAERT-DE POTTER Danken u voor uw aanwezigheid en medeleven.

FOTO GAZET

43 39’13


FOTO GAZET

44

 EREPERK HOGERLUCHT  | WAATSBRUGSTRAAT 

39’13

Het ereperk van de begraafplaats Hogerlucht te Ronse waar (gewezen) leden van het college van burgemeester en schepenen een laatste rustplaats vinden, samen met hun wederhelften… Rechts van de witte verticale lijn vind je de foto in het groot van het graf van Robert Dussart die er woensdagmiddag 25 september 2013 ter aarde werd besteld op blz.V


FOTO GAZET

Ere-schepen Robert Dussart werd ten grave gedragen door de vakkundige dienstverlening van Funerarium BQ, Peperstraat, Ronse en het drukwerk was van Grafisch Bedrijf Mastin ď ą

45 39’13


VERVOLG VAN BLZ.COLOFON Dàt vond Marnixring Ronse Taalgrens ook! Moderator Jan Hautekiet leidde het debat tussen Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!, Philip Brinckman, pedagogisch directeur Sint-Jozefscollege Turnhout, Johan Braekman, filosoof Ugent en Nina De Man, trendwatcher, in goede banen. Zie de close ups van de panelleden op de volgende pagina. We kunnen onthouden dat de manier waarop de jongeren kennis zullen verwerven, drastisch zal wijzigen. Toch blijven leerkrachten zeer belangrijk om leerlingen te leren kiezen

en hun kritisch vermogen te ontwikkelen. Vooral de bezieling van de leerkracht is een blijvende constante waarde in het onderwijs. MENSEN zullen ook de school van de toekomst maken; een school als vrijplaats waar de jongeren ook in 2030 tot rust kunnen komen om er te leren én te leren leven. Marnixring Ronse Taalgrens schreef ook een wedstrijd uit. Voor winnares Sarah De Smaele (zie foto bij aanvang van dit artikel) zijn technologie, ontwikkelingsattitudes en goede uitwisselingsprogramma’s elementen die het onderwijs in 2030 zouden moeten bepalen.

FOTO GAZET

46 39’13


FOTO GAZET Nina De Man

Raymonda Verdyck .

Philip Brinckman

Jan Hautekiet

Johan Braekman

.

47 39’13


FOTO GAZET

48

39’13

Met dank aan directeur Henk D’Hondt van de Basisschool Glorieux die gAZet rondleidde doorheen de kapel en de gebouwen, voorheen betrokken door de broeders van Glorieux. Zovele kloosters sloten in Ronse hun deuren! Bij ons leven en welzijn komen die niet meer terug, voltooid verleden tijd. We brengen in deze en in volgende gAZet een fotografische reportage als FOTOGAZET… Wandel mee en kijk mee waar je nog nóóit bent binnen gegaan…

KLEUTERS PALMEN DE BROEDERSTUIN IN


FOTO GAZET

49

39’13

DÀÀR  LIGT DE SCHOOL, VOORHEEN TID, THANS KSO GLORIEUX. HIER  TREED JE BINNEN IN DE BINNENTUIN VAN DE BROEDERS…


FOTO GAZET

50

39’13

MET DE HAAST OBLIGATE LOURDESGROT…


FOTO GAZET

51

39’13

TRAP AF, TRAP OP…


MAKKELIJK VANUIT DE TUIN

FOTO GAZET

52

39’13


FOTO GAZET

53

39’13

KIJK OP DE SCHOOL VAN BOVEN UIT BESTOFT ORGEL, STEFAAN EN MODEST GLORIEUX…


FOTO GAZET

54

39’13

DE GASTENKAMER


FOTO GAZET

55

39’13

LANG GELEDEN DIÉ PALMZONDAG!


DE VROEGERE GROTE KAPEL DOET DIENST ALS TURNZAAL/THEATER

FOTO GAZET

bij een overstroming op de Bruul kwamen hier de tegels omhoog; thans een strook beton…

56

39’13


VORIGE FOTO DIRECTIE KOOR, HIER RICHTING DOKSAAL

de oude kerkelijke glasramen zijn vervangen door klare vensters

FOTO GAZET

57

39’13


TWEE ORGELKASTEN VERDRINGEN ZICH, MAAR VERDER IS ELKE KLANK ZOEK

FOTO GAZET

58

39’13


FOTO GAZET

59

39’13

ZAL IK JE JAS AANNEMEN? ZAL IK IETS VOOR JE WEVEN?


HIER HET KLEINSTE NAAIMACHIENTJE, HANDGROOT… VOLGENDE WEEK DE NAAIKAMER, DE KEUKEN, ‘N PAAR BROEDERKAMERS, DE OVERLOOP, HET SANITAIR, DE BUREAUKAMER VAN DE CROCK, ‘N KLEIN THEATER EN… WAT DOET DIT HARNAS IN ‘N GEWEZEN KLOOSTER?

FOTO GAZET

60

39’13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.