Gazet jaargang 1 nummer 35 30082013

Page 1

gAZet jg.01 nr.35 vrijdag 30 augustus 2013 35 blz. & 103 beelditems inclusief 7 pagina’s FOTO GAZET

nr. 35 2013

SEPTEMBERFEESTEN

I

OOGSTRONSERESPECT?

JG.01 NR.35

… en de volgende maandtitel luidt SEPTEMBERTRONSE?

WANDELING OP DE DE RONSESE CULTUURAKROPOLIS ZIE BLZ.V

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… AAN DE SCHOOLPOORTEN………..

WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

Op 2 & 3 september tss 7.45 & 8.30 u. houdt Jong NVA Ronse een actie start nieuw schooljaar met ‘n potlood ‘teken jouw toekomst’: jongeren moeten zelf hun talent inzetten voor hun eigen toekomst…

terug naar school

SEPTEMBER  TRAPPENHALL ACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN SITE CC DE VERVERIJ RONSE


A 35’13

http://www.youtube.com/watch?v=tcrfvP11Hbo

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen: SHOOT!

Hoe moeten we dit soort grafiek/jounalistiek noemen? De school herbegint (in het Frans klinkt het als la rentrée des classes, héél mooi: de klassen worden weer met scholieren gevuld, of ze nu leerlingen dan wel studenten zijn) en in de pers verschijnt er een stemmingsbeeld daaromtrent. Een soort reminder voor wie kinderen noch kleinkinderen heeft of het aspect schoollopen compleet is ontgaan. Ik deed het als één van de eersten in Vlaanderen in 1965, ik deed een postscolaire stage bij het toen nog bestaande dagblad Het Volk, toen 220 000 exemplaren oplage. Ik was ertoe geïnviteerd door hoofdredacteur Marcel Deceulener en die was rond eerste september met vakantie. Dus zag ik mijn kans schoon, trommelde de clichémakers samen, vroeg aan een vliegende (lees: gemotoriseerde) sportreporter om mij van een of andere koers een kasseifoto te bezorgen en plaatste bovenstaande prent op de “dén één” van zowel de titels Het Volk als De Nieuwe Gids en De Antwerpse Gids. Zoals verwacht was Deceulener boos op mij (lees verder op blz.K)

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer élke vrijdag 11 uur één week lang via

gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail)

PRODUCTIE:

Willy Deventer … die een aversie heeft voor deze beestjes wier angel menig individu van de mensensoort onder de grond heeft… GESTOKEN.

Lees blz.U


TOT EN MET NR.36 EFFE NOG WAT VAKANTIE…

Méér dan 30 jaar geleden openlijk te bekijken: krotten à la Koer Devos! Foto’s woensdag 21 oogst 2013 van dezelfde witte berk. Thans privé en afgesloten; de ontdekte waterput () staat er nog. Omer en Snoepie…

B 35’13

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen: SHOOT!

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

Hallo beste lezer gAZet is reeds aan zijn nummer 35 toe, vooral ook dankzij jouw interesse. En er zijn duizenden en duizenden JOUWS. Héél véél dank daarvoor. Of 35 nu wel dan niet een (persoonlijk) insteekgetal is, doet er niet toe, maar we zeggen je in dit nummer dat wat je onder ogen hebt, nog wat vakantiematig afwijkt van ons gewone doen en laten. Effe een overview. Van de FLARDENGAZET zie je links een uitschuiver die er vorige week niet meer inkon. Het rappeleert wat aan die huisjes beneden de Wolvestraat die op een dag verdwenen (er lijkt dienaangaande een recente gerechtelijke uitspraak te zijn!) en waarover JeanMarie De Dijn het heeft in zijn reactie op Koer Devos. Zie ook de voorbije gAZet’s. Koer Devos laten we verder wat met rust, ergens vind je het nog bij beke.com – we wachten af wat de betrokken protagonisten gaan uitspoken! Een wit spook figureert in zetel 38 en er is nog ‘n verhaal wachtende dat we extra in nr.36 brengen, hallo Bertrand!? De scheve kolom staat ietwat anders ingeblikt bij het fotoverslag in FOTOGAZET omtrent de TB/CC wandeling. Met die FOTOGAZET gaan we door, zij het niet elke week. In gAZet moet niks, we hebben geen broodheren, we moeten er niet van leven, in gAZet mag het gewoon, als het voor en rond Ronse ergens opportuun is. Glorieux krijgt een mini deze week en voor we het vergeten, ook volgende week zal de vakantie nog effe doorzomeren in nr.36, ook al wordt de HOME-slogan… SEPTEMBERTRONSE?, cf. het liedje van Toon Hermans… lente me, zomer me, SEPTEMBER ME en winter me! Thomas zet zich, samen met zijn nieuwe schooljaar, schrap voor een reeks interessante TEXTIELBIJDRAGEN die van nr.37 af weer zullen volgen. Feitelijk werd de reeks niet onderbroken, via TB/CC liep ze eigenlijk door, want inderdaad is textiel in Ronse nooit ver weg. Ook Loes kent met ‘haar’ 1684 een doorsasser naar nr.35, want deze week blijven we nog wat boeken in het Muziekbos. De inblik van WAS/IS/WORDT dàt Ronse? is gaande, kalmpiesaan alsje, we willen er een degelijk en bruikbaar stuk van maken. En de ongeruste lezers die al eens durven mopperen in een persoonlijk gesprek, foon of e-mail dat gAZet weldra geen stof tot schrijven meer zal hebben, toch niet aan het elan van gemiddeld tegen de 30 pagina’s per week aan, kunnen we gerust stellen: bij leven en welzijn ligt er nog brood op de plank; VEEL BROOD.


http://www.youtube.com/watch?v=_FXoyr_FyFw

C

Vanwege deken Michel T’Joen graag dit bezinnend gebed uit KERK & LEVEN: Sint-Hermes, eens heb je jezelf gegeven niet iets je leven je eigenste ik.

gAZet 35’13

We weten niet wanneer welk jaar zelfs welke eeuw, alleen de dag van je gegeven zijn. Die dag is onze stad voor eeuwen altijd dierbaar tot vandaag. Hij dringt ons aan dag in dag na als jij getuigend onbevreesd geheel gegeven te zijn.

De bisschop van Gent

Luc Van Looy

was vorige woensdag 28 oogst 2013 de hoge genodigde bij de plechtige viering rond SintHermes en hij werd op het stadhuis van Ronse ontvangen. Hij ondertekende in het Gulden Boek dit portret van hem van de hand van Willy Deventer (Ronse, dinsdag 27 oogst 2013). COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER 2013

ZIE UITVERGROTING (DETAIL) OP VLG. BLZ.


D

gAZet

Monseigneur kon op 28 mei 2010 ter gelegenheid van 1150 jaar Sint-Hermes te Ronse niet aanwezig zijn. Hierboven Gulden Boek illustratie door Willy Deventer.

Mgr. Luc Van Looy was er op 28 augustus 2013...

COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER 2013

35’13


 De burgemeester & op één na (*) alle schepenen, volgden de fiertel en monseigneur, dit na de ontvangst van deze laatste ten stadhuize…

Niet het reliekschrijn dat in de Fiertel wordt rondgedragen, maar het luxueuzere dat meestal binnen de kerkmuren blijft, werd rond de collegiale naar de crypte gedragen…

E 35’13

DE MARTELDOOD VAN HERMES werd pauselijk vastgelegd op 28 augustus. De bisschop van Gent was vorige woensdag te Ronse aanwezig voor deze herdenking. In rode kazuifel, kleur van het martelaarschap.

(*) die was eigenhandig Koer Devos een… facelift aan het geven. Noblesse oblige!


http://www.youtube.com/watch?v=lj0sDCpR-rM

F

35’13

DE FIERTEL NADERT DE CRYPTE…


G

SLOTCONCERT BEIAARDRECITALS 2013 MET

Stefano COLLETTI op zondag 01 september te 20 u. (en niet 02 zoals er in de programmabrochure staat!) BINNENTUIN KLOOSTERPAND AAN DE CRYPTE MET WERK van Pachabel, Vivaldi, Albinoni, Debussy, Satie, Colletti zelf (°1973) en Geert d’Hollander (°1965).

Stefano Colletti van Saint-Amand-les-Eaux studeerde aan de conservatoria van Valenciennes, Lille, Douai & Paris. Hij is houder van een Médaille d’Or, diverse Eerste Prijzen alsook hogere diploma’s (piano, muziekschriftuur & formatie, harmonie, orkestratie, contrapunt en fuga). Hij is muziekleraar & beiaardier te Douai en docent te Valenciennes. In 2008 bespeelde hij de beiaard in de humoristische film Bienvenu chez les ch’tis.

35’13


H 35’13

Ronse op Scène in opbouw op de Grote Markt! Zetten Willy Sommers en Natalia en C° volgend weekend…

RONSE OP Z’N KOP alsook achterste voren??????


SEPTEMBERFEESTEN De laatste nasale zangtonen van Natalia zullen nog niet zijn uitgestorven of het volgende weekend zijn er bijna sinds… mensenheugnis SEPTEMBERFEESTEN te Ronse! Voorheen was dat steevast een autoshow en in de Hoge Mote een of  DE SEPTEMBERFEESTEN andere exhi; nu steekt dit WE boordevol WORDEN LAP! activiteiten. Een overzicht, op deze pagina geïllustreerd met enkele beelditems. Top of the bill is de OPEN MONUMENTEN  LAP ! OP OPEN DAG die dit jaar in feestoutfit steekt omMONUMENTENDAG GRATIS wille van de 25e editie. Crypte, collegiale HERMESTORENKLIMMEN! en toren vallen gratis te bezoeken. Het MUST toont schatten op zolder. In de  LAP! WOII WEER CC De Ververij is er de expo Genocide en MANIFEST IN THE PICTURE! Deportatie, een Europese tragedie. Dit is een reizende tento die in Ronse halt houdt van 7 t/m 15 september en sterk visueel bovendien viertalig is uitgewerkt.  LAP! SCHRIJF IN Levensloop 2014 kom op tegen kanker VOOR LEVENSLOOP heeft een stand op de Grote Markt (zie 2014! vorige gAZet’s hierover), midden de traditionele AUTOSHOW die uiteraard niet mag ontbreken. Géén septemberfeesten zonder glimmende bolides die te Ronse namens nog door zes garages met in totaal 10 merken ter catwalk staan en dit voor de 42e keer! Bij de brandweer houden ze opendeur, het Rooseveltplein krijgt een modeshow op de trottoirs en LAP geeft er op de Grote Markt een LAP op. LAP dat zijn vrienden met talent voor percussie en dus ritme. LAP laat in het midden of dan wel het publiek dan wel zijzelf er plezier aan beleven. LAP staat voor Leute, Amusement en Plezier, feitelijk driewerf hoera, maar ja, ‘t zou Ronse niet zijn, toch? Niet vergeten dat er op zaterdag 7 september de herdenkingsplechtigheid is voor 69 jaar bevrijd Ronse. Meer info volgende week.

I

 LAP! MET DE VAN RONSE

 LAP! MANNEN GAAN ZICH WEER VAN BOYS ONDERSCHEIDEN AAN DE HAND VAN DE SIZE VAN HUN SPEELGOED!

 LAP! DE POMPIERS STOKEN VUUR!

 LAP! ‘T IS IN DE SACOCHE!


J

DE LAZARUS VAN RONSE

ZETEL38

35’13 STADSBERICHTEN ZIE OOK PAGINA 28  WEGENWERKEN IN DE ZONNESTRAAT

VLG. WEEK LAATSTE TEKST

Aan het einde van de grote vakantie past wellicht volgende zetel 38. Toen er geen vossen meer waren in onze contreien die dan ook niet konden preken, deed VP-aalmoezenier en later deken van Oudenaarde E.H. De Weer dat op het VakantiePlein op Sint-Pieter. Vanuit de Sint-Pietersnieuwstraat werden we met bussen (het woord autocar past hier niet) voorbij den Diepmeersch alover de spoorweg er naartoe gedenderd. ‘s Morgens (frisse sardienen) OP, ‘s avonds (moegelopen en verhitte sardienen) AF! Meisjes Ninovekant, jongens Ronsekant en in het midden de toegang (van buiten weer… buiten). Twee ijzeren penanten vanuit de wei omhoog en een overspannende ijzeren boog met, in plat metaal de letters VAKANTIEPLEIN. Palen en boog en hekken zouden die dag geverfd worden door een De Weer-collega, eveneens priester-leraar aan het Sint-Antoniuscollege, van origine uit de Politiekgevangenenstraat, zoon van imker en honingwinkel Demulder, E.H. Emile... Ter karwei in een versleten soutane gestoken, zonder Romeinse col, ‘t was begot té warm. Zo’n aftands beverig trapladderke in het gras onder de boog geplant, den gebrilde eerwaarde met pot witte verf (mademoiselle Cambier had diè kleur weerhouden) en verfborstels de ladder op! Boven gekomen, kan hij zich nog net vasthouden aan de boog, want één poot priemt zichzelf in het gras en meteen dat trapladderke scheef. Moraal van deze introibo ad altare vakantieplein: een spartelende pastoor die zichzelf begiet met witte Stelatex (van bij Cantaert) en verandert in een gladdig spook. Moedige VP-leiders die tegen wat witte spatten kunnen, hebben hem ter grond geholpen!

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ThjY6GizZqc & ZWEMBADBOLEROVANRAVEL

Knap verhaal over die levende dode! ‘k Vind het een beetje jammer (lees: echt jammer!) dat ‘Zetel 38’ bij nr.35 zal ophouden te bestaan! Voor jou, beke, zetten we in volgend nummer een extra zetel 38!

03 Hoho, Rita heeft nog Le Mariage de Melle Beulemans gespeeld. Wat goed zeg! Een van de komische uitspraken van een actrice in het vergelijkbare Brusselse ‘Bossemans et Coppenolle’ heb ik onthouden “... Madame Chapeau???, ça est les crapuleux de ma strotje qui m'ont appelée comme ça parce que je suis trop distinguée pour sortir en cheveux!”. Haha. Is het dan zo verschrikkelijk moeilijk om in Koer Devos een betonplaat ofzo over dat watergat te leggen ? Thomas’ uitleg was boeiend en leerzaam op de TB/CC wandeling, vooral voor een uitwijkeling als ik. Er staat in Ronse dus wel een en ander te gebeuren ...

WACHT  DIT KOER DEVOS ???

Op maandag 26 augustus 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltering op de N36 Zonnestraat te Ronse. De werken zullen drie maanden duren. Slecht weer kan de timing verlengen. De werfzone loopt van aan de rotonde met de César Snoecklaan tot net voorbij het kruispunt met de Rozenaaksestwg. Over de volledige lengte wordt ‘n nieuwe asfaltverharding aangelegd. Over lokale stroken wordt de rijweg volledig opgebroken en heraangelegd tot op de fundering. De werken zullen gebeuren in verschillende fasen. Gedurende de werken wordt, naargelang de fase, het doorgaand verkeer volledig of deels omgeleid. Voor de bewoners blijft het fietsverkeer en plaatselijk verkeer steeds mogelijk. Meer info over de verschillende fases kan je terugvinden op de website ronse.be Milieuvergunningsaanvraag  PISTOOLSCHUTTERS RONSE Een milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een schietstand - klasse 1 werd ingediend door Schietstand Pistoolschutters Ronse, Gefusilleerdenlaan 27 te Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd in Peperstraat 1, RONSE 3 AFD, sectie E, nr(s) 0748D. Van 07.08.2013 tot 06.09.2013 kun je het dossier inkijken op de milieudienst, stadhuis, Grote Markt 12 te Ronse. Gedurende deze periode kunt u bezwaren of opmerkingen mondeling indienen. U kunt uw bezwaren ook schriftelijk overmaken door middel van een brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt te Ronse.

(mentaar) waarbij ik me toch afvraag waar de Eurootjes moeten vandaan komen om alle grootse plannen van De Ververij te kunnen realiseren. Ronse kan echter tellen op een aantal slimme koppen die op zakelijk gebied wel hun weg weten te vinden. In elk geval, laat ons hopen dat het project van de grond komt, mààr dat steegjes zoals Koer Devos en andere daardoor niet nóg langer in de vergeethoek worden geduwd. Decennia lang heb ik in Brussel gewerkt. In méér dan 75% van de gevallen betrof het restauratie van verpauperde staatsgebouwen waar gedurende 


K

 tientallen jaren helemaal niets werd aan gedaan ... gewoon laten verkrotten was het. Bij één van die projecten gingen maar liefst 10 herenhuizen tegen de grond en dat ten gevolge van - zij het nogal brutaal verwijderen - van één enkele stalen, ingemetselde, buisleiding uit een van de muren!!! De betrokken muur stortte grotendeels in en geleidelijk aan begonnen andere muren van dat huis ook te bewegen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het herenhuis dan maar afgebroken. En ja hoor ... daarna ging ook de aangebouwde woning er vervaarlijk bijstaan. Het werd dus om dezelfde reden óók afgebroken ... en in pure domino, gelukkig figuurlijk, volgden nog acht andere!

35’13

(vervolg van blz.A) om van zijn afwezigheid gebruik te maken om zo’n hoogstandje, nieuw in de Belgische pers, gepubliceerd te krijgen. Het heette toen dat je niet zomaar in een dagblad een prent kon plaatsen met zo’n luttele titel zonder enige duiding laat staan een artikel. Dergelijke grafische/journanalistieke stemmingmakerij was aan de Marcel van zijn generatie hoofdredacteurs van kranten (nog) niet besteed! Dit is pagina één van DE NIEUWE GIDS van woensdag 1 september 1965 met dus linksonder en naargelang de titel en de editie in wisselende steunkleuren hét te visualiseren item van die dag! Een gelegenheid om enkele van mijn illustraties die in Het Volk & C° verschenen voor te stellen.


In 1965 zaten mijn hogere kunststudies te Gent er op, aggregaat incluis. Ik was 21 jaar, snotneus! Twee jaar later verscheen in Ronse voor ‘t eerst weekblad –AZ. 15 maanden legerdienst achter de rug, Limburg, bij de Luchtmacht. Soldaat-milicien met de tekenpen, op enkele keren met het geweer na. De dag na de plechtige proclamatie, in de Gentse opera, de bisschop van toen voorzittende, begon bij Het Volk mijn stage, zes maand, tot kerstdag!

L

COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER

35’13 Vele spotprenten en karikaturen: the queen, Pélé, de Gaulle (op deze blz.), ook nog Boudewijn en onze koningin Elisabeth, Rik Van looy (zie gAZet nr.13), de hele sportredactie zette ik als karikatuur in Het Volk, mijn zelfportret ook, als kop voor de TV-pagina, de A begon te verschijnen, van Artigrafo, van –AZ ook! Ik liet ook stemmingsgrafiek in de gazet sluipen (zie blz.A). Van één tekening verscheen maandenlang de afdruk boven series, vervolgfeuilletons, de soap van toen! Dubbele tekeningen maken bij voetbalfinales, won de ene dan deze, won de andere ploeg dan de andere tekening. Those were the days! Willy Deventer

In de Gentse Forelstraat ingehuurd als layoutvernieuwer, annex illustreren. Foto’s en tekeningen in een gazet, toen ‘n duur grapje. Arbeidsintensief verwerkingsproces, lang wachten op resultaat. Uit ‘n paar honderd publicaties deze en volgende week enkele tekeningen. Soms in oplagedruk, soms in proefdruk, soms als origineel (bemerk de naad, de plakband, de retouche, al eens ‘n voorstudie…).


Krantenpapier is inderdaad dun, weegt zo’n 50 gram per vierkante meter papier. Je kan er de verso zijde bijna in meelezen, achterstevoren dan…

COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER

 Effe duiden vooral voor de jonge(re) lezers: in 1965 waren de grenzen nog niet open en bestonden er smokkelroutes van en naar Nederland; Nederlanders kwamen stiekem vooral filtersigaretten in België kopen…


DE KOP DIE WE VORIGE WEEK ZOCHTEN WAS HET HEILIGENBEELD…

(**) Toen ik als dreumes op de buis van m’n vaders fiets meereed, herinner ik me de schrijnende discrepantie die ik telkens ervoer bij de passage van deze brug ZONDER straat ernaast en de soortgelijke brug wat verderop Elzelestraat MET straat ernaast, zijnde Waatsbrug en waar ik nota bene in nr. 81 geboren ben. Als ik de brug zag naderen, was ik steeds benieuwd of de straat er lag of voor een keer weer was opgebroken. Ik kon er kop noch… voet aan krijgen!

Welke kop en voet zoeken we deze week in Ronse?

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

http://www.youtube.com/watch?v=-Q5nBoKdAk0

in verweerde blauwsteen - de bliksemafleider verschaft zijn kop een heus aureool, een geëxtrapoleerde mijter als het ware; Mgr. Luc Van Looy liet de zijne thuis of in zijn auto - dat boven de ingangsgevel prijkt van het oude (gele) hospitaal van vroeger. Nu is het een OCMW instelling voor bejaarden. De voet daarentegen zie je hieronder, aangeschurkt tegen een spoorwegbrug (**) en bermgever voor de hogerop lopende treinen naar en van Gent. Beukenlaan en Hermes Van Wyngenestraat reiken hier de hand aan de Nieuwebrugstraat (kijk maar HOE nieuw ze er in haar roestige franjes bijstaat, dé nieuwe brug!) en de Poermagazijnstraat.

gAZet 35’13

N


O

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/5

35’13

2100m © BY LOES DEVENTER

28 Zoals op blz.B gemeld, blijven we ook qua ‘1684’ nog wat vakantiematig nazomeren, vertoevend in en om het Muziekbos op de Kanarieberg (zingende vogel!) en vóór de kerk Louise-Marie ontwierp Ronsenaar Pol Vermoere dit monument…

We openen deze extra Muziekbosbijdrage, verder gaand op onze gelegenheidsfotograaf van vorige week Laura, met ‘de gendarmerie’ alwaar telken jare met de Hermesrelieken een drafje wordt ingezet om de aanval van rovers te herdenken. We sluiten er op blz.S ook mee af, vanuit ‘n andere hoek dan, terwijl links de typisch gladgrijze bast van een fiere beuk prijkt, ideaal hout voor trappen en zo verlokkend voor vrijers om er hun initialen in te kerven, na een tongkus (of méér!) onder des boeks gebladerte. Geluksbrenger?

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummers wordt bestudeerd welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het landen kaartboek reeds in 1684 werden vermeld. De kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen.

42


P

gAZet 35’13

WAW!

Het Muziekbos werd t.o.v. pakweg 40 jaar geleden ferm uitgedund. Zie het iesgoet hiernaast rechts! Op de bovenste foto is duidelijk de aanplant van beuken IN RIJEN te zien! Dit stuk ligt naast (de) BOSREDE (straat) waar warempel het straatnaambord ontsnapte aan het faciliteitenjuk!?! Beide andere borden zijn aan straatnaambordengeklungel nog ziek!


Q 35’13

Het muziekbos, een cluster van dicht bij elkaar gelegen bossen, is samen meer dan 100 ha groot en bedekt grotendeels de Muziekberg, één van de bekende getuigenheuvels in de Vlaamse Ardennen. Het bos volgt mooi de glooiingen van de Muziekberg en maakt er een aantrekkelijk wandelbos van. Het Muziekbos is op haar mooist in de maanden april en mei als de boshyacinten of blauwe kousjes een prachtig tapijt vormen (zie bovenaan). Het is een gemengd bos bestaande uit veel beuk, ook eik en naaldbomen. Typisch zijn ook de beekbegeleidende bronbossen. Het grootste deel van het bos wordt beheerd door ‘t Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Het zou eveneens hier zijn dat lente 1888 Omer Wattez samen met zijn literaire vriend Pol De Mont (sic!) de naam ‘Vlaamse Ardennen” bedacht. De etymologische verklaring van de naam Muziekbos is onduidelijk. Met zekerheid is wel bekend dat het lied van de heer Daneelken in het… Zie blz.R


R

VERVOLG VAN BLZ.Q

… Middelnederlands verwijst naar een… muze in Ronse. De begrippen muze en muziek liggen dicht bijeen… Op het hoogste punt van het Muzieknos, zo’n 150 meter boven de zeespiegel, richtte ene M. Scribe in 1864 de GEUZENTOREN op, boven een oude grafheuvel. Het was jarenlang een ontmoetingsplek voor kunstenaars waar mythische verhalen werden verteld en de… muze oorfluisterde!

35’13


HIER STOND ONTELBARE DECENNIA EEN DIKKE BEUK, ZIJN WEELDERIG GEBLADERTE PLEINOVERSCHADUWEND, DEZE BRASSERIE ‘ZITTEND’ AAN DE BOEK… NAAMGEVEND. GA JE LINKS VAN DE AFSPANNING VAN WELEER DOOR HET BOS, KOM JE ER HIER RECHTS UIT MET UITKIJK OP DE TORENSPITS VAN

LOUISE MARIE

S 35’13

http://www.youtube.com/watch?v=09Lzp6jC-7U


T 35’13

Vervolg van blz.O

LUUPE LUUPE LUUP DE GARDEVIEL EES DOER DE GARDEVIEL EES DOER DE GARDEVIEL EES DOER… LUUPE LUUPE LUUP DE GARDEVIEL EES DOER DE GARDEVIEL EES DOER!  RONSES LIEDJE | SINT-LEONARD CENTRUM LOUISE-MARIE IS EEN RUSTOORD MET SIGNATUUR GLORIEUX 


GESTOKEN DOOR EEN WESP... een afschuwelijke ervaring! Ze zijn er weer, normaliter vanaf 01 oogst kunnen we ze verwachten. Voor 2013 werden ze later aangekondigd door de kwakkelende lente en voorzomer, maar ze zijn er weer! Oppassen geblazen en een op een terras bvb. opengetrokken blik of flessenhals steeds afdekken; een wesp meedrinken en die steekt in je keelholte die gaat zwellen, bestel indien niet tijdig een dokter (een holle buis, zelfs een mes kan helpen, maar wie kan en/of durft dat, tekening nodig?), dan maar het mortuarium. gAZet wil geen paniek zaaien, maar wees alert en voorzichtig. Sluit geen wesp op in de wagen, al rijdende aangevallen worden, kan jou én andere weggebruikers een zwaar ongeval aanmeten. Wespen zijn vooral lastig en agressief als wij eten of drinken. Ze kunnen verschillende keren steken zonder te sterven. Wespen vallen ook aan als je in de buurt van hun nest komt. De grootste tip is rustig blijven en proberen niet te slaan. Dit geldt voor zowel wespen als bijen. Een bij zal NOOIT steken zonder dat ze zich bedreigd voelt door bv. zwaaiende armen; een wesp steekt als ze daardoor haar doel kan bereiken: MEE-ETEN! Want wat eten betreft, zijn wespen dus onze concurrenten. Alles wat wij lusten, lusten zij! Iedereen kent of heeft het van horen zeggen: mensen sterven soms door een ‘stomme’ wespensteek! Meppen we ze dood, sturen de stervende dieren een signaal uit naar soortgenoten: ofwel wegblijven, ofwel aanvallen. Ze hebben daartoe geen… GSM (sic!), maar ze flikken het (ons) wel! Heb je een intimi bij je, laat haar/hem flink de wond zuigen. Het giftige sap van de wesp moet er uit én uitspugen! Tandpasta op de wond doen, helpt. De menthol is zeer werkzaam en verzacht de pijn. Heb je een aansteker of het vuur van ‘n vlam?, gecontroleerd bij de steek houden. De hitte neutraliseert het gif en de zwelling gaat zienderogen weg. Sigarettenas helpt ook, klare (keuken-) azijn eveneens... Een natgemaakt suikerklontje trekt het gif er uit. Verwar een harige hommel niet met een wesp; zijn wespen Starfighters, dan zijn hommels legertransportvliegtuigen; ze kunnen ook wel een prikje geven, maar die zijn vrij onschuldig. Wespen kunnen meerdere malen steken (blijft de angel in je harde bast steken, dan groeit die opnieuw); een bij daarentegen steekt slechts één keer en sterft tengevolge. Een bij offert zich als het ware op, een wesp denkt daar anders over. Wespen herken je aan hun geel zwarte pyjama; je hebt kleine en grote exemplaren en de koningin die je pas in voorjaar en najaar ziet, is ferm groot. Je hebt ook sluipwespen, de ene soort is gek van bladluizen en de andere van kleine spinnen. Wespen bouwen een prachtige bol (gemaakt van o.a. hout dat ze samenschrapen) of vullen met hun bouwwerk een holte in de grond of tussen houtgebinten bvb.! Kijk maar eens op zolder of er geen nest zit en pas in bossen op waar je trapt, liefst nooit in een wespennest. Wespensteken zijn het gevaarlijkst voor kleine kinderen en oudjes en natuurlijk voor mensen die in shock gaan. Ben je aan wespengif allergisch, heb in de zomer jouw medicijn bij. Een arts durft een wespensteek al eens te vergelijken met een giftige slangenbeet, er valt dus niet mee te lachen . Sommige mensen zijn zo allergisch dat ze na een wespensteek sito presto naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. Ze niet zelf laten rijden als het kan, bewustzijnsverlies mogelijk! Heb je parfum, eau de toilette of bloemige after shave op, ruik je voor een wesp niet naar een bloem, maar naar een irriterende stof! Wespen gaan dus nooit naar bloemen, want wespen zijn alleseters. Ze zijn niet uit op stuifmeel om later te verwerken naar honing zoals bijen dat dan wel doen. Frisdrank is hét middel om wespen aan te trekken (én te vangen…). Bijen zijn totaal niet geïnteresseerd in een zoet drankje, uitsluitend in stuifmeel van bloemen. Moraal: bijen gaan je nooit lastig vallen tijdens een etentje buiten, wespen des te meer! Opnieuw, bijen worden nooit aangetrokken door een vuilzak, maar wespen zijn verlekkerd op zo'n opportuniteit. Wil je een wespennest laten uitroeien, zal je ervoor moeten betalen, ook de brandweer. Nog effe over hommels en bijen… Hommels zijn, net als bijen, met uitsterven bedreigt. We hebben ze broodnodig voor ons voedsel. Hommels en bijen bevruchten al ons fruit en groenten. Ze eten zelf enkel nectar en pollen. Daarnaast maken bijen ook nog honing waarvan wij

U 35’13

profiteren. En men ontdekt alle dagen nog andere toepassingen voor de honing, bvb. bij de verzorging van moeilijk genezende wonden zoals brandwonden. Hommels en bijen laten de mens met rust. Als ze al tot bij ons vliegen, gaat het dikwijls om een vergissing en zien ze een fel kleurtje aan voor een bloem. Vaak gaan ze er zelf zo snel mogelijk vandoor als ze de vergissing merken, want in ons voedsel of drankje hebben ze helemaal géén interesse. Alleen als je er per ongeluk op gaat zitten of op trapt, zal het diertje zich verdedigen door te steken. Ze sterft na het steken dus gebruikt ze haar wapen als het in haar optiek niet anders kan. Wie meer tips heeft voor de gAZet lezer, wees interactief met jouw digitaal lokaal weekblad.

EN DIT ZIJN WESPENSTEKEN VAN EEN ANDER ALLOOI!

Ik was niet ad rem genoeg tegen de burgemeester na de persconferentie vorige dinsdag omtrent de SEPTEMBERFEESTEN (blz.H gezien?) toen ik hem vroeg: “En, geen nieuws?” en hij antwoordde: “Voor nieuws moet je bij gAZet zijn!”. gAZet BRENGT het nieuws had ik moeten repliceren, JIJ MAAKT HET!

Zo maakt het huidige stadsbestuur, inderdaad de burgervader op kop, óók het nieuws omtrent Koer Devos, onze ophefmakende FOTOGAZET van vorige week! En wij brengen het, ook als mén hét minder wenst dat wij zoiets brengen. Andere Ronsese pers gaat dan weer op de schouder zitten van ‘n paar schepenen met vakantie (LAP, óók dié schepen), gAZet ziet zich genoodzaakt om de… wesp uit te hangen i.p.v. een honingbrengende bij!?! En kijk, actie lokt reactie uit en hier volgt er eentje van Jean-Marie De Dijn. We laten zijn aanbreng op jou los. Kwak het of bak er het jouwe van en vooral bij dit: geklasseerde monumenten zijn vaak hét alibi om de eigen neus te laten bloeden… 


V

 WAT WILLEN WE NOG ZIEN IN ONZE STAD?

verslag TB/CC wandeling na het overzicht bij

FOTO GAZET vanf blz.27

Er zijn weinig Vlaamse gemeenten/steden die geen eigen leuze hebben. Ronse voert officieel deze: STAD MET UITZICHT. Ondergetekende suggereerde vorige week om vooral deze leuze in de bladzijden aangaande Koer Devos te zetten, wat de uitgever prompt deed! Ik vind die nieuwe gewoonte in het algemeen te veel marketing, te veel Sovjetstijl - hoe dan ook een publieke keuze waarover blijkbaar nooit ergens grondig werd over nagedacht. Alleen de markante vergezichten die we hier vanop onze Ronsese heuvels hebben, dekt de lading niet! Terzelfdertijd is een dergelijke leuze interessant, want leerzaam én uitdagend: Ronse WIL een stad met uitZICHT zijn! Ronse wil o.m. iemand iets laten en doen zien, want uiteraard zit ook het aspect van een betere toekomst erin verwerkt – vooral voor de eigen inwoners dan.

35’13 plaats, en ook voor de toeristen die men op allerlei manieren naar de eigen habitat wil lokken. Het zijn trouwens deze laatsten die hoofdzakelijk komen om te zien en daarbij wat eten en drinken, shoppen... Moet er dus niet nog meer te zien of UITZICHT zijn?

Er is reeds heel wat waardevols te Ronse verdwenen. De lijst van verdwenen waardevolle gebouwen is hallucinant of ongezien. Besef dat er zelfs verschillende officieel beschermde gebouwen foetsie zijn, zoals slechts enkele jaren geleden nog de paar kleine huisjes in het begin van de Wolvestraat. Ook met de op EuZIEN, kijken ook, we lopen alle dagen rond in ons eigen ropees vlak unieke fabriek Cambier in de Waenvironment en we zien ‘van alles’. We zien in de eerste termolenstraat en de pastorie van Sint-Martiplaats kennissen die we al wandelend of fietsend tegen- nus. Enkele jaren geleden werd zowaar het komen. We zien hen in beweging, want als ze helemaal oudste gebouw van de Grote Markt afgebrostil staan, zien we hen allicht niet of ze zijn thuis, op het ken en in de plaats ervan, goesting is koop werk enz. Gebouwen of straten en pleinen in de stad be- naar ‘t schijnt, kwam een glazen gedrocht (de kijken we meestal pas aandachtig wanneer zij ook in… volksmond weer: ‘In Oudenaarde zou dat niet beweging zijn: bevlagd, bij de Fiertel bijvoorbeeld, wan- ...’). Op dezelfde Grote Markt verdween in de neer zij worden heraangelegd of gerenoveerd (zie gAZet jaren negentig aan het huis, dat door de merknr.34 bvb.). Gebouwen, belangrijke delen ervan als een waardige architect José Vandenbossche in afgevallen windhaan van de kerktoren, of zelfs verzame- 1941 werd gerenoveerd, de fantastische deur lingen van gebouwen als een huizenrij en ook zeker op- van kunstsmid Lode Van Boeckel (we weten vallende bomen, ‘zien’ we pas als zij verdwenen zijn! We waar ze is, maar WIJ zien ze niet meer!). Het zien hen ook reeds paradoxaal wanneer zij plots erg ver- zicht op hetzelfde huis werd enige tijd geleden vallen lijken en we gaan beseffen dat het er ooit echt visueel helemaal naar de vaantjes geholpen beter mee was. De ziende volksmond reageert dan als door een sowieso straks afbladderende overvolgt: algemeen en vaag met een ‘toen’, ‘ooit’, ‘in de tijd schildering die de oorspronkelijke en zeer van’, ‘in mijn jeugd’ of al wat preciezer als ‘onder het zeldzame mauve baksteen verbergt. Zo typisch bestuur van’, ‘bij ... zou dat niet waar geweest zijn’, ‘was art deco, net een stijl waarmee Ronse zich er maar ...’ enz.! De ziende Ronsese burger is in zijn zien toeristisch profileert; begrijpe wie kan? Van even wakker geworden, maar hoe wakker blijft hij verdezelfde architect wordt nu een speciaal huis derop in het verhaal? Het is moeilijk dweilen als het wa- definitief mismeesterd. Op de hoek van de ter verdampt is, maar de ultrafijne zoutvlekken blijft Elzelestraat en de Bredestraat zijn de eenvoumen ergens wél zien. Waarom dan niet op tijd dweilen, dige maar typische houtsculpturen rond de dat wil zeggen de zaak onderhouden. Waarom dus niet ramen recent verdwenen. Op zich een intrinpreventief werken, of in eenvoudig Nederlands gezegd: siek verlies en bovendien vervangen door… waarom niet VOORUIT ZIEN, in een stad die niet alleen wit plastiek (materiaal dat men te Ronse ook als leuze maar tevens als feit ACTIEF ZIET… én ernaar geregeld tot zwaar esthetisch afgrijzen kan handelt!? terugvinden in zogenaamde gerenoveerde Vooruitzien betekent nadenken, is willen inzien wat be- burgerwoningen). Voor ons persoonlijk was langrijk is voor de stad, voor haar inwoners in de eerste ZIE VERDER OP BLZ.HET RODE OORTJE


HET RODE OORTJE  onder meer dat stijlonderdeel mee een noodzakelijk element van een soort architectuur die we bij de ontdekking ervan te Ronse in 1992 COTTAGE DECO noemden. Het is duidelijk een hybride of gemengde stijl waar in Ronse en vooral Gent diverse realisaties van bestaan en waarvoor we ooit hopen tijd te hebben voor een grondige studie erover; als de gebouwen ervan intact bewaard zullen blijven (...). Dat is ook een zien, een wetenschappelijk, zoals de tallozen weten die reeds artikels hebben geschreven - die gelezen worden - over merkwaardige gebouwen of onderdelen ervan te Ronse, in de eerste plaats wijlen de eerbiedwaardige Albert Cambier. Het lijkt me sowieso aangenamer schrijven over NOG zichtbare gebouwen dan over degene die verdwenen zijn. Er was eveneens recent de onbegrijpelijke afbraak aan het Kerkplein van enkele hoekhuizen. Inderdaad, zo mooi waren deze huizen op zich nu ook weer niet, maar via een eenvoudige computersimulatie kan een gevel reeds op voorhand in glorie herzien worden en bovendien was dit een onderdeel van een delicaat stedenbouwkundig geheel, zoals het in een halve cirkel rondom de dominerende Sint-Martinuskerk ligt. Dat sommigen dat inzicht daar reeds hebben uitgewerkt, is bewezen door de nabije, recente en oordeelkundige (stede)bouwkundige aanpak van de architecten De Meestere en Garmyn en hun opdrachtgever, die ook al voor het oude huis van Vangrotenbruel op de Doorniksteenweg even bedachtzaam oud met nieuw gaan vermengen. De huidige toestand van Koer Devos, een relict van volksarchitectuur met absoluut extra architectonische waarde, is inderdaad zoals vorige editie van gAZet terecht aankloeg, een waar schandaal, afgezien van het probleem van de veiligheid erbij. Het was de onmiddellijke aanleiding van deze tekst en de oproep tot vooruitzien en handelen. De stad zit, zowel bij bestuur als bij individuele bewoners, met een negatieve verantwoordelijkheid. Maar iedereen wil toch zo graag een mooi Ronse zien? Ja, er zijn stedenbouwkundige regels in overvloed. Blijkbaar geen goede of lang niet voldoende dus, want we zien dat het fout loopt. We willen die foutenmarge eruit! Dat is nu eens het morele en esthetische recht van een bevolking die van zijn stad houdt, niet alleen van mensen, folklores en geschiedenissen, maar ook van zijn gebouwen. Mensen die deze trots op hun gebouwen concreet met bezoekers willen delen in plaats van te blijven jeremiëren

over wat er allemaal is verdwenen. Mij heeft het als toen nieuwe Ronsenaar begin jaren negentig dikwijls geraakt hoeveel de autochtone Ronsenaar kloeg over wat er allemaal al verdwenen was. Wakkere burgers kweken een wakker bestuur. Zelf heb ik ooit het huis Joly op de Grote Markt gered dat nota bene door De Nieuwe Haard zou worden afgebroken, toen het begin van enkele jaren werking van De Fontein, waarbij ook enkele monumentenprijzen werden uitgedeeld aan geslaagde renovaties door particulieren. Jammer genoeg hebben we gefaald voor het behoud van het geheel van het unieke Feestpaleis, waarbij achter de schermen toen nota bene een informele politieke meerderheid aan het groeien was over de herbestemming ervan als “Vooruit van Ronse”, of het nieuwe cultuurhuis. Wijlen mevrouw Six wist met haar VZW, duidelijk tegen de stad ingaand, de oude brouwerij van De Keyser te beschermen én te laten renoveren. Het kón dus; kan dàt nog? Is er een publieke en structurele oplossing? Vlamingen, ze mogen dan al in een taalgrensstad wonen, houden niet te veel van regels allerhande. Herformuleren we dus als bewoners de vraag “Wat dient beschermd?” tot “Wat koesteren we en willen we graag blijven zien?”. Gekoesterd worden moeten gebouwen of gedeelten ervan die betekenis hebben voor de eigen bevolking, minstens in de visuele leefwereld van de Ronsenaar, zulks naast het algemeen cultureel en/of geschiedkundig belang. Dat vereist dus inspraak en nadenken én wetenschappelijke begeleiding. Als kind speelden we allemaal wel eens “Wie niet weg is, is gezien”. Als bewuste volwassenen en democraten, in een historische tijd die hoe men het draait of keert bulkt van financiële en technische middelen, kunnen we dat toch niet gaan omdraaien: “WAT VAN ONS WEG IS, HEBBEN WE NU EINDELIJK GEZIEN”!? Alles misschien in één leuze, oubollig maar duidelijk: “INZICHT ÉN DAADKRACHT, DAT IS UITZICHT!”? Jean-Marie DE DIJN, filosoof en drs moderne geschiedenis.

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

z

35’13

 ALLEMAAL VERDWENEN (wordt vervolgd)! Ronse heeft méér dan de helft van zijn toeristisch potentieel a-p-e-g-a-p-e-n-d kapotgemaakt of kapot laten gaan! Gaat KOER DEVOS dezelfde toer op?

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij www.dezeweek.be


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 35 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; illustratie W.D.; gAZetGRAfiek BLZ.A: illustratie Willy Deventer BLZ.B: eigen foto’s BLZ.C: portret van Mgr. Luc Van Looy in het Gulden Boek van de stad door Willy Deventer (deken T’Joen: “Héél mooi, héél gelijkend”) BLZ.D: eigen foto’s; detail zie blz.C BLZ.E/F: eigen foto’s BLZ.G: bijdrage Dominique Wybraeke BLZ.H: Ronse op Scène; foto Thomas Deriemaeker; materiaal stadsbestuur BLZ.I: eigen foto’s; info via persconferentie BLZ.J: bijdrage Bertrand Vande Kerckhove; link via Ude Vande Kerckhove; stadsberichten; gAZetGRAfiek BLZ.K/L/M: publicaties Willy Deventer in Het Volk & C° uit 1965 BLZ.N: eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.O/T: eigen foto’s i.v.m. kaartboek 1684; op blz.R postkaart via Jean V. BLZ.U: gAZetGRAfiek BLZ.V: eigen foto; bijdrage Jean-Marie De Dijn BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via); postkaarten via Magda V. COLOFON; schets ‘medestudenten tekenen een klas’ door Willy Deventer; eigen foto OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.35 van 30 augustus 2013; 35 pagina’s inclusief FOTOGAZET (TB/CC wandeling zondag 25 oogst 2013) met gAZetGRAfiek… PAGINA 35: de gAZetduivels…! gAZet élke vrijdag 11 u. één week lang gAZet is niét het orakel van Ronse, wie een wikipediaatje wil doen?, SHOOT!

COLOFON gAZet 35’13

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

== onze vooruitblik voor dit nummer was kort en goed, akkoord vooruitblikkers? ==

gAZet wenst alle kinderen en jongeren alsook aan alle onderwijspersoneel een bevlogen schooljaar, zó bevlogen dat… ‘pesten’ en ‘gepest worden’ uit het woordenboek tuimelen!

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij

www.dezeweek.be

Schets naar vrouwelijk naakt door Willy Deventer.

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

Willy DEVENTER stichter/uitgever/ hoofredacteur van gAZet geeft jou trouwe lezer weer RDV volgende vrijdag 11 uur én… vergeet ‘de muziekjes’ niet…


gAZet jg.01 nr.35 vrijdag 30 augustus 2013 ď ľ


35’13

http://www.youtube.com/watch?v=23t6L7uJTGk

FOTO GAZET

27


VERVOLG VAN DE SCHEVE KOLOM Waarmee we op de KLOEF zijn aanbeland. In vele vorige gAZet’s staat ons standpunt omtrent de invulling van de KLOEF wijd en breed uitgesmeerd en geïllustreerd én we blijven daarbij: een hectarengroot vlak plein waarop (en waarin) allerlei evenementen kunnen plaatsvinden. Een plein dat men ons in Europa zou benijden én waarmee de underdog Ronse het verschil had kunnen maken. Niet de crypte zet Ronse op een Europakaart, hoe waardevol die ook is en ik zal de allerlaatste zijn om dàt te ontkennen (hallo Agnès, alle succes met de restyling, het werd hogen tijd!). Stel dat het ei kant oud hospitaal thans OCMW rustoord er komt, aan kant Oude Vesten die parkeergarage in etages, dan kan er van niveau eerste of tweede verdieping een ‘catwalk’ ontstaan die boven de Veemarkt doorloopt tot aan de garage thans hoek Beekstraat met Bruul (die garage verdwijnt t.b.v. de inkom CC De Ververij, zie en lees elders bij deze FOTOGAZET) en een link geeft met de TB site. TB = textiel, TB was/is/blijft textiel. Dààr komt TIO3, cf. de nieuwbouw huidige academie/stedelijke cultuurdiensten, maar dan in een oogstrelender vooral meer gedurfde architectuur dan de leienloods van nu met een stalen brandtrap als blikvanger!?! En nu komen de tweeverdieners: lofts zat, een eigen park, een eigen zwembad, een eigen discount annex wat shops, achter een slagboom met eigen corps de garde, chique is geen vies woord, veiligheid troef. Nog zand?

KIES VOOR GOEDKOPERE

GROENE ENERGIE VIA

GROEPSAANKOOP

RONSE ZOEKT KANDIDATEN Tijdens het voorbije voorjaar ging TV-zender VIER op zoek naar "De Slimste Gemeente", een spannende TV-Quiz waarin telkens drie gemeenten tegen mekaar speelden. Na tien weken was het uiteindelijk Aarschot die met de titel ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen 2013’ ging lopen. Voor de tweede reeks nodigt Vier weer alle Vlaamse gemeenten uit om een quizploeg af te vaardigen. Een ploeg bestaat uit een man en een vrouw die inwoners zijn van de gemeente. Het laatste weekend van oktober nemen zij deel aan een provinciale selectie. De beste ploegen uit deze selectie gaan, aangevuld met de burgemeester, naar de opnames begin januari 2014.

Voor deze preselectie is Ronse op zoek naar quiz-kandidaten die Ronse willen vertegenwoordigen. Afhankelijk van het aantal kandidaten, zal door de stad een selectie gemaakt worden of een proef georganiseerd worden. Kandidaten kunnen zich tot eind september melden bij de communicatiedienst via mail (communicatie@ronse.be) of twitter (@inforonse). Een beetje quizervaring is gewenst, maar niet verplicht. Voor meer informatie kan je terecht bij de communicatiedienst van de stad: 055 23 28 04.

Wil ook jij besparen op je energiefactuur en daarbij jouw steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Samen met ‘n heleboel andere gemeenten ondersteunt de stad Ronse dit initiatief. Je kan vrijblijvend online inschrijven tot 4 december 2013 via deze website www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie OostVlaanderen). Gratis infonummer 0800 76 101 (werkdagen van 9 u. tot 17 u.). Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Tijdens de openingsuren van het stadhuis kan je je laten inschrijven bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid op 055 23 27 53 of via duurzaamheid@ronse.be). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. GROEPSAANKOOP DIT JAAR OOK VOOR BEDRIJVEN Ook bedrijven kunnen dit jaar deelnemen mits ze voldoen aan deze drie voorwaarden : een maximumverbruik van 100.000 kWh gas en 50.000 kWh elektriciteit; aangesloten zijn op het laagspanningsnet; jaarlijkse meteropname. Bedrijven kunnen alleen online inschrijven via: www.samengaanwegroener.be.


Met dank aan Loes en aan Damien voor de foto’s…

FOTO GAZET

29 35’13


FOTO GAZET

Dus hier zat mijn meter Emilienne Cotens aka tant’Emmy onder dak als dame

comptable in den TB!

Een déjà vu, mààr wat voor een!

gAZet wil de TB/CC site vastleggen zoals die er nu bijstaat, we hebben ‘n paar honderden foto’s intussen, we vullen er in nr.36 ‘n volgende FOTOGAZET mee én we volgen TB/CC mét kop op de voet!

30 35’13


FOTO GAZET

31 35’13

En zo zag de fabrikantenwoning of het directeurshuis eruit, gezien vanuit de draai in de Wolvestraat…

Zie de pijl met dezelfde doorsteek in gAZet nr.34…


FOTO GAZET

32 35’13


FOTO GAZET

Grijs en zwart: een dak vol zonnecollectoren! G r ij s e n z w a r t : g r a f f i t i o p f l o a t . . .

33 35’13


http://www.youtube.com/watch?v=O984Lh1Esp4

FOTO GAZET

Eens een andere RONSE DEZE WEEK, zondag 25 oogst 16:18. Boven een zicht op de zuidkant van de kliniek met bovenaan het bos dat bij onze redactie hoort. Linksonder even de andere kant opgekeken, met op beide foto’s onderaan aangegeven dat alles wat nog in de weg staat van de witte catwalk verdwijnt ten voordele van ‘n doorsteek ervan tot aan het Bruulpark, wordende dé ingang van CC De Ververij…

BRUUL

WEG WEG

34 35’13


35 DIT IS PAGINA 35 VAN GAZET NUMMER 35. IK TEL ZES DUIVELS EN WIJ SAMEN MAKEN JOUW GAZET TOT WAT ZE WEKELIJKS WORDT. WIJ WAREN VORIGE ZONDAG 25 OOGST 2013 VAN DE PARTIJ ALS ER OP DE TB/CC TE WANDELEN VIEL, O.L.V. ONZE COLLEGADUIVEL THOMAS. ALLEMAAL DUIVELS?, BAH NEEN, ER WANDELDE ZELFS EEN DEBISSCHOP MEE. HET DIERENRIJK HAD DAN WEER DUIVEL BINCKY OP DE WITTE CATWALK MEEGESTUURD, WAAR WE DIT BALLETJE VOOR HEM VONDEN. EN DAAR HEBBEN WE EEN FOTO VAN:

L|W|R|T|D|B


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.