gazet_jaargang_1_nummer_1_04012013_bis

Page 1

LENOUVEAUAZESTARRIVE

HOME

BLIKVANGER Luc DUPONT

burgervadert

NEUTRAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

Willy DEVENTER was in 1967 stichter en eerste uitgever van –AZ en is dat nu ook van gAZet

het nieuwe stadsbestuur 2013-2018 zie pagina J


nr. 01 2013 A

LENOUVEAUAZESTARRIVE ofte… ‘N VENTER VERLEERT ZIJN STREKEN NIET!

Het vergeelde logo van weekblad –AZ zoals het verscheen op het allereerste –AZ-weekblad van 05 december 1967, zo’n 45 jaar geleden…

In 1967 plukte ik van de Oostendse UNITAS drukpersen de allereerste –AZ, weekblad –AZ, ik bewaar hem in mijn rijk –AZ archief… als was ie van goud! We schreven begin december 1967, vorige eeuw! Begin januari ‘68, wat ‘n memorabel jaartal!, verscheen na dat proef- of nulnummer het eerste echte jaargangnummer van weekblad –AZ. Door mij gesticht op aangeven van wijlen Albert Vandenhaute (later méér daarover), door mij naamgegeven alsook het logo ontworpen. Eind vorige eeuw ging

© copyright zie COLOFON voorlaatste pag.

de intussen nationale weekbladgroep –AZ over in andere handen en werd… passepartout! Lees ook op BLZ.C & BLZ.O

… 45 jaren waaraan ‘n verantwoordelijke uitgever evenmin ontsnapt, getuige de foto links daterend van 23 jaar zijn in 1967, inderdaad een snotneus! Hieronder met Albert Vandenhaute.

illustratie verantwoording zie laatste pagina

Geachte surfer, hier beland, toevallig?, aangestoken?, op tip van …?, van harte welkom jij Ronseniere, uitgewekene, aangelande, verbannen of in Ronse geïnteresseerde…Welkom niet alleen van harte, maar ook weloverwogen, zoals ik het altijd graag hoor: er is over nagedacht! Inderdaad!

NEUTRAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse e-mailadressen: azronse@gmail.com & gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer


nr. 01 2013 B

Op 5, 6 en 7 januari 2013 wordt in Ronse weer drie dagen lang gefeest : de Bommelsfeesten zijn er weer en wel reeds voor de 63e keer. Sinds de organisatie van de allereerste ‘Bonmossfiesten' in 1950, is er heel wat veranderd... Dankzij de inzet van de vele verenigingen, de koningsparen, de Raad

der Bommels en het Ronsese stadsbestuur groeide dit Ronsese zottenweekend uit tot een evenement dat tot ver buiten de stadsgrenzen reikt. Voor de 18e Bommelsfeesten van januari 1968 maakte Willy Deventer de tekening rechts die verscheen op pagina 1 van de eerste –AZ van jaargang 1.


zie de volledige cover op BLZ.O

Deze cartoon stond op de eerste pagina van het 0-nr. van de latere weekbladengroep –AZ onder de editoriaaltitel Ronse slaapt! Ook al werd Ronse wakker in de afgelopen 45 jaar en zal ‘t weldra nóg wakkerder worden, er blijven pijnpunten zoals de uitblijvende doortrekking van de N60, het niet vinden van ‘n nieuwe opzienbarende toeristische troef, de enorme leegstand van huizen, er verlaten té veel kinderen Ronse om school te lopen in… Oudenaarde én we blijven zowat de armste locatie van Oost-Vlaanderen! Doch dit digitaal weekblad wil niet voor doemdenker spelen, het roept de stuurlui aan wal op de afbrekende kritiek tot opbouwend ploegwerk om te smeden. Vele handen maken schoon werk! gAZet wil absoluut dié onontbeerlijke positieve noot laten klinken, vooral doorheen kunst & cultuur én mét daarbij alle aandacht voor santen van eigen land. De no locals zijn opstekers en verdienen eveneens aandacht, niet alle dus, maar de meeste aandacht zal gaan naar geïnspireerde kunstenaars van… HIER! Beeldende, musicerende, componerende, pennende artiesten, jong, oud(er), man, vrouw… voor RONSE BOVEN!

Naast al het culturele zal er voldoende aandacht zijn voor andere items en alleen als ze zich aandienen op een bevorderende manier. Het mag in deze donkere crisistijd ook eens een goed nieuws show Gedicht, gedicht, ook licht zijn, zonder daarom blind te blijven voor of zwaar, in Ronse, ‘t mag! noden allerhande. Evenmin gaan we ons p-r-o-z-a-l-e-z-e-r zwicht, beperken tot aankondigen, gAZet zal ook poëzie heeft óók haar dag! recenseren en verslag uitbrengen, rapporteren…

nr. 01 2013 C

GEDICHTENDAG 31 JAN’13

Engelsenlaan 21 Ronse TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL & SCHOOLGERIEF LEDERWAREN, GESCHENKEN & FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N www.saeyburo.be | e-mail info@saeyburo.be


LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW MET JULIEN UIT 1968 OP BLZ. E

Waarom een werkgroep ’t Ronssies geklapt? Inderdaad, als Vlaming horen we fier te zijn op onze algemeen Nederlandse taal. Het is dan ook bijzonder belangrijk die goed te beheersen en te gebruiken. Doch, de taalgeschiedenis van Vlaanderen kan alleen geschreven worden als men ook de studie van de Vlaamse dialecten ter harte neemt. De dialecten werden gedurende eeuwen van generatie op generatie overgeleverd en vormen aldus een cultureel patrimonium dat moet gekoesterd worden. We stellen vast dat de dialecten, ook het Ronssies, door steeds minder mensen gesproken worden. Omdat we overtuigd zijn dat dit erfgoed moet bewaard blijven en we Ronsenaars in hart en nieren zijn, die onze stad een zeer warm hart toedragen, hebben we ons als werkgroep binnen de Cultuurraad verenigd. Het is onze bedoeling om op verscheidene manieren ons dialect in de kijker te stellen. Dit gebeurde eerder o.a. via een aantal uitzendingen op AVS, waarbij telkens een bepaald dialectwoord onder de loep werd genomen. Het titanenwerk van wijlen Maurice Bouchez, zijn woordenboek: ’t Ronssies in guiren en kluiren, vormt voor de werkgroep het uitgangspunt voor het, soms zeer moeilijk, schrijven van ons dialect. Men kan in dat verband van mening verschillen over de schrijfwijze van een bepaald woord, maar dit werkstuk vormt een zeer gewaardeerde leidraad hieromtrent. We hopen met onze werkgroep ons typisch dialect levendig te houden voor de komende generaties. Ook u, lezer, kunt hier toe bijdragen! Zie elders in dit digitaal weekblad de uitnodiging voor de TOAST LITERAIRE waar ik het met het aanwezige publiek zal hebben over ons Ronses dialect, in woord én doen! Rita Claus

De werkgroep ‘t Ronssies geklapt is een werkgroep van de Ronsese cultuurraad die ook tijdens de legislatuur 2013-2018 zal functioneren. Kandidaturen om in deze werkgroep te zetelen, kunnen nog tot 21 januari 2013 met een invulformulier worden ingediend bij de Dienst Cultuur in CC De Ververij. De werkgroep voert als logo een ontwerp van logodesigner Willy Deventer die zijn mosterd (lees: zien buuntchiest-neutchiest) haalde bij wijlen Julien De Raedt die hier met zijn mand lekkers getotografeerd staat in ‘zijn’ Barasteeg waar Albert Vandenhaute (zie PAG.A) zijn buurman was…

nr. 01 2013 D

In gAZet ees ‘t Ronssies noet nie veere wieg zuuh!


Hier volgt het volledige interview dat weekblad –AZ had met ‘buunie’ Julien De Raedt n.a.v. 50 jaar in Ronse op pad met zijn ‘ponder’… Een foto van Julien De Raedt (zie vorige blz. n.v.d.r.), beter bekend onder de naam “Buunie” tentoongesteld op het C.O.C.-fotosalon en van de hand van Raf Mastin, zette ons ertoe aan even contact op te nemen met deze gekende figuur. We vonden hem ‘thuis’ bij zijn dochter in de Zuidstraat, nr. 35. Hij werd te Ronse geboren in 1906 en leerde de ‘boontjesstiel’ van zijn vader. In die tijd waren er een achttal leurders waaronder Octave Schoelinck en dochter, Leopold Jouret uit de Marijve en andere… -AZ: hoeveel zijn er nu nog, Julien? Julien: géén meer. Niemand wil het nog doen. Ik ben de ‘overlevende’. -AZ: wanneer bent u ermee begonnen? Julien: wel, om het juist te zeggen op 20 november 1918. Ik ging toen mee met mijn vader en was pas 12 jaar. Ik doe het nu bijna 50 jaar en zulks zónder onderbreking. In 1918 begon ik ook in de fabriek te werken, steeds in de nachtploeg. -AZ: wanneer gaat u op stap met uw mand? Julien: de zaterdag en de zondag en tijdens feestdagen en feestelijkheden. Ik volg zodoende de gebeurtenissen op de voet en wil immer van de partij zijn. -AZ: hoe wordt u bij de mensen onthaald? Julien: zéér goed. Ik word door

iedereen graag gezien met mijn ‘ponder’ (ponder is Ronses dialect voor mand n.v.d.r.). Niemand viel me ooit lastig. Ik kwam op m’n ronde nooit iets noemenswaardig tegen. -AZ: toch zijn er voorzeker anekdoten aan verbonden? Julien: dat wel. Zekere keer schilderde een jongen dit portret van mij op een gewone teljoor. De dochter van Julien laat ons fier dit ontroerend prachtwerkje bewonderen… -AZ: vertel eens, hoe worden de boontjes klaargemaakt? Julien: dit zijn Hollandse witte boontjes die ik koop in de groothandel. Ze worden gebrand in een gloeirode gietijzeren ketel, één koffiekopje met ne keer. Als ik op tournee vertrek, draag ik steeds verse boontjes mee… -AZ: hoelang denkt u nog op stap te zullen gaan? Julien: hm… nóg 25 jaar, op mijn gemak zo. Ahaha! Ik hoop maar dat ik het, eenmaal op mijn pensioen, nog verder mag doen. Met boontjes leuren, is mijn lang leven. U mag opschrijven dat ik ‘n ouwe vent geworden ben en niet meer zo “slap” in mijn benen. Misschien neemt die het over… en Julien De Raedt kijkt ietwat weemoedig naar de jongste spruit in de wieg en vervolgt… Ik had jammer genoeg géén zoons doch mijn drie dochters brachten enkel jongens ter wereld. Doen zij het verder? Ik weet het niet, ik zal het alvast niet meer beleven… Neen ,Julien, wij zouden het evenmin als andere mensen, nooit geloofd hebben dat u 63 jaar bent. Maar kom, dat is nog geen ouderdom, he?

De Ronsenaars moet u weten, willen in u de traditionele boontjesfiguur blijven zien. We nemen geen vrede met uw twee portretten in het museum. We hebben nood aan uw folkloristische verschijning in onze straten. We hopen dat het niet onopgemerkt voorbij zal gaan als u dit jaar op 20 november 50 jaar met boontjes uitgaat… Tot zaterdag of zondag, Julien, en u weet het… de rechterzak van onze zondagse frak is steeds vrij voor… buuntschies, neutschies… In weekblad –AZ nr. 44 van 16/17 november 1968 stond dat Julien De Raedt alias ‘buuntchies, neutschies’ op het stadhuis van Ronse plechtig zou ontvangen worden en wel op zaterdag 23 november 1968…

JULIEN STIERF 25 JAAR GELEDEN! Julien maakte met zijn nóg 25 jaar een té optimistische inschatting en stierf… 20 jaar later op 20 december 1988, dus 25 jaar geleden! Zie ook vlg. blz.!

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

nr. 01 2013 E

NOAH SPEELT CHAPLIN! In een organisatie van de Dienst Cultuur speelt pianist Noah Vanden Abeele op vrijdag 11 januari te 20u Charlie Chaplin in CC De Ververij, Wolvestraat 37. Toegang €10/€8 (55+/-21/groepen). In The Gold Rush leidt Chaplin ons doorheen allerlei komische, romantische en dramatische emoties. Door dit meesterwerk is de wereldberoemde icoon… CC als sjofele zwerver voorgoed gevestigd en hij wou vooral vanwege deze film herinnerd worden! Hij herwerkte de prent in 1942 en componeerde zelf muziek. Noah Vanden Abeele (zie volledige pagina op blz. I) zal de originele versie uit 1925 op piano begeleiden met de door hemzelf gemaakte muziek. Eens ‘n avond uit de stomme film mét… pianist in de zaal!


nr. 01 2013 F

bij de afbeeldingen: helemaal links Julien De Raedt zoals hij o.a. te zien is op zijn doodsprentje (1988); hiernaast ‘n ontwerpschets door Willy Deventer voor het logo dat hij op vraag van Xavier Saey, voorzitter van de werkgroep ‘t Ronssies geklapt, ontwierp (2010; zie ook elders in deze gAZet); onderaan midden het houten potje dat als ‘n relikwie wordt bewaard door Frédéric Dubar; onderaan rechts een fragment door kunstschilder Michel Provost (°Ronse 1946) die zich in een eigen gesmaakte stijl waagt aan Ronsese figuren: Julien Buunie is hier in het liederlijke gezelschap van Mootie (Ephrem Delmotte, zie blz.H) en van Tounie Patei! Zie ook vlg. blz.


Julien Buunie in het werk van kunstenaar Michel Provost: hier op Nieuwjaarswensen en op de vorige blz. in het werk Max de reus van Ronse, ook hier afgebeeld‌

nr. 01 2013 G

Michel Provost tekende en schilderde ’n 30-tal bekende Ronsese figuren van weleer!


Ephrem Delmotte als nar in zijn eigenste Zoote Mondag!

Uit PERIODIEK van DAVIDSFONDS Ronse:

VERVOLG VAN PAG.B In de -AZ van 6 & 7 januari 1968 stond te lezen: “Wie voor het eerst dit grootse carnavalfeest bijwoont, leeft als in een onbekende wereld. Duizenden bommels stappen door de straten, terwijl hun koddige, groteske verkledingen en hun originele vermommingen iedereen aan het lachen brengt. De muziekmaatschappijen laten maar steeds het bommelslied over de stad weerklinken…

Een stukje bommelslied, door Ephrem Delmotte © (1905-1997) Vi van onzen Vorst Met hem zijn wij zo vrij Vi van onzen Vorst Met hem zijn wij zo blij Leve de Bonmoss van alhier Die zijn altijd op de zwier En vi van het goê bier Vi van het goê bier!

nr. 01 2013 H

TOAST LITERAIRE 20 JANUARI 2013 IN DE SPIL De TOAST LITERAIRE vindt in 2013 plaats op zondag 20 januari in de zaal De Spil, Lorettestraat te Ronse om 9.00u

met de werkgroep ’t Ronssies geklapt

‘n Smakelijk ontbijt, de TOAST LITERAIRE met Ronssiese animatie en projectie van onuitgegeven beeldmateriaal uit Ronse: toegang € 14 (leden Davidsfonds € 12) schrijf in vóór 13 januari 2013 via e-mail naar ronse@davidsfonds.net of bel 055 21 33 34

Het idee om ten tweede male ‘n… 5 december 1967 te creëren, kreeg pas een eerste grafische aanzet op donderdag 20 december 2012… In zo’n 13 (!) werkdagen, kerstdag en 1 januari werden anders ingevuld, moest ALLES in stelling worden gebracht om je dit allereerste digitaal weekblad gAZet te kunnen voorhouden. De… … … werkplank ligt nog vol to do’s en uit te werken issues, zonder rekening te houden met de interessante aanbreng allerhande die vanuit ‘het publiek’ op de redactie afkomen zal! Inderdaad vind je in dit nummer nog niet alles ingevuld, (ver-)oordeel dus niet té vlug en kijk langs de mankementen heen. Jouw mededogen siert jou, ons mea culpa ons, don’t shoot the pianist!


nr. 01 2013 I

Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv

Noah Vanden Abeele Noah (°Ronse 1982) studeerde piano aan de Stedelijke Muziekacademie voor Artistieke Vorming te Ronse bij Willy Neyt en Hans Van De Walle. Hierna studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, hij volgde culturele akkoorden van de Vlaamse daar pianoles bij Piet Kuyken en Regering, om zijn studies verder te Aleksandar Madzar. Hij behaalde er het diploma van meester in de muziek. zetten in Polen aan het conservatorium Hierna werd Noah geselecteerd voor van Krakau bij Ewa Bukojemska waar hij het diploma post-graduaat verwierf. een specialisatiebeurs, verkregen door

Reeds van kindsbeen af heeft hij een grote liefde voor improvisatie op zijn piano en dat groeide intussen uit tot een persoonlijk en volwaardig uitdrukkingsmiddel en komt tot zijn recht

RONSE CC DE VERVERIJ 11 JANUARI 2013 NOAH SPEELT CHAPLIN

in verschillende projecten zoals musicals, theater, beeldconcerten enz. Noah speelde ook verscheidene recitals, zowel solo als in kamermuziekverband. Om zijn horizonten te verruimen, verdiept hij zich nu ook in de studie van jazzpiano onder begeleiding van Nathalie Loriers. Noah kan zijn improvisatietalent nu ook ten volle laten klinken in de zalen van het Koninklijke Filmarchief van Brussel (Cinematek, Flagey) waar hij regelmatig improviseert op stomme films‌


nr. 01 2013 J

stadsecretaris: Linda Vandekerkhove

Het nieuwe Ronsese stadsbestuur met v.r.n.l. bovenaan namens CD&V burgemeester Luc Dupont, eerste schepen Jan Foulon, de schepenen Ignace Michaux & Joris Vandenhoucke, schepen Agnes Van Crombrugge die na twee jaar haar ambt doorschuift naar Brigitte Vanhoutte die verder v.r.n.l. en eveneens voor N-VA deze collega-bestuurders heeft: voorzitter van de gemeenteraad Lieven D’haeze en OCMW voorzitter Wim Vandevelde; verderop de tweede rij staat rechts Wouter Stockman die namens Groen en als kartelpartner van CD&V schepen wordt; tenslotte speelt onderaan namens de Liberale Unie Rudi Boudringhien na vier jaar zijn schepenambt door aan Tom Deputter… (vervolg op blz.K)

Luc DUPONT (CD&V): burgemeester Jan FOULON (CD&V): eerste schepen, financiën, stadsontwikkeling, stedenbouw, woonbeleid & lokaal sociaal beleid Ignace MICHAUX (CD&V): city marketing, jeugd, evenementen & vaderlandslievende verenigingen Joris VANDENHOUCKE (CD&V): onderwijs, cultuur, sport, AGB & diversiteit Agnes VAN CROMBRUGGE (CD&V): interne organisatie, personeel, lokale economie & toerisme Wouter STOCKMAN (Groen): leefmilieu, mobiliteit, duurzaamheid & sociale economie Rudi BROUDRINGHIEN (LU): openbare werken & patrimonium Wim VANDEVELDE (N-VA): voorzitter OCMW, verantwoordelijke rustoord, kindercrèche & dienstencentrum Lieven D’HAEZE (N-VA): voorzitter van de gemeenteraad


nr. 01 2013 K

DE NIEUWE COALITIE IS VERTROKKEN! We schrijven woensdag 02 januari 2013 en vanavond vond in het stadhuis de openbare eerste zitting van de nieuw verkozen gemeenteraad plaats. Het was voorzitter Jan Foulon van de gemeenteraad 2007-2012 die de installatiezitting opende en één voor één in alfabetische volgorde de gemeenteraadsleden naar voor riep om de eed af te leggen (‘Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te leven’). Ze werden ook uitgenodigd om het Gulden Boek te ondertekenen, voor de gelegenheid geïllustreerd door Willy Deventer die in de laatste drie gulden boeken méér dan 200 tekeningen heeft staan. Zie blz.L. Om 20:22u hadden alle 29 gemeenteraadsleden de eed gezworen en kon Jan Foulon zijn voorzitterschap overdragen aan Lieven D’haese. Ook hij wenste op zijn beurt alle collega’s en ook de talrijk opgekomen aanwezigen, Ronsenaars en anderen, een gezond 2013, het eerste jaar na de… Maya’s en hij alludeerde tevens op het begin van het nieuw millenium dat hij jammer genoeg situeerde in 2000 daar waar de nieuwe eeuw pas op 1 januari 2001 van start ging! Bon, het was aan burgemeester Luc Dupont die zijn eed als zichzelf opvolgende burgervader reeds op 27 december 2012 in de handen van de provinciegouverneur aflegde - om de samenstelling van zijn schepencollege bekend te maken: eerste schepen wordt

O.a. twee sculpturen van zwarte slaven flankeren de ingang van de trouwzaal (eerste verdieping van het stadhuis)… De illustratie van Willy Deventer in het Gulden Boek ter installatie van het nieuw schepencollege: de sjerpen vloeien uit de partijlogo’s van de coalitiepartners.

Het zogenaamde salon van de burgemeester van waaruit de trouwzaal (zie links) kan worden bereikt…

Jan Foulon, tweede schepen is Ignace Michaux, derde schepen zal tot 2016 Rudi Boudringhien zijn terwijl vierde schepen Agnes Vancrombrugge haar ambt voor twee jaar zal uitoefenen, het vijfde schepenambt werd gereserveerd voor Joris Vandenhoucke terwijl Wouter Stockman met een zesde schepenambt het schepencollege compleet maakt. Om 20:34u was deze klus eveneens geklaard en was de nieuwe Ronsese gemeenteraad annex college van burgemeester en schepenen geïnstalleerd. Naar verluidt liep het niet zo vlot met de installatie van de OCMW-raad die door Wim Vandevelde, de zogeheten zevende schepen, zal worden voorgezeten! Er leek iemand van vrouwelijke kunne te ontbreken bij de voorgedragenen!? Wordt vervolgd…

Hallo, mijn naam is Nina en ik woon op de Ommegangstraat; mijn baasjes zijn hondentrots op me en op Den Buugoerd vonden ze dat ik met mijn snoet niét mocht ontbreken in deze eerste gAZet voor Ronse!


Van 21 september tot 21 oktober 2012 liep in de Sint-Niklaaskerk te Gent een jubileumexpo n.a.v. 150 jaar Sint-Lucas Gent. Ronsenaar Willy Deventer werd als emeritus docent, samen met enkele andere nog actieve gewezen docenten, geselecteerd om aan deze tento deel te nemen. Hij deed dat met deze werken alsook deze op de volgende bladzijde…

nr. 01 2013 L

IN DEZE INSTALLATIE ZET KUNSTENAAR WILLY DEVENTER DE INTERNATIONALE SYMBOLIEK HEELAL/WERELD/MENS OP PUNT. HET RONDEN IJZER IS HET ONEINDIGE UNIVERSUM, HET HARDHOUTEN VIERKANT STELT DE WERELD

2012

EEN HART VOOR RONSE

een detailcompilatie uit 86 Gulden Boek illustraties…

VERVOLG OP BLZ.P

1981


nr. 01 2013 M

links: De Duivel en de Maagd van Gent rechts: Rouge à Lèvres

.


nr. 01 2013 N

ie’ Ro°nsse ee’ daat iet!

‘t RONSEnaarke brengt een speciaal initiatief naar voor omtrent ruilhandel. LETS Vlaamse Ardennen heeft nu van Bulgarije tot (Nieuw-)Zeeland ook ‘n Ronsese afdeling en het letterwoord LETS staat voor Local Exchange Trading System. Meer info op 0472 28 76 40…

deze nieuwjaarskaart naar ‘Den Buugoerd’ viel op; dank je wel Paul D.

De versterking van de lokale politie vormt eveneens een belangrijke krachtlijn alsook de heraanleg van de historische Vrijheid (dit is de locatie rondom de SintHermeskerk n.v.d.r.).

RANDEeVOE stelt Marcel De Meue voor als kop van de maand én tevens kop van het jaar 2012. Marcel is bekend van PMR ofte PrecisieMekaniekRonse, in de volksmond… Precision Mécanique! In de streekkrant leest men dat de manda- De Meue is auteur van de schietspoel in ten in de nieuwe coalitie werden verhet Bruulpark, zulks naar aanleiding van deeld. Ronse wil zich profileren als groene het zilveren jubileum van de Ronsese stad en deze troef verder uitbouwen. Marnixring, waarvan hij lid is.

Fernand DE VOS: In KERK & leven editie Ronse van 26 december lees je een rondleiding in de SintHermescollegiale door Z.E.H. Deken Michel T’joen. De aandacht wordt gevestigd op historie, stijl, symboliek, kunstwerken, archeologie, enz. Nog op te merken valt de lichte knik van het koor t.o.v. het schip (duidelijk te zien van achteraan) en in de ernaast vergane SintPieterskerk stichtte Glorieux zijn werk…

In de laatste passe-partout staat een uitneembare katern boordevol nieuws over de aanstaande Bommelsfeesten en de wikkel gaat over het nieuwe regionale initiatief van de toonaangevende krant Het Nieuwsblad dat met regiomagazine

vanaf januari ‘13 tweewekelijks op bezoek zal komen in 2,5 miljoen brievenbussen in heel Vlaanderen. Afspraak mét dus…

DRUKKERIJ – DIGITAL PRINTING COPY & COLOR COPY Zonnestraat 94 Ronse TEL 055 213836 FAX 055 217609 www.dubar.be– info@dubar.be

‘Weekblad –AZ was vroeger het volledigste infoblad voor elke Ronsenaar. Ik werkte in de post in Ronse en als mensen hun weekblad niét gekregen hadden (-AZ werd vele jaren bedeeld door de postbode), dan was het kot te klein. Ze moesten en zouden hun gazet krijgen, ‘n andere optie was er niet!’ Fernand De Vos is lokaal reporter voor Het Nieuwsblad/De Standaard.


In de Annalen van 2008, een uitgave van GOKRTI, verscheen bovenstaande illustratie met dit onderschrift: Het door Willy Deventer getekende logo op de achterzijde van een envelop zoals beschreven in de tekst onder Naamgeving en logo. De rotatiepersen die dit –AZ-logo drukten, waren achtereenvolgens drukkerij Unitas-De Zeewacht (Oostende; wegens goedkoopste offerte) in typo of hoogdruk en verder in offset of vlakdruk de drukkerijen Cornelissen-De

Groep (Geel; via legerrelatie Ludo Daems), De Cuyper-Robberecht (Dendermonde/Zele; via publicaties in mijn studententijd) en Het Volk (Gent; via mijn stage na mijn hoger diploma). Het formaat van –AZ wisselde dus om de zoveel jaar! Hier vlak onder het uiteindelijk weerhouden logo: een rode pijl die aangeeft redactie en reclame van A tot Z. Helemaal in het begin werd –AZ op

In de ANNALEN 2012, uitgegeven door de geschied- en Oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement van Inde, staan o.a. opmerkelijke artikels over industrieel erfgoed, de zottenkoeken, de Ronsese roots van Maurice Maeterlinck, de zaak Grawitz, de Fiertel 1912, Sinte Pieter trekt aan ‘t zeel, Solva en ‘de stadstuin’, bediendenreglement van een fabriek in 1880, Ronsese historische feiten, het Duits militair kerkhof, broeder Willem bezocht, het vijfde-penningkohier van 1577, in 1944 bevrijd én weer bedreigd Ronse, ontstaansgeschiedenis en evolutie van de oude stedelijke begraafplaats en in het Frans over de industriële huisstijl op oude Ronsese fabrieksfacturen… Op 05 december 2007 precies 40 jaar nadat -AZ er voor ‘t eerst was uitgegeven, poseerde stichter en eerste uitgever Willy Deventer aan wat thans Stationsstraat nr. 9 is met de allereerste -AZ. In een volgend nummer zal de oude gevel te zien zijn, gevel die eveneens fel was aangetast nadat het pand door brand werd verwoest en moest worden heropgebouwd. De arduinen drempel, symbool voor de commerciële [zeule], werd gerecupereerd en is nu een sieraad in de tuin op Meerscheputte…

verschillende manieren uitgesproken: sommigen zeiden, we geven het fonetisch weer, [den azee], ook [den aaz] om daarna met [azet] alle kelen eensluidend te laten klinken!

nr. 01 2013 O

ANNALEN 2012 ANNALEN 2012 werd gedrukt op de persen van DUBAR

Enkele ontwerpen voor ‘t –AZ-logo…


zuster Bernadette te gast op ‘t prinselijk huwelijk in Luxemburg “Ze was pas zeven jaar, toen ze bedeesd, met haar moeder de basisschool ‘Sancta Maria’ binnenstapte. Haar ouders wilden dat hun jongste dochter, Stéphanie de Lannoy, Nederlands zou leren en omdat de familie zeer gelovig is, werd voor een zuster als leerkracht gekozen. Zo werd Stéphanie één van mijn vele leerlingen. Na enige tijd werd aangeraden om voor Stéphanie een Nederlandstalig gezin te zoeken om haar de levende taal meer eigen te maken. Els Stockman, wiens dochter een klasgenootje was, werd daarvoor bereid gevonden. De contacten tussen beide families zijn gebleven. In augustus ’98 kwamen Stéphanie en Els Stockman en haar gezin op bezoek naar Heldergem waar ik nog steeds woon. Nadien werd het stil, tot . . . ik het krantenbericht ‘Belgische vriendin voor Luxemburgse troonopvolger’ las! Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik Stéphanie op de foto herkende. Een belletje naar Els bevestigde dit. Els hoorde ook dat zij en ik zouden gevraagd worden voor het prinselijk huwelijk. Toen kwam het plotse overlijden van Stéphanies moeder. Samen met Els ging ik naar de uitvaart. Na de dienst wachtte Stéphanie ons op samen met Guillaume, haar toekomstige echtgenoot. Beiden hebben me toen hartelijk gezoend, om nooit te vergeten! Zaterdag 20 oktober 2012 kwam ‘n autocar ons ophalen en onder politieescorte werden we naar de Onze-LieveVrouwkathedraal gereden. Over de rode loper, tussen ‘n massa mensen, werden we naar onze plaats geleid. Dan het grote moment: na de groten der aarde ver-

Ronse deze week!

nr. 01 2013 P

VERVOLG VAN BLZ.L

scheen eerst Guillaume en vervolgens een stralende Stéphanie. Na de viering nóg een verrassing: met het busje werden we naar het paleis gebracht. Mijn hart kromp ineen toen we zomaar tussen vorsten en prinsen op de receptie mochten zijn. Ik sprak met de vader van Stéphanie en met koningin Fabiola naast hem, ze stelde mij gerust dat ik zeker Nederlands mocht praten, want ze sprak óók Nederlands! Alles aan die dag was gewoon… sprookjesachtig!”

VOOR EN DE DAARIN GESPANNEN DRIEHOEK ZIJNDE EEN DUNNE KOORD IS DE MENS. HET HEELAL DEINT NOG VERDER UIT EN VOOR ZIJN ONMETELIJKHEID STAAT DE ONEINDIGE CIRKEL SYMBOOL. HET TROPISCH HOUT (HIER BILINGA, OOK OPEPE GENOEMD) DAT UIT AFRIKA KOMT, DUS DAAR WAAR DE MENSENWIEG STOND, TOONT IN VIER KLEUREN DE WINDRICHTINGEN: UIT HET NACHTZWART KOMT ‘S OCHTENDS DE ZON OP, ‘S MIDDAGS OOGT ZE GEEL IN HET ZUIDEN EN ‘S AVONDS GAAT ZE IN HET WESTEN ROOD ONDER. BOVENAAN HEBBEN WE DAN HET WITTE NOORDERLICHT… HET VIERKANT KAN OOK het kasteel van Anvaing METAFOOR ZIJN VOOR DE VIER GROTE nabij Ronse AARDPLATEAUS: EUROPA & AZIË, AFRIKA, OCEANIË EN HET AMERIKAANSE CONTINENT. ER ZIJN EVENEENS VIER SEIZOENEN DIE DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VOOR DE MENS BEPALEN ALSOOK VIER MENSENRASSEN. TENSLOTTE KRIJGT DIE MENS GESTALTE IN EEN DRIEHOEK DIE DE DRIE LEEFTIJDEN SYMBOLISEERT: JEUGD, VOLWASSENHEID & OUDERDOM… BIJ DEZE INSTALLATIE WIT GELATEN, ZIJN DE DRIE DRIEHOEKSZIJDEN IN HET KLEURONTWERP (ZIE TERUG BLZ.L) BVB. BLOND, BRUIN EN… GRIJS! DE SYMBOLIEK TORENT BOVEN EEN ROLLENDE KAST WAARIN AAN TWEE ZIJDEN ZOGENAAMDE SOUVENIRS OF PERSOONLIJKE ‘PRULLARIA’ VAN DE KUNSTBEZITTER(S) DE BESCHOUWER VAN ACHTER GLAS TOEKIJKEN…


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer webmaster: Loes Deventer door de ongemeen korte draagtijd om deze boreling te baren, volgt de redactie later… de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch te kort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Aan elke auteur confraternele groet vanwege collega Deventer. M O N D _ A A N _ M O N D IS DÉ ALLERBESTE RECLAME, IETS GEZIEN IN gAZet?, Z E G H E T V O O R T !

.I N H O U D S I N F O verantwoording van de foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal in jaargang 01 nummer 01 van het digitaal weekblad gAZet (v.l.n.r./v.b.n.o.) HOME: nar, ontwerp Willy Deventer 1968 (ook BLZ.B); -AZ & gAZet logo’s door Willy Deventer; (en vlg. blz.); foto verkiezingsdrukwerk Luc Dupont; foto Rita Claus; BLZ.A: zwart-wit foto’s fotograaf onbekend; foto Willy Deventer ‘Meerscheputte’ 07.XII. 2012 / zonnewijzer door Paul De Jaegher (1938-2002), replica van de zonnewijzer in Park Malander Ronse vervaardigd door Michel Claus (1909-1992), oom van Rita Claus; wereldbol in LEGO: http://janssenspatrick.skynetblogs.be/archi ve/2008/10/23/de-wereld-van-lego.html BLZ.B: officiële affiche Bommelsfeesten Ronse 2013 BLZ.C: cartoon door Willy Deventer 1968; advertentie Saey Buro Ronse; BLZ.D: foto’s Julien fotograaf onbekend; dank aan Frédéric Dubar; logo ‘t Ronssies geklapt door Willy Deventer BLZ.E: advertentie Atelier 92/94 Ronse http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/no ah-vanden-abeele-goldrush/effd9365-48fa4cce-b218-c549d3694af4 BLZ.F: fotomateriaal over Julien via Frédéric Dubar alsook foto houten potje; detail schilderij door Michel Provost (zie G) BLZ.G: schilderij en tekening door kunstschilder Michel Provost (Ellezelles) BLZ.H: fotograaf onbekend; freepic.nl; logo Davidsfonds door Willy Deventer; pistool ontwerp Willy Deventer voor VTV 1996 BLZ. I: fotomateriaal en curriculum via Noah Vanden Abeele; BLZ.J: foto’s uit verkiezingsdrukwerk en door Els Deventer BLZ.K: illustratie Gulden Boek voor

02 januari 2013 door Willy Deventer; foto ‘Ommegangstraat’;foto’s Willy Deventer stadhuis Ronse BLZ.L/M: schilderijen & installatie door Willy Deventer alsook het fotomateriaal BLZ. N: uit de lokale pers… BLZ.O: ontwerpen/logo Willy Deventer; foto’s Rita Claus; logo’s i.v.m. de Annalen BLZ.P: ZvB logo door Willy Deventer; foto Els Stockman (Luxemburg); Ronsefoto dd. 31.12.2012 14:40u; Anvaing: eigen foto BLZ.Q: COLOFON enz.; foto Loes Deventer BLZ. R: overzicht bladzijden gAZet jaargang 01 nr. 01 dd 04 januari 2013 19 blz./70 illustr.

nr. 01 2013 Q

O. A. I N D I T N U M M E R : √ de Bommels gaan weer uit… √ het nieuwe stadsbestuur… √ Julien ‘buuntchies, neutschies’… √ dé dag van zuster Bernadette… √ ‘t Ronssies geklapt in De Spil… √een hart voor Ronse… √ -AZ en gAZet ofte 45 jaar verschil… √ de scheve kolom… √ Ronse deze week (panorama)… √ Noach speelt Chaplin en andere…

H O E L E E S J E gAZet ? → je kan dit digitaal weekblad op enkele verschillende manieren lezen → je kan zelf inloggen via www.azronse.be of via www.gazetronse.be → je kan ook per e-mail verwittigd worden telkens weekblad gAZet online komt (RSS)

O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ een speelbord voor Glorieux… √ eerste ‘jonge kamer’… √ ‘t bommelen was weer spetterend… √ vervolg nostalgie (BeoWULF & C°)… √ fiertel- & bommelslogo… √ Julien… stript… H O E A D V E R T E R E N I N gAZet ? √ De nacht van de 16e januari… → ATELIER 92/94 te 9600 Ronse stelt, mààr √ ‘uitgesteld nieuws’ en andere… met mondjesmaat, advertentieruimte ter beschikking van het bedrijfsleven, de overheid, instanties en particulieren → de inhoud van advertenties en betaalde mededelingen valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de inlasser → een volledige pagina inlassen is, behoudens negociatie, quasi uitgesloten, dus maximaal 3 kolom pub per blz. → per nummer & per kolom = € 25 BTW.e → korting voor 2 of 3 kolommen ineens en/of voor meerdere inlassingen → tarief = kant & klaar inlassingsmateriaal → opmaak advertentie prijs vlg. negociatie → facturatie ‘medecontractant’ en bedrag vooraf de inlassing te voldoen op de verstrekte girorekening

Willy DEVENTER stichter van weekblad –AZ & van digitaal weekblad gAZet wenst je ‘n funny confetti WE; zie ik je hier volgende vrijdag om 11 uur weer?


HOME

A|B

C|D

E|F

G|H

I|J

K|L

M|N

O|P

OVERZICHT

JAARGANG 01 NUMMER 01 04 JANUARI ‘13 19 BLZ. 70 BEELDITEMS OPROEP: INTERESSE IN gAZet EN JE WILT MISSCHIEN MEEWERKEN MET gAZet?, AARZEL NIET EN STUUR EEN E-MAIL MET ZOVEEL MOGELIJK GEGEVENS OVER JEZELF ÉN JOUW AMBITIES NAAR… gazetronse@gmail.com

COLOFON Q|R OVERZICHT


JG.01 NR.01

volg gAZet op

@gAZetRonse


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.