Gazet jaargang 03 jan c 106 29012015

Page 1

Paul groet ‘s morgens de dingen…

JAARGANG 03 NUMMER 106 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

.

IN DE SCHADUW VAN NASSAU

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

.

112 BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 106 Jan|C van

VANWEGE DE UITGEVER

GEDICHTENDAG 29 JAN. 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met op… BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAFiek; eigen foto’s | BLZ.02: COmedewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun LOFON | BLZ.03: pêle-mêle met foto’s van gAZet zelf, Patrick Aelvoet, Fabrice Gevaert enz. | BLZ.04: ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen links naar… | BLZ.05: FAIRPLAY in jouw appreciatie van gAZet | BLZ.06: bijdrage werkgroep gedicht&dag worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet | BLZ.07/11: eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.12: verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- stadsberichten | BLZ.13: MSN; bijdrage door Aaron Demeulemeester | BLZ.14: gAZetGRAFiek | BLZ.15/ den tegen voorafbetaling van €25 per foto 19: eigen foto’s; bijdrage Kadetten Ronse | BLZ.20: AUTEURSRECHTEN bijdrage Dany Limbourg | BLZ.21: eigen foto: bijdrage ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Philippe Vanderdonckt | BLZ.22: bijdragen… | BLZ. BBIE DEPONERING (i-Depot) 23: gAZetGRAFiek | BLZ.24/32: bijdrage Patrick AelWilly Deventer is international author met voet | BLZ.33: eigen foto | BLZ.34/36: bijdrage Patrick CAE-code 109987598, aangesloten bij Aelvoet | BLZ.37/46: “He, Louis” met o.a. eigen foto’s SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens & gAZetGRAFiek | BLZ.47/54: eigen foto’s en bijdragraficus/kunstschilder met TheArtServerge SP.a | BLZ.55/56: bijdrage ACV…; bijdrage lezer code 22912 alsook uitgever bij de Koninkuit Spanje | BLZ.56: eigen foto’s | BLZ.57: eigen foto’s lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, | BLZ.58/59: bijdrage Jean-Marie De Dijn | BLZ.60: manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder eigen foto’s | BLZ.61/70: eigen foto’s | BLZ.71: bijdraBVBA AbyZ consult & projects Gent. ge Kadetten Ronse | BLZ.72/73: stadsberichten; eiEr is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) gen foto’s | BLZ.74/84: bijdrage Ludwine Witzoreck; materiaal op te nemen waarover geen duifoto’s via Rita Termonia; eigen foto’s; gAZetGRAFiek; delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft via Eric Devos | BLZ.85: eigen foto’s | BLZ.86: bijdradus niemand willen duperen, maar, indien er ge Rons’Art | BLZ.87: Rons’Art; 85-jarig lustrum Laezich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem titia (logo door Willy Deventer) | BLZ.88/95: eigen fodan asap contact op met onze redactie via to’s; gAZetGRAFiek | BLZ.96: eigen foto’s; logo 14 gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- februari door Willy Deventer | BLZ.97/100: vervolgen ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen & FLASH | BLZ.101/112: eigen foto’s; gAZetGRAFiek of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. 01 31 29 30 gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

UPDATES 30 JANUARI / 01 FEB 2015:

her en der GEDICHT&DAG/FLASH plus FLASHES blz.81, 97/100, CD&V & EXTRA’S blz.101/112

JAARGANG 03 NUMMER 106 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Blijkbaar merkten vele lezers nog niet dat gAZet niet meer wekelijks verschijnt, maar maximaal driemaal per maand als een (maand) A, B en mogelijks een C-nummer! Daarom trek ik eventjes R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e de aandacht daarop. Dus D i e z ó h o o r t b ij m ij e niet meer per e-mail vra‘k Zwere welken ede? gen waar gAZet blijft, bij De liefde die’k U breie! | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | het overzicht achteraan toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via staat duidelijk vermeld instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | wanneer ons volgend camerabewaking naar meldkamer 24/24 | nummer online komt én, gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij wil je op beide oren slabekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox pen en je behoort nog dan ben jij de allereerste om te weten wat de niet tot onze grote familie deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra vooruitblikkers… blik dan pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar hiernaast (of op de vlg. gazetronse@gmail.com blz.) en wees WELKOM!


03

V-O-O-R-U-I-T-B-L-I-K

… in ‘t vervolg dergelijke aankondiging van een volgende gAZet in jouw mailbox krijgen?, e-mail “graag vooruitblik” naar

I

gazetronse@gmail.com

MUG


04

E V E N T C A L E N D A R B IJ

Jan|C NUMMER106

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be

bommelsfeesten.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet...

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be randeevoe.be


F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

05 VERGEET Jan|C NUMMER106 JOUW BIJDRAGE NIET! Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


IN DE SCHADUW VAN NASSAU

TEKST KASTEEL: LUDWINE WITZORECK

In de zijvleugels van het gebouw waren er gangen voor o.a. le jeu de paume, een populair handbal- of kaatsspel in die tijd en tot vorige eeuw in Ronse beoefend. Hallo José Roos… Ook het buitenaanzicht van dit gebouw was prachtig. Vanop het binnenplein kon je een reeks zuilen bewonderen met daarboven nissen bestemd voor standbeelden en het wapenschild van de familie Nassau-Siegen. Van de vroegere inboedel bestaat een gedetailleerde beschrijving. Zo weten we welke meubels, schilderijen en tapijten er aanwezig waren. Ze bewijzen dat de heer regelmatig in Ronse verbleef, hoewel hij slechts weinig van zijn woonst kon genieten. Hij vecht aan het hoofd van verschillende regimenten in dienst van zowel de Keizer als van de Spaanse bezetter. Huurlingen, van toen reeds! Zo wordt hij zelfs krijgsgevangene van zijn eigen familie… Uiteindelijk sterft hij vroegtijdig aan dysenterie, opgelopen tijdens een strijd tegen Franse troepen in Artesië. Hij wordt nog overgebracht naar Ronse, maar sterft in 1638. Hij is dan 54 jaar.

DEEL 2

HET VERVAL Het kasteel blijft zeker nog 25 jaar permanent bewoond tot 1663, het jaar waarin de weduwe van Jan van Nassau sterft. Ze kreeg door een positief opgesteld testament het beheer van de baronie in handen. Haar enige zoon François Désiré verblijft veel minder in Ronse. Hij huwt driemaal en krijgt liefst twintig kinderen, van wie er toch veertien in leven blijven, een unicum voor die tijd. De gevolgen van wegblijven uit Ronse zijn de eerste stappen richting leegstand en verval van het kasteel. Het eigendom raakt verwikkeld in een reeks langdurige en complexe processen: de erfenissen worden betwist tot voor de Hoge Raad van Mechelen. Uiteindelijk komt de baronie terecht bij Jeanne Baptiste, een dochter-kannunikes van François Désiré. Zij wordt de laatste barones van Nassau in Ronse, maar verkoopt het domein in 1745 aan de graven van Merode-Westerloo.

06

De Mérodes verblijven zo goed als nooit in Ronse. Het kasteel wordt bewoond door hun intendant en doet vanaf een jaar na de aankoop dienst als logement voor Franse en Oostenrijkse troepen. Het wordt ook een opslagplaats voor veevoer en proviand. Dit alles komt het gebouw niet ten goede, er breekt zelfs een kleine brand uit. Vanaf dat moment gaat het regelrecht bergaf met het gebouw. Tijdens onlusten in 1798 worden gevangenen opgesloten in de kelders van het leegstaande kasteel. Het gebouw wordt zelfs een jaar aangeslagen omdat eigenaar graaf Charles de Mérode in 1799 ‘t land heeft verlaten. Rond 1805 wordt hij verplicht zich van het kasteel en z’n domein te ontdoen. Alexander Louis Vanhove, die hem al verschillende leningen heeft toegestaan, koopt het kasteel van hem over.

Jan|C NUMMER106

VAN KWAAD NAAR ERGER De vele onderhoudskosten en belastingen verplichten Vanhove, burgemeester van Ronse (1808- 1812) in 1816 de vier hoektorens in Venetiaanse stijl af te breken. De gebroeders Lousberg richten er in 1803 hun eerste textielfabriek te Ronse in. In de kelders van het kasteel installeren ze 180 (hand-)weefgetouwen en 200 kleine Mule Jenny's. Het succes is maar van korte duur. Ten einde raad, biedt Louis Vanhove voor 30 000 franken van toen het kasteel te koop aan aan de stad om er een hospitaal in onder te brengen. Kanunnik Triest heeft immers plannen en zoekt een geschikte locatie. De meningen van het stadsbestuur zijn verdeeld. De burgemeester Ferdinand Eugène Fostier (1801-1808 / 1817-1823) zou een zeer belangrijke rol gespeeld hebben in de uiteindelijk negatieve beslissing. De vete tussen de Vanhoves en de Fostiers leidt uiteindelijk tot de totale ondergang van het ooit zo machtige kasteel van Nassau. Ronse geraakt zijn uithangbord kwijt. Met de afbraak van het kasteel zal Louis Joly, de laatste eigenaar, wachten tot na de dood van Vanhove in 1823. De opbrengst van lood en ijzer alleen reeds zou 30 000 franken hebben opgeleverd en vele stenen uit het kasteel zouden hergebruikt zijn in verschillende gebouwen in Ronse en omstreken. Het verhaal gaat dat de natuursteen zou gebruikt zijn bij de... | TEKSTVERVOLG BLZ.97. | 


07

NASSAUKASTEEL DOOR EDDY ADAMS Jan|C NUMMER106 (inzet) | aquarel v/h poortgebouw  (ruïne kasteel)

IEDEREEN BIBLIOTHECARIS… Tony Van den Bossche neemt ons mee op reis door de wereld van het boek en dit vanuit de beroemde bibliotheek van Alexandrië van de derde eeuw vóór XC tot de nieuwe bib Alexandrina anno 2003. DO 5 FEB’15 20.00 UUR <VAN BOEKROL TOT BOEKOBJECT> Komen aan bod: vormgeving van een boek, de binding ervan, bekleding van de boekband door de eeuwen heen tot vandaag… DO 26 FEB’15 20.00 UUR <VAN KLEITABLET TOT… TABLET> 5000 jaar schriftgeschiedenis, ontstaan van het schrift en de evolutie daarvan tot op heden met soorten schrift (Chinees is niet hetzelfde als ons schrift bvb.) alsook schrijfgerei didactisch voorgesteld. Locatie: BIB RONSE GRATIS TOEGANG mits inschrijven vooraf (verplicht).


TOT ONGEVEER DEZE STREEP LOOPT HET HUIDIGE SNOECKSTEEGJE

(1) had met Jan van Nassau niets meer van doen (2) een baljuw werd later burgemeester genoemd

38m

08

Jan|C NUMMER106

COPYRIGHT BY GAZET RONSE

ZWARE WOLKEN PAKKEN ZICH SAMEN BOVEN HET KASTEEL VAN RONSE (1), WANT DOOR EEN VETE TUSSEN DE LAATSTE BEWONER GEWEZEN BALJUW (2) VANHOVE DIE HET KASTEEL NIET MEER KON ONDERHOUDEN EN FOSTIER DIE ALS NIEUWE BALJUW VAN DE STAD RONSE PERTINENT WEIGERDE HET KASTEEL TE…

… KOPEN, VERKLAARDE HET KASTEEL… VOGELVRIJ NAAR DE RONSENAARS TOE, DIE HET NAAR BELIEVEN EN VOOR EIGEN GEWIN KONDEN AFBREKEN. PROGRESSIEVE (sic!) FOSTIER GUNDE Z’N POLITIEKE AARTSRIVAAL CONSERVATIEVE VANHOVE NIET DAT ZIJN GEWEZEN WOONST OVEREIND BLEEF EN WASTE ZOALS EEN ECHTE PONTIUS PILATUS ZIJN HANDEN IN ONSCHULD. OP WAT SOUS-BASSEMENT NA (zie gAZet jg.01/nr.07) ALSOOK ENKELE KELDERS (huizen Snoecksteegje en onder Villa Snoeck) WERD ALLES AFGEBROKEN. DE MATERIALEN WERDEN GERECUPEREERD ZODAT HET GEZEGDE, DAT HET KASTEEL IN RONSE IS BLIJVEN STAAN, MAAR DAN WEL OVERAL IN DE STAD VERSPREID, BEWAARHEID WORDT. OPGERICHT IN 1630 VERDWEEN HET DEFINITIEF UIT HET STADSBEELD IN 1823.


A=SINT-HERMES B=OUDE SINT-PIETERS C=NU OUDE SINT-MARTINUS

B

A

09

C

Jan|C NUMMER106

D

E D=NASSAUKASTEEL E=PRINCEKOUTER

Openbare Ronseteksten en jammerlijke fouten, zie achteraan deze gAZet…


NEN BUUM OPZEETEN (een boom opzetten) ==betekent: aan een werk, over iets beginnen==

10

Jan|C NUMMER106

TWIE SCHEUTEN IEN IEN GOEPE (twee scheuten in een gleuf) ==betekent: twee vliegen in één klap==

ZIEN SPOELE AAFWEIVEN (zijn schietspoel opweven) ==betekent: zijn werk beëindigen==

ZIE STIEK IELEIVEREN (zijn geweven stuk inleveren / zijn werk inleveren) ==betekent: sterven!==

ZIEN STREINGE SPAANEN (zijn streng spannen) ==betekent: zich inspannen== COPYRIGHT WILLY DEVENTER

KIEJST 'T RO°NSSIES GEZEEGDE 2015 Na het succes van de verkiezing "Ro°nssies woord 2013" organiseert de werkgroep ’t Ronssies geklapt opnieuw een verkiezing met als opdracht: "Kiejst 't Ro°nssies gezeegde 2015". Het sappig dialect van Ronse kent immers een schat aan prachtige woorden en uitdrukkingen! De werkgroep selecteerde vijf uitdrukkingen die allemaal te maken hebben met het thema ‘textiel’, zo eigen aan ons Ronse, want een onderwerp dat nauw verbonden is met de geschiedenis van de stad. Wat is voor jou het gezegde van het jaar? Kies mee en win een mooie prijs.

D e g e z e g d e n z ij n :  nen buum opzeeten…  twie scheuten ien ien goepe…  zien spoele aafweiven…  zie stiek ieleiveren…  zien streinge spaanen… Stemmen kan tot 28 februari 2015. Eén stembeurt per persoon en je kan maar stemmen voor één gezegde. Deelnemen kan op heel wat verschillende manieren : - via het webformulier bij ronse.be - via een antwoordformulier in de bibliotheek - via een mailtje met jouw favoriet gezegde naar deze mailbox: ronssiesgeklapt@hotmail.com - via de facebookpagina van de werkgroep 't Ronssies geklapt De verkiezing van het "Ronssies gezegde 2015" is een initiatief van "t Ronssies geklapt", een werkgroep van de stedelijke cultuurraad die tot doel heeft om het dialect van Ronse ter herwaarderen en in ere te herstellen. Meer info via ronssiesgeklapt@hotmail.com


11

Jan|C NUMMER106

MEEDOEN, HE!


SPORTGALA ZATERDAG 31 JANUARI Op zaterdag 31 januari 2015 vindt het jaarlijks Sportgala plaats in het Sportcomplex ’t Rosco. Op deze avond worden de ‘Trofee voor sportverdienste’, de ‘Jeugdtrofee voor sportverdienste’ en de ‘Trofee voor beste Sportclub’ uitgereikt. Hiermee wordt de sporter, ploeg, club of vereniging bekroond die het voorbije jaar een uitzonderlijke prestatie heeft/hebben neergezet of de sport in Ronse op een bijzondere manier in de kijker heeft/hebben geplaatst. Naast deze huldigingen zijn er optredens van: The Young Talents | Freestyle voetbal van Belgisch toptalent | Brazilian jiu-jitsu | Sepak Takraw demo (Thaïs voetbal = voetbalvolleybal op een badmintonveld) | Skillz Nation en plaatselijk talent brengen een show met BMX-fietsen. Niet te missen avondje uit dus! De inkom voor deze sportavond is gratis. Vooraf dienen er wel kaarten afgehaald te worden bij de sportdienst, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse. Meer informatie kan je verkrijgen op het nummer 055 33 99 21 of via de webstek sport@ronse.be.

GEDICHT&DAG/FLASH

12

Jan|C NUMMER106

Het optreden van Zjef & Micheline, met voor Van Uytsel al eens een (h)erkenningsapplaus, was in De Volksbond subliem gewoon. Om niet genoeg van te krijgen (ook de performende artiesten niet, blijkbaar). De zangers en hun muzikanten komen luidens Zjef terug naar Ronse, als toerist dan, tja, onbekend is onbemind. Noot: Ronse heeft sterk behoefte aan een… comfortabele hedendaagse zaal!


Foto: Gary Kramer

De terreurgroep al-Qaida op het Arabisch Schiereiland (AQAP) heeft in een via het internet verspreide videoboodschap islamisten opgeroepen tot het plegen van zogenaamde LONE WOLFAANVALLEN in het westen. Dat meldt de internetdienst SITE, die de online activiteiten van terreurorganisaties in de gaten houdt. In de bijna vijftig minuten durende videoboodschap wordt AQAPleider Nasser Ben Ali al-Ansi (inzet) geïnterviewd. Daarin wordt hem onder meer de vraag gesteld of de in het westen levende moslims niet beter naar islamitische landen zouden uitwijken. "Wanneer hij in staat is om een persoonlijke JIHAD door te voeren in de westerse landen die de islam bestrijden, (...) dan is dat beter en schadelijker" dan emigreren, zo luidt het antwoord van al-Ansi. Individuele acties, die zonder ondersteuning van een terreurnetwerk uitgevoerd kunnen worden, zijn moeilijker door de politie en inlichtingendiensten te verhinderen. Vorige week had AQAP, dat Jemen als uitvalsbasis heeft, nog de aanslag op het Franse satirische tijdschrift CHARLIE HEBDO opgeëist. Bij die aanval vielen op 7 januari 2015 twaalf doden. Wees dus alert! (MSN NEWS)

13

Jan|C NUMMER106

AARON DEMEULEMEESTER fractievoorzitter N-VA in de Ronsese gemeenteraad Aaron Demeulemeester wordt de nieuwe fractievoorzitter van N-VA in de gemeenteraad van Ronse. Hij volgt daarmee Brigitte Vanhoutte op die sinds 1 januari 2015 schepen is geworden van toerisme, lokale economie, ICT en personeel.

LONE WOLF

“Brigitte heeft dit de afgelopen twee jaar steeds met veel begeestering en passie gedaan. Het is voor mij dan ook een voorrecht om in haar voetsporen het mooie werk van onze partij te mogen voortzetten - aldus Aaron Demeulemeester - Het doet mij ook plezier dat onze afdeling hun vertrouwen geeft aan de jonge mensen in de partij. Als 25-jarige is het een mooie uitdaging om deze verantwoordelijkheid te krijgen. De komende 4 jaar als fractievoorzitter zullen voor mij heel leerrijk zijn.” “Met de keuze voor Aaron gaat N-VA Ronse duidelijk voor verjonging - geeft Tijl Rommelaere, voorzitter van N-VA Ronse, aan - We geven hem alle kansen om de fractie in de gemeenteraad te leiden. Als fractievoorzitter zal hij onze gedreven groep vertegenwoordigen in de gemeenteraad, terugkoppelen naar ons bestuur en een klankbord zijn voor elke Ronsenaar.”


14

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 105 VRIJDAG 16 JANUARI 2014 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


15

Jan|C NUMMER106


16

Jan|C NUMMER106


17

Jan|C NUMMER106

DAVIDSFONDS


18

Jan|C NUMMER106

  


19

Jan|C NUMMER106

KAART- & BINGOAVOND KADETTEN RONSE organiseert op zaterdag 21 februari 2015 van 18 uur af een KAART- en BINGOAVOND en dit in het Kadetten Lokaal in Waatsbrugstraat 79, 9600 Ronse. Speel je graag mee, spreek maar gerust af met vrienden, familie en kennissen. Om de competitiegeest wat aan te wakkeren, wordt er gespeeld voor‌ worsten mits een inleg per spel van twee euro. Meer info bij David De Clercq via 0474 42 95 22 of info@kadettenronse.be Met fijne groeten, namens Kadetten Ronse David De Clercq


NIEUWS VAN DE SINT-PIETERSPAROCHIE… Jan|C Beste vrienden van de Sint-Pietersparochie… DANY Wij nodigen je van harte uit op ons 28e MOSSELFESTIJN op zondag LIMBOURG 1 februari 2015 in de parochiezaal DE SPIL. Wie geen mosselen lust, hier op deze kan inschrijven voor VOL-AU-VENT. foto van vorige We houden het democratisch: volwassen betalen voor mosselen met zondag en friet 19 euro en voor vol-au-vent met friet 16 euro (kinderen tot 10 eveneens in DE jaar betalen 8 euro). SPIL één en al serieux voor Zoals voorgaande jaren gaat er 10 % van de opbrengst naar BROEDERde BaekelandLIJK DELEN, 60 % naar de verschillende PAROCHIALE VERENIGINGEN vertellingen, die daardoor hun werking verder kunnen uitbouwen en 30 % gaat naar zal deze nu de vzw Sint-Pietersparochie die daarmee de UITRUSTING VAN DE zondag als PAROCHIEZAAL DE SPIL verder kan uitbreiden en verbeteren. grote leider doortrekken, Info: 055 21 51 66 of 055 21 03 39 want zo’n 500 INSCHRIJVEN MET VERMELDING VAN HET UUR: 11.30 u. of 13.30 u. mosseleters Mocht u belet zijn en u wenst ons te steunen, dan kan dit door over te ontvangen, is schrijven op rekeningnummer géén kattenBE45 4436 7011 3189 BIC KREDBEBB van de Sint-Pietersfeesten, pis! Lorettestraat, 9600 Ronse.

De Sint-Pietersparochie nodigt je eveneens uit naar haar volgende vieringen en activiteiten: Schoolfeest Wijkschool SintPieter: 28 maart 2015 De Lorettenoveen: van 13 april t.e.m. 21 april 2015 Plechtige communie en Vormsel: 10 mei 2015 (te 9 u.) Eerste communie: 14 mei 2015 (te 9 u.) 38e Sint-Pietersfeesten 2015 zaterdag 11 juli: Vlaamse avond zondag 12 juli: steakfestijn.

MOSSELEN/FRIET 1 FEB’15 (28e editie)

IEDEREEN STEEDS VAN HARTE WELKOM…

20

NUMMER106


waar in

?

VORIGE WEEK ZOCHTEN WE DEZE OPRIT VANUIT DE PORTOISPARKING 

21

Jan|C NUMMER106

EN DEZE WEEK? 


Onder deze toren, zie ook elders in deze editie voor de SintMartenskerk van weleer, is er nu zondag voor het eerst… P A S S A G E ofte nieuwjaarsbrunch van de lokale CD&V, van 10 tot 13 uur.

De Prof. Ephrem Delmotte Kring houdt in Huize Delmotte (Elezelestraat 55-57) weldra nieuwjaarsreceptie en wil met de genodigden klinken op het nieuwe jaar. De kring zal het programma van 2015 voorstellen mét de nodige aandacht voor het groots Galaconcert dat plaatsvindt op zaterdag 18 april 2015. De Prof. Ephrem Delmotte Kring bestaat uit volgende leden: Luc Debeyter * Jurgen Deriemaker * Chantal Willems * Emilie Bercez * Gunther Deriemaker * Kenny Debeyter * Jeremy Haines * Jeroen Debeyter * José Bellinck * André Onijn * Adelin Devos Jens Delusinne * Patrick Aelvoet * Paul Wauters * Edwin Detramasure * Delphine Vallez * Audrey Vander Bruggen.

&

Zie ook bij blz.88 en vlg.

in Ronse! Zie blz.101 & verder!

22

Jan|C NUMMER106


23

Jan|C NUMMER106

FOTO

. . . . . . . .. . ..... . .. . . . . .. . .. . .

. .


24

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


25

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


26

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


27

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


.... . . .. .. . . . . . ..

28

Jan|C NUMMER106


29

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


30

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


31

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


32

Jan|C NUMMER106

.... . . .. .. . . . . . ..


GEDICHT&DAG/FLASH

30

33

Jan|C NUMMER106 STADSGEDICHT 2015 Liefste wij kruisen hier geen messen meer maar leggen in de gloed van rode wijn de lepels voor de ochtend neer

zie dan hoe liever nog dan lief de maan fragiel volmaakt mijn hemel kleurt waarbij ik ademloos mijn pen neerleg en zwijg Hilde De Cock (Aspelare) De jury bekroonde uit de drie nominaties categorie volwassenen een gedicht waar het opgelegde thema MET ZINGEN IS DE LIEFDE BEGONNEN compleet zoek is!?! De jury bekritiseert in de brochure gedichten dat ze bvb. weinig structuur hebben, maar de parameters die ze qua opgelegd thema zelf hebben uitgezet, kunnen hun worst wezen! ZIE OOK BLZ.95.


34

BIJ DE FOTO’S BOMMELSFEESTEN RONSE DEEL 2 (VORIGE BLZ.) BZN heeft honger | Maria Mejor werkloos op de Bonmohs | Te voet tot aan 't Rusthuis & 'n Keuninkloik treintsie | Parlei vaan Wim VDV | Noog ne Keunink da klapt | Zeet noog ne kier newoer | Queen Penepole en King Jeremy opgenomen in de OdKB & Kleve VKK zag dat het goed was | The Roadhouse Mario, een fervent Karnavalist met FEN Rudy Rudy Heyerick | Stadhuis Aca zitting met Kleve VKK en La Roche & Stadhuis Aca zitting met Oost-Duinkerke | Kleve VKK & Kleefse Clubmaennekes Jochen Van Heek | Federatie Europese Narren placeiren twie weurden | La Roche bijna in 't Ronsies | Keuninkloike parlei | Veil geplaak veur diene parlei | 'n signateure ien den Gouwie Boek & Stroete Dweilers ien daas Hous | Ze zijn griet mei de Keuninkloike geute | De Clubmannekes & Kleefse Clubmaennekes | Michael Hoenselaar klap 'n weurd | Kleefse Clubmaennekes voor eerst in Ronse na 5 jaar bestaan | FEN in Local Unique | Rita, Kgin die zich graag groen omringd | Portret vaan portretentrekerst | Portret vaan Groene Ambassadeurs | Drumband Jonge Kracht | The Britisch Guards | BG & Sugar and spice, and all things nice | De Boerkies volle gaze 65 joer achteroit | Amuuze Oop den Hutond giene croos, me skiën der ous oop loos | De Renteniers 65 joer, daa's spekefieste ellier en oadoer | De Clubmannekes Erejoker en Eredame | De Clubmannekes & Gilbert Malrait, de bevreidinge | De Willy doorstaat de aanval | De Klevevrienden FC De Kampioenen | De Bollekies | Keuninkloike woegen | Elfenschoule | Drumband Jonge Kracht | Op bezoek aan De Klijpe | Christian bijna in den jaile | Op bezoek aan 't Klein Marktje | Erejonker & Eredame ontvoerd door hun Clubmannekes | Philippe Vanderdonckt zag die Bevrijding wel zitten en Patrick Aelvoet is blijkbaar verrast door de fotograaf! | Johan en Christian sleuren Den Bonmoh vurt | Recruten Clubmadams | Recruten Clubkadeien | Miseirie miseirie | Twie Komieke Bonmohs | Frans Schepens zonder trakteur | Gilde des Chevaliers de l' Anvignoise | Veel tribunevolk | SWOOP krijgt er niet genoeg van | Vuurwerk & Muziek | Iedereen kontent | Temse op bezoek in Taverne

Jan|C NUMMER106

Karnaval in zusterstad Kleve… Dit is het ‘Orde insigne’ (klein model)van PRINZ MICHAEL ‘DER RHYTHMISCHE’. Kleefse Prinz Karnaval session 2014 – 2015, onder het motto: "Narren außer Rand und Band rhythmisch geht´s durch´s Kleverland“. De opspelling gebeurt in opdracht van de Prinz door de sinds jaar & dag Karnavalsvriend ‘Balou’ (mein kleiner Freund) die een van zijn ‘Gardisten’ is. Balou was reeds meerdere keren Gardist bij al evenveel Prinzen. Balou was reeds verschillende keren aanwezig op de Bonmohs en kan er maar niet over zwijgen. Ja, ’t is in essentie verschillend van Karnaval. In het dagelijkse gewone leven wordt ie aangesproken als Karl-Heinz Spettmann. Beroepshalve is hij medewerker, zeg maar huismeester bij de Katholische Bekenntnisgrundschule Sankt Michael Reichswalde.

PATRICK AELVOET


35

Jan|C NUMMER106


36

Jan|C NUMMER106

Ronse zond vorig weekend dochters & zonen uit, aanwezig op Carnaval d’Anvaing, Les Antoniades te Flobecq én in de jumelagestad Kleve (foto’s hierboven) alwaar ‘t komende Karnaval werd voorbereid óók ten dienste van de Ronsenaars die er weldra met Bommelsveren zullen pronken. Er waren Herrensitzungen, een Damensitzung en zaterdag de Prunksitzung van het Karnevalsgesellschaft Klever Schildbürger 1979 g.e.v. De kleinsten, die Schild(a)kröten, openden de vergadering onder groot applaus met een Gardetanz. Met de Schilda-tieners kwam weer veel beweging op het podium. Benen vlogen, rokken zwaaiden en blikken lonkten. Het publiek vond het leuk en gaf veel behagend applaus en men scandeerde om meer.

Met de minstrelen Petra Rinke en zoon Jacob werd het gelijk wat bitsig voor politiek Kleve. Vakkundig namen ze het Klever beleid gericht op de korrel (wat in Ronse NIET het geval was!, zelfs NIETS i.v.m. de N60!). De laatste Kapper voor de grens nam zijn modellen mee op het podium. Petra Tekath en Joachim Schmidt konden verhalen vertellen van uit de eerste hand. Met veel applaus kwam Prinz Michael, der Ritmische de stadszaal in en zette een ander hoogtepunt neer van de bijeenkomst van de Karnvalsgesellschaft, toen hernoemd in "Klever Gotham". Veel tongepraat en gedans later viel het doek. Karnaval laat z’n ware gelaat zien. TEKST & FOTO’S: PATRICK AELVOET


37

Jan|C NUMMER106


FOTO FABRICE GEVAERT

38


39

PETER IS “DE PEET” PETER VAN PETEGEM “DE ZWARTE VAN BRAKEL”, HEHE, EEN MOND VOL! Jan|C NUMMER106


40

Jan|C NUMMER106


Ronses initiatief

41

de kusmissen zijn altijd andere

DE PEET

Jan|C NUMMER106 THE VOICE

JEUGDWERKING TROEF ‘T IS NEN BRAVEN

DAD JE PARLE FRANÇAIS

THE BOSS

DE MENTALIST I had a dream

LUC KAAS 2/10 voor…

SUPPORTERSBUS

LEVEN VOOR WIELRENNEN

ELKE DAG MET DIRK

een heuvel is geen berg

IN DE VERDI

rittenkoersen

== en schrijf [VERVAAKE] naar die Franse omroeper! ==

LOUIS VERVAEKE

MERCHANDISING

MANNENWERELD!

koud & warm

DE POULAIN IN EN NIET NAAST DE SCHOENEN


42

Jan|C NUMMER106

Eerste volledig seizoen profwielrennen voor…

LOUIS VERVAEKE

Zaterdagavond greep onder ruime belangstelling van jong en oud en van beider kunne de voorstelling plaats van de jonge van Ronse afkomstige wielrenner LOUIS VERVAEKE. Louis brachten we reeds in de nummers 103, 104 & 105 van gAZet en nu in 106 de reportage vanuit de Salons Remington, op ‘n paar boogscheuten van de fanclubstek van Louis, de Verdi op het Guissetplein, vandaan... Initiatiefnemer voor deze fanclub is vriend ten huize Vervaeke… Luc Van Den Abeele, de

grote manitou van Ronse Koerst, hoe kan het ook anders! Eerst zetten Louis en de interviewer sportpresentator Niko De Muyter zich op een barkruk aan een rond tafeltje, babbel ‘spa blauw’ voor in de glazen en de vele vragen werden op de coming man in het Belgische wielrennen afgevuurd. Eerst aan de hand van de zaalprojectie met foto’s en stukjes video die de sportcarrière van Louis van zijn 17 jaar af tot eind vorig seizoen kenmerkten, 2014 waarin Louis besloot, na een vroeger maar door hem afgewezen verzoek, om dit jaar voluit profrenner te worden… “Louis stevent af op zijn eerste volledig seizoen als prof bij de elite” was dan ook de intro. I have a dream verschijnt boven een toen nog cyclocrossende Louis in 2007 reeds. Louis is Ronsenaar van geboorte en woonde er tot zijn twaalfde. “IK heb beste herinneringen aan de industriezone én aan de… Kanarieberg” lacht hij. Door deel te nemen aan internationale rittenkoersen ontdekte Louis, dankzij de adequate jeugdwerking binnen het wielrennen - lees verder, het gebergte. Nog wat anders dan onze heuvels hier, op de KanarieBERG na, natuurlijk, LOL. Niko De Muyter alludeert op de uitspraak van Louis z’n naam in Frankrijk… 


… Louis [Vervek] en VervAEKE kan erom lachen: “Soms klinkt Louis op z’n Spaans met een wat aangehouden s en neen, het is in Frankrijk steeds dezelfde presentator, ik heb hem er zelfs reeds op gewezen, maar ie blijft het bij [Vervek] houden. Jammer!” Dan verschijnt Louis per video op een podium en Raymond Poulidor gaat voor de foto naast hem staan. Louis: “POUPOU is een sympathieke man die maar over één iemand niet kan zwijgen: over zijn kleinzoon!” (Mathieu Vanderpoel n.v.d.r. én die we n.a.v. de Hotondcross vorige oktober in onze kolommen… POEPOE noemden!). Van de gelegenheid maakt Nik De Muyter gebruik om Louis een Franse proef af te nemen, waarin Vervaeke prima slaagt… De poulain van de Lotto-Soudal ploeg heeft het dan nog over… - ik kan vrij goed én tegen de hitte én tegen de kou (we zien hem zijn colbert wat closer trekken, de uitspraak kou geeft Louis blijkbaar een Remingtonfrison…) - ik zal mijn selecties bij de profs moeten afdwingen… - qua tijdrijden geeft ik mij nog altijd een lage score, dààr moet aan gewerkt worden… Initiatiefnemer Luc Van Den Abeele, man van Koers en van Kaas, neemt in het meest linkse rieten zeteltje om zijn licht te werpen op dé jongeman van ‘zijn’ fanclub… Luc kent de ouders Vervaeke, ook via Louis en zoon Van Den Abeele zijn er connecties, hij zet de merchandise in de verf met “het lidmaatschap kost 10 euro ‘s jaars en je krijgt er een T-shirt bij” en kondigt ook aan dat (voorlopig) binnenlandse koersen zullen worden aangedaan hopelijk met een volle supportersbus. De Louisfans zullen dan langsheen de diverse parcoursen kunnen

plaatsnemen om de passage van hun Louis met de nodige decibels te begeleiden… Nokere Koers (Louis drong er bij zijn ploeg op aan dààr aan de start te verschijnen) en de Brabantse Pijl (misschien ook de Waalse…) staan in het balboekje. Luc hoopt op de verdere naambekendheid van Louis Vervaeke (“die is nog ondermaats”) en rekent op de pers (hooguit met drie aanwezig in de Politiekgevangenenstraat vorige zaterdag, gAZet incluis) om de ster van Louis te laten schijnen over wielerminnend Ronse en Vlaamse Ardennen. Of de opa van Louis (luidens Louis een belangrijke figuur in zijn leven, een opa die reeds vroeg de oogjes van zijn kleinzoon op een koersketting liet vallen – wellicht daarvan de initialen LV in kettingvorm op het ecuson voor de merchandising) ook zijn peter is, is een vraag die zaterdag niet aan bod kwam omdat het de fanclub Louis Vervaeke is die het peterschap aan Peter (sic!) Van Petegem aanreikte (Luc: “… wat hij volgaarne aannam”). Peter… Peter Van Petegem (°Opbrakel 1970) nam plaats in de tweede rieten zetel en krijgt een micro in de hand. Louis: “Ik leerde Peter kennen als ‘de zwarte van Brakel’, hij die tweewerf hoera mocht schreeuwen aan de meet in Meerbeke, bedwongen hebbende ‘Vlaanderens mooiste’. Peter haalde eveneens tweemaal het podium van het WK: zilver in 1998 en brons in 2003 en had datzelfde jaar Parijs-Roubaix gewonnen. Hij spreekt over Louis als een talentvolle wielrenner uit eigen streek, eentje dat geen cursus kasseirijden meer nodig heeft. Hij weet Louis meer een rittenkoersfanaat, terwijl hijzelf meer een eendagsvlie-

43

Jan|C NUMMER106

ger was klassiekers versus ronden allerhande. Derde gast is niemand minder dan José De Cauwer, de ons bekende stem van de TVreportages van de VRT, assist van Michel Wuyts. Hij is wat blij met aankomende renners die zich in hun sas voelen in het hooggebergte en weet Louis één van hen, samen met Tim Wellens (°Sint-Truiden 1991), ploegmaat van onze ‘Ronsenaar’. De vierde zetel is voorbehouden aan Tom Van Damme, nationaal voorzitter van de Belgische Wielerbond, tevens streekgenoot, 


44

Jan|C NUMMER106

Luc Van Den Abeele & José De Cauwer

 volgens Louis: “Mijn grote baas!” Hij weet te vertellen dat de jeugdwerking rendeert en dat het beste bewijs uit Wallonië komt, want thans wordt van daaruit en verhoudingsgewijs tegenover vroeger véél meer potentieel talent aangevoerd. De wielerbond bergt thans een gelijkbenige driehoek als piramide: een top boven een soliede basis, zijnde de aanfietsende jongeren, zoals Louis… Op de vraag of cf. 1963 en 1988 te Ronse… België ooit nog voor de organisatie van een WK in aanmerking komt, wil ie alleen kwijt dat je er maar best niet aan begint als je voor er ook maar één overleg plaats vindt geen spaarpotje hebt van 25 mio euro (omgerekend één miljard BEF)! Nemen vervolgens plaats op het verhoog Freddy Missotten (oprichter wielerploeg Jong Vlaanderen) en pas renner af Walt De Winter, ploegleider van Louis Vervaeke en dus van de wielerploeg Lotto-Soudal. Ze stellen dat Louis “nen braven” is, enorm gepassioneerd ook. Zijn progressiemarge is fantastisch groot nog, de limiet ervan nog héél ver weg. ZIE BLZ.87.


45

Jan|C NUMMER106

De sinds zijn geboorte in BelgiĂŤ wonende Nederlander Mathieu Vanderpoel wordt in Tabor (CR) wereldkampioen cyclocross.


FOTO FABRICE GEVAERT

He, Louis

46

Jan|C NUMMER106

Zoals je daar vorige zaterdag krukte in strakke jeans, hemd over de broek, colberke aan, zou ik niet gezegd hebben: da’s een wielrenner pur sang, prof dan nog, eentje dat in het peloton zijn tanden gaat laten zien. Je zat daar schijnbaar op je gemak, nauwelijks een blik van het scherm afwendend, scherm waarop jouw prestaties, arrivees, jouw wangen tussen kussende missen, jouw rechterarm omheen PouPou-le-vrai, warempel in het geel ook nog! Je oogt een gelukkig mensenkind, je antwoordt spontaan, je hebt er wel over nagedacht, maar je lacht en grapt ook, je weet wat je wil en zo’n aanlokkelijke sandwich Américain van Remington?, neen, die wijs je resoluut af, twice… want je ligt van afwegen en balansen wakker én dat Dirk je één keer gaat bellen per dag, minstens! Een jonge sporter oogt viriel, is ambitieus, dagdagelijks gedreven, voor jouw sport wil je leven, met het vuur van de wilskracht les montagnes op, aankomen met één vinger in de lucht, numero uno, it was my dream, still it is. Met 21 lentes met omgekeerde ‘industriezone’ cijfers nog altijd méér Ronsenaar dan Oudenaardist (heb j’hem?), heb je een lange carrière voor de boeg. José en Dirk kun je qua palmares onttronen, ‘de Peet’ al iets minder makkelijk. Wat geluk kan jouw profbestaan opvrolijken, voorbeeld zijn voor zij die na jou komen, kneedbaar succes bij hen die je voorgingen én je thans willen begeleiden. Entouragerespect! De roem vanwege de sportgoden is vergankelijk, ga niet naast jouw schoenen fietsen, blijf jezelf, mik de pijl vanuit jouw boog wat hoger, naar doel suizend zakt ie ‘n beetje. Leer leven met ontgoocheling, met succes ook, misschien is dat laatste nog het moeilijkst. gAZet en lezers, we gaan je volgen, Louis. Jouw sportieve groet indachtig… sportief, graag zuiver op de graat, lach naast traan, deze laatste van vreugde liefst, the winner takes it all! Uitgever Willy Deventer.


47

Jan|C NUMMER106

Sfeervolle & strijdbare nieuwjaarsreceptie bij Sp.a Ronse Zondagmorgen heeft de Sp.a Ronse haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Het plaatselijk bestuur achtte zich heel gelukkig om als gastsprekers John Crombez, fractieleider in het Vlaams parlement en kandidaat-voorzitter en Aaron Ooms, nationale voorzitter van de Jongsocialisten, naar Ronse te kunnen brengen. Een talrijk opgekomen publiek in een gezellige mix van jong en oud, kreeg eerst de maidenspeech van lokaal voorzitter Claudy Sempels te horen, die de parallel trok tussen de nationale politiek en de lokale politiek. Hij eindigde met een boodschap van hoop en onderstreepte dat nog altijd één Ronsenaar op vier voor de Sp.a stemt en dat het nu hard werken wordt vanuit de oppositie om niet alleen gelijk te hebben , maar ook om gelijk te krijgen van de Ronsese bevolking. 


48

Jan|C NUMMER106

John Crombez

 van zijn kant onderstreepte het belang om de bevolking bewust te maken van het feit dat het beleid dat nu gevoerd wordt enkel de ongelijkheid onder de mensen vergroot. De besparingsmaatregelen in onderwijs , welzijn, mobiliteit, … treffen steeds dezelfde lagen van de bevolking. 


49

Jan|C NUMMER106

Plongé in het COC al over het spreekgestoelte…


50

Jan|C NUMMER106

PAULA PRESENT


WALTER KERCKHOVE OOK

51

Jan|C NUMMER106 Claudy Sempels‌

de huidige coalitie in de Ronse heeft gekozen voor een lineaire besparingstechniek. Het heeft hier zeer lang geduurd vooraleer tussen de meerderheidspartijen CD&VGroen, N-VA en de Liberale Unie een akkoord kon worden bereikt over de begroting, die morgen op de agenda van de gemeenteraad staat. Op de gemeenteraad van 22 december werd echter reeds duidelijk dat de meerderheid op zoek is naar fondsen. Er werden immers verschillende punten op de agenda geplaatst om de belastingen, retributies en heffingen te verhogen. Bovendien werd ook duidelijk dat nog maar eens geld werd gezocht bij de gewone Ronsenaar ‌ dit na alle verhogingen van retributies die de voorbije twee jaar reeds werden doorgevoerd. Op onze website vind je alle argumenten tegen en alternatieven voor dergelijk beleid. Onze mandatarissen zullen zich met al hun kennis en met objectieve argumenten tegen deze manier van handelen verzetten. Morgenavond weten we al meer. Wij zaten meer dan 80 jaar in de coalitie en nu in de oppositie, maar met de nieuwe bestuursploeg en met alle mandatarissen werken we aan de toekomst, een toekomst die ons binnen vier jaar terug in de coalitie moet brengen. En hiervoor moeten we niet alleen gelijk hebben in wat we zeggen, maar ook gelijk krijgen van de bevolking. .


52

Jan|C NUMMER106

SUZY ARIJS WORDT BEDIEND


Aaron OOMS

53

Jan|C NUMMER106

… EN ALLE ANDEREN OOK!

… komt later dan voorzien op het spreekgestoelte (de aanwezigen zijn intussen verhuisd van de ‘kleine zaal’ naar de ‘grote zaal’ van het COC, van de causeries annex nieuwjaarsreceptie naar het eetfestijn met de keuze uit parelhoen of tongrolletjes). Hij stelt meteen dat het niet alleen de Jongsocialisten zijn die kwaad zijn op de huidige gang van zaken binnen de meerderheid en de respectieve regeringen. Iedereen die het beleid van besparingen bij steeds dezelfden en nog maar eens de verkeerden niet meer pikt, moet verenigd worden. Stilte heet geen optie, alleen actie kan doen dromen van een betere wereld. Onze democratie zomaar loslaten, is voor de Jongsocialisten geen optie. Het lijkt nu wel of militairen hebben op de hoeken van onze straten de plaats ingenomen van straathoekwerkers! Hou het leger van de straat moet de leuze zijn, we zijn hier niet in Kabul. Jongeren, moslims, homo’s, protestanten willen met de Jongsocialisten de handen uit de mouwen steken om zij die geld met geld verdienen op de financiële mat te roepen. De nieuwe Sp.a en de jongeren binnen rood zullen hun tanden laten zien.


54

Jan|C NUMMER106

Aaron Ooms‌ voorzitter van de Jongsocialisten, beklemtoonde het belang van het organiseren van een eenheid in het verzet tegen racisme, ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Hij pleitte voor een open samenwerking met alle progressieve krachten, jong en oud, om een dam op te werpen tegen het huidige rechtse besparingsmodel.


BLIKopener… JOS GEYSELS OVER ARMOEDE Geachte mevrouw, mijnheer, goede vrienden en vriendinnen van de werkgroep Kansarmoede, van de Welzijnsraad, waarde sympathisanten, mogen wij jullie aandacht vestigen op een interessante gespreks- & debatavond in Ronse? HetACV nodigt Jos GEYSELS uit, de voorzitter van de decenniumdoelstellingen.

Sommigen onder jullie kregen in de afgelopen dagen bezoek van mij met affiches, flyers en ook ‘vrijkaarten als genodigde’, bedoeld voor wie wil komen van het doelgroeppubliek en de kansengroepen.

GYMNASTIEK VOOR BOVEN DE 65

55

Dit is echt een aanrader!!! Jan|C NUMMER106 Als je méér dan 65 bent, wil je het misschien eerst even wat kalmer aan doen om later de conditie wat aan te zwengelen… Hier vind je oefeningen om de dag sportief mee door te komen. OPGELET: voor sommigen kan dit reeds een té grote inspanning zijn. Raadpleeg altijd eerst jouw arts alvorens met dit trainingsprogramma te starten is een bijkomende hint!!!!

KIJK NU NAAR BENEDEN...

Fernand Van Hoecke, vrijwilliger ACV en Beweging.net (ex-ACW) Ronse

BLADER DOOR NAAR DE VOLGENDE BLZ. ...


30

56

Jan|C NUMMER106 NIEUWE MANIER OM EEN AUTO TE STELEN!

(en dit is géén grap)

GEDICHT&DAG/FLASH Goed gedaan vanuit de vorige blz.! Dit is wel genoeg voor de eerste oefening, morgen weer herhalen.

Volgende keer méér!

Een nieuwe methode om je auto te ste-len (reeds fel in gebruik in Frankrijk en Duitsland) is deze: men kleeft een groot blad papier (stuk krant bvb.) op de achterruit van je auto. Je begeeft je nietsvermoedend naar de parking of plek waar je auto geparkeerd staat. Je opent de deuren, stapt in en je start de motor en je wil achteruit rijden. Plots merk je, als je in je achteruitkijk-spiegel kijkt, dat midden op de achterruit een groot papier zit wat jouw zicht belemmert. Je stapt spontaan doch geërgerd uit om het papier dat te verwijderen. Dàn slaan de autodieven toe! Wanneer je aan de achterkant van de auto bezig bent om het papier te verwijderen, springt iemand in je auto en rijdt ermee weg! Nog erger is als je je portemonnee of handtas in de auto hebt gelaten, op de passagierszetel bvb.!!! Dan heeft de autodief niet alleen je auto, maar ook je adres, je geld, je sleutels… Jouw identiteit en dat huis of apparte-ment van jou zijn aan hem overgeleverd! De bendes werken zeer georganiseerd en veel chauffeurs werden reeds op deze wijze bestolen. Als je merkt dat er een papier op de achterkant van uw auto kleeft, sluit dan meteen je auto van binnenuit af en rij door - wegwezen is de boodschap. Verwijder het papier van jouw achteruit wat verderop. Geef dit bericht door aan familie, vrienden en collega’s. Verwittig de lokale politie van dit voorval, zelfs als je de dieven door deze mededeling te slim af was.


De

57

Jan|C NUMMER106

adviesraden hielden nieuwjaarsreceptie in ‘t Rosko. De burgemeester dankte in zijn intro alle vrijwilligerswerk (*). Voorzitter Dirk Decuyper van de sportraad was de feitelijke gastheer. Er werd geklonken op een nieuw jaar van hechte samenwerking, Ronse ten bate! (*) ZIE BLZ.93.


Kijk, als alle betrokkenen op pensioen zijn, schrijf ik eens de memoires van De Fontein (ik denk niet dat ene W. K. dàn nog durft buiten komen – maar eigen schuld, dikke bult!). Maar wat met die ILLUSTRALE (het begrip PICTURALE kwam in de plaats, wil Jean-Marie niet gebruiken, zie voorheen in gAZet dat deze term de lading NIET helemaal dekt, picturaliteit in een illustratie is misschien 10%, elke illustratie is voor het volle pond wél… illustrale, zie kaderstukje – n.v.d.r.) het fundamentele probleem is gebleven door die DIEFSTAL (het was en blijft diefstal vanwege de stad jegens één van haar burgers; nog steeds het ergste dat ik ooit in mijn hele leven ben tegengekomen, van ‘mijn’ overheid nog wel) is dit. Hoeveel mensen komen naar de PICTURALE (gAZet verandert voor de verstaanbaarheid door onze lezers de ILLUSTRALE vanwege de auteur in PICTURALE, zónder afstand te doen van onze hogerstaande opvatting omtrent beide begrippen – n.v.d.r.), duizend, twee- of drieduizend misschien? Véél te weinig. Want zie mijn oorspronkelijke en bij alle betrokkenen gekende bedoelingen… 1/ Vanaf de tweede ten laatste de derde editie zeker de Franstaligen erbij betreekken, de Walen bvb.! Omdat ik voor mijn eigen belangen het grootste deel van mijn leven een stomme idioot ben geweest (ik heb daar geen moeite mee!), maar inhoudelijk en strategisch voor de algemene zaak wel redelijk pienter ben (geweest), had ik toen in de jury de opname voorgesteld van de directrice van het Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée te La Louvière. Dat was binnen de groep goedgekeurd én ik had die dame vooraf reeds kunnen enthousiasmeren. Wat is er gebeurd? B. G. heeft een paar dagen na de goedkeuring in de groep én achter de rug om die dame een brief gestuurd dat… “het niet meer nodig was”! Die directrice belde dan naar mij wat die afzeg wel te betekenen had en op de volgende vergadering heb ik dat verbijsterend nieuws opgeworpen. Toen zijn de echtgenoot van Brigitte G., die er normaal als babysit bij zat en schreeuwlelijk R. B. (van wie M. D. T. - die ik net als L. D. en nog iemand anders had gevraagd als mogelijke voorzitter van het werkcomité me letterlijk had gezegd en gewaarschuwd dat B. bijna elke groep waarin hij zitting had, kapot maakte! Ik geloofde dat toen niet ...) mij op de meest agressieve manier uitmaakte dat Ronse een Vlaamse stad was en als dàt mij niet aanstond ik kon ophoepelen!? Brigitte G., iemand die alleen op eigen voordelen is bedacht, zweeg schijnheilig in al haar talen. Noteer dat zij een boek heeft geschreven met de uitdrukkelijke bedoeling onze Turkse en Marokkaanse medemensen beter te leren kennen. Franstalige inwoners van dit land zijn dus minder dan ..., jawel! Onwaarschijnlijke hypocrisie naast uiteraard een even onvoorstelbaar en volstrekt onbegrijpelijk provincialisme of navelstaarderij, bovendien rancune troef. Ik herhaal daarbij dat het hele initiatief natuurlijk niet alleen mijn idee was, voor het grootste deel wel mijn concept en absoluut mijn noeste werk en zulks tot op het bittere einde. Ik heb persoonlijk, zelfs nog nà het ontstaan van die verraders-vzw, ALLE lagere scholen van de hele regio bezocht; allemaal, tientallen dus! Het is ook mijn verdienste dat ILLUSTRALE niet in Oudenaarde is beland, want die vraag daartoe is expliciet gesteld én door zwaargewicht. Ik vermocht het dat te hebben kunnen afwimpelen. Hier de geldkwesties publiceren is not done; ik weet trouwens zelf niet meer hoeveel ik ooit heb betaald aan Jan en alleman - één van mijn fouten misschien, want ik betaalde àlles van De Fontein, heb er zelf genoeg geld aan toegestoken. Ik wil déze bedreigende strategische context te schetsen: ik ben een…

58

Jan|C NUMMER106

LLUSTRALE: CORRECT PICTURALE: FOUT!

Vanwege Jean-Marie De Dijn verwerkt artikel. Een expo omtrent illustraties kan ILLUSTRALE worden genoemd. De benaming PICTURALE voor een expo van illustraties, dekt de lading niet. Picturaal is een technisch aspect van een illustratie, illustrale is en blijft de illustratie zélf!. Een illustratie kan abstract, grafisch, met tonaliteiten (= picturaal) zijn opgebouwd enz. Illustrale = illustraties; picturale KAN een technisch facet van een illustratie zijn en is het lang niet altijd. Vraag een nietsvermoedende kunstenaar of gedegen kunstkenner wat de term PICTURALE bij haar/hem oproep, zal zij/hij eerder geneigd zijn om aan ‘vrij’ gemaakte schilderijen te denken met wisselend coloriet in vele overgangen dan aan ‘opgedragen’ illustraties, behorende tot de ‘toegepaste’ kunst.

… soort idioot, maar als het moet een extreme pragmaticus - dank voor het begrip. Ik ook heb geweigerd na het bekend maken van die nieuwe vzw, dit vlak voor de vernissage, ook maar één woord te zeggen omtrent die financiële toestand en penibele aanverwanten; vandaar ook de start van roddels dat ik geld in mijn zak zou hebben gestoken. Steeds een killer dergelijke roddel, terwijl het net het omgekeerde was. Ik heb de verantwoordelijkheid volstrekt alleen genomen, net gelet op die werkelijk extreem moeilijke startomstandigheden. Ik kan daar nog véél méér over vertellen, maar in feite kwam het altijd op hetzelfde neer: “Zoveel ambitie in Ronse? … who the fuck is Ronse?“. Dan doe ik zoiets voor deze stad en dan zomaar scherpe 


 messen in mijn rug, imagoschade in de plaats van eerlijke menselijk erkenning (waarvoor ik het niet deed). Onwaarschijnlijk, in zuivere Sovjetstijl, is er op de allereerste vernissage alles aan gedaan om van mij bij mijn toespraak, eerst 'verboden' door Pol Kerkhove, geen enkele foto van mij te maken en zeker niet op 'hun' website te plaatsen. Ik zwijg dan nog over de pertinente leugens die jarenlang op die website stonden over de sart van deze reeks tentoonstellingen. Puur sovjetgedoe, werkelijk om van te walgen. Personen die plots tegenover mij bedriegers worden, ik die zoveel heb gedaan en nog wou doen voor deze stad. Dit in verschillende verenigingen, de Bond bvb., terwijl ik, toch wel moedig en edelmoedig (...) met géén woord in mijn toespraak heb gerept over al die intriges en smeerlapperij. Ik ben er nota bene zeker van dat men in Oudenaarde wel degelijk het strategisch zeg inhoudelijk en uiteraard toeristisch belang zou hebben ingezien om de Franstalige illustratoren erbij te betrekken. Nu iets persoonlijk, je mag het mijn dochter vragen: op haar leeftijd en met haar reeds vroege grote ambities heeft ze eens weken in haar vriendenkringen gestoeft dat ze Imme Dros aan de telefoon had gesproken. Dat is een bekende Nederlandse schrijfster en illustratrice. Eigenlijk wou ik haar man Harrie Geelen naar Ronse halen, TOEN REEDS! Zeer aansprekend werk maakte hij én dat zeker een groot succes zou zijn geweest. Ik heb nog meer geprobeerd, onder meer een retrospectieve over TINY, maar dat zag de groep totaal niet zitten - jammer, want als er iets populair is ...! Enfin, Imme Dros vertelde Sarah dat haar man dat jaar overbevraagd was, het was nl. mijn bedoeling om OOK reeds één Nederlander binnen te halen - die zijn naar het schijnt met 16 miljoen = snappie? Bereken hoeveel extra toeristen... Bon, ook dit waardevolle idee wist de… dievenbende te begraven, zodat het nu – excuseer, maar het is zo - een Vlaams masturbatiegedoe is geworden. De betekenis van de gevolgde formule (de bijgekomen insteek van jongeren vind ik wel goed) is feitelijk een soort stamgedoe geworden, want overtreft niet de inbreng van Vlaamse illustratoren en is allicht ook qua publiek weinig meer dan een respons vanuit de regio zelf. Dit is dus een onwaarschijnlijk gemiste strategische kans, in principe nog steeds opstartbaar. Ik heb ten andere eens de proef op de som genomen bij grote prijswinnaars Klaas Verplancke en Carll Cneut: ze hebben op hun website niet eens de vermelding gemaakt dat ze ‘de prijs van de ...ale te Ronse’ hebben gewonnen!?! Dat zegt toch genoeg over het gebrek aan uitstraling van het gebeuren en staat diametraal tegenover mijn - excuseer – haalbare grootse plannen.

2/ Van de plannen van die nieuwe vzw waren er wel geruchten, maar nooit een officiële aankondiging (schijnheilige B. G. kwam wel eens met nog zo'n konkelfoezer, totaal onverwacht op een zaterdagmorgen, aan mijn deur bellen om mij te vragen mij wat terug te trekken als leider van de vergaderingen, want, nu komt het: “Dat het allemaal toch zo zwaar voor mij was” (ik kwam nauwelijks nog aan mijn normale job toe!). Haar man is dus voorzitter geworden, ach toch. Hoe kon het ook anders, want ik was altijd van mening: 2.1. … laten we De Fontein hiermee bekronen en er dan allicht volledig mee stoppen (mogelijks enkel nog iets op vlak van monumentenzorg). Ik herinner me nota bene Vander Meiren die op de vernissage De Fontein dankte voor 'alles' gedurende de

59

voorbije jaren (het wenen stond me nader dan het lachen). Wat dus een absoluut hoogtepunt moest zijn voor dit soort opmerkelijke werking werd door puur verraad, ingeleid en ondersteund door vet betaalde en weinig doende politici zoals vader en zoon K. Een eersteklas (???) begrafenis werd het. Is dit ironie, sarcasme, ...? Tragedie is het zeker.

Jan|C NUMMER106

2.2. … ik duidelijk diverse malen heb gesproken over de vorming NA die eerste tentoonstelling van een aparte vzw mét ‘de stad’ erin, (vooral) de Gezinsbond erin… A) om die weer wat mee naar boven te krijgen (toen toch nodig) en B) om de strategische betekenis ervan (kinderen en hun ouders). De gangsters-vzw heeft dat nooit gehonoreerd. Ik denk met mijn goede contacten met die bond (ik geloof dat mijne goede maat Luc Bellinck toen reeds voorzitter was; we kennen elkaar niet zo heel goed, maar we praatten steeds graag met elkaar) dat één en ander minstens voor een bepaalde periode mogelijk zou zijn geweest. Ik herhaal: tel eens al de leden van de gezinsbond op, nationaal!?! Alsjeblieft, Ronse. Los van het menselijk-verraderlijke (blij dat ik WO II niet had meegemaakt, ik ben goed geplaatst om deze vergelijking te maken (Jean-Marie doctoreert over WO II – n.v.d.r.), want ik was al rap geliquideerd. Deze affaire is en blijft het grootste trauma uit mijn leven, ook al heb ik heb van jongs af aan straffen toebak meegemaakt). Het is zonder meer duidelijk dat twee zeer belangrijke strategische opties nooit zijn doorgevoerd, en dat net dit gebrek (zeker van het eerste, nl. uitgroei via Franstalig België, dan de Nederlanders en wie weet nog verder…) het huidige gebeuren de facto reduceert (zie opmerkingen i.v.m. o.a Klaas Verplancke) tot een misschien best interessant maar al bij al marginaal want te beperkt en te lokaal gegeven. Dat bij deze veel politici zijn betrokken, zowel bij de aanvankelijke intriges om De Fontein kapot te krijgen, zie hoger. Uit wraak voor je-weet-wel, heeft W.K. reeds in 2000 niet alleen geprobeerd om de expo Edgard Tytgat tot voor een paar dagen van de opening te saboteren, maar heeft zelfs de culot gehad het schepencollege voor te stellen - is genotuleerd en één iemand van de pers toen heeft die notulen in zijn handen gekregen vanwege… 'Agneske'!!! - om deze tentoonstelling 'over te nemen' als opener voor de Brouwerij. Ik heb hem in zijn bureau stadhuis Ronse eerste verdieping vlakaf gezegd dat wanneer we geen camionette van de stad kregen voor de ophangpanelen en -hou-je-effe-vast… hij weigerde ook de sleutel van de crypte, ik stante pede naar het bureau van gouverneur Herman Balthasar trok, waarop W.K., blijkbaar bang voor de werking van de rode pikorde, direct zijn duivelsstaart introk – laf-ga-weg zo!?! Hij wou mij duidelijk persoonlijk treffen voor vele acties (De Koef, Joly, het Feestpaleis...), exposeerde daarbij een totaal gebrek aan strategische visie, vaak té typisch voor deze stad. 3) … ik zwijg nog van de dommigheid om en course de route van naam te veranderen. Dàt heeft me ook nog eens ‘n pak geld extra gekost, nadat die geruchten zo sterk waren van die nieuwe vzw (van alle medewerkers van De Fontein was er niemand die geloofde dat zoiets kon gebeuren, want we hebben eventjes overwogen om zelf een vzw te maken). Als het eerste bewijs viel, heb ik alsnog de naam | VERVOLG OP BLZ.97.


30

60

Jan|C NUMMER106

gAZet fluit de jury met klem terug géén winnaar te hebben weerhouden in de categorie jeugd van 15 tot 17 jaar; indien voorzien in het reglement: weglaten die absurde mogelijkheid, immers is poëzie géén exacte wetenschap; zullen de 15 tot 17-jarigen uit protest hiertegen passen voor de volgende editie?; de jury gaat helemaal in de fout door in deze categorie wél nominaties toe te kennen, maar géén winnaar!; té gek voor woorden en stel je dat maar eens voor op de uitreiking van de Oscars… Hollywood zal dan té klein zijn!?! Ien Ro°nsse ees…

GEDICHT&DAG/FLASH


61

Jan|C NUMMER106

I

F-L-I-T-S-L-I-C-H-T

MUG

… in de nek van hoofdverpleegkundige spoed Vincent VANVOSSEL … ‘de kliniek’ heeft een spiksplinternieuwe MUG auto, merk Skoda, prijskaartje 80 000 euro all-in, voor als JOU plots iets overkomt, beste lezer, asjeblief! Zie de vlg. blz.


NIEUWE MUG-WAGEN VOOR SPOED RONSE EN REGIO…

62

Jan|C NUMMER106

I

Vorige dinsdag 27 dezer werd op ‘de binnenkoer’ van het Algemeen Ziekenhuis Glorieux vzw een nieuwe spoedmobiel voorgesteld van het merk Skoda. Het AZ blijft investeren in kwalitatief hoogstaand pre-ziekenhuis materiaal en zorg. Een naar actuele normen en verwachtingen gemoderniseerde gele spoedauto 112 was dan ook nodig. In 2014 voerden de MUG’s 657 opdrachten uit, dit binnen een gehaal van 1636 interventies met ziekenwagens. Bijna één keer op drie is de MUG van doen (een spoedarts is dan zeker aanwezig). Hartinfarct, verkeersongeval met lichamelijke schade, bevalling, patiënt in ademnood … en de verpleger start de motor van de ‘MUG’. Belangrijk is dat deze nieuwe auto beroep kan doen op betrouwbaar materiaal. De nieuwe Skoda Superb Combi is een 2.0 TDI diesel, automatisch geschakeld, 170pk en met 4x4 aandrijving. Binnenin is deze MUG auto met de allernieuwste noodwendigheden uitgerust: SDS to GPS systeem (de precieze locatie waar de interventie moet plaatsvinden verschijnt automatisch op de voertuig-GPS - verkorting van de vertrektijd kan een mensenleven redden); achteraan een schuiftafel die uit de koffer komt = verbeterde ergonomie voor de hulpverleners (blauwe zwaailichten staan in de opengeklapte deur voor de veiligheid); monitor/defibrilator met ECG-data transmissie uitgerust (ter plekke vanuit de MUG doorseining naar de hartspecialist in het AZ voor een directe diagnostiek). Hoofdverpleegkundige dienst spoedgevallen is Ronsenaar Vincent Vanvossel die kan rekenen op een bijzonder toegewijd team. Assistente Jolien Sel die naar Ronse is komen wonen, is er één van. Zie beiden op de bijgaande foto’s.

MUG

VZW Werken Glorieux, uitbater van de ZvB-kliniek Glorieuxlaan 55, is Ronses grootste werkgever met 1200 personeelsleden. Ons welbevinden is hun zorg, tot en met! 404 bedden regionaal ziekenhuis waarvan 56 voor daghospitalisatie. Multidisciplinaire aanpak in gezondheids), ouderen- en kind & jeugd-zorg.


63

Jan|C NUMMER106

I

SDS to GPS systeem

MUG


64

Jan|C NUMMER106

I

Tineke Weyhaeghe kijkt geamuseerd toe‌

MUG

Schuiflade achteraan


65

I

Jan|C NUMMER106

MUG


66

Jan|C NUMMER106

I

Blauwe zwaailichten in de kofferdeur

MUG


67

I

Jan|C NUMMER106

MUG


68

I

Jan|C NUMMER106

MUG


69

Jan|C NUMMER106

I

Doop in vier tijden…

MUG


70

spoedinterventie?, het AZ Glorieux staat paraat‌

I

Jan|C NUMMER106

MUG


'SPELEN MET ADHD'

71

Jan|C NUMMER106

De vorming 'spelen met ADHD' is er voor jeugdleiders hierin wordt uitgebreid informatie gegeven over de ontwikkelingsstoornis ADHD en waarin dieper wordt ingegaan op de gedragsaanpak van kinderen en jongeren met ADHD. Een kind of jongere met ADHD kan voor heel wat leven in de brouwerij zorgen, maar het is niet altijd gemakkelijk om ADHD in groep in de hand te houden. Niet goed weten hoe je ADHD-gedrag kan aanpakken, kan tot heel wat frustraties en wederzijds onbegrip leiden. Dit hoeft niet zo te zijn: met adequaat reageert bij een ongeval. Ook de juiste aanpak kan je ervoor zorgen dat iedereen, kinderen én leiding een leuke zal er aandacht uitgaan naar het preventijd hebben. tief luik. Als jeugdleider leer je in 2 à 3 uur tijd de basis van eerste hulp. In een eerste deel van de training krijgen de deelnemers uitgebreid informatie over ADHD. Het tweede en het derde deel is volledig gewijd aan de aanpak van ADHD-gedrag. De thema’s die aan bod komen, zijn: Moet ik kinderen en jongeren met ADHD anders behandelen dan de andere kinderen? Hoe kan ik als monitor hen helpen om hun ADHD-gedrag meer onder controle te krijgen? Hoe reageer ik op druk en impulsief gedrag in een groep? Hoe blijf ik kinderen en jongeren met ADHD positief benaderen? Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden op kamp/vakantie? Plaats: Waatsbrugstraat 79 ,9600 Ronse Wanneer: Vrijdag 27 februari 2015 19:00 Duur: 1 uur en 30 minuten Kostprijs: 0 euro (indien met de nieuwe brochure ‘met ADHD op kamp ‘wenst te ontvangen kost dit 5 euro - centrum ZitStil). Meer info en inschrijven via: 0474 42 95 22 | uiterste inschrijfdatum zeven dagen voor aanvang.

EHBO JEUGDLEIDER Tijdens deze opleiding wordt er rond eerste hulp gewerkt. Je leert er hoe je

Volgende thema’s komen aan bod: •Problemen met het bewustzijn zoals flauwte, astma of verslikking; •Bloedingen waaronder een bloedneus; •Huid- en brandwonden; •Epilepsie en diabetes; •… Verder krijg je tips over eerstehulp- materiaal en het gebruik van medicatie binnen je jeugdvereniging. Tot slot vind je heel wat info terug over preventie zoals gezonde voeding op kamp, op stap gaan in groep,…

Plaats: Waatsbrugstraat 79, van zaterdag 21 maart 2015 te 10:00 Duur: twee uur | Kostprijs : 0 euro Handboek ( niet verplicht: 12 euro) aangeven bij inschrijving Meer info en inschrijven via : info@kadettenronse.be of 0474/42.95.22


30

PERSBERICHT Op donderdag 29 januari 2015 organiseert TOERISME OOST-VLAANDEREN naar jaarlijkse gewoonte een infodag voor groepstuitstappen.

GEDICHT&DAG/FLASH

DIT JAAR IS RONSE GASTSTAD! Toerisme Ronse en Toerisme OostVlaanderen zorgen voor een mooi en gevarieerd programma.

PROGRAMMA 9:15 – 11:45 doorlopend toeristische beurs met maar liefst 63 standen… Waar? CC De Ververij – Wolvestraat 37 – 9600 Ronse. In de namiddag krijgen de deelnemers de kans om de stad Ronse en de regio Vlaamse Ardennen te ontdekken. Iedere deelnemer start zijn programma met een bezoek aan de toeristische beurs. Vooraf inschrijven was verplicht voor deze dag! De teller staat op meer dan 300 deelnemers. Info vinden jullie via onderstaande link: http://www.tov.be/nl/infodag_groepsuitstappen

ADIEU JANUARIUS

72

Jan|C NUMMER106


PERSBERICHT

ZELF EEN EVENEMENT ORGANISEREN? Vanaf 1 januari 2015 moet de aanvraag voor het organiseren van evenementen gebeuren via een formulier op de website van de stad Ronse. Ook aanvragen voor het huren van stadsmaterieel of logistieke ondersteuning moeten via de website ingediend worden. Behalve deze verplichte aanvraagformulieren vind je er ook heel wat nuttige informatie die je helpt bij het organiseren van een evenement. www.ronse.be - vrije tijd/evenementen/aanvraag evenementen Meer info: dienst Evenementen, Wolvestraat 37 te 9600 Ronse - 055 23 27 28 - evenementen@ronse.be

Ronse, een stad die leeft! De twee meest gekende tradities in Ronse zijn de Fiertel en de Bommelsfeesten. Maar daarnaast is Ronse geregeld het kader van heel wat boeiende evenementen: Sierk Masjiek, Ronse Opscène, kerstmarkt, Septemberfeesten, Ronde van Vlaanderen, zomer- en winterkermis, start, aankomst of doortochten van wielerwedstrijden, enz.

AANLEG ELEKTRICITEITSKABELS EN GAS IN DE SINT-MARTENSSTRAAT Maandag 2 februari 2015 zijn de werken gestart voor de aanleg van elektriciteitskabels en gas in de Sint-Martensstraat. De SintMartensstraat (vanaf Rooseveltplein) en de Schipstraat worden vanaf woensdagnamiddag 4 februari volledig afgesloten voor het verkeer. Tijdens deze werken zal er dan ook

73

geen doorgaand verkeer moNUMMER gelijk zijn. Deze werken zullen tot 20 februari 2015 duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken zal de huisvuilophaling wel doorgaan zoals gepland.

Jan|C

106

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG STADSBESTUUR RONSE Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend door Stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd op de volgende plaats: Delplanquettestraat 2+ / Delplanquettestraat 8+ / Paillartcamp 12+ / Ronsemeers, 9600 Ronse. Ronse 2de afd., sectie D, nrs. 0086D, 0123C, 0123D, 0042C, 1377 C61. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/7647/1/E/3 Klasse 1 : P1AN waterwinning voor openbare drinkwatervoorziening. De volgende Vlaremrubrieken zijn van toepassing op deze aanvraag: 3.4.2 (2), 16.3.1.1 (3), 53.7 (1), 53.11.1 (1) Van 23 januari tot 22 februari 2015 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen - Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 22 februari 2015. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, die de vergunning verleent. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren het dossier. Deze termijn kan wel verlengd worden.

ANDERE STADSBERICHTEN VOLGEN NOG IN UPDATE


74

IN DE VRIJHEID

Jan|C NUMMER106

D U I V E L U I T D R IJ V I N G . . .

Cursus bestemming Vlaamse Ardennen Cultureel erfgoed

Schooljaar 2014-2015 | Ludwine Witzoreck  Sint-Hermes in Ronse: de heilige en zijn verering la petite histoire… «SAINT HERMÈS GUÉRIT LES FOUS DES ENVIRONS, MAIS LAISSE LES RENAISIENS TELS QU´ILS SONT!» zeggen de Franstaligen met enig leedvermaak over de Ronsenaars, ook wel de Ronsese ZOTTEN genaamd. Deze zegswijze werpt misschien een jaloerse blik op het verleden van Ronse, maar vat wel in twee lijnen het ontstaan en de bloei van de stad Ronse samen. Illustratie plus vergroot detail daaruit: miniatuur uit een getijdenboek van 1450 uit Noord-Henegouwen. De relieken van Sint-Hermes maken Ronse groot. Ze plaatsen dit gehucht zonder belangrijke waterloop op de kaart. Eeuwenlang is Ronse inderdaad the place to be voor alle geesteszieken, voor alle hopeloze gevallen uit de omstreken. Ze komen van heinde en ver. Er wordt zelfs een ommegang ingevoerd om de Ronsenaars zelf te behoeden voor de duivel. Maar de verering in de Sint-Hermeskerk en in de ommegang was onderhevig aan een hele evolutie door de eeuwen heen. Anno 2014, kunnen we ons dan 


‘Boompje groot, planterke dood’, zegt een spreekwoord. De planters van deze linden hebben er geen last meer van, WIJ WEL! In de zomer zien we het romaans-gotische monument dat de collegiale is niet meer. DE LINDEN MOETEN VERDWIJNEN!

 ook afvragen wat er nog rest van deze populaire verering? Is er nog plaats voor devotie of kreeg de folklore de overhand? 1/ “Saint-Hermès” De volksverering voor Sint-Hermes begint in het jaar 860 wanneer de relieken van de heilige overgebracht worden vanuit Kornelimünster. De relieken werden overgebracht vanuit de abdij van Inde (Kornelimünster bij Aken) naar de Sint-Pieterskerk en bleven hier tot de invallen van de Noormannen rond 880. In 940 keren de relieken terug vanuit het moederklooster. De overlevering wil dat de schoenmakers het recht verkregen om de relieken te gaan ophalen omdat zij het best geschoeid waren. Over de identiteit van de persoon zelf hebben we geen enkele zekerheid: voor sommigen was hij een Griek en daarbij verwijzen ze naar zijn naam, anderen beweren dan weer dat een Griekse slaaf of vrijgelatene nooit de status van heilige had kunnen verwerven. Hij wordt dan ook meestal voorgesteld als Romeins stadsprefect met… 

DE VRIJHEID ER SCHURKTE NOG ‘N HUIS TEGEN DE KERK AAN…

75

Jan|C NUMMER106 Van blz.74 tot blz.83 vervolgen we onze reeks over De Vrijheid, telkens op een andere manier…


 militaire uitrusting. Maar ook hier zijn geen bewijzen, want hij is op geen enkele lijst terug te vinden. Hij zou een heiden geweest zijn die zich liet bekeren nadat zijn overleden zoontje tot leven werd gewekt door paus Alexander (daarom een beeld van paus Alexander op het Hermesaltaar in de collegiale - n.v.d.r.). Beiden stierven uiteindelijk te marteldood. Op meerdere plaatsen werd Sint-Hermes vereerd voor het bekomen van goede oogsten, maar in Ronse kreeg hij zijn specialisatie in krankzinnigheid. Waarom weten we niet; er zijn wel meerdere heiligen hun hoofd kwijtgeraakt. Sint-Hermes wordt bijna altijd voorgesteld met een duivel, want krankzinnigheid wordt lang gezien als een bezetenheid door Satan. 2/“Les fous des environs” Vanaf de negende eeuw wordt Ronse bezocht door mensen met mentale ziekten in de periode van Pasen tot 15 augustus. Ze verblijven alleen of met hun familie in één van de vele herbergen rond de kerk van Sint-Pieter & Sint-Hermes. Om hun genezing te bekomen, moeten ze een heel strak schema volgen. Ze zijn verplicht minimum een ‘neuvaine’ te blijven en zich bij het begin van deze negen dagen in te schrijven in het “zottenboek” bij de buffetarius van Sint-Hermes (in heel België zijn maar twee registers bekend: in Ronse en in Geel). Hieruit ontstaat de uitdrukking: “Hij staat op den boek te Ronse.” Maar op het register staat de naam ‘zot’ nooit: in de middeleeuwse geschriften wordt nooit gesproken over ‘bezetenen’ of ‘gekken’, maar over ‘zieken van onze kerk’. De patiënten doen hierbij giften die ze in de gleuven van het buffet schuiven of betalen een contrapensum. Ze worden gewogen en moeten hun tegengewicht (contrapensum) in koren, groenten, kippen of voorwerpen betalen. Maar ook al in die tijd is het systeem van kortingen bekend: een voogd van een krankzinnig meisje krijgt omwille van de jeugdige leeftijd van de patiënte en omwille van haar armoede een korting van twee derden, maar hij moet wel aan de andere pelgrims zeggen dat hij maar 50% korting heeft gekregen. Dit om precedenten te voorkomen. Maar het is niet allemaal peis en vree: de patroonheilige wordt ten gelde gemaakt. Er zijn verschillende misbruiken bekend die ons vertrouwd zullen klinken. Sommige herbergiers lopen achter pelgrims aan, door en omheen de Sint-Hermeskerk, om ze naar hun etablissement te lokken. In 1508 wordt buffetarius Baert beschuldigd van ‘curieuze praktijken’ omdat hij zijn handen in de mouwen van jonge meisje zou steken als hij hen de arm van Sint-Hermes ter verering aanbiedt. Een confrater verwijt hem bovendien om vlas van de kerk, dat hij kreeg als gift van een pelgrim, voor eigen rekening te verkopen. Beide feiten kunnen niet bewezen worden, maar het verhaal doet wel de ronde dat de vele kippen die aan het buffet aangeboden worden een tweede of derde verkoop ondergaan op de naburige markt. Na die inschrijving volgt een volledige ritus: dagelijks worden de zieken gebaad in de crypte van de Sint-Hermeskerk. Er zijn twee badkamertjes - één voor vrouwen en één voor mannen - mét badmeesters. Aan water wordt reeds vóór het christendom magische levenskracht en genezing toegeschreven en de mensen worden hier gewassen om de toegangswegen in het menselijk lichaam voor de duivel af te schermen. Om het christelijk karakter van de hele ritus te versterken, zijn in kamers naast de baden, altaren geplaatst voor een badmis of missa balnei. Een ander essentieel onderdeel van de ritus is de omwandeling rond het reliekschrijn. De architectuur van de crypte is volledig bepaald door deze rondgang: de crypte heeft twee toegangen vanuit de bovenkerk: een ingang en een uitgang. Ook hier grijpt de katholieke kerk terug naar een gebruik van voor de kerstening: de magische kring (thans is er slechts één toegang, maar opnieuw een toegang vanuit de bovenkerk staat op de planning – n.v.d.r.). Als een rondgang niet mogelijk is, worden de zieken vastgebonden bij de relieken. In de bovenkerk staat nog een stenen bank met ijzeren ringen, recht voor het altaar van Sint-Hermes. Deze blijven in gebruik tot de 19de eeuw. Na de biecht en de communie volgt een duiveluitdrijving of exorcisme met teksten uit het ‘Boek der Bezweringen’ (dit boek werd niet bewaard). Beide rituelen – zowel het baden als de rondgang – worden afgeschaft in 1597 door het Concilie van Trente. De religieuze overheid schaft ‘bepaalde misbruiken dicht bij bijgeloof’ af. Baden in

76

de sacristie is nu onmogelijk en er wordt ook geen mis meer opgedragen in de aanwezigheid van de bader. Er zijn schandalen bekend waarbij onbehandelbare zieken kunnen ontsnappen uit het bad. De ritus wordt enorm vereenvoudigd tot besprenkeling met wijwater dat in contact kwam met de relieken. Het Boek der Bezweringen mag niet meer gebruikt worden omwille van indecente passages. Er gebeuren dus geen bezweringen meer, maar de priester spreekt een gewijde tekst of gebed uit waarin de tussenkomst van Sint-Hermes gevraagd wordt. Na de noveen met rituelen, krijgt de pelgrim een registratie of een gezegeld getuigschrift. Dit is het belangrijkste onderdeel en naast de genezing hét einddoel van de meeste zieken. Tijdens de noveen wordt de zieke, onderdaan van De Vrijheid, het kleine onafhankelijke grondgebied in Ronse van het kapittel met zijn kapittelkerk gewijd aan Sint-Hermes. Dit geeft vele privileges aan de patiënt maar vooral aan zijn familie. De geesteszieke heeft vanaf nu recht op een kerkelijke begrafenis, zelfs bij zelfmoord. Deze ‘kapitale’ zonde wordt je bovendien vergeven als de familie een bewijs van de noveen kan voorleggen. In geval van zelfmoord gaat de volledige erfenis altijd naar de plaatselijke heer, maar met dit getuigschrift komt de erfenis toe aan de wettelijke erfgenamen. Ook andere zonden zoals oudermoord worden vergeven als ze plaatsvinden na de noveen. Er zijn verhalen bekend waarbij het kapittel bemiddelt bij de plaatselijke overheid. Zoals bij de vrouw van Johannes Cappoen. De vrouw heeft zich verhangen, maar na tussenkomst van de kanunniken geeft de baljuw het lichaam vrij. De bescherming die het kapittel biedt, is zeker geen dode letter, maar het legt hen ook geen windeieren. Het kapittel krijgt voordelen: wanneer de zieke sterft op het grondgebied van De Vrijheid, moet de begrafenis daar betaald worden. En de kanunniken hebben ook recht op tien procent van de erfenis. We kunnen ons afvragen of de vele inschrijvingen in het boek van Sint-Hermes allemaal terecht waren. Had de familie van de patiënt altijd goede bedoelingen of kreeg de zieke soms een duwtje in de gewenste richting? Wat veroorzaakt deze vele gevallen van krankzinnigheid? Er zijn gevallen bekend waarbij mensen lijden aan ergotisme, een ziekte veroorzaakt door het eten van rogge (het graan van de armen), besmet met moederkoren. De gifstoffen in de schimmel veroorzaken krampen en samentrekkingen van de bloedbaan. Vingers en tenen kunnen hierdoor afsterven, maar de gifstoffen veroorzaken ook hallucinaties en uiteindelijk krankzinnigheid. Het Zottenboek geeft geen enkel bewijs van genezing, alleen overlijdens worden genoteerd. Toch zijn er verschillende bronnen die getuigen van genezingen, na één of meerdere novenen. Zo is er de getuigenis van Victor Vander Nesten uit 1622 die dankt voor zijn genezing verkregen van de goddelijke barmhartigheid en door de voorspraak van Sint-Hermes. Ook in deze lang vervlogen tijden moetde economie draaien: op het einde van de noveen kan je medailles kopen in verschillende metalen. Maar het volledige ritueel ondergaat in de loop der eeuwen gewilde en ongewilde wijzigingen. Naast het Concilie van Trente op het eind van de zestiende eeuw, bracht ook de Franse Revolutie veranderingen aan. Het kapittel verdwijnt samen met de rituelen en de voorrechten voor de zieken. Een registratie in het fameuze boek is alleen nog mogelijk voor meerdere jaren. Je kan je ook inschrijven voor het leven in de Sint-Hermesbroederschap om je van de bescherming van de heilige te verzekeren. In 2007 kreeg de deken van de Sint-Hermeskerk, Z.E.H. Michel T’Joen nog een brief van een Amerikaan die de hulp van Sint-Hermes wou inroepen. Maar vanaf 1800 wordt de volledige ritus lakser: zieken kunnen nu ook een plaatsvervanger sturen of hun noveen thuis afwerken. Worden deze mensen verhinderd tot Ronse te komen voor negen dagen omwille van hun werk of zijn we hier getuigen van een afnemende devotie? LEES VERDER OP BLZ.78.

Jan|C NUMMER106


77

Jan|C NUMMER106

Rita Termonia bezorgde ons deze oude foto’s (en nog ‘n pak andere die later aan bod zullen komen). Die van deze blz. kregen we eerder als postkaart vanwege ‘onze’ BEKE aka Bertrand Vande Kerckhove: gewoon hilarisch dat een (gehelmde!?) agent voor uitgerekend één auto het verkeer regelt!


 3/ Fiertel: Saint-Hermès laisse les Renaisiens tels qu’ils sont. Een genezing kon alleen maar gebeuren na een fysieke inspanning van de zieke bedevaarder. In de Middeleeuwen staat een bedevaart gelijk aan een tocht van minstens één dag. De Ronsenaars kunnen dus niet rekenen op de bijstand van hun eigen schutspatroon en weldoener. Zij kunnen niet genezen van hun geesteskwalen. Omdat zij geen pelgrimstocht kunnen ondernemen naar hun eigen stad, creëren zij met hun Fiertelommegang van 32,6 km een magische muur tegen de duivel. De relieken worden jaarlijks rond Ronse gedragen in hun schrijn (= fiertel) om door voorspraak van de heilige, Gods zegen te bekomen. De Fiertel zou ontstaan zijn ergens tussen de aankomst van de relieken in Ronse en de specialisatie van de Heilige Hermes in de dertiende eeuw als genezer van geestesziekten. In tegenstelling tot vooraf vermelde rituelen, is de Fiertel wel nog altijd heel levendig. Elk jaar, op Drievuldigheidszondag - dit is de zondag na Pinksteren - vragen de Ronsenaars bescherming over hun stad. De dag start om 7 uur met een misviering. Nadien wordt de stoet ingezet met klokkengeluid, beiaardspel en klaroengeschal. Het geheel heeft een vaste volgorde waarvan niet afgeweken kan worden: alle hoogwaardigheidsbekleders hebben hun vaste plaats. De belder geeft het ritme aan. De geestelijkheid gaat maar een kort stuk mee in de ommegang. Voor de processie heeft vanaf het begin het initiatief en de leiding bij leken gelegen, niét bij de geestelijkheid. Nog elk jaar moet het gemeentebestuur toestemming vragen voor de Fiertel aan de geestelijke overheid, hier de deken. Het schrijn wordt ook via een vaste route rond Ronse gedragen, waarbij het tweemaal het Vlaamse grondgebied verlaat: in Arc-Wattripont om er de graaf en gravin de Béthune te eren met een peperkoek en in Rozenaken (thans Russeignies, want voorheen Vlaanderen) waar het middagmaal genomen wordt en de relieken in de dorpskerk vereerd kunnen worden. In het begin en op het einde wordt de processie ‘opgevrolijkt’ door Sint-Hermes te paard die de duivel meesleurt aan een ketting. Hierbij symboliseert de Heilige het Goede en de duivel het Kwaad. Ze gaan het schrijn vooraf. Deze gewoonte gaat terug tot in de middeleeuwen waar het verhaal gevisualiseerd werd voor ongeletterden. We vinden hierover geen enkele vermelding, tot op het moment dat veel verboden wordt. Nu is de voorstelling eerder folkloristisch: de duivel huppelt in het rond en haalt uit naar het publiek, vooral de kinderen zijn het mikpunt. Dit veroorzaakt hilariteit. 4/ Sint-Hermes bedreigd? In de loop der eeuwen wordt het voortbestaan van de Fiertel meer dan eens bedreigd: zowel door buitenstaanders als door de Kerk zelf die altijd heel wantrouwig heeft gestaan tegenover de ommegang. Zo is er het jaar 1724 waarin het schrijn wordt aangevallen door de “Egyptiens”. Het gaat niet om Egyptenaren, maar wel om “gypsys”, waarmee men ex-soldaten en

huurlingen benoemt die de bossen ten noorden van Ronse onveilig maken. Zij willen het kostbare schrijn roven in het Muziekbos, maar worden weggejaagd door de ruiters van Saint-Sauveur en Roborst, die het schrijn beschermen tijdens de ommegang. Is het een waargebeurd verhaal dat tot ons gekomen is door mondelinge overlevering? In ieder geval heeft deze gebeurtenis zijn gevolgen tot op de dag van vandaag: wanneer de ommegang het huidige Muziekbos nadert, stopt de belder met bellen. Hij geeft het ritme niet meer aan en de bedevaarders lopen een paar tientallen meter. De traditie wil dat de Fiertel daar zo geruisloos mogelijk passeert om de geesten van de kwaadaardige “Egyptiens” niet wakker te maken. De Ommegang gaat meerdere keren niet uit of dan zonder schrijn, dit om veiligheidsredenen. Zo beslist het Kapittel in 1717 alleen ‘de kleine ommegang’ te doen omdat er te veel volk staat! Dit is buiten de ruiters van Saint Sauveur gerekend die het schrijn ‘schaken’, de… grote ommegang maken en de relieken ’s avonds mooi terugbrengen. De Kerk weigert nadien het schrijn voor processie. Ze komen wel op hun beslissing terug om commerciële reden… (1) Ook de beide wereldoorlogen hebben een impact op de ommegang. In het jaar 1915 mag de Fiertel nog doorgaan omdat het een religieuze manifestatie is. Maar de ommegang is afgeslankt en op sommige grenzen moet het schrijn doorgegeven worden omdat er een probleem is met de paspoorten. Tijdens WO II is de Fiertel verboden, maar de inwoners van Ronse willen geen enkel risico nemen. Ze willen én zullen hun stad beschermen tegen het Kwade. In 1940 doet Emmy (foto) Cotens de tocht met enkele anderen (2). Ze halen een doosje met een relikwie van Sint-Hermes bij de deken en dragen dat op hun lijf. Ze wisselen elkaar af om het samenscholingsverbod te ontwijken. Overal komen mensen op de dorpel van hun huis om getuige te zijn van deze wel heel speciale Fiertel. De Fiertel wordt ook verschillende keren bedreigd door het weer: in 1969 is er een verschrikkelijk onweer, in 1973 een extreme hitte (er valt een dode!). Een legende vertelt dat eeuwen geleden de wegen er zo slecht bijliggen door stormweer, dat de Ronsenaars beslissen om niet uit te gaan. Tijdens de avondceremonie zien enkele gelovigen dat de vier pootjes van het schrijn vol… modder gangen. Het schrijn heeft tóch de Fiertel op z’n dooie eentje gedaan! (3) Maar ook het schrijn en de relieken worden meermaals bedreigd. In 1572 wordt het schrijn naar het kasteel van Pamele gebracht. Op tijd? Les ‘gueux’ gooien de relieken door het venster waar ze op de oever van de Schelde vallen. (4) Zijn de relieken van Sint-Hermes hier ook het slachtoffer van? Er wordt hier niets over vermeld. Wel is er een nieuw schrijn in 1584 dat versierd zal worden door Ernestine de Ligne, 

78

Jan|C NUMMER106

Rita Claus: “Ons tant’Emmy (foto april 1970) was een speciale, goedlachse Ronsese dame. Ze reed met haren ‘TAVI’ (kever) van her naar der. Tavi Kloef werd naast haar begraven op de begraafplaats Hogerlucht in 1971, na voor beiden tragische gebeurtenissen die tot de Ronsese spraakhoudende geschiedenis behoren.”


 vrouw van Jan van Nassau, baron van Ronse. De relieken (5) zijn nog altijd een kostbaar bezit van Ronse. Bij het duizendjarig jubileum worden stukjes van het gebeente ontvreemd tijdens de tentoonstelling. De kerkfabriek schrijft daarop een brief naar de bisschop met de vraag om geen attest te geven dat de authenticiteit van de gestolen relikwie garandeert. Hun argument is economisch: he al te zeer verspreiden van relieken naar andere kerken zal de toeloop van de bedevaarders naar de SintHermeskerk fel doen dalen en de inkomsten in evenredigheid. Er zijn geen sporen of de bisschop hierop inging. De kerk staat wel een reliek af aan Warbeyen (Kleve). Deze parochie gewijd aan Sint-Hermes (zónder duivel!) heeft geen reliek. Van het bisdom krijgen ze een splintertje van 1 mm, maar de deken van Ronse is guller. De wraak van Sint-Hermes is evenredig: de pastoor valt bij het verlaten van de kerk op het voetpad en breekt zijn… bril! Sinds de middeleeuwen werden veel rituelen afgeschaft (6) en wij, mensen, hebben juist deze rituelen nodig. Sint-Hermes en zijn relieken hebben aan populariteit fel ingeboet. Geen enkel kind in Ronse wordt nog Hermes gedoopt en vele Ronsenaars kennen de geschiedenis van deze heilige man niet. Maar de Ommegang is nog altijd geliefd. De vraag die we ons terecht kunnen stellen is: imaakte de folklore schoon schip met devotie? Op deze en volgende pagina een Röntgenfoto van de Fiertel…

79

Jan|C NUMMER106


Voetnoten bij hogerstaande tekst… (1): In 1719 legt een brand Ronse in de as in 2 uur tijd. De Fiertel krijgt opnieuw toestemming om uit te gaan van de Aartsbisschop van Mechelen omwille van de toestand. (2) Getuigenis van Rita Claus. Emmy Cotens was haar doopmeter. (3) Getuigenis van Willy Deventer. (4) Een priester Jacques Macouvent raapt de relieken op; een acte opgemaakt in Pamele vertelt hierover. (5) Röntgen bewijzen de aanwezigheid van menselijk gebeente: twee opperarmbeenderen, een kuitbeen, een schouderblad enz. (6) Een laatste gebruik waarbij het beschadigde lichaamsdeel (in Ronse: het hoofd) met het water van de Heilige wordt overgoten en een rode stola op de hoofden wordt gelegd, is afgeschaft in 1967 (getuigenis van Willy Deventer). Over de gebeurtenis nabij het Muziekbos (zie blz.78) zijn er geen officiële documen-ten te vinden, noch in het Kapittel, noch in de administratie van de stad. De schoolhandboeken over de geschiedenis van de stad Ronse benadrukken wel de tussenkomst van de ruiters. Bewerkte tekst naar ‘paper’ van Ludwine Witzoreck, ROZENAKEN.

80

Jan|C NUMMER106

 tand & groef van de planken

het schapenvel omwikkelt de beenderen 

de (gebroken) schedelpan is duidelijk te zien 

SINT-HERMES GLASRAAM KERK ROZENAKEN.


SINT-HERMES IS OVERLEDEN! Vandaag vernam gAZet uit goede bron dat Louis Ameels die onze stadspatroon jarenlang gestalte gaf OP ZIJN BOERENPAARD in de Fiertelprocessies, is overleden.

DE VR I JHEID

31

81

Jan|C NUMMER106

DUIVEL


82 A B

C D

DE VRIJHEID

E

F


Bijschrift foto vorige pagina: zicht op De Vrijheid, vorige eeuw: A/ dit kapelgebouw, thans turnzaal, bestaat nog | B/ hier wachtten vele kinderen tijdens de schoolvakanties op de bussen (eerder veewagens) om naar het VP (VakantiePlein op Sint-Pieters) te vertrekken | C/ als allerlaatste woonde hier ‘paaster Mo°’ | tss B & C de dekenij ‘Lust’ | D/ hoekhuis naast ‘paté van bij Hans’ afgebroken in de zeventiger jaren vorige eeuw | E/ de Kleine Markt had in het midden een lantaarn op een mini-stoep | F/ geklasseerd textielpand, maar het werd op één nacht vanwege macht alleen (heb j’hem?) vakkundig neergehaald (wijlen Germain De Rouck liep voorheen nooit zó rood op als toen ie dàt vernam!

IN MEMORIAM

Bij het online gaan verneemt gAZet het overlijden van Roger Cnudde, kunstschilder. We brachten reeds werk van hem in onze vroegere edities. Op deze foto staat ie in 2012 n.a.v. KUES ofte Kunst in Eigenstreek waar Chris Van De Wijgaert hem namens de organisatie (het ABVV) in de bloemen zet, samen met zijn eega “Marieëtje”. Roger wordt ook geroemd om zijn nooit aflatende inzet voor het schildersatelier voor amateurs ‘Beukennootje’, zijn eigende leerstoel kunstschilderen in de Ronsese ‘hogeschool’. Rust in vrede,

Roger…

83

Jan|C NUMMER106 DE VRIJHEID


84

Jan|C NUMMER106 D C

B

I

E

A H G F

Onuitgegeven zicht op o.a. De Vrijheid met in wijzerzin A/ restanten klooster Zwarte Zusters | B/ kasteel Thomas, textielfabricant, de fabrieksschouw werd onder grote (gefilmde) belangstelling gedynamiteerd begin zeventiger jaren vorige eeuw om voor Delhaize supermarkt plaats te maken | C/ nu de fabrieken UTEXBEL | D/ het Schavaart | E/ beneden de Kruisstraat | F/ de Kegelkaai in de Watermolenstraat (net boven de F thans Auxilior) | G/ waar nu het grote gat gaapt tss Wijn- & Watermolenstraat | H/ deze huizenrij westkant Wijnstraat valt buiten De vrijheid van voorheen | I/ nog steeds huize Cuvelier aan ‘de Steenbrugge’ ofte Aimé Delhayeplein alwaar ook parkje Thomas…


85

Jan|C NUMMER106

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 27 JANUARI 2015 9:34…

EN VANDAAG POËZIE TEN TOP IN RONSE, OOK IN ONZE STAD…

MAN


86

Jan|C NUMMER106


Willy Deventer ontwierp het logo voor het 85-jarig lustrum van Moeder Laetitia Oudenaarde-Ronse: “Ik zocht vooral naar een jonge, dus kleurrijke uitstraling; de clubkleuren zijn rood en geel en deze zijn, bij aandachtige blik, opgesteld in een L vorm (initiaal van…

87

Jan|C NUMMER106

… de naam); meetkundige figuren stralen iets schools uit en de opvallende vijfhoek duidt op lustrum, een om de vijf jaar weerkerende viering; het logo moet ook vriendelijk ogen en daarom lacht de vijf witte tandjes bloot! De exponent groen (op wit) is het typische groen uit de Ronsese vlag, want lustrum 90 jaar Studentenclub Moeder Leatitia zal weer méér in Ronse worden gevierd…”

85-JARIG BESTAAN VAN MOEDER LAETITIA IN MAART 2015 PROGRAMMA ZATERDAG 28 MAART 2015 IN OUDENAARDE  16.00 uur: GEGIDST BEZOEK AAN HET MOU (Museum OUdenaarde) in het stadhuis (bij voldoende belangstelling een tweede groep om 16.30 uur)  17.30 uur: RECEPTIE in de raadzaal aangeboden door de burgemeester  18.30 uur: we steken de straat over en vieren verder op de RECEPTIE in hotel-restaurant De Zalm | Hoogstraat 4 te 9700 Oudenaarde| 055 31 13 14 | www.hoteldezalm.be  19.30 uur: aansluitend LUSTRUMBANKET van de aanwezige Laetitianen op het lustrumbanket zal een groepsfoto worden gemaakt en deze zal gepubliceerd worden in gAZet apr|A via gazetronse.be Het 80- jarig lustrum greep hoofzakelijk in Ronse plaats, wellicht is dit voor 90 jaar in 2020 weer zo!

LOUIS VERVAEKE PROFRENNER VOOR LOTTO-SOUDAL. VERVOLG VAN BLZ.44.

Ze bestempelen Louis als supergezonde kerel die 100% geeft wat wielrennen betreft, clean rijdt én bakken ambitie heeft. Ook de verwachtingen naar ooit een top vijf in la grande boucle komt ter tafel. Louis blijft er ijzig kalm bij. De laatste rietzetel wordt door Louis trainer Dirk Ongenae ingevuld die het heeft over de vele metingen die Louis in Leuven onderging én met goede wattages belovende verwachtingen schept. Louis: “Dirk is een pietje precies, belangrijk: net zoals ik ben”.


88

Jan|C NUMMER106

DE VRIJHEID

Nabij de oude Sint-Martenskerk afficheert ‘Ronse’ een toeristische explicatief én een toerist op ‘passage’ las de bij de plaatjes horende tekst. Schrijft ‘Ronse’ correct of laat het steken vallen? De nodige correcties op de vlg. pagina’s…


89

Jan|C NUMMER106

e MOET OUDE SINT-MARTENSKERK ZIJN

Moet zijn: de hele 19e eeuw enz.!

Hallo, waar vliegt de… gans!?! Moet zijn: totdat heel dit deel enz.!


90

Verbetering: het woordje en Jan|C NUMMER106 verbindt, héél zelden moet voor de en een komma, hier zeker overbodig! De bestellingen zullen wel… bestemmingen moeten zijn, toch? Zie onderaan… Tja, de l en de m toetsen zitten nu eenmaal naast elkaar op het toetsenbord!?!


91

Jan|C NUMMER106

Afgezien van de extra e na oud (oude dus), is eenduidigheid zoek: is het nu Sint-Martenskerk of zoals in de tekst op hetzelfde doek‌ Sint-Maartenskerk (tweemaal)!?!


92

Jan|C NUMMER106

‘Ronse’, let, ‘openbaar’ zeker, op correct taalgebruik, maar de fouten nemen niet weg dat het doek leuke plaatjes van vroeger afficheert… Kijk mee!

DE VRIJHEID


30

93

Jan|C NUMMER106 ORIGINEEL VAN HET KASTEEL VAN NASSAU

GEDICHT&DAG/FLASH

gAZet foto’s GEDICHT&DAG in FLASH volgorde: Zjef Van Uytsel | Laura Navez | Terka Steurbaut & figuratie | Rons’Art | Guy Van der Aa | Olivier Vermeeren | Mariethé Breittinck | Muriel Vandereecken (dienst toerisme) | Fuad Rifka & Klaar Vander Vennet | Zjef Van Uytsel… Locaties: parking Vanhovestraat (soep onder tent) | Leerpunt (binnen) | Kringwinkel (binnen) | ‘École moyenne’ (binnen) | villa Snoeck (buiten) | jammer genoeg niets in ‘t Snoecksteegje, ondanks … | Jan Van Nassaustraat (buiten) | pralines Hermes (binnen) | als sardines in een doos in café Volksbond wachtend op… Zjef én de WC’s bij de zaal gesloten!?!


honger heb ik naar liefde smacht ik, lief, alsjeblief, heb me lief MET ZINGEN IS DE LIEFDE BEGONNEN

lief, zingen wil ik van love, muziek ik, zang, 'k ben bang al zo lang hartendief blief! maar welke, denk ik, honger, wil ik zingen, wring ik keel, mijn, uit, slik ik géén noot?, stik ik op jouw hart, strik ik indien niet, prik ik luister, zing ik van JOU vooral... GEDICHT INGEZONDEN DOOR WILLY DEVENTER

én ik!

30

94

Jan|C NUMMER106

GEDICHT&DAG/FLASH ZJEF IN DE VOLKSBOND


Na enige reactiesprokkeling omtrent het stadsgedicht Ronse 2015 had dit (WINNEND IN CATEGORIE JEUGD 12/14 JAAR) gedicht van Lena Majri uit Ronse hét overkoepelende winnend gedicht mogen zijn – gedicht dat in de Volksbond werd voorgedragen…

WIEGELIED Wieg me zacht Wieg me langzaam In de armen van de slaap Laat me huilen Tot de tranen mij verdoven Traag glijdend van mijn kaak Ik had gezongen voor een leven Dat ik zo graag leiden wou Een leven in jouw armen Maar wieg me nu Wieg me langzaam In de armen van de slaap Want als ik niet kan liggen In jouw armen, in jouw buurt Dan lig ik liever in de armen Van een slaap die eeuwig duurt

30

95

Jan|C NUMMER106

GEDICHT&DAG/FLASH

We brengen een gedicht uit categorie jeugd 15/17 jaar onder de aandacht van onze lezers, wél genomineerd samen met twee andere, maar de jury (!) dacht géén prijs te moeten toekennen, ONDANKS DRIE GENOMINEERDEN!?! Het is van Niels Provost uit Ronse en leest zo…

MET ZINGEN IS DE LIEFDE BEGONNEN muzikale klanken, zoetgevooisde stemmen gevoelens als een westerstorm het zwoele zingen, de beukende wind het crescendo van de muziek de orkaan gaat aan land de tranen als een stortbui het geluk van de liefde in het oog van de orkaan

Besluit: de jury gebuisd, VOLTALLIG! Laat ze volgend jaar met z’n allen thuis kneuterend… en stel er een compleet nieuwe samen. Amen!


4 FEB WERELDKANKERDAG | 6 TOT 15 FEB VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN | 22 FEB EUROPESE DAG VAN HET SLACHTOFFER 28 FEB ZELDZAMEZIEKTENDAG | 28 FEB TOT 8 MAART WEEK VAN DE VRIJWILLIGER…

FEBRUARI … MAAND VAN LICHTMIS, VAN GEUTELINGEN, VAN VALENTIJN, DE KORTSTE MAAND OOK, IN FEBRUARI VERSCHIJNT GAZET TWEEMAAL: NUMMER 107 feb|A EN NUMMER 108 feb|B

96

Jan|C NUMMER106

Wordt Sinte Appolonia aanbeden om tandpijn te verzachten, dan zijn ‘haar’ geutelingen zoals ze in goed Vlaams zeggen: noer mienen tand!


HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.59.

ILLUSTRALE beschermd. De dieven hebben dus liever een andere naam genomen, een gebeuren waarvan ik tot in Roeselare heb gehoord, in de zin van: “Daar in Ronse was er nogal schandaal met die illustraties. In het stadspropagandablad (ik heb het ergens liggen) stond weer zo'n Sovjetuitleg over die naamsverandering: gewoon liegen op stadskosten (je kan je voorstellen hoe het leven in een 'echte' dictatuur moet zijn?)! Kom mij dus niet zeggen dat de lokale politici van niets weten; ze zitten mee in het rancuneuze, provincialistische gedoe van de huidige formule. En moreel gezien hebben ze mee een mes in mijn rug gestoken, al heb ik de dreiging kunnen afwenden om een part stadssubsidie te moeten terugbetalen. Kortom en afgezien van de morele component van deze zaak, zowel bij de dieven als bij het medeplichtige stadsbestuur, van toen en nu, is er een compleet gebrek aan werkelijk strategisch inzicht, blijkbaar gevoed door een toch werkelijk overjaars en gewoon contra-productief alleen denken vanuit Vlaamse ingesteldheid. Ziedaar én nu schrijf ik er niets meer over tot aan die memoires. Ik heb vanuit deze nare ervaringen toch wel geleerd om eens wat meer voor mezelf op te komen. Een schrale troost is dat en zelfs dat doctoraat waarmee ik doende ben gaat essentieel over wel burgerzin of geen burgerzin. Ook daarmee heb ik nu ook al liefst vier maal vodden, zeg deels diefstallen e.d.m. mee gehad - zelfs door mijn eigenste promotor die zich 'toch' al heeft verontschuldigd, zelfs op die avond in Ronse, maar ik hou werkelijk verder mijn hart vast: mijn kinderen vinden me reeds té lang naïef. Een idioot ook misschien die er gelukkig geen hartaanval van heeft gekregen, allez, voor mij dan toch. Nu, mocht ik er ooit op worden aangesproken, dan heb ik in de gAZet van mister Deventer mijn woord geplaceerd. Jean-Marie De Dijn, idioot om Ronse, toch?

z

97

Jan|C NUMMER106

VERVOLG VAN BLZ.06. restauratie van het stadhuis van Oudenaarde. Maar deze bewering kan niet ondersteund worden met documenten uit het stadsarchief van de stad. VILLA SNOECK Notaris Charles Snoeck zal de erfenis van Vanhove regelen in 1844. Hijzelf wordt de trotse bezitter van een groot aantal verkavelde percelen. Hij bouwt er deels met afbraakmateriaal van het kasteel zijn Villa Snoeck op de sousbassementen van het voormalige poortgebouw (zie voorheen in gAZet). Maar hij laat ook een concertzaal bouwen en kleine arbeidershuisjes op de fundamenten van de vroegere kelders van het kasteel. Zo ontstaat het beluik ‘t Snoecksteegje, dat nu nog altijd bestaat. Het prachtige kasteel van Nassau in Ronse, dat evenveel vensters telde als er dagen zijn in een jaar, staat er niet meer. Er blijven ons enkel een paar schilderijtjes en pentekeningen alsook een weergave door de grote Sandrus... Mét het kasteel zou Ronse nog véél méér toerisme zijn… Maar [oetie en toetie] zegt men hier!

.

..

== Lezing door Lorenz De Pessemier ofte Ronsenaar i/d wijde wereld met HET ERFGOED VAN CAMBODJA EN VIETNAM vrijdag 6 feb’15 in CC De Ververij lokaal 105 == PRIJS DELGHUST 2015 van 1250 euro voor originele scriptie geschreven/gepubliceerd na 1 december 2010 over Ronsese geschiedenis/folklore in geprinte versie te sturen naar Delghustfonds, Kasteelstraat 96 en dit tot 15 december 2015 == GOKRTI-BIB is in 2015 ook open op zaterdag, net zoals op woensdag van 9 tot 12 uur == Hervé Deleu, stadsgedicht Ronse 2014, werd per 30 januari 2015 stadsdichter van Gavere == Patrick Aelvoet zal gAZet vertegenwoordigen op de nieuwjaarsreceptie Goditia == ZORGEN VOOR MORGEN in De Linde dinsdag 10 feb’15 persmoment en op vrijdag 20 feb’15 20 uur causerie door Manu Keise omtrent LEVENSEINDE en alles wat er komt bij kijken in CC De Ververij == zie ook vlg. pagina…


31

98

Jan|C NUMMER106


31

99

Jan|C NUMMER106


31

VAN LEVENDE LEGENDE TOT LEGENDARISCHE LEGISLATUUR... Twee honderd jaar geleden vond de slag van Waterloo plaats. Dit betekende het einde van zijn rijk. We vroegen Else Van Den Heede, lerares geschiedenis aan het KSO Ronse, om bij die gelegenheid te spreken over de figuur van Napoleon.

Deze causerie vindt plaats op dinsdag 10 februari om 20.00 uur zolder van Brouwerij De Keyser (sic!), Priesterstraat 13. Toegang: leden DAVIDSFONDS €5 en niet-leden €7.

100

Jan|C NUMMER106

NAPOLÉON

We laten Else reeds even aan het woord. “De naam Napoleon Bonaparte laat niemand koud. De vele royale schilderijen spreken tot de verbeelding, terwijl de slagen van Trafalgar en Waterloo de inspiratie vormen voor menig videospel. Volgens Amerikaanse wetenschappers bekleedt Napoleon zelfs de derde plaats op de lijst van belangrijkste historische figuren ooit. Enkel Jezus en Mohammed moet hij laten voorgaan. De toekomst van Napoleon zag er bij zijn geboorte nochtans veel minder rooskleurig uit. Als tweede zoon van een gewezen Italiaanse edelman en een Corsicaanse, analfabetische boerendochter, waren Napoleons kansen op een beter leven niet erg groot. Smeekbedes, armoede en honger behoorden tot het dagelijkse leven van de Bonapartes. Maar met een ijzeren wilskracht en heel wat doorzettingsvermogen, sloeg de familie zich er steeds doorheen.

EMPÉREUR

En toch zou net die armtierige periode de basis leggen voor het karakter en de eigenheid die deel uitmaken van de sterkte van Napoleon. Hij zou vaak het verstand van zijn vader en de praktische geest van zijn moeder moeten combineren om moeilijke of cruciale hordes te overwinnen. Napoleon had ze nodig tijdens zijn studies, waar hij bijna als een verloren ziel ronddwaalde in Frankrijk; hij deed er een beroep op wanneer hij Corsica probeerde te bevrijden van het Franse juk en ze vormden de leidraad wanneer hij geloofde in de idealen van de Franse Revolutie, maar toch ook sympathie kon opbrengen voor eerder antirevolutionaire ideeën. Later zouden nieuwe familiale gebeurtenissen de keuzes van Napoleon bepalen. De dood van zijn vader gecombineerd met Napoleons koppige karakter en de religieuze functie van zijn oudere broer, maakten van Napoleon de nieuwe pater familias. Híj moest nu elf extra monden voeden en instaan voor hun veiligheid. Daardoor kon hij niet anders dan snel doorgroeien in het leger, waardoor hij in het oog sprong bij de revolutionaire leiders. De basis voor zijn politieke carrière was gelegd. Napoleon balanceerde op de slappe koord van militair en politiek succes. Zijn familie omvatte opeens meer dan Frankrijk, Napoleon was klaar om the godfather van Europa worden. Napoleons persoonlijke, militaire en politieke carrière gaan dus hand in hand. Helaas wordt deze familiale invalshoek vaak heel weinig belicht. ‘Napoleon: van levende leugen tot legendarische legislatuur’ tracht daarom toe te lichten hoe de familiale waarden van Bonaparte de basis gelegd hebben voor de moderne maatschappij en de waarden van het hedendaagse Europa. Denk daarbij vooral aan de Code Napoléon!


101

Jan|C NUMMER106

EXTRA

&

De ampersand van CD&V was zondag 01 februari 2015 nadrukkelijk aanwezig in de passage van de Sint-Martenskerk n.a.v. de nieuwjaarsreceptie van, samen met Groen goed 1/3e van de Ronsese kiezers, de grootste meerderheidspartij van de Ronsese coalitie. Lees verder op vlg. blz.


 Na het welkom vanwege Patrice Dutranoit kreeg nationaal voorzitter Wouter Beke het woord, maar het was vooral de speech van burgemeester Luc Dupont die wat informatie gaf over het reilen en zeilen in onze Hermesstede. Hij riep meteen op om vooral in 2015 voor Ronse een POSITIEF verhaal te weerhouden en al dat negatief gezaag en geklaag onder de tapis plein te houden (sic!). (*) De plannen voor De Vrijheid zijn in volle voorbereiding, toerisme Ronse rijft € 500 000 extra binnen, maar de archeologische opgravingen op liefst zes locaties zullen een aardige duit gaan kosten van elk van ons, belastingbetalers. Luc loofde het privéinitiatief dat zonder één cent vanuit de stadskas (is dat zo?) de restauratie van deze, hij noemde het dan weer de oude Sint-Martinuskerk – zie de blz.88 t/m 92 én zijnde de zondagskerk voor het adellijke geslacht van de van Nassau’s – vroegere kerk weldra tot een goed einde brengt en nu voortijdig werd verhuurd voor de nieuwjaarsbrunch van CD&V. 

&

(*) Onze burgervader had de lachers op zijn hand kunnen krijgen door langs zijn neus weg te melden dat Ronse sinds de laatste dag van januari aan de Engelsenlaan 53 nu blijkbaar ook een EROTIEKSUPERMARKT ‘rijk’ is!?!

102

Jan|C NUMMER106

EXTRA


103

Jan|C NUMMER106

&

EXTRA


&

Dupont betreurt dat er in Ronse zoveel moois tegen de vlakte ging (o.a. het kasteel van Nassau – zie ook hoger in deze gAZet). Denk erbij, lezer, dat ‘de politiek’ daartoe meestal de aanzet geeft! De burgervader kan zijn tevredenheid niet onder stoelen en banken steken dat “D’oude school” eindelijk tegen de vlakte ging, jawel deze van de beroemde graffiti én wat je ziet op de volgende blz.!

104

Jan|C NUMMER106

EXTRA


&

105

Jan|C NUMMER106

EXTRA

GERED GESLOOPT


106

Jan|C NUMMER106

EXTRA


107

Jan|C NUMMER106

EXTRA

Dit aan de rand van de campus overgebleven kot getuigt nog effe van de graffiti‌


108

Zoals een hondje aan de voeten van gisants (*) de metafoor ‘trouw’ uitbeeldt, zo lijkt deze viervoeter nog effe trouw de wake te houden bij wat ooit Jan|C NUMMER106 “De Oude School” was! H.I.P.B. …

R.I.P.!

EXTRA

(*) Gisant van Margaretha van Bourbon / Klooster van Brou.

== noch bloemen, noch kransen ==


31

‘n Volgende gAZet verschijnt midden VOLLEDIG OVERZICHT VAN… februari 2015 als gAZet nummer 107 feb|A

109

Jan|C NUMMER106

VIEW


30

110

Jan|C NUMMER106

EXTRA


111

We konden niet nalaten om ons maagdelijk redactieterras voor een extra Ronse deze week vandaag vrijdag 30 januari 2015 8:30 met deze tekst te bezoedelen: RONSE IN ‘T WIT!


.

.

… zeker na het wereldwijde protest tegen CHARLIE HEBDO hakt de ISLAM vanuit vlammende oppositie…

de aardbol in twee!

112

. Jan|C NUMMER106

exit

COPYRIGHT BY GAZET RONSE 2015

.