Page 1


San eagrán seo de

Ba mhaith leis an eagarthóir míle buíochas a ghabáil as ucht gach éinne a chur leis an eagrán seo, go háirithe Trinity Publications agus Oifig na Gaeilge. Go n-éirí go mór leis an gcéad eagarthóir eile. Eagarthóir: Fionn Ó Deá


Eagarfhocal !

Seanfhocal an Eagrรกin

Na hUimhreacha


Ospidéal, 1949

Tugann Doireann Ní Chonghaile léargas dúinn, i nguth a seanathar, ar an lá a rugadh a hathair.


Réimse fairsing de seirbhísí chun bualadh le do riachtanais, tá foireann oilte agus an fearras is déanaí againn chun na torthaí is fearr a bhaint amach i gconaí.


Coláiste na Tríonóide: 2009-2013

Cuimhní Phádraig Schaler ar cheathar bhliain dá shaol.


An Cumann Gaelach 2012-13: Bliain d'รกr Saol

Seachtain na bhFreshers 2012


Lá na Gaeilge/ Oíche na gCoinnle

Cóisir na Nollag Seán Bán Bhreathnach ag Seoladh Oifigiúil Sheomra na Gaeilge

Oireachtas na Samhna 2012


Éigse na Tríonóide 2013

An Bál Gaelach Oscars na Bliana 2012/ 13


An dTuigeann Tú?


Seirbhísí nua Gaeilge sa Leabharlann Niamh Ní Chróinín


James Hussey ón scéim chónaithe ag labhairt faoi na scéimeanna conaithe ag ceann de na ranganna comhrá seachtainiúla do mhic léinn agus baill foirne a eagraíonn Oifig na Gaeilge. Chláraigh thart ar 240 daoine do na ranganna seo I mí Eanáir.


Cuid den slua a bhí i láthair ag an seisiún ceoil a d’eagraigh Scéim Dhartraí sa Bhutrach le linn Sheachtain na Gaeilge


Cé Leis Tú. . . ?


Ná déan dearmad ar chéard a rinneamar. Ná déan dearmad ar ár gcairdeas. Ná déan dearmad ar chonas a chuireamar aithne ar a chéile. Riamh. Agus beidh an Ghaeilge slán.


Lá Tipicúil na Scéime

Eagrán 4, 2012/13  

An ceathrú eagrán agus an t-eagrán deireanach den bhliain 2012/13

Eagrán 4, 2012/13  

An ceathrú eagrán agus an t-eagrán deireanach den bhliain 2012/13

Advertisement