Page 1


San eagrán seo de

Eagarthóir: Fionn Ó Deá

Ba mhaith leis an eagarthóir buíochas a ghabháil le gach éinne a chuir leis an eagrán seo, go háirithe Oisín Mistéil, Oifig na Gaeilge agus Trinity Publications.


Eagarfhocal

Na hUimhreacha

Seanfhocal an Eagrรกin


M’Eipeafáiní Ceoil 2012

le Eoin Mac Giolla Bhríde

Ham Sandwich faoi lán seoil


Deireadh leis an gCiúnas

le Síobhra Aiken

Ar tháinig deireadh leis an gciúnas i ndiadh bhás Savita?


Agóid "Pro-Life" sa chathair le déanaí.


Eoin MacCárthaigh, Cathal Ó Háinle, Maire Ní Annracháin (UCD) agus Jurgen Uhlich ag seoladh “Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle”, TCD, Samháin 2012.


Ó Chiarraí go mBaile Átha Cliath

le Shauna Ní Chonchúir

"Ag deireadh na bliana, bhuail mé le Coppers..."


Litríocht ár Lae

le Pádraig Schaler

An Siopa Leabhar ar Shráid Fhearcair


'Big Deal'

Scéal Nuala Ní Dhomhnaill le Ciara Heneghan


An dTuigeann TĂş?

le hAndrew King

"An Teach Ice"


Ar maidin: f贸s beo.


Tuathal: Éigse na Tríonóide 2013  
Tuathal: Éigse na Tríonóide 2013  

An triú eagrán den bhliain 2012-13. Éigse na Tríonóide

Advertisement