Programmaboekje 2022

Page 1

De kracht van muziek

lied & lyriek · jong & oud · toppers & talenten

Festival 21-10 / 6-11-2022 www.festivalvocallis.nl

Educatie 7-11 / 20-11-2022

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Sonata of the Sun. Allegro

Voorwoord

De kracht van muziek

Het Internationaal Festival Vocallis heeft onlangs middels een bijzonder concert het tweede lustrum gevierd. De plaats van handeling was de Kopermolen te Vaals. Voor Vocallis ‘heilige grond’ omdat de Kopermolen gezien mag worden als de bakermat van het festival. De in Vaals woonachtige pianist Roger Braun lanceerde het idee van een soort van Liedconcours/festival voor de Euregio. Nu, tien jaar later, mogen wij constateren dat hij een zaadje geplant heeft in vruchtbare grond. Dat onze zakelijk directeur Jo Zinken in de pioniersfase een stevige basis voor de organisatie gelegd heeft, mag in dit verband niet onvermeld blijven.

Het festival heeft inmiddels programmatisch een nagenoeg volwassen status bereikt en zijn vleugels uitgespreid over heel Zuid-Limburg en een deel van de Euregio. Veel mensen hebben de afgelopen jaren via tal van bijzondere Vocallis-concerten de kracht van de muziek mogen ervaren.

A propos, DE KRACHT VAN MUZIEK!

De afgelopen jaren zijn van de hand van meerdere wetenschappers boeken verschenen die de uitzonderlijke betekenis van de muziek voor het welzijn van de mens beschrijven. De kracht van muziek. In Nederland heeft o.a. de bekende neuropsycholoog Erik Scherder hierover gepubliceerd. Zijn boek ‘Singing in the Brain’ is in dat verband meer dan de moeite van het lezen waard. Op 22 oktober organiseren wij in Maastricht in samenwerking met Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music een zeer aanbevelenswaardig symposium over dit onderwerp met een zestal bijzondere sprekers.

Vocallis programmeert in het verlengde van het bovenstaande bewust voor een breed publiek, c.q. meerdere doelgroepen. Vocallis biedt luistergenot, ontroert, daagt uit, dwingt tot nadenken en nodigt uit tot meedoen!

Vanuit dat perspectief beginnen wij aan het volgende decennium. Van harte beloven wij u dat de verwondering de boventoon zal blijven voeren!

Reg van Loo, voorzitter

Thema De invloed van muziek

Terugkijkend in de tijd, prijs ik mij gelukkig dat er altijd muziek was in mijn leven. Mijn eerste herinneringen gaan terug naar mijn ouderlijk huis, waar mijn vader een pick-up had, die ík alleen als bijna-jongste mocht bedienen. Waarschijnlijk omdat ik heel voorzichtig de platen aan de rand vastpakte en nooit met mijn vingertjes – ook later – de groeven toucheerde.

Ik koesterde de muziek van de 78-toeren – schellak – platen van mijn vader, ik draaide vaak van Max van Praag “mijn pappie is enkel een foto” en “als de klok van Arnemuiden” (alom droefenis) en daarna kwamen de singles en de lp’s … Ik gaf al mijn geld, verdiend met vakantiebaantjes, volledig uit aan lp’s en boeken. Tot wanhoop van mijn moeder. Veel popmuziek, maar tegelijkertijd begon mijn liefde voor klassieke muziek.

Ik ontdekte de enorme variëteit aan muziek en vooral de kracht en troost die muziek mij gaf. De muziek die ik draaide in de rouwperiode na het – veel te jong, hij was pas 53 – overlijden van mijn vader, gaf me veel steun.

Daarna ondervond ik dat sommige klassieke muziek een enorme boost aan energie kon geven. Mahler en Sjostakovitsj’s symfonieën klonken stevig door mijn kamer.

Als onderwijzer kreeg ik ervaringen mee dat de meeste kinderen zeer gevoelig waren voor muziek en dat je de stemming daarmee kon beïnvloeden … Nu, decennia later is de invloed die muziek heeft op onze emotie, door beleving en onderzoek allang bewezen. En veel meer. Muziek is van onschatbare waarde voor de mens op alle leeftijden. Ook voor het ongeboren kind.

Vandaar mijn keuze voor het thema “de kracht van muziek”, want ieder mens gun je toch die fantastische ervaringen met muziek.

Wij geven weer ruim baan aan jong talent, organiseren de Masterclass, een symposium, de componistendag en geven heel veel ruimte aan educatieve concertjes en projecten. Ook is er nieuw werk van drie componisten, twee dichters en twee beeldende creatievelingen.

Blijf verwonderd bij Vocallis, tijdens ontmoetingen op bijzondere plekken.

3 foto: Ezgi Uslu

De kracht van muziek Symposium

Een fascinerende ontdekkingstocht naar de kracht van muziek

Een dag met zes sprekers die vanuit verschillende invalshoeken het thema ‘de kracht van muziek’ nader bekijken en toelichten. Vanuit o.a. de neurologie, psychologie, filosofie, sociologie en muziektherapie. Muziek verbindt ons met onszelf en met elkaar. En het kan helend werken, geeft kracht en troost.

Hier het schema van de dag (tijden bij benadering) en de sprekers:

10.00 uur: Dagopening

Sprekers:

10.05 uur: Peter Peters

Universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek aan de Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Directeur van het Maastricht Centre for the Innovation of Music, een structurele samenwerking tussen philharmonie zuidnederland, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht Het MCICM doet academisch en artistiek onderzoek naar vernieuwende praktijken in de klassieke muziek.

Lezing: De sociale kracht van muziek Al eeuwenlang brengt muziek mensen bij elkaar. Bij religieuze en wereldse belangrijke momenten klonk muziek op straten en in kerken, bij mensen thuis en aan het hof. Wat is de sociale kracht van muziek? Wat is het in samen muziek maken of beluisteren dat ons bindt? Deze vragen staan ook centraal in het boek The Hidden Musicians (De verborgen musici) van Ruth Finnegan. In deze klassiek geworden etnografische studie naar amateurmusici in een klein Engels dorp onderzocht Finnegan hoe muziek lokale gemeenschappen schept. Veel van wat Finnegan in de jaren tachtig beschreef bestaat nog altijd, ook in Limburg. Maar veel is ook veranderd, denk aan de opkomst van het internet en de sociale media. Welke invloed hebben deze technologieën op de manier waarop muziek mensen verbindt?

11 uur: Marlies de Munck Belgische filosofe die gespecialiseerd is in de filosofie van de muziek. Ze doceert aan de Universiteit Antwerpen.

Lezing: Wie luistert er nog naar klassieke muziek?

Waar gaat het naartoe met de klassieke muziek? Sommige mensen menen dat we het einde meemaken van de eeuwenoude westerse muziektraditie. Anderen kijken net hoopvol naar de toekomst. Dankzij nieuwe digitale technologieën is muziek nu overal en altijd beschikbaar. Nog nooit werd er zoveel naar muziek geluisterd. Het traditionele concertformat mag dan misschien veranderen, maar de muziek zelf vindt beslist wegen om nieuwe, jongere luisteraars te bereiken.

Deze lezing reflecteert over dat toekomstperspectief. Is de hoop gerechtvaardigd of is er meer aan de hand? Kan het zijn dat de digitale media een verstrooide manier van luisteren aanleren? Ongetwijfeld hebben de nieuwe technologieën een impact op het klassieke ideaal van geconcentreerd, aandachtig luisteren. Maar wat betekent dat voor de muziek zelf? Dient ze zich aan te passen aan de veranderende wereld? Met haar repetitieve structuren en eenvoudige melodische cellen toont de populaire neoklassieke muziek van vandaag alvast de weg. Het lijkt erop dat de verhouding tussen muziek en luisteraar stilaan omkeert, met mogelijk grote gevolgen voor ons begrip van de klassieke canon.

Zaterdag 22 oktober 10.00 uur- 17.00 uur Cultureel Podium Lutherse Kerk, Hondstraat 14 Maastricht

Ism Maastricht University, Centre for the Innovation of Classical Music

Entree

Passepartout € 25,00, inclusief koffie/ thee Lezingen “per stuk” € 5

Lezing Mark Mieras/ Lien Haegeman € 10 Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

11.45 uur: Mark Reybrouck

Professor Emeritus. Onderzoeksinteresses in muziekeducatie, semiotiek van muziek, muziekpsychologie, luisterstrategieën, muzikale epistemologie en (neuro)biologische benadering van muziekcognitie.

Lezing: Hoe de menselijke stem ons brein beroert. Over de helende werking van muziek.

Muziek is in staat om ons diep te raken. We krijgen kippenvel of ervaren andere vormen van lichamelijke reacties. De invloed van muziek op ons brein en onze zintuigen is dan ook zeer groot. Dat is een groeiend inzicht van de moderne neurowetenschappen. Maar met muziek kun je zeer veel kanten uit en je kunt er ook op verschillende manieren mee omgaan. In deze presentatie wordt hierop ingegaan met speciale aandacht voor de muzikale mogelijkheden van de menselijke stem. Enkele belangrijke vragen passeren de revue: hoe reageert ons lichaam en ons brein op specifieke soorten stemgebruik? is er sprake van een weldadige invloed of zijn er ook schadelijke factoren in het spel? wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid en welbevinden op langere termijn? wat is het belang van modulerende factoren zoals aandacht, motivatie, openheid en bereidheid tot leren? en is de soort muziek ook van belang? Het geheel wordt zeer bevattelijk uitgelegd met veel luistervoorbeelden, beeldmateriaal en een aantal praktische luistertips.

13.00 uur: pauze

foto: Moniek Wegdam UM FDCW 4

14.00 uur: Mark Mieras Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist maar vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Mieras, die ooit cum laude afstudeerde in de theoretische natuurkunde, is een bevlogen en veelgevraagd spreker (www.mieras.nl).

Lezing: Wat muziek met ons doet Laat u tijdens deze concertlezing meevoeren door mezzosopraan Lien Haegeman en wetenschapsjournalist Mark Mieras op zoek naar het geheim van zang en muziek. Beleef de muziek nog intenser aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over hoe muziek ons raakt. Muziek is herinnering, uitdaging en een bron van bewegelijkheid, zegt Mieras. Muziek activeert onze tijdreiscapsule, om naar vervlogen tijden te snellen. Muziek daagt onze hersenen ook uit om te balanceren tussen orde en verrassing. En muziek helpt ons innerlijk bewegelijk en jong te blijven. Geen wonder dat mensen blij en gezonder worden van muziek. En dat wie vergeetachtig is zichzelf in de muziek terugvindt. Laat je meevoeren in een fascinerende reis door je eigen muzikale hersenen.

De Belgische mezzosopraan Lien Haegeman begon haar opleiding bij Luciënne van Dijk aan het conservatorium in Antwerpen. Haar vorming tot operazangeres rondde ze cum laude af bij Mya Besselink aan het Maastrichts conservatorium. De liefde voor muziek is later verrijkt met 2 nieuwe passies: kaas en wijn. In de laatste 10 jaar is Lien opgeleid tot kaasmeester en vinoloog/ sommelier. Door dit prachtig zinnenprikkelend trio - zang, kaas, wijn - is Lien vooral geïnteresseerd geraakt en verdiept ze zich steeds verder in hoe de verschillende zintuigen elkaar beïnvloeden in de uiteindelijke beleving.

15.15 uur: Dr. Martina de Witte

Dr. Martina de Witte is gepromoveerd op effecten van muziekinterventies op stress reductie en is werkzaam als onderzoeker/ docent bij de Universiteit van Amsterdam, de Open Universiteit, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Martina heeft veertien jaar als muziektherapeut bij STEVIG gewerkt, een organisatie die jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek helpt. De laatste jaren werkte ze op de forensisch psychiatrische afdeling met mensen die vanwege een juridische maatregel gedwongen opgenomen en behandeld moeten worden. De ervaringen die ze daar op deed, gebruikt ze nu als onderzoeker en docent muziektherapie en vormden de aanleiding voor haar promotieonderzoek. Wanneer een cliënt stress ervaart, kan hij minder goed nadenken en op een rijtje krijgen waarom hij zo gehandeld heeft. Het aanpakken van stress is dus een belangrijk doel van de algehele behandeling.

Lezing: Muziekinterventies voor het verminderen van stress  Muziek is inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en wordt al decennia lang in verband gebracht met relaxatie, kalmering, en het verminderen van stress.

Niet alleen in de sportschool, de horeca of op het treinstation, maar zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg wordt muziek steeds vaker ingezet om de mood van mensen te beïnvloeden. Om het hoofd te bieden aan de negatieve impact van stress, gebruiken miljoenen mensen over de hele wereld kalmerende medicatie, die op haar beurt geassocieerd wordt met talrijke negatieve bijwerkingen. Wellicht is het tijd om andere methoden van behandeling een kans te geven, zoals muziekinterventies, zeker in het licht van recent wetenschappelijke onderzoek.

Deze lezing gaat in op de verschillende typen muziekinterventies en waarom deze een positieve bijdrage kunnen leveren bij het behandelen van stressklachten. Welke facetten van muziek dragen daaraan bij? Wanneer werkt het en werkt het eigenlijk wel bij iedereen? Door wetenschappelijke inzichten te verbinden aan hoe het in de praktijk werkt, wordt uiteengezet hoe muziek kan bijdragen aan het verminderen van stress.

16.00 uur: Mathieu Pater/Stichting Papageno In 1997 richtte Aaltje van Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden, Stichting Papageno op om kinderen en jongeren met autisme te helpen.

Nu, alweer 25 jaar later, is Papageno een begrip in Nederland. De Stichting heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en activiteiten richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme. Een van de kernactiviteiten die Papageno vanaf de start aanbiedt is muziektherapie. Wekelijks rijden er ruim 20 muziektherapeuten door heel Nederland om muziektherapie te brengen bij kinderen en jongeren met autisme. Mathieu Pater is als muziektherapeut en onderzoeker verbonden aan Stichting Papageno. De afgelopen jaren deed hij onderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen naar de muziektherapie zoals deze bij Papageno wordt aangeboden. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het proefschrift ‘Music therapy for children with Autism Spectrum Disorder, Development and first evaluation of the Papageno Music Therapy Program’ welke hij op 10 maart jl. met succes heeft verdedigd. Hiermee is op een innovatieve wijze bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van muziektherapie voor kinderen en jongeren met autisme.

Lezing: muziektherapie voor kinderen en jongeren met autisme.

Duur van de lezingen 45/70 minuten Lezing Mark Mieras 80/90 minuten

foto: Hein van den Heuvel
5
foto: Rick Mandoeng

Toen Ton Kropivsek het gedicht “Met meziek” van Har Sniekers las, werd hij geïnspireerd tot het schrijven van een nieuw werk. Ton schrijft in de partituur: geschreven voor Internationaal Festival Vocallis 2022. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor

Het werk is te horen op zaterdagmiddag 29 oktober in Oud-Rekum en zondagavond 30 oktober in Wijnandsrade.

Mèt meziek

Trómme op de telder mèt mets en versjèt of zès bitterballe broesendj in ’t vèt … is det meziek?

En de dónderslaag op eine heite zomerdaag of det boenkeboenke den van de scan … is det ouch meziek?

Meziek vertèltj verhaole vol veur en fantasie hèltj ós van weeg toet graaf kómpenie. Meziek plektj plaosters op de deepste sneje en wiltj ouch toew vinsters ‘n oetzich beje.

Meziek geuftj mèt eine breie zaochte kwas kleur aan geveules en grieptj dich dèk vas. Kruuptj mèt häöre geis gans in dien waeze en kan door sjoeanheid allein al genaeze.

Har Sniekers

Over Har Sniekers (1947)

De in Thorn geboren Limburgse dichter schrijft in zijn eigen dialect. In 2004 volgde hij een ‘post-HBO leergang Limburgs’ en won hij de Veldeke literatuurprijs voor een serie gedichten. In januari 2009 werd Har stadsdichter van het witte stadje en eindredacteur voor Veldeke Limburg.

Over Jesse Passenier (1985)

Internationaal Festival

Vocallis geeft jaarlijks opdracht aan twee dichters. Dit jaar Annemarie Estor en Har Sniekers. Har in het dialect en Annemarie schreef zelfs haar gedicht in het Nederlands en in het dialect. Deze gedichten zijn de tekst voor twee nieuwe composities, dit jaar geschreven door Maarten Ter Horst en Jesse Passenier. Bijzonder is dat beide werken uitgevoerd worden door twee verschillende solisten, te weten Bibi Ortjens en Vincent Kusters. Meer informatie hierover op pagina 16.

Deze composities en gedichten zijn te horen in het concert in De Kopermolen te Vaals op vrijdagavond

4 november.

De in Zutphen geboren componist verenigt principes uit jazz en klassiek in zijn werk. Hij won de Rogier van Otterloo Award 2017 als blijk van erkenning voor zijn succes in het samenbrengen van genres in cross-overs, het leiden van zijn eigen orkest en zijn vaardigheid in orkestraal schrijven. Naast zijn profiel als componist is hij hoofdvakdocent Jazz Compositie en Arrangeren en coördinator Jazz Masteropleiding bij Conservatorium Maastricht. Jesse liet zich inspireren door het gedicht van Har.

Met dank aan Veldeke Limburg
6

ALS DE MUZIEK DIT ZINGT AS DE MEZIEK DIT ZINGTJ

Aard of water, vuur of lucht, ik ben in elk geval geen god. Ooit was ik aard en vuur, soms ben ik dat toch nog, of soms bekruipt me het gevoel dat ik nog aard en vuur zal worden; als ik eens huiswaarts ga:

als straks de zonne knalrood ondergaat, of vlak daarvoor, dan denk ik wie ben ik, ik ben misschien mijn zachte vel, allez, dat zeggen ze, dat ik zo zacht ben en dan denk ik: nee je bent geen mens, je bent een bed,

een kosmisch bed gemaakt van wat precies; van minuscule dingetjes die sterk zijn door de afstand die ze onderling zo hebben afgesproken en dat is dus waarom ik zo moet denken aan dat vuur, want dan

gaat heel die afstand weg in warme wilde roeringen! Voor iemand, iemand die uit volle kersepittenkussenhitte vlam zijn bed in brand zou willen steken, zou ik zo’n sterrennevelbed wel willen zijn.

Annemarie Estor

Annemarie Estor (1973) groeide op in Nederlands Limburg. Zij studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en behaalde aan de Universiteit Leiden haar doctoraat. Daarna verhuisde zij naar Antwerpen. In 2010 verscheen haar eerste dichtbundel ‘Vuurdoorn me’. Estor werkt niet alleen als dichterillustrator, maar ook als freelance redacteur, schrijver van liedteksten en essayist.

Aerdj of water, vuur of loch, ich bön in elk geval gein god. Oeëts waor ich aerdj en vuur, soms bön ich det toch nog, of soms bekröptj mich het geveul det ich nog aerdj en vuur zal wurre, as ich ens heives goan:

as straks de zonne knalroeëd ongergeit, of vlak doaveur, dan dink ich weem bön ich, ich bön missjien mien zoachte vel, allèi, dat zègge ze, dat ich zoeë zoacht bön en dan dink ich: nae de bös gein mens, de bös ein bed,

ein kosmies bed gemaaktj van waat persies; van hieël klein dingeskes die sjterk zeen door de aafsjtand deej ze ongerein zoeë höbbe aafgesproake en det is dus woorom ich zoeë mot dinke aan det vuur want den

geit hieël die aafsjtand wègk in wèrm en wildj beweginge!

Veur eemes, eemes dae oet volle keesepittekösseknoemel roetsj zien bed in brandj zooi wille sjtaeke, zooi ich zon sjtaaremoëtig bed waal wille zeen.

Maarten ter Horst (Eindhoven, 1987) begon op zijn vierde al met vioolspelen. Zijn moeder gaf pianoles aan huis en hij oefende dagelijks. Op zijn vijftiende begon hij te componeren - dit resulteerde in enkele vroege werken voor viool en piano. Sinds zijn dertigste krijgt de drang om te componeren alle ruimte. Ter Horst’s werk valt op door de tijdloze, melodieuze muzikale taal - een verrassend nieuw perspectief op een klassieke traditie. Maarten liet zich inspireren door het gedicht van Annemarie.

foto: Foppe Schut
Over Annemarie Estor Over Maarten Ter Horst
7
Annemarie Estor

Krachtpatser – beeldmerk 2022 –

Stripmaakster Barbara Stok (1970, Groningen) ontwierp voor IFVocallis 2022 het beeldmerk voor het thema ‘de kracht van muziek’. NRC noemt haar ‘één van de belangrijkste stripmakers van Nederland’ en ook The Times en The Guardian schreven lovende recensies.

Barbara: “Ik heb me laten inspireren door het programma van dit jaar. Ik wilde kracht uitdrukken in de muzikant. Daarbij ben ik intuïtief te werk gegaan, verschillende schetsen gemaakt, tot ik een beeld had dat uitdrukte wat ik voor ogen had. We noemen haar ‘de krachtpatser’.”

Barbara Stok
“Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.
8
– Victor Hugo

Zondag 16 oktober, 16.00 uur Mariä Himmelfahrtskirche, Kirchplatz 3A, Kelmis (België)

In samenwerking en met dank aan het comité van Kelmis

Vrije gave

De kracht van de koormuziek

Tweekorenconcert

Königlicher St. Gregorius Kirchenchor Kelmis

Dirigent: Maria Mironova

Werken van Gretry, Rutter, Boatner, Lecot, Webber, Lwow, Jürgens, Cohen en Brahms

De geschiedenis van het Koninklijke

Kerkkoor St. Gregorius Kelmis is 164 jaar kerkkoortraditie in de parochie van Kelmis. Het Kelmis Church Choir St. Gregorius, opgericht in 1858, telt momenteel 32 zangers. Sinds 2013 staat het koor onder leiding van dirigent en operazangeres Maria Mironova. Het vocale repertoire omvat zowel religieuze als profane liederen uit alle tijdperken. In de loop van zijn geschiedenis heeft het koor op tal van jubilea en concerten gespeeld, tot ver buiten de landsgrenzen. Opvallend zijn de deelname aan de Kelmiser Passion Play, de uitvoering van operaconcerten, de opname van een kerst-cd en de deelname aan de Aachen Choir Biennale

Koninklijk Mannenkoor 1837 Vaals

Dirigent: Emmanuël Pleijers

Werken van Pleijers, Lortzing, Bortninasky, Verdi, Mangold, Ketelaars en Denver

Een mannenkoor met de statige leeftijd van 185 jaar. Een bijzondere verworvenheid van dit koor is de prachtige sonore klank en het uitstekende muzikale peil. Het beschikt over een uitgebreid repertoire en concerteerde in vele landen van Europa. Dirigent Emmanuël Pleijers studeerde kerkmuziek, koor- en orkestdirectie aan de Conservatoria van Luik en Maastricht. Hij verzorgde diverse koorinstuderingen voor het LSO, het Groot Omroepkoor en het Maastrichts Conservatorium. In 2000 werd hij benoemd tot eredirigent van Mannenkoor St. Caecilia te Gulpen en in november 2019 tot eredirigent van het Sittard’s Mannenkoor. Hij is dirigent van de Heerlense Oratoriumvereniging en het Koninklijk Caeciliakoor uit Heer.

Vrijdag 21 oktober 15.00 uur Markt 78, stadhuis Maastricht

Vrije gave ten bate van Kinder onderzoekfonds Limburg

Carillonconcert muzikale krachttoer Frank Steijns, carillon

Concert met werken gekozen vanuit het thema van het Festival ‘de kracht van muziek’ door stadsbeiaardier Frank Steijns.

Als beiaardier maakt Steijns concertreizen over de hele wereld. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid van Cultura Mosa en het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest. Verder is hij artistiek adviseur van Internationaal Festival Vocallis.

Exclusief

Maximaal zes personen kunnen met Frank mee klimmen naar het topje van het stadhuis. U kunt dit bijzondere concert dus op hoogte live beleven in de toren van het stadhuis!

Frank Steijns studeerde viool, muziektheorie en orkestdirectie aan het Lemmensinstituut in Leuven. Daarnaast volgde hij de opleiding tot beiaardier aan de Koninklijke Beiardschool in Mechelen. Hij is stadsbeiaardier van Maastricht, Heerlen en Weert. Daarnaast speelt hij viool in het Johann Strauss Orkest van André Rieu met wie hij een tiental werken componeerde en op cd uitbracht.

Al naar gelang uw krachtige ervaring mag u een vrije gave geven, die ten goede komt aan het Kinder onderzoekfonds Limburg (www. kinderonderzoekfondslimburg.nl), als bijdrage aan het project ‘Klimmen voor Kinderen’. Mocht u niet willen klimmen, dan mag u natuurlijk toch een bijdrage storten: Rekeningnummer (IBAN): NL64 INGB 0657 5494 52

Kinder onderzoekfonds Limburg is als onderdeel van Health Foundation Limburg door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

9

Vrijdag 21 oktober, 20.00 uur

Cultureel Podium Lutherse Kerk, Hondstraat 14, Maastricht

I.s.m. de Stichting Maastrichtse Componisten

tickets via www.maastrichtsecomponisten.eu/ agenda/

Verdrag van Maastricht in muziek

Via Maastricht naar Maastricht

Musici

Eurasia Quartet: Asia (Joanna) Czaj, Egle Kaunietyte, Ekatarina Degtiareva, Stanislav Degtyarev

Michelle Lynne, piano

Mirjam Schreur, mezzosopraan

Wouter Bergenhuizen, piano

Programma

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Joseph Hollman (1852-1926)

Anton Webern (1883-1945)

Matty Niël (1918-1989)

Ferenc Farkas (1905-2000)

Henri Delnooz (*1942)

Darius Milhaud (1892-1974)

Andrée Bonhomme (1905-1982)

Hans Leenders (*1965)

Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend door twaalf Europese leiders. De muntunie en de Euro werden hiermee een feit. Maastricht werd even het centrum van Europa. Maar Europa was al eeuwen aanwezig in Maastricht en zeker in de kunsten. In het vrije verkeer van intellectuele en artistieke uitwisseling waren de grenzen al eeuwen opgeheven.

De Stichting Maastrichtse Componisten schenkt in samenwerking met IFVocallis aan

het jubileum van dit historische moment aandacht in de vorm van een concert. Het eerder in februari 2022 geplande concert moest vanwege corona uitgesteld worden naar nu. In het programma met als titel ‘Via Maastricht naar Maastricht’ volgen we de vele wegen die van en naar Maastricht leiden, waarbij Maastrichtse componisten en hun Europese leerschool en inspiratiebronnen naast elkaar gezet worden. Er waren en zijn immers vele wegen die van en naar Maastricht leid(d)en.

Zaterdag 22 oktober 2022

10.00 uur- 17.00 uur

Symposium ‘De kracht van muziek’ (zie pag. 4 en 5)

Een dag met zes sprekers die vanuit verschillende invalshoeken het thema ‘de kracht van muziek’ nader bekijken en toelichten. Vanuit o.a. de neurologie, psychologie, filosofie, sociologie en muziektherapie.

Muziek verbindt ons met onszelf en met elkaar. En het kan helend werken, geeft kracht en troost.

Zaterdag 22 oktober 20.00 uur Asta Theater, Markt 6a, Beek

Entree €19

Kinderen/ jeugd/ studenten € 7,50

Openingsconcert De kracht van het lied

Lenneke Ruiten, sopraan uit duizenden

De sopraan Lenneke Ruiten is een zeer graag geziene zangeres tijdens IFVocallis. Op 22 oktober verzorgt zij in Beek het openingsconcert van Internationaal Festival Vocallis. Onder begeleiding van de invoelende, uitstekende pianist Thom Janssen zingt Lenneke liederen van Richard Strauss (o.a. ‘Morgen’, ‘Befreit’, ‘Allerseelen’ en de wonderschone ‘Vier letzte Lieder’). Daarnaast hoort u ook nog juweeltjes van Duparc en Chausson.

Lenneke Ruiten (1977 Velsen) studeerde fluit aan de conservatoria in Alkmaar, Amsterdam en zang in Den Haag. Aan de Bayerische Theater Akademie en het Franz Schubert Institut bekwaamde ze zich verder als operazangeres. Zowel als fluitiste als zangeres won ze verschillende prijzen. De Noord-Hollandse sopraan is een van de meest gevraagde artiesten in haar vak en staat op de grootste podia van de wereld. In korte tijd heeft ze een indrukwekkende internationale

carrière opgebouwd in opera, concert en lied. Ze zingt op festivals als BBC Proms, Festival d’Aix-en-Provence, Bachfestival Leipzig en Salzburger Festspiele. Ze zong o.a. als Donna Anna (in Mozart’s Don Giovanni), Konstanze (Die Entführung aus dem Serail), Gretel (in Hänsel und Gretel) en als Lucia (Lucia di Lammermoor).

Lenneke koestert een grote passie voor ‘het Lied’. Ze volgde lessen in het Duitse en Franse Lied en Poëzie bij o.a. Elly Ameling, Robert Holl, Hans Hotter en Walter Berry en is een vast terugkerende gast tijdens het Internationaal Lied Festival Zeist. Ze bracht diverse cd’s uit, zoals Mélodies Françaises en liederen van Brahms en Strauss. Inmiddels verkiest ze haar grote liefde voor het lied en recitals boven de opera.

Dit concert is geadopteerd door Maison d’Elfant, wijn en delicatessen Beek.

10

Zondag 23 oktober 11.00 uur

Restaurant ’t Freuleshoes, Kerkplein 57, Voerendaal

(Vanaf 10.30 uur inloop, na het concert aansluitend lunch)

Ticket Volwassenen € 54,50

Jongeren tot 18 jaar € 44,50

Vocalise: koffie - concert - lunch

Jacobien Rozemond, viool & Renée Bekkers, accordeon (samen Ensemble Vox) Componisten o.a.: Piazzolla, Rachmaninov, Ravel, Podgaits en Stravinsky

Voliste Jacobien en accordeoniste Renée treden sinds 2017 samen op tijdens festivals. Dit duo onthaalt u op de romantische, welbekende Vocalise van Rachmaninov, een ‘swingend’ werk van de grootmeester Piazzolla, bezinning in het Ave Maria van Podgaits en een verrassende Tango van Stravinsky.

Arrangement

Catering: na ontvangst vanaf 10.30 uur met koffie / thee en petit-four volgt het concert (zonder pauze).

Aansluitend na het concert geniet u een 2-gangenlunch: soep, vlees of vis met aardappelgarnituur en groenten van het seizoen, daarbij 2 consumpties (wijn, fris, koffie / thee). Ook vegetarisch is mogelijk. Geeft u e.e.a. aan bij het bestellen van uw ticket.

Zondag 23 oktober 16.00 uur

Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, Eijsden

Entree € 15

Kinderen/ jeugd/ studenten € 10

Chrisjteijn

Francine Vis, mezzo- sopraan

Eva van Grinsven, saxofoon / altviool

Deze drie gedreven, gepassioneerde vrouwen hadden al heel lang de wens om samen het podium te delen vanwege hun grote gezamenlijke liefde voor kamermuziek. Het programma gaat over de kracht van leven en liefde, met de vrouw in de hoofdrol: van liefhebbende moeder tot trouwe echtgenote, inspirerende muze, verleidelijke minnares en femme-fatale.

Prachtige romantische muziek van Schumann, Brahms, Bizet en Bridge klinken voor u in de sfeervolle kapel.

Met dank aan de heer Boon.

De ontroerende kracht van muziek

Dinsdag 25 oktober 20.00 uur

Voorprogramma 19.30 uur

Kloosterkerk, Oosterweg 15, Valkenburg

Entree € 17,50

Jeugd/ kinderen/ studenten € 10

Nandi van Beurden, zangeres / musicalactrice Rob Mennen, piano

Men neme de beste musicalactrice van Nederland. Voeg daar de meest ervaren pianist van Limburg aan toe. Laat deze combinatie een half jaar rijpen en voilà: je hebt het meest krachtige wat muziek kan voortbrengen.

Nandi van Beurden en Rob Mennen nemen u mee op ontdekkingsreis, geïnspireerd door talrijke kleinkunstgrootheden.

Van groots naar intiem, van speels naar intens. Gevoelig en meeslepend!

Nandi van Beurden zong onlangs een van de hoofdrollen in de succesvolle Musical ‘Dagboek van een herdershond’, waarbij Rob Mennen de algehele muzikale leiding had.

Zangleerlingen van Muziekschool Collab Heuvelland verzorgen vanaf 19.30 uur het voorprogramma deze avond, in de Kloosterkerk, de thuisbasis van de muziekschool (bovenste etage). Deze jonge talenten timmeren elk week tijdens de lessen aan hun droom om zoveel mogelijk te mogen zingen voor publiek. De docent is Joëlle Savelkoul, mede-oprichter en eigenaresse van Muziekschool Collab en gedreven om jonge muzikanten te laten schitteren.

foto: Sarah Wijzenbeek
11
foto’s: Reinhard Wilting, Sarah Wijzenbeek en Marco Borggreve
‘De kracht van de vrouwen’ Zondagmiddagconcert i.s.m.

Woensdag 26 oktober 19.30 uur Boekhandel Dominicanen, Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht

Entree € 19

Kinderen/ jeugd/ studenten € 10

De kracht van de Scandinavische Romantiek

Jussi Juola, bas- bariton Ine Kang, piano

Prijswinnaars Liedprijs Festival Vocallis 2016

Liederen van Leevi Madetoja, Jean Sibelius, Yrjö Kilpinen en Ture Rangström

Deze jonge talenten Jussi en Ine, ontwikkelden zich de afgelopen jaren tot een bijzonder zang-piano duo. We zijn ook verheugd dat ze uit hun woonplaats Dresden naar ons Festival komen om ons - en ute laten meegenieten van hun bijzondere ontwikkeling op het gebied van interpretatie en begeleiding. Een buitengewoon romantische liederavond wordt u voorgeschoteld, met onbekende gedichten uit de Hoogromantiek van de Scandinavische landen.

foto’s get-shot.de

Dat kunt u verwachten: de componist Leevi Madetoja (1887-1947) – 75 jaar geleden overleden – kreeg les van Sibelius en Järnefelt, later van d’Indy en Fuchs. Hij schrijft veel schitterend werk in de laatromantische stijl en verdient het om gehoord te worden!

Yrjö Kilpinen (1892- 1959) is een van de belangrijkste liedcomponisten van Finland en in de jaren ’30 bijna even bekend als Sibelius. Zijn sympathie voor het nationaal- socialisme wierp daarna een schaduw over zijn roem. Nu, vele decennia na zijn overlijden, kunnen we zijn composities horen en beoordelen in zijn liederen over de dood.

Ture Rängstrom (1884-1947) - net als Madetoja ook 75 jaar geleden overleden - is een Zweeds componist, studeerde bij Lindegren en Pfitzner. Hij schreef een machtig symfonisch oeuvre in de laatromantische stijl. In Zweden wordt hij - met meer dan 300 liederen - als de beste componist in dit genre beschouwd. U hoort de dramatische cyclus over de omstreden koning Erik XIV.

Vrijdag 28 oktober 20.00 uur De Kopermolen, Von Clermontplein 11, Vaals

Entree € 15

Kinderen/ jeugd/ studenten € 7,50

Concert geadopteerd door de heer Leo Schunck.

Met dank aan de heer Harmes en Boekhandel Dominicanen.

Laureatenconcert prijswinnaars Liedprijs

Masterclass Internationaal Festival Vocallis 2021

Hao Wen, bariton

Ayaka Kodoi, piano

Teresa Sales Rebordão, mezzosopraan

Lidia Fittipaldi, piano

De Prijswinnaars van de Masterclass worden altijd uitgenodigd om het jaar erna een concert te verzorgen in het reguliere Festival. Vorig jaar waren er twee duo’s de winnaar van de Vocallis Liedprijs.

We horen en zien ze terug deze avond, deze talentvolle jonge studenten zang en piano.

Jean Sibelius was de componist die Finland een eigen geluid gaf, toen deze natie zich aan het begin van de vorige eeuw ontworstelde aan de greep van Rusland. Sibelius schreef een aantal indrukwekkende symfonische gedichten – o.a. Finlandia, Lemminkäinen-suite, Oceaniden, Tapiola - waarbij hij inspiratie ontleende aan de Kalevala, het Finse nationale epos. Minstens zo origineel was hij als symfonicus: zijn zeven symfonieën zijn evenzovele antwoorden op de vraag hoe het genre na de dood van Tsjaikovski moest worden voortgezet. Zijn liederen zijn juweeltjes, die gelukkig steeds meer uitgevoerd worden.

12
Op het programma staan o.a. werken van Schumann, Lopes de Graca en Schubert. Laat u verrassen door deze talenten. Concert geadopteerd door de heer en mevrouw Darley.

Zaterdag 29 oktober 14.30 uur Museumkerk Oud-Rekem, Groenplaats 4, (Lanaken, Belgié)

In samenwerking en met dank aan CC Lanaken

Entree € 12 VVK € 10,50

‘De kracht van muziek’

Ensemble Canto Rinato en mannenkoor Darilo

“De stilte achter de noten zoeken”, zo omschrijft dirigent Ton Kropivšek zijn manier om naar muziek te kijken. Hij selecteerde zangers uit Nederlands-Limburg en de Euregio om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen. En zo werd vocaal Ensemble Canto Rinato in 2009 geboren. Het gezelschap richt zich op religieuze en profane koorwerken, van de Middeleeuwen tot de hedendaagse Popmuziek.

Prachtige concerten en inspirerende concertreizen brachten hen naar de kleine theaters in de omgeving zoals Schinnen, Venray en Gangelt. Daarnaast kunnen ze terugblikken op een verrassende deelname aan het WMC Kerkrade en op bijzondere optredens in Salzburg, Ljubljana en Berlijn. In 2019 kreeg Canto Rinato na afloop van de Limburgse Korendagen de titel ‘beste koor van 2019 in NederlandsLimburg.

Vertelconcert -

Zaterdag 29 oktober 20.00 uur

Openluchttheater, Plenkertstraat 51a, Valkenburg, Grottheater

Entree € 17,50

Kinderen/ jeugd/ studenten € 7,50

Tobias Borsboom, piano

Novak- Pan, symfonisch gedicht Pan op. 43 (1910), waarin Tobias u meeneemt naar het leven van de componist en één van zijn belangrijkste composities.

Pan, op. 43 van Tsjechische componist Vítězslav Novák is een uitdrukking van oerkrachten, het samengaan van sublieme landschappen en menselijke emoties, verenigd in de oude mythische bosgod Pan. Dit werk van grootse proporties, een meer dan vijftig minuten durende toongedicht is in vijf delen: Proloog, Bergen, Zee, Bos en Vrouw. Pan leidt ons als een gids door zijn rijk, en laat ons horen hoe is het om daarin op te gaan. Met zijn half menselijk en half

Het mannenkoor Darilo is nog vrij jong. In 2018 zochten zangers uit de grensstreken een nieuwe muzikale uitdaging en ze vonden elkaar. Ze beschouwen het als een geschenk lid te mogen zijn van deze uitgelezen groep zangers, vandaar de naam Darilo: geschenk.

Ze voeren werken uit van o.a. Schubert, Bortnianski, Alfvén, Biebl, Arnesen, Hogan, Kropivsek, Deakbardos en Esenvalds. Laat je verrassen, ontvang het geschenk en geniet van dit dubbelkorenconcert.

dierlijke uiterlijk vertegenwoordigt hij zowel de menselijke drijfveren als de sublieme harmonie van de natuur. Natuurkrachten worden muzikaal opgeroepen, van overweldigend en majesteitelijk, naar subtiel en sensueel, tot serene rust; een meesterwerk van neo-romantische aard en modernistische harmonieën.

Van begin tot eind heerst er een grote thematische eenheid in verschillende lagen, waardoor op elk moment een verbinding met de rest van het stuk gevoeld kan worden. Deze ingenieuze en minutieuze thematische eenheid, bewerkstelligd door het pan-thema van vijf noten kan gezien worden als de verklanking van het universum, waar ook het woord ‘pan’ (Grieks voor alles, heelal) op doelt.

13
“de oerkracht van de muziek” van Vtislav Novak (1870- 1949)

Zondag 30 oktober 14.30 uur De Kopermolen, Von Clermontplein 11, Vaals

Entree volwassenen €15

Jongeren tot 18 jaar € 7,50

De kracht van het bekende en de verwondering van het onbekende

Uitvoerenden: Camiel Boomsma, Amy Schillings en Raimund Laufen

Zondag 30 oktober, 19.30 uur St. Stephanuskerk, Opfergeldstraat 4, Wijnandsrade

Geen entree, vrije gave na afloop

Vertelconcert met pianist Camiel Boomsma (1999). Camiel wordt geroemd om zijn gevoelige en indringende spel. Hij heeft op vele grote internationale podia gestaan, waaronder het Concertgebouw in Amsterdam, Teatro la Fenice en St. John’s Smith-square in Londen. Ook als kamermusicus treedt hij veelvuldig op met onder andere musici van het Radio Filharmonisch Orkest en vormt hij een vast duo met Marieke Vos. Hij nodigt ons uit om kennis te maken met de vergeten Venlose componist Gerhard Hamm (1835-1904) en zijn zoon Karel Hamm (1875-1937). Zijn concert draagt de titel ‘Vergeten meesters; de herontdekking van vader en zoon’. Een Venlose Schumann?

Sopraan Amy Schillings en pianist Raimund Laufen nemen de fakkel over met bekende werken van Schumann, Stolz, Léhar en Künneke. Amy is geboren in Vaals en volgt de Bacheloropleiding Solozang & Opera aan de Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Aachen. Ze was te horen tijdens talrijke concerten in de Euregio. In 2017 won ze de eerste prijs op het Euregio Vocaalconcours van Nederland en Nordrhein-Westfalen. Raimund Laufen komt uit Düsseldorf en studeerde piano en dirigeren. Hij dirigeerde in het staatstheater van Hannover en de opera in Keulen voor opera’s, operettes, musicals en balletuitvoeringen. Sinds 2013 is hij als docent verbonden aan de Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Aachen. Hij heeft een passie voor kamermuziek en de begeleiding van liederen.

Koorzang: de kracht van de stilte achter de noten Canto Rinato o.l.v. Ton Kropivsek

Nieuw werk van Kropivsek, Schubert, Bornianski, Alfvèn, Biebl

“De stilte achter de noten” zoeken, zo omschrijft dirigent Ton Kropivšek zijn manier om naar muziek te kijken.

Hij selecteerde zangers uit NederlandsLimburg en de Euregio om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen. Ensemble Canto Rinato was geboren. Prachtige concerten en inspirerende concertreizen brachten hen naar de kleine theaters in de omgeving zoals Schinnen, Venray en Gangelt. Daarnaast kunnen ze terugblikken op een verrassende deelname aan het WMC Kerkrade en op bijzondere optredens in Salzburg, Ljubljana en Berlijn. In 2019 kreeg Canto Rinato na afloop van de Limburgse Korendagen de titel ‘beste koor van 2019 in Nederlands-Limburg.’

Met dank aan pastoor en kerkbestuur.

14
Vertelconcert -
foto : Hans van der Woerd

Woensdag 2 november 19.30 uur

Lumière, Bassin 88, Maastricht

Kaarten bestellen via Lumière

Cinema www.lumiere.nl

Film: Alive inside

- een documentaire over de kracht van muziek -

Met de vergrijzing neemt in de westerse wereld het aantal mensen met een haperend geheugen in hoog tempo toe. Alleen al in de VS kampen miljoenen bejaarden met dementie. De omgeving kijkt vaak machteloos toe hoe dit aftakelingsproces de identiteit en waardigheid van hun geliefden aantast.

Muziek uit het verleden van deze patiënten blijkt de verborgen schatten van het geheugen echter weer aan de oppervlakte te brengen. In ‘Alive Inside’, winnaar van de US Documentary Audience Award op Sundance, laat filmmaker Michael Rossato-Bennett zich over een periode van drie jaar rondleiden door sociaal werker Dan Cohen, die enkele ontroerende voorbeelden uit de praktijk laat zien. Bij sommige patiënten doet een simpele melodie, zoals Schubert’s ‘Ave Maria’ of ‘When the Saints Go Marching In’ van Louis Armstrong, lang verloren gewaande gevoelens en herinneringen herleven. De indrukwekkende resultaten van Cohens experimenten worden geduid in gesprekken met deskundigen, onder wie neuroloog Oliver Sacks en muzikant Bobby McFerrin.

Zij verklaren hoe muziek als het ware via de achterdeur in het brein kan inbreken om een sluimerend geheugen wakker te schudden.

78 min, kleur / zwartwit Gesproken taal: Engels (niet ondertiteld!).

Met dank aan directie en medewerkers Lumière Maastricht.

Vrijdag 4 november, 10.00 uur

Dormio Wijnhotel, Stationsstraat 21, Valkenburg

Wandeling onder begeleiding van gids en aansluitend lunch in Wijnhotel Dormio

Deelname volwassenen € 52

Jongeren tot 18 jaar € 45

Gedichtenwandeling met aansluitend lunchconcert

Vertrek met koffie / thee en na afloop van de wandeling lunch & concertje bij het gloednieuwe Dormio Wijnhotel Valkenburg.

Gids: wordt via de nieuwsbrief en website bekend gemaakt.

Leidraad van deze gedichtenwandeling zijn de gedichten die in en rond de gemeente Valkenburg een plek hebben gekregen. Daarnaast zijn er poëtische verrassingen te verwachten. Onderweg verhaalt de onderhoudende gids over de omgeving en bewondert u ook nog een aantal bijzondere muurschilderingen. Een ontspannen voettocht door en rond het mooie Valkenburg.

De aansluitende lunch bestaat uit een voor- en hoofdgerecht met bij de gerechten passende wijn (of vervangend drankje). Het menu vindt u op de website, keuze uit vis, vlees of vegetarisch. De kosten, inclusief koffie vooraf, lunch, concert en ticket voor de rondwandeling bedragen slechts € 52. Het lunchconcert wordt verzorgd door Ensemble Hoffmans Vertellingen. Zangeres Ghislaine Mommer en pianist Clemens Hoffman - bekend door hun invoelende interpretaties - laten de poëzie nu klinken via muziek. Van harte aanbevolen.

10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee in Dormio Wijnhotel

10.30 uur: vertrek

13.00 uur: aankomst bij Wijnhotel Dormio: aansluitend lunch met concert

15.00 uur: einde

Lengte: ongeveer 7 à 8 km

Lunch: wijnhotel Dormio

Stationsstraat 22 (pal tegenover station Valkenburg)

15
“Muziek levert een soort plezier op waar de menselijke natuur niet zonder kan
– Confucius

Vrijdag 4 november 20.00 uur

Voorprogramma 19.30 uur

De Kopermolen, Von Clermontplein 11, Vaals

Entree volwassenen € 15

Tot 18 jr / studenten € 7,50

Compositie-opdrachten & gedichten

i.s.m. Veldeke Limburg

Uitvoerenden: Bibi Ortjens sopraan, Vincent Kusters bariton, & Michelle Lynne piano

Componisten: Purcell, Finzi, Schubert, Schumann, Maarten Ter Horst, Jesse Passenier

Gedichten: Annemarie Estor, Harrie Sniekers

Op vrijdag 4 november stralen de winnaars van de Vocallis-Liedprijs in Vaals, onder

begeleiding van de uitstekende pianiste Michelle Lynne. Naast prachtige liederen uit de Romantiek hoort u geheel nieuw werk. Wij vroegen (dialect)schrijvers om een gedicht te maken voor IFVocallis. En nodigden jonge, talentvolle componisten uit om daarvoor muziek te schrijven. Zo biedt IFVocallis jaarlijks jonge talenten een kansrijk podium om zich te ontwikkelen en te etaleren.

De solisten Bibi en Vincent zingen klassieke werken van Schubert, maar ook de kersverse gedichten van Harrie Sniekers (dialect) en Annemarie Estor. Zowel de interpretatie als klankkleur van sopraan en bariton leveren een uniek moment op voor u en de vertolkers. Laat u verrassen en verwonder u. Na afloop kunt u met de dichters, componisten en musici van gedachten wisselen.

Voorafgaand aan dit concert bieden wij een podium aan jonge talenten van de muziekschool Kerkrade.

Zaterdag 5 november, 14.30 uur

Centre Céramique souterrain, aula muziekschool, Avenue Céramique 50, Maastricht

Entree € 5

Kinderen/ jeugd/ studenten: gratis

Jong talent

Roderick Janssen, piano/componist

Klassiek en jazz

Internationaal Festival Vocallis geeft jong talent de kans om op te treden. Daarom is de jonge pianist Roderick Janssen gevraagd om een pianorecital samen te stellen, waarin hij ook composities speelt van hemzelf. Een mix tussen klassiek en jazz of..??…

De kracht van muziek:

Zaterdag 5 november, 19.30 uur

Hoeve de Kroon, Rijksweg 10, Maastricht

Met dank aan de gastvrijheid van Hoeve de Kroon

Entree inclusief 5 proefglaasjes wijn & stokbrood: € 31

Door van Bergen, tenor (14 jaar) Peter Jeurissen, piano

Zingen is Doors grootste passie en hobby. Laat u verrassen door het bijzondere stemgeluid van dit jong talent.

Verandert smaak onder invloed van muziek?

Lien Haegeman, mezzo- sopraan, vinoloog / sommelier

Robert Weirauch, piano

Waarom smaakt wijn altijd beter op vakantie?

Wat als je wijn een aria was?

Hoe zou die klinken?

Kun je de smaak van wijn beïnvloeden door muziek?

Beleef samen met ons een uniek concert waar u aan de hand van 5 proefwijnen een antwoord krijgt op deze vragen. Robert Weirauch, pianist en mezzo-sopraan

Lien Haegeman, tevens vinoloog / sommelier en kaasmeester hebben voor u een muziekprogramma samengesteld bestaande uit aria’s en liederen die naadloos aansluiten op de wijn die u proeft … of toch niet? Luister, proef en ontdek: een avond waar alle zintuigen geprikkeld worden! Reserveer snel, maar 50 plaatsen beschikbaar.

16

Entree

Componistendag: rondom César Franck (1822- 1890) en zijn leerlingen

Afgewisseld door korte lezingen, verzorgd door Leo Samama

Oxalys Ensemble: 6 musici en sopraan

Muziek van Franck, Chausson, Lekeu, Vierne, Jongen, Duparc, Bordes, Ropartz

In 4 concertjes en 4 lezingen (tijden bij benadering)

11.00 uur-11.50 uur: lezing 1 & concert korte pauze

12.00 uur- 12.45 uur: lezing 2 & concert

12.45 uur- 14.15 uur: lunchpauze

14.15 uur- 15.10 uur: lezing 3 & concert korte pauze

15.20 uur- 16.15 uur: lezing 4 & concert

Programma

Franck Prélude, fugue & variation, Op.18 Ropartz Trio

Chausson Chanson perpétuelle, op.37 Jongen In Memoriam, Op. 63

Lekeu 3 Poèmes, Vierne Deux Pièces, Op. 5 Jongen Liederen, Franck Kwintet voor piano en strijkers

Oxalys Ensemble

De concerten van Oxalys Ensemble werden meermaals door de Belgische pers omschreven als vijfsterren-concerten. Opgericht in de schoot van het Brussels conservatorium in 1993, groeit Oxalys uit tot een kamermuziekensemble met een uniek profiel en een sterke internationale reputatie. Zijn oorspronkelijke bezetting van strijkkwintet, fluit, klarinet en harp waaiert vaak uit tot een groter ensemble dat zo een breed repertoire en verrassende projecten weet te realiseren. Oxalys vindt zijn basisrepertoire in de Belle Époque (1870-1930) en blikt vanuit dat cruciale tijdsgewricht zowel terug als vooruit.

Leo Samama, lezingen

Leo Samama studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij doceerde daarna aan het Utrechts Conservatorium en aansluitend aan de rijksuniversiteit van Utrecht.

Van 1978 tot 1984 was hij recensent bij De Volkskrant en van 1986 tot 1990 freelance medewerker bij NRC Handelsblad. Tot op heden geeft hij (gast)colleges aan tal van instellingen. Vanaf 1991 was Samama enkele jaren verantwoordelijk voor de ondersteuning van de artistieke leiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarop was hij van 1994 tot 2002 artistiek coördinator van het Residentie Orkest en tot 2010 directeur van het Nederlands Kamerkoor.

Als publicist heeft Samama vele artikelen en meerdere boeken geschreven o.a. Zeventig jaar Nederlandse muziek 1915-1985. Een ander bekend boek is Alphons DiepenbrockComponist van het vocale, waarin Samama uitvoerig ingaat op het leven en de muziek van de componist.

César Franck en zijn leerlingen César Franck (1822-1890) in Luik geboren, had een voorkeur voor serieuze symfonische en instrumentale vormen. Sterker nog; hij wees de frivole en spectaculaire muziek van zijn tijdgenoten af. Zijn composities vallen op door de rijke op Wagner geïnspireerde harmonieën en een verfijnde lyriek. Hij beïnvloede daarmee vele Franse componisten.

In 1837 werd hij toegelaten aan het conservatorium in Parijs en liet zich neutraliseren tot Fransman. Het Parijse publiek van zijn tijd, was gewend aan de mondaine Grand Opéra en konden Franck’s vernieuwingen in harmonie en contrapunt niet waarderen. Zij vonden Cesar Franck te ‘Duits’ klinken. Naast componist was Franck een van de grootste orgelvirtuozen van zijn tijd en tevens de grootste improvisator op dit instrument.

Franck was een geliefd docent voor een groep jonge musici en componisten, onder wie Vincent d’Indy, Guillaume Lekeu, Ernest Chausson, Henri Duparc, Joseph Guy Ropartz en Paul Dukas. Zij waren het die zijn persoonlijke post-romantische stijl bewonderden en propagandeerden. Vanwege Francks

zachtaardige karakter noemden de leerlingen hem: “le maître angélique” en “le père Franck”. De groep leerlingen en componisten die hij om zich heen verzamelde werd ‘la bande à Franck’ genoemd. Zij braken met de overheersing van de conservatieve opvattingen in de Franse operamuziek, ten gunste van de nieuwe symfonische en kamermuziek.

Vincent d’Indy zou later een biografie schrijven, waarin hij zijn oud-leraar op lyrische toon verheerlijkte. D’Indy zou zich zijn leven lang opwerpen als een fanatieke verdediger van Francks muzikale erfenis.

Dit concert is geadopteerd door mevrouw Griede en de heer Damhof.

17
Zondag 6 november, 11.00- 16.30 uur Asta Theater, Markt 6a, Beek Passe Partout € 25 Ochtend- of middagconcert € 15 foto : France Dubois

Internationale Masterclass 2022

Masterclass woensdag 28 september t/m zaterdag 1 oktober dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

Hochschule für Musik und Tanz, Theaterplatz 16, Aachen

Entree Gratis

Presentatieconcert

Zaterdag 1 oktober 19.30 uur

Hochschule für Musik und Tanz, Aachen

Entree € 10

Sinds de oprichting van ons internationaal festival Vocallis in 2012 organiseren wij de jaarlijkse, internationale masterclass voor Lied-duo’s. Deze is bedoeld voor studenten van conservatoria, professionele liedduo’s of zangeressen/zangers, alsmede uitstekende amateurs. Een selectiecommissie bepaalt aan de hand van de inschrijvingen wie aan de masterclass zal deelnemen. De masterclass staat onder leiding van gerenommeerde musici, gespecialiseerd op het gebied van Lied en Piano.

Sinds 2021 zijn wij een nieuwe samenwerking aangegaan met de Hochschule für Musik und Tanz KölnAachen. Bestaande samenwerkingen met o.a. euregionale conservatoria zijn gecontinueerd. Met name dit euregionale karakter heeft ons ertoe gebracht dit jaarlijks terugkerende project onder te brengen bij de gemeenten Aken, Kelmis en Vaals. Hiertoe is in 2021 een eerste aanzet gegeven en deze zal dit jaar verder uitgewerkt worden.

De Masterclass duurt vier dagen: van woensdag 28 september tot en met zaterdag 1 oktober 2022. Dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Als afsluiting vindt er een Presentatieconcert plaats op zaterdagavond 1 oktober om 19.30 uur. Het beste duo Zang-Piano wordt beloond met een geldprijs plus een betaald optreden tijdens het Laureatenfestival in het kader van Internationaal Festival Vocallis 2023.

Als docenten van deze Masterclass zijn aangetrokken de gerenommeerde zangeres/zangpedagoge Ingeborg Danz en Professor Ulrich Eisenlohr, Dozent Klavier und Liedbegleitung an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Aachen Zij zullen aandacht geven aan zowel de zang- als de pianopartij.

De Masterclass en het presentatieconcert vinden plaats in het gebouw van de Hochschule für Musik und Tanz in Aken –Theaterplatz 16 te Aken (D).

18
De winnaars van 2018
www.boekhandeldominicanen.nl Letters, klanken en beleving Duizenden boeken én muziek in een hemelse ambiance 19

Internationaal Festival Vocallis Programma 2022 – De kracht van muziek

Zondag 16 oktober, 16.00 uur

Kelmis (België), Kirchplatz 3a, Mariä Himmelfahrtskirche

Tweekorenconcert: De kracht van de koormuziek

Königlicher St. Gregorius Kirchenchor Kelmis en Koninklijk Mannenkoor 1837 Vaals

Vrijdag 21 oktober, 15.00 uur

Maastricht, Markt, Stadhuis Carillonconcert muzikale krachttoer Frank Steijns, carillon

Vrijdag 21 oktober, 20.00 uur

Maastricht, Hondstraat 14, Cultureel

Podium Lutherse Kerk

Verdrag van Maastricht in muziek (i.s.m. de Stichting Maastrichtse Componisten)

Zaterdag 22 oktober, 10.00 - 17.00 uur

Maastricht, Hondstraat 14, Cultureel

Podium Lutherse Kerk Symposium ‘De kracht van muziek’ i.s.m. Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music

Lezingen door socioloog dr. Peter Peters, auteur en muziekfilosofe Marlies de Munck, muziekpsycholoog prof. dr. Mark Reybrouck, auteur/ wetenschapsjournalist Mark Mieras, onderzoeker/ docent muziektherapie dr. Martina de Witte en coôrdinator van Papageno Muziektherapie voor kinderen met autisme dr. Mathieu Pater.

Zaterdag 22 oktober, 20.00 uur

Beek, Markt 6A, Asta Theater

Openingsconcert De kracht van het lied Lenneke Ruiten, sopraan / Thom Janssen, piano

Zondag 23 oktober, 11.15 uur (inloop vanaf 10.30 uur)

Voerendaal, Kerkplein 57, ’t Freuleshoes

Vocalise: koffie - concert - lunch

Vox - Jacobien Rozemond, viool en Renée Bekkers, accordeon

Zondag 23 oktober, 16.00 uur

Eijsden, Breusterstraat 27, Ursulinenconvent

Concert De kracht van de vrouwen

i.s.m. Stichting Chrisjteijn

Eva van Grinsven, saxofoon

Francine Vis, mezzo-sopraan

Helena Basilova, piano

Dinsdag 25 oktober, 20.00 uur

Valkenburg, Oosterweg 15, Kloosterkerk

De ontroerende kracht van muziek

Rob Mennen en Nandi van Beurden

Woensdag 26 oktober, 19.30 uur

Maastricht, Dominicanerkerkstraat 1, Boekhandel Dominicanen

De kracht van de Scandinavische Romantiek

Ine Kang, piano

Jussi Juola, bas-bariton

Vrijdag 28 oktober, 20.00 uur

Vaals, Von Clermontplein 11, De Kopermolen

Laureatenconcert, prijswinnaars Liedprijs

IFVocallis 2021

Hao Wen, bariton

Ayaka Kodoi, piano

Teresa Sales Rebordão, mezzosopraan

Lidia Fittipaldi, piano

Zaterdag 29 oktober, 14.30 uur

Lanaken (België), Groenplaats 4, Museumkerk Oud-Rekem

Koorzang: de kracht van de stilte achter de noten

‘Canto Rinato’ en ‘Darino’ o.l.v Ton Kropivsek

Zaterdag 29 oktober, 20.00 uur Valkenburg, Openluchttheater, grottheater Vertelconcert “de oerkracht van de muziek” van Vtislav Novak (1870- 1949)

Tobias Borsboom, piano/ verteller

Zondag 30 oktober, 14.30 uur Vaals, Von Clermontplein 11, De Kopermolen

1e gedeelte: Vertelconcert – De kracht van het bekende en de verwondering van het onbekende

Camiel Boomsma, piano/ verteller

2e gedeelte: Liederen

Amy Schillings, sopraan en Raimund Laufen, piano

Zondag 30 oktober, 19.30 uur

Wijnandsrade, Opfergeltstraat 4, St. Stephanuskerk

Koorzang: de kracht van de stilte achter de noten

Canto Rinato’ o.l.v. Ton Kropivsek

Woensdag 2 november, 19.30 uur

Maastricht, Bassin 88, Lumière

Film: Alive Inside

Vrijdag 4 november, 10.00 uur

Valkenburg aan de Geul, Stationsstraat 11, wijnhotel Dormio

Gedichtenwandeling met aansluitend lunchconcert

O.l.v. een goede wandelgids

De muziek wordt verzorgd door Hoffmans Vertellingen

Ghislaine Mommer, zang

Clemens Hoffman, (elektrische) piano

Vrijdag 4 november, 20.00 uur

Vaals, Von Clermontplein 11, De Kopermolen

Compositie-opdrachten & gedichten

Vincent Kusters, bariton

Bibi Ortjens, sopraan

Michelle Lynne, piano

Zaterdag 5 november, 14.30 uur

Maastricht, Avenue Céramique 50, Centre Céramique, muziekschool

Jong talent

n.t.b., zang/piano

Roderick Janssen, piano

Zaterdag 5 november, 19.30 uur

Maastricht, Rijksweg 10, Hoeve De Kroon Verandert smaak onder invloed van muziek?

Met kleine wijnproeverij

Lien Haegeman, zang, vinologe/sommelier

Robert Weirauch, piano

Zondag 6 november, 11.00- 16.30 uur

Beek, Markt 6a, Asta Theater

Componistendag rondom César Franck (1822- 1890) en zijn leerlingen.

Muziek van Franck, Chausson, Lekeu, Vierne, Jongen, Duparc, Bordes, Ropartz

Oxalys ensemble en Leo Samama, lezingen

20 Beek Beekdaelen Eijsden-Margraten Kelmis Lanaken Maastricht Vaals Valkenburg Voerendaal

Beek

Beekdaelen

Eijsden-Margraten

Kelmis

Lanaken

Maastricht

Vaals

Valkenburg Voerendaal

Vocalise: ko e - concert - lunch PAG. 11

’t Freuleshoes

Tweekorenconcert: De kracht van de koormuziek PAG. 9

Mariä Himmelfahrtskirche

Carillonconcert muzikale krachttoer PAG. 9 stadhuis Maastricht

Symposium ‘De kracht van muziek’ PAG. 4-5

Cultureel Podium Lutherse Kerk

Concert De kracht van de vrouwen PAG. 11

Ursulinenconvent

Verdrag van Maastricht in muziek

PAG. 10

Cultureel Podium Lutherse Kerk

Openingsconcert De kracht van het lied PAG. 10 Asta Theater

Koorzang: ‘De kracht van muziek’

PAG. 13

Museumkerk Oud-Rekem

Vertelconcert De kracht van het bekende en de verwondering van het onbekende PAG. 14

De Kopermolen

Gedichtenwandeling met aansluitend lunchconcert PAG. 15

Dormio Wijnhotel

Jong talent PAG. 16

Centre Céramique

Componistendag

rondom César Franck (1822- 1890) en zijn leerlingen PAG. 17

Asta Theater

De ontroerende kracht van muziek PAG. 11

Kloosterkerk

De kracht van de Scandinavische Romantiek PAG. 12

Boekhandel Dominicanen

Laureatenconcert PAG. 12

De Kopermolen

Vertelconcert “de oerkracht vd muziek” v. Vtislav Novak

PAG. 13

Openluchttheater, grottheater

Koorzang: de kracht van de stilte achter de noten PAG. 14

St. Stephanuskerk

Film: Alive inside

PAG. 15

Lumière

Compositie-opdrachten & gedichten

PAG. 16

De Kopermolen

Verandert smaak onder invloed van muziek?

PAG. 16

Hoeve de Kroon

ZO 16 OKT VR 21 OKT ZA 22 OKT ZO 23 OKT DI 25 OKT WO 26 OKT VR 28 OKT ZA 29 OKT ZO 30 OKT WO 2 NOV VR 4 NOV ZA 5 NOV ZO 6 NOV 10.00 u 11.00 u 12.00 u 13.00 u 14.00 u 15.00 u 16.00 u 17.00 u 18.00 u 19.00 u 20.00 u 21.00 u 22.00 u 10.00 u 11.00 u 12.00 u 13.00 u 14.00 u 15.00 u 16.00 u 17.00 u 18.00 u 19.00 u 20.00 u 21.00 u 22.00 u
21

Al meer dan 20 jaar ontzorgt ons familiebedrijf haar klanten door het op (grote) voorraad houden en beleveren van grote partijen stalen buizen, buiscomponenten, afsluiters en prefab buisconstructies.

Kwaliteit, snelheid en volledigheid zijn de kernwaarden van ZNB.

22
REWARD: A CAPE TO BECOME A LBG HERO! www.lbghotels.com/vacatures
Maastricht · t 043 450 45 04
www.znbmaastricht.nl

Sevagram Verwenzorg is een steunstichting van ouderenzorgorganisatie Sevagram.

Sevagram is werkzaam in de regio’s Heuvelland, Heerlen en Maastricht en heeft 22 locaties, 2 hospices en 1 thuiszorgorganisatie.

Sevagram Verwenzorg zorgt samen met maatschappelijk betrokken relaties voor de kers op de taart voor haar cliënten. Er zijn diverse mogelijkheden, zoals het sponsoren van een kunst- of cultuuractiviteit of deelname als bedrijf aan ons jaarlijkse Sevagram Verwenzorg Benefiet.

Het betreft altijd kunst- en cultuuractiviteiten die niet bekostigd kunnen worden vanuit de reguliere middelen.

Bij interesse kunt u contact opnemen met: info@sevagramverwenzorg.nl

www.sevagramverwenzorg.nl

Een ontdekkingsreis voor wijn spijs combinatie! NIEUW WIJNBAR & -RESTAURANT IN VALKENBURG Stationsstraat 21 - 6301EZ Valkenburg T +31 43 601 37 41 WIJNHOTELVALKENBURG.NL Voor het reserveren van een tafel u kunt ons bellen!
Adv_verwenzorg_vocallis_190x133.indd 1 15-8-2022 09:32:42 23

Internationaal Festival Vocallis EDUCATIE

Naast de concerten en het symposium organiseert IFVocallis diverse zangworkshops, masterclasses en concerten op het gebied van educatie. Edith Rutten en Ghislaine Mommer stelden een pakket aan muzikale activiteiten samen voor iedereen die van zingen houdt. Dus van jong tot oud, van geschoold zanger tot amateur. Deze activiteiten werden grotendeels in samenwerking met muzikale en culturele partners ontwikkeld, zoals het muziekonderwijs, professionele koren en culturele en muzikale ondernemers. Ter illustratie: dit jaar vindt voor de vijfde keer het scholierenfestival plaats onder leiding van Hans Leenders, waarbij zo’n tachtig jongeren actief bezig zijn met klassieke muziek. Op deze manier levert het festival een bijdrage aan het stimuleren en behouden van de muzikale zangcultuur en -educatie.

Zangweekend

Het hoogtepunt van Vocallis Educatie is dit jaar het zangweekend op 19 en 20 november in het prachtige gerenoveerde klooster HX Hoogcruts. Als je van zingen houdt, zet je dit weekend zeker in je agenda! Tijdens het zangweekend in Hoogcruts kunnen deelnemers namelijk meedoen met verrassende activiteiten, zoals de spetterende Singing Games van de Limburgse Koorschool of de muzikale opruimwandeling voor kinderen en ouders. Tijdens deze wandeling leren de kinderen liedjes die bij aankomst bij het klooster gezongen zullen worden tijdens een gezellig kampvuur. Jongere

kinderen en hun ouders kunnen ook twee theatervoorstellingen bezoeken van onder andere Marijk Greweldinger. Scholieren kunnen zich aanmelden voor een masterclass door zangeres Imke Heitzer en voor de workshop Singersongwriting. Er is ook een bijzondere fotoworkshop waar muziek een verrassende rol in speelt.

Volwassenen die graag meer willen weten over bijvoorbeeld ademsteun kunnen meedoen met de workshop stemtechniek van Nancy Meijer. Zij geeft ook de workshop stembevrijding. En natuurlijk ontbreekt het samen zingen niet tijdens dit zangweekend!

Volwassenen kunnen meedoen met de samenzangworkshop AMee-Zing-Je-Vrij. Tijdens deze workshop worden enkele muziekstukken ingestudeerd die over vrijheid gaan.

Er is ook een muziek-boekenmarkt, fototentoonstelling en een open podium voor zangers en zangeressen die podiumervaring willen opdoen. Misschien zing je niet graag maar luister je liever naar een verrassend acapella concert tijdens een prachtige wandeling in het Heuvelland? Ook dan ben je welkom bij IFVocallis, namelijk tijdens de muziekwandeling met concert van the Southern Voices.

Wim Versteegen uit Eys (6 jaar) won de tekenwedstrijd die voor Vocallis Educatie was uitgeschreven. Zijn tekening is daarmee het beeldmerk geworden voor Vocallis Educatie 2022. De jury vermeldde: “wat Wim heel goed gedaan heeft, is dat hij met zijn tekening ‘de kracht van muziek’ fantastisch heeft uitgebeeld, het Vocallisthema van 2022. Daarbij is het in één oogopslag duidelijk dat zang centraal staat. Daar komt bij dat de kleuren van Vocallis prachtig zijn verwerkt in deze tekening.”

24

Op de website www.festivalvocallis.nl/educatie-talentontwikkeling/ staat alle achtergrondinformatie over het programma en de links naar de tickets. In onderstaand schema kunt u per leeftijdscategorie bekijken welke activiteiten er plaatsvinden:

We hopen jullie te mogen begroeten tijdens deze activiteiten van Festival Vocallis Educatie!

Wijzigingen voorbehouden. Toegevoegd wordt nog 1 activiteit voor kinderen in Kerkrade

Andere educatieve activiteiten voorafgaand aan het Zangweekend:

* 9.30u-10.30u alle leeftijden + ouders 11.30u-12.15u 4-7 jaar

13.00u-14.00u 8-12 jaar

** Voor senioren en kinderen van de kinderopvang Baeks Kompas in de wijk Carmel

*** Voor kinderen en ouders die logeren in het Ronald McDonald vakantiehuis van de Limburgse Kindervallei

Activiteit Datum Tijd Leeftijd Locatie Prijs Vocallis Zangweekend in HX Hoogcruts – Noorbeek: Sinterklaasvoorstelling zo. 20 nov 10.30u-11.15u 2-4 jaar HX Hoogcruts €2,50 Singing Games* zo. 20 nov divers, zie* 4-12 jaar €2,50 Vocallis Zingt za. 19 nov 16.30u-17.30u 6-8 jaar €2,50 Cleanup Vocallis za. 19 nov 14.30u-16.30u 6-12 jaar €2,50 Vocal This! za. 19 nov 16.30u-18.30u 12-20 jaar €7,50 Songwriting za. 19 nov 19.00u-21.00u 15+ €7,50 Vocal Technic zo. 20 nov 11.00u-12.30u 15+ €7,50 Muziekwandeling zo. 20 nov 15.30u-18.00u 15+ €12,50 Fotoworkshop za. 19 nov 14.00u-16.00u 18+ €12,50 Stembevrijding zo. 20 nov 13.00u-14.30u 18+ €7,50 AMeeZing-Je-Vrij zo. 20 nov 15.00u-18.00u 18+ €15,00 Rondleiding za. 19 nov 16.30u-17.30 Alle leeftijden Gratis zo. 20 nov 13.00u-14.00u Muzikaal kampvuur za. 19 nov 16.00u Alle leeftijden Gratis zo. 20 nov 17.30u Open podium zo. 20 nov 10.00u- 18.00u Alle leeftijden Gratis Boekenmarkt en foto- expositie za. 19 + zo. 20 nov 10.00u- 18.00u Alle leeftijden Gratis
Sinterklaasvoorstelling ma. 7 nov 10.30-11.15u 2-4 jaar muziekschool Beek Besloten** Vocallis Zingt do. 10 nov 9.00-11.30u 6-8 jaar Basisscholen Vaals Besloten Sinterklaasvoorstelling za. 12 nov 10.30-11.15u Alle leeftijden Kindervallei Valkenburg Besloten*** De vrienden van St.Nicolaas wo. 16 nov 15.00-16.00u 6-11 jaar Bonnefanten museum Maastricht €2,50 Scholierenfestival vr. 18 nov 10.00-14.30u Alle leeftijden Opera Zuid Maastricht Gratis
voorbehouden
EDUCATIE 7-11 / 20-11-2022
wijzigingen
25

www.vioolbouwersmaastricht.nl

De kracht van het ambacht ligt in de liefde voor de muziek, de liefde voor het vak, de aandacht voor details en grote lijnen, de perfectie nastrevend, in warme aandacht voor viool en mens. En daarna: Verwondering in klank.

Martin & Niels Rijsemus

GIARDINO
& BEELDENTUIN Contemporary exclusive Art Rijksweg 31, Berg en Terblijt Open: every fr till su 11am - 5pm and by app. T +31 43 6042555 www.giardinobeeldentuin.nl
GALERIE
“Music is the language of the spirit. It opens the secret of life bringing peace, abolishing strife.
26
– Khalil Gibran

Boeken voor Mensen

steunt lokale goede doelen

In de Boekenkelder van de Stichting Boeken voor Mensen liggen tienduizenden tweedehands boeken, platen, cd’s, dvd’s en bladmuziek, die te koop zijn voor een zacht prijsje. Met de opbrengst steunt ‘Boeken voor Mensen’ lokale goede doelen.

U vindt de Boekenkelder aan de François de Veijestraat 9 te Maastricht; straat helemaal uitrijden (voorbij de Aldi op links), het terrein oprijden, het gebouw recht voor je hee een rode deur.

Kijk op onze website www.boekenvoormensen.nl als u:

• Net als 40 anderen vrijwilliger wilt zijn

• De openingstijden wilt weten (de boekenkelder is op werkdagen geopend van 10-14 uur)

• Benieuwd bent welke goede doelen al een donatie hebben ontvangen

Voor een gezonde start van ieder kind!

Klinkt dat ook als muziek in uw oren?

Steun kinderonderzoek in Limburg

Hee u nog boeken voor ons? Wij verkopen ze graag!

Kijk op boekenvoormensen.nl of stuur ons een e-mail: info@boekenvoormensen.nl

Zieke kinderen zijn het meest kwetsbaar in onze maatschappij. Met uw donatie steunt u wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+ naar nieuwe behandelingen, naar manieren om diagnoses sneller en eerder te kunnen stellen én naar betere zorg.

www.kinderonderzoekfondslimburg.nl

T (043) 4077 362

E info@kinderonderzoekfondslimburg.nl

27

Festival locaties

Lanaken (B)

Beek

Aachen

Theaterplatz 16, Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen

Beek

Markt 6a, Asta Theater

Beek, wijk de Carmel, speeltuin en muziekschool**

Eijsden

Breusterstraat 27, Ursulinenconvent

Heerlen

Akerstraat 52, De Regenboog*

Vullingsweg 54, Oranjehof*

Kelmis (België)

Kirchplatz 3A, Mariä Himmelfahrtskirche

Lanaken (België)

Groenplaats 4, Museumkerk Oud-Rekem

Maastricht

Avenue Céramique 50, Centre Céramique, muziekschool

Avenue Céramique 250, Bonnefantenmuseum**

Bassin 88, Lumière Cinéma

Dominicanerkerkstraat 1, Boekhandel Dominicanen

Hondstraat 14, Cultureel Podium Lutherse Kerk

Markt, Stadhuis

Medoclaan 66, Campagne*

Rijksweg 10, Hoeve De Kroon

* Verwenzorg

** Educatie

Ma astricht

Eijsden

Wijnandsrade

Voerendaal

Valkenburg a/d Geul

Margraten

Noorbeek

Heerlen

Kerkrade

Vaals

Kelmis (B)

Aachen (D)

Margraten

Clermontstraat 10, Gemeenschapshuis Oos Heim*

Noorbeek

Hoogcruts 47, HX Hoogcruts

Vaals

Aan de Ververij 31, BS de Robbedoes en De Kleine Wereld**

Von Clermontplein 11, De Kopermolen

Voerendaal

Kerkplein 57, ’t Freuleshoes

Valkenburg

Onderstestraat 35, Ronald McDonald Kindervallei**

Oosterweg 15, Kloosterkerk

Plenkertstraat 51a, Open Luchttheater

Stationsstraat 21, Wijnhotel Dormio

Wijnandsrade

Opfergeltstraat 4, St. Stephanuskerk

28

Voccalis Prijs €10,-

e Orop ss ri inale ijn t ek wi

o Biscardo uit de Italiaanse k Veneto is een strogele witte wijn In de neus geuren van abrikozen, perzik bloemen en een fijne kruidigheid In de mond vol en licht romig met tonen van wederom perzik, vanille en een lichte hint van citrus

In de iconische 38 meter hoge monumentale watertoren van Schimmert, bekend als De Reusch, bevindt zich het kloppend hart van echte streekproducten.

Vanuit De Reusch stimuleren wij het gebruik van onze bodem door het verbouwen, telen, maken en verkopen van lokale producten van zover je kunt kijken. Dat is 60 kilometer vanuit onze unieke locatie in de Euregio. De Reusch is het bruisend middelpunt voor beleving, food, educatie en veel meer.

Euregionaal uitzichtpunt met roo opbar: Genieten tot aan de horizon, zowel binnen als buiten op het panoramaterras. Met onze app kun je zelf de omgeving verkennen en zie je diverse points of interest met een verwijzing naar onze streekproducten.

4D smaaktheater:

In de Reusch worden niet alleen je smaakpapillen betoverd. Bij het boeken van een rondleiding nemen we je mee in het verhaal van De Reusch met de coolste technieken.

Hoogst gelegen energieneutrale brouwerij van Nederland: In Beerbroewerie De Reusch worden onze eigen bieren en frisdrank FRISCH gebrouwen.

Streekproductenplein: Een markplaats met microproducties waar onze torenpartners regelmatig workshops geven.

Proeflokaal: Inspirerende rondleidingen, workshops en proeverijen.

Restaurant: Het bijzondere restaurant van De Reusch bevindt zich op de eerste verdieping en is zes dagen per week geopend. Kom je bij ons als gast, dan krijg je uitleg over onze Euregionale streekproducenten, hun producten en de opties van die dag. Zo ondersteunen we samen het lokale voedselsysteem met eerlijke prijzen. Dat is ecologie en economie harmoniseren!

Streekproductenwinkel en webshop: In onze shop koop je allerlei lokale producten en pakketten. Meer informatie, ook voor de zakelijke markt, vind je op www.dereusch.nl.

Neropasso Rosso Veneto IGT Biscardo heeft een intens robijnrode kleur Men ervaart in de neus hints van kersen, zwarte kersen en pruimen Romig met zachte tannines in de afdronk Wordt gemaakt van Corvinone, Corvina en Cabernet Sauvignon druiven
“Karakteristieke vakantiehuizen in de drielandenregio” +31 (0)43 455 9075 | info@beaujean-vacances.com DAAR ZIT MUZIEK IN. WWW.BEAUJEAN-VACANCES.COM ETEN EN DRINKEN VAN ZOVER JE KUNT KIJKEN!
De Bockhofweg 1, 6333 AZ Schimmert | Tel. +31 45 404 21 10 | info@dereusch.nl | www.dereusch.nl | Voor openingstijden kijk op onze website.
29
Boek een rondleiding en maak kennis met De Reusch

Musici Internationaal Festival Vocallis 2022

Annemans, Jo

Basilova, Helena

Bekkers, Renée

Bergenhuizen, Wouter

Beurden, Nandi van

Boomsma, Camiel

Borsboom, Tobias

Brouwers, Puck

Bruynen, Quirine

Czaj, Asia

Crousen, Marc

Danz, Ingeborg

Degtiareva, Ekatarina

Degtyarev, Stanislav

Eisenlohr, Ulrich

Eurasia Kwartet

Eynden, Vanden, Jean- Claude

Faas- Schauer, Maaike

Fittipaldi, Lidia

Franzen, Claudia

Gillet, Anne-Catherine

Grinsven, Eva van

Greweldinger, Marijk

Grim, Justus

Haegeman, Lien

Heitzer, Imke

Hinssen- Kremer, Elmy

Hoffman, Clemens

Janssen, Carola

Janssen, Roderick

Janssen, Thom

Juola, Jussi

Kang, Ine

Kaunietyte, Egie

Kodoi, Ayaka

Königlicher St. Gregorius Kirchenchor

Koninklijk Mannenkoor Cecilia

Koor Canto Rinato

Koor Darilo

Kropivsek, Anton

Kusters, Vincent

Laub, Shirley

Laufen, Raimund

Leenders, Hans

Componisten Internationaal Festival Vocallis 2022

Alfvèn, Hugo (1872-1960)

Arnesen, Kim (1980-)

Beethoven, Ludwig, van (1770-1827)

Biebl, Franz (1906-2001)

Bonhomme, Andrée (1905-1982)

Bordes, Charles (1863-1909)

Bortnianski, Dmitry (1751-1825)

Chausson, Ernest (1855-1899)

Deák-Bárdos, Mihály (1975-)

Delnooz, Henri (1943-)

Duparc, Henri (1848-1933)

Episcopius, Ludovicus (1520-1595)

Ešenvalds, Ēriks (1977-)

Franck, César (1822-1890)

Farkas, Ferenc (1905-2000)

Finzi, Gerald (1901-1956)

Florii, Jacobus (1555?-1588?)

Hamm, Gerhard(1835-1904)

Hamm, Karel (1875- 1937)

Hollman, Joseph (1852-1926)

Jongen, Joseph (1873-1953)

Kilpinen, Yrjö (1892-1959)

Kropivsek, Anton (1958-)

Künneke, Eduard (1885-1953)

Kuula, Toivo (1883-1918)

Lassus, Orlandus (1532-1594)

Leenders, Hans (1971-)

Lekeu, Guillaume (1870-1894)

Madetoja, Leevi (1887-1947)

Milhaud, Darius (1882-1974)

Niël, Matty (1918-1989)

Passenier, Jesse (1985-)

Piazzolla, Astor (1921-1992)

Podgaits, Efrem (1949-)

Liijmes, Dirk

Lynne, Michelle

Mennen, Rob

Meyer, Nancy

Mommer, Ghislaine

Pleijers, Emmanuël

Ortjens, Bibi

Oxalys Ensemble

Rozemond, Jacobien

Ruiten, Lenneke

Rutten, Edith

Sales Rebordão, Theresa

Savelkoul, Joëlle

Smalt, Elisabeth

d’Ursel, Frédéric

Schillings, Amy

Schreur, Mirjam

Spons, Elma

Steijns, Frank

Vis, Francine

Weirauch, Robert

Wen, Hao

Purcell, Henry (1659-1695)

Rachmaninov, Sergej (1873-1949)

Rangström, Ture (1884-1947)

Rautavaara, Einojuhani (1865-1957)

Ravel, Maurice (1875-137)

Ropartz, Guy (1864-1955)

Saint-Saëns, Camille (1835-1921)

Schubert, Franz (1797-1828)

Schumann, Robert (1810-1856)

Sibelius, Jean (1865-1957)

Stolz, Robert (1880-1975)

Strauss, Richard(1864-1949)

Stravinsky, Igor (1882-1971)

Ter Horst, Maarten (1987-)

Vierne, Louis (1870-1937)

Vtislav, Novak (1870-1949)

Webern, Anton (1883-1945)

“Muziek is de brug tussen het spirituele en het sensuele leven.
30
– Ludwig van Beethoven

IF Vocallis 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door:

31
Stichting Lambert van Middelhoven

Reserveer alvast in uw agenda:

Internationaal Festival Vocallis 2023

Vrijdag 20 oktober t/m zondag 5 november 2023

Bedankt dat u onze gast was tijdens één of meerdere activiteiten. Wij nodigen u nu alvast graag uit voor Internationaal Festival Vocallis 2023.

Bestuur stichting Vocallis

Voorzitter: Reg van Loo

Secretaris: Frank Petit

Bestuurslid: Ineke Griede

Bestuurslid: Barbara Notermans

Artistieke leiding

Gert Geluk

Zakelijke leiding

Jo Zinken

Productie

Hans Cuypers

Techniek en video

René Lentink

Colofon

Dit is een uitgave van stichting Vocallis Rue d’Aubel 7, Hombourg (B)

www.festivalvocallis.nl

©2022 stichting Vocallis

Oplage 2.000 stuks

Redactie Prosper Studio’s Maastricht

Ontwerp en vormgeving Marieke Riedijk Heerlen

Druk Pietermans Drukkerij Lanaken

M.m.v. Barbara Stok (beeldmerk)

Educatie

Ghislaine Mommer

Edith Rutten

Masterclass

Abigail Richards

Jo Zinken

Communicatie en Marketing

Jeannette Wolters

Marjan Kleinen

32
www.festivalvocallis.nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.