Welzijn december 2021 - Kerst zonder stress

Page 8

onze Kijk op or het e vo websit an nieuwe dv aanbo amenten! a app rt

Marbella... ,een populair toevluchtsoord voor levensgenieters! ◊ altijd wel wat te doen, ook in de winter ◊ 320 dagen zon per jaar ◊ microklimaat ◊ een overvloed aan geweldige gastronomie, natuur en historische schatten

Altijd al gedroomd van een spaans avontuur? Stap voor stap begeleiding van A tot Z. We weten hoe belangrijk dit is! Neem contact op en maak van uw spaanse woondroom werkelijkheid!

excellentmarbella.nl Dick van den Broek +31 653 445 179 +34 681 942 511 info@excellentmarbella.nl

Wat wil je leren of weten? We helpen je bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek van Nieuwe Veste

Iets regelen doe je steeds vaker op de computer en via internet. We geven je (gratis) informatie en advies. Centrum Molenstraat 6 | 4811 GS Breda Noord Heksenakker 37 | 4823 JZ Breda Zuid Allerheiligenweg 19 | 4834 TM Breda

· · · · · ·

Omgaan met DigiD Veilig internetbankieren Een toeslag aanvragen WMO & Zorg Omgaan met de computer (Online) een baan zoeken

Bel 076 200 32 00, kom langs of kijk op informatiepuntbreda.nl

S21.XXXX Advertentie IDO_WT1.indd 1

03-03-2021 10:37


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.