Page 1

VESTITS DE CEBA TONI VIDAL


VESTITS DE CEBA TONI VIDAL

22


Toni Vidal (Menorca, 1934) és un fotògraf de llarg recorregut, un artista de la fotografia que ha desenvolupat una obra de gran bellesa plàstica resolta amb un gran domini de la tècnica. Des que va començar, fa seixanta anys, va ser retratista, uns retrats fets amb delicadesa i allunyats de la peça d’àlbum, uns retrats que capturen l’argument subjacent més enllà de la imatge. Primer ho va ser de persones, i aviat també de roques, d’arquitectura rural, de vegetals. Fill d’aquests darrers és el llibre Vestits de ceba, on Toni Vidal presenta el resultat de vint anys de treball consistent a fer de la matèria mundana matèria poètica, en aquest cas, la ceba i les més externes de les fulles que embolcallen el bulb, aquelles que els botànics anomenen túniques, d’aquí el títol. Aquesta metamorfosi visual i plàstica que ens ofereix el fotògraf, es reforça amb la col·laboració de més de vint poetes que han ofert a Toni Vidal les seves creacions poètiques expressament per als seus “Vestits”, com ara Montserrat Abelló, Narcís Comadira, José Corredor-Matheos, Miquel Desclot o els ja desapareguts Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Josep Palau i Fabre i Yael Languella. Serveixi també aquest llibre d’homenatge.

Toni Vidal (Menorca, 1934) es un fotógrafo de largo recorrido, un artista de la fotografía que ha desarrollado una obra de gran belleza plástica resuelta con un gran dominio de la técnica. Desde que comenzó, hace sesenta años, fue retratista, unos retratos hechos con delicadeza y alejados de la pieza de álbum, unos retratos que capturan el argumento subyacente más allá de la imagen. Primero lo fue de personas, y pronto también de rocas, de arquitectura rural, de vegetales. Fruto de estos últimos es el libro “Vestits de ceba”, donde Toni Vidal presenta el resultado de veinte años de trabajo consistente en hacer de la materia mundana materia poética, en este caso, la cebolla y las más externas de las hojas que protegen el bulbo, aquellas que los botánicos llaman túnicas, de ahí el título. Esta metamorfosis visual y plástica que nos ofrece el fotógrafo, se refuerza con la colaboración de más de veinte poetas que han ofrecido a Toni Vidal sus creaciones poéticas expresamente para sus “Vestits”, como Montserrat Abelló, Narcís Comadira, José Corredor-Matheos, Miquel Desclot o los ya desaparecidos Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Josep Palau i Fabre y Yael Languella. Sirva también este libro de homenaje.

Toni Vidal (Menorca, 1934) is a photographer with a longstanding career, an artist of photography who has developed a body of work of great expressive beauty resolved with a great command of the technique. Since he began, sixty years ago, he was a portraitist, portraits produced with delicacy and far removed from the album snap, portraits that capture the underlying argument beyond that of the image. First it was people, and soon also rocks, rural architecture and plant-life. The result of this later work is the book Vestits de ceba, where Toni Vidal presents the results of twenty years’ work consisting of turning mundane matter into poetic matter, in this case the onion and the most external of the leaves that protect the bulb, those that botanists call tunics, and that is where the title comes from, dressed. This visual and expressive metamorphosis that the photographer offers us is strengthened with the collaboration of more than twenty poets who have provided Toni Vidal with their poetic creations expressly for his “Vestits”, such as Montserrat Abelló, Narcís Comadira, José Corredor-Matheos, Miquel Desclot or the late Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Josep Palau i Fabre and Yael Languella. This book also serves as homage.

FOTOGRAFIA TONI VIDAL

FOTOGRAFÍA TONI VIDAL

PHOTOGRAPHY TONI VIDAL

TEXTOS DIVERSOS AUTORS

TEXTOS VARIOS AUTORES

TEXTS VARIOUS AUTHORS

Format 300 x 300 Pàgines 132 Enquadernació Tapa dura amb sobrecoberta P.V.P 48 €

Formato 300 x 300 Páginas 132 Encuadernación Tapa dura con sobrecubierta P.V.P 48 €

Format 300 x 300 Pages 132 Binding Hardback with dust cover Price 48 €

33


© de les fotografies Toni Vidal © del text els seus autors

© de l’edició Triangle postals S.L. Sant Lluís, Menorca www.triangle.cat

disseny Joan Barjau impressió Tallers Gràfics Hostench paper Hello Hot Silk 170 gr. de Sappi dipòsit legal ME-338-2012 ISBN 978-84-8478-371-8


Índex d’autors

Josep M. Camarasa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 Susanna Rafart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 Montserrat Abelló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 August Bover  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 Joan Brossa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 Jesús Cobo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 Narcís Comadira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 José Corredor-Matheos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34 Ricard Creus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 Anna Crowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 Miquel Desclot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 Rosa Fabregat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Yael Langella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 Maria Mercè Marçal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 Àngel Mifsud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 Toni Moll Camps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 Josep Palau i Fabre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60 Ferran Pauner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 Joan Perucho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 Helena Planabasarda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 Rabie Quellal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 Susanna Rafart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   76-80 Rena Rinioti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 Montserrat Rodés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 Benet Rossell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 Jordi Sarsanedas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 Jean Serra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 Sonya Torres Planells  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 Pere Xerxa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102-104

5


A Lucienne

6


7


A la bondat amb valentia a la bellesa plena de bondat a la poesia amb bondat i bellesa a HĂślderlin

8


9


Agraïments

A moltes amistats els dec agraïment pel seu suport i molta feina feta. A Carme Riera per la seva presentació a Barcelona l’any 1996; a Carme Sansa per haver-hi llegit alguns dels primers poemes; a J. Corredor-Matheos per la seva presentació a Vic l’any 1999; a Josefina Salord Ripoll per haver presentat al Claustre del Carme de Maó l’última exposició de Vestits de Ceba, l’any 2008. A Glòria Estruch, que ha passat a l’ordinador, corregit i traduït al castellà. A Heide Axmacher, que ha fet la traducció a l’alemany. A Toni Moll i Camps, que ha anat corregint proves. A Eulàlia Castells, que va introduir les poesies a l’ordinador fa molts anys. A Barbara Sullivan, Conxa León, Irini Pitsaki, Mariona Millà, Marisol Gimeno. I a tots els que durant aquests anys han donat suport i han demostrat estimar-se aquests Vestits de ceba, el meu profund agraïment.

10


11


La natura no tan sols és més estranya del que pensem; és més estranya del que puguem pensar. J.B.S. Haldane

Aquesta frase explica meravellosament una veritat que tots podem comprovar a la nostra mida.

La mateixa qualitat de respecte i admiració que sento cap a Salvador Espriu, Joan Oliver, Agustí Bartra, Anna Murià, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Joan Hernández Móra, Manuel Fernández Nieto i a tot el meu petit arxiu de retrats, puc sentir-la cap al món de les roques, vegetals, vestits de ceba, etc., i no he hagut de fer mai cap malabarisme ni intel·lectual ni tècnic; basta retratar la increïble realitat i mostrar el seu interior sense prepotents disseccions; simplement mostrar la vida amb emoció, no buidar-la.

Des que vaig començar a fer feina, vaig ser retratista. Avui, seixanta anys més tard, continuo essent el mateix interiorment, mantinc un respecte al que m’envolta (que és infinit) i una admiració sense límits a la vida (que és tot). Si al principi els meus clients eren éssers humans, prest vaig sentir admiració per l’arquitectura rural de la meva terra: una mostra d’equilibri, de feina ben feta; no prou valorada perquè altres generacions posteriors s’han atrevit a fer modificacions més trivials, “adornant-la”.

Aquests “Vestits de ceba” són fills de la col·lecció “Vegetals”, que, en anar creixent, s’han independitzat. L’alegria de veure un llibre acabat, la seva presentació, amb l’esperança d’una bona acollida per part de moltes persones, la majoria de les quals mai no podrem conèixer, queda entristida per l’absència de Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Josep Palau i Fabre, i la més recent i dolorosa per inesperada, de Yael Langella. També vull recordar amb agraïment i enyorança Ángel Crespo, que indirectament fou el que impulsà aquesta feina.

Molts anys més tard vaig anar a trobar el més pobre del nostre entorn: les pedres. Aquí la resposta va ser del tot inesperada perquè vaig trobarme envoltat d’una riquesa increïble: escultures.

Ara, rebin els que ja han partit i els qui afortunadament continuen enriquint-nos amb la seva companyia, el més sincer agraïment per haver cregut en aquest somni tan eteri dels “Vestits de ceba”.

Toni Vidal Barcelona, gener de 2011

12


13


15


Una ceba, ho diuen els llibres de morfologia vegetal i algunes enciclopèdies (entre elles, sense anar més lluny, la catalana) és un bulb. Altrament dit, es tracta d’un òrgan vegetal, propi de determinades plantes, anomenades precisament bulboses per aquesta qualitat, que consisteix en una tija curta i gruixuda envoltada d’unes fulles carnoses i riques en reserves. La tija té al capdamunt una gemma de la qual ha d’emergir, tan bon punt les condicions adequades es presentin, la part aèria de la planta. Les fulles, amb les seves reserves, estan destinades a alimentar aquell creixement fins que la planta tregui fulles i sigui capaç de nodrir-se tota sola. Els botànics, que sovint tenen una flaca de poetes, han anomenat bulbs tunicats els bulbs semblants a la ceba i a la ceba mateixa perquè anomenen túniques les més externes de les fulles que embolcallen el bulb (la ceba), que ja no són carnoses i carregades d’aliment sinó que s’han afinat i assecat fins a esdevenir només com un vestit o protecció de les companyes destinades a nodrir la planta futura fins que aquesta arribi a florir i a donar fruit… o fins que el pagès la trobi a punt per collir i l’encamini cap al mercat i d’allí cap al destí gloriós d’acabar com a part d’un sofregit exquisit o d’una amanida refrescant. Però en la seva humilitat, ja ho veieu, aquestes túniques guarden belleses matisades que només esperen la mirada que les faci emergir, talment com les seves germanes més gruixudes i carregades d’aigua i d’aliment guarden exquisideses que només esperen la traça del cuiner per manifestar-se. Josep M. Camarasa Biòleg

16


17


L’HIVERN VINDRÀ I DURÀ VESTITS DE CEBA

s’alça gairebé fins a allò immaterial provoca un territori d’esperança per a l’ésser humà finit. Així, els vestits d’un blanc ossi o d’un coure de brasa es despleguen intocats, com si el seu estàtic moviment alliberés una força i a la vegada respongués a una música que només l’ull polsa quan hi estén la mirada.

I si tot fos acabat o perfet en el món per una sola música? Què ens impedeix, al capdavall, de formar-nos únicament com una gran oïda a l’espera del tot? Una ceba pot ésser el principi del món: el seu moviment es desplaça centrípet, capa a capa, per definir l’espai mai no resolt que comprèn la vida física. Vestits secs, però vius, que donen la mesura d’un poema. La lleugeresa que desprenen, incitada per l’acció del despullament, immanta sobre una realitat ocupada, que es retreu de la violència i deixa pas al gest vegetal, innominat, però altament intencionat. Com és que m’heu revestit d’una roba resplendorosa, que fulgura amb l’esclat de la immortalitat i il·lumina tots els meus membres?, escriu en un himne Simeó, el nou teòleg, místic bizantí predicador de l’amor.

Les umbel·les globuloses de la cabeça –alliçonades en la semitransparència dels oblits en els horts espurnejants de pluges– reprenen un segon cant, ara convertides en bells hàbits de l’esperança, de la poesia o de la sorpresa. Cebes de servar són aquestes a qui l’artista atorga aquesta vida afegida i perdurable, tal com explicava Jorge Manrique, una tercera vida que no és la pròpia però que és contenidora de moltes altres coses. El puny lletós de l’hortalissa es va debanant com un fil infinit de possibilitats i codis a mesura que les túniques, els tels o els vestits són els habitacles dels pensaments que l’artista expressa. Aquí tan sols hi ha el guiatge de la paraula silenciosa.

Senzillesa, emoció, sinceritat, tres qualitats presents a la poesia i garbellables també en l’expressió nua i delicada de les cebes de Toni Vidal. De la mateixa manera, aquestes imatges trenquen la frontera entre l’exquisidesa i la pobresa, entre la simplicitat i l’elegància, entre la naturalesa i l’art. Però el «mirar plaent» que ens proposa el seu ull no cerca tan sols la retòrica agradosa del que és bell, sinó que mostra, reivindicativament, l’esplendor del que està unit a la terra.

De cop, allò que era una planta, esdevé una cel·lofana, pàgina on escriure el missatge colpidor: tot és no-res. I això una i altra vegada. Una perifèria s’engrandeix desobeïnt un centre i els vestits de ceba abracen els angles de la imatge en posicions en les quals la direcció no és l’important. Cal veure’n les juntures, els espais buits, les fusions, els plecs que inventen figures d’homes cavalcant hipògrifs o que es metamorfosen en orquídies serenes i filaments estroncats; tot plegat, escrit en un fris de subtils relleus que tenen memòria d’aigua i que són mapes de rutes diàries que orienten l’esperit. Són les cebes civils o les cebes místiques, les cebes morals o les cebes poètiques, lanceolades, hiperbòliques, capricioses, producte de càvecs que s’endinsen fondament, i germinades per a una mateixa constel·lació, l’Andròmeda de la humilitat, còsmic cebar plantat per un únic jardiner que filtra i exposa la llum a ser més llum.

És hivern: el glaç de la vida sense bondat ens paral·litza i avancem amb ulls vedats i amb distanciament. Però alguna cosa que no era enlloc ens atura i llavors encertem a encuriosir-nos pel perfil d’una imatge: la incerta levitat d’un vestit que cruix en la festa de l’univers. Són els dits, les mans d’un fotògraf que disposa sobre fons resplendents i matisats antics vestigis de diferents etapes de la vida d’un bulb. Allò que ningú no veia es transforma en el pols o demble d’un desig, d’una voluntat de ser sentit, i els vestits de ceba es fan flor, es fan dansa o es fan respiració per a qui vulgui comprendre’ls. En una nota dels dietaris de Paul Valéry, el poeta diu que la seva ètica s’estableix sobre dos principis: no augmentar la quantitat de sofriment de l’ésser humà i intentar de fer alguna cosa amb l’home. Aquesta ètica recau implícitament sobre l’estètica de tot creador: no afegir mal, però crear consciència. Els principis de la poesia valen per als principis de la fotografia. L’alada fragilitat d’una espècie que ha nascut de la terra com és ara la ceba i que

El treball de Toni Vidal consisteix a fer de la matèria mundana, matèria poètica; i, més concretament, a fer de la ceba, arrel del signe. Les tintes que hi empra formen part del cos mateix del bulb, rescabalades de la seva anònima existència per una disposició diferent. Una nova

18


19


22


traducciones translations Ăœb erset zungen

23


AGRADECIMIENTOS

La naturaleza no sólo es más extraña de lo que suponemos; es más extraña de que lo podamos suponer J.B.S. Haldane

A

muchas amistades les debo agradecimiento por su apoyo y el mucho trabajo que han realizado. A Carme Riera por su presentación en Barcelona el año 1996; a Carme Sansa por haber leído allí algunos de los primeros poemas; a J. Corredor-Matheos por su presentación en Vic en 1999; a Josefina Salord Ripoll por haber presentado en el Claustro del Carmen de Maó la última exposición de Vestidos de Cebolla, en 2008. A Glòria Estruch, que ha pasado al ordenador, corregido y traducido al castellano. A Heide Axmacher, que ha hecho la traducción al alemán. A Toni Moll i Camps, que ha ido corrigiendo pruebas. A Eulàlia Castells, que introdujo las poesías en el ordenador hace muchos años. A Barbara Sullivan, Conxa León, Irini Pitsaki, Mariona Millà y Marisol Gimeno. Y a todos aquéllos que durante estos años han apoyado y han demostrado amar estos Vestidos de Cebolla, mi profundo agradecimiento.

E

sta frase explica maravillosamente una verdad que todos podemos comprobar de acuerdo con nuestras posibilidades. Desde que empecé a trabajar, fui retratista. Hoy, sesenta años más tarde, sigo siendo el mismo interiormente, mantengo un respeto a aquello que me rodea (que es infinito) y una admiración sin límites a la vida (que es todo). Si al principio mis clientes eran seres humanos, pronto sentí admiración por la arquitectura rural de mi tierra: una muestra de equilibrio, de trabajo bien hecho; no suficientemente valorada porque otras generaciones posteriores se han atrevido a hacer modificaciones, “adornándola”. Muchos años después, fui al encuentro de lo más pobre de nuestro entorno: las piedras. Aquí la respuesta fue del todo inesperada, porque me encontré rodeado por una riqueza increíble: esculturas. La misma calidad de respeto y admiración que siento por Salvador Espriu, Joan Oliver, Agustí Bartra, Anna Murià, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Joan Hernández Móra, Manuel Fernández Nieto y todo mi pequeño archivo de retratos, puedo sentirla por el mundo de las rocas, de los vegetales, de los vestidos de cebolla, etc., y nunca he tenido que hacer malabarismo alguno, ni intelectual ni técnico; basta retratar la increíble realidad y mostrar su interior sin prepotentes disecciones; simplemente, mostrar la vida con emoción, no vaciarla. Estos “Vestidos de cebolla” son hijos de la colección “Vegetales”, que al ir creciendo se han independizado. La alegría de ver un libro terminado, su presentación, con la esperanza de que sea bien acogido por muchas personas, a la mayoría de las cuales nunca podremos conocer, queda entristecida por la ausencia de Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Josep Palau i Fabre, y la más reciente y dolorosa, por inesperada, de Yael Langella. También quiero recordar con agradecimiento y nostalgia a Ángel Crespo, quien indirectamente fué el que impulsó este trabajo. Ahora, reciban aquéllos que ya partieron y aquéllos que afortunadamente continúan enriqueciéndonos con su compañía, el más sincero agradecimiento por haber creído en este sueño tan etéreo de los “Vestidos de cebolla”. Toni Vidal Barcelona, enero de 2011

24

U

na cebolla, así lo dicen los libros de botánica y de morfología vegetal y algunas enciclopedias, es un bulbo. Es decir, se trata de un órgano vegetal, propio de determinadas plantas, llamadas precisamente bulbosas por este carácter, que consiste en un tallo subterráneo corto y grueso rodeado de hojas carnosas y ricas en reservas. El tallo tiene en su ápice una yema de la cual debe emerger, en cuanto las condiciones adecuadas se presenten, la parte aérea de la planta. Las hojas, con sus reservas, están destinadas a alimentar ese crecimiento hasta que crezcan nuevas hojas y la planta sea capaz de obtener por si sola el sustento. Los botánicos, que a menudo tienen debilidades de poeta, han denominado bulbos tunicados al de la cebolla y a otros semejantes porque denominan túnicas a las más externas de las hojas que envuelven el bulbo (la cebolla), que ya no son carnosas y cargadas de alimento, sino que se han adelgazado y secado hasta convertirse simplemente en una suerte de vestido o protección de las compañeras destinadas a nutrir la planta futura hasta que ésta alcance a florecer y fructificar… o hasta que el hortelano la encuentre a punto para recolectarla y encaminarla hacia el mercado y de allí hacia el destino glorioso de acabar sus días como parte de un sofrito exquisito o de una ensalada refrescante. Pero, en su humildad, ya lo veis, estas túnicas guardan bellezas matizadas que solo esperan la mirada que las haga emerger; a semejanza de sus hermanas más gruesas y cargadas de agua y alimento, ocultan exquisiteces que solo aguardan la habilidad del cocinero para manifestarse.

Josep M. Camarasa Biólogo


LLEGARÁ EL INVIERNO CON VESTIDOS DE CEBOLLA

¿Y

si todo estuviera terminado o acabado en el mundo gracias a una única música? ¿Qué nos impide, finalmente, ser sólo un gran oído a la espera de todo? Una cebolla puede ser el principio del mundo: su movimiento se desplaza centrípeto, capa a capa, para definir el espacio nunca resuelto que comprende la vida física. Vestidos secos, aunque vivos, que dan la medida de un poema. La levedad que desprenden, incitada por la acción de la desnudez, imanta sobre la realidad ocupada, que se aleja de la violencia y da paso al gesto vegetal, innominado, pero altamente intencionado. ¿Por qué me habéis cubierto con un tejido esplendoroso, que fulgura con el brillo de la inmortalidad e ilumina todos mis miembros?, escribe en un himno Simeón, el nuevo teólogo, místico bizantino predicador del amor. Sencillez, emoción, sinceridad, tres cualidades presentes en la poesia y filtrables también en la expresión desnuda y delicada de las cebollas de Toni Vidal. Del mismo modo, estas imágenes rompen la frontera entre lo exquisito y la pobreza, entre la simplicidad y la elegancia, entre la naturaleza y el arte. Aunque el “contempla placentero” que nos propone su mirada no busca tan sólo la retórica amable de lo que es bello, pues nos muestra, reivindicativamente, el esplendor del que está unido a la tierra. Es invierno: el hielo de la vida sin bondad nos paraliza y avanzamos con los ojos vendados y con distancia. Sin embargo, algo que no estaba en ninguna parte nos sale al encuentro y entonces llegamos a sentir curiosidad por el perfil de una imagen: la incierta levedad de un vestido que cruje en la fiesta del universo. Son los dedos, las manos de un fotógrafo que dispone sobre fondos resplandecientes y matizados antiguos vestigios de diferentes etapas de la vida de un tubérculo. Lo que nadie apreciaba se transforma en el pulso de un deseo, de una voluntad de ser escuchado, y los vestidos de cebolla se transforman en flor, en danza o en respiración para quien desee comprenderlos. En una nota de los dietarios de Paul Valéry, el poeta cuenta que su ética se establece sobre dos principios: no aumentar la cantidad de sufrimiento del ser humano e intentar hacer algo del ser humano. Esta ética reside implicitamente en la estética de todo creador: no añadir mal, pero crear conciencia. Los principios de la poesía son equiparables a los de la fotografía. La alada fragilidad de una especie que ha nacido bajo tierra como la cebolla y que se alza casi hacia lo inmaterial provoca un territorio de esperanza para el ser finito. De modo que los vestidos de blanco óseo o de cobre llameante se abren intocados, como si su estático

movimiento liberara una fuerza desconocida y a un tiempo respondiera a una música que sólo el ojo pulsa cuando extiende en ella la mirada. Las umbelas globulàceas de la cabeza de cebolla ­–aleccionadas en la semitransparencia de los olvidos en los huertos acogidos por las lluvias- retoman un segundo canto, ahora convertidas en bellos hábitos de la esperanza, de la poesía o de la sorpresa. Cebes de servar o cebollas de guardar son aquellas a las que el artista concede esta vida añadida y perdurable, tal como explicaba Jorge Manrique, una tercera vida que no es la propia pero que contiene otras muchas. El puño blanquecino de la hortaliza se devana como un hilo infinito de posibilidades y códices a medida que las túnicas son los habitáculos del pensamiento que el artista expresa. Aquí tan sólo existe como guía de la palabra silenciosa. De pronto, lo que era una planta, se convierte en celofán, página donde escribir el mensaje sobrecogedor: todo es nada. Y ello una y otra vez. Una periferia se engrandece desobedeciendo un centro y los vestidos de cebolla abrazan los ángulos de la imagen en posiciones en las cuales la dirección no es lo más importante. Hace falta observar sus juntas, los espacios vacíos, las fusiones, los pliegues que inventan figuras de hombres cabalgando hipógrifos o que se metamorfosean en orquídeas serenas y filamentos quebrados; todo al fin, escrito en un friso de sutiles relieves que tienen memoria del agua y que constituyen mapas de rutas diarias que orientan al espíritu. Son las cebollas civiles o las cebollas místicas o las cebollas poéticas, lanceloladas, hiperbólicas, caprichosas, producto de azadas que se adentran hondamente, y germinadas para una misma constelación, la Andrómeda de la humildad, cósmico campo de cebollas plantado por un único jardinero que filtra y expone la luz para que sea más luz. El trabajo de Toni Vidal consiste en hacer de la materia humana materia poética; y, exactamente, en hacer de la cebolla, raíz del signo. Las tintas que utiliza en ello forman parte del cuerpo mismo del tubérculo, sacadas de su anónima existencia para una distinta disposición. Una nueva respiración las enlaza o separa, distinguiendo imperfecciones y secretos. En todo este juego, la mano del fotógrafo deviene invisible: su función es situarnos directamente frente al objeto, con su objetiva debilidad y rotundidad a un tiempo. Con voz propia, pero con voluntad de incidir en la colectividad, Vidal no juzga, sino muestra, a través del paciente trabajo de arrancar cebollas del olvido, una

25

razón para mirar. Como en el juego de niños, en el cual los jugadores de dos bandos distintos, sentados en el suelo, intentan levantar o arrancar la cebolla o la persona del lado contrario, el fotógrafo nos propone el mismo juego –y todos los juegos, ya lo sabemos, son incontestablemente serios-, es decir, el de extraer de lo insignificante la fuerza del significante: con levedad, como quien juega, como quien elige con inocencia primera la realidad a la cual damos la mano. Lo que veremos en las páginas siguientes nos llevará lejos en la reflexión, nos cubrirá de belleza y nos recordará que todo aquello que hay que tener presente proviene de las confluencias, del poder conciliador del arte, tan bien ilustrado por el emperador Meiji, entre el mundo físico y el pensamiento. Unas palabras que bien podrían preceder el jardín fotográfico que nos espera en la esquina.

En mi jardín, una al lado de otra, plantas nativas y plantas ajenas crecen con esplendor. Susanna Rafart Barcelona, marzo 2010


ACKNOWLEDGEMENTS

My own suspicion is that the universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can suppose. J.B.S. Haldane

I

am indebted to numerous friends for their support and collaboration. Carme Riera, for her presentation in Barcelona in 1996; Carme Sansa, for having on that occasion read some of the first poems; J. Corredor-Matheos, for his presentation in Vic in 1999; Josefina Salord Ripoll, for having presented in the Cloisters of Carmen church in Mahon the last exhibition of Onionskin Gowns in 2008. Glòria Estruch, who transcribed, corrected and translated the texts into Spanish. Heide Axmacher, who did the translation into German. Toni Moll i Camps, who has been an untiring proof-reader. Eulàlia Castells, who transferred the poems to the computer many years ago. Barbara Sullivan, Conxa León, Irini Pitsaki, Mariona Millà and Marisol Gimeno. And to all the people who, over the years, have shown their support and esteem for these Onionskin Gowns, my most sincere thanks.

T

his quotation illuminates marvellously a truth which we all, in some way or other, are able to confirm. In my work, from the very outset, I have been a portraitist. Today, sixty years on, I am still the same person, still with an infinite respect for my surroundings and an unbounded admiration for life, which is everything. Initially my subjects were people, but I soon developed an admiration for the vernacular architecture of my island: such an example of balance, of work well done; yet its true measure not recognised, since later generations have dared to make frivolous modifications aimed at ”embellishing” it. Many years passed before I set out to look at what seemed to have least to offer in our environment: its stones. The outcome was totally unexpected, for I found myself faced with nothing less than sculptures of an astounding richness. I am able to feel for the world of rocks, plants, onionskin gowns, etc., the same kind of respect and admiration that I feel for Salvador Espriu, Joan Oliver, Agustí Bartra, Anna Murià, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Joan Hernández Móra, Manuel Fernández Nieto and the others in my humble archive of portraits. It is enough to see and simply present the astonishing reality of life in all its fullness without the need for any arrogant intellectual dissection or technical manipulation. These “Onionskin Gowns” are children of the “Plants” collection which have grown up to become independent. The joy of finishing a book, of offering it in the hope it will be favourably received by many people, most of whom we shall never get to know, is dimmed by the absence of Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Josep Palau i Fabre, and the loss, most recent and painful, since unexpected, of Yael Langella. To those gone and those who happily continue to enrich us with their company, our most sincere gratitude for believing in this so ethereal dream of the “Onionskin Gowns”. Toni Vidal Barcelona, January 2011

26

A

n onion, so say books of plant morphology and some encyclopaedias (among others - without going further, the Encyclopaedia Catalana) is a bulb. In other words, it is a vegetable organ, natural to certain plants called bulbs; so called precisely for having this characteristic: that they consist of a short, thick stem surrounded by fleshy leaves, rich in stored nutrients. The stem has, at the very top, a bud from which should emerge, when the appropriate conditions occur, the aerial parts of the plant. The leaves, with their stored nutrients, are intended to feed that aerial growth until the plant is able to remove the leaves and is able to feed itself alone. Botanists, who often have a thin poetical veneer have called onion-like bulbs “tunicate” bulbs because they call those external leaves that enfold the bulb (the onion), tunics once they are no longer fleshy and full of stored food but have got thinner and dried out until they have become only a sort of gown or protective garment for their companions who are destined to nurture the future plant until it finally blooms and gives fruit... or until the peasant finds it at just the right moment to be harvested and takes it to market and thence to its glorious destiny, to finish up as part of an exquisite sauce or a refreshing salad. But in all their humility, I see these tunics have a hidden, matte beauty which only awaits the subtle vision that calls it to emerge; just as their fleshier, juicier, more nourishing sisters hide exquisite flavours that only await the touch of the chef to reveal themselves.

Josep M. Camarasa Biologist (Translated from the Catalan by Mary Wells)


WINTER WILL COME AND BRING ONIONSKIN GOWNS

A

nd if everything in the world was achieved, or perfected in a single piece of music? What stops us, after all, from forming ourselves into a single great ear, in the hope of all? An onion may be the beginning of the world: it travels in centripetal motion, layer by layer to define that unresolved space that includes physical life. Dry gowns, but living, giving the metre of a poem. The lightness emanating, incited by the action of disrobing, imposes on a reality unnamed but most intentional. How is it that you have enrobed me in a shining gown resplendent with the dazzling flash of immortality illuminating all my members? Simeon, the new mystic Byzantine theologian, preacher of Love, writes in his hymn. Simplicity, emotion, sincerity - three qualities present in poetry, and detectable also in Toni Vidal’s naked and delicate onions. In the same way, these images break the frontier between sumptuousness and poverty, between simplicity and elegance, between Nature and Art. But the «pleasing gaze» his eye proposes approaches not only the rhetoric worthy of that which is beautiful, but shows, demandingly, the splendour of that which is attached to the earth. It’s winter. The ungenerous ice of life paralyses us, and we advance, eyes occluded, distanced. But something that wasn’t there stops us and tantalises us with the outline of an image: the unfocussed gossamer of a garment that creaks in the party of the universe. It is the fingers, the hands of a photographer who disposes on an old and sparkling ground the vestiges of the separate stages in the life of a bulb. That which no one has seen is transformed into dust resembling a desire; the will to be noted. And the garments - the gowns - made of onion flowers, dance or breathe for those who care to understand them. In a note in the diaries of Paul Valéry, the poet says that his ethic is based on two principles: Not to increase the amount of human suffering, and to try to do something with man. This ethic rests implicitly on the aesthetic of any creator: Do no evil, but create conscience. Consciousness. Awareness. The principles of poetry hold true for the principles of photography. The winged fragility of a species born of the earth, like the onion, and which grows up to become almost immaterial provokes a vast hope for the finite human being. Thus, the garments unfold from a bony stem or a copper grating, as if their static growth simultaneously frees a power, and responds to music that is only visibly when the eye regards it.

The globular umbels of the head - educated in the semi-transparency of the forgotten corners of rainspangled gardens - take up a second song, now changed into beautiful canons in the hope of poetry or surprise. Reserved onions are those the artist awards that extra, enduring life, as Jorge Manrique tells us: a third life which is normal life, but contains many other things. The milky fist of the aromatic unreels like a thread, of infinite possibilities and codes as the tunics themselves, the onion-robes are the abode of the thoughts the artist expresses. Here the only clue is the silent word. Suddenly, what was a plant becomes cellophane. A page where a stunning message is written: Everything is nothing. And this again once more. An outline grows, disobeying a centre and the onion-clothes enrobe the angles of the image in positions whose direction is not important. The seams are important. The spaces, the junctures, the fusions, the folds which invent human figures riding hippogryphs, metamorphose into serene orchids, branching filaments; all together - a written frieze of subtle reliefs, that remember water and map the daily routes that guide the spirit. They are the civil onions or the mystic onions, the moral onions or the poetical onions, lanceolate, hyperbolic, capricious; products hacked out that had dug in deeply, and germinated by that very constellation: the Andromeda of humility, cosmic allium planted by a singular gardener who filters and exposes the light to be more light. Toni Vidal’s work is to make mundane matter into poetic matter. More concretely: to make the onion the root of the Sign. The colours he employs form part of the body of the bulb, recycled from their anonymous existence for another use. A new breath entwines or separates them, setting off their imperfections and secrets. Throughout this game, the hand of the photographer is invisible: its function is to confront us directly with the object - with its objective weakness and solidity at the same time. With its own voice, but with the goal of influence in the collectivity of things. Vidal doesn’t judge, but shows, through his patient work uprooting onions from their oblivion, a reason for looking. Like a children’s game in which the players of two teams sit on the ground holding on to each other and try to lift up and uproot the “onion” - the person on the other side; the photographer offers us the same game; and all games, we know, are incontestably serious. That is, they extract from something insignificant the power of the significant, lightly as one who plays, like one who first innocently reveals to us the reality to which we must give our hand.

27

What we see in the following pages will take us far into the reflection, will arm us with beauty and remind us that is present comes from confluence, from the conciliatory power of art - so well illustrated by a tanka by the Emperor Meiji - between the physical world and thought. Words that might well precede the photographic garden that awaits us here. In my garden, one beside the other native plants and foreign plants flourish gaily. Susanna Rafart Barcelona, March 2010 (Translated from the Catalan by Mary Wells)


DANKSAGUNG

Die Natur ist nicht nur seltsamer, als wir denken; sie ist seltsamer, als wir denken können. J.B.S. Haldane

V

ielen Menschen schulde ich Dank für ihre Unterstützung und Mithilfe. Carme Riera, für ihre Präsentation in Barcelona 1996; Carme Sansa, die damals einige der ersten Gedichte vortrug; J. Corredor-Matheos, für seine Präsentation in Vic 1999; Josefina Salord Ripoll, die 2008 im Kreuzgang der Carmen-Kirche in Mahon die letzte Ausstellung der Zwiebelkleider präsentierte. Glòria Estruch, die den Text im Computer gespeichert, korrigiert und ins Spanische übersetzt hat. Heide Axmacher, für die Übersetzung ins Deutsche. Toni Moll i Camps, für sein unermüdliches Korrekturlesen. Eulàlia Castells, die vor vielen Jahren die Gedichte im Computer speicherte. Barbara Sullivan, Conxa León, Irini Pitsaki, Mariona Millà und Marisol Gimeno. An alle, die im Verlauf der Jahre diese Zwiebelkleider unterstützt und lieb gewonnen haben, geht mein aufrichtiger Dank.

D

ieses Zitat drückt sehr passend eine Wahrheit aus, die wir alle auf unsere Weise bestätigen können. Ich bin von Anfang an Porträtfotograf gewesen. Heute, nach sechzig Jahren, bin ich innerlich immer noch der gleiche; ich habe einen unveränderten Respekt für das, was mich umgibt (es ist unendlich), und eine grenzenlose Bewunderung dem Leben gegenüber (es ist alles). Zuerst waren Menschen mein Objekt, aber bald begeisterte ich mich für die ländliche Architektur meiner Insel: so vorbildlich in ihrem Gleichgewicht, in ihrer Gestaltung; doch ungenügend geschätzt, denn spätere Generationen haben es gewagt, sie mit trivialen Änderungen zu „verschönern“. Viele Jahre danach habe ich mich für das Unscheinbarste in unserer Umgebung interessiert: die Steine. Das Ergebnis war vollkommen überraschend, denn ich entdeckte Skulpturen von unwahrscheinlichem Reichtum. Den gleichen Respekt und die gleiche Bewunderung, die ich für Salvador Espriu, Joan Oliver, Agustí Bartra, Anna Murià, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Joan Hernández Móra, Manuel Fernández Nieto und alle in meinem kleinen Porträtarchiv gesammelten Persönlichkeiten empfinde, kann ich auch für die Welt der Felsen, Pflanzen, Zwiebelkleider, etc. empfinden. Es genügt, die unglaubliche Wirklichkeit des Lebens in ihrer ganzen Fülle zu sehen und zu porträtieren, ohne arrogante Dissektion oder technische Manipulation. Diese „Zwiebelkleider“ sind als Kinder der „Pflanzen“-Reihe gewachsen und haben sich unabhängig gemacht. Die Freude über das beendete Buch und seine Präsentation in der Hoffnung auf einen guten Empfang bei vielen Menschen, von denen wir die meisten nie kennenlernen werden, wird nur überschattet durch das Fehlen von Joan Brossa, Maria Mercè Marçal, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Josep Palau i Fabre, und den kürzlichen, unerwarteten und deshalb besonders schmerzlichen Tod von Yael Langella. Denen, die nicht mehr unter uns weilen und denen, die uns glücklicherweise noch mit ihrer Gegenwart bereichern, sei hier unser tiefer Dank gesagt, dass sie an diesen so ätherischen Traum der „Zwiebelkleider“ geglaubt haben. Toni Vidal Barcelona, Januar 2011

28

E

ine Zwiebel, so steht es in den Pflanzenlehrbüchern und in mehr als einem Lexikon (unter anderem dem Großen Katalanischen Lexikon), ist eine Knolle. In anderen Worten, wir haben es mit einem Pflanzenorgan zu tun, das typisch für gewisse Pflanzen ist und aus diesem Grund Knollenpflanze genannt wird: ein kurzer, dicker Stiel umgeben von fleischartigen Blättern und reich an Reserven. Oben am Stiel gibt es eine Knospe, aus der, sobald die Zeit reif ist, der luftige Teil der Pflanze heraustritt. Die Blätter mit ihren Reserven dienen dazu, dieses Wachstum zu fördern, bis die Pflanze Blätter hervorbringt und in der Lage ist, sich selbst zu ernähren. Botaniker, die oft eine poetische Seite haben, nennen solche Knollen und die Zwiebel selbst Mantelknollen; die äußeren Blätter, die die Knolle (die Zwiebel) einhüllen, sind nicht mehr fleischig und Ernährungsquelle, sondern so fein und vertrocknet, dass sie letztendlich eine Art Gewand oder Schutz der Blätter darstellen, dazu bestimmt, die zukünftige Pflanze zu ernähren, bis diese blüht und Frucht trägt..., oder bis der Bauer der Meinung ist, sie könnte eingesammelt und auf den Markt gebracht werden. Von dort ist es nur ein Schritt bis zum glorreichen Ende als Teil einer köstlichen Tomatensauce oder eines erfrischenden Salats. Aber jetzt sehen wir, dass diese Mäntel nuancierte Schönheiten verbergen, die nur auf einen Blick warten, der sie offenbart; genau wie ihre Schwestern, dicker und strotzend von Wasser und Nahrung, eine Erlesenheit anbieten, die nur das Geschick des Koches erwartet, um sich zu offenbaren. Josep M. Camarasa Biologe


DER WINTER WIRD KOMMEN UND ZWIEBELKLEIDER TRAGEN

U

nd wenn es so wäre, dass eine einzige Musik alles in der Welt beendet und vervollständigt? Was kann uns schließlich daran hindern, uns wie ein großes Gehör in der Erwartung auf das Ganze hin zu entwickeln? Eine Zwiebel kann der Beginn der Welt sein: Sie bewegt sich zentripetal, Schicht auf Schicht, und definiert den nie geklärten Raum, der das physische Leben einschließt. Dürre Kleider, die doch leben und dem Maß eines Gedichtes entsprechen. Die von ihnen ausgehende Leichtigkeit, hervorgerufen durch die Aktion des Entkleidens, haftet an einer besetzten Realität, die sich vor der Gewalt zurückzieht und, wenn auch namenlos, doch höchst absichtsvoll die Pflanze hervortreten lässt. Wie kommt es, dass ihr mich in ein strahlendes Gewand gekleidet habt, das mit dem Glanz der Unsterblichkeit leuchtet und all meine Glieder erhellt?, fragt in einer Hymne Simeon der neue Theologe, ein byzantinischer Mystiker und Prediger der Liebe. Drei Qualitäten der Poesie -Schlichtheit, Gefühl und Aufrichtigkeit- sind auch in der bloßen und delikaten Darstellung der Zwiebeln von Toni Vidal zu finden. Diese Bilder vermögen es gleichermaßen, die Grenze zwischen Erlesenheit und Armut, zwischen Einfachheit und Eleganz, zwischen Natur und Kunst aufzuheben. Aber das „gefällige Schauen“, das uns sein Auge anbietet, verfolgt nicht nur die angenehme Rhetorik des Schönen, sondern besteht darauf, den Glanz von dem zu zeigen, was der Erde nahe ist. Winter: Das Eis des Lebens ohne Güte lähmt uns, mit verbundenen Augen und aus der Entfernung schreiten wir voran. Aber etwas aus dem Nirgendwo hält uns an, und dann gelingt es uns, Interesse für das Profil eines Bildes aufzubringen: die ungewisse Leichtigkeit eines Kleides, das im Fest des Universums raschelt. Es sind die Finger, die Hände eines Fotografen, der vor leuchtenden und nuancierten Hintergründen alte Reste aus den verschiedenen Lebensetappen einer Knolle arrangiert. Was für niemanden sichtbar war, verwandelt sich hier in Puls oder Ausdruck eines Verlangens, eines Willens, gehört zu werden, und die Zwiebelkleider werden Blumen, Tanz oder Atem für den, der sie zu verstehen sucht. In einer Notiz der Tagebücher von Paul Valéry sagt der Dichter, dass seine Ethik auf zwei Prinzipien gründet: das Maß an Leiden des Menschen nicht zu erhöhen und etwas mit dem Menschen zu machen. Diese Ethik verpflichtet implizit die Ästhetik eines jeden Schöpfers: nichts Böses hinzufügen, aber Bewusstsein schaffen. Die Prinzipien der Poesie gelten ebenso für die Prinzipien der Fotografie. Die geflügelte Zerbrechlichkeit einer Spezies, die wie die Zwiebel der

Erde entstammt und praktisch bis in das Immaterielle emporsteigt, eröffnet dem endlichen Menschenwesen ein Gebiet für die Hoffnung. So ist es, dass die knochenblanken oder kupferglühenden Kleider sich unberührt darbieten, als ob ihre statische Bewegung eine Kraft freisetze und gleichzeitig einer Musik gehorche, die das Auge nur im Schauen erfassen kann. Die kugelförmigen Dolden der Zwiebelknolle –gebildet im Halblicht des Vergessens in regensprühenden Gärten–stimmen jetzt in schönen Gewändern der Hoffnung, der Poesie oder der Überraschung ein neues Lied an. Cebes de servar, Winterzwiebeln, sind es, denen der Künstler dieses zusätzliche und dauerhafte Leben gewährt, wie Jorge Manrique es ausdrückte: ein drittes Leben, das nicht das eigene ist, aber viele andere Dinge in sich trägt. Die milchige Faust des Gemüses haspelt sich wie ein unendlicher Faden von Möglichkeiten und Codas ab, während die Schalen, die Häute oder die Kleider sich in Gedanken verwandeln, die der Künstler ausdrücken will. Als einziger Führer dient hier das stille Wort. Aus einer Pflanze wird plötzlich ein Cellophan, auf dessen Seite ein erschütterndes Wort steht: alles ist nichts. Und das immer wieder aufs neue. Eine Peripherie wächst im Ungehorsam gegen einen Mittelpunkt und die Zwiebelkleider umarmen die Ecken des Bildes, ohne auf die Richtung ihrer Haltung zu achten. Schaut an die Verbindungen, die Zwischenräume, das Zusammenfließen, die Falten, welche Figuren von Reitern auf Nilpferden erfinden oder sich in ruhige Orchideen und ausgetrocknete Staubfäden verwandeln; dies alles in einem Fries subtiler Hervorhebungen, die das Wasser erinnern und tägliche Wegweiser für die Orientierung des Geistes aufstellen. Es sind die zivilen oder die mystischen Zwiebeln, die moralischen oder die poetischen Zwiebeln, lanzettförmig, hyperbolisch, kapriziös, Produkt tief eindringender Hacken, gekeimt für das gleiche Sternbild, Andromeda der Bescheidenheit, kosmisches Zwiebelfeld gepflanzt von einem einzigen Gärtner, der das Licht filtert und belichtet zu mehr Licht. Toni Vidals Aufgabe ist es, aus der weltlichen Materie poetische Materie zu machen; noch genauer, aus der Zwiebel Wurzel des Zeichens zu machen. Die Farbstoffe, die er dafür verwendet, sind Teil der Knolle selbst und werden so durch eine neue Anordnung entschädigt für ihre anonyme Existenz. Ein neuer Atem verbindet und trennt sie und deckt ihre Mängel und Geheimnisse auf. In diesem Spiel bleibt die Hand des Fotografen unsichtbar: Er will, dass wir dem objektiv schwachen und trotzdem überzeugenden Objekt direkt gegenübertreten. Mit eigener Stimme, aber mit dem Willen, von

29

der Gemeinschaft gehört zu werden, sitzt Vidal nicht zu Gericht, sondern zeigt anhand seiner geduldigen Arbeit, die Zwiebeln aus dem Vergessen herausreißt, einen Grund zum Schauen. Wie in einem Kinderspiel, in dem die Spieler sich in zwei Gruppen gegenübersitzen und sich festhalten und versuchen, die Zwiebel, die Person der Gegengruppe, loszureißen, schlägt uns der Fotograf das gleiche Spiel vor –und alle Spiele, das wissen wir ja, sind unbestreitbar ernst zu nehmen. In anderen Worten, aus dem Unbedeutenden sollen wir die Kraft des Bedeutenden herausziehen: auf leichte Art, wie im Spiel, wie jemand, der mit der Urunschuld die Realität auswählt, der wir die Hand geben. Was wir auf den folgenden Seiten sehen, wird uns weit hinausführen in der Betrachtung, wird uns ausfüllen mit Schönheit und uns daran erinnern, dass alles, worauf wir achten sollen, der Vereinigung, der versöhnenden Kraft der Kunst entspringt, so treffend illustriert in einem Tanka des Kaisers Meiji, in Bezug auf die physische Welt und die Gedankenwelt. Worte, die passend dem fotografischen Garten vorstehen, den wir jetzt gleich erreichen. In meinem Garten, eine neben der anderen, einheimische Pflanzen und fremde Pflanzen wachsen üppig. Susanna Rafart Barcelona, März 2010 Übersetzung aus dem Katalanischen: Heide Axmacher


VESTITS DE CEBA TONI VIDAL

CATALÀ,

ENGLISH, DEUTSCH ISBN ESPAÑOL, 978-84-8478-371-8

VC-1 ISBN: 978-84-8478-371-8

1

Vestits de Ceba  

Dossier del llibre Vestits de Ceba de Toni Vidal editat per Triangle Postals.

Vestits de Ceba  

Dossier del llibre Vestits de Ceba de Toni Vidal editat per Triangle Postals.