__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Barcelona Bestiari Poemes de

Introducció de Jaume

Josep Carner

Subirana

Fotografies de Pere

123

Vivas i Ricard Pla


Barcelona Bestiari Poemes de

Introducció de Jaume

Josep Carner

Subirana

Fotografies de Pere

Vivas i Ricard Pla

Un llibre per a totes les edats amb 41 poemes d’animals de Josep Carner, el Príncep dels Poetes catalans, il·lustrats amb esplèndides fotografies d’aquests mateixos animals que —esculpits, esgrafiats, pintats o forjats— es troben a les façanes, fonts, reixes o jardins de Barcelona, potser la ciutat europea amb un bestiari més extens i complet a l’abast de la mirada dels qui passegen pels seus carrers. Barcelona bestiari inclou també plànols amb la localització de les bèsties i textos de Marta Luna que ajuden a contextualitzar la imatge.

Barcelona Bestiario Poemas de

Traducción de Fernando

Josep Carner

Beltrán

Fotografías de Pere

Vivas y Ricard Pla

Un libro para todas las edades con 41 poemas de Josep Carner —traducidos para la ocasión por el poeta Fernando Beltrán—, ilustrados con magníficas fotografías de estos mismos animales que —esculpidos, esgrafiados o forjados— se hallan en las fachadas, fuentes, rejas o jardines de Barcelona, quizás la ciudada europea con un bestiario más extenso y completo al alcance de la mirada de sus paseantes. Barcelona bestiario incluye también planos de la localización de los aanimales y textos de Marta Luna que ayudan a contextualizar las imágenes.

Barcelona Bestiary Poems by

Traslate by Mary

Josep Carner

Ann Newman

Photographies of Pere

Vivas & Ricard Pla


Format Formato Format: 205x210 Pàgines Paginas Pages: 96 Enquadernació Encuadernación Binding: Tapa dura Hardback Versions Versiones Versions: Català, Español, English PVP Price: 18€ International price: 29€

ISBN 978-84-8478-605-4 CATALÀ 978-84-8478-605-4

bjc- c

ISBN 978-84-8478-606-1 ESPAÑOL 978-84-8478-606-1 bjc- e

ISBN 978-84-8478-607-8 ENGLISH 978-84-8478-607-8 bjc-a


Barcelona Bestiari Patrimoni de la la ciutat

Noves traduccions

Barcelona és potser la ciutat europea amb un bestiari més extens i complet a l’abast de la mirada de qui passeja pels seus carrers. Aquest animalari es troba esculpit, esgrafiat, pintat o forjat a les façanes, fonts, reixes, places o jardins de la ciutat i abraça èpoques històriques i estils artístics diversos des de l’edat mitjana fins als nostres dies: de la girafa presumida i el bou pensarós de Josep Granyer al capdamunt i al capdavall de la Rambla Catalunya al gat de Fernando Botero a la Rambla del Raval, les pajaritas del pedagog i artista anarquista Ramón Acín a la Rambla de Guipúscoa, el peix de Frank Gehry al Port Olímpic o el drac de Gaudí a la porta dels Pavellons Güell, a Pedralbes; de la petita tortuga i les orenetes a la bústia de la Casa de l’Ardiaca a l’unicorn, l’elefant, el bou i el gos de les gàrgoles de la Catedral. Moltes d’aquestes bèsties —ciutadanes també, com nosaltres— treuen el cap en aquest Barcelona Bestiari.

Triangle Postals no volia deixar passar aquest aniversari sense aportar alguna cosa que permetés una difusió més gran de l’obra de Josep Carner. Així doncs, s’han fet edicions del llibre en castellà i en anglès. De les traduccions, inexistents fins ara, se n’han fet càrrec, a l’anglès, Mary Ann Newman, escriptora i traductora, especialista en literatura i cultura catalanes, directora del Farragut Fund for Catalan Culture in the U.S. i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1988. Y en castellà, Fernando Beltrán, poeta, fundador del Sensismo, president de la Fundación Aula de las Metáforas i autor de més de quinze poemaris traduïts parcialment a nombrosos idiomes i de forma completa al francès.

Els bestiaris carnerians Amb la publicació de Barcelona Bestiari, Triangle Postals posa a l’abast dels lectors de totes les edats aquest ric patrimoni de la ciutat a través de 41 fotografies de Pere Vivas que acompanyen 41 poemes de Josep Carner extrets dels seus Museu zoològic (1963) i Bestiari (1964), un homenatge, i alhora una reivindicació, del Príncep dels Poetes catalans en el cinquantenari de l’aparició d’aquests dos poemaris(1).

La publicació Jaume Subirana, poeta i professor de la UOC, ha escrit una reveladora introducció, Bèsties, llibres i ciutat, on relaciona els bestiaris literaris des d’Isop fins a l’actualitat, els bestiaris carnerians i els animals de Barcelona. L’ordre d’aparició d’aquets animals segueix una lògica “escolar”: comença amb els petits invertebrats i acaba amb els primats superiors passant pels amfibis, els rèptils o les aus. A Barcelona Bestiari, els poemes i les fotografies van acompanyats d’una fitxa taxonòmica de l’animal i d’un text breu de Marta Luna, pedagoga i especialista en literatura infantil i juvenil, que fa de pont entre la imatge i els versos. A més, el llibre inclou mapes de localització dels animals per si es volen fer itineraris de descoberta.

Barcelona Bestiari: la web

www.BarcelonaBestiari.cat Participació ciutadana Per raons òbvies, moltíssims animals no han trobat hostatge a les pàgines del llibre. És per això que Triangle Postals ha posat en marxa una pàgina web participativa (barcelonabestiari.triangle. cat) amb la voluntat que tothom que hi vulgui col·laborar s’animi a penjar les seves fotos d’animals de Barcelona. Aquesta web, de fàcil navegació i disseny atractiu, comença amb les 41 fotografies publicades al llibre i té el propòsit de completar el gran àlbum animalari de la ciutat. A mesura que es vagi ampliant amb la participació ciutadana, anirant apareixent propostes d’itineraris per tipus d’animals, barris o districtes, estils artístics, etc. També hi haurà alguna que altra agradable sorpresa per als “col·laboradors” que s’aniran publicant oportunament a la mateixa pàgina web.

Una altra mirada Estem convençuts que tant el llibre com la web contribuiran a que els barcelonins i barcelonines (i els visitants de la ciutat) dirigeixin una mirada diferent als nostres edificis, places i carrers. Una mirada creativa i perspicaç que ajudi a conservar i posar en valor el ric patrimoni artístic i cultural de Barcelona.


Barcelona Bestiario Patrimonio de la la ciudad

Nuevas traducciones

Barcelona es quizás la ciudad europea con un bestiario más extenso y completo al alcance de la mirada de quienes pasean por sus calles. Este animalario se encuentra esculpido, esgrafiado, pintado o forjado en las fachadas, fuentes, rejas, plazas o jardines de la ciudad y abarca épocas históricas y estilos artísticos diversos desde la Edad Media hasta nuestros días: de la jirafa presumida y el toro pensativo de Josep Granyer al principio y al final de la Rambla de Catalunya al gato de Fernando Botero en la Rambla del Raval; de las pajaritas del pedagogo y artista anarquista Ramón Acín en la Rambla de Guipúscoa, al pez de Frank Gehry en el Puerto Olímpico o el dragón de Gaudí en la puerta de los Pabellones Güell de Pedralbes; de la pequeña tortuga y las golondrinas del buzón de la Casa de l’Ardiaca al unicornio, el elefante, el buey y el perro de las gárgolas de la Catedral. Muchos de estos animales —ciudadanos también, como nosotros— se asoman en este Barcelona Bestiario.

Triangle Postals no quería dejar pasar la oportunidad de este aniversario sin contribuir de alguna manera a una mayor difusión de la obra de Josep Carner. Por ello, además de en el original catalán, se han realizado ediciones del libro en castellano y en inglés. De las traducciones de los 41 poemas, inexistentes hasta ahora, se han encargado, en inglés, Mary Ann Newman, escritora y traductora, especialista en literatura y cultura catalanas, directora del Farragut Fund for Catalan Culture in the U.S. y Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en 1988. Y en castellano, Fernando Beltrán, poeta y nombrador, fundador del Sensismo, presidente de la Fundación Aula de las Metáforas y autor de más de quince poemarios traducidos parcialment a numerosos idiomas y de forma completa al francès.

Los bestiarios carnerianos Con la publicación de Barcelona Bestiario, Triangle Postals pone a disposición de los lectores de todas las edades este rico patrimonio de la ciudad a través de 41 fotografías de Pere Vivas que acompañan a 41 poemas de Josep Carner seleccionados de sus Museu zoològic (1963) y Bestiari (1964), un homenaje, y al mismo tiempo una reivindicación, del Príncipe de los Poetas catalanes en el cincuentenario de la aparición de estos dos poemarios.

La publicación Jaume Subirana, poeta y profesor de la UOC, ha escrito una magnífica introducción, Bestias, libros y ciudad, en la que relaciona los bestiarios literarios desde Esopo hasta la actualidad, los bestiarios carnerianos y los animales de Barcelona. El orden de aparición de los animales sigue una lógica “escolar”: empieza con los pequeños invertebrados y acaba con los primates superiores pasando por los anfibios, los reptiles o las aves. En Barcelona Bestiario, los poemas y las fotografías van acompañados de una ficha taxonómica del animal y de un texto breve de Marta Luna, pedagoga y especialista en literatura infantil y juvenil, que hace de puente entre la imagen y los versos. Además, el libro incluye mapas de

localización de los animales por si se quieren hacer itinerarios para descubrirlos.

BarcelonaBestiario: la web

www.BarcelonaBestiari.cat Participación ciudadana Por razones obvias, muchísimos animales no han podido ser hospedados en las páginas del libro. Para subsanarlo, Triangle Postals ha puesto en marcha una página web participativa (barcelonabestiari.triangle.cat) con la voluntad de que todo el mundo que quiera colaborar se anime a subir sus fotos de animales de Barcelona. Esta web, de navegación fácil y atractivo diseño, se inaugura con las 41 fotografías publicadas en el libro y tiene el propósito de completar el gran álbum animalario de la ciudad. A medida que se vaya ampliando con la participación ciudadana, irán apareciendo propuestas de itinerarios por tipos de animales, barrios o distritos, estilos artísticos, etc. También habrá alguna que otra agradable sorpresa para los “colaboradores” que se irán publicando oportunamente en la misma página web

Con otra mirada Estamos convencidos de que tanto el libro como la web contribuirán a que los barceloneses (y los visitantes de la ciudad) dirijan una mirada diferente a nuestros edificios, plazas y calles. Una mirada creativa y perspicaz que ayude a conservar y poner en valor el rico patrimonio artístico y cultural de Barcelona.


Barcelona Bestiary The city’s heritage

New translations

Barcelona is arguably the European city with the most extensive and complete bestiary which can be enjoyed during a leisurely stroll through its streets. This menagerie of animals can be found sculpted, painted and rendered in sgraffito and wrought iron on the façades and railings and in the fountains, squares and gardens of city and spans historic eras from the Middle Ages to the present day: from the coquettish giraffe and pensive bull by Josep Granyer that top and tail the Rambla de Catalunya to Fernando Botero’s cat on the Rambla del Raval; from the bird sculptures by the anarchist teacher and artist Ramón Acín on the Rambla Guipúscoa, to Frank Gehry’s fish in the Olympic Marina or Gaudí’s dragon on the gates of the Güell Estate in Pedralbes; from the small tortoise on the letterbox of the Archdeacon’s House, the Casa de l’Ardiaca, to the unicorn, elephant, ox and dog on the gargoyles of the cathedral. Many of these animals – who are also our fellow citizens – peer out of this Barcelona Bestiary.

Triangle Postals didn’t want to let this anniversary pass by without contributing in some way to bringing Josep Carner’s works to a wider audience. This is why, in addition to the original poems in Catalan, we have published editions in Spanish and English. The writer, translator and director of the Farragut Fund for Catalan Culture in the U.S. and recipient of the Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya in 1988, Mary Ann Newman, has produced the first ever English translations of the 41 poems. The Spanish translations are by the poet Fernando Beltrán, one of the founders of the poetry movement Sensismo, president of the Fundación Aula de las Metáforas and the author of more than 15 collections of poems, some of which have been translated into several languages and all of them translated into French.

The carnerian bestiaries With the publication of Barcelona Bestiary, Triangle Postals offers readers of all ages the rich heritage of the city through 41 photographs by Pere Vivas which accompany 41 poems by Josep Carner selected from his Museu zoològic (1963) and Bestiari (1964): a tribute and, at the same time, a reappraisal of the figure of the Prince of Catalan Poets, on the 50th anniversary of the publication of these two collections of poems.

The book Jaume Subirana, poet and lecturer at the Open University of Catalonia, has written a marvellous introduction, Beasts, books and the city, which lists literary bestiaries from Aesop to the present day, the Carnerian bestiaries and Barcelona’s animals. The animals appear according to a “scholarly” logic, beginning with the small invertebrates, moving on to amphibians, reptiles and birds, and ending with the superior primates. In Barcelona Bestiary, the poems and photographs are accompanied by taxonomic details about each animal and a short text by the teacher and specialist in children’s and young people’s literature, Marta Luna, which serves as a bridge between the photographs and the poems. The book also includes maps

showing the location of the animals in case the readers want to create their own bespoke itineraries and discover them for themselves.

BarcelonaBestiaryi: the website

www.BarcelonaBestiari.cat Involving the community For obvious reasons, there hasn’t been room to include as many animals in this book as we would have liked. In order to remedy this, Triangle Postals has launched a website (barcelonabestiari.triangle.cat) in the hope that everyone who wants to take part will upload their photos of Barcelona’s animals. The attractively designed website is easy to navigate and has launched with the 41 photographs published in the book with the aim of completing the city’s large album of animals. As the contents expand through the participation of the community, we will also post suggested itineraries categorised by the type of animal, neighbourhoods and districts, artistic styles, etc. There will also be some lovely surprises for the contributors which will be published in due course on the website.

Through different eyes We are convinced that the book and website will contribute to ensuring the people of Barcelona (and visitors to the city) will look at our buildings, squares and streets through different eyes. A creative and insightful gaze that will help preserve and highlight Barcelona’s rich artistic and cultural heritage .


fotografia que il路lustra el poema fotograf铆a que ilustra el poema


comentari fitxa taxon貌mica localitzaci贸 comentario ficha taxon贸mica localizaci贸n

poema de Josep carner


localització de les imatges damunt el plànol de barcelona localizacióN de lAs IMÁGENES EN EL PlAno de barcelona


Sant Gervasi

Gràcia

Llagost

BON PASTOR, 5

Girafa

RAMBLA DE CATALUNYA / DIAGONAL

Eixample

Tòrtora

LA PEDRERA PROVENÇA, 261

Gos

PROVENÇA, 332

Rat-penat

PASSEIG DE GRÀCIA

Ós

CASA AMATLLER PASSEIG DE GRÀCIA, 35

Gall

CASA LLEÓ MORERA PASSEIG DE GRÀCIA, 41

Abella

DIPUTACIÓ, 246

Ciutat Vella localització de les imatges damunt el plànol de barcelona localizacióN de lAs IMÁGENES EN EL PlAno de barcelona

Fènix

PASSEIG DE GRÀCIA, 21


Guinardó Gràcia

Lleó

PASSEIG DE SANT JOAN / CÒRSEGA

Camaleó Tortuga Serpent

Mussol

PASSEIG DE SANT JOAN / DIAGONAL

BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Llangardaix Rata VALÈNCIA, 339

MALLORCA, 580

Ànec

VALÈNCIA, 368

Mosca

Formigues

Eixample Fort Pienc

VALÈNCIA / ENAMORATS

Granota CLOT, 92

Clot


CASA DAURA, ENRIC SAGNIER, 1897 CARRER DE JORDÀ, 4

A vosaltres que tant us agrada sa i grimpar pels arbres, us toca ara e asseguts i quiets, i convertir-vos e Diu l’horòscop xinès que els nascu mico tenen molta capacitat per i per innovar, per inventar… us farà ser bons intèrprets.

Us haurien d’haver deixat una mic d’espai perquè amb l’esquena cor agafareu mals vicis i la música no hauria de fer-ho. Reclameu, digue voleu tocar bé, que no voleu fer e davant dels vianants que passege carrers de l’antiga vila de Sarrià. Nom comú: Classe: Ordre: Família: Gènere: Espècie:

Per a més informació Para más información For more information: Triangle Postals SL Paz Marrodán T 93 218 77 37 / T 610 53 60 72 pmarrodan@triangle.cat / www.triangle.cat

participa amb les teves fotos en la web barcelona bestiari

123

www.barcelonabestiari.cat

participa con tus fotos en la web barcelona bestiari

Mico Mamífers Primats Cercopitecoïdeus Macaca Macaca mulatta

Profile for Triangle Postals

Dosier Barcelona Bestiari  

Dosier de prensa del libro Barcelona Bestiari

Dosier Barcelona Bestiari  

Dosier de prensa del libro Barcelona Bestiari

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded