9 minute read

RETRO

Transports Dick

In Tubeke geven ze er graag een patat op!

Dynamisch en levendig: dat moet zowat de perfecte omschrijving zijn van transportbedrijf Dick uit Tubeke. Een familiebedrijf dat startte met het transport van aardappelen en nu voornamelijk gespecialiseerd is in het transport van spoorwegmateriaal.

Na de aankoop van de eerste Thornycroft wordt Henschel het eerste ‘huismerk’ van Dick, met onder meer deze HS-trekker die gekoppeld is aan een oplegger van Mol.

Georges Dick is afkomstig uit Staden, een gemeente in de buurt van Roeselare. Net na de tweede wereldoorlog koopt hij een Thornycroft-vrachtwagen om zijn aardappelen en andere landbouwproducten te vervoeren. De familie koopt vervolgens een boerderijdomein in Tubeke uit de zestiende eeuw en de Thornycroft krijgt het gezelschap van twee Henschelvrachtwagens.

Met de oprichting van Dick Transport bvba is de eerste transportvergunning een feit. De onderneming groeit uit tot specialist in het transport met kipwagens. We zien meteen de intrede van de eerste Magirus-Deutz trekkers en de eerste opleggers van Mol. Eind 1966 is Dick onder meer betrokken bij de bouw van de SHAPE-commandopost in Casteau.

Met de aankoop van een uitschuifbare dieplader aan het einde van de jaren tachtig, slaat Dick Frères nv defi nitief een andere weg in. Het bedrijf richt zijn pijlen op het uitzonderlijk vervoer, met name het transport van spoorwegmateriaal. In 1997 neemt Dick het bedrijf Deschodt over met Distrigaz (het huidige Fluxys) als belangrijkste klant. Een jaar later is BAEP in Gilly aan de beurt, specialist in het transport van ondeelbare stukken.

De zonen John, Bob en Wim komen aan het roer en breien een vervolg aan de mooie geschiedenis van dit familiebedrijf. John straalt een ongeziene energie uit! En als we het dan toch over energie hebben, moeten we zeker de geleidelijke overstap naar LNG vermelden. Drie van de laatste Iveco S-Way voertuigen zijn met aardgasmotoren uitgerust. De onderneming rondde recent de aanleg van een nieuw terrein van drie hectare af, dat onder meer plaats biedt aan een LNG-tankstation. Het wagenpark bestaat momenteel uit 23 trekkers, 60 opleggers, tien vrachtwagens met kraan en twee mobiele kranen van 250 ton. Met deze vloot weet de onderneming perfect in te spelen op de meest uitdagende opdrachten met ladingen tot 275 ton.

JEAN-PAUL CAMMAERTS EN JEAN-MARIE BECKER

De voltallige familie in het begin van de jaren tachtig, verzameld rond de eerste Iveco Turbostar 190-42 voertuigen en de wat oudere 190-30. eerste Iveco Turbostar 190-42 voertuigen en de wat oudere 190-30. In 1997 neemt Dick de onderneming Deschodt over. Ook het materiaal wordt overgenomen, waaronder deze Scania T142E 6x4 met kraan en deze 112M.

Op de binnenplaats van de boerderij van de familie zien we deze bakwagen van Iveco-Magirus met containerchassis… ingeschreven in Nederland. Op de achtergrond staat één van de eerste Turbostar-voertuigen. Eén van de laatste overblijfselen van de kipwagenactiviteiten van Dick: deze Mercedes SK 2534 6x2 met Mol-oplegger.

Het is niet omdat je gespecialiseerd bent in het vervoer van spoorwegmateriaal, dat je geen andere transportmiddelen mag vervoeren! Nog steeds Mol, maar deze keer een nieuwe dieplader met vier assen en een MAN F 90 6x2-trekker.

Na de Turbostar deden de eerste Iveco EuroTrakkers hun intrede, hier in 8x4 uitvoering met kraan om vanuit Eghezée een tram te vervoeren.

De Retro-rubriek wordt samengesteld door Jean-Paul Cammaerts, Walter Ceulemans, Lode Goossens, Claude Chabeau en Jean-Marie Becker. Wil u graag uw eigen bedrijf aan bod zien komen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via 0495/28.87.87.

Chauffeursschaarste

Proeftuin voor extralegale voordelen

Er zijn 8000 tot 9000 chauffeurs tekort in België. Bedrijven willen zich onderscheiden van hun concurrenten om toch de schaarse chauffeurs over de streep te trekken. Omdat de lonen niet mogen stijgen, experimenteren ze nu met extralegale voordelen.

De schaarste komt er onder andere door een heropleving van de economie. In die omstandigheden stijgen de lonen gewoonlijk, maar in België kan dat niet. Dat komt door de wet op de loonmatiging van de vorige regering Michel, die slechts een stijging van 0,4% boven op de index toestaat. In Nederland kunnen chauffeurslonen wel met 3% stijgen. Dat maakt het bedrijven heel moeilijk om met de bestaande salarissen nieuwe chauffeurs aan te trekken en het bestaande korps te behouden. Om die reden zoeken transportbedrijven hun heil in extralegale voordelen. “We krijgen veel vragen van transportbedrijven die extralegale voordelen willen toekennen aan hun chauffeurs. Het gaat dan om het gebruik van bedrijfsvoertuigen, personenwagens, maar ook maaltijdcheques, loonbonussen en zelfs warranten,” zegt Bruno Velghe, bestuurder bij sociaal secretariaat Paycover.

WAGENS EN MAALTIJDEN

In de pers zijn enkele transportbedrijven aan bod gekomen omdat ze hun chauffeur een bedrijfswagen aanbieden. “Toch zie ik dat nog niet zo vaak. Wat je meer ziet is, dat de chauffeurs de voertuigen van het bedrijf mogen gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Het voordeel is hier minder groot. Deze wagens zijn niet geschikt om met het gezin op vakantie te gaan, bijvoorbeeld. Vaak hebben ze niet eens een achterbank. Maar het kan voor een gezin wel het verschil maken waardoor de ouders geen tweede auto moeten aankopen. Het voordeel verschilt ook van bedrijf tot bedrijf. Bij sommige transporteurs rijden de truckers met hun vrachtwagen naar huis, bij andere kan dat niet omdat die ’s nachts geladen wordt,” zegt Bruno Velghe.

In tegenstelling tot bedienden ontvingen chauffeurs met een arbeiderscontract vaak geen maaltijdcheques. Het is dan een snelle optie om het voordeel uit te breiden naar deze categorie medewerkers.

“Meer chauffeurs vragen om 4/5 te werken.”

(Sofie Kesteloot, Xwift)

Maaltijdcheques zijn een verworven recht.

Bedrijfswagens en maaltijdcheques zijn een voordeel dat eenmaal toegekend niet zomaar kan afgenomen worden. Het wordt dan een verworven recht.

LOONBONUS EN WARRANTEN

Net omwille van de fl exibiliteit kiezen veel bedrijven nu voor een loonbonus. Ook geven ze meer warranten (fi nanciële opties waarmee werknemers het recht hebben om een aandeel van het bedrijf te kopen). “Transporteurs doen nu vaak goede zaken. Als hun winst hoger is dan gedacht, kunnen ze ervoor opteren om hun personeel daarvan te laten meegenieten door die loonbonus. De overheid maakt dat instrument erg aantrekkelijk omdat de werknemer daarop geen belasting moet betalen zolang het bedrag onder de 3.447 euro per jaar blijft. De meeste transporteurs voorzien in de praktijk bonussen van maximum 1000 euro per jaar. Het grote voordeel is dat de toekenning voorwaardelijk kan zijn. Als er geen winst is, wordt er dan ook geen bonus toegekend. Tenslotte weet niemand hoe de situatie op de arbeidsmarkt zal evolueren en vooral ook hoe de transporttarieven zullen evolueren,” zegt Bruno Velghe.

“Je ziet dat transporteurs vaak ook een combinatie maken van meerdere extralegale voordelen. Zeker in de bedrijven die niet hebben geleden onder de coronacrisis – die werken voor sectoren als voeding, distributie of geneesmiddelen bijvoorbeeld – haalt men alles uit de kast om de chauff eurs aan zich te binden. Daarnaast zien we dat bedrijven die lange tijd de boot afhielden nu toch overstag gaan. De druk op de arbeidsmarkt wordt te groot. Als de andere bedrijven het doen, dan zijn ze wel gedwongen om er ook mee te beginnen,” zegt Bruno Velghe.

Bruno Velghe wijst er nog op dat economisten verwachten dat de huidige hoogconjunctuur van het transport slechts tijdelijk is. “Nu is er een inhaalbeweging aan de gang na de coronacrisis en de verstoorde wereldhandel. Maar die trend zal ook een einde kennen: specialisten nemen aan dat de activiteiten nog zullen blijven groeien tot het Chinese Nieuwjaar in februari van 2022, maar daarna weer normaliseren.”

PETER OOMS

Zullen transportactiviteiten na het Chinese Nieuwjaar 2022 weer normaliseren?

“WORK-LIFE BALANCE BELANGRIJKER DAN LOON” SOFIE KESTELOOT, HR-COÖRDINATOR XWIFT.

Sofi e Kesteloot, HR-coördinator Xwift: “Ook met de extralegale voordelen kunnen we ons personeelsbestand niet genoeg uitbreiden.” “We stellen vast dat ons personeelsbestand al enkele jaren niet meer uitbreidt en dat ondanks het feit dat we grote inspanningen leveren om chauff eurs aan te trekken en te behouden. Op het vlak van de lonen houden we ons aan de offi ciële barema’s en die stijgen amper. We bieden echter wel maaltijdvergoedingen, een bonus voor een beperkte groep chauff eurs die met een meeneemheftruck rijden en bedrijfswagens voor privégebruik voor chauff eurs die goed scoren qua ecodriving en schadebeperking. Daarmee behaalde Xwift dit jaar trouwens de Transport & Logistics Employer of the year Award.” Sofi e Kesteloot stelt vast dat er echter nieuwe vragen komen vanuit de medewerkers. “Ze vragen soms een elektrische fi ets in plaats van een auto. Maar nog belangrijker is dat het belang van het loon vermindert. Ik heb nu vragen van een vijftiental chauff eurs die deeltijds willen werken. Het gaat vaak om de oudere medewerkers, de jonge vaders of de mensen met gezondheidsklachten. Het is voor ons niet vanzelfsprekend om dit in te passen in de planning, maar we komen zo veel mogelijk tegemoet aan die vraag.”