__MAIN_TEXT__

Page 1

18 NOVEMBER 2020 //column goed nieuws //lokale ondernemer van de week Arlen van Liere //oproep voor '75 jaar Scheldepost' zoeken wij trouwe lezers De kinderen uit groep 3 van CBS ’t

Honk kregen een les buiten. De klas

van juf Petra ging, door middel van een spelletje, oefenen met lezen.

Op het skateplein naast de school stonden een aantal emmertjes op een rij en daar zaten kaartjes in met drie woorden. De kinderen kregen een bordje, met papiertje en een potlood. De juf telde tot drie en de kinderen renden naar de emmertjes toe om een kaartje te pakken. Met het kaartje in de hand renden ze weer terug naar hun eigen bordje om daar te kiezen welke van de drie woorden ze wilden opschrijven. In de eerste emmer zaten wat makkelijkere woorden en in de laatste wat moeilijkere.

Oefenen met lezen,

Petra: ‘’Ze mogen natuurlijk de moeilijkere

dat doen we buiten!

gebruiken we wel de woorden die we,

woorden kiezen, maar die zijn in de lessen nog niet vaak voorbijgekomen. Verder volgens de methode, deze les moeten behandelen. Alleen in plaats van uit een

Au sc

schriftje de woorden oefenen, doen we het lekker buiten.’’ Lees verder op pagina 6.

Thuiszorg in

Kapelle e.o. (0113) 33 30 30

curadomi.nl Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep

*deze actie is geldig tot 31 december 2020

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl Tel. Tel.0113 0113801 801991 991- -www.dtcs.nl www.dtcs.nl--info@dtcs.nl info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Tel. 0113 801 991 www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.Tel. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke Yerseke 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Autoruitschade?

E

BTW. betaal géén n e n re u e d f w kozijnen o chenk. Bestel nu u dejaarsges in e i o o m n ee rden w aankoop Tevens bij u *vraag naar de voorwaa

CAFETARIA GEOPEND OP:

AFHAALMAALTIJD

Geldig van 18-11-2020 t/m 24-11-2020 Gegrilde visspies met geblancheerde groenten, wodka-roomsaus en gebakken aardappeltjes of verse friet of Schnitzel met gebakken champignons, ui, spek, salade en gebakken aardappeltjes of verse friet

€11,

50

Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

Producten Kozijnen Glas Buitendeuren Schuifpuien

Toetje van de week:

Kijk ook eens op onze website www.solidekozijn.nl

Autoruitschade?

Woensdag, donderdag, zaterdag, zondag van 17.00 tot 20.00 uur Vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur en 17.00 tot 20.00 uur

BRAS

! E I T C A S R A INDEJA

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Witte chocolade crème met Oreo crumble €3,25 Kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl voor ons assortiment aan; FRIET * SNACKS * MEENEEMMAALTIJDEN en bel 0113 - 62 12 62 voor uw bestelling. W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

SvPO

Kapelle

Schooljaar 2021 - 2022 Aanmelden kan nu www.svpo.nl Reserveer tijdig

Be


2

GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Nieuws- en informatiepagina gemeente Kapelle Helpt u mee tijdens de verkiezingen? Wilt u meehelpen om de komende Tweede Kamerverkiezingen goed te laten verlopen? Meldt u dan aan als lid van een stembureau in de gemeente Kapelle! Als stembureaulid zorgt u ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de telling zorgvuldig gebeurt. Om u goed voor te bereiden op deze dag, krijgt u een korte digitale cursus en afrondende toets. Wat zijn uw taken? • Vragen beantwoorden van kiezers tijdens het stemmen; • Het controleren van de identiteit van de stemmer; • Innemen en controleren van stempassen en volmachten; • Het uitreiken en controleren van stempassen; • Controle op de inworp van de stembiljetten in de stembus; • Tellen van de stembiljetten en opruimen na 21.00 uur. Wie zoeken wij? • Personen van 18 jaar en ouder op de dag van de verkiezingen; • Behulpzaam en representatief; • Goede beheersing van de Nederlandse taal; • Fysiek in staat om een lange dag op het stembureau te zitten en de stemmen te tellen. Wat bieden wij? • Een financiële vergoeding; • Een mooie ervaring op uw CV; • De mogelijkheid om de komende jaren weer op een verkiezingsdag mee te helpen; • Een interessante ervaring waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien. Heeft u interesse? Bent u beschikbaar op woensdag 17 maart 2021 en lijkt het werken op een stembureau u leuk? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via het online aanmeldformulier op www.kapelle.nl/verkiezingen. Ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 is er minimaal één stemlokaal open binnen onze gemeente. Voor deze dagen zoeken we ook stembureauleden.

Dode watervogels door vogelgriep Op dit moment is er een uitbraak van het vogelgriepvirus. Hierdoor worden veel dode watervogels gevonden. Vindt u één of meerdere dode vogels? Raak deze dan niet aan, maar meld ze wel via www.fixi.nl of via de Fixi app.

Informatie nog eens teruglezen? Alle informatie over het project Gildenstraat e.o. kunt u vinden op de website www.kapelle.nl/gildenstraateo.

Raadsvergadering dinsdag 24 november Onder normale omstandigheden zijn belangstellenden van harte welkom voor het bijwonen van de raadsvergadering. Helaas is dit tot nader order maar beperkt mogelijk. Wilt u bij deze raadsvergadering aanwezig zijn? Laat dit dan weten door een e-mail te sturen aan Andrea Meijer, griffier bij de gemeente Kapelle via a.meijer@kapelle.nl. Dan kijken we of dit mogelijk is. De uitzending van de raadsvergadering op dinsdag 24 november start om 19.30 uur en volgt u live met beeld via https://kapelle.notubiz.nl/live. Concept agenda 1. Opening 2. Mededelingen en orde van de vergadering. 3. Vaststellen van de agenda Beeldvormend deel 4. Spreekrecht 5. Vragenuurtje voor raadsleden 6. Mededelingen raadsleden/college B&W/klankbordgroepen 7. Sluiting beeldvormend deel Oordeelsvormend deel 8. Voorbereidingsbesluit Sluisplateau te Wemeldinge 9. Vaststellen grondexploitatieplan Boomweidelaan Schore 10. Programmaplan Omgevingswet 11. Regionale kadernota Armoede en Schulden 12. Wijziging APV 13. Zienswijze 1e begrotingswijziging GR Samenwerking De Bevelanden 14. Begrotingswijziging 2020 en bestuursrapportage 2020 GGD Zeeland 15. Tweede begrotingswijziging 2020 SWVO 16. Sluiting oordeelsvormend deel Besluitvormend deel 17. Vaststellen besluitenlijsten van 6 en 27 oktober 2020 18. Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken (LIS) 24 november 2020 19. Voorbereidingsbesluit Sluisplateau te Wemeldinge 20. Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Kapelle 2021 21. Sluiting

Project Gildenstraat e.o. De riolerings- en verhardingswerkzaamheden in de Gildenstraat en omstreken voorlopen voorspoedig. De komende periode werkt aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V aan het deel Gildenstraat vanaf de Kapellerie t/m de kruising Biezelingseweg-Lingestraat-Gildenstraat. Bereikbaarheid • Vanaf woensdag 18 t/m vrijdag 30 november is de Gildenstraat vanaf de Kapellerie tot de kruising Biezelingseweg-Lingestraat-Gildenstraat afgesloten voor al het verkeer; • Vanaf maandag 30 november t/m donderdag 17 december is de kruising Biezelingseweg-Lingestraat-Gildenstraat afgesloten voor al het verkeer. In deze periode leiden we het verkeer om met omleidingsborden. In de hele periode blijft de Kapellerie bereikbaar via de zuidkant van de Gildenstraat en vervolgens het Paardeweegje.

BEKENDMAKINGEN De officiële bekendmakingen/kennisgevingen van de gemeente Kapelle publiceren we elektronisch. Kijk voor bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl en voor kennisgevingen op www.kapelle.nl/bekendmakingen. Via de e-mailservice kunt u de actuele bekendmakingen/kennisgevingen automatisch per mail ontvangen. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:


GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl

VERGUNNINGEN

3.

Handelsweg 2 in Kapelle: het bouwen van een nieuwe loods.

4.

Zuidelijke Achterweg 2D in Wemeldinge: het slopen van een schuur.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure) 1.

Oostambachtweg 1 in Kapelle: het tijdelijk afwijken van het

bestemmingsplan voor het tijdelijk plaatsen van tunnelkappen t.b.v.

de bescherming van de kiwiteelt.

2.

Maalstede 43 in Kapellle: het wijzigen van de voorgevel van de

woning.

BURGERZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113. CONTACTGEGEVENS GEMEENTE KAPELLE Bezoekadres: Kerkplein 1, Kapelle

MELDINGEN

Postadres: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

1.

Amfoor 6 in Kapelle: het opslaan van propaan.

Tel. 14 0113 • gemeente@kapelle.nl • www.kapelle.nl

2.

Goessestraatweg 19 in Kapelle: het verwijderen van asbestplaten van

www.facebook.com/gem.kapelle

de garage.

@Gem_Kapelle gemeentekapelle

Cederhof welzijn: Vrijwilliger gezocht! Wilt u zich graag inzetten voor uw medemens en

naar iemand die haar zou kunnen helpen bij het

Kijk ook een op de vrijwilligersvacaturebank

heeft u een uurtje per week over dan zijn wij op

bereiden van de maaltijd (speciaal dieet).

www.vrijwilligerskapelle.nl voor een leuke

zoek naar u!

vrijwilligersklus in onze gemeente. Samen een spel spelen

Wandelmaatje

Voor een mevrouw uit Kapelle zijn we op zoek naar

Voor een meneer uit Kapelle zijn wij op zoek naar

een vrijwilliger die samen met mevrouw één keer

een wandelmaatje. Meneer zit in een rolstoel en

in de week een gezelschapsspelletje wil spelen.

zou graag meer buiten willen zijn.

Spreekt een van de vragen u aan en wilt u zich

Contact Cederhof Welzijn, buurtteam Kapelle Bruelisstraat 107 Kapelle 0113 – 34 34 74

graag inzetten als vrijwilliger neem dan contact Ondersteuning bereiding maaltijd

op met Cederhof Welzijn via 0113-343474 of via

Voor een mevrouw uit Wemeldinge zijn we op zoek

welzijncliënten@cederhof.eu.

Start grote seizoensopruiming Woensdag 18 november 10.00 uur

30 tot 50% korting Uitgezonderd basisartikelen

Dorpsstraat 50 - Krabbendijke

Clarathuis.nl

Is mijn administratie- of belastingadvieskantoor NOAB-gecertificeerd? .. m bij.. o k l e W

HERSELMAN

ACCOUNTS administratiekantoor

Ooststraat 1 - 4421 CZ Kapelle - Telefoon 0113 - 330039 - ha@zeelandnet.nl

3


4

ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER


ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Ontwikkelingen

5

Begroting op orde

Duurzaamheid We geven invulling aan een lokale en regionale visie over duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie.

ondanks financiële druk

Kapelle blijft vasthouden aan haar ambities en is een financieel gezonde gemeente. De financiële druk komt vooral door onzekerheden van de effecten van COVID-19, het sociaal domein en de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Keuzes worden gemaakt vanuit de kernvraag: doen we nog de goede dingen en doen we deze goed?

Sociaal domein We zetten in op preventie. Door problemen op tijd te signaleren voorkomen we hoge zorgkosten in de toekomst. Ook gaan we verder met het actieplan Jeugd en geven we het actieplan Wmo verder vorm.

Jon Herselman, wethouder Financiën Masterplan Wemeldinge We zetten zichtbare stappen en maken een concreet uitvoeringsprogramma. Hierbij betrekken wij onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Wemeldinge.

Belastingen

Kwalitatieve voorzieningen We blijven investeren in goede voorzieningen, zoals de bouw van het nieuwe sportcentrum. Vernieuwde onderwijshuisvesting staat gepland voor 2023.

Onroerendzaakbelasting eigenaren woning -0,8% Afvalstoffenheffing 6,2% Rioolheffing 2,2%

BEGROTING 2021 in €€n

opslag

Inkomsten

Uitgaven

waar komt het geld vandaan?

Dienstverlening

bestuur en dienstverlening

Veiligheid

Veiligheidsregio, openbare orde en veiligheid, handhaving

Het Rijk 17,8 miljoen

1,4 0,9

Leefomgeving

Sociaal Domein

10,2

werk en inkomen, WMO, jeugdhulp, gezondheidszorg

Leren en Leven

onderwijs, cultuur, welzijnsactiviteiten, sport en spel

35,5 miljoen

7,6

openbare ruimte, volkshuisvesting, omgevingsvergunning, planvorming, milieu

3,5

Economie

grondexploitaties, dorpshuizen, accommodaties, bedrijven, toerisme, recreatie

Middelen

inning belastingen, vennootschapsbelasting, overhead, rente

6,1 5,8

Overige inkomsten 9,9 miljoen Rente Uitkeringen Vergoedingen afvalstoffen Opbrengsten openbare ruimte en grondexploitaties Overige inkomsten

Algemene uitkering o.a. geïnd via de loonbelasting

Lokale heffingen 7,3 miljoen

Uit reserve 0,5 miljoen

Onroerende zaakbelasting Riool- en afvalstoffenheffing Leges (o.a. paspoorten, rijbewijzen en omgevingsvergunningen) Hondenbelasting Begraafrechten Precariobelasting

totaal 35,5 miljoen De hele begroting leest u op www.kapelle.nl/begroting

© 2020- Jolanda Boer

waar gaat het geld naar toe?


6

REDACTIE

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

MINI’S De mini’s zijn een rubriek in de Scheldepost. De mini’s kunnen alleen worden aangeleverd op Scheldepost.nl. Mini’s met een commerciële vraag of boodschap kosten €19,00. Particuliere mini’s zijn gratis.

GEZOCHT: Spullen waar Wemeldinge opstaat. voor mijn verzameling spulletjes zoals aardewerk, lepeltjes, tegeltjes en speldjes e.d. (geen postkaarten) heeft u wat? Ik kom er graag tegen vergoeding bij u om. tuurennancy@hotmail.com

GEZOCHT: Maatje om spelletjes mee te spelen Een mevrouw uit Kapelle zoekt een vrijwilliger die samen met haar één keer in de week een gezelschapsspelletje wil spelen. Contact via Cederhof Welzijn: 0113 34 34 74 of via welzijncliënten@cederhof.eu GEZOCHT: Ondersteuning bij bereiding maaltijd Een mevrouw uit Wemeldinge zoekt iemand die haar zou kunnen helpen bij het bereiden van de maaltijd (speciaal dieet). Contact via Cederhof Welzijn: 0113 34 34 74 of via welzijncliënten@cederhof.eu GEZOCHT: Wandelmaatje Meneer uit Kapelle zoekt een wandelmaatje. Meneer zit in een rolstoel en zou graag meer buiten willen zijn. Contact via Cederhof Welzijn: 0113 34 34 74 of via welzijncliënten@cederhof.eu VERKOOP: Kerstmarkt garage verkoop Op 27 en 28 november en 11 en 12 december 2020 vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur, Biezelingsestraat 15 4421 BL Kapelle

Rabo Clubsupport Wellicht heeft u al gelezen dat Het Fruitteeltmuseum in Kapelle dit jaar weer een prachtig bedrag van Rabo Clubsupport heeft ontvangen, €2.045,37. We hebben dit te danken aan alle leden van Rabo-Oosterschelde die hun stem op ons hebben uitgebracht. Daarvoor zeggen wij u én de Rabobank hartelijk dank!

Oefenen met lezen, dat doen we buiten! Op CBS ’t Honk is er oog voor talent. De school werkt met een bepaalde methode met het woord ‘knap’ erachter. Zo is er bijvoorbeeld beweegknap, woordknap, rekenknap en beeldknap. De opdrachten zijn opgedeeld op basis van meervoudige intelligentie. Net als de opdracht met het oefenen van lezen in de buitenlucht. Door te rennen, bewegen de kinderen en door de woordjes oefenen ze met lezen. ‘’Soms heeft een kind moeite met rekenen, bijvoorbeeld met de tafels, maar hij of zij is juist wel goed in muziek. Door dan een liedje te leren over de ‘tafels’, kunnen ze het op een betere manier onthouden. Aan de andere kant wordt het talent ‘muziek’ weer extra benadrukt,’’ legt juf Petra uit. Op dit moment behandelen ze de ‘muziekknap’ weken. 't Honk werkt samen met Ons Genoegen en De Zeeuwse Muziekschool vanuit de subsidie ‘meer muziek op school'. In groep 6 worden lessen gegeven door muziekdocenten waarbij kinderen

kennis kunnen maken met instrumenten. 19 november geven ze een mini-concertje en de kinderen kunnen dan laten horen aan alle leerlingen van 't Honk wat ze hebben geleerd. Er zijn meerdere scholen die met deze methode werken en het wordt voor zowel de onderbouw als de bovenbouw gebruikt, met in het achterhoofd dat de kinderen alvast kunnen uitzoeken waar de talenten liggen en wat ze leuk vinden. Dit komt ook weer van pas bij het zoeken naar een school en opleiding voor het voortgezet onderwijs. ‘’Inspiratie voor de oefeningen haal ik onder andere van internet, daarnaast zie ik soms wat op social media voorbijkomen en dat neem ik dan ook mee ter inspiratie. Het is wel zo, als je dit al langer doet dan komen de ideeën vanzelf.’’ Voorlopig zijn de kinderen erg enthousiast tijdens de opdrachten en krijgt juf Petra regelmatig van de kinderen te horen dat ze trots zijn op hun talent.

STEYN ALMEKINDERS KINDERBURGEMEESTER

Goed nieuws! De agenda van jullie kinderburgemeester is niet zo vol, toch zijn er weer leuke dingen om over te schrijven. In de zomer was ik uitgenodigd om deel te nemen aan een opnamedag voor het VPROprogramma 'Hoofdzaken'. Ik werd in de kappersstoel door kapper Marko geïnterviewd over hoe het is om kinderburgemeester te zijn. Deze week heb ik gehoord dat ‘mijn’ aflevering op zondagavond 14 maart op NPO 3 wordt uitgezonden! Het duurt nog wel even, maar ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het is geworden. Het staat hier thuis dus al met hoofdletters op de kalender. Ik vind het leuk dat steeds meer gemeenten in Zeeland een kinderburgemeester krijgen. De gemeenten Reimerswaal en Borsele zijn hier nu ook mee bezig en afgelopen week kreeg ik via school een uitnodiging voor een videogesprek met een kandidaat vanuit de

gemeente Borsele. Hij stelde allerlei leuke vragen en was benieuwd naar de voor- en nadelen van het zijn van kinderburgemeester. Deze week ontvang ik, samen met burgemeester Fons Naterop, de burgemeester van gemeente Reimerswaal op ons gemeentehuis. We gaan praten over onze ervaringen in Kapelle. Hoe is het om kinderburgemeester te zijn? Wat betekent het hebben van een kinderburgemeester nu eigenlijk voor de gemeente? Één van mijn ideeën, waar ik het graag over wil hebben, is hoe we met alle kinderburgemeesters in Zeeland het beste kunnen samenwerken op onderwerpen die belangrijk zijn voor alle kinderen in Zeeland. Volgende keer laat ik jullie natuurlijk weten hoe het gesprek is geweest.


30-50% korting

Uw perso

bij SSK keukenst

op ALLE

Inkoop van metaal

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

winterjassen

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Voor bedrijven en particulieren (Koper, zink, ijzer, lood, RVS, etc.)

en blazers.

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie

Nog volop uitzoek!!!

Wij hanteren aantrekkelijke inkoopprijzen gebaseerd op de dagkoers, deze onder voorbehoud; ze kunnen ondertussen gewijzigd zijn.

ACTUELE PRIJZEN PER KG Koper kabel 38% (zonder stekkers) Aluminium kabel Koper grondkabel Alumini. grondkabel Zuiver koper Onzuiver koper Gemengd rood koper Geel koper / messing

Voor verkoop zie onze site! Sinds 1970 - 2020

Wij houden de richtlijnen aan van het RIVM. Veiligheid voor ons allemaal!!! OPENINGSTIJDEN: Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-20.30 uur Zaterdag 09.00-15.00 uur

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59

www.eloisemodekrabbendijke.nl

7

ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Volg ons ook op facebook!

1,35 € op analyse € op analyse

0,20 4,70 4,15 3,65 2,30

Aluminium RVS Lood Zink Electro motoren IJzer Accu’s Katalysators vanaf (per stuk)

0,45 0,75 1,10 1,20 0,30 0,16 0,45 10,00

Uw persoonlijke keuken GEEN KOELKASTEN OF OLIEHOUDENDE PRODUCTEN

Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen

Scottweg 17 | 4462 GS Goes | info@metaalhuiskes.nl bij SSK keukenstudio 0113 - 34 01 70 | 06 - 20 92 05 57

Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

ma-vrij 08.15 uur - 17.00 uur | za van 08.15 uur - 12.00 uur

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Uw persoonlijke keuken

www.metaalhuiskes.nl

bij SSK keukenstudio

SSK Keuken Kloosterweg 4421 PV Kap Industrieterre ‘De Smokkel 0113 - 33 00

Uw persoonlijke keuken bij SSK keukenstudio

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6, 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ Tel. 0113 - 33 00 04

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

Een keuken bij SSK... 9 Unieke eigen service

9 Nederlands fabricaat

9 Uitstekende garantie

9 Persoonlijk advies

9 Eigen montageafdeling

9 Duidelijke informatie

9 Fotorealistisch ontwerp

9 Heldere afspraken

9 Alles in één hand!

9 Korte lijnen

9 Uitsluitend topkwaliteit

Een keuken bij SSK... 9 Unieke eigen service

9 Nederlands fabricaat

9 Uitstekende garantie

9 Persoonlijk advies

9 Eigen montageafdeling

9 Duidelijke informatie

9 Fotorealistisch ontwerp

9 Heldere afspraken

9 Alles in één hand!

9 Korte lijnen

9 Uitsluitend topkwaliteit

In bibendum, ex malesuada sodales LoremVan ipsum Bruggen dolor sit amet, consectetur Uw Adviesgroep adviseur informeert: Een keuken bij SSK...

SSK Keukenstudio 9 Unieke eigen service 9 Nederlands fabricaat Kloosterweg 6 9 Uitstekende garantie 9 Persoonlijk advies 4421 PVsit Kapelle Lorem ipsum dolor amet, consectetur ex malesuada sodales 9 Eigen montageafdelingIn9bibendum, Duidelijke informatie Industrieterrein Schenken voor een koophuis Het klinkt misschien raar: besparen door geld weg te 9 Fotorealistisch ontwerp 9 Heldere afspraken fermentum, neque neque tincidunt adipiscing elit.‘De Vestibulum Smokkelhoek’vitae nulla 9 Allesschelen in één hand! 9 Korte lijnen Wanneer kinderen een koopwoning hebben geven. Toch kan 0113 het kinderen veel geld geld Schenken vooruw een koophuis Het klinkt misschien raar: door weg te -uw 33 besparen 00 04

In bibendum, ex malesuada sodales Lorem ipsumelit. dolor sit amet, consectetur fermentum, neque neque tincidunt adipiscing Vestibulum vitae nulla Uw Van Bruggen Adviesgroep adviseur informeert:

adipiscing elit.efficitur Vestibulum vitae fermentum, neque tincidunt neque, sit ametneque aliquet metus leo at fermentum, sapien ac,nulla imperdiet schenken fermentum, efficitur sapien ac, imperdiet neque, sit amet aliquet metus leoat at eros isac elit.elkFusce semper tortor ac convallis ex. Curabitur faucibus egestas sit amet aliquet metus leo fermentum, efficitur sapien ac, weer imperdiet 9 Uitsluitend topkwaliteitneque, Zoals jaar verandert er ook in 2021 het nodige Geen overdrachtsbelasting tot 35 jaar extra zijegestas (of hunhebben partners) tussen de 18 en 40 wanneer u kan nusemper alhet een vanac uwconvallis vermogen overhevelt.ex. Wanneer uwinteressant. kinderen eenAls koopwoning isac geven. Toch uwdeel kinderen geld schelen elit. Fusce tortor Curabitur faucibus eros Curabitur faucibus egestas acschenken elit. semper tortor acveel convallis congue. Morbi mattis augue sed nisi iaculis lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc aan deFusce hypotheekregels. De belangrijkste wijzigingen zet ex. Vanaf 2021 hoeven huizenkopers onder deeros 35 jaar waarschijnlijk extra interessant. Als zij (of hun partners) tussen de 18 en 40 hun woning wanneer u nu al een deel van uw vermogen overhevelt. jaar zijn, mag u ruim € 100.000,belastingvrij voor Deze week leg ik in het kort uit hoe dit werkt. congue. Morbi mattis augue sed nisi iaculis lobortis. Phasellus faucibus vehicula nunc Phasellus faucibus vehicula nunc mattis augue sed nisi iaculis ikcongue. deze weekMorbi voor uhendrerit op een rij. eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen non voor woningen tot porttitor porttitor. Curabitur ipsum viverra. Duis magna id est sagittis lobortis. jaar zijn, magDeze u ruim € 100.000,belastingvrij voor hun woning Deze week leg ik in het kort uit hoe dit werkt. schenken. Voorwaarde is ze het geld gebruiken € 400.000,-. huizenkopers zijnwel nudat nog 2% belasting kwijt bij devoor viverra. Duis hendrerit magna id est sagittis porttitor porttitor. Curabitur non ipsum porttitor porttitor. Curabitur non ipsum viverra. Duis hendrerit magna id est sagittis necvan metus dignissim commodo. Sed in convallis. Nunc nisinaar felis, volutpat sit amet schenken. Voorwaarde is wel woning. dat ze van het gebruiken voor De NHG-grens gaat omhoog €volutpat 325.000,aankoop een bestaande Hetgeld wetsvoorstel moet nog wel de aankoop of verbetering het huis ofinom de hypotheek Als kinderen geld van u erven, hebben ze een veel lager nec metus dignissim commodo. Sed convallis. Nunc nisi felis, sit amet nec metus dignissim commodo. Sed in convallis. Nunc nisi felis, volutpat sit amet semper massa, sedhetrutrum nulla. Fusce in, iaculis aHypotheek turpis.zeGarantie Sed idheeft pharetra Eensagittis hypotheek metvan Nationale naast meer definitief worden goedgekeurd. de aankoop of verbetering van huis of om de hypotheek Als kinderen geld u erven, hebben een veel lager meemassa, af te lossen. schenking vanFusce € 100.000,- betekent een vrijstellingsbedrag dan a wanneer uw partner erft. De vrijstelling semper semper massa, sedEen rutrum nulla. Fusce sagittis in, iaculis a turpis. turpis. Sed id0,6% pharetra sed rutrum nulla. sagittis in, iaculis Sed id pharetra zekerheid een rentepercentage tot wel lager is. Nu luctus tempus dolor, tincidunt lorem justo.ook Sed pulvinar ante lacinia molestie mee af te lossen. Een schenking vaneget € 100.000,betekent een vrijstellingsbedrag dan wanneer uwwat partner erft. De vrijstelling erfbelastingvoordeel van maar liefst € 8.000,-. van partners is ruim € 660.000,-, die van kinderen nog geen Sed pulvinar pulvinar ante laciniazijn molestie luctus tempus dolor,eget egettincidunt tincidunt lorem luctus tempus dolor, lorem justo. Sed ante lacinia molestie mag de hypotheek nog maximaal € 310.000,om voor NHG in Maximale hypotheekrenteaftrek verder omlaag pretium pulvinar. quis diam worden nec tristique auctor erfbelastingvoordeel van maarAliquam liefst € 8.000,-. vanelementum. partners is ruim €Suspendisse 660.000,-, die van kinderen nog geen €elementum. 21.000,-.te komen, aanmerking vanaf 1 januari 2021 is dat € auctor 325.000,-. De betaalde hypotheekrente mag bij de belastingaangifte elementum. Suspendisse tristique auctor pretium pulvinar. Aliquam quis diamnec nec pretium pulvinar. Aliquam quis diam Suspendisse tristique € 21.000,-. metus consectetur iaculis. In sollicitudin convallis. Suspendisse mi tellus, ornare afgetrokken van het inkomen, waardoor de netto-maandlasten metus consectetur iaculis. sollicitudin convallis. Suspendisse Suspendisse mi mi tellus, tellus,ornare ornare Wilt u hier meer over weten? Bel voor het maken vanlager een metus consectetur iaculis. InIn sollicitudin convallis. Wilt hier meer over dan weten? Bel voor hetper maken een Studieschuld telt minder zwaar zijn.ualiquet Verdient u meer € 68.507,bruto jaar? van Dan daalt het tempor. Proin vehicula vel libero ac feugiat non, volutpat sit amet lacus. aliquet tempor. Proin vehicula vel libero ac feugiat non, volutpat sit amet lacus. vrijblijvende afspraak 0113 40 50 52 of ga naar Wanneer u dus behoorlijk wat vermogen heeft kan het aliquet Proinvoor vehicula velditnaar libero feugiat non, volutpat lacus. Goed nieuws voor ex-studenten met sit een amet studieschuld. Die telt maximaletempor. aftrekpercentage u van jaar, naar 43% vrijblijvende afspraak 0113 -Maecenas 40 50 52 46% of gaegestas, Wanneer u dus behoorlijk wat turpis vermogen heeft kan het vel consequat. Phasellus pretium nec diam mollis, vel consequat. Maecenas egestas, metusmetus Phasellus pretium turpis nec diam mollis, www.vanbruggen.nl/goes aantrekkelijk zijn om bij leven al een deel van uw vermogen te vel consequat. Maecenas egestas, metus Phasellus pretium turpis nec diam mollis, volgend jaar namelijk zwaar mee. Nuvan geldt een vastte in 2021. www.vanbruggen.nl/goes aantrekkelijk zijn om minder bij leven al een deel uwnog vermogen convallis iaculis feugiat, dolor luctusconvallis convallis ante accumsan. percentage, vanaf 2021 rekent deaccumsan. bank met de gemiddelde rente convallis ante accumsan. convallis iaculis feugiat, dolorturpis turpisturpis iaculis feugiat, dolor luctus ante schenken binnen schenkingsvrijstelling. Wanneer elkover jaar convallis schenken binnen dede schenkingsvrijstelling. Wanneer u elk ujaar de afgelopen 5 jaar. Dat is gunstig, omdat deze rente historisch laag is ultrices Wilt ultrices u meernunc, weten? Bel voor het maken van eennisi vrijblijvende sit amet suscipit mi sitamet amet suscipit mi sit suscipit mi nisi etetnisi et niet meerdan dan 5500,€ 5500,schenkt, hoeven uw kinderen hier geenultrices nunc,nunc, niet schenkt, hoeven uw kinderen hier geen en ermeer daardoor €een hogere hypotheek mogelijk is. afspraak 0113 - 40 50 52 of ga naar www.vanbruggen.nl/goes diam. Sed ac nunc mi accumsan. diam. Sedac acnunc nunc velmi mivel accumsan. diam. Sed vel accumsan. belastingover overtete betalen. belasting betalen.

Arno van Dijke

Arnovan vanDijke Dijke Arno

Uw financieel Uwfinancieel financieel adviseur adviseur Uw adviseur

Van Goes | Piet Heinstraat 6, 4461 GL Goes | Bel 0113 40 50 5250 of bezoek vanbruggen.nl/goes VanBruggen BruggenAdviesgroep Adviesgroep Goes | Piet Heinstraat 6, 4461 GL Goes | Bel -0113 - 40 52 of bezoek vanbruggen.nl/goes


8

ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

Stapelkorting! op de najaarscollectie

• • • • •••

1= 20% 2= 30% 3= 40%

Ambachtelijk schilderwerk Decoratieve muurschilderingen muurschilderingen Wanden vloerafwerking Ambachtelijk schilderwerk Decoratieve muurschilderingen Wanden vloerafwerking Ambachtelijk schilderwerk Ambachtelijk schilderwerk

m.u.v. basis, nieuw & jeans

Tot ziens bij

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk Onderhoud en service

BEL: 0113 561386 Vierstraat 17, Yerseke, tel. 0113-572882 www.dekledingboetiek.com

•• Decoratieve Decoratieve muurschilderingen muurschilderingen •• WandWand- en en vloerafwerking vloerafwerking

VAT

Columbusweg 16 | Goes | Tel. Tel. 0113-621908 0113-621908

Voor tapijt, gordijnen en meubelstoffering.

Voor tapijt, gordijnen en meubelstoffering. Voor tapijt, gordijnen Hoofstraat 6-8 | 4421 JR Biezelinge | T: (0113) 34 23 54 VAT en meubelstoffering.

VAT

Columbusweg 16 | Goes | Tel. 0113-621908

Columbusweg 16 16 || Goes Goes || Tel. Tel. 0113-621908 0113-621908 Columbusweg

Hoofstraat 6-8 | 4421 JR Biezelinge | T: (0113) 34 23 54

Hoofstraat 6-8 | 4421 JR Biezelinge | T: (0113) 34 23 54

GOUDVERF.COM Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

WWW.COLOURYOURHEART.NL

Bij aanschaf van een complete bril, geven wij u een verrekijker cadeau!

Actie loopt van 15-10 tot 30-11-2020. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

speltkaf hoofdkussen het natuurlijke cadeau!

natuurlijk slapen op speltkaf ambachtelijk gemaakt nu met gratis kussensloop gegarandeerde kwaliteit gratis bezorging tot 40% korting

dé voordeligste natuur winkel van Nederland

www.natuurvoordeel.nl/slapen ( 0113-405006

Uw schilder voor al uw binnen en buiten schilderwerk in de regio Kapelle E-mail info@spruitschilderwerken.nl Telefoon 06 239 280 24

Be mail v l of o vrijbl or een ijven de


REDACTIE

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER LO K A L E O N D E R N E M E R

KORTE BERICHTEN

LOKALE ONDERNEMER VAN DEZE WEEK:

LOKAAL

ARLEN VAN LIERE

Oproep aan trouwe Scheldepost lezers Voor de rubriek '75 jaar Scheldepost' zoeken wij trouwe lezers van onze krant die willen delen waarom ze de Scheldepost graag lezen. Wil jij aan deze rubriek meewerken? Laat het ons weten via redactie@trainews.nl of stuur een WhatsApp naar 0113 70 02 02.

November is een ontzettend drukke maand maar toch kan Arlen van Liere, eigenaar van Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin v.o.f., tijd vrijmaken om vol passie te vertellen over zijn beroep. ‘’Ik ben in het jaar 2000 begonnen als hovenier en mijn vader had al de boomkwekerij. Het waren twee aparte bedrijven die we hebben samengevoegd. Per 1 januari 2021 stapt mijn vader uit de v.o.f. en wordt mijn vrouw, Brenda, mede-eigenaar. Het is dus een echt familiebedrijf,’’ vertelt hij trots. Als je Arlen, toen hij achttien was, zou vragen: wat wil je worden als je later groot bent? Dan zou hij zeggen: alleen hovenier. Nu vindt hij de combinatie van de twee bedrijven en het contact met verschillende klanten erg leuk. ‘’Toch blijf ik het liefste een mooie tuin aanleggen. Dan maakt het mij niet uit of het een grote of kleinere tuin is, het blijft het hele jaar door een mooi vak.’’ In weer en wind is hij buiten

LOKAAL

aan het werk en lachend gaat hij verder: ‘’Mensen zeggen soms: goh wat heb jij een mooie baan, altijd buiten. Dat is natuurlijk heel leuk met 25 graden, maar in de wintermaanden is dat iets minder prettig. Mijn voorkeur gaat wel uit naar het voorjaar als alles groeit en bloeit. Dan sta je vroeg op en is het al licht en rustig buiten, dat is een heerlijke periode. Voorlopig blijf ik dit werk nog zo lang mogelijk doen.''

TAART VAN DE WEEK Elke week reikt de Scheldepost een Taart van de Week uit. Ken jij iemand die een taart verdient? Geef die persoon dan op via Scheldepost.nl. De taart van deze week gaat naar:

Geen Coronasessies in de Vroone De voorstellingen Coronasessies van Maikel Harte in De Vroone en De Wemel op vrijdag 27 november zijn voorlopig uitgesteld. Er is op dit moment te veel onzekerheid om een nieuwe datum voor de voorstelling te plannen. De maatregelen worden door Maikel Harte en de medewerkers van De Vroone goed in de gaten gehouden. Zodra de maatregelen worden versoepeld, wordt er een nieuwe datum gepland. De kaartjes blijven geldig voor het voorjaar. Geld terug vragen kan via een e-mail naar: info@kapellecultureel.nl

KERK

Gedenk je geliefden

CATHRIEN Cathrien is 13 november 73 jaar geworden. Ze is genomineerd door haar nicht Janny. ''Ze is een bekend gezicht in Wemeldinge en vele jaren actief geweest als juffrouw op de basisschool, in de politiek en daarnaast een actief vrijwilligster met het hart op de juiste plaats. In de deze tijden van corona valt het niet altijd mee om veel alleen te zijn. Ik verwacht dat dit gebaar haar, uit geheel onverwachte hoek, goed zal doen.'' Een heerlijke taart van de Banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.

Puzzel mee en maak kans op een boekenbon!

Op zondag 22 november, gedachteniszondag, zal de Mozeskerk (Noordstraat 4) in Biezelinge tussen 12:00 uur en 15:30 uur geopend zijn. Je bent welkom om even binnen te lopen, in de kerk te zitten, te luisteren naar muziek en een kaars aan te steken voor een dierbare of een naam van een overledene op te schrijven. Om 15:30 uur begint een korte afsluitende gedachtenisviering. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij Boekhandel Lectori en Marja’s Shop. Stuur het juiste antwoord voor zaterdag in via onze website:

COLOFON

www.scheldepost.nl/puzzel of stuur naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke.

De Scheldepost is een uitgave van Trainews Media.

Vermeld bij uw postverzending wel uw NAW gegevens, en ook uw

Advertenties: Vrijdag voor 12.00 uur reserveren via support@trainews.nl. Aanleveren voor maandag 12.00 uur via studio@trainews.nl.

e-mailadres. De naam van de winnaar wordt volgende week gepubliceerd in deze krant.

De oplossing van vorige week

Redactie: Redactie kan ingezonden worden via: scheldepost.nl of redactie@trainews.nl.Commerciële redactie wordt niet geplaatst.

De winnaar van vorige week is:

Jolanda Boer Gefeliciteerd met de boekenbon!

Contact: Trainews Media | Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke 0113 70 02 02 | trainews.nl

Oplossing

9


10 FAMILIEBERICHTEN

Kerkdiensten

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

FAMILIEBERICHTEN

Zondag 22 november BIEZELINGE Christelijk Gereformeerde Kerk 10:00 uur Ds. A.G.M. Weststrate

Heilig Avondmaal

17:00 uur

Ds. A.G.M. Weststrate

Dankzegging en nabetrachting

Protestantse Gemeente 10:00 uur Ds. Douwe de Roest

Vooraf bij KR aanmelden verplicht

KAPELLE Hervormde Gemeente 10:00 uur Ds. L.C.P. Deventer

Max. 30 aanwezigen. Kijk of luister online

Gereformeerde Gemeente 10:00 uur Leesdienst 16:00 uur Ds. C.J. Meeuse HANSWEERT-SCHORE Protestantse Gemeente 10:00 uur Pastor Erik Tramper

Gedachtenisdienst

KATTENDIJKE Hervormde Gemeente 10:00 uur Ds. J. Smink

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

Aanmelden215803

WEMELDINGE Vrije Evangelische Gemeente 10:00 uur Br. Hans Cappon Protestantse Gemeente 10:00 uur Wordt verzorgd door Band4tune

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Met zorg en respect voor een persoonlijk afscheid in Zeeland

Respectvol afscheid.

Dag en nacht 0113-639108 / 06-40484076 bereikbaar info@lindavanwingen.nl www.lindavanwingen.nl

Let op! I.v.m. de omstandigheden, houd de websites van de desbetreffende kerken in de gaten.

Weekenddiensten HUISARTSEN SEH buiten de spreekuren: • ’s-Gravenpolderseweg 114b te Goes. • Tel. 0900-1785 In echte noodgevallen bel: 112 TANDARTSEN Noord- en Zuid-Beveland: • Dienstdoend tandarts via Tel: 06 22 347 209. Reservering voor spreekuren op zaterdag en zondag: bellen van 09.00 - 10.00 uur DIERENARTSEN • Dierenkliniek Goes en Dierenartsen praktijk Wemeldinge; 24/7 spoeddienst; tel: 0113-270072 • Dier&Arts - Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Yerseke, Kruiningen en Krabbedijke; 24/7 spoeddienst; tel: 0113-228866 • Landbouwhuisdieren: T 0113 342 486 • Dierenartspraktijk Lindenbergh T 06 15 384 880, 24/7 bereikbaar VERLOSKUNDIGEN • Reimerswaal, 24/7 bereikbaar op: Tel. 0113 503 842 www.verloskundigenreimerswaal.nl • Goes, 24/7 bereikbaar op: Tel. 0113 224 099 of 06 11 606 640 www.verloskundigenpraktijkgoes.nl SPREEKUUR VAN DE WIJKAGENTEN: Iedere donderdag van 17.00u tot 20.00u in het gemeentehuis Kapelle

PETRAKERK

De Bijbel is de wetenschap ver vooruit

Al de dagen, in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn; onrein is hij, hij zal alleen wonen; buiten het leger zal zijn woning wezen. Leviticus 13:45 Quarantaine lijkt een begrip van vandaag de dag. Echter kende men dit al vele eeuwen daarvoor en is het als dusdanig belangrijk geacht dat het een plaats heeft in Gods Woord. Het belang hiervan openbaarde zich in de 14e eeuw toen melaatsheid als een plaag heerste. De kerken namen bovenstaande tekst serieus en hiernaar

werd dan ook algemeen geleefd. Men moest in quarantaine tot de onreinheid over was, hierop werd periodiek gecontroleerd. Moest men zich toch op straat begeven dan hadden ze de verplichting om luidkeels “onrein, onrein” te roepen om mensen op afstand te houden. (Social distancing). Dit leest u eerder in Leviticus 13. Het aantal besmettingen nam drastisch af. Een bewijs dat afzondering een effectieve manier is om een pandemie in te dammen. Het was niet de medische wetenschap in de 14e eeuw die daarmee kwam, maar Gods Woord op grond van Leviticus 13.

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar:eckapelle@petrakerkkapelle.nl


REDACTIE 11

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

’’Wij mensen zijn er goed in om de kop in het zand te steken en er vooral niet over te praten’’ Het is de week tegen kindermishandeling, een actueel en beladen onderwerp. Voor sommigen een onderwerp waar ze nooit mee te maken hebben, anderen zien het met regelmaat voorbijkomen. Ook Jolijn Stam en Anne-Marie van Noppen, eigenaren van Bureau Forensisch Verpleegkundigen, hebben hier tijdens hun werk vaak mee te maken. Jolijn: ‘’Wij werken al ruim negentien jaar als ambulanceverpleegkundigen en in het begin zagen we kindermishandeling zelden tot nooit. We deden bijna nooit een zorgmelding bij Veilig Thuis. Toen kwam er een nieuwe opleiding voor Forensisch Verpleegkundigen en dat sprak ons ontzettend aan. Op de ambulance zijn we vooral medisch bezig, maar bij deze opleiding kwam het juridische aspect ook aan bod. Het ging niet alleen over kindermishandeling maar ook over ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Onderwerpen zoals letselfotografie, beroepsgeheim, zedendelicten en goed lichamelijk onderzoek kwamen ook aan bod.’’ Ondanks dat de

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW VERBOUW ONDERHOUD Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

De Klinker 8 8 De De Klinker Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge tel. 0113-343973 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

tegelwerk tegelwerk leidingwerk timmerwerk metselwerk dakbedekking

kindermishandeling er altijd al was, legt Jolijn uit dat het haar vóór deze opleiding minder opviel. ‘’Ik ben heel anders gaan denken door deze opleiding. Als een moeder mij vertelde: mijn kind is van de commode gevallen, dan nam ik dat gelijk aan. Nu gaan we eerst kijken of er überhaupt een commode staat en of het kind op een leeftijd is dat het al zelfstandig kan rollen. Als dit niet het geval is, dan kan het kind ook niet zelf van de commode vallen.’’ Details Onder andere het doorvragen heeft Jolijn meer toegepast in haar werk. ‘’Bijvoorbeeld doorvragen naar het ongeluk. Hoe is het kind gevallen, kunt u het aan mij laten zien en van hoe hoog is het kind gevallen? Ik ben gezond achterdochtig en dat weten mijn collega’s ook. Het is niet zo dat ik bij iedere rit meteen in de forensische rol zit, maar het naïeve is er wel vanaf. Ik weet gewoon dat er iedere week één tot twee kinderen overlijden aan de gevolgen van kindermishandeling.’’ Dat je als persoon het verschil kan maken weten de dames maar al te goed. ‘’Wij

mensen zijn er goed in om de kop in het zand te steken en er vooral niet over te praten. Dat is het ergste van allemaal, want door ernaar te vragen kun je het verschil maken. Nog steeds maken wij gemiddeld één keer per week een zorgmelding naar Veilig Thuis.’’ Trainingen Jolijn en Anne-Marie verzorgen via hun bedrijf, Bureau Forensisch Verpleegkundigen, verschillende trainingen om mensen bewust te maken van diverse onderwerpen. ‘’Wij geven door heel Nederland trainingen aan verschillende branches. Denk aan: de medewerkers van een kinderdagverblijf, Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen en een tandartspraktijk. Tijdens deze trainingen worden verschillende onderwerpen behandeld met als doel dat de medewerkers een verschil kunnen maken binnen een organisatie. Door alleen al beter dóór te vragen wanneer je signalen opmerkt die je niet vertrouwt, kun je het verschil maken in het leven van een kind.’’

SCHADE? Geen probleem Handelsweg Handelsweg 41 4421 SH SH Kapelle Telefoon Telefoon 0113 0113 -- 343436 343436 Mobiel Mobiel 06 06 51 51 825793 825793 kosterautoschade@live.nl kosterautoschade@live.nl

DORCAS, in actie voor de allerarmsten

Weihoek 14 | 4416 PX Kruiningen | Tel. 0113 - 760905


12 VERSPAGINA

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Luxe brood- en banketbakkerij

THAISE SMAAKSENSATIE OM AF TE HALEN Lekker en gezond: - Elk gerecht wordt maar korte tijd verhit op hoog vuur en

hierdoor blijven voedingsstoffen en smaak beter behouden.

- Elk gerecht wordt bereid met verse groenten, kruiden, vlees,

Gegarandeerd genieten! Volgens google één van de beste Thaise afhaal van Zeeland.

kip of gamba’s.

- Thais eten is licht verteerbaar en vetarm. - Niets is van te voren klaargemaakt. U bestelt en wij bereiden

www.thongthairestaurant.nl Elke maandag en dinsdag gesloten

Kruiningen: Kapelle: Yerseke:

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

uw gerechten. Supervers!

Bij ons kunt u bij elk hoofdgerecht kiezen uit tahoe (vegetarisch), Prinses Julianastraat 30, Wemeldinge Tel. 0113 - 626 454

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

kipfilet, varkenshaas, runder diamanthaas of gamba’s.

Voorgerechten v.a. € 4,05 Hoofdgerechten v.a. € 10,80

Week 47+48, 16 t/m 28 november: VOLLERVOLKOREN APPELBOLLEN

heel 4 voor

SATÉBROODJES

3 stuks voor

1.99 5.49 3.99

KRENTENBOLLEN

4+2 GRATIS SPECULAASKOEKEN GROOT per pakje

2.95

Bolletje van de maand november: MERIENBOL

voor

1.10

Ook bij de Gangmaker kunt u slagen voor een heerlijk avondje met de Sint! Zeker nu we we thuis moeten blijven is er van alles lekkers. Pepernoten, marsepein en heerlijk gevuld!

Op 23 en 24 december koken wij met liefde een heerlijk kerst take away menu voor u!


VERSPAGINA 13

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Stompe toren extra belegen heerlijk pittig en smeuig, kilo

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 17-11 t/m 21-11-2020

8.

Zalmfilet

25

500 gram

Visslaatjes

6.95

Ei-zalmsalade

3.00

huisgemaakt, 2 voor

huisgemaakt, 150 gram

Visovenschotel huisgemaakt, 2 voor

14.50

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

EXTRA MENU

BRASSERI

Iedere woensdag, donderdag en vrijdag!!!

Kibbeling met verse friet, salade en remouladesaus Of Gegrilde kipsaté met verse friet, salade en pindasaus

€8,95

Zie ook ons weekmenu op de voorpagina Kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl voor ons assortiment aan; FRIET * SNACKS * MEENEEMMAALTIJDEN en bel 0113 - 62 12 62 voor uw bestelling. W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262

Blikboterhamworst 100 gram

Verse scharreleieren

10 stuks

9. 0.99 0.99 95

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon NIEUWE OOGST!

VERSE IRAANSE DADELS PER DOOS MINIMAAL 500 GRAM

€ 3,00

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

De allerbeste kwaliteit!!!

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n va is u Geniet th Ovenschotel met verse vis | zalmlasagne | tonijnshashimi | visbami | pasta scampi zeebaars met aardappeltjes en groenten voor in de oven | belegde broodjes | zalmwrap trio van vis | gambaspies | diverse vissalades en meer!

g n i d e i b n a a k e e W

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

19 november t/m 24 november:

Bij aankoop van 2 ovenschotels naar keuze 200gr Kibbeling GRATIS Zalmfilet voor € 17,50/kg (i.p.v. € 24,50)

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel


14 VERSPAGINA

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

4 gehaktschnitzels + 4 hamburgers + 4 tartaartjes + 100 gram leverkaas + 100 gram bourg. beenhamsalade Verse worst 500 gram

15.00 3.75

Gehakt cordon bleus

4+1 GRATIS

Runderlappen met randje

5.

500 gram

98

Varkensoesters

4+1 GRATIS

Grillworst 100 gram Rosbief 100 gram

1.49 1.99

Kipkerrie- + beenhamsalade

2.

95

2x 100 gram

Nu alle soorten kaas: 10% korting

Gevulde braadsleetjes met varkenshaas sleetje met varkenshaas, diverse vullingen, voor in de oven...

nu 250 gram voor 4,50

Uit eten in eigen huis, met een beetje hulp van de slager??

3-GANGENMENU Voorgerecht

Huisgemaakte tomatensoep met gevulde pistolet: ham, kaas, gehakt, ontbijtspek... 25 minuten op 160 graden in de oven € 3,95 p.p.

nu 1 kg voor 8,99

Gevulde baguettes diverse soorten. 10-15 minuten op 180 graden in de oven. Lekker voor bij de soep....

per kilo

Harde spruiten

per kilo

Navel sinaasappels (nieuwe oogst)

10 stuks

Hoofdgerecht

Kruiningse biefstukmix + krieltjes + rolletjes haricotverts... € 9,95 p.p.

Nagerecht

Kaasplankje door u samen te stellen Nu alle kaas 10% korting

Golden delicious appels

3 kilo

0.99 0.99 2.99 2.99

*Alle gerechten mogen ook los worden besteld, liefst even van tevoren bestellen!

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG:

Gegrilde kipkluifjes

Mooie prei

WOENSDAG GEHAKTDAG:

Rundgehakt kilo Halfom gehakt Losse worst

kilo

kilo

6. 6.25 5.95 75

Per stuk 5,50

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

VELE SOORTEN BLOEMBOLLEN

aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag


VERSPAGINA 15

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Vrijdag, zaterdag en zondag!

y take awa

Voorgerechten Oesters 6 stuks met een vinaigrette Oesters gegratineerd 6 stuks Carpaccio Vitello tonnato Kreeftensoep 1 liter Vissoep 1 liter Tomatensoep met ballen per liter

€ 12.00 € 15.00 (warm) € 9.95 € 9.95 € 16.00 (diepvries) € 9.95 (diepvries) € 5.95 (diepvries)

Warme gerechten

(geserveerd met friet en salade)

Spareribs met een heerlijke barbecuesaus Pulled pork met zoete aardappel en barbecuesaus Saté van kipdijen met kroepoek en atjar Zeeuwse schnitzel met spekjes gebakken ui en kaas Vispannetje tongfilet, scampi’s, mosselen met groenten Tagliatelle met romige vissaus en zalm

€ 15.95 € 12.95 € 10.95 € 10.95 € 12.50 € 12.50

Nagerechten Rood fruit tiramisu

In samenwerking met de Coninck Wines hebben wij een mooi assortiment wijnen samengesteld al vanaf € 8.95 per fles! Om teleurstelling te voorkomen bestelling graag doorgeven voor 16.00 uur. Opgeven mag ook dag voordien. Afhalen tussen 12.30 uur en 19.00 uur. Onze frituur is ook geopend voor afhaal tot 19.00 uur.

3 – gangen keuzemenu vrijdag 20 en zaterdag 21 november. Voorgerechten:  Bospaddenstoelensoep.  Gekarameliseerde gamba / couscous / lente ui / wasabi / wasabicrumble.  Carpaccio van Zeeuws rund / truffel / ei crème / Parmezaan / croutons.

Hoofdgerechten:  Gebakken entrecote / pepersaus / gekarameliseerde ui  Gebakken heilbot / citroen-tijmsaus / courgette.  Pulled pork / gegrilde groenten / bbq-saus.

Inclusief Pommes gratin en een frisse salade.

€ 5.95

‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606 | www.cascowemeldinge.nl

 Dessert: “Bastogne trifle met kersen en witte chocolademousse” Bastogne / Amarenakersen / witte chocolademousse / chocoparels.

€ 29,50 p.p.

Vanaf 2 personen

 Onze gerechten worden zo geleverd dat u alleen nog maar de laatste hand er

aan hoeft te leggen (verwarmen/dresseren). U krijgt een handige handleiding met voorbeelden.  Bereiding en bezorging volledig veilig volgens de coronamaatregelen.  U geeft uw bestelling minimaal 1 dag voorafgaand voor 17:00 door aan:

Verse lange varkenshaas Extra goedkoop

per 500 gram

€ 4,99

Kipfilet

Verse hollandse kipfilet! weet wat je eet!

€ 4,80

Zeeuws rundergehakt

€ 4,45

Zeeuwse biefstuk

per 250 gram

per 400 gram

Lekker mals

Filet americain De lekkerste!

per 500 gram

€ 5,50 per 100 gram

€ 1,49

Specialiteit van de week: Carpaccio misto

Dun gesneden biefstuk en gemarineerd met een lekkere gyros marinade. Bakadvies: 2x 4 min in de koekenpan om en om

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 19 t/m woensdag 25 november Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

Pim van Engelenburg: David van Engelenburg:

06-10233514 06-83971205


16 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 18 NOVEMBER

Openings aanbiedingen! Ook voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. Met kans op een speelgoed henry / Hetty stofzuiger en andere mooie prijzen!

PHILIPS SCHEERAPPARAAT S3333/54 van €79,99.voor MIELE STOFZUIGER COMPLETE C3 JUBILEE PETROL incl. parketborstel van €269.- voor

INRUILACTIE OP DE HENRY / HETTY STOFZUIGERS

€229,-

Bij inruil van een oude stofzuiger nu

€179,- ipv. €239.-

De oudste stofzuiger die wordt ingeruild krijgt een Henry gratis! (aankoopbedrag wordt geretourneerd)

SIEMENS WARMTEPOMPDROGER van €849.- voor SIEMENS WASMACHINE WM14UR90 van €749.- voor

PHILIPS STOOM STRIJKIJZER GC4537 van €49.99 voor

€69,99

€599,-

€699,-

en €75.- retour t/m 30-11-2020 via www.thefuturemoving.nl/acties 8 KG trommel Energieklasse A+++

9kg trommel en 1400 toeren Energieklasse A+++-30%

€39,99

nieuw HISENSE TELEVISIE 43A7500F SAMSUNG “THE FRAME” een televisie en een schilderij in één!

€379.-

van €449.- voor (excl. installatie) met 5 jaar garantie na registratie op

SIEMENS TP507R04 ESPRESSO APPARAAT met melkfunctie van €799.- voor

€649,-

en €75.- retour via www.thefuturemoving.nl/acties

www.hisense.nl/5jaargarantie

QE50LS03 van €1499.- voor

€1099,Yerseke Dreef 2 T 0113 - 574590 Kapelle Weststraat 13 T 0113 - 343055 www.electroworld.nl

Wij zijn verhuisd!

vakkundig en persoonlijk

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 47  

Scheldepost | week 47  

Profile for trainews