Page 1

20 NOVEMBER 2019 //column meer gesprek // lokale ondernemer van deze week Diet en Cockie Lamper // oproep Help mee aan de krant 50 jaar Kapelle Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag 23 november aan in Kapelle, 30 november in Schore en 5 december in Wemeldinge. 23 november om 13.00 uur arriveert de Sint met zijn gevolg op het parkeerterrein van ’t Saamdeel in Kapelle. Hoe de precieze route is die zij gaan lopen is nog onduidelijk, omdat er veel wegwerkzaamheden in Kapelle zijn. De muzikanten weten de weg, dus iedereen kan daar achteraan lopen. Vanaf 14.00 uur is er een Pietenparty in dorpshuis De Vroone, waarvan de entree 2 euro is. Kinderen krijgen hiervoor iets te drinken, een mandarijn en pepernoten en mogen met Sinterklaas op de foto.

Zie ginds N AT U U R L I J K komt G E N I E T E N VA N A M BA C H T E L I J K Z U I V E L de stoomboot... DOOR ELLEN DE VRIEND

FOTO: RON QUINTEN

Wemeldinge “Sinterklaas en zijn Pieten arriveren donderdag 5 december rond 9.15 uur met de politieboot bij het Sluisplateau. De leerlingen van de OBS Wemeldinge en CBS de Hoeksteen lopen daar gezamenlijk, langs de Wemel, via het hertenpark naartoe,” vertelt Lucie Herrebout. “Wethouder Jon Herselman onthaalt het Spaanse gezelschap, dat meeloopt, via de Kanaalweg en de Wilhelminastraat. De Sint brengt in de ochtend een bezoek aan CBS De Hoeksteen. Na de lunch gaat hij rond 12.30 uur naar dorpshuis De Wemel waar de kinderen van OBS Wemeldinge Sinterklaas opwachten.”

SvPO

Kapelle

Schooljaar 2020 - 2021 Aanmeden kan

Iedere zaterdag altijd luxe buffet Kom jij ons team versterken? Kijk dan op www.zhhuys.nl nu www.svpo.nl Het buffet is iedere zaterdag N AT U U R L I J K G E N I E T E N VA Ntijdig A M BA C H T E L I J K Z U I V E L Reserveer geopend vanaf 17:30 uur Luxe Lopend Buffet Prijzen Zaterdag €14,95 p.p. Kinderen (4-11 jr) € 7,50 p.p.

B R A S S E RB IREA S• SCEARFI EE •T CAARFIEAT A R I A

(tegen inlevering van deze bon)

4 frikandellen of 4 kroketten

Onbeperkt drinken €5(Bier, frisdranken en wijn)

Nu VERS GEBAKKEN ZALM toegevoegd aan het buffet

Reserveer snel wan t vol=vol

+

BRASSERIE •

Luxe Lopend Buffet Prijzen

Gezinszak verse friet

€8,50

Geldig van 21-11-2019 t/m 27-11-2019 Vanaf 13 november zijn wij in de winterperiode op woensdag gesloten. Cafetaria is geopend van do t/m zo en brasserie is i.v.m vakantie gesloten.

geldig tot 30 november Restaurant Golden Palace Biezelingsestraat 2 | 4421 BM Kapelle | T 0113-342369

www.chineesrestaurantkapelle.nl

Weihoek 14 | 4416 PX Kruiningen | Tel. 0113 - 760905

nu

€ 85,-

Hout/betonschutting

incl. montage

per m1

l .n

Liefde voor k r e w k dru

teit Topkwali k drukwer voor de prijs kleinste

Kijk op www.liefdevoordrukwerk.nl

Uw vakbedrijf uit Kapelle. Pieters = Passie, Puur, en Persoonlijk. Bel 0655984366 of mail naar administratie@tompieters.nl

vanaf

€1950,-

incl. montage

Luxe Douglas terrasoverkappingen


2

GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

Nieuws- en informatiepagina gemeente Kapelle

Heeft u een idee voor het wegenplan? Vul de vragen in! De gemeente Kapelle gaat een wegenplan opstellen. In dit plan gaan we beschrijven wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijvoorbeeld 50 of 30 km/u). Hoe we onze wegen willen inrichten. En op welke plekken we aanpassingen willen doen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

om dat te verbeteren? Via drie korte vragen kunt u uw input leveren voor het plan dat we gaan opstellen. De vragenlijst is beschikbaar op de volgende website: www.kapelle.nl/wegenplan of door het scannen met uw mobiele telefoon van de QR- code.

Uw inbreng vinden we belangrijk We vinden het belangrijk om het plan te maken met inbreng van de bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties van de gemeente Kapelle. Daarmee wordt het een plan dat beter aansluit bij uw wensen en ideeën.

Meer informatie Op het gemeentehuis is deze vragenlijst ook op papier beschikbaar. U kunt tot en met vrijdag 13 december 2019 uw inbreng geven. Heeft u nog vragen, stuur een e-mail naar: voorlichting@kapelle.nl.

Drie korte vragen Het project is inmiddels gestart. Ik wil u vragen hieraan mee te werken. Welke plek vindt u bijvoorbeeld onoverzichtelijk? En heeft u een idee

Gladheidbestrijding winterseizoen 2019 - 2020 Nu de winter weer voor de deur staat, wordt het weer tijd om aandacht te besteden aan de gladheidbestrijding. De wegen, straten en paden strooien we preventief. Dat betekent dat we beginnen met strooien als de verwachting is dat het glad wordt. Dit bepaalt Rijkswaterstaat centraal voor de regio. Als eerste strooien we de doorgaande straten en fietsverbindingen en daarna de verzamelstraten. Bij extreme omstandigheden, zoals sneeuwval en ijzel strooien we ook de woonstraten. Zorg dat u tijdens het winterseizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis hebt om de toegang tot uw woning bereikbaar te houden. Voor een overzichtskaart van de routes zie www.kapelle.nl/gladheid. Is het niet duidelijk wanneer we in uw straat komen strooien? Neem dan contact op met de gemeente Kapelle, te bereiken op het telefoonnummer 14 0113.

Leerlingen skypen met burgemeester Kapelle Op woensdag 20 en donderdag 21 november 2019 gaat burgemeester Huub Hieltjes skypen met leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de scholen in de gemeente Kapelle. Het skypen met de burgemeester is ter voorbereiding op de verkiezing kinderburgemeester. De verkiezing kinderburgemeester zorgt ervoor dat kinderen en de lokale politiek met elkaar in contact komen. De grote finale van de verkiezing kinderburgemeester is op 11 december 2019 in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij de verkiezing kinderburgemeester staat dit jaar het thema toerisme centraal. De voorrondes vinden op de scholen plaats. De finalisten krijgen tijdens de finale drie opdrachten. Diegene die de opdrachten het beste uitvoert, wordt de kinderburgemeester in 2020. Ter voorbereiding op de verkiezing kinderburgemeester mogen de leerlingen vragen stellen aan burgemeester Huub Hieltjes via skype.

Ik hoop van harte dat u op deze manier wilt meewerken aan de totstandkoming van het wegenplan! Jon Herselman, wethouder verkeer

Uitnodiging raadsvergadering dinsdag 26 november Wij nodigen u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kapelle op dinsdag 26 november 2019, om 19.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en orde van de vergadering Een hoofdelijke stemming zal beginnen bij de heer I.A. Vleugel 3. Vaststellen van de agenda Beeldvormend deel 4. Spreekrecht 5. Vragenuurtje voor raadsleden 6. Mededelingen raadsleden/college B&W/klankbordgroepen 7. Presentatie Rekenkamerrapport Subsidiebeleid 8. Sluiting beeldvormend deel Oordeelsvormend deel 9. Initiatiefvoorstel D66 opt-in systeem reclamedrukwerk 10. Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kapelle 11. Verlenging Beleidsplan schulddienstverlening 2016-2019 met één jaar 12. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2019 SWVO 13. Vaststelling Verordening declaratiefonds gemeente Kapelle 2020 14. Concept Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-2023 VRZ 15. Sluiting oordeelsvormend deel Besluitvormend deel 16. Vaststellen besluitenlijst van 22 oktober en 5 november 2019 17. Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 26 november 2019 18. Overdracht aandelen PZEM in Evides NV


GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl

19. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Loswal te Schore 20. Vaststelling Integraal huisvestingsplan Onderwijs 21. Zienswijze Berap 2019, begrotingswijziging 2019 en begrotingswijziging 2020 GR De Bevelanden 22. Sluiting

BEKENDMAKINGEN De officiële bekendmakingen/kennisgevingen van de gemeente Kapelle publiceren we elektronisch. Kijk voor bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl en voor kennisgevingen op www.kapelle.nl/bekendmakingen. Via de e-mailservice kunt u de actuele bekendmakingen/kennisgevingen automatisch per mail ontvangen. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:

Cederhof welzijn

Gratis theatervoorstelling over Dementie Wijktheater Zeeland speelt op 26 november van 19.30 tot 21.30 uur een voorstelling over dementie. Rondom de ziekte Dementie komen tal van vraagstukken naar voren. Wat doet u als u een buurtgenoot ziet dwalen, wat doet u als u ziet dat de buurman zijn vuilnis niet meer buiten zet. Waar ligt de grens tussen bemoeien of zorgen voor? Het publiek heeft de gelegenheid om mee te denken tijdens de scenes. De voorstelling wordt gespeeld in de bovenzaal van Cederhof. Aanmelden bij Cederhof welzijn. Informatiebijeenkomst persoonsgebonden budget (pgb) Op maandag 25 november organiseert Cederhof Welzijn in samenwerking met het Vrijwilligershuis Borsele en de gemeente Reimerswaal een voorlichtingsavond voor mantelzorgers over PGB. De bijeenkomst is van 19.00 - 21.00 uur in de bovenzaal van Cederhof. Een voorlichter van “Per Saldo”, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vertelt over wat een persoonsgebonden budget (pgb) inhoudt, wat er in de praktijk bij komt kijken en welke mogelijkheden het kan bieden voor mantelzorgers en hun naasten. Toegang is gratis. Wel graag aanmelden voor 20 november via Cederhof Welzijn. Cederhof welzijn 0113 - 34 34 74 Bezoekadres: Bruelisstraat 107 (naast huisartsenpraktijk Bruelis). Spreekuur: ma t/m do. van 10 – 12 uur. Vr. in de Wemel te Wemeldinge.

VERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 1. Vijverstraat 2 in Kapelle: Het verbreden van de uitweg Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning 1. Kitskinderscheweg 1 in Kapelle: Het verbouwen van een bouwwerk Verleende APV-vergunningen 1. Ontheffing aan Wielercomité Wemeldinge voor het houden van de ATB wintercup op 7 december 2019 op en rond ’t Scheld en de Promenade in Wemeldinge 2. Aan het Nederlandse Rode Kruis voor het houden van een collecte van 18 t/m 24 december 2019 in de gemeente Kapelle

MELDINGEN

Geaccepteerde meldingen 1. Handelsweg 3 in Kapelle: Het vervangen van een brandstoftank

BURGERZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! Vanaf 1 juli 2019 werkt de balie Burgerzaken op afspraak. U maakt een afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113. CONTACTGEGEVENS GEMEENTE KAPELLE Bezoekadres: Kerkplein 1, Kapelle Postadres: Postbus 79, 4420 AC Kapelle Tel. 14 0113 • gemeente@kapelle.nl • www.kapelle.nl www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin v.o.f. Het is NU planttijd!

Wij zijn het adres voor al uw tuinplanten, sierheesters, leibomen en (fruit)bomen. Oude fruitbomen in soorten en maten. Tevens bezorging en plaatsing mogelijk. Ook voor tuinaanleg en renovatie.

Wemeldingse Zandweg 4B, Kapelle, tel. 0113-342944, mob. 06-11395456, www.defruittuin.com

Grote seizoensopruiming start woensdag 20 november 10.00 uur !

30% korting 2 stuks 40% korting 3 stuks 50% korting 1 stuks

Uitgezonderd kerstcollectie en basis

U bent weer van harte welkom!

Dorpsstraat 50 - Krabbendijke

3


Altijdbin en3dagenterecht

4

KORTE BERICHTEN

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

Directonlineafspra kplan en

Al-inclusivevo rmaxima l

€29

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

95

9.00 - 17.00 uur 9.00 - 17.00Inuur de meeste gevallen kunnen wij uw declaratie bij de 10.00 - 16.00zorgverzekeraar uur geheel verzorgen. Actie geldig van 13-11-2019 t/m 31-12-2019*

Nieuwsgierig?

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

/deelcafedebuurvrouw stichtinghartelijk@gmail.com tel. 06-18697713

VERRASSINGEN Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 APK ZONDER Direct online afspraak plannen Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

Of kom langs! Weststraat 27

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

4421 AC Kapelle

Nieuwsgierig?

De Jonge

€29 €29 De Jonge €2995 95

€29 De Jonge 9595

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW ONDERHOUD VERBOUW Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

samen weten we meer

Direct online afspraak plannen

9.00 - 17.00 uur 9.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Informatieplatform en www.deelcafedebuurvrouw.nl sociaal netwerk voor /deelcafedebuurvrouw (ex)patiënten en naasten /deelcafedebuurvrouw stichtinghartelijk@gmail.com

De Klinker Klinker 8 8 De De Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge 4421 tel. 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

Of kom langs! Weststraat 27

Sierhekken uit eigen smederij 4421 AC Kapelle

Wij maken elk formaat naar uw wens!

All-inclusive voor maximaal

DeJonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

tegelwerk leidingwerk timmerwerk timmerwerk metselwerk metselwerk dakbedekking dakbedekking

tel. 06-18697713

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

www.booneoptiek.nl

/deelcafedebuurvrouw

Altijd binnen 3 dagen terecht

All-inclusive voor maximaal

Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820

www.deelcafedebuurvrouw.nl

APK ZONDER APK ZONDER VERRASSINGEN Altijd binnen 3 dagen terecht

2019

Mijn kind is onverschillig en het raakt me.

100

Tijd voor verandering! Ik help graag!

JAAR!

1919-2019

Smederij Sanderse | Steenweg 1c | 4423 AL Schore Tel. 06 102 920 80 | smederijsand@live.nl

Cederlaan 2b, Kapelle | Tel. 06 - 12908986 info@highfivekapelle.nl | www.highfivekapelle.nl

KORTE BERICHTEN

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

VERRASSINGEN APK ZONDER CURSUS

NIEUWS

ZORG

Alphacursus in Wemeldinge

Diabetescafé in Goes

Informatieavond over het PGB

In Wemeldinge begint dinsdag 7 januari een Alphacursus van 10 bijeenkomsten. Dat is een interessante oriëntatie over de basis van het christelijk geloof. Samen eten, koffie drinken en in een ontspannen sfeer praten over het wat en hoe van het christelijk geloof. De cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof; die pas christen zijn geworden of die over hun geloof nog eens goed willen nadenken en met anderen van gedachten willen wisselen. Start is 7 januari om 18.00 uur aan de Prinses Beatrixweg 11 met een maaltijd en een korte inleiding. Alles kan besproken worden. Deelname is gratis. De organisatie is in handen van de gezamenlijke kerken in Wemeldinge.

Diabetes is een doe-het-zelf ziekte. 99.9% van de tijd moet je de aandoening zelf behandelen. Het vraagt daarom veel kennis van de patiënt om die zelfzorg uit te voeren. Naast medicijnen en insuline zijn er ook veel hulpmiddelen die deze zelfzorg zo goed mogelijk ondersteunen. Maar welke hulpmiddelen zijn noodzakelijk en hoe kom je daaraan? En moet je daarvoor aanvullend betalen? Op deze en andere vragen geeft de Diabetesvereniging Nederland antwoord tijdens het diabetescafé op 21 november van 14.00 tot 16.00 uur in Wijkgebouw De Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes. Toegang is gratis.

Cederhof Welzijn houdt op maandag 25 november in samenwerking met het vrijwilligershuis Borsele en de gemeente Reimerswaal een voorlichtingsavond voor mantelzorgers over het

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080

Aanmelden via: Mirjam & Rob van Schellen, tel. 0113-622 255 of Ad & Mappy Zuydwegt tel. 0113-621 333.

Info:h.derooij@dvn.n

persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben, deze zelf regelen. Ook kunnen sommige zorgtaken betaald worden uit een PGB. Een voorlichter van Per Saldo legt e.e.a. uit. Het is van 19.00-21.00 uur. Aanmelden via: 0113-343 474.


KORTE BERICHTEN

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

Omdat u thuis het comfort wilt

ervaren

TEL. 0113 34 11 00

in de modernste duurzame techniek

DEZE WEEK! 20% KORTING OP ALLE KLEDING VAN HET MOOIE MERK GIVEN!

We hebben heeeel veel leuke cadeautjes voor pakjesavond! En die pakken we uiteraard leuk in style voor je in! V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

BEDRIJF TE KOOP CHEAPLYBIKES In- en verkoop van fietsen (via website) Wemeldinge

Meer info over onderhoudscontracten? Neem een kijkje op: www.intec-kapelle.nl/onderhoudscontract

Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na.

Wat is een hotstone massage? Een hotstone massage is een massage van het lichaam met Basalt stenen van ongeveer 45 graden Celcius. De hitte en de ‘druk’ van

Kom jij ons leuke winkelteam versterken? We heten je graag welkom. Meer informatie: dorcaswinkelkapelle.nl / 0113 340787 of kom gezellig langs: ooststraat 13.

de stenen dringen diep door in de spieren. De hotstone massage verlicht spanningen en geeft je nadien veel energie.

ANT HOTSTONE MASSAGE VAN 45 MINUTEN WAARBIJ DE ACHTERK VAN HET LICHAAM WORDT GEMASSEERD VOOR

€50,- EURO IPV €63,-

TEGELIJK OOK MOGELIJK MET ZIJN TWEEËN, DRIEËN OF VIEREN *DEZE ACTIE IS GELDIG T/M 7 DECEMBER 2019

Info: 06 - 37 16 14 83

Wilt u een afspraak maken? Schuttershof 23, Goes - Tel. 0113 231 277 - info@city-spa-goes.nl

Gepaste voetzorg bij u thuis Oosterschelde Pedicure | Ingrid Greeuw - Broers

Goede voetzorg stimuleert uw mobiliteit Uw mobiliteit draagt bij aan uw dagelijks functioneren

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

Uw dagelijks functioneren beïnvloedt uw welbevinden Als -medisch- pedicure met een verpleegkundige achtergrond voorzie ik in de gepaste zorg voor uw voeten bij u aan huis

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com

“Goede voetzorg, hét verschil voor uw voeten en uw welbevinden”

OOSTERSCHELDE PEDICURE

Ingrid Greeuw - Broers Molenstraat 15 4424 AH Wemeldinge www.oosterscheldepedicure.nl info@oosterscheldepedicure.nl

Bel: 06-11778379

ACTIVITEIT

NIEUWS

OPROEP

Inspiratieavond Micha Nederland in Mozeskerk

Leerlingen skypen met burgemeester

Help mee aan de krant 50 jaar Kapelle

Duurzame keuzestress? Wat je aantrekt, hoe je reist, wat er in je koelkast ligt… Je kunt er niet omheen, duurzaamheid raakt alle vlakken van ieders leven. Micha Nederland houdt samen met Alfred Slomp, auteur van Superwaar, een inspiratieavond met een praktische workshop, een kennismaking met de Micha Cursus, een miniconcert van Schrijvers voor Gerechtigh eid en gratis eerlijke koffie. Deze inspiratieavond is op vrijdag 22 november in de Mozeskerk, Noordstraat 4 in Biezelinge. Inloop vanaf 19.45 uur, start programma om 20.00 uur. Toegang gratis (collecte ter bestrijding van de onkosten).

Burgemeester Huub Hieltjes gaat vandaag (20 november) en morgen skypen met leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de scholen in de gemeente Kapelle. Het skypen met de burgemeester is ter voorbereiding op de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester. De verkiezing zorgt ervoor dat kinderen en de lokale politiek met elkaar in contact komen.De grote finale van de verkiezing is op 11 december in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij de verkiezing staat dit jaar het thema toerisme centraal. De voorrondes zijn op de scholen. De finalisten krijgen tijdens de finale drie opdrachten. Diegene die de opdrachten het beste uitvoert wordt de kinderburgemeester in 2020. Ter voorbereiding op de verkiezing kinderburgemeester mogen de leerlingen vragen stellen aan burgemeester Huub Hieltjes via skype.

In 2020 bestaat de gemeente Kapelle 50 jaar. Trainews Media maakt in opdracht van de gemeente Kapelle een speciale krant voor dit 50 jarig bestaan. Omdat onze gemeente veelzijdig en bijzonder is, roepen we alle inwoners op om een bijdrage aan deze krant te leveren. Wat zoeken we? • Foto’s van de afgelopen 50 jaar met bijschrift (wat/wie staan er op – let op dat er geen copyright op foto’s zit!) • Inwoners die in 1970 in de gemeente Kapelle geboren zijn en iets (kort of lang) willen vertellen over hun jeugd- of tienerjaren. • Verenigingen die vijftig jaar of langer bestaan. Aanmelden en het mailen van foto’s, tips en informatie kan naar: devriend@zeelandnet.nl.

5


6

REDACTIE

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

KORTE BERICHTEN V. V. K A P E L L E

THUIS 23-11-2019 08:30 Kapelle JO11-1-Wemeldinge JO11-1 08:30 Kapelle JO11-2-SSV'65 JO1108:30 Kapelle JO9-3-METO JO9-1 08:30 Kapelle JO8-1-RCS JO8-2 08:30 Kapelle JO7-2-DwO'15 JO7-1 09:30 Kapelle JO17-1-Zeelandia Middelb. JO17-1 09:45 Kapelle JO13-2-VVC'68 JO13-1 09:45 Kapelle JO11-3-OFB JO11-1 09:45 Kapelle JO11-4-ST Apollo'69/ Kwadendamme/Hoedekenskerke JO11-2G 11:10 Kapelle JO17-2-ST Apollo'69/ Kwadendamme/Hoedekenskerke JO17-1 11:15 Kapelle JO15-1-Terneuzen JO15-2 12:30 Kapelle 2-VCK 2 12:45 Kapelle 4-Luctor Heinkenszand 3 12:45 Kapelle VR1-ST Smerdiek / SPS VR1 14:30 Kapelle 3-Apollo'69 2 14:30 Kapelle JO19-2-Kloetinge JO19-3 15:00 Kapelle 1-Luctor Heinkenszand 1 UIT 22-11-2019 19:30 SSV'65 VE2-Kapelle VE1 19:30 ST Hoedekenskerke/Kwadendamme VE1-Kapelle VE2 UIT 23-11-2019 08:30 MOC'17 MO11-1-Kapelle MO11-1 09:15 Apollo'69 JO12-1G-Kapelle JO12-4 09:30 ST HVV'24 / Clinge JO12-1-Kapelle JO12-2 09:30 Apollo'69 JO12-2G-Kapelle JO12-3 09:30 Sluis JO9-1-Kapelle JO9-2 09:30 Wolfaartsdijk JO8-1-Kapelle JO8-3 10:00 Kloetinge JO15-3-Kapelle JO15-2 10:00 Walcheren JO8-1-Kapelle JO8-2 10:00 Kruiningen JO7-2-Kapelle JO7-1 10:00 Kruiningen MO13-1-Kapelle MO13-1 10:15 Halsteren JO12-1-Kapelle JO12-1 10:15 Terneuzen JO9-1-Kapelle JO9-1 11:45 Roosendaal JO13-4-Kapelle JO13-1 12.00 Zeelandia Middelb.JO11-4-Kapelle JO11-5 12:30 VCK JO19-1-Kapelle JO19-1 16:45 Kloetinge 7-Kapelle 5

Eeuweling in Kapelle Mevrouw Leuntje de Jonge-Molhoek is 100 jaar geworden. Zij woont in Cederhof waar burgemeester Huub Hieltjes haar kwam feliciteren. Voor alle bewoners en medewerkers was er taart. ’s Middags was er een receptie met aansluitend een gezellig etentje met de familie bij Cederhof. Mevrouw de Jonge-Molhoek kon deze belangstelling op haar honderdste verjaardag waarderen.

koorwerken van bijvoorbeeld Vivaldi, waarvan ze de manuscripten uit buitenlandse bibliotheken hebben opgediept. In Kapelle brengen ze, samen met organist Arjen Leistra, een mooi opgebouwd programma onder het thema vertrouwen: “Herr wir trau’n auf deine Güte”. Eerst vanuit de Duitse schatkamers van Bach en Mendelssohn, na de pauze met Engelse muziek van o.a. Stanford en Bairstow. Geheel in Engelse stijl worden daarbij ook enkele hymnen als samenzang uitgevoerd. Datum: zaterdag 30 november om 20.00 uur. Locatie: Hervormde kerk Kapelle. Toegangskaarten in voorverkoop (met korting) via de website www.batzwitteconcertskapelle.nl.

onverwachte kant op, maar spreekt desondanks van begin tot eind tot de verbeelding. En zegt ondertussen heel verstandige dingen over de verschillen tussen arm en rijk. Film begint om 15.30 uur, in 18-Hoog, Mozeskerk Noordstraat 4 in Biezelinge. Toegang gratis, voor iedereen! Voor koffie, thee of fris wordt gezorgd.

Prijswinnaar kleurwedstrijd De Bron Tijdens de Kinderboekenmaand hield boekhandel De Bron een kleurwedstrijd. Alle kinderen hebben heel erg hun best gedaan, maar er kan maar één winnaar zijn. Dat is Jerre de Jong.

Film in de Mozeskerk Concert oratoriumkoor Canto di Lode Ongeveer zestig enthousiaste en goede zangers onder leiding van de ervaren dirigent Rinus Verhage, dat is het Rotterdamse ‘Canto di Lode’. Zaterdag 30 november zijn ze te beluisteren in de fraaie Hervormde Kerk van Kapelle. Het koor gaf in de achterliggende jaren indrukwekkend goede uitvoeringen van toppers zoals ‘Ein deutsches Requiem’ van Brahms, ‘The Messiah van Händel’ of de ‘Matthäus Passion’ van Bach. Daarnaast zingen ze ook vergeten

Deze winter zijn weer een aantal films te zien in de Mozeskerk. Op zondagmiddag 24 november wordt de film ‘Lazzaro Felice’ vertoond. Het is een tragikomische fabel over het vergeten dorpje Inviolata (onaangetast) in het midden van Italië, waar een gemene markiezin de bewoners uitbuit en voor niets op haar tabaksplantage laat werken. Wanneer haar jonge, vrijgevochten neef op bezoek komt en vriendschap sluit met de pure en in en in fatsoenlijke Lazzaro, lijkt haar rol snel uitgespeeld. De soms onnavolgbare vertelling van regisseur Alice Rohrwacher gaat halverwege een totaal

Jumbo verzamelt plaatjes Olympia Begin 2020 houdt Jumbo Van Boven in Kapelle weer een sportplaatjesactie en ditmaal ook van gymnastiekvereniging Olympia. Alle leden van de vereniging worden op de foto gezet voor een eigen sportplaatje, waarmee uiteindelijk een supermooi verzamelalbum wordt gemaakt. Super gaaf dus! Jumbo Van Boven maakt ook voor elk lid, die in het album staat, een eigen album met de eigen foto voorop. Binnenkort zijn er fotosessies voor alle leden.

HUUB HIELTJES BURGEMEESTER KAPELLE

Meer gesprek

Wilt u redactie plaatsen in de Scheldepost? Dan mag u dit aanleveren op www.scheldepost.nl Tijdens het aanleveren kunt u gelijk de datum van de plaatsing doorgeven. Ook een mini kunt u op deze manier aanleveren. De Scheldepost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten.

Zo nu en dan spreken inwoners mij aan op het gedrag van hun buren. Soms willen ze vooral een luisterend oor. Ze zoeken begrip voor hun zorgen. Een andere keer willen ze dat de gemeente optreedt tegen de buren. Dan kan het - bijvoorbeeld - gaan om een bouwwerk of om geluidsoverlast. Vaak merk ik dat er sprake is van een al langer slepend conflict tussen buren. Het gaat niet meer alleen om het bouwwerk of om het geluid. In een aantal gevallen kan buurtbemiddeling helpen om de verhoudingen weer te herstellen. Regelmatig moet ik terugdenken aan een

uitspraak van Gerdi Verbeet, de vroegere voorzitter van de Tweede Kamer. Na politieke debatten waarin politici zich vastbeten in hun eigen gelijk, verzuchte ze wel eens: “graag wat minder debat en wat meer gesprek”. Meestal zijn we meer geholpen met een goed gesprek, dan met het onderbouwen van ons eigen gelijk. Dat geldt in de politiek, maar ook in de relaties met onze buren en binnen onze familie. Of zoals we op het gemeentehuis wel eens zeggen: Wil je gelijk of geluk?


ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

COLOUR YOUR HEART inzicht | overzicht | uitzicht pastorale coaching

www.colouryourheart.nl www.vilavrouw.nl ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk Onderhoud en service

BEL: 0113 561386

7

GOUDVERF.COM Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Bedankt voor de vele reacties, in welke vorm dan ook, die wij bij het dertig jarig bestaan van onze boekhandel hebben ontvangen. Het was een heel mooie dag.

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

iedereen verdient een morgen

TE KOOP TE KOOP TE KOOP Bedrijfslocatie met kade op

Bedrijfslocatie met kade13 op oesterputtencomplex oesterputtencomplex 13 te Yerseke te Yerseke Bestaande uit: diverse loodsjes, Bestaande diverse loodsjes, kade, uit: bouwterrein en kade, bouwterrein en oesterputten. oesterputten. Voor meer informatie: Rijk Rentmeesters Voor meer informatie: De heer A.D. Rijk Rijk Rentmeesters 0113 - 57 28 Rijk 35 | info@rijk.eu De heer A.D. 0113 - 57 28 35 | info@rijk.eu

pms 7421 pms 409

SCHADE? Geen probleem Handelsweg Handelsweg 41 41 4421 4421 SH SH Kapelle Telefoon Telefoon 0113 0113 -- 343436 343436 Mobiel Mobiel 06 06 51 51 825793 825793 kosterautoschade@live.nl

Voor levering en vakkundige montage van: Havenoordseweg 5a Waarde 0113 - 34 87 48

• • • •

Kunststof en aluminium kozijnen Alle soorten beglazing Rolluiken en zonweringen Dakkapellen en Velux dakvensters

cmyk 36 / 97 /

cmyk 40 / 40 /

zwart 100% zwart 63%


8

ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

Makelaars die van goede huize komen! In prijs verlaagd!

In prijs verlaagd!

€ 324.000,- k.k. Vlaakse Zandweg 1, Schore

€ 132.500,- k.k.

€ 339.000

Ooststraat 33, Kapelle

ben jij lokaal zichtbaar?

Vroonlandseweg 122, Kapel

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 19-11 t/m 23-11-2019 IEDERE DONDERDAG:

5 haringen voor Kabeljauwfilet

500 gram

Visovenschotel

huisgemaakt, 2 stuks

Gepelde wokgarnalen

500 gram

Krabsalade

150 gram

7.50 11.95 12.95 11.95 3.90

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV


Dit zijn ze dan, de makelaars die van goede huize komen.Een heel team van enthousiaste mensen die zich elke dag voor 100% inzetten om u te begeleiden naar een optimale verkoop, aankoop of taxatie. Onze kracht? Het persoonlijke contact met u als klant. Bij Neeskens Makelaars staan wij met een hecht team van makelaar, assistent en fotograaf om u heen. U ontvangt persoonlijk contact, maar geniet ook van de voordelen van een groot kantoor. Zoals meer potentiële kopers, betere bereikbaarheid en het delen van kennis. Dat onze aanpak gewaardeerd wordt merken wij iedere dag. Meer dan 300 verkopers geven ons ieder jaar het vertrouwen. En met een gemiddelde verkooptijd van 2 maanden verdienen wij dat vertrouwen steeds opnieuw! Toe aan een persoonlijk kennismakingsgesprek?

Bel 0113 57 31 00

0,- k.k.

lle

ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

€ 507.000,- k.k. Bakkersboogerd 9, Wemeldinge

Verrassend. Daadkrachtig.

Volop activiteiten bij Boekhandel Lectori 22

NOVEMBER Er zijn vier rondes beschikbaar: Ronde 1: 15:00 – 16:00 uur Ronde 3: 18:00 – 19:15 uur -

29

NOVEMBER

Make & Take, Workshops Op deze middag/avond gaan we aan de slag met de krijt- of decomarkers van Schneider. Wil jij deze markers wel eens uitproberen? Je kunt aanschuiven voor een gratis workshop van maximaal een uur. Ronde 2: 16:15 – 17:15 uur Ronde 4: 19:30 – 20:30 uur (VOL)

Ewa Maria Wagner, Auteur inclusief muzikale omlijsting 19.00 tot 20.30 uur

Ewa haar debuutroman gaat over identiteit, onvervulde verlangens, familiebanden, de invloed van de Tweede Wereldoorlog op navolgende generaties en de kracht van muziek en taal. Deze avond zorgen Mariette en Judith Everse voor de muzikale omlijsting.

30

NOVEMBER

Natasha van der Stelt, Auteur/Proeverij 14.00 - 16.00 uur

Lekker gebak zonder toegevoegde suikers en tarwe: het lijkt onmogelijk maar toch kan het! Natascha Van der Spelt laat het je graag proeven!

6

Marlou Pluymaekers 19.00 tot 20.30 uur

Kinderen maken samen met Marlou Pluymaekers Panoramaschilderij Kerkplein Kapelle. Kinderen kunnen mee schilderen met het grote panoramaschilderij met als onderwerp de huizen en de kerk rondom het Kerkplein in Kapelle. Schuif aan terwijl je ouders boodschappen doen. Heb je altijd al willen schilderen op groot formaat, loop binnen en doe mee!! De contouren van het Kerkplein en omgeving staan al op het doek! Nu is het de beurt aan de kinderen om het Kapelle Panoramaschilderij met z’n allen af te maken!! Dit onder leiding van Marlou Pluijmaekers, kunstenaar – docent. Schorten aanwezig.

DECEMBER

14

Jannie de Heer, Auteur 10.30 - 12.00 uur.

DECEMBER

Nederlands koloniale verleden, voorspoed, oorlog en armoede vormen het lot van de generaties geboren tijdens de beginjaren van de vorige eeuw. Liefde die standhoudt in een gestoorde wereld is het geheime wapen in Janny haar nieuwe roman “Het geheime wapen”.

20

DECEMBER

Ans Schilders - 19.00 tot 20.30 uur Schrijfster, Regisseuse, Actrice/ Workshop

Ans schrijft al vanaf haar jeugd. Zoder pretentie. Gewoon omdat ze het leuk vindt. Ze daagt zichzelf uit maar zoekt ook naar momenten en situaties waarin ze met taal kan stoeien. Daar wil ze iets over vertellen, maar ze wil ook mensen aanzetten tot het schrijven van een fantasietekst of een jeugdherinnering of een verhaal voor (klein)kinderen. Je brengt schrijfmateriaal mee. Dat kan een potlood en papier zijn of een iPad of een laptop: dat maakt niets uit… Ans belooft dat je naar huis gaat met mooie ideeën en wellicht een eerste aanzet tot een persoonlijke tekst.

21

DECEMBER

Sandra de Blaeij 10.30 tot 12.00 uur

Kleine porties / lezing

Ben jij een kleine eter en wil je met de feestdagen heerlijk genieten van kleine gerechten?

Sandra de Blaeij van het restaurantplatform “Kleine Porties” en winnares “Vrouw in de Media Award Zeeland” vertelt hoe het platform is ontstaan, welke rol het platform heeft in het terugdringen van voedselverspilling en deelt zij heerlijke tips van kleine gerechten voor de Kerst.

9


10 VERSPAGINA

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

WEEKAANBIEDINGEN

SPECIALITEITENSLAGERIJ JANKEES Slagerij JanKees, Weststraat 23, 4421 AC Kapelle, Tel. 0113-330938

OSSEHAAS KALFSVLEES KALFS SCHENKELS IBERICO EN HERT

GEBRADEN ROSBIEF + GRATIS 100 GR SCHARREL EI SALADE BIJ BESTEDING VAN 15.00 EURO

ZEEUWS

RUNDER RIB LAPJES OF SUCADELAPJES PER 400 GR 5.95

GRATIS

100 GR GEBRADEN GEHAKT

ZEEUWS

VERSE WORST MET ZOUT EN PEPER PER 500 GR 3.90

RUNDER GEHAKT PER 500 GR 3.90

KERST VIEREN BIJ THONG THAI Heerlijk genieten van culinaire gerechten met o.a. grote gamba's en sappige eendenborstfilet. Speciaal samengesteld voor kerst. Vegetarisch of veganistisch ook mogelijk!

Een kerstmenu inclusief drankje al vanaf € 31,50 p.p.

Speciale actie: voor 1 december reserveren is 10% korting. Geldig op 25 en 26 december.

Voor meer info zie onze website

www.thongthairestaurant.nl Prinses Julianastraat 30, Wemeldinge | Tel. 0113 - 626 454

Luxe brood- en banketbakkerij

Onze vleeswaren zijn goedkoop. Kijk en vergelijk.

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

0113 - 321 321

Markt 20, Kruiningen - Tel. 0113 - 321 321 - info@degangmaker.nl Biezelingsestraat 43, Kapelle - Tel. 0113 - 34 03 08 Paardenmarkt 12, Yerseke - Tel. 0113 - 57 00 74

friet friet friet

Week 47, 19 t/m 23 november:

Hollandse trostomaat

500 gram

Mooie veldsla

100 gram

0.89

MEERGRANEN

heel

APPELBOLLEN

4 voor

CROISSANTS

3 voor

Bolletje van de maand november: WOUDDONKERBOL

Winterpeen (gewassen) Golden delicious

0.89 89 per kilo 0. 3 kilo

Hand sinaasappels 10 stuks

(nieuwe oogst)

Gieser wildeman (stoofpeer)

3 kilo

2.50 2.99

voor

Familiezak Crunch friet Familiezak Crunch friet Familiezak Crunch friet friet ++ 2 frikandellen +2 2frikandellen frikandellen Familiezak Crunch Crunch friet friet +Familiezak + 2+2++ kroketten 222kroketten kroketten frikandellen frikandellen kroketten ++ 22 kroketten

aanbieding geldig t/m 16 december

2019 op t/m vertoon van2019 deze aanbieding geldig 2424 februari aanbieding geldig t/m februari 2019 2019 aanbieding geldig t/m 24 februari op vertoon van deze advertentie. advertentie. Bonnen van andere op vertoon van deze advertentie. op vertoon van deze advertentie. Bonnen van andere frituur zijnzijn ook geldig! aanbieding geldig t/m 24 februari 2019 Bonnen van andere frituur ook geldig! frituur zijn ook geldig! Bonnen van andere frituur zijnfebruari ook 2019 geldig! aanbieding geldig t/m 24 op vertoon van deze advertentie. op vertoon van deze Bonnen van andere frituur advertentie. zijn ook geldig!

Bonnen van andere frituur zijn ook geldig! Wilhelminastraat 8888 | Wemeldinge Wilhelminastraat | Wemeldinge Wilhelminastraat 88 | Wemeldinge

Wilhelminastraat 88 | Wemeldinge Wilhelminastraat 88 | Wemeldinge

1.10

Deze week:

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

EEN GOED GEVULDE TAS

Boeren belegen Stolwijker kilo Eigengemaakte boerenachterham

van De Gangmaker!

100 gram

In deze tas: een brood naar keuze, zak krentenbollen, roomboter banketstaaf en een heerlijke speculaascake!

9,95!

Dit alles voor Dus kom je zakken vullen met al dat lekkers!

Overjarige komijne kaas kilo 10 verse scharreleieren

2.99

VELE SOORTEN BLOEMBOLLEN aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

2.19 5.95 2.99

7,95 1,49 9,95 0,99

High Tea Heerlijk genieten in onze brasserie van hartige en zoete lekkernijen welke in 3 gangen worden geserveerd.  Koffie en thee inclusief.  High tea minimaal 24 uur op voorhand reserveren. 

Onze brasserie is geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 11 uur.

€ 19,95 p.p.

Genieten in Gasterij Schoudee! Schoudeeweg 1, Wemeldinge Reserveren? Bel 0113 - 62 60 88


REDACTIE 11

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019 LO K A L E O N D E R N E M E R S

LOKALE ONDERNEMER VAN DEZE WEEK:

AGENDA

DIET & COCKIE LAMPER

WEEK 47/48

Tekst door: Ellen de Vriend Foto: Forum Fotografie, Mechteld Jansen

Items insturen via www.scheldepost.nl

Elektro Lamper in Kapelle bestaat 25 jaar. Diet en Cockie Lamper begonnen dit familiebedrijf in het hart van het dorp. Dat mag niet ongemerkt voorbijgaan. In 1994 begonnen ze het bedrijf vanuit hun garage omdat de winkel aan de Weststraat 13 in Kapelle nog verbouwd moest worden. Pas in februari 1995 was de nieuwe zaak klaar. Zoon Rob en dochter Ellen runnen sinds 2009 de vestiging ‘op’ Yerseke. Samen met hun team verkopen Diet en Cockie nu al een kwart eeuw witgoed (vaatwassers, wasautomaten, drogers, koel/vries apparatuur en kookapparatuur), kleine huishoudelijke apparaten, satellietschotels en consumenten elektronica. Producten van goede merken zoals AEG, Electrolux, Siemens, Samsung en Philips.

Ze geven hun klanten een goed, uitgebreid en eerlijk advies bij iedere aankoop en reparatie. Elektro Lamper verkoopt niet alleen alle producten, maar de eigen technische dienst repareert het ook. Zelfs de schermpjes van smartphones en ook apparatuur die elders is gekocht. Bij het afleveren van nieuwe aankopen installeert de monteur alles gebruiksklaar. Indien nodig staat hij zelfs binnen één dag op de stoep. Service staat duidelijk heel hoog in het vaandel bij de familie Lamper. Dat is te merken aan de klanten uit bijna heel Zeeland die al jarenlang terugkomen voor nieuwe aankopen.

Donderdag 21 november

10.00-11.30 uur: Inloopochtend

Trefpunt, Biezelingseweg 6, Biezelinge.

13.30-16.00 uur: Sjoelen & praatje

met een drankje, dorpshuis De Wemel,

Wemeldinge.

15.00-17.00 uur: Hang Out corner voor

tafelvoetbal of tafeltennis, gamen en

chillen, De Wemel, Wemeldinge.

Vrijdag 22 november

09.30-11.30 uur: Sociaalcafé,

voorlichting over slapen en

slaapproblemen, dorpshuis De Wemel,

Wemeldinge.

Puzzel mee en maak kans op een boekenbon! Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij Boekhandel Lectori en Marja’s Shop.

15.30-17.00 uur: Keldersport in de Burg.

Van Sas gymzaal, Wemelding, gratis.

20.00 uur: Inspiratieavond Micha

Nederland, Mozeskerk, Noordstraat 4,

Biezelinge.

Stuur het juiste antwoord voor zaterdag in via onze website: www.scheldepost.nl/puzzel of stuur naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke. Vermeld bij uw postverzending wel uw NAW gegevens, en ook uw e-mailadres. De naam van de winnaar wordt volgende week gepubliceerd in deze krant.

De oplossing van vorige week De winnaar van vorige week is:

Rini Sinke Gefeliciteerd met de boekenbon!

Oplossing

Zaterdag 23 november

13.00 uur: Aankomst Sinterklaas en

zijn Pieten, parkeerterrein van

’t Saamdeel, Kapelle.

14.00-17.00 uur: Benefiet

volleybaltoernooi voor zendingswerk

Embrace, SBO De Tweern,

Evertsenstraat 100, Goes.

14.00 uur: Pietenparty in dorpshuis

De Vroone, Kapelle.

Zondag 24 november

15.30 uur: Film ‘Lazzaro Felice’,

Mozeskerk, Biezelinge.

Vergolg agenda op pagina 13.

TAART VAN DE WEEK De taart van deze week gaat naar:

PIET EN RIA LEENDERTSE Piet en Ria Leendertse zijn door de bewoners van de flat aan de Bruelisstraat in Kapelle aangemeld voor de Scheldeposttaart. "Piet doet allerlei karweitjes voor de bewoners zoals de GFT-bakken aan de straat zetten en Ria zorgt ervoor dat de hall en verdiepingen een kerstsfeer krijgen." Een heerlijke taart van de Banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle .

COLOFON de Scheldepost is een uitgave van Trainews Media. Advertentie Inzenden voor maandag 12.00 uur, vrijdag voor 12.00 uur reserveren. Redactie Inzenden vrijdag voor 12.00 uur op www.scheldepost.nl. Commerciële redactie wordt niet geplaatst. Algemeen Advertentieverkoop: Daniel van Iwaarden en Harold Zuidijk. Redactie: Ellen De Vriend Contact Trainews Media | Kerkplein 3 | Yerseke T 0113 70 02 02 | studio@trainews.nl www.scheldepost.nl


12 FAMILIEBERICHTEN

Kerkdiensten

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

FAMILIEBERICHTEN

zondag 24 november BIEZELINGE

Christelijk Gereformeerde Kerk 10.00 uur

Ds. A.G.M. Weststrate

17.00 uur

Ds. A.G.M. Weststrate Kom naar de inloop-ochtend op 28 november in de Vroone

Protestantse Gemeente 10.00 uur

Ds. Douwe de Roest

KAPELLE Hervormde Gemeente 10.00 uur

Ds. L.C.P. Deventer

UITVAART ZORG Peter Butler

Cederhof 19.00 uur

Ds. D. de Roest

Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

Gereformeerde Gemeente 10.00 uur

Ds. C. Harinck

16.30 uur

Leesdienst

HANSWEERT - SCHORE Protestantse Gemeente 10.00 uur

Dhr. H.N. Tramper

WEMELDINGE

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Het adres voor een

Respectvol afscheid.

Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur

Ds. Janno van den Ende

Protestantse Gemeente 10.00 uur

ds. D.H.J. Steenks

Weekenddiensten HUISARTSEN SEH buiten de spreekuren: • ’s-Gravenpolderseweg 114b te Goes. • Tel. 0900-1785 In echte noodgevallen bel: 112 TANDARTSEN Noord- en Zuid-Beveland: • Dienstdoend tandarts via Tel: 06 22 347 209. Reservering voor spreekuren op zaterdag en zondag: bellen van 09.00 - 10.00 uur DIERENARTSEN • Dierenkliniek Goes en Dierenartsen praktijk Wemeldinge; 24/7 spoeddienst; tel: 0113-270072 • Dier&Arts - Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Yerseke, Kruiningen en Krabbedijke; 24/7 spoeddienst; tel: 0113-228866 • Landbouwhuisdieren: T 0113 342 486 • Dierenartspraktijk Lindenbergh T 06 15 384 880, 24/7 bereikbaar VERLOSKUNDIGEN • Reimerswaal, 24/7 bereikbaar op: Tel. 0113 503 842 www.verloskundigenreimerswaal.nl • Goes, 24/7 bereikbaar op: Tel. 0113 224 099 of 06 11 606 640 www.verloskundigenpraktijkgoes.nl

Uw familiebericht hier plaatsen? Uw familiebericht (ook) plaatsen in de Scheldepost plaatsen is een verstandige keus. Denk aan een jubileum, trouwdag, geboorte, overlijden of een dankbetuiging. Overlijdensberichten: Veel mensen lezen tegenwoordig geen papieren dagblad meer en worden daardoor niet rechtstreeks in kennis gesteld van het overlijden van een dierbare. De Scheldepost komt bij alle adressen in de gemeente Kapelle door de brievenbus en wordt goed gelezen. Uiteraard wilt u dat zeker de directe omgeving van uw dierbare in kennis gebracht wordt van zijn of haar overlijden. Op de speciale familieberichtenpagina in de Scheldepost is daar ruimte voor. Uw uiting kan naar uw eigen wensen en op een persoonlijke manier samengesteld worden. Naast de algemene kennisgeving vanuit de familie is het ook mogelijk om uw medeleven te betuigen in een bericht op deze pagina. Wanneer de uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden is het mogelijk om een dankbetuiging te plaatsen.

PETRAKERK

Dienen met blijdschap

“Dient den HEERE met blijdschap.” Psalm 100:2 Wie denkt dat de christelijke godsdienst een sombere zaak is, kan zich laten corrigeren door wat hierboven staat. Aan het woord is een van de Psalmdichters die op blijdschap wijst. Wel moeten er goede accenten geplaatst worden. Er staat niet: wees blij, zonder meer. Nadrukkelijk wordt de blijdschap verbonden aan het dienen van God. Voor sommigen hoeft het dan al niet meer. Jammer is dat. Niet iedereen ervaart

die exclusieve blijdschap. Wie echter God dient op Zijn wijze, zal het ervaren dat God blijdschap geeft die anderen niet kennen. In Nederland, maar ook in landen met vervolging. 21e-eeuwse christenen houden het vol in gevangenissen. Niet omdat ze zo sterk zijn van zichzelf, maar omdat God hun juist in zulke omstandigheden blijdschap geeft. Dat staat niet in uw dagblad, maar er zijn toch genoeg getuigenissen te vinden.

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar:eckapelle@petrakerkkapelle.nl


REDACTIE 13

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

KORTE BERICHTEN De Hoeksteen scoort top! Door Natasja Niemeijer & Marlous Dieleman

De ouders zijn trots op C.B.S. De Hoeksteen in Wemeldinge. Ze vinden het positief dat ouders tegenwoordig op allerlei manieren betrokken worden bij het onderwijs. Tijdens o.a. pizza-avonden, leerlingarena's, tevredenheidsmetingen en gesprekken worden leerlingen en ouders gevraagd om mee te denken over de ontwikkeling van de school. Bij de vele activiteiten is de hulp van ouders natuurlijk ook erg welkom. Dit zorgt ervoor dat je als ouders goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen op school. Na het maken van de schoolkeuze is het altijd afwachten hoe deze keuze uit gaat pakken. Hoe fijn is het dan om tijdens al deze momenten te kunnen ervaren dat je kind goed op zijn of haar plek zit? Maandag 11 november was er een audit in De Hoeksteen. Er werd een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van de inspectie-indicatoren: onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaat, kwaliteitszorg en ambitie. Aan het einde van de dag kreeg de school de uitslag van het auditteam. Alle indicatoren zijn goed bevonden, de hoogst mogelijke score! Dinsdag werd dit gevierd met alle kinderen van de school. Wij als ouders zijn trots op dit behaalde resultaat en daarom willen we het team van De Hoeksteen graag in het zonnetje zetten.

Zeeland verschillende scenes uit het leven van ‘gewone’ mensen. Scenes die gaan over burenhulp, mantelzorg, keukentafelgesprekken en dementie. Tijdens deze scenes krijgt het publiek de gelegenheid om mee te denken en ideeën en oplossingen aan te dragen die de scene een andere wending kunnen geven. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en is er ruimte voor dialoog. Het wijktheater Zeeland kiest er voor om maatschappelijke vraagstukken op een artistieke manier met humor als herkenbare situaties zichtbaar te maken. Het Wijktheater speelt in op de veranderende rol van de burger in de maatschappij. Deze voorstelling begint om 19.30 uur in de bovenzaal in Cederhof. Aanmelden via Cederhof Welzijn: 0113-343474 of demenentievriend@cederhof.eu

14 bekers voor dames Olympia

Gratis theatervoorstelling over dementie Door Natasja Niemeijer & Marlous Dieleman

Dinsdag 26 november houdt ‘Dementievriendelijk Kapelle’ een gratis theatervoorstelling over dementie in Cederhof. Tijdens deze theatervoorstelling speelt het Wijktheater

Afgelopen zaterdag was de ABC springwedstrijd in Oostburg voor de wedstrijdspringgroep van gymnastiekvereniging Olympia in Kapelle. Vier teams van Olympia deden aan deze wedstrijd mee, en hoe! Ze wonnen maar liefst twaalf bekers en twee wisselbekers voor de hoogste dag score. Op ieder onderdeel wist elk team een prijs te scoren, met maar liefst tien 1e plaatsen in totaal. Het jongste team van de vereniging (jeugd C) Daphne Weststrate, Quinty Hendrikse, Celine Smallegange, Noemi Cappon, Ilse Eversdijk, Brechtje van Dam, Annemijn Melis en Keana

Vlieland was vanochtend erg zenuwachtig, maar ze hebben hele mooie sprongen laten zien, met een mooi spanning, voor Daphne was het extra spannend, want ze is de jongste van het stel en het was haar 1e wedstrijd in teamverband. Maar wat waren zij en haar teamgenootjes blij dat ze drie prijzen hadden gewonnen op alle toestellen. Het junior B/C team: Joni en Jada van Ham, Yenthe Ganzeman, Noa van der Weiden, Ilse Boomsma, Lieke Kats, Tess van Waarde en Sanne Rijswijk, hadden gehoopt op het podium te staan en dat is ze zeker gelukt! Met een nieuw team kregen ze het voor elkaar om twee keer 1e te worden op de minitrampoline en de airtrack en een 2e plaats op de pegasus. Het junior A/B team: Charlotte Moeleker, Noa van Boven, Julia van Liere, Lisa Raadtgever, Brenda Scheepstra, Amy Quakkelaar, iris Goedegebure en Giovanni Minnaard, wisten maar liefst drie keer een 1e plaats te behalen op alle drie de onderdelen, hun sprongen verliepen niet geheel vlekkeloos maar hun spanning en moeilijke sprongen haalden dat weer op en op de airtrack hadden ze maar liefst een voorsprong van 3 punten op de nummer 2. Het senioren B team: Isa van Waarde, Roxanne Cappon, Amber van Strien, Anne van Strien, Inge Hoogesteger, Angela Jansen, Sanne Mondeel en Melanie Nieuwenhuize heeft ook fantastisch gepresteerd, ze lieten mooie sprongen zien, met zelfs dubbelsalto’s wat voor sommigen de 1e keer op een wedstrijd was, dus ze kunnen zeker trots zijn op zichzelf. We kunnen terug kijken op een mooie wedstrijd dag waarin plezier voorop staat, dankzij Hoofdleiding Kees, en leiding Marit, Rianne, Romy en Angele presteert deze groep springers zo fantastisch op wedstrijden!

Dag van de mantelzorger Zo'n 286 mantelzorgers in de gemeente Kapelle zijn in het zonnetje gezet. Cederhof Welzijn en Jumbo (Rene van Boven) hadden de mantelzorgpakketten al gereed gezet. Een prima organisatie. Met twintig bezorgers zijn alle pakketten

thuisbezorgd. Wethouder Annebeth Evertz en een aantal raadsleden hielpen mee, waaronder ook raadslid Cobie van Zetten. Bij het bezorgen waren er mooie gesprekken en hartverwarmende ontmoetingen.

AGENDA

VERVOLG

Maandag 25 november

10.00-12.00 uur: Wijkcirkel van

Cederhof Welzijn voor mensen die

een steuntje in de rug kunnen

gebruiken, Deelcafé De Buurvrouw,

Kapelle

19.00-21.00 uur: Informatieavond over

het PGB, Cederhof Welzijn, Kapelle.

Dinsdag 26 november

14.00-16.30 uur: Welfare/ SVRZ

handwerkmiddag, dorpshuis De Wemel,

Wemeldinge.19.30 uur:

Theatervoorstelling ‘Dementievriendelijk

Kapelle’, Cederhof, Kapelle.

Woensdag 27 november

09.00-12.15 uur: Inloop voor luisterend

oor, gebed, advies Ds. Janno van den

Ende, VEG, Noordelijke Achterweg 67,

Wemeldinge.

Dagelijks

08.00-20.00 uur: Expositie schilderijen

van Tatiana Agureeva in de Binnentuin,

Cederhof, Kapelle.

Openingstijden: Expositie van pen tot

kant met pen/potloodtekeningen

van Marius Weststrate & kantkloswerk

en sieraden van Jozien Weststrate,

Fruitteeltmuseum Kapelle.

MINI’S De mini’s zijn een rubriek in de Scheldepost. De mini’s kunnen alleen worden aangeleverd op www.scheldepost.nl. Mini’s met een commerciële vraag of boodschap kosten €19,00. Particuliere mini’s zijn gratis. Te koop: 2 donkerblauwe leren fauteuils, in goede staat, per stuk € 30. Mail: jaschaalje@zeelandnet.nl

Wie verdient een taart? Een jarige vriend, vriendin, familielid of collega? Een jubilaris? Iemand in je omgeving die veel doet voor een ander? Meld haar / hem aan voor de ‘Taart van de week’, via De Scheldepost: www.scheldepost.nl


14 VACATURE

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

Wij zoeken mensen, geen rob Yerseke Engine Services B.V., gevestigd aan de Kreeft 21 te Yerseke, is een dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met het uitvoeren van installatie van en revisie, service en onderhoud aan Caterpillar en John Deere scheepsdieselmotoren en generatorsets. Wij bedienen klanten in de binnenvaart, visserij, offshore, zandwinning en zeevaart in binnen- en buitenland. Voor de financiële en projectadministratie wordt gebruik gemaakt van het ERP pakket Navision.

TSG is specialist en besturingstec de agf-sector, koe industrie.

Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidate / kandidaat voor de functie van:

medewerk(st)er inkoop- en projectadministratie

Onze vacatures

(fulltime)

Tekenaar/w Hardware en Industriële e Programmeu

De functie: In deze afwisselende en uitdagende functie bent u een schakel in het totale traject van voorbereidende werkzaamheden om de opdrachten, zowel in onze eigen werkplaats als op locatie, tot een succes te maken. Functie-inhoud: • Primair onderdeel uitmakend van het inkoopproces en daarbij o.m. in opdracht van het bedrijfsbureau en werkplaats opmaken en uitgeven van inkooporders voor materialen en onderdelen inclusief bewaking van levertijden. • Het voorbereiden van offertes en voorcalculaties voor een deel van de bedrijfsactiviteiten middels o.m. het aanvragen en verzamelen van offertes bij leveranciers. • Verzorgen van de projectdocumentatie, zowel intern als extern (o.a. certificaten t.b.v. klasse). • Aftersales. • Overige voorkomende werkzaamheden. Gevraagd wordt: • Opleiding op MBO-3 of -4 niveau met technische affiniteit. • Interesse in of enige kennis van (diesel) motoren. • Kennis van of ervaring in de maritieme sector is een pré. • Relevante werkervaring in een soortgelijke functie (geldt niet voor schoolverlaters). • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is vereist, Franse taal is een pré. • Nauwkeurige en georganiseerde manier van werken. • Hand-on mentaliteit (praktisch ingesteld). • Flexibele instelling, vermogen om te kunnen schakelen met behoud van overzicht. • Praktische kennis in het gebruik van MS Office toepassingen (voornamelijk Word en Excel) en een ERP-pakket (bij ons is Navision in gebruik). Geboden wordt: • Een boeiende functie met groeipotentie binnen een dynamisch bedrijf. • Een informele werksfeer met voldoende ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor inbreng van ideeën. • Passende arbeidsvoorwaarden. Interesse? Mail dan je sollicitatie met C.V. naar cf@yesbv.nl Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Christiaan Fortuin, tel. 0113-576 100. Meer informatie over ons bedrijf is terug te vinden op onze website www.caterpillarmarineservice.com. Acquisitie n.a.v. deze personeelsadvertentie wordt niet op prijs gesteld.

jaar professionals

www.tsg.nl

Interesse? Bel Jan Willem Pieper, t of kijk op www.tsg.nl/w

Solliciteren? Stuur je motivatie en CV Techno Service ’s-Graven Schoorkenszandweg 17A,

Industriële


VACATURE 15

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

bots!

Professionals in industriële automatisering

t op het gebied van industriële automatisering chniek. Onze klanten bevinden zich met name in el- en vriestechniek en de mosselverwerkende

werkvoorbereider ngineer elektromonteur ur industriële automatisering

telefoon 0113 - 31 20 20 werken-bij-tsg

naar info@tsg.nl of schriftelijk naar: npolder B.V. t.a.v. dhr. J.J.W. Pieper, 4431 NC ‘s-Gravenpolder

automatisering

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA VRACHTWAGENCHAUFFEUR? Al ruim 85 jaar

SPECIALIST IN HARDFRUIT

Vogelaar Vredehof zorgt er dagelijks voor dat miljoenen consumenten kunnen genieten van de lekkerste appels en peren. Het familiebedrijf is binnen een aantal generaties uitgegroeid van teeltbedrijf tot internationaal handels- en verpakkingsbedrijf. Als service provider verzorgen we niet alleen het koelen, verpakken, sorteren en distribueren van het fruit maar ondersteunen we onze klanten - waaronder we enkele van de grootste retailers ter wereld mogen rekenen - bij het invullen van de categorie met onder meer productmanagement, marketing en marktanalyse. Het bedrijf telt inmiddels ruim 200 medewerkers maar heeft toch een platte organisatiestructuur en een informele sfeer.

“Bespeur je bij jezelf iets van sleur word dan Vogelaar Vredehof chauffeur. Miljoenen kilo’s appels en peren hebben wij jaar rond te transporteren. Wij komen voor onze afdeling transport een fulltime en enkele oproepchauffeurs tekort. Je werkt in het weekend of op andere dagen. Wat wij belangrijk vinden en van je vragen: Enthousiasme en positiviteit, inzet, klantvriendelijk zijn en betrouwbaarheid. Heb je interesse en ben je wat mans? Geef jezelf dan een kans!”

VOOR BOVENSTAANDE FUNCTIES GELDT: Als je niet in het weekend wil werken, reageer gerust. Laat ons weten wat je mogelijkheden zijn dan kunnen we samen kijken wat er kan. We zien je reactie met belangstelling tegemoet.

MEER INFORMATIE? Check onze website: www.vogelaar.com of solliciteer direct via sollicitatie@vogelaar.com


16 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 20 NOVEMBER 2019

ZWEEFDEURSKAST MURANO

ZWEEFDEURSKAST MURANO EEN KAST WAAR OPBERGWENSEN WERKELIJKHEID WORDEN

zweefdeurkasten van ons Preston kast- en E E N K A S T W A A R O P B E R G W E N S De EDe Nzweefdeurkasten W E R K E L I J K Hvan EID O R D EkastN onsWPreston en

bijmeubelprogramma Murano zijn leverbaar bijmeubelprogramma Murano zijn leverbaar van 113 cm t/m 400 cm breed. De kasthoogte van 113 cm t/m 400 cm breed. De kasthoogte kan varieren: 200 cm, 222 cm of 240 cm. kan varieren: 200 cm, 222 cm of 240 cm. De diepte is afhankelijk van de breedtemaat: De diepte is afhankelijk van de breedtemaat: 49 of of68 68cm. cm.Laat Laatuuvoorlichten voorlichtenin inde dewinkel winkel 49

Openingstijden: Openingstijden:dinsdag dinsdagt/m t/mdonderdag donderdag9.00 9.00 -- 17.30 17.30 uur uur || vrijdag vrijdag 9.00 9.00 -- 20.00 20.00 =DWHUGDJXXU_¶VPDDQGDJVJHVORWHQ Zaterdag 10.00 - 17.00 uur | ʻs maandags gesloten

Noordelijke Achterweg 58-79a, Wemeldinge

Van harte welkom in onze

Tel.0113-621296 0113-621296www.pieterse-wonen.nl Tel.

Molendijk 10 • Yerseke Tel. 0113 - 57 22 77 • Fax 0113 - 57 44 77 Tel. privé: 0113 - 57 49 41 Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na.

• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s • onderhoud van alle merken • APK-keuringen erkend keurings• roetmetingen bedrijf • financiering APK • schadereparatie + spuiten LID • aircoservice + reparatie • gratis leenauto AUTO • haal- en brengservice • banden, schokdempers, uitlaten, accu’s enz.

Kom jij ons leuke winkelteam versterken? We heten je graag welkom. Meer informatie: dorcaswinkelkapelle.nl / 0113 340787 of kom gezellig langs: ooststraat 13.

OCCASIONS:

winkel of op onze website

Audi A6 3.2 V6 aut. Proline

VERBOUWINGSOPRUIMING

De zweefdeurkasten van ons Preston kast- en bijmeubelprogramma Murano zijn leverbaar van 113 cm t/m 400 cm breed. De kasthoogte kan varieren: 200 cm, 222 cm of 240 cm. De diepte is afhankelijk van de breedtemaat: 49 of 68 cm. Laat u voorlichten in de winkel

177.000 km € 8.450,bj. 2007

Ford Ka 1.2 Titanium 75.000 km € 4.975,Airco

Informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex)patiënten en naasten

bj. 2009

Mercedes E240 aut. Elegance, airco

184.000 km € 5.950,bj. 2003

samen weten we meer

Opel Agila

77.000 km € 5.950,-

Peugeot 107

71.000 km € 4.975,-

Edition, airco

bj. 2011

Airco

bj. 2011

Peugeot 107 Subliem 78.000 km € 5.750,Airco

bj. 2012

Renault Modus 1.6 16V, aut., airco

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.00 - 17.30 uur | vrijdag 9.00 - 20.00 =DWHUGDJXXU_¶VPDDQGDJVJHVORWHQ

25%

Noordelijke Achterweg 58-79a, Wemeldinge

met

Tel. 0113-621296 www.pieterse-wonen.nl

Toyota Aygo

• Kom in contact met (ex)patiënten of naasten • Stel vragen, praat mee en deel ervaringen

bj. 2012

• Ontdek organisaties die je verder kunnen helpen

Van harte welkom in onze

* korting

winkel of op onze website

Openingstijden Woensdag 9.00 - 17.00 uur Vrijdag 9.00 - 17.00 uur Aannemingsbedrijf Aannemingsbedrijf Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Openingstijden Woensdag 9.00 - 17.00 uur Nieuwsgierig? Vrijdag 9.00 - 17.00 uur www.deelcafedebuurvrouw.nl Zaterdag 10.00 - 16.00 uur /deelcafedebuurvrouw Nieuwsgierig? /deelcafedebuurvrouw

* wandelschoenen en pantoffels 10% korting

Kerkplein 10 | 4401 ED Yerseke | tel. 0113-571565 WWW.STURRISSCHOENEN.NL

PoDoloGie

bj. 2005

72.000 km € 5.750,-

Comfort, airco

op de gehele collectie dames- en herenschoenen!

schoenen

143.000 km € 2.950,-

• Vind betrouwbare medische informatie

Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur Zaterdag 9.00-16.00 uur

Kerkplein 10, 4401 ED Yerseke, tel.: 0113-571565 www.sturrisschoenen.nl

‘s-Gravenpolder

‘s-Gravenpolder Telefoon 0113 311221 www.deelcafedebuurvrouw.nl stichtinghartelijk@gmail.com Telefoon 0113 311221 www.houterman.nl www.houterman.nl tel./deelcafedebuurvrouw 06-18697713

Klaproos 98 in Kapelle 0113-269491 stichtingbabyhope.org

Woensdag 30 januari - 14.30 - 16.30 uur

/deelcafedebuurvrouw

Workshop perfectionisme/faalangst

Lekker in je vel met Happy Kids

stichtinghartelijk@gmail.com Of kom langs! tel. 06-18697713 Weststraat 27

Tot ziens,

4421 AC Kapelle Janneke Brouwer Of kom langs!

Janneke Brouwer, Kindercoach

Coaching en Training | Van der Biltlaan 19a, Kapelle | Tel. 06-31328775 www.happykids-coaching.nl | janneke@happykids-coaching.nl

Kijk voor alle informatie op www.rodekruis.nl/kapelle of neem contact op via kapelle@rodekruis.nl

Kindercoach

Weststraat Coaching en Training27

De Veilingmeester 18, kapelle | Tel. 06 - 31 32 87 75

4421 AC Kapelle

www.happykids-coaching.nl | janneke@happykids-coaching.nl

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

9.00 - 17.00 uur 9.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Nieuwsgierig? www.deelcafedebuurvrouw.nl /deelcafedebuurvrouw

Openingstijden /deelcafedebuurvrouw Woensdag 9.00 - 17.00 uur Vrijdag 9.00 - 17.00 uur Zaterdag stichtinghartelijk@gmail.com 10.00 - 16.00 uur

tel. 06-18697713

Nieuwsgierig?

www.deelcafedebuurvrouw.nl /deelcafedebuurvrouw Of kom langs! /deelcafedebuurvrouw

Weststraat 27

stichtinghartelijk@gmail.com

4421 AC Kapelle tel. 06-18697713 Of kom langs! Weststraat 27 4421 AC Kapelle

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 47  

Scheldepost | week 47  

Profile for trainews