__MAIN_TEXT__

Page 1

4 NOVEMBER 2020 //lokaal horeca in de tweede coronagolf //lokale ondernemers Ivar en Ard van Maris //mantelzorger ‘’Het zorgen zit in mijn aard’’ Het eerste exemplaar van ‘Kapelle in

Strip’ is door striptekenaar Danker Jan Oreel overhandigt aan wethouder Jon Herselman.

Het boek is gemaakt ter ere van 50 jaar Kapelle. Herselman: ‘’We zijn met een werkgroep aan de slag gegaan om dit boek te maken. Mede dankzij de input van twee

Autoruitschade?

Officiële overhandiging

Kapellenaren, Bas Chamuleau en Bas Oele, zijn de verhalen in dit boek ontstaan.’’ De gemeente heeft ervoor gekozen om de tekst te combineren met striptekeningen zodat het voor de verschillende doelgroepen aantrekkelijk is om te lezen. Ook was groep 7B van de Juliana van Stolbergschool aanwezig. De leerlingen mochten vragen insturen voor Danker Jan Oreel en de leukste vragen werden die middag aan hem gesteld. Daarnaast kregen de leerlingen als eerste een exemplaar mee naar huis. Op woensdag 4 november wordt het

'Kapelle in Strip'

stripboek aan alle kinderen uit de bovenbouw, die op school zitten in de gemeente Kapelle, uitgedeeld. Het boek is

peningstijden Woensdag 9.00 ‐ 17.00 uur rijdag 9.00 ‐ 17.00 uur aterdag LET OP!10.00 ‐ 13.00 uur

uitgegeven door boekhandel Lectori en is

Autoruitschade?

ieuwsgierig? In week 46

nu te koop.

Autoruitschade?

verschijnt de www.deelcafedebuurvrouw.nl Scheldepost

/deelcafedebuurvrouw eenmalig niet /deelcafedebuurvrouw op woensdag,

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

maar op tichtinghartelijk@gmail.com donderdag

Bel 0113 - 251 700 TAKE AWAY - ACTIE 4 - 8 NOVEMBER -

el. 06‐18697713 12 november.

Lekker thuis genieten; deze week 2 gerechten van onze afhaalkaart met voordeel SPARERIBS ZOET / PITTIG (600GR) MET FRIETJES €17

f kom langs! Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

Weststraat 27

421 AC Kapelle

GOEDGEVULD ROMIG VISPOTJE MET KRIELTJES €12 9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

Nieuwsgierig?

Voor onze uitgebreide afhaalkaart; zie www.schoudee.nl

www.deelcafedebuurvrouw.nl

BRASS A• RCI A AFETARIA BERRAI ES •SCEARF IEET/deelcafedebuurvrouw /deelcafedebuurvrouw

stichtinghartelijk@gmail.com tel. 06‐18697713

CAFETARIA GEOPEND OP: Of kom langs!

BRASS

Woensdag, donderdag, zaterdag, Weststraatzondag 27 van 17.00 tot 20.00 uur 4421 AC Kapelle Vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur en 17.00 tot 20.00 uur

AFHAALMAALTIJD

Geldig van 04-11-2020 t/m 10-11-2020 Gebakken sliptongen (3 stuks) met remouladesaus of Gegrilde runder rib-eye met bordelaisesaus

€11,50

Beide gerechten met warme groenten en gebakken aardappeltjes of verse friet

Toetje van de week:

Baileys parfait met slagroom en karamelsaus €3,25 Kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl voor ons assortiment aan; FRIET * SNACKS * MEENEEMMAALTIJDEN en bel 0113 - 62 12 62 voor uw bestelling. W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262

TAKE AWAY BOX - HIGH TEA / CARPACCIO / PICKNICK -

Bij aanschaf van een complete bril, geven wij u een verrekijker cadeau!

Actie loopt van 15-10 tot 30-11-2020. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Wij verzorgen diverse take away-boxen. Zie www.schoudee.nl voor meer info.

Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820

T: 0113-626088 voor je bestelling. (Woensdag t/m zondag).

Gasterij Schoudee - Wemeldinge

www.booneoptiek.nl

Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen. Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl • zhhuys.nl

SvPO

Kapelle

Schooljaar 2021 - 2022 Aanmeden kan nu www.svpo.nl Reserveer tijdig


2

GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

Nieuws- en informatiepagina gemeente Kapelle Canon van Kapelle Om de kennis van de geschiedenis van de gemeente te bevorderen, is in

Waar kan ik terecht voor

de Cultuurnota 2013-2015 opgenomen dat er een canon opgesteld moest

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kapelle

worden. Archivaris Frank de Klerk schreef een aantal concepthoofdstukken.

T 06 - 40 73 62 70

Om de canon definitief vorm en inhoud te geven, is dit materiaal vervolgens

E cjg@kapelle.nl

voorgelegd aan (oud-)inwoners van de gemeente en andere belangstellenden. Hieruit is een werkgroepje ontstaan met de volgende deelnemers: Bas

Vragen over • Opgroeien en opvoeden • Zorg over mijn kind (Jeugdhulp)

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. U kunt het telefoonnummer ook gebruiken voor WhatsApp.

Chamuleau en Bas Oele, beiden inwoner van Kapelle, en een medewerker van de gemeente Kapelle. In 2019 is auteur en publiekshistoricus Jan J.B. Kuipers gestart met het samenstellen van de canon, op basis van het voorliggende materiaal met aanvullende eigen research.

Buurtteam Kapelle:

Vragen over

T 0113 - 34 34 74 (heel de week telefonisch bereikbaar)

• Informatie en advies over allerlei zorg en ondersteuning

E info@cederhof.eu

De canon van Kapelle bestaat uit tien hoofdstukken. De hoofdstukken vormen vensters, die samen uitzicht bieden op de hoofdzaken van de gemeentelijke geschiedenis, Ze hebben een thematisch karakter, maar volgen ook de chronologie van de Kapelse historie en prehistorie, een periode die ongeveer vijf millennia beslaat. De canon van Kapelle is verwerkt in het stripboek ‘Kapelle in strip’ dat te koop is bij Lectori. Ook is de canon in te zien op www.kapelle.nl/canon.

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes

Vragen over

T 0113 - 23 91 00 E wiz@grdebevelanden.nl Telefonisch bereikbaar:

Kolkenreiniging Vanaf maandag 9 november reinigen we binnen de gehele gemeente de

maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

• •

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

kolken. Wilt u bij het parkeren van uw auto hiermee rekening houden,

Vragen over

zodat de kolken bereikbaar zijn. De werkzaamheden duren ongeveer vier

Cederhof Welzijn

weken.

T 0113 - 34 34 74 (heel de week telefonisch bereikbaar) E info@cederhof.eu

Raadsvergadering dinsdag 10 november Onder normale omstandigheden zijn belangstellenden van harte welkom voor het bijwonen van de raadsvergadering. Helaas is dit tot nader order niet mogelijk. De uitzending van de raadsvergadering op dinsdag 10 november start om 19.30 uur en volgt u live via https://kapelle.notubiz.nl/live. Nieuw is dat het een video-uitzending is. U kunt dus ook de beelden zien. Concept agenda

Werk, inkomen en schulden Hulp bij het zelfstandig thuis wonen (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding

• Mantelzorgondersteuning • Vrijwilligerswerk en vrijwillige hulp • Activiteiten in de buurt

Burger Adviesraad Kapelle De Burger Adviesraad (BAR) is ingesteld door de gemeente Kapelle en benoemd door de gemeenteraad voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies over zaken binnen het sociaal domein. T 0113 – 34 10 21

Vragen over • Sociaal domein

E bar@kapelle.nl

1. Opening 2. Mededelingen en orde van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN

Een hoofdelijke stemming zal beginnen bij de heer P. van Dijk

3. Vaststellen van de agenda Beeldvormend deel

De officiële bekendmakingen/kennisgevingen van de gemeente Kapelle publiceren we elektronisch. Kijk voor bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl en voor kennisgevingen op

4. Spreekrecht

www.kapelle.nl/bekendmakingen. Via de e-mailservice kunt u de

5. Vragenuurtje voor raadsleden

actuele bekendmakingen/kennisgevingen automatisch per mail

6. Mededelingen raad/college B&W/ klankbordgroepen 7. Sluiting beeldvormend deel Besluitvormend deel 8. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 gemeente Kapelle

Oordeelsvormend besproken op 27 oktober 2020

1e termijn, Algemene Beschouwingen (spreektijd 7 minuten per fractie)

Collegebeantwoording 1e termijn

2e termijn gemeenteraad

Collegebeantwoording 2e termijn

Besluitvorming amendementen

Besluitvorming Begroting 2021 gemeente Kapelle

Besluitvorming moties

9. Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken (LIS) 10 november 2020 10. Sluiting

ontvangen. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:

VERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 1

Wilhelminastraat 64 in Wemeldinge: het nieuw bouwen van een

garage 2

Wilhelminastraat 64 in Wemeldinge: het legaliseren van het

verbouwen van de woning

3

Maalstede 43 in Kapelle: het bouwen van een schuur


GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

3

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl

BURGERZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

MELDINGEN 1

Elstarstraat 70 in Kapelle: het verwijderen van een tweetal

asbesthoudende afvoerpijpen.

2

Kreekweg 4 in Kapelle: het veranderen van de bedrijver en de

naam van de inrichting Gasunie Transport Services BV.

CONTACTGEGEVENS GEMEENTE KAPELLE Bezoekadres: Kerkplein 1, Kapelle Postadres: Postbus 79, 4420 AC Kapelle Tel. 14 0113 • gemeente@kapelle.nl • www.kapelle.nl www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

De vloer daar ben je op thuis! Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?

houten vloeren | parket | pvc | laminaat | schuren | onderhoud

www.dejongeparket.nl

      

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl Tel. Tel.0113 0113801 801991 991- -www.dtcs.nl www.dtcs.nl--info@dtcs.nl info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Tel. 0113 801 991 www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.Tel. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke Yerseke 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.D.T. Computer 22A Yerseke ComputerServices Services Molenpolderweg Molenpolderweg 22A Yerseke

        

  

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

Te koop:

www.rodekruis.nl/kapelle

KUNSTSTOF RIJPLATEN ANTISLIP

3000x500x18 mm 3000x1000x18 mm Af te halen in Schore. Tel. 06 - 10 33 79 02

Van Boxtel jubileumcadeau Kwaliteit zonder prijskaartje

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW ONDERHOUD VERBOUW Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

De Klinker Klinker 8 8 De De Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge 4421 tel. 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

tegelwerk tegelwerk leidingwerk leidingwerk timmerwerk timmerwerk metselwerk metselwerk dakbedekking dakbedekking

UITVOE RIN G VAN VOERING VAN

UIT NEDEN V AH G M NA R IA V OKEZ TR U IE D A K-W VAN G

RIN VOE DEN A A E W --UIT D E HE MH AM A het Zvoor KookZ RK ER W KDJL AK DA Onderhoud leveren én D E N N ERING VA V Odakbedekkingsmaterialen U I T van NEDEN V AH G M R Ivoor V OKE TR U IE AN A Z K-W D A aanbrengen DJL Onderhoud ook het leveren én

DJL Onderhoud ook voor het leveren én aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen! DEN A A Z R E -- W K D van dakbedekkingsmaterialen! E HE MH AM A het Zvoor K RK E W KDJL A aanbrengen DA Onderhoud ook leveren én D E N SPECIALISMES:

Twee hoortoestellen én alle aandacht: €0,Al 65 jaar nemen we de tijd om samen naar de juiste hooroplossing te zoeken. Om dit te vieren vergoeden wij de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van uw eigen risico. Deze actie loopt t/m 31 december, dus wacht niet te lang. Vraag naar de voorwaarden en ontdek waarom het ene gratis hoortoestel het andere niet is.

aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen EPDM-dakbedekking | Bitumendakbedekking SPECIALISMES: DJL Onderhoud ook voor het leveren én SPECIALISMES: DJL Onderhoud ook voor het leveren én Zink-werkzaamheden | |Isolatie-werkzaamheden EPDM-dakbedekking Bitumendakbedekking aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen! EPDM-dakbedekking | Bitumendakbedekking aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen! SPECIALISMES: Dak-lekkages van platte daken herstellen | Etc.| Etc. Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden | Etc. EPDM-dakbedekking | Bitumendakbedekking SPECIALISMES:

SPECIALISMES: Zink-werkzaamheden EPDM-dakbedekking| |Isolatie-werkzaamheden Bitumendakbedekking EPDM-dakbedekking | Bitumendakbedekking Dak-lekkages van platte daken herstellen | Etc.| Etc. Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden | Etc.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Ooststraat 1, 4421 CZ Kapelle (0113) 33 09 98

Dirk Jan Lukasse Dirk Jan Lukasse info@djl-onderhoud.nl info@djl-onderhoud.nl

Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 www.djl-onderhoud.nl www.djl-onderhoud.nl

Ambachtsweg 9G Ambachtsweg 9G 4421 SK Kapelle 4421 SK Kapelle

Dirk Jan Lukasse Dirk Jan Lukasse info@djl-onderhoud.nl info@djl-onderhoud.nl

Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 www.djl-onderhoud.nl www.djl-onderhoud.nl

Ambachtsweg 9G Ambachtsweg 9G 4421 SK Kapelle 4421 SK Kapelle


4

KORTE BERICHTEN

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

DE ERKENDE ONDERNEMER ZORGT MET AANDACHT VOOR UW WARMTE!

T 0113 - 34 31 42 Vroonlandseweg 4 4421 GK Kapelle

M 06 - 51 09 75 70 E cdekok@solconmail.nl

OPENINGSTIJDEN Dinsdag

10.00-16.00 uur

Donderdag 10.00-16.00 uur Zaterdag

10.00-12.30 uur

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

HEEFT U LAST VAN UW KUNSTGEBIT? • Problemen met praten en/of lachen • Ongemak tijdens het eten • Loszittend kunstgebit • Pijnlijk/gevoelig tandvlees • Ingevallen wangen • Breuk van het kunstgebit

GRAT

prothe IS s check! e

Heeft u last van uw kunstgebit doordat uw kunstgebit (te) los zit of veroorzaakt deze regelmatig pijn? Dit is tegenwoordig gelukkig niet meer nodig! Er zijn voldoende passende oplossingen voor u, zodat uw gebitsprothese weer perfect in uw mond past. Bij onze praktijk in Kortgene en Hansweert bieden wij u praktische oplossingen aan zodat u weer met een gerust hart (en mond) kan eten, praten en lachen!

Adresgegevens Ooststraat 13 4421 CZ Kapelle

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie

Tel. 0113 - 340787 (tijdens openingsuren) www.dorcas.nl/winkels/kapelle/

DORCAS, in actie voor de allerarmsten

Voor verkoop zie onze site!

Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland | Hansweert

molendijk

Sinds 1970 - 2020

HOVENIER & BESTRATING

Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

Kortgene | Hoofdstraat 77 | 4484 CC Hansweert | Schoolstraat 28 | 4417 AB Tel. 0113 30 19 92 | info@thk-centrum.nl www.thk-centrum.nl

…doet alles voor uw tuin!

ontwerp aanleg onderhoud

bestrating blokhutten verlichting

T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

www.hbmolendijk.nl

SCHADE? Geen probleem Handelsweg Handelsweg 41 41 4421 4421 SH SH Kapelle Telefoon Telefoon 0113 - 343436 Mobiel Mobiel 06 06 51 51 825793 825793

KORTE BERICHTEN

kosterautoschade@live.nl kosterautoschade@live.nl

NIEUWS

CULTUUR

LOKAAL

NIEUWS

Inzamelactie stichting CRR

Intocht Sinterklaas geannuleerd

#natuurinjetuin

Zeeuwse Mannendag

Vanaf 6 tot en met 20 november start een inzamelactie van luiers, babydoekjes, ondergoed en hygiënematerialen bestemd voor vluchtelingen uit onder andere Lesbos.

Met de feestmaanden die weer voor de deur staan moeten het Sinterklaascomité mededelen dat de intocht van Sinterklaas dit jaar in Kapelle-Biezelinge niet door kan gaan.

Via de volgende adressen kunnen de spullen worden ingeleverd: Kapelle: Langhors 6, Jagtlust 2, Vroonlandseweg 76, Van der Biltlaan 13. Biezelinge: Noordstraat 25 Wemeldinge: Sluisplateau 14

Een aantal weken geleden waren ze nog bezig met de voorbereidingen voor een alternatief voor de klassieke intocht. Helaas met de laatste restricties is het voor de organisatie onmogelijk geworden een groot feest te organiseren.

De organisatie van de Natuurwerkdag roept heel Nederland op om op zaterdag 7 november mee te doen aan de actie #natuurinjetuin. Door de maatregelen is de twintigste editie afgelast, maar om toch in eigen tuin aan de slag te gaan heeft de organisatie een website gemaakt met tips, filmpjes en inspiratie om op 7 november in eigen tuin aan de slag te gaan voor biodiversiteit. Meer informatie via: natuurwerkdag.nl

Deze dag heeft het thema 'Abraham, dé man die God vertrouwde'. Jef De Vriese en Jacques Brunt brengen, op 7 november, inspiratie via Livestream. Het is een jaarlijks terugkerend moment van bezinning voor Zeeuwse mannen. Dit jaar wordt de Mannendag vanuit een studio opgenomen, en rechtstreeks via een livestream uitgezonden. Het start om 9:30 uur en duurt tot ongeveer 15:30 uur. Meer informatie via de website: zeeuwsemannendag.nl


KORTE BERICHTEN

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

WASSEN VANAF:

€ 6,-

5

VERNIEUWDE CARWASH! + lavaschuim + bodemreiniging + hogedruk wassen + glans polish + contactloos betalen

Stationssingel 12 | 4421BG Kapelle | Tel. 0113341416 info@veldeautos.nl | www.veldeautos.nl

GOUDVERF.COM Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Wij zetten ons in om kinderen en jongeren die geen stabiele basis hebben een veilige plek te geven; een plaats waar ze bij kunnen komen van alles wat ze hebben meegemaakt en waar ze kunnen gaan bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Bouw een thuis, bouw met ons mee en...

Ook ’s zomers is de OuderenOmbudsman er voor u! Bel 0900 - 60 80 100 (lokaal tarief)

doneer! Kijk op: www.doneeractie.nl/ bouw-een-thuis/-45822

Aannemingsbedrijf Aannemingsbedrijf

‘s-Gravenpolder ‘s-Gravenpolder Telefoon 0113 311221 Telefoon 0113 311221 www.houterman.nl www.houterman.nl

of kijk op: www.ouderenombudsman.nl

ARTIKEL

NIEUWS

Project Westendorp

Opbrengst inhaalcollecte

In Kapelle is projectontwikkelaar Zeeland Wonen op 28 oktober gestart, met Aannemingsbedrijf Fraanje, aan de bouw van de woningen van project Westendorp. In de derde fase van het plan Zuidhoek worden er zes twee-onder-een-kapwoningen en zeven moderne levensloopbestendige woningen gebouwd. De vraag naar dit type woningen is hoog, zo blijkt ook in Kapelle waar de woningen snel werden verkocht. Momenteel zijn nog slechts drie twee-onder-een-kapwoningen te koop via Faasse & Fermont.

In de herfstvakantie werden de collectebussen eenmalig gebundeld en liepen collectanten van ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting samen één collecte.

De naam Westendorp is afgeleid van tekenares Fiep Westendorp, die bijna alle verhalen van de Kapelse Annie M.G. Schmidt illustreerde. Volgens de planning worden de woningen aankomende zomer opgeleverd.

In Biezelinge en Kapelle, is in totaal 1609 euro opgehaald. Het bedrag wordt verdeeld onder de drie goede doelen. Alsnog collecteren kan via de website: inhaalcollecte.nl


6

REDACTIE

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

MINI’S De mini’s zijn een rubriek in de Scheldepost. De mini’s kunnen alleen worden aangeleverd op www.scheldepost.nl. Mini’s met een commerciële vraag of boodschap kosten €19,00. Particuliere mini’s zijn gratis. In week 46 verschijnt de Scheldepost eenmalig niet op woensdag, maar op donderdag 12 november. In verband met de Covid-19 maatregelen kan onze jaarlijkse oliebollenactie voor de MAF niet doorgaan. Bij deze willen wij Koen Harlaar bedanken voor alle jaren dat

Horeca in de tweede coronagolf Het is leeg en stilletjes in Brasserie/Cafetaria Iets Anders in Wemeldinge. Toch rinkelt de telefoon regelmatig en mag eigenaar Richard de Bruin een aantal bestellingen opnemen voor de afhaal ‘s avonds. Ook tijdens de tweede coronagolf kunnen mensen in het restaurant verschillende menu’s afhalen.

we deze succesvolle actie bij de entree van zijn supermarkt mochten houden. U kunt de familie van Dijk blijven volgen via: facebook.com/ TFCvanDijk GEZOCHT: nieuwe leden Studiekring 50+. Op maandag middag van 13:30 -15:30 uur is er plaats voor nieuwe leden. We komen twee wekelijks bij elkaar. Voor meer informatie neem contact op met Anneke Vereecken: a.vereecken@ bibliotheekoosterschelde.nl In de komende winterperiode zullen

‘’Tuurlijk is het stiller en had ik liever gehad dat de brasserie open kon, maar toch mag ik niet klagen,’’ begint Richard te vertellen. Het was voor de horecaondernemer en chefkok even schakelen dat er in maart werd besloten dat de horeca dicht moest. ‘’Toen had ik eventjes lichte paniek. We hadden die zondag een aantal tafels in het restaurant bezet. We hebben geprobeerd om voor een aantal nog het hoofdgerecht te serveren en daarna vriendelijk gevraagd of ze de zaak wilden verlaten.’’ Toch schakelde Richard snel om toen hij hoorde dat afhalen nog wel mocht. ‘’Ik was blij om te horen dat onze cafetaria wel open mocht blijven. Normaal hebben we altijd een weekmenu in de brasserie. Ik heb toen de hoofdgerechten van deze weekmenu’s gepakt en die op de kaart gezet voor de afhaal. In de eerste week merkte je dat de mensen op hun hoede waren en was het vrij rustig. Later werd het gelukkig drukker en zag ik vanuit de keuken zelfs een rij, uiteraard met afstand, buiten staan. Dat geeft dan wel een goed gevoel.’’

Toen er een tweede coronagolf kwam en de overheid weer besloot om de horeca te sluiten, is Richard verder gegaan waar hij aan het einde van de eerste golf was gebleven. De deuren van de brasserie werden gesloten en de wisselende menu’s voor de afhaal weer op de kaart gezet. ‘’Ik heb het de afgelopen maanden zeker druk gehad in de keuken. Dat komt vooral omdat de tijd tussen het afhalen veel korter is dan de tijd die mensen besteden aan het eten in de zaak zelf. Dat betekent aan de andere kant dat je rond 20:00 uur klaar bent en kun je de rest van de avond op de bank doorbrengen.’’ Dat laatste voelt voor Richard best vreemd. ‘’Normaal gesproken begin je op tijd omdat er toch veel voorbereiding bij komt kijken en dan ben je laat klaar als mensen uitgebreid dineren. Dat is nu een stuk minder.’’ Richard en zijn vrouw zijn niet stil blijven zitten en hebben de zaak goed aangepakt. ‘’We hebben de boel weer geschilderd en wat andere zaken opgeknapt, want stilzitten is niks voor mij.’’ Hoe de komende periode gaat lopen is voor veel horecaondernemers en ook voor Richard onzeker. ‘’Ik hoop natuurlijk dat we over een tijdje voor lange tijd weer open kunnen gaan. In de horeca proberen we ons echt goed aan de maatregelen te houden.’’ Tot die tijd kunnen jong en oud de wisselende weekmenu’s, frietjes, snacks en andere maaltijden in de cafetaria afhalen.

we weer beperkt open zijn. De tijden zijn: vrijdag van 12.00 16.00 uur. Op zaterdag van 10.00 16.00 uur. Denkt u er aan vooraf te reserveren! Graag via 0113 344904.

KOEN HARLAAR BRANDWEERMAN

Bij binnenkomst is het desinfecteren van de handen en het dragen van

4330 ter plaatse…!

een mondkapje verplicht.

Je zal wel denken, staat hij er nu weer in? Vorige week stond ik dus onverwacht halsbrekende toeren uit te halen op een trapje om de rookmelder te testen en de batterijen te vervangen. Nu is dat normaal gesproken echt niet zo spannend, maar als er een jongedame met camera in de aanslag staat is dat toch net iets anders. Maar goed we hebben het gefikst en men achtte het nodig om dit feit op de voorpagina te plaatsen. Neemt niet weg natuurlijk dat het onderwerp zeker voorpagina waardig is. Neem geen risico’s met je eigen veiligheid en die van je huisgenoten. Momenteel hebben we weinig druktes met

de brandweer. We oefenen niet i.v.m. het coronavirus en ook zijn er niet veel uitrukken op dit moment. Dan ga je toch echt iets missen. De maandagavonden zijn erg lang op dit moment, terwijl ze anders omvliegen tijdens het oefenen. Uiteraard hebben we ons dagelijks werk, maar dat is voor velen ook anders dan anders. Gelukkig hebben we afgelopen maandag een digitale oefening gehouden zodat we toch elkaar, hetzij dan digitaal, weer even zien en spreken. Voor nu het weer wat kouder gaat worden en we weer veel binnen zitten, is het van belang om de schoorsteen geveegd (als je deze hebt natuurlijk) te hebben. Zeker nu het stookseizoen weer begint.


ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

Korting op zacht water WS Duo Eco en WS Kabinet

water specialist 1950,-

1750,incl. mont age. Geldig t/m 21 novemb er.

'The Boatshed' Oostschans 34 4463 AM Goes

www.water-specialist.nl/actie

Tel. 085 303 0961 info@water-specialist.nl

7


8

VACATURE

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN IN DE PRODUCTIE?

Wij zoeken enthousiaste en flexibele collega’s die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. TM Pet ConBV enthousiaste verpakt verzorgingsproducten voordie huisdieren Voor onze productie zoekencepts wij een en flexibele collega bereid is om de handen u die worden verkocht door heel Europa. In de onlangs de mouwen te steken. Bij TM Pet Concepts BV verpakken we mineralen en hygiëne producten voo ambachtelijke bakkerij Yummy for PetsJeBV huisdieren. Yummy for Pets opgestarte BV produceert en verpakt snacksvan voor huisdieren. werkt afwisselen worden snacks voor huisdieren geproduceerd en verpakt. in beide producties.

Algemeen medewerker.

We zoeken mensen voor een fulltime dienstverband, maar

Naast het werk aan de productielijn, zorg je er voor dat de machines optimaal presteren. Enige werken in deeltijd is bespreekbaar. ervaring met het rijden op een heftruck is gewenst.

Heb jij twee rechterhanden...

Je kunt je sollicitatie sturen naar:

Wij bieden een flexible werkomgeving in een groeiend Werken in deeltijd is bespreekbaar. info@tmpetconcepts.nl t.a.v.bedrijf. Wilco Poppe. Stuur je sollicitatie naar info@tmpetconcepts.nl t.a.v. Wilco Poppe. Als je nog wat meer informati e wilt, kun kun je tijdens kantoorti jden bellenbellen naar 0113 760699. Als je wat meer informatie wilt, je tijdens kantoortijden naar–0113 – 760699.

...affiniteit met techniek en gebouwen/terreinen en klantgerichtheid? Ben je in bezit van rijbewijs B, een VCA-certificaat, en woonachtig in gemeente Kapelle of directe omgeving? Dan ben jij de medewerker technische dienst junior (20-24 uur) die Cederhof zoekt! Samen met Wim, medewerker technische dienst, zorg je voor het zorgcentrum en 154 huurwoningen. Interesse? Mail snel een brief en CV naar info@cederhof.eu. Sollicitatiegesprekken met Wim en Andre zijn gepland op dinsdag 10 november.

e l e k t r o t e c h n i e k

goede se Voor eeninstallatiebedrijf Koel- & elektrotechnisch REPARATIE • SERVICE • NIEUWBOUW

VRIESCELLEN Tevens uw adres voor airconditioning

Nijverheidstraat 1 • Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

az org

Oedeemtherapie Aanmeten therapeutisch elastische kousen Nazorg borstkanker

LET OP!

ke borstkan

In week 46 verschijnt de Ov erbeharing Uw vertrouwde specialist voor Scheldepost Sanitair- en verwarmingsinstallaties az e k o Oedeem rg borstkan eenmalig niet Gas, water, airco en elektra Littekens La op ng woensdag, ser Dakbedekkingen en loodgieterswerk behandeli maar op Onderhoud en service Oedeem La g donderdag se li n Kijk voor nog meer behandelingen op: BEL: 0113 561386www.huidenoedeemzorgzeeland.nl rbehande 12 november. Littekens

Acne

N

Voor KOEL- EN

erbeharing

r

e n

Ov

ntie Uw gara abel ort f m o c r voo wonen!

N

k o e l -

Acne

r

Oedeemtherapie Aanmeten therapeutisch elastische kousen Nazorg borstkanker

Kijk voor nog meer behandelingen op:

T: 06 27 22 43 21 - Lavendelstraat 25 's-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl T: 06 27 22 43 21 - Lavendelstraat 25 's-Gravenpolder Huid- en Praktijk Praktijk voor voor HuidenOedeemtherapie Oedeemtherapie


REDACTIE

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER LO K A L E O N D E R N E M E R

MINI’S

LOKALE ONDERNEMER VAN DEZE WEEK:

IVAR EN ARD VAN MARIS Ivar van Maris is samen met zijn broer Ard al jaren ondernemer en eigenaar van Multimate Kapelle.

De mini’s zijn een rubriek in de Scheldepost. De mini’s kunnen alleen worden aangeleverd op

‘’Van oudsher is het een aannemersbedrijf. Het assortiment werd toen steeds meer uitgebreid en is uiteindelijk een bouwmarkt geworden,’’ vertelt Ivar. Het ondernemen en het werken in de bouwmarkt is bij de mannen met de paplepel ingegoten. ‘’Hiervoor was de zaak van onze ouders en daarvoor van onze opa. Het ondernemen zit eigenlijk in het bloed.’’ Ivar houdt zich met name bezig met de verkoop en weet voor 99% het assortiment uit zijn hoofd. ‘’Het leukste om te verkopen vind ik de deuren, schuifwanden en zonwering. De klant komt dan echt bij ons binnen met een gerichte vraag, dus je begeleidt de klant het gehele proces. Dat is heel anders als de klant binnenkomt met een vraag over een schroefje, dat is vrij snel voor elkaar.’’ De grote kracht van Multimate Kapelle is volgens Ivar de houtzagerij. ‘’Achterin de zaak hebben we allerlei soorten hout in

www.scheldepost.nl. Mini’s met een commerciële vraag of boodschap kosten €19,00. Particuliere mini’s zijn gratis. TE KOOP: Twee lattenbodems verschillende maten liggen. Klanten kunnen bij ons terecht met specifieke vragen over onder andere houtbewerkingen.’’ Verder vertelt hij dat de mensen in Kapelle met name lokaal kopen. ‘’Zeker als de dorpsbewoners met specifieke vragen komen en we ze goed kunnen helpen is dat heel leuk, vooral als we dan op een later moment fijne reacties terugkrijgen of resultaten zien.’’ Juist dat maakt het ondernemen in Kapelle, volgens Ivar, zo ontzettend leuk.

70x200 cm. Brede beukenhouten latten van zeer degelijke kwaliteit, merk Rokado. Prijs n.o.t.k. Meer informatie via: 06 53 58 24 48 AANGEBODEN Tweedehands spullen. Op te halen via dit adres: Doolhof 14 4421GM Kapelle. Meer informatie via: 06 46 26 85 74 Voor onze kleindochters geen groot verjaardagsfeest in deze coronatijd.

TAART VAN DE WEEK

Arjanne wordt 4 november 8 jaar en haar zusje Marinke wordt 21 november 6 jaar. Gefeliciteerd

Elke week reikt de Scheldepost een Taart van de Week uit. Ken jij iemand die een taart verdient? Geef die persoon dan op via www.schedepost.nl. De taart van deze week gaat naar: MEVROUW MIRAS In de volksmond Neel. Ze is opgegeven door To Drayer: ''Ze is een vrouw met 'gouden handen'. Ze kan kleding aanpassen en nieuwe kleding maken. Met de geavanceerde apparatuur die zij beheerst kan zij de prachtigste dingen maken. Het mondkapje van de Zeeuwse vlag is er een voorbeeld van.'' Een heerlijke taart van de Banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.

meiden. Knuffel van opa en oma de Vos en van opa en oma Sinke. MANTELZORGER IN HET ZONNETJE Ik, kees van de Weerd uit Middelburg ben erg ziek en ben bijna twee keer overleden. Vandaar dat ik mijn mantelzorger Annet van den Berge uit Wemeldinge in het zonnetje wil zetten. Ze zorgt voor mij en doet soms wat in mijn huis. Ook kwam ze op bezoek in het adrz en Erasmus Rotterdam. Zonder

Puzzel mee en maak kans op een boekenbon!

mantelzorger Annet, was ik er nu niet meer geweest.

Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij Boekhandel Lectori en Marja’s Shop. Stuur het juiste antwoord voor zaterdag in via onze website:

COLOFON

www.scheldepost.nl/puzzel of stuur naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke.

De Scheldepost is een uitgave van Trainews Media.

Vermeld bij uw postverzending wel uw NAW gegevens, en ook uw

Advertenties: Vrijdag voor 12.00 uur reserveren via support@trainews.nl. Aanleveren voor maandag 12.00 uur via studio@trainews.nl.

e-mailadres. De naam van de winnaar wordt volgende week gepubliceerd in deze krant.

De oplossing van vorige week

Redactie: Redactie kan ingezonden worden via: scheldepost.nl of redactie@trainews.nl.Commerciële redactie wordt niet geplaatst.

De winnaar van vorige week is:

Jean v/d Boom Gefeliciteerd met de boekenbon!

Contact: Trainews Media | Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke 0113 70 02 02 | trainews.nl

Oplossing

9


10 VERSPAGINA

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

November-AANBIEDING - Viscounter Gezinszak kibbeling

vanaf 500 gram

20% korting Gezinspakket kibbeling voor 4 personen inclusief huisgemaakte friet en

24,95

remoulade- of knoflooksaus van € 30,00 voor

Gezinspakket Vleessnacks

voor 4 personen inclusief huisgemaakte friet en saus, met keus uit frikandel, vleeskroket, kaassoufflé, bamiblok,

4 rundersaucijzen + 4 gehaktschnitzels + 500 gram kipblokjes + 100 gram gebraden gehakt + 100 gram eisalade 00

15.

kipcorn en/of groenteloempia van € 18,65 voor

14,95

Verse zalmfilet per 100 gram, van € 2,45 voor

Verse sliptong per 100 gram, van € 2,30 voor

1,75 1,80

november-aanbieding - Zee-eterij Helaas is de Zee-eterij vanwege overheidsmaatregelen gesloten. In plaats daarvan kunt u van onze plate-gerechten thuis genieten door deze bij ons af te halen of laten bezorgen. Kijk voor een overzicht op onze website, webshop of op facebook. Op al deze gerechten 10% korting bij afhaal! (wel even vooraf bestellen a.u.b.) LET OP: Onze webshop is geheel vernieuwd, met een nieuw adres! U kunt de webshop vinden via www.pietvanoost.nl/webshop

Nieuw Vanaf heden kunt u gerechten en producten uit de webshop laten bezorgen voor een bedrag van minimaal € 20,00. In Yerseke bezorgen wij gratis. Bezorging in Kruiningen of Wemeldinge voor € 2,50. SPAART u bij ons al mee voor GRATIS PRODUCTEN met Piggy, het landelijke spaarsysteem? (geldt niet bij bezorging) LET OP: Voor onze openings- en besteltijden: kijk op www.deviskeete.nl Volg ons op facebook: www.facebook.com/viskeete voor regelmatig leuke extra aanbiedingen!

www.pietvanoost.nl

Speklappen naturel of gepaneerd 500 gram

Kipcordonbleu

3+1 GRATIS

500 gram

Leverkaas 100 gram Fricandeau 100 gram Beenhamspeciaal- + toktoksalade 2x 100 gram

Gevuld met o.a. brie, rucolasla, pijnboompitjes, serranoham en heerlijk gekruid...

nu 500 gram voor 12,50

Uit eten in eigen huis, een beetje hulp 4.50 met van de slager??

Bij aankoop van 4 runderschnitzels naturel of gemarineerd, 500 gram krieltjes GRATIS

Magere runderlappen

Gevulde biefstukrollade

6. 1. 1.

90 49 99

2.95

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG:

Snackballetjes diverse smaken ....nog even opwarmen in de oven of magnetron

nu 500 gram voor 5,99

Gevulde pistolet gevuld met gehakt, kaas, ham, spek. 25 minuten op 160 graden in de oven. Lekker voor bij de soep... nu 2 voor 5,00

3-GANGENMENU Voorgerecht

Huisgemaakte, romige pompoensoep + stokbrood en kruidenboter € 3,99 p.p.

Hoofdgerecht

Bourgondische of gevulde varkenshaas in ovenbakje + krieltjes + 4 rolletjes haricotverts met katenspek € 12,50 p.p.

Nagerecht

Chocoladetruffel-pindataartpuntje (kan ook gewoon lekker bij de koffie ) € 2,00 p.p. *Alle gerechten mogen ook los worden besteld, liefst even van tevoren bestellen WOENSDAG GEHAKTDAG:

Rundgehakt kilo Halfom gehakt Losse worst

kilo

kilo

6.75 6.25 5.95

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl


VERSPAGINA 11

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

Luxe brood- en banketbakkerij en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen: Kapelle:

3 – gangen keuzemenu vrijdag 6 en zaterdag 7 november

Yerseke:

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Voorgerechten:  Steak tartaar Zeeuws rund / mosterd / zoetzure groentjes / krokantje .  Carpaccio van gerookte zalm / limoenmayonaise / sjalot / bieslook / roze

peper.  Carpaccio van Zeeuws rund / truffel / ei crème / Parmezaan / croutons. Hoofdgerechten:  Varkenshaas uit de oven / trappistensaus / bospaddenstoelen / witlof.  Spareribs American Style / coleslaw / bbq-sauce.  Sliptongen / gestoofde prei / sauce remoulade

TIJGER WIT OF BRUIN

heel

STOKBROOD KIP KERRIEBROODJES

Inclusief Pommes gratin en een frisse salade.

3 stuks voor

 Dessert: “Stroopwafel-brownietrifle” Brownie / vanille-room / chocolade / stroopwafel / speculaas / mandarijn.

€ 29,50 p.p.

Vanaf 2 personen

 Onze gerechten worden zo geleverd dat u alleen nog maar de laatste hand er

aan hoeft te leggen (verwarmen/dresseren). U krijgt een handige handleiding met voorbeelden.  Bereiding en bezorging volledig veilig volgens de coronamaatregelen.  U geeft uw bestelling minimaal 1 dag voorafgaand voor 17:00 door aan: Pim van Engelenburg: David van Engelenburg:

Week 45+46, 2 t/m 14 november:

06-10233514 06-83971205

1.99 1.49 3.99

HERFST CARAMEL-NOTENSLOF

6.49

GOED GEVULD TASJE! Speculaas, speculaas eierkoeken, brood naar keuze, zak broodjes! dit voor maar Graag vooraf bestellen

9.95

Bolletje van de maand november: MERIENBOL

voor

1.10

Heerlijke handgemaakte

CHOCOLADELETTERS!

van onze eigen chocolade. Ze zijn er weer...

AFHAAL & BEZORGEN 10RT% ING KO

Top 3 voorgerechten:

AAL

BIJ AFH

1. Thaise kiploempia’s (3 stuks) € 5,50 2. Thaise kipsaté (4 stokjes) € 5,95 3. Thaise Romige Kokos-kippensoep € 5,95

Top 3 hoofdgerechten: 1. Phad Thai (gebakken rijstnoedels). Vanaf € 11,95 2. Phad priewaan (wokgerecht in zoetzure saus). Vanaf € 13,95

3. Kai Phad Med (wokgerecht met kip en cashewnoten). € 14,95

Gegarandeerd genieten! Voor afhaal graag even van te voren te bellen. Maximaal 3 personen mogen er bij ons binnen staan. Voor het complete menu zie onze website

www.thongthairestaurant.nl

Prinses Julianastraat 30, Wemeldinge | Tel. 0113 - 626 454

Nu bij 4 letters, 5e HELEMAAL GRATIS!! Vul de bestellijst in en je letter naar keuze is op tijd gemaakt.


12 VERSPAGINA

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Mooie broccoli

Slagersleverkaas

99 ca. 500 gram 0.

100 gram

Verse scharreleieren

99 15 stuks 2.

Pers sinaasappels Navel sinaasappels (nieuwe oogst)

10 stuks

10 stuks

Tegen inlevering van deze bon

8.95 0.99 0.99

250 GRAM CASHEWNOTEN + 250 GRAM MIX NOTEN MET OF ZONDER ZOUT

SAMEN

€ 5,00

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

3.50

Geniet thuis van onze heerlijke producten

50 3 kilo 3.

Gieser wildeman (stoofpeer)

De allerbeste kwaliteit!!!

Ovenschotel met verse vis - zalmlasagne - tonijnsashimi - visbami - pasta scampi zeebaars met aardappeltjes en groenten voor in de oven - belegde broodjes zalmwrap - trio van vis - gambaspies - diverse vissalades en meer

VELE SOORTEN BLOEMBOLLEN

Bestellen kan heel makkelijk en snel via WhatsApp of door ons even te bellen.

Tot snel! aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Korringaweg 31 Yerseke 0113 - 572079 ij & Lunchro kker o Ba erij & Lunchr m oo m kk Ba

Ba

B

erij & Lunchroo ak k m

zATERDAG zATERDAG 12 12 SEPTEMBER SEPTEMBER

kker

ij & Lunchro

om

zATERDAG712 12 SEPTEMBER ZATERDAG NOVEMBER zATERDAG SEPTEMBER Verse zATERDAG 12 SEPTEMBER

Ba

kker

ij & Lunchro

om

Verse Verse OliebOllen Verse OliebOllen

OliebOllen 10 stuks VOOr OliebOllen 10 10 stuks VOOr Verse stuks VOOr 10 stuks VOOr

OliebOllen 95 95 95 €8, 10 stuks €8, €8, €8,95 VOOr

Vers aankraam dekraam kraam vanaf 08.30uur! uur! €8, Vers gebakken de vanaf 08.30 Vers aan de vanaf 08.30 uur! Vers gebakken gebakken aan aan de kraam vanaf 08.30 uur!

95

Wilhelmina 4424 BB BB Wemeldinge Wemeldinge T:T:0113-626417 0113-626417 bakkerijlunchroomheidis@hotmail.com bakkerijlunchroomheidis@hotmail.com Wilhelmina straat straat 31 31 4424

Wilhelmina straat 31 4424 BB Wemeldinge T: 0113-626417 Wilhelmina straat 31 4424 BB Wemeldinge T: 0113-626417

bakkerijlunchroomheidis@hotmail.com bakkerijlunchroomheidis@hotmail.com

Vers gebakken aan de kraam vanaf 08.30 uur! Wilhelmina straat 31 4424 BB Wemeldinge T: 0113-626417

bakkerijlunchroomheidis@hotmail.com

Geopend van ma t/m za vanaf 08.30 uur

Stompe toren belegen onze topper, kilo

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke


VERSPAGINA 13

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

Zeeuwse biefstuk

€ 5,50

Slavinken

€ 0,79

Leverworst

€ 0,98

per 250 gram

Lekker mals

per stuk

Uit eigen keuken, nu extra goedkoop

per 100 gram

Uit eigen keuken en dat proef je

Heerlijke sucade stooflapjes

€ 6,95

Onze heerlijke lasagne

per 400 gram

Nu wel heel goedkoop

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

per 500 gram

€ 3,98

Weekaanbiedingen 03-11 t/m 07-11-2020

Witte heilbotfilet 500 gram

Wild seizoen is geopend!

Op voorraad: Wilde haas uit de polder Nu: € 19,95 per haas

Krabsalade 150 gram

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 5 t/m woensdag 11 november Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Zeetong

alle maten, per kg

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

Ongepelde wokgarnalen 500 gram

Meer info: www.frietwerk.nu

t e i r f e t s r e k k e l e d r o o V e j a g d n a l e in Ze ! k r e w t e i r F naar Woensdag t/m zondag tussen 17.00 en 20.00 uur is frietwerk open om de lekkerste friet, snacks en doner af te halen. Het is ook mogelijk om uw bestelling vooraf door te geven op de;

Frietwerk bestellijn 06 21 31 36 40 Wilhelminastraat 88 | Wemeldinge www.frietwerk.nu | 06-2 21 31 36 40

12.95 3.90 28.50 11.95

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV


14 FAMILIEBERICHTEN

Kerkdiensten

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

FAMILIEBERICHTEN

Zondag 8 november BIEZELINGE Christelijk Gereformeerde Kerk 10:00 uur Ds. A.G.M. Weststrate

Voorbereiding Heilig Avondmaal

17:00 uur

Ds. J. van Langevelde

Protestantse Gemeente 10:00 uur Ds. Douwe de Roest

Vooraf bij KR aanmelden verplicht

KAPELLE Hervormde Gemeente 10:00 uur Ds. L.C.P. Deventer

Max. 30 aanwezigen. Kijk of luister online

Gereformeerde Gemeente 10:00 uur Leesdienst 16:30 uur Ds. C. Harinck

UITVAART ZORG Peter Butler

HANSWEERT-SCHORE Protestantse Gemeente 10:00 uur Drs. P. Roggeband

Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

KATTENDIJKE Hervormde Gemeente 10:00 uur Ds. C. Bijman

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

Aanmelden 215803

WEMELDINGE Vrije Evangelische Gemeente 10:00 uur Ds. van den Ende

Het adres voor een

Respectvol afscheid.

Protestantse Gemeente 10:00 uur Ds. D.H.J. Steenks

Let op! I.v.m. de omstandigheden, houd de websites van de desbetreffende kerken in de gaten.

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Weekenddiensten HUISARTSEN SEH buiten de spreekuren: • ’s-Gravenpolderseweg 114b te Goes. • Tel. 0900-1785 In echte noodgevallen bel: 112 TANDARTSEN Noord- en Zuid-Beveland: • Dienstdoend tandarts via Tel: 06 22 347 209. Reservering voor spreekuren op zaterdag en zondag: bellen van 09.00 - 10.00 uur DIERENARTSEN • Dierenkliniek Goes en Dierenartsen praktijk Wemeldinge; 24/7 spoeddienst; tel: 0113-270072 • Dier&Arts - Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Yerseke, Kruiningen en Krabbedijke; 24/7 spoeddienst; tel: 0113-228866 • Landbouwhuisdieren: T 0113 342 486 • Dierenartspraktijk Lindenbergh T 06 15 384 880, 24/7 bereikbaar

PETRAKERK

Dankdag?!

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. Job 1:21b

geliefden, bewegingsvrijheid; bedrijf, gezondheid en sociale contacten. Een minuscuul virus zet ons leven op zijn kop. Hoezo danken? De Bijbelse figuur Job leed op één dag zware verliezen. Van een steenrijke, krachtige vader van veel kinderen verviel hij tot een straatarme, zieke en kinderloze man. Toch looft en dankt hij God. De grote God Die alles in Zijn hand houdt.

VERLOSKUNDIGEN • Reimerswaal, 24/7 bereikbaar op: Tel. 0113 503 842 www.verloskundigenreimerswaal.nl • Goes, 24/7 bereikbaar op: Tel. 0113 224 099 of 06 11 606 640 www.verloskundigenpraktijkgoes.nl

Wie heeft in deze barre tijden behoefte aan het organiseren van een dankdag? Een dag waarop we God van harte danken voor alles wat Hij ons gaf in de achterliggende tijd. Gezondheid; werk; energie om ons werk te doen; een goede (fruit)oogst; voedsel, kleding en een dak boven ons hoofd. Allemaal waar, maar we zijn ook - of juist - veel kwijtgeraakt:

SPREEKUUR VAN DE WIJKAGENTEN: Iedere donderdag van 17.00u tot 20.00u in het gemeentehuis Kapelle

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar:eckapelle@petrakerkkapelle.nl

Zoek Hem. Hij laat zich in en ondanks alle sores vinden.


ADVERTENTIE 15

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

*deze actie is geldig tot 15 november 2020

violen, winterheide groenblijvende heesters liguster, taxus, beuk er van ons n en profite a a e rt e ff o Vraag nu uw

verhuur van aanhangwagens enz.

L E E D R O O V HERFST , 0 0 5 2 € L TOT WE

TUINCENTRUM DE KEIJZER NOORDSTRAAT 59 | BIEZELINGE | TEL 0113-343137

Lig je te HOUTEKAMER piekeren? HOUTEKAMER

HOUTEKAMER Administraties & Belastingen Ik luister...

Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

Producten Kozijnen Glas Buitendeuren Schuifpuien

Administraties & & Belastingen Belastingen Administraties Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Kijk ook eens op onze website

Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend eenaan (kennismakings)gesprek (kennismakings)gesprek aan Bel (kennismakings)gesprek aan en en kijk kijk wat wat ik ik voor voor u u kan kan betekenen betekenen en kijktegen wat ik voor utarieven! kan betekenen tegen scherpe scherpe tarieven!

www.solidekozijn.nl

0900-0767

of chat via tegen deluisterlijn.nl scherpe tarieven!

• Verzorgen/inrichten administraties • Verzorgen salarisadministraties Irene • Verzorgen jaarrekeningen één van onze 1.500 vrijwilligers • Verzorgen belastingaangiften • Afwikkelen nalatenschappen • Overige (bedrijfs)adviezen

Praten lucht op! anoniem - dag en nacht

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: 0113-853744 /-/Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: 0113-853744 Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: Tel.:0113-853744 0113-853744/ /Gsm: Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl Tel.: 0113-853744 / /Gsm: Tel.: 0113-853744 Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl

GESPECIALISEERD EN GECERTIFICEERD IN: Kozijnfolie herstellen Inbraak- en brandschade herstellen

E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl

Sportief comfort Sportieve lichtgewicht veterschoen met ritssluiting in donkergrijze kleur. Merk Waldlaufer.

Spuitwerk herstellen

€ 119,95

Vuurwerkschade herstellen Hang- en sluitwerk Kozijnrubbers vervangen

Sportief makkelijk laarsje in zwart leer. Merk Ecco.

€ 139,95 Heerlijk wandelen op comfortabele schoenen uit onze collectie. Merken o.a.: Xsensible, Durea, Solidus, Gabor, Waldlaufer

Jaarlijks onderhoud aan kozijnen en deuren

Kom gezellig kijken en passen Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl

Hoogaars 12, Arnemuiden, Tel. 06-55151938 info@kozijnherstelharthoorn.nl - www.kozijnherstelharthoorn.nl

Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!


16

DAG VAN DE MANTELZORGER

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER


DAG VAN DE MANTELZORGER 17

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

Nederland staat op 10 november in het teken van de Dag van de Mantelzorger. Door heel het land wordt er waardering naar mantelzorgers uitgesproken. Ook in Kapelle wordt er aandacht aan deze dag besteed. Wethouder Annebeth Evertz over Mantelzorg in tijden van het coronavirus.

Dag van de mantelzorger ‘’Het hakt er wel in hoor het coronavirus, niet alleen bij mantelzorgers maar op alle gebieden’’ begint wethouder Evertz. ‘’Vanuit de gemeente zetten we de mantelzorgers ieder jaar in het zonnetje. Door het coronavirus gaat het dit jaar allemaal wat lastiger, maar ze krijgen zeker een attentie.’’ In een andere situatie krijgen mantelzorgers een diner aangeboden met lotgenoten. Evertz geeft aan dat dit wel heel belangrijk is, met name voor de ondersteuning van mantelzorgers. Evertz, die zelf ook mantelzorger is voor haar vader, kan zich goed in andere mantelzorgers verplaatsen. Het stukje waardering voor deze mensen begrijpt ze heel goed. ‘’Ik vind het belangrijk dat de mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De gemeente wil zich de komende jaren bezighouden met het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Deze

ondersteuning kan bijvoorbeeld in de vorm van huishoudelijke hulp zijn of iemand die af en toe de zorg uit handen neem zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Ik merk uit gesprekken dat hier wel behoefte aan is.’’ Evertz concludeert dat mantelzorg soms pittig kan zijn. ‘’Een mantelzorger zorgt voor iemand waar hij of zij een persoonlijke relatie mee heeft en dat doe je vaak met liefde. Bijvoorbeeld meegaan bij een bezoekje aan het ziekenhuis. Het is voor de meesten vanzelfsprekend dat ze diegene dan ‘even’ brengen, mocht hij of zij dit niet meer zelf kunnen. Achteraf kost dit veel tijd en energie, maar omdat dit voelt als vanzelfsprekendheid heb je dat minder door. Daarom kan een stukje waardering op de Dag van de Mantelzorger heel erg welkom zijn.’’ Meer informatie over begeleiding bij mantelzorg is te vinden op de website van Cederhof: cederhof.eu/welzijn/mantelzorg-ondersteuning

Mantelzorger Marly Lepoeter: ‘’Het zorgen zit in mijn aard’’ Het zorgen zit bij Marly Lepoeter in het bloed. De Kapelse heeft langere tijd voor haar zieke vader gezorgd en ondertussen is ze mantelzorger van haar 88-jarige moeder en ex-man die een spierziekte heeft. De dag van de Mantelzorger is, volgens de collega’s van Marly van de afdeling Burgerzaken bij de gemeente Kapelle, een dag om haar extra in het zonnetje te zetten. ‘’Ik ben eigenlijk een beetje in de mantelzorg gerold,’’ begint Marly te vertellen. ‘’Toen mijn vader een aantal jaar terug uit het ziekenhuis kwam heb ik hem samen met mijn moeder intensief verzorgd. Ondertussen is hij overleden, maar ben ik nog steeds mantelzorger voor mijn moeder. Zij woont nog zelfstandig in een woning naast Cederhof.’’ Marly gaat iedere dag naar haar moeder om haar onder andere te helpen bij huishoudelijke klusjes, boodschappen of gewoon gezellig een bakje koffie te drinken. ’s Avonds helpt ze haar moeder met het naar bed gaan. Naast zorgen voor haar moeder, zorgt ze ook voor haar ex-man Hans. ‘’Hij heeft een spierziekte en is rolstoelafhankelijk. Daarnaast zijn wij altijd goed met elkaar om blijven gaan en het is de vader van mijn kinderen. Veel mensen vinden dit bijzonder, maar het zorgen zit gewoon in mijn aard. Ook zorg ik voor mijn dochter, zij heeft dezelfde spierziekte.’’ Tweede baan In het begin noemde Marly zichzelf geen mantelzorger. ‘’Ik ben enig kind, dus ik zorgde voor mijn ouders. Voor mij was het ook vanzelfsprekend omdat ze jaren voor mij hebben gezorgd. Nu ik ondertussen de zorg van anderen ook op me heb genomen, past het woord mantelzorger beter bij me.’’ Ze geeft aan dat je als mantelzorger grenzen gaat verleggen en het ‘denken aan jezelf’ er soms bij inschiet. ‘’Mijn zoon zegt soms: mam, let je ook op jezelf?

Soms moet je even pas op de plaats nemen, want ik heb ook een huishouden en een flinke tuin waar af en toe in gewerkt moet worden. Daarnaast werk ik ook gewoon en wat mensen soms niet beseffen is dat mantelzorg eigenlijk een tweede baan is.’’ Waardering Dat ze af en toe waardering krijgt van buitenaf vindt Marly prettig. ‘’Zeker van collega’s is dat erg fijn. Soms moet ik tussendoor ineens weg en dan is er vaak veel begrip. Er is een periode geweest dat ik bij mijn moeder langsging vóór mijn werk, tussendoor en na mij werk. Op dat moment was dat gewoon nodig en vond ik dat fijn.’’ Wat voor Marly wel prettig is, is dat haar moeder en ex-man naast elkaar wonen. ‘’Dat scheelt voor mij sowieso reistijd, maar het is ook fijn dat ze af en toe bij elkaar over de vloer komen. De twee hebben nog goed contact met elkaar. Dan drinken ze bijvoorbeeld een bakje koffie samen. Dus eigenlijk is het een soort cirkeltje waarin we voor elkaar zorgen.’’ Dat voor elkaar zorgen zit ‘m in de kleine dingen gaat ze verder. ‘’Mantelzorg bestaat niet alleen uit de zware lichamelijke of mentale zorg, maar ook uit een luisterend oor of een gezellig praatje op de stoep. Dat zou ik als mantelzorger aan iedereen willen meegeven, want er zijn veel eenzame ouderen of hulpbehoevende mensen om ons heen. Die kunnen zo’n klein gebaar goed gebruiken.’’


18 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

BANDEN WISSEL WEKEN Is mijn administratie- of belastingadvieskantoor NOAB-gecertificeerd? m Welko

bij....

HERSELMAN

Vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase

Twijfelt u of onze hulp ook voor u geldt? Bel ons! 06 - 234 966 84

ACCOUNTS administratiekantoor

Ooststraat 1 - 4421 CZ Kapelle - Telefoon 0113 - 330039 - ha@zeelandnet.nl

Clarathuis.nl

WONING VERKOPEN? Immoregio is u graag van dienst

Oostelijke Kanaalweg 18 Wemeldinge T 0113 - 785 615 www.wagenhuiswemeldinge.nl

T 0113 - 785 615 www.wagenhuiswe Oostelijke Kanaalweg 18 Wem

Biezelingsestraat 41 - 4421 BN Kapelle - Tel. 01102-44897

Elze Eertink

Wilhelminastraat 9 | Wemeldinge | 0113-622000 | info@immoregio.nl

Weihoek 14 | 4416 PX Kruiningen | Tel. 0113 - 760905

SCHUTTING NODIG!? Poort standaard Grenen geimpregneerd vanaf € 225,– incl. montage. Douglas vanaf € 275,– incl. montage. Poorten gemaakt van een gegalvaniseerd poortframe met 12 planken, een kozijn en voorzien van rvs deurbeslag en gegalvaniseerde duimen en ogen.

Standaard hout betonschutting Antraciet palen en onderplaten 21 planks Douglas schermen afgewerkt met een koplat. Alles rvs geschroefd. Prijs € 105,00 per meter incl. montage. Uitgevoerd met wit/grijze palen en onderplaten € 101,00 per meter incl. montage.

Standaard hout betonschutting

Wit/grijze palen en onderplaten 21 planks grenen geïmpregneerde schermen afgewerkt met een koplat. Alles rvs geschroefd. Prijs € 85,– per meter incl. montage. Uitgevoerd met antraciet palen en onderplaten € 89,– per meter incl. montage.

NIEUW!

Hout/betonschutting met Douglas blokhutprofiel planken afgewerkt met een koplat. Antraciet betonpalen en onderplaten € 119,– per meter incl. montage.

Hout/betonschutting rotsmotief

Antraciet palen en onderplaten (2x36 cm) + betonafdekkap. 21 planks grenen geïmpregneerde schermen afgewerkt met een koplat. Alles rvs geschroefd. € 129,00 per meter incl. montage. Uitgevoerd in Douglas hout € 145,00 per meter incl. montage. Rond elke paal wordt beton gestort voor extra stevigheid!

nl) chuttingen@arhogroen. (s l ai m er pe g aa gr n Aanvrage arhoschuttingen.nl w. w w te si ze on op r ie of via het formul Afname is per 1.90 meter - Ook kunnen wij uw bestaande schutting, tuinmuur of heg verwijderen en afvoeren - Prijzen incl. BTW ARHOSCHUTTINGEN - Rilland schuttingen@arhogroen.nl / www.arhoschuttingen.nl


REDACTIE 19

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

KORTE BERICHTEN LOKAAL

Livestream muziekvereniging Apollo Onder voorbehoud van veranderingen van de richtlijnen van het RIVM en de KNMO hoopt muziekvereniging Apollo op 7 november om 20:00 uur nogmaals een thuisconcert te kunnen presenteren. Dit maal live vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. Geïnspireerd door de sfeervolle herfst hebben ze een divers programma samengesteld. Van de mysterieuze ochtendmist, via een mooie boswandeling of een verfrissende regenbui naar de schaduwen in de nacht. Meer informatie is te vinden op de social mediakanalen Instagram en Facebook. Abonneren kan op het YouTube kanaal. apollowissenkerke.nl

LOKAAL

Kwaliteitsverbetering bedrijventerrein Smokkelhoek

Jubileum Loes Coppoolse Loes Coppoolse werkt al ruim 25 jaar op de EbenHaëzerschool in Kapelle. De juf stapte de school binnen als groepsleerkracht en vervolgens werd zij Intern Begeleider, teamleider, pakte met verve de taak coördinator leerlingenvervoer op en leidde veel gespreksgroepen. En ze kent de leerlingen op haar duimpje. Vanwege de Covid-19 maatregelen werd het vieren van

dit jubileum uitgesteld. Op 28 oktober kon het feest, iets aangepast, toch doorgaan. Helemaal in stijl van de jubilaris. Haar eigen leerlingen en haar familie haalden haar in een Amerikaanse schoolbus thuis op. De overige leerlingen van het SO en VSO vormden bij de school een erehaag. Tijdens de viering in kleine groepjes deed juf Loes waar ze goed in is: puzzelen, raadsels oplossen en knopen ontwarren. Het feest werd met een gezamenlijke lunch afgesloten.

Opening Fit+ De eerste Fit+ Kapelle is afgelopen vrijdag officieel geopend door burgemeester Naterop. ‘’Fit+ is een bestaand concept uit Duitsland,’’ vertelt Maarten van Fit+. ‘’De keten is echt gefocust op de kleinere gemeenten, met als doel meer beweging naar de kleinere gemeenten te brengen. Mensen moeten nu naar de stad om echt naar een sportschool te gaan.’’ Maarten legt uit dat Kapelle de eerste gemeente is in Zeeland waar ze zijn geopend. ‘’We zijn in meerdere gemeenten geweest in Zeeland. Het was al het plan om in Zeeland te beginnen. Het grappige is dat Kapelle de eerste gemeente was waar we gingen kijken en dit is meteen de eerste locatie is geworden waar we Fit+ hebben geopend.’’ Ze hebben in de sportschool een gevarieerd aantal toestellen staan van cardio tot losse gewichten. ‘’Iedereen kan hier zijn of haar eigen tempo een ‘rondje’ sporten. Tot nu toe zijn de reacties van de inwoners enthousiast.’’

In de nieuwsbrief van het College van Burgemeesters en Wethouders naar de Raad staat dat de gemeente een subsidie vanuit de provincie Zeeland heeft gekregen voor een kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein Smokkelhoek. Het doel van de gemeente is om een aantal maatregelen in de openbare ruimte door te voeren waardoor deze kwaliteitsverbetering ontstaat. Een toekomstbestendig bedrijventerrein ziet er verzorgd uit, heeft goede verlichting, heeft aandacht voor duurzaamheid en is voor werknemers aantrekkelijk genoeg om er te werken. Op dit moment is de gemeente bezig met een inventarisatie van verbeterpunten die tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Wilt u redactie plaatsen in de Scheldepost? Dan mag u dit aanleveren op www.scheldepost.nl

Tijdens het aanleveren kunt u gelijk de datum van de plaatsing doorgeven. Ook een mini kunt u op deze manier aanleveren. De Scheldepost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten.


20 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 4 NOVEMBER

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 45  

Scheldepost | week 45  

Profile for trainews