__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

30 JUNI 2021 //column dilemmalogica //ondernemer van de week Rini Kloosterman //het Gesprek Jan-Willem Hament over zijn creatie: Leuntje en Marien Wie door Eversdijk rijdt, kan er bijna

niet omheen. De enorme Beukenboom uit 1891 is een blikvanger. Dit is een exemplaar waar Jacco Karelse, van

Karelse Boombeheer, van gaat glunderen. De gemeente Kapelle heeft een rijke geschiedenis en daar vallen de verschillende boomsoorten ook onder. De komende tijd gaat de gemeente onderzoek

Autoruitschade?

doen naar het behoud van waardevolle bomen om de huidige bomenlijst bij te werken. Jacco bekijkt, als boomtechnisch adviseur, welke bomen er nog gezond zijn en op een geschikte plek staan. ‘’Een boom kan last krijgen van schimmels, een zwam, zware stormen of een klein kevertje. Dit zijn allemaal factoren waar wij de boom op controleren.’’ Inwoners van de gemeente kunnen tot 1 augustus aangeven welke boom voor hen waardevol is of van welke

‘’Bomen hebben een

boom ze last van hebben. In een mail kan er een foto worden meegezonden en de precieze locatie van de boom. Na het

zorgplicht, net als wij’’

onderzoek komen de blijvende exemplaren op een bomenlijst te staan. Maar daarvoor moeten ze eerst door de keuring heen

Autoruitschade? Autoruitschade?

komen. Lees verder op pagina 6.

BRASS AFETARIA BERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A

WEEKMENU

BRASSERIE

Voorgerechten:

Bisque van schaaldieren of Salade met ossenhaaspuntjes en balsamico Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

ntie Uw gara abel rt fo m voor co wonen!

Bel 0113 - 251 700 Hoofdgerechten:

Gegrilde zalmfilet met lamsoren, zeekraal en groene kruidensaus of Gebakken varkenshaas medaillons met Zeeuws spek, seizoensgroenten en saus delicieux

Dessert:

Limoncello panna cotta met aardbeiensaus

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk Onderhoud en service

BEL: 0113 561386

KASTEN, WERKBLADEN en KEUKENAPPARATUUR • ruime keus • laagste prijs • wisselend assortiment

KEUKEN OUTLET WINKEL

r wel!

n niet... leuke

Goedkoper ka

Spoorstraat 18 C ‘S-GRAVENPOLDER

www.keukenoutletwinkel.nl

€22,50

Geldig van 30-06 t/m 04-07 2021

Graag vooraf reserveren! W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 www.ietsanderswemeldinge.nl

ZILVER EN PAPIERVISJES KRUPE OP WERME PLEKKEN EN OVERAOL TUSSEN NEADEN EN ZE VRETE OK AN BOEKEN. LAST VAN ZILVERVISJES? BEL 0113-639760 • WWW.TRAAS.NL

Kersen te koop!! Kole Fruit B.V. Chezeeweg 33a Wemeldinge


2

GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

Nieuws- en informatiepagina gemeente Kapelle

We zijn live! De gemeente Kapelle heeft een nieuwe website Misschien is het u al opgevallen? De gemeente Kapelle heeft een nieuwe website! Voor u als inwoner verandert er niet veel, alleen het uiterlijk is aangepast. Kapelle is niet de enige met een nieuwe website. Ook de andere Bevelandse gemeenten hebben een nieuwe website. De nieuwe website is op 28 juni gelanceerd. Een aantal foto’s die op de website gebruikt zijn, hebben inwoners voor de fotowedstrijd ingezonden. Mist u informatie op onze website? Laat het ons weten door een mail te sturen aan voorlichting@kapelle.nl.

Alle bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen per 1 juli 2021 op één website Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet elektronische publicaties. Doel van deze wet is om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving. U kunt vanaf dan op www.officielebekendmakingen.nl alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid bekijken. Informatie van gemeente Kapelle vinden op www.officielebekendmakingen.nl • U gaat naar de website www.officielebekendmakingen.nl. • U klikt bovenaan op ‘Uitgebreid zoeken’. • Daarna klikt u links op > Officiële bekendmakingen. • In het midden onder ‘Documentsoort en gedetailleerde gegevens’ vinkt u ‘Gemeenteblad’ aan. • U vult rechts onder ‘Publicerende organisatie(s)’ in: Kapelle. En daarna klikt u gemeente Kapelle aan. • Vervolgens klikt u rechts onderin op de oranje knop ‘Start zoekopdracht’. Nu ziet u alle bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen van de gemeente Kapelle. De nieuwste staat bovenaan. Ontvang nieuwe bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen in uw mailbox Voor uw gemak kunt u zich inschrijven voor de emailservice. U krijgt dan de nieuwste berichten over uw buurt in uw mailbox. Wilt u gebruik maken van deze service? Volg dan de stappen op www.overheid.nl/attenderingsservice. Nieuwe berichten ook in de Scheldepost We blijven de nieuwste bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen ook in de Scheldepost plaatsen. Deze informatie in de Scheldepost is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

Goed nieuws! Rommeldam 2021 heeft groen licht! Door alle versoepelingen kunnen wij Rommeldam toch organiseren. De Rommeldam week is van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus. Achter de schermen zijn wij druk bezig met het invullen en organiseren van de week. Dus verdere informatie over de week en het aanmelden staat binnenkort op onze facebookpagina rommeldam gemeente Kapelle. We zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen Doordat het redelijk last minute is, zijn er veel vaste vrijwilligers die door werk niet of gedeeltelijk kunnen helpen. Heb je interesse om mee te helpen? Dan ben je van harte welkom! Vanaf 13 jaar mag je jezelf aanmelden als leiding bij de A-groep. En vanaf 16 jaar bij de B-groep. Voor aanmelden als vrijwilliger mail naar: rommeldam@gmail.com. Jullie horen snel meer van ons!

Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving Uit onderzoek blijkt dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven staan. Daarom is college van B&W van plan onderstaande personen uit te schrijven uit de BRP: Pytkiewicz, Kamil Dominik, 29-04-1996 van Lavieren, Efke Jonathan, 20-07-1978 Çalı, Abdülsamet, 30-07-1995 Het gevolg van een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan zijn dat bovenstaande personen geen officiële documenten (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook kunnen zij dan geen recht meer hebben op sociale voorzieningen, zoals toeslagen, uitkeringen, financiële ondersteuning of opbouw AOW. Daarom is het belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Bent u belanghebbende en het niet eens met dit voornemen? Dan kunt u binnen drie weken na de datum van publicatie op www.kapelle.nl schriftelijk en/of mondeling een zienswijze indienen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer 14 0113 of burgerzaken@kapelle.nl.

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Gildenstraat Aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) bekend dat zij op 22 juni 2021 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het betreft percelen gelegen ten zuiden van de kern van Kapelle. Meer specifiek het gebied ten noorden en ten oosten van de rijksweg A58, ten zuiden (en één perceel ten noorden) van het Paardeweegje en ten westen van de Gildenstraat te Kapelle. De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor wonen, groen en verkeer met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30444674-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren met nummer PL-30444674-01, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 9 juni 2021. Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het collegebesluit tot aanwijzing met de bijbehorende kadastrale kaart en overige bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 24 juni 2021 kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer S.M.P. van Terheijden op telefoonnummer 14 0113 voor het maken van een afspraak.


GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

3

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving. Het besluit van burgemeester en wethouders is bekend gemaakt in de Staatscourant van 23 juni 2021, te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl. Nadat het besluit van burgermeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun percelen wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Zienswijzen Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de percelen te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 24 juni 2021, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Kapelle, postbus 79, 4420 AC Kapelle. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer S.M.P. van Terheijden op telefoonnummer 14 0113. Bezwaar De voorlopige aanwijzing door burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, op basis van de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 24 juni 2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle, postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S.M.P. van Terheijden, van de gemeente Kapelle, telefoonnummer 14 0113. Kapelle, 30 juni 2021 Burgermeester en wethouders van Kapelle

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Langeweg Aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) bekend dat zij op 22 juni 2021 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen en perceelsgedeelten aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het betreft percelen en perceelsgedeelten gelegen ten zuiden van de kern van Kapelle. Meer specifiek de locatie ten zuiden van het bedrijventerrein ‘Smokkelhoek’, ten noorden en ten zuiden van de Langeweg te Kapelle. De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor bedrijventerrein, energielandschap, verkeer en waterstaatswerken met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken. De percelen en perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30444674-02 en de daarbij behorende lijst van eigenaren met nummer PL-30444674-02, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 9 juni 2021. Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het collegebesluit tot aanwijzing met de bijbehorende kadastrale kaart en overige bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 24 juni 2021 kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer S.M.P. van Terheijden op telefoonnummer 14 0113 voor het maken van een afspraak. De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen en perceelsgedeelten ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving. Het besluit van burgemeester en wethouders is bekend gemaakt in de Staatscourant van 23 juni 2021, te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl. Nadat het besluit van burgermeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen en perceelsgedeelten, wanneer zij hun percelen/perceelsgedeelten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Zienswijzen Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de percelen en perceelsgedeelten te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 24 juni 2021, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Kapelle, postbus 79, 4420 AC Kapelle. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer S.M.P. van Terheijden op telefoonnummer 14 0113. Bezwaar De voorlopige aanwijzing door burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, op basis van de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 24 juni 2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle, postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:


4

GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl

a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure)

1 Molenweg 22 in Schore: het uitbreiden van de woning, het verplaatsen van de schuur en het realiseren van een paardrijbak. 2 Ottertjes 49 en 51 in Kapelle: het bouwen van een twee-onderéén-kapwoning. 3 Dijkwelseweg 2 in Kapelle: het vergroten van de woning en het bouwen van een vrijstaande schuur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S.M.P. van Terheijden, van de gemeente Kapelle, telefoonnummer 14 0113.

4

Ottertjes 61 in Kapelle: het bouwen van een woning.

Verleende omgevingsvergunningen

Kapelle, 30 juni 2021 Burgermeester en wethouders van Kapelle

1 Oostweg 7 in Kapelle: het legaliseren van het wijzigen van de achtergevel. 2 Wilhelminastraat 1 in Wemeldinge: het verbouwen en het wijzigen

van het gebruik van het voormalig karmacentrum naar een gebruik

BEKENDMAKINGEN

als gezinshuis ten behoeve van pleegzorg.

De officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente

MELDINGEN

Kapelle maken we elektronisch bekend. Kijk hiervoor op www.

1 Smokkelhoekweg 21 in Kapelle: activiteitenbesluit voor de bouw

officielebekendmakingen.nl. Wilt u nieuw geplaatste bekendmakingen

van 3 nieuwe opslagunits.

en kennisgevingen van uw buurt in uw mailbox ontvangen? Dan kunt

2 Kerkplein 7 in Kapelle: het verwijderen van een asbesthoudende

u zich hiervoor aanmelden via www.overheid.nl/attenderingsservice.

schoorsteenpijp.

Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten

3 Vierwegen 7 in Kapelle: het slopen van 2 loodsen met asbestverdacht materiaal na brand.

aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:

BURGERZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!

VERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 1 Noordelijke Achterweg 22 in Wemeldinge: het uitbreiden van de woning. 2 Bonzijweg 1 in Wemeldinge: het herbouwen van de bestaande schuur en het doortrekken van het dak van de woning. 3

Fluitekruid 3 in Kapelle: het plaatsen van een dakkapel.

4 Paardeweegje 3 in Wemeldinge: het plaatsen van een erfafscheiding.

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een afspraak via www.kapelle.nl/contact. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113. CONTACTGEGEVENS GEMEENTE KAPELLE Bezoekadres: Kerkplein 1, Kapelle Postadres: Postbus 79, 4420 AC Kapelle Tel. 14 0113 • gemeente@kapelle.nl • www.kapelle.nl www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com

Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?

    

              

   

 


DE SCHELDEPOST 30 JUNI

premie en voorwaar Een zorg minder! Een zorg minder! HEEFT U ADVERTENTIE

Keuzestress! Keuzestress!

GRAT

Je moet al zoveel kiezen. Je moet alkiezen zoveelwij kiezen. Gelukkig voor Gelukkig kiezen wij voor jou de beste dekking,

LAST VAN UW KUNSTGEBIT?

Een zorg minder!

• Problemen met praten en/of lachen • Ongemak tijdens het eten • Loszittend kunstgebit • Pijnlijk/gevoelig tandvlees • Ingevallen wangen • Breuk van het kunstgebit

jou de beste dekking, premie en voorwaarden uit. premie en minder! voorwaarden uit. Een zorg

prothe IS s check! e

Heeft u last van uw kunstgebit doordat uw kunstgebit (te) los zit of veroorzaakt deze regelmatig pijn? Dit is tegenwoordig gelukkig niet meer nodig! Er zijn voldoende passende oplossingen voor u, zodat uw gebitsprothese weer perfect in uw mond past. Bij onze praktijk in Kortgene en Hansweert bieden wij u praktische oplossingen aan zodat u weer met een gerust hart (en mond) kan eten, praten en lachen!

Zekerheid, verzekerd

Zekerheid, ve Zekerheid, ve

Zekerheid, verzekerd

Kortgene | Hoofdstraat 77 | 4484 CC Hansweert | Schoolstraat 28 | 4417 AB

Tandheelkundig Centrum Kapelle Kapelle

5

Tel. 0113 30 19 92 | info@thk-centrum.nl

Noord-Beveland | Hansweert

vangesselwoonwijz.nl

www.thk-centrum.nl

vangesselwoonwijz.nl

DORCAS, in actie voor de allerarmsten

Kapelle Kapelle KP58 oost-beveland.indd 1

vangesse vangesse

10-06-2021 12:04

Car Service

Garage HHoogesteger oogesteger Uw adres voor onderhoud & reparatie voor alle merken • APK Keuringsstation & AIRCO servicecentrum

d Onderhou e van & reparati CHE S I R T C E L E AUTO’S

Noordzandstraat 13 Yerseke www.kaaitje.nl

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

Dijkwelsestraat 59 • Kapelle • tel 0113 34 13 15 • garagehoogesteger.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 07-21 uur • vrijdag 07-18 uur • zaterdag 08-12 uur

Weihoek 14 | 4416 PX Kruiningen | Tel. 0113 - 760905


6

REDACTIE

MINI’S De mini’s zijn een rubriek in De Scheldepost. De mini’s kunnen alleen worden aangeleverd op Scheldepost.nl. Mini’s met een commerciële vraag of boodschap kosten €19. Particuliere mini’s zijn gratis.

 RATIS: Vijf jaargangen G creatief met kruissteek en vijftien jaargangen Ariadne. Tel: 0113 62 23 99.

 TE KOOP: TOMTOM 4,3in/11 cm EU 23 Gratis updates mogelijk. Inclusief houder voor dashboard. Samen € 50. Tel: 06 21 13 91 64. KENNISMAKING: Man, 23 jaar, doet aan modeltreinbouw en heeft een passie voor alpaca's. Zie je hier iets in? alpacalover15@gmail.com

 RATIS: Inlooptuin G Maalstede 19. Geopend op maandag, woensdag, zaterdag van 9:30 uur - 15:30 uur. Genieten van een groene omgeving met dieren!

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

‘’Bomen hebben een zorgplicht, net als wij’’ ‘’Op het eerste gezicht ziet de beuk er gezond uit,’’ begint Jacco te vertellen. ‘’Soms zit er een zwam in, een schimmel of is een boom hol. Dan kan de boom gevaarlijk zijn en omvallen. Het is belangrijk om te onderzoeken waardoor de bomen verzwakt raken en of we hier in de toekomst iets aan kunnen doen.’’ Terwijl Jacco om de boom heen loopt concludeert hij hoe bijzonder het is dat zo’n beuk stormen, oorlogen en andere externe omstandigheden overleefd. ‘’Iedereen denkt altijd dat een boom zijn voeding uit de grond haalt. Dat is gedeeltelijk waar. Water haalt hij vanuit zijn wortelgestel, maar zijn energie maakt hij aan in zijn blad. Dus via het blad komen de suikers in de takken terecht en deze voeden de stam weer. Zijn afvalproduct is zuurstof en dat hebben wij weer nodig. Eigenlijk is een ‘simpele’ boom belangrijker voor onze leefomgeving, dan velen vaak denken.’’

minder mooi zijn, maar heeft wel toegevoegde waarde.’’ Het onderzoek is ruim twee weken aan de gang en het aantal waardevolle bomen loopt al op richting de driehonderd. Dit gegeven is voor Gerwen en Jacco niet geheel onbekend, maar ze merken wel dat er steeds meer bomen bijkomen. Gerwen: ‘’Ik vind de verhalen van inwoners indrukwekkend. Bomen maken veel emotie los. Ik ga graag bij deze mensen op gesprek om hierover te praten. Ook als het gaat om een negatieve ervaring met een boom. Ons doel is om na vijf jaar weer een onderzoek uit te voeren en de bomenlijst een update te geven. Dan hopen we natuurlijk dat we deze bijzondere beuk in Eversdijk weer op de lijst mogen zetten.’’

Dat bomen een belangrijke functie hebben, ook in de gemeente Kapelle, dat kan Medewerker Openbare Ruimte Gerwen Slabbekoorn beamen. ‘’Wij hebben als mensen een zorgplicht, ook voor de natuur. Kapelle heeft een aantal monumentale bomen staan, maar ook bomen die voor inwoners emotionele waarde hebben. We gaan nu, met dit onderzoek, een stapje verder door onszelf de vraag te stellen: welke komen hebben een belangrijke functie? Denk bijvoorbeeld aan een boom middenin een speeltuin die zorgt voor schaduw. Dan kan de boom wat

FONST NATEROP BURGEMEESTER

Dilemmalogica •

Wil je iemand feliciteren met

zijn nieuwe werk

Heb je (tweedehands) spullen

te koop?

Ben je op zoek naar een

schoonmaakster voor je huis?

Heb je een vakantiehuisje wat

je wilt verhuren?

Ben je op zoek naar

woonruimte? •

Ben je iets verloren?

Wil je iemand bedanken

Wil je iemand feliciteren bij

een geboorte?

Wil je iemand in het zonnetje

zetten bij een verjaardag

Wil je iemand feliciteren met

een rijbewijs

Heeft je (klein)- zoon

of dochter het zwemdiploma

behaald? Of wil je iets anders vertellen in de Scheldepost? Ga naar Scheldepost.nl en lever je mini gratis aan.

Als bestuurder, burgemeester of wethouder maar ook als individueel raadslid heb je met dilemma’s te maken. Ieder vanuit zijn of haar rol en verantwoordelijkheid. Een politieke partij kan zich daarin profileren en heldere keuzes maken. Maar als je zoals in Kapelle vijftien raadsleden hebt en acht politieke partijen, dan kunnen die keuzes uiteenlopen. Dat mag en moet ook in een democratie. Uiteindelijk komt daar ook een besluit uit.

Mensen zijn mondig, zoeken soms de poolen ofwel de uitersten op en vergoten dikwijls hun eigen belang. Luisteren naar andermans belangen is al een opgave, laat staan daar wat mee te doen.

Een mooi voorbeeld was afgelopen week de behandeling in de gemeenteraad van de bouwsteen biodiversiteit. De ene partij vindt het niet concreet en we doen toch al het nodige. De andere partij vindt het juist te weinig en mogen de ambities wel wat opgeschroefd worden. Een afspiegeling van de samenleving en die vindt zijn weerslag in de gemeenteraad.

Een werkwijze die ik vaak gebruik is die van ‘dilemmalogica’. Een kijkkader hoe je met belangen om kunt gaan: • Je start met de gedeelde waaromvraag: wat maakt dit nu de moeite waard? • Vervolgens erken je de zorgen: wie doen ertoe en waar verlangen ze naar? • Je ordent de zienswijzen: Wat scheidt en wat bindt? • En tot slot geef je perspectief op actie: Wat spreken we af en hoe pakken we door? • Je eindigt met een vervolg: deugt het en doet het deugd?

Als bestuurder ben je de hele dag door bezig met belangen af te wegen, van klein tot groot. Het zogenaamde algemeen belang, ofwel gemeenschapsbelang, moet in de weging van de verschillende individuele of groepsbelangen boven komen drijven. De gemeenschap moet er mee gediend zijn, want je hebt de machtiging gekregen om met gemeenschapsgeld zorgvuldig om te gaan. In deze tijdsgeest geen gemakkelijke opgave.

Toch is het jouw taak als bestuurder om partijen bij elkaar te brengen. Belangen te wegen en vanuit het algemeen maatschappelijk belang een knoop door te hakken.

Voor u wellicht een instrumentje om dit jaar de vakantieplannen af te wegen. Veel plezier met de gemaakte (gedragen?) keuze, een mooie zomer en blijf gezond!


ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

Te koop: JONGE, SNELLE LAPTOP, HP PROBOOK MET I5 8TH, 256 GB SSD, 15,6” SCHERM, Windows 10 Office 2019 (dus Word, Powerpoint, etc.) In nieuwstaat!

Rijkeboer

BEN JIJ AL IBIZA PROOF BIKINI

BENEN

TENEN

Permanent ontharen middels Soprano Titanium laser.

€ 199,prijs per behandeling

Nieuwprijs: € 1149;

nu voor € 450,6 maanden garantie. Bel of app: 06-46558432

Hoi! Ik ben Carlein

Bestel gemakkelijk online uw boodschappen via spar.nl

Help Carlein een rolstoelbus bij elkaar te sparen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Dorpsplein 23 | 4424 CA Wemeldinge sparrijkeboer@despar.info | 0113-870016

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

Doneer

www.spar.nl

Ook verkrijgbaar: WILGERMAIN GEUREN, MARC INBANE & QMS Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW VERBOUW ONDERHOUD Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

De Klinker 8 8 De De Klinker Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge 4421 tel. 0113-343973 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

tegelwerk leidingwerk timmerwerk metselwerk dakbedekking

Summer Sale!

Clarathuis.nl

Kortingen tot 50%

Vraag naar onze speciale aanbiedingen!

LENOVO 3 15,6” F-HD RYZEN 3 3250U 8GB ram • 256GB ssd Windows 10 pro • 2 jaar fabrieksgarantie

Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

L AP TO P -- A CT IE L LA AP PT TO OP P -A AC CT T II E E

Wilhelminastraat 86 Wemeldinge • T 0113 - 62 13 19

WWW.YOSHJI.NL

A M B A C H T E L I J K M A AT W E R K & T O TA A L R E A L I S AT IE V O O R PA R T I C U L I E R E N E N B E D R I J V E N

KEUKENS

incl. btw 599,incl. btw incl. btw btw 599,- incl. incl. incl. btw btw

Lepelstraat 7, 4401 EB Yerseke || Tel. 06 50 57 13 27 27 Lepelstraat 7, || Tel. 0113-296525 Lepelstraat 7, EB Tel. 06 Lepelstraat 7, Yerseke Yerseke Tel. 0113-296525 Lepelstraat 7, 4401 4401 EB Yerseke Yerseke Tel. 06 50 50 57 57 13 13 27 27 Lepelstraat 7, | Tel. 0113-296525 Lepelstraat 7, 4401 EB Yerseke ||| Tel. 06 50 57 13 Lepelstraat 7, Yerseke Yerseke Tel. 0113-296525 Lepelstraat 7, 4401 EB Tel. 06 www.steketeecomputers.nl Lepelstraat 7, Tel. 0113-296525 info@steketeecomputers.nl || |||| steketeecomputers.nl Lepelstraat 7, 4401 EB Yerseke Yerseke Tel. 06 50 50 57 57 13 13 27 27 www.steketeecomputers.nl Lepelstraat 7, Yerseke Yerseke Tel. 0113-296525 Lepelstraat 7, 4401 EB Yerseke || Tel. 06 50 57 13 27 info@steketeecomputers.nl steketeecomputers.nl Lepelstraat 7, Yerseke Tel. 0113-296525 www.steketeecomputers.nl info@steketeecomputers.nl | steketeecomputers.nl www.steketeecomputers.nl info@steketeecomputers.nl | steketeecomputers.nl www.steketeecomputers.nl info@steketeecomputers.nl | steketeecomputers.nl steketeecomputers.nl www.steketeecomputers.nl info@steketeecomputers.nl www.steketeecomputers.nl info@steketeecomputers.nl || steketeecomputers.nl

7


8

ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

BESTUURSLID VAN EEN VERENIGING? (OF STICHTING)

Met spoed gezocht:

ELEKTRO- EN MECHANISCH MONTEURS

In de nieuwe wet die per 01-07-21 ingaat, wordt de verantwoordelijkheid van besturen www.famateq.nl en bestuursleden verder aangescherpt.

www.famateq.nl • 06-20838316

www.famateq.nl

www.famateq.nl

Meer weten? Bel: 0113 343310 of check: www.meijling-sarneel.nl/wbtr 21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

05-02-2021 13:35

05-02-2021 13:35

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen

21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

05-02-2021 13:35

EEN ZORG MINDER! DOOR STICHTING LEERGELD HOEVEN DE KINDEREN UIT GEZINNEN WAAR ARMOEDE

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

Pluk je eigen (veld)boeket

HEERST NIET LANGS DE KANT TE STAAN, MAAR KUNNEN ZE GEWOON MEEDOEN MET HUN LEEFTIJDSGENOOTJES.

AFGELOPEN JAAR HEEFT

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

STICHTING LEERGELD OOSTERSCHELDEREGIO DIRECT EN INDIRECT RUIM 1000 KINDEREN ONDERSTEUND MET ONDER MEER DE AANSCHAF

VAN SCHOOLSPULLEN, BIJVOORBEELD: COMPUTER, AANSCHAF VAN EEN FIETS, BIJDRAGE VOOR SCHOOLREIS, ZWEMLES OF VOETBALSCHOENEN.

Nieuwsgierig?

Actie pioenrozen

1 bos voor € 1,50 4 bossen voor € 5,00 Zeekraal (ook zelfpluk) en lamsoor Softijs

www.deelcafedebuurvrouw.nl

MEER INFO? LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

/deelcafedebuurvrouw Openingstijden Woensdag 9.00 ‐ 17.00 uur /deelcafedebuurvrouw Vrijdag 9.00 ‐ 17.00 uur stichtinghartelijk@gmail.com Zaterdag 10.00 ‐ 13.00 uur tel. 06‐18697713 Nieuwsgierig? Of kom langs! www.deelcafedebuurvrouw.nl Weststraat 27 /deelcafedebuurvrouw 4421 AC Kapelle /deelcafedebuurvrouw

Openingstijden Woensdag 9.00 ‐ 17.00 uur Openingstijden Vrijdag 9.00 ‐‐ 17.00 17.00 uur uur Woensdag 9.00 Openingstijden Zaterdag 10.00 Vrijdag 9.00 ‐‐‐ 13.00 17.00 uur uur Woensdag 9.00 17.00 uur Zaterdag 10.00 ‐ 13.00 Vrijdag 9.00 ‐ 17.00 uur uur Nieuwsgierig? Zaterdag 10.00 ‐ 13.00 uur Nieuwsgierig? www.deelcafedebuurvrouw.nl

stichtinghartelijk@gmail.com tel. 06‐18697713 Blauwhoefseweg 2c 4416 RC Kruiningen info@pluktuinbloemenzee.nl www.pluktuinbloemenzee.nl 06-11 65 82 27 @pluktuinbloemenzee

Opening ijden: Of kom langs!

Zondag gesloten Weststraat 27 uur Maandag 13.00-17.30 Dinsdag t/m zaterdag 442110.00-17.30 AC Kapelle uur

Goudverf

/deelcafedebuurvrouw stichtinghartelijk@gmail.com stichtinghartelijk@gmail.com tel./deelcafedebuurvrouw 06‐18697713 tel. 06‐18697713 stichtinghartelijk@gmail.com tel. 06‐18697713 Of kom langs! Of kom langs! Weststraat 27 Weststraat 27 Of kom 4421 AClangs! Kapelle 4421 AC Kapelle Weststraat 27 4421 AC Kapelle

Gezond blijven en fit worden is nu belangrijker dan ooit!

VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

www.deelcafedebuurvrouw.nl Nieuwsgierig? /deelcafedebuurvrouw www.deelcafedebuurvrouw.nl /deelcafedebuurvrouw

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

:Personal training :Duo training :Deskundig voedingsadvies :Yoga Kom langs voor een intakegesprek of bezoek de website en bekijk de mogelijkheden. 06-10481129 www.naylabelza.nl Nayla Belza Personal Training Dorpsstraat 57, Wemeldinge

RESERVEREN VERPLICHT! UITERLIJK DONDERDAGMIDDAG 12 UUR DOORGEVEN AANMELDEN VIA PLANNING@VROONE.NL


REDACTIE

DE SCHELDEPOST 30 JUNI LOKAL E OND E R NE M E R

9

IN HET KORT

LOKALE ONDERNEMER VAN DEZE WEEK:

LOKAAL

RINI KLOOSTERMAN

Jaarlijkse ringrijwedstrijd keert terug in Wemeldinge

Het ondernemerschap zit bij Rini, eigenaar van Kloosterman Motoren, in het bloed. Met een opa, een vader, broers en zussen die allemaal zelfstandig ondernemers waren, was de drempel niet groot om ook voor zichzelf te beginnen. Hij gaat aan de slag in de motorbranche, want ook deze liefde heeft hij meegekregen vanuit eerdere generaties. ‘’Mijn opa reed in het begin van de vorige eeuw al op een 'Harley'. Mijn oudere broers reden ook en sleutelden aan brommers en motoren. Kortom, ik weet niet beter.’’ Rini heeft jaren samen met een compagnon een motorzaak gehad in Kruiningen, Motorini. Deze zaak heeft hij verkocht en sinds januari 2021 is hij onder een nieuwe naam begonnen aan de Choorhoekseweg 12 in Wemeldinge. Samen met zijn zoon Kevin, is Rini volop bezig in de nieuwe garage. Er staan al verschillende scooters en motoren klaar voor de verhuur en ook voor reparaties staat hun deur open. ‘’Ik heb de liefde voor motoren doorgegeven aan mijn zoon.’’ Kevin beaamt dit en geeft aan dat hij in de weekenden graag met zijn crossmotor rijdt en er aan sleutelt

in de garage. ‘’Ik niet hoor’’, onderbreekt Rini hem lachend. ‘’Ik ga wel graag kijken, maar ik rijd liever op een motor of scooter. Ik rijd iedere dag wel een stukje.’’ Naast het rijden, kijken vader en zoon ook graag naar motorsport op televisie of bezoeken ze evenementen. ‘’Alles met het woord ‘motor’ erin, dat vinden we interessant. Andere sporten ook hoor maar als ik moet kiezen tussen voetbal en een motorrace, dan is de keuze snel gemaakt.’’ Naast het feit dat het hun hobby is, gaan Rini en Kevin samen werken aan de naamsbekendheid van de nieuwe zaak. Daar steken ze beiden veel energie in en de heren kijken uit naar de overige zomermaanden, hét scooterverhuur seizoen.

TAART VAN DE WEEK

Ringrijderijvereniging Ons Genoegen heeft aangekondigd dat de jaarlijkse ringrijwedstrijd op zaterdag 3 juli doorgaat. Het evenement vindt plaats in de Dorpsstraat in Wemeldinge van 10.00 tot 17.00 uur en iedereen is welkom. Uiteraard is het belangrijk dat de bezoekers zich houden aan de 1,5 meter maatregel. Om 14.00 uur wordt er ook weer gestreden om de felbegeerde pollepel.

LOKAAL

ADRZ bedankt bewoners en medewerkers Cederhof met taarten Bewoners en medewerkers van Cederhof zijn afgelopen week getrakteerd op een lekkere taart. Wim Goudswaard, manager acute zorg, kwam namens Adrz deze speciale taarten brengen als dank voor de wekelijkse soep in tijden van corona. De koks van Cederhof kregen ook een leuke beker cadeau met als tekst "May the soup be with us" van de SEH, IC en AOA. Cederhof was erg content met deze leuke verrassing.

Elke week reikt De Scheldepost een Taart van de Week uit. Ken jij iemand die een taart verdient? Geef die persoon dan op via Scheldepost.nl. De taart van deze week gaat naar: HANNEKE VAN DEN BERGE Deze week is de taart gewonnen door Hanneke van den Berge. Ze is genomineerd door Carin Neve: ''Ze doet zoveel voor mij en ze komt altijd bij mij gezellig koffie drinken en ze is een leuke vriendin van mij.'' Een heerlijke taart van de Banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.

Puzzel mee en maak kans op een boekenbon! Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij Boekhandel Lectori en Marja’s Shop. Stuur het juiste antwoord voor zaterdag in via onze website: Scheldepost.nl/puzzel of stuur naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke. Vermeld bij uw postverzending wel uw NAW gegevens. De naam van de winnaar wordt volgende week gepubliceerd in deze krant. De winnaar van vorige week is:

Jaap Jobse

COLOFON De Scheldepost is een uitgave van Trainews Media. Advertenties: Vrijdag voor 12.00 uur reserveren via support@trainews.nl. Aanleveren voor maandag 12.00 uur via studio@trainews.nl. Redactie: Redactie kan ingezonden worden via: scheldepost.nl of redactie@trainews.nl. Commerciële redactie wordt niet geplaatst. Contact: Trainews Media | Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke 0113 70 02 02 | trainews.nl

De oplossing van vorige week:

87935 Oplossing

Wij zijn bewust met het milieu bezig, jij als trouwe lezer ook? Leg dan deze uitgave na het lezen bij het oud papier zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen we voor een prettig leesbare krant en een schoner milieu.


10 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

ACTIE VAN DE MAAND JULI Bent u op zoek naar een fiets van topkwaliteit? Een Riese & Müller fiets maakt uw fietstocht nóg comfortabeler.

Wij zetten ons in om kinderen en jongeren die geen stabiele basis hebben een veilige plek te geven; een plaats waar ze bij kunnen komen van alles wat ze hebben meegemaakt en waar ze kunnen gaan bouwen aan een hoopvolle toekomst.

0113 – 31 22 44

www.keukenplus.com Maak een afspraak voor een 3D-ontwerp

Deze maand met

gratis displayupgrade

Bouw een thuis, bouw met ons mee en...

t.w.v. € 152,90

Kijk voor alle informatie op www.rodekruis.nl/zeeland of neem contact op via bevelanden@rodekruis.nl

doneer! Kijk op: www.doneeractie.nl/ bouw-een-thuis/-45822

Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu Gevestigd

Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien.

in Goes

Symptomen overdag

• Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratie- en geheugenproblemen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond

Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven Stationsstraat 21, 4461 HP Goes

085 1302 174

Gespecialiseerde leefstijlcoaching voor slaapapneu

Symptomen ‘s nachts • • • •

Veel patiënten met slaapapneu kampen met overgewicht. Om hen te begeleiden naar een gezonde leefstijl biedt de Valeo Kliniek gecombineerde leefstijlinterventie aan. In dit tweejarige programma kijkt u samen met een persoonlijke, gespecialiseerde coach naar wat u kan verbeteren voor een betere leefstijl.

Luid snurken Onrustige en slechte slaap Regelmatig naar het toilet Angstdromen

Leefstijlcoaching • • • •

Meer beweging Gezondere voeding Leren omgaan met stress Persoonlijke begeleiding van een gespecialiseerde leefstijlcoach • Groepsbijeenkomsten met lotgenoten

Herkent u deze klachten, neem dan contact met ons op.

info@valeokliniek.nl

www.valeokliniek.nl


HET GESPREK 11

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

HE T GE SP R E K

“Ik ben door mijn kunst een publiek figuur geworden en dan vind ik het belangrijk dat je wat terugdoet voor de gemeenschap” Deze week vertelt kunstenaar Jan-Willem Hament over het ontstaan van zijn passie voor tekenen en schilderen en over zijn meest herkenbare creatie: Leuntje en Marien Een rijke carrière in de kunstwereld bracht JanWillem al van het roemrijke Guggenheim Museum in New York tot een kunstenaarsclubje in Amsterdam waar ook Herman Brood bij aangesloten zat. De meeste mensen herkennen hem echter van Leuntje en Marien, dat uit het Zeeuwse straatbeeld niet meer weg te denken is. Wat veel Zeeuwen niet weten is dat Jan-Willem ook goede doelen steunt en hij persoonlijk sponsor is van een Cubaans kunsthuis.

kunstenaarsclubje in Amsterdam terechtgekomen. Daar waren professionele mensen aan het tekenen en schilderen zoals Herman Brood, Jeroen Buitenman en nog een aantal bekende namen. Na een tijdje dacht ik alleen bij mezelf; Wat heb ik nog in Amsterdam te zoeken? Ik ga mijn eigen weg op!”

Wanneer is de affectie voor kunst bij jou begonnen? “Als kind heb ik altijd getekend. Tijdens de pubertijd is dat een beetje weggeëbd, maar later is dat allemaal weer teruggekomen. Ik heb hier geen opleiding voor gedaan, maar wel een cursus in Goes van Peter Bosier gevolgd. Daar heb ik leren schilderen en tekenen. Alleen ging ik veel te snel voor die groep. Bosier had mij geadviseerd om me bij een tekenclub of een vrije academie aan te sluiten. ‘Je kan beter je eigen gang gaan’, zei hij. In 1996 ben ik gestopt en ben ik voor mezelf gaan tekenen.”

Terug in Zeeland ontstond bij jou het idee voor Leuntje en Marien. Hoe kwam je daar precies op? “In 2007 heb ik een expositie gehouden met Leuntje en Marien. In datzelfde jaar was ik weer naar New York geweest. Toen ben ik op dat oog terechtgekomen met een punt erin. Een cirkel met een punt is een symbool voor oneindigheid. Bij elk beeld van mij zie je dat oog terugkomen. Ik hoef mijn schilderijen niet te ondertekenen, want ze zien toch wel dat ik het gemaakt heb. Leuntje en Marien zijn geïnspireerd op mijn opa en oma. Die liepen allebei in katholieke Zeeuwse dracht. Later heb ik de Grote Kerk in Goes afgehuurd voor een drietal weken. Daar heb ik tachtig tekeningen gemaakt met het Leuntje en Marienverhaal en die waren in een mum van tijd uitverkocht.”

Wat heb je zoal meegemaakt toen je zelfstandig aan de slag ging? “In 1999 ben ik samen met een vriend van me naar New York gegaan en toen heb ik een guerillastunt uitgehaald. Op 9 september 1999 heb ik 99 meter aan zwart-wit tekeningen gemaakt en tegen de muren van het Guggenheim tentoongesteld. Daar heb ik de New York Times nog mee gehaald. Toen ik terugkeerde naar Nederland leerde ik Leon van den Akker kennen. Die zat op de cartoonacademie in Amsterdam. Hij had over mijn stunt gehoord en dankzij hem ben ik bij een

Je hebt inmiddels ook een Duitse parodie op Leuntje en Marien bedacht (‘Frits und Helga’). Is de Duitse markt interessant om jouw kunst te exposeren? “Zeker, binnenkort ga ik in de Altstadt van Düsseldorf exposeren met twintig schilderijen. Het is de eerste Galerie van Europa die een expositie heeft in coronatijd. Daar wil ik een preview geven aan de mensen over wat ik ga maken. Duitsland is een goede markt. Ze vinden mijn kunst wel verfrissend. Ik ben mezelf ook aan het ontwikkelen. Daar helpen dit soort

evenementen bij.” Je maakt zelf schilderijen en tekeningen, maar ik hoor dat je je ook inzet voor andere kunstenaars? “Ik sponsor een clubje uit Cuba: Casas de Cultura. Dat is een kunsthuis in Matanzas. Ik ben in 2006 gaan reizen in Cuba en op een gegeven moment kwam ik Franco tegen. Die man is echt een multifunctioneel talent. Die kan muziek maken, beeldhouwen, schilderen, dansen. Echt ongelofelijk. Ze hebben daar alleen geen geld voor materialen. Financieel kan ik ze niet ondersteunen, maar ik kan ze wel materialen zoals verf, linnen en snaren van gitaren leveren. Vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoet hadden was er al meteen een klik. Hij maakt nu ook tekeningen van Zeeuwse klederdracht. Het is een buitengewoon artistiek persoon.” Naast je liefdadigheid voor Cuba ben je ook betrokken bij goede doelen in Nederland? “Ik zit zelf bij de Rotaryclub Goes- de Bevelanden. Het doel van de Rotary is om goede doelen te ondersteunen. Een goede zaak, want als je succes hebt, vind ik dat je een bijdrage moet leveren. Toevallig heb ik van de week nog een kleurplaat voor Terres des Hommes gemaakt. Twee jaar geleden had ik vluchtelingenkinderen getekend in ’t Beest. En ik heb mondkapjes ontworpen voor de voedselbank. Dat is goed voor je naam. Als er bijvoorbeeld een commerciële activiteit achter zit, wil ik er zelf mee anticiperen. Maar ik hoef niet te verdienen aan een Terres des Hommes. Ik ben door mijn kunst een publiek figuur geworden en dan vind ik het belangrijk dat je wat terugdoet voor de gemeenschap.”


12 VERSPAGINA

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

Alles voor de bbq

Kijk voor meer info: www.slagerij-jankees.nl

Slagers lasagne

per 400 gram

€ 3,98

Voor 1 persoon

Zeeuwse beenham

€ 1,98

Verse varkenshaassaté

€ 4,80

Varkensfiletlapjes Naturel of gemarineerd

€ 4,45

Verse kipfilet

€ 4,80

100 gram

Uit eigen keuken

Heerlijke Zeeuwse mosselen!

per 400 gram

Niet gespiest

Bij ons geniet je weer van heerlijke Zeeuwse mosselen. Reserveer snel je tafel in onze brasserie of op het terras!

500 gram

per 400 gram

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 1 t/m woensdag 7 juli. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

Schoudeeweg 1 | Wemeldinge

www.slagerij-jankees.nl

Tel: 0113-626088 | info@schoudee.nl www.schoudee.nl

Week 26 2021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

BBQ! KEUZE UIT 50 VLEES/VISSOORTEN PER PERSOON (500 GRAM), VANAF:

Komkommers

2 stuks

Hollandse tuinbonen per kilo Mooie spitskool

per kilo

Zoete galia meloen

per stuk

0.99 0.99 0.99 1.49

VARKENSSCHNITZELS

NATUREL/ GEPANEERD, 500 GRAM

PAARDENKOGELBIEFSTUK 250 GRAM

super actie!

5,

50

2,75 3,25

VARKENSROLLADE VAN DE HAM GEKRUID, PER KILO op=op VARKENSFILET ROLLADE GEKRUID PER KILO

3,75

ZEEUWSE LEVERWORST

BEKROOND MET GOUD, 2 STUKS

BBQ TIP! KIPDRUMSTICKS GEKRUID/ NATUREL PER KILO

SATÉVLEES VARKENSVLEES, GEKRUID PER KILO

2,25 5,-

RUNDERGEHAKT

2,75

PAARDENBIEFSTUK

3,-

500 GRAM

250 GRAM

8,-

PEPERSTEAKS 3 STUKS

5,-

PER STUK 5,-

NU 30% korting op vele dierenartikelen zoals: speeltjes, krabpalen, halsbanden enz. (exclusief voeding en aanbiedingen)

Onze laatste verkoopdag is 31-07-2021 Vanaf 01-08-2021 zijn wij definitief gesloten aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com


VERSPAGINA 13

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

Deze week op het menu

steak van de slager Runderhaas-medaillons met gebakken champignons

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n va is u Geniet th Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

Weekaanbieding

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

1 juli t/m 7 juli:

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Tonijnsalade € 2,00/100g Sliptong 4 stuks voor de prijs van 3!

vangst van de week Zeebaars op de huid gebakken

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Kom jij ons team versterken? Personeel gezocht: voor in de bediening en extra krachten voor de keuken en frituur! ‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Boeren belegen Stolwijker

9.

95

heerlijk romig, kilo

Eigengemaakte boterhamworst

0. 0.99 99

100 gram

Verse scharreleieren 10 stuks

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 29-06 t/m 03-07-2021 GENIETEN VAN VIS!

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Afhaalmenu’s Cafetaria:

Geldig van 30-06 t/m 04-07 2021

4 halen 3 betalen Ei-zalmsalade

huisgemaakt, 150 gram

Visbami

huisgemaakt, 500 gram

Schol/lamsoren ovenschotel huisgemaakt, 2 voor

BRASSERI

WEEKAANBIEDING

Zeebaarsfilet

3.75 7.95 14.50

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Gebakken varkenshaas medaillons met Zeeuws spek, saus delicieux, seizoensgroenten en verse friet of Gegrilde zalmfilet met groene kruidensaus, lamsoren, zeekraal en verse friet

€12,50

Sate-, of Schnitzel-, of Kibbeling menu

€9,50

Zie ook ons weekmenu op de voorpagina W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 Of kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon

400 gram

AMANDELEN 5,00 400 gram

WALNOTEN 5,00 LEKKER EN GEZOND!


14 FAMILIEBERICHTEN

Kerkdiensten

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

FAMILIEBERICHTEN

Zondag 4 juli

BIEZELINGE Christelijk Gereformeerde Kerk 10:00 uur Ds. A.D. Fokkema 17:00 uur Ds. J. van Langevelde

De vele brieven, kaarten en warme woorden na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder

Protestantse Gemeente 10:00 uur Ds. Douwe de Roest

Eline van Koeveringe – de Goffau hebben ons diep ontroerd en waren voor ons

KAPELLE Hervormde Gemeente 10:00 uur Ds. L.C.P. Deventer

allen een grote steun. Hartelijk dank! Leen van Koeveringe, kinderen en kleinkinderen

Gereformeerde Gemeente 10:00 uur Leesdienst 16:30 uur Leesdienst

Kapelle, juni 2021

HANSWEERT-SCHORE Protestantse Gemeente 09:30 uur Dhr. Ko de Visser WEMELDINGE Vrije Evangelische Gemeente 10:00 uur Ds. Reehorst Protestantse Gemeente 10:00 uur Ds. DHJ Steenks

Let op! I.v.m. de omstandigheden, houd de websites van de desbetreffende kerken in de gaten.

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Weekenddiensten HUISARTSEN SEH buiten de spreekuren: •

’s-Gravenpolderseweg 114b te Goes.

Tel. 0900-1785

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

POPPEPOPPE POPPE BEGRAFENISVERZORGING BEGRAFENISVERZORGING

In echte noodgevallen bel: 112 TANDARTSEN Noord- en Zuid-Beveland: •

Dienstdoend tandarts via

Tel: 06 22 347 209. Reservering voor

spreekuren op zaterdag en zondag:

bellen van 09.00 - 10.00 uur

DIERENARTSEN •

Dierenkliniek Goes en Dierenartsen-

praktijk Wemeldinge; 24/7

spoeddienst; tel: 0113-270072

Dier&Arts - Goes, 's Gravenpolder,

Kapelle, Yerseke, Kruiningen en

Krabbedijke; 24/7 spoeddienst;

tel: 0113-228866

• Landbouwhuisdieren:

T 0113 342 486

• Dierenartspraktijk Lindenbergh

T 06 15 384 880, 24/7 bereikbaar

• Dier&Arts, Anucura Dierzorg en Dierenkliniek Goes Neem contact op met uw eigen dierenarts, u wordt automatisch doorverbonden, 24 uur spoeddienst VERLOSKUNDIGEN •

Reimerswaal, 24/7 bereikbaar op:

Tel. 0113 503 842

www.verloskundigenreimerswaal.nl •

Goes, 24/7 bereikbaar op:

Tel. 0113 224 099 of 06 11 606 640

www.verloskundigenpraktijkgoes.nl SPREEKUUR VAN DE WIJKAGENTEN: Het spreekuur vindt wekelijks plaats op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur in het Buurtteam, Bruëlisstraat 107 te Kapelle.

0118 - 61 60 12 (24/7)

BEGRAFENISVERZORGING POPPE BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74

BEGRAFENISVERZORGING

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

POPPE

0118 - 61 60 12 (24/7) 0118 - 61 06 - 25 2460 4912 74(24/7) MINNAARD 06 25 24 49 0118 - 61 60 1274 (24/7)

0118 -0118 61 60- 61 12 60 (24/7) 12 (24/7) 06 - 250624- 25 49 24 74 49 74

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 06 - 25 24 49 74

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Henk-Jan Minnaardbegrafenisverzorging-poppe.nl begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland

Henk-Jan Minnaard

Dienstverlening voor heel Zeeland

ZORG

ZORG

- RESPECT - AANDACHT

begrafenisverzorging-poppe.nl

Henk-Jan Minnaard ZORG - RESPECT - AANDACHT ZORG -- RESPECT RESPECT -- AANDACHT ZORG AANDACHT

Dienstverlening - RESPECT - AANDACHT

voor heel Zeeland

begrafenisverzorging-poppe.nl

Afscheid nemen Dienstverlening voor heel doen Zeeland UITVAART ZORG we samen. Peter Butler Geen crematies

ZORG - RESPECT - Wilt AANDACHT u meer weten rondom een passend afscheid? Bel ons dan gerust voor een afspraak. ZORG Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw Voor een persoonlijke uitvaartwensen te bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent. RESPECT uitvaart begeleiding AANDACHT Richard Ensing Het adres voor een Respectvol afscheid.

Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

Richard Ensing

Monuta Richard Ensing T 0113 - 783 993 E info@monutarichardensing.nl I monutarichardensing.nl


REDACTIE 15

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

IN HET KORT HISTO R IE LOKAAL

Paree B.V. neemt InTec Installatietechniek uit Kapelle over

Maria Coomans, ambachtsvrouw van Wemeldinge (1717-1791) Maria Coomans, ambachtsvrouw van Wemeldinge, was een puissant rijke ongetrouwde vrouw. Ze kwam uit een vermogende familie met een zus en twee broers, alle drie kinderloos. Toen Maria alleen overbleef had zij van allen alles geërfd en bleef wonen in haar statige huis aan de Markt in Goes. Zes boerderijen in Zuid-Beveland had zij, maar met Wemeldinge had de ambachtsvrouw een heel speciale band. In de boerderij Stelhoeve had zij een prachtige kamer en boven op de dijk een theehuis zodat ze kon genieten van het uitzicht over de Oosterschelde. Twee lievelingsnichtjes bezochten haar daar vaak. Later kregen zij het grootste deel van de erfenis. Als zeer gelovige vrouw had zij grote binding met de Nederlandse Hervormde Kerk. Verbleef de ambachtsvrouw in Wemeldinge, dan zat zij altijd statig in de ambachtsherenbank.

Zeer betrokken was zij ook met de arme bevolking. Voor hen liet Maria zeven arbeidershuisjes bouwen in de Dorpsstraat, deze staan er nog. Een bordje aan de gevel op huisnummer 81 verwijst hier nog naar. Het meest zal Maria Coomans herinnerd worden door de 'orgelkwestie'. De kapitale hofstee 'De Stelhoeve' vermaakte zij aan de kerk, maar wel met de aantekening, dat er nooit een orgel voor rekening van de kerk zou mogen komen. Op den duur werd de boerderij een grote last maar dankzij onderzoek, door hoogleraar oud-Nederlands recht Mr. J.Th. de Smidt, werd bekend dat deze bepaling niet meer rechtsgeldig was en kon de boerderij verkocht worden.

Werktuigbouwkundig installateur InTec Installatietehcniek uit Kapelle is met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021, onderdeel van Paree B.V.. Familiebedrijf InTec bestaat sinds 1995 en levert diensten op het gebied van onder andere verwarming, airconditioning en sanitair. Op 17 juni was met een officieel tekenmoment de overname beklonken. De afgelopen maanden hebben beide bedrijven al opdrachten ontvangen waarbij ze hun krachten konden bundelen. Door de overname probeert Paree B.V. in te spelen op de groeiende vraag van onder meer LED-verlichting, warmtepompen en zonnepanelen.

LOKAAL

Zeeuwse Klederdracht poppen in oude glorie herstellen Tijdens het opruimen van zolders en schuurtjes komen er poppen tevoorschijn in Zeeuwse klederdracht. De Stichting Zeeuwse Klederdracht is gespecialiseerd in Zuid-Bevelands protestantse klederdracht. Zij bieden de mogelijkheid om deze poppen in, voor zover als mogelijk, oude staat te herstellen als deze is beschadigd. De stichting roept mensen, die zo’n pop hebben liggen en hier niets meer mee doen, deze aan hen te doneren. Alle stukjes van de klederdracht die nog hergebruikt kunnen worden gaan in de opslag. Of een hele pop wordt gerestaureerd en vindt dan zijn weg naar een goede bestemming. Een afspraak maken is mogelijk via de mail: stzkgoes@gmail.com.

P E T R AK E R K

Eén naam

…want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. (Hand. 4:12) Niemand kijkt er van op als er op een misdaad een juridische sanctie volgt. Dat is rechtvaardig; er is een fout begaan en dat moet gestraft worden. Zo is het ook met de fouten die wij als mensen tegenover God maken. God is rechtvaardig en wil dat deze fouten of zonden gestraft worden. Maar wat een wonder: de Zoon van God, Jezus

Christus, wilde naar de wereld komen om de straf op al deze zonden te dragen. En daarom kan en wil God zondige mensen hun zonden vergeven. Wat een liefde en wat een onverdiende genade! Er is een mogelijkheid om te ontkomen aan de straf op de zonden; dat kan door Jezus Christus. Het enige wat God van u of jou vraagt is om Hem te geloven op Zijn Woord; het is echt waar, vertrouw Hem.

REDACTIE

Rectificatie In het bericht 'Jong en oud halen flink bedrag op voor epilepsiefonds' stond vermeld dat er geld is opgehaald

Roep de Naam van Jezus Christus aan, belijd uw of jouw zonden en wordt zalig!

door collectanten uit Biezelinge en Eversdijk. Ook in Kapelle zijn er collectanten langs de deuren gegaan,

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar:eckapelle@petrakerkkapelle.nl

zo'n 45 van de in totaal 51 collectanten.


16 FOTOPAGINA

Foto’s van Kapellenaren

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

Vergeet niet om de naam van de fotograaf en de plaats erbij te vermelden.

Deze editie: voorjaarsfoto's In deze editie plaatsen we voorjaarsfoto’s. We krijgen veel mooie beelden binnen. Prachtige foto’s van natuurgebieden, dieren die genieten van het zonnetje en oogverblindende luchten. Daar worden wij ontzettend vrolijk van! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de moeite om de foto’s met ons te delen. Natuurlijk hopen we dat jullie nog meer foto's insturen, voor de volgende editie: zomerse kiekjes. Heb je een mooie foto en wil je deze delen in De Scheldepost? Stuur je foto dan in via de website: Scheldepost.nl/foto, redactie@trainews.nl of via WhatsApp 0113 70 02 02.

Bloeiende Toscaanse jasmijn. Gemaakt in eigen tuin te Biezelinge. Foto Herman Clement.

Rozen in onze tuin in Kapelle. Foto van Jorin Sentse.

Tuin in Kapelle. Foto van Guus Remijnse

Kleindochter Nora pauzeert in de Bok. Foto door Joke Leendertse

Zwitserse Edelweiss in mijn eigen tuin in Wemeldinge. Plantje gekocht in Zwitserland en doet het wonderlijk goed in de Zeeuwse klei! Foto: Leny van de Borgt.

Cactusfoto, gemaakt in mijn kas in de tuin in Kapelle. Foto van Koos de Meij


ZEEUWEN MET EEN MISSIE 17

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

ZEEU WE N ME T E E N M I SS I E

Vissolela van Belzen heeft een droom: Een verzorgingshuis bouwen in Angola

Vissolela van BelzenCaxala uit Goes

Het is een druilerige ochtend in Goes als de vrolijke Vissolela van Belzen-Caxala de deur opent. Haar enthousiasme is aanstekelijk en doet meteen de regen vergeten. Ze heeft een Zeeuwse achternaam, maar haar meisjesnaam verraadt dat ze hier niet vandaan komt. Vissolela is geboren en getogen in Angola en besluit in haar jonge jaren om samen met een vriendin te gaan studeren in Europa. Ze vliegen naar Nederland, een grote stap toentertijd. Haar leven hier is prettig en daarom wil ze iets betekenen voor haar thuisland. Ze richt de stichting Muadiakime Foundation op, een stichting met aandacht voor ouderen in Angola. Als Vissolela in Nederland aankomt, besluit ze een opleiding in de zorg te volgen. Ze start de opleiding Helpende zorg en welzijn niveau twee. ‘’Ik heb de opleiding afgerond, maar kwam er al snel achter dat deze functie niet bij mij paste. Ik wilde meer leren en heb de opleiding Verzorgende IG gevolgd. Nadat ik deze opleiding ook had afgerond stelde ik mezelf de vraag: Vissolela, kun je nog meer leren? Het antwoord was ‘ja’! Vervolgens ben ik de opleiding Verpleegkundige niveau vier gestart en heb ik het met succes afgerond.’’ Ondertussen leert ze haar huidige man kennen, ze gaan trouwen en vormen nu een gezin met drie kinderen. Vissolela is gelukkig in Nederland, maar tijdens haar studies en stages valt het haar op hoe anders de zorg in dit land is geregeld. ‘’In Angola kennen ze geen thuiszorg of verpleeghuis. Sterker nog, de inwoners weten niet eens wat een rollator is. Daar zorgen de kinderen voor hun ouders en er komen geen extra zorgmomenten van een professional aan te pas. Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik in Nederland aan de slag ging. Dat heeft me wel aan het denken gezet.’’ Arm en rijk Vissolela gaat onderzoek doen op het gebied van zorg in Angola en komt in aanraking met de stichting Moeder Theresa Culcata, waar ze mee samen gaat werken. Ze reist af naar haar thuisland en dit is het begin van haar eigen stichting Muadiakime Foundation, wat letterlijk ‘ouder zijn’ betekent. Dat het niet makkelijk gaat worden om ouderen in Angola te helpen, dat beseft Vissolela maar al te goed. ‘’De verschillen tussen arm en rijk zijn groot in mijn land. De rijkere mensen weten wel iets van

goede zorg af, maar de armere tak heeft geen idee. Ik heb zelf een goede jeugd gehad met broers, zussen en een moeder die goed voor ons zorgde. Toch hoorden wij niet bij de rijke tak en daarom wist ik maar weinig van goede zorgvoorzieningen af. Dat er fysiotherapie bestaat, dat leer je wel als kind. Maar logopedie en ergotherapie, daar had ik nog nooit van gehoord.’’ Om beter te begrijpen hoe de situatie in haar jeugd eruitzag, geeft ze een persoonlijk voorbeeld. ‘’Ik heb O-benen. Als ik in Nederland was geboren, dan had ik als kind aangepaste schoenen gekregen en hier nooit last van gehad.’’ Lachend gaat ze verder: ‘’Uiteindelijk is het met mijn benen op latere leeftijd goed gekomen, maar wat zou er gebeurd zijn als mijn moeder had geweten dat aangepaste schoenen bestonden?’’ Medische post Met de kennis uit de Nederlandse zorg in haar achterhoofd ontstaat er in de provincie Bengo, in de plaats Caxito, het plan om medische hulp te verlenen in een verzorgingshuis. ‘’De normen, waarden en tradities in Angola verschillen zo erg vergeleken met Nederland, dat de overheid niet meteen stond te springen toen ik voorstelde om een verpleeghuis te bouwen. Voor Angolezen is het een taboe om je ouders naar een verzorgingshuis te brengen.’’ Al wijzend naar de foto’s die voor haar op tafel liggen, legt Vissolela uit dat ze contact heeft gezocht met de lokale Katholieke Kerk. ‘’Het contact met de overheid liep zo stroef, dat ik het plan moest aanpassen. De priester van de kerk wilde mij graag helpen en hij heeft een medische post beschikbaar gemaakt waar ik mensen kan ontvangen die zorg nodig

hebben. Ik probeer met regelmaat naar Angola af te reizen en in deze medische post een soort spreekuren te houden. Angolezen willen geen thuiszorg, maar wel hebben ze de afgelopen jaren gebruik gemaakt van deze medische post. In de tussentijd, als ik in Nederland zit, verzamel ik onder andere verbandmateriaal, bloedsuikermeters en leesbrillen. Deze hulpmiddelen stuur ik naar Angola, zodat de Katholieke Kerk de inwoners kan helpen tijdens mijn afwezigheid.’’ Dromen Ondanks dat Vissolela haar plannen heeft moeten aanpassen, is ze blij met alles wat ze daar tot nu toe heeft kunnen betekenen. ‘’Ik heb de keuze gemaakt om naar Nederland te verhuizen, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Ouderen in Angola die ziek zijn, een beperking hebben of dementerend zijn, daar wordt vaak niet meer naar omgekeken of ze worden zelfs mishandeld omdat er te weinig kennis is om deze mensen te behandelen. Mijn leven in Nederland is goed en ik haal veel voldoening uit mijn werk in de zorg, daarom wil ik iets terugdoen.’’ De droom om er ooit een verzorgingshuis te bouwen, die heeft Vissolela nog steeds. Ze gaat zich in de toekomst focussen op het opleiden van toekomstige zorgmedewerkers in Caxito. ‘’Hoe meer inwoners kennis opdoen van het leveren van goede zorg, hoe meer mensen we kunnen helpen. Ook het opsturen van medische hulpmiddelen blijf ik doen. Particulieren die materialen over hebben of nog een oude leesbril hebben liggen, mogen dit altijd aan de stichting doneren. Want wat voor jou oud of niet meer bruikbaar is, daar kun je in Angola een oudere mee helpen.’’


18 VACATURE

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

De Keijzer B.V. Oude Rijksweg 58 - 4411 SG Rilland - Tel.nr. 06 - 82 38 73 21 EST

Wegens uitbreiding van het wagenpark zijn wij op zoek naar een

C/CE chauffeur

Tevens zijn wij op zoek naar oproepkrachten en nachtchauffeurs, of voor de vakantieperiode. Tevens in het bezit van de code 95 en een geldige bestuurderskaart. Je bent verantwoordelijk voor het transport van diverse goederen. Functie-eisen - Je beschikt over rijbewijs C /CE - Je beschikt over Code 95 en een digitale bestuurderskaart - Je bent zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid - Je bent stressbestendig en flexibel - Je communiceert tijdig en correct Arbeidsvoorwaarden - De verloning is conform de CAO - In het bezit van de benodigde papieren - Ben je enthousiast en wil je graag werken bij een energiek bedrijf? - Dan ontvangen wij graag jouw CV en bespreken we graag de mogelijkheden.

WORD JIJ ONZE TOP-COLLEGA?

VACATURE PRODUCTIELEIDER (M/V) Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven productieleider voor het aansturen van onze productie. Leidinggeven, organiseren en overzicht bewaren zijn belangrijke eigenschappen hierbij om het verloop van het productieproces te bewaken. Tezamen met het productieteam zorgt de productieleider ervoor dat de dagelijkse planning wordt behaald en op een kwalitatieve manier wordt uitgevoerd.

Wie zijn wij?

World of Oysters BV is een specialist in het verwerken, verwateren, sorteren en verpakken van oesters. Met een uniek breed assortiment oesters staan we dagelijks graag klaar voor veel gepassioneerde kwalitatieve afnemers.

Wat zijn jouw taken?

- Verantwoordelijk voor het gehele productieproces en aansturing hiervan (van inslag tot uitslag van oesters); - Het maken en verzorgen van productie- en personeels-planningen om een optimaal productie verloop te borgen; - Het zorgdragen en bewaken van periodiek onderhoud van de installaties in de productiehal; - Het bewaken van naleving van alle kwaliteitsvoorschriften en stimuleren van voedselveilig werken en het nazien hierop; - Het motiveren en onderhouden van een goede teamsfeer en een belangrijke tussenschakel zijn tussen productie en kantoor; - Het uitvoeren van wekelijks overleg met verantwoordelijken kwaliteit en inkoop om productieproces optimaal te laten verlopen.

1906

OESTERIJ DHOOGE - YERSEKE

Wie zoeken wij?

- MBO-/ HBO opleiding op het gebied van procestechniek in de voedingsmiddelentechnologie of soortgelijke sector; - Leidinggevende ervaring in een (food)productie omgeving; - Stressbestendig en communicatief vaardig; - In staat om te delegeren en controleren; - Besluitvaardig en een sterk analytisch vermogen; - Hoog kwaliteitsbewustzijn en doorzettingsvermogen. - Flexibele inzetbaarheid, waarbij op zaterdagochtend gewerkt wordt;

Wat kunnen wij jou bieden?

- Een fulltime functie binnen een jonge en groeiende organisatie met korte communicatielijnen; - Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een internationale werkomgeving; - Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; - Voldoende doorgroei- en opleidingsmogelijkheden. Geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature? Stuur dan jouw C.V. met sollicitatiebrief voor 5 juli naar World of Oysters BV, Krab 16, 4401 PA Yerseke ter attentie van de heer Jurrie Dhooge. Of per e-mail naar jurrie@worldofoysters.com . Voor vragen over de vacature kan er contact opgenomen worden per e-mail of telefonisch op 0113-760770.

Graag uw C.V. mailen naar dekeijzerbv@kpnmail.nl T.a.v. Colette de Keijzer, tel. 06-82387321 WORLD OF OYSTERS | KRAB 16, 4401 PA YERSEKE | WWW.WORLDOFOYSTERS.COM

WORD JIJ ONZE TOP-COLLEGA? Werk aan je carriѐre bij een internationaal familiebedrijf TOP heeft productielocaties in Nederland, Frankrijk, Polen, Rusland en Amerika en is hiermee één van de grotere uienverwerkers wereldwijd. Het bedrijf is in 1952 opgericht in ’s-Gravenpolder en sinds 1990 is het familiebedrijf verder uitgebreid. De TOP groep teelt, verwerkt en verkoopt alle soorten consumptie uien, plantuien en zilveruien. De uien worden gereed gemaakt voor consumptie of verwerkt tot geschilde uien, uienolie en gebakken uien. Hiernaast worden zilveruien en groenten verduurzaamd. Het hechte familiebedrijf met meer dan 150 medewerkers, kent een compacte en platte organisatiestructuur zodat er adequaat en slagvaardig ingespeeld kan worden op de wensen van onze klanten en op ontwikkelingen in de markt. De bedrijfscultuur is open, resultaatgericht en praktisch ingesteld en kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid.

Wij zijn op zoek naar: Wij zijn op zoek naar: Heftruckchauffeur; Technisch medewerkers m/v Inpak Operator; Technisch operators m/v Teler (Rusland); Internationaal verkopers m/v Hoofd Technische Dienst; Sales support medewerker m/v International Sales Manager; Teelt agrariër m/v Productieplanner; Internationaal inkoper m/v Assistent-Productieleider.

Werken bij Top betekent werken in een dynamische omgeving, met prima voorwaarden en volop perspectief. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met Bart van Eikema Hommes.

Meer informatie? Mail naar bart.hommes@greencareerconsult.nl of bel 06-53159483


VACATURE 19

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

Op zoek naar een toffe zomerbaan? Kom werken bij Mundo Recreatie! Voor onze drukke zomerperiode zijn we op zoek naar hulp in ons magazijn. Mundo recreatie heeft verschillende webshops in zwembad- en outdoorartikelen en verzendt bestellingen naar Nederland, België en Duitsland.

ALLROUND LOGISTIEK MEDEWERKER per direct!

Jij bent de rechterhand van de logistiek voorman. Samen zorg je dat de inkomende en uitgaande stroom producten goed geregeld is en hou je het magazijn draaiende. Wat zoeken we? Je hebt een MBO2 diploma (logistiek medewerker) en je hebt een heftruckbewijs (of wilt dit halen). Je hebt computervaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en bent flexibel.

INPAKKERS juli & augustus

Je verzamelt de door klanten bestelde producten, pakt ze in en voorziet ze van de juiste verzendinformatie. Inpakken gebeurt overdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Wat zoeken we? Enthousiaste jongeren vanaf 16 jaar!

LEERLING LOGISTIEK MEDEWERKER Per direct! mogelijkheid voor vast contract

Volg jij een opleiding in de logistiek? Dan zoeken we jou! Jij verzamelt de door klanten bestelde producten en voorziet deze van de juiste verzendinformatie. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat het magazijn netjes blijft en de voorraad klopt. Wat zoeken we? Een enthousiaste logistieke leerling. Je volgt de opleiding voor logistiek medewerker of teamleider. Je hebt een heftruckrijbewijs of wilt dit halen.

Enthousiast geworden? Mail dan je brief en CV naar jurrien@mundo-recreatie.nl. Ook voor vragen of meer informatie kun je contact opne-men met Jurriën van Liere (bel: 085-1044334 of stuur een mail: jurrien@mundo-recreatie.nl). Mundo Recreatie Oostpolderweg 15 4413 NN Krabbendijke www.mundo-recreatie.nl

bp heeft op 9 tankstations een Albert Heijn to go winkel geopend. Onze gasten genieten hier van een ruime keuze aan lekker en goed eten voor onderweg én thuis. Heerlijke versbelegde broodjes en smakelijke snacks, maar ook salades, verse sappen en koffie. Zo halen onze gasten alles uit hun dag, ook onderweg! In het kader van onze samenwerking met Albert Heijn to go en de uitbreiding hiervan op onze tankstations bp Vliete en bp Voetpomp, langs de A58 bij Krabbendijke, zoeken we verkoopmedewerkers, schoonmakers en vakkenvullers. Deze locaties met, vanaf september, dit heerlijke AH to go concept vraagt om enthousiaste, ondernemende collega’s die graag in een foodomgeving willen werken en betrokken willen worden bij dit nieuwe en uitdagende traject. We zoeken

verkoopmedewerkers, schoonmakers en vakkenvullers Wij bieden: - Een leuke werkplek, in een leuk team. - Toegang tot een uitgebreid trainingsprogramma. - Een salaris van € 11,53 bruto per uur (exclusief vakantiegeld en vakantiedagen), dit is € 12,45 inclusief vakantiegeld. Een extra tijdelijke toeslag op het uurloon. - Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. - Een rooster wat 4 weken van tevoren bekend is. - Korting op diverse verzekeringen en dagjes uit. De vacatures variëren tussen de 12 en 30 uur per week. De diensten zijn wisselend, zo ook in de avond, weekend en soms in de nacht. Flexibiliteit is mogelijk en bijna alles is bespreekbaar. Zowel voor vakanties als vast. Rijbewijs en eigen vervoer zijn een must. Stuur je sollicitatie per e-mail naar recruitmentactomat@bp.com en we BELLEN je binnen 24 uur (van ma t/m vrij).

BP Krabbendijke - A58


20 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 30 JUNI

gaat verder in een nieuw jasje!

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

Luister jij?

Als iemand zijn verhaal kwijt wil…

Verder blijft alles gewoon zoals u dat van ons gewend bent

deluisterlijn.nl/ vrijwilliger Van Dusseldorpstraat 36, Goes Hontestraat 1, Rilland

contact@westerhofvoetexperts.nl

Goes / Rilland T - 0113 405165

www.westerhofvoetexperts.nl

Er zijn weer mooie boeken in de winkel…. Zoals: ‘Anders dan je droomde’, van Paul David Tripp.. Aanrader om na te denken over je huwelijk, vanuit een bijbelse invalshoek!

De Bron – christelijke boekhandel is een vrijwilligersorganisatie en steunt met de gemaakte winst een evangelisatiedoel: dit jaar Stichting in de Vrijheid, Wemeldinge en Huis van Vrede, Goes. De winkel is open, met coronamaatregelen: 1,5 meter afstand, 2 klanten in de winkel. We vinden het fijn als je komt! Bestellen kan nog steeds, en kan afgehaald worden in de winkel.

Vrije inloop ochtend Wilt u graag een ontspanningsmassage ervaren? Bent u heel benieuwd wat Reiki is en wat het voor u kunt doen? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Op deze ochtend kunt u vrij inlopen om een van onderstaande mogelijkheden GRATIS te ervaren. Laat u verzorgen, maak kennis en vooral geniet!

Wanneer: vrijdag 2 juli 2021 - 09�00 tot 13�00 uur vrijdag 16 juli 2021 - 09�00 tot 13�00 uur Locatie: De Vroone C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle (Schenkt u gratis een kop koffie of thee)

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Alfa Romeo GT coupe 153.060 km Audi A3 Sportback Hatchback 88.018 km BMW 3-serie Sedan 209.133 km BMW 3-serie Sedan 228.641 km BMW 3-serie Sedan 259.168 km BMW 3-serie Sedan 273.901 km Dacia Sandero Hatchback 89.564 km Ducati tourmotor 23.740 km Fiat 500 Hatchback 115.079 km Ford B-Max MPV 114.214 km Ford C-Max MPV 135.513 km Ford Fiesta Hatchback 63.786 km Ford Ka Hatchback 110.793 km Hymer B 694 SL camper 95.562 km Kawasaki tourmotor 14.525 km Mazda 6 Sportbreak 340.201 km Mercedes-Benz B-klasse MPV 66.444 km Mercedes-Benz E-klasse Estate 212.533 km Mercedes-Benz GLA-klasse 49.538 km Mini Countryman SUV 78.933 km Mitsubishi Outlander SUV 221.953 km Nissan Qashqai SUV 157.744 km Opel Astra Sports Tourer Stat. 172.843 km Opel Corsa Hatchback 4.044 km Opel Mokka X SUV 67.660 km Opel Zafira MPV 183.859 km Peugeot 108 Hatchback 69.254 km Peugeot 206 Cabriolet 222.856 km Renault Captur SUV 51.903 km Renault Mégane Estate Stat. 124.434 km Seat Leon Stationwagen 142.941 km Suzuki Splash Hatchback 87.956 km Toyota Auris Touring Sports Stat. 47.936 km Toyota Aygo Hatchback 107.017 km Toyota Aygo Hatchback 58.305 km Toyota Aygo Hatchback 48.386 km Volkswagen Bora/Jetta 2.5 Sedan 148.290 km Volkswagen Golf Hatchback 194.081 km Volkswagen Golf Hatchback 168.677 km Volkswagen Golf Hatchback 160.366 km Volkswagen Golf Hatchback 157.198 km Volkswagen Golf Plus MPV 179.894 km Volkswagen Golf Variant Stat. 157.526 km Volkswagen Up Hatchback 142.786 km Volkswagen Up Hatchback 78.660 km Volvo V40 Stationwagen 304.306 km

’05 ’13 ’10 ’99 ’06 ’02 ’08 ’97 ’08 ’13 ’13 ’17 ’12 ’10 ’15 ’06 ’14 ’11 ’16 ’10 ’05 ’11 ’11 ’20 ’18 ’06 ’17 ’02 ’17 ’11 ’14 ’12 ’17 ’10 ’18 ’18 ’06 ’05 ’06 ’10 ’03 ’05 ’14 ’12 ’16 ’04

€ 3.995,– € 14.450,– € 9.995,– € 2.495,– € 4.995,– € 2.250,– € 3.995,– € 2.995,– € 4.995,– € 9.750,– VERKOCHT

€ 12.995,– € 4.995,– € 58.500,– € 8.950,– € 2.250,– VERKOCHT

€ 11.650,– € 24.995,– € 13.650,– € 3.450,– € 9.995,– € 6.995,– € 18.995,– € 18.995,– € 4.250,– € 8.150,– € 1.950,– € 14.995,– € 7.495,– € 13.850,– VERKOCHT

€ 15.950,– € 4.250,– € 8.995,– € 9.250,– € € € € € € € € € €

5.950,– 7.500,– 7.495,– 7.450,– 2.495,– 4.250,– 8.450,– 4.950,– 7.450,– 1.450,–

Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen

Klaproos 98 in Kapelle 0113-269491 stichtingbabyhope.org

Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Opties: Ontspanningsmassage: - rug - arm/hand - benen

Opties: - Reiki behandeling - Energie in chakra’s opmeten - Edelstenen uittesten - en meer…

Opties: - Luisterend oor - Mentale hulp - Uitleg over wilsbeschikking - Hulp bij levens– en testament

WWW.BMOPLEIDINGEN.NL

WWW.REIKIPRAKTIJKYOU.NL

WWW.CALLALELIE.NL

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 26  

Scheldepost | week 26  

Profile for trainews

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded