__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2 JUNI 2021 //column Nee, tenzij, wordt ja, mits…. //ondernemer van de week Mark van der Moere //korte berichten Mevrouw Schipper 100 jaar Leerlingen van groep 1/2 van Kindcentrum De Linge in Kapelle zijn lekker aan het rommelen tijdens het inrichten van de

natuurhoek. Manuel, Dimitri en Mette

leren in de tuin van de school alles over

kriebelbeestjes. Dat varieert van kevers

tot lieveheersbeestjes. Die zitten verstopt

tussen de struiken en de plantjes en worden tijdelijk tevoorschijn gehaald om erover te leren.

Autor schad

De transformatie van de buitenhoek wordt

niet zomaar uitgevoerd. Directrice Ellemijn van Waveren heeft de actie opgezet in het kader van NLdoet. De Linge had grootse

plannen voor deze vrijwilligersactie, maar

mede door alle coronamaatregelen is het iets

anders gelopen. “In oktober heb ik deze actie al aangemeld, ook omdat de verwachting was dat het dan wel zou lukken tegen die

Handjes uit de mouwen

tijd. Helaas kampen we nog steeds met de gevolgen en omdat we niet veel ouders en vrijwilligers mogen uitnodigen om te helpen,

tijdens NL Doet

beperken we het dus tot het inrichten van deze buitenhoek. Als het weer mogelijk is, willen we wel stapje voor stapje het schoolplein zoveel mogelijk vergroenen.”

Autoruitschade?

Lees het volledige verhaal verder op pagina 6.

BRASS AFETARIA BERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A

WEEKMENU

Autoruitschade?

BRASSERIE

Voorgerechten:

Zeeuwse vissoep of Carpaccio met truffelmayonaise, grana padano en rucola

Hoofdgerechten:

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

Trio van kabeljauw, zalm en baars met lamsoren, zeekraal en beurre blanc saus of Gegrilde Black Angus steak met asperges en champignonsaus

Clarathuis.nl

Bel 0113 - 25

Dessert:

Bij aanschaf van een nieuwe bril, geven wij u een (zonne)bril cadeau! Actie loopt van 10-05 tot 30-06-2021. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Ooststraat 7 | Kapelle | Tel. 0113 344820 | www.booneoptiek.nl

Wat wij doen: › Tuinaanleg/renovatie › Overkappingen/ schuren/houtbouw › Hout/beton schuttingen › Tuinonderhoud

Pieters ontzorgt u van a tot z. Eén offerte, één aanspreekpunt. Hoe fijn is dat!

Aardbeien Tiramisu met Licor 43

€22,50

Geldig op 5 en 6 juni 2021

Graag vooraf reserveren! W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 www.ietsanderswemeldinge.nl

In een creatie f proces kom en we samen to t een sfeervol le invulling van uw tuin, met een hoog afwerki ngsniveau.

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com

10 JAAR

Conferencestraat 37 | 4421 DP Kapelle | administratie@tompieters.nl www.tompieters.nl | 06 21371633


2

GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Nieuws- en informatiepagina gemeente Kapelle maatschappelijk gebied actief zijn binnen de gemeente. Verder kunt u een

Van het aardgas af… Wat betekent dat voor u? Online informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte

De gemeente Kapelle werkt aan een duurzaamheidsagenda. Eén van de bouwstenen uit de duurzaamheidsagenda is ‘Warmte in de gebouwde omgeving’. De Transitievisie Warmte is een onderdeel van deze bouwsteen. In november 2020 hebben we inwoners via een online enquête gevraagd mee te denken over de Transitievisie Warmte. Daaruit bleek dat inwoners weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen en dat inwoners hierover geïnformeerd willen worden. Waar staan we? We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in 2050 in een passend tempo kunnen maken. Welke mogelijkheden zijn er en welke tussenstappen kunnen we nemen?

persoon aandragen die een prestatie of inspanning geleverd heeft, die bijzonder belangrijk is voor de maatschappij. Uiterlijk 1 juli 2021 voordragen voor Lintjesregen Wilt u iemand voordragen om in 2021 tijdens de Lintjesregen te onderscheiden? Dan is het belangrijk dat uw voorstel uiterlijk 1 juli 2021 binnen is. Gaat het om een uitreiking bij een andere gelegenheid? Dien dan het voorstel minimaal zes maanden van tevoren in. Naar aanleiding van uw voorstel adviseren de burgemeester, de Commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden de betreffende minister over het voorstel. Bij een positieve beslissing wordt de Koninklijke Onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. Meer informatie Kent u iemand die aan bovengenoemde criteria voldoet en in de gemeente Kapelle woont? Of heeft u vragen over het voordragen? Neem dan contact op met Ineke Bouwens - van de Vrie via 0113 – 33 31 29 of i.bouwens@kapelle.nl. Meer informatie staat op www.lintjes.nl.

Dit schrijven we op in de Transitievisie Warmte. In 2021 moet elke gemeente zo’n visie klaar hebben.

organiseren we een online informatiebijeenkomst op dinsdag 8 juni om

De Zeeuwse Leefstijlroute: unieke combinatie van werken aan een gezonde leefstijl en gezelligheid

19.30 uur. De bijeenkomst duurt 1,5 uur.

Persoonlijke doelen, verbeteren van uw conditie, minder medicijnen

Graag informeren we u over waar we nu staan. Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? Hiervoor

Programma

gebruiken, samen wandelen en gezelligheid. Dit zijn ingrediënten van het succesvolle leefstijlprogramma ‘De Zeeuwse Leefstijlroute’.

Tijdens deze online bijeenkomst: •

Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de

Eigen niveau

tussenstappen daar naartoe.

In twintig weken uw conditie zo verbeteren dat u een paar kilometer

Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte.

kan wandelen. Het gebruik van medicijnen verminderen of als ervaren

Praten we door over de vervolgstappen richting uitvoering.

wandelaar toewerken naar het wandelen van 20 kilometer? Dit is in het kort het doel van het leefstijlprogramma. Dit programma is voor

Wilt u deze online bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via

iedereen verschillend. Elke deelnemer werkt op zijn of haar eigen

www.kapelle.nl/bijeenkomsttvw. U ontvangt voor de start van de

niveau.

bijeenkomst een link waarmee u kunt inloggen. Als u alvast meer wilt weten over het verduurzamen van uw woning, kunt u kijken op

Starttest en intake

www.duurzaamkapelle.nl.

Voordat u begint met de wekelijkse wandelingen, neemt een zorgprofessional een conditietest en intake af. Dit kan bijvoorbeeld

Wij zien u graag op dinsdag 8 juni!

uw praktijkondersteuner zijn. Met deze testresultaten bepalen we uw instapniveau en persoonlijke doel. Zo krijgt iedereen een persoonlijk opbouwprogramma.

Wie verdient in 2022 een Koninklijke Onderscheiding?

Begeleiding

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen

van een fysiotherapeut, diëtist of leefstijlcoach. Maar ook van de

ze dat onopvallend en op de achtergrond. De meest waardevolle waardering

buurtsportcoach of vrijwilligers. Aan hun kunt u uw vragen stellen!

voor hem of haar is het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding of

U bouwt uw conditie op en werkt aan uw persoonlijke doel. En het is

‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.

ook nog eens heel gezellig om mee te doen. Elke week komt u, samen

Het uitreiken van een lintje kan het hele jaar plaatsvinden. Maar de meeste

met alle deelnemers, bij elkaar om uw nieuwe weekschema op te halen.

onderscheidingen worden uitgedeeld tijdens de Lintjesregen. Die vindt jaarlijks

Ervaringen uit te wisselen en samen een mooie wandeling te maken.

plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Voordat de burgemeester een

Zo ontmoet u de andere deelnemers. En kunt u afspreken om ook

Koninklijke Onderscheiding uitreikt, is er al een heel voortraject doorlopen.

tijdens de week samen met iemand te wandelen.

Kent u iemand die u wilt voordragen?

Workshops

Voor een Koninklijke Onderscheiding kunt u iemand aandragen met een

U wandelt elke week onder begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld zijn

Tijdens een aantal bijeenkomsten organiseren we workshops.

langdurige bijzondere verdienste binnen bijvoorbeeld het verenigingsleven

Bijvoorbeeld over een actieve leefstijl, gezonde voeding,

of voor de gehele samenleving. Bij langdurig moet u denken aan een periode

wandeluitrusting, sport- en beweegaanbod of natuurbeleving. Een

van ongeveer 15 jaar. Vaak gaat het dan om vrijwilligers die op sociaal-

unieke combinatie van werken aan een gezonde leefstijl en gezelligheid!


GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

3

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl

Meer informatie

De bestemmingsplannen hebben betrekking op het dijktracé vanaf

De testdagen vinden plaats bij TopzorgGroep Kapelle en de

de kern Hansweert in de gemeente Reimerswaal tot aan de Willem

wandelbijeenkomsten bij de Vroone. De Zeeuwse Leefstijlroute start half

Annapolder in de gemeente Kapelle. De bestemmingsplannen worden

juni. Kijk voor meer informatie of inschrijven op

opgesteld om de noodzakelijke dijkversterking in het kader van het

www.zeelandinbeweging.nl.

hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) mogelijk te maken. De ontwerpbestemmingsplannen worden samen met andere ontwerpbesluiten gecoördineerd ter inzage gelegd. De provincie Zeeland zorgt voor de coördinatie van de verschillende noodzakelijke besluiten.

Waar kan ik terecht voor

Vragen over • Opgroeien en opvoeden • Zorg over mijn kind (Jeugdhulp)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kapelle T 06 - 40 73 62 70

Op deze vooraankondiging kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Ook kunnen onafhankelijke instanties nu nog geen advies uitbrengen. Voor het indienen van zienswijzen tegen de ontwerpbestemmingsplannen en het instellen van beroep tegen vastgestelde

E cjg@kapelle.nl Telefonisch bereikbaar: maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. U kunt het telefoonnummer ook gebruiken voor WhatsApp.

bestemmingsplannen wordt tijdens de planologische procedure gelegenheid geboden. Informatie

Buurtteam Kapelle:

Vragen over

T 0113 - 34 34 74 (heel de week telefonisch bereikbaar)

• Informatie en advies over allerlei zorg en ondersteuning

E info@cederhof.eu

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes

Vragen over

T 0113 - 23 91 00

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

• •

Werk, inkomen en schulden Hulp bij het zelfstandig thuis wonen (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding

BEKENDMAKINGEN De officiële bekendmakingen/kennisgevingen van de gemeente Kapelle publiceren we elektronisch. Kijk voor bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl en voor kennisgevingen op www.kapelle.nl/bekendmakingen. Via de e-mailservice kunt u de ontvangen. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra

Vragen over

Cederhof Welzijn E info@cederhof.eu

Kapelle, 2 juni 2021

actuele bekendmakingen/kennisgevingen automatisch per mail

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

T 0113 - 34 34 74 (heel de week telefonisch bereikbaar)

gemeente Reimerswaal via telefoonnummer 14 0113.

van GR de Bevelanden

E wiz@grdebevelanden.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle of de

• Mantelzorgondersteuning • Vrijwilligerswerk en vrijwillige hulp • Activiteiten in de buurt

service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:

Burger Adviesraad Kapelle

VERGUNNINGEN

De Burger Adviesraad (BAR) is ingesteld door de gemeente Kapelle en benoemd door de gemeenteraad voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies over zaken binnen het sociaal domein. T 06 – 23 38 55 55

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Vragen over • Sociaal domein

E bar@kapelle.nl

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen ‘dijkversterking Hansweert’ Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven

1

Molenweg 22 in Schore: het uitbreiden van de woning en het

verplaatsen van de schuur.

2

Korte Eeweg 2 in Wemeldinge: het bouwen van een

bedrijfsverzamelgebouw. 3 Oostweg 7 in Kapelle: het legaliseren van het wijzigen van de achtergevel. 4 Vroonlandseweg 51 in Kapelle: het plaatsen van een overkapping aan het clubhuis.

burgemeester en wethouders van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal

5

kennis van het voornemen om bestemmingsplannen voor te bereiden voor de

6 Rijksweg 3A, 002, 003 en 004 in Kapelle: het aanbouwen van een garage/stalling voor vrachtwagens.

dijkversterking Hansweert – Willem Annapolder. Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat de ontwerpbestemmingsplannen binnenkort ter inzage worden gelegd. Dit wordt op dat moment bekend gemaakt. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplannen

Kloosterweg 1C in Kapelle: het bouwen van een bedrijfsgebouw.

Verleende omgevingsvergunningen 1 Haaimeet 16 in Schore: het bouwen van een aanbouw aan de woning en het bouwen van een schuur. 2

Haaimeet 16 in Schore: het aanleggen van een in- uitrit.


4

GEMEENTENIEUWS

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl

3 Molenstraat 11 in Wemeldinge: het vergunningsvrij plaatsen van een erfafscheiding.

BURGERZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een afspraak via www.kapelle.nl/contact. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

MELDINGEN 1 Oostambachtweg 1 in Kapelle: activiteitenbesluit voor het plaatsen van folieoverkapping over de kiwiteelt. 2 Dijkwelseweg 38A in Kapelle: het verwijderen van asbest van de schuren en overkapping.

CONTACTGEGEVENS GEMEENTE KAPELLE Bezoekadres: Kerkplein 1, Kapelle Postadres: Postbus 79, 4420 AC Kapelle Tel. 14 0113 • gemeente@kapelle.nl • www.kapelle.nl

3 Amfoor 7 in Kapelle: activiteitenbesluit voor het oprichten van een inrichting (Schuttingbouw Zeeland).

Welkom, we hebben u gemist! Vanaf zaterdag 5 juni kunt u van 17.30 tot 19 uur weer komen eten bij het restaurant van Cederhof. Als u zeker wilt zijn van een plaats dan svp reserveren (op werkdagen bellen tussen 8 en 16 uur: 0113 - 342710). Ook kunt voor € 5,70 een vers gekookte, warme maaltijd van het dagmenu ophalen van 17.30 tot 19 uur bij het restaurant. Adrie van Eekelen & het topteam

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle


RAADSFLITSEN

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

5

Raadsflitsen 1 juni 2021 TEKST: ALY BREEMHAAR

Jeugdzorg: raad stemt in met fusie

Deze geplande reservedatum voor een raadsvergadering werd gebruikt om o.a. te stemmen over de veelbesproken fusie van Jeugdzorginstelling Intervence met JB West. In dit dossier staat de raad met de rug tegen de muur. Hij kan in feite niet anders dan in te stemmen met deze fusie. En daarmee met een eenmalige bijdrage voor de kosten van de fusie en met een omzetgarantie van 7 miljoen euro per jaar Zeelandbreed gedurende 5 jaar aan JB West. Dat is inclusief een tariefsverhoging van 2% die gesteld is door JB West en die niet onderhandelbaar is. Wat de raad die vraag ontlokte of de tarieven in Zeeland niet altijd te laag zijn geweest, als zelfs die tariefsverhoging van 2% niet leidt tot ‘top of the bill’. Zeeland-breed niet instemmen met deze fusie en deze financiële lasten betekent dat de zorgcontinuïteit niet gegarandeerd kan worden terwijl het daar wel om gaat. Het alternatief? Het ministerie zal dan de regie overnemen maar niet de aansprakelijkheid. De meeste fracties stemden in, het CDA met een stemverklaring waarin ze uitdrukkelijk benoemden dat hun instemming ook alleen omwille van die zorgcontinuïteit was. Ook CU, SGP en GB gaven een stemverklaring,

maar dan waarom ze niet instemden. ‘Bij twijfel niet inhalen’ (CU), ‘We kenden de risico’s toen we stopten met Intervence, maar zijn nu uiteindelijk veel duurder uit.’ (SGP), ‘Het avontuur dat het ministerie de regie overneemt, moeten we dan misschien maar aangaan als zorgvragers daar gebaat bij zijn.’ (GB) Zonneparken Ander aandachtspunt: de duurzaamheid. De bouwsteen Elektriciteit deel 2 stond op de agenda. Deze moet zorgen voor weer een beetje extra stevigheid onder de Kapelse agenda voor duurzaamheid. Want deze bouwsteen moet de kaders aangeven waarbinnen duurzaamheidsbeslissingen genomen kunnen worden. Stel dat u enkele zonnepanelen in uw tuin wilt, dan moet de gemeente weten op basis waarvan ze u wel of niet een vergunning kan verlenen. En dat geldt natuurlijk ook voor grotere voorzieningen. Vragen in de raad waren erover de plek van zonneweides: waarom niet langs de A58, waarmee je ook aan bezoekers laat zien dat Zeeland serieus bezig is met duurzame energie? En wisselen we landbouwgrond nu wel of niet in voor de aanleg van zonneparken? De gemeenteraad besluit op 22 juni of ze de Bouwsteen wel of niet aanneemt.

Instemming met afwijkende begrotingen GR’s De verschillende GR-regelingen zijn vorige week uitgebreid besproken. Vanavond werd er gestemd over wel/niet goedkeuring van hun afwijkende begrotingen. Die goedkeuring kwam er en tot veel discussie leidde het niet. De problemen en knelpunten zijn duidelijk, ook de sterke punten van bijvoorbeeld De Betho. Wel benoemde Van Opstal van D66 zijn zorg dat vergaderingen over de Gemeenschappelijke Regelingen in feite altijd over geld gaan. ‘We vervullen daarmee nauwelijks een sturende taak: wat willen we met de regelingen, wat verwachten we van de uitvoering, hoe zeer zijn we hierin nog volksvertegenwoordigers’?’ Een frustratie misschien die breder gevoeld werd tijdens deze vergadering. Bij het Intervencedrama natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld over een begrotingswijziging van SWVO. Vleugel (VVD): ‘In deze gemeente proberen we ambitieus te zijn wat betreft kostenbeheersing zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Dat zien we nauwelijks meer terug bij een GR als SWVO.’ Reden voor de VVD om tegen deze begrotingswijziging te stemmen. Nog net voor ‘het licht buiten helemaal uitgaat’ sloot Fons Naterop deze vergadering.

fruits fruits fruits de mer de demer mer

fest fest fest

Seizoensopeningopop Seizoensopening Seizoensopening op zaterdag 19en enzondag zondag20 20 juni zaterdag 19 juni zaterdag 19 en zondag 20 juni Reserveer voor 95 euro per persoon Reserveer voor 95 euro per persoon

Maak www.seafarm.nl Reserveer voor euro per persoon Maakuw uwkeuze keuzeen enboek boekvia viade95 dewebsite website www.seafarm.nl

Maak uw keuze en boek via de website www.seafarm.nl Jacobahaven 4 Jacobahaven 4 4493 ML Kamperland 4493 ML Kamperland Jacobahaven 4 www.seafarm.nl

www.seafarm.nl 4493 ML Kamperland www.seafarm.nl


© Shutterstock

6

REDACTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

MINI’S De mini’s zijn een rubriek in de Scheldepost. De mini’s kunnen alleen worden aangeleverd op Scheldepost.nl. Mini’s met een commerciële vraag of boodschap kosten €19. Particuliere mini’s zijn gratis.

 Zaterdag 5 juni. Dag van de minibieb. Kleurwedstrijd voor kinderen, lleine rommelmarkt, extra veel boeken. Adres: Korenbloem 15

 Wij voelden ons enorm gesteund door de vele kaarten, telefoontjes en mails die wij kregen in de periode voor, tijdens en na de bestralingen. Hartelijk dank hiervoor. Kees en Hannie Oele

 GRATIS: Meubels •

Salontafel

Eetkamertafel met vier eetkamerstoelen

Vierkante eettafel 1x1 meter

3-delig wandmeubel

"Na de zomer hopen we dat de natuurhoek helemaal is ingericht" Ook voor het docententeam van De Linge is het telkens weer zoeken naar wat er wel en niet mogelijk is om te organiseren op school. “Dat heeft ook te maken met het gemis van helpende handen van de ouders die we anders altijd hebben. We doen hier behoorlijk wat aan talentenontwikkeling van de kinderen. Maar daar moet je nu alternatieven voor zoeken”, zegt Ellemijn. Ondanks alle maatregelen doet de school wel mee aan NLdoet. In beperkte vorm weliswaar. “We richten ons nu bij deze actie vooral op groep 1/2. Dat heeft te maken met het feit dat er de afgelopen tijd ook groepen in quarantaine kwamen te zitten. Daarom maken we steeds de afweging om te kijken wat we precies kunnen doen.” Met de komst van het mooie weer kunnen de leerlingen ook vaker naar buiten. “Deze week kunnen

we echt weer wat doen buiten. Je probeert ze, onder andere met het inrichten van de natuurhoek, ook dingen te laten beleven. Kinderen zijn nou eenmaal graag buiten. Kleuters houden van ontdekken en experimenten en zo doen ze ook ervaring op. Kijk, nu zijn we vooral met de voorbereidingen bezig. We zien het als startsein voor de vergroening van het schoolplein. Na de zomer hopen we dat de natuurhoek helemaal is ingericht.” Verwijzing: Kindcentrum De Linge is nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen op school. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn dan kun je contact opnemen met Ellemijn van Waveren. Telefoonnummer: 0113-343368 of mailen naar linge@alberoscholen.nl.

Bel voor afspraak: 06 13 72 03 71, adres Bruelisstraat 59, Kapelle.

FONST NATEROP BURGEMEESTER

Nee, tenzij, wordt ja, mits….

Wilt u redactie plaatsen in De Scheldepost? Dan mag u dit aanleveren op www.scheldepost.nl Tijdens het aanleveren kunt u gelijk de datum van de plaatsing doorgeven. Ook een mini kunt u op deze manier aanleveren. De Scheldepost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten.

Na een omslag in het weer voel en proef je de natuur. Het schiet de grond uit, ook het onkruid. We zijn weer goed gemutst, kom maar op met die vaccinaties en de besmettingen en opnames worden elke week minder. De maand juni staat dan ook in het tekenen van ‘heropenen’. Het mag weer, waar we zo lang naar uitgekeken hebben. Samenleving en ondernemers van Kapelle, het is jullie gegund. Optimisme, maar toch is ook alertheid geboden. We zijn nog niet allemaal gevaccineerd en een Indiase variant ligt vanuit Engeland op de loer. Maar laten we de optimistische toon niet laten varen. In het gemeentehuis vergaderen we ook weer steeds meer fysiek. Digitaal vergaderen was te doen maar alle raadsleden zijn het erover eens: je mist wat. De mimiek van mensen, het elkaar in de ogen kunnen kijken, het voeren van een goed debat. Met een digitale vergadering was het toch aanpassen.

Je hoort het ook in de samenleving en bij ondernemers. Eindelijk dat contact, weliswaar nog met een mondkapje maar we willen die klant kunnen opzoeken, in de ogen kunnen kijken. Een mens is een sociaal wezen en heeft behoefte om op een natuurlijke manier te communiceren. Net als de telefoon, een mailtje, een appje of communiceren via sociale media, is beeldbellen een uitkomst gebleken en zal het een blijvertje blijven. Maar als het er echt op aan komt dan is face to face toch de uitkomst om er echt uit te komen en onze innerlijke sociale behoeften een goed gevoel te geven. Geniet van de komende maanden maar doe het bewust en doordacht en met mate, want gevaren liggen nog op de loer! Hartelijke groet, Fons Naterop, burgemeester Kapelle


ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

7

In vijf stappen naar een stralende glimlach Een stralende glimlach, Tom Hootsmans ziet ze meer dan gemiddeld. Logisch, als klinisch prothese technicus, maakt hij nieuwe en vernieuwde kunstgebitten. Tom werkt bij 4Dental in Vlissingen en is iedere dinsdag actief bij Tandheelkundig Centrum Hansweert. Ideaal voor mensen in de regio, die een nieuwe tandprothese nodig hebben. “De samenwerking met de tandartsen is prettig, zowel voor de patiënten als voor ons zelf. We werken vakkundig, maar ook laagdrempelig. Het is namelijk belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen bij het aanmeten en kiezen van een nieuw gebit.” 4Dental, één van de grote tandtechnische ondernemingen in Nederland, heeft een groot aantal tandtechnische vestigingen in Nederland, waaronder Vlissingen. Om zowel letterlijk als figuurlijk dichtbij de klanten te staan, zoekt 4Dental samenwerking met lokale tandartspraktijken, zoals in Hansweert. Terwijl tandartsen zich volledig kunnen richten op het tandheelkundige werk, heeft 4Dental de specialistische kennis voor bijvoorbeeld het maken van protheses. Tom bijvoorbeeld is hierin zo ervaren, dat hij weet hoe hij mensen hierbij zo goed mogelijk kan begeleiden. Vijf stappen naar een kunstgebit Hij vertelt: “Kiezen voor een kunstgebit is een behoorlijke stap, dat begrijp ik. Om die reden nemen wij de tijd en werk ik zo open en transparant mogelijk. In vijf stappen werken we naar een kunstgebit toe, dat volledig op maat gemaakt is. Soms nemen mensen

specialist

Zeeland! van

de proef-prothese graag even mee naar huis, alvorens definitief te beslissen. Dat kan natuurlijk. Het is een prothese die je een aantal jaren zult dragen, dus daarover wil je goed nadenken.” Zorgverzekering Tom vertelt dat de kosten voor een kunstgebit veelal grotendeels vergoed worden door de zorgverzekeraar. “Wij maken na het intakegesprek altijd een offerte, zodat mensen precies weten waar ze financieel aan toe zijn.” De open en informele manier waarop Tom over zijn werk praat, schept vertrouwen. Het is duidelijk dat hij naast mensen staat en hen zo goed mogelijk wil helpen. Implantaten Tom vertelt dat 4Dental ook samenwerkt met de implantoloog Jan Domincus. Hij is regelmatig aanwezig bij het Tandheelkundig Centrum in

Kortgene. “Hij plaatst als het ware kunstmatige wortels in je kaak, waar bovenop de prothese komt.” Vanwege corona zijn er momenteel geen open dagen. Wel kunt u een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend gesprek of prothese check.

Tandheelkundig Centrum Hansweert Schoolstraat 28 | 4417 AB Hansweert 0113 382 141 | of inschrijven via de website www.thk-centrum.nl

Dé aquarium& vijverspeciaalzaak

wist je dat… wij alles voor in en om de vijver verkopen? GRATIS er vijverwat testen Noordland 4 | 4451RP Heinkenszand | Tel. 0625336775 | info@aquariumplantenshop.nl

Bezoek ook onze uitgebreide webshop: www.aquariumplantenshop.nl Wij zijn 6 dagen per week geopend, u hoeft geen afspraak te maken. ‘s Avonds is private shopping mogelijk.


8

ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

WAT EM ME TOCH SCHAE IN DE TUUN, NOE MEE AOL DIE ROENKELS. ZE VRETE HEÊL DE TUUN LEEG! LAST VAN MEIKEVERS? BEL 0113-639760 • WWW.TRAAS.NL

SUNNY DAYS @ KNAPP

We willen de aanlevering van kleding en schoenen in de winkel spreiden. Daarom is het mogelijk aan te leveren vanaf nu tot en met zaterdag 19 juni 2021.

Oude schoenen en kleding voor een goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode. Bij minimaal een volle zak krijgt u een waardebon van € 10,=.* Schoenen kunnen ingeleverd worden bij

J&R Schoenmode. Daar krijgt u voor 1 paar schoenen een waardebon van € 10,=.*

KNAPP in Zeeland ZOMERARRANGEMENT • • •

Gezichtsbehanding 45 minuten Hairstyling Zonnige make up

€ 75 euro

De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood. Met name ouderen en eenzamen. Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne.

Bekijk onze nieuwsbrief op onze website of via QR code!

www.nachamu.org * Vraag naar de voorwaarden

J&R Schoenmode Biezelingsestraat 22A 4421 BM Kapelle Tel. 0113-341651

HEEFT U LAST VAN UW KUNSTGEBIT? • Problemen met praten en/of lachen • Ongemak tijdens het eten • Loszittend kunstgebit • Pijnlijk/gevoelig tandvlees • Ingevallen wangen • Breuk van het kunstgebit

Bonnie Mode Biezelingsestraat 46 4421 BT Kapelle Tel. 0113-345404

GRAT

prothe IS s check! e

Heeft u last van uw kunstgebit doordat uw kunstgebit (te) los zit of veroorzaakt deze regelmatig pijn? Dit is tegenwoordig gelukkig niet meer nodig! Er zijn voldoende passende oplossingen voor u, zodat uw gebitsprothese weer perfect in uw mond past. Bij onze praktijk in Kortgene en Hansweert bieden wij u praktische oplossingen aan zodat u weer met een

Kortgene | Hoofdstraat 77 | 4484 CC

Noord-Beveland | Hansweert

Wilhelminastraat 76b 4424 BD Wemeldinge

T 0113 - 622309 M 06 - 39807847

E info@knappinzeeland.nl W www.knappinzeeland.nl

NOOIT MEER NOOIT w Ook voor ellrre en nn ne errs s wiie Ook voor MEER SCHEREN N O NSCHEREN OO OIIT T meer meer scheren scheren NOOIT MEER w iie llrre n n e rrs NOOIT MEER Ook voor w e e n n e s Ook voor SCHEREN N O NSCHEREN OO OIIT T meer meer scheren scheren Gratis intake + proefGratis intake + Gratis intake oksel. + proefproef-0,00 behandeling behandeling oksel. oksel. € € 0,00 0,00 behandeling €

gerust hart (en mond) kan eten, praten en lachen!

Tandheelkundig Centrum

Kapsalon • Schoonheidssalon Manicure • Pedicure • Parfumerie

Hansweert | Schoolstraat 28 | 4417 AB Tel. 0113 30 19 92 | info@thk-centrum.nl www.thk-centrum.nl

Gratis + proefG R A T IS G R AT Tintake S oksel. GR A IIS behandeling € 0,00 Gratis intake + proefintake gesprek! behandeling oksel. € 0,00 intake gesprek! intake gesprek!

DermaLux DermaLux DermaLux

DermaLuxGOLD Led Led fototherapie, fototherapie, DermaLuxGOLD DermaLuxGOLD Led fototherapie, reiniging inclusief nabehandeling. Een heerlijk reiniging inclusief nabehandeling. Een heerlijk reiniging inclusief nabehandeling. Een heerlijk ontspanningsmoment, nu voor € 39,ontspanningsmoment, nu voor € 39,ontspanningsmoment, nu voor € 39,-

GRATIS GRATIS DermaLux intake gesprek! DermaLux ELKE HUID VERDIENT AANDACHT, BIJ MAN ÉN VROUW! DermaLuxGOLD Led fototherapie, intake gesprek! ELKE ELKE HUID HUID VERDIENT VERDIENT AANDACHT, AANDACHT, BIJ BIJ MAN MAN ÉN ÉN VROUW! VROUW!

reiniging inclusief nabehandeling. Een heerlijk DermaLuxGOLD Led fototherapie,

ontspanningsmoment, nu voorEen € 39,reiniging inclusief nabehandeling. heerlijk Definitieve Huidverbetering Definitieve Huidverbetering Definitieve Huidverbetering ontspanningsmoment, nu voor € 39,laserontharing en huidverjonging Dieptereiniging laserontharing laserontharing en en huidverjonging huidverjonging Dieptereiniging Dieptereiniging ELKE HUID VERDIENT AANDACHT, BIJ MAN ÉN VROUW! verkrijgbaar: niche geuren en andere luxe producten. ELKE Ook HUID VERDIENT AANDACHT, BIJ MAN ÉN VROUW! Ook Ook verkrijgbaar: verkrijgbaar: niche niche geuren geuren en en andere andere luxe luxe producten. producten. DefinitieveWil jij de Huidverbetering SKINSY EXPERIENCE ervaren? Wil jij SKINSY EXPERIENCE ervaren? Wilgerust jij de deen SKINSY EXPERIENCE ervaren? Definitieve Huidverbetering Kom eens langs, de koffie staat klaar! laserontharing huidverjonging Dieptereiniging Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! laserontharing en huidverjonging Dieptereiniging Weststraat 15, Kapelle salon@skinsy.nl Ook verkrijgbaar: niche|| geuren en andere|| www.skinsy.nl luxe producten. Weststraat Weststraat 15, 15, Kapelle Kapelle | salon@skinsy.nl salon@skinsy.nl | www.skinsy.nl www.skinsy.nl Ook verkrijgbaar: niche geuren en andere luxe producten. Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom eens langs, de koffie staat klaar! Wilgerust jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | www.skinsy.nl Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | www.skinsy.nl


REDACTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

9

LOKAL E OND E R NE M E R

LOKALE ONDERNEMER VAN DEZE WEEK:

MARK VAN DER MOERE Mark van der Moere mag zich sinds januari van dit jaar kersverse ondernemer noemen. In evenementenlocatie De Vroone heeft hij zijn eigen zaak gevestigd: Body & Mind Opleidingen. Daar geeft hij leiding aan een selecte groep zzp’ers die op hun beurt opleidingen, cursussen en workshops verzorgen. Dat doen ze op drie verschillende gebieden: sport, wellness & therapie en energetisch helen. Mark heeft van nature veel interesse voor sport. Zo beoefende hij onder meer voetbal, hardlopen en tennis. Maar mede door blessures koos hij voor een ander pad. “Ik ben inmiddels drie keer geopereerd aan mijn knie en ik merk dat mijn lichaam het niet meer aankan. Omdat ik veel interesse had in het verzorgen van het lichaam heb ik gekozen om een opleiding Sportmasseur te volgen. Daarom heb ik ook dit bedrijf opgestart. Als je wilt leren om voor jezelf te kunnen zorgen en je een blessure goed wilt behandelen is er in Zeeland niet echt een alternatief, op de fysiotherapeut na.” Het was zeker niet evident dat Mark deze weg ging bewandelen. Hij studeerde namelijk zeven jaar lang

logistiek. “Ik heb zes jaar als logistiek manager gewerkt, maar ik haalde daar mijn energie niet uit. Omdat ik zelf niet goed voor mijn lichaam heb gezorgd, trok het mij toch meer om de kant van sportmasseur te kiezen. Ik zie gewoon veel mensen die weinig kennis hebben van hun eigen lichaam waardoor een klein kwaaltje snel verwaarloosd wordt. Dan denk ik van – als iedereen een kleine basiskennis heeft van hoe hij met zijn lichaam om moet gaan, kan er veel voorkomen worden.” Het uitgangspunt van Body & Mind is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “Er liggen genoeg ideeën op de plank om uit te rollen. Leuke cursussen en workshops die we willen geven, dus het is te hopen dat het snel weer mag. Het belangrijkste is dat ik mensen wat kan leren over hun lichaam.”

TAART VAN DE WEEK Elke week reikt de Scheldepost een Taart van de Week uit. Ken jij iemand die een taart verdient? Geef die persoon dan op via Scheldepost.nl. De taart van deze week gaat naar:

Volg de Scheldepost op social media voor wekelijkse updates en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

AD DE JONG Deze week is de taart gewonnen door Ad de Jong. Hij is genomineerd door de familie Dominicus: ''Ad brengt en haalt al ruim vier jaar onze zoon Foort naar- en van De Tweern in Goes. Ad zorgt voor de kinderen alsof het zijn eigen kinderen zijn. Foort gaat nu fietsen naar Goes en we gaan Ad missen.''

Een heerlijke taart van de Banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.

Puzzel mee en maak kans op een boekenbon! Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij Boekhandel Lectori en Marja’s Shop. Stuur het juiste antwoord voor zaterdag in via onze website: Scheldepost.nl/puzzel of stuur naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke. Vermeld bij uw postverzending wel uw NAW gegevens. De naam van de winnaar wordt volgende week gepubliceerd in deze krant. De winnaar van vorige week is:

Yannick Imanse

COLOFON De Scheldepost is een uitgave van Trainews Media. Advertenties: Vrijdag voor 12.00 uur reserveren via support@trainews.nl. Aanleveren voor maandag 12.00 uur via studio@trainews.nl. Redactie: Redactie kan ingezonden worden via: scheldepost.nl of redactie@trainews.nl. Commerciële redactie wordt niet geplaatst. Contact: Trainews Media | Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke 0113 70 02 02 | trainews.nl

De oplossing van vorige week:

71818 Oplossing

Wij zijn bewust met het milieu bezig, jij als trouwe lezer ook? Leg dan deze uitgave na het lezen bij het oud papier zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen we voor een prettig leesbare krant en een schoner milieu.


10 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI ntie Uw gara abel rt o f m voor co wonen!

k o e l -

e n

e l e k t r o t e c h n i e k

goede se

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

Voor eeninstallatiebedrijf Koel- & elektrotechnisch REPARATIE • SERVICE • NIEUWBOUW

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties

Voor KOEL- EN

Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk

VRIESCELLEN

Onderhoud en service

BEL: 0113 561386

Tevens uw adres voor airconditioning

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Nijverheidstraat 1 • Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

KASTEN, WERKBLADEN en KEUKENAPPARATUUR • ruime keus • laagste prijs • wisselend assortiment

KEUKEN OUTLET WINKEL

r wel!

n niet... leuke

Goedkoper ka

Gezond blijven en fit worden is nu belangrijker dan ooit! :Personal training :Duo training :Deskundig voedingsadvies :Yoga Kom langs voor een intakegesprek of bezoek de website en bekijk de mogelijkheden. 06-10481129 www.naylabelza.nl

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.

Nayla Belza Personal Training Dorpsstraat 57, Wemeldinge

Spoorstraat 18 C ‘S-GRAVENPOLDER

Leven gaat voor.

www.keukenoutletwinkel.nl

TEL. 0113 78 30 00

ervaren in de modernste duurzame techniek

LOOPT U GRAAG OP SLIPPERS OF SANDALEN? Ook in de

Meer info over duurzaam wonen? Neem een kijkje op: www.intec-kapelle.nl/diensten/duurzaam

lente en de zomer klachtenvrij

en heeft u (podotherapeutische) zolen dan zijn FITS wellicht iets voor u!

wandelen?

In de tuin, binnenshuis of op zomervakantie. Het zijn voorbeelden van momenten waarop we vaak geen schoenen dragen, maar slippers of sandalen. Voor veel mensen met voetklachten is het lopen op slippers of sandalen niet (lang) mogelijk. Daar is nu een goede oplossing voor!

Omdat u thuis het comfort wilt

lijk handmatig vervaardigd. Maak nu alvast een afspraak met één van de podotherapeuten van Hallux Westerhof Voetexperts, zodat u uw voeten nog dit voorjaar de vrijheid kunt geven.

voor het aanmeten van de zolen en de slippers Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op belt u ons www.fitsfootwear.nl

Car Service

Garage HHoogesteger oogesteger Uw adres voor onderhoud & reparatie voor alle merken • APK Keuringsstation & AIRCO servicecentrum

d Onderhou e van & reparati CHE ELECTRIS AUTO’S

Bij Hallux Westerhof Voetexperts met vestigin- Naast de vestigingen in Middelburg en Goes is te maken voor gen in o.a. Middelburg en Goes kan uw steun- het ook mogelijk een afspraak0113 405165 zool dienen als basis voor het voetbed van een de spreekuren in Oostkapelle en Rilland. contact@westerhofvoetexperts.nl moderne slipper of sandaal. Wij leveren op maat gemaakte slippers met een ingebouwde therapeutische ondersteuning zoals je eigen van Dusseldorpstraat 36, Goes steunzool. Daar zie je niets van, maar je voelt het natuurlijk wel omdat het precies de onHontestraat 1, Rilland dersteuning biedt die jouw voeten nodig hebben. Wij werken samen met FITS Footwear, www.westerhofvoetexperts.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 07-21 uur • vrijdag 07-18 uur • zaterdag 08-12 uur waardoor er een breed scala aan mogelijkheRavensteijnweg 1 – Middelburg den aanwezig is. De slippers en sandalen zijn T: 0118 - 236 075 er voor zowel dames als heren en verkrijgbaar www.hallux.nl in vele modellen, kleuren en materiaalsoorten. De slippers worden samen met een van onze hebben ons toegelegd op EXCLUSIEVE en mooie LED verlichting en wij hebben een ruime keuze podotherapeuten uitgezocht aan de hand van Van Dusseldorpstraat 36Wij – Goes een modellenboek en een stalenboek, zo ontT: 0113 - 405 165 voor u samengesteld. Onze service gaat verder dan alleen verkopen, Ons team van specialisten werpt u uw eigen slipper. Daarna worden de www.hallux.nl slippers of sandalen aangemeten en uiteinde-

Dijkwelsestraat 59 • Kapelle • tel 0113 34 13 15 • garagehoogesteger.nl

komen op verzoek bij u inmeten/monteren van de gekochte armaturen

SPECIALITEIT INDIRECTE PLAFOND/PLINT LED VERLICHTING Mocht u vragen/adviezen willen hebben stuur ons gerust een mail: info@lightathomeverlichting.nl

Verlichting voor elk budget www.lightathomeverlichting.nl


REDACTIE 11

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

IN HET KORT HISTO R IE

Schore

In 1237 kwam er een nieuwe abdij van de Cisterciënsers van Sint Bernhard in Hemiksem, aan de Schelde, ten zuiden van Antwerpen. Deze abdij kreeg allerlei schenkingen, waaronder een schenking van zestig gemeten grond in Schore. Uit geschriften is bekend dat de graaf de abdij voor vrijheid van grondbelasting geschonken heeft. Ook kreeg de abdij vrijdom van tol, wat belangrijk was voor het vervoer van landbouw- en veeteeltproducten uit Schore naar Hemiksem. Op het kaartje van de eerste aflevering van deze serie kunt u bij Schore naast de kerk een speciaal tekentje zien, dit is geen kerkje of kapel maar een kloosterstede. Een plaats waar de monniken leefden en werkten en een grote voorraadschuur hadden. De monniken hebben waarschijnlijk geholpen bij het dijkherstel maar voornamelijk zullen zij gewerkt hebben om de schorren, de naam Schore komt mogelijk van schorren, binnen de dijk in cultuur te brengen om hier landbouw te bedrijven. De abdij kreeg nog meer schenkingen van onder andere Dodijn van Schore, zijn vrouw Gheyla en zijn dochter Cecilia. Toen in 1266 het totale bezit in Zuid-Beveland verkocht werd aan het victorinnenklooster in Biezelinge, was dit inmiddels 80 gemeten. De abt wilde liever in Brabant uitbreiden, een prima overeenkomst. Het victorinnenklooster wilde graag grond bijkopen

LOKAAL

Collecte Longfonds in Wemeldinge een groot succes Dankzij de inzet van de collectanten en alle gulle gevers in Wemeldinge is er een bedrag opgehaald van bijna €1.300. Dit is inclusief digitale inzamelingen. Het Longfonds wil iedereen hartelijk bedanken.

en de abt wilde graag naar de zandgronden. De monniken waren al lang blij denk ik, ze vonden het werk in de zware klei maar niks. De kloosterstede heeft gelegen op de plaats tussen de Steenweg en de Eeweg, ter hoogte van Stal Hexagon. Trijnie Lepoeter-Boes

Mevrouw Schipper 100 jaar Op 31 mei is mevrouw SchipperKole honderd jaar geworden. Ze was blij verrast met het bezoek van burgemeester Naterop en ook haar zoon Chris at een taartje mee. Alle bewoners van Cederhof genoten op haar verjaardag van een speciaal gebakje met het getal '100' erop. Medewerkers hadden ook haar appartement en de huiskamer versierd op deze feestelijke dag.

PE T R AK E R K

In de negentiende eeuw leefde in Chicago ene Horatio Spafford. Hij verloor in korte tijd zijn zoon en zijn carrière. Dit besloot hem de overtocht naar Europa te maken met zijn vrouw en vier dochters om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij stuurde zijn vrouw en dochters alvast vooruit om zelf wat zaken te regelen. Zijn dochters verdronken

Collecteweek Epilepsiefonds In de week van 7 tot en met 12 juni gaan ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis in Kapelle, Biezelinge en Eversdijk te collecteren voor het Epilepsiefonds. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Dit jaar staat er op elke collectebus een IDEAL QR-code. Daarmee kan iedereen aan de deur doneren met zijn mobiele telefoon. Hierdoor is het nog eenvoudiger om te geven aan de deur. Tevens kunnen giften worden gegeven in de winkelcollectebus in boekhandel Lectori.

LOKAAL

Gemeente Kapelle start hondenpoepactie

“It is well with my soul!”

Wentel uw weg op den Heere, vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Psalm 37:5

LOKAAL

tijdens de overtocht. Zijn vrouw stuurde na aankomst een pijnlijke boodschap naar haar man: 'Saved alone'. Kort daarna vertrok Horatio ook en toen hij de plaats passeerde waar zijn dochters verdronken waren vormden zijn gedachten zinnen die later omgezet werden in een lied. Horatio schreef over het lot van zijn ziel wat rust vindt bij God. Waar ligt uw rust in de stormen van dit leven? (De volledige tekst kunt u eens opzoeken).

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar:eckapelle@petrakerkkapelle.nl

De Gemeente Kapelle is vanaf maandag 31 mei gestart met het uitdelen van poepzakjes inclusief houder aan hondenbezitters. Met deze actie wil de gemeente eigenaren van honden stimuleren om de ontlasting van hun hond op te ruimen en zo de overlast te verminderen. De actie is opgezet in samenwerking met Robin Valantijn, de BOA en de wijkagenten. Zij zullen de zakjes met houder actief op straat uitdelen.

LOKAAL

Loopgroep FysioKapelle gaat weer van start Iedere maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur, lopen er twee niveaugroepen hard. Aanmelden voor de loopgroepen is mogelijk via Peter Lindenbergh: 0113-34 29 25.


12 FAMILIEBERICHTEN

Kerkdiensten

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

FAMILIEBERICHTEN

Zondag 6 juni BIEZELINGE Christelijk Gereformeerde Kerk 10:00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17:00 uur Ds. E.B. Renkema

Het gemis zal altijd blijven maar de blijken van medeleven na het

Protestantse Gemeente 10:00 uur Ds. Ferry Buitink

KAPELLE Hervormde Gemeente 10:00 uur Ds. L.C.P. Deventer

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn lieve man Ward Janssens.

overlijden van mijn man en va-

door Mw. Nicolette Landegent

der Marinus IJzerman hebben ons ontzettend goed gedaan.

Ook online

Gereformeerde Gemeente 10:00 uur Ds. J. IJsselstein 16:30 uur Ds. J. IJsselstein

S. M. Janssens Gijssel

Biezelinge: J IJzerman Sanders.

HANSWEERT-SCHORE Protestantse Gemeente 09:30 uur Ds. A.C. den Hollander

Kees en Monique IJzerman.

WEMELDINGE Vrije Evangelische Gemeente 10:00 uur Br. Chr. van Dijk Protestantse Gemeente 10:00 uur ds.B.E. Lamain Den Hoorn

Let op! I.v.m. de omstandigheden, houd de websites van de desbetreffende kerken in de gaten.

Met zorg en respect voor een persoonlijk afscheid

Weekenddiensten HUISARTSEN SEH buiten de spreekuren: •

’s-Gravenpolderseweg 114b te Goes.

Tel. 0900-1785

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE POPPE POPPE POPPE BEGRAFENISVERZORGING BEGRAFENISVERZORGING

TANDARTSEN •

Dienstdoend tandarts via

Tel: 06 22 347 209. Reservering voor

spreekuren op zaterdag en zondag:

bellen van 09.00 - 10.00 uur

DIERENARTSEN •

Dierenkliniek Goes en Dierenartsen-

praktijk Wemeldinge; 24/7

spoeddienst; tel: 0113-270072

Dier&Arts - Goes, 's Gravenpolder,

Kapelle, Yerseke, Kruiningen en

Krabbedijke; 24/7 spoeddienst;

tel: 0113-228866

BEGRAFENISVERZORGING

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

T 0113 342 486

• Dierenartspraktijk Lindenbergh

T 06 15 384 880, 24/7 bereikbaar

• Dier&Arts, Anucura Dierzorg en Dierenkliniek Goes Neem contact op met uw eigen dierenarts, u wordt automatisch doorverbonden, 24 uur spoeddienst VERLOSKUNDIGEN •

Reimerswaal, 24/7 bereikbaar op:

Tel. 0113 503 842

www.verloskundigenreimerswaal.nl •

Goes, 24/7 bereikbaar op:

Tel. 0113 224 099 of 06 11 606 640

www.verloskundigenpraktijkgoes.nl SPREEKUUR VAN DE WIJKAGENTEN: Het spreekuur vindt wekelijks plaats op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur in het Buurtteam, Bruëlisstraat 107 te Kapelle.

0118 POPPE - 61 60 12

(24/7)

06 - 25 24 49 74

0118 - 61 60 12 (24/7) 0118 - 61 06 - 25 2460 4912 74(24/7) MINNAARD 06 - 25 0118 - 61246049 1274 (24/7)

24/7 0113-639108 / 06-40484076 bereikbaar info@lindavanwingen.nl

www.lindavanwingen.nl

0118 -0118 61 60- 61 12 60 (24/7) 12 (24/7) 06 - 250624- 25 49 24 74 49 74

06 - 25 24 49 74

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Henk-Jan Minnaardbegrafenisverzorging-poppe.nl begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

Henk-Jan Minnaard

Dienstverlening voor heel Zeeland

ZORG

• Landbouwhuisdieren:

0118 - 61 60 12 (24/7)

BEGRAFENISVERZORGING POPPE BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74

In echte noodgevallen bel: 112

Noord- en Zuid-Beveland:

in Zeeland

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

ZORG

- RESPECT - AANDACHT

Het adres voor een

begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard

ZORG - RESPECT ZORG -- RESPECT RESPECT ZORG

Respectvol afscheid.

- AANDACHT

-- AANDACHT AANDACHT

Dienstverlening - RESPECT - AANDACHT

voor heel Zeeland

begrafenisverzorging-poppe.nl

Afscheid nemen doen Dienstverlening voor heel Zeeland we samen. Geen crematies

ZORG ZORG

Richard Ensing

- een RESPECT Wilt u meer weten rondom passend afscheid? Bel ons dan gerust voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta Richard Ensing T 0113 - 783 993 E info@monutarichardensing.nl I monutarichardensing.nl

- AANDACHT

RESPECT

Richard Ensing

AANDACHT


ADVERTENTIE 13

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Zomerse

Geldig in de maand juni en juli

nagels

Mooie zomerse nagels met Gelnagellak, zowel voor hand als voor voet

Juni en juli aanbieding

€ 22,50

Voor verwijderen van oude gellak vragen wij bij nieuw aanbrengen

€6,50

0113 – 31 22 44

www.keukenplus.com Maak een afspraak voor een 3D-ontwerp

HOUTEKAMER

HOUTEKAMER HOUTEKAMER Administraties & Belastingen Administraties & & Belastingen Belastingen Administraties Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend eenaan (kennismakings)gesprek (kennismakings)gesprek aan (kennismakings)gesprek aan en en kijk kijk wat wat ik ik voor voor u u kan kan betekenen betekenen en kijktegen wat ik voor utarieven! kan betekenen tegen scherpe scherpe tarieven!

tegen scherpe tarieven! • Verzorgen/inrichten administraties • Verzorgen salarisadministraties • Verzorgen jaarrekeningen • Verzorgen belastingaangiften • Afwikkelen nalatenschappen • Overige (bedrijfs)adviezen

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: 0113-853744 /-/Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: 0113-853744 Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: Tel.:0113-853744 0113-853744/ /Gsm: Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl Tel.: 0113-853744 / /Gsm: Tel.: 0113-853744 Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl

Wilt u een afspraak maken? Schuttershof 23 in Goes • Tel. 0113 231 277 • info@city-spa-goes.nl • www.city-spa-goes.nl

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

Goudverf Schilderklus? BESTEL UW VERF ONLINE OP WWW.GOUDVERF.COM of neem contact met ons op via 06-40 64 92 39 info@goudverf.com 0113-5741 82 Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

WIJ ZIJN S TA P E L G EN OKP ! PELE K O R T I N G S TA E C T I E ! LL DE HELE CO

KS 2 S T UO P 30% BEI! ALLE

WE HEBBEN OOK EEN OUTLE THOEK! NOG MEER VO O R D E E L !

1 STUK 20%!

3 STUKS 40% OP A L L E D R IE !

Dorpstraat 51, Heinkenszand T 0113 56 70 88 • Volg ons op Facebook!

E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl

Vrije inloop ochtend Wilt u graag een ontspanningsmassage ervaren? Bent u heel benieuwd wat Reiki is en wat het voor u kunt doen? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Op deze ochtend kunt u vrij inlopen om een van onderstaande mogelijkheden GRATIS te ervaren. Laat u verzorgen, maak kennis en vooral geniet!

Wanneer: zaterdag 5 juni 2021 - 10�00 tot 14�00 uur Locatie: De Vroone C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle (Schenkt u gratis een kop koffie of thee)

Opties: Ontspanningsmassage: - rug - arm/hand - benen

Opties: - Reiki behandeling - Energie in chakra’s opmeten - Edelstenen uittesten - en meer…

Opties: - Luisterend oor - Mentale hulp - Uitleg over wilsbeschikking - Hulp bij levens– en testament

WWW.BMOPLEIDINGEN.NL

WWW.REIKIPRAKTIJKYOU.NL

WWW.CALLALELIE.NL


14 VERSPAGINA

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

juni-AANBIEDING - Viscounter Pasta tonijn

BBQ tijd!

per 100 gram van € 1,55 voor

runder rib eye - iberico - varkensvlees duroc www.slagerij-jankees.nl

Haring in dillesaus per 100 gram van € 2,75 voor

Zeeuwse beenham

per 100 gram

€ 1,98

Uit eigen keuken de lekkerste bij de asperges

Slagers-lasagne

per 400 gram

€ 3,96

KIPWEEK

Overheerlijk

4+1 gratis

Kipsaté Verse Hollandse kipfilet

per 300 gram

€ 3,60

Verse tonijnsteak per 100 gram van € 3,50 voor

€ 1,25 € 2,40 € 3,20

VANAF 16 JUNI is er weer de befaamde Hollandse nieuwe

per stuk 1,95 4 voor € 7,00 Voor vele andere leuke producten of gerechten, kijk hiervoor op www.webshopviskeete.nl. Ook voor verse ambachtelijke friet en allerlei vis- en vleessnacks, bent u bij ons aan het juiste adres!

per stuk

Kipsnitzels

€ 1,75

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 t/m woensdag 9 juni. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

juni-aanbieding - Zee-eterij Zo het er nu naar uitziet, mag het restaurant vanaf 5 juni weer gedeeltelijk open. Dan gaat ook gelijk het laagwatermenu in de aanbieding. Welk menu? Dat houden we nog even als verrassing. Kijk vanaf 5 juni op onze website! Het terras is ook geopend. Da’s genieten aan het water! We houden daarbij wel de overheidsmaatregelen in acht!

Nieuw LET OP: Bestel gemakkelijk via onze webshop! U kunt deze vinden via WWW.WEBSHOPVISKEETE.NL In onze webshop vindt u het grootste deel van ons assortiment. Dat is genieten!

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen GENIETEN VAN VIS 01-06 t/m 05-06-2021

Zeebaarsfilet

4 halen 3 betalen

Visbami

huisgemaakt, 500 gram

Ei-zalm aspergesalade

huisgemaakt, 150 gram

Schol/lamsoren ovenschotel huisgemaakt, 2 voor

7.95

U kunt uw gerechten en producten uit de webshop laten bezorgen voor een bedrag van minimaal € 25,00. In Yerseke bezorgen wij gratis. Bezorging in Kruiningen, Wemeldinge of Kapelle voor € 2,50. SPAART u bij ons al mee voor GRATIS PRODUCTEN met Piggy, het landelijke spaarsysteem? (geldt niet bij bezorging) LET OP: Voor onze openingstijden: kijk op www.deviskeete.nl

WIJ HEBBEN VERSCHILLENDE VACATURES.

3.75 14.50

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Kijk voor een beschrijving van onze vacatures op onze website. Volg ons op facebook: www.facebook.com/viskeete

www.pietvanoost.nl


VERSPAGINA 15

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Mooie radijs

2 bosjes

Rabarber

per kilo

Watermeloen Mandarijnen

per kilo

15 stuks

0.99 0.99 0.99 2.99

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n va is Geniet thu Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

g n i d e i b n a a k e e W

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

3 juni t/m 9 juni:

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Zeeuwse zeekraal en lamsoren € 15,00/1kg Gerookte paling (geheel) € 45,00/1kg

Zeeuwse aardbeien en frambozen

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Week 22 2021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

Tuin- en groenteplanten, Tuinzaden, Potgrond, Tuinaarde, Tuinturf, Kunstmest

STEL ZELF JE BBQ PAKKET SAMEN 500 GRAM P.P. VANAF

5,50

BESTEL ONLINE OP ZEELANDBBQ.NL

VANDAAG VOOR 20:00 UUR BESTELD = MORGEN IN HUIS!

aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

VARKENS SCHNITZELS

2,75

RUNDERLAPPEN

3,75

SHOARMAREEPJES

4,

NATUREL OF GEPANEERD

500 GRAM

PER KILO

RUNDGEHAKT

PUUR MAGER, PER KILO

Deze week op het menu

steak van de slager Don Pedro Entrecote met stroganoffsaus en zeekraal

vangst van de week Vongole met pasta en lamsoren

Informatie Take Away kunt u vinden op www.cascowemeldinge.nl

‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

75

5,

-

BBQTIP! KIPSATÉ VLEES 500 GRAM

2,99

XXL OSSENHAAS SPIES

3+1

HAMBURGERS

5,-

7 STUKS

GRATIS

100%

rundvlees

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.marosgoes.nl


16 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Boeren belegen Heerlijk romig, kilo

Gebraden kaasgehakt 100 gram

Huismix

2 zakjes

Verse Zeeuwse scharreleieren van Sturm, 10 stuks

9.95 1.59 4.95 0.99

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Afhaalmenu’s Cafetaria:

WEEKAANBIEDING

Tegen inlevering van deze bon

Geldig van 2-6 t/m 6-6 2021

Heerlijke zomersalades: 100 gram PIJNBOOMPITTEN

€ 2,50

Black Angus steak, asperges, champignon roomsaus en verse friet of Vistrio, lamsoren en zeekraal, beurre blanc saus en verse friet

Toetje van de week: Aardbeien tiramisu met Licor 43

€12,50

€9,50

200 gram WALNOTEN

€ 2,50

€3,50

Sate,- of Schnitzel,of Kibbeling menu

Zie ook ons weekmenu op de voorpagina

DE ALLERBESTE KWALITEIT

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

BRASSERIE • CAFETAR

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 Of kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl

Ongelukkig in je relatie?

Ik kan helpen!

Om de klimaatdoelstellingen

te behalen zijn er diverse subsidies verkrijgbaar met betrekking tot isolerende maatregelen. Zo kunt u als particulier bijvoorbeeld € 20,- per m2 aan subsidie krijgen als u uw dak laat isoleren*

*Lees de voorwaarden op www.rvo.nl/subsidie-en-f inancieringswijzer/isde/ woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen

Voordelen van uw dak isoleren • • • •

Het blijft binnenshuis koeler in de zomer en warmer in de winter Besparing op uw energierekening Goed voor het milieu Subsidies verkrijgbaar

Het btw tarief

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie Voor verkoop zie onze site!

over de arbeid betreft het aanbrengen van isolatie bedraagt slechts 9% in plaats van 21%.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Bij ons kunt u ook terecht voor verkoop en onderhoud van elektrische auto’s. Sinds 1970-2021 Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

Dirk Jan Lukasse | info@djl-handel.nl | info@djl-onderhoud.nl Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 | www.djl-onderhoud.nl | Fleerbosseweg 1, 4421 RR Kapelle

molendijk HOVENIER & BESTRATING

…doet alles voor uw tuin!

ontwerp bedrijfsterrein aanleg schuren onderhoud waterpartijen T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

www.hbmolendijk.nl

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Corine Hotting

Driesnoer specialist in relaties Cederlaan 15 | 4421 BZ Kapelle (Zld.) 06-37226933 | driesnoer-verbindt.nl contact@driesnoer-verbindt.nl

www.hetkompas-wemeldinge.nl

Leven gaat voor. Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven!


ADVERTENTIE 17

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

ACTIE VAN DE MAAND JUNI Lekker toeren door het Zeeuwse land, of juist erop uit naar andere plekken waar het erg mooi is. Het wordt allemaal nog leuker op de Giant Entour E+2 E-bike Met een krachtige Yamaha middenmotor inclusief automaatstand, Shimano Alivio 9 licht lopende derailleurversnellingen en hydraulische schijfremmen ga je goed op pad om elk mooi plekje van ons land te ontdekken. Bovendien zit er een leuk Zeeuws prijsje aan deze fiets.

GIANT ENTOUR E+2

€ 1999,00

Levering op = op

Kringloopwinkel ’De Ark’

OPROEP

Gewijzigde openingstijden: Dinsdag 09.30-15.30 uur Donderdag 09.30-16.00 uur Vrijdag: 09.30-13.00 uur. Zaterdag: 10.00-15.00 uur.

WIJ ZOEKEN CONSTANT SPULLEN VOOR ONZE WINKEL Eigen OPHAALDIENST huis-, kelderen zolderopruiming, na afspraak.

De netto-opbrengsten komen ten goede aan de evangelisatiewerken te Merksem.

Feliciteer een geslaagde! Ken jij iemand die binnenkort geslaagd is? Feliciteer hem of haar in De Scheldepost. Mail of app je felicitatie, inclusief woonplaats van de geslaagde en met eventuele foto door naar redactie@trainews.nl of via WhatsApp naar 0113 70 02 02.

Oostweg 70, 4413 BV Krabbendijke tel. 0113 - 40 39 87

www.kringloopwinkeldeark.nl

met gratis Accu Upgrade naar 400 Wh

Van de Water Seafood

t.w.v. € 150,00

is gespecialiseerd in het importeren, exporteren en produceren van verse vis. Locatie Yerseke: Sepia 8

Nu volop pioenrozen te plukken!

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Voorman (niveau 4)

En vele andere srten bloemen

voor 40 uur per week Taakomschrijving: Je zorgt dat de productieruimte, machines en grondstoffen gereed zijn voor de werkzaamheden. Je plant de dagproductie in overleg met de productieleider. Je stuurt de dagproductie aan in de productieruimte. Je zorgt daarmee dat het proces goed blijft verlopen. Als voorman zorg je ervoor dat er hygiënisch en volgens de geldende regels en normen wordt gewerkt. Je geeft eventuele afwijkingen tijdig door aan de productieleider en doet een voorstel voor verbetering. Je bent kwaliteitsbewust, flexibel inzetbaar en toont aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het proces en product.

pioenrozenboeketten plukboeketten Terras geopend (registreren i.v.m. coronamaatregelen verplicht)

Koffie/thee met (huisgemaakt) gebak softijsjes

Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer • Je hebt werkervaring in een productieomgeving (bij voorkeur voeding) • Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van productiemedewerkers • Je bent bereid om in onregelmatige diensten te werken

De lamsoor is er weer! Vanaf week 23 ook zeekraal

Blauwhoefseweg 2c 4416 RC Kruiningen info@pluktuinbloemenzee.nl www.pluktuinbloemenzee.nl 06-11 65 82 27 @pluktuinbloemenzee

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

Openingijden: Zondag gesloten Maandag 13.00-17.30 uur Dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.30 uur

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW ONDERHOUD VERBOUW Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

De Klinker Klinker 8 8 De De Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge 4421 tel. 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

tegelwerk tegelwerk leidingwerk leidingwerk timmerwerk timmerwerk metselwerk metselwerk dakbedekking dakbedekking

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Hoi! Ik ben Carlein Door een beweegstoornis, dysautonomie, en een bindweefselziekte, zit ik in een rolstoel. Door deze rolstoel kan ik overal heen en kan ik heel veel doen... alleen past mijn rolstoel binnenkort niet meer in de auto! En dat is heel erg jammer want dan kan ik niet meer zo makkelijk overal bij zijn. Help Carlein een rolstoelbus bij elkaar te sparen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer

Wij bieden: • Afwisselend werk • Uitzicht op een vast dienstverband en doorgroei binnen ons bedrijf • Marktconforme beloning • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling • Opleidingen zoals BHV, heftruck, mbo-productieleider Als onderdeel van de selectie kan een assessment worden ingezet. Wij staan ook open voor BBL- of BOL-trajecten voor mbo-leerlingen. Geïnteresseerd? Mail uw motivatiebrief met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen

Klaproos 98 in Kapelle 0113-269491 stichtingbabyhope.org

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen uit gezinnen waar armoede heerst. MEER INFO? LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL


18 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

AUTOMATISCHE DEUREN

Net op tijd! Voor Kees en Sandra controleerden wij de verzekeringen. Nu hebben ze weer een goede dekking en scherpe premie!

Wij repareren en onderhouden ook deuren die niet door ons geplaatst zijn!

Zekerheid, verzekerd

Met een uitgebreid assortiment in overhead-deuren, automatische deuren, brandwerende deuren en innovatieve specials bieden wij voor iedere situatie een oplossing. Onze monteurs beschikken over merkenbreede kennis en worden voortdurend bijgespijkerd om ons serviceniveau hoog te houden en altijd te streven naar beter.

Kapelle Gecertificeerde monteurs

Kwaliteits garantie

vangesselwoonwijz.nl

Snelle service

Kennismaken? Kijk op aaprotec.nl of maak een afspraak met onze vestiging in Goes. Weihoek 14 | 4416 PX Kruiningen | Tel. 0113 - 760905

VERFVOORDEEL OP A MERKEN: MEER DAN 30% KORTING

15% KORTING Terrasschermen & Overkappingen (Lamel & Glas)

1 ltr € 85,95

55,95

l e e d r o o Verfv

Sigma s2u allure

1 ltr € 73,95

49,

95

Sigma s2u gloss

41,95

49,95

55,

49,95

1 ltr € 96,32

38,

1 ltr € 63,95

62,

50

Sikkens rubbol Eps

1 ltr € 75,75

Sikkens rubbol sb

Sigma s2u satin

1 ltr € 55,18

95

Tholen: 0166-662880 – Goes: 0113-342101 – Vlissingen: 0118-441904

1 ltr € 73,95

Sigma schakelverf semigloss

1 ltr € 84,50

Sikkens rubbol Xd

1 ltr € 59,95

41,33

60

Wijzonol lbh sdt ultra lak

Wijzonol lhb systeemverf

alles onder één dak

gekwalificeerd personeel

thuis advies

beste kwaliteit

scherpe prijzen

meet en montage service

Vraag naar de voorwaarden.

w w w. d e c o k a y e l e n b a a s n o o m . n l • w w w. g a r a g e d e u r z e e l a n d . n l • w w w. b u i t e n z o n w e r i n g s p e c i a l i s t e n . n l


FOTOPAGINA 19

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Foto’s van Kapellenaren

Vergeet niet om de naam van de fotograaf en de plaats erbij te vermelden.

Deze editie: voorjaarsfoto's In deze editie plaatsen we voorjaarsfoto’s. Wat krijgen we veel mooie beelden binnen. Bloeiende bloemen, dieren in de wei en prachtige (zonnige) luchten. Daar worden we ontzettend vrolijk van! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de moeite om de foto’s met ons te delen. Natuurlijk hopen we dat jullie de komende tijd nog meer voorjaarsfoto’s naar ons sturen. Heb je een mooie foto en wil je deze delen in de Scheldepost? Stuur je foto dan in via de website: www.scheldepost.nl/foto, redactie@trainews.nl of via WhatsApp 0113 70 02 02.

Gemaakt aan de Ambachtsherenwegeling. FOTO: Monique de Kraker

FOTO: Viola Visbeen

De goudsbloemen bloeien al volop in Biezelinge. FOTO: Herman Clement

Een familie zwaantjes. FOTO: Ineke Sinke.

Aan het kleine strandje in Wemeldinge ter hoogte van de Oesterbaai. FOTO: Fred Verdonk


20 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Van de Water Seafood is gespecialiseerd in het importeren, exporteren en produceren van verse vis. Locatie Yerseke: Sepia 8 Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Algemeen medewerker productie voor 40 uur per week en 24-40 uur Je werkt als assistent bij het: • In- en ompakken van verse vis • Verzendklaar maken van bestellingen • Je ijst en transporteert intern producten Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer • Je hebt werkervaring in een productieomgeving (bij voorkeur voeding) • Je bent bereid om in onregelmatige diensten te werken Wij bieden: • Afwisselend werk • Uitzicht op een vast dienstverband • Marktconforme beloning • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling • Opleidingen zoals BHV, heftruck, mbo-productiemedewerker Wij staan ook open voor BBL- of BOL-trajecten voor mbo-leerlingen Geïnteresseerd? Mail uw sollicitatie met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Allround medewerker inpak voor 40 uur per week en 24-40 uur Specifieke taken: • In- en ompakken van verse vis • Kwaliteitscontrole • Verzendklaar maken van bestellingen • Rijden op heftruck • Chauffeurswerkzaamheden (rijbewijs B) Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer • Je hebt werkervaring in een productieomgeving (bij voorkeur voeding) • Je bent bereid om in onregelmatige diensten te werken Wij bieden: • Afwisselend werk • Uitzicht op een vast dienstverband • Marktconforme beloning • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling • Opleidingen zoals BHV, heftruck, mbo-productiemedewerker Wij staan ook open voor BBL- of BOL-trajecten voor mbo-leerlingen Geïnteresseerd? Mail uw sollicitatie met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Vakantiehulp op oproepbasis

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen EEN ZORG MINDER! DOOR STICHTING LEERGELD HOEVEN DE KINDEREN UIT GEZINNEN WAAR ARMOEDE HEERST NIET LANGS DE KANT TE STAAN, MAAR

Specifieke taken: • Bewerken en inpakken van verse vis • Orderpicken

KUNNEN ZE GEWOON MEEDOEN MET HUN LEEFTIJDSGENOOTJES.

Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer

MET ONDER MEER DE AANSCHAF VAN SCHOOLSPULLEN,

Wij bieden: Afwisselend werk Marktconforme beloning, bruto per uur: 16 jaar € 6,– 17 jaar € 7,– 18 jaar € 8,– 19 jaar € 9,– 20 jaar € 10,–

MEER INFO?

Geïnteresseerd? Mail uw sollicitatie met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen

AFGELOPEN JAAR HEEFT STICHTING LEERGELD OOSTERSCHELDEREGIO DIRECT EN INDIRECT RUIM 1000 KINDEREN ONDERSTEUND BIJVOORBEELD: COMPUTER, AANSCHAF VAN EEN FIETS, BIJDRAGE VOOR SCHOOLREIS, ZWEMLES OF VOETBALSCHOENEN.

LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

Hoi! Ik ben Carlein Help Carlein een rolstoelbus bij elkaar te sparen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer

Volg de Scheldepost


HET GESPREK 21

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

“Ik ben geen waterrat. Het is leuk om te zwemmen, maar ik heb geen kieuwen.” Deze week vertelt Jan Eertink onder meer over zijn carrière als vrijwilliger bij zwemvereniging De Bevelanders en COM Zeeland Jan is al zijn hele leven actief in de weer. De Kapellenaar is onlangs gedecoreerd onder andere voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij zwemvereniging De Bevelanders. Stilzitten is voor hem nooit een optie geweest. Zo was hij jarenlang marinier en heeft hij veertig jaar bij de politie gewerkt. Nu is hij voorzitter bij Contact Oud Mariniers Zeeland en hobbykok bij de Culinaire Gilde Zeeland.

Waarom heeft u zich in 1986 aangemeld als vrijwilliger bij zwemvereniging De Bevelanders? “Toentertijd heette het nog zwemvereniging Kapelle. Ik ben erin gerold door mijn kinderen. De oudste was zes jaar en die ging naar zwemles. Na het behalen van zijn zwemdiploma’s stroomde hij door naar het wedstrijdzwemmen. Toen hij werd gevraagd voor de wedstrijdploeg hadden ze vrijwilligers nodig. Dat kwam neer op het begeleiden naar wedstrijden en meehelpen met trainingen. Dat beviel me wel en na een tijdje haalde ik mijn bevoegdheden als trainer en zwemleraar en al gauw heb ik ook een bestuurlijke rol op me genomen.” Maar op een gegeven moment kwam u terecht bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond? “Op enig moment werd ik door de KNZB gevraagd voor een functie in de Bondsraad met als taak om te controleren of het beleid werd nageleefd en of procedures en reglementen correct werden uitgevoerd. Daarnaast wordt er gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan bestuur en bondsbureau. Zelf zwemmen was niet zo voor mij weggelegd.” Toch speelde het zwemmen wel een grote rol in uw leven?

“Zeker. Het is leuk om betrokken te zijn bij de breedtesport en topsport. Maar ik wil niet onverteld laten dat ik altijd steun en support heb gehad van mijn gezin. Ik stond twee avonden en een zaterdagochtend aan de badrand. Gelukkig heb ik van het thuisfront hiervoor alle ruime gekregen.” Naast het zwemmen bent u ook betrokken bij COM Zeeland. Hoe is dat ontstaan? “Als marinier ben ik in 1978 uit dienst gekomen. Ik had me toen meteen aangesloten bij de landelijke COM, maar ik was nooit heel actief betrokken. Dat is de laatste jaren heel geleidelijk ontstaan. Vorig jaar kwam de functie van voorzitter vacant. Ik heb me toen kandidaat gesteld met de restrictie dat ik eerst een jaar zou meedraaien in het bestuur als vicevoorzitter. En afgelopen ledenvergadering ben ik gekozen als nieuwe voorzitter.”

"Ik probeer mijn verhaal als gastheer op een enthousiaste manier over te brengen"

Was het uw droom vroeger om marinier te worden? “Mijn streven was om naar de Zeevaartschool te gaan. Daar waren ze thuis alleen niet zo’n voorstander van. Het alternatief was de marine. Ik heb ruim zes jaar gediend als marinier. Hiervan heb ik 18 maanden op Aruba en bijna een jaar op Curaçao gediend. Daarnaast heb mogen varen aan boord van De Zeven Provinciën. Dit was de laatste kruiser van de Koninklijke Marine. Tussen deze plaatsingen door was ik bestuurder van een landingsvaartuig op Texel, want daar was de amfibische opleiding. Op Texel heb ik mijn vrouw leren kennen en omdat we vastigheid in onze relatie kregen, paste dat niet bij het vrije leven als marinier. Je bent vaak van huis en dat mag je een huiselijk gezin niet aandoen.” Tegenwoordig bent u vrijwilliger bij de Hervormde Kerk in Kapelle. Wat is precies uw rol daar? “Dat doe ik ook weer een aantal jaren. De kerk heeft een openstelling op woensdagmiddag en zaterdag en dan fungeer ik als gastheer. Ik verdiep mezelf in de geschiedenis van de kerk. Maar tevens de geestelijke symboliek van de kerk. Als er vragen zijn geef je daar uitleg bij. Je ontmoet veel mensen in de kerk. Ik probeer mijn verhaal als gastheer op een enthousiaste manier over te brengen.”

En daarnaast bent u ook nog één keer in de maand hobbykok? “Ja, dat doe ik al een flink aantal jaren. In Heinkenszand heeft de Gilde een professionele keuken. We beginnen om 18.00 uur met koken en zo rond 20.30 uur gaan we aan tafel. We proberen om onszelf culinair uit te dagen. Je krijgt een receptuur en wij proberen er vaak een eigen twist aan te geven. Het is vaak uitproberen en dan hopen dat het lekker is. Ik zie het echt als een avondje uit. Meestal koken we uit de Franse keuken, maar soms ook iets thematisch. We zijn langzamerhand een groep vrienden geworden. Het is een zeer gemêleerd gezelschap.” En alsof dat allemaal nog niet voldoende is, heeft u ook nog 40 jaar bij de politie gezeten toch? “Ik ben hier in Kapelle begonnen bij de Rijkspolitie. Al vrij snel ben ik het recherchevak ingerold. Ik heb me gespecialiseerd in financiële economische delicten. Fraude en corruptieonderzoeken. Dat was best omvangrijk. Zo was er een grote zaak rond een “platte” postbode in Goes die post van een bank achteroverdrukte en doorsluisde naar een criminele organisatie. Het was echt een baan waar je niet veel hectiek vond, maar wel veel researchwerk. Op de dag dat ik 65 werd ben ik met pensioen gegaan.”


22 KLEUREN KLEUREN

DE SCHELDEPOST 2 JUNI


ZEEUWSE NATUURBELEVENISSEN 23

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

‘’De koekoek mannen claimen hun territorium door hun roep te laten horen’’

Natuurbelevenis met een koekoek…. Door: Peter Boelee | Foto’s: Shutterstock Veel mensen vinden dat de lente pas is begonnen wanneer ze de koekoek hebben gehoord. De kennis over koekoeken gaat bij de meeste mensen meestal niet verder dan dat koekoeken een ei leggen in het nest van een kleinere vogel. Dat het koekoek jong het eerst uitkomt en de eieren of jongen van de gastouder over de rand van het nest kiept, is algemeen bekend. Om van deze behoorlijk stiekem levende vogel nog meer te weten te komen heb ik het boek ‘De Koekoek’ van de Engelse onderzoeker Nick Davies erbij gepakt. Ik zal hier enkele geheimen verklappen van het leven van vooral het koekoek vrouwtje, die ik in dit boek heb gelezen. Het vrouwtje is veel minder luidruchtig dan haar man, haar geluid lijkt helemaal niet op dat van haar man. Het heeft wel wat weg van de roep van de groene specht. Zoek op de site van de Vogelbescherming naar de beschrijving van de koekoek, daar vind je dan ook de geluiden van beide geslachten. De koekoek mannen claimen hun territorium door vanaf alle hoeken van hun gebied, dat dertig hectare groot is, hun roep te laten horen. Koekoek vrouwtjes leven een heel verborgen leven, altijd in de buurt van de nesten waarin ze haar ei wil leggen. Ze moet precies het juiste moment uitkiezen om snel haar ei in, bijvoorbeeld een karekietennest, te leggen wanneer de karekietouders er even niet zijn. Want mocht één van de karekieten haar daarbij betrappen dan wordt dit koekoeksei meteen verwijderd. Naast paren met haar man en soms stiekem met andere koekoek mannen, is ze alleen maar bezig met het observeren van karekietnesten en het leggen van een ei in elk nest. Dat kunnen er wel negen zijn.

Ongeveer gelijk met de uit Afrika terugkerende koekoeken komen ook de kleine karekieten terug. Door Davies’ onderzoek naar het gedrag van koekoeken is hij ook veel over de kleine karekiet te weten gekomen. Karekieten bouwen hun nest van dun riet en het kleine nestje maken ze vast aan enkele in het water staande rietstengels. Karekieten leggen om de dag, net na zonsopgang, één tot ongeveer vier eieren. Man en vrouw broeden om de beurt en het wisselen van de wacht gaat zo snel dat het nest eigenlijk nooit zonder ouder zit. De koekoek vrouw legt dus een ei, met dezelfde tekening en dezelfde grootte als een ei van de karekiet in het nest van de kleine karekiet. En ze neemt meteen een ei van deze toekomstige pleegouders mee en eet ze gewoon op. Dat alles moet ze dus in enkele minuten voor elkaar krijgen. Uit het onderzoek in dit boek, waarbij veel gewerkt is met ‘nep eieren’, kwam naar voren dat al bij een kleine afwijking in grootte of kleur zo’n ei door de karekiet meteen wordt weggehaald. Voor karekieten is het dus belangrijk dat ze de eieren regelmatig controleren want er staat nogal wat op het spel. De normale broedduur is twee weken korter dan wanneer ze één koekoek jong groot moeten brengen. Waardoor er geen tijd meer is voor een mogelijk tweede broedsel. Moeten ze een koekoek jong grootbrengen? Dan hebben ze in dat seizoen dus geen nakomelingen. Dat verwijderen gaat ook niet gemakkelijk want met zo’n klein snaveltje pak je niet zomaar een ei. Ze proberen dan om er een gaatje in te hakken, maar uit dit onderzoek is gebleken dat koekoekseieren

een dikkere schaal hebben dan karekieteieren. In zo’n geval maken beide ouders een nieuw nest boven op het oude, waarin naast het koekoeksei ook hun eigen eieren nog liggen. Dus wanneer je nu een koekoek hoort roepen dan weet je dat hij weinig bijdraagt aan de voortplanting, maar dat het zijn vrouw is die het meeste werk doet. Vergelijken we dat dan weer met de menselijke voortplanting dan heeft het koekoek vrouwtje zich er wel erg gemakkelijk van afgemaakt als het gaat om het grootbrengen van haar jongen.

Peter Boelee Mijn naam is Peter Boelee en ik houd mij sinds 2007 onder andere bezig met de bescherming van de Bevelandse steenuilen. Al eerder schreef ik in de Borselse Bode over mijn natuurbelevenissen en nu ben ik in de gelegenheid om hiermee door te mogen gaan. Ik neem jullie als lezers mee met mijn activiteiten in de natuur. Ik laat jullie kennismaken met Bevelandse flora en fauna. Regelmatig zal ik verslag doen over de activiteiten van de KNNV afdeling Bevelanden (Vereniging voor Veldbiologie).


24 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

special

vacatures! Zit jouw toekomstige baan ertussen? Bekijk het aanbod in onze vacaturespecial!

FOTO: Freddy Dirickx

Tom is monteur in de installatietechniek: "Ik heb prachtig werk" Als Tom zestien jaar is, weet hij het zeker. Hij wil gaan werken in de techniek. Tijdens stages komt hij erachter wat het vak inhoudt en sindsdien werkt hij met veel plezier in de branche. In 2017 maakt hij de overstap naar Poppe Installatietechniek omdat hij daar toekomstperspectief ziet en gaat aan de slag als monteur. Met veel enthousiasme deelt Tom zijn verhaal. ‘’Ik ben werkzaam als monteur. Dus wat ik doe? Installaties monteren! Wat ik het mooiste vind aan mijn functie, is de afwisseling tussen grote zakelijke projecten en de kleinere opdrachten bij particulieren. Zo hebben we onlangs veel gedaan voor het Van der Valk Hotel in Middelburg. Het leuke aan zo’n project is dat je er vanaf het eerste tot het laatste moment bij betrokken bent. En vooral de diversiteit is fijn. We zijn daar bijvoorbeeld bezig geweest met de riolering, de waterleidingen

"Ik kan me niet voorstellen om ander werk te doen" monteur mij zo goed, dat ik me niet voor kan stellen ooit iets anders te gaan doen. Mede doordat ik bij Poppe Installatietechniek de kans krijg om te blijven ontwikkelen door onder Als ik een groot project heb afgerond, dan werk ik meestal weer een tijdje aan andere cursussen te volgen. Bij deze werkgever sta je er nooit alleen voor en opdrachten bij particulieren thuis. Ook misschien vind ik dat wel het mooiste dat is prachtig werk. Als je bij mensen aan mijn baan. Het is een gezellige thuis meewerkt aan een verbouwing club met mensen en iedereen staat van hun badkamer en ze vervolgens voor elkaar klaar. We helpen elkaar en blij en tevreden zijn met het resultaat. er wordt onderling naar oplossingen Dan ga ik met een goed gevoel naar gezocht, dat is echt goud waard.’’ huis. Tot nu toe bevalt het werk als en de verwarming. Zo’n groot project helemaal netjes afmaken, dat vind ik echt gaaf.


VACATURESPECIAL 25

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

WIJ ZOEKEN EEN

OPERATOR INPAK

MET PASSIE VOOR PRODUCTIEPROCESSEN EN TECHNIEK Samen met het team zorg je ervoor dat het productieproces op rolletjes loopt, ook met betrekking tot veiligheid, hygiëne en kwaliteit.

Meer info op sceltaproducts.com

Gevraagd: Wegens toenemende drukte in de houtbouw zijn wij op zoek naar een:

(Leerling) timmerman h2groen is een ondernemend bedrijf met enthousiaste vakmensen waar een gezellige sfeer heerst. We bieden je een baan met zeer afwisselende werkzaamheden in de houtbouw zoals het vervaardigen van veranda’s en schuren. h2groen beschikt over een uitgebreid machinepark. Het profiel: Je voert de werkzaamheden bij klanten samen met collega’s goed en secuur uit. Je draagt verantwoordelijkheid voor je eigen materieel en hecht hier dan ook veel waarde aan. Functie eisen: * Als leerling ambitie om te starten met een houtbewerkingsopleiding * Vakkennis of ambitie om dit te verkrijgen * Affiniteit of ervaring met timmerwerk * Het bezit van een BE rijbewijs is een pre of ambitie om dit te verkrijgen * Flexibele werkhouding * Communicatief vaardig Geïnteresseerd in deze job? Neem dan vandaag nog contact met ons op! Uiteraard mogen hoveniers ook solliciteren!

Zanddijk 12, 4416 PR Kruiningen 0113-573030 / 06-55067974 info@h2groen.nl www.h2groen.nl


26 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Wij zijn op zoek naar:

- TIMMERMAN-INTERIEURBOUWER Voor het monteren van kasten en deuren

- VLOERENLEGGER

Voor het monteren van pcv – laminaat en hout

Fulltime / Parttime / ZZP / Werken leren

INLICHTINGEN?

Ronald van der Hart 06-81101097 rvdhart@totaalbouwzeeland.nl www.kastenstudiozeeland.nl www.vloerenstudiozeeland.nl


VACATURESPECIAL 27

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Stroop je mouwen op en solliciteer bij SSK Keukenstudio! Heb jij het in je? • Je bent bij voorkeur opgeleid als timmerman, meubelmaker of scheepstimmerman • Je hebt ervaring in het werken met hout • Je bent leergierig en bereid om tijdens het werk een opleiding te volgen • Je werkt secuur en netjes • Je bent representatief en communicatief vaardig • Je bent bij voorkeur tussen de 18 en 25 jaar • Je woont bij voorkeur in de omgeving van Kapelle en bent in het bezit van rijbewijs B

Meer info? Scan!

Kan je overal ‘ja’ op antwoorden? Dan ben jij de leerlingkeukenmonteur die wij zoeken!

Wij zijn op zoek naar

een leerling keukenmonteur SSK keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

Wat ga je doen? Als leerling-keukenmonteur krijg je een gedegen praktijkopleiding. Tijdens het opleidingstraject ga je als montagehulp met een ervaren keukenmonteur mee. Iedere dag werk je op een andere locatie en verricht je fysiek inspannend werk. Hierbij gebruik je voornamelijk elektrisch gereedschap. Je bespreekt de montage met de klant en controleert de keuken op compleetheid en eventuele beschadigingen. Indien nodig geef je de klant advies over de afwerking en het onderhoud van de keuken.

Sluit je aan bij ons team Is je interesse gewekt en wil je bij SSK Keukenstudio werken? Stuur jouw motivatie en cv (up-to-date) naar dennis@sskkeukenstudio.nl en wie weet sluit jij je binnenkort aan bij ons topteam! Heb je vragen over de baan, neem dan contact op met eigenaar Dennis Jopse via telefoonnummer 0113 330 004. Uiteraard kan je je motivatie en cv ook per post versturen!


28 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

YERSEKE B.V.

Wij zijn op zoek naar

chauffeur(s) voor de zaterdag & schoolvakanties Vind jij het leuk om met mooie producten te werken in een gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben jij diegene die wij zoeken? * Je vindt het leuk om contact met klanten te hebben * Je voelt je verantwoordelijk voor jouw klantenkring * Je bent een aanpakker, fysiek sterk en flexibel * Je bent punctueel en hecht net als wij waarde aan op tijd komen * En in staat om probleemoplossend te werken Wij verwachten in ieder geval van jou dat je in het bezit bent van een B-rijbewijs en dat je weet van aanpakken. Hiervoor ontvang jij een marktconform loon en kom je te werken in een leuk chauffeursteam. Denk jij, dit is iets voor mij? Reageren kan via: Jan Weststrate janweststrate@genbyerseke.nl +31 6 15 144 299

Maak jij ons witgoed vetgoed? SOLLICITE ER NU!

Gezocht: (leerling)monteurs witgoed > Leerlingen, ervaren krachten en zij-instromers zijn welkom! > Werkgebied door heel Zeeland > Veel waardering, ook in euro's > Persoonlijke ontwikkeling > Goede werksfeer > Afwisselende job

AANG ENBRUG tro

l ec

Kijk nu op www.aangeenbrugelectro.nl/vacature en solliciteer direct. Je verdient het.

Komt wel goed


VACATURESPECIAL 29

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Wij zijn op zoek naar jou!

Word jij onze nieuwe Bomont topper? hoofdkantoor | logistiek | winkel | parttime | fulltime | bijbaan

WWW.WERKENBIJBOMONT.NL

Hier zit jouw droombaan zeker bij!


30 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Ben jij toe aan een carrièreswitch, of zoek je als schoolverlater een uitdagende baan in de machinebouw? Wij zoeken voor diverse afdelingen nieuwe collega’s.

Industrial Software Engineer International Sales Manager CNC frezer Servicemonteur Operator plaatbewerking Leerling magazijnmedewerker Kijk voor uitgebreide informatie op: ttbv.nl/vacatures

Tramper Technology

Nansenbaan 30 • Goes • www.ttbv.nl @sjaloomzorg #sjaloomzorg

the packaging innovators

BEN JIJ GEKNIPT VOOR ONZE JOBS? ZUIDWEG-ZWARTEPOORTE.NL/VACATURES

BEN JIJ ‘GEKNIPT’ VOOR ONS?

We zoeken een

VAKBEKWAAM HOVENIER Wij bieden een gezellig klein team, mooie tuinen, veel vrijheid en een goed salaris.

Neem contact met ons op!

2 ALLROUND INSTALLATIEMONTEURS [21-26] ZZ - Pers. advertentie 100x132mm.indd 1

0113 45 00 05

25-01-2021 10:47

info@tuunders.nl

www.tuunders.nl


VACATURESPECIAL 31

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Wil jij net als Zoë in de zorg en welzijn gaan werken? Of net als Niels op een andere manier blijven werken in zorg en welzijn? Een cursus volgen net als Fatima? Dan is dit je kans! Maak een afspraak voor een gratis loopbaangesprek met een ervaren coach. Zoë: Ik kon geen oppas vinden voor mijn kinderen daarom heb ik via Zoom mijn coach gesproken. Samen hebben we gekeken naar waar ik goed in ben en hoe ik dat kan laten zien aan een potentiële werkgever. Mijn coach heeft mij erg goed op weg geholpen. Ik heb nu een baan die ik goed kan combineren met mijn gezin!

Niels: Ik kreeg hulp bij het schrijven van mijn sollicitatiebrief en ik heb een beroepentest gemaakt. En samen met mijn coach heb ik ook gekeken naar wat ik verder nodig heb. Ik mag nu op sollicitatie gesprek komen.

Fatima: Ik heb een cursus gevonden die bij mij past dankzij mijn coach. Er is dus meer mogelijk dan je denkt! Deze cursus kan ik gemakkelijk combineren met mijn huidige baan.

Geef jezelf een coach cadeau en kom erachter wat jouw toekomst in zorg en welzijn is!

Gratis!

Geheel vrijblijvend Geen verplichting

Kijk op www.viazorg.nl/gratisloopbaangesprek voor meer informatie en meld je aan.


32 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Ter Weel Krabbendijke Ter Weel Krabbendijke is de locatie waar nieuwe dingen gebeuren. Hier is er een logeerafdeling De Oosthof voor cliënten die weer terugkeren naar huis. Verder is er een afdeling voor wachtlijstopname De Westhof voor overbruggende zorg aan cliënten die op een wachtlijst staan. Ook is er een verpleegafdeling PG en somatiek, De Hoge Hoeve. Daarnaast wordt thuiszorg geboden in de naastgelegen appartementen De Spindel, waar men nog geheel zelfstandig woont. Voor jou betekent dit een uitdagende werkomgeving, waarin je vormen van zorg tegenkomt die gloednieuw zijn in de regio! Je bent flexibel in het werken op verschillende afdelingen. Je bent in het bezit van het diploma verzorgende (niveau 3-IG) en je hart ligt bij het werken met ouderen.

Verzorgende IG in Goes

Solliciteer op www.terweel.nl

Locatie: Randhof

Afdelingen: Steenen Beer / Binnenpoort

Randhof heeft 75 plaatsen voor verpleging zonder behandeling op de afdeling Steenen Beer. Hier is de zorg aanvullend op wat de cliënt zelf nog kan. Ook is er in Randhof een verpleegafdeling met behandeling: Binnenpoort. Het gaat om somatiek en PG. Zo kunnen cliënten in Randhof blijven als er meer intensieve zorg (met behandeling) nodig is. Met welbevinden op nummer één weet jij de juiste begeleiding te bieden aan onze cliënten. Je bent in het bezit van het diploma verzorgende (niveau 3-IG).

GEZOCHT!

Als toeleverancier van alle kunststoffen produceren wij met behulp van een scala aan bewerkingsmachines alle gewenste producten. Ook geven wij graag advies en denken mee met het ontwerp en/of toepassing van kunststoffen. Op dit moment maken wij als jong en dynamisch team een forse groei door. In verband met het uitbreiden van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar de volgende functies:

- CNC Frezer - CNC Draaier Spreekt een van deze functies jou aan? Dan komen wij graag met jou in contact. Voor meer informatie omtrent de vacatures bekijk dan ook de uitgebreide vacatureomschrijving op onze website www.profplastic.com of neem contact op met Pieter Schipper 0113-308463 of p.schipper@profplastic.com Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Handelsweg 6, 4421 SJ Kapelle

#PROFESSIONALS #INSTALLATIETECHNIEK

Zie jij werken in een snel ontwikkelende branche met mooie toekomstperspectieven wel zitten? Bij een innovatief bedrijf én met enthousiaste collega's? Dan horen we graag van jou! Vacatures (Kloosterzande en Goes)

Werkvoorbereider Langlopende projecten Monteur W-installatie F-gas koelmonteur Interesse? We zijn heel benieuwd naar jouw motivatie. Stuur deze met je cv naar: Mireille Pieters, mpieters@poppeinstallatietechniek.nl. We kijken uit naar een kennismaking!

Meer informatie over deze vacatures óf benieuwd naar al onze vacatures? Kijk op www.poppeinstallatietechniek.nl en solliciteer direct!


VACATURESPECIAL 33

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Stroop je mouwen op en solliciteer bij SSK Keukenstudio! Heb jij het in je? • Je bent bij voorkeur opgeleid als timmerman, meubelmaker of scheepstimmerman • Je hebt ervaring in het werken met hout • Je werkt secuur en netjes • Je bent representatief en communicatief vaardig • Je woont bij voorkeur in de omgeving van Kapelle en bent in het bezit van rijbewijs

Meer info? Scan!

Kan je overal ‘ja’ op antwoorden? Dan ben jij de keukenmonteur die wij zoeken!

Wij zijn op zoek naar

een ervaren keukenmonteur SSK keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

Wat ga je doen? Als keukenmonteur ben je het visitekaartje van onze keukenspeciaalzaak. Je bespreekt de montage met de klant en controleert de keuken op compleetheid en eventuele beschadigingen. Indien nodig geef je de klant advies over de afwerking en het onderhoud van de keuken. Het uiteindelijke doel? Naar volle tevredenheid van de klant lever je een keuken op. Je werkt iedere dag op een andere locatie (bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie).

Sluit je aan bij ons team Is je interesse gewekt en wil je bij SSK Keukenstudio werken? Stuur jouw motivatie en cv (up-to-date) naar dennis@sskkeukenstudio.nl en wie weet sluit jij je binnenkort aan bij ons topteam! Heb je vragen over de baan, neem dan contact op met eigenaar Dennis Jopse via telefoonnummer 0113 330 004. Uiteraard kan je je motivatie en cv ook per post versturen!


34 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

industrial solutions

industrial solutions

GEZOCHT

Voor het begroten van projectkosten van met name monumentale panden.

Bij Noom vind je wat je zoekt. Als erkend schildersbedrijf met een ERM-certificaat in ons bezit hebben wij jaarlijks vele projecten o.a. monumentale panden waarbij we jouw inzichten goed kunnen gebruiken, we zijn een innovatief bedrijf we houden van ontwikkeling. Samenwerken aan projecten, successen vieren met collega’s en een glimlach toveren op het gezicht van onze klanten door net een stapje extra te doen. Zo ziet je baan als calculator er bij ons uit.

Wat kun je van ons verwachten? • Een baan met grote diversiteit • Contract bij een sociaal en betrokken familiebedrijf • Uitstekend salaris en goede secundaire voorwaarden • Jong en dynamisch team.

allround medewerker machinebouw Wie ben jij? Een gedreven vakman met passie voor de machinebouw die op veel fronten ingezet kan worden. Bij voorkeur heb je ervaring, maar je kunt bij ons ook werken en leren. Wat bieden wij? Een full-time baan binnen een jong dynamisch bedrijf. Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Wat neem jij mee? • MBO+/HBO werk- en denkniveau • Ervaring in de bouw- en/of schildersbranche • Kostenbewust en resultaatgedreven

Enthousiast geworden? Bel Kees Mol 06-25220721 of stuur een mailtje naar info@ismgroup.nl

werkenbijnoom.nl Interesse in deze leuke baan? Neem contact op met Jan Noom, via 0166-663 804 of jan@schildernoom.nl.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

Sint Maartensdijk • Kapelle • Zierikzee

www.schildernoom.nl

ISM Machinery B.V. Hudsonweg 10 4462 HJ Goes www.ismgroup.nl

Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan in de maritieme sector? Scheepswerf Kooiman Van Os in Yerseke zoekt nieuwe collega’s voor de volgende functies:

- SCHEEPSMETAALBEWERKER - BANKWERKER - CONSTRUCTIE SCHILDER Solliciteer direct via www.werkenbijkooiman.nl of neem voor meer informatie contact op met onze recruiter Pieter van Bodegom via: recruitment@kooimanmarinegroup.nl of 06-82602136. (Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

WERKEN BIJ KOOIMAN

INVENTIVE IN PROCESSING

Calculator


VACATURESPECIAL 35

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Wij zoeken enthousiaste mensen! En hebben plaats voor (een)

Krabbendijke (NL) +31(0)113.503080 www.murre.nl

Meer informatie? www.murre.nl/vacatures of scan de qr-code

WORD JIJ ER ÉÉN VAN ZUIDWEST? GEZOCHT: PLANNER Op onze hoofdvestiging in Goes zijn wij op zoek naar een fulltime planner die ondersteund in het totale planningsproces van Zuidwest Logistiek. Dagelijks verwerk je de diverse soorten administraties van de gereden transporten en bereid je de nieuwe ritten voor zodat onze chauffeurs weer snel op weg zijn naar hun nieuwe opdracht. Je kunt snel schakelen tijdens hectische situaties en weet rustige momenten goed te benutten. Benieuwd of je in aanmerking komt? Scan de QR code en lees meer over deze vacature!

INTERESSE? Deel je CV en motivatie T.A.V. Jan Willem van der Voorden via ‘DIRECT SOLLICITEREN‘. De sluitingsdatum van de vacature is 5-06-2021. N.B Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Zuidwest Logistiek Van Doornestraat 3, 4462 EX Goes | 0113 222 020


36 VACATURESPECIAL

VACATURES

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Jouw passie is ons visitekaartje! LWC Lagendijk is een nichespeler in de fabricage

opdrachten zijn wij op korte termijn op zoek naar

van maatwerk (maritieme) kranen, aanverwante

enthousiaste teamgenoten. Wil jij de volgende

equipment voor offshore wind energy en

stap in je carrière zetten en je kwaliteiten

baggerinstallaties. Door de sterke toename van

benutten voor een dynamische toekomst?

Solliciteer op www.lwc-lagendijk.com/vacatures • Projectleider (M/V)

• Werkvoorbereider (M/V)

• Engineer Werktuigbouw (M/V)

• Tekenaar (M/V)

• Meewerkend Voorman (M/V)

• Monteur Binnendienst (M/V)

• Monteur Buitendienst (M/V)

• Verspaner (M/V)

• Constructiebankwerker (M/V)

• Afstudeer Stage (M/V) MBO/ HBO

• BBL Opleiding (M/V) - Monteur - Constructiebankwerker - Verspaner

Wij bieden jou ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten, uitzicht op een vaste baan, werk in een internationale omgeving en bovenal een prettige werksfeer in een gepassioneerd team! Uitstekende primaire & secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

We build quality Wemeldinge

info@lwclagendijk.com

+31 (0) 113 622 454

www.lwc-lagendijk.com

Volg ons op:


VACATURESPECIAL 37

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Hoe sterk ben jij in maritiem werk? LWC Lagendijk in Wemeldinge is sterk in maritiem werk. Als slimme nichespeler op de internationale markt van offshore, scheepvaart, (bagger)industrie en windenergie ontwikkelt, produceert en installeert het bedrijf maatwerk kranen en aanverwante technische installaties. “We hebben een aantal mooie projecten in portefeuille: diverse kraaninstallaties en zelfs de ontwikkeling van een portaalkraan die onderdelen van de nieuwe Europese Ariane raket gaat liften. Uitdagend werk dus en daarvoor hebben we enthousiaste technische collega’s nodig.”

Gelein Melis is contracting manager en tevens verantwoordelijk voor de verkoop bij LWC Lagendijk. De manier waarop hij over het werk spreekt, is aanstekelijk. Het is duidelijk dat op de werf in Wemeldinge mooie, stoere dingen gebeuren. “Onze kracht is dat wij maatwerkinstallaties maken. Geen seriematig werk dus, maar steeds unieke installaties, die we specifiek voor de toepassing engineeren. We hebben daarvoor een modulair systeem, zodat we zowel kostentechnisch als qua leversnelheid een aantrekkelijke partner zijn.” Technische uitdagingen LWC Lagendijk heeft veel kennis in eigen huis: van ontwerp tot en met de installatie bij de klant, dat is soms overzees en soms op zee. Het zijn vooral de monteurs buiten die daarvoor op pad gaan. “Korte lijnen en hoge kwaliteit is kenmerkend voor onze manier van werken. Voor onze medewerkers zijn de technische uitdagingen groot. Zo bouwen we regelmatig kranen met active heave compensation. Die techniek wordt gebruikt om de invloed van golven op offshore-activiteiten te minimaliseren.”

"We hebben een passie voor het bedenken van oplossingen!"

Sterk in techniek Met zulke technieken is het haast logisch dat Gelein en zijn collega’s technische doorzetters zijn. “We hebben een passie voor het bedenken van oplossingen voor onze klanten en benutten daarvoor de nieuwste technologieën. Wat het werk hier extra aantrekkelijk maakt, is dat je direct veel verantwoording krijgt. We werken natuurlijk nauw met elkaar samen in dit familiebedrijf, maar krijgen tegelijkertijd veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Praktische geschoolde mensen met affiniteit met de maritieme wereld vinden hier een wereldbaan.” Interesse in een baan bij LWC Lagendijk? Er zijn diverse vacatures, op uiteenlopende niveaus en in diverse technische richtingen. Ook voor bbl-leerlingen constructiebankwerk of verspaning is plaats, evenals voor een afstudeerder mbo of hbo. Kijk op lwc-lagendijk.com/vacatures voor jouw technische uitdaging en stap in deze dynamische, maritieme wereld!


38 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

E R VA R E N MEUBELMAKER GEZOCHT

Hefmatic is dé dealer in Zeeland voor Linde en Hiab. We leveren en onderhouden nieuwe en gebruikte heftrucks, autolaadkranen en haakarmsystemen. Iedere dag werken we vanuit

Roos

Borssele met een team van ruim 25 mensen. En er kan er nog eentje bij! Ben jij de heftruckmonteur die wij zoeken? Is techniek je passie? Dan hoor je bij ons!

Bekijk de vacature op

Ervaring met heftrucks is geen must, dat leer je bij ons.

Roos

interieurbouwzeeland.nl/ vacature

Wel heb je werkervaring als monteur en minimaal een relevante

interieurbouwzeeland.nl/ vacature

Heb je interesseRoos in deze vacature of in 1 van onze producten? transporten is een familiebedrijf in de hoeksche waard.

Roos transporten is een familiebedrijf in de hoeksche waard. mbo-opleiding niveau 3. Bekijk de vacature op Wij zijn voornamelijk actief in de agrarische sector,met het vervoeren van onder andere uien en aardappels.

Wij zijn voornamelijk actief in de agrarische sector,met het vervoeren van

Neemonder danandere contact opaardappels. met Hans Biesma: uien en

bel 0113 - 355 000 of mail hb@hefmatic.nl Wij zijn www.hefmatic.nl op zoek naar een enthousiaste en hardwerkende Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en hardwerkende

Vrachtwagenchaffeur

Vrachtwagenchaffeur Functieomschrijving.

De hoofdwerkzaamheden bestaan uit het vervoer van losgestorte agrarische producten met een onderlosser.

VACATURE

Roos

Functieomschrijving.

Functie eisen:

De hoofdwerkzaamheden bestaan uit het vervoer van losgestorte agrarische producten met een onderlosser.

Functie eisen:

* Rijbewijs CE * Klantvriendelijk * Ervaring in de sector is een pre.

bieden: Roos Transporten is een*Wij familiebedrijf in de Hoeksche Waard. Wij bieden een salaris en vergoeding conform CAO beroepsgoederenvervoer. Wij zijn voornamelijk actief de een agrarische metmet het van * Wij in bieden fulltime baansector, in een bedrijf eenvervoeren sterk informele werksfeer. onder andere uien en aardappels.

* Rijbewijs CE Roos transporten is een familiebedrijf in de hoeksche waard. Ben jij de juiste kandidaat voor ons bedrijf? Roos transporten V.O.F. * Klantvriendelijk Wij zijn voornamelijk actief in denaar agrarische hethardwerkende vervoeren Heb jij geen totsector,met 17:00 mentaliteit? t.a.v. Dhr.van B. Roos Wij zijn op zoek een9:00 enthousiaste en * Ervaring in de sector is een pre. Stuur of mail dan je sollicitatie, met CV aan: Hooiplok 36 onder andere uien en aardappels.

VRACHTWAGEN CHAUFFEUR

3267 BE Goudswaard

doorneroosje1@hotmail.com

Installatiemonteur E-installaties

Wij bieden:

Functie-omschrijving: De hoofdwerkzaamheden bestaan uit het vervoer van losgestorte agrarische producten met een onderlosser.

* Wij bieden een salaris en vergoeding conform CAO beroepsgoederenvervoer. Wij zijn op zoek naar enthousiaste Meteen zorg geteeld, met zorg vervoerden hardwerkende Functie-eisen: * Wij bieden een fulltime baan in een bedrijf met een sterk informele werksfeer. • Rijbewijs CE. • Klantvriendelijk. • Ervaring in de sector is een pré.

Vrachtwagenchaffeur Ben jij een ervaren installatiemonteur E-installaties en trots op je Ben jijinstalde juiste kandidaat voor ons bedrijf? Roos transporten V.O.F. vak? Dan komen wij graag met jou in contact! Als veelzijdig Wij bieden: jij geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit? t.a.v. Dhr. B. Roos latiemonteur E-installaties zul jij bij InTec werken voorHeb particuliere • Wij bieden een salaris en vergoeding conform CAO Functieomschrijving. Stuur en of mail dan je sollicitatie, met CV aan: Hooiplok 36 en zakelijke klanten. Dit betekent dat de functie afwisselend beroepsgoederenvervoer. De hoofdwerkzaamheden bestaan uit het vervoer uitdagend is. Samen ontwerpen we de installatie die jij vervolgens 3267van BElosgestorte Goudswaard • Wij bieden een fulltime baan in een bedrijf met een sterk informele agrarische producten met een onderlosser. doorneroosje1@hotmail.com monteert en installeert. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om werksfeer. zelfstandig te werken waarbij klantgerichtheid en professionaliteit Ben jij de juiste kandidaat Roos Transporten v.o.f. vooraan staan. Jij straalt als ambassadeur namelijk de kernwaarden voor ons bedrijf? t.a.v. dhr. B. Roos Functie eisen: van ons bedrijf uit. Solliciteer eenvoudig via WhatsApp Heb jij geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit? Hooiplok 36

* Rijbewijs CE Stuur of mail dan je sollicitatie, * Klantvriendelijk met CV aan: Solliciteer eenvoudig Solliciteer via WhatsApp eenvoudig via WhatsApp * Ervaring in de sector is een pre. Bekijk de vacatures op werkenbijintec.nl Met zorg geteeld, met zorg vervoerd Bekijk de vacaturesBekijk op werkenbijintec.nl de vacaturesMet op werkenbijintec.nl zorg geteeld, met zorg vervoerd

3267 BE Goudswaard doorneroosje1@hotmail.com

Wij bieden:

* Wij bieden een salaris en vergoeding conform CAO beroepsgoederenvervoer. * Wij bieden een fulltime baan in een bedrijf met een sterk informele werksfeer. Ben jij de juiste kandidaat voor ons bedrijf?

Roos transporten V.O.F.


VACATURESPECIAL 39

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Hanse Staalbouw is een Zeeuws familiebedrijf met ca. 160 werknemers in dienst. Als totaalbouwer zijn wij gespecialiseerd in de bouw van complete bedrijfspanden in zowel de agrarische, industriële als de utiliteitssector.

Bouw jij mee aan onze sterke verhalen?

GEZOCHT!

UITVOERDER WERKVOORBEREIDER (utiliteitsbouw)

PROJECTLEIDER

Ga voor meer info naar

MONTAGEMEDER A WERKER(S) TEKENA NDIG BOUWKU

CALCULATOR DEURENMONTEUR

werkenbijhansestaalbouw.nl

De Weel 13 • Nieuwerkerk • 0111 641 333 • info@hansestaalbouw.nl • www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal


40 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Word jij onze nieuwe collega? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s in ons team. (Zowel bediening als afwas). Ben jij minimaal 17 jaar en lijkt het je leuk om deze zomer (en eventueel langer) bij ons te werken?

Neem dan snel contact op!

Contactpersoon: Andrea Dekker | Schoudeeweg 1 in Wemeldinge Tel: 0113-626088 | info@schoudee.nl | www.schoudee.nl

WORD JIJ ONZE NIEUWE EXPEDITIEMEDEWERKER?

WIJ ZOEKEN EEN

PLOEGCHEF

DIE MET PASSIE LEIDING KAN GEVEN Je bent daadkrachtig, kunt overtuigen, laat je niet snel gek maken en behoudt in elke situatie jouw helicopterview.

Meer info op sceltaproducts.com

Al ruim 85 jaar

Wij zoeken voor de vestiging in Krabbendijke een fulltime (38 uur p/w)

SPECIALIST IN HARDFRUIT

EXPEDITIEMEDEWERKER

Vogelaar Vredehof zorgt er dagelijks voor dat miljoenen consumenten kunnen genieten van de lekkerste appels en peren. Het familiebedrijf is binnen een aantal generaties uitgegroeid van teeltbedrijf tot internationaal handels- en verpakkingsbedrijf. Als service provider verzorgen we niet alleen het koelen, verpakken, sorteren en distribueren van het fruit maar ondersteunen we onze klanten - waaronder we enkele van de grootste retailers ter wereld mogen rekenen - bij het invullen van de categorie met onder meer productmanagement, marketing en marktanalyse. Het bedrijf telt inmiddels ruim 200 medewerkers maar heeft toch een platte organisatiestructuur en een informele sfeer.

WIE BEN JIJ? • Je hebt een MBO werk- en denkniveau • Je hebt ervaring met EPT/heftruck rijden (certificaat is niet vereist) • Je bent beschikbaar om af en toe wisselende diensten en in het weekend te werken • Je hebt eigen vervoer, zodat je naar ons pand in Krabbendijke kan komen WAT BIEDT VOGELAAR VREDEHOF JOU? • Afwisselend werk • Een modern arbeidsvoorwaardenpakket • De mogelijkheid je EPT/ heftruckcertificaat te halen • Een mooie vergoeding voor overuren of werken in de avonden • 26 vakantiedagen per jaar en een mogelijkheid om extra vakantiedagen te kopen • Een baan voor langere tijd, met uitzicht op een vast dienstverband

MEER INFORMATIE? Check onze website: www.vogelaar.com of solliciteer direct via sollicitatie@vogelaar.com


VACATURESPECIAL 41

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Wij zijn per direct op zoek naar een

mobiele kraanmachinist

VACATURE

Ben jij een aanpakker en heb je ervaring met de mobiele kraan binnen de grond-, weg- en waterbouw? Ben je daarnaast ook een echte teamplayer en niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Aarzel dan zeker niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Dat mag telefonisch via 0113-506499 of per mail naar info@csinkebv.nl. Functieomschrijving: Als mobiele kraanmachinist bij C. Sinke, kom je te werken binnen een klein en hecht team en word jij de vaste machinist van één van onze mobiele kranen. Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden binnen de GWW. Jouw werkgebied is voornamelijk binnen de regio Zeeland. Functie-eisen: Aanbod: • Relevante ervaring met de mobiele kraan • Een goede werksfeer • VCA-certificaat • Afwisselende werkzaamheden • Betrouwbaar en gemotiveerd • Eigen verantwoordelijkheid • Beheersing van de Nederlandse taal • Salaris conform bouw CAO • Woonachtig in de omgeving van Kruiningen

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact met ons op. Dat kan door uw/ jouw cv te mailen naar info@csinkebv.nl of telefonisch via 0113-506499. Kersenweg 5 / 4416 PT Kruiningen / info@csinkebv.nl / www.csinkebv.nl

Installatiemonteur W-installaties Ben jij ervaren installatiemonteur W-installaties en trots op je vak? Dan komen wij graag met jou in contact! Als veelzijdig installatiemonteur zul jij bij InTec werken voor particuliere en zakelijke klanten. Dit betekent dat de functie afwisselend en uitdagend is. Samen ontwerpen we de installatie die jij vervolgens monteert en installeert. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om zelfstandig te werken waarbij klantgerichtheid en professionaliteit vooraan staan. Jij straalt als ambassadeur namelijk de kernwaarden van ons bedrijf uit. Blink jij juist uitSolliciteer in één bepaalde discipline binnen de installatieeenvoudig via WhatsApp techniek? Ook dan is er bij InTec een plek voor jou!

Solliciteer eenvoudig Solliciteer via WhatsApp eenvoudig via WhatsApp

Bekijk de vacatures op werkenbijintec.nl

Bekijk de vacaturesBekijk op werkenbijintec.nl de vacatures op werkenbijintec.nl

Zoomweg Zeeland Coldstore zoekt mensen die invulling willen geven aan de vacatures

Heftruck- en reachtruckchauffeurs fulltime, Vlissingen (Ritthem) en Kruiningen Bezit jij een goede werkethiek en heb je de drive om jezelf en het bedrijf te ontwikkelen?

Logistiek administratief medewerker fulltime in Vlissingen (Ritthem) Ben jij een flexibele, pro actieve logistiek administratief medewerker, die zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd kan werken? Interesse? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar: Zoomweg Zeeland Coldstore b.v., t.a.v.: directie, Nisseweg 4, 4416 PK Kruiningen of via info@zzcoldstore.nl, www.zzcoldstores.com

WIJ ZOEKEN EEN

MONTEUR

MET PASSIE VOOR ELEKTROTECHNIEK Je houdt van mechanische processen en zorgt dat onze productie altijd op rolletjes loopt.

Meer info op sceltaproducts.com


42 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Fruithof is een mooi en sterk bedrijf dat gespecialiseerd is in het kweken en verkopen van vruchtdragende bomen en planten. De teelt vindt plaats op onze moderne en duurzame kwekerij van ruim 13 hectare. De meeste planten worden gekweekt in pot. Wij leveren onze planten aan tuincentra, groothandels, hoveniers, exporteurs en retailers in zowel binnen- als buitenland. We zijn marktleider in de Benelux en het is onze ambitie om verder door te groeien binnen Europa. Fruithof onderscheidt zich van anderen met een doordacht concept van fraaie productpresentaties. Er werken zo’n 25-70 medewerkers, afhankelijk van de pieken in het voor- en najaar. Vanwege de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. Fruithof biedt? • • • •

Een positie waar je veel invloed kan uitoefenen op resultaten; Een professionele werksfeer in een dynamische omgeving; Ruimte voor eigen ontwikkeling; Arbeidsvoorwaarden volgens de cao Open Teelten en in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

(Junior) kwekerij medewerkers Heftruckchauffeur (in combinatie met andere werkzaamheden binnen onze handelskwekerij)

Junior commercieel medewerker Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de groei, ontwikkeling en resultaten van ons bedrijf? Heb je affiniteit met een groene omgeving, een commerciële achtergrond en ben je accuraat?

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website:

www.defruithof.nl/ Geïnteresseerd in deze leuke baan? Je kunt jouw CV, samen met een e-mail waarin je uitlegt waarom jij de geschikte kandidaat bent, voor 16 juni sturen aan Wiggert Jan via hrm@defruithof.nl. Wij zijn benieuwd! Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


VACATURESPECIAL 43

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

‘’ In Zeeland is de arbeidsmarkt gunstiger dan in de rest van Nederland’’ Het UWV blikt terug op de arbeidsmarkt in Zeeland tijdens de coronapandemie. Door de maatregelen en de lockdown viel het werk stil in verschillende sectoren. Toine Witters, Manager Werkgeversdienstverlening en Milou Audenaerd Regionaal Arbeidsmarktadviseur vertellen over de impact op de Zeeuwse arbeidsmarkt en over de UWV-dienstverlening. De WW-uitkeringen zijn in 2020, rond april, gestegen in Zeeland met 20%. Wat merkten jullie binnen het UWV? Door het coronavirus daalde in 2020 landelijk gezien het aantal banen van werknemers in loondienst. Ook in Zeeland nam de werkgelegenheid af. De afname van werkgelegenheid was het sterkst in de maanden direct na de corona-uitbraak. Vooral in april 2020 nam de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Zeeland flink af.

lager het WW-percentage, hoe lager de WW-problematiek is in dat gebied. De verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden is nergens zo gunstig als in Zeeland, maar een kanttekening hierbij is dat dit niet voor alle beroepen geldt, vooral niet voor beroepen in de (financiële) administratie op mbo-niveau en de sector welzijn (maatschappelijk werkenden, sociaal-cultureel werkenden). Ook ICT kan lastig zijn. In deze sector is wel sprake van krapte, maar deze sector is in Zeeland qua omvang niet groot.

In welke branche vooral? Bij uitzendbureaus, horeca, detailhandel, toerisme en in de transport verdwenen banen. Toch zijn er ook sectoren waarin de werkgelegenheid gelijk bleef of zelfs toenam, zoals in zorg, openbaar bestuur, groothandel en bouw. Vanaf mei groeide het aantal banen in de regio weer. In de loop van het jaar werd die afname minder sterk. Door overheidssteun konden veel banen behouden blijven.

Welke sectoren bieden de meeste werkgelegenheid? Zeeland heeft in verhouding tot andere provincies erg veel werkgelegenheid in de horeca, toerisme, detailhandel, zorg, bouw, landbouw, industrie en transport en logistiek. In Zeeland is de arbeidsmarkt gunstiger dan in de rest van Nederland.

Hoe is het UWV omgegaan met alle maatregelen, de lockdown en mensen die hun baan verloren of dit tijdelijk niet konden uitoefenen? De coronapandemie heeft ook impact gehad op de UWVdienstverlening. Onze dienstverlening is doorgegaan, maar dan voornamelijk digitaal en telefonisch. Deze persoonlijke dienstverlening is in 2020 waar mogelijk online doorgegaan, maar er bleef steeds ruimte om klanten fysiek dienstverlening te bieden. Ook organiseert UWV regelmatig workshops en trainingen. Deze zijn door de coronapandemie vooral online georganiseerd, in plaats van op een regionale vestiging. We merkten dat onze klanten het erg waardeerden dat we tóch op een andere manier hen zoveel als mogelijk ondersteunden, dit zagen we ook terug in de klantwaardering. Dat moet behoorlijk druk zijn geweest binnen het UWV. Hoe heeft het UWV ervoor gezorgd dat ze zoveel mogelijk mensen van dienst kon zijn? Door een forse toename in de werkdruk heeft UWV flink opgeschaald in het aantal adviseurs om zodoende alle uitkeringsgerechtigden de dienstverlening te kunnen bieden waarop zij recht hebben. Het WW-percentage in Zeeland bedroeg in maart 2021 2,6%, dat is lager dan het landelijke WW-percentage van 3,0%. Kunnen jullie hier een verklaring voor geven? Het WW-percentage geeft de verhouding weer tussen het aantal WW-rechten en de beroepsbevolking in datzelfde gebied. Hoe

De sector Zorg en Welzijn heeft tijdens de coronapandemie veel aandacht gekregen. Goede zorg is nu erg belangrijk. Wat merkten jullie aan de werkgelegenheid in de provincie binnen deze sector? De afname van werkgelegenheid wordt in Zeeland voor een groot gedeelte gedempt door een groeiend aantal banen in Zorg en Welzijn, openbaar bestuur en onderwijs. Vooral in de overige zorg, verpleging, verzorging, thuiszorg en kinderopvang nam de werkgelegenheid toe. Hebben jullie gemerkt dat er veel mensen zijn begonnen aan omscholing in tijden van het coronavirus of juist niet? Er zijn verschillende scholingstrajecten, bij- of omscholing, die worden aangeboden in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheden om een opleiding te behalen tijdens het ontvangen van een WW-uitkering. We zien inderdaad dat er in 2020 flink gebruik is gemaakt van omscholingsbudgetten. Hoe zien jullie de toekomst van de arbeidsmarkt in Zeeland? Vooruitkijken is lastig. Het coronavirus is nog niet onder controle en op dit moment zijn er nog altijd strenge maatregelen. Dat maakt dat er weinig te zeggen is over de toekomst. Wel merken we, nu de terrassen en winkels weer open zijn, dat de werkloosheid in rap tempo afneemt. Door de inzet van opleidingen en zijinstroomtrajecten probeert UWV, in nauwe samenwerking met Zeeuwse gemeenten en publieke en private opleiders, werkzoekenden te bemiddelen naar een baan. Dit helpt, maar is uiteindelijk niet de ultieme oplossing. Het aantrekken van personeel buiten Zeeland is en blijft een belangrijk punt van aandacht.

Milou Audenaerd

Toine Witters

Regionaal Arbeidsmarktadviseur

Manager Werkgeversdienstverlening

"Zeeland heeft veel werk­ gelegenheid"


44 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN: WIJ NAAREEN: EEN: WIJZIJN ZIJNOP OP ZOEK ZOEK NAAR

TRACTORCHAUFFEUR ZIJNOP OPZOEK ZOEK NAAR WIJWIJ ZIJN NAAREEN: EEN:

TRACTORCHAUFFEUR TRACTORCHAUFFEUR TRACTORCHAUFFEUR TRACTORCHAUFFEUR

Je beschikt over ervaring als tractorchauffeur Je bent in het bezit van rijbewijs BE Je bent inbeschikt het bezit van rijbewijs CE, of bereid deze te halen beschikt over ervaring alsalstractorchauffeur tractorchauffeur Je over ervaring tractorchauffeur JeJe beschikt over ervaring als Je bent in het bezit van rijbewijs BE Je bent in het bezit van een VCA certificaat bentininhet hetbezit bezitvan vanrijbewijs rijbewijs BE JeJe bent Je bentover in hetervaring bezit van rijbewijs CE, of bereid deze te halen Je beschikt als tractorchauffeur

bentininhet hetbezit bezitvan vanrijbewijs rijbewijs CE, CE, of JeJe bent of bereid bereiddeze dezetetehalen halen Je in bent in bezit het bezit een VCA certificaat Jebieden bent het vanvan rijbewijs BE Solliciteren? Wij jou: bent het bezitvan van een VCA certificaat certificaat JeJe bent ininhet bezit een VCA Je bent hetcollega’s bezit of deze te - enthousiaste Belbereid Kees Goud ophalen 06-53104965 Wijin bieden jou: van rijbewijs CE, Solliciteren? - enthousiaste collega’s Belof Kees Goud je op motivatie 06-53104965 inclusief C.V. Wij bieden jou: Solliciteren? Jebieden bent in het bezit van een VCA certificaat -Wij afwisselende werkzaamheden stuur jou: Solliciteren? - afwisselende werkzaamheden of stuur je Goud motivatie C.V. - enthousiaste collega’s Bel Kees opinclusief 06-53104965 info@goudgrondverzet.nl - enthousiaste collega’s Bel Kees Goud op 06-53104965 naarnaar info@goudgrondverzet.nl bieden jou:werkzaamheden -Wij afwisselende

- afwisselende - enthousiastewerkzaamheden collega’s

- afwisselende werkzaamheden

Solliciteren? of stuur je motivatie inclusief C.V. of je motivatie inclusief C.V. Belstuur Kees Goud op 06-53104965 naar info@goudgrondverzet.nl naar info@goudgrondverzet.nl of stuur je motivatie inclusief C.V. naar info@goudgrondverzet.nl

Zwembad Den Inkel DURF JIJ DE SPRONG IN HET DIEPE AAN??? Wil jij ons helpen om er een spetterend zomerseizoen van te maken, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken voor het zomerseizoen collega’s als:

Horecamedewerkers Meewerkend leidinggevende horeca Toezichthouders (vanaf 18 jaar) Kijk op onze website www.zwembaddeninkel.nl voor meer informatie

Burg Machinefabriek, gevestigd in een modern en efficient design | manufacturing | automation | optimization

bedrijfspand te Kruiningen, ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige machines en totaalprojecten aan bedrijven in de AGF sector in de regio/landelijk en wereldwijd. Wij zoeken een

Wij zoeken een Burg Machinefabriek,gevestigd in een modern en efficient bedrijfspand te

Kruiningen,ontwikkelt,produceert en verkoopt hoogwaardige(PLC/SCADA) machiens en totaal projecten SOFTWARE ENGINEER aan bedrijven in de AGF sector in de regio/landelijk en wereldwijd.

Functie-omschrijving zoeken een De oplossingen zijn zowel hard-Wijals softwarematig van aard. De software oplossingen worden deels inSoftware huis, maar veelal door partners geproduceerd. De engineer(PLC/SCADA) Functie omschrijving enworden taken hardware oplossingen volledig in house geproduceerd. De oplossingen zijn zowel hard-als softwarematig van aard. De software oplossingen U werkt als programmeur industriële automatisering op afdeling elektro en worden in huis, maar veelal door partners De hardware oplossingen definieert endeels ontwikkelt zelfstandig of in geproduceerd. teamverband PLC besturingen voor de worden volledig in house geproduceerd. machinebouw. U werkt als Programmeur industriële automatisering op afdeling Electro en definieert en Werkzaamheden vinden plaats op zowel het bedrijf als op locatie bij klanten. ontwikkelt zelfstandig of in teamverband PLC besturingen voor machinebouw.

Werkzaamheden vinden plaats op zowel het bedrijf als op locatie bij klanten. Functieprofi el • HBO denk en werk niveau met (afgeronde) opleiding software engineering. Functie profiel • Communicatief vaardig en heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdruk• HBO denk en werk niveau met (afgeronde) opleiding software engineering kingsvaardigheid in Nederlands en Engels. • communicatief vaardig en heeft goede mondelinge en schriftelijke • Teamgericht / eerlijk en transparant / analytisch / optimistisch / enthousiast. uitdrukkingsvaardigheid in Ned als Engels

CONSTRUCTIEBANKWERKER STAALAFDELING (meewerkend voorman) Functie-omschrijving In deze functie stelt u aan de hand van een technische tekening volledig zelfstandig werkstukken samen. Hierbij valt te denken aan series halffabricaten en complete machines en installaties. U maakt o.a. gebruik van afkort en boormachines en Mig/Mag lastechniek. Tevens geeft u leiding aan een aantal BBL leerlingen op de constructie-afdeling en treedt op als hun leermeester. U ressorteert onder en rapporteert aan de werkplaatschef. Functieprofiel • U beschikt over ruime ervaring in de metaal als constructiebankwerker. • U bent doortastend/zelfstandig en geeft het goede voorbeeld. • U voelt zich betrokken bij het bedrijf en je flexibel opstellen is voor jou geen probleem. • U hebt leidinggevende capaciteiten.

• teamgericht/eerlijk en transparant /analytisch/ optimistisch/ enthousiast

Wat kunnen wij u bieden

• Solide bedrijf opgericht in 1954 en sinds 2012 gevestigd in een nieuw bedrijfspand. Wat kunnen wij u bieden • Solide bedrijf opgericht in 1954 en sinds in eenbedrijfscultuur nieuw bedrijfspand met een hecht en enthousiast team. • 2012 Eengevestigd informele • Vast team van enthousiaste collega’s• Een goed betaalde fulltime baan met uitzicht op een vast contract bij gebleken geschiktheid. • goede werksfeer en salaris dat past bij uw opleiding, ervaring en inzet. Heeft u interesse, stuur dan je sollicitatiebrief met CV z.s.m. naar: Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV z.s.m. Burg Machinefabriek BV, Weihoek 11 4416 PX Kruiningen of mail naar : of avanburg@burgmachinery.com

Heeft u interesse? naar: Burg Machinefabriek BV, Weihoek 11, 4416 PX Kruiningen t.a.v. A. van Burg mail naar: avanburg@burgmachinery.com


VACATURESPECIAL 45

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Delta Farms is een familiebedrijf en kweekt zagers voor binnen en buitenland.

Personeel gezocht Wij zoeken een nieuwe collega op korte termijn:

Algemeen medewerker (40 uur) We zoeken een collega om ons team te ondersteunen als algemeen medewerker. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit productiewerkzaamheden en eenvoudige technische werkzaamheden, zowel binnen als buiten. Ben jij op zoek naar een baan en lijkt het je leuk om buiten en met je handen te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je komt te werken in een klein, jong, en gezellig team. We bieden een prettige werksfeer en een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Wij zoeken iemand met een flexibele werkhouding en geen 9-5 mentaliteit

Zijn we op zoek naar jou? Stuur dan vandaag nog een email naar: ide@deltafarms.nl of bel direct met: Ide Meijering - 0646605345

Machinefabriek Bakker

is een metaalverwerkend bedrijf, gespecialiseerd in r.v.s. installaties en machinebouw voor de schelpdiervisserij. Sinds 1924 ontwikkelen wij unieke installaties die technische kennis combineren met ervaring in het kweken en verwerken van schelpdieren. In de loop der jaren zijn wij uitgegroeid tot marktleider op het gebied van verwerkingsinstallaties op schelpdierschepen. Wij maken voornamelijk oogstmachines, spoelsystemen en verwerkingslijnen voor schelpdier verwerkende bedrijven, zowel nationaal als internationaal.

Wij hebben plaats voor een

Constructie-/bankwerker De werkzaamheden omvatten onder meer: • Het lassen van verschillende constructies en producten • Zelfstandig fabriceren van machines • Installeren van machines aan boord van schepen en in verwerkingsfabrieken • Revisie van bestaande machines Voor deze functie vragen wij: • Aantoonbare ervaring met soortelijke werkzaamheden • Goed kunnen lezen en begrijpen van werktekeningen • Proactieve werkhouding en flexibele instelling • Beheersing van de Nederlandse taal • Affiniteit met onze branche is een pré Gemotiveerde kandidaten bieden wij: • Goede salariëring en secundaire voorwaarden • Mogelijkheid tot het volgen van cursussen • Een informele en collegiale werkomgeving Collega’s die op termijn willen doorgroeien naar (plaatsvervangend) chef werkplaats nodigen wij ook uit om te solliciteren

ZZP’ERS

Bent u voor kortere of langere periode beschikbaar? Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. G. van de Zande: 0113-571521. Uw schriftelijke sollicitatie met c.v. kunt u zenden aan: Machinefabriek Bakker B.V., Dregweg 10, 4401 LD Yerseke t.a.v. dhr. G. van de Zande of naar info@wbakker.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


46 VACATURESPECIAL

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Vacatures De bouw staat nooit stil. Als echt Zeeuws bouwbedrijf hebben wij al meer dan 60 jaar ervaring in nieuwbouw, renovatie en onderhoudswerk. Door onze grote

Wij zijn op zoek naar:

verscheidenheid aan projecten zijn wij actief in de gehele breedte van de bouwsector, De bouw staat nooit stil. Als echt Zeeuws bouwbedrijf van (recreatieve)hebben woningbouw tot (industriële) utiliteitsbouw. wij al meer dan 60 jaar ervaring in nieuwbouw, renovatie en onderhoudswerk. Door onze grote verscheidenheid aan projecten zijn wij actief in de gehele baan in de bouw? Opzoek naar een uitdagende en afwisselende breedte van de bouwsector, van (recreatieve) woningbouw tot (industriële) utiliteitsbouw.

chauffeur 65+

Wij zijnOpopzoek naar: zoek naar een uitdagende en afwisselende baan in de bouw?

- Calculator - Voorman Wij zijn op zoek naar: - Uitvoerder Timmerman - Calculator - Voorman - Uitvoerder

- Timmerman

Kom jij ons leuke en gemotiveerde team versterken? Solliciteer dan nu!

op oproepbasis geen groot rijbewijs nodig!

afwas/schoonmaakhulp voor na schooltijd, zaterdags en in de vakanties Leeftijd: vanaf 16 jaar

Kom jij ons leuke en gemotiveerde team versterken? Mail je CV en motivatie naar: vacature@dedelta.nl Solliciteer dan nu! Mail je CV en motivatie naar: vacature@dedelta.nl

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Bouwbedrijf De Delta bv | Herculesweg 14 | 4338 PL | Middelburg


VACATURESPECIAL 47

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Kom jij het TopzorgTeam versterken? Nieuwsgierig geworden? Werken voor TopzorgGroep betekent: Zorg verlenen op een manier waar jouw patiënt en jij gelukkig van worden Werken in een groeiende organisatie die toonaangevend is in de gezondheidszorg Leveren van kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg in Nederland Alle ruimte krijgen voor ontwikkeling en het vervullen van jouw ambities Mono en multidisciplinair werken aan lifestyle, 1e lijn en 2e lijn Deel uitmaken van een enthousiast, kundig en multidisciplinair team

Wij zoeken voor regio Zeeland en Bergen op Zoom: Algemene fysiotherapeuten Gespecialiseerde fysiotherapeuten zoals: • Bekkenfysiotherapeuten • Manueel therapeuten • Kinderfysiotherapeuten • Sportfysiotherapeuten • Psychosomatisch fysiotherapeuten • Oncologie fysiotherapeuten • Geriatrie fysiotherapeuten • Oedeemfysiotherapeuten Parkinson therapeuten en Claudicatio therapeuten Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck Huidtherapeuten Tevens zijn we op zoek naar een Hoofd Personeelszaken voor Nederland. Meer informatie over deze vacatures vind je op onze website www.topzorggroep.nl Voor inlichtingen kan er contact worden opgenomen met dhr. S. Bakker, Telefoonnummer: 06 132 871 07 Of stuur je motivatiebrief en CV naar: TopzorgGroep T.a.v. mevr. C. Mieras: c.mieras@topzorggroep.nl

0113-330875 | www.topzorggroep.nl | info@topzorggroep.nl


48 ADVERTENTIE

DE SCHELDEPOST 2 JUNI

Verruiming maatregelen Corona Wij willen u bedanken voor de medewerking in de afgelopen periode! Complimenten aan onze medewerkers en alle klanten voor het opvolgen van de maatregelen en het creeëren van een fijne winkelervaring. Wij vragen jullie ook nu nog de basis maatregelen te hanteren, zodat iedereen plezierig zijn boodschappen kan blijven doen.

Wij zien u graag op deze tijden!

tijden

Onze nieuwe openings vanaf 7 juni g:

Maandag t/m donderda Vrijdag Zaterdag

7.30 uur tot 20.00 uur 7.30 uur tot 21.00 uur 7.30 uur tot 20.00 uur

Albert Heijn Kapelle

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 22  

Scheldepost | week 22  

Profile for trainews

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded